Минея. Май

 В 25-й де́ньВ 26-й деньВ 27-й день 

В 26-й день

Свята́го апо́стола Ка́рпа, еди́наго от седми́десяти

Стихи́ры апо́стола, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии:

Прия́тными сия́нии, ум Боже́ствен творя́, / просвети́лся еси́, всебога́те, / и на про́поведь Христо́ву изше́л еси́, / и лю́ди научи́л еси́ чти́ти Его, / я́ко Человеколю́бца. / И ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим / мир и ве́лию ми́лость.

Звезда́ пресве́тла я́влься Боже́ственными сия́нии, / вселе́нныя концы́ просвеща́еши всегда́ уче́нии, блаже́нне, / и разгоня́еши благода́тию мрак неду́жный кому́ждо. / И ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим / мир и ве́лию ми́лость.

Же́ртву безкро́вну Бо́гу жря соверше́нную, / за Того́, му́чениче, поже́рлся еси́ / и прине́слся еси́ к разу́мней трапе́зе, / же́ртва благово́нна, апо́столе Ка́рпе всебога́те. / И ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим / мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Всепе́тая Влады́чице, / наде́жде ве́рных и утвержде́ние, / прибе́жище и по́мощь, Тя мо́лим: / от вся́кия беды́ рабы́ Твоя́ сохрани́ / ве́рою покланя́ющияся Рождеству́ Твоему́, / Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим / мир и ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Своего́ А́гнца А́гница и Непоро́чная Влады́чица / на Кресте́ я́ко ви́де, зра́ка не иму́ща, ниже́ добро́ты, / увы́ Мне, – рыда́ющи, глаго́лаше: / где добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший? / где благоле́пие? / где благода́ть блиста́ющая о́браза Твоего́, / Сы́не Мой любе́знейший?

Тропа́рь, глас 3:

Апо́столе святы́й Ка́рпе, / моли́ Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово, его́же краегране́сие: Сла́внаго хвалю́ Ка́рпа Боже́ственною любо́вию. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой, / я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, / покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Любо́вию соверша́ющия твою́ светоно́сную и свяще́нную, / сла́вную и всечестну́ю па́мять / све́та Боже́ственнаго испо́лни, апо́столе, моли́твами твои́ми.

Весь возложи́вся Влады́це, Сего́ зако́ны честны́я невре́дны соблю́л еси́, / беззако́нныя же благозако́нию научи́л еси́, апо́столе.

Ум преу́мный возлюби́в в зре́нии та́йном, / умо́м озари́вся, всеблаже́нне свяще́нне, / свет яви́лся еси́ вторы́й.

Богоро́дичен: Ро́ждали, Де́во, несказа́нно, / есте́ственныя зако́ны обнови́ла еси́, / те́мже Тя блажи́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же, / и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, / сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Цевни́ца, бряца́ющая Ду́хом, был еси́, всеблаже́нне, / богодви́жимый язы́к твой, веща́ющ вели́чия Спа́са и Бога на́шего.

Име́я Сло́во пребезнача́льное, направля́ющее тя и я́ве укрепля́ющее, / безбо́жным спаси́тельны стези́, Ка́рпе, показа́л еси́.

Ка́рпе, спаси́тельное пропове́дание тва́ри, / я́ко святи́тель Богоприя́тен, возвести́в, / мно́га подъя́л еси́ гоне́ния и ско́рби, сла́вне.

Богоро́дичен: Но́во я́ко Отроча́ родила́ еси́, / пре́жде век из Отца́ возсия́вшее неизглаго́ланно, Богороди́тельнице, / сего́ ра́ди Тя сла́вим.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Боже́ственное сия́ние восприи́м, Ка́рпе прему́дре, Уте́шителево, / омраче́нныя неве́дением просвети́л еси́ / и, преста́влься к Вы́шнему Ца́рствию, Царю́ всех предстои́ши, / моля́ Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м, / но Бог вочелове́чся и пребы́сть, / И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву, / я́ко пре́жде рождества́, сохрани́ Всенепоро́чну, един Госпо́дь. / Того приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти, / на Кресте́ зря́щи пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго, / ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше: / увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею, / хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза, / на Кресте́ Твое́м стал еси́, / и раста́яшася язы́цы: / Ты бо еси́, Человеколю́бче, / кре́пость моя́ и хвале́ние.

Созда́в, я́ко ка́мение, ве́рных мно́жество на благоче́стия ка́мени, / хра́мы соде́лал еси́ Свята́го Ду́ха, Богому́дре апо́столе.

Но́вы соде́лав Креще́нием, Богоблаже́нне, обетша́вшия нра́вом тле́нным, / челове́ки спасл еси́, сла́вящия Христа́, Бо́га на́шего.

Явля́я та́инство Покры́вшаго доброде́телию, Богому́дре, Небеса́, / привле́кл еси́ язы́ки к позна́нию Его́, тьму́ отгоня́.

С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, путь ше́ствуя мно́жицею, / пути́, веду́щия, Ка́рпе, показа́л еси́ лю́дем ко благоче́стию.

Богоро́дичен: У́мно Богоно́сный, Богороди́тельнице, / го́ру Тя ви́де ве́лию и присе́нную, Отрокови́це, / от нея́же прии́де пло́тию Бог наш.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам / и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, / Твой мир да́руяй.

Я́ко садоде́латель изря́ден, показа́л еси́ лю́дем живо́тное дре́во, / от него́же яды́й жив бу́дет про́чее во ве́ки, / Христопропове́дниче апо́столе.

Пропове́дник язы́ков, апо́стол и учи́тель че́стен, / священнотаи́нник и священносло́в, Ка́рпе, быв, / в весе́лии Владь́ще предстои́ши.

От восто́ка прише́л еси́, я́ко незаходи́мая звезда́, / вселе́нную заря́ми твои́х слове́с и свяще́нными просвеща́я о́бразы, / иера́рше апо́столе.

Богоро́дичен: Скве́рну души́ и телесе́ очи́сти ми ны́не, Благослове́нная, / милосе́рдым Твои́м воззре́нием, / я́ко да Тя пою́ и велича́ю по до́лгу, Всепе́тая.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, / проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: / от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Источа́ет ра́ка твои́х моще́й / исцеле́ния то́ки тре́бующим, святи́телю, благода́тию Боже́ственною, / и отъе́млет стра́сти, и потопля́ет нечи́стыя ду́хи.

Сло́во твое́, от безслове́сия избавля́я челове́ки, / и чуде́с вели́кое показа́ние, сла́вне, / заблу́ждших ко благоче́стию, Ка́рпе, наста́ви.

Вжиля́емь си́лою Боже́ственною, / зми́я, на высоту́ хулу́ глаго́лавшаго, погуби́в, / от о́наго поглоще́нныя, апо́столе, спасл еси́.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ без боле́зни Зижди́теля, Всенепоро́чная, / боле́зни и труды́ на́ша отъе́млющаго / и неболе́зненней сподобля́юща пи́щи челове́чество.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Я́ко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе Ка́рпе, / чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема, / спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы / пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Неду́ги отгоня́ веща́нием, исцеля́я стра́сти зна́мением то́кмо еди́ным, / спаси́тельное возвести́л еси́ пропове́дание, священнотаи́нниче Ка́рпе, / просвеща́я су́щия во тьме.

Я́рости князе́й, му́дре, ника́коже убоя́вся, / до́блественне отлучи́лся еси́ к страда́нию бо́лезненных трудо́в, взыва́я: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Посети́вый тя Госпо́дь, Ка́рпе, / Ве́ррии Боже́ственна поста́ви посети́теля, / изря́дно посеща́юща сию́ посеще́нии Боже́ственными.

Богоро́дичен: Я́ко простра́ннейши су́щи небе́с, / в ложесна́ прия́т Сло́во Невмести́мое, Де́во, / избавля́ющее тесноты́ вся́кия род челове́ческий.

Песнь 8

Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго / и показа́вшаго нам ору́жие во спасе́ние, / о́троцы, превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Па́влу, му́дрому наста́внику, в посла́ниих служа́ Боже́ственных, святи́телю, / спаси́тельная уче́ния всем разда́л еси́ спаса́емым.

У́тро све́тлое, озаря́яй вселе́нную све́том про́поведи, показа́лся еси́, / и неразу́мия тьму́ глубо́кую отгна́л еси́, досточу́дне.

Чудеса́ соверша́я призыва́нием Отца́ и Ду́ха, му́дре, и Сло́ва воплоще́ннаго, / уве́рил еси́ е́ллины му́дрыя Триипоста́сное Существо́ чти́ти.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ Не́бо, Богороди́тельнице, / возсия́вши нам пра́вды Со́лнце, / просвеща́ющее вся ны в ра́зум Богоразу́мия.

Песнь 9

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: / Бог из боку́ Твое́ю про́йде, / я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́ / и с челове́ки поживе́. / Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Ви́дев со сла́вою Бо́га, восходя́ща с пло́тию в Вы́шняя, / седми́десятим, Ка́рпе, ученико́м соприче́лся еси́, / изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник Боже́ствен явля́яся.

Я́ко овча́ посреди́ волко́в, по́слан был еси́, / претворя́я тех, Ка́рпе, к разуме́нию, сло́вом и́стинным на спасе́ние, / и прелага́я сих нрав, Богоглаго́ливе, ко благоче́стию.

Собесе́дник яви́лся еси́ а́нгелом, апо́столе Ка́рпе Богоглаго́ливе, / апо́столом же и му́чеником, ди́вно во благоче́стии сконча́вшимся, / с ни́миже лику́я ве́село, и нас помина́й.

Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю, / и свято́е пропове́дал еси́ Ева́нгелие ве́рою, / и ду́ши Живода́тельному Сло́ву приве́л еси́. / Те́мже тебе́ да́рует насле́дие Небе́сное.

Богоро́дичен: Глас Ти прино́сим, Де́во, Гаврии́лов, вопию́ще: / ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, ра́дуйся, земле́ неде́ланная, / клас красе́н плодонося́щи, Пита́теля всей тва́ри.

Святой апостол Карп

Святой апостол Карп (из числа 70-ти) – ученик и спутник святого апостола Павла. Во Втором послании к Тимофею апостол упоминает имя Карпа, в доме которого в Троаде он оставил фелонь и книги (2Тим. 4:13). Зная Карпа как человека добродетельного и обладавшаго возвышенной чистотой ума, апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. Апостол Карп ходил с проповедью Евангелия на остров Крит. Здесь его посетил святой Дионисий Ареопагит (память 3 октября). В своих воспоминаниях Дионисий рассказывает о чудесном видении апостолу Карпу.

Святой апостол Карп скончался мирно в Берии (по другим источникам, он принял мученическую кончину в гонение римского императора Нерона).

Свята́го великому́ченика Христо́ва Гео́ргия, му́чившагося в Средце́, гра́де Бо́лгарском, от безбо́жнаго царя́ Сели́ма Ту́рскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, прехва́льне му́чениче Христо́в Гео́ргие! / Тебе́ ни свире́пство мучи́теля, / ни слове́с ласка́ния, ни мук преще́ния, / ни го́рькая бие́ния, ни темни́ца / от Христа́ отверго́ша, сла́вне, / но в толи́ко суровство́ нечести́вии приидо́ша, / е́же свяще́нным твои́м пло́тем с же́злы возноси́тся на возду́х / и земли́ обагри́тися кро́вию твое́ю. / Ты же ни гла́са испусти́л еси́, му́чениче, / но вта́йне устна́ми движа́, моли́твы возсыла́л еси́ к Бо́гу, / Его́же из младе́нства возлюби́л еси. / Ему́же и моли́ся / дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в, Гео́ргие прехва́льне! / Ты кро́вию твое́ю честно́ю зе́млю освяти́л еси́, / и скве́рныя кро́ви, приноси́мыя бесо́м, упраздни́л еси́, / и вене́ц нетле́нный от руки́ Госпо́дни на версе́ твое́м прия́л еси́, всече́стне, / не от ка́мений честны́х укра́шен, / но твое́ю кро́вию прозябе́н. / Те́мже моли́ся Христу́ / дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, великому́чениче Христо́в, Гео́ргие всече́стне! / Мы освяща́еми есмы́, / твоя́, свяще́нне, боре́ния и по́двиги сла́вящии, / и́миже подвиза́лся еси́ по Христе́ Бо́зе в ле́тех после́дних / проти́ву неви́димаго врага́ ко́знем / и срацы́нскую ве́ру безбо́жную попра́л еси́ твои́м терпе́нием; / те́мже и сограждани́н А́нгелом был еси́, пресла́вне, / и всем страстоте́рпцем сопресто́льник. / С ни́миже моли́ся Го́сподеви / дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, / добро́то ю́ностная души́ же и телесе́, / сто́лпе ве́ры Правосла́вныя, / свире́пством мучи́теля непозы́бленный, / сосу́де му́дрости Боже́ственныя, / ласка́нием врага́ несокруше́нный, / до́блесте му́жественная, преще́нием мук неустраши́мая, / терпе́ние кре́пкое, бие́нием неодоле́нное, / ни в темни́цу затворе́нием, / ни огня́ опале́нием, / ни на дре́ве пове́шением / Христа́ Бо́га на́шего моли́ / дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, / и́же му́дростию Ду́ха нече́стие посрами́вый, / и ага́ряном безбо́жным уста́ затвори́вый, / и Христа́ Бо́га всем пропове́давый, / и от ве́ры Правосла́вныя не отступи́вый; / те́мже и мук нестерпи́мых искуше́нию подве́рженный, / но, благода́тию укрепля́емь, побе́дне вся претерпе́вый / и, на дре́ве пове́шен, / я́коже ле́ствицею, выспрь в Не́бо возлете́вый / Христа́ Бо́га на́шего моли́ / дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, / и́же на дре́ве пове́шенный / за пове́шеннаго на Кресте́ и воскре́сшаго Христа́, / и росы́ Небе́сныя наслади́выйся, / и ту́ка ми́лости Боже́ственныя вкуси́вый, / и благоуха́ния рая́ пролия́вый вме́сто смра́да нетле́ния, / и воскресе́ния о́браз всем показа́вый; / тем ны́не причаща́яся блаже́нства Ца́рства Небе́снаго / и лицезре́ния Боже́ственныя добро́ты, / Христа́ Бо́га на́шего моли́ / дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ тя ро́ждшим Бог дарова́, / плод моли́твы их и благоволе́ния Своего́, / му́чениче Гео́ргие сла́вив, / тогда́ тя печа́тию любве́ Своея́ зна́мена, / я́ко да, во́зрастом преспева́я, / себе́ в ве́ре Христо́вей кре́пце утвержда́еши, / те́мже дерзну́вше нечести́вии / от Ка́мене краеуго́льнаго тя отто́ргнути, / му́ченика сла́вна тя соде́лаша.

Егда́ тя ага́ряне осуди́ша на смерть / и на дре́ве пове́сиша нечести́вии, / му́чениче Гео́ргие сла́вне, / тогда́, посрами́ти истле́нием ве́ру воскресе́ния хотя́ще, / тридне́вно непогребе́нна тя оста́виша, / оба́че, тридне́вно Погребе́нный и из ме́ртвых Воскресы́й, / росо́ю прохлажда́ше вар / и благоуха́нием те́ла твоего́ зло́бу их обличи́.

Егда́ тя ро́ждшая пове́шена зря́ше / и с тобо́ю, непогребе́нным, тридне́вствоваше, / му́чениче Гео́ргие сла́вне, / тогда́, Магдали́не уподо́бльшися, / благода́рственными слеза́ми облива́шеся, / оба́че Пребоже́ственней Мари́и подража́ющи, / ору́жие про́йде святу́ю ду́шу ея́, / те́мже вско́ре ти после́дова, / и спогребе́ся тебе́, и в Ца́рствие совсели́ся.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, мучениколю́бцы вси, / лик соста́вим, / венцы́ похвала́ми плету́ще / и честну́ю главу́ великому́ченика Христо́ва, Гео́ргия но́ваго, венча́юще, / напосле́док ле́том в Средце́ гра́де муче́ния дверь до́бре проше́дшаго: / сей бо храбо́рник, Христо́вою вооружи́вся ве́рою, / в по́двиг вни́де му́жественне, / и Христа́ испове́да, Сы́на Бо́жия и Бо́га, / Творца́ и Судию́ вся́ческих, / пред тьмочи́сленным наро́дом, / и Моаме́фова преда́ния и зако́ны / и уче́ния его́ до конца́ низложи́. / Мучи́теля и царя́ безбо́жнаго, Сели́ма Ту́рскаго, попра́в, / му́чеником бысть о́браз и подписа́ние. / Прииди́те, лю́ди ве́рнии, сего́ подража́йте, / да и подо́бным венце́м приобщи́теся. / Бога́тии и ни́щии, / и здра́вии, и неду́жнии, / почерпи́те оби́льно исцеле́ния / в сла́ву Христу́ Бо́гу от ковче́га свяще́ннаго, / я́ко от нетле́нна исто́чника. / Сей у́бо, на земли́ пострада́вый / и ны́не на Небесе́х ца́рствуя, / со А́нгелы, и с ли́ки му́ченик, / и со все́ми святы́ми мо́лится Спа́су о нас, / умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

А́ще бде́ния не пое́ши, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная: или́ Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: Всю отложи́вше:

А́гнца Своего́ А́гница Нескве́рная дре́вле / и Непоро́чная Влады́чица / на дре́ве Кре́стнем я́ко узре́, / ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше: / Ча́до сладча́йшее, / что зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное? / Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя / и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих? / Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: / вси язы́цы собра́шася вку́пе, / и соберу́тся кня́зи от них; / кто возвести́т сия́ в них? / Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? / Да приведу́т свиде́тели своя́ и оправдя́тся, / и да услы́шат, и да реку́т и́стину. / Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, / глаго́лет Госпо́дь Бог и о́трок, его́же избра́х, / да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь; / пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет. / Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй. / Аз возвести́х и спасо́х, / уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. / Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог. / И еще́ от нача́ла Аз есмь, / и несть от рук Мои́х избавля́яй; / сотворю́, и кто отврати́т то? / Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, / избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, / и не прико́снется их му́ка. / Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, / и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, / и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние, / они́ же суть в ми́ре. / И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, / упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. / И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовали бу́дут, / я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. / Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их / и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я. / И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют / и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т, / су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, / и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. /  Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину / и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́, / я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ / и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. / Ста́рость бо честна́, не многоле́тна, / ниже́ в числе́ лет исчита́ется. / Седи́на же есть му́дрость челове́ком, / и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное. / Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть / и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бысть. / Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ / или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. / Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая / и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. / Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, / уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́, / сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. / Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, / ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, / я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ / и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Све́тлый му́ченик сла́вным страда́нием свои́м / Го́рния си́лы возвесели́, / нам же на земли́ пра́здник воздви́же добропобе́днаго своего́ преставле́ния, / в не́мже по́двиги его́ прославля́юще, / я́же за Христа́ да́же до сме́рти претерпе́, / си́це к нему́ возопии́м: / моли́ о нас, свя́те Гео́ргие, / получи́ти нам ра́йское вселе́ние и ве́лию ми́лость.

Глас 2: Весели́ся о Го́споде, гра́де Софи́е! / Ра́дуйтеся, о́крестная вся, / и похвала́ми воспо́йте но́ваго страстоте́рпца Гео́ргия, / в после́дния дни пострада́вшаго / и ра́вное терпе́ние дре́вним показа́вшаго. / Просла́вим у́бо Христа́, того́ укре́пльшаго, / и побе́ду на сопроти́вныя дарова́вшаго, / и венце́м све́тлым венча́вшаго, / нам же того́ моли́твами подаю́щаго / ве́лию и бога́тую ми́лость.

Глас 8: Страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, / наве́том нечести́вых мучи́телю предста́л еси́ / и, ласка́нием его́ увеща́емь благоче́стия отрещи́ся, / я́сно Христа́ Бо́га всем пропове́дал еси́ / и ага́рянскую ве́ру до конца́ низложи́л еси́ си́лою Ду́ха Бо́жия. / Те́мже по мно́гих му́ках пове́шенней пло́ти твое́й, / возсе́д свое́ю кро́вию я́коже на колесни́цу о́гненную, / восте́кл еси́ к Тро́ице, Бо́гу на́шему, блаже́нне, / и, Небе́сным счи́слився лико́м, / мо́лиши спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5:

Стеце́мся любо́вию, бра́тие, / к настоя́щему торжеству́ сла́внаго му́ченика Гео́ргия. / Во́инства Небе́сная да веселя́тся, / земля́ же да удиви́тся све́тлаго ю́ноши пресла́вному терпе́нию / жезло́м бие́ния, и огне́м опале́ния, и на дре́ве пове́шения. / Кто не удиви́тся, кто не просла́вит / и хвале́ния пе́сней не воспое́т ему́, глаго́ля: / му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас, / почита́ющих па́мять твою́, / изба́витися нам вся́каго прило́га сопроти́внаго / и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Храм и дверь еси́, / пала́та и престо́л Царе́в, / Де́во Всечестна́я, / Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь, / во тьме спя́щим яви́ся, / Со́лнце Сый Пра́вды, просвети́ти хотя́, / я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю. / Те́мже, Всепе́тая, / я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая, / непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Страда́лец до́блественный и во́ин непобеди́мый / Святы́м Ду́хом показа́вся, / низложи́л еси́ супоста́та му́дростию слове́с, / и дел твои́х, сла́вне, и терпели́выми показа́нии. / Те́мже прия́л еси́ вене́ц нетле́нный от руки́ Госпо́дни, / с Вы́шними ли́ки счета́вся, / му́чениче Христо́в Гео́ргие, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, / я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ку́ю ти досто́йную похвалу́ принесе́м, / страстоте́рпче Гео́ргие, / и ку́ю песнь воспое́м? / Земну́ю бо сла́ву, я́ко уме́ты, презре́в / и ласка́нием врага́ неодоле́нный пребы́в, / ро́ждшия тя наказа́ние восприя́л еси́ / не боя́тися сме́рти за Христа́, Спа́са на́шего. / Те́мже повеше́нию осужде́н / и ду́шу твою́ Го́сподеви преда́в, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни / во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Христу́ Бо́гу ны́не дерзнове́нно предстоя́, / страстоте́рпче Гео́ргие, / и наслажда́яся я́сно красоты́ Его́ нетле́нныя, / не забу́ди сро́днаго промышле́ния / о гра́де твое́м и лю́дех твои́х, / но моли́ сохрани́тся им / от вся́каго обстоя́ния вра́жия / и кре́пце утверди́тися в правосла́вием благоче́стии / и спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Великому́чениче Христо́в Гео́ргие, / ты, оклевета́емь от нечести́вых и богоме́рзких сеи́т67, / предста́л еси́ мучи́телю. / Мучи́тель же, удиви́вся твоему́ во́зрасту и красоте́ лица́, / нача́ ласка́нием увеща́ти тя окая́нный от христиа́нския ве́ры, / и тафию́68 возложи́ на честну́ю главу́ твою́, / ю́же они, беззако́ннии, ноша́ху. / Ты же, му́чениче, де́рзостно попра́л еси́ нога́ми твои́ми / и поплева́л еси́ ли́ца их, / безбо́жны наре́к, / и, я́сно Христа́, Сы́на Бо́жия, со Отце́м и Святы́м Ду́хом / пред все́ми пропове́дав, / срацы́нскую ве́ру и зако́ны их до конца́ низложи́л еси́ / Боже́ственною Уте́шителя си́лою. / И по мно́гих му́ках зломы́сленный мучи́тель огне́м искуси́ плоть твою́, / ты же я́ко хлеб сла́док, Тро́ице прине́слся еси́, блаже́нне, / и Небе́сным счисли́лся еси́ А́нгелом. / Тем тя мо́лим: / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ пра́здника.

Крестобого́родичен:

На Дре́ве ви́дящи воздви́жена Сы́на Своего́, Пречи́стая, / утро́бою ма́терски растерза́ющися, зва́ше: / увы́ Мне, ка́ко за́йде, Све́те Мой Безле́тный?

Тропа́рь свята́го, глас 4:

Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста / весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в, / в моли́твах и посте́х о́браз быв доброде́тели, / бога́тство же, и сла́ву, и доброро́дство теле́сное, я́ко не су́щее, презре́в, / и Христа́ еди́наго от души́ возлюби́л еси́, / и Того́, и́стиннаго су́ща Бо́га, в Тро́ице покланя́ема, / пред нечести́выми ту́рки пропове́дал еси́, / и, срацы́нскую ве́ру, и зако́ны Моаме́фовы под нога́ми попра́в / и мучи́теля ужаси́в, / муче́ния венце́м украси́вся, сла́вне, / к Небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием, / прему́дре Гео́ргие. / Моли́ Христа́ Бо́га / сохрани́ти оте́чество твое́ и спасти́ лю́ди и град, / и́же твоя́ по́двиги при́сно почита́ющия.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Боже́ственною уя́звлен любо́вию, / прему́дре Гео́ргие сла́вне, / Христа́ Бо́га нечести́вым пропове́дал еси́ / и злоче́стие ту́рское нога́ми попра́л еси́; / муче́ния же венце́м украси́вся, / к Небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием. / Моли́ Христа́ Бо́га / сохрани́ти оте́чество твое́, град и лю́ди, / по́двиги твоя́ присно почита́ющия.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Софи́йская ма́ти, Софи́и подража́ющи му́ченице, / плод утро́бы своея́ поощря́ше сме́рти за Христа́ не боя́тися. / Те́мже ве́ры не отрече́ся до́брое порожде́ние и, муки претерпе́в му́жественне, / ду́шу свою́ Го́сподеви вручи́, / и, на дре́ве нетле́нно пове́шен, воскресе́ния о́браз бысть. / Сла́ва Да́вшему им кре́пость, / сла́ва Прия́вшему я, / сла́ва Назда́вшему нас честны́м страда́нием их.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка / в Тебе́, святе́м Киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д. / Яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́. / Сла́ва Все́льшемуся в Тя, / сла́ва Проше́дшему из Тебе́, / сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства Твоего́:

Красоту́ лица́ даде́ тебе́ Бог и добро́тою души́ тя укра́си, / ты же, тала́нт преумно́жив, ни́ву удобри́л еси́ сдробле́нною пло́тию / и, кро́вию се́мя ца́рствия напои́в, терпе́нием же се́ющего препоя́сався, / в ру́це Го́сподеви всего́ себе́ пре́дал еси́. / Сего́ ра́ди угобзи́ся плод, и пожа́л еси́ муче́ния венцы́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й / Гаврии́л удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице: / ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную? / Что же возъимену́ю Тя? / Недоумева́ю и ужаса́юся! / Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти: / ра́дуйся, Благода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

Прему́дрости Бо́жия Сло́ва прича́стник быв пребога́тно, / ага́рянских учи́телей посрами́л еси́, / Христа́ же посо́бника приобре́т, ужа́сныя му́ки претерпе́л еси́ / и, да́же до сме́рти благоче́стия не отпа́д, / на дре́ве пове́шен, тридне́вствовал еси́ / и нетле́нием те́ла благочести́вых обвесели́л еси́. / Те́мже, днесь свято́е твое́ преставле́ние пра́зднующе / и Го́сподеви хвалу́ принося́ще, треблаже́нне Гео́ргие, / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / чту́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость и Сло́во во чре́ве Твое́м заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия, / ми́ру родила́ еси́ мир содержа́щаго / и в объя́тиях име́ла еси́ вся содержа́щаго, / Пищеда́теля всех и Творца́ тва́ри. / Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Де́во, и ве́рою сла́влю Тя, / изба́вится мне прегреше́ний и в День Суда́, / егда́ предста́ти и́мам пред Лице́м Созда́теля моего́, / Влады́чице Де́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми, / вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Праве́дник, я́ко фи́никс, процвете́т, / я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 63.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

В по́двизе муче́ния себе́ до́бре утверди́в / и словесы́ Боже́ственными укрепи́в, / бесо́вскую си́лу разори́л еси́, / ага́рянския учи́тели посрами́л еси́, / сердики́йския лю́ди удиви́л еси́, / а́нгельския си́лы ужаси́л еси́ / и му́ченический лик просла́вил еси́. / Ны́не же десни́цею Христа́ венча́емь, / моли́ о нас, страстоте́рпче Гео́ргие.

Кано́н свята́го му́ченика, глас 4, его́же краегране́сие: Но́вому му́ченику но́вую плету́ похвалу́.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну / невла́жными стопа́ми / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Новоявле́н му́ченик, блаже́нне Гео́ргие, вселе́нней напосле́док яви́лся еси́, / те́мже пода́ждь ми сло́во твое́ю благода́тию, твоя́ по́двиги воспева́ти по достоя́нию.

Очи́ма мы́сленныма, предстоя́ на суди́щи, му́чеников зрел еси́ честно́е сосло́вие, / тебе́ призыва́ющих ра́достно, Гео́ргие, / и подо́бными венцы́ украша́ющих.

Во́инством досточу́дным твоего́ сопротивле́ния погаси́в Моаме́фова преда́ния и зако́ны, / ве́ру их срацы́нскую попра́л еси́, досточу́дне Гео́ргие, о Христе́ укрепля́яся, / и злочести́ваго мучи́теля соверше́нне посрами́л еси́, сла́вне.

Оде́явся в броня́ испове́дания ве́ры и шлем возложи́в благода́ти, / светле́йший язы́ком, Гео́ргие, боговеща́нным и честны́м, / я́коже мече́м, ссекл еси́ безу́мнаго мучи́теля.

Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха / Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию породила́ еси́, / И́же от Отца́ без ма́тере и нас ра́ди из Тебе́ без отца́.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Ополче́ние злочести́вое, я́ко воево́да си́лен, победи́л еси́ / и стропти́ваго зми́я вся хи́трости попра́л еси́, му́чениче Гео́ргие.

О Влады́це пе́рвее и Го́споде не насы́тишася иуде́и законопресту́пнии и пророкоуби́йственнии, / но и Того́ му́ченика разреза́ему те́лу, и огне́м опаля́ему неми́лостивно, / и води́му по гра́ду от слуг нече́стия.

Епа́рх се́ти простира́ше словесы́ ласка́тельными к ловле́нию страда́льца прему́драго. / Но он вопия́ к нему́: / преста́ни на мно́зе буесло́вия, аз бо бесо́м не поклоню́ся, / ни пожру́, па́че Творца́, нас созда́вшаго.

Му́дренно после́довал еси́ Влады́це твоему́, / от иуде́й пророкоуби́йственных на Дре́ве пове́шенному, / и во пло́ти твое́й испо́лнил еси́ лише́ние скорбе́й Христо́вых за Це́рковь.

Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́ / па́че естества́, благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́, / те́мже, ра́дуйся, вопие́м Ти, / я́ко Го́спода ро́ждшей, спасе́ние душа́м на́шим.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Во́инство, су́щее на земли́, возненави́дев, му́чениче, / Небе́сныя возжела́в сла́вы, боле́зни претерпе́л еси́ за Христа́ Бо́га / и огнепа́льную смерть от безбо́жных и скве́рных ту́рков, / беззако́ннаго же царя́ Сели́ма посрами́л еси́ Христо́вым посо́бием. / Те́мже днесь святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем, Го́сподеви принося́ще хвалу́, / треблаже́нне, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва: Вознесе́н на дре́во от нечести́вых / и тридне́вствовав нетле́нно в посрамле́ние их, / страстоте́рпче святы́й Гео́ргие блаже́нне, / возвесели́ благода́тию твое́ю правосла́вных люде́й твои́х и град, / огражда́я их от вра́жиих нападе́ний / и подая́ им в посо́бие всегда́ моли́твы твоя́, / дерзнове́нием же е́же к Бо́гу – ве́ру, победи́вшую мир.

И ны́не, Богоро́дичен:

Со́лнца о́блаче разу́мнаго, Боже́ственнаго Све́та свети́льниче златокова́нный, / Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице, / омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й / безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся, / и оскверне́нное ми се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния, покая́ния же слеза́ми, / и от тиме́ния мя очи́сти дел мои́х, да любо́вию зову́ Ти: / Богоро́дице Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га / прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми: / Тебе́ бо име́ю наде́жду, раб Твой.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: / мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, / утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. / Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, / умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние / ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / Со́лнце пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Что ми мно́гая словеса́ и обеща́емая тле́емая, я́же безу́мие предлага́еши? – / Гео́ргие глаго́лал еси́ к мучи́телю, – / сия́ вся мне же́лчи горча́йши. / Но твори́, е́же хо́щеши, о злому́дренне, аз бо вопию́: / сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Изнури́ плоть твою́ мно́гими ра́нами злому́дренный мучи́тель, / ты же, треблаже́нне, по́мысл непрекло́нен спасл еси́, / поя́ усе́рдно тя Укре́пльшему: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ника́коже тебе́ послу́шаю, к па́губе привлача́юща, / е́же служи́ти нечи́стым бесо́м, / я́коже вы, нечести́вии, слу́жите помраче́нной пре́лести, – / Гео́ргий к мучи́телю веща́ше. – / Умру́ же па́че усе́рдно за Уме́ршаго мене́ ра́ди и с му́ченики вопию́: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во, / и по рождестве́ яви́лася еси́, де́вствующи па́ки. / Те́мже немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, Влады́чице, / ве́рою несумне́нною взыва́ем.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет, / в мир прише́л еси́, / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения / ве́рою воспева́ющия Тя.

Изнемого́ша бию́щии, страстоте́рпчестей пло́ти утве́рждшися, / и мучи́тель, томле́ния изыску́я: / ты же до́блественне терпе́л еси́, красу́яся ра́нами, / я́же за любо́вь подъя́л еси́ Го́спода твоего́.

Коль стра́шно же и пресла́вно за Христа́ сопротивле́ние твое́, / ему́же у́бо почуди́шася племена́, обре́тшаяся на по́двизе, и похвали́ша терпе́ния, / ту́рцы же и срацы́ни студо́м облеко́шася.

О, нра́ва благочести́ва! / О, до́блественна ра́зума! / О, ве́ры тепле́йшия честна́го страстоте́рпца Гео́ргия! / Ея́же ра́ди Бо́га получи́.

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мо на враги́ предлага́ем, / Тя держа́ву и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею Кро́вию.

Ника́коже поколеба́ша столпа́ благоче́стия свире́пство повелева́ющаго безбо́жнаго мучи́теля, / ни жезлы́ бие́ния, ни го́рькая темни́ца, ни ра́ны, / ниже́ смерть ну́жднейшая.

О́ку Херуви́мскому ума́ твоего́ чистота́ уподо́бися: / до́ле бо му́жески терпе́л еси́ муче́ния, / горе́ же предстоя́л еси́ Влады́це, посла́вшему тебе́ вене́ц побе́дный.

Взыгра́шася све́тло му́ченичестии тогда́ ли́цы, ви́девше твое́ дерзнове́ние, / и, прини́кше ку́пно со А́нгелы, / неви́димо укрепля́ху тя в по́двизе.

Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с нове́йшее! / Я́ко Де́ва, во утро́бе вся Содержа́щаго неискусому́жно прие́мши, не стужи́ Си.

Конда́к, глас 4:

Я́ко звезда́ пресве́тлая, яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, / пра́веднаго со́лнца Христа́ возвеща́ющи страда́нии твои́ми, страстоте́рпче, / вели́кий му́чениче Христо́в Гео́ргие, / и пре́лесть погаси́л еси́ срацы́нскую, / и Моаме́фова преда́ния и зако́ны под нога́ми твои́ми попра́л еси́, / и беззако́ннаго царя́ и мучи́телей ужаси́л еси́ кре́пким твои́м терпе́нием, / и ве́рным подае́ши свет, / моля́ся к Бо́гу непреста́нно / о всех нас.

И́кос:

Прему́дрый Зижди́тель Влады́ка и Господи́н виногра́да мы́сленнаго / я́коже пресвяты́ми усты́ и́же о при́тчи виногра́да глаго́лет: / я́коже во единонадеся́тый час де́лавшим подо́бную даст це́ну, / та́кожде и от пе́рваго часа́ де́лавшим. / И ны́не де́лы извести́ в при́тчи кры́емое, / Гео́ргия но́ва показа́в, све́тла му́ченика и храбо́рника преизря́дна, / преда́ния и зако́ны Моаме́фовы под нога́ма свои́ма попра́вшаго / и беззако́ннаго царя́ Сели́ма и мучи́тели ужаси́вшаго кре́пким терпе́нием, / на са́мый у́бо после́док ле́тных ты́сящ подо́бна бы́вшаго пе́рвым страда́льцем. / Того́ Христо́с просла́ви нетле́нием исцеле́ния, и́же ве́рным подае́т свет, / моля́ся непреста́нно к Бо́гу о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Наноси́мая ти страда́ния, Гео́ргие досточу́дне, ели́ко пе́стрый он и кова́рный мучи́тель наноша́ше, / ты же, страда́льче, му́жественне терпе́л еси́ за любо́вь Христа́ твоего́, ра́достно поя́: / препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси.

И́стинен аз му́ченик и́стиннаго Христа́, Бо́га на́шего, – / страда́лец взыва́ше к беззако́нным, – / бие́ния же́зленная, и огнь, / и ины́я му́ки гото́в еемь сла́дце подъя́ти за любо́вь Христа́ моего́, ра́достно поя́: / препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Зубы́ скре́гчуще уби́йственне, беззако́ннии ту́рцы, / я́ко зве́рие, восхи́тиша Богоявле́нника и огню́ предава́ху, / му́ченик же ра́достно поя́ше: / препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, / Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим Ти: / благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л / львов зия́ния в ро́ве затче́: / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели о́тропы, взыва́юще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ублажи́ша тя лю́ди, благослови́ша святи́телие, / слы́шаще твое́ му́жественное терпе́ние и ко Христу́ хода́тая стяжа́вше тя. / И ны́не приходя́ще, честны́м твои́м моще́м покланя́ются, взыва́юще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Хваля́ся я́звами Христо́выми, к ве́чным восте́кл еси́ оби́телем, / в багряни́цу оде́ян, му́чениче Гео́ргие, от крове́й твои́х обагре́ную, / и све́тло Царю́ сил предстои́ши, с му́ченики лику́я, пое́ши: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Игра́ет вели́кий град Среде́ц, и вси окре́стнии гра́ди, и ве́си, тебе́ воспита́вшии, / и крася́тся па́мятию твое́ю честно́ю, страстоте́рпче Гео́ргие. / Муче́ние бо сконча́в, венца́ побе́ды сподо́бился еси́ и пое́ши: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ты еди́на во всех роде́х, Де́во Пречи́стая, / Ма́ти яви́лася еси́ Бо́га, / Ты Божеству́ была́ еси́ пребыва́лище, Всенепоро́чная, / не опа́льшися огне́м непристу́пнаго Све́та. / Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Во́ин и́стинный Христо́ва препове́дания яви́лся еси́, Гео́ргие, / и безбо́жия ле́сти срацы́нския потреби́тель был еси́. / Те́мже ны́не моли́твами твои́ми потреби́ ва́рварское воста́ние, / во́инству на́шему под но́ги сих, сла́вне, низлага́я.

А́ще и разсе́яны бы́ша свяще́нныя, му́дре, пло́ти твоя́, / и а́ще кро́ви излия́шася, но победи́тельная от тебе́ произыдо́ша. / Те́мже на нас востаю́щих си́лою твое́ю посрами́, / и во́инство на́ше победи́теля яви́, любо́вию тебе́ сла́вящее.

Ея́же жела́хом, па́мять светоза́рную твою́ и честну́ю прии́мше, почита́ем, / ра́дующеся же ду́хом и игра́юще, мо́лимся, блаже́нне Гео́ргие: / ме́сто сие́, святи́тели и лю́ди, / иде́же изво́ли сла́витися и́мя твое́, сохраня́й невре́дно, / оте́чество и во́и утверди́.

Богоро́дичен: Благослове́нную Мари́ю, и Бо́жию Ма́терь, и Де́ву, / прииди́те вси, ве́рою и любо́вию непреста́нно восхва́лим: / Ея́же ра́ди обрето́хом ве́чное ра́дование.

Свети́лен.

Подо́бен: Пло́тию усну́в:

Све́ту невече́рнему предстоя́, блаже́нне, с му́ченическими ли́ки, / воспева́ющия тя в па́мяти твое́й / от искуше́ния спаса́й моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен:

На Тя с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая, / из Тебе́ проше́дшему, сраспина́емыя Христу́, / Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8. Самогла́сны:

Неизрече́нных по́двиг твои́х, му́чениче Гео́ргие, / ты, Боже́ственною распала́емь любо́вию, / терпя́ же́зленное бие́ние, и разре́зание пло́ти твоея́, / и свеща́ми опале́ние, / ника́коже прекло́нен пребы́л еси́, / показу́я страда́льцем пе́рвым ра́вно сопротивле́ние твое́, / о Христе́ укрепля́емы / го́рдаго зми́я и мучи́теля посрами́л еси́ / и Моаме́фова беззако́нная преда́ния попра́л еси́ нога́ми твои́ми. / Те́мже вси, соше́дшеся, / любо́вию па́мять твою́ почита́ем, страстоте́рпче.

Терпели́вно свеща́ми опаля́емь по всему́ телеси́ / за Влады́ку всех, Царя́ Христа́, / и ра́нами хребе́т сокруша́емь, и ножи́ разре́заемь, и по гра́ду води́м: / поруга́шася бо тебе́ нечести́вии и законопресту́пнии ту́рцы, / наде́ющеся улови́ти адама́нта / и к свое́й пре́лести привлещи́, / но Христо́с тя кры́яше Свое́ю десни́цею. / Ты же, му́чениче, претерпе́л еси́, зовы́й: / Христо́вы любве́ отню́д ничто́же мя разлучи́т, / ни смерть, ни живо́т, ни вся́кая друга́я му́ка. / Те́мже тя вси любо́вию ублажа́ем / и светоно́сный день страда́ния твоего́ почита́ем.

Ты подо́бник великому́ченику Пантелеи́мону был еси́, / му́чениче Христо́в Гео́ргие: / он бо помоли́ся во вре́мя стра́сти своея́ / и вря́щее о́лово устуди́; / тебе́ же злому́дренный мучи́тель по мно́гих му́ках преда́ огню́ / и пес мно́жество вве́рже, / не хотя́ безу́мный честны́м твои́м моще́м сла́вимым бы́ти от христиа́н. / Бо́гу же тя вельми́ просла́вльшу, му́чениче, / во вре́мя страда́ния твоего́ / дожде́м и гро́мом стра́шным и све́том вели́ким, / показа́ честно́е и многострада́льное те́ло твое́ невреди́мо. / И ны́не моли́ся Го́сподеви, / Ему́же с му́ченики предстои́ши, / о творя́щих па́мять твою́.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вы нарече́м:

Что тя нарече́м, Гео́ргие? / Зерца́ло а́нгельския добро́ты, / е́же зари́ Ду́ха Боже́ственнаго / на тебе́ сия́ти показа́. / Те́мже вина́ быв по́двига твоего́, / с ра́достию возше́л еси́ / в добро́тная жили́ща рая́ Небе́снаго. / Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие? / Исто́чник све́тлый прему́дрости сло́ва Бо́жия, / источа́яй глаго́лы благоче́стия / в потопле́ние нечести́вых, / обличи́л бо еси́ судию́ / и заткну́л еси́ уста́ учи́телей ага́рянских / си́лою Ду́ха Боже́ственнаго. / Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие? / Терпе́ния кре́пость неруши́мую, / на ню́же ве́три возве́яша / слове́сных искуше́ний / и во́ды напро́ша жесто́ких мук – / жезли́ бие́ния и свещи́ опале́ния, / но, осно́вана на ка́мени ве́ры, не позы́блеся. / Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие? / Крин благоуха́нный, / и́же на со́лнце цветя́й / и благово́ния исполня́яй окре́стная вся. / Пове́шен бо на дре́ве, тридне́вствовал еси́ / и, тле́ния злосмра́днаго не показа́в, / воскресе́ния ве́ру утверди́л еси́. / Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Ра́дуйся и весели́ся, Бо́лгарский гра́де Среде́ц сла́вный, / красу́йся и лику́й, / я́ко в тебе́ прозябе́ плод сла́вен прекра́сный, / добропобе́дный вели́кий му́ченик Христо́в Гео́ргий: / все бо кова́рство мучи́теля врага́ му́жески попра́ / и вене́ц побе́ды досто́йно прия́л есть, / пропове́да лю́дем че́стне покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу. / Те́мже и мы со дерзнове́нием вопие́м / сего́ просла́вльшему Христу́ Бо́гу на́шему, / умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ моли́мся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Крестобогоро́дичен:

Се у́бо ви́дех копие́, пробо́дшее се́рдце, Мое́ Ча́до, / я́коже прореко́ша Ми дре́вле, / егда́ Тя узре́х, всех сыно́в земны́х красне́йша: / на Кресте́ бо во́лею с разбо́йники, / я́ко злоде́й, пове́шен был еси́, Христе́.

А́ще не пра́зднуеши, на стихо́вне стихи́ры Окто́иха.

Сла́ва, глас 2. Самогла́сен:

Прииди́те, мучениколю́бцы, / наслади́мся мы́сленно духо́вныя днесь трапе́зы, / ю́же нам предложи́ му́ченик Гео́ргий, / ея́же А́нгели наслажда́ются, по ре́кшему проро́ку: / хлеб яде́ а́нгельский. / С ни́миже и ду́хом водворя́ется, / и нам про́сит от Спа́са Христа́ грехо́в оставле́ния, / того́ честну́ю па́мять соверша́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен, или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се, пригвожде́нна зря́щи, Неискусобра́чная, / пла́чущи, глаго́лаше: / Ча́до Сла́дкое, / почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую Тя, еди́ну, / Све́те непристу́пный Пребезнача́льнаго Отца́? / Потщи́ся и просла́вися, / я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную / и́же Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я и про́чая вся слу́жба му́ченическая. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святой мученик Георгий Новый

Святой мученик Георгий Новый родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии городе Средце (ныне город София). Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили с именем в честь святого великомученика Георгия (память 23 апреля). Юноша Георгий получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого тафью ? круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатство. Но святой смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждения могометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками, но святой твердо держался в исповедании Христовой веры. Правитель приказал усилить пытки. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками: «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман». Наконец посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия († 1530) и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средце.

Обрете́ние честны́х моще́й преподо́бнаго Мака́рия, игу́мена Каля́зинскаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Господи, воззвах: стихиры, глас 6:

Вседержи́тельною десни́цею укрепля́емь, / преподо́бне о́тче наш Мака́рие, / воздержа́нием пи́щу Боже́ственную позна́л еси́ / и непреста́нною моли́твою и нощны́м стоя́нием / Боже́ственный насле́дник бы́ти сподо́бися. / Сле́зными же пото́ки вся бесо́вская ополче́ния потопи́л еси́, / те́мже и Христо́с тя дарова́нием чуде́с просла́ви, / Его́же вожделе́ и Его́же ра́ди тяготу́ дневну́ю понесе́, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Прииди́те, вси концы́ земли́, / псалмы́ и пе́сньми свяще́нное и честно́е / преподо́бнаго торжество́ Мака́рия днесь благоче́стно восхва́лим, / а́ще бо и последи́ возсия́, / но дре́вних че́сти сподо́бися, / и мо́лится Христо́ви / спасти́ся душа́м на́шим.

Страстна́я взыгра́ния воздержа́нием, / о́тче преподо́бне Мака́рие, изсуши́л еси́ / и от сего́ дом и жили́ще Ду́ху Пресвято́му показа́ся / и исцеле́ние ве́рою приходя́щим к тебе́ подае́ши, / я́коже вторы́й Илия́, чудесы́ показа́ся: / он бо в животе́ возду́хи водото́чными чудоде́йствоваше, / ты же и по сме́рти чудесы́ удивля́еши, / не зерца́лом бо и гада́ньми, / но я́сне и явле́ние зри́ши Святу́ю Тро́ицу, / Ея́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, и́нок мно́жества, / днесь псало́мская пе́ния а́ки цве́ты духо́вныя принесе́м, / я́ко вои́стинну и́ноческому удобре́нию / и преподо́бным сожи́телю, / хва́ляще, си́це рцем: / ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый, / возводя́ ко Христу́ и́нок мно́жества; / ра́дуйся, Тве́ри гра́ду похвала́ и удобре́ние, / и всем ве́рным благоути́шное приста́нище, / и исцеле́ние боля́щим во гресе́х, / на Боже́ственное тех возвыша́я раче́ние, / тем пречестну́ю и святу́ю твою́, / и А́нгелом гове́йную обстоя́ще ра́ку, / любе́зно облобыза́ем, преподо́бне о́тче наш Мака́рие, / и Боже́ственнаго человеколю́бия про́сим получи́ти / твои́ми к Бо́гу моли́твами / и ми́ру смире́ние дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри 23 мая)

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́вное чу́до! / Я́ко звезда́ от за́пада, / Мака́рие, провозсия́л еси́ / и был еси́ пра́вило доброде́телей, / мона́хов утвержде́ние, / по́стников удобре́ние. / Те́мже, соше́дшеся в па́мять твою́, / Христа́ возвели́чим, / прославля́ющаго Своя́ уго́дники.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

О, пресла́вное чу́до! / В после́дняя времена́, / я́ко заря́, облиста́л еси́, Мака́рие, / мона́х и́стинен был еси́, / любве́ яви́лся еси́ испо́лнен / и, я́ко А́нгел, на земли́ пожи́л еси́, / изобража́я в себе́ добро́ту Боже́ственную. / Тем па́мять твою́ / почита́ем, досточу́дне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, / в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

О, пресла́вное чу́до! / Мака́рий ди́вный, / Креста́ си́лою вооружи́вся, / и, я́ко кре́пкий во́ин, / победи́ неви́димых враго́в ополче́ния, / и со А́нгелы ны́не водворя́ется. / Те́мже в па́мять его́ возопие́м: / того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче, / измла́да в доброде́тели приле́жно подвиза́вся, / орга́н бысть Свята́го Ду́ха / и от Него́ прие́м чуде́с де́йство, / челове́ки научи́л еси́ преоби́дети маловре́менных, / ны́не же Боже́ственным све́том чи́сте облиста́емь, / просвети́ на́ша помышле́ния, о́тче преподо́бне.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 8:

Плотска́я мудрова́ния, о́тче Мака́рие, / воздержа́нием и бде́нием умертви́л еси́, / ме́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излия́л еси́, / я́ко труба́, вопие́т к Бо́гу, / пове́дающи твоя́ исправле́ния, / и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния. / Те́мже вопие́м ти: / моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 2:

Я́ко дре́во насажде́но при вода́х воздержа́ния, / струя́ми слез твои́х напая́емь, / преподо́бне о́тче Мака́рие, / се́яв бо со слеза́ми, в ра́дости жне́ши доброде́тельныя рукоя́ти, / тем Вели́кий Мздода́вец плоды́ трудо́в твои́х прия́т / ив жи́тницах Небе́сных тя сокро́вище положи́, / но помина́й чту́щих любо́вию пресве́тлую па́мять твою́ / и моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Мака́рие, / спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́ / и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, / и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, / Мака́рие о́тче наш, моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: И́же нас ра́ди:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Заре́ю Боже́ственнаго сия́ния просвети́вся, / оста́вил еси́ ми́ра жития́ вся / и восприя́л еси́ со безпло́тными житие́ невеще́ственно, / Ду́ха Боже́ственными благода́тьми усугу́бився, / отону́дуже исцеле́ний дар восприя́л еси́. / Тем вопие́м ти: / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Небе́сное благоче́стие си́лам и похва́льную высоту́ душа́м на́шим, / Ма́терь Де́ву Отрокови́цу восхва́лим, ве́рнии: / ра́дуйся, Я́же А́нгелов Творца́ во утро́бе носи́вши. / Ра́дуйся, па́дающим очище́ние, Бо́га Сло́во вопло́щши. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 2:

Страстны́я тьмы отбе́г, к безстра́стию путе́м наставля́емь, / к Све́ту невече́рнему восте́кл еси́ / и, от Сего́ озари́вся, нетле́ния бога́тство насле́довал еси. / Моли́ непреста́нно о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Души́ моея́ ле́ность лю́тую и се́рдца моего́ пренеможе́ние, Ма́ти Бо́жия, / воззре́вши, исцели́ моли́твами Твои́ми / и спасе́ных ча́сти сподо́би, избавля́ющи мя тьмы и муче́ния, / я́ко еди́на упова́ние мое́ и утеше́ние.

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Воздержа́нием мно́гим мудрова́ния пло́ти умертви́л еси́, / ду́шу украси́в оде́ждею безстра́стия, / сле́зныя ка́пли с тече́нии по́тов совокупи́л еси́. / Прише́д умо́м ко И́стинному Рачи́телю, / испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

От се́рдца стена́ние и от утро́бы Ти приноша́ю, / Твое́, Пренепоро́чная, прося́ благопребы́тное заступле́ние: / поми́луй всестра́стную мою́ ду́шу / умилосе́рди многоми́лостиваго Бо́га / изба́вити мя суда́ и е́зера о́гненнаго, / еди́на Благослове́нная.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихира, глас 6:

Преподо́бне о́тче, / во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х, / тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х, / де́монския погуби́л еси́ полки́ / и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны, / и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́, / дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу, / мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца / боголе́пно в кре́пости просла́вися: / та бо, Безсме́ртне, / я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, / изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Ума́ чи́стыми светлостьми́ Боже́ственная зря, / му́жеским нра́вом, блаже́нне, к подвиго́м устреми́лся еси́, / преми́рными блиста́нии трисо́лнечнаго све́та озаря́емь.

Поста́вив но́зе на ка́мени ве́ры, / не поколеба́лся еси́, блаже́нне, от искуше́ний и наве́т вра́жиих, / но, я́ко огнепа́льна звезда́, попаля́я вся благода́тию Пресвята́го Ду́ха.

Зако́ны Боже́ственныя соблюда́я, / побе́ду ве́чную взял еси́, преподо́бне, прогони́ти ду́хи лука́выя / и сих до конца́ низложи́л еси́.

Богоро́дичен: Неизглаго́ланно зачала́ еси́ Бо́га / и па́че естества́ родила́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, / земны́я от прегреше́ний изме́ншаго. / Те́мже молю́ Тя: мно́гих мя согрешений изба́ви.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь / и ми́лостивно в не вообра́жся, / препоя́ши мя с высоты́ си́лою, / е́же вопи́ти Тебе́, Сняты́й, / одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Я́коже честны́й би́сер, твоя́ мо́щи, преподо́бне, все́ми ви́димы, предлежа́т, / разли́чная исцеле́ния неоску́дно подаю́ще.

Глаго́лом и зако́ном Бо́жиим испо́лнитель был еси́, / испо́лнися, о́тче прему́дре, Боже́ственных даро́в и чуде́с, / и всем луча́ бога́тно испусти́л еси́.

Напра́вился еси́, преподо́бне, к Боже́ственным приста́нищем / окормле́нием Христа́ Бо́га на́шего, / напа́стей преше́д свире́пых волн.

Богоро́дичен: Де́ло, е́же соде́лал еси́, Го́споди, кто ска́жет? / Ю́же бо прокля́л еси́ в печа́лех роди́ти ча́да, / Сью Ея́ показа́лся еси́, / и ра́дуется же́нское отпа́дшее естество́ о Тебе́, Бо́зе, Богоро́дицы ра́ди.

Ин конда́к, глас 8:

Я́ко фи́никс псало́мский во удо́лиих по́стнических процве́л еси́, / трудо́в свои́х по́ты, я́ко плоды́ духо́вными, возвели́чил еси́ над все́ми Бо́га, / но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, / помина́й нас, чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти: / ра́дуйся, преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Седа́лен, глас 8:

Храни́тель сый Боже́ственных повеле́ний Влады́ки, сла́вне, / чи́стое житие́ твое́ показа́ тя священноде́теля Боже́ственна, / ка́плями по́тов твои́х пре́лести лю́тое у́глие погаси́л еси́ / и в ти́хое приста́нище дости́гл еси́, / зри́ши, блаже́нне, Его́же возжеле́л еси́. / Те́мже вопие́м ти: / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, / Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии, / Огнь бо всели́ся в Тя Божества́, / и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. / Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́ / и согла́сно вопие́м Ти: / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, / прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, / из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му / во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Поче́т до́брыми твои́ми нра́вы Бо́га Преблага́го, Мака́рие. / Те́мже исцеле́ний исто́чник излива́еши, / зной отгоня́я боле́зней же и печа́лей, му́дре.

Ны́нешняго жити́я красоты́ вся уме́ты вмени́л еси́, / да Христа́ приобря́щеши, / и сего́ ра́ди до́бре потруди́лся еси́, венцено́сче великоимени́тый.

Просте́р ум ко еди́ному Влады́це, / вене́ц нетле́ния от Него́ прия́л еси́, / сия́ющий све́тлыми светоли́тии и бога́тыми дарова́нии, / иде́же перворо́дных жили́ща.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице, помози́ ми, / прелука́вый враг поглоща́ет мя зе́льне лю́тыми воспомина́нии и помышле́нии, / я́же от Бо́га мя разлуча́ют, / не оста́ви у́бо мене́, ниже́ пре́зри.

Песнь 5

Ирмо́с: Твой мир даждь нам, Сы́не Бо́жий, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем, / я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Стра́сти попали́л еси́ огне́м воздержа́ния, / ду́шу озари́в Боже́ственными сия́нии, / де́монов прогони́тель яви́лся еси́, Боже́ственным Ду́хом просвеща́емь.

До́блести твоя́, Мака́рие, человекоуби́йца зре́ти не моги́й, / искуше́ния тебе́ простира́ет, / и́мже мужему́дренно противля́яся, до конца́ сего́ низложи́л еси.

Мирска́го смуще́ния отбе́гл еси́, / доброде́тельми удобри́в житие́ твое́, / мона́хов утвержде́ние был еси́, о́тче Мака́рие преподо́бне.

Богоро́дичен: Ты кре́пость моя́, Ты похвала́ и ра́дование, / Храни́тельница ми и заступле́ние, и прибе́жище, / и Предста́тельница непобеди́ма, Пресвята́я Богоро́дице, / те́мже спаси́ раба́ Твоего́.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна, / несть избавля́яй, / вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, / спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш: / Ты бо кре́пость немотству́ющих и исправле́ние.

Моля́ приле́жно Го́спода, / недви́жущагося о́трока це́ла сотворя́еши, / безгла́снаго пре́жде Бо́жиим про́мыслом показа́л еси́ многоглаго́лива, / о́тче наш, чудотво́рче Мака́рие, и́ночествующим свети́льниче пресве́тлый.

По́стническим огне́м искуси́вся, о́ко се́рдца твоего́ преочи́стив, / и доброде́тельным нра́вом ду́шу просвети́л еси́.

Вни́де в тя раче́ние Соде́теля, Богому́дре, / оста́вль земны́х пристра́стие, / единосе́льник показа́лся еси́ Вы́шним служи́телем.

Богоро́дичен: Без се́мене во чре́ве Бо́га зачала́ еси́, / Де́ва пребы́вши по рождестве́, Чи́стая, стра́шнем. / Те́мже хвала́ми Тя сла́вим, Тобо́ю изба́вльшеся кля́твы, Пречи́стая.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Вы́шних жела́я, воздержа́нием, и труды́, и по́ты наслади́вся, / жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в, / чуде́с дар прие́м от Христа́ Бо́га, / свети́льник яви́лся еси́ пресве́тлый. / Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя, / преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

И́кос:

Зва́ние Вседержи́тельныя десни́цы в се́рдцы твое́м яви́ся, / ты же но́вое пресве́тлое свети́ло, о́тче Мака́рие, показа́ся, / а́ще и естество́м челове́к быв, но Вы́шнего Иерусали́ма сограждани́н яви́ся, / вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния, / бога́тство и сла́ву, я́ко прах, нивочто́же вмени́в, / и на стра́сти, яко безпло́тен, подвиза́ся. / Тем вопие́м ти: / ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми проти́внии побежда́ются; / ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе, и́мже бесо́вская шата́ния искорени́шася. / Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый; / ра́дуйся, ста́ду твоему́ по́мощь и заступле́ние. / Ра́дуйся, правосла́вным лю́дем похвала́ и утвержде́ние, / и́хже соблюди́ моли́твами свои́ми от враг ненаве́тных, / да, вси ве́рнии, вопие́м ти: / ра́дуйся, Мака́рие, преподо́бне о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь / разсмотря́ем, ве́рнии: / я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый, / мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, / хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Воздержа́ния росо́ю до́блественне страстну́ю пещь погаси́л еси́, / слез же ка́плями, возду́шных князе́й написа́ния растерза́л еси́ / и со дерзнове́нием вопия́л еси́ Христу́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

По́стников ты был еси́ похвала́, Мака́рие, / кре́пко низложи́в де́монская шата́ния, / и ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя красоты́, вопия́ Христу́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Еди́ному Бо́гу возложи́в ду́шу и помышле́ние, те́сный путь ше́ствовал еси́, / тем получи́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия наслажде́ние. / И ны́не взыва́еши: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Тро́ице во еди́нстве правосла́вно служа́ще, / Тя, Ма́ти Де́во Чи́стая, я́ко Бо́га пло́тию ро́ждшую пропове́дающе, / земни́и, боже́ственне пое́м: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, / я́коже в горни́ле, / добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Ду́ха благода́ть прии́м, о́тче Мака́рие, сосу́д избра́нный показа́лся еси́, / святы́ню прии́м от Христа́ Бо́га, Ему́же непреста́нно вопия́: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Боже́ственною си́лою укрепля́емь, победи́л еси́ неви́димых враг ополче́ния, / к Све́ту прибли́жился еси́ невече́рнему, при́сно воспева́я: / да благослови́т вся тварь Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Мона́шествующих был еси́ пра́вило пра́вости и стра́сти вся кре́пко попра́л еси́. / Те́мже, возше́д на высоту́, научи́л еси́ воспева́ти: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Спасе́ния Хода́таица нам яви́лася еси́, Богоро́дице, / ро́ждшая Спа́са и Влады́ку всех. / Те́мже молю́ Тя: / спасе́ния сподо́би смире́нную мою́ ду́шу / песносло́вити Тя ве́рно во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ / огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная, / и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь, / да Тя, Богоро́дице, / непреста́нно велича́ем.

Мраз нощны́й до́блественне претерпе́л еси́ и вар дневны́й поне́сл еси́, / дом Прему́дрости Бо́жия был еси́ / и возше́л еси́ на го́ру Боже́ственнаго ра́зума.

А́лчбою, и моли́твами непреста́нными, и чистото́ю Бо́гу соединя́яся, / мно́жества мона́шествующих научи́л еси́ / веще́ственных всех огреба́тися.

Ста́до твое́, о́тче, возгна́л еси́ на па́жить чи́сту воздержа́ния, / и приве́л еси́ к безстра́стия исто́чнику, / и ны́не потщи́ся, па́стырю до́брый, сохрани́ти сие́ невре́дно.

Богоро́дичен: О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Бо́га Вы́шнего! / Твое́ Рождество́ на земли́ спасе́ние яви́ся гре́шником и смире́нным, / о Тебе́ бо спасо́хомся, ве́ровавшии, / но спаса́еши мя ны́не и во вся ве́ки жи́зненныя.

Свети́лен:

Многосве́тлый свети́льник, пусты́нное воспита́ние, чистоты́ сокро́вище, / А́нгелом собесе́дниче, дом Ду́ха Пресвята́го, Мака́рие преподо́бне, / непреста́нно моли́ся о ве́рою почита́ющих пречестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во, / я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице, / и но́сиши на Боже́ственных объя́тиих Боже́ственное Сло́во, / Его́же пе́сньми досто́йно сла́вим.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Боже́ственная и светоно́сная наста́ па́мять / и́же в по́стницех вели́каго Мака́рия, / ду́ши и телеса́ веселя́щи, / те́мже прииди́те, празднолю́бцы, / я́ко да наслади́мся ны́нешняго торжества́: / се бо на́ше звание прии́де, / и Ру́сския земли́ удобре́ние, / и Твери́ гра́ду похвала́ и утвержде́ние, / сонасле́дник бо Христо́в яви́ся, / и безпло́тных житию́ подража́тель быв, / и мо́лится Спа́су всех / умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Весели́ся и красу́йся о Го́споде, / вели́кий Тверь град, / процве́тше в себе́ но́ваго свети́льника, / я́коже со́лнце, вселе́нную просвеща́юща. / Красу́йся и лику́й, Це́рковь Бо́жия, / и́нок же мно́жества, сра́дуйтеся, / празднолю́бных собо́ри, взыгра́йте, / и, вене́ц от духо́вных цвете́ц69 испле́тше, с Дави́дом возопие́м: / сон че́стен пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

Чи́стое и пречестно́е прия́телище яви́ся Ду́ху Пресвято́му, / преподо́бне о́тче наш Мака́рие, / безпло́тных бо во пло́ти житию́ подража́л еси́, / теле́сная бо двиза́ния воздержа́нием умертви́в, / в живоно́сную ме́ртвость обо́лкся. / Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя венча́ся десни́цы / и чуде́с исцеле́ния от Него́ сподо́бися. / А́ще бо преста́вися от земли́, / но Бо́гови жив предстои́ши / и зде с на́ми неви́димо водворя́яся, / но, я́ко име́я дерзнове́ние, / моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Све́тлый и всепра́зднственный днесь возсия́ день, / я́коже второ́е со́лнце, / вся празднолю́бных собо́ры просвеща́я / и мглу отгоня́я дре́вняго помраче́ния, / честна́я па́мять Мака́рия вселе́нную созыва́ет, / честне́й бо его́ и чудотво́рней ра́це / со стра́хом и любо́вию предстоя́ще, / любе́зно облобыза́ем и мо́лимся: / во́инству на́шему одоле́ние побе́дное дарова́ти, / и смире́ние ми́ру, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213, Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 26 мая 1521 года. Купец из города Дмитрова, Михаил Воронков, пожертвовал средства на строительство каменной церкви вместо обветшавшей деревянной в Калязинском монастыре. Игумен монастыря Иоасаф водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать рвы под фундамент. Во время работ был обретен неразрушившийся гроб, от которого исходило благоухание. Игумен Иоасаф тотчас узнал гроб основателя монастыря – преподобного Макария, преставившегося в 1483 году. Братия монастыря и множество собравшегося народа совершили панихиду над перенесенным ко храму гробом. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления. Об этом было сообщено Московскому митрополиту Даниилу (1522–1539), который созвал в Москве Собор и, подробно рассмотрев свидетельства о святости преподобного Макария, установил празднование новоявленному святому. Мощи были торжественно перенесены в храм во Имя Святой Троицы. Феодосием из Твери была составлена служба на обретение мощей. До 1547 года почитание святого Макария совершалось только в его обители. На Московском Соборе 1547 года, при митрополите Макарии (1543–1564), преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых, память его в числе других русских святых постановлено праздновать по всей России. Сведения о преподобном Макарии Калязинском помещены также 17 марта, в день памяти преставления святого.

Литература:

Анатолий, архимандрит. Житие преподобного отца нашего Макария Калязинского чудотворца. Калязин, 1884.

* * *

67

Сейт – учитель магометанского закона.

68

Тафия́ – татарская (турецкая) шапочка, носимая под шапкой.

69

Цвете́ц – цветков.


 В 25-й де́ньВ 26-й деньВ 27-й день