Мл҃тва на ѡ҆свѧще́нїе ва́їй

Архиерей, взем кадило, кадит ваиа [вербы] крестообразно.

Гдⷵи бж҃е на́шъ, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, возста́вивый си́лꙋ и҆ посла́вый є҆диноро́днаго твоего̀ сн҃а, гдⷵа на́шего і҆и҃са хрⷵта̀, да сп҃се́тъ мі́ръ крⷵто́мъ и҆ погребе́нїемъ и҆ воскрⷵнїемъ свои́мъ: є҆гѡ́же ны́нѣ прише́дша во і҆ерⷵли́мъ на во́льнꙋю стрⷵть, лю́дїе сѣдѧ́щїи во тьмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй, прїе́мше зна́мєнїѧ побѣ́ды, вѣ̑тви древе́съ и҆ ва̑їй фі̑нїкъ, воскрⷵнїе предвозвѣсти́ша! Са́мъ, влⷣко, и҆ на́съ, по подража́нїю ѻнѣмъ въ предпра́зднственный се́й день ва̑їа и҆ вѣ̑тви древе́съ въ рꙋка́хъ носѧ́щихъ, соблюдѝ и҆, ꙗкоже ѻнїи наро́ди и дѣ́ти, ѡ҆са́нна тебѣ̀ приносѧ́щихъ, сохранѝ: ꙗкѡ да и҆ мы̀ въ пѣ́снехъ и҆ пѣ́нїихъ дх҃о́вныхъ сподо́бимсѧ дости́гнꙋти животворѧ́щагѡ и҆ тридне́внагѡ воскрⷵнїѧ, во хрт҃ѣ̀ і҆и҃сѣ гдⷵѣ на́шемъ, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃гимъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.


Комментарии для сайта Cackle