Е. Кустовский

В туюжде неделю вечера

на Го́споди воззва́х: поставим стихов 10, и глаголем стихиры Осмогласника 4, со стиховны вечерни и утрени; и Триоди подобны господина Иосифа. Глас 8.

Подобен: Неизче́тен:

Стих: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? / я́ко у Тебе очище́ние есть.

Безчи́сленная Ти прегреши́в, / безчи́сленныя му́ки ожида́ю: / скре́жета зу́бнаго, и пла́ча неуте́шимаго, / гее́ны о́гненныя, и тьмы и та́ртара, / судие́ пра́веднейший, сле́зы ми у́бо да́руй, / и́миже обря́щу оставле́ние / и злых мои́х разреше́ние, / постя́ся и зовы́й Ти: Влады́ко Христе́, // уще́дри мя за вели́кую и бога́тую ми́лость.

Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Мене́ заблу́ждшаго на гора́х лю́тых преступле́ний, / взыщи́ Сло́ве, и к Тебе́ воззови́, / обы́чаи лука́выя ума́ моего́ дале́че отгоня́я, / уме́рша па́ки оживи́, и посто́м очи́сти, / в пла́че непреста́нном вопию́ща и глаго́люща: / Влады́ко Христе́, уще́дри мя // за вели́кую и бога́тую ми́лость.

Ина стихира господина Феодора, глас тойже:

Подобен: Пресла́вное:

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Поста́ наче́нше седми́цу тре́тию, / Тро́ицу честну́ю восхва́лим ве́рнии, / про́чее ра́достно преходя́ще, / плотски́я же стра́сти увяди́вше от ду́ш на́ших, / цве́ты боже́ственныя по́жнем, / венцы́ испле́тше нача́льнице дне́й, / да вси́ Христа́ я́ко победи́теля, // венцы́ нося́ще воспои́м.

И Минеи стихиры рядовому святому, 3. Аще имать святый, Слава: стихиру самогласну. Аще ли несть, Слава, и ныне, Богородичен во глас Минеи, от менших.

Вход с кадильницею. Све́те ти́хий:

Прокимен великий, глас 8:

Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. / Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю.

Стих: Спасе́ние Твое́ Бо́же, да прии́мет мя.

Стих: Да у́зрят ни́щии, и возвеселя́тся.

Стих: Взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́дет душа́ ва́ша.

И паки высочайшим гласом: Не отврати́ лица́ Твоего́:

На стиховне самогласен дне, дважды. Глас 8:

Брозды́ исплюва́х оте́ческия, непостоя́нным умо́м, / со ско́тскими греха́ помышле́ньми пожи́х, / все мое́ житие́ ижди́в блу́дно окая́нный аз, / пи́щи лише́н утвержда́ющия се́рдце, / вре́менно утучня́ющею сла́стию насы́тихся; / но Отче Благи́й, не затвори́ ми человеколю́бныя утро́бы, / но отве́рз приими́ мя я́ко блу́днаго сы́на, // и спаси́ мя.

Стих: К Тебе́ воздвиго́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий своих, яко очи рабыни в руку́ госпожи́ своея́; та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

Паки таже стихира.

Стих: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, яко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния; наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих / и уничиже́ния го́рдых.

Мученичен:

Му́ченицы Госпо́дни, вся́ко ме́сто освяща́ете, / и всяк неду́г врачу́ете; / и ны́не моли́те изба́витися сете́й вра́жиих // душа́м на́шим, мо́лимся.

Сла́ва: святаго Минеи, аще есть. И ны́не: Богородичен, по гласу Минеи.

Аще же ни, Сла́ва, и ны́не: Богородичен, глас тойже:

Небе́сная пою́т Тя, / обра́дованная Ма́ти безневе́стная, / и мы славосло́вим неизсле́дованное Твое́ рождество́, Богоро́дице, // моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Зде чтет предстоятель, аще изволит, по обычаю, акафист Страстем Христовым.

Посем: Ны́не отпуща́еши: И прочее последование, яко в сыропустную неделю указуяся.


Источник: Воскресные службы постной Триоди / Е. Кустовский - Москва, Паломникъ, 2000. - 68 с.

Комментарии для сайта Cackle