Минея. Апрель

 28-й день29-й день30-й день 

29-й день

Святы́х девяти́ му́чеников, и́же в Ки́зице, и преподо́бнаго Ме́мнона чудотво́рца

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́ченицы Христо́вы прехва́льнии, / одержа́щу иногда́ / е́ллинскому безу́мию / и влеку́щу всех / в беззако́нныя я́мы / пути́ пра́ваго не оста́висте / и безбо́жию не приложи́стеся, / но пострада́сте нра́ва до́блестию / и жизнь, мече́м умерщвле́ни, насле́довасте.

Фео́гния и Ру́фа, Антипа́тра, / Феости́ха и Арте́му, / Ма́гна и Феодо́та, / сла́внаго Фавма́сия / и Боже́ственнаго Филимо́на, / страда́нии све́тло облиста́вшия / и су́щия во тьме просвети́вшия, / ве́рою почти́м / и пе́сньми ублажи́м, / свяще́нную сих пра́зднующе па́мять, веселя́щеся.

Цве́ти му́чеников кра́снии, / полк свяще́нный, / Богособра́нное совокупле́ние, / Це́рковь изря́дная, / сонм Богоизбра́нен, / лик святы́й, собо́р блаже́нный, / за Тро́ицу подви́гшеся, / Сей моли́теся, Сию́ умоли́те о нас, / я́ко да прии́мем грехо́в оставле́ние.

И ́ ны стихи ́ ры преподо ́ бнаго, глас и подо ́ бен то ́ йже:

Преподо́бне Ме́мноне блаже́нне, / предочи́стив ду́шу воздержа́нием, / был еси́ чи́сто Ду́ха и красно́ оби́телище; / те́мже лука́встия ду́хи отгоня́еши / и неду́ги притека́ющим к тебе́ / исцеля́еши всегда́. / О нас, восхваля́ющих тя, / Христу́ моли́ся.

Преподо́бне Ме́мноне сла́вне, / облада́в страстьми́ душе́вными, / нача́льник был еси́ мона́хов, / к трудо́м помазу́я воздержа́ния усе́рдно сих, / и́хже и предста́вил еси́ Всеви́дцу Сло́ву. / Пожи́в же житие́ блаже́нно и скве́рны неприме́сно, / с ни́ми нас всегда́ помина́й, / восхваля́ющих тя.

Преподо́бне Ме́мноне пребога́те, / воды́ дре́вле исто́чник / истещи́ сотвори́л еси́, / в Госпо́дню хвалу́ и душа́м в снабде́ние. / От глубины́ мо́ря корабли́ спасл еси́, / пру́жия вре́да моли́твами сохрани́л еси́, / чудеса́ безме́рная соверша́еши всегда́. / О нас, восхваля́ющих тя, / Христу́ моли́ся.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Плоть от крове́й Твои́х / прие́м, Первове́чный Бог / Тя Предста́тельницу показа́ челове́ком, Чи́стая, / Те́мже изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́, и обстоя́ния, / и се́тей лука́ваго врага́ / и сия́ния причасти́тися сподо́би избра́нных, / вся сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.

Крестобогоро́дичен:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема / на Кресте́, Иису́се, / и стра́сти прие́млюща во́лею, / Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко, / увы́ Мне, – вопия́ше, – Ча́до Мое́ сла́дкое! / ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши, / Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние / и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Тропа ́ рь му ́ ченикам, глас 8:

Святи́и девяточи́сленнии му́ченицы, / от разли́чных градо́в во еди́н лик совокупи́вшеся ма́нием Боже́ственным, / му́жественно за Христа́ пострада́сте, / неви́димаго врага́ победи́сте, / злове́рныя кня́зи и мучи́тели посрами́сте ва́шим терпе́нием, / огне́м же любве́ Бо́жия разжиза́еми, / веще́ственно вас огнь му́чащий в хлад преложи́сте, / те́мже даде́ся вам от Христа́ Бо́га благода́ть / тряса́вичную исцеля́ти боле́знь, / от нея́же и многови́дных страсте́й, / ми́лостивно спаса́йте и нас предста́тельством ва́шим, мо́лимся.

Кано ́ н му ́ чеников, глас 4.

Песнь 1

Ирмо ́ с: Триста́ты кре́пкия, / рожде́йся от Де́вы, / безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся, / да Тебе́, я́ко в тимпа́не, / во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Боже́ственными добро́тами наслажда́ющеся вкупе́, / и пото́ка пи́щнаго напита́ющеся бога́тно, / и прича́стием обожа́еми, му́ченицы венцено́сцы, / вас блажа́щия от лю́тых бед изба́вите.

Я́коже со́лнечныя лучи́, возсия́вше, заря́ми тве́рдых по́двиг, страда́льцы, / и чуде́с сия́нии вся просвеща́ете, / страсте́й нощь решите́ и де́монов мрак разоря́ете.

Умерщвле́ни на земли́ я́звами боле́зней, / к неболе́зненней жи́зни преидо́сте вку́пе, ю́нии многострада́льнии. / Те́мже то́чите исцеле́ния, вся́ку боле́знь облегча́юще / Богоприя́тными моли́твами, пребога́тии.

Богоро ́ дичен: Родила́ еси́ Бо́га из чи́стых Твои́х крове́й, / вопло́щшася па́че ума́ зра́ком и́же по нас, Ма́ти Пренепоро́чная. / Те́мже вси Тя, ро́дове родо́в, ублажа́ют, святы́х му́ченик утвержде́ние.

Ин кано ́ н преподо ́ бнаго, глас то ́й же.

Песнь 1

Ирмо ́ с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну / невла́жными стопа́ми / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Боже́ственною Пресвята́го Ду́ха блиста́яся благода́тию, светоно́сне Ме́мноне, / и честно́е творя́щия твое́ / успе́ние све́тлою моли́твою твое́ю страсте́й мглу очи́сти.

Преподо́бне, твой крест взем, после́довал еси́ распе́ншемуся Сло́ву нас ра́ди / и плотска́я движе́ния воздержа́нием, преподо́бне, / и ни́зу лега́нием умертви́л еси́.

Поще́нием, и моли́твами, и слеза́ми Бо́гу соединя́яся, / прия́л еси́ благода́ть от Него́ цели́ти неду́ги и отгони́ти ду́хи, / Ме́мноне Богому́дре преблаже́нне.

Богоро ́ дичен: Обле́кся из Тебе́ Бог в челове́ка за бла́гость, / сугу́б про́йде, Пресвята́я Чи́стая, де́йствы и естествы́. / Его́же моли́ всегда́ просвети́ти пою́щия Тя.

Песнь 3

Ирмо ́ с: Не му́дростию, и си́лою, / и бога́тством хва́лимся, / но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: / несть бо свят, па́че Тебе́, / Человеколю́бче.

Ме́ртвым истука́нным пожре́ти ника́коже восхоте́вше, / Поже́ршемуся нас ра́ди же́ртва жива́ принесо́стеся, / о́троцы прекра́снии, святи́и му́ченицы.

Зако́ны Боже́ственными, укрепля́еми си́лою Ду́ха, / беззако́ннующих сове́ты и ловле́ния низложи́сте / и, зако́нне пострада́вше, сла́ву улучи́сте.

Да восхва́лится Арте́ма и Филимо́н, Феости́х и Магн, / Руф сла́вный, и Антипа́тр, и Фавма́сий, / Фео́гний и Феодо́т великоимени́тии.

Богоро ́ дичен: Ору́жия вся вра́жия ны́не до конца́ оскуде́ша, / Тебе́ ро́ждшей Христа́, уя́звлена копие́м, Всенепоро́чная, / о Не́мже му́ченицы, уязви́вшеся, пострада́ша.

Ин

Ирмо ́ с: Весели́тся о Тебе́ / Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Я́коже со́лнце на земли́, доброде́телей просвеще́нием просия́л еси́, / всех ду́ши, преподо́бне, благода́тию просвеща́я духо́вною.

Желе́зом твоя́ чре́сла препоя́сана име́л еси́ страсте́й на умерщвле́ние, / я́ве, преподо́бне Ме́мноне, оде́явся безстра́стием.

Человеколюби́в быв немощны́м, / от Бо́га прия́л еси́ благода́ть мно́гу, преподо́бне, / стра́сти цели́ти неисце́льныя.

Богоро ́ дичен: Сло́во Бо́жие в Твое́ нескве́рное чре́во всели́ся / и земны́м, Пречи́стая, всяк грех отъя́ло есть.

Седа ́ лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Лик светови́ден свяще́нных страда́лец, совокупле́ние красно́, / Богособра́нен собо́р, девяточи́сленный соста́в, / пострада́вше кре́пко, попра́вше вра́жие мучи́тельство / и причто́стеся А́нгельским лико́м, Го́сподеви предстоите́.

Сла ́ ва, преподо ́ бнаго, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Я́ко звезду́ тя вси светови́дну, доброде́тельми / и чуде́с заря́ми мир просвеща́юща, восхваля́ем, блаже́нне: / прича́стник бо Боже́ственныя све́тлости был еси́, / и к сия́нию, Ме́мноне, преше́л еси́ незаходи́мому. / Те́мже светоно́сную и святу́ю па́мять твою́ почита́ем, / всегда́ Спа́са сла́вяще, и ве́рно вопие́м ти: / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны ́ не, пра ́ здника, или́ Богоро ́ дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых, / бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х, / и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, / ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. / Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно / моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х / непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, / моля́щи Его́ при́сно, согреше́ний оставле́ние дарова́ти / воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́, / восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: / мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, / утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. / Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, / умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние / ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо ́ с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный / Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Сожже́ния страда́льцы и Богожре́нная заколе́ния, / приноше́ние соверше́нно, же́ртвы прия́тны, / приведо́стеся во́лею поже́ршемуся и смерть умертви́вшему. / Те́мже вас ублажа́ем.

Чу́до вели́кое показу́юще, сля́ченныя испра́висте, страда́льцы, ру́ки, / и во́днаго труда́ изба́висте прибе́гшаго с любо́вию к ра́це ва́шей, / наро́чита му́жа иногда́, досточу́днии.

Да ублажа́тся досто́йно Арте́ма и Антипа́тр, / Феости́х и Руф, Магн, и Филимо́н, и Фео́н, / и Фео́гн с сла́вным Феодо́том, пострада́вший, зову́т: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Богоро ́ дичен: И́же в не́дрех О́тчих неизрече́нно седя́й, / на Твои́х объя́тиих седи́т, Де́во, я́ко Младе́нец, / Его́же блаже́нную страсть вообража́юще, добропобе́днии о́троцы изво́лиша умре́ти.

Ин

Ирмо ́ с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / Со́лнце Пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Струя́ми, преподо́бне, сле́зными твое́ се́рдце очи́стив, / во́ды на безво́днем ме́сте истека́ти устро́ил еси́, / Бо́гу тя просла́вльшу, Ме́мноне, я́ко Своего́ уго́дника.

Пресла́вным житие́м, я́ко звезда́, сия́я, / свяще́нными чудесы́ твои́ми, / друго́е ты не́бо показа́лся еси́, блаже́нне, ве́рою зову́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зако́ном, преподо́бне, повину́яся Влады́чним, я́же под тобо́ю су́щия наста́вил еси́, / упа́с, преподо́бне, многоусугу́бив же, я́ко раб послушли́в, / Дарова́вшему тебе́ тала́нт.

Богоро ́ дичен: Привлече́нный ум мой, Богороди́тельнице, к сла́достем теле́сным / Твои́м хода́тайством, молю́ся, утверди́, / Я́же еди́на ро́ждшая Благода́вца Бо́га.

Песнь 5

Ирмо ́ с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, / но мы Тя, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́, / от но́щи у́тренююще, / воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Я́коже мы́сленное у́глие, вже́гше ум, / попали́сте вои́стинну хвра́стную вся́ку пре́лесть, блаже́ннии, / и запале́ние угаси́сте и́дольское росо́ю ве́ры.

Разделе́ния в телесе́х не име́сте мно́зех, / за Неразде́льную пострада́ти, страда́льцы, Тро́ицу иду́ще, / те́мже разруши́сте диа́вола ополче́ние вся́ко.

Воспева́ет чудеса́ ва́ша / от лука́ваго легео́на разреши́выйся де́монска, му́ченицы Богови́днии, / к честны́м ковче́гом ва́шим прише́дый со усе́рдием.

Богоро ́ дичен: Избавля́ющи яви́ся нас от бед и прегреше́ний, / тлетво́рных страсте́й, и скорбе́й, и обстоя́ний, / ве́рою пою́щия Тя, Богоро́дице, Присноде́во.

Ин

Ирмо ́ с: Ты, Го́споди, мой свет, / в мир прише́л еси́, / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения / ве́рою воспева́ющий Тя.

Ум твой, чи́стыми воззре́нии к Бо́гу весь быв, Богоблаже́нне, / плотски́х сласте́й яви́ся вы́шши.

Сый врач теле́с, пребога́те, / отжени́ ско́тския душ боле́зни благода́тию Ду́ха.

Блаже́н еси́ ты, и добро́ тебе́ есть, / побе́ждшу зло́бу вра́жию / и стра́сти, преблаже́нне, умертви́вшу.

Богородичен: Родила́ еси́ Бо́га и Де́ва пребыла́ еси́, Богоневе́сто, / сего́ ра́ди ублажа́ет Тя весь челове́ческий язы́к, ра́дуяся.

Песнь 6

Ирмо ́ с: Приидо́х во глубины́ морски́я, / и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в, / но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, / Многоми́лостива.

Честна́ смерть яви́ся Боже́ственных страда́льцев пред Тобо́ю, Бо́же вся́ческих, / и́хже ны́не почита́я, врачевство́ безме́здное боля́щим яви́л еси́.

Возвы́сивше ру́це и сердца́ высо́ким нра́вом к Вы́шнему мужеу́мно, / лука́ваго возноше́ния, му́ченицы Богоно́сцы, низложи́сте.

Богоро ́ дичен: Я́коже стог, чре́во Твое́, Чи́стая, яви́ся, / пшени́цу нося́щий безcме́ртия, / всех ве́рных ду́ши пита́ющую и му́ченики просвеща́ющую.

Ин

Ирмо ́ с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею кро́вию.

Еди́нем то́чию зва́нием пру́зи отгоня́ются и всяк вред де́монский: / Бо́га бо, Ме́мноне, ве́лий уго́дник, позна́лся еси́, / вельми́ тя, о́тче, просла́вльшаго.

Победи́в плотска́го наве́та мудрова́ние, / Ду́ха благода́ть прия́л еси́ отгоня́ти неду́ги / и боля́щия греха́ми цели́ти ду́ши, досточу́дне.

О, чу́до! / Ка́ко от еди́наго то́кмо призыва́ния спаса́ются твоего́, пресла́вне Ме́мноне, / ве́рнии пла́вающий, тебе́ ви́дяще приспева́юща и волн молву́ кротя́ща?

Богоро ́ дичен: Умертви́ пло́ти моея́, Де́во, мудрова́ние, / Умертви́теля сме́рти и Жизнода́вца я́ко заче́нши / и ро́ждши па́че сло́ва и смы́сла, Пречи́стая.

Конда ́ к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Тве́рдый и всесве́тлый лик му́ченик девяти́, / Трисо́лнечнаго Божества́ испове́дницы, / на суди́щи Тому́ нача́льно взыва́ху: / кровь и ду́ши на́ша с телесы́, / я́ко непоро́чную же́ртву, прино́сим Тебе́, Влады́ко, / в ли́цех Небе́сных Твои́х сопричти́, я́ко Бог Ми́лостивый.

Песнь 7

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не, / веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше, / посреде́ пла́мене вопия́ху: / благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Иска́пают ва́ши тру́дове, му́ченицы, Боже́ственный струи́ исцеле́ний всегда́, / боле́зней ре́ки изсуша́юще / и скве́рну вся́ку отмыва́юще страсте́й, досточу́днии.

Ра́довахуся страстоте́рпцы, внегда́ скорбе́ти им, ра́достию неизглаго́ланною, / поя́ху, усека́еми мече́м: / благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Тяготу́ неду́гов, стра́сти серде́чныя и боле́зни теле́сныя, / вся́ку же находя́щую скорбь / нам облегчи́те, сла́внии страда́льцы.

Богоро ́ дичен: Яви́вшися всем му́чеником, Чи́стая Ма́ти Бо́жия, держа́ва ве́лия, / яви́лася еси́ челове́ком заступле́ние, / Тя пою́щим всегда́ свяще́нными пе́сньми.

Ин

Ирмо ́ с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сле́зными ту́чами страсте́й погаси́л еси́ пещь, / ны́не же огне́м, блаже́нне, вои́стинну / попаля́еши чуде́с твои́х ве́щный всегда́ неду́гов вред благода́тию.

Всеусе́рдно Творца́ твоего́, блаже́нне, возлюби́л еси́. / Те́мже пло́ти и ми́ра, Ме́мноне му́дре, взыва́я вне был еси́: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Я́коже дре́во, при исхо́дищих воздержа́ния, о́тче, насажде́н быв, / возда́л еси́ плоды́ чуде́с де́йство, Ме́мноне пребога́те, / во бла́го вре́мя изоби́луя.

От пруго́в вред прибы́вший уста́вил еси́ / повеле́нии Боже́ственными, Ме́мноне му́дре, ре́чными удави́в вода́ми, / благослове́н еси́, Бо́же мой, – зовы́й, – возопи́л еси́.

Богоро ́ дичен: Бу́ри безме́рных согреше́ний, Отрокови́це, изба́ви мя, / еди́на смире́нных по́мощь кре́пкая и прегреше́ний очище́ние: / благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо ́ с: Изба́вителю всех, Всеси́льне, / посреде́ пла́мене блаточе́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ / и научи́л еси́ пе́ти: / вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Ра́достную хвалу́ принесе́м / вели́кия нам засту́пники, страстоте́рпцы му́ченики Пода́вшему, вопию́щим: / вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Укорени́вшеся на ка́мени ве́ры благоро́дне, / я́коже ве́тви, му́ченицы, плоды́ нам страда́ния принесо́ша, ве́рою пою́щим: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вра́чеве страсте́й великоимени́тии, души́ моея́ стра́сти исцели́те, / и гее́нны изба́вите, и тьмы о́ныя кроме́шния, / моля́ще Христа́ Бо́га на́шего.

Богоро ́ дичен: Законода́вца Христа́ родила́ еси́, / зако́нно страда́вшия венча́вшаго, страстоте́рпцы му́ченики, / Его́же моли́ зако́ном греха́ побежде́на мя, Отрокови́це, исцели́ти.

Ин

Ирмо ́ с: Ру́це распросте́р, Дании́л / львов зия́ния в ро́ве затче́: / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Я́ко у́тро, просия́л еси́, я́ко звезда́, / я́ко вели́кое со́лнце, Ме́мноне Богодухнове́нне, / ду́ши просвети́л еси́ благода́тию наста́вника тя поста́вльшим изря́дна, / и учи́теля свяще́нна, и наказа́теля чу́дна, вопию́ща: / вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Глубо́ку я́зву врагу́, ражда́ющу смерть, преблаже́нне, дал еси́, / егда́ благода́тию Ду́ха смире́ну стяжа́л еси́ му́дрость, / высокому́дрый того́ нрав в зе́млю смиря́я и се́ти душетле́нныя его́ попира́я.

Ви́дети сподо́бился еси́ та́мо блаже́нство, и наслажде́ние ве́чнующее, свя́те, / и святы́х све́тлости, пожи́в житие́ до́бре, / и ны́не вопие́ши ра́достно: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ме́сто, безво́дное пре́жде, ны́не же во́дно, / пропове́дует, преподо́бне, ко Го́споду ве́ру твою́ / и благода́ть чуде́с твои́х, я́же соверши́л еси́, вопия́ Пода́телю до́брых: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро ́ дичен: Неду́говавшую тягото́ю лю́тых и пото́пльшуюся сми́ренную ду́шу мою, / Богоблагода́тная Влады́чице, посеще́ния сподо́би / и здра́ву до конца́ покажи́, зову́щую: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо ́ с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния / кля́тву всели́ла есть; / Ты же, Де́во Богоро́дице, / прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. / Тем Тя вси велича́ем.

Се отверзо́шася вам Небе́сная врата́, пострада́вшим, – / рече́ Христо́с страстоте́рпцем: / вни́дите и приими́те, ра́дующеся, воздая́ния боле́зней досто́йная, / от ве́ка хра́брствовавшим.

Кра́сни в ра́нах теле́сных бы́сте и А́нгелом уподо́бистеся, / ны́не же предстоите́ всех красоте́, ра́дующеся при́сно, / прича́стием я́ве удобря́еми кра́сных, всечестни́и.

Ста́нем в дому́ Бо́жий, восхваля́юще Антипа́тра, Феости́ха же, / Ру́фа и Филимо́на страда́ния, Боже́ственнаго Фавма́сия чудеса́, / Ма́гна и Арте́ма, Фео́гния и Феодо́та непобе́дное.

День спасе́ния нам возсия́ святы́х торжество́, / е́же соверша́юще моле́бно, вопие́м им с ве́рою: / му́чеников светоза́рный ве́рше, всех сердца́ озари́те.

Богоро ́ дичен: Обле́кся из Тебе́ Царь в теле́сную багряни́цу, / про́йде, весь красе́н, из утро́бы Твоея́, и вся враги́ победи́, / и побе́ду страда́льцем подаде́, Чи́стая еди́на Присноде́во.

Ин

Ирмо ́ с: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Возмо́гл еси́, укрепля́емь, держа́вою Богонача́льною, / Ме́мноне Богому́дре, всю вра́жию си́лу пребори́ти, / те́мже вене́ц я́ко победоно́сец прие́м, / о нас Христу́ моли́ся.

Я́коже от исто́чника, твоея́ ра́ки струи́ исцеле́ний истека́ют, / боле́зни и скве́рны си́лою Боже́ственнаго Ду́ха очища́ют / и напоя́ют, преподо́бне, помышле́ния чту́щих тя.

Днесь па́мять твоя́, о́тче, я́коже со́лнце, просвеща́ет всяк во́зраст и ра́зум: / Све́та бо дела́, Ме́мноне, соверши́л еси́ / и к Све́ту незаходи́мому, ны́не отше́д, всели́лся еси́.

Взя́лся еси́ ко оби́телем ве́чным, Бо́га я́ко досто́йно зря, / и к стадо́м преподо́бных приче́лся еси́, Ме́мноне блаже́нне, / с ни́миже нас помина́й, на земли́ поми́нающих тя.

Богоро ́ дичен: Глас Ти вопие́м, Де́во, ра́достно Арха́нгелов: / ра́дуйся, кля́твы разруше́ние, преподо́бных сла́во, му́чеников похвало́, / пророко́в про́поведь и челове́ков спа́сение.

Девять мучеников Кизических Феогний, Руф, Антипатр, Феотих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон

Девять мучеников Кизических Феогний, Руф, Антипатр, Феотих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон во время гонений на христиан в III веке по Рождестве Христовом в г. Кизике (Малая Азия, на берегу Дарданелльского пролива) отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами. Святые прославляли Христа Истинного Бога и обличали в заблуждении правителя-язычника. Они были подвергнуты многим мукам, но не отреклись от Христа и приняли смерть через усекновение. При святом императоре Константине Великом в IV веке тела святых мучеников были обретены нетленными; в честь святых воздвигли храм. Святые мощи их были прославлены многими чудесами, в том числе даром исцеления от лихорадки. Память девяти мучеников издревле почиталась на Руси. Недалеко от г. Казани в XVII веке был сооружен монастырь в их честь. Чтимые иконы святых с частицами их мощей находились в Астрахани, Казани и Москве.

Преподобный Мемнон Чудотворец

Преподобный Мемнон Чудотворец с юности подвизался в Египетской пустыне. Тяжелыми постническими трудами достигал он победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, мудро и осторожно руководил братией. Помогая им молитвой и советом, преподобный не прекращал своих подвигов и в борьбе с искушениями. Непрестанной молитвой и трудом он получил дар прозорливости: по его молитве в пустыне открылся источник воды, погибла саранча, губившая посевы; терпевшие кораблекрушение, призвав его на помощь, спасались.

Святи́теля Васи́лия, митрополи́та Остро́жскаго, Се́рбскаго

НА МА ́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Яко благ:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, / святи́телю Васи́лие, вруче́нное ти ста́до утвержда́я, прехва́льне, / украси́л еси́ луча́ми правове́рия догма́тов / и е́реси тьму от него́ отгна́л еси́, всече́стне. / Те́мже мо́лимся ти: / моли́ся изба́витися от бед и скорбе́й / творя́щим па́мять твою́.

Сия́ет днесь па́мять святи́теля Васи́лия, / просвеща́я вселе́нную, / я́ко пресве́тлое со́лнце, во Остро́зе, / озаря́я ве́рных сердца́ / и приходя́щия к ра́це моще́й его / врачу́я от боле́зненных неду́гов; / те́мнее, сла́вяще па́мять его́, / усе́рдно лобыза́ем святи́теля мо́щи, / моля́ся, да отжене́т тьму е́ресей от ста́да своего́ / си́лою от Де́вы Возсия́вшаго.

От Христо́вы Це́ркве, / преблаже́нне Васи́лие, / отгна́л еси́ мы́сленныя во́лки / жезло́м за́поведей Христо́вых, / и сию́ кре́пко о́крест огради́л еси́ / слове́сною кре́постию, / и преста́вился еси́ Христу́, / Ему́же неле́ностно послужи́л еси́, / цел и неруши́м. / Те́мже, свя́те, моли́ Го́спода, / да изба́вит от тли и бед / ве́рою творя́щия всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Возсия́, я́коже со́лнце, твоя́, святи́телю, па́мять, / просвеща́ющи мы́сленная ве́рных сердца́, / ю́же све́тло соверша́ем днесь, / святи́телю Васи́лие, моле́бно тя призыва́я: / ра́дуйся, дре́во целому́дренное, / е́же не поработи́ ду́шу, / но досто́йным воздержа́нием, я́ко щито́м Ду́ха, обложи́ся; / ра́дуйся, па́стырю и учи́телю христоимени́тых люде́й свои́х; / ра́дуйся, церко́вное украше́ние, / архиере́ом добро́то, мона́шествующим похвало́, / Васи́лие преосвяще́нне, моли́ся Христу́, / да пода́ст мир вселе́нней и спасе́т ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6:

Васи́лие блаже́нне, / припа́дая ти, молю́ся: / уще́дри и просвети́, о́тче прему́дре, ду́шу мою́, / я́ко да че́стно узрю́ Светода́вца Ще́драго.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Хотя́щий ми сотвори́ти зло врази́, / рыка́я, и́щут поги́бели мое́й, / изба́ви мя, молю́ся ти, святи́телю Богому́дре, / зане́ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, / всеблаже́нне иера́рше Васи́лие, / от лука́вых муже́й спаси́ мя.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду / и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Приста́нище ти́хое, сте́ну необори́мую, / столп утвержде́ния / и дверь покая́ния стяжа́хом, ве́рнии, / сего́ ра́ди, припа́дающе, мо́лимся ти, о́тче Васи́лие: / огради́ нас моли́твами, я́ко му́дрый наста́вник / и побо́рник о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Супоста́т ры́кает на ста́до Твое́, Пречи́стая, / лука́вии ка́ждый день и́щут снедь себе́ сотвори́ти, / но Ты, Богоро́дице, изба́ви его́ / от вся́каго вре́да и хище́ния.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6,

Подо́бен: Все отло́жше:

Всеосвяще́н Богоно́сец показа́лся еси́, / святи́телю Васи́лие, / пома́зание Бо́жие име́я, / я́ко Ду́хом Святы́м обложе́н, / и, све́тло входя́ вы́ну во Свята́я Святы́х, / Богонача́льными светлостьми́ озаря́емь, / причаща́лся еси́ Святы́х Та́ин благода́ти, / те́мже, я́ко и́стинен святи́тель, / со дерзнове́нием моли́ся / о душа́х на́ших.

Просвети́ся житие́ твое́ / доброде́тельными светлостьми́ / и сим ста́до свое́ научи́л еси́, / отгна́вши от него́ ле́сти тьму, / те́мже показа́лся еси́ светоза́рное со́лнце, / преблаже́нне Васи́лие, / всели́выйся, иде́же сия́ет Свет невече́рний, / и сын днесь благода́ти Свята́го Ду́ха яви́лся еси́. / Сего́ ра́ди не забу́ди, / о́тче приснопа́мятне, / твою́ честну́ю па́мять соверша́ющих / и любо́вию ублажа́ющих тя.

Ум твой манове́нием / е́же к Бо́гу, пресла́вне, / ве́рою удобря́емь, / яви́ тя Богому́дра наста́вника, / зане́ умерщвля́л еси́ вожделе́ния пло́ти / и тле́нное благода́тию в нетле́ние обрати́вый, / Безпло́тным сочета́лся еси́, о́тче Васи́лие, / све́тлый свети́льниче / и моли́твенниче о душа́х, / любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

И ́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

В Захо́лмии пожи́л еси́, / блаже́нне Васи́лие, / яви́выйся до́брый па́стырь Христо́вы Це́ркве, / егда́ же отту́ду во Остро́г преше́л еси́, / посто́м, бде́нием и моли́твами / удруча́л еси́ те́ло свое́, / благоугожда́я Бо́гу, / И́же просла́ви святы́я мо́щи твоя́, Богоно́сне, / я́же исцеля́ют неду́ги всех, / и́же ве́рою и любо́вию / соверша́ют всесла́вную па́мять твою́; / те́мже мо́лимся ти: / изба́ви и нас от вся́ких зол и обстоя́ний / моли́твами твои́ми.

Победи́тель тезоимени́тый / вои́стинну ве́рным лю́дем яви́лся еси́, / огражда́я их от напа́стей, / о́тче Васи́лие, / всегда́ бо призыва́ем предваря́еши ско́ро / притека́ющих под кров твой, / спаса́я в день и нощь ве́рныя / от зловре́дных лука́ваго.

Зерца́ло Се́рбской земли́ / напосле́док дней яви́лся еси́, о́тче Васи́лие, / сего́ ра́ди прииди́те, лю́дие, / целу́ем святы́я и чудотво́рныя мо́щи / Богоно́снаго отца́ на́шего, / и́же разреша́ет грехо́вныя плени́цы, / прогоня́я ду́хи лука́выя / и свобожда́я ве́рныя рабы́ своя́, / о ни́хже мо́лится Христу́ Бо́гу, / да изба́вит и спасе́т ду́ши их.

Вели́кий засту́пник / и те́плый хода́тай к Бо́гу / о обрета́ющихся в ско́рбех и беда́х был еси́, / блаже́нне Васи́лие, / священнопропове́дниче Христо́в на земли́ су́щим, / и́же с на́ми вопию́т к тебе́: / спаси́ ны от вся́ких зол, / о́тче Васи́лие, / моли́твами твои́ми.

Сла́ва, глас 8:

До́блестьми твои́ми, о́тче Васи́лие, / просвети́л еси́ ве́рных сердца́; / кто бо слы́ша безме́рное твое́ смире́ние, / терпе́нию твоему́ не удиви́тся? / К ни́щим милосе́рд был еси́, / подава́я по́мощи тре́бующим, / всех науча́я стра́ху Госпо́дню, / и ны́не неувяда́емым венце́м увяза́лся еси́, о́тче, / моля́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская

(зри 23 апреля).

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Ра́ка моще́й твои́х, о́тче Васи́лие, / зари́ испуща́ет, / цельбы́ подава́я приходя́щим к ней, / от неду́гов свобожда́я их; / сего́ ра́ди весели́ся и лику́й, / Це́рковь Остро́жская с окре́стными стра́ны, / возсия́ ти бо све́тлая па́мять блаже́ннаго Васи́лия, / и́же всегда́ мо́лится о душа́х на́ших.

О́тче Васи́лие, / по возвраще́нии из Афо́нския горы́ / яви́лся еси́ па́стве свое́й, / я́ко па́стырь и учи́тель, / наставля́я ю и́стинней ве́ре; / она́ же, ра́дуяся, прославля́ет святу́ю па́мять твою́, / я́же и по сме́рти твое́й показу́ет све́тлость жития́ твоего́, / на е́же взира́я, взыва́ем ти богогла́сными пе́сньми: / о́тче Богоно́сне, / спаси́ служа́щия в Захо́лмии и Скенде́рии бра́тия на́ша / от наве́тов вра́жиих.

Глас 4: О́тче Васи́лие, / ра́ка моще́й твои́х пропове́дует / си́лу благода́ти Всесвята́го Ду́ха, / И́же чрез мо́щи явля́ет ми́лость ве́рным, / огражда́я Остро́г, / в не́мже благоуха́ние цельбы́ подае́т, / показу́я тя подо́бна апо́столом чудесы́, / и́миже да́льняя, я́ко и бли́жния просвеща́еши / и от бед пресла́вно избавля́еши; / те́мже, Богоблаже́нне, / свободи́ от лю́тых зол и ва́рваров / всех, блажа́щих и любо́вию призыва́ющих тя.

Поте́кл еси́ хвали́ти / своего́ Го́спода и Влады́ку, о́тче Васи́лие, / напосле́док дней яви́выйся крестоно́сным людем, / я́ко Богоблагода́тный па́стырь и учи́тель; / те́мже ны́не наслажда́яся благи́х, / стяжа́л еси́ дерзнове́ние к Бо́гу, / Ему́же простри́ моли́твы / о душа́х сла́вящих тя.

Пресла́вное житие́ твое́ / вселе́нней ди́вна тя показа́, Богому́дре о́тче: / преподо́бным украше́ние был еси́, / я́ко со́лнце, на земли́ лучи́ распросте́рши, / озари́л еси́ ве́рных сердца́, / соверша́ющих святу́ю па́мять твою́, / всеблаже́нне Васи́лие.

Сла́ва, глас 6:

Святи́телем удобре́ние, / отце́м красоту́, / исто́чника чуде́с и ве́рных засту́пника, / соше́дшеся, о празднолю́бцы, / пе́сньми и похвала́ми воспои́м, глаго́люще: / ра́дуйся, Захо́лмии и Скенде́рии храни́телю, / Че́рныя Горы́ и Примо́рия сто́лпе непребори́мый и председа́телю; / ра́дуйся, всесве́тлый свети́льниче, / и́же се́рбския концы́ просвеща́еши чудесы́; / ра́дуйся, скорбя́щих Боже́ственная ра́досте / и оби́димых те́плый предста́телю, / и ны́не, о́тче Васи́лие, / моли́ся о чту́щих при́сно ра́достную па́мять твою́, / огражда́я ве́рное твое́ ста́до правосла́вное.

И ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, зако́на исполне́ние; / ра́дуйся, хра́ме Святы́я Тро́ицы, Неве́сто Пречи́стая; / ра́дуйся, Боже́ственное носи́ло всех Царя́; / ра́дуйся, огню́ невеще́ственный, / я́ко клеща́ми нося́щи на рука́х Твои́х у́глия, / но́вый раю́, вертогра́де затворе́нный, / трапе́зо пресве́тлая, голуби́це нескве́рная, / престо́ле Вы́шняго, о́дре Божественномы́сленный, / его́же Дух Святы́й осени́, / Отрокови́це Свята́я.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

О́тче святы́й Васи́лие, / я́ко заря́ разу́мнаго све́та, / церко́вное свети́ло, красота́ мона́шествующим, / по́стнаго жития́ пра́вило, / бу́ди нам засту́пник, / свобожда́я от губи́тельнаго врага́ ду́ши на́ша, / моли́твами твои́ми.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Вели́кую власть от Бо́га прие́мь, / о́тче Васи́лие, / мно́жества лука́вых бесо́в отгоня́еши, / спаса́я от озлобле́ний всех, / ве́рою и любо́вию притека́ющих к ра́це моще́й твои́х.

Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, / я́же воздаде́ ми?

Ка́ко досто́йно воспое́м вели́каго святи́теля Васи́лия, честна́го ума́ богоза́рное свети́ло, / е́же освяща́ет и Боже́ственным ра́зумом просвеща́ет ве́рное ста́до, / я́ко испове́датель глубины́ та́ин спасе́ния, / те́мже согла́сно рцем ему́ вси: / ра́дуйся, отце́в о́тче Васи́лие.

Сла́ва, глас то́йже:

Ты был еси́ па́стырь до́брый / и учи́тель те́плый, святи́телю Васи́лие, / всегда́ тя хва́ляще, вопие́м ти: / тобо́ю Бог укра́си Це́рковь Свою́, / и те́ло твое́, многоле́тно в земли́ пребы́вшее, / нетле́нно яви́ся лю́дем твои́м; / те́мже не преста́й моли́тися / о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь свята́го, глас 4:

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви отда́л еси́, / пребыва́я в моли́твах, труде́х и посте́х, о́тче Богоно́сне, / о́браз был еси́ доброде́тели своему́ ста́ду; / сего́ ра́ди ви́дя Бог твое́ благо́е произволе́ние, / поставля́ет тя Свое́й Це́ркви па́стыря и до́бляго архиере́я / и по преставле́нии твое́м соблюде́ свято́е те́ло твое́ неруши́мо, святи́телю Васи́лие. / Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние, / моли́ся Христу́ Бо́гу / спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Служи́тель быв Христу́, всече́стне, / научи́л еси́ лю́ди и просвети́л их Боже́ственным креще́нием, / вразумля́я, наста́вил еси́, о́тче Васи́лие, ста́до твое́. / Те́мже пропове́дника тя и́стины вси имену́ем, уго́дниче Христо́в, / моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Предста́тельнице ве́рных и покро́ве, / изба́ви всех от бед и скорбе́й и лю́тых обстоя́ний, / на Тебе́ упова́ние иму́щих, Отрокови́це, / и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными мольба́ми Твои́ми.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

От ю́ности взем крест свой, благоче́стно Христу́ после́довал еси́, / плотско́е мудрова́ние воздержа́нием победи́л еси́, / ми́ра отбе́гши, мона́шескому житию́ отда́выйся, / те́мже, о́тче, Дух Святы́й в тя бряца́ет и на святи́тельское седалище возведе́ тя, / иде́же возвели́чил еси́ Влады́ку Христа́ и Его́ Пречи́стую Ма́терь разли́чными дарова́ньми и чудесы́, / посе́м ра́ка моще́й твои́х украси́ся, святи́телю Васи́лие.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Де́во Всенепоро́чная, / превы́ше Бо́га ро́ждши, моли́ непреста́нно Его́ со святи́телем Васи́лием / оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам всем, / ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Стра́сти посто́м и моли́твою обузда́в, / яви́лся еси́ вели́кий святи́тель / и па́ству твою́ пресла́вно упасл еси́, о́тче Васи́лие, / креще́нием просвети́л еси́ ю и наказа́л сла́вити Еди́наго Бо́га в Трие́х Ли́цех. / Ве́рою приходя́щия к Святе́й Це́ркви и к ра́це моще́й твои́х / спаса́й моли́твами к Бо́гу, / да пода́ст оставле́ние грехо́в чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную дверь и ковче́г, / всесвяту́ю го́ру и всесве́тлый о́блак воспои́м, / неопали́мую купину́, слове́сный рай, / Е́вино воззва́ние, всей вселе́нней вели́кое сокро́вище, / в не́мже обре́теся спасе́ние ми́ру, оставле́ние людски́х согреше́ний, / те́мже и вопие́м Ей: / о Богома́ти, моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ ду́ши покланя́ющихся пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Насле́дниче Бо́жий, / соприча́стниче блаже́нных селе́ний, / служи́телю Христо́в, свя́те Васи́лие, / по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́ просия́ нам, / со седи́нами проявля́шеся све́тлость ра́зума твоего́ / и незло́бие души́ твоея́, / кро́тость сло́ва прославля́ше свято́е житие́ твое́, / е́же, собра́вшеея, велича́ем / и, в успе́нии блажа́ще тя, мо́лим: / помози́ дости́гнути и нам та́мо, / иде́же еси́, Богоно́сне Васи́лие.

Канон Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свято́му на 8. Глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

С Вы́шними ли́ки, яко святи́тель и служи́тель Бо́жий, / предста́л еси́, па́стырю до́брый Захо́лмии, / до́бре упа́сши вруче́нное ти ста́до, / о нас приле́жно моли́ся, получи́ти ве́чных благ моли́твами твои́ми, о́тче Васи́лие.

Избра́н был от Го́спода служи́ти свято́му Ева́нгелию че́стно, преблаже́нне, / захолми́йстии лю́дие, стяжа́в тя па́стыря, / вразумля́хуся уче́нии твои́ми, свя́те Васи́лие.

Ра́зумом Бо́жиим обогаща́емь, / сло́во живо́тно от се́рдца источи́л еси́, / напая́я ду́ши и сердца́ ве́рных, олядене́вшия страстьми́, / чуде́с заря́ми твои́ми, Богоблаже́нне Васи́лие.

Просвети́ ду́шу и се́рдце мое́, молю́ся Ти, Светода́вче, тва́ри Соде́телю, / пода́ждь мне дар пе́ния воспева́ти Твоего́ уго́дника, пресла́внаго Васи́лия, / научи́вшаго нас твори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой.

Обре́л еси́ Небе́сную прему́дрость, я́ко вруче́нный ти тала́нт, / иже умножа́я, Богоно́сне Васи́лие, разори́л еси́ де́монов ле́сти / и умудри́л лю́ди Боже́ственным уче́нием.

Зачина́ется Преве́чный, и обновля́ется естество́ на́ше, / рожде́ннаго от Отрокови́цы пропове́дуя, / име́ющаго два естества́ во Еди́ней Ипоста́си.

Богоро́дичен: Свяще́ннейший лик проро́чески проявля́ше издале́ча / хотя́щей Ти бы́ти и́стинней Ма́тери Бо́жией, / те́мже и мы, сла́вяще Тя, воспева́ем, яко Вы́шшую Херуви́м и всея́ тва́ри, Богома́ти.

Катава́сия по уста́ву.

Песнь 3

Ирмо ́с, глас 1: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, / И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е / и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Иска́пает Боже́ственная сла́дость из уст твои́х, о́тче Васи́лие, / па́ству твою́ напои́л еси́, / христоимени́тыя лю́ди, блаже́нне Васи́лие.

Гроб, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое, / благово́ние источа́ет, я́коже рай Бо́жий, / облагоуха́я ве́рныя и служа́щия в оби́тели твое́й, / те́мже, ра́дуяся, пресла́вне, не забу́ди и нас, о́тче Васи́лие.

Скендери́йская убо страна́ прие́млет те́ло твое́, / дух же твой отхо́дит в Вы́шний Иерусали́м, / иде́же лику́ет с проро́ки, апо́столы и все́ми святы́ми, / с ни́ми же ку́пно моли́ся о нас Человеколю́бцу Бо́гу, Богоблаже́нне Васи́лие.

Святи́телю Васи́лие, уче́ньми свои́х святы́х уст / из уст неприя́зненных волко́в лю́ди своя́ изба́вил еси́ и приве́л Творцу́, / подава́я всем дар исцеле́ния.

Сло́во Безнача́льное, во пло́ти явле́нное, / дарова́вшее нам па́стыря и учи́теля, / я́коже просла́вил еси́, Христе́, Своего́ слугу́, / не забу́ди па́ству его́, / я́же прославля́ет своего́ иера́рха, ди́внаго во святы́х Твои́х, блаже́ннаго Васи́лия.

Богоро́дичен: Разуме́ти, Чи́стая, рождества́ Твоего́ неизрече́нныя глуби́ны / недоуме́ет ум челове́ческий, / Бог бо, Себе́ смири́в щедро́ты ра́ди во чре́ве Твое́м, всего́ мя обнови́.

Седа́лен, глас 4

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь вселе́нней:

Правосла́вно, свя́те Васи́лие, Це́рковь Христо́ву упа́сл еси́, / ерети́ческия отгоня́я го́рькия пле́велы, / сего́ ра́ди в Вы́шних водворя́ешися, блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего, / из Тебе́ воплоти́вшагося, Богоро́дице Де́во, велича́я, / ублажа́ем Тя, Чи́стая Богоневе́сто.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующие.

Ты, о́тче свяще́нне Васи́лие, испо́лнен Свята́го Ду́ха, / лука́выя ду́хи отгна́л еси́, / духо́вными ве́ры уче́ньми твои́ми просвеща́я ста́до твое́.

Еди́ницу Несозда́нную богосло́вствуя, / в Трие́х Ли́цы разделя́ему, несеко́мую и несме́сну, / просвеща́еши свяще́нным Богосло́вием ста́до твое́, блаже́нне Васи́лие.

Нача́льный богогла́сен Бо́жиим прича́стием яви́лся еси́, о́тче Васи́лие, / просвеща́еши омраче́нныя, я́ко рачи́тель доброде́тели, / науча́я сла́вящия па́мять твою́.

Возше́л еси́ на ле́ствицу доброде́телей, блаже́нне, / показу́я путь спасе́ния своему́ ста́ду, / сего́ ра́ди правосла́внии лю́дие от Захо́лмии, Скенде́рии и Че́рныя Горы́, / почита́я тя, лобыза́ют святы́я мо́щи твоя́, о́тче Васи́лие.

Естество́м несказа́ннаго, милосе́рдием пребога́таго, / Христа́ просла́вил еси́ на земли́, пребога́те о́тче, / те́мже и просла́влен, наслажда́ешися блаже́нства, свя́те Васи́лие.

Богоро́дичен: Кля́тва прама́тере на́шея Е́вы разори́ся Тобо́ю, Богома́ти, / Ты бо нам Исто́чника спасе́ния родила́ еси́, / И́стины присносу́щаго Живота́.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Бо́жиим све́том озаря́емь, / лю́бящих Бо́га ду́ши озари́л еси́, свя́те, / просвеща́я их богове́дением сло́ва открове́нна, / и́мже просвети́ и нас, чту́щих святоле́пную па́мять твою́, Васи́лие.

Боже́ственным све́том и чи́стым по́мыслом возвыша́яся, / непоро́чен яви́лся еси́ слуга́ Христа́ Спа́са, о́тче Васи́лие, / сего́ ра́ди моли́ся и о ста́де свое́м, / спасти́ся ему́ от злых наве́тов ага́рянских.

Благода́тию призыва́емь, разруши́л еси́ и́дольския безбо́жия словесы́ Ева́нгельскими; / я́коже име́я дерзнове́ние, защити́ и нас моли́твами твои́ми, блаже́нне Васи́лие, / от злых обстоя́ний, наве́тующих на ны.

Мно́гим чудотворе́нием утеша́я ста́до свое́ правосла́вное, / ше́ствовал еси́ ко Афо́нстей горе́ / и, отту́ду возвраща́яся, благовести́л еси́ лю́дем свято́е уче́ние Христо́во, / и́мже просвеща́й и нас, священнотаи́нниче Васи́лие.

Бо́жиим определе́нием прише́л еси́ в Остро́жскую страну́, / пото́м же посети́л еси́ Скендери́йскую о́бласть, поучи́в ю зако́ну Бо́жию, / те́мже и лю́дие ве́рнии, живу́щии в них, прие́мше тя, / хва́лят тя и велича́ют яко своего́ предста́теля, о́тче Васи́лие.

Щито́м Правосла́вия охраня́еши лю́ди своя́ / от па́губных е́ресей, блаже́нне Васи́лие, / огражда́я их от злово́ния благоуха́нием Богоно́сных моще́й твои́х, / до́брый па́стырю Васи́лие.

Богоро́дичен: По стра́ннем рождестве́ Твое́м, пребыла́ еси́ Де́вою, Мари́е Богоневе́сто, / мо́лимся Ти: / чу́дным покро́вом Твои́м спаси́ неду́гующия / и защити́ правосла́вныя лю́ди Твоя́.

Песнь 6

Ирмо́с, глас 1: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: / живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли / и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Язы́к твой, Ду́хом изощре́н разу́мно, / я́ко трость скоропи́сца, / написа́ в сердца́ благочести́вых сло́во бога́тное и всесвяще́нное / Бо́жиим манове́нием, о́тче блаже́ннейший Васи́лие.

Поуча́яся Боже́ственным, вшел еси́ во Свята́я Святы́х, / просвеща́я Ду́хом ве́рныя, / я́ко Тро́ическою заре́ю освяще́н, о́тче Васи́лие.

Ко спасе́нию устроя́я люде́й Бо́жиих, / Явльшагося во пло́ти пропове́дуеши, па́стырю, / и, я́ко учи́тель Захолми́йский и Черного́рский, наставля́еши ста́до твое́, / Те́мже, уго́дниче Бо́жий, спаси́ служа́щия и приходя́щия в оби́тели твое́й, / и́же усе́рдно лобыза́ют честну́ю ра́ку моще́й твои́х.

От напа́стей и разли́чных бед и скорбе́й, / наноси́мых ве́рным от лука́вых, / изба́ви ны, о́тче, я́ко уго́дник Христо́в, / чту́щия свято́е твое́ успе́ние, блаже́нне Васи́лие.

Заступле́ние ве́рным и весе́лие ра́достное печа́льным, / обогати́ ны духо́вною ра́достию, / жела́ющий и прося́щия твоего́ заступле́ния, новоявле́нне Васи́лие.

Богоро́дичен: Ты была́ еси́, Де́во Всепе́тая, / дверь Царя́ Небе́снаго и храм сла́вы Его́, / отве́рзи и нам две́ри милосе́рдия / и введи́ нас моли́твами Твои́ми в жили́ще сла́вы Небе́сныя.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Я́ко от младе́нства себе́ порабо́тив Го́сподеви, / посто́м и бде́нием свое́ те́ло удруча́я, му́дре, / сосу́д че́стен Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́, / сего́ ра́ди поставля́ет тя па́стырем Своея́ Церкви́, / юже до́бре пасл еси́. / Те́мже ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́. / Мо́лимся ти, помяни́ и нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти: / ра́дуйся, всече́стне о́тче Васи́лие.

И́кос:

Воспое́м ны́не хвала́ми святи́теля, па́стыря и учи́теля / Захолми́йскаго, Скендери́йскаго, Че́рныя Го́ры и Примо́рия, / я́ко да моли́твами его́ изба́вимся нече́стия и наве́тов лука́ваго, / и́бо он яви́ся лю́дем свои́м нескве́рнен и нетле́нен, / прине́сши Христу́ себе́ в непоро́чную же́ртву, Бо́гу благоприя́тну, / я́ко святи́тель, освяще́н те́лом и душе́ю, / те́мже, ве́рнии лю́дие, прииди́те и восхвали́те Це́ркви и́стиннаго предста́теля, / до́бляго побо́рника ве́ры Правоела́вныя, преди́внаго чудотво́рца, / ми́лостиваго моли́твенника о душа́х на́ших, пресла́внаго Васи́лия.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Просвеща́емь благода́тию по Боже́ственному манове́нию, / был еси́ светода́тельная звезда́, / в после́днее вре́мя просия́в заря́ми, му́дре, пою́щим: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Святе́йшая Це́рковь озари́ тя, / во е́же украси́ти ю доброде́тельными дея́ньми, / живу́щей в тебе́ Неразде́льней Тро́ице, Е́йже вопие́м: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Вещми́ су́етными весь ум челове́ческий обуя́, / ему́же даждь цельбу́ сло́вом твои́м, Васи́лие, науча́я лю́ди пе́ти: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Диви́мся пресла́вным чудесе́м твои́м, блаже́нне Васи́лие, / и́миже неду́ги исцеля́еши и от бед избавля́еши, / те́мже, повину́яся веле́нию твоему́, вопие́м Го́сподеви: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

На́шему смире́нию бу́ди засту́пник, о́тче Васи́лие, / и науча́й нас всегда́ пе́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Седя́й в не́дрех неопи́санно Бо́га Отца́ / ны́не, Пречи́стая, почи́ в не́дрех Твои́х опи́санно, / Твои́м обложе́н зра́ком спасе́ния ра́ди на́шего, / Ему́же усе́рдно вопие́м: / Препе́тый и Превозноси́мый во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Го́рдаго зми́я твои́м смире́нием стерл еси́, блаже́нне Васи́лие, / возвыша́яся Бо́гу свои́м честны́м ра́зумом; / те́мже тя чтим, Христа́ превознося́ще во ве́ки.

Богосло́вствуя о воплоще́нном Сло́ве, / лю́ди своя́ от рабо́ты и ле́сти спасл еси́, / отгони́вый ага́рянская безбо́жия, о́тче Васи́лие.

Возра́сл еси́, я́ко цвет благоуха́ния, в Захо́лмии, о́тче Богоно́сне, / Скенде́рия же, тя прие́мля, / всем прино́сит, яко во́ни, целе́бныя да́ры.

Иска́павый Бо́жия благода́ти сла́дость, я́ко гора́ ма́слина, / те́ло твое́ слу́жит оби́тели твое́й, / е́юже хва́лимся, воспева́юще дела́ Бо́жия.

Лико́в преми́рных приснотеку́щий светоно́сный исто́чник, / благода́ти храм, Пречи́стая Де́во, / сохрани́ нас моли́твами уго́дника Бо́жия Васи́лия.

Богоро́дичен: Избавля́еши нас пе́рвыя кля́твы Твои́м рождество́м, Благослове́нная Отрокови́це, / се́го ра́ди вопие́м Ти гла́сом Гаврии́ла: / ра́дуйся, Вино́вная всех спасе́нию.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

В земли́ кро́тких яви́лся еси́, о́тче Васи́лие, кро́ток, / и незло́бив быв, с Вы́шними совокупля́яся во́инствы, / я́ко доброде́тельными́ светлостьми́ укра́шен, блаже́нне.

Престо́л украша́я све́тло во всех, даже посреде́ злочести́вых градо́в, / в нихже пожи́в, яко А́нгел, / святи́тельством пома́зан, о́тче Богому́дре.

Па́мять твоя́ днесь составля́ет пра́здник, / апо́стольский лик и му́ченический собо́р ра́дуется, / пра́ведных похвало́, свети́ло Черного́рское, / е́же ве́рнии, пе́сньми восхваля́юще, вопию́т ти: / изба́ви нас от вся́ких напа́стей и бед, блаже́нне Василие.

Пресла́вная па́мять твоя́ нам возсия́, / просвеща́ющи ве́рных, и́же мо́лятся ти, да помяне́ши их / и моли́твами твои́ми изба́виши вся лю́ди твоя́, о́тче му́дре Васи́лие.

Умертви́ на́ша плотски́я стра́сти и по́хоти, / уста́ви бу́рю душе́вных волне́ний, / укрепи́ же всех нас, и́же ве́рою и любо́вию почита́ют / блаже́нную па́мять твою́, новоявле́нне Васи́лие.

Богоро́дичен: Я́коже ка́пля небе́сная, во Твое́ чре́во, о Пресвята́я Де́во, дождь сни́де, / изсуша́я пото́ки льсти́выя, / и всем ве́рующим избавле́ние Тобо́ю, Пречи́стая, дарова́ся.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Сла́вно красу́ется днесь светоза́рное торжество́ во святе́й сла́ве лица́ Бо́жия, / я́ко прии́де день па́мяти святи́теля, его́же велича́юще, мо́лим: / да помяне́т по и́мени служа́щих во оби́тели его́ / и всех нас, хва́лящих па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

На Тя, Пречи́стая, упова́ние к Бо́гу возлага́ем: моля́щеся Ти: / да от Христа́ Го́спода испро́сиши нам невреди́мым до конца́ сохрани́тися.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю Васи́лие, / всел еси́ на ле́ствицу Боже́ственнаго ра́зума / и к Бо́гу прибли́жился, / исцеле́ния дар прие́мый, / и́мже исцеля́еши неду́ги неисце́льныя / и отгоня́еши ду́хи нечи́стыя, / тем, па́мять твою́ пра́зднующе, / ра́достию се́рдца Христа́ велича́ем, / возвели́чившаго Своего́ уго́дника.

О́тче чу́дне Васи́лие, / име́я светови́ден ум, / свы́ше облиста́емь, / ста́до твое́ до́бре упа́сл еси́. / Захо́лмия и Скенде́рия тобо́ю хва́лятся, / Че́рная Го́ра с Примо́рием показу́ют чудеса́ твоя́, / оби́тель же твоя́ со служа́щими в ней украша́ется тобо́ю. / Стра́сти ути́шив, / бесо́вское де́йство уста́вил еси́, / безстра́стием же, яко крыло́ма, возлете́л еси́ та́мо, / иде́же неизрече́нная и недомы́слимая добро́та, / тем ны́не моли́ся / о всех нас, честву́ющих твое́ успе́ние.

О́тче отце́в, свяще́нства пра́вило, / целому́дрия о́браз, / мона́шествующих кре́пость был еси́, Васи́лие. / Сего́ ра́ди лику́й, Це́ркве Остро́жская, со служа́щими в тебе́, / и́бо прии́де день па́мяти твоего́ утвержде́ния, / любве́ свети́льника, исто́чника чуде́с, / Боже́ственнаго Ду́ха сосу́д, / пра́здник блаже́ннаго Васи́лия, / его́же блажа́ще, / усе́рдно хвала́ми почти́м.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне треблаже́нне, / святе́йший о́тче Васи́лие, / па́стырю до́брый ве́рнаго своего́ ста́да, / учениче́ Христо́в, / положи́вый ду́шу о о́вцах, / ны́не, всехва́льне, моли́твами твои́ми / испроси́ нам ве́лию и бога́тую ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Бо́га, от Тебе́ воплоти́вшагося, / разуме́хом, Богоро́дице Де́во, / Того́ моли́, Пречи́стая, / о спасе́нии душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде / и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Апостол ко Евреем, зача́ло 335. Аллилу́ия: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ ра́достию возра́дуются. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святитель Василии, митрополит Захолмекий, Острожский

Святитель Василии, митрополит Захолмекий, Острожский родился 28 декабря 1610 г. в Поповой волости в Герцеговине, где еще в ХIII веке святитель Савва Сербский († 1237; память 12 января) основал Захолмскую епархию. Родители святого Петр и Анастасия были бедными, набожными и благочестивыми христианами. Они научили своего сына страху Божию, посту и молитве. Мальчик особенно любил посещать богослужения. Войдя в храм, он делал земной поклон и целовал пол храма, а затем крест и святые иконы. Со страхом Божиим и любовью он внимал церковному пению и чтению. Желая дать сыну образование, родители отдали его в обучение в близлежащий монастырь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Через некоторое время Стоян (мирское имя святого) перешел в Требинский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, где принял монашеский постриг с именем Василий. Здесь он с усердием подвизался в иноческих подвигах поста, молитвы и труда и впоследствии был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем – во иеромонаха. Когда латинские проповедники усилили свою деятельность, стремясь обратить православных сербов в католичество, святой Василий выступил ревностным защитником Православия. Уже будучи архимандритом, он оставил монастырь и стал проповедовать Евангелие Христово среди жителей Герцеговины. Святой совершал богослужения, исполнял требы, укреплял людей в истинной вере, помогал нуждавшимся. Он был для своего народа добрым пастырем и просветителем. За проповедь Слова Божия святой подвергся гонениям со стороны турков. Для безопасности он вынужден был уехать в православную Россию, откуда привез на родину церковные книги, сосуды, облачения для запустевших храмов Герцеговины. По благословению сербского Патриарха Паисия I (1614–1647), святой Василий удалился на Святую Гору Афон, где он посетил многие монастыри и скиты, поклонился древним святыням и получил наставления афонских подвижников. Большую часть времени он провел в сербском монастыре Хиландар.

В 1638 году, в праздник Преображения Господня, святой Василий был хиротонисан Патриархом Паисием во епископа и поставлен митрополитом Требинским. Епархиальным центром был Успенский монастырь, в котором святой начал иноческий подвиг. После мученической кончины митрополита Восточной Герцеговины Паисия святитель Гавриил I († 1659; память 30 августа). Патриарх Сербский, поставил святителя Василия митрополитом Милешевским (или Петровским – название по монастырю во имя святых апостолов Петра и Павла, где некоторое время был центр епархии), оставив за ним прежнюю кафедру. Таким образом Восточная и Западная Герцеговина объединились, как и были прежде, в одну епархию. Святитель Василий управлял Герцеговиной в трудное время турецкого гонения на христиан. Несмотря на трудности, он восстанавливал храмы и строил новые, сам носил камни на строительство, показывая пример деятельного служения Богу. В Острожском монастыре, где жил святитель, были обновлены Введенский храм и храм в честь Животворящего Креста Господня. Еще при жизни святитель Василий получил от Бога дарования прозорливости и исцеления от душевных и телесных недугов. Жители Герцеговины приходили к своему архипастырю и находили у него поддержку в своих скорбях.

Святитель Василий мирно скончался 29 апреля 1671 года в своей келлии в Остроге. В час кончины святого келлия осветилась необычным светом. Тело святителя было погребено под Введенским храмом. От гроба святителя Василия совершались многие чудеса. В 1678 году святитель Василий явился в сонном видении игумену монастыря святого Луки Рафаилу и повелел ему открыть свой гроб, но игумен не придал значения сну. Только после трехкратного повторения сна игумен поехал в Острог. Иноки Острожского монастыря стали поститься, ежедневно служить Божественную литургию, а на седьмой день открыли гроб и увидели нетленные мощи святителя Василия, от которых исходило благоухание. Святые мощи перенесли во Введенский храм, многие стали приходить в обитель для поклонения им. Инокам Острожского монастыря трижды приходилось укрывать мощи святителя Василия от неприятелей, осаждавших обитель: в 1714 году они были зарыты в землю у реки ниже монастыря, где пролежали невредимыми год; зимой 1852 года их перенесли в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Цетине и скрыли в гробнице святителя Петра I, митрополита Цетинского (1782–1830; память 18 октября – по сербскому месяцеслову), где они находились до весны 1853 года; во время войны 1876–1877 годов святые мощи вторично в течение года сохранялись в г. Цетине.

По молитвам святителя Василия в феврале 1942 года, при обстреле Острожского монастыря, снаряды разрывались у стен, не причиняя вреда обители. В сербской земле во имя святителя Василия Остроясского построено много храмов, в 1935 году в Белграде открыта больница его имени. Омофор святого ныне хранится в храме во имя святых Константина и Елены. От святых мощей святителя Василия и ныне получают исцеления многие болящие.

Литература:

1. Иустин, архимандрит. Жития святых (апрель). Белград, 1973 (на серб. яз.).

2. Настольная книга священнослужителя, т. 3. М., 1979.


 28-й день29-й день30-й день