Библиотеке требуются волонтёры

5-й де́нь

Свята́го му́ченика Ко́нона

Стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, неле́стныя и Боже́ственныя зари́,/ за́поведей Бо́жиих светлоно́сное осия́ние/ и му́чеников преизя́щный страстоте́рпче приснопа́мятне!/ Ты тьмы́ мглу отгна́л еси́,/ я́ко светоно́сица звезда́, блаже́нне./ О до́брое приноше́ние/ и же́ртва непоро́чная!/ Те́мже Христу́/ спасти́ ду́ши на́ша непреста́нно моли́ся.

О и́стины пропове́дниче!/ Нече́стия показа́вся/ мечено́сный сопротивобори́телю,/ враго́в отсе́кл еси́ страда́нием главы́, прему́дре,/ и Боже́ственное веле́ние я́сно пропове́дал еси́,/ лю́дем ненака́занным глаго́ля лу́чшая./ О, Ко́ноне, сожи́тельниче му́чеников!/ Моли́ся Изба́вителю/ изба́вити рабы́ твоя́ от страсте́й, пою́щия тя.

О, до́браго измене́ния/ десни́цею Вы́шняго,/ я́же на тебе́ соде́я отце́в Госпо́дь,/ страстоте́рпче всесла́вне,/ от неве́рнаго ко́рене плод благоцвету́щ,/ Ко́ноне всеблаже́нне и прехва́льне, ты яви́лся еси́/ и де́монов полки́,/ име́я Христа́ изря́днейша Чинонача́льника,/ победи́л еси́ держа́вно.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Ра́дуйся, Све́та Боже́ственнаго носи́ло,/ светле́йшая звездо́ и се́нь свяще́ния./ Свет нам возсия́ из Пречи́стых чресл Твои́х,/ просвеща́я ми́ра концы́/ и освеща́я Свое́ю благода́тию./ Ра́дуйся, нача́ло спасе́ния, Пречи́стая;/ ра́дуйся, ужа́сное слы́шание и глаго́лание/ наде́ющимся на Тя.

Крестобогоро́дичен. Подо́бен то́йже:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема/ на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко, –/ увы́ Мне, – вопия́ше, –/ Ча́до сла́дкое,/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли вся изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко де́вственника преди́вна/ и му́ченика непоколеби́ма,/ блаже́ннаго страда́льца,/ на бе́сы вла́сть прие́мшаго,/ Ко́нона пе́сньми восхва́лим и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т души́ на́ша.

Кано́н, его́же краегране́сие: Пою́ Ко́нона, му́ченика венцено́снаго. Глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Песносло́вии тя Боже́ственными Христо́ва похвали́ти му́ченика и тве́рдаго подви́жника,/ мое́ помышле́ние све́том,/ и́же в тебе́ прея́вственно, му́чениче, озари́.

Науче́н Боже́ственным, А́нгельским, блаже́нне, наказа́нием,/ я́коже А́нгел на земли́ вои́стинну преизя́ществовал еси́ пло́тию,/ по́хоти обуздова́я и удобря́яся.

Зако́ны Боже́ственныя соблю́д,/ е́ллинскаго беззако́ния, преподо́бне, возгнуша́лся еси́ проявле́нно/ и мно́ги приве́л еси́ к Бо́гу уче́ньми/ и свяще́нными уве́рив чудесы́.

Богоро́дичен: Украси́вшися добро́тою доброде́телей,/ Кра́снаго родила́ еси́ па́че всех челове́ков,/ Свои́ми, Всенепоро́чная, нас красота́ми му́дре украша́ющаго.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Украси́в Боже́ственными доброде́тельми, преподо́бне, ду́шу твою́,/ жили́ще сию́ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха, вои́стинну Свята́го, му́чениче, соверши́л еси́.

И́же дре́вле пре́лести во глубину́ впа́дшии окая́нне, в явле́нную высоту́/ высо́кими твои́ми уче́нии возво́дятся далечесия́тельно,/ му́чениче Ко́ноне, воспева́юще тя.

Храм быв Бо́жий,/ призыва́нии Боже́ственными низложи́л еси́, всеблаже́нне,/ предста́в во хра́ме истука́ннаго,/ наставля́я заблу́ждшия к Боже́ственному разуме́нию.

Богоро́дичен: Еди́н Святы́й из Тебе́ ражда́ется, Пресвята́я,/ па́че ума́ же и сло́ва, освяща́я земна́я,/ скве́рным врага́ сове́том страсте́м рабо́тающия.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Христо́вым всеору́жием вооружи́вся, де́монов яви́лся еси́ всегуби́тель/ и был еси́ же́ртва ве́рных неразру́шна,/ непристу́пен име́я столп ве́ры,/ к высоте́ взима́еши нас чуде́с твои́х./ Отню́дуже и побе́ды от Бо́га венцы́ досто́йно прия́л еси́,/ му́чениче Ко́ноне многострада́льне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно/ моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мляй Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Хра́мы низложи́л еси́ безбо́жных, свя́те,/ и бо́ги поги́бели коне́чней, му́чениче, пре́дал еси́,/ чудоде́йствуя и соверша́я досточу́дная зна́мения.

Свя́то, преподо́бне, ше́ствующу тебе́,/ де́монский род Бо́жие Сло́во покори́ тебе́/ и тя чуде́с мно́гими показа́ньми просла́ви.

Вельми́ любя́ тя Преблаги́й,/ Михаи́ла тебе́, вели́каго наказа́теля, даде́,/ науча́юща тя, велича́йший Ко́ноне, я́ве превели́ким та́йнам.

Богоро́дичен: Свята́я Влады́чице, Всесвято́е воплоти́вшая Сло́во,/ освяще́ние души́ мое́й да́руй,/ руководя́щи мой ум, безпу́тиями порева́емый.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бли́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Тече́нием крове́й твои́х свяще́нных/ хлами́ду тебе́ самому́ му́ченическую прея́вственно обагри́в, му́чениче доблему́дренне,/ и живе́ши, ра́дуяся, в Вы́шних жили́щах и све́тлостех.

Просте́р тя, блаже́нне, злоу́мный,/ ве́сь просте́рт к Бо́гу ум, приснопа́мятне, иму́щаго, ра́нами ссеца́ет,/ призыва́ющаго И́мя вели́кое Вседержи́теля.

Благода́тно вжи́лився, терпе́л еси́ ка́пли я́звенныя,/ му́ченически украша́яся, и безбо́жие, Ко́ноне, побежда́я,/ и безсме́ртия сподобля́емь.

Богоро́дичен: Изба́вльшеся вся́кия прароди́тельныя, Пречи́стая, кля́твы,/ Тобо́ю благослове́ние получи́хом./ Те́мже благослови́м, и велича́ем,/ и любо́вию Тя чтим, и ублажа́ем.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Облиста́в, я́ко со́лнце, светолу́чными доброде́тельми и пресла́вными чудесы́,/ терпе́нием же страда́ний вельми́ украша́яся,/ просвеща́еши концы́, великоимени́тый му́чениче, хва́лящия тя.

Ран добро́тами красне́йший показа́вся, чудоде́йствуеши изря́дная,/ и у́мер, па́ки по погребе́нии прогоня́я неду́ги/ и отгоня́ пре́лести, блаже́нне, ду́хи.

Стра́сти уврачу́й душ на́ших, му́дре,/ и пло́ти отжени́ неможе́ния,/ изря́днейший врач нам, чту́щим тя, от Бо́га дан еси́, Ко́ноне сла́вне.

Богоро́дичен: Призре́ Госпо́дь на Тя/ и Тобо́ю посеще́ние соде́ла уда́льшимся, Пречи́стая, от Него́./ Те́мже, я́коже рекла́ еси́, ро́ди спаса́емых ублажа́ют Тя.

Конда́к, глас 3:

Чистото́ю я́ко А́нгел на земли́ пожи́в,/ отону́дуже собесе́дник А́нгелом бы́ти сподо́бился еси́,/ и роди́тели ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́,/ и, еди́наго Бо́га в Тро́ице испове́дав,/ пострада́л еси́ до кро́ве,/ му́чениче Ко́ноне,/ моли́ Его́ непреста́нно о всех нас.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Свет тебе́ незаходи́мый возсия́, возненави́девшему страсте́й тьму́, преподо́бне,/ весе́лие же прия́т тя, до́брый по́двиг сконча́вша тща́нием./ Те́мже помина́й нас, предстоя́ Христу́.

Се́рдце твое́ кро́тко и мудрова́ние смире́нно яви́ся, преподо́бне,/ и́мже погуби́л еси́ возноше́ния вся врага́,/ возвыша́емь Боже́ственными доброде́тельми/ и чудесы́ стра́шными, Ко́ноне, му́чеников основа́ние.

Стра́шен всем де́моном был еси́,/ сим повелева́я повинова́тися твои́м свяще́нным, Богому́дре, веле́нием,/ Бо́гу тя просла́вльшу,/ Того́ де́лы до́брыми на земли́, Ко́ноне, просла́вльшаго.

Богоро́дичен: Во́лею вся соде́ловаяй,/ во Твою́ восхоте́в всели́тися пренепоро́чную, Богоро́дице, утро́бу вои́стинну,/ еди́н во святы́х сове́тех прославля́емый Бог,/ я́ко вели́кий и стра́шный.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Тве́рдо сопроти́вился еси́ суему́дренному, мня́щу тебе́ повину́ти,/ че́сти чужди́м принести́, страда́льче, о́нем ме́рзостным./ Тем, я́ко зако́нно пострада́в, просла́вился еси́.

Де́монскими уязви́вшиися прило́ги уче́нии Боже́ственными твои́ми исцелева́ются/ и ско́рбных избавле́ние прие́млют,/ воспева́юще благода́ть твою́, Богому́дре.

Неду́гов вся́ких здра́вие почерпи́те, к ра́це преподо́бнаго ве́рою приступа́ющии,/ источа́ет бо я́ве Ду́ха благода́тию и пото́ки страсте́й изсуша́ет.

Богоро́дичен: Мольбу́ Зижди́телю Бо́гу принеси́ ду́ши на́ша спасти́, Богора́дованная,/ и страсте́й одержа́ния нас изба́вити/ и злоде́йственных челове́к искуше́ния.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Я́ко кора́бль, ви́ден был еси́,/ препла́вающ мирску́ю немо́кренно, Богоно́се, бу́рю,/ до́брых бре́мя спаса́ющ к кра́сным приста́нищем поко́я,/ и Ца́рствия Бо́жия, и све́тлости.

Кресто́м, я́ко броня́ми, оде́явся,/ вра́жия, всеблаже́нне, обнажи́л еси́ полки́/ и нога́м твои́м кра́сным порабо́тил еси́,/ раб же Влады́це и́скренний быв,/ порабоще́нныя враго́м избавля́я.

О нас, любо́вию восхваля́ющих тя, па́мять сотвори́,/ Христу́, венцено́сец, предстоя́ с Вы́шними безчи́сленными си́лами,/ я́ко да моли́твами твои́ми обря́щем ми́лость/ и злолю́тых измене́ние, Ко́ноне всехва́льне.

Богоро́дичен: Све́том Твои́м мя, Де́во, просвети́, но́щию при́сно уны́ния одержи́ма,/ и к земли́ погорбле́на,/ и де́юща всяк грех ра́зума развраще́нием,/ я́ко да, Тобо́ю спаса́емь, пою́ Тя, Многопе́тую.

Святой мученик Конон Исавривский (I)

Святой мученик Конон Исавривский родился в селении Вифании неподалеку от малоазийского города Исаврии. Родителей его звали Нестор и Нада. Когда Конон подрос, они решили женить сына и обручили его с девицей Анной. Перед свадьбой Конону явился Архистратиг Михаил в образе светлого мужа, который наставил его в истинах христианской веры. Святой Конон с юных лет сподобился особого покровительства Михаила, который являлся ему и помогал в трудных обстоятельствах. Вступив в брак, Конон и Анна по взаимному согласию жили как брат и сестра, храня девственную чистоту, всецело предавшись служению Богу. Под влиянием святого Конона и родители его стали добрыми христианами. Блаженный Нестор, его отец, за обличение идолопоклонников удостоился мученического венца. Через некоторое время ко Господу преставились мать и жена Конона. Святой Конон похоронил их в одном гробе. Он усугубил подвиги поста и молитвы, стяжав у Господа особую благодать. В преклонном возрасте святой Конон удостоился дара чудотворений. Однажды, по его повелению, волк, похитивший во время жатвы младенца, положенного на поле, принес его в зубах к святому, и таким образом младенец был возвращен матери. Кроме того, по молитвам святого Конона получали исцеление больные оспой. Своей праведностью святой Конон привлек к себе сердца окрестных жителей-язычников. Благодаря его проповеди многие из них обратились ко Христу. Когда в Исаврии при военачальнике Магдоне начались гонения на христиан, святой Конон был схвачен одним из первых. Его жестоко пытали за отказ принести жертву идолам. Узнав об этом, жители Исаврии выступили с оружием в руках, чтобы освободить мученика. Палачи в страхе бежали, и святой Конон был освобожден. Его нашли израненного и окровавленного, но святой не утратил крепости духа и сожалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину Христа ради.

Святой Конон преставился ко Господу спустя два года. Оплаканный жителями Исаврии, он был похоронен рядом со своими родителями и супругой. Дом его родителей был преобразован в храм. Предание сообщает и о посмертных чудесах святого.

Святого мученика Конона Исаврийского не следует смешивать со святым мучеником Кононом градарем (огородником). Последний, родом из Назарета Галилейского, жил в городе Мандоне в Памфилии. Он занимался возделыванием огородов, угождая Богу простотой и невзыскательностью жизни. Святой мученик Конон градарь пострадал за веру Христову в период гонений, воздвигнутых императором Декием (249–251).

Свята́го преподобному́ченика Адриа́на, Пошехо́нскаго чудотво́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:

Ве́сь от ю́ности Христу́ возложи́лся еси́, преподо́бне,/ и, мирски́я стра́сти отве́ргнув,/ мона́х и́стинный был еси́,/ Адриа́не Богому́дре,/ и оби́тель Боже́ственнаго Ду́ха яви́лся еси́,/ пострада́в да́же до кро́ве,/ от Христа́ увенча́лся еси́ досто́йно,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Посто́м и моли́твою вооружи́вся,/ ю́ностныя стра́сти победи́л еси́, Адриа́не всече́стне,/ и, во оби́тели преподо́бнаго Корни́лия подвиза́вся,/ дости́гл еси́ в му́жа соверше́нна о Христе́,/ Ему́же ны́не со А́нгелы предстои́ши/ и при́сно мо́лишися спасти́ся душа́м на́шим.

Лю́дие пребеззако́ннии,/ собра́вшеся во оби́тель твою́, преподо́бне,/ со ору́жием и дреко́льми,/ сме́рти му́ченичестей тя преда́ша,/ Адриа́не многострада́льне,/ те́мже, чту́ще свято́е твое́ страда́ние,/ мо́лим тя, Христо́в уго́дниче:/ помоли́ся ко Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже:

От младе́нчества Христу́ угоди́в, преподо́бне,/ венце́м му́ченическим от Него́ украси́лся еси́ досто́йно,/ и, чуде́с благода́ть получи́в,/ исцеля́еши неду́жныя,/ с ве́рою к тебе́ притека́ющия,/ Адриа́не преблаже́нне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Досто́йно е́сть:

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Прехва́льно житие́ твое́, Адриа́не Богоно́сне,/ ди́вно терпе́ние твое́ и незло́бие, страстоте́рпче преподо́бне,/ пресла́вны и чудотворе́ния твоя́,/ и́миже просла́ви тя Христо́с, Небе́сный Венцеда́тель,/ Его́же моли́ дарова́ти нам/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Преподобному́чениче всече́стне,/ твое́ житие́ равноа́нгельно бы́сть на земли́,/ твоя́ му́ченическая кончи́на,/ я́коже же́ртва ту́чна, Бо́гови яви́ся,/ И́же чуде́с благода́тию тя просла́ви/ и твои́ми моли́твами да́рует нам/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Пребога́тое сокро́вище исцеле́ний/ яви́ся нам всечестна́я ра́ка твоя́,/ Адриа́не преподо́бне, страда́льче всеблаже́нне;/ за мучи́телей твои́х моли́лся еси́ Бо́гу,/ я́ко и́стинный Христо́в подо́бник,/ и, му́ченическую кончи́ну восприя́в,/ чудесы́ просла́вился еси́./ Те́мже и ны́не помоли́ся/ о ве́рно чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

Ору́жием Креста́ Христо́ва,/ преподо́бному́чениче Адриа́не,/ победи́л еси́ вся диа́вольския искуше́ния,/ последи́ же от люде́й всезло́бных до кро́ве пострада́в,/ му́ченическую кончи́ну восприя́л еси́,/ и со страстоте́рпцы увенча́лся еси́,/ и мо́лишися Христу́ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ние Твои́х раб, Всенепоро́чная:

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

И ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4:

Духо́вным жела́нием распали́вся, преподо́бне,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дел еси́,/ Христа́ еди́наго возлюби́в,/ и, Его́ ра́ди оте́чество твое́ оста́вив,/ путе́м те́сным ше́ствовал еси́ и́ноческаго жития́,/ Адриа́не преблаже́нне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Житие́ твое́ благо́е/ во оби́тели преподо́бнаго Корни́лия,/ Адриа́не Богоно́сне,/ привлече́ на тя благода́ть Ду́ха Свята́го,/ и был еси́ сосу́д Его́ избра́н и че́стен./ Те́мже А́нгельскаго собесе́дования досто́ин яви́лся еси́/ и Боже́ственных виде́ний сподо́бился еси́,/ я́ко и́стинный Христо́в уго́дник/ и моли́твенник о душа́х на́ших.

Госпо́дь, хотя́ яви́ти тебе́, преподо́бне о́тче,/ ме́сто, пусты́нное для твоего́ безмо́лвия,/ посла́ к тебе́ А́нгела Своего́ и наста́вника,/ и́же во о́бразе стра́нника ста́рца приведе́ тя в пусты́ню,/ Бо́гом тебе́ предуста́вленную,/ и а́бие неви́дим бы́сть,/ Адриа́не Богоно́сне, моли́твенниче о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии,/ прииди́те, и́ноков ликостоя́ния/ и пусты́ни сея́ ча́да духо́вная,/ восхва́лим Христа́ Бо́га,/ просла́вльшаго зде Своего́ уго́дника,/ преподо́бному́ченика и чудотво́рца Адриа́на,/ его́же святы́я мо́щи,/ многоле́тне в земли́ сокрове́нныя в пу́сте ме́сте,/ яви́ чуде́сно на утеше́ние и исцеле́ние на́ше,/ я́ко неду́ги врачу́ет страстоте́рпец Христо́в/ и мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход, проки́мен дне, чте́ния три преподобномученическия (зри 4-ое марта).

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Егда́, Боже́ственным жела́нием распала́емь,/ пустынножи́тельствовати возжеле́л еси́, о́тче Богому́дре,/ тогда́ Бог о́бразом преди́вным/ А́нгела, я́ко стра́нна челове́ка, тебе́ посла́,/ и́же тя в пусты́ню путеводи́в/ и а́бие неви́дим та́мо пред тобо́ю сотвори́ся,/ да та́ко удостове́ришися, я́ко Безпло́тный тебе́ яви́ся,/ уго́дниче Бо́жий преди́вный/ и моли́твенниче наш при́сный, Адриа́не преподо́бне.

Егда́ прише́л еси́ в пусты́ню, преподо́бне о́тче,/ ико́ну Пречи́стыя Богоро́дицы с собо́ю нося́,/ и ту на дре́ве поста́вил еси́,/ чу́до ве́лие сотвори́ся от нея́:/ рыболо́ву дерзнове́нному, ико́ну сня́ти восхоте́вшу,/ ру́це и но́зе разслабе́ша,/ и я́ко мертв бы́сть,/ да не дерзне́т про́чее на достоя́ние твое́,/ уго́дниче Бо́жий преди́вный/ и моли́твенниче наш при́сный, Адриа́не преподо́бне.

Егда́ прии́де вре́мя отше́стрия твоего́ ко Го́споду,/ о́тче преблаже́нне,/ разбо́йницы лю́тии на оби́тель твою́ нападо́ша/ и сию́ разгра́биша,/ тебе́ же ра́нами и огне́м истяза́вше/ и к коне́м привяза́вше,/ го́рьцей преда́ша сме́рти,/ у́мер еси́ те́лом, но не ду́хом,/ и́же воспари́ в Го́рняя селе́ния ко Го́споду,/ уго́дниче Бо́жий преди́вный,/ и моли́твенниче наш при́сный, Адриа́не преподо́бне.

Сла́ва, глас то́йже:

Оста́вив мир, преподо́бне о́тче,/ преми́рно подвиза́лся еси́ в пусты́ни/ и псалмопе́нии немо́лчно Бо́га сла́вил еси́,/ служа́ сло́вом и де́лом спасе́нию челове́ческому,/ те́мже сла́вим святу́ю па́мять твою́ и вопие́м ти:/ ра́дуйся, страстоте́рпче преподо́бне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго:

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Пусты́нныя по́двиги терпели́во проходи́л еси́,/ преподо́бне о́тче,/ алка́я и жажда́я, сна очесе́м твои́м не дал еси́/ и вся́чески пло́ть твою́ удручи́л еси́,/ до́ндеже безстра́стия дости́гл еси́,/ и с Бо́гом и А́нгелы досто́йно бесе́довал еси́,/ Адриа́не приснопа́мятне.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Всели́вся в пусты́ню, о́тче Богому́дре,/ ча́да послуша́ния в ней духо́вно породи́л еси́/ и Бо́гови сия́ приве́л еси́/ уче́нием твои́м святы́м,/ е́же всем бы́сть на по́льзу душе́вную,/ Адриа́не приснопа́мятне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Весели́лся еси́, преподо́бне о́тче, ду́хом твои́м,/ ви́дев це́рковь Бо́жия Ма́тере, в пусты́ни твое́й зи́ждиму,/ в не́йже ны́не моща́ми твои́ми святы́ми почива́вши/ и вся ны освяща́вши чуде́с твои́х благода́тию,/ Адриа́не приснопа́мятне.

Сла́ва, глас 8:

Весе́лие ве́чное и ра́дость несконча́емую/ унасле́довал еси́, преподо́бному́чениче сла́вне,/ пострада́в от всезло́бных разбо́йник,/ венце́м му́ченическим увенча́лся еси́/ от Христа́, Царя́ и Бо́га,/ Ему́же моли́ся/ за чту́шия святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

Христо́ву му́ченику Адриа́ну тезоимени́т был еси́, преподо́бне,/ мно́гия труды́ подъя́л еси́ в жи́зни вре́менней,/ оби́тель и́ноческую созида́я в пусты́ни,/ иде́же пострада́л еси́ да́же до кро́ве от злых разбо́йник/ и му́ченическую сме́рть от них прия́л еси́,/ Адриа́не сла́вне,/ чуде́с благода́тию обогати́вся,/ предстои́ши всех Царю́, Христу́ Бо́гу,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 4:

А́ще и сме́ртию ну́ждною у́мерл еси́,/ а́ще и сме́ртная се́нь внеза́пу на́йде на тя,/ оба́че, я́ко де́ву му́друю, ду́шу твою́ обре́те Христо́с/ и в черто́г Свой Небе́сный введе́,/ и со святы́ми всели́,/ чудесы́ возвели́чив и́мя твое́,/ Адриа́не му́чениче преподо́бне,/ Ему́же моли́тву о нас сотвори́,/ па́мять твою́ почита́ющих.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Све́том чуде́с по сме́рти сия́я, преподо́бному́чениче Адриа́не,/ благода́тно просвеща́еши ду́ши на́ша,/ врачу́я вся́кия теле́сныя в нас неду́ги прикоснове́нием к честны́м и многоцеле́бным моще́м твои́м./ Те́мже сла́вим тя, целе́бника благода́тнаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Под кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих мольбу́ прие́мши,/ непреста́нно моли́ о нас Человеколю́бца, спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Я́вльшагося ти А́нгела ви́дев, преподо́бне о́тче Адриа́не, не позна́л еси́ его́,/ но мня челове́ка стра́нна бы́ти,/ с любо́вию ввел еси́ его́ в свою́ ке́ллию,/ с ни́мже пото́м ше́ствуя, пусты́ни дости́гл еси́/ и, неви́дима спу́тника твоего́ узре́в,/ воспе́л еси́ Христу́ хвале́бную пе́снь: аллилу́ия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В Твой покро́в Боже́ственный аз прибего́х, смире́нный, Богоро́дице, молю́:/ поми́луй, Чи́стая, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́,/ и бою́ся, Влады́чице, муче́ния и трепе́щу,/ моли́тву сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́ от сих изба́вити мя.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Смире́ние христоподража́тельное возлюби́л еси́, Адриа́не Богому́дре,/ и нищету́ па́че бога́тства избра́л еси́,/ да смири́вшемуся нас ра́ди до ра́бия зра́ка Христу́ уго́ден бу́деши,/ И́же, венце́м му́ченическим тя увенча́в, чудесы́ мно́гими просла́ви./ Ему́же помоли́ся, преподо́бне, за чту́щия любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ Прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное обита́лище/ и де́моном игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йствия мя изба́вити/ и све́тло жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 37.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Го́ры, и хо́лми, и дубра́ва пусты́нная,/ возра́дуйтеся с на́ми в торжестве́ свята́го засту́пника на́шего,/ преподо́бному́ченика и чудотво́рца Адриа́на,/ его́же святы́я мо́щи стяжа́хом сокро́вище исцеле́ний/ и того́ и́мамы отца́ и уте́шителя,/ моля́щася при́сно ко Го́споду/ о спасе́нии душ на́ших.

Кано́н, глас 3.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́:/ я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем пешемореходя́щим/ и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

А́гнче Бо́жий, Иису́се Всеблаги́й,/ прему́дрости и смы́сла Пода́телю,/ да́ждь ми, Сло́ве Бо́жий, гре́шному и недосто́йному, воспе́ти уго́дника Твоего́,/ до́бляго страда́льца и чудотво́рца Адриа́на,/ его́же в чудесе́х сла́вно просла́вил еси́.

Был еси́ вои́стинну де́латель до́брый виногра́да Христо́ва, Адриа́не блаже́нне,/ в пусты́ни его́ насади́в и слез твои́х струя́ми сию́ напои́в,/ плод трудо́в твои́х Бо́гови прине́сл еси́, зовы́й:/ сла́вно бо просла́вися.

Всего́ себе́ в же́ртву Бо́гу прине́сл еси́, преподо́бне,/ волю́ твою́ всеце́ло Ему́ повину́в,/ А́нгеловым указа́нием пусты́ни дости́гл еси́/ и в ней трудолю́бно подвиза́лся еси́, при́сно поя́ Го́сподеви:/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Господороди́тельнице, Влады́чице Пречи́стая,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Спа́са на́шего, со преподобному́чеником Адриа́ном,/ да ми́лостив нам бу́дет в Де́нь су́дный.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/ веселя́щися, возопи́й/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ не́сть свят, не́сть пра́веден,/ па́че Тебе́, Го́споди.

Ду́хом Го́сподеви рабо́тая,/ за́поведи Христо́вы от ю́ности твоея́ возлюби́л еси́, о́тче преблаже́нне,/ и сия́ свет стезя́м твои́м име́л еси́, Богоно́сне,/ те́мже непреткнове́нно возше́л еси́ на го́ру Небе́сную, иде́же ра́достно пое́ши:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Егда́ позави́де враг спасе́ния челове́ческаго твои́м по́двигом, преподо́бне,/ зло́бных разбо́йник наусти́ разгра́бити оби́тель твою́/ и тя му́ченичестей сме́рти преда́ти,/ но ты среди́ муче́ний кро́тце вопия́л еси́:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Житие́ твое́ равноа́нгельное и страда́ние непови́нное, Адриа́не всече́стне,/ в воню́ благоуха́ния духо́внаго восприя́ Госпо́дь и дарова́ тебе́ ве́лию благода́ть целе́бную,/ е́юже безме́здно врачу́еши души́ и телеса́ на́ша, да хвале́бно пое́м:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Зачала́ и родила́ еси́ О́тчее Сло́во,/ Его́же моли́, Богоро́дице, со преподобному́чеником Адриа́ном/ изба́вите от бед рабы́ Твоя́, вои́стинну призыва́ющия Тя,/ святы́й одушевле́нный Бо́жий Киво́те.

Седа́лен, глас 3:

Бога́тство тле́нное и сла́ву мимотеку́щую оста́вил еси́, преподо́бне о́тче,/ и́нок соверше́н быв, пусты́ни дости́гл еси́/ и в ней трудолю́бно подвиза́лся еси́,/ во́лею же Бо́жиею та́мо му́ченически пострада́л еси́ от лю́тых разбо́йник/ и ны́не со А́нгелы и му́ченики Влады́це всех предстои́ши,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко неде́лан, Де́во, виногра́д, прекра́сный Грозд прозябла́ еси́,/ источа́ющий нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее,/ те́мже, я́ко вино́вную до́брым, ублажа́юще, вопие́м со А́нгелом:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди:/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на/ за ны на сме́рть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́щее сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Егда́ му́чити нача́ша тя всезло́бнии разбо́йницы, преподо́бне о́тче,/ тогда́ кро́тце им веща́л еси́:/ почто́, о челове́цы, му́чити мя хо́щете/ и от све́та сего́ сла́дкаго отлучи́ти мя тщите́ся,/ но молю́, осла́бите ми ма́ло,/ да помолю́ся ко Го́споду и возопию́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко зве́ри ди́вии, устреми́шася на тя разбо́йницы, о́тче преблаже́нне,/ и ножа́ми изра́ниша все те́ло твое́,/ о́гнь к ра́нам твои́м прилага́юще, лю́те тя му́чиша,/ ты же за них моли́лся еси́ Бо́гу и, му́чимый, взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Исполня́я за́поведь Христо́ву, страда́льче преподо́бне,/ среди́ муче́ний, я́ко первому́ченик Стефа́н, моли́лся еси́ за своя́ мучи́тели, взыва́я:/ Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́./ И до после́дняго издыха́ния твоего́ ве́рно пел еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Кади́льнице всезлата́я, Мари́е Всенепоро́чная,/ с преподобному́чеником Адриа́ном, ве́рным твои́м слуго́ю, моли́ Христа́ Бо́га, Его́же родила́ еси́,/ изба́витися нам от бед и огня́ ве́чнующаго,/ да, спасе́ннии моли́твами Твои́ми, возопие́м:/ сла́ва Тебе́, Всеблагослове́нная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови,/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,/ в ни́хже наста́ви мя.

Сокруши́л еси́ терпе́нием всю си́лу вра́жию, преподо́бному́чениче добропобе́дный,/ и, муче́ния пу́ть до́блестно проше́д,/ дости́гл, еси́ в несконча́емый поко́й Небе́сный,/ иде́же со А́нгелы лику́еши во све́те всех Творца́.

Моли́тве, бы́вшей во усте́х твои́х, страда́льче преподо́бне,/ по земли́ ко́ньми влачи́мый, преда́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Жива́го Бо́га/ и победоно́сно со сла́вою возше́л еси́ в черто́г Его́ Небе́сный.

Нечести́вии разбо́йницы не умили́шася,/ ви́девша кончи́ну твою́ му́ченическую, преподо́бне о́тче,/ но са́мое те́ло твое́ ме́ртвое похи́тиша и сокры́ша,/ е́же ди́вно откры́ Госпо́дь и просла́ви тя чуде́с благода́тию.

Богоро́дичен: Упова́ние и наде́жда Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, всем правосла́вным христиа́ном:/ спаси́ лю́ди, ве́рно Тебе́ моля́щияся, сомоли́твенника прие́мь преподо́бному́ченика Адриа́на,/ и́мя Твое́ просла́вльшаго оби́телию,/ во сла́ву Твою́ посвяще́нною.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

При́зван был еси́ во дворы́ Небе́сныя, страстоте́рпче преподо́бне,/ те́ло твое́, му́ченически ура́ненное, оста́вил еси́ нам в насле́дие духо́вное,/ е́же разбо́йницы а́ще и скры́ша, но Бог ди́вно откры́ и оби́тели твое́й дарова́,/ я́ко сокро́вище бога́тое исцеле́ний.

Разуме́им вси Бо́жие преди́вное смотре́ние/ во откры́тии и пренесе́нии святы́х моще́й твои́х, преподо́бному́чениче Адриа́не,/ я́же мно́го неве́домы бы́вше/ и в пу́сте ме́сте земле́ю покрове́ни лежа́вше,/ ны́не всем явле́ни и от всех почита́еми быва́ют.

Свяще́нства благода́ть прие́м на земли́, о́тче преподо́бне,/ в ски́нии Небе́сней ны́не священноде́йствуеши/ и со дерзнове́нием мо́лиши Триеди́наго Бо́га о Це́ркви Святе́й и оби́тели твое́й,/ почита́ющей ве́рно святу́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, и прибе́жище на́ше и утвержде́ние,/ Тя стяжа́ Помо́щницу преподобному́ченик Адриа́н,/ сооруди́вый во и́мя Твое́ храм че́стен в пусты́ни,/ с ни́мже моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Конда́к, глас 6:

Жите́йския молвы́ избежа́в, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, та́мо оби́тель и́ноков возгради́в,/ последи́ от разбо́йник му́ченически пострада́л еси́,/ и ны́не сия́еши нетле́нием и чудесы́,/ Адриа́не многострада́льне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

И́кос:

А́нгелом собесе́дника и му́чеником сострада́льца,/ пе́сньми духо́вными восхва́лим, бра́тие:/ той бо нача́льник оби́тели бы́сть/ и, ангелоподо́бне в ней подвиза́вся, му́ченически сконча́ся,/ о́браз всем нам в себе́ подава́я терпе́ния и незло́бия,/ и́же, мучи́мь, не пререка́ше/ и, убива́емь, за уби́йцы своя́ моля́шеся,/ ны́не же, увенча́н от Христо́вой десни́цы,/ чудесы́ сия́ет и вся ны благода́тне озаря́ет, да зове́м ему́: ра́дуйся, Адриа́не многострада́льне, моли́твенниче о душа́х на́ших.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Трие́ о́троцы в пещи́, Тро́ицу прообрази́вше,/ преще́ние о́гненное попра́ша/ и, пою́ще, вопия́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пою́ще, сла́вим твоя́ по́двиги пусты́нныя, преподо́бне о́тче,/ и, твое́ страда́ние му́ченическое воспомина́юще,/ про́сим твоего́ моли́твеннаго предста́тельства за ны ко Го́споду, Ему́же вопие́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Кро́вию твое́ю обагре́нный и ра́ны нося́ на те́ле твое́м,/ я́ко у́твари драги́я, предста́л еси́, преподо́бне, всех Царю́ Христу́ Бо́гу,/ Ему́же помоли́ся, страда́льче, и за ны, гре́шныя,/ чту́щия святу́ю па́мять твою́ и вопию́щия:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Христу́, нас ра́ди на Кресте́ ру́це Свои́ распросте́ршему,/ подо́бствовал во́льным распя́тием пло́ти твоея́ со страстьми́ грехо́вными, Адриа́не преблаже́нне,/ последи́ ре́занием и о́гненным опале́нием от разбо́йник/ сию́ в же́ртву жи́ву Бо́гу прине́сл еси́, зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: От утро́бы Твоея́ про́йде у́мное, Богоро́дице, Со́лнце,/ Сего́ моли́, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га, со преподобному́чеником Адриа́ном/ возсия́ти нам де́нь спасе́ния и сы́ны све́та показа́ти,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ благослове́нна еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Веще́ственнаго огня́ пла́мень/ Невеще́ственным увяди́ша Богозри́мии о́троцы и поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мо́лим тя, преблаже́нне:/ помоли́ся ко Го́споду,/ стране́ на́шей в ми́ре пребыва́ти,/ и всем лю́дем росси́йским спасти́ся,/ да ра́достно вопие́м просла́вльшему тя Влады́це:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Враги́ неви́димыя победи́л еси́, преподо́бне,/ от ви́димых же всезло́бных разбо́йников ра́ны лю́тыя претерпе́л еси́ до́блественне,/ и, му́ченическую кончи́ну восприе́мь,/ но́вый му́ченик яви́лся еси́ в земли́ Росси́йстей, зовы́й Бо́гу, тя венча́вшему:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Возшуме́ на тя лю́тая бу́ря страда́ний теле́сных, о́тче Богому́дре,/ но не поколеба́ му́жества души́ твоея́ и терпе́ния твоего́ кре́пкаго:/ взира́л бо еси́ на воздая́ние Небе́сное/ и моли́твенно вопия́л еси́ среди́ муче́ний:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Бо́га роди́ти, Богоро́дице, сподо́билася еси́,/ Сего́ моли́, Неискусобра́чная Отрокови́це, с Адриа́ном многострада́льным/ ниспосла́ти нам ве́ры утвержде́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 9

Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я,/ свят Бо́гу./ Тем Перворожде́нное Сло́во/ Отца́ Безнача́льна./ Сы́на, первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.

Анто́ния Пече́рскаго духо́вное порожде́ние,/ и Корни́лия Коме́льскаго пусты́нное воспита́ние,/ Адриа́не преподо́бне, сих доброде́тели в себе́ совокупи́л еси́/ и был еси́ до́брый насле́дник обои́х,/ с ни́миже тя вку́пе, я́ко ве́рна уго́дника Бо́жия, в пе́снех велича́ем.

Безмо́лвие пусты́нное возлюби́л еси́, Богому́дре о́тче,/ и, красоту́ Небе́сную мы́сленным о́ком созерца́я,/ к ней по́двигами пусты́нными восходи́л еси́,/ А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный вои́стинну быв./ Те́мже тя немо́лчно в пе́снех велича́ем.

Рыда́ние го́рькое оста́вил еси́ бра́тии твое́й, Адриа́не многострада́льне,/ егда́ лю́те му́чима и убие́нна от разбо́йник тя ви́девше,/ лиши́шася и свята́го твоего́ телесе́,/ увезе́ннаго из твоея́ оби́тели и безве́стне сокрове́ннаго в земли́,/ е́же обре́тше и о сем ра́дующеся, в пе́снех тя велича́ем.

Богоро́дичен: Чужды́х нас яви́, Влады́чице, вла́сти лю́таго мироде́ржца/ и в час кончи́ны на́шея на по́мощь ускори́ к нам, безпомо́щным:/ приво́дим Ти на умоле́ние за ны ве́рнаго Твоего́ уго́дника и слугу́ Адриа́на страстоте́рпца преподо́бнаго,/ с ни́мже вку́пе за ны Христу́ помоли́ся/ и от поги́бели ве́чныя нас изба́вити,/ да Тя непреста́нно велича́ем.

Свети́лен, глас 1:

Ди́вное чу́до пропове́дуем,/ А́нгела, страннообра́зно я́вльшагося/ и преподо́бному сопу́тствовавша до Бо́гом угото́ванныя ему́ пусты́ни,/ иде́же а́бие неви́дим бы́сть,/ да сла́вим А́нгелов и челове́ков Творца́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя пе́сньми ублажа́ем, Де́во,/ Бо́га бо родила́ еси́ и на ру́ку носи́ла еси́,/ Того́ моли́ спасти́ души́ на́ша.

На хвали́тех стихи́ры, глас 2:

Преподо́бне о́тче Адриа́не,/ све́том доброде́телей твои́х возсия́л еси́,/ я́ко звезда́ Богосве́тлая,/ и о́браз безстра́стия нам в себе́ явля́еши,/ да после́дуем свято́му твоему́ приме́ру/ и вку́пе с тобо́ю унасле́дуем/ Ца́рство Небе́сное.

Преподо́бне о́тче Адриа́не,/ ты Ева́нгелие Христо́во свет стезя́м твои́м име́л еси́/ и был еси́ па́стырь до́брый/ тобо́ю со́браннаго и́ноческаго ста́да,/ руководя́ духо́вная ча́да твоя́ путями пра́выми/ в Ца́рство Небе́сное.

Преподо́бне о́тче Адриа́не,/ возлюби́в Пречи́стую Богоро́дицу,/ по Бо́зе все упова́ние твое́ на Ту возложи́л еси́,/ и храм в пусты́ни твое́й во и́мя Ея́ успе́ния освяти́л еси́,/ и оби́тель и́ноком возгради́л еси́,/ и мно́гия души́ челове́ческия приве́л еси́, уго́дниче Бо́жий,/ в Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, Глас 8:

Сле́зное твое́ рыда́ние,/ и моли́твенное воздыха́ние не умили́ разбо́йников,/ тя му́чивших, преподо́бне о́тче,/ к ни́мже кро́тце веща́л еси́:/ за ко́е де́ло хо́щете мя уби́ти?/ Аз приидо́х к вам повеле́нием Бо́жиим,/ на спасе́ние ва́ше,/ вы же мя ны́не сме́рти предае́те,/ но молю́ся вам, отцы́ и бра́тие,/ отпустите́ мя в пре́жнее мое́ селе́ние,/ иде́же и́ноческое мое́ положи́х обеща́ние,/ да та́мо почи́ю о Го́споде./ Но не послу́шаша тя разбо́йницы/ и лю́тей сме́рти тя преда́ша,/ уго́дниче Бо́жий многострада́льный,/ в Небе́сная тя селе́ния посла́вше, ко Го́споду,/ моли́тися о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́тву раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Моли́тва

Преподо́бне о́тче преблаже́нне Адриа́не, перве́йший пусты́ни Пошехо́нския просвети́телю и мона́шескаго жития́ в ней основа́телю, прише́дый в ню со А́нгелом Госпо́дним и освети́вый ю Пресвяты́я Богоро́дицы чудотво́рною ико́ною и благода́тию, в не́йже и яви́лся еси́ по́двиги твои́ми пресве́тлое целому́дрия зерца́ло, прекра́сный смиренному́дрия о́бразе, одушевле́нный терпе́ния сто́лпе, изве́стное воздержа́ния пра́вило, и́стинный нестяжа́ния и нищеты́ люби́телю и всесоверше́нный Христо́в уго́дниче, се мы, гре́шнии, смире́нно припа́дая, мо́лим тя: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия. Испроси́ нам предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир ми́ру, Це́ркви Святе́й утвержде́ние, согла́сие в ве́ре, преуспе́яние во благоче́стии и доброде́телех христиа́нских, да досто́йны яви́мся щедро́т и ми́лостей благосе́рдаго Бо́га; па́ству твою́ духо́вную непрестани управля́ти жезло́м му́дрости духо́вныя; подвиза́ющимся помози́, разсла́бленныя укрепи́, па́дающия возста́ви, споспеши́ всем нам и́го Христо́во в терпе́нии и благоду́шии понести́, и всех нас упра́вити в ми́ре и в покая́нии сконча́ти живо́т наш и со упова́нием спасе́ния пресели́тися во блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х земны́х опочива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному́ченик Адриа́н Пошехонский

Преподобному́ченик Адриа́н Пошехонский родился в Ростове Великом в начале XVI столетия от благочестивых родителей Григория и Ирины. Монашеское пострижение преподобный Адриан принял в Вологодской обители святого Корнилия Комельского. Среди собранной преподобным Корнилием братии было немало строителей и иконописцев, так что храмы обители созидались и украшались трудами и искусством самих иноков. Искусным иконописцем был и преподобный Адриан. Своим дарованием он также содействовал украшению монастыря. В последние годы жизни преподобного Корнилия на ту местность, где находился монастырь, сделали хищнический набег казанские татары. Святой наставник увел всю братию на реку Ухтому. Однако татары не тронули монастырь, устрашенные видением множества охранявших его воинов, и вскоре удалились из Вологодской области. Преподобный Корнилий вернулся с братией в монастырь и в нем преставился 19 мая 1537 года. Через три года после смерти святого Корнилия преподобный Адриан, который был тогда в сане иеродиакона, сильно возжелал уйти в пустынное место и основать монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Господь помог преподобному исполнить его намерение. В Корнилиев монастырь пришел никому неведомый старец-черноризец благолепного вида. Встретив старца в храме, преподобный Адриан спросил, как его имя, но старец не ответил. Когда преподобный пригласил его к себе в келлию и попросил сказать что-либо на пользу душевную, старец ответил, что может указать преподобному пустыню, где он сможет создать храм и монастырь во имя Пречистой Богородицы. Преподобный Адриан немедля отправился к настояте преподобному Лаврентию († 1548; память 16 мая) и стал просить благословение на пустынное безмолвие. Помня заповедь преподобного Корнилия, повелевшего отпускать из обители иноков, пожелавших удалиться в пустыню, игумен Лаврентий не стал удерживать преподобного Адриана и дал ему свое благословение, а также отпустил с ним и его послушника – старца Леонида. Помолившись у гроба святого Корнилия, преподобный Адриан и старец Леонид отправились в путь, предводимые таинственным черноризцем. Преподобный Адриан нес с собой написанную им икону Успения Божией Матери. 13 сентября 1540 года, под праздник Воздвижения Креста Господня, преподобный Адриан и старец Леонид прибыли в дикий Пошехонский лес, находившийся между селениями Белти, Патрабольшее, Шельшедольское и Ухорское, и остановились на берегу реки Вотхи. И там старец, который их вел, вдруг стал невидимым. Изумленные путники начали воспевать канон и службу празднику, со слезами благодаря Бога. И как предвестие будущей славной обители – места прославления Бога – по всем окрестным селениям разнесся колокольный звон.

Три года прожили преподобный Адриан и старец Леонид в пустынном одиночестве, терпя нужду, преодолевая искушения от диавола и поношения от злых людей, а затем приступили к осуществлению заветного намерения. Выбрав удобное время, подвижники отправились в Москву к митрополиту Макарию испросить благословение на основание в Пошехонской стороне, на реке Вотхе, обители и храма в честь Успения Божией Матери. Святитель Макарий благословил подвижников устроить монастырь в 5-ти верстах от г. Пошехонья Ярославской области и вручил им храмозданную грамоту, а иеродиакона Адриана рукоположил во пресвитера и возвел в сан игумена, В ставленной грамоте, выданной преподобному Адриану, святитель повелел «священноиноком, диаконом, иноком и простым людем слушати его и во всем повиноватися, яко пастырю и учителю». В Москве пошехонские пустынники нашли и щедрых благотворителей, которые, видя дерзновение старцев, подали обильные пожертвования на возведение храма. Вернувшись в свою пустыню 31 мая 1543 года, святой игумен Адриан заложил церковь с трапезою в честь Успения Пресвятой Богородицы. Украсив и освятив новую церковь, преподобный Адриан приступил к устройству обители.

В монастыре был введен строгий устав преподобного Корнилия. Не имея ничего своего, довольствуясь во всем малым, большую часть времени иноки посвящали молитве, церковной и келейной, немало времени уделялось и на чтение Священного Писания. Причем чтение это совершалось «не велегласно, ни красно, но смиренным гласом и кротким; один читал, а второй рассуждал о прочтенном», читали также и наедине. Преподобный Адриан, кроме трудов настоятельских, занимался и писанием икон, а когда святая душа его желала полного безмолвия, он удалялся для молитвы в чащу леса, в устроенную им келлию с часовней, в версте от обители. Через шесть лет по основании обители мирно почил о Господе старец Леонид († 1549), и преподобный Адриан с братией честно погребли его. Братия к тому времени умножилась. Иноки построили три келлии для жительства и четвертую для приготовления пищи и печения хлеба. Святой Адриан задумал возвести большой каменный храм и собрал для этого значительную сумму денег. Но через год по преставлении старца Леонида, в 1550 году, в Великий пост, в ночь с 5 на 6 марта, на память 42-х Амморейских мучеников, в монастырь ворвались вооруженные грабители и после истязаний задушили преподобного Адриана, а тело его бросили на берегу реки Ушломы. Священник Исидор похоронил тело преподобного мученика в церкви.

Скоро присутствие тела святого ознаменовалось чудесами.

Святые мощи преподобномученика были обретены 19 ноября 1625 года, а 17 декабря, по благословению Патриарха Филарета, торжественно перенесены в монастырский храм и положены в открытую раку, напротив правого клироса. При гробе преподобного Адриана совершилось множество исцелений. Память его празднуется также 19 ноября в день обретения мощей.

Святы́х благове́рных князе́й Фео́дора Смоле́нскаго и чад его́, Дави́да и Константи́на Яросла́вских

(слу́жбу зри 19 сентября)

Тропа́рь, Глас 4:

Измла́да яви́стеся святи́и,/ Богому́дре Фео́доре и блаже́нне Дави́де с Константи́ном сла́вным,/ Боже́ственнии сосу́ди, избра́ннии Бо́гови./ Ны́не же источа́ете нам мно́га исцеле́ния от честны́х моще́й ва́ших,/ вся е́реси потопля́юще,/ и спаса́юще при́сно град свой,/ и всех ве́рных сохраня́юще невреди́мо/ от ви́димых и неви́димых враг./ Те́мже ве́рою мо́лим вас, святи́и:/ моли́те Христа́ Бо́га/ в ми́ре сохрани́тися нам и спасти́ души́ на́ша.

Ин тропа́рь, глас 4:

И́же от ю́ности Христо́вы любве́/ прилепи́вшеся усе́рдно, святи́и/ зако́ны и оправда́ния Того́ сохраня́юще,/ отню́дуже и чуде́сными дарова́нии обогати́стеся,/ исцеле́ния источа́ете и́же ве́рою вас почита́ющих,/ те́мже моли́те Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 8:

Богому́дренно пресели́стеся, святи́и,/ во град, при́сно доброде́тельми цвету́щий,/ в жи́зни сей принося́ще Бо́гови плоды́ бла́ги,/ преподо́бне Фео́доре и блаже́нне Дави́де с Константи́ном сла́вным,/ и яви́стеся, я́ко многоцвету́щая ра́йская древеса́ жи́зни/ и я́ко многосве́тлыя зве́зды, в ми́ре сия́юще благода́тию,/ в доброде́тели испра́вивше жи́знь свою́,/ и сего́ ра́ди получи́сте живо́т ве́чный на Небесе́х./ Те́мже благода́рственно вам зове́м:/ ра́дуйтеся, всеми́рнии свети́льницы и гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.

Обретение мощей (1463) святого благоверного князя Феодора Смоленского († 1299) и чад его, Давида и Константина Ярославских

Святой благоверный князь Феодор, Смоленский и Ярославский, по прозванию Черный, внук Владимира Мономаха, родился в грозную для Руси годину монгольского нашествия, около 1237–1239 года, и был в крещении наречен во имя святого великомученика Феодора Стратилата (память 8 февраля), особо почитаемого русскими князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было Богом прославиться в Русской земле и святому князю Феодору. В 1239 году, когда молитвами Пресвятой Богородицы святой воин-мученик Меркурий (память 24 ноября) избавил Смоленск от Батыева пленения, отрока Феодора в городе не было: его увезли и укрыли на время войны в безопасном месте. В следующем, 1240 году умер его отец, князь Ростислав, правнук благоверного князя Ростислава, Смоленского и Киевского († 1168; память 14 марта).

Старшие братья, наследники, поделили между собой земли отца своего, выделив младшему – отроку Феодору маленький Можайск. Здесь прошло его детство, здесь учился он Священному Писанию, церковной службе и воинскому искусству.

В 1260 году святой князь Феодор женился на Марии Васильевне, дочери святого благоверного князя Василия Ярославского († 1249; память 3 июля), и стал князем Ярославским. У них родился сын Михаил, но вскоре святой Феодор овдовел. Он много времени проводил в ратных трудах и походах, сына его воспитывала теща, княгиня Ксения.

В 1277 году объединенные дружины русских князей, среди которых был святой Феодор, в союзе с татарскими войсками участвовали в походе в Осетинскую землю и во взятии «славного града их Тетякова». Союзные войска одержали в этой войне полную победу. Дело в том, что со времен святого Александра Невского († 1263; память 23 ноября) ханы Золотой Орды, видя несломленную духовную и военную мощь православной. Руси, были вынуждены изменить свое отношение к ней, стали привлекать русских князей к союзу, обращаться к ним за военной помощью. Русская Церковь промыслительно использовала это сближение для христианского просвещения инородцев. Уже в 1261 году стараниями святого Александра Невского и митрополита Кирилла III в Сарае, столице Золотой Орды, была учреждена епархия Русской Православной Церкви. В 1276 году Константинопольский Собор под председательством Патриарха Иоанна Векка (1275–1282) отвечал на вопросы русского Сарайского епископа Феогноста о порядке крещения татар и принятии в православие бывших среди них монофизитов и несториан. В эти годы и оказался в Орде святой князь Феодор. Отличившийся ратными подвигами в осетинском походе, он вызвал к себе особенное расположение хана Менгу-Темира, который почтительно относился к Православной Церкви, первый выдал ханский ярлык о церковной неприкосновенности митрополиту Кириллу. В летописи сказано: «А князя Феодора Ростиславича царь Менгу-Темир и царица его вельми любяше и на Русь его не хотяше пустити мужества ради и красоты лица его».

Три года пробыл святой Феодор в Орде. Наконец, «царь отпустил его с великой честью», и князь прибыл в Ярославль. К этому времени супруга его, Мария, уже умерла, в городе правила княгиня Ксения с внуком Михаилом. Ярославцы не приняли вернувшегося из Орды князя: «не прияша его во град, но рекоша ему: «Сей град княгини Ксении, и есть у нас князь Михайло».

Святой Феодор должен был вернуться в Орду. Царица, жена хана Менгу-Темира, «его любяше зело и хотяше за него дщерь свою дати». Такой брак имел бы для Руси большое значение. Хан долго не соглашался на него, считая русских князей своими «улусниками» (т. е. вассалами, подданными). Выдать дочь за русского князя значило признать за ним равное достоинство. И еще важнее: это значило для хана признать превосходство Православия, потому что прежде венчания нужно было, чтобы татарская царевна приняла святое Крещение. Хан пошел на это, слишком важен для него был союз с Русью: «и царевну повеле за князя Феодора дати, и повелел ее прежде крестить, а православной веры не повелел осквернить». Так женился святой Феодор на дочери могущественного татарского хана Менгу-Темира, нареченной в крещении Анной. «Царь же его весьма чтил и повелел ему садиться напротив себя, построил ему дворец, дал князи и боляре на послужение».

Там, в Орде, и родились у святого Феодора Черного его сыновья – святой благоверный князь Давид († 1321) и святой благоверный князь Константин. Огромное влияние, которое святой Феодор приобрел в Орде, он использовал во славу Русской земли и Русской Церкви. Православие все более укреплялось среди татар, ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и благочестие. Русские купцы, зодчие, мастера несли русскую культуру на берега Дона, Волги, Урала и дальше до самой Монголии. До сих пор археологи находят православные иконы, кресты, лампады по всей территории прежней Золотой Орды, вошедшей в состав России. Так начиналось великое миссионерское движение Русской Церкви на Восток, просвещение светом Евангельской истины всех племен до Великого океана. Русские православные князья и их дружинники, участвуя, как союзники, в монгольских походах, узнавали и осваивали бескрайние просторы Азии, Сибири и Дальнего Востока. В 1330 году, всего через тридцать лет после смерти святого Феодора Черного, китайские летописцы напишут о русских дружинах в Пекине.

Святой Феодор жил в Сарае до 1290 года, когда «пришла ему весть с Руси, от града Ярославля, что его сын первый, князь Михаил преставился». Дав князю богатые дары и большую дружину, хан отпустил его на Русь. Вновь став князем в Ярославле, святой Феодор начал ревностно заботиться об усилении и благоустроении своего города и княжества. Особенную любовь проявлял он к обители Преображения Господня. Слава его гремела по всей Руси, все князья искали с ним дружбы и союза. Но он больше всех любил сына святого Александра Невского, Андрея Александровича, поддерживал его во всех начинаниях, когда тот был великим князем Владимирским, ходил с ним в походы, делил радость побед и горечь поражений.

В 1296 году едва не разразилась кровопролитная братоубийственная война между двумя группами князей: на одной стороне были святой Феодор и великий князь Андрей, на другой – святой Михаил Тверской († 1318; память 2 ноября) и святой Даниил Московский († 1303; память 4 марта). Но кровопролитие Божией помощью удалось предотвратить. На Владимирском съезде князей (1296) епископ Владимирский Симеон и епископ Сарайский Измаил сумели примирить обе стороны. Сам факт участия в съезде святого князя Феодора и Саранского Владыки Измаила говорит о том, что первый употребил все свои дипломатические дарования и влияние в Орде, чтобы способствовать установлению мира в Русской земле.

Не порывались связи святого Феодора Черного и с его отчизной – Смоленском, хотя княжить ему там было непросто. Так, в 1297 году святой Феодор ходил походом к Смоленску восстановить свои законные права на Смоленское княжение, захваченное его племянником. Но взять город и стать снова Смоленским князем ему в этот раз не довелось.

Вскоре после того похода святой князь-воин занемог. 18 сентября 1299 года угодник Божий повелел перенести его в Спасо-Преображенский монастырь, чтобы принять монашеское пострижение. Во время окончания обряда святой Феодор попросил прервать священнодействие. По благословению игумена, во исполнение воли умирающего, князя вынесли на монастырский двор, куда сошлось уже множество ярославцев. «И исповедался князь пред всем народом, если согрешил пред кем или нелюбие держал на кого. И кто пред ним согрешил и враждовал на него – всех благословил и простил и во всем вину на себя принял пред Богом и людьми». Лишь после этого решился смиренный воин завершить свой необычный и многотрудный жизненный путь принятием ангельского образа. Всю ночь игумен и братия молились над святым князем. В два часа ночи начали звонить к утрене. Напутствованный Святыми Тайнами Христовыми, святой Феодор безмолвно лежал на своем иноческом ложе. Когда же иноки начали третью «Славу» Псалтири, он осенил себя крестным знамением и предал душу Господу, Вид его в гробу был необычен: «Чудно бе зрети блаженнаго, на одре лежаща не яко умерша, но яко жива суща. Светилось лице его, солнечным лучам подобно, честными сединами украшено, показуя душевную его чистоту и незлобивое сердце». Преставление святого благоверного князя Феодора отмечается Церковью 19 сентября.

После него в Ярославле правил его сын – святой Давид († 1321). Второй из его младших сыновей, святой Константин, видимо, почил ранее. Церковное почитание святого князя Феодора в Ярославской земле началось вскоре после его смерти. В 1322–1327 годах, по благословению и заказу епископа Ростовского Прохора, в память почитаемого Владыкой святого Феодора было написано и украшено миниатюрами знаменитое Феодоровское Евангелие. Епископ Прохор был прежде игуменом Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Вероятно, он лично знал святого князя, мог быть очевидцем его пострижения и всенародного покаяния.

Историки думают, что лучшие миниатюры, вшитые в эту драгоценную рукопись, принадлежали более раннему Евангелию, владельцем которого был сам святой Феодор Черный и которое он привез с собой в Ярославль как благословение из родного Смоленска.

5 марта 1463 года были обретены в Ярославле нетленные мощи святого князя Феодора и чад его, Давида и Константина, которые прославились чудесами. В следующем же году они были положены в каменную раку в соборной церкви Спасо-Преображенского монастыря. Летописец, очевидец события, записал под этим годом: «Во граде Ярославле в монастыре Святого Спаса лежали три князя великие, князь Феодор Ростиславич да дети его Давид и Константин, поверх земли лежали. Сам же великий князь Феодор велик был ростом человек, те у него, сыновья Давид и Константин, под пазухами лежали, зане меньше его ростом были. Лежали же во едином гробе». Это обстоятельство так запечатлелось в восприятии очевидцев и современников обретения его мощей, что запись об этом вошла в Проложные жития князя Феодора и в Иконописные подлинники.

Житие святого князя Феодора Черного было написано вскоре по обретении мощей иеромонахом ярославского Спасского монастыря Антонием, по благословению митрополита Московского и всея Руси Филиппа I. Другая редакция Жития была написана Андреем Юрьевым в Кирилло-Белозерском монастыре. Третье, наиболее подробное, Житие святого Феодора вошло в «Книгу степенную царского родословия», составленную при царе Иоанне Грозном и митрополите Макарии. Русский народ сложил о святом князе Феодоре духовные песни, которые на протяжении столетий распевали «калики перехожие». В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность святого, его забота о строительстве и украшении храмов (см.: Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд). Князь Феодор Черный. – Богословские труды, сб. XI. М., 1973, с. 55–77). Сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов – не личных, но врагов России и Церкви, – только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых созидателей России.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея март. - 2002. / Ч. 1. – 424; Ч. 2. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle