Библиотеке требуются волонтёры

В 25-й день

Святы́я преподобному́ченицы Февро́нии

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Предте́чи, глас 4.

Самогла́сны:

Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, произше́дшу гла́су,/ но, я́коже неве́ровавшу пе́рвее, язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся, и роди́ся глас Сло́ва/ и Све́та Предте́ча,/ моля́ о душа́х на́ших.

Днесь глас Сло́ва/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́чь/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терии./ Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца Пра́вды возвеща́ет прише́ствие/ в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.

Анато́лия: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Ины стихи́ры святы́я, глас то́йже.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Страда́ние претерпе́ла еси́/ твои́м боре́нием сугу́бо,/ Февро́ние всехва́льная,/ по́ты воздержа́ния муче́ния кровь смеси́вши./ Те́мже и вене́ц сугу́б Благоде́тель тебе́ дарова́,/ к Нему́же и возшла́ еси́, испещре́на све́тло,/ я́ко де́ва всенепоро́чная/ и я́ко му́ченица непобеди́мая.

Добро́тою телесе́/ красоты́ Боже́ственныя души́ твоея́ стеко́шася,/ я́ко крин, просия́ла еси́/ во оби́телех преподо́бных, убе́лена/ и кро́вными то́ки обагре́на,/ неве́сто всенепоро́чная./ Те́мже тя и Небе́сный кра́сный прия́т Неве́стник/ и черто́г неразори́мый,/ я́ко де́ву и му́ченицу.

Окрест тебе́ прии́де,/ Февро́ние всехва́льная,/ избавля́яй А́нгел,/ от младе́нства бо Го́спода боя́щися яви́ся/ и возложена́ я́ко возложе́ние че́стно,/ соблюде́но Вседержи́телю./ Те́мже попра́ла еси́ Сели́ново безу́мие/ и усе́рдно востекла́ еси́ ко Христу́, Жениху́ твоему́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Виждь Елисаве́ть, к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что́ пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина,/ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля,/ Ты Сло́ва, и аз гла́с,/ пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/ целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся:/ внутрь бо раб хва́ляше Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се,/ да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко Мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя/ Име́яй ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Тропа́рь святыя, глас то́йже:

А́гница Твоя́, Иису́се, Февро́ния/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИу

Еди́н кано́н Окто́иха, и Предте́чи на 4, и святы́я на 4. Кано́н Предте́чи Иоа́нна мона́ха, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

А́нгела Небе́сна име́в,/ Боже́ственнаго твоего́ рождества́ прозна́менающа, сла́вне,/ зе́мен А́нгел яви́лся еси́ и Небе́сный челове́к, Предте́че.

Высото́ю жития́ пачеесте́ственна/ не́бо яви́лся еси́ и твердь слове́сная,/ Христа́ у́бо, я́коже со́лнце, посреде́, доброде́тели же, я́коже зве́зды, стяжа́в.

Честна́ смерть твоя́, му́дре, пред Го́сподем, поже́ршимся нас ра́ди:/ и му́жеский пол, я́ко а́гнец слове́сен, носи́м.

Богоро́дичен: В Тя все́лься, Изба́витель/ изгна́, Отрокови́це, все́льшийся в мя многосле́зный вои́стинну грех/ и рая́ жи́теля показа́.

Ин кано́н святыя, творе́ние Феофа́ново, его́же краегране́сие: Пе́сньми тя пою́ му́дренно, Февро́ние. Глас то́йже.

Песнь 1. Ирмо́с то́йже

Побо́рнице сла́вы Христо́вы,/ пода́ждь ми благода́ть, Февро́ние, и просвеще́ние/ твое́ восхвали́ти светоно́сное ра́достно, чи́стая, торжество́.

Поуче́нием сме́ртным вы́ну просвеща́ющи, му́ченице Февро́ние, твою́ ду́шу,/ возшла́ еси́ к высоте́ муче́ния,/ томле́ньми прине́сшиея Христу́.

Обно́вльши боле́зньми воздержа́ния ни́ву, му́ченице, се́рдца твоего́ я́сно,/ муче́ний прия́ла еси́ венцы́,/ страда́льчески Бо́гу на́шему пою́щи.

Богоро́дичен: Ма́нием вся содева́яй из Тебе́, Богома́ти, воплоти́ся,/ Его́же благоче́стно жела́ющи, отрокови́ца Февро́ния/ му́ченически Тому́ приведе́ся.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.

Непло́днаго чре́ва многоцве́тное прозябе́ние,/ непло́дную ду́шу мою́ покажи́ многопло́дну/ до́брыми прозябе́нии, я́коже виногра́д расту́щ,/ доброде́телей точа́щ сла́дкое гро́здие.

Свяще́ннаго вои́стинну ко́рене/ и чи́ста се́мене священноро́дная прозябе́ кра́сная ветвь,/ и прозя́бшаго Христа́, от Иессе́я Боже́ственнаго ко́рене живоно́сное прозябе́ние,/ блаже́нне, крести́л еси́.

Стена́ния немо́лчна, и ча́сты сле́зы, и сокруше́но се́рдце,/ и дух смире́н даждь ми, прехва́льне, и се́тованен плач,/ и тепло́ умиле́ние, и боле́знь пребы́тну.

Богоро́дичен: От земноро́дна прозя́бши ко́рене, Чи́стая Влады́чице,/ присноцвету́щее и кра́сное прозябе́ние естества́,/ Христа́ прозябла́ еси́, Божества́ цвет:/ Ааро́нов бо жезл вообража́ше Тя.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Укрепи́лася еси́ Ду́хом низложи́ти свире́пство, пресла́вная, мучи́тельское/ и многобо́жие, Февро́ние, безбо́жное.

Ты ны́не утверди́л еси́ держа́вною руко́ю, Влады́ко,/ му́ченически подвиза́вшуюся Февро́нию сла́вную.

Те́ло твое́, секо́мо за Христа́, чи́стая всему́драя, му́ченически,/ тебе́ рая́ соде́ла наслажде́ние.

Богоро́дичен: Обре́те Тя по́мощь, Бо́жию Ма́терь, Пречи́стая, сла́вная му́ченица Февро́ния,/ и мучи́теля посрами́ла есть.

Конда́к святыя, глас 6.

Подо́бен: Засту́пнице:

Женише́ мой, сладча́йший Христе́, – взыва́ше Февро́ния,–/ не тру́дно ми тещи́ во след Тебе́,/ и́бо сла́дость любве́ Твоея́ ду́шу мою́ наде́ждею впери́/ и красота́ ми́лости Твоея́ се́рдце мое́ услади́/ испи́ти ча́шу страда́ний по Тебе́,/ да досто́йну мя в черто́зе с му́дрыми де́вами ликовствова́ти о Тебе́ сопричте́ши./ Те́мже, преподо́бная страстоте́рпице,/ почита́юще по́двиги трудо́в твои́х, мо́лим тя:/ моли́ не затвори́тися и нам черто́га две́рем.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Заха́риин плод, непло́дныя цвет роди́ся днесь нам от обеща́ния,/ честны́й Иоа́нн, Предте́ча Госпо́день,/ игра́я же во утро́бе ма́терни, пропове́дует и пре́жде рождества́ Соде́теля всех./ Сей показа́ неизрече́нное Бо́жие и спаси́тельное явле́ние,/ сего́ вси почита́ем.

Ин седа́лен святы́я, глас то́йже.

Подо́бен: Прему́дрости:

Ду́шу связа́вши любо́вию Христо́вою,/ тле́нная же и вре́менная, му́ченице му́драя, забве́нием премину́ла еси́, я́ко Словесе́ учени́ца:/ по́стнически пе́рвее стра́сти умертви́вши, страда́льчески второ́е льсти́ваго посрами́ла еси́./ Те́мже и Зижди́теля сугу́бу дерзнове́нию сподо́билася еси́, сла́вная,/ я́ко Того́ послу́шавши, Февро́ние пребога́тая,/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителю,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити,/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра о́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Не довле́ют уста́ челове́ча восхвали́ти тя,/ его́же уста́ Христо́ва похвали́ша, сла́дкая и медото́чная,/ и жа́зни испо́лнь су́щая, и сло́во всем да́рующая./ Оба́че приими́ мое́ пе́ние, ве́дый любо́вь,/ и са́мое то моле́ние, а́бо неизбе́жно.

Чи́стое яви́ся се́рдце твое́, Предте́че, мироположе́ние Свята́го Ду́ха,/ благоуха́ющее доброде́тели, кадя́щее ра́зум, сладя́щее благодея́ния./ Блаже́ни у́бо ели́цы чи́стии се́рдцем, Бо́га бо ти́и, рече́, у́зрят.

Посече́ние секи́ры при ко́рени приближа́ется, и свиде́тельствуется,/ я́ко вся́ко дре́во, не творя́щее плода́ добра́, се́чивом посека́ется/ и вве́ржется во огнь гее́нский./ Те́мже трепеща́, душе́ моя́, и плоды́ покая́ния принеси́.

Я́ко име́я на Небесе́х житие́, прия́т град, иму́щ основа́ния незы́блемая,/ гра́да бо зде не вожделе́л еси́,/ пребыва́ющий же Иерусали́м, я́ве свобо́дный, ма́терь Па́влову, Вы́шний Сио́н.

Богоро́дичен: Ве́ра тепла́ пове́дуется,/ а не сказа́ние стра́шнаго, Отрокови́це, та́инства Твоего́:/ смотря́емо бо то, ника́коже сказа́нно есть, и зри́мо – непости́жно,/ с Тобо́ю бо ми́мо тека́ет, и постиза́емо отбега́ет,/ и, явля́яся, ма́ло что открыва́ется.

Ин, ирмо́с то́йже

Поро́ка в тебе́ отню́д несть, всехва́льная Февро́ние,/ ты бо по обоему́, Изба́вителю твоему́ и Рачи́телю вожделе́нному благоугоди́ти потща́лася еси́,/ воздержа́тельными боле́зньми, му́ченическими страда́ньми украше́нная,/ Богому́драя, пребога́тая.

От млады́х, му́ченице, ногте́й вожделе́ла еси́/ любве́ Исто́чника приснотеку́щаго, вожделе́ннаго всем слове́сным,/ Его́же насы́щшися, муче́ния боле́зни претерпе́ла еси́,/ огне́м опаля́ема и удо́в лише́на, Февро́ние, дев похвало́.

Словесы́ Бо́жиими воспи́тана, Богому́драя,/ жела́ющим сло́во спаси́тельное свяще́нных книг свяще́нно вруча́ющи,/ Боже́ственне, му́ченице, просте́рла еси́ и уче́ния мзду прия́ла еси́,/ му́ченик сла́вою обогати́вшися.

Богоро́дичен: Дверь Све́та всем яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ су́щим во тьме Свет неопи́санный, опи́сан пло́тию Христа́, пра́веднаго Со́лнца, возблиста́вши,/ Его́же ны́не луча́ми Февро́ния укрепи́вшися, му́ченик сла́ву притяжа́.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вети́йствующий язы́к, любому́дренно гремя́щих словеса́, и глаго́л си́лы,/ и число́м, и заве́том теку́щии, и пле́щущее высокогла́сие ра́зум/ восхвали́ти тя досто́йно не мо́гут.

Тучено́сен о́блак, дождь кропя́щ разуме́ний,/ и иста́явшия неразу́мия пла́менем и исчеза́ющия прохлажда́ющ росо́ю,/ просте́рта Христо́с тя показа́, Предте́че.

Да́ры нетле́нными, и благодея́нии Боже́ственными,/ и дарова́нии обогати́ мя, обнища́вшаго и наготу́юща от доброде́тели вся́кия,/ и твои́м покро́вом оде́й мя спаси́тельным, я́коже Боже́ственною ри́зою.

Скве́рныя мы́сли и тлетво́рная помышле́ния израсти́вши,/ душа́ моя́, блаже́нне, страсте́й те́рнием оляде́:/ е́юже ве́щию разгоре́вшися, твои́х моли́тв огне́м очи́щ,/ страх Бо́жий в ней всей.

Богоро́дичен: Господоимени́тая Де́во, град нарече́на Царя́ Христа́,/ веселу́емый устремле́нии мы́сленныя реки́,/ иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще, окая́нную мою́ ду́шу учини́.

Ин, ирмо́с то́йже

Украси́ся порфи́рою, му́ченице, из крове́й твои́х истка́нною тебе́, обнажи́ся те́лом,/ и страсте́й оде́жду отве́ргла еси́,/ пред суди́щем ста́вши мучи́телей, о Февро́ние,/ Христо́ве подо́бящися наготе́.

Разже́гшися, му́ченице, любо́вию Жениха́ твоего́ мы́сленнаго/ и распа́льшися Сего́ добро́тами нетле́нными, претерпе́ла еси́ усече́ние рук/ и я́звенныя боле́зни, Февро́ние, му́чениц похвало́.

То́ки твои́х крове́й многобо́жия пла́мень угаси́ша,/ твои́ же зу́бы искорене́ннии всю исторго́ша и́дольскую лесть/ и пи́щу тебе́, Февро́ние, ве́чныя красоты́ соде́лаша.

Богоро́дичен: Твои́ но́зе, усе́кшеся, Боже́ственных му́ченик стезе́ю ше́ствоваша/ и к Ро́ждшемуся от Де́вы Святы́я преидо́ша,/ ходя́ще ра́достно в рай, Февро́ние де́во, Богоневе́сто.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и То́му возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Я́ко безпло́тен, Крести́телю, и невеще́ствен, поуча́яся безсме́ртию невеще́ственных,/ в ме́ртвенней и ве́щней пло́ти твое́й любому́дрием же коне́чным украси́лся еси́, постя́ся,/ и был еси́ а́нгельскому и челове́ческому существу́ соприча́стник.

Пресве́тло во звезда́х со́лнце, во времена́х же сладча́йша весна́,/ всех же святы́х собо́ру ты я́коже звезда́м надлежи́ши со́лнце/ неразсу́дным вели́чеством, по вся́кому обога́щся естеству́.

Вели́кий христиа́н засту́пниче, те́плый гре́шников уте́шителю,/ Небе́снаго Ца́рствия вити́я, вво́дниче в Боже́ственное Креще́ние,/ пропове́дниче покая́ния, покая́ния мя о́бразы утверди́.

Богоро́дичен: Ты ле́ствица еси́, небеси́ ра́вна, Влады́чице, от земли́ до небесе́ просте́рта,/ Ты вои́стинну непроходи́мая дверь, па́че же всезлата́я ру́чка/ и мост, возводя́щ к Небеси́ и жи́зни восхо́ды отверза́ющ.

Ин, ирмо́с то́йже

Сели́на злочести́ваго безбо́жное и го́рдое низложи́ся суровство́/ Бо́жиим е́же о всех промышле́нием, взыска́вшим кровь твою́, сла́вная,/ и спасе́ся твои́м терпе́нием Боже́ственный Лисима́х.

Свети́льник Богосия́нен тя показа́, му́драя и Богоно́сная Врие́ни,/ уче́нии наста́вльши, отрокови́це, и наде́жды ника́коже погреши́:/ предста́ви бо тя Христу́, Февро́ние, неве́сту нескве́рную.

Богоро́дичен: Одушевле́нный Влады́ки черто́г,/ и́же све́тлыми де́вства заря́ми светови́дно, я́ко крин, сия́я/ посреди́ терно́внаго смеше́ния,/ Пречи́стая и Боголе́пная Богоро́дица Де́ва сла́вится.

Конда́к Предте́чи, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

И́кос:

Иису́са Христа́, и́стиннаго Бо́га на́шего,/ Иса́ия иногда́ и проро́цы вси во о́бразех ви́деша и се́нех,/ но сей бо́лий сих бысть проро́к, я́коже пи́шет:/ Бо́га бо Сло́ва, Его́же прорече́, ви́де во пло́ти и осяза́,/ и пре́жде рожде́ния провозвеща́ет игра́нии свои́ми всему́ ми́ру ра́дость,/ я́ко пе́рвее яви́ся Сло́ва прише́ствия проро́к и пропове́дник,/ вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Проро́ков верх, апо́столов печа́ть и по́стников нача́ло,/ соверше́ние пра́ведных, утвержде́ние му́чеников тя Христо́с, блаже́нне, показа́,/ и́стинная Глава́ всея́ Це́ркве.

Из чре́ва ма́терня испо́лнился еси́ Свята́го Ду́ха, Предте́че,/ и сике́ра и вина́ не пил еси́, я́коже рече́ отцу́ твоему́ А́нгел./ Те́мже наре́клся еси́ вели́к пред Бо́гом.

Крести́вый челове́ки во огни́ Святы́м Ду́хом пе́рвее/ огне́м гее́нским то́кмо крести́т по́слежде Тому́ неве́рующия,/ и́хже го́рькаго креще́ния, Крести́телю, изба́ви мя.

Богоро́дичен: Ру́чка безду́шная дре́вле Тя одушевле́нну ру́чку сказа́ше, Влады́чице,/ жи́зни бо ма́нну носи́вши, Христа́, сме́рти го́ресть отъе́млющаго,/ и́стинную сла́дость и просвеще́ние ми́ру.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Струи́ то́чиши исцеле́ний притека́ющим ве́рою к твоему́ гро́бу, Февро́ние,/ и Жениху́ твоему́ вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

О, до́брыя твоея́ ку́пли!/ Го́рстию кро́ве, Богому́драя, измени́ла еси́ Ца́рствие Бо́жие, всехва́льная, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: С ли́ки деви́ческими лику́еши, досточу́дная Февро́ние де́во,/ Де́ве Богома́тери вопию́щи:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Во́ду сла́дку напои́тельну непокори́вым и неразу́мным источи́ лю́дем изра́ильтеским/ жезла́ уязвле́нием/ ке́мень немо́кренный, и тве́рдый, и несеко́мый;/ от непло́дных же и безча́дных чресл нам истече́ река́ исцеле́ний.

С похвала́ми, проро́че, творя́т па́мять твою́/ собо́р пра́ведных, проро́к сосло́вие, му́ченик во́инства/ и по́стник составле́ние, чи́нове преподо́бных и святы́х всех:/ па́мять бо пра́ведных вои́стинну с похвала́ми.

Не́бо одушевле́нное, доброде́тельми, я́ко звезда́ми, украше́нное,/ златосия́нное и златоза́рное со́лнце, све́щник благода́ти, сокро́вище Ду́ха,/ Ца́рствия вели́кий пропове́дник, вити́я Богодохнове́нный,/ громогла́сный язы́к, труба́ вели́кая, Предте́ча да воспое́тся.

Богоро́дичен: Стра́нна и ди́вна ужа́сна пове́дания/ странноле́пнаго и пресла́внаго Рождества́ Твоего́, Мари́е Всепе́тая:/ Го́спода бо сла́вы, Ему́же Херуви́ми и Серафи́ми предстоя́т,/ еди́наго от Тро́ицы неслия́нно, непрело́жно родило́ еси́ без се́мене,/ из Тебе́ воплоще́нна.

Ин, ирмо́с то́йже

Светоявле́нна па́мять твоя́, Февро́ние, соверша́ется ны́не,/ светови́дными мо́лниями блиста́ющи:/ Све́ту бо прибли́жися и светоно́сна бысть, Светотво́рцу и Светоде́телю вопию́щи:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Удивле́на была́ еси́ пе́рвее воздержа́нии, прехва́льная,/ и му́ченически украси́лася еси́ по́слежде,/ во след бо потекла́ еси́ Рачи́теля, отрокови́це све́тлая./ Оба сосца́ твоя́, бла́ги па́че вина́, уре́зани бы́ша, Февро́ние, за благоче́стие,/ воня́ же твои́х арома́т ве́рныя благоуха́ет.

Отягче́н прегреше́ньми, Февро́ние всехва́льная, и треволне́нии страсте́й преклоне́н,/ прибега́ю к покро́ву твоему́, обои́х разреше́ние ища́й./ Но, я́ко чу́дная и избра́нная Влады́це, вопию́ща не пре́зри,/ но твои́ми мя моли́твами исхити́, де́во, от плени́ц душетле́нных.

Богоро́дичен: Вети́йствующии язы́цы Тя воспе́ти не мо́гут,/ о Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто:/ Бо́га бо родила́ еси́, над все́ми су́щаго, Отрокови́це Чи́стая,/ от деви́ческаго неискусобра́чнаго чре́ва./ Ему́же ны́не Февро́ния, пою́щи, взыва́ет:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Се тебе́, влады́це моему́ и те́плому души́ моея́ засту́пнику,/ худо́е сие́ принесо́х приноше́ние,/ ра́бское служе́ние, блаже́нне, благоразу́мно исполня́я,/ е́же вонми́, возлю́бль нрав пе́рвее дел и пре́жде да́ра произволе́ние.

Нечи́стыми устна́ми и скве́рными Пречи́стыя Де́вы всечи́стаго тя сро́дника, блаже́нне, молю́,/ нечи́стый и скве́рный и окаля́ный сластьми́:/ омы́й те́ло, очисти́ дух и ду́шу мою́ освяти́.

Черто́га Небе́снаго таи́нниче, Жениха́ Христа́ дру́же и́скренний,/ стоя́й и глас слы́ша ра́достный Женихо́в досто́йно,/ покажи́ блага́го гла́са и мене́ со благослове́нными насле́дника Ца́рствия,/ Бо́гу зову́щу в насле́дие.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Ма́ти Бо́жия/ невеще́ственно паля́щаго У́гля, вещь душа́м одушевле́нна,/ клеща́ Серафи́мская и пламеноно́сный престо́ле носи́маго Херуви́мы,/ вещь души́ моея́ огне́м невеще́ственным попали́/ и негаси́маго огня́ изба́ви мя.

Ин, ирмо́с, то́йже

Боже́ственная Влады́ки голуби́це,/ позлаще́нна све́тлостию де́вства, те́ло просве́щши поще́нием,/ позлаще́нна крилы́ златови́дными блиста́нии твоего́ испове́дания/ и Боже́ственных твои́х крове́й, тя пою́щия просвети́.

Уму́ бесе́довавши наги́м умо́м, Февро́ние Богому́драя,/ попра́ла еси́ жела́ния до конца́, и кончи́ну блаже́нную получи́ти сподо́билася еси́,/ и ны́не ца́рствуеши со Христо́м,/ све́тло с твои́м Женихо́м в неизрече́нных черто́зех в весе́лии пребыва́ющи.

Исцеле́ния источа́еши, я́ко ре́ки,/ ве́рою притека́ющим твое́й честне́й ра́це, Февро́ние Богови́дная,/ де́вства столп, цвет естества́ красе́н, дщи Царе́ва,/ и́же внутрь иму́щи Боже́ственныя сла́вы блаже́нство.

Богоро́дичен: Испра́вила еси́, Де́во, жен поползе́ние, Сло́ва ро́ждши,/ горе́ воздви́жущаго низпа́дшия, я́ко Бла́га, и держа́внаго сил,/ Его́же, Февро́ние сла́вная, вожделе́вши усе́рдно:/ в след Тебе́ потеку́, ра́дующися,– возопи́ла есть.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие,/ те́мже и вся тварь све́тло того́ пра́зднует.

Богоро́дичен:

Прему́дрость ипоста́сную, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ душ и теле́с ро́ждшая,/ гное́ния и ра́ны души́ моея́ исцели́, лю́тыя и вре́менныя,/ и се́рдца моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.

На стихо́вне стихи́ры Окто́иха.

Сла́ва, глас 2:

И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/ псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/ Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се, пригвожде́на/ зря́щи Неискусобра́чная, пла́чущи, глаго́лаше:/ Ча́до сла́дкое, почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую Тя, еди́ну,/ Све́те непристу́пный Пребезнача́льнаго Отца́?/ Потщи́ся и просла́вися,/ я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную/ и́же Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподобномученица Феврония дева

Преподобномученица Феврония дева пострадала в царствование Диоклитиана (284–305). Она воспитывалась в монастыре в городе Сиваполе (Ассирийская область). Настоятельницей обители была игумения Вриенна, тетка святой Февронии. Игумения, заботясь о спасении святой Февронии, назначила ей более строгий образ жизни, чем остальным инокиням. По уставу обители, по пятницам сестры оставляли свои послушания и весь день проводили в молитве и чтении Священного Писания. Обычно игумения поручала чтение святой Февронии.

Слава о ее благочестивой жизни распространилась по городу. Знатная молодая вдова Иерия, язычница, стала посещать святую Февронию. Под влиянием ее наставлений и молитв она приняла Святое Крещение и привела к Христовой вере своих родителей и родственников.

Диоклитиан направил в Ассирию для истребления христиан отряд воинов во главе с Лисимахом, Селином и Примом. Селин, дядя Лисимаха, отличался жестокостью в отношении христиан, а Лисимах был расположен к ним, так как его мать старалась внушить сыну любовь к христианской вере и умерла христианкой. Лисимах договорился со своим родственником Примом по мере возможности избавлять христиан от рук мучителей. Когда отряд воинов приблизился к обители, насельницы скрылись. В монастыре остались только игумения Вриенна, ее помощница Фомаида и святая Феврония, которая в то время тяжело болела. Игумения сильно скорбела, что ее племянница попадет в руки мучителей, которые могли надругаться над ней, и горячо молилась, чтобы Господь сохранил ее и укрепил в исповедании Христа Спасителя. Селин приказал привести к нему всех инокинь обители. Прим с отрядом воинов не нашел никого, кроме двух стариц и святой Февронии. Он сожалел, что и они не скрылись, и предложил инокиням уйти. Но инокини решили не покидать места своих подвигов и положиться на волю Господню.

Прим рассказал Лисимаху о необыкновенной красоте святой Февронии и советовал взять ее себе в жены. Лисимах ответил, что не желает соблазнять дев, посвященных Богу, и просил Прима укрыть где-нибудь оставшихся инокинь, чтобы они не попали в руки Селина. Один из солдат подслушал разговор и донес Селину. Святую Февронию со связанными руками и цепью на шее привели к военачальнику. Селин предложил ей отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим богам, он обещал почести, награды и брак с Лисимахом. Святая дева твердо и неустрашимо ответила, что имеет Бессмертного Жениха и не променяет Его ни на какие земные блага. Селин подверг ее жестоким мукам. Святая молилась: «Спаситель мой, не покинь меня в этот страшный час!» Мученицу долго били, кровь ручьями текла из ран. Чтобы увеличить страдания святой Февронии, ее подвесили на дереве и разожгли под ней огонь. Мучения были так бесчеловечны, что народ стал криком требовать прекращения истязания ни в чем не повинной девушки. Но Селин продолжал издеваться и насмехаться над мученицей. Святая Феврония молчала. От слабости она не могла говорить ни слова. В ярости Селин приказал вырвать ей язык, выбить зубы, отрезать груди и, наконец, отсечь обе руки и ноги. Люди не выносили ужасного зрелища и уходили с места мучения, проклиная Диоклитиана и его богов.

Среди толпы присутствовала инокиня Фомаида, которая впоследствии подробно описала мученический подвиг святой Февронии, и ученица святой девы Иерия. Она вышла из толпы и во всеуслышание укоряла Селина за безмерную жестокость. Он приказал схватить ее, но, узнав, что Иерию как знатную женщину небезопасно подвергать истязаниям, оставил ее, сказав: «Своими речами ты навлекаешь на Февронию еще бо́льшие муки». Наконец, святой мученице Февронии отсекли голову.

Уходя с места казни, Лисимах плакал и затворился в своем помещении. Селин собирался обедать, но не мог принять пищи и ходил по покоям своего дворца. Внезапно, посмотрев вверх, он вдруг лишился языка, замычал, подобно волу, упал и, ударившись о мраморную колонну, разбил себе голову и тут же умер. Когда Лисимах узнал о происшедшем, то произнес: «Велик Бог христианский, Он достоин почитания, потому что отомстил за неповинную кровь!» Он приготовил ковчег, вложил в него рассеченное тело мученицы и отнес в монастырь. Игумения Вриенна упала без чувств, увидев изуродованные останки святой Февронии. К вечеру она пришла в чувство и повелела открыть монастырские ворота, чтобы все могли прийти поклониться свитой мученице и прославить Бога, даровавшего ей такое терпение в страданиях за Христа Спасителя. Лисимах и Прим тогда же отреклись от идолопоклонства, приняли Крещение и иночество. Иерия передала свое богатство в монастырь и просила игумению Вриенну принять ее в обитель вместо святой Февронии.

Ежегодно, в день мученической кончины святой Февронии, в обители совершалось торжество. Во время всенощного бдения сестры обители всегда видели святую Февронию, которая занимала свое обычное место в храме. От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. Житие святой Февронии было написано свидетельницей ее подвига инокиней Фомаидой.

В 363 году мощи святой Февронии были перенесены в Константинополь.

Вскоре после кончины святой Февронии святой Иаков, епископ Низибийский (память 13 января), создал церковь и перенес в нее частицу мощей святой мученицы.

Святы́х чудотво́рцев Му́ромских кня́зя Петра́, во и́ноцех Дави́да, и княги́ни Февро́нии, во и́нокинях Евфроси́нии

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, творе́ние господи́на Пахо́мия мона́ха, глас 4.         

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Прииди́те, духо́вне соше́дшеся днесь, ве́рнии,/ на́ша засту́пники восхва́лим,/ прего́рдаго зми́я попра́вшия,/ Петра́ благочести́ваго вку́пе с Февро́ниею,/ чудотво́рцы Му́ромския,/ яко́ целому́дрия рачи́тели,/ Христу́ моля́щияся о спасе́нии душ на́ших.

Наста́ ны́не всесве́тлая па́мять ва́ша,/ пресла́вный Пе́тре с прему́дрою Февро́ниею,/ осеня́ющи новоизбра́нныя лю́ди./ Тем Христа́ моли́те о спасе́нии всех,/ любо́вию вас непреста́нно, блаже́ннии, почита́ющих,/ чудотво́рцев Му́ромских.

Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ от ю́ности ва́шея Христу́ рабо́тасте,/ су́щая в ми́ре сем, я́ко уме́ты, презре́вше/ и сего́ ра́ди ми́лостынею и моли́твами/ до́бре Тому́ угоди́вше./ Тем и по сме́рти исцеле́ние подава́ете всем,/ ве́рою вас почита́ющим.

Ины стихи́ры, творе́ние Михаи́ла мона́ха, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Петра́/ вку́пе с прему́дрою Февро́ниею,/ разделе́ных те́лом и совоку́пленых благода́тию?/ Оваго, я́ко прему́дра зми́я победи́вшаго,/ о́ву же, я́ко целому́дрия сохра́нницу./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся, воспое́м пе́сньми ра́достными,/ си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, прехва́льнии,/ люде́й правосла́вных похвале́ние,/ земли́ Росси́йския заступле́ние,/ оте́чества своего́ храни́телие,/ вас бо безсме́ртныя сла́вы венцы́ венча́ Христо́с Бог,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ восхва́лим Петра́ блаже́ннаго/ с прехва́льною Февро́ниею?/ Я́ко богоразу́мная кри́ла,/ прелете́вшая от земли́ на Не́бо,/ и прибли́жившася престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ и со А́нгелы ве́село ликовству́ющая,/ и Христу́ моля́щаяся о устрое́нии ми́ра/ и о сохране́нии земли́ Росси́йския от наше́ствия сопроти́вных/ и междоусо́бныя бра́ни,/ и́же любо́вию восхваля́ют/ и непреста́нно почита́ют/ Му́ромския чудотво́рцы.

Ки́ими пе́сньми духо́вными похва́лим блаже́нных,/ спле́тшихся любо́вию вку́пе обою́?/ Пе́сньми ра́достными воспое́м, си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, блаже́ннии и треблаже́ннии,/ в боголю́бии пожи́вшии,/ смире́ние и поще́ние сохра́ньшии/ и ми́лостыню да́рующии,/ о не́йже Сам Христо́с та́ко рече́:/ блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут./ И сего́ ра́ди вопие́м к ним си́це:/ пресла́вный Пе́тре вку́пе с прему́дрою Февро́ниею,/ моли́те Христа́ о гра́де сро́дствия ва́шего/ и нам низпосла́ти мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими смире́нными устна́ми/ воспое́м Петра́ блаже́ннаго с пречестно́ю Февро́ниею,/ яви́вшихся в Росси́йстей земли́ но́вых чудотво́рцев/ и свети́л незаходи́мых?/ Со́лнца мы́сленнаго зве́зды пресве́тлыя,/ просвеща́ющия весь мир чуде́с све́тлостию,/ печа́льных утеше́ние,/ плене́нных избавле́ние от го́рькия рабо́ты,/ кре́пость и забра́ло гра́да на́шего./ Те́мже прииди́те, вси ве́рнии,/ пра́здник блаже́нных псало́мски торжеству́ем,/ да моли́твами их вра́жия шата́ния вся Христо́с низложи́т,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Блаже́нно и треблаже́нно оте́чество ва́ше,/ блаже́н и град, в не́мже жили́ще име́сте,/ прече́стен же и свят храм,/ в не́мже положе́на бы́ша честна́я телеса́ ва́ша,/ пресла́вный Пе́тре с прему́дрою Февро́ниею,/ Христу́ моли́теся,/ Его́же от ю́ности возлюби́сте,/ сохрани́ти оте́чество ва́ше/ и душа́м на́шим дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая (зри 28 июня)

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Я́ко вели́кое со́лнце,/ вселе́нней всей/ яви́стеся, блаже́ннии,/ чудесы́ просвеща́юще весь мир,/ те́мже, соше́дшеся, вси воспое́м вас.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Све́том сия́я/ Боже́ственныя благода́ти,/ пресве́тлый ваш пра́здник ра́достен всем,/ его́же, ра́дующеся,/ и́скренно вси восхва́лим.

Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Прииди́те, му́ромстии наро́ди,/ вели́цыи и ма́лии,/ восхва́лим в вас пре́жде ца́рствовавшии,/ те́плыя предста́тели,/ но́выя чудотво́рцы, Петра́ и Февро́нию.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Ра́дуйся и весели́ся о Го́споде, гра́де Му́роме,/ и све́тло торжеству́й и лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ в не́йже лежи́т честно́е сокро́вище,/ пресла́вных но́вых чудотво́рцев/ Петра́ благочести́ваго и Февро́нии прему́дрыя,/ сокро́вище дра́го и ковче́г пресла́вен,/ телеса́, чудеса́ точа́щая всем, притека́ющим с ве́рою./ Сего́ ра́ди прииди́те, вси лю́дие,/ соше́дшеся, ве́рнии, поклони́мся святы́м./ Тецы́те, собра́вшеся, и псало́мски восплещи́те рука́ми,/ и, лику́юще, ра́дуйтеся, и, веселя́щеся, си́це глаго́лите:/ ра́дуйтеся, пресла́внии чудотво́рцы,/ Пе́тре блаже́нне и Февро́ние Богому́драя,/ гра́да бо на́шего утвержде́ние/ и нас, ве́рных, спасе́ние./ И ны́не, в па́мяти ва́шей,/ испроси́те у Христа́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И ныне, Богородичен.

Тропа́рь, глас 8:

Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю, прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви/ сохрани́ти без вре́да оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почита́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Вси пра́зднуем вку́пе всесвяту́ю па́мять Петра́ и Февро́нии прему́дрых,/ Це́рковь бо сла́вит, вопию́щи к ним:/ моли́твами ва́шими, блаже́ннии, исцели́те неду́ги и боле́зни на́ша/ и вся́ких искуше́ний изба́вите ве́рою па́мять ва́шу восхваля́ющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́щи, тварь ра́дуется:/ зачала́ бо еси́ безсе́менно родила́ еси́ неизрече́нно,/ Его́же чинонача́лия А́нгелов ви́дети не мо́гут./ Того́ моли́ о душа́х на́ших.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Иму́ще дух и́стинный, прему́дрии,/ те́мже мы, соше́дшеся, ве́рнии, па́мять ва́шу велича́ем,/ и облобыза́ем честну́ю ра́ку, исцеле́ния получа́юще неоску́дно,/ и, пою́ще, рцем си́це:/ Пе́тре пресла́вне ку́пно с супру́жницею Февро́ниею,/ Христу́ моли́теся сохрани́ти оте́чество ва́ше,/ и разруши́ти междоусо́бную страсте́й на́ших брань,/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лостъ.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й Гаврии́л удиви́вся,/ вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/ Что́ же возымену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Хвали́те И́мя Госпо́дне: Припе́в:

Ублажа́ем вас, святи́и чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за ны/ Христа́, Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Прииди́те, вси лю́дие, хвалу́ принесе́м пресла́вным и богому́дрым чудотво́рцем/ Петру́ и Февро́нии, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся, преблаже́нне Пе́тре, и́же го́рдаго зми́я свире́пство погуби́л еси́;/ та́кожде и ны́не с супру́жницею твое́ю засту́пницы и хода́таи бу́дите оте́честву ва́шему,/ и сопроти́вных го́рдость низложи́те,/ и грехо́в оставле́ние испроси́те/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся/ и Младе́нец бысть пре́жде век сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Та́же степе́нна, 4-го гла́са, антифо́н 1-й. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему сра́дуйтеся,/ и псало́мски восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вное днесь торжество́ пра́зднующе/ Петра́ благочести́ваго и Февро́нии сла́вныя,/ и пе́сньми похвали́те,/ всечестны́й сей день соверша́юще,/ в весе́лии вопию́ще си́це:/ приими́те пе́ние люде́й ва́ших, блаже́ннии,/ и моля́щимся пода́йте неоску́дно/ исцеле́ние и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6, глас 2: Нетре́ну, необы́чну: Святы́м же два кано́на на 8. Кано́н святы́м, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Песнь Твоему́ уго́днику, на земли́ Тебе́ просла́вльшему,/ Петру́ принести́, Бо́же, да́руй ми,/ я́ко да Смыслода́вца пе́сньми возвели́чу Тя.

Вас, преблаже́ннии, оте́честву ва́шему,/ я́ко пресве́тлое со́лнце, Христо́с показа́,/ чудесы́ всех озаря́ющее, ве́рою к вам приходя́щих.

Я́ко о теле́сных небре́гше, и земна́я, я́ко тле́нная, возненави́девше,/ и сего́ ра́ди ми́ра отре́кшеся, преподо́бных че́сти сподо́бистеся,/ с ни́миже о ми́ре моли́теся.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, ро́ждшая пло́тию присносу́щное Сло́во Безнача́льнаго Отца́, Присноде́во,/ Ему́же ны́не взыва́ем:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Други́й кано́н чудотво́рцем, творе́ние господи́на Михаи́ла мона́ха, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Благочести́ваго и венцено́снаго Петра́ вку́пе с Февро́ниею,/ соше́дшеся, по достоя́нию восхва́лим,/ чуде́с пода́теля оби́льных и спаса́ющаго ду́ши на́ша.

Пе́сньми и пе́ньми духо́вными восхва́лим блаже́нных вку́пе, си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, прехва́льнии,/ оте́честву ва́шему пресве́тлии свети́льницы и тве́рдии засту́пницы.

Аще и на коне́ц лет новопросвеще́нная Росси́йская земля́ сих блаже́нных израсти́,/ но дре́вних че́сти сподо́бишася:/ дарова́ния бо чуде́с оби́льно подаю́т приходя́щим к ним.

Богоро́дичен: Ума́ моего́, Всенепоро́чная,/ омраче́ния све́том Твои́м отжени́ и тьмы изба́ви мя ве́чнующия,/ я́ко да пою́ вели́чия Твоя́.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Безпомо́щным бу́ди помо́щник, блаже́нне Пе́тре,/ и печа́льным ми́лостивное утеше́ние,/ да, твои́ми моли́твами избавля́еми, почита́ем тя.

Я́коже иногда́ зми́я уби́в, коне́чному безве́стию пре́дал еси́,/ та́ко и ны́не твое́ оте́чество борю́щих победи́, треблаже́нне,/ да тя прославля́ем.

Виждь уны́ние, виждь печа́ль, виждь беду́, на ны напа́дающую от проти́вных,/ те́мже моли́твою твое́ю ко Го́споду премени́, Пе́тре,/ да благоче́стно тя почита́ем.

Богоро́дичен: Тебе́ вси стяжа́хом, христиа́не, прибе́жище и сте́ну/ и Тебе́ славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Ин

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Тебе́ в чудесе́х сла́вна росси́йским страна́м показа́ Бог, Пе́тре преблаже́нне,/ и украси́ тя Небе́сными дарми́./ Того́ ны́не моли́ поми́ловати всех нас.

Свети́льницы пресве́тлии, я́коже со́лнце второ́е, сия́юще,/ нас озари́те, соверша́ющих па́мять ва́шу,/ преблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние.

Весе́лия хода́тай наста́ нам,/ светоно́сный день Петра́ и Февро́нии прему́дрых,/ и́же ве́рою воспева́ющим их да́руют ве́лию ми́лостъ.

Богоро́дичен: Изба́ви нас от всех напа́стей/ и от мно́гих собла́зн зми́евых и тьмы, Всенепоро́чная,/ я́же Свет поро́ждшая нам невече́рний.

Седа́лен, глас 4:

Благослове́нному и светоно́сному торжеству́,/ я́коже со́лнцу возсия́вшему, Петра́ и Февро́нии, во всем ми́ре,/ к ни́мже стеце́мся, ве́рнии, и непреста́нно вопие́м си́це:/ а́ще и преидо́сте от земли́, пресла́внии, но нас не отлучи́стеся/ и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстоите́,/ Ю́же моли́те спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего, от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная./ Тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко хода́тай и засту́пник оте́честву твоему́,/ я́ко сопроти́вных реша́тель бу́ди, заступа́я лю́ди твоя́,/ тебе́, Пе́тре, сла́вящия.

Я́ко в Небе́сных оби́телех с преподо́бными и пра́ведными веселя́ся,/ преблаже́нне Пе́тре ку́пно с Февро́ниею,/ не преста́й моля́ о лю́дех твои́х.

Тебе́ мо́лимся, преблаже́нне, сопроти́вных шата́ние низложи́/ и неду́ги челове́ков облегчи́,/ я́ко да во гла́сех хвале́ния тебе́ велича́ем.

Богоро́дичен: Очище́ние на́шим да́руй прегреше́нием, я́ко Пребла́г,/ и умири́ мир Твой, Бо́же, моли́твами ро́ждшия Тя.

Ин

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че, Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зми́я у́бо иногда́ уби́в, блаже́нне, коне́чней того́ па́губе пре́дал еси́,/ та́ко и ны́не, Пе́тре, оте́чество твое́ сохраня́й ненаве́тно/ вку́пе с Февро́ниею моли́твами твои́ми.

Заре́ю трисо́лнечныя благода́ти сия́я све́тлый ваш пра́здник, блаже́ннии,/ страстна́го омраче́ния бесо́вскаго избавля́йте/ творя́щих ве́рою па́мять ва́шу.

Днесь день святы́й пра́здничный/ мона́хов созыва́ет стада́ на весе́лие и трапе́зу духо́вную/ и на пи́щу нетле́нныя жи́зни и Боже́ственнаго наслажде́ния чудотво́рцев.

Богоро́дичен: Разуме́в проро́к Ду́хом Бо́жиим,/ го́ру Тя приосене́нную преднаписа́, Чи́стая;/ иста́явшую зно́ем мно́гих прегреше́ний ду́шу мою́ прохлади́ хода́тайством Твои́м, Де́во,/ еди́на бо Ты челове́ком исправле́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Земля́ освяти́ся, прие́мши честна́я телеса́ ва́ша,/ Богоблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние,/ челове́цы же, прие́млюще ва́ми исцеле́ние, Христа́ сла́вят,/ и́скренно вас просла́вльшаго.

А́ще и преидо́сте от земли́, но к Небе́сным доспе́ете/ и та́мо со А́нгелы Тро́ице предста́ете,/ Ю́же моли́те спасти́ любо́вию вас почита́ющих, блаже́ннии.

Я́ко зве́зды пресве́тлыя и я́ко незаходи́мое со́лнце, стяжа́вше вас,/ оте́чество ва́ше хва́лится,/ почита́юще па́мять ва́шу пречестну́ю, Пе́тре и Февро́ние.

Богоро́дичен: Де́ву пое́м Тя по рождестве́, Богоро́дице,/ Ты бо пло́тию Бо́га Сло́ва нам родила́ еси́,/ Ему́же вси си́це зове́м:/ пути́ на́ша напра́ви, мо́лим Ти ся.

Ин

Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

О предо́брая дво́ице!/ О пресве́тлая свети́ла!/ О благосопряже́ние; един свет во двою́ телесе́ сущ!/ О свети́льницы блази́и своему́ жити́ю бы́ше!/ Яре́м бо Госпо́день взе́мше, Тому́ от души́ после́довасте ве́рою.

Досточу́дная и пресла́вная па́мять ва́ша возсия́ в Росси́йстей земли́, блаже́ннии,/ и ра́достно ве́рных весели́т собо́р,/ и́скренно вас в пе́снех, святи́и, сла́вящих.

Святи́тели и свяще́нницы, мона́си и прости́и, и ста́рцы со ю́нотами,/ и всяк во́зраст, све́тло предыгра́йте,/ па́мять пресла́вных Петра́ и Февро́нии в пе́снех велича́юще.

Богоро́дичен: Светообра́зный Христо́в храм, Отрокови́це,/ моли́твами Твои́ми Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху и нас хра́мы сотвори́,/ преподо́бныя содева́ющи, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

О пречестна́я дво́ице!/ О вели́цыи свети́льницы!/ Освяти́те и просла́вите любо́вию вас в пе́снех сла́вящих, чудотво́рцы.

Я́ко пресве́тлая дво́ице и я́ко пречестна́я верста́ и благосочета́ние,/ яре́м Госпо́день взе́мше, Тому́ от души́ порабо́тасте.

Я́ко сове́тницы до́брии своему́ жити́ю,/ еди́ну мысль во двою́ те́лу иму́ще, мир чудесы́ просвеща́ете,/ те́мже и нас озари́те моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Уясня́ют проро́честии гла́си Бо́жию Тя, Де́во, Роди́тельницу,/ пое́м же Тя и мы, ви́дяще сбытие́ честны́х прорица́ний,/ де́вству вои́стинну и чистоте́ вмести́лище.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

От прече́стна ко́рене израсте́ ветвь пресла́вная,/ и, благоче́стно на земли́ пожи́в, Пе́тре,/ прия́телище чи́сто Ду́ха Свята́го был еси́:/ просвеща́й пою́щих ны́не па́мять твою́.

Весе́лия днесь испо́лнися Росси́йская земля́,/ в наро́читый день пра́здника ва́шего, пресла́внии чудотво́рцы,/ и, пою́щи, си́це глаго́лет:/ моли́те Христа́ сохрани́ти оте́чество ва́ше от язы́ка чужда́го.

Сиро́т и вдови́ц засту́пницы, и в беда́х необори́мии помо́щницы,/ и всех притека́ющих к вам приста́нище небу́рное,/ и неле́стное ути́шие су́щих во гресе́х.

Богоро́дичен: Вели́чия Тебе́, Чи́стая, сотвори́ Христо́с Бог наш,/ Его́же моли́ при́сно возвели́чити и в нас бога́тую Его́ ми́лость,/ Пренепоро́чная Влады́чице.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже, и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

И́кос:

Уясни́ язык мой, Спа́се, и умири́ се́рдце мое́,/ разшири́ уста́ моя́ и напо́лни Ду́ха и прему́дрости,/ да и́миже возглаго́лю и воспою́ си́це Твоя́ чудотво́рцы:/ ра́дуйся, Пе́тре блаже́нне с прехва́льною Февро́ниею вку́пе./ Ра́дуйтеся, зе́мли Росси́йстей засту́пницы и князе́м правосла́вным помо́щницы./ Ра́дуйтеся, оте́честву ва́шему храни́тели и гра́ду на́шему утвержде́ние./ О пречестна́я дво́ице и благо́е сопряже́ние, Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

В боле́зни к тебе́ прибега́ющих избавля́й, пребла́женне Пе́тре/ ку́пно с Февро́ниею, Христу́ вопию́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Всем приста́нище бу́дите, преблаже́ннии,/ и небу́рное оти́шие су́щим во гресе́х,/ да и мы с ва́ми Христу́ возопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Прибе́жище да ми бу́дите в день гне́ва, Богоблаже́ннии,/ я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих:/ те́мже изба́вите мя от них, да возмогу́ воспе́ти вас.

Днесь пресла́вная па́мять Петра́ и Февро́нии, я́ко со́лнце, возсия́ в ми́ре,/ в ню́же соше́дшеся, вси воспое́м си́це:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Ка́пля Богото́чная, от Тебе́ ро́ждшаяся, мир освяти́, Богоро́дице Де́во:/ ка́пли мне ми́лости источи́,/ освяща́ющия ду́ши и помышле́ния земны́х.

Ин

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Во всех страна́х про́йде веща́ние,/ я́ко гра́ду Му́рому яви́шася чудотво́рцы пресла́внии,/ да́рующе мно́жество исцеле́ний всем, приходя́щим к ним/ и ве́рою пою́щим их.

Се ны́не стеко́шася от всех градо́в и стран вси святи́телие, и свяще́нницы,/ и мона́си, и прости́и, бога́тии и убо́зии, вси ра́дующеся вку́пе,/ хвалу́ возда́ти вам, Богоблаже́ннии.

Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, пресла́вне Пе́тре, я́коже рече́ проро́к:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди вси тя ны́не сла́вим, блаже́нне.

Богоро́дичен: Тебе́, Всесвята́я Чи́стая, раби́ Твои́,/ всегда́ во дни и в нощи́ мо́лим сокруше́нною мы́слию,/ прося́ще избавле́ние пода́ти грехо́в на́ших Твои́ми моли́твами.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Очи́сти и прости́ согреше́ния на́ша, Безгре́шне,/ моли́твами Твои́х уго́дник Петра́ и Февро́нии,/ да пое́м Тя, Христе́, во ве́ки.

И́же от сердца́ руко́ю недосто́йною приноси́мое вам хвале́ние, блаже́ннии, приими́те/ и мольбу́ сотвори́те о нас ко Христу́ Бо́гу.

Тро́ичен: Певце́м, Тебе́ пою́щим, Тро́ице Пресвята́я,/ согреше́ния оста́ви, я́ко Пребла́га,/ моли́тв ра́ди Петра́ и Февро́нии, да Тя пое́м во ве́ки.

Богоро́дичен: Божества́ сосу́д бы́вши, Чи́стая,/ просвети́ мя в повеле́нии Све́та ходи́ти, Пречи́стая,/ от чре́ва Твоего́ возсия́вшаго и просвети́вшаго ве́рных сердца́.

Ин

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

А́нгельстии чи́нове хва́лят вас, пресла́внии,/ и челове́честии ро́ди пою́т непреста́нно,/ творя́ще ве́рно па́мять ва́шу.

Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́вныя чудотво́рцы/ ум и смысл да́руй ми, Христе́ Бо́же,/ я́ко да пою́, ра́дуяся, па́мять их.

Побе́да имени́та вои́стинну ве́рным лю́дем,/ в беда́х кре́пцыи помо́щницы яви́шася,/ Петр ку́пно с Февро́ниею.

Богоро́дичен: Уврачу́й, Пречи́стая, стра́сти се́рдца моего́, ро́ждшая всех Царя́ Бо́га,/ и пра́ведных ча́сти яви́ мя прича́стника, Богоро́дице Де́во,/ Христа́, Сына Твоего́, умоли́вши.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

От ю́ности ва́шея чи́стую со́весть иму́ще к Бо́гу,/ сего́ ра́ди, благоче́стно пожи́вше, к Вы́шним преидо́сте./ Моли́те Христа́ о нас, да вас любо́вию почита́ем.

Я́ко предстоя́ще Святе́й Тро́ице с преподо́бными и пра́ведными,/ моли́теся, блаже́ннии, изба́вити нас вся́каго преще́ния и гне́ва,/ да вас непреста́нно велича́ем.

Лю́дие твои́ мо́лят тя, Богоблаже́нне Пе́тре,/ ку́пно моли́ Христа́ с прему́дрою Февро́ниею,/ с не́юже в ми́ре богоуго́дно пожи́л еси́,/ изба́вити нас от вся́ких зол.

Богоро́дичен: О, чудесе́ вели́каго!/ Ка́ко вмести́ся во утро́бу Твою́ Христо́с Бог, ника́коже вмести́мый?/ Его́же за хва́лящия Тя умоли́, Де́во, от бед изба́вити нас/ и от беззако́нных челове́к всегда́.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, во́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с Небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси яко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Красе́н душе́ю и те́лом и благоче́стием сия́я, сла́вне Пе́тре,/ Боже́ственнаго испо́лнен ра́зума и прему́дрости, орга́н Свята́го Ду́ха был еси́,/ по сме́рти у́бо к безсме́ртней жи́зни/ и неконча́емому блаже́нству преше́л еси́, ра́дуяся.

Я́ко у́тро, я́ко день све́тлый, ваш пра́здник яви́ся, сла́внии,/ а́ки струя́, происхо́дит от ра́ки ва́шея исцеле́ний вся́ких/ и ве́рных сердца́ напоя́ет, любо́вию вас почита́ющих.

Вели́к щит и вели́ка кре́пость земли́ Росси́йстей/ обре́лся еси́, блаже́нне Пе́тре вку́пе с Февро́ниею,/ наро́ду правосла́вному похвале́ние и сла́ва во всех язы́цех,/ и ны́не мо́лим вы сохрани́ти оте́чество ва́ше от ва́рварскаго нахожде́ния.

Богоро́дичен: Я́же Свет ро́ждшая Боже́ственный,/ омраче́ннаго мя все́ми прило́ги лука́ваго,/ и во уны́нии живу́щаго, и прогневля́ющаго Бо́га,/ Всенепоро́чная, просвети́ и наста́ви к до́брым дело́м,/ я́ко вина́ всех благи́х.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

И́же благоче́стно пра́зднующим па́мять ва́шу, Богоблаже́ннии Пе́тре и Февро́ние,/ вку́пе ми́рно пожи́вше и благоче́стно,/ моли́те Христа́ грехо́в оставле́ние дарова́ти рабо́м ва́шим.

Богоро́дичен:

Пресвята́я Богоро́дице, упова́ние на́ше и похвало́,/ Тя еди́ну ве́дуще, ве́рою покланя́ющеся, мо́лим:/ ра́дуйся, Неискусобра́чная Свята́я Мари́е, покро́ве и огражде́ние на́ше/ и Помо́щница су́щим в беда́х./ Моли́ Христа́, Сына Твоего́, за рабы́ Твоя́, на Тя бо наде́емся.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Я́ко светоза́рное со́лнце,/ блаже́ннии, от за́пада возсия́вше,/ всю Росси́йскую зе́млю просвети́сте/ и к све́ту весе́лия наста́висте;/ и ны́не о пою́щих вас, Пе́тре блаже́нне с прему́дрою Февро́ниею,/ и сла́вящих лю́дех, и прося́щих исцеле́ния,/ и ко Христу́ и́скренно притека́ющих/ моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

О, вели́кое и несказа́нное чу́до/ Боже́ственныя благода́ти,/ Петра́ блаже́ннаго с прему́дрою Февро́ниею/ ка́ко возмо́жем воспе́ти или́ изглаго́лати?/ О́ваго я́ко хра́бра и богочести́ва,/ о́ву же я́ко му́дру и благове́рие храня́щу./ Ов у́бо го́рдаго зми́я победи́,/о́ва же смире́ние любля́ше;/ и ны́не Христу́ Бо́гу мо́лятся/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Всечестны́й приспе́ пра́здник святы́х чудотво́рцев,/ хода́тайствуя всем спасе́ние,/ в не́мже, та́йно восплеска́вше, к ним си́це рцем:/ ра́дуйтеся, свети́ла те́мным мы́сленнаго Со́лнца;/ ра́дуйся, Пе́тре ку́пно с супру́жницею твое́ю,/ благове́рие храня́ще во Еди́нстве Святы́я Тро́ицы,/ Ю́же моли́те спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ от ю́ности своея́ Христу́ порабо́тавше,/ су́щаго в ми́ре сем/ я́ко прехва́льна позна́вше/ и сего́ ра́ди ми́лостынею и моли́твами/ до́бре Тому́ угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти исцеле́ние подава́ете всем,/ ве́рою вас почита́ющим, Пе́тре и Февро́ние,/ и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2. Самогла́сен:

Прииди́те, вси язы́цы,/ восплещи́те рука́ми и ликовству́йте,/ прииди́те, вси росси́йстии святи́телие и свяще́нницы,/ мона́си же и прости́и,/ духо́вне возвесели́мся/ в наро́читый день пра́здника но́вых чудотво́рцев Му́ромских,/ Петра́ блаже́ннаго и Февро́нии прему́дрыя./ И сих, я́ко цве́ты, хвала́ми и пе́сньми почти́м,/ си́це глаго́люще:/ ра́дуйтеся, пресла́внии,/ Небе́снии челове́цы, земни́и А́нгели,/ Ду́ха Свята́го оби́телище,/ ева́нгельскому гла́су у́бо возсле́дницы,/ тем и прия́сте вме́сто тле́нных нетле́нная./ И ны́не в па́мяти ва́шей моли́те Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество ва́ше/ и поми́ловати град и лю́ди, почита́ющия вас,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: На Тя упова́ние:

Та́же, славосло́вие вели́кое. Тропа́рь. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на 1-го песнь 3-я, на 4, и другаго песнь 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, и́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам мо́лимся со усе́рдием кре́пким: принеси́те за нас, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те нам у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей стране́ Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м ва́шим покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские чудотворцы

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь верулся вместе с святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и милосердием.

Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle