Drs. Ingrid Zoetmulder

Bibliography

Aalst A.J. van der, e.a. / et al., Gebed in beelden, Baarn, 1991

Abel U. & V. Moore, Icons, Nationaal Museum Stockholm, Stockholm, 2002

Baggley J., Doors of Perception, Londen / London, 1987

Baggley J., Festival Icons for the Christian Year, Londen / London, 2000

Barends F.F., ‘Pompejaanse wandschilderingen’, Kunst en Antiekjournaal, mei 2010

Bastiaansen L., Ikonen ontleend aan de Apocriefen, Zundert, 1985

Belting H., Bilt und Kult, München / Munich, 1990

Bentchev I. & E. Haustein-Bartsch, Muttergottesikonen, Recklinghausen, 2000

Bijbel / Bible: www.biblija.net

Blom A., Nikolaas van Myra en zijn tijd, Hilversum, 1998

Braamhorst K., Ikonenlexicon, Terra, 2004

Caluwé R., Lexikon Eikonikon, Avenhorn, 1992

Doxiadis E., The Mysterious Fayum Portraits: Faces from Ancient Egypt, Londen / London, 1995

Drandaki A., Greek Icons: 14th-18th century, Milaan / Milan, 2002

Felmy K.C., Christus Ikonen, Milaan / Milan, 2004

Figes O., Natasha’s Dance: A Cultural History of Russia, New York, 2002

Florensky P., Iconostasis, Crestwood, New York, 2000

Gombrich E.H., Eeuwige schoonheid, Houten, 2009

Grierson R. e.a. / et al., Gates of Mystery, Cambridge, 1990

Herzen A.I., Feiten en gedachten, Amsterdam, 1984

Haustein-Bartsch E. & I. Bentchev, Pforte des Himmels, Bielefeld, 2008

Haustein-Bartsch E. & I. Bentchev, Ikonen-Museum Recklinghausen, Moskou / Moscow, 2008

Jeckel S., Russische Metall-Ikonen: In Formsand gegossener Glaube, Bramsche, 1995

Kapuscinski R., Ondergang van een wereldrijk, Amsterdam, 1993

Krikhaar D. & J. Heutink, Beelden van licht, Kampen, 2006

Lane Fox, R., Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century A.D. to the Conversion of Constantine, Londen / London, 1986

Lazarev V.N., Die Russische Ikonen, Düsseldorf, 1997

Ledegang F., Als pelgrim naar het Heilige Land: De pelgrimage van Egeria in de 4e eeuw, Kampen, 1991

Maguire H., The Icons of their Bodies: Saints and their images in Byzantium, Princeton University Press, 1996

Mathews T.F., The Clash of Gods, Princeton University Press, 1999

Meer F. van der & G. Bartelink, Van den heiligen Johannes den Damascener tegen hen die de heilige Ikonen smaden, Spectrum, Utrecht, 1968

Morsink S., De kracht van ikonen, Gent / Ghent, 2006

Onasch K. & A. Schnieper, Ikonen: Fascinatie en werkelijkheid, Lannoo, Tielt, 1995

Opdebeek J., Metalen ikonen: Blauwdruk van een verzameling, Geel, 1997

Ouspensky L. & V. Lossky, The meaning of icons, Olten, 1952

Roozemond-van Ginhoven H.J., Ikon: Geloof in Kunst, Echteld, 1980

Rothemund B., Handbuch der Ikonenkunst, München / Munich, 1985

Sendler E., L’Icone: Image de l’invisible, Parijs / Paris, 1981

Tarasov O., Icon and Devotion, Londen / London, 2002

Temple R., Icons and the Origins of Christianity, Londen / London, 1990

Temple R., Divine Beauty, Londen / London, 2004

Velthuis B., De Zoon: Christus op ikonen, Echteld, 1980

Voordecker E., Ikonen in Belgisch particulier bezit, Gent / Ghent, 1978

Warner M., De enige onder de vrouwen, Amsterdam, 1989

Wikipedia: www.wikipedia.com

Weitzmann K. & H. Kessler, The frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art, Washington D.C., 1990

Zoetmulder I., Ikonen: Een inleiding, Delft, 2009

Комментарии для сайта Cackle