В 26-й день

Пра́зднование в честь явле́ния ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, именуемыя «Ти́хвинская»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сныя си́лы ра́дуются/ о пресла́вных благодея́ниях Богома́тере/ и, к весе́лию земны́я духо́вному призыва́юще,/ спасе́ние ми́ру Сию́ показу́ют/ и всей Росси́йстей стране́/ тве́рдое огражде́ние и защище́ние.

О Твое́м, Влады́чице, явле́нии пресла́вном/ уми́льни бы́вше лю́дие,/ вку́пе же и ра́достни,/ я́ко чуде́с сокро́вище,/ пречи́стый Твой о́браз лобыза́ют,/ Бо́жиею благода́тию просвеща́ющ ве́рный/ и от бед избавля́ющ с любо́вию притека́ющия.

С пресла́вными чи́нми А́нгельскими/ днесь, ве́рнии, духо́вне весели́мся,/ све́тло пра́зднующе пресве́тлое торжество́ Богома́тере:/ пречи́стый бо Ея́ о́браз,/ я́ко исто́чник приснотеку́щий, яви́ся,/ исцеле́ний незави́стныя да́ры/ при́сно ми́ру источа́ющий.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Стра́нно чу́до явле́ния о́браза Твоего́, Влады́чице, и несказа́нно:/ удивля́ет преми́рная и ужаса́ет земна́я,/ вку́пе же и просвеща́ет светоно́сною благода́тию/ ро́ждшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего и Твое́ю./ Его́же моли́, Чи́стая,/ в Боже́ственнем торжестве́ Твое́м/ пода́ти нам просвеще́ние́ и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

О Всенепоро́чная Де́во,/ ко́е Тебе́ принесе́м благодаре́ние?/ Я́ко светоза́рным Пречи́стыя Твоея́/ и из Тебе́ ро́ждшагося Младе́нца/ ико́ны явле́нием утверди́ла еси́ сердца́ ве́рных.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице,/ не забу́ди нас, Твоя́ рабы́,/ ве́рою покланя́ющияся чудотво́рной Твое́й ико́не/ и благоче́стно воспева́ющия Тя,/ и изба́ви ны, Госпоже́, от всех бед и напа́стей.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

О Всепе́тая Ма́ти,/ умилосе́рдися на моле́ние на́ше:/ Сы́на бо Твоего́ и Твое́ есмы́ достоя́ние,/ вся спаси́ и поми́луй,/ да вси Тя непреста́нно велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Ти́хое приста́нище/ оби́тель Твоя́, Богоневе́сто, яви́ся/ всех, с ве́рою притека́ющих,/ иму́щи в себе́ пречестну́ю Твою́ ико́ну,/ всем неоску́дно благода́ть подаю́щую.

НА ВЕЛИ ́ ЦЕЙ ВЕЧЕ ́ РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими чи́стыми устна́ми ублажи́м Богоро́дицу?/ Честне́йшую Херуви́мов/ и Святе́йшую су́щу Серафимов,/ А́нгелов же и всех святы́х Сла́внейшую,/ престо́л Царе́в непоколеби́мый,/ дом, в не́мже всели́ся Вы́шний,/ спасе́ние ми́ра, Бо́жие освяще́ние,/ подаю́щую ве́рным в Боже́ственнем торжестве́ Ея́/ бога́тно ве́лию ми́лость.

Ки́я духо́вныя пе́сни ны́не принесе́м Ти, Всечи́стая?/ Ибо пречестны́я Твоея́ ико́ны/ пречу́дным ше́ствием подсо́лнечную освяти́ла еси́,/ и ди́вным ея́ явле́нием всю Росси́йскую страну́ удиви́ла еси́,/ и светоза́рным ея́ прише́ствием/ пусто́е ме́сто и непроходи́мое просвети́ла еси́,/ иде́же и ны́не водворя́ешися Боже́ственною ико́ною Твое́ю,/ всеси́льным Твои́м предста́тельством/ ми́ру непреста́нно подаю́щи ве́лию ми́лость.

Ки́я умиле́нныя гла́сы принесо́ша Ти тогда́, Богоро́дице,/ зря́щии светоно́сную ико́ну Твою́,/ чу́дно на возду́се стоя́щую/ и светоза́рными луча́ми сия́ющую,/ благочести́вии лю́дие?/ То́чию с рыда́нием моля́хуся,/ с пла́чем взыва́юще:/ прииди́ к нам, Цари́це, сни́ди, Влады́чице,/ низпосли́ щедро́ты Твоего́ человеколю́бия,/ посети́ ны свы́ше,/ просвети́ омраче́нныя Твои́м светоза́рным прише́ствием,/ и неотсту́пна бу́ди во ве́ки,/ ми́рови бога́тно подаю́щи ве́лию ми́лостъ.

Что́ Ти принесе́м, Пресвята́я Де́во,/ за мно́гую Твою́ благосты́ню и человеколю́бие?/ Я́ко пресла́вно по возду́ху низпосла́ла еси́/ земли́ Росси́йстей Боже́ственное Твое́ дарова́ние,/ многочуде́сную Твою́ ико́ну, Богоотрокови́це Чи́стая,/ от нея́же Бо́жиего благода́тию чудесы́ происходя́щими бед избавля́емся,/ и изоби́льно прие́млем душа́м же и те́лом/ от вся́ких боле́зней исцеле́ние,/ и непреста́нно почерпа́ем ве́лию ми́лостъ.

Ины стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша, Богоро́дице Чи́стая,/ ра́дуйся, ра́дость А́нгелом прии́мшая./ Ра́дуйся, ро́ждшая О́тчее сия́ние,/ ра́дуйся, благослове́нная Чи́стая Пресвята́я Де́во,/ еди́на Всепе́тая./ Ра́дуйся, Христиа́ном в беда́х ско́рая Помо́щнице/ и те́плая Засту́пнице,/ ра́дуйся, правосла́вия похвало́ высо́кая/ и сла́во превознесе́нная,/ ро́ждшая Па́стыря до́браго,/ нас, заблу́ждших, взыска́вшаго/ и грехо́вными плени́цами свя́занных разреши́вшаго,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Пресвята́я Де́во,/ спасе́ния на́шего Хода́таица,/ Ты источи́ла еси́ всем ра́дость и благослове́ние,/ ро́ждши без се́мене пло́тию Исто́чника благ,/ красне́йшаго добро́тою па́че всех сыно́в челове́ческих,/ Иису́са, всего́ ми́ра Изба́вителя,/ и на пречи́стую руку́ Твое́ю Того́ носи́ла еси́./ И ны́не пречи́стым о́бразом ви́дим Его́,/ человеколю́бне и светоза́рно с Тобо́ю прише́дша/ к нам на исцеле́ние не́мощей теле́сных/ и во спасе́ние душ на́ших.

Ра́дуйся днесь, Росси́йская земле́ христолюби́вая,/ сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́/ пресла́вным явле́нием ико́ны Богома́тере,/ лучено́сно бо тебе́ прии́де ди́вно по возду́ху,/ всех Бо́га про́мыслом./ Лику́й ны́не и весели́ся, Вели́кий Новгра́де,/ я́ко восприя́л еси́ в преде́ле о́бласти твоея́/ свы́ше просия́вшую Боже́ственную зарю́,/ чуде́с благода́ть излива́ющую./ Красу́йся и све́тло торжеству́й, пречестна́я оби́тель Богома́тере,/ я́ко уясни́ся твоя́ добро́та прекра́сно:/ име́еши бо в себе́ ве́лие вселе́нныя сокро́вище,/ чу́дную ико́ну Влады́чицы,/ пресла́вно по ае́ру 63 прише́дшую,/ да́рующую всем ве́рным ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Днесь ра́дуется ве́рных мно́жество,/ яви́ бо ся Боже́ственная ико́на Твоя́, Влады́чице, на возду́се,/ я́ко многосве́тлое со́лнце,/ све́том ве́лиим сия́ющи/ и лучи́ ми́лости повсю́ду испуща́ющи,/ вся ве́рныя просвеща́ет./ Днесь ликовству́юще а́нгели Тебе́ слу́жат/ и, почита́юще Тя, от ме́ста на ме́сто/ неви́димо ико́ну Твою́ преноси́ша, Богома́ти,/ доне́сше же богоизбра́ннаго ме́ста,/ благогове́йно поста́виша с досто́йными славословле́нии./ Мы же что́ Ти принесе́м, бре́ннии?/ И ко́е благохвале́ние прише́ствию Твоему́ сотвори́м?/ Недоумева́ем, то́чию удивля́емся,/ велича́юще Твое́ милосе́рдие,/ е́же на нас показа́ла еси́./ Но, о Пресвята́я,/ моли́ся приле́жно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему/ дарова́ти оте́честву на́шему на враги́ побе́ды,/ и ми́ру умире́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три (зри 23 июня).

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Прииди́те, вси празднолю́бцы,/ чу́дное явле́ние ико́ны Бо́жия Ма́тере ублажи́м,/ пресла́вно бо и боголе́пно возсия́,/ ея́же святы́м явле́нием мир просвеще́н бысть./ Тем усты́ и сердцы́ и пе́сньми и пе́нии духо́вными/ сей святы́й день со все́ми притека́ющими/ пра́зднуем све́тло.

Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ Ева́нгельских та́ин благове́стником/ и к Тебе́, Ца́рице, принесе́нней,/ да усво́иши ту/ и си́льну соде́лаеши спасти́ честву́ющия Тя./ И пора́довалася еси́, я́ко су́щи ми́лостива спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вши,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве, песнь воспе́ла еси́:/ се отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди./ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем,/ я́ко се рекла́ еси́, Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем, благогове́йно предстоя́ще, покланя́емся Тебе́, раби́ Твои́,/ посети́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами.

Кто досто́йно возмо́жет испове́дати чуде́с Твои́х, Чи́стая,/ глубину́ превели́кую?/ Твои́м бо милосе́рдным присеще́нием/ пусты́ня свы́ше прия́т ико́ну Твою́ чу́дную;/ тогда́ же Тя, Влады́чице, со святи́телем Никола́ем/ светоза́рно в пусты́ни бесе́дующу, узре́ муж благогове́йный,/ и́же, зре́ти не терпя́ неизрече́ннаго Твоего́ сия́ния,/ на зе́млю ниц пад, ника́коже зре́ти можа́ше,/ до́ндеже возста́ви его́ святи́тель он чу́дный,/ от стра́ха человеколю́бне укрепля́я его́./ Ты же, Чи́стая, све́том ми́лости Твоея́ сего́ просве́щши,/ кре́стнаго утвержде́ния благоволе́ние Твое́ соверши́ти повеле́ла еси́/ в по́льзу ве́рных спасе́ния.

Глас 4: Да ка́плют сла́дость о́блацы,/ и вся земля́ да возра́дуется ра́достно/ о неизрече́нней ми́лости Твое́й, Пречи́стая./ Чу́до бо зри́мо есть, Влады́чице, ди́вное,/ я́ко пре́жде пусты́ня, вся́каго обнаже́на благоле́пия/ и ники́мже проходи́ма и зна́ема,/ ны́не же Твои́м, Богома́ти, присеще́нием/ ме́сто пресла́вно, и оби́тель, я́ко град прекра́сен, явля́ется,/ и храм присносве́тел,/ в не́мже Боже́ственное сокро́вище,/ чу́дная ико́на Твоя́, Богоро́дице, показу́ется./ Ея́же мы зря́ще благоле́пие/ и усе́рдно покланя́ющеся,/ ра́достию и стра́хом целу́ем ю́:/ стра́хом – греха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще,/ ра́достию же – ми́лости ра́ди, ю́же подае́ши нам,/ рабо́м Твои́м, я́ко Милосе́рда.

Влады́чице Блага́я,/ ми́ру держа́вная Помо́щнице,/ укрепи́ сла́вящее Тя оте́чество на враги́,/ я́коже иногда́ кроткаго Дави́да на проти́вныя./ И я́коже дре́вле спасла́ еси́ Ца́рский град от иноплеме́нных нахожде́ния,/ та́ко и ны́не спаси́ страну́ Росси́йскую от проти́вных наше́ствия/ и соблюди́ от всех наве́т вра́жиих,/ Ты бо, Богоневе́стная, всех ве́рных с Бо́гом покро́в и спасе́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Росси́йская страна́ днесь весели́тся с Вы́шними силами,/ свы́ше обогати́вшися ико́ною Богома́тере,/ и христолюби́вое ста́до вопие́т, созыва́ющи:/ прииди́те, ве́рнии,/ просвети́теся в све́тлом торжестве́ Богоро́дицы./ Прииди́те, празднолю́бцы,/ возвесели́теся в чуде́снем пра́зднице о́бщия всех Влады́чицы./ Прииди́те и ви́дите Боже́ственное сокро́вище,/ всем чуде́с да́ры оби́льно подаю́щее./ Что́ у́бо воздади́м Го́сподеви,/ сицево́е человеколю́бие нам яви́вшему,/ пречи́стый Свой и Его́ ро́ждшия о́браз/ я́ко Небе́сный дар нам низпосла́вшему/ и ве́рных просвети́вшему?/ Те́мже, наслажда́ющеся ве́лия Того́ милосе́рдия,/ ра́достно Тому́ возсыла́ем гла́сы благода́рныя,/ ро́ждшей Того́ ве́село воспева́юще:/ сла́ва, Влады́чице, вопло́щшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,/ таковы́я благода́ти нас сподо́бльшему.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ ви́де Моисе́й купину́ горя́щую и не опаля́ему,/ прообразу́ющу в Твою́ пречи́стую, Де́во, утро́бу/ Боже́ственнаго огня́ вселе́ние,/ тогда́ стра́хом одержа́шеся, та́инству удивля́яся,/ си́це и ныне лю́дие Твои́, Влады́чице,/ зря́ще пречи́стый Твой о́браз,/ воплоти́вшагося от Тебе́ благоволе́нием,/ от веще́ственнаго огня́ невеще́ственною Боже́ственною си́лою,/ неопали́м, и благода́тию па́че со́лнца сия́ющ,/ и ве́рных сердца́ просвеща́ющ,/ ра́достно Сы́ну Твоему́ вопия́ху, глаго́люще:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ милосе́рдию.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Егда́ ужа́сно, Влады́чице, и тре́петно/ покры́ ка́мение Твоего́ хра́ма зда́тели,/ тогда́ лю́дие ско́рбию уязви́шася,/ ча́юще, я́ко ти́и ме́ртви суть,/ но, о, чудесе́ пресла́внаго!/ я́коже бо дре́вле Сло́во Бо́жие и Бог всех,/ из Тебе́ изво́ливый воплоти́тися, Всепе́тая,/ тридне́вно Ио́ну соблюде́ неврежде́нна во чре́ве ки́тове,/ си́це и ны́не Твои́м предста́тельством чудоде́йствова,/ по тридне́вном тех каменозавале́нии/ жи́вы и невре́дны сохрани́ их/ и ра́достию вся пе́ти научи́:/ сла́ва Его́ человеколю́бному щедро́т мно́жеству,/ прославля́ющему Тебе́, без Се́мене ро́ждшую.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Егда́ по мно́зей ско́рби, Благода́тная,/ лю́дие хоте́ша пе́рсти преда́ти о́ныя зда́тели,/ пребы́вшия под ка́мением тридне́вное вре́мя,/ тогда́ Сы́ну и Бо́гу Твоему́ изво́лившу/ па́че просла́вити Твое́ во святе́й оби́тели предста́тельство,/ жи́вы и безвре́дны обрето́ша я Твои́м хране́нием,/ Сего́ ра́ди весе́лия испо́лншеся,/ сла́вяху Тя с ни́ми, милосе́рдую Влады́чицу,/ и ро́ждшемуся от Тебе́ с ра́достию вопия́ху:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ благоутро́бию.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ притеце́м в це́рковь Богома́тере:/ се бо сия́ет в ней всечестна́я Ея́ ико́на,/ я́ко свети́ло благоче́стия,/ всех празднолю́бных собо́ры,/ благода́тию Бо́жиею просвеща́ющи/ и грехо́внаго помраче́ния тьму отгоня́ющи,/ чудеса́ же та́мо притека́ющим пресла́вная содева́ет/ и ду́хи лука́вствия прогоня́ет./ Во́инству у́бо благочести́вому на сопроти́вныя кре́пость подава́ет,/ стена́ и забра́ло всея́ земли́ быва́ющи/ и оби́тель Свою́ заступле́нием си́льным утвержда́ющи,/ пресла́вными на враги́ побе́дами прославля́ется,/ и вся ве́рныя торжествова́ти созыва́ет,/ и ра́достно к Богома́тери зва́ти науча́ет:/ кре́пость на́ша и утвержде́ние,/ упова́ние и спасе́ние с Бо́гом/ Ты еси́, Богоро́дице./ И Тебе́ мо́лимся:/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да изба́вит нас в День су́дный муче́ния/ и сподо́бит Ца́рствия Своего́ Небе́снаго.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йне восприе́мши,/ прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего велича́ет ра́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице,/ да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ве́рою покланя́ющихся Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пречи́стому о́бразу,/ Де́во Неискусобра́чная.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Боже́ственными заря́ми просвети́ пою́щия Тя/ и умы́ утверди́, Де́во Всенепоро́чная, кре́пкая всего́ ми́ра Засту́пнице,/ да торжеству́ем вси, любо́вию хва́ляще Тя/ и пресла́вное прише́ствие Твоего́ о́браза сла́вяще, и мо́лим:/ не преста́й, Де́во, моли́твами Твои́ми спаса́ти рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ Еди́на Благослове́нная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Яко звезда́ многосве́тлая, взы́де и пресла́вно от восто́ка к за́паду прии́де/ Твой о́браз, Богоневе́стная, Сы́на Твоего́ и Бо́га всемо́щною си́лою,/ озаря́я тьмо́ю скорбе́й одержи́мыя, и преще́ния враг избавля́я,/ и тех се́ти разруша́я, предста́тельство кре́пкое,/ ору́жие непобеди́мое на враги́ ми́ру всему́ явля́яся:/ из Тебе́ бо всех Влады́ка плоть прии́м,/ я́ко Сын Ма́терь Тя Свою́ и Твой пречи́стый о́браз прославля́ет.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Припе́в Богоро́дице: Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую/ без сравне́ния Серафи́м.

Псалом избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви даждь:

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Безпомо́щным по́мощь Ты вои́стинну, Пречи́стая Богома́ти,/ отсю́ду, смире́ннии, Тобо́ю возвыша́емся, о Тебе́, Высо́цей, держи́мся:/ всем Ты еси́ Прибе́жище и к Богу всеми́лостивая Хода́таица.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4. По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Днесь ра́дуется ве́рных мно́жество: Пи́сана на вели́цей вече́рни, на Го́споди, воззва́х:

Кано́на два, 8-го гла́са и 4-го. Тропа́ри обои́х кано́нов на двана́десять. Ирмосы́ 1-го кано́на по два́жды.

Кано́н пе́рвый, имы́й краегране́сие сицево́: О Благода́тная, Ты облагодати́ ми препро́ста сло́ва песнь. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

О Тро́ице Вседержи́тельная и Еди́нице Трисо́лнечная!/ Ду́шу мою́, и се́рдце, и ум, молю́, просвети́вши и благода́тию освяти́вши,/ к Боже́ственней Твое́й любви́, Преблага́я, возведи́/ и наста́ви благоче́стно пе́ти благосе́рдие Присноде́вы Благослове́нныя.

Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ Я́же всем благопослу́шная в проше́ниих и всеси́льная в благодея́ниих,/ благода́ть све́та Твоего́ и нам возсия́й и облагодати́ днесь, о Богоблагода́тная,/ песнь Тебе́ пе́ти начина́ющая.

Лико́м А́нгельским вино́вно есть ра́дости/ Твоего́, Влады́чице, настоя́щаго торжества́ славосло́вие:/ си́и бо днесь дви́жутся к похвале́нию;/ мы же, бре́ннии, что́ Ти принесе́м?/ то́чию усе́рдная благода́рствия.

Арха́нгельский глас пое́м Ти:/ ра́дуйся, Чи́стая, а́ще и недосто́йни есмы́./ За бла́гость у́бо сей приими́, Влады́чице,/ све́том ми́лости Твоея́ нас просвеща́ющи/ и благода́ть всем подаю́щи.

Други́й кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Даждь ми, Светода́вче Христе́,/ в наро́читый день пресла́внаго явле́ния ико́ны, Ро́ждшия Тя, све́тло торжествова́ти/ и ве́село во стра́се и ра́дости воспева́ти при́сно Тоя́ чудеса́.

Сло́во Бо́жие Светода́тельное и Прему́дрость О́тчую пло́тию, Де́во, ро́ждшая,/ просвети́ глубо́кую тьму моего́ неразу́мия/ и сло́во ми пода́ждь воспе́ти Твоя́ чудеса́.

Днесь ве́рных собо́ри просвеща́ются, ерети́ческая же ополче́ния посрамля́ются,/ ви́дяще ико́ну Твою́, Влады́чице, я́ко со́лнце, по возду́ху ше́ствующу,/ нече́стия мглу потребля́ющу и ве́рныя просвеща́ющу.

Еди́на еси́ Ты вели́чие на́ше и похвала́ с Бо́гом, Богоневе́стная,/ Тобо́ю бо от бед спаса́емся, и к Тебе́ прибега́ем, и приле́жно мо́лимся:/ изба́ви, Влады́чице, рабы́ Твоя́ ве́чнаго муче́ния, воспева́ющия Твоя́ чудеса́.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Гряди́те, ве́рнии, на пресла́вное виде́ние,/ зри́те на высоте́ благоле́пно сия́ющу пречи́стым Свои́м о́бразом Де́ву Пречи́стую,/ нас благода́тно посеща́ющу, благове́рно пою́щих:/ несть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице.

Освяща́ется, Богоро́дице, Твое́ю благода́тию всяк ум ве́рных/ и возвыша́ется чу́дным ико́ны Твоея́ прише́ствием,/ ю́же благоче́стно почита́ющих и Тебе́ ве́рно сла́вящих,/ сподо́би, Влады́чице, нас, рабо́в Твои́х, Вы́шняго прича́стия.

Даждь нам ненаве́тно Небе́сную ше́ствовати стезю́, Богоневе́стная,/ на Боже́ственная дея́ния нас укрепля́ющи,/ я́ко да Твои́м, Де́во, заступле́нием/ злоко́зненнаго путе́й укло́ньшеся, присносу́щныя сла́вы бу́дем о́бщницы.

А́нгелов Творца́, и́стиннаго Све́та Христа́,/ неизрече́нно из Тебе́, Богома́ти, возсия́вшаго луча́ми,/ омраче́нныя на́ша ду́ши и сердца́ просвети́/ и благода́тию Твое́ю, о Благода́тная, освяти́,/ к Го́рняго све́та раче́нию наставля́ющи.

Ин

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́м и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Христе́ Иису́се, Преве́чный Царю́ и Многоми́лостиве,/ пречестна́го Твоего́ о́браза и ро́ждшия Тя Присно де́вы просвети́ нас явле́нием/ и пода́ждь нам согреше́ний оставле́ние и от бед избавле́ние.

Егда́ А́нгелами неви́димо носи́му пречестну́ю Твою́ ико́ну, Влады́чице,/ и светоза́рно стоя́щу на возду́се лю́дие ви́деша,/ тогда́, просвети́вшеся све́том Твоея́ ми́лости, ра́дости неизглаго́ланныя испо́лнишася.

О Боголюби́вии святи́телие и свяще́нницы, мона́си и прости́и/ и наро́ди вси́, све́тло ликовству́йте днесь,/ я́ко возсия́ на высоте́ Заря́ светоно́сная, держа́щи и́стиннаго Све́та, изображе́на пло́тию,/ с Ни́мже сни́де к нам, подаю́щи всему́ ми́ру просвеще́ние.

Твое́ю, Де́во, всечестно́ю ико́ною дре́вле Творе́ц всех чудоде́йствова,/ спасе́ Ца́рский град от иноплеме́нных нахожде́ния;/ си́це и Росси́йстей стране́ бу́ди, Госпоже́ Цари́це, покро́в и заступле́ние,/ спаса́ющи ю от всех наве́т вра́жиих.

Седа́лен, глас 4:

Я́ко дре́вняго вои́стинну киво́та честне́йший Твой пречи́стый о́браз, Влады́чице!/ Па́че бо иле́ктра 64 блиста́яся,/ повсю́ду неоску́дно лучи́ ми́лости Твоея́ всем, явля́я, простира́ет/ и чту́щия пресла́вное прише́ствие его́ благода́тною Бо́жиею ми́лостивно соблюда́ет./ О не́мже, Влады́чице, мы, ра́дующеся, усе́рдно пра́зднуем/ и ма́тернее Твое́ к нам милосе́рдие прославля́ем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Творе́ц всех и Созда́тель, вседержи́тельною си́лою нося́й вся́ческая,/ о́бразом Свои́м Боже́ственным и Твои́м, Де́во, днесь чудоно́сным пресла́вно прии́де,/ на руку́ Твое́ю, Чи́стая, носи́м, на спасе́ние челове́ком и исцеле́ние.

Неизрече́нному Бо́жию дарова́нию, ико́не Све́та Христа́ и Пречи́стыя Де́вы,/ прииди́те, ве́рнии, поклони́мся и с любо́вию припаде́м, вопию́ще:/ низпосли́, о Благоде́телю, ро́ждшия Тя ра́ди Присноде́вы Благосе́рдыя,/ благода́ть и ми́лость нам, рабо́м Твои́м.

А́нгелов Цари́це, мы́сленный киво́те, зако́ннаго па́че киво́та пречи́стый Твой о́браз/ неизрече́нными чудесы́ и благода́тьми Бог украси́ и просла́ви/ и А́нгелом почита́ти того́ повело́:/ с ни́миже о нас Ему́, о Всепе́тая, моли́ся,/ сла́вящих спаси́тельное Его́ смотре́ние,/ и Твое́ е́же бы нам спасе́ние улучи́ти.

Я́же по благода́ти дарова́нная от Бо́га Помо́щнице нам всем, христиа́ном,/ Того́ моли́, Всеблага́я и Всенепоро́чная,/ я́ко да пре́зрит на́ша безчи́сленная согреше́ния и изба́вит пла́меннаго томле́ния,/ и тьмы кроме́шния, и му́ки вся́кия.

Ин

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Земля́ у́бо вся днесь да возвесели́тся,/ вку́пе же и возду́х, и мо́ре да кропи́т ра́дование,/ я́ко всечестна́го о́браза Богома́тере чуде́сным ше́ствием/ Росси́йская страна́ пресла́вно озари́ся.

Раболе́пно слу́жат и А́нгельстии чи́нове Тебе́, всех Цари́це,/ и благогове́йно почита́ют всечестну́ю Твою́ ико́ну,/ воспева́юще Тя, Пресвяту́ю Де́ву,/ мы же, смире́ннии, ка́ко Тебе́, Всечи́стуто, досто́йно пе́ти возмо́жем?

Арха́нгельскую песнь, е́же ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Богоневе́сто, Госпо́дь с Тобо́ю,/ ра́дуйся, ра́досте А́нгелов и всех челове́ков, сла́вящих Тя, вои́стинну весе́лие,/ спаси́ ду́ши пою́щих Тя, Богоро́дице Чи́стая.

О Богороди́тельнице, ра́дости Пода́тельнице,/ ве́рою сла́вящия Тя и от души́ пою́щия ра́дости неизрече́нныя испо́лни/ и Све́та невече́рняго сподо́би, Де́во Благода́тная, Влады́чице.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ от Отца́ рожде́нному неизрече́нно/ и воздви́гнувшему рог спасе́ния нам.

Ты, о Благода́тная,/ в ми́лостивом Твое́м днесь благоволе́нии/ боголе́пным явле́нием страну́ на́шу благода́тно просвети́ла еси́/ и та́инственное све́та Твоего́ просвеще́ние ми́ру низпосла́ла еси́,/ к све́ту Вы́шния сла́вы, Богоро́дице, ве́рныя возводя́щи.

Омрачи́хомся по́мыслы, отягчи́хомся грехи́,/ недоуме́ем светоно́сныя благода́ти и ми́лости Твоея́ испове́дати, Влады́чице,/ но, о Пресвята́я Де́во,/ просвети́ нас и обогати́ та́инственными Твои́ми дарова́нии Боже́ственных жела́ний,/ к све́ту пра́ваго пути́ направля́ющи.

Благоче́стно отвсю́ду, о Богома́ти,/ к пречестне́й Твое́й ико́не притека́ющия,/ и усе́рдно покланя́ющияся, и ве́рно ве́зде Тя призыва́ющия/ предвари́, от бед вся́ких спаса́ющи, и лю́тых неду́г избавля́ющи,/ и ду́хи лука́выя прогоня́ющи,/ тишину́ и здра́вие подаю́щи всем, Влады́чице.

Лю́тыми помышле́нии и скве́рными воспомина́нии/ от лука́вых враго́в стужа́емых зе́льне, не оста́ви нас, ниже́ пре́зри, Богороди́тельнице,/ но осени́ Твое́ю благода́тию, покрыва́ющи от сих, и заступа́ющи,/ и спаса́ющи от всех их наве́т, о Богоблаже́нная!

Ин

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

В пусты́ни явле́нно Тебе́, Богома́ти, со святи́телем благогове́йный узре́ти муж сподо́бися/ и благоволе́ния Твоего́ глаго́лы от Тебе, Цари́це, восприя́т,/ на бо́льшее утвержде́ние и в по́льзу ми́ру спасе́ния.

Окая́нен у́бо аз, Всечи́стая, и недосто́ин таковы́я ны́не благода́ти, е́же Тя ви́дети,/ но поне́ в бу́дущем сподо́би мя узре́ти Тя,/ и Сы́на Твоего́ усре́сти, гряду́ща во сла́ве,/ и глас Боже́ственный услы́шати, зову́щ во Ца́рство Небе́сное.

Прибега́ем к Твое́й, Де́во, бла́гости,/ и о́чи серде́ц на́ших воспуща́ем к Тебе́, Чи́стая,/ и, с пла́чем коле́на преклоня́юще, мо́лим Тя:/ не пре́зри на́шего воздыха́ния/ и бу́ди нам покро́в и Помо́щница в День су́дный.

Еди́на еси́ всех Предста́тельница христиа́н, Богома́ти Пречи́стая,/ услы́ши на́ше моле́ние, воззри́ на ны, Всепе́тая,/ спаси́ град и оби́тель Твою́/ и озари́ ста́до Твое́ заре́ю благода́ти Твоего́ заступле́ния.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Ае́р простра́нный и земля́ на́ша, Цари́це, в пресла́вном Твоея́ ико́ны прише́ствии/ чуде́с и Боже́ственных даро́в благода́тию Твое́ю испо́лнися,/ во утвержде́ние благоче́стия и всех ве́рных, Всепе́тая,/ е́юже днесь и супоста́ты низлага́ются/ и сла́вящия Тя кре́пце утвержда́ются.

Гра́де Бо́жий, селе́ние Свято́е, Де́во Богоневе́стная,/ сохрани́ от сопроти́вных нахожде́ния и от всех наве́т вра́жиих святы́й дом Твой/ и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, любо́вию пою́щия Тя/ и ве́рно почита́ющия пречи́стый о́браз Твой.

Освяще́ние, здра́вие и спасе́ние всегда́ подава́й/ душа́м же и телесе́м на́шим, о Ма́ти Бо́жия,/ благоче́стно покланя́ющимся ико́не Твое́й Боже́ственней,/ и усты́ и се́рдцем благогове́йно ю со стра́хом целу́ющим,/ и ве́рою от души́ Тя песносло́вящим.

Держа́вный покро́в и сте́ну необори́му стяжа́вше Тя, Присноде́во Богоро́дице,/ упова́ние на Тя с Бо́гом возлага́ем, ве́рнии, и приле́жно мо́лим:/ си́лою Твое́ю стре́лы вра́жия и ко́зни вся бесо́вския не́мощны, я́ко младе́нчески, покажи́/ и неде́йственны, кре́пкая на́ша Помо́щнице.

Ин

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

О, преди́внаго Твоего́ чудесе́, Влады́чице!/ Я́ко за преслуша́ние Твоего́ повеле́ния/ ужа́сно челове́к с главы́ церко́вныя восхище́н быв,/ на земли́ невреди́м обре́теся, ми́лостию Твое́ю, Всеми́лостивая.

Никто́же та́ко преслу́ша Боже́ственная повеле́ния, я́коже аз, окая́нный./ Тем, Ти припа́дая, молю́ся, Влады́чице:/ пре́жде да́же до конца́ не поги́бну,/ наста́ви мя на и́стинный путь и спаси́ мя, Чи́стая.

Ты, о Богома́ти, ро́ждшая Претерпе́вшаго нас ра́ди на Дре́ве Кре́стнем распя́тие,/ умоли́ при́сно нам, страда́ние Его́ свято́е по́мнящим,/ во́лю Его́ Боже́ственную твори́ти/ и ве́чных благ насле́дниками бы́ти.

Влады́чице, Де́во Чи́стая, изба́ви нас лю́тых всех,/ умоля́ющи Пригвозди́вшаго на Кресте́ грехи́ на́ша,/ и сподо́би нас досто́йно одесну́ю Его́ ста́ти,/ егда́ прии́дет во сла́ве Свое́й.

Конда́к, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не, уми́льно взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве оте́чество на́ше и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:/ ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

Икос:

Пречу́дное явле́ние Богома́тере ви́дяще,/ на высоту́ доброде́телей взы́дем и ум на Не́бо возведе́м./ Сего́ бо ра́ди небоше́ственне прии́де, да привлече́т к высоте́ вопию́щия Ей си́це:/ ра́дуйся, благослове́нная Де́во, от всех родо́в Бо́гом избра́нная;/ ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Го́спода Бо́га Ма́ти и Творца́ вся́ческих./ Ра́дуйся, всера́достное А́нгелом пе́ние;/ ра́дуйся, всежела́тельное всего́ ми́ра зре́ние./ Ра́дуйся, неподви́жимое ве́ры благоче́стия основа́ние;/ ра́дуйся, всесве́тлое благода́ти позна́ние./ Ра́дуйся, Бо́жие к земны́м благоволе́ние;/ ра́дуйся, земны́х к Бо́гу возведе́ние./ Ра́дуйся, озло́бленным душа́м утеше́ние;/ ра́дуйся, всем ве́рным ско́рое поможе́ние./ Ра́дуйся, дарова́нная от Бо́га Предста́тельнице ро́ду христиа́нскому,/ его́же и соблюда́й приле́жно от вся́ких бед и зол, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Де́во, ве́рным спасе́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ яко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

А́нгелом гове́йный о́браз Твой, Влады́чице,/ неизрече́нною при́сно благода́тию сия́ет и си́лою:/ днесь бо того́ дарова́нии земны́я просвеща́еши,/ и к Небе́сным наставля́еши, и к ве́чному животу́ устроя́еши/ за неизглаго́ланную Твою́ бла́гость, Богоблагода́тная.

Твоего́ боголе́пнаго явле́ния, и пресла́внаго ико́ны прише́ствия, и чуде́с пучи́ны, Чи́стая,/ вити́йствующих уста́ ника́коже возмога́ют испове́дати;/ мы же, гру́бии, что́ возглаго́лем?/ то́чию: поми́луй и спаси́ нас, о Всеми́лостивая Влады́чице!

Изве́стная ве́рных Помо́щнице и всех благи́х Пода́тельнице,/ приими́ нас, ве́рно припа́дающих и любо́вию вопию́щих Ти:/ поми́луй нас, Госпоже́, поми́луй нас,/ я́коже днесь, та́ко и во о́ный век,/ бу́ди нам Помо́щница и Засту́пница.

Ма́ти Бо́жия Милосе́рдая, ми́лости Твоея́ две́ри днесь отве́рзи нам/ и от уст мы́сленных волко́в исхити́,/ хотя́щих нас поглоти́ти и до конца́ погуби́ти;/ поми́луй, мо́лим Тя, о Влады́чице, поми́луй,/ не отврати́ посра́мленных раб Твои́х.

Ин

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Единоча́дый Твой Сын и Бог всех, Богома́ти,/ пречи́стый Твой о́браз невреди́м сохрани́ во пла́мени, о, чудесе́!/ Благода́тию па́че со́лнца обре́теся сия́ющ, и ве́рныя просвеща́ющ, ве́рою пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Небе́снии чи́нове веселя́тся с земноро́дными, Богоро́дице, в све́тлом торжестве́ Твое́м,/ е́же соверша́ющия ны и со стра́хом предстоя́щия пред пречи́стым Твои́м о́бразом/ просвети́ све́том сия́ния Твоего́, Пречи́стая, и вся спаси́.

Еди́наго от Тро́ицы Бо́га Сло́ва, Царя́ Небе́снаго, пло́тию, Цари́це, родила́ еси́,/ Того́ моли́, Влады́чице, во́инству на́шему пода́ти одоле́ние на проти́вныя/ и всем ве́рным по́мощь, грехо́в оставле́ние и душа́м спасе́ние.

Рабы́ Твоя́, Чи́стая, пою́щия Тя и ве́рою несумне́нною моля́щияся Тебе,/ светода́тельною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ я́ко Благоде́теля всех ро́ждшая,/ и покры́й и сохрани́ от всех наве́т вра́жиих.

Песнь 8

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Изря́днии чи́нове Небе́снии благоче́стно благогове́ют пречи́стому Твоему́ о́бразу, Всечи́стая,/ и пречу́дному Его́ прише́ствию, под со́лнцем пресла́вну показа́вшуся/ и род правове́рный воздви́гшу пе́ти и сла́вити Сы́на Твоего́,/ я́ко Соде́теля всех во ве́ки.

Пресла́вная днесь пою́ще, любе́зно А́нгелом гове́йной Твое́й ико́не покланя́емся,/ благогове́юще, о Госпоже́ Цари́це!/ Сла́вящее Тя оте́чество на́ше Боже́ственною Твое́ю благода́тию осени́,/ и на враги́ укрепи́, и ми́рно соблюди́.

Ра́дости вина́ Всеблагослове́нная, ра́дуйся, Всенепоро́чная, ра́дуйся, Благода́тная,/ держа́ва на́ша и огражде́ние и спаси́тельное прибе́жище,/ спаси́ ны, рабы́ Твоя́, не иму́щия па́че Тебе́ к Бо́гу по́мощи,/ на Тя бо наде́емся и Тебе́ пое́м во ве́ки.

Еди́ну Тя жи́зни на́шея стяжа́хом с Бо́гом Храни́тельницу и кре́пку наде́жду спасе́ния:/ мо́лим Тя, о Благосе́рдая, и по кончи́не хода́тайствовати о нас,/ я́ко да бу́дущих стяза́ний изба́вимся/ и ми́лостива обря́щем Сы́на Твоего́ и Бо́га в День су́дный.

Ин

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

О, пресла́вных чуде́с Твои́х, Чи́стая!/ Я́ко зда́тели святы́я це́ркве Твоея́, под ка́мением тридне́вно бы́вшии,/ обрето́шася жи́ви и безвре́дни, покро́вом соблюде́ни,/ Тебе́, всех Цари́це, возсыла́юще гла́сы похва́льныя.

Жизнь вме́сто сме́рти дарова́ла еси́, Богоро́дице, ме́ртвенному существу́./ Те́мже и нас, умерщвле́нных грехи́ мно́гими, Богоневе́сто,/ неврежде́нны от враг соблюди́/ и к жи́зни лу́чшей возведи́, спаса́ющи ду́ши на́ша.

Днесь испо́лнишася ра́дости и весе́лия вси ве́рнии о ико́не Твое́й, Богоро́дице,/ я́ко в че́люстех сме́рти бы́вшим яви́лася еси Жи́зни Вино́вница/ и исто́чник приснотеку́щий, целе́бныя да́ры всем точа́щий и спасе́ние подаю́щий.

Изря́дно воспе́ти пречи́стаго Твоего́ о́браза/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ чу́дныя ико́ны преславное прише́ствие/ совоку́пльшихся люде́й отвсю́ду, Всепе́тая, моле́ние приими́ и проше́ния испо́лни.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Про́ста пути́ по ае́ру светоприя́тному ико́на Твоя́, Влады́чице, стезю́ проходя́щи,/ богодви́жимо и светоле́пно неизсле́димы стези́ творя́щи,/ ве́рныя в поднебе́сней благода́тию озари́, ве́рою вопию́щия:/ вои́стинну честне́йши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Сло́ва вити́йством превысо́ких Твои́х, Чи́стая, чуде́с/ ника́коже по достоя́нию украси́ти удо́бни есмы́,/ то́чию усе́рдне мо́лим Тя, Цари́це:/ да мо́лиши Сы́на Твоего́, Влады́ку и Царя́ всех,/ дарова́вшаго нам Тебе́, пресла́вную Помо́щницу,/ сподо́бити нас Небе́снаго Своего́ Ца́рствия.

Песнь благода́рственно пе́ния за неизрече́нное Твое́ милосе́рдие,/ о Богоблагода́тная, от нас приими́,/ проше́ния на́ша в по́льзу исполня́ющи,/ и к высоте́ го́рней всех возведи́, ве́рно бо Ти зове́м:/ вои́стинну вы́шши всех еси́, Де́во Всенепоро́чная.

Ро́ди вси, ра́достно блажи́м Тя, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́/ пресла́вным прише́ствием ико́ны Твоея́, Пречи́стая./ Е́йже днесь покланя́ющеся, уми́льно мо́лим Тя:/ не забу́ди, Влады́чице, Твои́х рабо́в сподо́бити в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости.

Ин

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Явле́нию, Влады́чице, всечестны́я Твое́я ико́ны кто́ не удиви́тся или́ кто́ не почуди́тся?/ По возду́ху бо сию́, я́ко не́кий дар светоно́сный, низпосла́ла еси́ земли́ Росси́йстей,/ ра́достно пою́щей Тя и ве́рно велича́ющей.

Ра́дость ми́ру, Де́во, неизглаго́ланную дарова́вши явле́нием пречи́стыя Твое́я ико́ны,/ изба́ви, Влады́чице, от вся́кия печа́ли ве́рою покланя́ющияся ей/ и со стра́хом целу́ющия ю:/ о Пресвята́я! вся спаси́ и поми́луй/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би.

Ро́ждшая, Влады́чице, Человеколю́бца Бо́га,/ за человеколю́бие посети́ла еси́ нас Боже́ственною Твое́ю ико́ною,/ к не́йже всегда́ притека́юще и благоле́пие ея́ зря́ще, Тебе́ уми́льно вопие́м:/ спаса́й при́сно, Богоро́дице, достоя́ние Твое́.

Устна́ми смире́нными принесо́х Ти препро́стое сие́, Всепе́тая, пе́ние:/ поне́же груб есмь, многогре́шный, и недосто́ин по достоя́нию воспе́ти Тя,/ но от усе́рдия на Твоя́ щедро́ты наде́яся,/ я́ко Спаси́теля всего́ ми́ра родила́ еси́,/ не возгнуша́йся, Цари́це, приими́ сие́ и спаси́ мя.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услышите:

Пречи́стый о́браз Твой, и́мже присети́ла еси́ нас, Богоотрокови́це Де́во, чту́ще,/ пра́зднуем сего́ ны́не прише́ствие,/ от него́ благода́тию Сына́ Твоего́ и Твое́ю/ прие́млюще скорбе́й, и бед, и напа́стей избавле́ние,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Всеми́рная ра́дость свы́ше просия́ нам –/ ико́на Богома́тере,/ подаю́щи всему́ ми́ру просвеще́ние,/ и благоче́стию утвержде́ние,/ и ве́рным спасе́ние,/ Бо́жие сие́ дарова́ние земны́м дарова́ся./ О не́мже ра́дующеся, Тебе́, Христе́, мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Превы́ше всех стран Росси́йская земля́/ почте́ся от Вы́шняго промышле́ния,/ и́бо та, а не и́на/ Его́ благода́тию сподо́бися/ сию́ прия́ти ико́ну Богома́тере,/ я́ко Небе́сный дар светолу́чный,/ пресла́вно Бо́гом свы́ше по́сланный./ О не́мже ра́дующися,/ к Тебе́, Христе́, уми́льно вопие́т:/ спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Пресла́вно, Богоро́дице, во всех страна́х/ Тобо́ю хва́лится оби́тель Твоя́, Богоневе́сто,/ я́ко име́ет в себе́ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ чу́дно по возду́ху и пресла́вно А́нгелы принесе́нную,/ от нея́же неизрече́нныя цельбы́ прие́млюще,/ благода́рственная вопие́м Тебе́,/ уми́льно моля́ще Тя:/ Пресвята́я Де́во,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Я́коже иногда́ Ца́рский град,/ име́я ико́ну Твою́, Де́во Пречи́стая,/ Бо́жиим и Твои́м посо́бием побежда́я проти́вныя, ра́довашеся,/ та́ко и ны́не Росси́йская страна́,/ ди́вно стяжа́вши о́браз Твой, Госпоже́,/ во свое́ заступле́ние,/ утвержда́ющися, торжеству́ет ве́село./ Вельми́ же красу́ется и пречестна́я оби́тель Твоя́,/ име́ющи Тя с Бо́гом покро́в и тве́рдое огражде́ние/ от всех нахожде́ний вра́жиих,/ це́рковь же Твоя́, Богоро́дице,/ я́коже иногда́ Влахе́рнская,/ пречи́стым Твои́м о́бразом све́тится,/ и пресла́вными чудесы́ просвеща́ется,/ и, ра́дующися, духо́вно лику́ет, Влады́чице,/ со все́ми ве́рными зову́щи днесь:/ ра́дуйся, Пресвята́я Де́во,/ мое́ благоле́пие, и похвало́, и ве́чное весе́лие./ Ты мя преди́вными чудесы́ обогаща́еши/ и Боже́ственными дарова́нии./ Ты еси́, Влады́чице, исцеле́ний исто́чник неисчерпа́емый,/ и су́щим в беда́х утеше́ние,/ и всем ве́рным покро́в и спасе́ние.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст, и час 1-й.

НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ БОГОРО́ДИЦЕ

Моли́тва

Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым лю́дем Росси́йскаго наро́да, о ни́хже ниже́ са́мый и́нгельский язы́к к похвале́нию дово́лен бу́дет, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Свою́ ми́лость на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́ствием пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́ Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, архиере́и же и вся лю́ди, и пода́ждь стране́ побе́ды на вся враги́, и сохрани́ вся гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей святы́й храм от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и всем вся на по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и покланя́ющимся пресвято́му о́бразу Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном Бо́гом ны́не, и при́сно, и и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тихвинская икона Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери, по церковному преданию, написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Апостол Лука передал икону вместе с Евангелием и книгой Деяний апостольских в Антиохию своему ученику Феофилу. После смерти Феофила икона была перенесена в Иерусалим. В V веке супругой византийского императора Феодосия II Младшего (408–450) Евдокией икона перенесена в Константинополь, где для нее был воздвигнут храм, известный под названием Влахернского. В период иконоборчества святая икона была сокрыта от еретиков в обители Пантократора, а затем возвращена во Влахернский храм.

Икона эта издревле почиталась в Греции как чудотворная. Через нее совершались многочисленные исцеления, посылалась помощь при иноземных нашествиях. Однажды святая икона чудесным образом покинула Влахернский храм и переместилась по морю в неизвестном направлении, но через некоторое время возвратилась на прежнее место.

В 1383 году при императоре Иоанне V Палеологе (1341 –1391) святая икона вновь покинула Константинополь. В том же году она явилась в пределах Новгородской земли: ее увидели местные рыбаки в сиянии плывущей по водам Ладожского озера. Затем святая икона являлась в селе Вымоченице на реке Ояти (левый южный приток реки Свири), в местечке Кожела близ реки Паши (впадающей в Ладожское озеро), в нескольких других местах. Наконец, икона остановилась близ г. Тихвина на реке Тихвинке (приток р. Сясь, впадающей в Ладожское озеро). В местах, где являлась чудотворная икона, окрестные жители устраивали в честь Божией Матери храмы или часовни: в Вымоченице – сначала часовню, а затем–храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Место для пребывания святой иконы было выбрано Самой Божией Матерью. Когда жители Тихвина и окрестных сел увидели на воздухе икону, они стали усердно молиться Божией Матери. После усердных молитв икона опустилась на землю. На этом месте стали сооружать часовню. К вечеру были сооружены три венца часовни и заготовлен материал для дальнейшей работы. Однако ночью святая икона вместе со срубом и заготовленным лесом невидимой силой была перенесена на другой берег реки Тихвинки. Там и было закончено сооружение часовни.

О явлении чудотворной иконы было сообщено великому князю Московскому Димитрию Иоанновичу Донскому († 1389) и архиепископу Новгородскому Алексию (1360–1388), который благословил построить на Тихвинке храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, передал для него антиминс и рукоположил нескольких пресвитеров и диаконов.

Святая икона хранилась в храме на том же месте, как и во Влахернском храме: от западных дверей у правого столпа храма. Через семь лет Успенский храм сгорел, однако чудотворная икона невидимой силой была избавлена от огня. Храм был восстановлен, но через пять лет вновь сгорел, икона же была обретена невредимой. Вновь построенный храм простоял более ста лет. В царствование великого князя Московского Василия IV (1505–1533) вместо деревянного храма был построен каменный.

При Иоанне Грозном († 1584) вокруг Успенского храма был устроен Тихвинский мужской общежительный монастырь. Привлеченные знамениями, совершавшимися от Тихвинской иконы, в монастырь собрались многие иноки. Тысячи паломников ежегодно посещали обитель. Особенно часто у чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери исцелялись больные глазами и прозревали слепые.

В 1613–1614 годах шведские войска, захватившие Новгород, неоднократно пытались разрушить Тихвинскую обитель. Однажды во время осады Божия Матерь явилась благочестивой женщине Марии, получившей перед Тихвинской иконой исцеление от слепоты, и повелела обнести Свою икону с крестным ходом по стенам монастыря. Когда повеление Царицы Небесной было исполнено, на осаждавших напал «беспричинный» страх, они пришли в смятение и бежали от обители. В другой раз во время осады монастыря шведы увидели несметные полки русских, шедшие на них из обители. Так было неоднократно, об этом рассказывали пленные шведы.

История свидетельствует о том, что после чудесной победы над шведами в монастырь прибыло русское посольство. Получив точный список с чудотворной Тихвинской иконы, послы направились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен договор о мире со шведами, известный в отечественной истории под названием Столбовского. Главной порукой мира с русской стороны был список с чтимой иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву, в Успенский собор в Кремле, а затем, по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород, в Софийский собор.

Чтимые списки Тихвинской иконы Божией Матери, ознаменованные многочисленными благодатными проявлениями, получили особое распространение в Русской Церкви. В XIX веке совершались многочисленные крестные ходы по окрестностям монастыря с Тихвинской иконой, называемой «Выносной». К числу чтимых икон Божией Матери принадлежит «Тихвинская-Ополченная». В 1812 году, во время Отечественной войны, было сформировано народное ополчение, в котором находилась Тихвинская икона, взятая из Тихвинского монастыря и названная «Ополченной». После успешного окончания военных действий в память о победе воины вместе с иконой передали обители пожертвования. На иконе они сделали надпись: «Возлюбленные братия и соотечественники! Взирая на сие, помяните в молитвах подвизавшуюся дружину воинов за веру и Отечество и сохраните памятник сей до позднейших потомков к подражанию в напутствование самих себя на славу и защиту Отечества». Патриотический призыв тихвинцев был поддержан. Во время Крымской войны 1855–1856 годов эта святая икона вновь сопровождала Тихвинскую дружину в походах, а по окончании их была возвращена в обитель. Чудотворные списки с Тихвинской иконы были и в других городах России: Петербурге, Новгороде, Переславле Залесском, Цивильске, Казанской губернии и других.

В 1983 году Русская Православная Церковь отметила 600-летие явления Тихвинской иконы Божией Матери.

 

Литература:

1. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы... 2-е изд. СПб., 1898.

2. Журнал Московской Патриархии, 1984, № 3, с. 13–14.

Преподобнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не

Стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче Дави́де всеблаже́нне,/ воздержа́нием ум просве́щ изря́дно,/ к Первовино́вному до́брых впери́лся еси́/ и столп яви́лся еси́ светови́ден,/ просвеща́я всех словесы́ и чудесы́,/ приступа́ющих к тебе́/ ра́зумом всегда́ боголе́пным./ Те́мже тя почита́ем и ублажа́ем.

Я́коже пти́ца благопе́снива,/ на восхо́де садо́вне сень, о́тче, водрузи́л еси,/ сту́дению померза́емь/ и зно́ем пожига́емь,/ зла́ты отсю́ду прия́л еси́ криле́/ безстра́стия и соверше́ния/ и к Небе́сней высоте́ всели́лся еси́,/ о нас всегда́ моля́ся, хва́лящих тя.

Боже́ственным безстра́стия у́глем/ попали́в плотски́я сла́сти,/ неопали́м пребы́л еси́,/ на руку́ у́глие/ пред лице́м, Богодухнове́нне, царе́вым держа́, преподо́бне,/ дивля́шеся твое́й све́тлости./ Те́мже подано́ ти проше́ние вели́ко от Бо́га,/ моли́твенника тя, блаже́нне,/ приобре́т благода́тию.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ без поро́ка поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Зача́тие Твое́ безсе́менное/ и рождество́ неизрече́нное помышля́ющи, удивля́юся зело́:/ ка́ко си́це, я́коже злоде́й,/ благоволи́л еси́ умре́ти, Сы́не? –/ Пречи́стая, пла́чущи, взыва́ше.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Дави́де:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Ю́ница Нескве́рная,/ Юнца́ ви́дящи, на Дре́ве пригвожда́ема во́лею,/ рыда́ющи жа́лостне:/ увы́ Мне, – вопия́ше, –/люби́мейшее Ча́до,/ что́ Ти сонм воздаде́ безблагода́тный евре́йский,/ хотя́ Мя обезча́дствовати/ от Тебе́, Вселюбе́зне?

Тропа́рь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Дави́де, дух твой.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово, его́же краегране́сие: Пою́, блаже́нне, твое́ житие́ Боже́ственными словесы́. Глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную песнь пою́ща.

Пе́сньми светоно́сную и Боже́ственную па́мять твою́,/ соше́дшеся, почти́м, Дави́де преблаже́нне,/ све́та позна́вше тя и дне, преподо́бне, насле́дника Боже́ственным Ду́хом.

У́ды умертви́в, о́тче, на земли́ теле́сныя,/ жизнь все́льшуюся в се́рдцы име́л еси́, Христа́,/ умори́вшаго диа́вола си́лу, умертви́вшаго челове́чество.

Зако́ном Влады́ки повину́яся, преподо́бне,/ крест твой на ра́мо взял еси́ и, стопа́м Сего́ после́дуя,/ ты низложи́л еси́ возноше́ния льсти́ваго, смиря́яся.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ укра́шена добро́тою доброде́телей/ и Христа́ кра́снаго, Де́во, породила́ еси́,/ челове́ки украси́вшаго кра́сными добро́тами Боже́ства, Присноде́во.

Песнь 3

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую,/ на недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х/ Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Увяди́в воздержа́нием добро́ту теле́сную, зари́ прия́т Боже́ственнаго Ду́ха/ и безстра́стия светоза́рными облиста́л еси́ луча́ми/ и исцеле́ний дарова́нии, о́тче, проро́ку тезоимени́те.

Святы́х после́дуя житию́, пребога́те,/ весь освяти́лся еси́ Боже́ственными дея́нии./ Те́мже освяща́еши та́йно ве́рою свято́е соверша́ющия твое́ торжество́,/ о́тче Богоно́се всеблаже́нне.

Успи́в сла́сти теле́сныя, преподо́бне, моли́твами, и бде́нии, и по́двиги, о́тче,/ в ми́ре вои́стинну усну́в, почи́л еси́./ Те́мже тя неусы́пна стяжа́хом храни́теля, любо́вию чту́щии тя.

Богоро́дичен: А́нгелов честне́йши яви́лася еси́, ро́ждши тех, Де́во, Созда́теля./ Тем молю́ Тя, Чи́стая:/ освяти́ ум мой и се́рдце просвети́, о́блак страсте́й отгоня́щи.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́нием стра́сти плотски́я души́ повину́в, о́тче му́дре,/ яви́лся еси́, блаже́нне, с те́лом А́нгел:/ сень же водрузи́в, я́ко пти́ца благопе́снива на садо́вне дре́ве,/ на высоту́ ум впери́л еси́./ Те́мнее чуде́с де́йством обога́щся, преше́л еси́ ко Го́споду,/ Его́же от младе́нства вожделе́л еси́,/ Дави́де пресла́вне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во/ Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Глаго́лов живото́чных Ду́ха послу́шав,/ сла́ное жития́ оста́вль мо́ре/ и ка́плями слез страсте́й изсуши́л еси́ пото́ки.

Ра́зума и благода́ти испо́лнен быв, о́тче Дави́де,/ в безмо́лвии поиска́л еси́ Благоде́теля всех/ и Сего́ сия́ния получи́л еси́.

Житие́ твое́ ну́ждею естества́ све́тло показа́в/ и соде́йствием Ду́ха, от нужд зло́бных челове́ки изба́вил еси́, преподо́бне.

Богоро́дичен: Пое́м Тя, Всепе́тая Влады́чице,/ Препе́таго Бо́га несказа́нно ро́ждшую/ и ли́ки А́нгельския несравни́тельно добро́тою преше́дшую.

Песнь 5

Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко един Благоутро́бен.

Просте́р твои́ о́чи и помышле́ния ко И́же на Дре́ве просте́ршемуся,/ на садо́вне дре́ве претерпе́л еси́, зно́ем пожига́емь, о́тче,/ и сту́дению померза́емь.

Весь молниезра́чен яви́лся еси́, преподо́бне,/ огнь дла́ньми, Дави́де, держа́/ и ца́рствующаго кадя́ чу́дным, всеблаже́нне, кажде́нием.

Ны́не не в гада́ниих, ниже́ мечта́нием/ Боже́ственную добро́ту зри́ши, всеблаже́нне,/ лице́м же, преподо́бне, к лицу́ па́че, разре́шшимся зерца́лом.

Грезн прекра́сен Боже́ственнаго, Дави́де преподо́бне, виногра́да яви́лся еси́,/ источа́я вино́ умиле́ния/ от пия́нства, о́тче, страсте́й объюроде́вшим.

Богоро́дичен: Напра́ви жизнь мою́ и движе́ния у́мная, Богороди́тельнице,/ к Боже́ственному хоте́нию/ из Тебе́ неизрече́нно к нам прише́дшаго.

Песнь 6

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.

Храм Боже́ственнаго Ду́ха позна́лся еси́, преподо́бне Дави́де,/ в ма́ле хра́мине затворе́н/ и те́сною простра́нную искупу́я.

Зако́ном Влады́ки преклони́л еси́, о́тче, твою́ ду́шу,/ и све́та испо́лнен был еси́, и прии́мник дарова́ний Ду́ха.

Чудесы́ житие́ твое́, Богоно́се о́тче, вои́стинну укра́шено концо́м яви́ся./ Те́мже ве́рно восхваля́ем тя.

Богоро́дичен: От чи́стых крове́й Твои́х истка́ся плоть,/ па́че естества́, Созда́вшему челове́ка, Богоро́дице./ Те́мже досто́йно пое́м Тя.

Конда́к, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Сад присноцвету́щ, доброде́телей плоды́ принося́й,/ яви́лся еси́ на садо́вне дре́ве, я́ко благопе́снивая пти́ца;/ рай же па́че, жи́зни дре́во, Го́спода, в се́рдцы твое́м прие́м,/ я́ко возде́лав, Богому́дре,/ и́мже пита́еши нас благода́тию;/ при́сно моли́ о нас, Дави́де всеблаже́нне.

И́кос:

Сласте́й мои́х пещь вжига́ет ми ве́чный пла́мень,/ преподо́бне Дави́де, погаси́ моли́твами твои́ми,/ я́коже многотеку́щими слеза́ми твои́ми, вжег у́глие любве́, блаже́нне, Зижди́теля моего́,/ я́коже дре́вле в руку́ твое́ю носи́в, я́ко же́ртву, и царя́ удиви́л еси́,/ я́ко да пою́ тебе́, светоно́сче, Дави́де всеблаже́нне.

Песнь 7

Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/ согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Стоя́л еси́ неукло́нно на ве́твех са́да, преподо́бне,/ напое́нии слез твои́х ча́сто напоя́я и поя́ немо́лчно:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Все твое́ жела́ние к Бо́гу просте́рл еси́,/ все се́рдце твое́ прия́телище сотвори́л еси́ Боже́ственных дарова́ний, Богоно́се, воспева́я:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Тя, светови́дна, о́тче, бы́вша, у́глие держа́ща в руку́,/ я́ко ви́де царь, удиви́ся и нога́м твои́м поклони́ся.

Богоро́дичен: Разреши́ся Рождество́м Твои́м кля́тва челове́ча, Едина Всеблагослове́нная,/ те́мже Тя славосло́вим, я́ко Благода́тную, Богоро́дице, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

У́тро разу́мное су́щим во тьме яви́лся еси́ жития́, бла́женне,/ свет разуме́ния всем озаря́я, любо́вию тя чту́щим/ и превознося́щим Христа́ во вся ве́ки.

Был еси́ прав, и смире́н, и кро́ток,/ Дави́да тезоимени́таго изобража́я ве́рно./ Те́мже с ним зе́млю кро́тких, о́тче, насле́довал еси́ во вся ве́ки.

Богосия́нен мона́шествующих столп,/ Дави́де блаже́нный, проро́к Боже́ствен други́й яви́лся еси́,/ бу́дущая предглаго́ля Боже́ственная явле́ния Ду́ха Боже́ственнаго.

Богоро́дичен: Тя, добро́ту Иа́ковлю, Де́во,/ Бог Ю́же возлюби́, Ю́же избра́,/ вси я́ко Еди́ну Благослове́нную песносло́вим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Свяще́нное торжество́, соше́дшеся днесь, ве́рнии, соверши́м,/ свяще́ннаго вси отца́, воздержа́нием возсия́вшаго/ и себе́ всего́ Бо́гу освяти́вшаго житие́м соверше́ния.

Я́коже дре́во насади́лся еси́ на вода́х, преподо́бне,/ то́ки духо́вных доброде́телей нося́ плоды́,/ на садо́вне же дре́ве водрузи́в, я́ко оре́л, о́тче, гнездо́,/ к Небе́сным твой ум впери́л еси́.

Твой проро́чески узре́в, Дави́де, исхо́д,/ провозглаша́еши сий лю́дем, егда́ посыла́емь,/ е́же на них поста́вил еси́, му́дре, ца́рствующаго мно́гое негодова́ние.

Свята́я па́мять твоя́ освяща́ет днесь нас, творя́щих сию́ ве́рно, преподо́бне Дави́де:/ свя́то бо препроводи́л еси́ твою́, свя́те, жизнь/ и по успе́нии ра́дуешися со святы́ми при́сно.

Богоро́дичен: Светоно́сну дверь Тя предзря́ше Иезеки́иль,/ е́юже про́йде Свет и́стинный, Христо́с, Бог наш,/ Его́же приле́жно моли́, Чи́стая, покая́ния ми две́ри отве́рсти, молю́ся.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Мирска́го весе́лия, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́,/ и, неяде́нием плоть увяди́в, обнови́л еси́ души́ кре́пость, преподо́бне,/ и сла́вою обогати́лся еси́ Небе́сною, сла́вне./ Те́мже моля́ не преста́й о нас Го́спода.

Богоро́дичен:

Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице, Тобо́ю спа́сшиися:/ и́бо Го́спода неизрече́нно родила́ еси́, разо́ршаго Кресто́м смерть,/ к Себе́ же привле́кша преподо́бных собо́ры./ С ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 5:

Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ угото́вал еси́ Ду́ху жили́ще,/ прише́д бо Христо́с со Отце́м,/ оби́тель в тебе́ сотвори́,/ и Единосу́щныя Тро́ицы уго́дник быв,/ великопропове́дниче о́тче наш Дави́де,/ моли́ спасти́ся нам.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Егда́ Грозд, ненасажде́н сущ,/ я́ко Лоза́, отрасти́ла еси́,/ узре́вши на Дре́ве пове́шена,/ прободе́на же копие́м в Боже́ственная ре́бра:/ что́ сие,– глаго́лаше, – Сы́не и Бо́же Мой?/ Ка́ко, И́же неду́ги вся и стра́сти исцеля́яй, стра́сти терпи́ши,/ безстра́стен сый по естеству́ Боже́ственному?/ Что́ Ти безблагода́тнии лю́дие, Благоде́телю,/ сия́ возда́ша вме́сто благодея́ний? –/ вопия́ше Пречи́стая./ Но Того́ страстьми́ страсте́й мя свободи́ти моли́ непреста́нно,/ я́ко да сла́влю Тя.

Преподобный Давид Солунский

Преподобный Давид Солунский, родившийся в середине V века, был иноком монастыря во имя святых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии он поселился недалеко от города Солуни (ныне греческий город Фессалоники). Преподобный Давид поставил себе хижину под миндальным деревом, в которой прожил, терпя зной и стужу, ежедневно совершенствуясь в подвиге поста и молитвы. Он наставлял людей, приходивших к нему за душеполезными советами. Благодаря постоянному устремлению своего ума к Богу, святой получил от Господа дар чудотворений и мог исцелять телесные недуги. Известно, что преподобный Давид мог прикасаться к огню, не причиняя себе никакого вреда. Однажды из-за отсутствия кадила святой разжег угли в своих руках. Присутствовавший при этом царь поклонился в нога чудотворцу. Около 70 лет совершал преподобный Давид подвиг иноческого жития.

Скончался он в глубокой старости при императоре Иустиниане (527–565) и царице Феодоре, не позднее 548 года.

Святи́теля Диони́сия, архиепи́скопа Су́ждальскаго

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия ре́внителю, благоче́стия наста́вниче,/ и́щущим спасе́ния до́брый ко́рмчий,/ мона́шествующих Богодухнове́нное украше́ние,/ Богоно́снаго Евфи́мия собесе́дниче, святи́телю Диони́сие,/ уче́ньми и доброде́тельми оте́чество твое́ просвети́л еси́,/ не забу́ди нас, чту́щих тя,/ но в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Конда́к, глас 8:

Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую/ чрез Ни́жний Но́вград в Су́ждаль дости́гшую,/ и всю страну́ сию́ уче́нием озари́вшую,/ ублажи́м Богому́драго Диони́сия,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский

Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский, в миру Давид, был пострижеником Киево-Печерской обители, откуда с местным благословением – иконой Божией Матери с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием – прибыл на Волгу. Недалеко от Нижнего Новгорода святой Дионисий выкопал пещеру и подвизался в полном безмолвии. К святому подвижнику постепенно стекалась братия, и он около 1335 года основал монастырь в честь Вознесения Господня. Учениками святого Дионисия были преподобные Евфимий Суздальский (память 1 апреля) и Макарий Желтоводский, Унженский (память 25 июля). В 1352 году святой старец послал двенадцать человек из своей братии в «верхние грады и страны, идеже Бог кого благословит» для духовного просвещения народа и основания новых обителей. Высокое благотворное влияние оказывала обитель святого Дионисия на жителей Нижнего Новгорода. В 1371 году святой постриг в монашество сорокалетнюю вдову князя Андрея Константиновича, по примеру которой приняли монашество многие «болярины: жены, и вдовицы, и девицы».

В 1374 году святой Дионисий был удостоен епископского сана. Годы его святительского служения совпали со знаменательным временем – Русь поднималась сбросить татарское иго. 31 марта 1375 года плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил из лужа в святителя Дионисия. Но Господь хранил Своего избранника – стрела задела лишь епископскую мантию. В 1377 году по благословению и, возможно, под редакцией святителя Дионисия иноком Лаврентием была составлена знаменитая Лаврентьевская летопись, вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу.

В 1379 году, оберегая честь первосвятительской кафедры, святитель Дионисий, один из всех епископов, собранных в Москве по повелению князя, выступил против избрания в митрополиты княжеского ставленника – печально известного архимандрита Митяя (Михаила).

В том же 1379 году святитель Дионисий уехал в Константинополь с протестом по поводу намерения избрать Митяя и по делу еретиков-стригольников. На греков святитель произвел сильное впечатление своей высокой духовной настроенностью и глубоким знанием Священного Писания. Патриарх Нил, называя святителя «воистину Божиим и духовным человеком», писал, что сам видел его «пост и милостыни, и бдение, и молитвы, и слезы, и вся благая ина». Из Константинополя святитель Дионисий прислал для соборов Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери – Одигитрии. В 1382 году святитель получил от патриарха титул архиепископа. Вернувшись на Русь, святитель ездил в Псков и Новгород для борьбы с ересью стригольников. Вторично он посетил Константинополь в 1383 году для обсуждения с патриархом вопроса об управлении Русской Митрополией. В 1384 году святитель Дионисий был поставлен патриархом Нилом «митрополитом на Русь». Но по возвращении в Киев святитель был схвачен по приказанию Киевского князя Владимира Ольгердовича и подвергнут заключению, в котором скончался 15 октября 1385 года. Погребен святитель в «киевской печере великого Антония». 26 июня память святителя Дионисия празднуется ради тезоименитства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он носил в миру. В Синодике 1552 года Нижегородского Печерского монастыря святитель Дионисий назван «преподобным чудотворцем».

Обре́тение моще́й преподобнаго Ти́хона Луховска́го, Костромска́го

(Слу́жбу зри 16 ию́ня)

* * *

63

Ае́р – воздух

64

Иле́ктр – электр, сплав золота и серебра.


Комментарии для сайта Cackle