Библиотеке требуются волонтёры

В 26-й де́нь

Свята́го апо́стола Ка́рпа, еди́наго от седми́десяти

Стихи́ры апо́стола, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии:

Прия́тными сия́нии, ум Боже́ствен творя́,/ просвети́лся еси́, всебога́те,/ и на про́поведь Христо́ву изше́л еси́,/ и лю́ди научи́л еси́ чти́ти Его,/ я́ко Человеколю́бца./ И ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Звезда́ пресве́тла я́влься Боже́ственными сия́нии,/ вселе́нныя концы́ просвеща́еши всегда́ уче́нии, блаже́нне,/ и разгоня́еши благода́тию мрак неду́жный кому́ждо./ И ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Же́ртву безкро́вну Бо́гу жря соверше́нную,/ за Того́, му́чениче, поже́рлся еси́/ и прине́слся еси́ к разу́мней трапе́зе,/ же́ртва благово́нна, апо́столе Ка́рпе всебога́те./ И ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Всепе́тая Влады́чице,/ наде́жде ве́рных и утвержде́ние,/ прибе́жище и по́мощь, Тя мо́лим:/ от вся́кия беды́ рабы́ Твоя́ сохрани́/ ве́рою покланя́ющияся Рождеству́ Твоему́,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Своего́ А́гнца А́гница и Непоро́чная Влады́чица/ на Кресте́ я́ко ви́де, зра́ка не иму́ща, ниже́ добро́ты,/ увы́ Мне, – рыда́ющи, глаго́лаше:/ где добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший?/ где благоле́пие?/ где благода́ть блиста́ющая о́браза Твоего́,/ Сы́не Мой любе́знейший?

Тропа́рь, глас 3:

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово, его́же краегране́сие: Сла́внаго хвалю́ Ка́рпа Боже́ственною любо́вию.Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Любо́вию соверша́ющия твою́ светоно́сную и свяще́нную,/ сла́вную и всечестну́ю па́мять/ све́та Боже́ственнаго испо́лни, апо́столе, моли́твами твои́ми.

Весь возложи́вся Влады́це, Сего́ зако́ны честны́я невре́дны соблю́л еси́,/ беззако́нныя же благозако́нию научи́л еси́, апо́столе.

Ум преу́мный возлюби́в в зре́нии та́йном,/ умо́м озари́вся, всеблаже́нне свяще́нне,/ свет яви́лся еси́ вторы́й.

Богоро́дичен: Ро́ждали, Де́во, несказа́нно,/ есте́ственныя зако́ны обнови́ла еси́,/ те́мже Тя блажи́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Цевни́ца, бряца́ющая Ду́хом, был еси́, всеблаже́нне,/ богодви́жимый язы́к твой, веща́ющ вели́чия Спа́са и Бога на́шего.

Име́я Сло́во пребезнача́льное, направля́ющее тя и я́ве укрепля́ющее,/ безбо́жным спаси́тельны стези́, Ка́рпе, показа́л еси́.

Ка́рпе, спаси́тельное пропове́дание тва́ри,/ я́ко святи́тель Богоприя́тен, возвести́в,/ мно́га подъя́л еси́ гоне́ния и ско́рби, сла́вне.

Богоро́дичен: Но́во я́ко Отроча́ родила́ еси́,/ пре́жде век из Отца́ возсия́вшее неизглаго́ланно, Богороди́тельнице,/ сего́ ра́ди Тя сла́вим.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Боже́ственное сия́ние восприи́м, Ка́рпе прему́дре, Уте́шителево,/ омраче́нныя неве́дением просвети́л еси́/ и, преста́влься к Вы́шнему Ца́рствию, Царю́ всех предстои́ши,/ моля́ Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чся и пребы́сть,/ И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде рождества́, сохрани́ Всенепоро́чну, един Госпо́дь./ Того приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза,/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Созда́в, я́ко ка́мение, ве́рных мно́жество на благоче́стия ка́мени,/ хра́мы соде́лал еси́ Свята́го Ду́ха, Богому́дре апо́столе.

Но́вы соде́лав Креще́нием, Богоблаже́нне, обетша́вшия нра́вом тле́нным,/ челове́ки спасл еси́, сла́вящия Христа́, Бо́га на́шего.

Явля́я та́инство Покры́вшаго доброде́телию, Богому́дре, Небеса́,/ привле́кл еси́ язы́ки к позна́нию Его́, тьму́ отгоня́.

С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, путь ше́ствуя мно́жицею,/ пути́, веду́щия, Ка́рпе, показа́л еси́ лю́дем ко благоче́стию.

Богоро́дичен: У́мно Богоно́сный, Богороди́тельнице,/ го́ру Тя ви́де ве́лию и присе́нную, Отрокови́це,/ от нея́же прии́де пло́тию Бог наш.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,/ Твой мир да́руяй.

Я́ко садоде́латель изря́ден, показа́л еси́ лю́дем живо́тное дре́во,/ от него́же яды́й жив бу́дет про́чее во ве́ки,/ Христопропове́дниче апо́столе.

Пропове́дник язы́ков, апо́стол и учи́тель че́стен,/ священнотаи́нник и священносло́в, Ка́рпе, быв,/ в весе́лии Владь́ще предстои́ши.

От восто́ка прише́л еси́, я́ко незаходи́мая звезда́,/ вселе́нную заря́ми твои́х слове́с и свяще́нными просвеща́я о́бразы,/ иера́рше апо́столе.

Богоро́дичен: Скве́рну души́ и телесе́ очи́сти ми ны́не, Благослове́нная,/ милосе́рдым Твои́м воззре́нием,/ я́ко да Тя пою́ и велича́ю по до́лгу, Всепе́тая.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Источа́ет ра́ка твои́х моще́й/ исцеле́ния то́ки тре́бующим, святи́телю, благода́тию Боже́ственною,/ и отъе́млет стра́сти, и потопля́ет нечи́стыя ду́хи.

Сло́во твое́, от безслове́сия избавля́я челове́ки,/ и чуде́с вели́кое показа́ние, сла́вне,/ заблу́ждших ко благоче́стию, Ка́рпе, наста́ви.

Вжиля́емь си́лою Боже́ственною,/ зми́я, на высоту́ хулу́ глаго́лавшаго, погуби́в,/ от о́наго поглоще́нныя, апо́столе, спасл еси́.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ без боле́зни Зижди́теля, Всенепоро́чная,/ боле́зни и труды́ на́ша отъе́млющаго/ и неболе́зненней сподобля́юща пи́щи челове́чество.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Я́ко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе Ка́рпе,/ чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема,/ спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Неду́ги отгоня́ веща́нием, исцеля́я стра́сти зна́мением то́кмо еди́ным,/ спаси́тельное возвести́л еси́ пропове́дание, священнотаи́нниче Ка́рпе,/ просвеща́я су́щия во тьме.

Я́рости князе́й, му́дре, ника́коже убоя́вся,/ до́блественне отлучи́лся еси́ к страда́нию бо́лезненных трудо́в, взыва́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Посети́вый тя Госпо́дь, Ка́рпе,/ Ве́ррии Боже́ственна поста́ви посети́теля,/ изря́дно посеща́юща сию́ посеще́нии Боже́ственными.

Богоро́дичен: Я́ко простра́ннейши су́щи небе́с,/ в ложесна́ прия́т Сло́во Невмести́мое, Де́во,/ избавля́ющее тесноты́ вся́кия род челове́ческий.

Песнь 8

Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго/ и показа́вшаго нам ору́жие во спасе́ние,/ о́троцы, превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Па́влу, му́дрому наста́внику, в посла́ниих служа́ Боже́ственных, святи́телю,/ спаси́тельная уче́ния всем разда́л еси́ спаса́емым.

У́тро све́тлое, озаря́яй вселе́нную све́том про́поведи, показа́лся еси́,/ и неразу́мия тьму́ глубо́кую отгна́л еси́, досточу́дне.

Чудеса́ соверша́я призыва́нием Отца́ и Ду́ха, му́дре, и Сло́ва воплоще́ннаго,/ уве́рил еси́ е́ллины му́дрыя Триипоста́сное Существо́ чти́ти.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ Не́бо, Богороди́тельнице,/ возсия́вши нам пра́вды Со́лнце,/ просвеща́ющее вся ны в ра́зум Богоразу́мия.

Песнь 9

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Ви́дев со сла́вою Бо́га, восходя́ща с пло́тию в Вы́шняя,/ седми́десятим, Ка́рпе, ученико́м соприче́лся еси́,/ изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник Боже́ствен явля́яся.

Я́ко овча́ посреди́ волко́в, по́слан был еси́,/ претворя́я тех, Ка́рпе, к разуме́нию, сло́вом и́стинным на спасе́ние,/ и прелага́я сих нрав, Богоглаго́ливе, ко благоче́стию.

Собесе́дник яви́лся еси́ а́нгелом, апо́столе Ка́рпе Богоглаго́ливе,/ апо́столом же и му́чеником, ди́вно во благоче́стии сконча́вшимся,/ с ни́миже лику́я ве́село, и нас помина́й.

Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю,/ и свято́е пропове́дал еси́ Ева́нгелие ве́рою,/ и ду́ши Живода́тельному Сло́ву приве́л еси́./ Те́мже тебе́ да́рует насле́дие Небе́сное.

Богоро́дичен: Глас Ти прино́сим, Де́во, Гаврии́лов, вопию́ще:/ ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, ра́дуйся, земле́ неде́ланная,/ клас красе́н плодонося́щи, Пита́теля всей тва́ри.

Святой апостол Карп

Святой апостол Карп (из числа 70-ти) – ученик и спутник святого апостола Павла. Во Втором послании к Тимофею апостол упоминает имя Карпа, в доме которого в Троаде он оставил фелонь и книги (2Тим. 4:13). Зная Карпа как человека добродетельного и обладавшаго возвышенной чистотой ума, апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. Апостол Карп ходил с проповедью Евангелия на остров Крит. Здесь его посетил святой Дионисий Ареопагит (память 3 октября). В своих воспоминаниях Дионисий рассказывает о чудесном видении апостолу Карпу.

Святой апостол Карп скончался мирно в Берии (по другим источникам, он принял мученическую кончину в гонение римского императора Нерона).

Свята́го великому́ченика Христо́ва Гео́ргия, му́чившагося в Средце́, гра́де Бо́лгарском, от безбо́жнаго царя́ Сели́ма Ту́рскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж:1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х:стихи́ры на 8, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, прехва́льне му́чениче Христо́в Гео́ргие!/ Тебе́ ни свире́пство мучи́теля,/ ни слове́с ласка́ния, ни мук преще́ния,/ ни го́рькая бие́ния, ни темни́ца/ от Христа́ отверго́ша, сла́вне,/ но в толи́ко суровство́ нечести́вии приидо́ша,/ е́же свяще́нным твои́м пло́тем с же́злы возноси́тся на возду́х/ и земли́ обагри́тися кро́вию твое́ю./ Ты же ни гла́са испусти́л еси́, му́чениче,/ но вта́йне устна́ми движа́, моли́твы возсыла́л еси́ к Бо́гу,/ Его́же из младе́нства возлюби́л еси./ Ему́же и моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в, Гео́ргие прехва́льне!/ Ты кро́вию твое́ю честно́ю зе́млю освяти́л еси́,/ и скве́рныя кро́ви, приноси́мыя бесо́м, упраздни́л еси́,/ и вене́ц нетле́нный от руки́ Госпо́дни на версе́ твое́м прия́л еси́, всече́стне,/ не от ка́мений честны́х укра́шен,/ но твое́ю кро́вию прозябе́н./ Те́мже моли́ся Христу́/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, великому́чениче Христо́в, Гео́ргие всече́стне!/ Мы освяща́еми есмы́,/ твоя́, свяще́нне, боре́ния и по́двиги сла́вящии,/ и́миже подвиза́лся еси́ по Христе́ Бо́зе в ле́тех после́дних/ проти́ву неви́димаго врага́ ко́знем/ и срацы́нскую ве́ру безбо́жную попра́л еси́ твои́м терпе́нием;/ те́мже и сограждани́н А́нгелом был еси́, пресла́вне,/ и всем страстоте́рпцем сопресто́льник./ С ни́миже моли́ся Го́сподеви/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие,/ добро́то ю́ностная души́ же и телесе́,/ сто́лпе ве́ры Правосла́вныя,/ свире́пством мучи́теля непозы́бленный,/ сосу́де му́дрости Боже́ственныя,/ ласка́нием врага́ несокруше́нный,/ до́блесте му́жественная, преще́нием мук неустраши́мая,/ терпе́ние кре́пкое, бие́нием неодоле́нное,/ ни в темни́цу затворе́нием,/ ни огня́ опале́нием,/ ни на дре́ве пове́шением/ Христа́ Бо́га на́шего моли́/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие,/ и́же му́дростию Ду́ха нече́стие посрами́вый,/ и ага́ряном безбо́жным уста́ затвори́вый,/ и Христа́ Бо́га всем пропове́давый,/ и от ве́ры Правосла́вныя не отступи́вый;/ те́мже и мук нестерпи́мых искуше́нию подве́рженный,/ но, благода́тию укрепля́емь, побе́дне вся претерпе́вый/ и, на дре́ве пове́шен,/ я́коже ле́ствицею, выспрь в Не́бо возлете́вый/ Христа́ Бо́га на́шего моли́/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие,/ и́же на дре́ве пове́шенный/ за пове́шеннаго на Кресте́ и воскре́сшаго Христа́,/ и росы́ Небе́сныя наслади́выйся,/ и ту́ка ми́лости Боже́ственныя вкуси́вый,/ и благоуха́ния рая́ пролия́вый вме́сто смра́да нетле́ния,/ и воскресе́ния о́браз всем показа́вый;/ тем ны́не причаща́яся блаже́нства Ца́рства Небе́снаго/ и лицезре́ния Боже́ственныя добро́ты,/ Христа́ Бо́га на́шего моли́/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ тя ро́ждшим Бог дарова́,/ плод моли́твы их и благоволе́ния Своего́,/ му́чениче Гео́ргие сла́вив,/ тогда́ тя печа́тию любве́ Своея́ зна́мена,/ я́ко да, во́зрастом преспева́я,/ себе́ в ве́ре Христо́вей кре́пце утвержда́еши,/ те́мже дерзну́вше нечести́вии/ от Ка́мене краеуго́льнаго тя отто́ргнути,/ му́ченика сла́вна тя соде́лаша.

Егда́ тя ага́ряне осуди́ша на смерть/ и на дре́ве пове́сиша нечести́вии,/ му́чениче Гео́ргие сла́вне,/ тогда́, посрами́ти истле́нием ве́ру воскресе́ния хотя́ще,/ тридне́вно непогребе́нна тя оста́виша,/ оба́че, тридне́вно Погребе́нный и из ме́ртвых Воскресы́й,/ росо́ю прохлажда́ше вар/ и благоуха́нием те́ла твоего́ зло́бу их обличи́.

Егда́ тя ро́ждшая пове́шена зря́ше/ и с тобо́ю, непогребе́нным, тридне́вствоваше,/ му́чениче Гео́ргие сла́вне,/ тогда́, Магдали́не уподо́бльшися,/ благода́рственными слеза́ми облива́шеся,/ оба́че Пребоже́ственней Мари́и подража́ющи,/ ору́жие про́йде святу́ю ду́шу ея́,/ те́мже вско́ре ти после́дова,/ и спогребе́ся тебе́, и в Ца́рствие совсели́ся.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, мучениколю́бцы вси,/ лик соста́вим,/ венцы́ похвала́ми плету́ще/ и честну́ю главу́ великому́ченика Христо́ва, Гео́ргия но́ваго, венча́юще,/ напосле́док ле́том в Средце́ гра́де муче́ния дверь до́бре проше́дшаго:/ сей бо храбо́рник, Христо́вою вооружи́вся ве́рою,/ в по́двиг вни́де му́жественне,/ и Христа́ испове́да, Сы́на Бо́жия и Бо́га,/ Творца́ и Судию́ вся́ческих,/ пред тьмочи́сленным наро́дом,/ и Моаме́фова преда́ния и зако́ны/ и уче́ния его́ до конца́ низложи́./ Мучи́теля и царя́ безбо́жнаго, Сели́ма Ту́рскаго, попра́в,/ му́чеником бысть о́браз и подписа́ние./ Прииди́те, лю́ди ве́рнии, сего́ подража́йте,/ да и подо́бным венце́м приобщи́теся./ Бога́тии и ни́щии,/ и здра́вии, и неду́жнии,/ почерпи́те оби́льно исцеле́ния/ в сла́ву Христу́ Бо́гу от ковче́га свяще́ннаго,/ я́ко от нетле́нна исто́чника./ Сей у́бо, на земли́ пострада́вый/ и ны́не на Небесе́х ца́рствуя,/ со А́нгелы, и с ли́ки му́ченик,/ и со все́ми святы́ми мо́лится Спа́су о нас,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

А́ще бде́ния не пое́ши, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:или́ Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: Всю отложи́вше:

А́гнца Своего́ А́гница Нескве́рная дре́вле/ и Непоро́чная Влады́чица/ на дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая.

Проро́чества Иса́иина чте́ние(глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе,/ и соберу́тся кня́зи от них;/ кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́ и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель,/ глаго́лет Госпо́дь Бог и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь;/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог./ И еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй;/ сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовали бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т,/ су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́, не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Све́тлый му́ченик сла́вным страда́нием свои́м/ Го́рния си́лы возвесели́,/ нам же на земли́ пра́здник воздви́же добропобе́днаго своего́ преставле́ния,/ в не́мже по́двиги его́ прославля́юще,/ я́же за Христа́ да́же до сме́рти претерпе́,/ си́це к нему́ возопии́м:/ моли́ о нас, свя́те Гео́ргие,/ получи́ти нам ра́йское вселе́ние и ве́лию ми́лость.

Глас 2: Весели́ся о Го́споде, гра́де Софи́е!/ Ра́дуйтеся, о́крестная вся,/ и похвала́ми воспо́йте но́ваго страстоте́рпца Гео́ргия,/ в после́дния дни пострада́вшаго/ и ра́вное терпе́ние дре́вним показа́вшаго./ Просла́вим у́бо Христа́, того́ укре́пльшаго,/ и побе́ду на сопроти́вныя дарова́вшаго,/ и венце́м све́тлым венча́вшаго,/ нам же того́ моли́твами подаю́щаго/ ве́лию и бога́тую ми́лость.

Глас 8: Страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие,/ наве́том нечести́вых мучи́телю предста́л еси́/ и, ласка́нием его́ увеща́емь благоче́стия отрещи́ся,/ я́сно Христа́ Бо́га всем пропове́дал еси́/ и ага́рянскую ве́ру до конца́ низложи́л еси́ си́лою Ду́ха Бо́жия./ Те́мже по мно́гих му́ках пове́шенней пло́ти твое́й,/ возсе́д свое́ю кро́вию я́коже на колесни́цу о́гненную,/ восте́кл еси́ к Тро́ице, Бо́гу на́шему, блаже́нне,/ и, Небе́сным счи́слився лико́м,/ мо́лиши спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5:

Стеце́мся любо́вию, бра́тие,/ к настоя́щему торжеству́ сла́внаго му́ченика Гео́ргия./ Во́инства Небе́сная да веселя́тся,/ земля́ же да удиви́тся све́тлаго ю́ноши пресла́вному терпе́нию/ жезло́м бие́ния, и огне́м опале́ния, и на дре́ве пове́шения./ Кто не удиви́тся, кто не просла́вит/ и хвале́ния пе́сней не воспое́т ему́, глаго́ля:/ му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас,/ почита́ющих па́мять твою́,/ изба́витися нам вся́каго прило́га сопроти́внаго/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Храм и дверь еси́,/ пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый Пра́вды, просвети́ти хотя́,/ я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Страда́лец до́блественный и во́ин непобеди́мый/ Святы́м Ду́хом показа́вся,/ низложи́л еси́ супоста́та му́дростию слове́с,/ и дел твои́х, сла́вне, и терпели́выми показа́нии./ Те́мже прия́л еси́ вене́ц нетле́нный от руки́ Госпо́дни,/ с Вы́шними ли́ки счета́вся,/ му́чениче Христо́в Гео́ргие,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ку́ю ти досто́йную похвалу́ принесе́м,/ страстоте́рпче Гео́ргие,/ и ку́ю песнь воспое́м?/ Земну́ю бо сла́ву, я́ко уме́ты, презре́в/ и ласка́нием врага́ неодоле́нный пребы́в,/ ро́ждшия тя наказа́ние восприя́л еси́/ не боя́тися сме́рти за Христа́, Спа́са на́шего./ Те́мже повеше́нию осужде́н/ и ду́шу твою́ Го́сподеви преда́в,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни/ во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Христу́ Бо́гу ны́не дерзнове́нно предстоя́,/ страстоте́рпче Гео́ргие,/ и наслажда́яся я́сно красоты́ Его́ нетле́нныя,/ не забу́ди сро́днаго промышле́ния/ о гра́де твое́м и лю́дех твои́х,/ но моли́ сохрани́тся им/ от вся́каго обстоя́ния вра́жия/ и кре́пце утверди́тися в правосла́вием благоче́стии/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Великому́чениче Христо́в Гео́ргие,/ ты, оклевета́емь от нечести́вых и богоме́рзких сеи́т67,/ предста́л еси́ мучи́телю./ Мучи́тель же, удиви́вся твоему́ во́зрасту и красоте́ лица́,/ нача́ ласка́нием увеща́ти тя окая́нный от христиа́нския ве́ры,/ и тафию́68 возложи́ на честну́ю главу́ твою́,/ ю́же они, беззако́ннии, ноша́ху./ Ты же, му́чениче, де́рзостно попра́л еси́ нога́ми твои́ми/ и поплева́л еси́ ли́ца их,/ безбо́жны наре́к,/ и, я́сно Христа́, Сы́на Бо́жия, со Отце́м и Святы́м Ду́хом/ пред все́ми пропове́дав,/ срацы́нскую ве́ру и зако́ны их до конца́ низложи́л еси́/ Боже́ственною Уте́шителя си́лою./ И по мно́гих му́ках зломы́сленный мучи́тель огне́м искуси́ плоть твою́,/ ты же я́ко хлеб сла́док, Тро́ице прине́слся еси́, блаже́нне,/ и Небе́сным счисли́лся еси́ А́нгелом./ Тем тя мо́лим:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ пра́здника.

Крестобого́родичен:

На Дре́ве ви́дящи воздви́жена Сы́на Своего́, Пречи́стая,/ утро́бою ма́терски растерза́ющися, зва́ше:/ увы́ Мне, ка́ко за́йде, Све́те Мой Безле́тный?

Тропа́рь свята́го, глас 4:

Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста/ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах и посте́х о́браз быв доброде́тели,/ бога́тство же, и сла́ву, и доброро́дство теле́сное, я́ко не су́щее, презре́в,/ и Христа́ еди́наго от души́ возлюби́л еси́,/ и Того́, и́стиннаго су́ща Бо́га, в Тро́ице покланя́ема,/ пред нечести́выми ту́рки пропове́дал еси́,/ и, срацы́нскую ве́ру, и зако́ны Моаме́фовы под нога́ми попра́в/ и мучи́теля ужаси́в,/ муче́ния венце́м украси́вся, сла́вне,/ к Небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием,/ прему́дре Гео́ргие./ Моли́ Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество твое́ и спасти́ лю́ди и град,/ и́же твоя́ по́двиги при́сно почита́ющия.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Боже́ственною уя́звлен любо́вию,/ прему́дре Гео́ргие сла́вне,/ Христа́ Бо́га нечести́вым пропове́дал еси́/ и злоче́стие ту́рское нога́ми попра́л еси́;/ муче́ния же венце́м украси́вся,/ к Небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием./ Моли́ Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество твое́, град и лю́ди,/ по́двиги твоя́ присно почита́ющия.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Софи́йская ма́ти, Софи́и подража́ющи му́ченице,/ плод утро́бы своея́ поощря́ше сме́рти за Христа́ не боя́тися./ Те́мже ве́ры не отрече́ся до́брое порожде́ние и, муки претерпе́в му́жественне,/ ду́шу свою́ Го́сподеви вручи́,/ и, на дре́ве нетле́нно пове́шен, воскресе́ния о́браз бысть./ Сла́ва Да́вшему им кре́пость,/ сла́ва Прия́вшему я,/ сла́ва Назда́вшему нас честны́м страда́нием их.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка/ в Тебе́, святе́м Киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д./ Яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства Твоего́:

Красоту́ лица́ даде́ тебе́ Бог и добро́тою души́ тя укра́си,/ ты же, тала́нт преумно́жив, ни́ву удобри́л еси́ сдробле́нною пло́тию/ и, кро́вию се́мя ца́рствия напои́в, терпе́нием же се́ющего препоя́сався,/ в ру́це Го́сподеви всего́ себе́ пре́дал еси́./ Сего́ ра́ди угобзи́ся плод, и пожа́л еси́ муче́ния венцы́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/ Что же возъимену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся!/ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

Прему́дрости Бо́жия Сло́ва прича́стник быв пребога́тно,/ ага́рянских учи́телей посрами́л еси́,/ Христа́ же посо́бника приобре́т, ужа́сныя му́ки претерпе́л еси́/ и, да́же до сме́рти благоче́стия не отпа́д,/ на дре́ве пове́шен, тридне́вствовал еси́/ и нетле́нием те́ла благочести́вых обвесели́л еси́./ Те́мже, днесь свято́е твое́ преставле́ние пра́зднующе/ и Го́сподеви хвалу́ принося́ще, треблаже́нне Гео́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость и Сло́во во чре́ве Твое́м заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия,/ ми́ру родила́ еси́ мир содержа́щаго/ и в объя́тиях име́ла еси́ вся содержа́щаго,/ Пищеда́теля всех и Творца́ тва́ри./ Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Де́во, и ве́рою сла́влю Тя,/ изба́вится мне прегреше́ний и в День Суда́,/ егда́ предста́ти и́мам пред Лице́м Созда́теля моего́,/ Влады́чице Де́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми,/ вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Праве́дник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 63.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

В по́двизе муче́ния себе́ до́бре утверди́в/ и словесы́ Боже́ственными укрепи́в,/ бесо́вскую си́лу разори́л еси́,/ ага́рянския учи́тели посрами́л еси́,/ сердики́йския лю́ди удиви́л еси́,/ а́нгельския си́лы ужаси́л еси́/ и му́ченический лик просла́вил еси́./ Ны́не же десни́цею Христа́ венча́емь,/ моли́ о нас, страстоте́рпче Гео́ргие.

Кано́н свята́го му́ченика, глас 4, его́же краегране́сие: Но́вому му́ченику но́вую плету́ похвалу́.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Новоявле́н му́ченик, блаже́нне Гео́ргие, вселе́нней напосле́док яви́лся еси́,/ те́мже пода́ждь ми сло́во твое́ю благода́тию, твоя́ по́двиги воспева́ти по достоя́нию.

Очи́ма мы́сленныма, предстоя́ на суди́щи, му́чеников зрел еси́ честно́е сосло́вие,/ тебе́ призыва́ющих ра́достно, Гео́ргие,/ и подо́бными венцы́ украша́ющих.

Во́инством досточу́дным твоего́ сопротивле́ния погаси́в Моаме́фова преда́ния и зако́ны,/ ве́ру их срацы́нскую попра́л еси́, досточу́дне Гео́ргие, о Христе́ укрепля́яся,/ и злочести́ваго мучи́теля соверше́нне посрами́л еси́, сла́вне.

Оде́явся в броня́ испове́дания ве́ры и шлем возложи́в благода́ти,/ светле́йший язы́ком, Гео́ргие, боговеща́нным и честны́м,/ я́коже мече́м, ссекл еси́ безу́мнаго мучи́теля.

Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха/ Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию породила́ еси́,/ И́же от Отца́ без ма́тере и нас ра́ди из Тебе́ без отца́.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Ополче́ние злочести́вое, я́ко воево́да си́лен, победи́л еси́/ и стропти́ваго зми́я вся хи́трости попра́л еси́, му́чениче Гео́ргие.

О Влады́це пе́рвее и Го́споде не насы́тишася иуде́и законопресту́пнии и пророкоуби́йственнии,/ но и Того́ му́ченика разреза́ему те́лу, и огне́м опаля́ему неми́лостивно,/ и води́му по гра́ду от слуг нече́стия.

Епа́рх се́ти простира́ше словесы́ ласка́тельными к ловле́нию страда́льца прему́драго./ Но он вопия́ к нему́:/ преста́ни на мно́зе буесло́вия, аз бо бесо́м не поклоню́ся,/ ни пожру́, па́че Творца́, нас созда́вшаго.

Му́дренно после́довал еси́ Влады́це твоему́,/ от иуде́й пророкоуби́йственных на Дре́ве пове́шенному,/ и во пло́ти твое́й испо́лнил еси́ лише́ние скорбе́й Христо́вых за Це́рковь.

Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́/ па́че естества́, благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́,/ те́мже, ра́дуйся, вопие́м Ти,/ я́ко Го́спода ро́ждшей, спасе́ние душа́м на́шим.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Во́инство, су́щее на земли́, возненави́дев, му́чениче,/ Небе́сныя возжела́в сла́вы, боле́зни претерпе́л еси́ за Христа́ Бо́га/ и огнепа́льную смерть от безбо́жных и скве́рных ту́рков,/ беззако́ннаго же царя́ Сели́ма посрами́л еси́ Христо́вым посо́бием./ Те́мже днесь святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем, Го́сподеви принося́ще хвалу́,/ треблаже́нне, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва: Вознесе́н на дре́во от нечести́вых/ и тридне́вствовав нетле́нно в посрамле́ние их,/ страстоте́рпче святы́й Гео́ргие блаже́нне,/ возвесели́ благода́тию твое́ю правосла́вных люде́й твои́х и град,/ огражда́я их от вра́жиих нападе́ний/ и подая́ им в посо́бие всегда́ моли́твы твоя́,/ дерзнове́нием же е́же к Бо́гу – ве́ру, победи́вшую мир.

И ны́не, Богоро́дичен:

Со́лнца о́блаче разу́мнаго, Боже́ственнаго Све́та свети́льниче златокова́нный,/ Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице,/ омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й/ безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся,/ и оскверне́нное ми се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния, покая́ния же слеза́ми,/ и от тиме́ния мя очи́сти дел мои́х, да любо́вию зову́ Ти:/ Богоро́дице Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га/ прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми:/ Тебе́ бо име́ю наде́жду, раб Твой.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Что ми мно́гая словеса́ и обеща́емая тле́емая, я́же безу́мие предлага́еши? –/ Гео́ргие глаго́лал еси́ к мучи́телю, –/ сия́ вся мне же́лчи горча́йши./ Но твори́, е́же хо́щеши, о злому́дренне, аз бо вопию́:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Изнури́ плоть твою́ мно́гими ра́нами злому́дренный мучи́тель,/ ты же, треблаже́нне, по́мысл непрекло́нен спасл еси́,/ поя́ усе́рдно тя Укре́пльшему:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ника́коже тебе́ послу́шаю, к па́губе привлача́юща,/ е́же служи́ти нечи́стым бесо́м,/ я́коже вы, нечести́вии, слу́жите помраче́нной пре́лести, –/ Гео́ргий к мучи́телю веща́ше. –/ Умру́ же па́че усе́рдно за Уме́ршаго мене́ ра́ди и с му́ченики вопию́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во,/ и по рождестве́ яви́лася еси́, де́вствующи па́ки./ Те́мже немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, Влады́чице,/ ве́рою несумне́нною взыва́ем.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Изнемого́ша бию́щии, страстоте́рпчестей пло́ти утве́рждшися,/ и мучи́тель, томле́ния изыску́я:/ ты же до́блественне терпе́л еси́, красу́яся ра́нами,/ я́же за любо́вь подъя́л еси́ Го́спода твоего́.

Коль стра́шно же и пресла́вно за Христа́ сопротивле́ние твое́,/ ему́же у́бо почуди́шася племена́, обре́тшаяся на по́двизе, и похвали́ша терпе́ния,/ ту́рцы же и срацы́ни студо́м облеко́шася.

О, нра́ва благочести́ва!/ О, до́блественна ра́зума!/ О, ве́ры тепле́йшия честна́го страстоте́рпца Гео́ргия!/ Ея́же ра́ди Бо́га получи́.

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мо на враги́ предлага́ем,/ Тя держа́ву и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Ника́коже поколеба́ша столпа́ благоче́стия свире́пство повелева́ющаго безбо́жнаго мучи́теля,/ ни жезлы́ бие́ния, ни го́рькая темни́ца, ни ра́ны,/ ниже́ смерть ну́жднейшая.

О́ку Херуви́мскому ума́ твоего́ чистота́ уподо́бися:/ до́ле бо му́жески терпе́л еси́ муче́ния,/ горе́ же предстоя́л еси́ Влады́це, посла́вшему тебе́ вене́ц побе́дный.

Взыгра́шася све́тло му́ченичестии тогда́ ли́цы, ви́девше твое́ дерзнове́ние,/ и, прини́кше ку́пно со А́нгелы,/ неви́димо укрепля́ху тя в по́двизе.

Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ко Де́ва, во утро́бе вся Содержа́щаго неискусому́жно прие́мши, не стужи́ Си.

Конда́к, глас 4:

Я́ко звезда́ пресве́тлая, яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови,/ пра́веднаго со́лнца Христа́ возвеща́ющи страда́нии твои́ми, страстоте́рпче,/ вели́кий му́чениче Христо́в Гео́ргие,/ и пре́лесть погаси́л еси́ срацы́нскую,/ и Моаме́фова преда́ния и зако́ны под нога́ми твои́ми попра́л еси́,/ и беззако́ннаго царя́ и мучи́телей ужаси́л еси́ кре́пким твои́м терпе́нием,/ и ве́рным подае́ши свет,/ моля́ся к Бо́гу непреста́нно/ о всех нас.

И́кос:

Прему́дрый Зижди́тель Влады́ка и Господи́н виногра́да мы́сленнаго/ я́коже пресвяты́ми усты́ и́же о при́тчи виногра́да глаго́лет:/ я́коже во единонадеся́тый час де́лавшим подо́бную даст це́ну,/ та́кожде и от пе́рваго часа́ де́лавшим./ И ны́не де́лы извести́ в при́тчи кры́емое,/ Гео́ргия но́ва показа́в, све́тла му́ченика и храбо́рника преизря́дна,/ преда́ния и зако́ны Моаме́фовы под нога́ма свои́ма попра́вшаго/ и беззако́ннаго царя́ Сели́ма и мучи́тели ужаси́вшаго кре́пким терпе́нием,/ на са́мый у́бо после́док ле́тных ты́сящ подо́бна бы́вшаго пе́рвым страда́льцем./ Того́ Христо́с просла́ви нетле́нием исцеле́ния, и́же ве́рным подае́т свет,/ моля́ся непреста́нно к Бо́гу о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Наноси́мая ти страда́ния, Гео́ргие досточу́дне, ели́ко пе́стрый он и кова́рный мучи́тель наноша́ше,/ ты же, страда́льче, му́жественне терпе́л еси́ за любо́вь Христа́ твоего́, ра́достно поя́:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси.

И́стинен аз му́ченик и́стиннаго Христа́, Бо́га на́шего, –/ страда́лец взыва́ше к беззако́нным, –/ бие́ния же́зленная, и огнь,/ и ины́я му́ки гото́в еемь сла́дце подъя́ти за любо́вь Христа́ моего́, ра́достно поя́:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Зубы́ скре́гчуще уби́йственне, беззако́ннии ту́рцы,/ я́ко зве́рие, восхи́тиша Богоявле́нника и огню́ предава́ху,/ му́ченик же ра́достно поя́ше:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим Ти:/ благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́тропы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ублажи́ша тя лю́ди, благослови́ша святи́телие,/ слы́шаще твое́ му́жественное терпе́ние и ко Христу́ хода́тая стяжа́вше тя./ И ны́не приходя́ще, честны́м твои́м моще́м покланя́ются, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Хваля́ся я́звами Христо́выми, к ве́чным восте́кл еси́ оби́телем,/ в багряни́цу оде́ян, му́чениче Гео́ргие, от крове́й твои́х обагре́ную,/ и све́тло Царю́ сил предстои́ши, с му́ченики лику́я, пое́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Игра́ет вели́кий град Среде́ц, и вси окре́стнии гра́ди, и ве́си, тебе́ воспита́вшии,/ и крася́тся па́мятию твое́ю честно́ю, страстоте́рпче Гео́ргие./ Муче́ние бо сконча́в, венца́ побе́ды сподо́бился еси́ и пое́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ты еди́на во всех роде́х, Де́во Пречи́стая,/ Ма́ти яви́лася еси́ Бо́га,/ Ты Божеству́ была́ еси́ пребыва́лище, Всенепоро́чная,/ не опа́льшися огне́м непристу́пнаго Све́та./ Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Во́ин и́стинный Христо́ва препове́дания яви́лся еси́, Гео́ргие,/ и безбо́жия ле́сти срацы́нския потреби́тель был еси́./ Те́мже ны́не моли́твами твои́ми потреби́ ва́рварское воста́ние,/ во́инству на́шему под но́ги сих, сла́вне, низлага́я.

А́ще и разсе́яны бы́ша свяще́нныя, му́дре, пло́ти твоя́,/ и а́ще кро́ви излия́шася, но победи́тельная от Тебе́ произыдо́ша./ Те́мже на нас востаю́щих си́лою твое́ю посрами́,/ и во́инство на́ше победи́теля яви́, любо́вию тебе́ сла́вящее.

Ея́же жела́хом, па́мять светоза́рную твою́ и честну́ю прии́мше, почита́ем,/ ра́дующеся же ду́хом и игра́юще, мо́лимся, блаже́нне Гео́ргие:/ ме́сто сие́, святи́тели и лю́ди,/ иде́же изво́ли сла́витися и́мя твое́, сохраня́й невре́дно,/ оте́чество и во́и утверди́.

Богоро́дичен: Благослове́нную Мари́ю, и Бо́жию Ма́терь, и Де́ву,/ прииди́те вси, ве́рою и любо́вию непреста́нно восхва́лим:/ Ея́же ра́ди обрето́хом ве́чное ра́дование.

Свети́лен.

Подо́бен: Пло́тию усну́в:

Све́ту невече́рнему предстоя́, блаже́нне, с му́ченическими ли́ки,/ воспева́ющия тя в па́мяти твое́й/ от искуше́ния спаса́й моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен:

На Тя с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая,/ из Тебе́ проше́дшему, сраспина́емыя Христу́,/ Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8. Самогла́сны:

Неизрече́нных по́двиг твои́х, му́чениче Гео́ргие,/ ты, Боже́ственною распала́емь любо́вию,/ терпя́ же́зленное бие́ние, и разре́зание пло́ти твоея́,/ и свеща́ми опале́ние,/ ника́коже прекло́нен пребы́л еси́,/ показу́я страда́льцем пе́рвым ра́вно сопротивле́ние твое́,/ о Христе́ укрепля́емы/ го́рдаго зми́я и мучи́теля посрами́л еси́/ и Моаме́фова беззако́нная преда́ния попра́л еси́ нога́ми твои́ми./ Те́мже вси, соше́дшеся,/ любо́вию па́мять твою́ почита́ем, страстоте́рпче.

Терпели́вно свеща́ми опаля́емь по всему́ телеси́/ за Влады́ку всех, Царя́ Христа́,/ и ра́нами хребе́т сокруша́емь, и ножи́ разре́заемь, и по гра́ду води́м:/ поруга́шася бо тебе́ нечести́вии и законопресту́пнии ту́рцы,/ наде́ющеся улови́ти адама́нта/ и к свое́й пре́лести привлещи́,/ но Христо́с тя кры́яше Свое́ю десни́цею./ Ты же, му́чениче, претерпе́л еси́, зовы́й:/ Христо́вы любве́ отню́д ничто́же мя разлучи́т,/ ни смерть, ни живо́т, ни вся́кая друга́я му́ка./ Те́мже тя вси любо́вию ублажа́ем/ и светоно́сный день страда́ния твоего́ почита́ем.

Ты подо́бник великому́ченику Пантелеи́мону был еси́,/ му́чениче Христо́в Гео́ргие:/ он бо помоли́ся во вре́мя стра́сти своея́/ и вря́щее о́лово устуди́;/ тебе́ же злому́дренный мучи́тель по мно́гих му́ках преда́ огню́/ и пес мно́жество вве́рже,/ не хотя́ безу́мный честны́м твои́м моще́м сла́вимым бы́ти от христиа́н./ Бо́гу же тя вельми́ просла́вльшу, му́чениче,/ во вре́мя страда́ния твоего́/ дожде́м и гро́мом стра́шным и све́том вели́ким,/ показа́ честно́е и многострада́льное те́ло твое́ невреди́мо./ И ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Ему́же с му́ченики предстои́ши,/ о творя́щих па́мять твою́.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вы нарече́м:

Что тя нарече́м, Гео́ргие?/ Зерца́ло а́нгельския добро́ты,/ е́же зари́ Ду́ха Боже́ственнаго/ на тебе́ сия́ти показа́./ Те́мже вина́ быв по́двига твоего́,/ с ра́достию возше́л еси́/ в добро́тная жили́ща рая́ Небе́снаго./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие?/ Исто́чник све́тлый прему́дрости сло́ва Бо́жия,/ источа́яй глаго́лы благоче́стия/ в потопле́ние нечести́вых,/ обличи́л бо еси́ судию́/ и заткну́л еси́ уста́ учи́телей ага́рянских/ си́лою Ду́ха Боже́ственнаго./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие?/ Терпе́ния кре́пость неруши́мую,/ на ню́же ве́три возве́яша/ слове́сных искуше́ний/ и во́ды напро́ша жесто́ких мук –/ жезли́ бие́ния и свещи́ опале́ния,/ но, осно́вана на ка́мени ве́ры, не позы́блеся./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие?/ Крин благоуха́нный,/ и́же на со́лнце цветя́й/ и благово́ния исполня́яй окре́стная вся./ Пове́шен бо на дре́ве, тридне́вствовал еси́/ и, тле́ния злосмра́днаго не показа́в,/ воскресе́ния ве́ру утверди́л еси́./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Ра́дуйся и весели́ся, Бо́лгарский гра́де Среде́ц сла́вный,/ красу́йся и лику́й,/ я́ко в тебе́ прозябе́ плод сла́вен прекра́сный,/ добропобе́дный вели́кий му́ченик Христо́в Гео́ргий:/ все бо кова́рство мучи́теля врага́ му́жески попра́/ и вене́ц побе́ды досто́йно прия́л есть,/ пропове́да лю́дем че́стне покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу./ Те́мже и мы со дерзнове́нием вопие́м/ сего́ просла́вльшему Христу́ Бо́гу на́шему,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ моли́мся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Крестобогоро́дичен:

Се у́бо ви́дех копие́, пробо́дшее се́рдце, Мое́ Ча́до,/ я́коже прореко́ша Ми дре́вле,/ егда́ Тя узре́х, всех сыно́в земны́х красне́йша:/ на Кресте́ бо во́лею с разбо́йники,/ я́ко злоде́й, пове́шен был еси́, Христе́.

А́ще не пра́зднуеши, на стихо́вне стихи́ры Окто́иха.

Сла́ва, глас 2. Самогла́сен:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ наслади́мся мы́сленно духо́вныя днесь трапе́зы,/ ю́же нам предложи́ му́ченик Гео́ргий,/ ея́же А́нгели наслажда́ются, по ре́кшему проро́ку:/ хлеб яде́ а́нгельский./ С ни́миже и ду́хом водворя́ется,/ и нам про́сит от Спа́са Христа́ грехо́в оставле́ния,/ того́ честну́ю па́мять соверша́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен, или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Дре́ву Кре́стному Тя, Иису́се, пригвожде́нна зря́щи, Неискусобра́чная,/ пла́чущи, глаго́лаше:/ Ча́до Сла́дкое,/ почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую Тя, еди́ну,/ Све́те непристу́пный Пребезнача́льнаго Отца́?/ Потщи́ся и просла́вися,/ я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную/ и́же Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я и про́чая вся слу́жба му́ченическая. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святой мученик Георгий Новый

Святой мученик Георгий Новый родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии городе Средце (ныне город София). Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили с именем в честь святого великомученика Георгия (память 23 апреля). Юноша Георгий получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого тафью ? круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатство. Но святой смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждения могометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками, но святой твердо держался в исповедании Христовой веры. Правитель приказал усилить пытки. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками: «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман». Наконец посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия († 1530) и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средце.

Обрете́ние честны́х моще́й преподо́бнаго Мака́рия, игу́мена Каля́зинскаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Господи, воззвах: стихиры, глас 6:

Вседержи́тельною десни́цею укрепля́емь,/ преподо́бне о́тче наш Мака́рие,/ воздержа́нием пи́щу Боже́ственную позна́л еси́/ и непреста́нною моли́твою и нощны́м стоя́нием/ Боже́ственный насле́дник бы́ти сподо́бися./ Сле́зными же пото́ки вся бесо́вская ополче́ния потопи́л еси́,/ те́мже и Христо́с тя дарова́нием чуде́с просла́ви,/ Его́же вожделе́ и Его́же ра́ди тяготу́ дневну́ю понесе́,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Прииди́те, вси концы́ земли́,/ псалмы́ и пе́сньми свяще́нное и честно́е/ преподо́бнаго торжество́ Мака́рия днесь благоче́стно восхва́лим,/ а́ще бо и последи́ возсия́,/ но дре́вних че́сти сподо́бися,/ и мо́лится Христо́ви/ спасти́ся душа́м на́шим.

Страстна́я взыгра́ния воздержа́нием,/ о́тче преподо́бне Мака́рие, изсуши́л еси́/ и от сего́ дом и жили́ще Ду́ху Пресвято́му показа́ся/ и исцеле́ние ве́рою приходя́щим к тебе́ подае́ши,/ я́коже вторы́й Илия́, чудесы́ показа́ся:/ он бо в животе́ возду́хи водото́чными чудоде́йствоваше,/ ты же и по сме́рти чудесы́ удивля́еши,/ не зерца́лом бо и гада́ньми,/ но я́сне и явле́ние зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ея́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, и́нок мно́жества,/ днесь псало́мская пе́ния а́ки цве́ты духо́вныя принесе́м,/ я́ко вои́стинну и́ноческому удобре́нию/ и преподо́бным сожи́телю,/ хва́ляще, си́це рцем:/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый,/ возводя́ ко Христу́ и́нок мно́жества;/ ра́дуйся, Тве́ри гра́ду похвала́ и удобре́ние,/ и всем ве́рным благоути́шное приста́нище,/ и исцеле́ние боля́щим во гресе́х,/ на Боже́ственное тех возвыша́я раче́ние,/ тем пречестну́ю и святу́ю твою́,/ и А́нгелом гове́йную обстоя́ще ра́ку,/ любе́зно облобыза́ем, преподо́бне о́тче наш Мака́рие,/ и Боже́ственнаго человеколю́бия про́сим получи́ти/ твои́ми к Бо́гу моли́твами/ и ми́ру смире́ние дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая (зри 23 мая)

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́вное чу́до!/ Я́ко звезда́ от за́пада,/ Мака́рие, провозсия́л еси́/ и был еси́ пра́вило доброде́телей,/ мона́хов утвержде́ние,/ по́стников удобре́ние./ Те́мже, соше́дшеся в па́мять твою́,/ Христа́ возвели́чим,/ прославля́ющаго Своя́ уго́дники.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

О, пресла́вное чу́до!/ В после́дняя времена́,/ я́ко заря́, облиста́л еси́, Мака́рие,/ мона́х и́стинен был еси́,/ любве́ яви́лся еси́ испо́лнен/ и, я́ко А́нгел, на земли́ пожи́л еси́,/ изобража́я в себе́ добро́ту Боже́ственную./ Тем па́мять твою́/ почита́ем, досточу́дне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

О, пресла́вное чу́до!/ Мака́рий ди́вный,/ Креста́ си́лою вооружи́вся,/ и, я́ко кре́пкий во́ин,/ победи́ неви́димых враго́в ополче́ния,/ и со А́нгелы ны́не водворя́ется./ Те́мже в па́мять его́ возопие́м:/ того́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче,/ измла́да в доброде́тели приле́жно подвиза́вся,/ орга́н бысть Свята́го Ду́ха/ и от Него́ прие́м чуде́с де́йство,/ челове́ки научи́л еси́ преоби́дети маловре́менных,/ ны́не же Боже́ственным све́том чи́сте облиста́емь,/ просвети́ на́ша помышле́ния, о́тче преподо́бне.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 8:

Плотска́я мудрова́ния, о́тче Мака́рие,/ воздержа́нием и бде́нием умертви́л еси́,/ ме́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излия́л еси́,/ я́ко труба́, вопие́т к Бо́гу,/ пове́дающи твоя́ исправле́ния,/ и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 2:

Я́ко дре́во насажде́но при вода́х воздержа́ния,/ струя́ми слез твои́х напая́емь,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ се́яв бо со слеза́ми, в ра́дости жне́ши доброде́тельныя рукоя́ти,/ тем Вели́кий Мздода́вец плоды́ трудо́в твои́х прия́т/ ив жи́тницах Небе́сных тя сокро́вище положи́,/ но помина́й чту́щих любо́вию пресве́тлую па́мять твою́/ и моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Мака́рие,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Мака́рие о́тче наш, моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: И́же нас ра́ди:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́не,пра́здника или́ Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Заре́ю Боже́ственнаго сия́ния просвети́вся,/ оста́вил еси́ ми́ра жития́ вся/ и восприя́л еси́ со безпло́тными житие́ невеще́ственно,/ Ду́ха Боже́ственными благода́тьми усугу́бився,/ отону́дуже исцеле́ний дар восприя́л еси́./ Тем вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Небе́сное благоче́стие си́лам и похва́льную высоту́ душа́м на́шим,/ Ма́терь Де́ву Отрокови́цу восхва́лим, ве́рнии:/ ра́дуйся, Я́же А́нгелов Творца́ во утро́бе носи́вши./ Ра́дуйся, па́дающим очище́ние, Бо́га Сло́во вопло́щши./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 2:

Страстны́я тьмы отбе́г, к безстра́стию путе́м наставля́емь,/ к Све́ту невече́рнему восте́кл еси́/ и, от Сего́ озари́вся, нетле́ния бога́тство насле́довал еси./ Моли́ непреста́нно о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Души́ моея́ ле́ность лю́тую и се́рдца моего́ пренеможе́ние, Ма́ти Бо́жия,/ воззре́вши, исцели́ моли́твами Твои́ми/ и спасе́ных ча́сти сподо́би, избавля́ющи мя тьмы и муче́ния,/ я́ко еди́на упова́ние мое́ и утеше́ние.

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Воздержа́нием мно́гим мудрова́ния пло́ти умертви́л еси́,/ ду́шу украси́в оде́ждею безстра́стия,/ сле́зныя ка́пли с тече́нии по́тов совокупи́л еси́./ Прише́д умо́м ко И́стинному Рачи́телю,/ испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

От се́рдца стена́ние и от утро́бы Ти приноша́ю,/ Твое́, Пренепоро́чная, прося́ благопребы́тное заступле́ние:/ поми́луй всестра́стную мою́ ду́шу/ умилосе́рди многоми́лостиваго Бо́га/ изба́вити мя суда́ и е́зера о́гненнаго,/ еди́на Благослове́нная.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихира, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Ума́ чи́стыми светлостьми́ Боже́ственная зря,/ му́жеским нра́вом, блаже́нне, к подвиго́м устреми́лся еси́,/ преми́рными блиста́нии трисо́лнечнаго све́та озаря́емь.

Поста́вив но́зе на ка́мени ве́ры,/ не поколеба́лся еси́, блаже́нне, от искуше́ний и наве́т вра́жиих,/ но, я́ко огнепа́льна звезда́, попаля́я вся благода́тию Пресвята́го Ду́ха.

Зако́ны Боже́ственныя соблюда́я,/ побе́ду ве́чную взял еси́, преподо́бне, прогони́ти ду́хи лука́выя/ и сих до конца́ низложи́л еси́.

Богоро́дичен: Неизглаго́ланно зачала́ еси́ Бо́га/ и па́че естества́ родила́ еси́, Пречи́стая Влады́чице,/ земны́я от прегреше́ний изме́ншаго./ Те́мже молю́ Тя: мно́гих мя согрешений изба́ви.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Сняты́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Я́коже честны́й би́сер, твоя́ мо́щи, преподо́бне, все́ми ви́димы, предлежа́т,/ разли́чная исцеле́ния неоску́дно подаю́ще.

Глаго́лом и зако́ном Бо́жиим испо́лнитель был еси́,/ испо́лнися, о́тче прему́дре, Боже́ственных даро́в и чуде́с,/ и всем луча́ бога́тно испусти́л еси́.

Напра́вился еси́, преподо́бне, к Боже́ственным приста́нищем/ окормле́нием Христа́ Бо́га на́шего,/ напа́стей преше́д свире́пых волн.

Богоро́дичен: Де́ло, е́же соде́лал еси́, Го́споди, кто ска́жет?/ Ю́же бо прокля́л еси́ в печа́лех роди́ти ча́да,/ Сью Ея́ показа́лся еси́,/ и ра́дуется же́нское отпа́дшее естество́ о Тебе́, Бо́зе, Богоро́дицы ра́ди.

Ин конда́к, глас 8:

Я́ко фи́никс псало́мский во удо́лиих по́стнических процве́л еси́,/ трудо́в свои́х по́ты, я́ко плоды́ духо́вными, возвели́чил еси́ над все́ми Бо́га,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й нас, чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Седа́лен, глас 8:

Храни́тель сый Боже́ственных повеле́ний Влады́ки, сла́вне,/ чи́стое житие́ твое́ показа́ тя священноде́теля Боже́ственна,/ ка́плями по́тов твои́х пре́лести лю́тое у́глие погаси́л еси́/ и в ти́хое приста́нище дости́гл еси́,/ зри́ши, блаже́нне, Его́же возжеле́л еси́./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Поче́т до́брыми твои́ми нра́вы Бо́га Преблага́го, Мака́рие./ Те́мже исцеле́ний исто́чник излива́еши,/ зной отгоня́я боле́зней же и печа́лей, му́дре.

Ны́нешняго жити́я красоты́ вся уме́ты вмени́л еси́,/ да Христа́ приобря́щеши,/ и сего́ ра́ди до́бре потруди́лся еси́, венцено́сче великоимени́тый.

Просте́р ум ко еди́ному Влады́це,/ вене́ц нетле́ния от Него́ прия́л еси́,/ сия́ющий све́тлыми светоли́тии и бога́тыми дарова́нии,/ иде́же перворо́дных жили́ща.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице, помози́ ми,/ прелука́вый враг поглоща́ет мя зе́льне лю́тыми воспомина́нии и помышле́нии,/ я́же от Бо́га мя разлуча́ют,/ не оста́ви у́бо мене́, ниже́ пре́зри.

Песнь 5

Ирмо́с: Твой мир даждь нам, Сы́не Бо́жий,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Стра́сти попали́л еси́ огне́м воздержа́ния,/ ду́шу озари́в Боже́ственными сия́нии,/ де́монов прогони́тель яви́лся еси́, Боже́ственным Ду́хом просвеща́емь.

До́блести твоя́, Мака́рие, человекоуби́йца зре́ти не моги́й,/ искуше́ния тебе́ простира́ет,/ и́мже мужему́дренно противля́яся, до конца́ сего́ низложи́л еси.

Мирска́го смуще́ния отбе́гл еси́,/ доброде́тельми удобри́в житие́ твое́,/ мона́хов утвержде́ние был еси́, о́тче Мака́рие преподо́бне.

Богоро́дичен: Ты кре́пость моя́, Ты похвала́ и ра́дование,/ Храни́тельница ми и заступле́ние, и прибе́жище,/ и Предста́тельница непобеди́ма, Пресвята́я Богоро́дице,/ те́мже спаси́ раба́ Твоего́.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш:/ Ты бо кре́пость немотству́ющих и исправле́ние.

Моля́ приле́жно Го́спода,/ недви́жущагося о́трока це́ла сотворя́еши,/ безгла́снаго пре́жде Бо́жиим про́мыслом показа́л еси́ многоглаго́лива,/ о́тче наш, чудотво́рче Мака́рие, и́ночествующим свети́льниче пресве́тлый.

По́стническим огне́м искуси́вся, о́ко се́рдца твоего́ преочи́стив,/ и доброде́тельным нра́вом ду́шу просвети́л еси́.

Вни́де в тя раче́ние Соде́теля, Богому́дре,/ оста́вль земны́х пристра́стие,/ единосе́льник показа́лся еси́ Вы́шним служи́телем.

Богоро́дичен: Без се́мене во чре́ве Бо́га зачала́ еси́,/ Де́ва пребы́вши по рождестве́, Чи́стая, стра́шнем./ Те́мже хвала́ми Тя сла́вим, Тобо́ю изба́вльшеся кля́твы, Пречи́стая.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Вы́шних жела́я, воздержа́нием, и труды́, и по́ты наслади́вся,/ жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ чуде́с дар прие́м от Христа́ Бо́га,/ свети́льник яви́лся еси́ пресве́тлый./ Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

И́кос:

Зва́ние Вседержи́тельныя десни́цы в се́рдцы твое́м яви́ся,/ ты же но́вое пресве́тлое свети́ло, о́тче Мака́рие, показа́ся,/ а́ще и естество́м челове́к быв, но Вы́шнего Иерусали́ма сограждани́н яви́ся,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ бога́тство и сла́ву, я́ко прах, нивочто́же вмени́в,/ и на стра́сти, яко безпло́тен, подвиза́ся./ Тем вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми проти́внии побежда́ются;/ ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе, и́мже бесо́вская шата́ния искорени́шася./ Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый;/ ра́дуйся, ста́ду твоему́ по́мощь и заступле́ние./ Ра́дуйся, правосла́вным лю́дем похвала́ и утвержде́ние,/ и́хже соблюди́ моли́твами свои́ми от враг ненаве́тных,/ да, вси ве́рнии, вопие́м ти:/ ра́дуйся, Мака́рие, преподо́бне о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии:/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Воздержа́ния росо́ю до́блественне страстну́ю пещь погаси́л еси́,/ слез же ка́плями, возду́шных князе́й написа́ния растерза́л еси́/ и со дерзнове́нием вопия́л еси́ Христу́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

По́стников ты был еси́ похвала́, Мака́рие,/ кре́пко низложи́в де́монская шата́ния,/ и ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя красоты́, вопия́ Христу́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Еди́ному Бо́гу возложи́в ду́шу и помышле́ние, те́сный путь ше́ствовал еси́,/ тем получи́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия наслажде́ние./ И ны́не взыва́еши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Тро́ице во еди́нстве правосла́вно служа́ще,/ Тя, Ма́ти Де́во Чи́стая, я́ко Бо́га пло́тию ро́ждшую пропове́дающе,/ земни́и, боже́ственне пое́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Ду́ха благода́ть прии́м, о́тче Мака́рие, сосу́д избра́нный показа́лся еси́,/ святы́ню прии́м от Христа́ Бо́га, Ему́же непреста́нно вопия́:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Боже́ственною си́лою укрепля́емь, победи́л еси́ неви́димых враг ополче́ния,/ к Све́ту прибли́жился еси́ невече́рнему, при́сно воспева́я:/ да благослови́т вся тварь Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Мона́шествующих был еси́ пра́вило пра́вости и стра́сти вся кре́пко попра́л еси́./ Те́мже, возше́д на высоту́, научи́л еси́ воспева́ти:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Спасе́ния Хода́таица нам яви́лася еси́, Богоро́дице,/ ро́ждшая Спа́са и Влады́ку всех./ Те́мже молю́ Тя:/ спасе́ния сподо́би смире́нную мою́ ду́шу/ песносло́вити Тя ве́рно во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Мраз нощны́й до́блественне претерпе́л еси́ и вар дневны́й поне́сл еси́,/ дом Прему́дрости Бо́жия был еси́/ и возше́л еси́ на го́ру Боже́ственнаго ра́зума.

А́лчбою, и моли́твами непреста́нными, и чистото́ю Бо́гу соединя́яся,/ мно́жества мона́шествующих научи́л еси́/ веще́ственных всех огреба́тися.

Ста́до твое́, о́тче, возгна́л еси́ на па́жить чи́сту воздержа́ния,/ и приве́л еси́ к безстра́стия исто́чнику,/ и ны́не потщи́ся, па́стырю до́брый, сохрани́ти сие́ невре́дно.

Богоро́дичен: О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Бо́га Вы́шнего!/ Твое́ Рождество́ на земли́ спасе́ние яви́ся гре́шником и смире́нным,/ о Тебе́ бо спасо́хомся, ве́ровавшии,/ но спаса́еши мя ны́не и во вся ве́ки жи́зненныя.

Свети́лен:

Многосве́тлый свети́льник, пусты́нное воспита́ние, чистоты́ сокро́вище,/ А́нгелом собесе́дниче, дом Ду́ха Пресвята́го, Мака́рие преподо́бне,/ непреста́нно моли́ся о ве́рою почита́ющих пречестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на Боже́ственных объя́тиих Боже́ственное Сло́во,/ Его́же пе́сньми досто́йно сла́вим.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Боже́ственная и светоно́сная наста́ па́мять/ и́же в по́стницех вели́каго Мака́рия,/ ду́ши и телеса́ веселя́щи,/ те́мже прииди́те, празднолю́бцы,/ я́ко да наслади́мся ны́нешняго торжества́:/ се бо на́ше звание прии́де,/ и Ру́сския земли́ удобре́ние,/ и Твери́ гра́ду похвала́ и утвержде́ние,/ сонасле́дник бо Христо́в яви́ся,/ и безпло́тных житию́ подража́тель быв,/ и мо́лится Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Весели́ся и красу́йся о Го́споде,/ вели́кий Тверь град,/ процве́тше в себе́ но́ваго свети́льника,/ я́коже со́лнце, вселе́нную просвеща́юща./ Красу́йся и лику́й, Це́рковь Бо́жия,/ и́нок же мно́жества, сра́дуйтеся,/ празднолю́бных собо́ри, взыгра́йте,/ и, вене́ц от духо́вных цвете́ц69 испле́тше, с Дави́дом возопие́м:/ сон че́стен пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

Чи́стое и пречестно́е прия́телище яви́ся Ду́ху Пресвято́му,/ преподо́бне о́тче наш Мака́рие,/ безпло́тных бо во пло́ти житию́ подража́л еси́,/ теле́сная бо двиза́ния воздержа́нием умертви́в,/ в живоно́сную ме́ртвость обо́лкся./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя венча́ся десни́цы/ и чуде́с исцеле́ния от Него́ сподо́бися./ А́ще бо преста́вися от земли́,/ но Бо́гови жив предстои́ши/ и зде с на́ми неви́димо водворя́яся,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Све́тлый и всепра́зднственный днесь возсия́ день,/ я́коже второ́е со́лнце,/ вся празднолю́бных собо́ры просвеща́я/ и мглу отгоня́я дре́вняго помраче́ния,/ честна́я па́мять Мака́рия вселе́нную созыва́ет,/ честне́й бо его́ и чудотво́рней ра́це/ со стра́хом и любо́вию предстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем и мо́лимся:/ во́инству на́шему одоле́ние побе́дное дарова́ти,/ и смире́ние ми́ру,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213, Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 26 мая 1521 года. Купец из города Дмитрова, Михаил Воронков, пожертвовал средства на строительство каменной церкви вместо обветшавшей деревянной в Калязинском монастыре. Игумен монастыря Иоасаф водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать рвы под фундамент. Во время работ был обретен неразрушившийся гроб, от которого исходило благоухание. Игумен Иоасаф тотчас узнал гроб основателя монастыря – преподобного Макария, преставившегося в 1483 году. Братия монастыря и множество собравшегося народа совершили панихиду над перенесенным ко храму гробом. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления. Об этом было сообщено Московскому митрополиту Даниилу (1522–1539), который созвал в Москве Собор и, подробно рассмотрев свидетельства о святости преподобного Макария, установил празднование новоявленному святому. Мощи были торжественно перенесены в храм во Имя Святой Троицы. Феодосием из Твери была составлена служба на обретение мощей. До 1547 года почитание святого Макария совершалось только в его обители. На Московском Соборе 1547 года, при митрополите Макарии (1543–1564), преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых, память его в числе других русских святых постановлено праздновать по всей России. Сведения о преподобном Макарии Калязинском помещены также 17 марта, в день памяти преставления святого.

Литература:

Анатолий, архимандрит. Житие преподобного отца нашего Макария Калязинского чудотворца. Калязин, 1884.

* * *

67

Сейт – учитель магометанского закона.

68

Тафия́ – татарская (турецкая) шапочка, носимая под шапкой.

69

Цвете́ц – цветков.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея май. - 2002. / Ч. 1. – 456 с.; Ч. 2. – 536 с.; Ч. 3. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle