В 11-й де́нь

И́же во святы́х оте́ц на́ших равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских

Кано́н моле́бный святы́м равноапо́стольным учи́телем Слове́нских язы́ков Кири́ллу фило́софу и блаже́нному Мефо́дию. Глас 8.

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий

Святой Мокий

Свята́го священному́ченика Ио́сифа, митрополи́та Астраха́нскаго

Священномученик Иосиф, первши митрополит Астраханский

Святитель Никодим, архиепископ Сербский

Преподо́бнаго Софро́ния затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющего

Мощи преподобного Софрония

 

 

И́же во святы́х оте́ц на́ших равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:стихи́ры пра́здника 3 и святы́х 5, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Богому́дрыя учи́тели,/ язы́ки слове́нския, во тьме неве́дения и се́ни сме́ртней седя́щия,/ све́том Ева́нгелия просвети́вшия,/ Тро́ицы Единосу́щныя велегла́сныя пропове́дники./ И́миже и мы, я́ко ди́вия ма́слина,/ к благопло́дному ко́рени Правосла́вия прицепи́хомся/ и прия́хом от Христа́ Бо́га мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ ублажи́м Богому́дрыя учи́тели,/ Мефо́дия пустыннолю́бнаго,/ в безмо́лвием пребыва́нии плоды́ Ду́ха обогати́вшася,/ и Кири́лла златоглаго́ливаго,/ раче́нием любому́дрия Го́рнюю прему́дрость стяжа́вшаго/ и бу́иих мудреце́в ага́рянских суесло́вие посрами́вшаго./ Ихже ра́ди Христо́с Бог наш/ дарова́ и нам ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ восхва́лим Богому́дрыя учи́тели,/ Мефо́дия, вся кра́сная ми́ра любве́ ра́ди Христо́вы презре́вшаго/ и во а́нгельстем о́бразе Небе́сному Царю́ кре́пко во́инствовавшаго,/ и Кири́лла, от о́трочества прему́дрость в сожи́тие себе́ избра́вшаго/ и от Бо́га да́нныя тала́нты во сла́ву Его́ усугу́бившаго./ И́миже и мы Присносу́щную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,/ Еди́наго Бо́га позна́вше,/ и́мамы от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Ки́ими духо́вными пе́сньми/ возвели́чим вас,/ о преблаже́ннии учи́телие,/ спасе́ния ра́ди люде́й слове́нских апо́стольски подвиза́вшияся,/ и в просвеще́нии их све́том Богове́дения до́бре потруди́вшияся,/ к нему́же дверь затворе́нная/ ва́ми писме́н слове́нских изобре́тением отве́рзеся нам?/ В ню́же входя́ще,/ та́инство благове́стия Христо́ва разумева́ем/ и прие́млем от Христа́ Бо́га мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Апо́столом единонра́вныя,/ иера́рхов удобре́ние,/ язы́ков слове́нских просвети́тели и те́плыя засту́пники,/ прииди́те, празднолю́бцы,/ похва́льными пе́нии воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Кири́лле, Богосло́вия трубо́ златокова́нная,/ та́инство Святы́я Тро́ицы подо́бием со́лнечным уясни́вый/ и тем злоху́льная уста́ ага́рянская загради́вый;/ ра́дуйся и ты с ним, Мефо́дие, единому́дренно подвиза́выйся,/ моли́твами и зна́мении тому́ споспешеству́я;/ и ны́не, отцы́ всеблаже́ннии,/ не преста́йте моля́щеся о нас Христу́ Бо́гу,/ ве́рою и любо́вию вас велича́ющих.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три святи́тельская (зри 9 мая)

На лити́и стихи́ры хра́ма. Сла́ва, глас 8:

Я́ко учи́телие нело́жнии,/ повеле́нная Го́сподем са́ми пре́жде сотво́рше/ и в благода́ти апо́стольства просия́вше,/ лю́ди слове́нския наказа́ньми к благоче́стию приведо́сте,/ Кири́лле и Мефо́дие Богому́дрии,/ неве́рныя же па́ки вразуми́сте/ к позна́нию ве́ры Правосла́вныя/ и Креще́нием святы́м просвети́сте./ Но у́бо пе́рвии наста́вницы ро́да слове́нскаго/ и за́поведей Бо́жиих храни́телие,/ спаса́йте нас моли́твами ва́шими,/ ве́рою и любо́вию вас в по́мощь призыва́ющих.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры глас 8:

Све́тлостию жития́ ва́шего,/ учи́телие равноапо́стольный,/ я́ко зве́зды небе́сныя, на тве́рди церко́вней просия́ли есте́/ и, мре́жею уче́ний ва́ших мно́гия язы́ки Христу́ улови́вше,/ ко Све́ту Непристу́пну востекли́ есте́,/ иде́же со А́нгелы ны́не водворя́ющеся,/ мольбу́ сотвори́те о нас,/ свяще́нную па́мять ва́шу о Го́споде пра́зднующих.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Прииди́те, о празднолю́бцы,/ возвели́чим учи́тели,/ апо́столом равнопресто́льныя и слове́н сла́ву:/ и́ми бо от пре́лести бесо́вския свободи́вшеся,/ свет благове́стия Христо́ва прия́хом/ и позна́хом Предве́чное Сло́во,/ от мра́ка грехо́внаго изба́вльшеся.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Кири́лле Богому́дре и Мефо́дие Боголюби́ве,/ Це́ркве слове́нския апо́столи и первоучи́тели/ и ве́рных засту́пницы,/ благоче́стия ревни́тели,/ Ду́ха Свята́го орга́ни сладкогла́снии,/ ны́не ве́лие дерзнове́ние у Христа́ Пастыренача́льника иму́ще,/ моли́теся о нас, честну́ю па́мять ва́шу соверша́ющих,/ да возведе́т от тли живо́т наш, я́ко Многоми́лостив.

Сла́ва, глас то́йже:

Ра́дуйся, дво́ице свяще́нная,/ све́том Богопозна́ния нас озари́вшая:/ Кири́лле, духо́вныя му́дрости исто́чниче живоно́сный,/ язы́ки слове́нския, жа́ждею истаява́ющия, напои́вый,/ Мефо́дие, моли́твы чи́стое обита́лище./ Христу́, Ему́же во сла́ве предстоите́,/ моли́теся приле́жно,/ да ку́пно с ва́ми Его́ велича́ем/ и превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь святы́м, дважды. И Богоро́дице Де́во:еди́ножды.

Тропа́рь святы́м, глас 4:

Я́ко апо́столом единонра́внии/ и слове́нских стран учи́телие,/ Кири́лле и Мефо́дие Богому́дрии,/ Влады́ку всех моли́те,/ вся язы́ки слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии,/ умири́ти мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва:святы́х. И ны́не:пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Тро́ице Живонача́льней, Ю́же немо́лчно славосло́вят а́нгельския си́лы/ и Ю́же велегла́сно во язы́цех пропове́даете,/ ны́не во Све́те непристу́пнем предстоя́ще, моли́теся приле́жно, Кири́лле и Мефо́дие,/ долго́в разреше́ние дарова́ти и ве́чнаго осужде́ния изба́вити/ любо́вию па́мять ва́шу почита́ющия.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Да ра́дуются днесь ро́ди слове́нстии,/ свяще́нную па́мять учи́телей Богому́дрых све́тло пра́зднующе:/ те́ми бо нача́тся на сро́днем нам язы́це слове́нстем литурги́я Боже́ственная/ и все церко́вное служе́ние соверша́тися,/ и тем неисчерпа́емый кла́дязь воды́, теку́щия в жизнь ве́чную, даде́ся нам/ от нея́же пию́ще, не преста́нем велича́ти вас, Кири́лле и Мефо́дие./ Вы же, во сла́ве святы́х веселя́щеся,/ моли́теся приле́жно спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не пра́здника.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле,/ вся слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и ко Христу́ приве́дшия.

Псало́м избра́нный святи́тельский.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Прииди́те, просвети́тели на́ша велегла́сно хвала́ми почти́м:/ ти́и бо язы́ки слове́нския, гла́дом сло́ва Бо́жия погиба́вшия,/ ма́нною уче́ния Богому́драго напита́ста/ и преложе́нием Благове́стия сы́на Гро́мова на сро́дную им бесе́ду,/ я́ко луче́ю со́лнечною, просвети́ста,/ от нея́же и мы озаре́ние прие́мше, благода́рственно воззове́м:/ ра́дуйтсся, Кири́лле и Мефо́дие присносла́внии.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние:Ева́нгелие о́бщее святи́телем.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Апо́столом единонра́вныя: зри сла́вник на Го́споди, воззва́х:

И́на стихи́ра, глас то́йже:

Излия́ся благода́ть во устна́х ва́ших,/ преподо́бнии отцы́,/ и бы́сте па́стырие Христо́вы Це́ркве,/ уча́ще слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.

Кано́н пра́здника на 6 и святы́х на 8, глас 3.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ды дре́вле ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище совокупи́вый/ и раздели́вши мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш препросла́влен есть,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Во́ды мяте́жа мирска́го прейти́ недоумева́я, преподо́бне Мефо́дие,/ оста́вил еси́ вся кра́сная ми́ра сего́/ и, во а́нгельстем о́бразе на неви́димыя враги́ во́инствуя,/ Бо́гу еди́ному порабо́тал еси́, ра́достно воспева́я:/ Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Избра́нный сосу́д от пеле́н показа́лся еси́, Кири́лле блаже́нне,/ ю́ношеских шата́ний чужд яви́вся и Му́дрость Боже́ственную возлюби́в,/ те́мже Святы́я Правосла́вныя Це́ркве уче́нием просвеще́н,/ и сам мно́гим учи́тель и просвети́тель был еси́.

Вода́ми уче́ний ва́ших ороси́вшася,/ слове́нския страны́ да́же додне́сь Влады́це Христу́ плоды́ благоприя́тны прино́сят./ Сего́ ра́ди ублажа́ет вас Свята́я Це́рковь, зову́щи:/ от бед изба́вите нас, уго́дницы Христо́вы.

Богоро́дичен: Во́ды грехо́вныя внидо́ша до души́ моея́, Влады́чице,/ и в тиме́нии страсте́й углебо́х,/ к Тебе́ прибега́ю, Всенепоро́чная,/ нечи́стых помышле́ний волне́ние утиши́/ и ми́рное устрое́ние ми да́руй.

Песнь кано́на преподо́бным Кири́ллу и Мефо́дию, соста́вленная митрополи́том Моско́вским Филаре́том

Ирмо́с, глас 5: Спаси́телю Бо́гу,/ путе́м но́вым и ди́вным из тьмы еги́петския лю́ди Своя́ изве́дшему/ и све́том Своего́ богопи́саннаго зако́на просвети́вшему,/ пои́м Ему́, я́ко просла́вися.

Богому́дрии учи́телие, святи́телие Кири́лле и Мефо́дие,/ от облагода́тствованнаго разуме́ния ва́шего/ низпосли́те луч све́та несве́тлому моему́ ра́зуму,/ о вас любому́дрствующему.

Бог, Ему́же ве́дома суть от ве́ка вся дела́ Его́,/ еще́ во о́трочестве твое́м, Богому́дре Кири́лле,/ назна́мена тя бы́ти прему́дрости Его́ люби́теля и служи́теля,/ показа́в тебе́ во сне обруче́ние твое́ с де́вою Софи́ею,/ Софи́я бо толку́ется прему́дрость.

Изхудо́жествовав пи́смена слове́нская, прему́дре Кири́лле,/ а́бие кни́ги Боже́ственныя, святы́я и моли́твенныя,/ те́ми написа́л еси́ и пре́дал еси́ лю́дем./ Моли́ Христа́, Бо́жию Прему́дрость,/ да сы́нове росси́йстии, кни́жнаго уче́ния вожделе́вше,/ не прелага́ются в науче́ния стра́нна и разли́чна,/ но сло́вом Бо́жиим и уче́нием святы́х да просвеща́ют ра́зумы своя́/ и благода́тию да утвержда́ют сердца́ своя́.

Испо́лнися ты́сяща лет,/ отне́леже и́стина Христо́ва и Ева́нгельский дух жи́зни/ вни́де в сло́во и пи́смя слове́нское твои́м, Богому́дре Кири́лле, служе́нием/ и да́же доны́не спаси́тельным богове́дением просвеща́ет слове́нския и росси́йския лю́ди./ О сем ра́дующеся и Христа́ Светода́вца сла́вяще,/ и твое, преподо́бне, благодея́ние благода́рне испове́дуем./ Ты же споспешеству́й нам твои́ми моли́твами,/ я́ко да и безле́тныя блаже́нныя жи́зни дости́гнем Правосла́вною ве́рою/ и за́поведей Христо́вых исполне́нием.

Богоро́дичен: Блага́я Ма́ти Блага́го Царя́ и Пра́веднаго Судии́,/ да́рующаго Ца́рствие Бо́жие язы́ку, творя́щему плоды́ Его́ и отъе́млющаго от недосто́йных,/ ми́лостива сотвори́ Его́ нам Твои́м предста́тельством,/ да неотъи́мет от нас Ца́рствия Своего́,/ я́ко не прине́сших Ему́ плодо́в благоче́стия,/ пра́вды, воздержа́ния, братолю́бия,/ но да обрати́т нас к покая́нию и исправле́нию/ и соблюде́т нас в чи́не сыно́в Ца́рствия Своего́.

Песнь 3

Ирмо́с: И́же от несу́щих вся приведы́й,/ сло́вом созида́емая,/ соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,/ в любви́ Твое́й утверди́ мене́.

Глаго́л Госпо́день, я́ко – и́же по Мне ити́ хо́щет, да во́зьмет крест свой, –/ слу́хом се́рдца твоего́ услы́шав, преподо́бне Мефо́дие,/ крест и́ноческаго жития́ возложи́в на ра́мо твое́, после́довал еси́ Христу́,/ Его́же моли́, да и мене́, хла́днаго, в любви́ Свое́й утверди́т.

И́же дре́вле Иа́кову в со́ннем виде́нии ле́ствицу, к небеси́ возводя́щую, показа́,/ Той и тебе́, свя́те Кири́лле, еще́ о́троку су́щу, в ди́внем сне Софи́ю де́ву обручи́:/ се же бысть Престо́лу Его́ приседя́щая Прему́дрость,/ Я́же в любви́ Всевы́шняго утверди́ тя.

И́же от не су́щих вся Приведы́й, и вас, отцы́ досточу́днии,/ от чре́ва ма́терия освяти́ в сосу́ды избра́нная Себе́,/ во е́же пронести́ И́мя Его́ пред язы́ки;/ те́мже честну́ю па́мять ва́шу соверша́юще, мо́лим вас, Кири́лле и Мефо́дие,/ вла́ющийся ум наш во испове́дании пра́выя ве́ры утверди́ти.

Богоро́дичен: Я́же ми́рови мир пода́вшая/ и Нача́льника тишины́ ро́ждшая,/ укроти́ во́лны страсте́й мои́х, Чи́стая,/ и на ка́мени мя безстра́стия утверди́.

Святы́м седа́лен, глас 4:

Уподо́бил еси́ со́лнцу Тро́ицу Святу́ю Единосу́щную, Кири́лле Богодухнове́нне,/ во о́браз Святы́я Тро́ицы зри́мому на небеси́ со́лнцу созда́ну бы́ти, глаго́ля:/ подо́бие Бо́га Отца́ со́лнечный круг есть,/ не имы́й конца́, ни нача́ла,/ и, я́коже от кру́га со́лнечна исхо́дит луча́ све́та, поднебе́сную просвеща́ющая,/ си́це от Бо́га Отца́ ражда́ется Сын, О́тчее сия́ние,/ теплота́ же, вселе́нную оживля́ющая,/ от того́жде кру́га ку́пно с луче́ю излива́емая,/ подо́бие есть Ду́ха Свята́го,/ от Того́жде Отца́ исходя́щаго./ Ди́вному уче́нию твоему́ вне́млюще,/ и мы в Тро́ице Еди́ному Бо́гу покланя́емся,/ па́мять же твою́ ублажа́ем, досточу́дне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди:/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на/ за нына смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Положи́л еси́ хране́ние за́поведей, я́ко ка́мень краеуго́лен,/ на не́мже созида́я хра́мину души́ твоея́, преподо́бне Мефо́дие,/ Ду́ха Свята́го селе́ние сотвори́л ю еси́;/ аз же, селе́ние греха́ сый, к тебе́ припа́даю, всеблаже́нне,/ очи́сти мя росо́ю моли́тв твои́х, да зову́, благодаря́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Даждь ми, да разуме́ю, что есть уго́дно Тебе́, Влады́ко, –/ взыва́л еси́, блаже́нне Кири́лле,/ егда́ со ю́ным царе́м в науче́ние кни́жное вдан был еси́./ Сего́ ра́ди, ку́пно со вне́шним любому́дрием,/ Ду́ха прему́дрости и стра́ха Бо́жия свы́ше прия́л еси́,/ земну́ю же му́дрость ни во что́же вмени́л еси́, зовы́й:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Положи́л еси́ любо́вь к Зижди́телю твоему́, я́ко печа́ть, на се́рдце твое́м, всеблаже́нне./ Сего́ ра́ди земну́ю обру́чницу и сла́ву ми́ра сего́ отри́нул еси́, Кири́лле,/ и, я́ко пти́ца, от се́ти ловя́щих бе́гая,/ в ти́хое приста́нище и́ночествующих дости́гл еси́/ и в ри́зу ра́дования обле́клся еси́, воспева́я со Мефо́дием:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Положи́в беззако́ния и непра́вды моя́ предо мно́ю,/ ви́жду, я́ко па́че песка́ морска́го умно́жишася./ К Тебе́ прибега́ю, Всенепоро́чная,/ стру́пы души́ моея́ исцели́,/ да зову́ к Ро́ждшемуся от Тебе́, благодаря́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно/ на Престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от А́нгел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше, – аз!/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня,/ и ми́ром Влады́чествующа.

Я́ко крин благоуха́нный, в пусты́ни процве́л еси́, преподо́бне Мефо́дие,/ моли́твами, бде́нием и поще́нием ду́шу твою́ украша́я,/ и, на земли́ равноа́нгельно пожи́в,/ ны́не со А́нгелы све́тло созерца́еши Све́та Невече́рня/ и ми́ром Влады́чествующа.

От А́нгел сла́вы дориноси́мому моля́ся в пусты́ни, Кири́лле,/ ну́ждею в Ца́рствующий град возвраще́н был еси́/ и са́ном свяще́нства украси́лся еси́,/ да путь спасе́ния челове́ком пока́жеши,/ све́том уче́ния просвеща́я и Безкро́вную Же́ртву о всех принося́ Све́ту Невече́рнему/ и ми́ром Влады́чествующу.

Я́ко кла́дязь прему́дрости неисчерпа́емый, яви́лся еси́, Богоно́се Кири́лле,/ егда́ в сарацы́ны на препре́ние ху́лящих Пресвяту́ю Тро́ицу от царя́ по́слан был еси́:/ не возмого́ша бо му́тными вода́ми злоуче́ния потопи́ти тя,/ Све́том Невече́рним свы́ше озаря́ема.

Богоро́дичен: Я́ко дре́во непло́дное, сый,/ ка́ко не ужаса́юся гро́знаго посече́ния, о окая́нный аз!/ Ско́ро притецы́ ко Богоблагода́тней, душе́ моя́:/ а́ще бо не Она́ засту́пит тя,/ узре́ти не и́маши Све́та Невече́рня и ми́ром Влады́чествующа.

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

Се, я́ко пучи́на морска́я, естество́ Бо́жие есть,/ непостижи́мое умо́м и неизрече́нное глаго́лы, –/ рекл еси́ ко ага́ряном, прему́дре Кири́лле, –/ ту́ю бо пучи́ну кроме́ свята́го Ева́нгелия преплы́ти хотя́щий потопля́ются, не ве́дуще пе́ти:/ я́ко Петра́ ны, Упра́вителю, спаси́.

В бе́здне ра́зума лжеиме́ннаго угле́бшии ага́ряне/ та́йно яд сме́ртный предложи́ша тебе́;/ реки́й же во Ева́нгелии Христо́с:/ я́ко а́ще что сме́ртно испие́те, не вреди́т вы, –/ соблюде́ тя це́ла и с че́стию в Ца́рствующий град возврати́./ Ты же, царе́м и патриа́рхом досто́йно ублажа́емь,/ не превозне́слся еси́ и взыва́ти не преста́л еси́:/ я́ко Петра́ мя, Упра́вителю, спаси́.

Дре́вле реки́й Боже́ственный Дух:/ отдели́те Ми Варна́ву и Са́вла на де́ло, на не́же призва́х их;/ подо́бне и вас, отцы́ преподо́бнии,/ в слове́нския страны́ посла́ти повеле́,/ и та́ко лю́дие, во тьме и се́ни сме́ртней седя́щии,/ све́том уче́ния ва́шего просвети́вшеся, воззва́ша:/ я́ко Петра́ ны, Упра́вителю, спасл еси́.

Богоро́дичен: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, тре́петом одержи́мь есмь, ужаса́яся всеконе́чнаго потопле́ния./ Те́мже мольбу́ приношу́ Ти, Пренепоро́чная:/ поми́луй стра́стную мою́ ду́шу,/ простри́ ру́ку Твою́, я́ко Блага́я,/ и, я́ко Петра́ спасе́ Сын Твой,/ та́ко мя, Упра́вительнице, спаси́.

Конда́к, глас 3:

Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/ Боже́ственных писа́ний преложе́нием исто́чник Богопозна́ния нам источи́вших,/ из него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле и Мефо́дие,/ Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих/ и те́пле моля́щихся о душа́х на́ших.

И́кос:

В доброде́тели просия́вшия пропове́дники благоче́стия,/ и́стинныя столпы́ и основа́ния Це́ркве,/ трубы́ Боже́ственныя Христо́вых догма́тов,/ Богоно́сныя отцы́ Мефо́дия и Кири́лла, прииди́те, ве́рнии, восхва́лим:/ ти́и бо, мрак неве́рия от нас отгна́вше/ и е́реси нече́стия огне́м Ду́ха попали́вше,/ преложе́нием писа́ний род слове́нский из ди́вия ма́слины в благопло́дную премени́ша,/ и Боже́ственным Креще́нием в ве́ру Христо́ву приведо́ша,/ и вселе́нную всю мно́жеством чуде́с испо́лниша./ Того́ ра́ди днесь а́ки венцено́сцы предстоя́т Вседержи́телю Бо́гу, к ни́мже возопии́м:/ отцы́ Боже́ственнии и равноапо́стольный,/ предста́тельством ва́шим да́руйте всем племено́м слове́нским в правове́рии тве́рдость и единомы́слие,/ те́пле моля́щеся о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмо́с: Пре́жде о́бразу злато́му, перси́дскому чти́лищу,/ о́троцы не поклони́шася,/ трие́ пою́ще посреде́ пе́щи:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пре́жде еди́н со Еди́ным пребыва́я,/ ду́шу твою́, я́ко рай богонасажде́нный, сотвори́л еси́, Мефо́дие,/ та́же на про́поведь апо́стольскую ку́пно с Богому́дрым Кири́ллом шед,/ во страна́х слове́нских потруди́лся еси́,/ иде́же, я́ко о́троцы, огне́м нече́стия неопаля́еми, воспева́ете:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Иуде́и и сарацы́ны препре́л еси́, прему́дре Кири́лле,/ и страну́ Хаза́рскую святы́м Креще́нием просвети́л еси́, у́зников мно́жество свобожда́я,/ и в пусты́ни безво́дней во́ду сла́ную в сла́дкую преложи́л еси́./ Лю́дие же, спасе́ннии тобо́ю, воспева́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сосу́ди избра́ннии бы́сте, отцы́ преподо́бнии, пронести́ И́мя Госпо́дне пред язы́ки,/ сего́ ра́ди и и́ны страны́ слове́нския возжеле́ша све́том уче́ния ва́шего озари́тися./ Вы же предсуди́сте сла́дость безмо́лвия на труд апо́стольский премени́ти,/ да мно́жайшия Христу́ приобря́щете и ку́пно с ни́ми воспое́те:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Сосу́д полн страсте́й еемь, Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ и сме́рти о́ныя после́дния и о́гненнаго преще́ния страшу́ся./ Но Ты, Пречи́стая, спаси́ мя, погиба́ющего,/ кре́постию препоя́ши дух мой,/ да плени́цы грехо́вныя расто́рг, благода́рственно воспою́:/ Изба́вителя плене́нных ро́ждшая, благослове́на еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Веще́ственнаго огня́ пла́мень/ невеще́ственным увяди́ша Богозри́мии о́троцы, и поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Невеще́ственным све́том благода́ти вы́ну озаря́емь,/ прия́л еси́ сан свяще́нства, блаже́нне Кири́лле,/ и споспе́шествующу тебе́ Ду́ху Свято́му, писмена́ слове́нская изобре́л еси́,/ да богодухнове́нных книг на сро́дную им бесе́ду преложе́нием лю́дие просвети́вшеея, воспою́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Господа.

Пе́рвее сы́на Гро́мова неземны́я глаго́лы: в нача́ле бе Сло́во, –/ я́ко ве́ры на́шея глави́зну возгреме́ли есте́, отцы́ всехва́льнии./ Те́мже псалти́рь сладкогла́сную на глаго́лы слове́нския преложи́ли есте́,/ е́юже и ны́не Свята́я Це́рковь, веселя́щися, взыва́ет:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Невеще́ственным сокро́вищем обогати́сте нас, отцы́ досточу́днии:/ Боже́ственная бо Литурги́я на язы́це слове́нстем нача́тся от вас соверша́тися./ Сея́ благода́ти и мы додне́сь прича́стницы су́ще, воспева́ем Бо́га, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Огнь искуше́ний и напа́стей злых обы́де мя,/ к Тебе́ прибега́ю, Богоро́дице Де́во:/ не пре́зри, Чи́стая, моле́ний раба́ Твоего́,/ от одержа́щих мя лю́тых изба́ви,/ да, благословля́я, благословлю́ Тя и превознесу́ и́мя Твое́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Тебе́, неопали́мую купину́ и Святу́ю Де́ву,/ Ма́терь Све́та и Богоро́дицу,/ наде́жду всех нас, велича́ем.

Тебе́ по достоя́нию восхвали́ти кто возмо́жет, Мефо́дие всесла́вне?/ По́двиги и труды́ твоя́,/ я́же апо́стольски спасе́ния ра́ди люде́й заблу́ждших подъя́л еси́, Кири́лле, кто изочте́т?/ Па́че же мы, ва́ми сла́вити Бо́га Вы́шняго на сро́днем нам язы́це научи́вшеся,/ единому́дренно и вас с Ним велича́ем.

Тебе́, Кири́лле блаже́нне, я́ко уже́ де́ло соверши́вшу и тече́ние сконча́вшу,/ бысть извеще́ние свы́ше о кончи́не твое́й,/ е́же прии́м, ра́достно воспе́л еси:/ о ре́кших мне, вни́дем во дворы́ Госпо́дни, возвесели́ся дух мой./ Та́же вожделе́в, в Го́рняя душе́ю возне́слся еси́,/ иде́же с Небе́сными си́лами Тро́ицу Единосу́щную вы́ну велича́еши.

Це́ркве Мора́вския епи́скопство прие́м, преподо́бне Мефо́дие,/ мно́гия труды́ и по́двиги, ве́ру святу́ю возвеща́я, подъя́л еси́,/ мно́гия беды́ и изгна́ния претерпе́л еси́,/ ны́не же ку́пно со святы́м Кири́ллом в Вы́шних ра́дующеся, моли́теся о нас,/ да мы я́ко засту́пники и хода́таи на́ша вы́ну вас велича́ем.

Богоро́дичен: Превы́шшая А́нгел и Херуви́м честне́йшая,/ предста́тельством святы́х Кири́лла и Мефо́дия, на на́ше смире́ние умилосе́рдися, мо́лим Ти ся,/ из глубины́ грехо́вныя возведи́ и ве́чнаго осужде́ния нас изба́ви,/ да ку́пно с ни́ми Тебе́, Ма́терь Све́та и Богоро́дицу, наде́жду всех нас, велича́ем.

Свети́лен:

Учи́тели святи́и,/ па́мять ва́шу све́тло пра́зднующе,/ мо́лим вас всеусе́рдно:/ язы́ки, и́хже сокро́вищем благове́стия обогати́сте,/ на ка́мени испове́дания Христо́ва утверди́те,/ и соблюди́те в ми́ре живо́т наш.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и святы́х 3, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Кири́лле и Мефо́дие Богому́дрии,/ апо́стольским стопа́м после́дующе,/ ко взыска́нию люде́й заблу́ждших единому́дренно подви́гшеся,/ я́ко орли́ скоропаря́щии, страны́ слове́нския облете́ли есте́,/ я́же све́том богопозна́ния озари́вше,/ приведо́сте ко Иису́су Человеколю́бцу/ и Спа́су душ на́ших.

Виногра́да Христо́ва де́лателие,/ благоче́стия насади́тели,/ лю́ди слове́нския, я́ко дра́хму поги́бшую,/ со тща́нием взыска́вшее обрели́ есте́, Богоно́снии отцы́,/ ю́же в сокро́вищницу жи́зни ве́чныя прия́т,/ ра́дуяся, со А́нгелы Иису́с Человеколю́бец,/ и Спас душ на́ших.

Святы́я Тро́ицы побо́рницы/ и заблу́ждших наста́вницы,/ злохуле́ние ага́рянское препре́вшии/ и нече́стие иуде́йское посрами́вшии,/ Це́рковь, ю́же стяжа́ли есте́/ богоуго́дными труды́ и по́ты ва́шими,/ сохрани́те потщи́теся от наве́тов вра́жиих неврежде́ну/ и благоприя́тну Иису́су Человеколю́бцу/ и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Просвети́телей на́ших благоче́стно па́мять соверша́юще,/ лю́дие, благода́рственно возопии́м:/ ра́дуйтеся, свети́льницы пресве́тлии,/ све́том Богопозна́ния страны́ слове́нския озари́вшии,/ ра́дуйтеся, па́стырие до́брии,/ слове́сныя о́вцы, в де́брех неве́рия разсе́янныя,/ во еди́но собра́вшии/ и к Пастыренача́льнику Христу́ приве́дшии./ Его́же велича́юще, вас ублажа́ем.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на святы́х, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́ия,глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

зри молитвы ниже

Кано́н моле́бный святы́м равноапо́стольным учи́телем Слове́нских язы́ков Кири́ллу фило́софу и блаже́нному Мефо́дию. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Ки́я досто́йныя принесу́ похва́льныя пе́сни Богослове́сником?/ Све́та дар свы́ше посли́те ми,/ да досто́йно воспою́ ва́шу па́мять.

Ю́ность измла́да твою́ без поро́ка восприи́м,/ Влады́це своему́ после́довав, свя́те Кири́лле блаже́нне./ Тем тя досто́йно сла́вит вся тварь.

Ро́су источи́ Бо́жия Ду́ха, восприи́м от Бо́га, свя́те,/ я́ко гром, возгреме́ в конце́х,/ сло́во разсева́я во язы́цех.

Илия́ други́й ра́вный яви́ся на земли́, Мефо́дие свя́те,/ вся́кия е́реси попаля́я Богодохнове́нным уче́нием.

Богоро́дичен: Чи́ни Тя а́нгельстии и челове́честии,/ Безневе́стная Ма́ти, хва́лят непреста́нно,/ Зижди́теля бо их, я́ко Младе́нца, на руку́ Свое́ю понесла́ еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ле́ствица избра́на яви́ся, фило́софе Богогла́сне,/ вся бо уче́нием на Не́бо возво́диши.

Ангелообра́зно житие́ живы́й на земли́, прему́дре Константи́не,/ досто́ин всем нарече́ся учи́тель.

Фарао́на мы́сленнаго в мо́ри жите́йстем погрузи́,/ избра́н во́ин яви́ся Христа́ Бо́га, Мефо́дие.

Иере́йскую слу́жбу вознося́ пред Бо́га,/ обре́теся досто́ин, ра́вен А́нгелом, о́тче Мефо́дие.

Богоро́дичен: Тебе́ вси и́мамы прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́ны,/ и Тебе́ сла́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости Сло́во:

Я́ко заря́, просвеща́я всю зе́млю,/ еретики́ го́ниши на восто́це, и за́паде, и се́вере же, и ю́зе,/ триязы́чники пра́виши, пропове́дая конце́м, на язы́це их глаго́ля, кни́ги прелага́я./ Ри́ма же доше́д, ту и те́ло свое́ положи́, блаже́нне,/ и ду́шу свою́ в ру́це Госпо́дни пре́дал еси́,/ благове́рный учи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мое́ Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Лику́я со А́нгелы на Небесе́х,/ приле́жно за ны моли́ся/ со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы,/ вся́кия ско́рби отгоня́я и напа́стныя прило́ги разоря́я и беды́, Богогла́се.

Очи́щ измла́да, свя́те, ду́шу твою́ и те́ло,/ досто́ин сосу́д обре́теся Пресвято́му Ду́ху, о́тче Кири́лле блаже́нне,/ И́мже просве́щся, сия́еши в ми́ре,/ исцеле́ния всем оби́льно подая́, пресла́вне.

Стопа́ми всю вселе́нную освяти́, Богогла́се о́тче Мефо́дие,/ сло́во раздая́ всем страна́м, но́вым язы́ком,/ те́мже тя, бла́же, вся тварь сла́вит,/ твои́ми словесы́ просвеща́ема.

Обре́теся но́вый Па́вел, прему́дре,/ весь мир Бо́гови приобре́те,/ разу́мно Крест Христо́в на ся восприи́м, дои́де до за́пада, свя́те,/ лесть и́дольскую всю разоря́я, вся е́реси, блаже́нне, потребля́я.

Богоро́дичен: Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты заступле́ние, Ты прибе́жище христиа́ном, стена́ и приста́нище,/ к Сы́ну бо Своему́ мольбы́ но́сиши, Непоро́чная,/ и от бед спаса́еши ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тя зна́ющия.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Фило́софову му́дрость поче́рпл еси́/ и бе́здны Бо́жия сокро́вища,/ и́миже озари́вся, слово разсе́я в язы́ки но́вы.

А́нгельския чи́ны преспе́л еси́, му́дре,/ на земли́, я́ко безпло́тен, яви́ся,/ Христо́выми заря́ми просвеща́я вселе́нную.

И́дольскую лесть безбо́жную искорени́,/ сла́дость всем источа́я Бо́жия словесе́,/ свя́те Мефо́дие.

Бо́жию при́сно Престо́лу, свя́те, предстои́ши,/ приле́жно за ны моли́ся,/ творя́щия ве́рно твою́ па́мять.

Богоро́дичен: Помоли́ся вы́ну Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему,/ Браконеиску́сная Мари́е Чи́стая,/ посла́ти нам, ве́рным, ве́лию ми́лость.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Лю́тыми страстьми́ одержи́ми/ и напа́стною бу́рею дви́жими,/ вопие́м ти, святы́й учи́телю:/ ни́щия своя́ рабы́ изба́ви от бед,/ ско́рым посеще́нием вся ско́рби отгоня́я, Богогла́се.

Апо́столом ра́вну благода́ть Пречи́стаго Ду́ха, о́тче, прии́м,/ испо́лнь весь мир благоче́стия, сла́достно наставля́я,/ ре́ки бо живо́тныя, по гла́су Бо́жию истека́ющия из тебе́,/ мир возвесели́ша.

Жите́йскую сла́ву на земли́ всю оста́вль, блаже́нне о́тче,/ Влады́це своему́ и Бо́гу весь приве́ржеся душе́ю и те́лом,/ тем тя досто́йна нам всем по́дал есть учи́теля.

Ересе́м всем проти́вен яви́ся благода́тию, Мефо́дие, досто́йными отве́ты,/ от Отца́ у́бо Пара́клита исходя́ща, а не от Сы́на, глаго́ля,/ но ра́венством Тро́ицу чи́сте испове́дая.

Богоро́дичен: Не преста́ни о нас моля́щи, Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ я́ко ве́рным утвержде́ние Ты еси́,/ и наде́ждою Твое́ю крепи́мся./ Те́мже Тя и из Тебе́ воплоще́ннаго Бо́га прославля́ем.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Тве́рдыя ве́ры:

Тве́рдаго и Богодохнове́ннаго уче́ния/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния, вселе́нную, Кири́лле свя́те,/ разсева́я Бо́жие сло́во на за́паде, и се́вере, и ю́зе,/ мир просвеща́я уче́нием, свя́те.

Ин конда́к, глас то́йже:

Пресве́тло житие́ возлюби́, свя́те,/ заря́ми трисо́лнечными Божества́ освеща́емь,/ прии́де, я́ко мо́лния, во всю вселе́нную,/ се́верную и ю́жную зе́мли просвеща́я,/ за́падным же свет незаходи́м яви́ся./ Те́мже и ны́не мрак грехо́вный прогна́в, свя́те,/ свы́ше испроси́ благода́ть духо́вную,/ и́маши бо дерзнове́ние к Бо́гу.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Неоску́дно сркро́вище яви́ся, Кири́лле, Пресвято́му Ду́ху,/ И́мже просве́щся, научи́ весь мир язы́ки воспева́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Авраа́м други́й преселе́нием яви́ся, о́тче Кири́лле, в зе́млю Ханаа́нску,/ ю́же просвети́ сло́вом но́ва уче́ния, воспева́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Мора́вская страна́, ве́лий за́ступ и столп име́я к Бо́гу, тобо́ю просвеще́на,/ научи́ся воспева́ти в свой язы́к:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ева́нгельскому словеси́ досто́ин яви́ся, о́тче Мефо́дие,/ я́сно испове́дати Тро́ицу и научи́ти концы́ всех язы́к воспева́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Из деви́ческих ложе́сн вопло́щся,/ яви́ся на спасе́ние на́ше,/ те́мже Ма́терь Твою́ ви́девше Богоро́дицу, правове́рно вопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Тобо́ю нам, пресвя́те, свет возсия́,/ те́мным и омраче́нным грехми́ лю́тыми,/ ты бо, я́ко свет, проше́л еси́ до за́пада,/ бесо́вскую лесть и е́ресь посека́я./ Те́мже твою́ днесь пра́зднующе па́мять, вси вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

От восто́ка прои́де, я́ко со́лнце светоза́рное,/ лесть прогна́ бесо́вскую, Богогла́се,/ ту́чами кни́жными сла́стно напои́ весь мир,/ сло́во раздая́ язы́ком, вопия́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Досто́йну ти похвалу́ кто изрещи́ мо́жет,/ по́двиги и труды́ твоя́ почита́я?/ Возгреме́, я́ко гром, во всех конце́х,/ слове́сный плод всем раздава́я, о́тче Мефо́дие,/ тем, тя чту́ще, ве́рно вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Илии́ рве́нием, и кро́тостию Моисе́ю,/ и незло́бием Дави́ду подо́бяся,/ изря́ден при́тчами и наказа́нием прему́др/ и сла́стию прему́дро вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Черто́г ца́рский, в не́мже Христо́с полежа́,/ свобо́ду челове́ческому ро́ду подая́,/ ю́же пронареко́ша пречестни́и проро́цы,/ Христа́ Бо́га на́шего Преве́чную Святы́ню,/ Того́ благослови́те, Мари́ю воспо́йте, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Я́ко ча́да твоя́, блаже́нне, приими́ нас, припа́дающих ти,/ и пречи́стыми моли́твами свои́ми/ за ны, свя́те, помоли́ся ко Го́споду.

Приими́, Богогла́се, моле́бную ти песнь принося́щих,/ и предвари́ к Бо́гу моли́твами свои́ми,/ и от напа́сти и беды́ изба́ви ны, свя́те, тебе́ велича́ющих.

Очи́сти мя, молю́ся, твои́ми моли́твами,/ Богогла́се о́тче Мефо́дие/ от лю́тых грех, и́миже мя уязви́ враг.

Ю́же ти прино́сим мольбу́, преблаже́нне,/ приими́ из уст недосто́йных/ и приле́жно моли́ся ко Христу́ за ста́до свое́.

Богоро́дичен: Приста́нище Тя спасе́нное све́дуще,/ пресвято́му Твоему́ рождеству́ ве́ровавше,/ от бед изба́вити ны Тебе́ мо́лимся.

Стихи́ры на целова́ние, глас 8:

Кири́лле, сла́вне учи́телю добро́те,/ научи́ мора́влены свои́ми язы́ки Бо́га благодари́ти,/ прелага́я на слове́нский язы́к от гре́ческаго зако́н Госпо́день/ и уча́ пра́вде Его́./ Тем ны́не, ра́дующеся, слове́нстии наро́ди/ Бо́гу сла́ву возсыла́ют.

Кто мо́жет испове́дати чудеса́ Госпо́дни,/ я́же сотвори́ сла́вным Свои́м Кири́ллом?/ От я́да сараци́нскаго изба́ви/ и от тли же го́рькия исто́рже,/ утвержда́я в хоза́рех ве́ру Госпо́дню,/ и уста́ им заключи́ язы́ком его́,/ услади́ во́ды го́рькия/ и и́на ди́вная тьма́ми соде́я.

Сла́ва, глас то́йже:

О сла́дкий учи́телю Кири́лле,/ о ти́хая бесе́до,/ о милосе́рдное се́рдце и у́ме прему́дрый,/ о глаго́лы, сла́ждшии ме́да,/ о́ными бо страны́ прелета́я, я́ко оре́л./ О вторы́й Па́вле и учениче́ Петро́в,/ в его́же гра́де изво́ли почи́ти,/ помяни́ ны, гре́шныя, ко Го́споду/ и моли́твами твои́ми спаси́ ны.

И ны́не, Богоро́дичен.

Моли́тва

О пресла́внии просвети́телие слове́нских язы́к, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле, ва́ших писме́н и уче́ний све́том просвети́вшеся и в ве́ре Христо́вой наста́вльшеся, я́ко ча́да ко отце́м, усе́рдно ны́не прибега́ем и сокруше́нием серде́чным мо́лимся: а́ще и заве́т ва́ших не солюдо́хом, о угожде́нии бо Бо́гу небрего́хом и от бра́тняго единомы́слия в ве́ре отпадо́хом, оба́че я́коже дре́вле в земно́м житии́ ва́шем, си́це и ны́не гре́шных и недосто́йных не отврати́те тщи, но, я́ко иму́ще ве́лие ко Го́споду дерзнове́ние, приле́жно Того́ моли́те, да обрати́т нас в путь спасе́ния, да умири́т раздо́ры единове́рных, да приведе́т к единомы́слию отпа́дших и всех нас ду́хом любве́ да соедини́т Еди́ней Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви! Ве́мы бо, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́ведных ко благосе́рдию Влады́ки. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недо́стойных, чад ва́ших, и́хже ра́ди грехо́в па́ства ва́ша, враждо́ю разделя́ема и собла́знми иносла́вных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же слове́сныя, разрева́емы, восхища́ются во́лки губи́тельными. Пода́ждьте у́бо нам моли́твами ва́шими ре́вность Правосла́вия, я́ко да оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, кано́ны церко́вныя ве́рно соблюде́м, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м и, та́ко в житии́ богоуго́днем преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же ку́пно с ва́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О всехва́льнии равноапо́столи Мефо́дие и Кири́лле, припа́дающе пред честно́ю ико́ною ва́шею, усе́рдно мо́лим вы: воззри́те ми́лостивно на нас, и́хже трудо́м ва́шим просвети́ли есте́, и оградите́ нас неусы́пным предста́тельством ва́шим от злых ко́зней вра́жиих! При́зрите у́бо на виногра́д сей, его́же насади́ли есте́, и не преда́йте ди́веему ве́прю озоба́ти его́. Сохрани́те, святи́и уго́дницы Бо́жии, Це́рковь на́шу Правосла́вную, ю́же вы назда́ли есте́ на краеуго́льном Ка́мени, Христе́, я́ко да бу́дет недви́жима, но да разсы́пятся о Ка́мень сей во́лны вся́каго малове́рия. Укрепи́те па́стырей на́ших во всех доброде́телех и в по́двизе пропове́дания, вразуми́те же пасо́мых, во е́же послу́шати гла́са их. Сохрани́те вся страны́ слове́нския от вся́каго оскуде́ния, от огня́ и меча́, от смертоно́сныяя́звы и от вся́каго зла. Услы́шите и вся́каго челове́ка, с ве́рою к вам приходя́щаго и благода́тныя по́мощи ва́шея тре́бующаго. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие, да в ми́ре и покая́нии сконча́еше земно́е по́прище, дости́гнем ве́чных благ наслажде́ния и ку́пно с ва́ми просла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческам городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (в монашестве Кирилл) – самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и правил одним из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, Болгарским, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп (Малая Азия). Святой Константин с малых лет отличался умственными способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин был прозван Философом (Мудрым). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшую Константинопольскую школу. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вскоре святой Константин удалился к своему брату святому Мефодию на Олимп, где проводил время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Однажды император вызвал святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, где готовились к благовестию. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. Затем святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвизался прежде.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаете лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси язы́цы, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелии сказано: «Шедше научите вся языки...». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий просил папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим и доказал перед папой, что сохраняет в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград.

Там в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда как на своего достойного преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.

К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку. Они были найдены русским ученым-исследователем В. И. Григоровичем в пергаменной рукописи болгарской редакции в Зографском монастыре на Афоне и опубликованы в 1862 году. Жития святых первоучителей Словенских были составлены их учениками в XI веке. Наиболее полным жизнеописанием святых являются пространные, или так называемые Паннонские жития. С этими текстами наши предки были знакомы со времени распространения христианства на Руси. Их авторами были, очевидно, ученики святых Кирилла и Мефодия?епископ Величский Климент и Горазд, которого святитель Мефодий оставил своим преемником.

Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.

В Иконописном подлиннике под 11 мая сказано: «Преподобных отец наших Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов Моравских, учителей Словенских. Мефодий – подобием стар, власы седы, брада долга аки Власиева, ризы свя тительские и омофор, в руках Евангелие. Константин – ризы преподобнические и в схиме, в руках книга, а в ней написана русская азбука А, В, В, Г, Д и прочие слова (буквы) все по ряду...». В 1985 году православный церковный мир отметил памятную дату – 1100-летие со времени преставления святителя Мефодия. Этому событию было посвящено значительное количество публикаций как в церковной, так и в светской мировой прессе.

Литература:

1. Святые равноапостольные просветители славян Кирилл и Мефодий. Воронеж, 1882.

2. Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых Православной Российской Церковью, а также чтимых Греческой Церковью. Месяц Май. М., 1885.

3. Настольная книга священнослужителя. Т. 3. М., 1979.

Обновле́ние Царягра́да и свята́го священному́ченика Моки́я

Стихи́ры священному́ченика, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́коже светоза́рное со́лнце,/ от за́пада возсия́л еси́,/ озаря́я всю подсо́лнечную мо́лниями страда́ния,/ Богому́дре пребога́те,/ страда́льцев удобре́ние,/ иере́ев благоле́пие,/ равностоя́телю святы́х А́нгелов,/ пре́лести кре́пость потреби́вый,/ Богоблаже́нне Моки́е.

Благоче́стием разжига́емь,/ и страда́нием изощре́н,/ и му́жеством, Моки́е, пома́зан,/ небокова́нен был еси́, сла́вне, меч,/ ополче́ния враго́в до конца́ потребля́ющ./ Те́мже днесь све́тлую, и светоно́сную,/ и святу́ю пра́зднуем твою́ па́мять,/ сла́ва му́чеников и похвала́.

И колесы́ сокруша́емь,/ и огне́м попаля́емь,/ и звере́м, блаже́нне, помета́емь,/ и изгна́нием оскорбля́емь,/ и мече́м усека́емь,/ не отве́рглся еси́ Христа́,/ ни и́долом поже́рл еси́./ Те́мже прия́л еси́ венцы́ побе́дныя/ и приче́лся еси́ лико́м безпло́тных,/ о всем ми́ре моля́ся.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д;/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Моки́е./ Моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспо́ю, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

К широте́, блаже́нне, твои́х похва́л напра́ви ума́ моего́ тесноту́/ и свет низпосли́ се́рдцу моему́,/ пою́щу светоно́сную и сла́вную па́мять твою́, му́чениче прехва́льне.

Звезду́ многосве́тлую Це́рковь познава́ет тя,/ тоя́ твердь уясня́ющаго све́тлостию страда́ний твои́х, преблаже́нне,/ му́чеников украше́ние, Моки́е всему́дре.

Твои́ми кровьми́ безбо́жие разорил еси́,/ по́двиги бра́нными враги́ разрази́л еси́,/ снеда́емь огне́м, нечеству́ющих всю попали́л еси́ суету́.

Желе́зом стру́жемь и огне́м оскорбля́емь,/ зла́та светле́йши, Моки́е, был еси́,/ изображе́ние Христо́вых страсте́й и ве́ры побо́рник, Богоблаже́нне.

Богоро́дичен: Ра́дости нам Хода́таица, я́ко прии́мши исполне́ние всего́ Божества́,/ яви́лася еси́, Всенепоро́чная./ Те́мже вси Тебе́, ра́дуйся, я́коже А́нгел, согла́сно взыва́ем,/ Богора́дованная.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Обнаже́н, к подвиго́м и к боре́нием отлучи́лся еси́,/ си́лою Креста́ не́мощь твою́ укрепля́я,/ те́мже велехва́льнаго зми́я низложи́л еси́.

Сме́ртию вре́менною безсме́ртное благосла́вие,/ боле́зней ра́ди плотски́х ве́чное наслажде́ние обре́л,/ я́коже возжела́л еси́, му́чениче непобеди́ме.

К нетле́нию от тли вои́стинну преше́л еси́ кра́йнею любо́вию,/ ра́достно вмести́лся еси́,/ А́нгелом соприча́стник быв, Моки́е.

Богоро́дичен: Тя прему́дрость Бо́жия пречи́стое селе́ние обре́тши,/ от Твои́х чи́стых крове́й воплоща́ется/ и по рождестве́ нетле́нну показа́.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесыйся:

Наро́читый всем страстоно́сец,/ врага́ до конца́ смири́вый и о́гненное муче́ние претерпе́вый кре́пко, Моки́й сла́вный,/ похвала́ми да почте́н бу́дет:/ сей бо претерпе́ нестерпи́мыя му́ки и, усече́н быв во главу́/ ко Христу́ венцено́сец взы́де, ра́дуяся.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ко́жаных риз ве́тхаго умерщвле́ния совле́клся еси́, блаже́нне,/ всю́ду те́лом стру́жемь, во оде́жду нетле́ния обле́клся еси́/ и наслажда́ешися дре́ва жи́зни, ра́дуяся.

Украси́лся еси́ благозра́чием доброде́телей, пресла́вне,/ уясни́лся еси́ боле́зньми добротво́рнаго страда́ния,/ уподо́бився А́нгелом, я́коже бо безпло́тен, сломле́ния и ра́ны претерпе́л еси́.

Безбо́жия глубина́ тя ника́коже погрузи́:/ держа́вною бо руко́ю тя Соде́тель спасе́,/ ре́ки мук не поколеба́ша души́ твоея́ столпа́, му́дре, непоколе́блемаго.

Богоро́дичен: И́же во́лею вся созда́вый хоте́нием/ от Твои́х крове́й плоть Себе́ созда́/ и во двою́ существу́ Еди́н происхо́дит, Ма́ти Де́во, спаса́я нас бла́гостию.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Тя си́лу держа́вну на врага́ неви́димаго му́ченик Твой стяжа́в,/ некре́пкую сего́ кре́пость, Христе́, низложи́.

Твои́ми кровьми́ земля́ освяти́ся, блаже́нне,/ твои́ми ра́нами уязви́ся де́монский полк, Богому́дре досточу́дне.

Тя иму́щи све́тла би́сера и че́стна во увязе́нии свое́м,/ честна́я Це́рковь, всеблаже́нне, украша́ется.

Богоро́дичен: Свет безле́тный нам, О́тчее сия́ние, родила́ еси́ под ле́том,/ бога́тством бла́гости бы́вша, Всенепоро́чная.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости отребр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Любо́вию, и наде́ждею, и ве́рою вооружи́ Подвигополо́жник вели́кий/ кре́пка ору́жника благоче́стия./ Сего́ ра́ди пре́лести низложи́ утвержде́ние.

Любве́ плотски́я ум отлучи́л еси́/ и, Жениха́ добро́ты неизрече́нныя зря,/ му́ки нивочто́же вмени́л еси́, прехва́льне.

Немо́кренно муче́ния преше́л еси́ пучи́ну/ и к Вы́шним приста́нищем благи́х со всем бога́тством устреми́лся еси́,/ побе́ды вене́ц прие́м.

Богоро́дичен: Бе́здну милосе́рдия, Христа́, Ро́ждшая,/ от грехо́вныя глубины́ мя, я́ко ми́лостива Еди́на, возведи́/ и от бу́ри помышле́ний сопроти́вных спаси́.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Тве́рдыя:

Вооружи́вся щито́м ве́ры,/ нечести́вых ополче́ния стерл еси́, священному́чениче,/ и вене́ц от Христа́ взял еси́, Моки́е,/ тем и, со А́нгелы ра́дуяся, спаса́й от бед пою́щия тя,/ моля́ непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Име́яй ду́шу скве́рнену и те́ло от безчи́сленных собла́зн/ и бу́рею лю́те погружа́емь,/ не сме́ю глаго́лати, ниже́ могу́, твоея́ похвалы́, блаже́нне священному́чениче,/ но я́ко исто́чник сый, мно́гия ми отмы́й собла́зны/ и во отверзе́ние усто́м сло́во да́ти моли́ся,/ мо́лишися бо непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

В пещь вве́ржен быв, обре́л еси́ тя ороша́ющаго Сло́ва/ во зра́це а́нгельсте, ю́ноши три спа́сшаго, вопия́, преблаже́нне:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

На мечи́, на огнь и на разжже́нныя сосу́ды, му́чениче, противоста́л еси́ му́жески,/ си́лою Боже́ственною укрепля́емь, и вопия́л еси́, ра́дуяся:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Кро́вными твои́ми то́ки угаси́л еси́ пре́лести пла́мень,/ терпе́ния же огне́м зажже́нное хвра́стие попали́л еси́ и́дольское, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Тя, безсме́ртнаго исто́чника во́ду оставле́ния еди́ну источи́вшую нам,/ Иису́са Христа́, Присноде́во, воспева́ем, зову́ще:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Порфи́ру от твои́х крове́й очервлени́в и се́ю обложе́н,/ нося́ же вме́сто ски́птра ору́жие непобеди́мое, сца́рствуеши, Моки́е, Царю́ всех,/ Го́спода воспева́йте, дела́, зовы́й,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Я́ко со́лнце, днесь ми́ру па́мять твоего́ страда́ния возсия́,/ вся озаря́ющи и мрак отгоня́ющи де́монския зло́бы, сла́вне Моки́е,/ в не́йже ра́достно тя пое́м, благословя́ще Христа́ во ве́ки.

Устро́ив колесни́цу, Богому́дре, твоего́ страда́ния кро́вию, взя́тся к Небе́сным,/ дости́гл еси́ чи́ны мы́сленных сил и страда́лец ли́ки,/ с ни́миже предстоя́ Тро́ице, всегда́ моли́ о пою́щих тя.

Богоро́дичен: В тебе́ ви́дена бы́ша ше́ствия Вели́каго Царя́ Сил,/ дверь Небе́сная, Отрокови́це Неискусобра́чная, Я́же челове́ков смеше́ние озе́мльствовавшая./ Те́мже Тя, Де́ву, пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Пребога́т, и полн просвеще́ния быв, и стра́стию украша́ем,/ внутрь вмести́лся еси́ черто́га, с му́дрыми де́вами веселя́ся,/ и добро́ту зри́ши недомы́сленную, ея́же све́тлость пре́жде стяжа́л еси́.

Во граде́х ины́х предпострада́в, сла́вне,/ византи́йский град дости́гл еси́, му́чениче,/ в не́мже твои́х по́двигов кончи́ну и побе́ды вене́ц прия́л еси́,/ я́ко страда́лец непобеди́м,/ его́же огражда́еши мольба́ми твои́ми.

Обре́л еси́ возме́здие я́ко вои́стинну боле́зней твои́х Ца́рство недви́жимое,/ стал еси́, жела́нием, всеблаже́нне, дре́ву живо́тному присту́пль,/ и бог по прича́стию быв, Моки́е му́чениче досточу́дне.

Богоро́дичен: Глаго́лом после́дующе Твои́м, всегда́ Тя, Де́во, ублажа́ем:/ Сло́во бо нам неизрече́нно, от Отца́ пре́жде век возсия́вшее, родила́ еси́,/ я́ко Сам благоизво́ли, Его́же досто́йно велича́ем.

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 292. Аллилу́ия,глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 51. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святой Мокий

Святой Мокий был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе. Во время гонения на христиан императора Диоклитиана (284–305) святой Мокий убеждал язычников, собравшихся для празднования языческому божеству Дионису (Бахусу), оставить беззаконные и скверные обычаи, сопровождавшие это торжество, покаяться, обратиться к Господу Иисусу Христу и очиститься во святом Крещении. Святой был приведен на суд к правителю Лаодикию, исповедал перед ним истинную веру, а на угрозы отвечал: «Смерть за Христа – великое приобретение для меня». Святого Мокия подвергли истязаниям, которые он переносил с дивным терпением, не переставая обличать нечестие идолопоклонников. Приведенный в капище Диониса, святой Именем Иисуса Христа сокрушил идола, после чего был ввергнут в раскаленную печь, где остался невредимым, а пламенем, вышедшим из печи, был сожжен правитель. Вновь назначенный начальник подверг святого Мокия жестоким истязаниям, которые он при помощи Божией стойко перенес; отданный на растерзание диким зверям, он остался невредимым – львы ложились у ног святого. Народ, вразумившись такими чудесами, стал требовать, чтобы мученика отпустили на свободу. Правитель распорядился отослать святого в город Перинф, а оттуда в Византию, где святой Мокий был казнен. Перед смертью он в молитве благодарил Господа, давшаго ему силу до конца пройти мученический подвиг. «Господи, приими в мире дух мой», – были его последние слова, после чего ему отсекли голову. Святой Мокий скончался около 295 года. Впоследствии император Константин построил в честь священномученика Мокия храм и перенес в него святые мощи.

Свята́го священному́ченика Ио́сифа, митрополи́та Астраха́нскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:стихи́ры пра́здника 3 и святи́теля 5, глас 5:

Святи́телю Богоблаже́нне Ио́сифе,/ ра́дуется град А́страхань/ в день торжества́ твоего́,/ те́плый моли́твенниче/ и предста́телю ко Го́споду.

Прииди́те, ве́рнии,/ во псалме́х и пе́ниих ублажи́м святи́теля Ио́сифа,/ ве́ры бо чи́стыя и пра́выя свети́льник яви́ся,/ Го́спода и лю́ди своя́ всем се́рдцем возлюби́в,/ сме́рти не убоя́ся,/ но ду́шу за о́вцы своя́ положи́/ и ны́не мо́лится ко Го́споду/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Богосве́тлое свети́ло гра́да А́страхани/ и всея́ пово́лжския земли́,/ святи́телю Богому́дре Ио́сифе,/ луча́ми любве́ Христо́вы просвеще́н,/ моли́твенник усе́рдный яви́лся еси́,/ скорбя́щих же уте́шитель/ и в ну́ждах ско́рый помо́щник;/ и ны́не моли́ся ко Го́споду/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Святи́телю Ио́сифе,/ ве́рный служи́тель Бо́жий был еси́,/ с па́ствою свое́ю постя́ся/ и о побе́де на враги́ усе́рдно моли́ся,/ мяте́жники же увеща́я покори́тся Бо́гу и вла́сти зако́нней,/ сего́ ра́ди муче́ние и смерть прия́л еси́, блаже́нне,/ положи́в ду́шу за о́вцы своя́,/ и ны́не моли́ся ко Го́споду/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 1:

Святи́телю Богоблаже́нне Ио́сифе!/ Ра́дуются в день торжества́ твоего́ земна́я и Небе́сная,/ весели́тся лик святи́телей и му́чеников,/ предстоя́щих с тобо́ю Тро́ице Единосу́щней,/ и град А́страхань све́тло торжеству́ет и ве́рою вопие́т:/ ра́дуйся, святи́телю Ио́сифе,/ те́плый моли́твенниче/ и предста́телю наш ко Го́споду.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Всеми́рную сла́ву:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три святи́тельская (зри 9 мая)

На лити́и стихи́ра, глас 6:

Святи́телю и му́чениче Ио́сифе,/ егда́ от стены́ гра́да све́ржен был еси́,/ обагри́в зе́млю кро́влю твое́ю,/ тогда́ страна́ Астраха́нская го́рько пла́кася, вопия́:/ поме́рче со́лнце мое́, сокры́ся духо́вный свет./ Ны́не же ра́дуется и све́тло торжеству́ет,/ я́ко яви́ся ей моли́твенник те́плым,/ чудотво́рец ди́вный,/ и с моли́твою притека́ет к тебе́, предста́телю своему́,/ всем бо источа́еши исцеле́ний благода́ть/ и освеща́еши путь из тьмы грехо́вныя/ к Невече́рнему Све́ту.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры глас 7:

Блаже́н еси́, святи́телю Ио́сифе,/ путе́м бо Христо́вым вои́стинну ше́ствовав,/ любо́вию и моли́твами лю́ди ко Го́споду приводи́л еси́/ и, пострада́в за пра́вду,/ я́ко звезда́ све́тлая, возсия́л еси́,/ к Све́ту Незаходи́мому/ и нас возведи́ моли́твами твои́ми.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

В собо́рище злоде́ев беззако́нных/ со кресто́м святы́м безбоя́зненно прише́л еси́,/ покори́тися Бо́гу и власте́м увещева́я,/ мяте́жницы и разбо́йницы, зло́бою лю́тою одержи́ми,/ погуби́ти тя восхоте́ша,/ и огне́м и вся́кими муче́нии пыта́ху тя,/ и с раска́та сверго́ша./ И ны́не чту́щим тя у Го́спода испроси́/ грехо́вныя жи́зни исправле́ние.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Поноше́ние от разбо́йник претерпе́в и муче́ние,/ Христу́, пострада́вшему за ны, после́довал еси́/ и, с высоты́ све́ржен, священному́чениче,/ к высоте́ Небе́сней возше́л еси́,/ иде́же при́сное ра́дование и безсме́ртная жизнь,/ и́хже и да сподо́бимся получи́ти моли́твами твои́ми.

Сла́ва, глас 6:

Святи́телю Богому́дре Ио́сифе,/ во вся страны́ пово́лжския изы́де веща́ние исправле́ний твоих,/ те́мже на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монов победи́л еси́ полки́/ и му́чеников дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже страда́нием поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 6:

По́двигом до́брым подвиза́вся,/ жизнь твою́ страда́ниями за пра́вду увенча́в,/ пресели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ моли́, святи́телю Ио́сифе,/ гра́ду А́страхани и оте́честву на́шему в ми́ре спасти́ся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,святи́теля. И ны́не,пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Укори́зны и поноше́ния от мяте́жник прие́м/ и о́гненное муче́ние претерпе́в,/ ча́шу страда́ний испи́л еси́,/ за пра́вду и ве́рность вла́сти зако́нней подвиза́вся,/ со стены́ гра́да све́ржен и кро́вию зе́млю обагри́в, священному́ченик яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди зове́м:/ спаса́й нас, святи́телю Христо́в, моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен, глас 4:

Преблагослове́нная Мари́е Богоро́дице Всепе́тая,/ Засту́пнице на́ша усе́рдная,/ спаси́ нас от бед и страсте́й моли́твами Твои́ми.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

Святи́телю Ио́сифе,/ помо́щник в беда́х и боле́знех явля́ешися лю́дем благочести́вым, к тебе́ прибега́ющим./ И ны́не мо́лим тя:/ от вся́кия напа́сти сохраня́й нас моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен, глас 6:

Пресвята́я Ма́ти Де́во, Христа́ Изба́вителя ро́ждшая,/ к Тебе́ прибега́ем:/ спаси́ нас от бед, Мари́е Богоневе́сто.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Добр во́ин Христо́в и спасе́ния пропове́дник был еси́, святи́телю Ио́сифе,/ егда́ мяте́жники покори́тися Бо́гу и вла́сти зако́нней увеща́л еси́,/ вся же лю́ди ве́рны бы́ти своему́ до́лгу наставля́л еси́./ Сего́ ра́ди мо́лим:/ утверди́ и на́ша сердца́ во единомы́слии и любви́ к оте́честву моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен, глас 1:

Всесвята́я Де́во Чи́стая,/ предста́тельство и покро́в к Тебе́ прибега́ющих,/ Тебе́ мо́лимся, Влады́чице:/ спаси́ нас от бед моли́твами Твои́ми.

Та́же степе́нна. 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Звезда́ све́тлая Астраха́нския Це́ркве/ и святи́телей ея́ сла́ва и похвала́ яви́лся еси́, Ио́сифе,/ от беззако́нных убие́нный моли́твенник усе́рдный,/ Го́спода и лю́ди своя́ до конца́ возлюби́вый/ и ду́шу свою́ за дру́ги положи́вый,/ ны́не жре́бий твой со святы́ми;/ сего́ ра́ди зове́м:/ Ио́сифе, святи́телю убие́нный,/ моли́ о душа́х на́ших.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и святи́теля на 8. Кано́н святи́телю Ио́сифу, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Воспои́м све́тло и восхва́лим пе́сньми честну́ю па́мять святи́теля Христо́ва,/ возлюби́в бо Па́стыря овца́м – вели́каго Христа́,/ не убоя́ся разбо́йник,/ но ду́шу за о́вцы своя́ положи́.

Егда́ разбо́йницы и престу́пницы вступи́ша во град А́страхань,/ тогда́ злоде́йства и у́жасы ве́лии соверша́хуся./ Ты же, архипа́стырю до́брый,/ укры́л еси́ ми́рныя лю́ди в до́ме твое́м.

К жи́зни нестаре́ющей и присносу́щней преста́вился еси́,/ Богому́дре святи́телю Ио́сифе,/ ея́же и нас, моля́щихся тебе́, твои́ми моли́твами сподо́би.

Богоро́дичен: Наде́жда, и предста́тельство, и покро́в бу́ди, Де́во, рабо́м Твои́м,/ да, Тобо́ю изба́вленнии от бед, возвели́чим Тя све́тло,/ я́ко И́стинную Ма́терь И́стиннаго Све́та.

Катава́сия пра́здника.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Добр во́ин Христо́в яви́лся еси́, святи́телю:/ взем бо меч духо́вный – сло́во Бо́жие,/ мяте́жники от Боже́ственнаго Писа́ния увещева́л еси́,/ привести́ хотя́ их ко Христу́ Бо́гу.

Утвержде́н на ка́мени за́поведей Христо́вых, святи́телю,/ разбо́йником и мяте́жником дерзнове́нно веща́л еси́:/ преста́ните от зол ва́ших и покори́теся Бо́гу и вла́сти зако́нней,/ да обря́щете проще́ние, и ми́лость, и поко́й душа́м ва́шим.

Лю́дие беззако́ннии и жесто́кии се́рдцем/ не послу́шаша слове́с любве́ твоея́/ и на му́ки огня́ осуди́ша тя, зло́бою горя́ще,/ не лю́бит бо законопресту́пный облича́ющих его́.

Богоро́дичен: Не́бо небе́с и свята́я святы́х яви́лася еси́, Присноде́во,/ Творе́ц бо и Вседержи́тель Небесе́ и земли́/ в Тебе́ таи́нственно всели́ся.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен святи́теля, глас 1:

Ио́сифе священному́чениче, от мяте́жник убие́нный,/ в ми́ре и поко́и пра́ведных ны́не пребыва́еши, я́коже пи́сано есть:/ пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией и не прико́снется их му́ка./ Да́руй мир и на́шим душа́м, страсте́й возста́ние укроти́в,/ да в присносу́щный дости́гнем поко́й моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен, глас 1:

Чу́до чуде́с, Благода́тная, в Тебе́ зря́щи, тварь ра́дуется:/ зачала́ бо еси́ безсе́менно, и родила́ еси́ неизрече́нно,/ Его́же чинонача́лия А́нгелов ви́дети не мо́гут;/ Того́ моли́ о душа́х на́ших.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мое́ Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Егда́ сверго́ша тя со стен гра́да,/ шум бысть ве́лий, и злоде́и от стра́ха омертве́ша,/ на ме́сте же, иде́же пове́ржено бысть те́ло твое́,/ ви́деша мно́зи три свещи́ горя́щия:/ преста́вился бо еси́ от сме́рти к жи́зни,/ иде́же сия́ет незаходи́мый свет Святы́я Тро́ицы.

Препоя́сався си́лою свы́ше, священному́чениче,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́, блаже́нне,/ оби́димых защища́я, печа́льных утеша́я,/ упо́рных же и злых с кро́тостию облича́я и вразумля́я./ И ны́не ра́дуешися све́тло,/ иде́же пра́вда и мир и ра́дость о Го́споде на́шем.

Красу́йся све́тло и лику́й, гра́де А́страхань,/ име́я Небе́снаго засту́пника и покрови́теля, святи́теля Ио́сифа,/ во сла́ве Небе́сней предстоя́ща вели́кому Царю́ и моля́щася,/ да чту́щий па́мять его́, избе́гше грехо́вныя тьмы,/ сы́нове Све́та бу́дут.

Богоро́дичен: Жили́ще Све́та яви́ла еси́, Богома́ти,/ Со́лнце бо сла́вы – Госпо́дь из Тебе́ возсия́/ и нам отве́рзе врата́ к Незаходи́мому Све́ту.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Приско́рбна бысть душа́ твоя́, священному́чениче,/ егда́ прии́де час твой взя́ту тебе́ бы́ти мяте́жники,/ но, моли́твою во хра́ме укрепи́вся,/ му́жественно к ним изше́л еси́.

В ри́зах святи́тельских и со святы́м кресто́м безбоя́зненно вшед в собо́рище мяте́жников,/ дерзнове́нно, я́ко проро́к Бо́жий, глаго́лал еси́:/ почто́ зва́сте мене́, та́тие и клятвопресту́пницы?/ Оста́вите упо́рство ва́ше и зло́бу,/ поми́лует вы благове́рный царь, и́стину глаго́лю, на мя положи́теся.

Я́ко а́спиды глуси́и, слове́с твои́х не слу́шаша врази́ твои́, святи́телю Ио́сифе,/ и, е́мше тя, огне́м пыта́ху и вся́кими муче́нии и с высоты́ сверго́ша тя./ Ты же, к высоте́ Небе́сней возше́д,/ в Вы́шний град святы́х направля́еши всех, чту́щих тя, священному́чениче.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во, Ма́ти всех Царя́,/ Жизнь и воскресе́ние всех из Тебе́ возсия́,/ да, сме́ртную си́лу сокруши́в, спасе́т я́ко Бог пою́щия Тя.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Исцели́ неду́ги и боле́зни на́ша, Спа́се, моли́твами святи́теля Твоего́,/ Тобо́ю бо просла́влен быв,/ всем исцеле́ния подае́т возложе́нием честны́я власяни́цы его́.

Чудотворе́ния дар подаде́ тебе́ Христо́с, святи́телю;/ те́мже немо́му уста́ си́лою Госпо́дней отве́рзл еси́,/ и той просла́ви тя и возблагодари́ Го́спода,/ да́вшаго такову́ю власть избра́нником Свои́м.

Жена́ кровоточи́ва, вотще́ ижди́вшая име́ние свое́ на врачева́ние земно́е,/ косну́вся кра́я риз Госпо́дних, исцеле́ние прия́т./ И в тебе́, священному́чениче, всели́ся си́ла Христо́ва:/ власяни́ца бо твоя́ честна́я, с моли́твою на боля́щия возлага́емая,/ ско́рое исцеле́ние подае́т.

Богоро́дичен: Спасе́ние упова́ющим на Тя бу́ди, Пречи́стая Де́во./ Мно́го бо мо́жет моли́тва Твоя́, о Ма́ти Милосе́рдая./ Ты бо избавля́еши от бед и страсте́й ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 2:

Я́ко звезда́ пресве́тлая,/ возсия́л еси́, святи́телю Ио́сифе, во А́страхани,/ иде́же роди́лся и воспита́лся еси́/ и за ве́рность Бо́гу и власте́м зако́нным му́ченическую смерть прия́л еси́./ Мы же, чту́ще страда́ния твоя́, зове́м ти:/ святи́телю Ио́сифе, от мяте́жников убие́нный,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

И́кос:

Возлюби́в, святи́телю, Христо́вы Боже́ственныя за́поведи/ и возненави́дев ми́ра сего́ наслажде́ние,/ прише́л еси́ усе́рдно к Тому́/ и был еси́ свети́льник, просвеща́яй вся пово́лжския страны́ блиста́нием духо́вным./ Тем, припа́дая, мо́лим тя:/ просвети́ на́ша о́чи душе́вныя воспе́ти твоя́ по́двиги,/ поще́ние, и бде́ние, и му́ченическую кончи́ну,/ и́хже ра́ди блаже́нныя жи́зни ны́не наслажда́ешися;/ мы же, чту́ще тя, вопие́м:/ святи́телю Ио́сифе, от мяте́жников убие́нный,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

О́троцы, огня́ изба́вленни, ра́достно воспева́ху Спа́са и Изба́вителя;/ ты же, священному́чениче, опале́нный огне́м веще́ственным,/ пла́мене ве́чнаго изба́вился еси́, вопия́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ум и се́рдце твое́, святи́телю,/ посреде́ о́гненнаго муче́ния ко Го́споду устремля́л еси́, я́ко трие́ о́троцы, взыва́я:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Со о́троки и все́ми святы́ми лику́еши, блаже́нне, во Ца́рствии Небе́снем/ и ра́достно пое́ши Невече́рнему Све́ту:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Благослове́нна и препросла́влена еси́ во ве́ки, Похвало́ христиа́н,/ весе́лие всех и ра́дость, Мари́е Богоневе́сто,/ ра́дость бо источа́еши всем, к Сы́ну Твоему́ вопию́щим:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ра́дости неизрече́нныя прича́стник яви́лся еси́, священному́чениче,/ при́сно в Бо́зе пребыва́я/ ив час муче́ния из глубины́ души́ твоея́ вопия́ ко Го́споду:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Егда́ ведо́ша тя беззако́ннии на сте́ну гра́да,/ я́ко подража́тель Христу́, возве́д о́чи на не́бо, моли́лся еси́ о оби́дящих тя, блаже́нне:/ Го́споди, не помяни́ им греха́ сего́./ Свяще́нницы же гра́дстии, к нога́м твои́м со слеза́ми припа́дающе,/ да́ша ты после́днее целова́ние,/ отходи́л бо еси́ ко Го́споду, вопия́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

А́нгельски на земли́ пожи́л еси́, Ио́сифе,/ и по преставле́нии твое́м вку́пе со а́нгельскими ли́ки во оби́тели Небе́сныя водвори́лся еси́, вопия́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Три о́троки от пещи́ свободи́вый,/ всех от пещи́ напа́стей избавля́ет хода́тайством Твои́м, Пречи́стая,/ Сын Твой и Бог наш, Ему́же вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Пи́щи нетле́нныя, све́та Боже́ственнаго/ и сла́вы присносу́щныя ны́не наслажда́ешися, священному́чениче,/ вку́пе со а́нгельскими чинонача́лии и все́ми святы́ми Го́спода велича́я.

Я́ко церко́вное свети́ло, святи́телю,/ в пе́снех и пе́ниих почита́ем тя вей,/ досто́йно велича́юще.

Предстоя́ во сла́ве Царю́ и Бо́гу, священному́чениче Ио́сифе,/ храни́ зе́млю Росси́йскую и град наш от всех бед моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Сла́ва Тебе́, Преблагослове́нная Мари́е,/ Ма́ти Го́спода на́шего и Творца́./ Да сподо́бимся и мы моли́твами Твои́ми ве́чныя сла́вы Его́.

Свети́лен:

Свети́льниче Це́ркве Астраха́нския, святи́телю Ио́сифе,/ предстоя́ ны́не Преве́чному Све́ту,/ и нас наста́ви во све́те за́поведей Бо́жиих ходи́ти,/ да прии́дем и мы в оби́тели све́та.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Пречи́стая Де́во, ро́ждшая Свет Непристу́пный,/ озари́ нас све́том Боже́ственнаго ли́ка Твоего́,/ да возра́дуемся о Тебе́, Ра́досте на́ша.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2:

А́нгели на Небеси́ и челове́цы на земли́,/ воспо́йте и просла́вите вели́каго засту́пника на́шего святи́теля Ио́сифа,/ А́нгел бо земны́й и челове́к Небе́сный яви́ся,/ пра́ведным житие́м и любо́вию,/ ве́рою и чистото́ю подража́я Влады́це и Го́споду своему́,/ положи́ ду́шу свою́ за лю́ди своя́/ и, ны́не в Вы́шних водворя́яся, све́тло лику́ет.

Труба́ пра́вды Бо́жия яви́лся еси́, святи́телю,/ всех бо вел еси́ ко И́стинному Све́ту,/ безбоя́зненно всем и́стину глаго́ля,/ мук и сме́рти не убоя́лся еси́./ Да прии́дем тобо́ю и мы к Со́лнцу Пра́вды,/ просветле́нными умы́ созерца́ти во Святе́й Тро́ице пра́вду ве́чную.

Ве́рны бы́ти Бо́гу и власте́м лю́ди твоя́ наставля́я,/ муче́ние о́гненное и смерть прия́л еси́,/ с высоты́ раска́та све́ржен был еси́./ И ны́не, вку́пе с му́ченики и архиере́и Го́споду поклоня́яся,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те днесь, лю́дие,/ возра́дуемся све́тло и просла́вим святи́теля на́шего Ио́сифа,/ согла́сно воспева́юще:/ ра́дуйся, священному́чениче;/ ра́дуйся, чудотво́рче;/ ра́дуйся, ско́рый наш засту́пниче, святи́телю Ио́сифе.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен, глас 6:

Упова́ние непосты́дное и ра́дость Небе́сную/ име́ем в Тебе́, Богома́ти,/ Ты бо еси́ на́ше спасе́ние, и по́мощь,/ и кре́пкое заступле́ние,/ Тя воспева́ем во ве́ки.

На Литурги́и слу́жба святи́тельская.

Священномученик Иосиф, первши митрополит Астраханский

Священномученик Иосиф, первши митрополит Астраханский, родился в 1579 году в Астрахани в семье родителей Климента и Варвары. Скорби и страдания сопровождали его с юных лет до мученической кончины. Мальчику было 7 лет, когда в городе разразилась смута, произ веденная сторонниками самозванца Лжедимитрия I. В дом его родителей ворвались казаки, один из которых ударил мальчика камнем по голове, отчего он страдал потом всю жизнь.

Приняв постриг, святой Иосиф на 52-м году жизни был произведен в сан архимандрита Астраханского Троицкого монастыря. В 1656 году он находился в Москве, после чего был возведен в сан митрополита Астраханского. 11 мая 1672 года во время восстания горожан святитель Иосиф принял мученическую кончину в Астрахани.

Канонизация святителя совершена на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в апреле 1918 года.

Литература:

1. Архиереи Астраханской епархии. Астрахань, 1902.

2. Соловьев С. История России в царствование Алексея Михайловича.?Сочинения. Т. 2. М., 1880.

3. Пальмов П. Святитель Иосиф, убиенный митрополит Астраханский и Терский. Киев, 1913.

4. Саввинский М., протоиерей. Иосиф убиенный, митрополит Астраханский. Астрахань, 1912.

5. Лебединский Я. В. Иосиф, митрополит Астраханский и Терский. Астрахань, 1885. 6. «Странник». СПб., 1865, т. 4.

7. «Русский паломник», 1903, № 19.

Святи́теля Никоди́ма, архиепи́скопа Се́рбскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:поста́вим стихи́р 8, пра́здника 3 и свята́го 5, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стником:

Преподо́бне о́тче свяще́нне Никоди́ме,/ трость, Уте́шителя Ду́ха испо́лненная,/ и язы́че, озаряя благочести́выя,/ ясне́йший, пропове́дниче и́стин Боже́ственных,/ основа́телю Богосло́вия,/ исто́чниче уче́ний,/ нему́дрых наказа́телю,/ глубино́ неисчерпа́емая,/ цевни́це Боговеща́нная,/ пе́нием Боже́ственным нас, ве́рных, озаря́ющая мы́сли,/ Христа́ моли́, Христу́ помоли́ся, преосвяще́нне,/ ниспосла́ти Це́рквам единомы́слие, мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче всече́стне Никоди́ме,/ секи́ро, посека́ющая еретико́в стремле́ния,/ трео́стрым мече́м Уте́шителя Ду́ха,/ ору́жие, посека́ющее любоде́йная се́мена,/ огню́, хвра́стие ересе́й попаля́я,/ и лопа́та вои́стинну земледе́льца был еси́, о́тче,/ тя́жкое и ле́гкое уче́ние разсужда́я,/ пра́вилами же Ева́нгелия всех направля́я стезе́ спасе́ния,/ Христа́ моли́ дарова́ти Це́рквам единомы́слие/ и душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне, всеблаже́нне святи́телю Никоди́ме,/ уста́ своя́ исто́чник сла́дких Боже́ственных глаго́л сотвори́л еси́,/ напая́ема от Боже́ственных неоску́дных сокро́вищ,/ словеса́ же моли́твы всем сказу́я./ Пра́вило был еси́, наставля́ющее к доброде́тели,/ просвеще́н заре́ю, виде́ньми Боже́ственными, сия́я;/ Тро́ицу Несозда́нную пропове́дал еси́,/ Е́йже непреста́нно моли́ся/ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче свяще́нне Никоди́ме,/ вельми́ подвиза́лся еси́ во вре́менней жи́зни/ в пе́нии, поще́нии и бде́нии,/ раздая́нием бога́тств тре́бующим,/ и́мже душевре́дную страсть сребролю́бия угаси́в,/ Вы́шняя жела́л еси́ улучи́ти,/ те́мже о́браз был еси́ ста́ду твоему́./ Ны́не же лику́еши со Безпло́тными,/ Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ Того́ моли́, святи́телю, дарова́ти Це́ркви единомы́слие/ и душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ в ле́тних пра́здницех возсия́ нам па́мять твоя́,/ веселя́щая ду́ши и помышле́ния на́ша:/ воспомина́ем е́же по ве́ре по́двиги и исправле́ния твоя́,/ прославля́я в Тро́ице Еди́наго Христа́ Бо́га на́шего,/ таковы́ми дарова́нии тя обогати́вшего;/ Того́ моли́, свяще́нне о́тче,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

На высоту́ восте́кл еси́ доброде́телей,/ Небе́сных жела́я и Бо́жия прему́дрости,/ те́мже правосла́вными уче́нии твои́ми/ иноплеме́нныя е́реси от Це́ркве Христо́вы дале́че отгна́л еси́,/ держа́ву ве́ры в концы́ вселе́нныя,/ па́че же в свое́й па́стве воздви́гл еси́,/ и Христу́ предстоя́ с невеще́ственными служи́тели,/ испроси́ душа́м на́шим ве́лию и бога́тую ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Вход, проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская (зри 9 мая)

На лити́и стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похвала́ми/ увязе́м святи́теля,/ укра́шеннаго доброде́тельми/ и просвеще́ннаго душе́ю?/ И́же все жела́ние свое́ к Небеси́ впери́вшаго,/ к любви́ Боже́ственней,/ и вся вре́менная я́ко ничто́же вмени́вшаго,/ да, Бо́гу угожда́я, соедини́тся/ и мо́лится непреста́нно о душа́х на́ших.

Ки́ими благода́рными словесы́/ похва́лим архиере́ев нача́льника/ и Христо́ва Ева́нгелия ученика́?/ Апо́стольских же преда́ний непоколеби́ма храни́теля,/ Правосла́вия утвержде́ние/ и своему́ ста́ду му́дра наста́вника,/ ересе́м потреби́теля/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Ки́ими Боже́ственными пе́сньми/ воспои́м се́рбскаго первопа́стыря?/ Боже́ственнаго Са́ввы благода́ти и престо́ла прее́мника,/ учи́теля преизря́днаго,/ царе́м правосла́вна и стра́ху Бо́жию уча́ща сове́тника,/ во́ем оби́дети запреща́юща,/ си́рых и убо́гих помо́щника,/ ми́лостыни споспе́шника,/ и́же Христу́ мо́лится о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 1:

Твоего́ богопосле́довательнаго жития́/ пропове́дует ра́ка моще́й твои́х,/ блаже́нне Никоди́ме,/ я́же благода́тию Ду́ха Свята́го благоуха́ет/ и всем, с ве́рою притека́ющим к ней,/ коему́ждо потре́бная да́рует./ Те́мже моли́ся, уго́дниче Христо́в,/ правосла́вным лю́дем в бра́нех спосо́бствовати/ и посла́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

О́тче Никоди́ме,/ устне́ твои́ бы́ста ре́ки,/ точа́щия и напая́ющия ве́рою изсо́хшая сердца́,/ наставля́юща на стезю́ заблу́ждшия,/ и́стинным же све́том Боже́ственным просвеща́я ны./ И ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

О́тче Никоди́ме,/ не дал еси́ сна очи́ма,/ ни ве́ждома свои́ма дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу от страсте́й свободи́л еси́,/ слеза́ми непреста́нными очища́яся,/ и ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

О́тче Никоди́ме,/ нача́льник святи́телем сподо́бился еси́ бы́ти зако́нно,/ архиере́й незло́бив и нескве́рнен,/ удаля́яся от всех зловре́дных,/ сам себе́ в непоро́чну же́ртву прине́сл еси́ Христу́,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ ве́лию и бога́тую ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Возсия́ днесь, всесве́тлая па́мять/ святи́теля Христо́ва,/ неоску́дно нас облагоуха́я./ Сего́ ра́ди собра́вшеся,/ увязе́м верхи́ своя́ цве́ты доброде́тельми/ в похвалу́ свяще́ннаго па́стыря до́бляго,/ и́же всех приходя́щих к нему́ науча́ет му́дрствовати Небе́сная,/ уклоня́яся земны́х по́мыслов./ Те́мже, я́ко фи́никс, процве́л еси́, о́тче блаже́нне,/ и, в дому́ Госпо́дни насажде́н,/ моли́ся за ны ко Го́споду,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го дважды, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й И́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче священнонача́льниче Никоди́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Та́же пра́здника еди́ножды.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника дважды. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спасе:

Доброде́тельми житие́ твое́ украси́л еси́, преосвяще́нне,/ в пусты́ни пожи́л еси́, я́ко безпло́тный,/ и безстра́стием просия́л еси́, преподо́бне,/ святи́тель, Бо́гом дарова́нный ста́ду твоему́,/ те́мже, и́ночествующим пра́вило и святи́телем сла́во, чту́ще тя, велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Це́ркве утвержде́ние и Правосла́вия наста́вника/ тя дарова́л есть Христо́с Своему́ ста́ду, о́тче Никоди́ме,/ е́же боголе́пно научи́л еси́, я́ко па́стырем верх и учи́тель незави́стный.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен свята́го, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости сло́во:

Прему́дрости и и́стины, о́тче, возжела́л еси́,/ вре́менную и до́лу влеку́щую пре́лесть пренебре́гл еси́,/ крест бо Го́спода на ра́мо взем, усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ те́мже и́ночествующих единожи́тель был еси́ и архиере́ом удобре́ние,/ с ни́ми же моли́ся Христу́ Бо́гу грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней.Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 5:

Преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ глас бо Ева́нгелия Госпо́дня услы́шав,/ бы́ти услы́шан возжела́л еси́/ и Влады́чния за́поведи соблюсти́, в пусты́ню всели́лся еси́,/ иде́же глас пра́зднующих слы́ша,/ моли́ся ны́не о нас, па́стырю свяще́ннейший.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, глас 1, его́же краегране́сие: Непови́нныя кро́ве преди́вно тезоимени́таго Никоди́ма пе́сненно честву́ю.Творе́ние Ма́рка епи́скопа.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Сло́во Собезнача́льное,/ Ду́ха Твоего́ пла́менем согре́й се́рдце мое́/ и даждь ми ро́су благода́ти Твоея́, воспе́ти святи́теля Твоего́,/ его́же благода́тию и чудесы́ Ты просла́вил еси́.

И́же Всеви́дящее О́ко Бо́жие,/ ви́дев души́ твоея́, о́тче, благоро́дие и чистоту́,/ от мирска́го смуще́ния изводи́т тя ко святе́й Афо́нстей горе́,/ стра́нствовати устроя́ет,/ отту́дуже тя па́стыря Сврему́ ста́ду посыла́ет.

И́же Свои́м проразуме́нием ди́внаго Па́вла на пропове́дание Избра́вый/ и тебе́, о́тче, избира́ет во Святе́й Це́ркви,/ и сию́ сладча́йшими словесы́ веща́ньми просвети́л еси́, святи́телю Богому́дре.

Обре́те свяще́нную твою́ ду́шу сия́ние непристу́пное/ очище́нну от страсте́й тиме́ния,/ те́мже всели́выйся в тя Христо́с показа́ тя, о́тче, свети́льника,/ науча́юща земны́я концы́.

Богоро́дичен: И́же в Сина́и купина́/ Богови́дцу Моисе́ю прообразова́ше Твое́ рождество́, Богоро́дице,/ и́мже стра́сти челове́ческия и служе́ние и́дольское потреби́ся,/ те́мже Твоего́ Сы́на правосла́вно велича́ем.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы, Твоея́, Человеколю́бче.

Целому́дрием, и пра́вдою, и му́жеством духо́вным вооружи́лся еси́,/ я́коже колесни́цею носи́м/ к Небе́сным селе́нием преше́л еси́, Никоди́ме.

Очи́стил еси́ о́ко свое́ мы́сленное,/ узре́в бо та́инства духо́вная, я́ко досто́ин, и Бо́жиих тва́рей, святи́телю,/ и, я́ко пра́ведник, прекра́сное пра́вило свяще́нства показа́лся еси́.

Весь в глубину́ Богосло́вия вшел еси́/ и свои́ми уче́нии ста́до свое́ просвети́л еси́,/ пути́ и́стинному наставля́я и науча́я, преблаже́нне,/ к любви́ Боже́ственней сих возводя́.

К дея́нию виде́ние, о́тче, приложи́л еси́,/ те́мже власть церко́вную подае́т ти Христо́с,/ ея́же у́бо смысл я́ко таи́нник Небе́сный разуме́вый,/ вел еси́ лю́ди твоя́ в Ца́рствие Бо́жие, преблаже́нне о́тче Никоди́ме.

Богоро́дичен: Твоему́ лицу́, Богома́ти Влады́чице,/ я́ко вои́стинну мо́лятся бога́тии лю́дстии:/ ца́рие бо, багряни́цею и венце́м оде́яннии,/ с людьми́ свои́ми Твоему́ Сы́ну и Бо́гу Хода́таицу и Моли́твенницу Тя почита́ют.

Катава́сия пра́здника.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости сло́во:

Я́ко река́ прему́дрости, твоя уста́, блаже́нне, источа́ют нам струи́ Богосло́вия:/ мрак бо неве́дения отгоня́еши и просвеща́еши ду́ши, грехо́м омраче́нныя,/ от глубины́ отча́яния возводя́ я, святи́телю,/ те́мже па́мять твою́ усе́рдно ублажа́ем,/ Христу́ моли́ся грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасение на́ше и обновле́ние.

Па́вла апо́стола Боже́ственная уче́ния испо́лнил еси́, святи́телю свяще́ннейший,/ в себе́ бо стяжа́л еси́ плоды́ духо́вныя:/ любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние,/ бла́гость, ве́ру, кро́тость, воздержа́ние и смире́ние,/ с си́ми бо бесо́вская низложи́л еси́ шата́ния.

В мо́ре страсте́й ду́ши челове́ков па́дшия извле́кл еси́/ и ко приста́нищу спасе́ния сих наставля́я,/ я́ко па́стырь и́стинен и святи́тель Богоприя́тен.

Ми́лостынею подо́бяся своему́ Влады́це Христу́,/ к ни́щим свое́ благоутро́бие просте́рл еси́,/ оби́димых засту́пник и па́дших исправле́ние/ и всем, о́тче, спаси́тельное приста́нище был еси́.

Житие́ твое́, Боже́ственною доброде́телию укра́шено, уясня́ет ве́рныя,/ ра́ка же моще́й твои́х облиста́ет ны луче́ю чуде́с,/ вразумля́я всех, с ве́рою приступа́ющих к ней и ве́рно, о́тче, восхваля́ющих тя.

Богоро́дичен: Добро́ту Тя Иа́ковлю, святи́телем сла́ву и хвалу́,/ Сын Твой и Бог наш/ Засту́пницу от искуше́ний лю́дем Свои́м дарова́л есть.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Бороразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Я́коже Моисе́й вели́кий, преше́л еси́ мо́ре страсте́й/ и, ве́рою жезла́ опира́яся,/ я́ко Илия́, на доброде́тель, четвероко́нную колесни́цу, всел еси́, Никоди́ме свяще́нне.

Петро́ву ре́вность и дерзнове́ние Па́влово стяжа́в, святи́телю,/ мирска́я оста́вил еси́, я́коже сень, преходя́ вся смуще́ния,/ те́мже всех Влады́ка высоча́йший престо́л Своея́ Це́ркве тебе́ дарова́л есть.

Ре́вность Боже́ственную имея́, я́ко Илия́ вели́кий,/ гне́вом дыха́еши на враги́ Креста́ Христо́ва/ и сих отгоня́еши, я́коже во́лки хи́щныя, от своего́ ста́да, па́стырю блаже́нне.

Облича́я всех, изря́дне, безбо́жное еретико́в хуле́ние,/ свое́ ста́до науча́еши Тро́ицу славосло́вити во Еди́нице и Еди́ном Божестве́.

Богоро́дичен: Угль, его́же ви́де Иса́ия, от Твои́х ложе́сн происхо́дит,/ мирски́я грехи́ взыма́я;/ Его́же моли́, Влады́чице, очи́стити прегреше́ния на́ша.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Напита́л еси́ а́лчущия ду́ши ра́зума,/ хлеб Небе́сный сим предлага́я – сло́во Бо́жие,/ вку́пе же и чу́вственный, блаже́нне:/ я́ко оте́ц ми́лостивый, ни́щим и бога́тым был еси́.

Я́коже друга́го Ио́сифа ве́мы тя,/ не Еги́пту житода́теля, но своему́ ста́ду, от Бо́га вруче́нному ти:/ А́гнца Бо́жия, за мир закла́ннаго, раздробля́я,/ И́мже пита́ющеся, сы́нове Бо́жии по прича́стии быва́ем.

Прему́дрость Вы́шнюю возлюби́в,/ от нея́же па́че ме́да услади́лся еси́:/ доброде́тельми бо и ми́лостынями, я́ко багряни́цею, оде́явся, светле́ешися;/ ца́рствия Се́рбскаго венце́м украше́ный царь и му́ченик Стефа́н/ наста́вника тя и отца́ духо́внаго прия́л есть, о́тче блаже́нне;/ его́же к Вы́шнему Ца́рствию венцено́сна посла́л еси́.

Смире́ния и́го восприе́м, святи́телю,/ во всех бо кре́пок боре́ц показа́лся еси́, Никоди́ме,/ проти́ву спеша́щим ума́лити сла́ву Христо́ву.

Богоро́дичен: Руно́, е́же Гедео́н у́зре, наполня́я росо́ю благода́ти всю зе́млю,/ Твое́ чре́во яви́ся, Пречи́стая Влады́чице:/ росо́ю благода́ти Сы́на Твоего́ ороси́ти тварь моли́ся, Богоро́дице.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Возше́дый на высоту́ доброде́телей,/ и́миже Бо́гу прибли́жився,/ о нас моли́, преосвяще́нне,/ любо́вию тя сла́вящих,/ я́ко па́стыря и учи́теля.

И́кос:

Вели́кия доброде́тели исправле́ния показа́л еси́ нам, святи́телю,/ милосе́рд же бу́ди нам,/ от усе́рдия ма́лое тебе́ благодаре́ние принося́щим:/ я́ко чадолюби́вый оте́ц, на́шу не́мощь проще́нию сподобля́я,/ зане́ име́еши дерзнове́ние ве́лие ко Го́споду;/ сего́ ра́ди и мы, ча́да твоя́, ублажа́ем па́мять твою́,/ я́ко и́стиннаго па́стыря и учи́теля.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Се повеству́ет я́ко вои́стинну твое́ усе́рдие, к Бо́гу бы́вшее,/ и теплоту́ ве́ры честны́й храм,/ его́же во сла́ву Живонача́льныя Тро́ицы созда́л еси́/ и Тоя́ уго́днику, добропобе́дному му́ченику Дими́трию,/ с ни́мже Христо́вы сла́вы насле́дник яви́лся еси́, Никоди́ме блаже́нне.

Па́стырским жезло́м, свя́те, упа́сл еси́ от Бо́га вруче́нное тебе́ ста́до,/ сих приводя́ к па́житем живоно́сным,/ от волко́в мы́сленных тех сохраня́я.

Все свое́ жела́ние к Боже́ственней во́ле покори́л еси́/ и всем вся был еси́, да Христо́ву Це́рковь соблюде́ши,/ себе́ сама́го о́браз предлага́я.

Духодви́жно богодухнове́нный язы́к твой/ Собо́рную Це́рковь и ста́до твое́ просвети́л есть Боже́ственными уче́нии,/ сего́ ра́ди вопие́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Де́вственно трие́ о́троцы, Де́во Пречи́стая,/ проидо́ша пла́мень седмочи́сленно, Твое́ прообразу́юще рождество́,/ тем мо́лим Тя, Влады́чице:/ угаси́ пла́мень страсте́й серде́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко фи́никс доброра́сленный, процве́л еси́/ и, я́коже крин, благоуха́еши на́ша ли́ца, о́тче,/ предлага́я нам доброде́тели твоя́,/ и́миже наслажда́ющеся, душе́ю просвеща́емся.

И́же к Бо́гу твоего́ отше́ствия па́мять сотворя́ем,/ мы, вси ча́да твоя́, к Бо́гу тя, о́тче, предлага́я те́пла моли́твенника:/ чи́сте бо зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ю́же о нас моли́ непреста́нно.

Я́ко досто́ин святи́тель, архиере́ом же нача́льник и украше́ние,/ преходя́ к Вы́шним селе́нием, мир и благослове́ние ста́ду своему́ дарова́л еси́.

Свет мы́сленный в тя всели́ся, о́тче,/ свещу́ тя неугаси́му ста́ду твоему́ и всему́ ми́ру поста́ви,/ Еди́наго Све́та пою́ще, Трисо́лнечнаго Божества́,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Богоро́дичен: Дании́л Тя ви́де го́ру ве́лию,/ от нея́же отто́ржеся ка́мень кроме́ рук, Пречи́стая, Сло́во Бо́жие, И́же порази́ вся и́доли;/ те́мже мо́лим Тя: не забу́ди нас, Влады́чице.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

С весе́лием а́нгельетии чи́нове/ твою́ ду́шу прено́сят в страну́ живы́х и в зе́млю кро́тких,/ те́ло же твое́ всеосвяще́нное всех Влады́ка Вседержи́тель/ благоуха́нием обогати́л есть.

Ра́ку моще́й твои́х, преблаже́нне, собо́ри ве́рных обстоя́т,/ и, зря́ще да́нную тебе́ благода́ть от Бо́га,/ Тро́ицу Святу́ю прославля́ем,/ душе́вных и теле́сных страсте́й исцеле́ния прие́млюще.

Я́ко на земли́ до́бре подвиза́вшася/ и от Бо́га венча́нна моли́твенника тя к Нему́ предлага́ем,/ я́ко име́я дерзнове́ние, непреста́нно моли́ся/ о и́же ве́рою и любо́вию почита́ющих и воспева́ющих святу́ю па́мять твою́,/ изба́вится нам от напа́стей, и бед, и осужде́ния.

Таи́нниче Небе́сныя иера́рхии,/ Святе́й ты ны́не Тро́ице предстоя́ с ли́ки а́нгельскими,/ апо́стол, проро́к, му́ченик же, пра́ведник и патриа́рхов,/ помяни́ нас, воспева́ющих свяще́нную па́мять твою́, Никоди́ме.

Богоро́дичен: По проро́честву Твоему́, Богома́ти Чи́стая,/ Сын Твой и Бог наш сотвори́ с Тобо́ю вели́чия, Си́льный,/ Де́вою Тя по рождестве́ показа́ и нам Засту́пницу яви́ Тя,/ те́мже Тя, вси ро́ди, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Светоно́сно я́ко:

Светоно́сна, я́ко у́тро, возсия́ нам му́драго святи́теля па́мять,/ ду́ши благочести́вых веселя́щая./ Воспое́м же изве́дшаго свет из тьмы, Христа́ Бо́га на́шего,/ Ему́же покланя́емся со Отце́м и Ду́хом Святы́м.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Безплотных житию́ ревнова́вый,/ им подо́бяся, о́тче Никоди́ме,/ ра́йских Боже́ственных красо́т смотре́л еси́ умо́м/ и до́лу влеку́щая пренебре́гл еси́,/ Бо́гу соединя́емь, блаже́нне.

Крест Го́спода своего́ на ра́мо взем/ и а́нгельскому житию́ поревнова́л еси́,/ своего́ Влады́ки стра́нствованию подража́я,/ Его́же за́поведем храни́тель был еси́ и́стинный,/ свяще́нне архиере́ю Никоди́ме преблаже́нне.

Прииди́те, Боголюби́вии вси,/ Правосла́вием оде́яннии,/ чи́стыми се́рдцы и све́тлыми душа́ми,/ па́мять почти́м прему́драго святи́теля Никоди́ма блаже́ннаго,/ и́же мо́лится при́сно о нас ко Го́споду.

Се́рбския Це́ркве первосвяти́теля/ и всеми́рнаго свети́льника и чудотво́рца,/ правосла́вных собо́ри, любо́вию почти́м Никоди́ма, па́стыря,/ ересе́м прогони́теля и своему́ ста́ду моли́твенника,/ ми́лостыни наста́вника,/ Христу́ моля́щася о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Днесь возсия́ нам ле́тняя па́мять/ святи́теля Христо́ва Никоди́ма прехва́льнаго,/ архиере́ов нача́льника,/ и́же цве́ты добропобе́дными ли́ца благочести́вых облагоуха́ет./ Сего́ ра́ди мо́лимся,/ по́юще в Тро́ице Еди́наго Бо́га,/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию и бога́тую ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба вся святи́телю.

Святитель Никодим, архиепископ Сербский

Святитель Никодим, архиепископ Сербский, иноческие подвиги начал на Святой Горе Афон. Некоторое время был игуменом Хилендарского монастыря. В 1317 году, после кончины святителя Саввы III, архиепископа Сербского, был избран на его место. В 1321 году короновал на царство сербского короля Милутина. Святитель Никодим перевел на сербский язык Иерусалимский Типикон (Устав). В предисловии к этой книге святитель Никодим назидает: «Всемогущий Бог, Который знает немощь нашу, дает силу державную, но только в том случае, когда мы трудимся, чтобы ее приобрести». При строгой подвижнической жизни он усердно трудился на благо родной Сербии и известен как неутомимый противник богомильской ереси.

Святитель мирно скончался в 1325 году. Чудотворные мощи святителя Никодйма почивают в Печском монастыре. Память его совершается также 30 августа, в день памяти Сербских святителей.

Литература:

1. Иустин (Попович), архимандрит. Жития святых. Май. Белград, 1974.

2. Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых Православной Российской Церковью, а также чтимых Греческой Церковью. Месяц Май. М., 1885.

Преподо́бнаго Софро́ния затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющего

Тропа́рь, глас 1:

Простра́нна пути́, веду́ща в па́губу,/ блаже́нне Софро́ние, угонза́я,/ затвори́лся еси́ в те́мне ме́сте пеще́рнем,/ иде́же день и нощь в моли́твах, и слеза́х,/ и в ручно́м де́ле подвиза́яся,/ обре́л еси́ ве́чный живо́т и наслажде́ние.

Конда́к, глас 4:

Яви́лся еси́ дре́вним отце́м ревни́тель,/ в те́мней пеще́ре све́тлым житие́м я́сно просия́в,/ и озари́л еси́ сердца́ пою́щих тя, Богому́дре о́тче Софро́ние.

Мощи преподобного Софрония

Мощи преподобного Софрония погребены в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. В каноне преподобным Дальних пещер изложен затворнический подвиг святого подвижника, удостоившагося слышания ангельского пения. Празднование ему совершается особо, 11 марта.

Чте́ния му́ченическая

Проро́чества Иса́иина чте́ние(глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог/ и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х, и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог./ И еще от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние(глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние(глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше, и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Комментарии для сайта Cackle