Библиотеке требуются волонтёры

8-й день

Преподо́бнаго отца́ нашего Гео́ргия Хозеви́та. И преподо́бныя Домни́ки

Преподобный Георгий Хозевит

Преподобная Домника

Свята́го священному́ченика Исидора и и́же с ним седми́десяти и двух му́ченик, во Ю́рьеве, гра́де Ливонстем, за Правосла́вие пострада́вших

Священномученик Исидор

Преподобнаго Григо́рия Чудотво́рца, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

Преподобный Григорий Чудотворец

Преподо́бнаго Григо́рия затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Преподобный Григорий, затворник Киево-Печерский

 

 

Преподо́бнаго отца́ нашего Гео́ргия Хозеви́та. И преподо́бныя Домни́ки

На Го́споди, воззва́х, стихи́ры преподо́бнаго, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Твоея́ души́ краегра́дия помысло́в,/ не поколеба́ша прило́ги, блаже́нне:/ ты бо, я́коже забра́ло, предложи́в/ тве́рдое твое́ поще́ние,/ соблю́л еси́ тебе́ сама́го/ от лю́таго борца́ неуя́звлена/ и невре́дна весьма́: и предстал еси́ Влады́це всех,/ победи́тельно венча́емь.

Долележа́нием та́емь, и слеза́ми дручи́мь, и всено́щными стоянии изнуря́емь,/ мона́хов бы́л еси́ о́браз велича́йший,/ и о́бщее пра́вило,/ и хвалы́ вене́ц./ всяк бо вид доброде́телей испра́вил еси́,/ и Вы́шняго Ца́рствия наследник яви́лся еси́,/ му́дре, воздержа́нием.

Ни пути́ долгота́ возмо́же,/ ниже́ мест же́стость разсла́бити, преподо́бне,/ теплоту́ к Бо́гу ше́ствия твоего́./ и та́мо у́бо быв,/ и на местех возвесели́вся,/ иде́же но́ги ходи́ша Бо́га нашего,/ не неради́л еси́ отню́д,/ до́ндеже дости́гл еси́/ воздержа́нием и боле́зньми,/ и к Сио́ну Небесному.

И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас то́йже.

Подо́бен: Дал еси́ знамение:

Серде́чное жела́ние явля́ющи слеза́ми,/ умиле́нием, сла́вная,/ зе́млю омочи́ла еси́,/ и власы́ оте́рла еси́ Христо́во подно́жие:/ помышля́ющи же, и Того́ я́ко прису́ща видящи,/ Его́же возлюби́ла еси́,/ и стопа́м последовала еси́ мы́слию,/ виде́ньми же Боже́ственнейшими/ твою́ душу просвети́ла еси́.

От за́падов возсия́ла еси́ к восто́ку, всеблаже́нная,/ я́ко звезда́ светле́йшая луча́ми блистающи,/ твоих доброде́тельных дея́ний, преподо́бная,/ и просвети́ла еси́ ве́рных мысли/ сия́нием чуде́с твоих./ темже тя бла́жи́м, и твою́ па́мять почита́ем,/ Христа велича́юще, че́стно тя просла́вльшаго.

Уязви́вшися жела́нием Христо́вы любве́, о Домни́ко всехва́льная,/ Тому́ последовала еси́,/ отве́ргшися тле́нныя сла́вы,/ и плотских сласте́й, и всякаго жития́ ина́го наслажде́ния./ Тем тя всели́ в светле́йший черто́г/ Иису́с Человеколю́бец/ и Спас душ наших.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Облага́яй Не́бо о́блаки,/ струя́ми одева́ется днесь Иорда́нскими,/ и мои́м очища́ется чище́нием,/ ми́ра взе́мляй грех,/ и от сро́днаго свы́ше свиде́тельствуется Духа,/ Сын Единоро́ден Сый Вы́шняго Отца́./ К Нему́же возопии́м:/ явле́йся и спасый нас, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предыди́те си́лы:

Светлый и просвеща́яй челове́ки,/ Свет самосия́нный, ты сый, Иису́се мой,/ в струя́х Иорда́нских кре́щся,/ весьма́ просия́л еси́,/ свете, единосу́щный Отцу́ Твоему́,/ И́мже вся тварь просве́щшися, Христе́, зове́т Тебе́:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре виде и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Я́ко дово́льно насы́титися Боже́ственныя сла́вы,/ прииди́те мы́сленно, очи́стим чувствия:/ и Христа́ ви́девше пло́тию креща́ема,/ и льсти́ваго сокруша́юща главу́/ ра́достно песносло́вяще Тому́/ возопие́м: бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побегло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Водо́ю живи́тельною Ты напая́еши, Иису́се мой,/ в реце́ Иорда́не бла́гоутро́бием,/ нас изгоре́вшия жа́ждею, Человеколю́бче,/ я́ко от исто́чника Твоего́ напи́вшеся/ безсме́ртнаго и светоно́снаго, Христе́, пое́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

На Иорда́нстей реце́/ видев Тя Иоа́нн к себе гряду́ща, глаго́лаше:/ Христе́ Бо́же, что к рабу́ прише́л еси́, скве́рны не имы́й, Го́споди?/ Во и́мя же чие́ Тя крещу́?/ Отца́? – но Того́ но́сиши в Себе./ Сына? – но Сам еси́ воплоти́выйся./ Духа свята́го? -/ И Сего́ ве́си дая́ти верным усты./ Явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сына имену́я:/ и Дух в виде голубине/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иису́с Нави́н во Иорда́не реце́ преводя́ лю́ди, и Бо́жий киво́т,/ сеннопи́шет бу́дущее бла́годе́тельство:/ о́браз бо нам изображе́ния,/ и начерта́ние нело́жно порожде́ния, та́йное прехожде́ние обои́ми сеннопи́шет Духом./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

По 2-й стихоло́гии седален, глас 8.

Подобен: Свире́лей па́стырских:

Креща́ется Христо́с, просвеща́яй мир./ С высоты Оте́ц свиде́тельствова, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже бла́гоизво́лих,/ Того́ послу́шайте./ Сей есть просвеща́яй вселе́нную бла́гоутро́бием Свои́м,/ крести́выйся и спасый, я́ко Бог, ро́д челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника пе́рвый (зри страницу 238), со ирмосо́м на 6. Глас 2. И святы́х два кано́на, на 8. Кано́н преподо́бнаго, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста моя,/ и напо́лнятся Духа,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся светло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Отверзе́ние уст да́ти мне благода́ть, моли́ прему́дрости, Гео́ргие, нача́ло Иису́са,/ я́ко да воспою́ твою́ па́мять по досто́инству, неразумный,/ пе́сньми Боже́ственными, ра́дуяся.

На земли́ пожи́л еси́ я́ко безпло́тен, сла́вне,/ совокупи́лся же еси́ отсю́ду безпло́тным лико́м,/ Безпло́тнаго пе́сньми трисвятыми поя́, и прие́мля Сего́ осия́ние.

Мир преоби́дел еси́ премирными мы́сльми твои́ми,/ пости́вся же в мире, иде́же воспита́ся Христо́с,/ отше́л же еси́ к нетле́нному миру,/ лико́м совокупи́вся перворо́дных, му́дре.

Богоро́дичен: Отве́рз уста моя, Чи́стая,/ предвозглаго́лю воспе́ти Тя, Му́дрость ро́ждшую Ипоста́сную,/ но, я́ко нечи́ст, Всечи́стую я́ко ле́по пе́ти Тя не моги́й, прошу́ по́мощи.

Ин кано́н преподо́бныя, его́же краегране́сие: Доброотрокови́цу ны́не честву́ю Домни́ку. Ио́сиф. Глас 2.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Боже́ственным жела́нием душу, сла́вная, впери́вши,/ пло́тская ловле́ния прелете́ла еси́./ Те́мже молю́ тя:/ уловле́на мя сетьми́ змии́ными, твои́ми моли́твами, всему́драя Домни́ко, изба́ви.

После́довала еси́ ра́дующися Христу́,/ в след Сего́ ходи́вши свяще́ннаго законоположе́ния, всечестна́я,/ и дев чино́м сочи́слилася еси́, я́ко дева и непоро́чная./ Те́мже тя почита́ем ве́рою соше́дшеся, досточу́дная.

Дрема́нием зло́бы ника́коже, сла́вная, воздрема́вшися,/ побде́ла еси́ светоза́рными дея́ньми,/ и к Све́ту Невече́рнему отшла́ еси́, отону́дными светлостьми́ облия́на,/ и просвеща́еши пою́щия тя.

Богоро́дичен: И пре́жде рождества́ нетле́нна, Чи́стая,/ и по рождестве́ Ма́ти Бо́жия преесте́ственно пребыла́ еси́./ Те́мже Тя пожела́вши Боже́ственным Духом,/ Домни́ка в след Тебе́ нетле́нна приведе́ся,/ Всецарю́ Сы́ну Твоему́, Чи́стая

Ин. Пе́снь 3.

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Омыва́яся слеза́ми твои́ми, от бре́ния мирска́го плоть очи́стил еси́,/ и я́коже струя́ми ре́чными/ си́ми, де́монов полки́ по́стнически потопи́л еси́.

Преподо́бне, непоро́чне и пра́ведне житие́ преше́л еси́, му́дре,/ к сему́ и боле́зньми по́стническими неболе́зненную жи́знь насле́довал еси́,/ Богоблаже́нне Гео́ргие.

Объе́мся Боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне, к ме́стом Сио́нским отше́л еси́,/ и та́мо пребы́л еси́, да́же до сме́рти, всему́дре,/ изнуря́я боле́зньми плоть твою́.

Богоро́дичен: Твоего́ песносло́вца заблу́ждша, Отрокови́це, к пути́ покая́ния напра́ви,/ я́же Сло́во ро́ждшая, ми́ра очища́ющаго грехи́, Богоневе́сто.

Ин

Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Пла́ватели в мо́ри обурева́емыя спасла́ еси́,/ еле́й со бла́гослове́нием пусти́вши в мо́ре,/ и преложи́вши в тишину́, Домни́ко, обурева́ние.

Невеще́ственными сия́ющую тя луча́ми,/ А́нгел светови́ден возвести́ иера́рху прише́дшую к Ца́рскому гра́ду23/ Боже́ственным манове́нием.

Ве́трилом окриле́на воздержа́ния,/ дости́гла еси́ в безстра́стия, сла́вная, приста́нища./ Приста́нище же была́ еси́ во глубина́х зло́бы попо́лзшимся.

Богоро́дичен: Укрепи́, Дево, не́мощь мою́,/ си́лу Вы́шняго ро́ждшая, е́же бы́ти всем подаю́щую,/ и Домни́ки па́мять возвели́чившую.

Конда́к преподо́бнаго, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Яви́лся еси́ свети́ло пресве́тлое, Гео́ргие,/ озаря́я Боже́ственными заря́ми ве́рно зову́щия ти́:/ моли́ о нас Влады́ку Христа/ я́вльшагося во струя́х,/ и просве́щшаго земноро́дныя.

Седален, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное сло́во:

Мно́гаго в поще́нии, и сла́внаго Небе́снаго граждани́на,/ и ве́рных моли́твенника воспои́м ны́не и велича́ем./ и́бо Благоизво́лившему взы́ти на Крест потща́ся угоди́ти/ боле́зньми непоро́чными вои́стинну и сла́вным свои́м житие́м.

Сла́ва, преподо́бныя, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Плоть распя́ла еси́ со страстьми́,/ и все любле́ние ко Христу́ име́ла еси́, Домни́ко, Жениху́ твоему́ нетле́нному./ Сего́ ра́ди прия́ла еси́ вене́ц,/ и А́нгельским лико́м сочи́слилася еси́, преподо́бная,/ моля́щися Тому́ приле́жно о чту́щих тя.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ приклони́л еси́ дла́ни Себе Предте́чеве,/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий ро́д./ Темже Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Ин. Пе́снь 4.

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию, и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Поще́ньми, я́ко снедьми́, любоче́стно пита́яся,/ ду́шу твою́, блаже́нне, ны́не веселя́щуюся предста́вил еси́ Творцу́ всех,/ призва́вшему тя к Вы́шней Боже́ственней сла́дости ра́дующася.

Не́бо не́кое яви́лся еси́, дея́ньми, я́ко звезда́ми, укра́шен,/ нося́ я́коже со́лнце Го́спода,/ твою́ душу я́ко луну́ озаря́юща, и показу́юща Своея́ сла́вы прича́стника.

Влады́ка, с Небесе́ нас ра́ди сшед,/ Сио́н обре́те Боже́ственное вои́стинну жили́ще,/ иде́же все́лься ты жела́нием/ я́коже ле́ствицею, к Вы́шнему возше́л еси́ Сио́ну,/ в сем до́льнем пожи́в.

Богоро́дичен: Седя́й в не́дрех присносу́щно Роди́вшаго неопи́санно,/ на Твоих объя́тиих яви́ся ны́не опи́санно седя́,/ Ро́ждшую Тя показа́в по рождестве́ Приснодеву, и и́стинно нетле́нну.

Ин

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка./ Тем зову́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Облиста́ла еси́ просвеще́ние врачева́ний, отгоня́щи страсте́й омраче́ние, и де́монов полки́,/ вся же просвети́ла еси́ бла́гоче́стно к тебе́, Домни́ко, приходя́щия.

Жени́х тя, Царь Небе́сный, сла́вная, прославля́ет пред ца́рствующим на земли́,/ удивля́ющимся твоему́ нескве́рному житию́ и чудесе́м.

Услы́шатель моли́тв твои́х сый Госпо́дь, я́ве прозна́менует твое́ место,/ в не́мже учи́лище воздви́гла еси́,/ ду́хи лука́вствия, Домни́ко, отгна́вши.

Богоро́дичен: Умерщвле́ния риз Ада́м совлече́ся Бо́же́ственным Рождество́м Твои́м/ и во оде́жду облече́ся,/ Еди́но, ю́же истка́ во утро́бе Твое́й, Сло́во воплоща́емо.

Ин. Пе́снь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га,/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Удиви́шася А́нгели, и все преподо́бных сосло́вие,/ вои́стинну непреста́нное боле́зней твои́х зря́ще, и жития́ жесто́кое:/ ты бо я́ко безду́шный боле́знуя ка́мень,/ сконча́л еси́ доброде́телей исправле́ние.

Вся́ку просия́ у́бо ду́шу, вели́кий, вся исполня́я светоли́тия,/ и тмы свобожда́я страсте́й, я́коже чисте́йшее и ны́не со́лнце,/ испуща́я спаси́тельное движе́ние.

Оте́чества устрани́лся еси́ твоего́, му́дре Гео́ргие,/ па́че подоба́ющих житию́ Христа́ возлюби́в устра́ншагося челове́ком./ Темже бы́л еси́ Тому́ досто́ин, Го́рния удостоя́емь благода́ти.

Богоро́дичен: Украси́ла еси́, Чи́стая, Ты челове́ков исполне́ние:/ Ты бо яви́лася еси́ простра́ннейши небе́сныя широты,/ ро́ждшая Бо́га Сло́во, я́ко ко́жу небеса́, Отрокови́це, просте́ршаго,/ и земны́я возсозда́вшаго.

Ин

Ирмо́с: Све́та Пода́телю,/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во свете Твоих повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Зе́млю возде́лавши,/ и ра́лом моли́тв секу́щи душе́вную бразду́ многопло́дну,/ пожа́ла еси́ пло́д в Боже́ственных жи́тницах, чи́стая, соблюда́емь.

Просвеща́ющи чи́стый твой по́мысл,/ сия́ние Вседе́тельнаго Ду́ха, показу́ет да́льная, я́ко близ,/ и бу́дущих предглаго́лет сбытие́.

Си́ла Духа свя́щеннодействи́теля тя сотворя́ет, ма́стию Богоде́тельною служе́ния,/ па́ствити свяще́нныя ду́ши повелева́я, Домни́ко Богому́драя.

Богоро́дичен: Свята́го Го́спода Го́сподороди́тельнице, всех родила́ еси́,/ Его́же от души́ Домни́ка жела́ющи,/ страстьми́ тлетво́рными облада́вши, Де́во, пою́щи Тя.

Ин. Пе́снь 6.

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Ца́рю́ сил.

Возопи́л еси́ к Бо́гу с непреста́нными слеза́ми,/ и жития́ я́ко от ки́та лю́таго тя спасе́,/ к небу́рным и приснотеку́щим исто́чником обоже́ния.

Четвероуго́льну доброде́телей лик тя, поста́ви стену, блаже́нне,/ мы́сленных враго́в не боя́щася верхостреля́ний:/ я́ко кре́пок бо побежда́еши искуси́теля.

Я́ко овча́ в Хози́в, честны́й, прите́кл еси́,/ дея́нии же я́ко жезло́м подпира́яся,/ к Еде́му напра́вил еси́ того́ вруче́ныя о́вцы.

Богоро́дичен: Всели́ся, я́ко Челове́к, во утро́бу Твою́ Госпо́дь,/ челове́ка мя нетле́нных се́л сподобля́я,/ презира́я моя деяния беззако́нная, Чи́стая, и прегреше́ния.

Ин

Ирмо́с: В бездне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя возведи́.

Свяще́нное проро́чество воздви́гла еси́, Боже́ственнаго Заха́рии проро́ка Богому́драго,/ с ни́мже во хра́ме святе́м лику́еши, Домни́ко Богому́драя.

Струя́ яви́лася еси́ исцеле́ний оби́льна, отмыва́ющи пла́мень страсте́й,/ и источа́ющи свяще́ние спаси́тельное, го́сподоиме́нная де́во всехва́льная.

Я́ко добру́, я́ко красну́, я́ко че́стну,/ я́ко де́вства заря́ми сия́ющую,/ тя Жених Госпо́дь Себе совво́дит, сла́вная.

Богоро́дичен: Мене́ ра́ди по мне бы́сть Младнец, Всесоверше́нный,/ обновля́я мя обветша́вшаго страстьми́, Тебе́ ра́ди, Всесвята́я Богоневе́сто.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Пе́снь 7.

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, бла́гослове́н еси́.

Не вдал еси́ себе, боле́зньми изнуря́емь поще́ния, сатанинским помысло́м:/ ум бо нескита́телен к могу́щему спаса́ти Го́споду ты стяжа́в,/ всяк прило́г отря́сл еси́.

Низулежа́ньми, бде́ньми и поще́ньми твоя вся умертви́л еси́ у́ды, я́же на земли,/ и ны́не нетле́нную и неболе́зненную жи́знь живе́ши, блаже́нне,/ о нас моля́ся, пою́щих тя с любо́вию.

Присносу́щаго гро́б возжела́л еси́ кра́йне видети и поклони́тися, му́дре,/ и та́мо быв, изво́лил еси́ преподо́бно воздержа́нием соумертви́тися, преподо́бне,/ за милосе́рдие умертви́вшемуся.

Богоро́дичен: Не послужи́ша тва́ри и́же Творца́ Тя позна́вшии Ро́ждшую,/ но Бо́га и́стинна из Тебе́ возсия́вшаго Сло́ва, ве́дуще, Отрокови́це, зову́т:/ отце́в Госпо́дь и Бог, бла́гослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Ум тво́й воззре́ньми су́щими к Бо́гу обожа́емь всегда́, Богови́ден бы́сть./ Отсю́ду уклони́лася еси́ ми́лования плотска́го, пою́щи, Богому́драя:/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Та́инства Боже́ственная тебе́ открыва́ет Бог Пресу́щный, в тебе́ почива́яй:/ ви́дела бо еси́ прише́дша свята́го А́нгела, и освяти́вша,/ честна́я, во́д естество́ Духом.

Хра́м Боже́ственнаго Ду́ха бы́вши,/ во хра́ме святе́м су́щи, услы́шала еси́ глас, уча́щий тя Боже́ственным та́йнам,/ и е́же от телесе́, честна́я, отше́ствие ца́рствующаго.

Богоро́дичен: Кре́пость моя́ и пе́ние, и спасе́ние есть Госпо́дь,/ и́же тя Ма́терь Всечи́сту, и Неве́сту неневе́стну предызбра́в./ Его́же о рабе́х Твои́х при́сно не преста́й моли́ти, Чи́стая.

Ин. Пе́снь 8.

Ирмо́с: О́троки бла́гочестивыя в пещи́/ Рожде́ство́ Богоро́дичо спасло́ есть./ Тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Отню́д дрема́ния твои́м ве́ждам,/ ниже́ сна́ твои́м очесе́м, о́тче, дал еси́,/ до́ндеже сотвори́л еси́ место уго́дно тебе́ сама́го и селе́ние Вседержи́теля,/ Его́же вся пою́т дела́, и превозно́сят во ве́ки.

Обре́л еси́ возме́здие трудо́в безме́рных, всеблаже́нне,/ ра́й, его́же предугото́ва того́ жела́ющим от души́ Госпо́дь,/ о́бщее ца́рство, зову́щим непреста́нно:/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Обре́те оби́тель Хози́вская тя пра́вило, и изве́стнейший о́браз,/ всяк проше́дша доброде́тельных дея́ний вид,/ преподо́бных похвало́, му́дре Гео́ргие./ Темже пожи́вше Бо́же́ственне, с тобо́ю игра́ют во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Яви́ся прост Боже́ственным естество́м, из Тебе́, Богороди́тельнице, вои́стинну сло́жен,/ за неизрече́нную ми́лость Свои́м Боже́ство́м, плоть от крове́й Твои́х прие́м./ Те́мже Тя Богоро́дицу ве́дуще, песносло́вим во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго,/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте дела́ я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Укра́шена доброде́тельми,/ и чуде́с ря́снами упещре́на,/ к кра́сному черто́гу Царя́ Христа́, До́мнико, востекла́ еси́,/ пою́щи и превознося́щи Его́ во ве́ки.

После́довавши Христу́, я́ко Па́стырю чи́сту, а́гнице свята́я,/ к Небе́сней огра́де, в не́йже назнамена́нных ове́ц соводворе́ние есть,/ с ра́достию всели́лася еси́, преподо́бная.

Манове́нием Бо́га вседе́тельным отложе́ние уве́девши твоего́ телесе́,/ ра́достну хвалу́ чисте́йшею душе́ю всех вино́вному приноси́ла еси́,/ Ему́же тво́й, чи́стая, в ру́ки преложи́ла еси́ дух.

Богоро́дичен: Пресу́щественный Бог существу́ется нас ра́ди от Твоих крове́й,/ истле́вшее существо́ обнови́ти хотя за милосе́рдие, Дево, и ми́лость,/ препросла́вленный во вся ве́ки.

Ин. Пе́снь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свя́ще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т:/ ра́дуйся, всебла́же́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Приснодево.

Вся́кую сла́дость жития́ оплева́л еси́ Вы́шния ра́ди сла́дости:/ жесто́кому бо пребыва́нию па́че сла́дкаго жития́ поревнова́л еси́,/ и страсте́й потща́лся еси́ угаси́ти пе́щь мно́гими твои́ми слеза́ми, Гео́ргие,/ мона́шествующих честно́е украше́ние.

Ны́не я́ко вои́стинну пред Бо́гом стои́ши, всему́дре,/ Ему́же воздержа́нием присво́итися пе́рвее потща́лся еси́,/ и Того́ явле́ний наслажда́ешися я́ве./ Темже всем дава́й чту́щим тя просвеще́ние и Боже́ственных прича́стие.

Взя́лся еси́ к Свету Незаходи́мому, сла́вне, тьмы жития́ изба́вився,/ и Вседержи́телю и Трисо́лнечному Свету предстои́ши с Вы́шними чи́нми,/ и отону́дныя наслажда́ешися испуща́емыя све́тлости, блаже́нне,/ и нас озаря́еши пою́щих тя.

Богоро́дичен: Всего́ мя Бог обожи́ти хотя, ве́сь едини́тся Тебе́,/ и непости́жное всем та́инство новоде́йствуется:/ ражда́еши Де́ва Нетле́нна, и плоть ви́дится Бог./ Его́же чту́ще, Тя ны́не блажи́м, Мари́е, я́коже Сама́ прорекла́ еси́.

Ин

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Свяще́ннейшии ли́цы, в честне́м твое́м успе́нии начина́юще,/ Боже́ственней твое́й души́, зря́щим яви́шася свяще́нными песнопе́нии,/ в ме́сто путеводя́ще тя селе́ния чу́днаго,/ иде́же шум пра́зднующих, сла́вная.

Я́ко лозы́ Боже́ственныя бла́гора́сленнейшая розга́ я́вльшися,/ умиле́ния нам Боже́ственныя израсти́ла еси́ гро́зды,/ источа́ющия вино́ исцеле́ний, Домни́ко,/ и ду́ши и сердца́ ве́рно чту́щих тя веселя́щее.

Теле́сных страсте́й, и душе́вных скве́рн,/ и вся́каго вра́жия наве́та изба́ви ны́ моли́твами твои́ми,/ к покро́ву твоему́ любо́вию прибега́ющия, Домни́ко,/ и тво́й пра́здник соверша́ющия боже́ственный и честны́й.

Я́ко со́лнечную лучу́, озаря́ющую мир,/ я́ко неве́сту Христо́ву предо́бру, и я́ко го́рлицу любоче́стну,/ я́ко ма́слину, я́ко ке́др, я́ко су́щу избра́нну голуби́цу/ восхваля́ем тя вси́, Домни́ко господоимени́тая.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши ми́ суди́ти,/ и не осуди́ мене́ во о́гнь, ни я́ростию твое́ю обличи́ мене́, – мо́лит тя дева, тя ро́ждшая, Христе́,/ и А́нгел мно́жества, и преподо́бных чи́ни.

Свети́лен пра́здника.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Яви́ся Спас, Благода́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и су́щия во тме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Ве́лие и стра́шно/ та́инство соверша́ется:/ Влады́ка бо всех,/ челове́ков на очище́ние всех,/ руко́ю раба́ креща́ется.

Стих: Мо́ре виде и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Свы́ше Оте́ц вопия́ше:/ Сей есть Сын возлю́бленный Мой,/ вода́ми Иорда́нскими/ пло́тию ны́не креща́емый.

Стих: Что ти есть мо́ре, я́ко побегло еси́?/ и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Чини А́нгельстии/ видевше Влады́ку,/ уподо́бльшася рабу́,/ и вода́ми креща́ема,/ пою́ще дивля́хуся.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогласен:

Видеша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася:/ к Твое́й бо сла́ве противозре́ти Херуви́ми не мо́гут,/ ниже́ взира́ти Серафи́ми,/ но со стра́хом предстоя́ще,/ о́вии у́бо но́сят,/ о́вии же сла́вят си́лу Твою́./ С ни́миже, Ще́дре, возвеща́ем хвалу́ Твою́, глаго́люще:/ явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

На литурги́и

Блаже́нна пра́здника, пе́снь 1-я, обои́х кано́нов, на 6.

Преподобный Георгий Хозевит

Родился на острове Кипре в благочестивой христианской семье. Старший брат святого Георгия Ираклий удалился в Палестину и принял постриг в Коломановой Лавре. Святой Георгий жил в доме родителей до их кончины. Оставшись сиротой, святой Георгий оставил родину и отплыл на корабле в Палестину. В Иерусалиме он поклонился святым местам земной жизни Спасителя, после чего пришел в Коломанову Лавру к своему старшему брату Ираклию. Тот направил его в обитель Хузив (или Хозева), основанную в V веке в честь Пресвятой Богородицы.

В этой обители (между Иерусалимом и Иерихоном) святой Георгий стал иноком и вступил на путь подвижничества (отсюда его прозвание Хозевит). Трудясь в смирении и полном послушании, молодой монах настолько преуспел в иноческом делании, что возбудил удивление всей братии. Избегая славы, он ушел в Лавру к своему брату. Оба подвижника несколько лет подвизались вдвоем. Святой Георгий был посвящен в сан диакона. Уже в то время святой Георгий достиг такого духовного совершенства, что стяжал дар чудотворения. Однажды своей молитвой ко Господу он испросил даровать бесплодной пальме плодоношение. По молитве преподобного Георгия Господь воскресил умершего младенца. После смерти своего брата, достигшего семидесятилетнего возраста, преподобный Георгий возвратился в Хозевитский монастырь и здесь продолжал свои суровые аскетические подвиги. Пищу, самую скудную, употреблял через 2 – 3 дня, никогда не носил новых риз, изготовляя себе одежду из старых тряпок.

Много лет он трудился в хлебопекарне бессменно, так что братия называли его железным. Святой с любовью относился ко всем братьям и всех приходящих к нему назидал с кротостью и смирением.

Кончину преподобного Георгия описал его ученик Антоний. Лежа на смертном одре, преподобный Георгий послал одного из братии к нему, чтобы проститься. Антоний в то время был занят послушанием по приему странников и очень скорбел, что не успеет проститься со своим аввой. Но преподобный Георгий, узнав об этом духом, объявил через посланных, чтобы Антоний исполнял послушание, обещая подождать. Действительно, когда Антоний около полуночи поспешил к умирающему старцу, тот еще был жив. Преподобный Георгий с любовью благословил ученика, простился с ним, после чего, обернувшись к востоку, произнес трижды: «Изыди, душе моя, ныне о Господе, изыди», – и мирно скончался.

Преподобная Домника

Была уроженкой Карфагена, откуда прибыла в Константинополь в царствование императора Феодосия Великого (379 – 395). Юная Домника была язычницей, но сохранила девство и пламенела желанием удостоиться Святого Крещения и жить, соблюдая заповеди Христовы. Святитель Нектарий, Патриарх Константинопольский (381 – 397; память в субботу сырную) совершил над ней таинство Крещения и поставил ее диаконисой. Через некоторое время святая Домника основала в предместье Константинополя монастырь во имя святого Захарии. Собрав вокруг себя девственниц, она провела всю свою дальнейшую жизнь в строгих подвигах поста и молитвы. За свои многолетние подвиги преподобная Домника получила от Господа дар пророчества, дар исцелений и чудотворений. Так, своей молитвой она спасла однажды мореплавателей во время бури, возлив в волны морские благословенное масло, после чего буря утихла. Преподобная Домника предузнала и предсказала кончину императора Льва I (457 – 474). Однажды она видела, как Ангел Господень освятил естество воды, получала и другие откровения Божественных тайн. Жители Константинополя глубоко чтили преподобную, и пример ее святой жизни побуждал многих из них к исправлению.

Преподобная Домника, дожив до глубокой старости, мирно отошла ко Господу около 474 года.

Свята́го священному́ченика Исидора и и́же с ним седми́десяти и двух му́ченик, во Ю́рьеве, гра́де Ливонстем, за Правосла́вие пострада́вших

На Вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8: пра́здника 3 и му́чеников 5. Стихи́ры му́чеников, глас 8, самогла́сен:

Что вас нарече́м, святи́и,/ я́ко де́монов полки́ сокруши́сте/ и стре́лы их притупи́сте/ кре́пким свои́м страда́нием от мучи́телей?/ Вы бо небоя́зненно стоя́сте за Правосла́вную ве́ру Христо́ву,/ за ню́же телеса́ своя́ на му́ки му́жески отдае́те,/ святи́и му́ченицы, се́дмьдесяте со двема́,/ и со учи́телем свои́м Иси́дором,/ и страда́нием свои́м, честни́и, святу́ю Це́рковь Христо́ву возвесели́сте:/ нас же, неду́гующих грехми́, изцели́те, му́ченицы Боже́ственнии,/ я́ко иму́щий дерзнове́ние ко Го́споду,/ от раба́ Креще́ние прии́мшему.

Что тя имену́ем, свяще́нниче до́блий Иси́доре?/ Ты бо приве́л еси Христо́ви полк му́ченик,/ и с ни́ми просла́вил еси́ пра́вую оте́ческую ве́ру пред суему́дрыми лати́ны,/ и стра́нная уче́ния и льсти́вая увеща́ния их отве́ргл еси́ си́лою Христа́,/ Креще́нием во Иорда́не главы́ зми́ев сокруши́вшаго,/ И́же и да спасе́т нас и очи́стит грехо́в на́ших мно́жество/ Свои́х му́ченик мольба́ми,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Что вас нарече́м, святи́и добропобе́днии му́ченицы Христо́вы/ со свяще́нным учи́телем ва́шим Иси́дором?/ Вы бо, зако́н Госпо́день непоро́чно сохра́ньше,/ благоче́стная христиа́нская служе́ния соблюдо́ете/ и го́рдых мучи́телей посрами́сте/ си́лою во Иорда́не крести́вшегося Христа́ Спа́са на́шего./ егоже моли́те, му́ченицы Госпо́дни,/ изба́витися нам тьмы кроме́шныя и огня́ ге́енскаго/ и спасти́ся ду́шам на́шим.

Сла́ва, глас 5:

Ра́дуйся, свяще́нниче Бо́жий Иси́доре,/ до́блий та́йнам Христо́вым служи́телю:/ единоревни́тельный собо́р седми́десят со двема́ имы́й с собо́ю,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, на тве́рди церко́вней возсия́л еси́/ и Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную,/ Отца́, Сы́на и Ду́ха Свята́го, от Отца́ исходя́щаго,/ я́сно пропове́дал еси/ пред вражде́бным би́скупом24 и мно́гим наро́дом,/ облича́я лати́нскую ве́ру./ Сего́ ра́ди и телеса́ ва́ша свята́я,/ му́ченицы Христо́вы,/ пре́дана бы́ша быстри́нам речны́м/ и па́ки изнесе́на бы́ша Бо́жиим Про́мыслом на су́шу,/ ду́хи же ва́ша Христо́с упоко́и во оби́телех Небе́сных./ И ны́не, святи́и му́ченицы,/ за Правосла́вную ве́ру уме́ршии,/ моли́теся Христу́ Бо́гу спасти́ся ду́шам на́шим.

И ны́не пра́здника, глас 2: Преклони́л еси́ главу́ Предте́чи:

Вход. Проки́мен дне. Пареми́и святы́м.

Проро́чества Исаиина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе,/ и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ и́ли, яже от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́телие,/ и Аз – Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасох,/ уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́телие, и Аз – Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй,/ сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и еже́ от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, аще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обрете их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань уразуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́

Прему́дрости Соломони чте́ние (гла́вы 5, 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т: (зри страни́цу 373).

На ли́тии стихи́ры пра́здника, глас 4, самогла́сны.

Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ наслади́мся мы́сленно духо́вныя днесь трапе́зы,/ ю́же нам предложи́ша трие́ и се́дмьдесят му́ченицы Госпо́дни;/ вы же, страстоте́рпцы Христо́вы,/ со А́нгелы ду́хом водворя́ющеся,/ проси́те Христа́ Спа́са дарова́ти грехо́в оставле́ние нам,/ ва́шу честну́ю па́мять соверша́ющим ве́рно.

И ны́не пра́здника, глас 8.

На стихо́вне стихи́ры святы́м, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля в му́ченицех:

Многообра́зными преще́нии гне́вный мучи́тель угрожа́ше/ ка́знем злым преда́ти телеса́ ва́ша,/ Богомы́сленнии му́ченицы,/ вы же не отверго́стеся Правосла́вный Христо́вы ве́ры,/ но претерпе́ли есте́ темни́чная страда́ния/ и восприя́ли есте́ го́рькую смерть,/ ожида́юще бу́дущаго воздая́ния и безсме́ртныя сла́вы.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услыша их.

Чу́днии, Боже́ственный, прему́дрии страстоте́рпцы/ пе́сньми свяще́нными да почту́тся,/ Правосла́вие бо пред враги́ свяще́нно пропове́давше,/ нечести́вую угаси́ша лесть свои́ми страда́нии/ и сла́ву прия́ша́ неувяда́емую.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь

Мучи́теля беззако́нна,/ беззако́нно повелева́ющаго испове́дати непра́вую ве́ру,/ блаже́нный му́дрии, посрами́сте,/ му́ченицы великоимени́тии,/ и, пострада́вше терпели́вно,/ венцы́ исплето́сте побе́дныя,/ о ми́ре моля́щеся.

Сла́ва, глас 4, самогла́сен:

Несы́тною ко Христу́ любо́вию ды́шуще,/ Правосла́вия не отверго́стеся,/ святи́и му́ченицы, се́дмьдесяте со двема́,/ и со учи́телем ва́шим, свяще́нным Иси́дором,/ и разли́чныя оби́ды и поноше́ния претерпе́сте,/ о Христе́ укрепля́еми,/ и мучи́телей де́рзость низложи́сте, святи́и,/ и, непрекло́нно ве́ру Христо́ву сохра́ньше,/ на Небеса́ преста́вистеся ко всех Творцу́,/ за Него́же и пострада́сте./ Те́мже, дерзнове́ние иму́ще к Нему́,/ проси́те дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не пра́здника, глас 6.

Тропа́рь, глас 2:

Страстоте́рпцы Госпо́дни блаже́ннии,/ Правосла́вную ве́ру Христо́ву со дерзнове́нием пропове́дасте/ и на суди́щи уче́ния враго́в непра́вая обличи́сте,/ того́ ра́ди и вве́ржени бы́сте, святи́и,/ во глубину́ речну́ю,/ ду́ши же ва́ша всели́шася в Небе́сныя кро́вы,/ иде́же со святы́ми предстоя́ще Престо́лу Царя́ всех Бо́га,/ моли́теся Ему́ за вся правосла́вный лю́ди,/ по́двиги ва́ша че́стно почита́ющия.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́ся днесь:

Честну́ю твердь церко́вную,/ я́ко зве́зды вели́кия, просвеща́ете при́сно/ и ве́рныя озаря́ете, му́ченицы Боже́ственнии, Христо́вы во́ини.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Му́жественным по́мыслом преше́дше муче́ние, чу́днии страстоте́рпцы,/ сквозе́ речну́ю глубину́ проидо́сте/ и премину́сте ко спасе́ния широте́,/ насле́дие прии́мше Небе́сное Ца́рство,/ в не́мже твори́те о нас Боже́ственныя мольбы́, добропобе́днии му́ченицы.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Ведоми бы́сте свя́зани от враго́в и в темни́цу затворе́ни,/ ве́рою соблюда́еми, непобеди́ми пребы́сте/ и, отреши́вшеся теле́с, святи́и, Боже́ственным жела́нием я́ве облеко́стеся./ Те́мже, я́ко свети́ла, просия́ете в ми́ре,/ ве́рныя просвеща́юще Ду́ха благода́тию./ Страстоно́сцы му́ченицы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний проще́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен, глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви/ в па́мять страстоте́рпец, празднолю́бцы,/ прииди́те, воспои́м я́сно,/ восхваля́юще страда́льцы Христо́вы,/ лжи́вая мудрова́ния и вра́жескую лесть отве́ргшия/ и пра́вую ве́ру Христо́ву посреде́ суди́ща небоя́зненно пропове́давшия./ Те́мже, о всеблаже́ннии и многострада́льнии,/ непреста́нно моли́теся о ду́шах на́ших.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и му́чеников на 8, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́илътяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Безпеча́льную жизнь насле́довасте,/ святи́и му́ченицы Христо́вы, се́дмьдесяте со треми́,/ и ра́дости духо́вный исполня́еми при́сно,/ всяку печа́ль, молю́ся, отжени́те от души́ моея́,/ я́ко да, ра́дуяся, сла́влю свяще́нное ва́ше страда́ние.

Новоявле́нный зве́зды бы́сте, му́ченицы Христо́вы,/ предводи́мый достосла́вным, кре́пким во уче́нии и терпе́нии, свяще́нным Иси́дором,/ те́мже мо́лим вы:/ тьму грехо́вную отжени́те от серде́ц на́ших, добропобе́днии му́ченицы Христо́вы.

Разжже́ннии Боже́ственными у́гльми Свята́го Ду́ха, страда́льцы,/ до́блестным страда́нием просия́ете, святи́и,/ и стре́лы сокруши́сте вся дре́вняго зми́я, льсти́ваго борца́.

Тро́ичен: Тро́ице Единосу́щная, О́тче, Сло́ве и Ду́ше Святы́й,/ Тя ве́рно сла́вим, я́ко Творца́ всех, и Тебе́ вопие́м благоче́стно:/ Тро́ице Свята́я, спаси́ ны, Бо́же, моли́твами Твои́х страда́лец.

Богоро́дичен: Дверь Боже́ственныя сла́вы Ты еси, Пречи́стая Госпоже́,/ покая́ния ми две́ри отве́рзи, Влады́чице,/ от врат а́довых исхити́, молю́ся, смире́нную мою́ ду́шу,/ я́ко да по до́лгу сла́влю Тя, те́плую Засту́пницу мою́.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нный сла́вы Твоея, Человеколю́бче.

Двиза́ше всю зло́бу льсти́вый враг, со святы́ми боря́ся,/ и побежда́шеся от них, зря тех непобежда́емых,/ поне́же Бо́жий си́ла помогаше им,/ те́мже Боже́ственныя све́тлости яви́шася о́бщницы, Богоблаже́ннии.

Злому́дрениый би́скуп вас восхоте́, святи́и, отто́ргнута от пра́выя ве́ры/ и ко своему́ лжемудрова́нию присоедини́ти и опресно́чному служе́нию,/ вы же противуста́сте ему́, святи́и, я́ко до́блии во́ини,/ и си́лою Христо́вою побе́ду взя́сте нань.

Тро́ичен: Свет Оте́ц, Свет Сын, Свет Дух Святы́й Уте́шительный,/ я́ко от Со́лнца бо Еди́наго Тро́ица сия́ющи,/ Боже́ственно озаря́ет и соблюда́ет ду́ши на́ша святы́х му́ченик мольба́ми.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Пречи́стая, яже Бо́га вопло́щшая,/ гла́сы приими́ вопию́щих Ти всегда́/ и нас изба́ви от разли́чных искуше́ний вра́жиих.

Седален, глас 5:

Сия́ет днесь па́мять страстоте́рпцев Твои́х, Го́споди,/ седми́десят со двема́ и со священнонача́льником их Иси́дором,/ я́ко зве́зды, просия́вших и мрак заблужде́ния прогна́вших от ве́рных Бо́жиим посо́бием,/ и́мут бо дерзнове́ние ко Го́споду,/ Ему́же и предстоя́т, моля́щеся о всех нас,/ честна́я страда́ния их ве́рно почита́ющих.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авва́кум усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Страда́льцы святи́и, се́дмьдесяте со двема́,/ и, я́ко го́лубь чи́стый, Иси́доре, учи́телю и́стинныя ве́ры Христо́вы,/ вас поколеба́ти не возмо́же вселука́вый от Боже́ственнаго стоя́ния,/ но сам паде́ся злый.

Страстоте́рпцы сла́внии и страда́льче до́блий, Иси́доре блаже́нный,/ приведы́й Господеви лик му́чеников,/ вы бо уме́ты вмени́сте вся кра́сная ми́ра,/ да обря́щете Христа́ Бо́га на́шего,/ и́стинную красоту́ и некра́домое бога́тство.

Тро́ичен: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразом, благоче́стно сла́вим,/ Бо́га и́стинна, Его́же пою́т А́нгельская и Арха́нгельская чинонача́лия, я́ко тва́ри Влады́ку,/ и челове́цы, ве́рно покланя́ющеся при́сно.

Богоро́дичен: Воплоща́ется от чи́стых крове́й Твои́х Госпо́дь,/ покая́ние чту́щим Тя подава́я, Всепе́тая, Твои́м благи́м хода́тайством,/ я́ко Благоутро́бен и Еди́н Человеколю́бец.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Вод духо́вных испо́лнишася трие́ и се́дмьдесят,/ в во́ду вве́ржени бы́вше, святи́и, за всех Живота́ – Христа́ Царя́,/ и Боже́ственным манове́нием изнесе́на бы́ша честна́я телеса́ их на су́шу,/ и пре́лести изсуши́ша му́тныя пото́ки си́лою Бо́жиею,/ и ве́рных сердца́ напои́ша.

Вельми́ подви́гшеся ре́вностию, Боже́ственнии му́ченицы,/ и о Христе́ укрепля́еми, враго́в Правосла́вный ве́ры посрами́сте/ и зако́н лати́нский и лжи́вая уче́ния попра́сте, святи́и, и ни во что же вмени́ете./ Му́ченик моле́нием, Сло́ве Бо́жий, вели́ких мук изба́ви нас,/ вседуше́вно свята́я муче́ния их ублажа́ющих.

Тро́ичен: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́ славосло́вяще,/ покло́нимся в Трие́х Ли́цех естество́м Неразде́льному и сла́вою Равноче́стному,/ я́коже Боже́ственнии му́ченицы пропове́даша.

Богоро́дичен: Де́во, в же́нах Благослове́нная,/ Твоя́ ми́лости пода́ждь лю́дем Твои́м, страстоте́рпцев Христо́вых моле́нием,/ Ми́лостиваго бо яви́лася еси́ Ма́ти.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощетву́ющих и исправле́ние.

Что нам мно́гая словеса́, яже глаго́леши, би́скупе, непра́выя ве́ры побо́рниче,/ и обеща́емая, я́же предлага́вши? -/ свяще́нный Иси́дор со дружи́ною свое́ю глаго́лаше к мучи́телю, -/ сия́ вся нам же́лчи горча́йша,/ но твори́, еже́ хо́щеши, о суему́дренне.

Вас, честни́и страда́льцы Христо́вы, Дух Святы́й укрепи́,/ и всели́ся в вас бога́тно,/ и терпе́ние дарова́ вам проти́ву жестокосе́рдых враго́в,/ Его́же си́лою мно́гия томле́ния и му́ки претерпе́сте, святи́и, от неправове́рных./ Те́мже и Христо́с вас венча́ десни́цею Свое́ю бога́тою,/ за Него́же и пострада́ете.

Тро́ичен: Оте́ц, Сын и Дух Пра́вый,/ Триипоста́сная Еди́нице и Нераздели́мая Тро́ице,/ поми́луй покланя́ющияся Боже́ственней держа́ве Твое́й.

Богоро́дичен: Вити́йствующая уста́ не возмо́гут пове́дати Твое́, Отрокови́це, та́инство:/ Несказа́ннаго бо ражда́еши/ и на руку́ Свое́ю но́сиши руко́ю Содержа́щего вся́ческая.

Конда́к, глас 4:

Му́ченик Христо́вых лик пе́сньми почти́м,/ пострада́вших кре́пко Христо́вы ра́ди ве́ры и́стинныя/ и вра́жию горды́ню до конца́ низложи́вших./ Озари́вшеся бо благода́тию Несозда́нныя Тро́ицы, сла́внии,/ со священному́чеником Иси́дором пострада́вшии,/ я́ко зве́зды, сия́ете во все́м ми́ре,/ и ны́не мо́литеся Христу́ непреста́нно,/ и нас защища́ете от вражде́бных язы́к наше́ствия,/ неусы́пнии моли́твенницы о ду́шах на́ших.

И́кос:

Прему́дрый Зижди́тель, Влады́ка и Госпо́дь виногра́да мы́сленнаго,/ я́коже пресвяты́ми усты́ в при́тчи виногра́да глаго́лет,/ во единонадеся́тый час де́лавшим дару́ет бога́тую мзду/ и ны́не, де́лы извести́в в при́тчи кры́емое,/ священноучи́теля Иси́дора и и́же с ним полк страда́лец/ се́дмьдесят со двема́ показа́ све́тлы му́ченики и во́ины преизря́дны./ Преда́ния бо и зако́ны лати́нския попра́вше, до́блии,/ и ненави́стников пра́выя ве́ры ужаси́вше кре́пким противле́нием свои́м и терпе́нием,/ подо́бии бы́сте пе́рвым страда́льцем, святи́и му́ченицы./ Те́мже Христо́с вас венча́ нетле́нными венцы́ в кро́вех Небе́сных,/ иде́же му́ченичестии ли́цы веселя́тся./ Вы же защища́йте нас от вражде́бных язы́к наше́ствия,/ неусы́пнии моли́твенницы о ду́шах на́ших.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спа́се три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

И́стиннии му́ченицы, и́стиннаго Христа́ Бо́га на́шего страда́льцы, трие́ и се́дмьдесят,/ взыва́ху к мучи́телем свои́м:/ бие́ние, и огнь, и ины́я му́ки гото́ви есмы́ сла́дце подъя́ти за пра́вую ве́ру Христо́ву./ И ра́достно поя́ху:/ а́ще Бог по нас, никто́же на ны,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Зу́бы скреже́щуще уби́йственнии лю́дие/ и, я́ко зве́рие, восхи́тивше Богоявле́нники,/ в темни́цу вмета́ху и во́дам предая́ху,/ му́ченицы же ра́достно поя́ху:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Тро́ичен: Просла́вим Тро́ицу Неразде́льную,/ воспои́м Еди́но Божество́,/ со Отце́м Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.

Богоро́дичен: Благослове́н еси́, Бо́же,/ И́же во чре́ве Деви́чи всели́выйся и спасы́й челове́ка,/ препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ доброто́ю благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лящеся я́звами Христо́выми,/ к ве́чным востеко́сте оби́телем, священному́чениче Иси́доре и и́же с тобо́ю собо́р му́ченический,/ во оде́жды оде́яни убеле́нныя,/ и све́тло Царе́ви сил предстои́те, с му́ченики взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Страстоте́рпцы, му́ченицы Христо́вы, се́дмьдесяте со треми́,/ пла́мень вра́жеския зло́бы попра́сте Бо́жиим посо́бием,/ безчелове́чных мучи́телей посрами́сте/ и венцы́ нетле́нными от Христа́ венча́стеся, непобеди́мии, воспева́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Я́ко земля́ жа́ждущая, му́ченицы блаже́ннии,/ прия́сте уче́ния от медото́чнаго язы́ка Иси́дора свяще́ннаго/ и вложи́сте в ду́ши своя́, я́коже не́кую сла́дость Боже́ственную,/ и от сего́ принесо́сте Подвигополо́жнику Христу́ клас стори́чествующ, пою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Тро́ичен: Да пое́тся Трисвяты́й, Оте́ц и Сьш и Дух Святы́й,/ Неразде́льная Еди́ница, Еди́но Божество́,/ держа́щее дла́нию всю тварь во вся ве́ки/ и нас назира́ющее ми́лостию Свое́ю бога́тою, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Из Тебе́ Бог возсия́, Всепе́тая Де́во,/ и Богоразу́мием просвети́ омраче́нный лю́ди,/ и нас от истле́ния к жи́зни Небе́сней возведе́, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свирепе́ющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/да Тя, Богоро́дице,/непреста́нно велича́ем.

Плоть свою́ преда́вше ра́нам и го́рьким темни́цам за Всевы́шняго Царя́ и Го́спода,/ неуя́звленну спасли́ есте ду́шу, страстоте́рпцы Госпо́дни блаже́ннии со треми́ се́дмьдесяте,/ и Боже́ственныя сла́вы прича́стницы бы́ти сподо́бистеся, всечестни́и му́ченицы.

Невече́рняго Све́та – Христа́ – зве́зды на земли́ со пресве́тлым Иси́дором свяще́нным яви́стеся, блаже́ннии,/ и всем челове́ком озаря́ете ду́ши,/ призыва́ющим вас с ве́рою и почита́ющим святу́ю па́мять ва́шу.

Па́мять светоза́рную ва́шу и честну́ю почита́юще и ра́дующеся ду́хом, мо́лимся:/ блаже́нный Иси́доре, до́блий учи́телю, с пострада́вшими с тобо́ю му́ченики,/ вся правосла́вный лю́ди сохраня́йте невреди́мы,/ непобеди́мии му́ченицы Христо́вы.

Тро́ичен: Триипоста́сное Естество́ и Неразде́льную сла́ву,/ в Божестве́ Еди́нем пое́мую непреста́нно на Небеси́ и на земли́,/ Тро́ицу Неразлу́чную просла́вим, с Сы́ном Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно,/ да изба́вимся муче́ния о́гненнаго предста́тельетвом страстоте́рпцев,/ пропове́давших Святу́ю Тро́ицу.

Богоро́дичен: Благослове́нную Мари́ю, Госпожу́, и Бо́жию Ма́терь, и Де́ву,/ прииди́те, вси ве́рнии, любо́вию непреста́нно восхва́лим,/ Ея́же ра́ди обрето́хом ве́чное ра́дование.

Свети́лен.

Подо́бен: Пло́тию усну́в:

Све́ту Невече́рнему – Христу́ – предстоя́ще с ли́ки му́ченическими,/ блаже́ннии страстоте́рпцы Госпо́дни, се́дмьдесят со треми́,/ воспева́ющих вас спаса́йте моли́твами свои́ми, святи́и.

Богоро́дичен:

Незаходи́маго Све́та носи́ла еси́, Присноде́во Ма́ти Мари́е,/ просвеща́ющаго седя́щих во тьме неве́дения,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́ченицы Христо́вы прехва́льнии,/ гони́телей стремле́ния и ну́ждную смерть/ ни во что же вмени́сте,/ и, благодерзостно ополчи́вшеся,/ мужему́дренно к боре́нием победоно́сною сла́вою оде́ястеся,/ и причто́стеся всем пра́ведным,/ с ни́миже вас, всегда́ хва́ляще, ублажа́ем.

Му́ченицы Христо́вы преблаже́ннии,/ на водно́е потопле́ние/ са́ми себе́ преда́сте,/ и зе́млю телесы́ ва́шими освяти́сте,/ и возду́х просвети́сте восхожде́нием к Небесе́м,/ ны́не же живе́те на Небесе́х во све́те невече́рнем,/ о нас всегда́ моля́щеся, Богови́дцы.

Му́ченицы Христо́вы непобеди́мии,/ мук разжже́ние/ росо́ю Боже́ственныя благода́ти без вре́да проидо́сте,/ и на воде́ поко́йне жи́ти сподо́бистеся,/ венцы́ побе́ды прие́мше;/ тем, ра́дующеся днесь, пра́зднуем святу́ю ва́шу па́мять,/ Христа́ сла́вяще.

Сла́ва, глас 8:

Во́инствовавше Христу́,/ я́же на земли́ кра́сная оста́висте,/ и, крест на рамена́ взе́мше,/ мук ра́ди многоплете́нных Тому́ после́довали есте́,/ и пред мучи́тели мно́гими не отверго́стеся Его́./ А́нгелы ве́нцы побе́дными /главы́ ва́ша увязо́ша,/ дерзнове́нный душе́ю, светло́ в черто́г Небе́сный внидо́сте./ Те́мже, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су всех,/ моли́теся о ду́шах на́ших.

И ны́не пра́здника. Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Блаже́нны пра́здника, песнь 4-я и святы́м песнь 6-я. Проки́мен: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Апо́стол и Ева́нгелие му́чеников.

Священномученик Исидор

Служил священником в городе Юрьеве (впоследствии Дерпт, ньше Тарту) при православной церкви во имя святителя Николая, Чудотворца. По договору 1463 года между великим князем Московским Иоанном III и великим магистром Ливонского ордена, ливонские рыцари обязывались покровительствовать православным верующим в Дерпте. Однако, нарушив договор, ливонцы стали принуждать православных к унии.

Священник Исидор в своих словах мужественно стал на защиту Православия, призывая паству хранить каноническую верность Московскому митрополиту.

В праздник Крещения Господня, 6 января 1472 года священник Исидор совершал великое водоосвящение на реке Амовже (или Эмайыги). Он увещевал паству достойно блюсти отеческую веру, быть готовыми умереть за нее.

За нежелание принять униатство священник Исидор был схвачен и заключен в городской ратуше вместе с 72-мя прихожанами.

Отец Исидор предпочел принять мученический венец, но не подчиниться насильникам. Готовясь к кончине, он приобщил себя и бывших с ним исповедников запасными Дарами. 8 января (по другим сведениям, 9 января) отец Исидор и с ним 72 прихожанина были утоплены в реке Амовже – в проруби, которая была устроена ими для великого водоосвящения.

Весной, после вскрытия реки, нетленные тела мучеников были найдены проезжавшими в 3-х верстах от Дерпта русскими купцами. Тела исповедников Христовых лежали на берегу, лицом к востоку. Среди них выделялось тело священномученика Исидора в полном священническом облачении.

Православные верующие Дерпта с честью погребли мучеников при Никольском храме.

Преподобнаго Григо́рия Чудотво́рца, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

Ве́чер

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Отче Григо́рие,/ ты, огне́м любве́ к Бо́гу распаля́емь,/ востаю́щия на дух стра́сти попали́л еси́,/ отню́дуже, в не́мощней живы́й пло́ти,/ А́нгельстей жи́зни примеси́лся еси́,/ с ни́миже ны́не водворя́лся,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Григо́рие,/ ты, Дави́дским глаго́лом внима́я,/ не дал еси те́лу своему́ упокое́ния,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже от страсте́й очи́стився/ и ле́ствицу Богови́дения прие́м,/ к чисте́йшему Све́ту возше́л еси́,/ иде́же ны́не живы́й,/ моли́ся дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Григо́рие,/ твои́х чуде́с творе́ние протече́ всю Росси́йскую зе́млю,/ а́ки труба́ велегла́сна, вопию́щи/ и созыва́ющи празднолю́бныя лю́ди/ честну́ю твою́ па́мять восхвали́ти,/ с ни́миже и мы хвалу́ прино́сим/ и кла́няемся ра́це моще́й твои́х, моля́щеся/ тобо́ю улучи́ти мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ святоле́пное твое́ житие́ чту́ще,/ удивля́емся и прославля́ем Просла́вльшаго тя Бо́га,/ я́ко дарова́ тебе́ мно́го чудотворе́ние,/ и́мже бе́сы от челове́к прогна́л еси/ и согреша́ющих во исправле́ние приводи́л еси́./ Его́же и нам, день честна́го успе́ния твоего́ почита́ющим,/ умоли́ дарова́ти ми́лость в День су́дный.

И ны́не, пра́здника, глас 4:

Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ Пречи́стому Твоему́ верху́ косну́ся,/ возврати́ся Иорда́н река́ вспять,/ не дерза́я служи́ти Тебе́:/ яже бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́ своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/Еди́не Человеколю́бче.

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три преподо́бническая (зри страни́цы 373 374).

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридневно:

Истле́вшее страстьми́ естество́ на́ше/ Влады́ка, сшед на во́ды, обновля́ет,/ и тебе́, свя́те, к водны́м струя́м прише́дша, обнови́ человеколю́бне,/ препосла́в в живо́т ве́чный.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Водо́ю и Ду́хом обнови́вшему челове́ческое естество́/ Христу́ поревнова́л еси, преподо́бне,/ те́мже и́стины ра́ди в воде́ потопле́н был еси,/ е́юже тече́ние соверши́в,/ ны́не ра́дуешися со Христо́м на воде́ поко́йне.

Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

Наг стоя́й в струя́х Иорда́нских Влады́ка/ разреша́ет род челове́ческий от уз а́дских,/ и́же и тебе́, блаже́нне, водо́ю разреши́,/ внегда́ изведе́ из темни́цы плотски́я дух твой.

Сла́ва, глас 5:

Житие́ твое́, све́тлостию Боже́ственных доброде́телей украше́нно,/ облиста́ет Росси́йскую зе́млю,/ ра́ка же святы́х моще́й твои́х/ всем, с ве́рою приходя́щим,/ лучи́ чуде́с испуща́ет./ Даждь сия́ и нам в зна́мение любве́ твое́й,/ а́ще бо и отше́л еси́,/ но духовы́е при́сно призира́еши/ и, ви́дя всех те́плое проше́ние,/ пода́еши от Христа́ Бо́га/ благода́ть и ве́лию ми́лость моли́твами твои́ми.

И ны́не, пра́здника, глас 4:

Тебе́, в Ду́се и огни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря Крести́тель гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепеща́, вопи́яше, глаго́ля:/ не сме́ю держа́ти верх Твой Пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м, Еди́не Человеколю́бче.

Тропа́рь, глас 3:

Вели́ких дарова́ний прие́мниче/ и вели́ких чуде́с си́лою Бо́жиею твори́телю,/ пречу́дне о́тче Григо́рие,/ я́ко ве́лие дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ непреста́нно о нас моли́ся Ему́,/ да грехо́в оставле́ние/ пода́ст ду́шам на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На утрени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Блаже́нство боя́щихся Го́спода хотя́ насле́дити,/ де́лом за́поведи Бо́жия испо́лнил еси́,/ все свое́ име́ние, еже́ име́л еси́, во сла́ву Божию расточи́л еси,/ а́ще и лука́вне тре́бующим, Богому́дре Григо́рие пребога́те./ Те́мже твоя́ па́мять и пра́вда пребыва́ет во ве́ки.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихословии седален, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Тебе́, Влады́ко Христе́, на Иорда́н прише́дшу,/ раб, и́же ве́рно Тебе́ преподо́бием и пра́вдою послужи́л,/ повеле́нием кня́зя уто́плен, к нестаре́ющейся жи́зни отыде́./ Его́же ско́раго моли́твенника к вели́честву Твоему́ иму́ще,/ Тебе́, Бо́га на́шего, в па́мяти его́ прославля́ем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Пра́ведных блаже́нства и со А́нгельскими чи́нми ликостоя́ния жела́я,/ вся, яже в ми́ре, презре́в,/ и о само́м животе́ неради́л еси,/ те́мже ни нося́щаго диади́му устыде́лся еси́,/ но оте́чески нака́зовал, к покая́нию того́ приводя́,/ от него́же непови́нне в воде́ уто́плен,/ к во́дами Одева́ющемуся отше́л еси́, псало́мски поя́:/ проидо́х скво́зе огнь и во́ду, и изве́л еси, Бо́же, в поко́й Твой./ Иде́же ны́не живы́й, моли́ не лиши́тися того́ и нам,/ любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́, Григо́рие досточу́дне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Господеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Мона́хов мно́жества: (зри славник на вече́рни).

Кано́н пра́здника, со ирмосо́м на 6, и преподо́бному на 6, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,/ я́ко просла́вися.

Све́том благода́ти Твое́й, Христе́, пра́ведники Своя́ просвети́вый/ и дея́ний их луча́ми ми́ра концы́ озари́вый,/ омраче́нный мой ум неве́дением просвети́,/ да чи́сте в па́мяти уго́дника Твоего́ воспою́ Ти песнь:/ я́ко просла́вися.

Огне́м любве́ воспали́л еси преподо́бнаго Твоего́ се́рдце,/ е́же во след Тебе́ тещи́,/ и, обрет, Его́же жела́ше, ны́не ра́достно пое́т:/ я́ко просла́вися.

Вели́ких оте́ц житию́ подража́ти хотя́,/ прише́л еси, Григо́рие, во оби́тель Бо́жия Ма́тере,/ иде́же А́нгельский о́браз на ся восприе́м,/ вообрази́л еси в себе́ доброде́тельный ви́ды,/ и бысть твоя́ душа́ кра́сная неве́ста Безсме́ртному Жениху́,/ я́вльшемуся ны́не на Иорда́не.

Мно́гих ра́ди по́двигов и трудо́в, тобо́ю сотворе́нных,/ а́ще не число́м вре́мени нечита́емых,/ прия́л еси власть от Бо́га на бе́сы, преподо́бне, я́коже и вопия́ху:/ непристу́пен еси нам, Григо́рие,/ огражде́н моли́твою и ору́жием кре́стным.

Богоро́дичен: Моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́,/ огради́ мя си́лою Твое́ю, Чи́стая Де́во,/ и непристу́пна враго́м покажи́, я́ко Непристу́пнаго Бо́га родила́ еси,/ И́же во челове́честем естестве́ ме́не ра́ди ны́не наг стои́т на Иорда́не.

Песнь 3

Ирмо́с: Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:/ несть свят, я́ко Бог наш.

Кре́пость моли́твы твоея́ ви́дяще, ду́хове зло́бы поднебе́снии/ го́рце вопия́ху на тя/ и помышлия́ху, ка́ко бы тебе́ па́кость сотвори́ти;/ ты же, отче, стра́ха их не убоя́лся еси,/ но ко Укрепля́ющему тя взыва́л еси:/ кре́пость мой – Госпо́дь есть мне во спасе́ние.

Тьмы нача́льницы и гее́нны сы́нове/ на тя, све́том Боже́ственным озаря́емаго, зу́бы скрежета́ху/ и разли́чныя нога́м твои́м препина́ху се́ти,/ во еже́ бы поне ма́ло оскорби́ти тя, но не возмого́ша,/ непреста́нно бо взыва́л еси:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Та́тским о́бразом напа́дающий на рабы́ Бо́жия лю́тии бе́сове/ наусти́ша злы́я челове́ки, во е́же окра́сти тя, блаже́нне,/ но что име́яху взя́ти в тебе́, ничто́же иму́ща,/ ра́зве книг, к похвале́нию Бо́жию храни́мых.

Тьмо́ю злодея́ния омраче́ннии та́тие,/ в но́щи прише́дше к ке́ллии твое́й, свя́те,/ жда́ху, до́ндеже изы́деши ты на у́треннее пе́ние в це́рковь,/ да тогда́ твоя́ во́зьмут,/ и́хже ты прихо́д ощути́в, помоли́лся еси,/ и бы́ша сном отягоще́нии пять дней и пять ноще́й.

Богоро́дичен: Мрак души́ мое́й, и́мже мя бе́сове омрача́ют, отжени́, Богоро́дице:/ родила́ бо еси Светода́вца,/ И́же вся́каго челове́ка, гряду́ща в мир, све́тлостию Лица́ Своего́ просвеща́ет.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седален преподо́бному, глас 1:

Свет Боже́ственный, вы́ну тебе́ облиста́ющ, простира́ше лучи́ своя́/ и прогоня́ше во мра́це ходя́щих, не дая́ к тебе́ приступи́ти:/ всяк бо иму́щий дела́ зла́я, не приступа́ет к све́ту, да не обличе́н бу́дет./ Но, бе́гая сего́, враг паде́ся и бысть в попра́ние вы́ну,/ от него́же нам сохрани́тися Христа́ Бо́га моли́, отче преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Иису́су, ро́ждшуся от Де́вы Мари́и/ и во Иорда́не кре́щшуся от Иоа́нна,/ Дух Святы́й сни́де Нань в ви́де голуби́не,/ сего́ ра́ди проро́к со А́нгелы взыва́ше:/ сла́ва прише́ствию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над во́дами мно́гими,/ Твоему́ свидете́льствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха, возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Услы́шан был еси́, о́тче, от Бо́га,/ я́ко моли́тва твоего́ смире́ния о́блаки про́йде./ Те́мже моли́твы твоя́ Вы́шний прие́мля, сохрани́л тебе́ от вся́каго зла:/ испове́дал бо еси́ еди́ну бы́ти Бо́жию Си́лу и Му́дрость.

Усну́ша сном свои́м/ и не возмого́ша ничто́же пе́рвии та́тие восхи́тити от запреще́ния твоего́, блаже́нне,/ и́хже ты по пяти́ днех и пяти́ но́щех возбуди́л еси́, глаго́ля:/ доко́ле стра́ждете, отыди́те,/ но не возмого́ша, держи́ми Бо́жиею си́лою неви́димою.

Тате́й, гла́дом погиба́ющих душе́вным и теле́сным, ви́дев, святе,/ не возда́л еси́ зла за зло,/ но, пи́санное исполня́я, ухлеби́л еси́ враги́ а́лчущия и отпусти́л я в до́мы своя́,/ да поне та́ко уцелому́дрятся и испове́дят я́сно,/ я́ко вои́стинну в тебе́ де́йствует Бо́жия Му́дрость и Си́ла.

На Бо́га положи́л еси суд оскорби́вших тя,/ Его́же отмще́ние не прости́ та́тей, но подаде́ властели́ну в слух,/ и́же емь их25, му́кам преда́ти име́яше,/ ты же, не́мощное челове́ческое разсужда́я,/ кни́ги твоя́ во искупле́ние дал еси судий/ и свободи́л я от мук го́рьких.

Богоро́дичен: Лют сопе́рник – тя жущаяся со мно́ю о гресе х со́весть,/ с не юже не увеща хся исправле́нием, егда бех на пути́ жития,/ ны́не привлече мя к Судии́,/ да приму́ суд по дело́м и да не изы́ду от уз,/ до́ндеже с после́дним разочту́ся./ Увы́ мне, кто мя от сего́ зла изба́вит,/ а́ще не Ты, Чи́стая, пода́си ми по́мощь.

Песнь 5

Ирмо́с: Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же я́ко Бог не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,/ преиму́щ всяк ум мир да́рует.

Иису́с, живота́ Нача́льник,/ наставля́я гре́шныя на путь пра́вый, даде́ тате́м дух прав,/ и́мже умили́вшеся, в покая́ние приидо́ша/ и, вда́вшеся на рабо́ту оби́тели Бо́жия Ма́тере, примири́шася Бо́гу,/ И́же лю́бящим Его́ зако́н мир да́рует.

Иису́са Еди́наго, живота́ Нача́льника, возлюби́в,/ сло́во Его́ де́лом испо́лнил еси́, о́тче,/ и́бо вся, я́же имел, прода́л еси́,/ да не па́ки сих ра́ди, кто в беду́ впаде́т,/ це́ну же ту разда́л еси ни́щим/ и тех рука́ми внесл еси в сокро́вище,/ иде́же тать не приближа́ется, но це́ло пребыва́ет.

Па́ки враг па́коствует тебе́, преподо́бне, татьми́ други́ми,/ и́же, вше́дше в вертогра́д твой, о́вощием влага́лища напо́лниша,/ но хотя́ху ити́ и не возмого́ша, неви́димою держи́ми ве́рвию,/ бре́мены же угнета́еми, пребы́ша, сто́яще два дни и две но́щи.

И́же ча́яху злодея́ние свое́ утаи́ти,/ се сии́, иму́ще коры́сть непра́вды во обличе́ние на плеща́х свои́х,/ возопи́ша, проще́ния прося́ще у тебе́, о́тче,/ обеща́ющеся про́чая ле́та в покая́нии провожда́ти.

Богоро́дичен: Хоте́х утаи́тися Всеви́дца Бо́га злы́ми дея́нии мои́ми,/ но су́щее обличе́ние во вну́тренних,/ а́ки ве́лие бре́мя, студ мой открыва́ет./ Неве́дый у́бо, что про́чее сотвори́ти, к Тебе́ вопию́:/ поми́луй мя, Благоутро́бная Ма́ти,/ а́ще и покры́ срамота́ лице́ мое́.

Песнь 6

Ирмо́с: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца, Предте́ча в пусты́ни,/ – покайтеся, – всем вопиет люде́м, – и предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,/ от тли мир избавля́яй.

Глас слове́с твои́х, о́тче, смяте́ ко́сти кра́дущих,/ и исчезаше душа́ их от стра́ха:/ зане́ бы́ти им, а́ки ме́ху на сла́не, неподви́жимым на еди́ном ме́сте,/ и не бе, кто от толи́каго зла их избавля́яй.

Глас пропове́давша, к покая́нию призыва́ющ,/ та́тие я́ко услы́шаша, припа́даху к тебе́, блаже́нне,/ со слеза́ми отпуще́ние прося́ще,/ ты же, святе, умили́вся, кро́тким гла́сом рекл еси:/ благослове́н Бог, укрепля́яй вас на де́ло бла́го,/ и Той да свободи́т вас, от тли всех избавля́яй.

Христу́ я́вльшуся на Иорда́не, мытари́ и вси гре́шницы гряду́т к Нему́/ и прие́млют живота́ своего́ обновле́ние;/ и́мже и та́тие, твои́м, о́тче, наказа́нием поревнова́вше,/ в но́вости жи́зни покая́ние нача́ша и рабо́тою наверши́ша.

О́браз дал еси́ Собо́ю, Христе́, рабо́м Твои́м,/ еже́ не искуси́тися сатано́ю:/ те́мже уго́дник Твой, трети́цею искуша́емь злы́ми челове́ки, не искуси́ся,/ но, незло́бив сый, даде́, его́же тре́боваху,/ предви́дя па́губу еди́наго, от нея́же не бе избавля́ющаго.

Богоро́дичен: Во́лею свое́ю привлече́н, падо́хся в ров поги́бели,/ и несть мне возведе́ния наде́жды./ К Тебе́ простира́ю глас мой, Госпоже́,/ моли́ за мя Сы́на Твоего́,/ И́же днесь яви́ся на Иорда́не,/ не то́кмо мене́, но и весь мир от тли избавля́я.

Конда́к, глас 7:

Запреща́я беззако́ннующим беззако́нновати,/ вве́ржен был еси́ те́ми в струи́ ре́чныя, досточу́дне Григо́рие,/ иде́же блаже́нную восприе́м кончи́ну./ Ны́не со А́нгелы предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ моли́ся о ду́шах на́ших.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши благочести́выя, пе́щи о́гненней приобщи́вщияся,/ щумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и Бо́жия А́нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми, благода́рственно воспева́ху:/ трепе́тый оте́ц Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Ю́ношам, иногда́ су́щим в пещи́, не поревнова́вше окая́ннии,/ и́же пла́мень му́жественно попра́ша/ и мучи́телю сопроти́вишася кре́пко,/ но врагу́ сове́тующу, пла́мени стра́стному себе́ вда́вше,/ мня́ху пред тобо́ю, о́тче, лжу свою́ утаи́ти,/ ему́же откры́л есть Бог Благослове́нный.

Ду́хом зря проро́чески внутрь, су́щее в сердца́х та́тей,/ я́ко и́мать сбы́тися в пра́вду, прослези́лся еси́, блаже́нне,/ прови́дя окая́нство того́, его́же приспе́ день поги́бели,/ и лжу́щему всу́е не да́де ми́лости Бог Благослове́нный.

Весть Дух Святы́й отве́рзти и нечи́стая уста́,/ да глаго́лют пра́вду на исправле́ние и́нем./ Те́мже тебе́ вопроси́вшу, преподо́бне, ко́ею сме́ртию умре́т сын поги́бельный,/ и неве́дуще та́тие прореко́ша, я́ко на дре́ве обве́шен и́мать бы́ти,/ еже́ и сбы́тся во вре́мя свое́.

Сме́рти жа́ло – грех, и́же убива́ет челове́ка,/ и несть сему́ искупле́ния, до́ндеже покая́нием живо́т снабди́тся:/ а́ще бо и дал еси́, о́тче, во иску́п та́тем кни́ги своя́,/ но не искупи́ся поги́бели пови́нный,/ па́че же потреби́ся па́мять его́ от книг живо́тных.

Богоро́дичен: Разу́мная су́щи кни́га, Мари́е Богоневе́сто,/ в не́йже пе́рстом Ду́ха Всесвята́го написа́ся Сло́во О́тчее,/ в кни́ги живо́тныя написа́тися, о Благослове́нная, всех нас сподо́би.

Песнь 8

Ирмо́с: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/ источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/ Его́же благословя́т лю́дие/ и превозно́сят во вся ве́ки.

Та́йну се́рдца лука́ва прови́дяща тя, о́тче,/ загради́ша та́тие в пеще́ре/ и отверзо́ша к злодея́нию мысль свою́, наче́ншим же им собира́ти чу́ждых трудо́в плоды́,/ пости́же о́наго, о не́мже проре́кл еси́, суд Бо́жий:/ да не бу́дет благослови́ти с живы́ми Го́спода во ве́ки.

Хотя́ твоя́, о́тче, труды́, а́ки вепрь ди́вий, тать озоба́ти,/ простре́ ру́ку, вступи́в на дре́во, но не удержа́ся:/ ветвь бо отломи́ся, и а́бие обве́шением изсуши́ живота́ своего́ дре́во,/ я́ко не ктому́ да́ти ему́ плод покая́ния во ве́ки.

Да не су́дит никто́же суд непра́веден,/ ни да глаго́лет лжу:/ Бог бо поруга́ем не быва́ет./ Руга́ющеся, та́тие еди́наго, досто́йна пове́шения на дре́ве, осуди́ша, и рече́нное сбы́стся,/ ты же, преблаже́нне, превозне́сший Го́спода во ве́ки.

Ничто́же сокрове́нное от Тебе́, о́тче, ви́девше, припа́дающе, проще́ния прося́ху,/ я́ко да не на́йдет и на их подо́бна поги́бель,/ ты же, свя́те, кра́дущих наказа́л еси́ не ктому́, кра́сти,/ но па́че рабо́тати на бра́тию и благослове́нный плод снеда́ти,/ а́ще хо́щут превозноси́ти Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Косну́хся не благослове́ннаго ми плода́ и се умира́ю сме́ртию душе́вною,/ Ви́дя убо Тя, Ма́терь Живота́, простира́ю глас мой:/ приложи́ мне пла́стырь живо́тный покая́ния,/ да, поне́ ма́ло прише́д в себе́, обря́щу живо́т/ и превозношу́ Тя, Богоро́дице, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице:/ оба́че Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу,/ Ты бо христиа́н еси Предста́тельница, Тя велича́ем.

Недоумева́яся враг, как о, о́тче, тя озло́бити,/ наведе́ безу́мныя рабы́ князя,/ и́же тебе́, в реце́ во́ду че́рплющу, поруга́хуся, срамна́я глаго́люще,/ но ты, преподо́бне, ду́хом предзря́ сих поги́бель,/ нака́зовал еси́, да не глаго́лют скве́рная,/ па́че же язы́ком Бо́га да велича́ют.

Му́жие велере́чивии не испра́вишася твои́м наказа́нием, свя́те,/ но па́че тебе́ руга́хуся, досажда́юще,/ те́мже па́ки благоутро́бне нака́зовал еси́ их, да па́че моли́твы тре́буют,/ я́ко ско́ро пото́плени бу́дут с кня́зем свои́м Ростисла́вом.

Не облича́й безу́мна, да не возненави́дит тебе́, – глаго́лет Писа́ние,/ еже́ и сбы́стся на тебе́, преблаже́нне,/ и́бо князь, от Тебе́ прорече́нную себе́ смерть слы́шав,/ во укори́зну вменя́я, разгне́вася на тя/ и, безстра́шием одержи́м, повеле́ тя в воде́ утопи́ти.

Ко Христу́, вода́ми ны́не облага́ющемуся, водо́ю преше́л еси́, о́тче,/ и посече́ смерть вре́менный твоея́ жи́зни дре́во,/ е́же ны́не доброзра́чнее при исхо́дищих вод живо́тных процвета́ет,/ и ли́ствие моли́тв твои́х Це́рковь увеселя́ет,/ тем тя, свя́те, велича́ем.

Богоро́дичен: В хра́ме сла́вы Твоея́, глас Гаврии́лов Тебе́ принося́щих, Чи́стая Де́во, в ми́ре соблюди́/ и всех ве́рных утверди́,/ пода́й тем си́лу благода́ти Твое́й/ во отгна́ние вся́ких тлетво́рных страсте́й,/ да Тя вси велича́ем.

Свети́лен:

И́же А́нгелом в жи́зни сей житие́м непоро́чным уподо́бивыйся, блаже́нне,/ тех и по кончи́не не отлучи́лся еси́:/ повеле́ бо Вы́шний Царь А́нгелом Свои́м многострада́льное твое́ те́ло по трие́х днех из воды́ в ке́ллию принести́,/ ду́шу же твою́ святу́ю в ски́ниях святы́х всели́ти,/ иде́же ны́не живы́й, помяни́ нас,/ чту́щих твою́ па́мять, о́тче свяще́ннейший.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во стру́ях Иорда́нских/ и су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Водо́ю и ка́менем, к вы́и привя́занным,/ сконча́в жизнь свою́, блаже́нне,/ отше́л еси́ к стоя́щему на вода́х Христу́,/ су́щу Тому́ ка́мени краеуго́льну,/ на не́мже основа́н Вы́шний Иерусали́м,/ тамо́ ны́не селе́ние твое́ со А́нгелы име́я,/ помина́й любо́вию почита́ющих всечестну́ю па́мять твою́.

Зако́ну Бо́жию в жи́зни сей поучи́вся, преподо́бне,/ зако́нно, я́коже бе досто́йно, пожи́л еси́/ и, жизнь настоя́щаго ве́ка му́ченически сконча́в,/ преше́л еси к Законополо́жнику Христу́ и Венцеда́вцу,/ от Него́же вене́ц нетле́нный прие́м,/ ра́дуешися ны́не со А́нгельскими ли́ки,/ вселе́ния у́бо с ни́ми и весе́лия прича́стники/ и нас бы́ти сподо́би моли́твами твои́ми.

Свя́зан сый по ру́ку и но́гу,/ и в во́дныя струи́ вве́ржен,/ разреши́лся еси́ от уз плотски́х,/ Госпо́дь у́бо, из темни́цы се́я ду́шу твою́ изве́д,/ в неизрече́нном све́те, иде́же пра́ведных ду́си зре́ния Бо́жия наслажда́ются,/ ны́не упокоя́ет,/ е́же и мы улучи́ти мо́лимся твои́м хода́тайством,/ о́тче блаже́ннейший.

Сла́ва, глас 8:

Дар нело́жный проро́чествия име́я, преподо́бне,/ прови́дел еси па́губу твоего́ уби́йцы,/ и́же твои́ми словесы́ наказу́емь не испра́вися,/ ни восхоте́ благослове́ния твоего́ и моли́твы, во бра́нех посо́бствующия./ Те́мже, я́ко фарао́н, погрязе́ в воде́ с вои́/ и обоего́ живота́ лиши́ся,/ прие́м поноше́ние седмери́цею в не́дра своя́,/ и па́мять его́ поги́бе./ Но ты, о́тче, предстоя́ Бо́жию Престо́лу,/ пода́ждь благослове́ние рабо́м твои́м и моли́тву,/ покланя́ющимся чудотво́рным моще́м твои́м/ и па́мять твою́ хвала́ми почита́ющим.

И ны́не, пра́здника, глас тойже:

Го́споди, испо́лните хотя́,/ я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла,/ от челове́к – Де́ву,/ от небе́с – звезду́ и от вод – Иорда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́./ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба о́бща преподо́бному.

Преподобный Григорий Чудотворец

Принял постриг в Киево-Печерском монастыре при преподобном Феодосии (†1074; память 3 мая) в 1064 году. Он отличался нестяжанием, смирением, послушанием и особенно подвигом молитвы. За свои подвижнические труды святой Григорий был удостоен от Бога благодатного дара изгнания бесов и других чудотворений. Неоднократно, искушая святого подвижника, враг посылал к нему недобрых людей. Однажды воры, спрятавшись в его келлии, ждали, когда старец пойдет в церковь, чтобы похитить книги, которые были его единственным достоянием. По молитве святого Григория злоумышленники были внезапно объяты глубоким сном и разбужены старцем только через пять дней. Другие воры, забравшись в огород, нагрузили мешки овощами и, взвалив их на себя, не могли сдвинуться с места. Так они стояли двое суток. Раскаявшись, стали призывать преподобного и по его молитве были освобождены. Все они стали честными тружениками при Киево-Печерском монастыре.

Блаженная кончина преподобного Григория последовала в 1093 году. Однажды, спустившись к Днепру, старец встретил князей Ростислава Всеволодовича и Владимира Мономаха с дружинами, направлявшихся в монастырь за благословением на битву с половцами. Увидев старца, воины Ростиславовы стали смеяться над ним, он же, исполненный пророческого духа, предсказал им вместе с Ростиславом гибель в воде. В ярости князь Ростислав приказал связать подвижника и с камнем на шее бросить в Днепр. Утопив святого, он не последовал в монастырь за Владимиром Мономахом. На третий день тело святого Григория было чудесно обретено нетленным в его закрытой келлии со связанными руками и ногами и с камнем на шее. Мощи святого были погребены братией в Ближних пещерах. Предсказание преподобного Григория о смерти князя Ростислава исполнилось. Когда во время битвы с половцами киевские полки были разбиты и отступали, Ростислав с дружиной утонул в реке Стругне, а Владимир Мономах был спасен по молитвам Киево-Печерских святых. Память преподобного совершается также 28 сентября и в Неделю 2-ю Великого поста.

Преподо́бнаго Григо́рия затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 1:

Пеще́рный жи́тель и в телеси́ А́нгел/ и чудотво́рец яви́лся еси, Богоно́се о́тче наш Григо́рие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою/ Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Конда́к, глас 6:

Ве́лиим воздержа́нием/ и нощны́ми моли́твами,/ преподо́бне чудотво́рче о́тче Григо́рие,/ прия́л еси́ от Бо́га дар чудотворе́ния/ исцеля́ти неду́жныя,/ с ве́рою к тебе́ притека́ющия,/ те́мже и на́ша мно́гая боле́зни исцели́, мо́лимся.

Преподобный Григорий, затворник Киево-Печерский

Подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке. По преданию, питался одной травой. За свои труды он был удостоен от Бога дара исцелений. Многие больные, вкушавшие его пищу, исцелялись от недугов.

Память преподобного Григория совершается также 28 августа и в Неделю 2-ю Великого поста с Соборами Киево-Печерских святых.

* * *

23

Ца́рскому гра́ду – Царьграду – Константинополь

24

Би́скупом – римско-католическим епископом

25

И́же емь их – который взял из


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle