Минея. Декабрь

Сентябрь * Октябрь * Ноябрь * Декабрь * Январь * Февраль * Март * Апрель * Май * Июнь * Июль * Август * Дополнительная * Богородичное приложение

 

 

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Содержание

В 1-й день Свята́го проро́ка Нау́ма Свята́го Филаре́та Ми́лостиваго Во 2-й день Свята́го проро́ка Авваку́ма Преподо́бнаго Афана́сия затво́рника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго Свята́го блаже́ннаго младаго царя́ и му́ченика У́роша Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоанни́кия Деви́ченскаго Святы́е великому́ченицы Миропи́и Творе́ние Ники́фора, иеромона́ха из Хио́са Преподо́бнаго Афана́сия затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго Священномученика Влади́мира пресви́тера, Московскаго В 3-й день Преподо́бнаго игу́мена Са́ввы Стороже́вскаго, Звенигоро́дскаго Свята́го проро́ка Софо́нии Свята́го му́ченика Ангели́ Творе́ние иеромона́ха Никифора Хио́сскаго Преподо́бнаго Феоду́ла, бы́вшаго епа́рха Константиногра́да В 4-й день Святы́я вели́кому́ченицы Варва́ры и преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Дамаскина́ Святи́теля Генна́дия, архиепи́скопа Вели́каго Нова́града В 5-й день Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы Освяще́ннаго Святи́теля Гурия, перваго архиепи́скопа Казанскаго. Творе́ние свята́го Димитрия, митрополита Ростовскаго В 6-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских, чудотво́рца В 7-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Амвро́сия, епи́скопа Медиола́нскаго Преподо́бнаго Анто́ния Си́йскаго Ина слу́жба преподо́бнаго Анто́ния Сийскаго, творе́ние многогре́шнаго Иоа́нна Ру́сина В 8-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Пата́пия Преподо́бнаго Кири́лла, игу́мена и нача́льника Челмого́рскаго и Ка́ргопольскаго чудотво́рца. В 9-й день Зача́тие святы́я Анны, егда́ зача́т Пресвяту́ю Богоро́дицу Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице в честь чудотво́рныя ея́ ико́ны, имену́емыя Неча́янная Ра́дость В 10-й день Святы́х му́ченик Ми́ны, Ермоге́на, Евгра́фа Святи́теля Иоаса́фа, епи́скопа Белогра́дскаго Свята́го Иоа́нна, деспота Сербскаго В 11-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Сто́лпника Преподо́бнаго Ни́кона Суха́го, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго Неделя́ святы́х пра́оте́ц В 12-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Спиридо́на чудотво́рца, епи́скопа Тримифи́йскаго Преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта, и́же на реце́ на Костроме́, на устии Мо́нзы реки́, Га́лическаго но́ваго чудотво́рца. В 13-й день Святы́х му́ченик Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста и святы́я му́ченицы Луки́и де́вы Преподо́бнаго Ге́рмана Аля́скинскаго, равноапо́стола Алеу́тскаго Преподо́бнаго Арка́дия, учени́ка преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскаго чудотво́рца Преподо́бнаго Марда́рия затво́рника, нестяжа́теля, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго Преподо́бнаго Арсе́ния, и́же в Латре В 14-й день Святы́х му́ченик Фи́рса, Левки́я, Филимо́на и и́же с ни́ми Святи́теля Иларио́на, митрополи́та Су́ждальскаго В 15-й день Святи́теля Стефа́на испове́дника, архиепи́скопа Суро́жскаго Свята́го священному́ченика Елевфе́рия и преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла, и́же в Латре. Преподо́бнаго Три́фона, Пече́нгскаго В 16-й день Свята́го проро́ка Агге́я Преподо́бныя ма́тере на́шея благове́рныя вели́кия княги́ни Софи́и Су́ждальския В 17-й день Свята́го проро́ка Дани́ила. И святы́х трие́х отроко́в Ана́нии, Азари́и и Мисаи́ла В 18-й день Свята́го му́ченика Севастиа́на и дружи́ны его́ Святи́теля Христо́ва Моде́ста, Патриа́рха Иерусали́мскаго Преподо́бнаго Севастиа́на, и́же на Сохо́те реце́, Пошехо́нскаго чудотво́рца Свята́го пра́веднаго Симео́на, Верхоту́рскаго чудотво́рца. Неде́ля пред Рождество́м Христо́вым, святы́х оте́ц Священному́ченика Фаддея, архиепи́скопа Тверскаго и Ка́шинскаго В 19-й день Свята́го му́ченика Вонифа́тия В 20-й день Предпра́зднство по пло́ти Рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И па́мять свята́го священному́ченика Игнатия Богоно́сца. Святи́теля Дании́ла, архиепи́скопа Се́рбскаго Преподо́бнаго Игна́тия, архимандри́та Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго Свята́го пра́веднаго пресви́тера Иоа́нна Кроншта́дтскаго, чудотво́рца В 21-й день Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва. И́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, Митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Росси́и Святы́я му́ченицы Иулиани́и, я́же в Никомиди́и. Святы́я благове́рныя княги́ни Иулиани́и Новото́ржския Свята́го пра́веднаго Прокопия, Христа́ ра́ди юроди́ваго, Вя́тскаго но́ваго чудотво́рца В 22-й день Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и святы́я великому́ченицы Анаста́сии Фармаколи́трии, е́же есть Узореши́тельницы В 23-й день Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и святы́х десяти му́ченик, и́же в Крите. Святи́теля Феокти́ста, архиепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца О́хридскаго. В 24-й день Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и па́мять святы́я преподобному́ченицы Евге́нии После́дование часов, пева́емых в на́вечерии Рождества́ Христо́ва В 25-й день Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ В 26-й день Собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы. Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди ико́ны ея́ «Трех ра́достей» Па́мять сотворя́ем святы́х пра́ведных Ио́сифа Обру́чника, и Дави́да царя́, и Иа́кова, бра́та Госпо́дня В 27-й день Свята́го апо́стола, первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на. И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феодора начерта́ннаго и бра́та Феофа́на творца́ Преподо́бнаго Ферапо́нта, Можа́йскаго, Луже́цкаго чудотво́рца В 28-й день Святы́х му́ченик дву тьму, в Никомиди́и сожже́нных В 29-й день Святы́х младе́нец четырена́десяти ты́сящ, Христа́ ра́ди избие́нных от И́рода в Вифлее́ме Иуде́йстем, и преподо́бнаго отца́ на́шего Марке́лла, игу́мена оби́тели Неусыпа́емых Преподо́бных отце́в Пече́рских Ма́рка и Фео́фила, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих В 30-й день Святы́я му́ченицы Ани́сии, и преподо́бныя ма́тере на́шея Мела́нии, и преподо́бнаго Зо́тика Преподо́бнаго Дании́ла, игу́мена Переясла́вскаго, чудотво́рца Святи́тителя Мака́рия, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Руси́, чудотво́рца В 31-й день Преподо́бный ма́тере на́шея Мела́нии Ри́мляныни


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея декабрь. - 2002. / Ч. 1. – 600; Ч. 2. - 560 с.

Комментарии для сайта Cackle