26-й день

И́же во святы́х отца нашего Порфи́рия, архиепи́скопа Га́зскаго

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподобне о́тче Порфи́рие,/ ты, Крест Христо́в на ра́мо взем,/ оста́вил еси́ вся,/ и дости́гл еси́ пусты́ню,/ и бра́лся еси́ с Кумироде́ржцем,/ моли́твами и посто́м воору́жься;/ те́мже низложи́л еси́/ с сим мудрова́ние плотско́е,/ храм быв Боже́ственнаго Ду́ха.

Я́коже три древле/ спасл есть от огня́ Бог А́нгелом,/ и ны́не тобо́ю о́троки три,/ в ров попо́лзшияся, спа́се:/ в ко́шнице бо я́коже носи́ми бя́ху,/ све́том о́блака сих осени́,/ три вообрази́вша кресты́ в телесе́х/ на обличе́ние проти́вящимся, тебе́, Порфи́рие,

Кто по достоя́нию воспое́т/ напа́сти и боле́зни, беды́ и ско́рби твоя́,/ и́же по ве́ре, по́двиги твоя́, Порфи́рие?/ Мно́гое бо твое́ су́щее,/ е́же по Бо́зе, показа́л еси́ дерзнове́ние./ Темже мо́лим тя,/ дерзнове́ние бо и́маши:/ о нас моли́ся ко Го́споду спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не. Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен то́йже:

Плоть от крове́й Твои́х прие́м,/ Первове́чный Бог/ Тя предста́тельницу пока́за челове́ком, Чиста́я./ Те́мже изба́ви рабы́ Твоя́/ от всякия беды́, и обстоя́ния,/ и се́тей лука́ваго врага́/ и сия́ния причасти́тися сподо́би избра́нных,/ вся сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.

Крестобогоро́дичен:

Подо́бен то́йже:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Владыко,/ увы́ Мне, вопияше,/ Ча́до сла́дкое,/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Тропа́рь, глас 4:

Труды́ и боле́зни твоя́, я́же по благоче́стию,/ кто испове́сть, о́тче?/ день бо и нощь не преста́л еси́ трудяся,/ дóндеже от нече́стия Га́зу очи́стив, благоче́стие насади́л еси́,/ тем я́ко всегда́ еси́ предста́тель о ста́де твое́м,/ та́ко, свя́те Порфи́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н, творе́ние Георгиево, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Порфи́рою Це́рковь днесь я́коже ца́рскою укра́шена,/ уче́ньми твои́ми, святи́телю Порфи́рие,/ си́ми украша́ется и воспева́ет всех Го́спода.

Житием просия́в, преподо́бие, и словесы́ Бо́жественными твои́ми,/ свети́льник яви́лся еси́ всем челове́ком,/ при́сно сия́я делы и уче́ньми и озаря́я концы́.

Кропле́нием Пресвята́го Ду́ха, Порфи́рие, очи́щься/ и Боже́ственных доброде́телей во оде́жду оде́явся,/ вшел еси́ в незаходи́мая свяще́ннодействовати тебе́ пома́завшему.

Богоро́дичен: Сказа́ти су́щим на земли́ неизрече́нное и па́че ума́ человеколю́бие/ хотя́, Сын Бо́жий, Богоневе́сто,/ из Тебе́ пло́тию роди́ся, ве́рным подая порожде́ние.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибежище, и утвержде́ние.

Покори́л еси́ под но́зе злочести́вых мудрова́ния,/ и́же на Сама́го Бо́га вся́ческих веща́ющая.

Глаго́л твои́х огне́м хвра́стие Ма́нентово му́дре попали́л еси́/ и ве́рным просвеще́ние уче́ния простерл еси́.

Водрузи́в на твердем камени но́ги ве́рных,/ поколеба́л еси́ от основа́ния самого́ основа́ние нече́ствующих, Порфи́рие.

Богоро́дичен: Испо́лнися вся земля́ Сы́на Твоего́ и Бо́га, Чи́стая, и́стиннаго ра́зума,/ и сла́вы неизрече́нныя, и благода́ти.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственный ве́ры:

Де́лы просия́л еси́, я́ко денни́ца,/ всю е́ресь отгна́л еси́ от Це́ркве, святи́телю Порфи́рие,/ и ве́рных сердца́ просвети́л еси́ воспева́ти и сла́вити Го́спода./ Те́мже, днесь па́мять творя́ще, вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шам на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чься и пребысть,/ И́же по Рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде Рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, Еди́н Госпо́дь./ Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зрящи пове́шена из Не́я без боле́зни прозя́бшаго,/ матерски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пресветлаго ве́ры сияния,/ в души́ со́лнце пра́вды име́я, просвети́л еси́ словесы́, Порфи́рие,/ церко́вное все исполне́ние.

Утве́рждься в любви́ Бо́жия Сло́ва,/ ви́димых, Порфи́рие, пристра́стия вся́каго возгнуша́лся еси́;/ те́мже тя почита́ем, я́ко равноа́нгельна и святи́теля честна́.

В прича́стии тайн неизрече́нных я́коже быв, Порфи́рие,/ сия́ чи́стыми соблю́л еси́ дея́ньми чи́сто и неизрече́нно,/ я́ко таи́нник сим досто́ин.

Богоро́дичен: Украша́ется сла́вно Твои́ми Це́рковь вели́чествии, Пречи́стая, Боже́ственными,/ и удобря́ется си́ми я́сно, и любовию сла́вит Тя,/ песносло́вя Твое́ Рождество́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́м, обраща́ли из мрачна́ неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Вети́ям плени́цы разоря́я, Порфи́рие, словесы́ и́стинными,/ ве́ры держа́ву утверди́л еси́ всячески.

Поче́рп на земли́ Уте́шителя, преподо́бие,/ уче́ний незави́стныя ре́ки благоче́стия источи́л еси́, Порфи́рие.

Изсуши́в огне́м слове́с твои́х, Порфи́рие, пото́ки нече́стия,/ благоче́стия веща́нием челове́ки просвети́л еси́.

Богоро́дичен: Укре́пльшеся Тобо́ю,/ си́лою духо́вною супоста́ты проти́вныя Христо́вы и́стины побежда́ем, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопиет Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кше́ю Кро́вию.

Духо́вно тя одушевле́н доброде́телей о́браз, Порфи́рие,/ и при́сно сия́ющ иму́ще в дела́ Боже́ственна вси́ вои́стинну,/ сего́ ра́ди тя почита́ем.

Си́лою Утеши́теля оде́явся, я́коже самови́дцы Сло́ва,/ враги́ непобеди́м яви́лся еси́,/ отгоня́ и посека́я сих нече́стия.

Водо́ю сыноположе́ния креще́ния обновля́я челове́ки,/ сыны́ творя́щаго, сих приве́л еси́/ и преда́л еси́ чи́сты, непоро́чны, Порфи́рие.

Богоро́дичен: Разуме́вше Твоя́, я́же па́че сло́ва Боже́ственная та́инства/ и неизрече́нну сла́ву, и́же о Тебе́ хва́лящийся, Пречи́стая,/ вои́стинну Тя, Богоро́дицу, непреста́нно сла́вим.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Свяще́ннейшими твои́ми нра́вы украша́емь,/ свяще́нства оде́ждею озари́лся еси́,/ всеблаже́нне Богому́дре Порфи́рие,/ и исцеле́ний удобря́еши возвыше́ньми,/ моляся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ Авраамстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́я, Го́споди.

Коле́блемую проти́вными ве́тры и прило́ги,/ о́тче, Христо́ву водрузи́л еси́ держа́вно Це́рковь, Сему́ пою́щую:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́я, Го́споди.

Собо́ры до́блественне ерети́ческия победи́л еси́, о́тче му́дре, ору́жии слове́сными оде́явся,/ и Христу́ благода́рно взыва́л еси́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея, Го́споди.

В рай мы́сленных вшел еси́ доброде́телей,/ от ни́хже цветы́ пожа́л еси́ и́стинныя и кра́сныя, о́тче Порфи́рие,/ и́ми́же в ми́ре благоуха́л еси́.

Богоро́дичен: Кре́пость и держа́ву Тя немощным всем си́льное Сло́во Бо́жие, Де́во,/ из Тебе́ ро́ждшееся, дарова́ взыва́ющим:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́й, Го́споди.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вооружи́л еси́ словесы́ твои́ми, му́дре, Це́рковь Христо́ву и утверди́л еси́,/ те́мже побежда́ет всегда́ наше́ствие е́ресей/ и победоно́сно Христу́ пое́т, взыва́ющи:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ум на Небеса́ вы́ну име́я, Порфи́рие,/ Божественна́го улучи́л еси́ премене́ния неизрече́нно,/ и чу́вством непости́жна ви́дя та́инства Христо́ва,/ и ве́рою взыва́л еси́ Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Уста́ льво́в мы́сленных, зле ху́лящих, загради́л еси́ моли́твами твои́ми, Порфи́рие,/ и че́люсти сокруши́л еси́ стре́лами тве́рдыми Боже́ственных слове́с твои́х,/ Сему́ взыва́я приле́жно, укрепля́ющему тя:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: И́же на престо́ле сла́вы Отца́ седя́й Сын и Сло́во Его́/ Тя, Боже́ственно носи́ло, Чи́стая, и седа́лище пресла́вно,/ из Тебе́ рожде́йся пло́тию,/ еди́ну соде́ла, Ю́же вси земни́и воспева́ют, я́ко Влады́чицу.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Честны́я прине́сл еси́ дары́, благоприя́тный доброде́тели твоя́, великодарови́тому Влады́це,/ изба́вльшияся от ле́сти е́ресей тобо́ю, о́тче преподобие,/ Зижди́теля всех велича́ющия.

Ту́чами слез твои́х страсте́й угаси́л еси́ пламень,/ и безстра́стием Зижди́телю послужи́л еси́,/ и сла́вы лу́чшия сподо́бился еси́, Порфи́рие,/ Сего́ поя́ и велича́я присно.

С Вы́шними лику́я А́нгелы, и святы́ми, и преподо́бными,/ о и́же ве́рою чту́щих тя и восхваля́ющих, о́тче Порфи́рие,/ Благоде́теля Го́спода непреста́нно моли́.

Богоро́дичен: О на́шем спасе́нии вочелове́чився Влады́ка,/ Тя, Хода́таицу всем, и покро́в, и враче́вание, Чи́стая, дарова́,/ ве́рно Тя сла́вящим и Сего́ любо́вию велича́ющим.

Родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. Родители его были люди состоятельные, и он получил хорошее образование. Юноша полюбил иноческую жизнь, и в двадцать пять лет оставил родину и отправился в Египет. Там он подвизался на горе Нитрийской, пользуясь руководством святого Макария Великого (память 19 января). В то время блаженный Иероним (память 15 июня) посещал египетские монастыри. Вместе с ним святой Порфирий отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и Животворящему Кресту Господню, затем поселился в пустыне Иорданской, предаваясь молитве и посту. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг и, чтобы исцелиться, снова отправился в Иерусалим. Несмотря на болезнь, он ежедневно посещал святые места и храм Воскресения Христова. Однажды, когда святой Порфирий в полном расслаблении и забытьи лежал у подножия Голгофы, Господь посетил Своего усердного ученика в спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с Креста и обратившегося к нему со словами: «Прими это Древо и храни его». Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Слова Спасителя вскоре сбылись: Иерусалимский патриарх посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем Честного Древа Креста Господня. Около этого времени святой получил свою часть родительского наследства – 4000 золотых монет. Он все раздал нуждавшимся и на украшение храмов Божиих.

В 395 году скончался епископ города Газы (в Палестине). Христиане этого города отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового епископа, который бы мог противодействовать язычникам, преобладавшим в их городе и притеснявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера святого Порфирия. Со страхом и трепетом принял святой подвижник новое назначение. Он со слезами поклонился Животворящему Древу и отправился к месту новых своих подвигов.

Когда святитель Порфирий прибыл в Газу, там было всего лишь три церкви, а языческих капищ и идолов – великое множество. В тот год, как святитель прибыл в Газу, случилось бездождие и великая засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Тогда святитель Порфирий заповедал всем христианам пост, совершил всенощное бдение и обошел с крестным ходом весь город. После этого небо покрылось тучами, загремел гром и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники уверовали и восклицали: «Один Христос есть Бог Истинный!» После этого к Церкви присоединились, приняв святое Крещение, 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей. А вскоре и еще 110 человек. Однако язычники по-прежнему притесняли христиан: устраняли их от общественных должностей, обременяли налогами. Тогда святитель Порфирий и митрополит Кесарии Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Их принял архиепископ Константинопольский святитель Иоанн Златоуст (память 13 ноября) и оказал действенную помощь.

Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас, – сказали епископы императрице, – и Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия горячо желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались лишь дочери. И, действительно, в императорском семействе по молитве святителей родился наследник. После этого в 401 году император дал указ разрушить в городе Газе идольские капища и предоставить христианам различные привилегии. Кроме того, императрица дала святителям средства на построение в Газе нового храма, который был сооружен на месте самого главного капища.

Святой епископ Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснения язычников. По молитвам Святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. Он пас свое словесное стадо около 25 лет (†420).


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея февраль. - 2002. - 812 с.

Комментарии для сайта Cackle