Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃а-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика і҆аннꙋа́рїа, и҆ дрꙋжи́ны є҆гѡ̀:

И҆ ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика ѳео́дѡра, и҆́же въ пергі́и.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры і҆аннꙋа́рїа, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Свѧще́нникъ свѧще́ннѣйшїй, ꙳ страда́лецъ зако́ненъ, ꙳ ѽ і҆аннꙋа́рїе! ты̀ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ не чꙋжди́ми кровьмѝ, ꙳ но твои́ми па́че, ꙳ въ са́мое то̀ нб҃о вше́дъ, ꙳ и҆дѣ́же прⷣте́ча всѣ́хъ є҆́сть і҆и҃съ, ꙳ при́снѡ сего̀, ѻ҆́ч҃е, зрѧ̀ и҆ ви́дѧ, ꙳ є҆го́же а҆́гг҃ли ви́дѧтъ.

И҆ мече́мъ ᲂу҆сѣка́емь, ꙳ и҆ на ѻ҆́гнь помета́емь, ꙳ и҆ ѕвѣрє́мъ дае́мь, досточꙋ́дне, ꙳ и҆ въ темни́цѣ затворѧ́емь на дни̑ мнѡ́ги, ꙳ непрекло́ненъ ᲂу҆мо́мъ, ꙳ си́лою бжⷭ҇твенною пре́былъ є҆сѝ, ꙳ и҆ сконча́лъ є҆сѝ по́двигъ, ꙳ зако́ннѡ пострада́въ, ꙳ свѧще́нне чꙋдоно́сне, ꙳ безпло́тныхъ собесѣ́дниче.

Дисїде́рїа и҆ прокꙋ́ла, ꙳ сѡ́са, фа́ѵста, є҆ѵтѷхі́а, ꙳ і҆аннꙋа́рїа сла́внаго, ꙳ и҆ мꙋ́драго а҆кꙋтїѡ́на, ꙳ согла́снѡ почти́мъ: ꙳ ꙗ҆́кѡ мꙋ̑дрыѧ сщ҃еннодѣ́йственники, ꙳ ꙗ҆́кѡ вѣнцено́сцы мꙋ́ченики, ꙳ ꙗ҆́кѡ гра́да ст҃а́гѡ гра́жданы, ꙳ моли́твенники же тѣ́хъ блажа́щихъ и҆́стины сꙋ́щѧ.

И҆́ны стїхи̑ры, ст҃а́гѡ ѳео́дѡра, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Предъ непра́веднымъ сꙋди́щемъ, ꙳ великомч҃ниче ѳео́дѡре, предстоѧ̀, ꙳ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ і҆́дѡльское безбо́жїе, ꙳ и҆ бїе́нъ бы́въ непра́веднѡ, ꙳ простре́нъ, пребл҃же́нне, на сковрадѣ̀ разжже́ннѣ, ꙳ лю́тѣ пеко́мь ꙳ и҆ полива́емь росо́ю дх҃а, ꙳ и҆́же тѧ̀ тве́рдѡ ᲂу҆крѣ́пльшаго, ꙳ разори́ти свирѣ́пство лю́тагѡ борца̀.

Колесни́ца бг҃а на́шегѡ ꙗ҆́вственна бы́лъ є҆сѝ, ꙳ чⷭ҇тымъ се́рдцемъ твои́мъ сего̀ носи́ма и҆мѣ́ѧ, бл҃же́нне, ꙳ колесни́цѣ же привѧ́занъ, ꙳ рѣши́ши ѿ ᲂу҆́зъ, ꙳ и҆ хрⷭ҇то́вѣ привѧза́ѧ любвѝ, ꙳ и҆̀же тѧ̀ свѧза́вшыѧ: ꙳ съ ни́миже вве́рженъ бы́въ въ пе́щь, ꙳ не ѡ҆пали́лсѧ є҆сѝ, ѳео́дѡре, ꙳ возвелича́ѧ гдⷭ҇а съ тѣ́ми, досточꙋ́дне.

На крⷭ҇тѣ̀ просте́ршемꙋ рꙋ́цѣ подо́бѧсѧ, бл҃же́нне, ꙳ распѧ́тсѧ, ѳео́дѡре, ꙳ пре́былъ же є҆сѝ ви́сѧ на трѝ дни̑, ꙳ до́ндеже въ рꙋ́цѣ бг҃ꙋ пре́далъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ, ꙳ тече́нїе сконча́лъ є҆сѝ страда́нїѧ, ꙳ мч҃никѡвъ ве́рхъ, ꙳ це́ркве пре́днїй сто́лпе, ꙳ вѣ́рныхъ ᲂу҆добре́нїе, ꙳ а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆дожди́ ми, влⷣчце, ꙳ твоеѧ̀ ми́лости бе́зднꙋ, ꙳ и҆ ѡ҆па́льшеесѧ зно́емъ страсте́й се́рдце моѐ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ми́лостива, напо́й, ѻ҆трокови́це, ꙳ и҆ ᲂу҆миле́нїѧ ка̑пли точи́ти ꙳ непреста́ннѡ сотворѝ, молю́сѧ, ꙳ и҆́миже ᲂу҆тѣше́нїѧ сподо́блюсѧ, чⷭ҇таѧ: ꙳ є҆́же полꙋчи́ти и҆́мꙋтъ, ꙳ и҆̀же и҆́скреннѡ пла́кавшїисѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопава́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ; ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй: ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, бл҃гоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ і҆аннꙋа́рїа.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Трїста́ты крѣ̑пкїѧ, рожде́йсѧ ѿ дв҃ы, безстра́стїѧ во глꙋбинѣ̀, дꙋшѝ трича́стное потопѝ, молю́сѧ, да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ въ тѷмпа́нѣ, во ᲂу҆мерщвле́нїи тѣлесѐ побѣ́дное воспою̀ пѣ́нїе.

Сы́й съ во́инствы невеще́ственныхъ а҆́гг҃лъ, и҆ прича́стїемъ свѣ́та незаходи́магѡ дꙋ́шꙋ свѧще́ннѡ просвѣща́ѧ, просвѣти́ ми се́рдце, свѣтоно́сный тво́й дне́сь пра́здникъ восхвалѧ́ющꙋ, бл҃же́нне.

Во́инство свѣтови́дно, свѧще́нный собо́ръ пострада̀ съ тобо́ю терпѣли́внѡ, мꙋ́дре свѧщеннодѣ́йственне, съ ни́миже всѧ́ко разори́лъ є҆сѝ ѕмі́ево кова́рство, претерпѣ́въ многоплетє́нныѧ смы́сломъ мꙋ̑ки.

Стопа́мъ хрⷭ҇та̀, вели́кагѡ и҆ пе́рвагѡ па́стырѧ, мꙋ́дре, послѣ́дꙋѧ, ѡ҆багрє́нїи мꙋче́нїѧ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ твоегѡ̀ ст҃и́тельства ѻ҆де́ждꙋ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ ᲂу҆ма̀ пра́востїю.

Бг҃оро́диченъ:

Блаже́ни сꙋ́ть лю́дїе, бцⷣе, сла́вѧщїи тѧ̀ мт҃рь бж҃їю нело́жнꙋю, и҆ при́снѡ блажа́щїи тѧ̀, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ, свѧще́ннѡ прорица́ющи, є҆гда̀ хрⷭ҇та̀ внꙋ́трь носи́ла є҆сѝ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ ѳео́дѡра.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дꙋ́ха, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Да́ръ бл҃гопрїѧ́тенъ, и҆ влⷣцѣ возлю́бленъ, мч҃никѡмъ ᲂу҆краше́нїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѳео́дѡре: сегѡ̀ ра́ди тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ да́ръ приношꙋ̀ пѣ́нїе, пода́ждь мѝ твою̀ по́мощь.

Красе́нъ тѣ́ломъ, ᲂу҆добре́нъ же дх҃омъ сы́й, ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ къ боре́нїємъ льсти́вагѡ: и҆ сего̀ разрази́въ, побѣ́ды вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Глаго́лы преѡби́дѣлъ є҆сѝ ѕлочести́ваго, ѳео́дѡре: себе́ же ᲂу҆го́дника гдⷭ҇нѧ и҆́скреннѧ и҆ во́ина хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀, и҆ соверше́нна мч҃ника ꙗ҆́вѣ показа́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́сѧ во чре́во твоѐ є҆стество́мъ непристꙋ́пный, жи́тели показа̀ на́съ, пренепоро́чнаѧ, раѧ̀, неизрече́ннымъ милосе́рдїемъ: ѿ негѡ́же и҆згна́ни бы́хомъ за́вистїю ѕмїи́ною.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́савшесѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Заре́ю ст҃а́гѡ дх҃а ѡ҆гражде́нъ, посредѣ̀ пе́щи ликова́лъ є҆сѝ, ю҆́ношамъ и҆̀же пе́рвѣе прпⷣбнымъ, пребл҃же́нне, подо́бѧсѧ.

Чи́ни свѧще́нныхъ си́лъ посредѣ̀ пе́щи съ тобо́ю, бг҃омꙋ́дре, ликова́хꙋ: съ ни́миже пое́ши бл҃годѣ́телѧ, пребыва́ѧ неѡпали́мь.

Рѣка̀ ме́двена ᲂу҆че́нїй медото́чныхъ твои́хъ, і҆аннꙋа́рїе премꙋ́дре, вои́стиннꙋ ѧ҆зы́къ тво́й бы́сть, мы̑сли зрѧ́щихъ тѧ̀ наслажда́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Расто́ргни плени̑цы, бг҃оневѣ́сто, грѣхѡ́въ мои́хъ, ꙗ҆̀же ᲂу҆́зы расто́ргши а҆́дѡвы ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆ ра́дости всѧ̑ и҆спо́лнши.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Хра́мъ бы́въ дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ, хра́мы же и҆стꙋка̑нныѧ, мꙋ́дре, па̑гꙋбныѧ потреби́лъ є҆сѝ, и҆ словесы̀ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ мє́рзскаѧ приношє́нїѧ беззако́ннꙋющихъ, ѳео́дѡре.

Ꙗ҆́ростїю и҆ гнѣ́внымъ произволе́нїемъ бїѧ́ше тѧ̀ беззако́нный сꙋдїѧ̀, зако́ны бг҃а на́шегѡ ᲂу҆твержда́юща, ѳео́дѡре: є҆го́же зрѧ̀ предъ собо́ю, непоколеби́мь пре́былъ є҆сѝ.

Положи́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆се́рднѡ на сковрадѣ̀ разжже́ннѣ, страда́льче, ре́вностїю разгара́емь бг҃а вседержи́телѧ, и҆ тогѡ̀ распалѧ́емь бжⷭ҇твенною любо́вїю, ѳео́дѡре.

Бг҃оро́диченъ:

Безлѣ́тный є҆стество́мъ, подъ лѣ́томъ и҆зъ тебє̀ ви́дѣнъ бы́сть, роди́сѧ подо́бїемъ пло́ти, лѣ̑тнѧѧ моѧ̑ прегрѣшє́нїѧ, за милосе́рдїе неизрече́нное презрѧ̀, всенепоро́чнаѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Свѧще́нїѧ ѻ҆де́ждꙋ ѡ҆багри́въ крове́й твои́хъ ѡ҆мочє́нїи, свѣтлѣ́йшꙋ ꙗ҆́вѣ показа́лъ є҆сѝ, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ. тѣ́мже вше́лъ є҆сѝ во ѻ҆би́тєли вѣ̑чныѧ, и҆сточа́ѧ чтꙋ́щымъ тѧ̀ и҆сцѣле́нїй пꙋчи́нꙋ, и҆ молѧ̀ всегда̀ бг҃а, всѣ̑мъ да́ти прегрѣше́нїй проше́нїе.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Мꙋ́чениченъ:

Спаси́тельныхъ дарѡ́въ тезоимени́таго, и҆ наслѣ́дника тогѡ̀ блаже́нства, ꙗ҆́кѡ подо́бника и҆ мч҃ника хрⷭ҇та̀ бг҃а, прїиди́те, восхва́лимъ, честнꙋ́ю є҆гѡ̀ па́мѧть ны́нѣ торжествꙋ́юще и҆ къ немꙋ̀ вопїю́ще: великомч҃ниче, моли́сѧ, согрѣше́нїй дарова́ти на́мъ ѡ҆ставле́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣга́ю смире́нный, покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́ки, и҆ трепе́щꙋ. моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѡ҆ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

И҆́же ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоегѡ̀ ѻ҆́браза, на крⷭ҇тѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты́ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Всѝ сѡ́са дїа́кона и҆ страда́льца, и҆ свѧще́ннаго фа́ѵста, прокꙋ́ла же вели́каго, и҆ дисїде́рїа же согла́снѡ почти́мъ.

Дрема́нїемъ нече́стїѧ, прокꙋ́ле мч҃ниче, ты̀ ника́коже воздрема́лсѧ є҆сѝ: бо́дростьми бжⷭ҇твенными всѐ ᲂу҆спи́лъ є҆сѝ безбо́жныхъ ѕломы́слїе.

Но́ва ꙗ҆́кѡ данїи́ла тѧ̀, ѕвѣре́й посредѣ̀ со страда́льцы спаса́етъ невре́дна и҆зводи́ма, ѽ і҆аннꙋа́рїе! хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ.

Бг҃оро́диченъ:

Возвели́чимъ є҆ди́нꙋ бл҃гослове́ннꙋю, є҆ѧ́же ра́ди вельмѝ всѣ́хъ бл҃гословѝ вои́стиннꙋ всепребл҃гі́й, ѿ сеѧ̀ воплоща́емь.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Возлѣ́зша на сковрадꙋ̀, нбⷭ҇ный а҆́гг҃лъ предста́въ ѡ҆роша́етъ, неѡпа́льнѡ соблюда́ѧ тѧ̀, ѳео́дѡре, рѣ́чныхъ во́дъ потечє́нїи, и҆ трꙋ́сомъ и҆ шꙋ́момъ, стра́шными показа̑нїи.

Тебѣ̀ вѣ́рнѡ чꙋдодѣ́йствꙋющꙋ, пре́лести прилѣжа́й, къ вѣ́рѣ внеза́пꙋ, мч҃ниче, ꙗ҆́коже ка́мень валѧ́етсѧ, и҆ къ ли́кꙋ мч҃никъ ᲂу҆строѧ́етсѧ дїоско́ръ, ѻ҆гне́мъ скончава́емь.

Во блюсти́тельницѣ поло́жсѧ, ꙗ҆́кѡ храни́тель зижди́телѧ повелѣ́нїемъ, ю҆́же ѿ младе́нства и҆мѣ́лъ є҆сѝ вѣ́рꙋ, бг҃ꙋ сохрани́лъ є҆сѝ, и҆ сїю̀ неблюдꙋ́щихъ, ꙗ҆́кѡ безꙋ́мныхъ гнꙋша́лсѧ є҆сѝ соверше́ннымъ ра́зꙋмомъ, пресла́вне.

Многоболѣ́зненныхъ мꙋ́къ и҆скꙋшє́нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, и҆ мно́гихъ болѣ́зней, мч҃ниче, цѣли́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, неболѣ́зненныхъ жили́щъ наслѣ́дникъ бы́въ, и҆ безпеча́льныѧ вои́стиннꙋ жи́зни и҆ наслажде́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ болѣ́зни родила̀ є҆сѝ бг҃а безпло́тнаго, болѣ̑зни, ѻ҆трокови́це, є҆́ѵы прама́тере рѣша́ща, и҆ болѣ́зни а҆́довы и҆збавлѧ́юща, болѣ́зненнꙋ и҆мꙋ́щихъ жи́знь согрѣша́ющихъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Кро́вїю свѧще́нною ѻ҆де́ждꙋ твою̀, пребога́те, соверши́лъ є҆сѝ свѣтлѣ́йшꙋ, и҆ къ цр҃кви вы́шнѣй ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ прише́лъ є҆сѝ.

И҆сте́кши на землѝ многочестнѣ́й кро́ви твое́й, бы́лъ є҆сѝ и҆сцѣле́нїй рѣка̀, страсте́й и҆зсꙋша́ѧ пото́ки.

Непра́веднаго сꙋдїю̀ ѡ҆слѣпле́на моли́твою твое́ю просвѣти́лъ є҆сѝ, милосе́рдїю влⷣки всѣ́хъ подо́бѧсѧ, пребога́те.

Бг҃оро́диченъ:

Пое́мъ тѧ̀, є҆ѧ́же ра́ди сꙋ́щымъ во тмѣ̀ свѣ́тъ незаходи́мый возсїѧ̀, бцⷣе, всѣ́хъ влⷣка, и҆ любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Вельмѝ безбо́жнꙋю пре́лесть ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ: тѣ́мже къ колесни́цѣ привѧза́лсѧ є҆сѝ, пребыва́еши же цѣ́лъ, ко́нємъ ѻ҆́гнєннымъ тѧ̀ под̾е́мшымъ пла́менныѧ колесни́цы, ѳео́дѡре, ꙗ҆́коже и҆лїю̀ сла́внаго.

Разгнѣ́вавсѧ беззако́нный, въ пе́щь горѧ́щꙋю тѧ̀ вкꙋ́пѣ съ сѡкра́томъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ дїонѵ́сїемъ вве́рже: съ ни́миже прⷪ҇ро́ческꙋю свѧще́ннꙋю пѣ́лъ є҆сѝ пѣ́снь, доблемꙋ́дренне ѳео́дѡре.

Да похва́литсѧ въ пѣ́снехъ бжⷭ҇твенный дїонѵ́сїй, вкꙋ́пѣ съ сѡкра́томъ до́блимъ, посредѣ̀ пе́щи копїе́мъ ᲂу҆ѧ́звени бы́вше: мч҃ницы бы́ша крѣ́пцы, бжⷭ҇твеннымъ наказа́нїємъ ѳео́дѡра повинꙋ́вшесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Вои́стиннꙋ сꙋ́щи и҆ врѣснотꙋ̀ пренепоро́чнаѧ є҆ди́на бцⷣе, ѡ҆блада́ти мнѣ̀ порабо́щшими мѧ̀ страстьмѝ ᲂу҆крѣпѝ: ꙗ҆́кѡ да свобо́днымъ по́мысломъ ра́дꙋѧсѧ ᲂу҆блажа́ю тѧ̀, вѣ́рныхъ спасе́нїе.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Прїидо́хъ во глꙋбины̑ морскі̑ѧ, и҆ потопи́ла мѧ̀ є҆́сть бꙋ́рѧ мно́гихъ грѣхѡ́въ: но ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆зъ глꙋбины̀ возведѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Глаго́лы зна́менїѧ ви́дѧ тѧ̀, собо́ръ беззако́нныхъ, дѣ́юща, сщ҃еннотаи́нниче, ко творцꙋ̀ ѿ дꙋшѝ прихо́дитъ, пресла́внѡ просвѣща́емь.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пре́жде конца̀, ст҃и́телю, и҆ по бжⷭ҇твеннѣй кончи́нѣ, творѧ̀ мно́жество чꙋде́съ, да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а ѿ младе́нства прїе́мъ.

Ны́нѣ свѧще́ннымъ согла́сїемъ, фа́ѵста, и҆ сѡ́са всѝ, дисїде́рїа съ є҆ѵтѵ́хїемъ, и҆ мꙋ́драго а҆кꙋтїѡ́на воспое́мъ, и҆ съ прокꙋ́ломъ бг҃оно́снымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Во бл҃годѣѧ́нїе человѣ́кѡмъ ѿ твои́хъ чи́стыхъ крове́й воплоща́етсѧ бг҃ъ сло́во: є҆го́же прилѣ́жнѡ, бг҃ома́ти, молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

А҆́гг҃ла бжⷭ҇твеннымъ прише́ствїемъ ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ пе́щи ᲂу҆гаса́ше: се́рдце же твоѐ, пребл҃же́нне, дерзнове́нїѧ и҆сполнѧ́шесѧ, є҆́же къ зижди́телю манове́нїемъ прохлажда́ющесѧ.

Глаго́лы ст҃ы̑ѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша тебѐ ро́ждшїѧ мꙋчи́тель, мч҃ниче ѳео́дѡре, сїю̀ мечꙋ̀ предадѐ, мч҃нически бжⷭ҇твеннѣ тече́нїе сконча́вшꙋ.

Вожделѣ́вши ꙗ҆́кѡ ю҆́ница фїлі́ппа съ сы́номъ ᲂу҆мре́ти съ спѣ́хомъ прїи́де, посредѣ̀ сꙋди́лища самозва́нна, мꙋ́чєникъ сла́вꙋ прїе́млющи.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ гора̀ ст҃а́ѧ, сѐ мѷрополо́жница дх҃а, мо́стъ къ бг҃ꙋ всѣ́хъ преводѧ́й, бцⷣа дв҃а, ю҆́же ᲂу҆блажа́емъ.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Свѧще́нїѧ пома́занїемъ, и҆ мꙋче́нїѧ кро́вїю ᲂу҆краси́стесѧ, сла́вне і҆аннꙋа́рїе и҆ ѳео́дѡре: и҆ сїѧ́ете всю́дꙋ въ вы́шнихъ ликꙋ́юще, и҆ на́съ назира́йте въ хра́мъ ва́шъ прише́дшыѧ, и҆ въ не́мъ непреста́ннѡ зовꙋ́щыѧ: всѣ́хъ на́съ соблюди́те, молѧ́ще чл҃вѣколю́бца бг҃а.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ю҆́нѡши трѝ въ вавѷлѡ́нѣ, велѣ́нїе мꙋчи́телево на бꙋ́йство прело́жше, посредѣ̀ пла́мене вопїѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѻ҆трокѡ́мъ бжⷭ҇твєннымъ ᲂу҆подо́билсѧ є҆сѝ посредѣ̀ пла́мене, ѽ і҆аннꙋа́рїе! соше́ствїемъ а҆́гг҃ла, ликꙋ́ѧ ѻ҆́крестъ, и҆ пѣ́сньми та́йными сп҃са поѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Безболѣ́зненъ по́мыслъ тво́й бл҃года́тїю бжⷭ҇твенною соблюда́ѧ, и҆ пре́жде страда́нїѧ недꙋ́ги и҆сцѣли́лъ є҆сѝ всѧ̑кїѧ, па́стырь и҆ мч҃никъ и҆ вели́къ чꙋдотво́рецъ познава́емь.

Стоѧ́лъ є҆сѝ предъ сꙋди́щемъ, мꙋ́чениче, мꙋчи́телей, стражда̀ терпѣли́внѡ, и҆ ѕлочестви̑выѧ посрамлѧ́ѧ, и҆ прельщє́ннымъ всѣ̑мъ показꙋ́ѧ и҆́стинꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мертвѝ моѧ̑ движє́нїѧ, пречⷭ҇таѧ, плотска̑ѧ, ꙗ҆́же живо́тъ ро́ждшаѧ, ѡ҆живѝ, чⷭ҇таѧ, дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆мерщвле́ннꙋю страстьмѝ и҆ мно́гими грѣхѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи, па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ, пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Соблюда́емь росо́ю дх҃а, ꙗ҆́коже ѻ҆́троцы трїѐ, неѡпали́мь посредѝ ѻ҆гнѧ̀, бг҃омꙋ́дре ѳео́дѡре, съ си́ми пѣ́лъ є҆сѝ: препѣ́тый ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Є҆́ллинскꙋю пре́лесть ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче ѳео́дѡре, сло́вомъ бл҃года́ти, бога́тнѡ и҆стека́ющимъ ѿ ᲂу҆сте́нъ твои́хъ, и҆ взыва́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆вѣ́да твоѐ прозва́нїе и҆ страда́нїе тебѐ ро́ждшаѧ, и҆ пре́жде зача́тїѧ, ѳео́дѡре вели́кїй мч҃ниче многострада́льне, вопїю́щи: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆чище́нїе мѝ бꙋ́ди, всенепоро́чнаѧ, къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀, ѿсѣче́нїѧ лю́тыхъ долгѡ́въ хода́тайствꙋющи мѝ, и҆ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ бжⷭ҇твенный вхо́дъ, и҆ пи́щи наслажде́нїе, и҆ свѣ́та прича́стїе.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀ бл҃гослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Да восхва́литсѧ вели́кїй прокꙋ́лъ, со а҆кꙋ́тїемъ и҆ є҆ѵтѵ́хїй, и҆ бжⷭ҇твенный дисїде́рїй, фа́ѵстъ же и҆ сѡ́съ доблемꙋ́дреннїи, сп҃са сла́внїи мч҃ницы.

Тѧ̀ ли́къ страда́лєцъ бл҃же́нный верхо́вника притѧжа̀, попра̀, свѧщеннотаи́нниче сла́вне, ве́рхъ де́мѡнѡвъ, и҆ безбо́жїѧ вознесе́ннꙋю горды́ню потребѝ.

Ꙗ҆́коже ѻ҆́троцы ѻ҆́гнь попра́лъ є҆сѝ, и҆ ѕвѣре́й стремлє́нїѧ ѡ҆бꙋзда́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже данїи́лъ, всеизрѧ́дне, и҆ ꙗ҆́кѡ па́ѵелъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́клсѧ є҆сѝ, благоче́стнѡ сконча́въ тече́нїе твоѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́выйсѧ несказа́ннѡ во чре́во твоѐ, себѣ̀ жили́ще показа́ тѧ, пречⷭ҇таѧ бг҃оневѣ́сто, є҆мꙋ́же непреста́ннѡ вопїе́мъ: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

На кре́стъ вознесе́нъ бы́въ, трѝ дни̑ сотвори́лъ є҆сѝ, на се́мъ повѣ́шенъ бы́въ, ѳео́дѡре, стрⷭ҇ть влⷣки твоегѡ̀ при́снѡ по́мнимꙋю, тремѝ часы̀ бы́вшꙋю, и҆з̾ѡбража́ѧ ꙗ҆́вѣ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Положе́нъ бы́лъ є҆сѝ на дре́во, болѣ̑знены прїе́млѧ ꙗ҆́звы, ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ ѕмі́ѧ борца̀, вкꙋше́нїемъ дре́ва сме́рть болѣ́зненнꙋ, ѳео́дѡре, содѣ́лавша а҆да́мꙋ, и҆ тогѡ̀ внꙋ́кѡмъ: тѣ́мже тѧ̀ чти́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Вопїе́тъ пергі́ѧ твоѧ̑ по́двиги, болѣ̑зни, страда́нїе, ра̑ны, стра́сть бл҃же́ннꙋю, сме́рть честнꙋ́ю, є҆ѧ́же ра́ди къ безсме́ртнѣй жи́зни, ѳео́дѡре, преше́лъ є҆сѝ, бл҃гослови́те, зовы́й, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ глꙋбина̀ неизрече́ннагѡ та́инства!. созда́вый рꙋко́ю дре́вле человѣ́ка, зи́ждетсѧ воплоща́емь, во ᲂу҆тро́бꙋ приснодв҃ы вше́дъ, и҆ спаса́етъ мѧ̀, со стра́хомъ зовꙋ́ща: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть, ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ мі́рови бл҃гослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

І҆аннꙋа́рїа честна̑ѧ борє́нїѧ, по́двиги и҆ бїє́нїѧ, є҆́же до кро́ве мꙋ́жество, болѣ̑зни и҆ нꙋ́жднꙋю сме́рть, чꙋде́съ же неизмѣ́рнꙋю пꙋчи́нꙋ, съ весе́лїемъ возвели́чимъ.

Ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ на высотѣ̀ честна́гѡ, сла́вне, мꙋче́нїѧ, ꙗ҆́коже незаходи́мое со́лнце: ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твєнныѧ ѕвѣ́зды, мꙋ́чєникъ мно́жество веды́й, и҆ ны́нѣ просвѣща́етъ концы̀, страда́нїй вели́кихъ свѣ́тлостїю.

Па́мѧть твоѧ̀ свѣтоно́снаѧ возсїѧ̀, лꙋчы̀ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ве́сь мі́ръ ѡ҆зарѧ́ющи, ѡ҆мраче́нїе ѕѡ́лъ ѿгонѧ́щи: въ не́йже тѧ̀ мо́лимъ, бг҃одꙋхнове́нне, просвѣтѝ всѧ̑ пою́щыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та и҆́же въ тебѣ̀ сїѧ̑нїи, ѡ҆слѣпле́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ, и҆ рꙋко́ю наста́ви, ѻ҆трокови́це, въ пꙋтѝ спасе́нныхъ ходи́ти, и҆ преле́стна ѿбѣ́гнꙋти преткнове́нїѧ, ꙗ҆́кѡ да вѣ́рою ᲂу҆блажа́ю тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Стопа́мъ хрⷭ҇тѡ́вымъ послѣ́дꙋѧ, премꙋ́дре, пе́рвагѡ мꙋ́ченика распѧ́тїе претерпѣ́лъ є҆сѝ, ᲂу҆́зы и҆ ꙗ҆́звы гвозди̑нныѧ прїе́мъ: и҆ ѿ землѝ восте́клъ є҆сѝ къ небє́снымъ, вѣнцено́сцєвъ по́честь прїе́мъ, црⷭ҇тво бж҃їе непрее́мное.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ зла́то, ѳео́дѡре, свѣтлосїѧ́нно, посредѣ̀ стоѧ̀ ѻ҆гнѧ̀, соше́ствїемъ честна́гѡ а҆́гг҃ла, распала́емь влⷣки жела́нїемъ, неѡпали́мь пребы́лъ є҆сѝ: съ ни́мже пѣ́снь спасе́ннꙋю поѧ̀, свѧще́ннѡ ра́дꙋѧсѧ.

Ста́немъ благоче́стнѡ въ домꙋ̀ бг҃а на́шегѡ, страда́льца є҆гѡ̀ вѣ́рою блажа́ще, мꙋ́жескимъ ᲂу҆мо́мъ подви́гшагосѧ, и҆ вра́жїе шата́нїе побѣди́вша, и҆ побѣ́ды свы́ше вѣне́цъ и҆зъ рꙋкѝ хрⷭ҇то́вы прїе́мшаго.

Взѧ́тсѧ ко ѻ҆би́телємъ вы̑шнимъ ра́дꙋѧсѧ, мꙋ́чениче ѳео́дѡре, дости́глъ є҆сѝ безпло́тныхъ чи́ны, съ тѣ́ломъ безплѡ́тныѧ де́мѡны крѣ́пкѡ побѣ́ждь: и҆ мо́лишисѧ вѣ́рою ѡ҆ чтꙋ́щихъ тѧ̀, долгѡ́въ прїѧ́ти и҆збавле́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣтѝ, чⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ѻ҆́чи, бг҃ороди́тельнице, да не пости́гнетъ менѐ грѣхо́внаѧ тма̀ тѧ́жкаѧ, нижѐ глꙋбина̀ покры́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но сама́ мѧ спасѝ и҆ ᲂу҆пра́ви, предста́тельнице вѣ́рныхъ непосты́днаѧ.

Комментарии для сайта Cackle