Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃-й де́нь. Прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, і҆саа́кїа, далма́та и҆ фа́ѵста:

И҆ прпⷣбнагѡ а҆нтѡ́нїа ри́млѧнина, новгоро́дскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры прпⷣбныхъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Мч҃ницы твоѝ, гдⷭ҇и:

Прпⷣбнїи твоѝ, гдⷭ҇и, подо́бѧщесѧ безплѡ́тнымъ, моли́твою и҆ воздержа́нїемъ стра̑сти ѿгна́ша плотскі̑ѧ, и҆ чꙋдодѣ́йствы просїѧ́вше, всѣ́хъ сердца̀ просвѣти́ша. тѣ́хъ моле́нїемъ да́рꙋй лю́демъ твои̑мъ ве́лїю ми́лость.

Далма́тъ и҆ і҆саа́кїй, ре́вность добродѣ́тельнꙋю воспрїе́мше, а҆́рїевꙋ є҆́ресь и҆ несто́рїевꙋ разори́ша ꙗ҆́вѣ, и҆ правосла́вныхъ побо́рницы бы́вше, сла́вꙋ ѿ всѣ́хъ прїѧ́ша. тѣ́хъ, хрⷭ҇тѐ, моли́твами да́рꙋй лю́демъ твои̑мъ ве́лїю ми́лость.

Ѕвѣ́зды тве́рди воздержа́нїѧ ꙗ҆́вльшесѧ, просвѣти́сте мона́шествꙋющихъ ѻ҆ц҃ы̀ прпⷣбнїи дꙋ́шы, тмꙋ̀ де́мѡнскꙋю ѿгна́вше. тѣ́мже по кончи́нѣ ᲂу҆блажа́етесѧ, молѧ́щесѧ спасти́сѧ всѣ̑мъ, творѧ́щымъ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть ва́шꙋ.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

И҆схитѝ мѧ̀, влⷣчце, и҆зъ рꙋкѝ ѕмі́ѧ человѣкоꙋбі́йцы, борю́щагѡ мѧ̀ ле́стїю пожре́ти до конца̀. сокрꙋшѝ чє́люсти сегѡ̀, молю́сѧ, и҆ кова̑рствїѧ разорѝ, ꙗ҆́кѡ да и҆зба́вльсѧ сегѡ̀ ногте́й, велича́ю си́лꙋ твою̀.

А҆́зъ є҆́смь дре́во непло́дное, всенепоро́чнаѧ, неплодѧ́щее плода̀ спасе́ннагѡ. тѣ́мже и҆ трепе́щꙋ посѣче́нїѧ, да не ка́кѡ вве́рженъ бꙋ́дꙋ во ѻ҆́гнь негаси́мый, ѻ҆каѧ́нный. тѣ́мже тѝ припа́даю, сегѡ̀ и҆зба́ви мѧ̀, и҆ плодоно́сна покажѝ, чⷭ҇таѧ, сн҃ꙋ твоемꙋ̀, хода́тайствомъ твои́мъ.

Помышлє́нїѧ сквє́рна, и҆ ᲂу҆стны̀ льсти́вы, дѣла́ же моѧ̑ сꙋ́ть всѧ̑ нечи́ста: и҆ что̀ сотворю̀; ка́кѡ ᲂу҆срѧ́щꙋ сꙋдїю̀; влⷣчце дв҃о, молѝ сн҃а и҆ содѣ́телѧ твоего̀ и҆ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ да въ покаѧ́нїи прїи́метъ дꙋ́хъ мо́й, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ благоꙋтро́бенъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Го́ре прогнѣ́вавшемꙋ своего̀ бг҃а, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀ въ невѣ́дѣнїи, и҆ пребыва́ющꙋ во ᲂу҆ны́нїи и҆ лѣ́ности, ꙗ҆́коже а҆́зъ: влⷣчце дв҃о, ты̀ помози́ ми ѡ҆мраче́нномꙋ, и҆ моли́сѧ твоемꙋ̀ сн҃ꙋ и҆ содѣ́телю, да́ти мѝ согрѣше́нїй проще́нїе.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Ю҆́ница нескве́рнаѧ, ю҆нца̀ ви́дѧщи на дре́вѣ пригвожда́ема во́лею, рыда́ющи жа́лостнѣ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше, люби́мѣйшее ча́до: что̀ тѝ со́нмъ воздадѐ безблагода́тный є҆вре́йскїй, хотѧ̀ мѧ̀ ѡ҆безча́дствовати ѿ тебє̀, вселюбе́зне;

А҆́ще же сꙋббѡ́та, и҆лѝ недѣ́лѧ, пое́мъ стїхи̑ры ст҃ы́хъ и҆ тропа́рь, гла́съ д҃:

Бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, творѧ́й при́снѡ съ на́ми по твое́й кро́тости, не ѿста́ви ми́лость твою̀ ѿ на́съ: но моли́твами и҆́хъ въ ми́рѣ ᲂу҆пра́ви живо́тъ на́шъ.

На ᲂу҆́трени, ѻ҆́ба канѡ́на, ѻ҆ктѡ́иха, и҆ ст҃ы́хъ, на д҃.

Є҆гѡ́же краегране́сїе: Свѣ́тлыѧ воспою̀ мона́хѡвъ ѕвѣ́зды.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченный несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ, лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль, пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Свѣ́тꙋ бжⷭ҇твенномꙋ свѣ́тлѡ предстоѧ́ще, и҆ трисо́лнечныѧ зарѝ всегда̀ наполнѧ́еми, и҆ прича́стїемъ и҆́стиннымъ ѡ҆божа́еми блаже́ннїи, вѣ́рою пра́зднꙋющыѧ ва́шꙋ па́мѧть всесвѧще́ннꙋю, гдⷭ҇еви пою́щыѧ бжⷭ҇твеннѡ ѡ҆зари́те.

Смотрѧ́юще на є҆ди̑на пребыва̑ющаѧ, текꙋ́щихъ стремлє́нїѧ всѧ́кѡ ѿри́нꙋсте, и҆ всѣ́мъ ᲂу҆мо́мъ гдⷭ҇еви прилѣплѧ́ющесѧ, ѡ҆ста́вивше плотскі̑ѧ сла̑сти, ѻ҆тцы̀ всечестні́и: тѣ́мже къ невече́рнѣй зарѝ преста́вистесѧ.

Свѧще́нными поꙋчє́нїи ѡ҆крилѧ́емь, далма́те ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, и҆ ᲂу҆краша́емь бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи бжⷭ҇твеннагѡ і҆саа́кїа, ꙗ҆́вѣ восте́клъ є҆сѝ къ высотѣ̀ добродѣ́телей, и҆ сто́лпъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе мона́хѡвъ бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Препросла́вленнаѧ, бг҃а ро́ждшаѧ, безсла́вїѧ мѧ̀ страсте́й премѣнѝ, и҆ да́ждь мѝ по́мыслъ, дв҃о, ᲂу҆миле́нїѧ: и҆ возсїѧ́й покаѧ́нїѧ просвѣще́нїе, чⷭ҇таѧ, въ мы́сли мое́й, ꙗ҆́кѡ да велича́ю тѧ̀ всѣ́хъ возвели́чившꙋю.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Неле́стнꙋю тѧ̀ ѕвѣздꙋ̀ восто́ка, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆стреми́вшасѧ, і҆саа́кїе, всѝ позна́хомъ, го́рькꙋю є҆ресе́й потреблѧ́юща тмꙋ̀, и҆ вѣ̑рныѧ словесы̀ твои́ми просвѣща́юща.

Разꙋ́мнѡ возсїѧ́въ чи́стыми сїѧ́ньми, фа́ѵсте, пѡ́двигъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, свѣ́тъ бы́лъ є҆сѝ, просвѣща́ѧ всѧ̑ зрѧ́щыѧ тѧ̀, бл҃же́нне, и҆ вѣ́рнѡ житїю̀ твоемꙋ̀ послѣ́дꙋющыѧ.

Пѣ́сньми непреста́нными, и҆ мл҃твами, прпⷣбнїи, стра̑сти тѣлє́сныѧ всѧ̑ ᲂу҆спи́вше, благода́ть неꙋсы́пнꙋ, и҆ неѿе́млемо бога́тство ѿ бг҃а прїѧ́сте, пребл҃же́ннїи.

До́лгимъ поще́нїемъ ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й, прпⷣбне, твоѐ терпѣ́нїе, далма́те, всѣ̑мъ показа́лъ є҆сѝ, ᲂу҆краша́ѧсѧ пресвѣ́тлыми твои́ми болѣ́зньми, и҆ ᲂу҆добрѧ́ѧсѧ житїе́мъ твои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆́мный тѧ̀ свѣ́щникъ, и҆ свѣтоза́ренъ позна́хомъ, внꙋ́трь прїе́мшꙋю, дв҃о, ѻ҆́гнь нестерпи́мый, бжⷭ҇твеннꙋю пала́тꙋ, и҆ высо́кїй прⷭ҇то́лъ, на не́мже почѝ пресꙋ́щественный.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Свѣ́томъ трⷪ҇ческимъ свѣ́тлѡ ѡ҆сїѧ́вшесѧ, ѻ҆тцы̀, свѣтови́днѡ, тмꙋ̀ ѡ҆ста́висте сласте́й глꙋбо́кꙋю, и҆ свѣти́льницы дѣ́лы бжⷭ҇твенными просвѣща́юще вѣ́рныхъ сердца̀, блаже́ннїи, ꙗ҆ви́стесѧ. тѣ́мже свѣтоно́снꙋю и҆ честнꙋ́ю ва́шꙋ па́мѧть почита́емъ дне́сь, и҆ согла́снѡ взыва́емъ: бг҃оно́снїи пребога́тїи, моли́те хрⷭ҇та̀, бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Ꙗ҆́кѡ многопло́дны ло́зы и҆́стиннагѡ вїногра́да бы́вше, вїно̀ и҆сточи́ша, прпⷣбнїи, чи́стое всѣ̑мъ ᲂу҆миле́нїѧ.

Собо́рꙋ согла́сника, прпⷣбне далма́те, вси́ тѧ позна́хомъ, благочести̑выѧ ᲂу҆твержда́юща, и҆ гѡ́рдыѧ ѿрѣва́юща.

Ꙗ҆́кѡ па́че всѣ́хъ просїѧ́вша, всѣ́хъ преимѣ́ти попече́нїе тѧ̀, блаже́нне, бжⷭ҇твенный собо́ръ предповелѣ̀, добродѣ́тельми бжⷭ҇твенными ᲂу҆кра́шена.

Бг҃оро́диченъ:

Дрема́нїемъ лѣ́ности мѧ̀ со́нъ грѣхо́вный, чⷭ҇таѧ, пости́же, бдѣ́нною моли́твою твое́ю къ покаѧ́нїю ны́нѣ воздви́гни.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Пресе́льникъ ѿ восто́ка къ ца́рскомꙋ гра́дꙋ бы́лъ є҆сѝ, и҆ бж҃е́ственнымъ сѣ́менемъ жи́тницꙋ сегѡ̀ ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ, и҆скорени́въ всѧ́къ лꙋка́вый а҆́рїевъ вре́дъ, свѧще́нне ѻ҆́ч҃е і҆саа́кїе.

Оу҆чени́къ і҆саа́кїю, ꙗ҆́коже и҆лїѝ є҆лїссе́й бы́лъ є҆сѝ, свѧще́нне далма́те, ми́лѡтїю дарова́нїй дх҃а, раздѣлѧ́ѧ во́дꙋ лꙋка́вагѡ де́мѡнѡвъ вре́да, и҆ вѣ̑рнымъ ᲂу҆правлѧ́ѧ пꙋ́ть.

Зако́нѡмъ бжⷭ҇твєннымъ повинꙋ́всѧ, закѡ́нъ грѣхо́вныхъ до конца̀ ᲂу҆клони́всѧ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ сто́лпъ пред̾иды́й бжⷭ҇твеннагѡ собо́ра, бг҃оно́се фа́ѵсте, и҆ мона́хѡвъ пра́вило и҆ ѻ҆́бразъ, вѣ́рныхъ непоколеби́мое ᲂу҆твержде́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́стиннꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ всѝ ро́дове родѡ́въ сла́вѧтъ, свѧтѣ́йшꙋ а҆́гг҃лъ ꙗ҆́вѣ бы́вшꙋ, прест҃а́ѧ дв҃о. тѣ́мже вопїю̀: ѡ҆свѧтѝ мою̀ дꙋ́шꙋ ѡ҆скве́рншꙋюсѧ 3 страстьмѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Собесѣ́дникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ а҆́гг҃лѡмъ: ѻ҆́нѣхъ бо поревнова́лъ є҆сѝ житїю̀ на землѝ, пꙋ́ть ше́ствꙋѧ, далма́те, и҆ воздержа́нїемъ и҆стнѣва́ѧ тѣ́ло твоѐ, наста́вниче мона́хѡвъ, и҆ пра́вило вои́стиннꙋ и҆звѣ́стнѣйшее.

Ре́вностїю гдⷭ҇ни любвѐ, ꙗ҆́коже и҆лїа̀ распалѧ́емь, бл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ а҆ха́ва предста́телѧ тмы̀ со дерзнове́нїемъ, і҆саа́кїе ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, недꙋ́говавша лꙋка́вою а҆́рїа безꙋ́мнагѡ є҆́ресїю.

Ꙗ҆ви́стесѧ наста̑вницы заблꙋ́ждшымъ, и҆ приста̑нища вѣ́рнѡ спаса́ємымъ, чꙋдотво́рцы бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀, фа́ѵсте и҆ далма́те, и҆ бжⷭ҇твенный і҆саа́кїе, слꙋжи́тели і҆и҃совы мона́шествꙋющихъ свѣти́льницы присносвѣ́тлїи.

Бг҃оро́диченъ:

Недꙋ́говавшꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ грѣхмѝ, и҆ всѧ́кими врага̀ и҆скꙋше́ньми, посѣще́нїемъ, прест҃а́ѧ дв҃о, спаси́тельнымъ твои́мъ поспѣше́нїемъ посѣтѝ, и҆ и҆сцѣлѝ ꙗ҆́кѡ блага̀, бцⷣе, ᲂу҆пова́нїе моѐ, препѣ́таѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ моли́твахъ:

Поще́нїемъ возсїѧ́вшыѧ ꙗ҆́кѡ свѣти̑ла, и҆ є҆́рєси разврати́вшыѧ вѣ́рою, пѣ́сньми і҆саа́кїа восхва́лимъ, и҆ съ далма́томъ фа́ѵста, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́вы ᲂу҆го́дники, того̀ молѧ́щыѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Кто̀ дово́ленъ ѿ человѣ̑къ и҆зрещѝ прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ свѣ̑тлыѧ добродѣ́тєли, и҆ по́двиги и҆ трꙋды̀, ре́вность бжⷭ҇твеннꙋю, дерзнове́нїе чи́стое житїѧ̀, бжⷭ҇твєннаѧ дѣѧ̑нїѧ, ꙗ҆̀же на землѝ соверши́ша, сі́и ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли; но ѻ҆ба́че сїѧ̑ чтꙋ́ще, трⷪ҇цꙋ вѣ́рнѡ воспое́мъ: ті́и бо то́й свѣ́тлѡ со а҆́гг҃льскими ли́ки предстоѧ́ше, при́снѡ мо́лѧтъ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Оу҆́глїе ꙗ҆ви́стесѧ, бжⷭ҇твеннымъ вжига́еми ѻ҆гне́мъ ᲂу҆тѣ́шителѧ, попалѧ́юще ᲂу҆́бѡ ве́щь ѕло́бнꙋю, вѣ̑рныѧ же просвѣща́юще бг҃оно́снїи во вѣ́ки.

Тѣ́ло ᲂу҆мертви́въ поще́нїемъ, покори́лъ є҆сѝ дꙋ́хꙋ далма́те, и҆ ѕло́бꙋ вра́жїю потопи́лъ є҆сѝ тꙋ́чами дꙋше́вныхъ сле́зъ твои́хъ, бг҃оно́се, во вѣ́ки.

Кончи́нꙋ блаже́ннꙋ ѡ҆брѣ́тше, въ нбⷭ҇нѣмъ живетѐ ца́рствїи, и҆ прпⷣбнымъ ликѡ́мъ совокꙋпи́стесѧ, ѻ҆тцы̀, съ ни́миже вопїе́те: гдⷭ҇и бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ста́вила є҆сѝ то́къ сме́ртный, безсме́ртнаго бг҃а ро́ждши, є҆ди́на бцⷣе чⷭ҇таѧ. є҆мꙋ́же вѣ́рою пое́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Жезло́мъ крⷭ҇тнымъ мо́ре страсте́й расто́ргше, всю̀ фараѡ́на мы́сленнагѡ си́лꙋ погꙋби́сте, прпⷣбнїи, и҆ мона́хѡвъ мно́жество свѧще́нное, къ землѝ безстра́стїѧ, пою́ще сего̀ непреста́ннѡ спасо́сте, ѻ҆тцы̀: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Є҆реті́чествꙋющихъ возвыше́нїе проѧвле́ннѡ смири́лъ є҆сѝ, и҆здале́ча прови́дѣвъ тѣ́хъ разрꙋше́нїе. ни́щымъ помо́глъ є҆сѝ, и҆ во́ждь бы́лъ є҆сѝ слѣпы́хъ, ста́рости же́злъ, и҆ вдови́цъ ᲂу҆тѣше́нїе, далма́те, взыва́ѧ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ты̀ ко тре́мъ четы́редесѧте дні́й пости́лсѧ є҆сѝ, а҆́бїе толи́ки па́че є҆стества̀ ᲂу҆снꙋ́лъ є҆сѝ, бо́дренно и҆мѣ́ѧ твоѐ серде́чное ѻ҆́ко, мꙋ́дре, и҆ бж҃їею просвѣща́емь заре́ю. къ немꙋ́же вопїе́ши, далма́те: ѻ҆́троцы благослови́те: свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́выйсѧ гдⷭ҇ь въ нескве́рное чре́во твоѐ: всю̀ чи́стꙋ и҆ свѣтоза́рнꙋ тѧ̀ показа̀. тѣ́мже ѡ҆скверне́на мѧ̀ го́рькими ѻ҆бы̑чаи и҆ вре́дными проти́вныхъ нахѡ́ды, ѡ҆чи́сти, дв҃о, и҆ сподо́би пѣ́ти: лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречи́стꙋю бцⷣꙋ вѣ́рнїи велича́емъ.

Возмого́ша си́лою хрⷭ҇то́вою ᲂу҆крѣплѧ́еми, немощно́е шата́нїе борца̀ побѣди́ти, нб҃омꙋ́дреннїи, мона́хѡвъ нача̑льницы: и҆ ны́нѣ красѧ́щесѧ, преидо́ша къ дворѡ́мъ мы́слєннымъ ра́дꙋющесѧ.

Ꙗ҆ви́стесѧ тресвѣ̑тлыѧ свѣщы̀, невече́рнюю зарю̀ и҆спꙋща́юще, цвѣ́ти неꙋвѧда́емїи ра́йстїи, благоꙋха́юще мы̑сли вѣ́рныхъ, ѻ҆тцы̀ требога́тїи. тѣ́мже па́мѧть ва́шꙋ всепра́зднственнꙋю вѣ́рнѡ пра́зднꙋемъ.

Ꙗ҆́коже вѣнце́мъ благолѣ́пнымъ, ѡ҆бложе́ни премꙋ́дрїи безстра́стїемъ, и҆ ѡ҆дѣ́ѧни бжⷭ҇твенныѧ любвѐ и҆справле́ньми, въ черто́гъ хрⷭ҇то́въ ра́дꙋющесѧ внидо́сте, почива́юще, и҆ болѣ́зней воздаѧ̑нїѧ прїе́млюще:

Ѡ҆блиста̀ сїѧ́нїемъ мы́сленнымъ, ѡ҆зарѧ́ющи вѣ́рныхъ соста́вы, бжⷭ҇твеннаѧ па́мѧть ва́ша бл҃же́ннїи, далма́те, фа́ѵсте и҆ і҆саа́кїе, мона́шествꙋющихъ нача̑льницы, свѣти́льницы всемі́рнїи. тѣ́мже просвѣти́те и҆ на̑ша дꙋшє́внаѧ чꙋ̑вствїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣтѝ, две́ре свѣ́та, се́рдце моѐ, ѕло́бою ѡ҆слѣ́пшее, и҆ да не въ сме́рть попꙋ́стиши ны́нѣ ᲂу҆снꙋ́ти мѝ, нечи́стыми пѡ́мыслы при́снѡ помрача́емомꙋ: да сла́влю тѧ̀ благода́рнѡ, бцⷣе всепѣ́таѧ.

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ а҆нтѡ́нїа ри́млѧнина.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Прпⷣбныхъ вели́кихъ ѻ҆тцє́въ, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, ꙳ стопа́мъ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ во пло́ти подви́гсѧ въ трꙋдѣ́хъ, ꙳ ѻ҆́бразъ мнѡ́гимъ въ добродѣ́телехъ бы́лъ є҆сѝ: ꙳ ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ дарѡ́въ чꙋде́съ ѿ хрⷭ҇та̀ сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆сцѣлѧ́ти человѣ́кѡвъ разли̑чныѧ недꙋ́ги. ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Наста́вникъ мона́шествꙋющихъ, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, бы́лъ є҆сѝ, ꙳ себѐ пе́рвѣе безъ кро́ве бг҃ови же́ртвꙋ приносѧ̀, ꙳ воздержа́нїемъ и҆ любомꙋ́дрїемъ, ꙳ и҆ смире́нїѧ высо́кими нра̑вы, и҆ безмѣ́рнымъ поще́нїемъ врага̀ посрами́лъ є҆сѝ, прпⷣбне. ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Свѣтоно́снаѧ твоѧ̀ па́мѧть, ꙳ прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, ꙳ и҆спо́лнена ра́дости и҆ весе́лїѧ ꙗ҆ви́сѧ: ѿѻнꙋ́дꙋже свѧщє́ннаѧ ча̑да твоѧ̑ соше́дшесѧ, ꙳ па́мѧть твою̀ дх҃о́внѡ пра́зднꙋюще, ꙳ прославлѧ́емъ гдⷭ҇а, ꙳ тебѐ та́кѡ просла́вльшаго.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃: Дне́сь вели́кїй но́въградъ, ꙗ҆́кѡ но́ваго а҆враа́ма пресе́льника тѧ̀ пресла́внѡ, ѻ҆́ч҃е, прїе́мъ ра́дꙋетсѧ: блаже́нна же ѻ҆би́тель, и҆мꙋ́щи мо́щи твоѧ̑ въ себѣ̀, ѕѣлѡ̀ весели́тсѧ: ѿ ри́ма бо на ка́мени по вода́мъ прише́лъ є҆сѝ въ вели́кїй но́въградъ. тѣ́мже па́мѧть твою̀ торжествꙋ́юще, воспѣва́ютъ бг҃а, тебѐ дарова́вшаго стѣ́нꙋ си̑мъ неразори́мꙋ. мы́ же ча̑да твоѧ̑ твои́мъ повелѣ́нїемъ наставлѧ́еми, ны́нѣ пресла́вное твоѐ ᲂу҆спе́нїе пра́зднꙋюще, мо́лимсѧ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ ѻ҆би́телємъ ꙳ пресла́внѡ, ѻ҆́ч҃е, преше́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ та́мѡ пра́ведныхъ че́сти сподо́билсѧ є҆сѝ: ꙳ съ ни́миже моли́сѧ ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Тѣлє́снаѧ чꙋ̑вства воздержа́нїемъ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, ꙳ тѣ́мъ и҆ на ка́мени по вода́мъ ше́ствїе творѧ̀, ꙳ вели́кагѡ нова́града дости́глъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ѻ҆би́тель въ не́мъ сотвори́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ᲂу҆чени̑къ мно́жєства хрⷭ҇тꙋ̀ приве́лъ є҆сѝ.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ста́до твоѐ ꙳ тебѐ почита́ющихъ, прпⷣбне, ꙳ и҆ твоѐ ᲂу҆спе́нїе пра́зднꙋющихъ, ꙳ на бжⷭ҇твенное тѣ́хъ возвыша́ѧ раче́нїе, ꙳ въ бжⷭ҇твеннꙋю жи́знь вселѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Хра́мъ прече́стенъ бж҃їи мт҃ри, ꙗ҆́коже сама̀ восхотѣ̀, воздви́глъ є҆сѝ: и҆ та́мѡ мно́жєства ᲂу҆чени̑къ собра́лъ є҆сѝ, въ не́мъ воспѣва́ти влⷣчцꙋ бцⷣꙋ. є҆́йже моли́сѧ, мо́лимсѧ, прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, не ѡ҆ста́вити на́съ си́рыхъ, ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́лсѧ є҆сѝ, свѧще́нное твоѐ ста́до и҆збавлѧ́ти ѿ сѣ́тей вра́жїихъ: да тебѐ всѝ ꙗ҆́кѡ чадолюби́ва ѻ҆тца̀, пѣ́сньми непреста́ннѡ почита́емъ, просѧ́ще ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а прїѧ́ти тобо́ю ве́лїю ми́лость.

Тропа́рь, пи́санъ на вели́цѣй вече́рни.

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Мїрскі̑ѧ молбы̑, прпⷣбне, возненави́дѣвъ, ꙳ хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго возлюби́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ тогѡ̀ крⷭ҇тъ на ра́мо взе́мъ поне́слъ є҆сѝ, ꙳ бжⷭ҇твеннѡ воѡрꙋжи́всѧ, ꙳ ѕмі́а вселꙋка́ваго сле́зными тꙋ́чами потопи́лъ є҆сѝ, ꙳ плотскі̑ѧ стра̑сти воздержа́нїемъ, мꙋ́дре, ми́мѡ те́клъ є҆сѝ, ꙳ терпѣ́нїемъ же и҆ посто́мъ и҆ ча́стыми моли́твами ꙳ пло́ть твою̀ дꙋ́хꙋ покори́лъ є҆сѝ. ꙳ безстра́стїемъ дꙋшѝ и҆ ᲂу҆ма̀ чистото́ю, по́двигъ трꙋдѡ́въ твои́хъ ѿ негѡ̀ стѧжа́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже пра́зднꙋюще па́мѧть твою̀, мо́лимъ тѧ̀: ꙳ моли́сѧ гдⷭ҇еви, ꙳ поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, ꙳ любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы всѧ̑ ꙗ҆̀же на землѝ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ. ꙳ по́стническими трꙋды̑ твоѐ житїѐ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ. ꙳ воздержа́нїемъ и҆ слеза́ми дꙋше́вное ѻ҆́ко ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ. ꙳ ᲂу҆́мъ тво́й безстра́стїемъ просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннымъ смире́нїемъ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ. ꙳ собра́лъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ мно́жєства, ꙳ и҆ ᲂу҆чє́нїи твои́ми, ꙗ҆́кѡ нѣ́коею лѣ́ствицею восхо́дною на нб҃о, ꙳ на высотꙋ̀ добродѣ́телей возве́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже ны́нѣ ча̑да твоѧ̑, ѻ҆́крестъ ра́ки твоеѧ̀ предстоѧ́ще, ꙳ любе́знѡ вопїе́мъ тѝ: ꙳ моли́сѧ гдⷭ҇еви, преблаже́нне, ꙳ поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, ꙳ ди́внѡ ѿ ри́ма возсїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце, ꙳ и҆ бж҃їимъ манове́нїемъ на ка́мени по вода́мъ, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, ꙳ вели́кагѡ нова́града дости́глъ є҆сѝ: ꙳ хра́мъ прече́стенъ бж҃їи мт҃ри воздви́глъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ᲂу҆чени̑къ мно́жєства собра́лъ є҆сѝ, ꙳ въ не́мъ воспѣва́ти влⷣчцꙋ бцⷣꙋ, ꙳ и҆ ѻ҆би́тель ве́лїю созда́лъ є҆сѝ, ꙳ въ не́йже трꙋдолю́бнѡ подвиза́лсѧ є҆сѝ ꙳ посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ и҆ ѕлострада́нїемъ, ꙳ и҆ є҆́же на землѝ лега́нїемъ, ꙳ чистотꙋ̀ и҆мѣ́ѧ дꙋше́внꙋю и҆ тѣле́снꙋю, ꙳ и҆ па́мѧть сме́ртнꙋю, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е на́шъ: ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те мона́хѡвъ мно́жєства, дне́сь ѱалѡ́мскаѧ пѣ̑нїѧ и҆ цвѣ́ты дх҃ѡ́вныѧ принесе́мъ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ мона́хѡвъ ᲂу҆добре́нїю, и҆ прпⷣбнымъ спожи́телю, хва́лѧще си́це рце́мъ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, возводѧ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ мона́хѡвъ мно́жєства: ра́дꙋйсѧ, вели́кагѡ нова́града похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ всѣ́хъ вѣ́рныхъ благоꙋти́шное приста́нище, и҆ ѡ҆чище́нїе болѧ́щихъ во грѣсѣ́хъ, на бжⷭ҇твенное тѣ́хъ возвыша́ѧ раче́нїе. тѣ́мже пречестнꙋ́ю твою̀ и҆ свѧтꙋ́ю, и҆ а҆́гг҃лѡмъ говѣ́йнꙋю ѡ҆бстоѧ́ще ра́кꙋ любе́знѡ ѡ҆блобыза́емъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе: бжⷭ҇твеннагѡ чл҃вѣколю́бїѧ про́симъ полꙋчи́ти твои́ми къ бг҃ꙋ моли́твами, и҆ мі́рꙋ ми́ръ и҆спросѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Цр҃ь нбⷭ҇ный:

Та́же Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ є҃] Пра́вєдницы во вѣ́ки живꙋ́тъ, и҆ въ гдⷭ҇ѣ мзда̀ и҆́хъ, и҆ попече́нїе и҆́хъ ᲂу҆ вы́шнѧгѡ. Сегѡ̀ ра́ди прїи́мꙋтъ црⷭ҇твїе благолѣ́пїѧ, и҆ вѣне́цъ добро́ты ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни: занѐ десни́цею покры́етъ ѧ҆̀, и҆ мы́шцею защити́тъ и҆̀хъ. Прїи́метъ всеѻрꙋ́жїе рве́нїе своѐ, и҆ воѡрꙋжи́тъ тва́рь въ ме́сть врагѡ́мъ. Ѡ҆блече́тсѧ въ бронѧ̀ пра́вды, и҆ возложи́тъ шле́мъ, сꙋ́дъ нелицемѣ́ренъ: прїи́метъ щи́тъ непобѣди́мый преподо́бїе: поѡстри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ѻ҆рꙋ́жїе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мі́ръ на безꙋ̑мныѧ: по́йдꙋтъ праволꙋ̑чныѧ стрѣ́лы мѡ́лнїины, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ благокрꙋ́гла лꙋ́ка ѻ҆блакѡ́въ на намѣ́ренїе полетѧ́тъ: и҆ ѿ каменоме́тныѧ ꙗ҆́рости, и҆спо́лнь падꙋ́тъ гра́ды: вознегодꙋ́етъ на ни́хъ вода̀ морска́ѧ, рѣ́ки же потопѧ́тъ ѧ҆̀ на́глѡ. Сопроти́въ ста́нетъ и҆̀мъ дꙋ́хъ си́лы, и҆ ꙗ҆́кѡ ви́хоръ развѣ́етъ и҆̀хъ: и҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ всю̀ зе́млю беззако́нїе, и҆ ѕлодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. [ѕ҃] Слы́шите ᲂу҆̀бо, ца́рїе, и҆ разꙋмѣ́йте: навы́кните, сꙋдїи̑ концє́въ землѝ. Внꙋши́те держа́щїи мно́жєства и҆ гордѧ́щїисѧ ѡ҆ наро́дѣхъ ꙗ҆зы̑къ: ꙗ҆́кѡ дана̀ є҆́сть ѿ гдⷭ҇а держа́ва ва́мъ, и҆ си́ла ѿ вы́шнѧгѡ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Пра́ведныхъ дꙋ́шы въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не прико́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка. Непщева́ни бы́ша во ѻ҆чесѣ́хъ безꙋ́мныхъ ᲂу҆мре́ти, и҆ вмѣни́сѧ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆схо́дъ и҆́хъ: и҆ є҆́же ѿ на́съ ше́ствїе, сокрꙋше́нїе, ѻ҆ни́ же сꙋ́ть въ ми́рѣ. И҆́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, ᲂу҆пова́нїе и҆́хъ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено, и҆ вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бꙋ́дꙋтъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆скꙋсѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ достѡ́йны себѣ̀. Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋсѝ и҆̀хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ ѧ҆̀. И҆ во вре́мѧ посѣще́нїѧ и҆́хъ возсїѧ́ютъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скры по сте́блїю потекꙋ́тъ. Сꙋ́дѧтъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ ѡ҆блада́ютъ людьмѝ, и҆ воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющїисѧ на́нь разꙋмѣ́ютъ и҆́стинꙋ, и҆ вѣ́рнїи въ любвѝ пребꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ: сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Благоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: Оу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ: Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ благода́ть и҆ млⷭ҇ть въ прпⷣбныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и, стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Возсїѧ̀ дне́сь пресвѣ́тлаѧ и҆ всепра́зднственнаѧ па́мѧть твоѧ̀, прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, созыва́ющи многочи́сленное пѡ́стникъ сосло́вїе, и҆ прпⷣбныхъ ликостоѧ̑нїѧ, а҆́гг҃лы съ человѣ́ки ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ къ похвале́нїю въ трⷪ҇цѣ покланѧ́емагѡ бг҃а на́шегѡ: сегѡ̀ ра́ди вѣ́рою притека́юще къ честнѣ́й ра́цѣ моще́й твои́хъ, и҆сцѣлє́нїѧ ѡ҆би́льна прїе́млемъ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, дꙋше́вное на́мъ здра́вїе при́снѡ подава́й, тебѐ вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́ющымъ.

Дне́сь похва́льнꙋю пѣ́снь въ па́мѧти твое́й, ѻ҆́ч҃е, тебѣ̀ прино́симъ, прїимѝ и҆ предварѝ къ бг҃ꙋ моли́твами твои́ми, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ шꙋ́ѧгѡ стоѧ́нїѧ, и҆ десна́гѡ предстоѧ́нїѧ сподо́би: да тѧ̀ всѝ ꙗ҆́кѡ те́пла застꙋ́пника досто́йнѡ ᲂу҆блажа́емъ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆нтѡ́нїе.

Дне́сь вели́кїй но́въградъ, ꙗ҆́кѡ но́ваго а҆враа́ма, пресе́льника тѧ̀ пресла́внѡ, ѻ҆́ч҃е, прїе́мъ ра́довашесѧ. блаже́нна же и҆ ѻ҆би́тель, и҆мꙋ́щи въ себѣ̀ честны̑ѧ мѡ́щи твоѧ̑, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆стека́ютъ вѣ̑рнымъ и҆сцѣлє́нїѧ: блаже́нни же ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, и҆̀же себѣ̀ такова́го ᲂу҆чи́телѧ стѧжа́вше, и҆ такова̀ ѻ҆тца̀ ча̑да нареко́шасѧ, а҆нтѡ́нїе пречꙋ́дне, моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Свѣ́тлаѧ и҆ всепра́зднственнаѧ дне́сь возсїѧ̀ на́мъ, ꙗ҆́коже второ́е со́лнце, всѣ́хъ празднолю́бныхъ собо́ри просвѣща́етъ и҆ тмꙋ̀ ѿго́нитъ дре́внѧгѡ помраче́нїѧ честна́ѧ па́мѧть а҆нтѡ́нїа чꙋ́днагѡ, вели́кїй но́въградъ созыва́ѧ къ честнѣ́й чꙋдотво́рнѣй є҆гѡ̀ ра́цѣ. тѣ́мъ со стра́хомъ и҆ ра́достїю ѡ҆блобыза́юще мо́лимсѧ, ꙗ҆́коже кро́ткомꙋ дв҃дꙋ, ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ на сопроти̑вныѧ ѡ҆долѣ́нїе дарова́ти, и҆ ми́ра мі́рови и҆спроси́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Самогла́сны:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, соше́дшесѧ любо́вїю въ па́мѧть твою̀ ко всечестнѣ́й твое́й и҆ чꙋдотво́рнѣй ра́цѣ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́юще, во гла́сѣхъ пѣ́сненныхъ пою́ще, дв҃дски глаго́лемъ: блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, непоро́чнѡ бо въ пꙋте́хъ гдⷭ҇нихъ ходи́лъ є҆сѝ. тѣ́мже съ прпⷣбными водворѧ́ѧсѧ, гдⷭ҇еви моли́сѧ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Дне́сь въ па́мѧть соше́дшесѧ, бра́тїе, дꙋхо́внѡ почти́мъ честна́го ѻ҆тца̀ на́шего а҆нтѡ́нїа, и҆́же посто́мъ тѣ́ло своѐ и҆знꙋри́въ, воздержа́нїемъ же стра̑сти ѡ҆хꙋди́въ, и҆ бдѣ́нїемъ ᲂу҆́мъ ѡ҆чи́стивъ, моли́твою же дꙋ́шꙋ просвѣти́въ, нището́ю на нб҃сѣ́хъ сокро́вище себѣ̀ некра́домо стѧжа̀: послꙋша́нїемъ бг҃а благопослꙋшли́ва и҆мѣ̀, чистото́ю жили́ще прест҃а́гѡ дх҃а бы́въ. є҆гѡ́же ра́ди врагѡ́въ шата̑нїѧ хрⷭ҇то́съ низложѝ, и҆́же и҆ да́рꙋетъ на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Прпⷣбне и҆ бг҃облаже́нне ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе, бл҃года́тїю ст҃а́гѡ дх҃а ᲂу҆́мъ тво́й ѡ҆зари́въ, ѿ негѡ́же пресвѣ́тлыми зарѧ́ми се́рдце твоѐ просвѣти́въ, свѣтови́дѣнъ ве́сь вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ, и҆скꙋси́телѧ же всѧ́чески побѣди́лъ є҆сѝ: тѣ́мже ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ ликꙋ́еши со а҆́гг҃лы, и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми, помина́й на́съ всегда̀ блажа́щихъ тѧ̀ на землѝ, и҆ прест҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе почита́ющихъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. блаже́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, и҆ прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ве́тхїй ри́мъ ѻ҆те́чество твоѐ ѡ҆ста́вивъ, на ка́мень ꙗ҆́кѡ на ле́гкїй кора́бль возше́лъ є҆сѝ, и҆ на не́мъ па́че є҆стества̀ а҆́ки безпло́тенъ по вода́мъ ше́ствовалъ є҆сѝ, промышле́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма направлѧ́емь, вели́кагѡ нова́града дости́глъ є҆сѝ: и҆ ѻ҆би́тель въ не́мъ сотвори́въ, тѣ́ло твоѐ въ не́й предложи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ да́ръ ѡ҆свѧще́нъ. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Поⷣ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Мона́шеское житїѐ и҆змла́да, прпⷣбне, возлюби́въ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ ѿ дꙋшѝ послѣ́довавъ, бг҃омꙋ́дре а҆нтѡ́нїе, и҆ ѿсю́дꙋ просїѧ́въ добродѣ́тельнымъ твои́мъ житїе́мъ, въ моли́твахъ и҆ поще́нїихъ и҆ бдѣ́нїихъ, мона́хѡвъ ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ вели́кїй. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: сла́ва да́вшемꙋ тѝ крѣ́пость, сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀, сла́ва даю́щемꙋ тобо́ю всѣ̑мъ и҆сцѣле́нїе.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ земны́хъ на нбⷭ҇наѧ помы́сливъ, и҆ дѣ́ломъ соверши́лъ є҆сѝ ко гдⷭ҇ꙋ любо́вь, подо́бѧсѧ мо́лнїи ѿ восто́ка до за́пада преходѧ̀, ꙗ҆́коже дрꙋгі́й а҆ввакꙋ́мъ несе́нъ бы́сть а҆́гг҃ломъ съ пи́щею въ вавѷлѡ́нъ. ты́ же бжⷭ҇твеннагѡ про́мысла а҆́гг҃ломъ, на ка́мени ꙗ҆́кѡ на кораблѝ, вели́кагѡ новагра́да дости́гъ, и҆ хра́мъ пречꙋ́денъ бж҃їѧ мт҃ре созда́лъ є҆сѝ, и҆ ѻ҆би́тель ве́лїю воздви́глъ є҆сѝ въ сла́вꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ мона́хѡвъ мно́жєства собра́лъ є҆сѝ. но є҆гда̀ бы́лъ є҆сѝ въ жи́зни, пе́клсѧ и҆́ми ꙗ҆́кѡ при́сный ѻ҆ц҃ъ: та́кѡ и҆ ны́нѣ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, прест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Вели́кїй но́въградъ торжествꙋ́етъ ѡ҆ бз҃ѣ досто́йнѡ въ па́мѧть твою̀, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, моли́твами твои́ми спаса́еми ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ, и҆ всѧ́кагѡ преще́нїѧ находѧ́щагѡ на ны̀. и҆ па́ки, прпⷣбне, не преста́й молѧ́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Мно́гими прегрѣше́ньми а҆́зъ блꙋ́дный ᲂу҆́мъ помрачи́въ, вопїю̀ твоемꙋ̀ крѣ́пкомꙋ застꙋпле́нїю, бцⷣе: просвѣтѝ дꙋшѝ моеѧ̀ зѣ̑ницы, возсїѧ́й мѝ покаѧ́нїѧ свѣ́тлꙋю зарю̀, и҆ ѡ҆блецы́ мѧ во ѻ҆рꙋ́жїе свѣ́та, дв҃о бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

Та́же степє́нна а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе прпⷣбническое.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, а҆нтѡ́нїе, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ. тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, де́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ прест҃ы́ѧ бцⷣы, на ѕ҃, гла́съ в҃: Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ:

И҆ прпⷣбнагѡ канѡ́нъ, на и҃.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

А҆́гнче неѕло́бивый, ѿве́рзи мѝ ᲂу҆стнѣ̀ недосто́йнїи, ѧ҆зы́къ мо́й ᲂу҆ѧснѝ, и҆ се́рдце моѐ просвѣтѝ, и҆ ᲂу҆́мъ мо́й ѡ҆зарѝ свѣ́томъ твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ, да возмогꙋ̀ воспѣва́ти па́мѧть прпⷣбнагѡ а҆нтѡ́нїа, є҆го́же на землѝ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ.

Мно́гимъ милосе́рдїемъ и҆ щедро́тами, содѣ́телю тва́ри, и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, моле́бное пѣ́нїе прїимѝ, и҆ проще́нїе на́шихъ согрѣше́нїй да́рꙋй, твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника прпⷣбнагѡ а҆нтѡ́нїа моле́нїемъ, и҆ тишинꙋ̀ се́рдцꙋ моемꙋ̀.

Свѣ́тлое и҆ бг҃оꙋго́дное житїѐ твоѐ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ вои́стиннꙋ на землѝ показа́сѧ, бжⷭ҇твеннꙋю ви́дѣти свѣ́тлость, а҆нтѡ́нїе, сподо́билсѧ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ ви̑димаѧ всѧ̑ ѡ҆ста́вивъ, непостижи́магѡ зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мои́хъ прегрѣше́нїй, влⷣчце, плени́цꙋ расто́ргни, твоего̀ сн҃а и҆ гдⷭ҇а молѧ́щи, и҆ томѧ́щїй мѧ̀ грѣ́хъ, приснодв҃о, низложѝ, ꙗ҆́кѡ да воспѣва́ю тѧ̀ всегда̀, всенепоро́чнаѧ, тобо́ю спаса́емь.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Жезло́мъ добродѣ́телей стра́стное мо́ре пресѣ́къ, и҆ го́рдаго врага̀ ꙗ҆́коже дрꙋга́го фараѡ́на моли́твою твое́ю погрꙋзи́въ, и҆збра́нное твоѐ ста́до но́ваго і҆и҃лѧ невре́днѡ соблюдѝ, а҆нтѡ́нїе прпⷣбне.

Возлюби́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, всено́щное бдѣ́нїе, и҆ моли́твꙋ непреста́ннꙋ и҆ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, си́ми ѡ҆чища́ѧ ᲂу҆́мъ тво́й, дꙋ́шꙋ же просвѣща́ѧ, тѣ́ло твоѐ смирѧ́лъ є҆сѝ, и҆ ко дневны̑мъ трꙋдѡ́мъ благопоко́рнѡ ᲂу҆строѧ́лъ є҆сѝ.

Хра́мъ тѧ̀ всѝ вѣ́рнїи дх҃а прест҃а́гѡ вѣ́мы, хра́мъ бг҃олѣ́пенъ бж҃їи мт҃ри воздви́глъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆гра́дꙋ ве́лїю ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ, и҆ мона́хѡвъ мно́жєства совокꙋпи́лъ є҆сѝ: въ не́мже ны́нѣ всѧ́къ недꙋ́гъ моли́твами твои́ми ѿгонѧ́етсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Во и҆ны́хъ жена́хъ мт҃и, до́ндеже дв҃а не позна́сѧ, ни мт҃и, по ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вствовати сподо́бисѧ: на тебѣ́ же, дв҃омт҃и, ѻ҆боѧ̀ ᲂу҆стро́ишасѧ. тѣ́мъ весе́лїемъ дꙋ́ха воспѣва́ю: нѣ́сть непоро́чны па́че тебє̀, влⷣчце.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

А҆́гг҃льски на землѝ пожи́въ, бг҃омꙋ́дре а҆нтѡ́нїе, ликѡ́мъ по́стничєскимъ счи́слилсѧ є҆сѝ: крⷭ҇тъ бо на ра́мена твоѧ̑ взе́мъ, послѣ́довалъ є҆сѝ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ воздержа́нїемъ, прпⷣбне, ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ дꙋхо́вно прїѧ́телище, и҆ сосꙋ́дъ чи́стъ гдⷭ҇еви. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю пречестнꙋ́ю и҆ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́сто творцꙋ̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсобра́чнаѧ мт҃и и҆зба́вителѧ, прїѧ́телище ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ᲂу҆тѣ́шителѧ, препѣ́таѧ, беззако́нїю мѧ̀ сꙋ́ща скве́рное ѻ҆би́телище, и҆ бѣсѡ́мъ и҆гра́лище въ ра́зꙋмѣ бы́вша, потщи́сѧ ѿ тѣ́хъ ѕлодѣ́йства мѧ̀ и҆зба́вити, и҆ свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей совершѝ, свѣтоно́снаѧ, нетлѣ́ннаѧ: ѿженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й, и҆ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ, моли́твами твои́ми.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Оу҆мертви́въ себѐ мі́рови, жи́знь равноа́гг҃льнꙋ на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, пресла́вне: и҆ ꙗ҆́кѡ да́ръ ѡ҆свѧще́нъ влⷣцѣ, а҆нтѡ́нїе, твою̀ дꙋ́шꙋ чи́стꙋ предста́вилъ є҆сѝ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ црⷭ҇твїѧ досто́йнѡ, ѻ҆́ч҃е, полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Вѣ́триломъ, ѻ҆́ч҃е, воздержа́нїѧ ѡ҆крилѧ́емь, страстны́ѧ тмы̀ ѿбѣжа́въ, и҆ къ безстра́стїѧ пꙋтє́мъ наставлѧ́емь, къ свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ восте́клъ є҆сѝ. и҆ ѿ сегѡ̀ ѡ҆зари́всѧ, нетлѣ́нїѧ бога́тство наслѣ́довалъ є҆сѝ, а҆нтѡ́нїе прпⷣбне.

Вели́кїй но́въградъ ны́нѣ весе́лїемъ, ѻ҆́ч҃е, красꙋ́етсѧ, и҆мѣ́ѧ мо́щи твоѧ̑ въ себѣ̀, прпⷣбне а҆нтѡ́нїе. ᲂу҆ченицы́ же твоѝ твоемꙋ̀ житїю̀ ревнꙋ́юще, ѡ҆ твое́й па́мѧти ра́дꙋющесѧ, гдⷭ҇еви пою́тъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́стиннꙋю тѧ̀ сѣ́нь свидѣ́тельствоваша многоразли́чными ѻ҆́бразы, ꙗ҆́вѣ показꙋ́юще воплоще́ннаго и҆зъ тебє̀, є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы, пречⷭ҇таѧ, неизмѣ́ннѡ, бг҃омт҃и чⷭ҇таѧ, и҆ мі́ръ ѡ҆бно́вльша.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Возше́дъ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, до́лꙋ влекꙋ́щыѧ стра̑сти ѡ҆плева́лъ є҆сѝ, сла́дость показꙋ́ѧ спасе́нїѧ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, ста́дꙋ твоемꙋ̀ просѝ грѣхѡ́въ проще́нїѧ.

Мѣ́сто проше́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, со тща́нїемъ и҆сполнѧ́ѧ, хра́мъ бг҃олѣ́пенъ бж҃їѧ мт҃ре воздви́глъ є҆сѝ, въ не́мже ны́нѣ пра́здничною ра́достїю, мона́хѡвъ мно́жєства веселѧ́тсѧ, па́мѧть твою̀ прославлѧ́юще.

Не забꙋ́ди ста́да твоегѡ̀, є҆́же, мꙋ́дре, собра́лъ є҆сѝ, и҆ въ жи́зни се́й ᲂу҆па́слъ є҆сѝ благоче́стнѡ: и҆ ны́нѣ потщи́сѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе, да привлече́ши во ѡ҆гра́дꙋ нбⷭ҇нꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆пра́ви ᲂу҆́мъ мо́й, влⷣчце, трꙋжда́ющїйсѧ въ пꙋчи́нѣ скорбе́й, и҆ потоплѧ́емый наше́ствїемъ тлетво́рныхъ страсте́й, спасѝ къ тебѣ̀ прибѣга́ющаго: и҆ны́ѧ бо по́мощи, чⷭ҇таѧ, ра́звѣ тебє̀ не зна́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ ѻ҆би́телемъ пресла́внѡ возше́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре а҆нтѡ́нїе: и҆ та́мѡ зрѣ́ти неизрече́нныхъ сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆́хже ѻ҆́ко не ви́дѣ, и҆ ᲂу҆́хо не слы́ша, и҆ на се́рдце человѣ́кꙋ не взы́де, ꙗ҆̀же ᲂу҆гото́ва бг҃ъ лю́бѧщымъ є҆го̀.

Дрема́нїѧ ѻ҆чи́ма твои́ма ѿню́дъ не да́лъ є҆сѝ, къ бг҃ꙋ всѐ твоѐ жела́нїе впери́въ, и҆ томꙋ̀ невозвра́тнѡ ѿ дꙋшѝ послѣ́довавъ, но́щи житїѧ̀ непреткнове́ннѡ преминꙋ́лъ є҆сѝ, видѣ̑нїи бжⷭ҇твенными ѡ҆кормлѧ́емь, блаже́нне а҆нтѡ́нїе, въ бжⷭ҇твеннꙋю жи́знь всели́лсѧ є҆сѝ.

Вели́кагѡ ст҃и́телѧ нїки́ты, бл҃же́нне а҆нтѡ́нїе, бл҃гослове́нїѧ сподо́бивсѧ, дꙋхо́внагѡ наказа́нїѧ поꙋче́нїе ѿ негѡ̀ воспрїѧ́лъ є҆сѝ: бꙋ́рею бо грѣха̀ не погрꙋзи́лсѧ є҆сѝ, и҆ въ ти́хо приста́нище дости́глъ є҆сѝ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ, и҆ та́мѡ ꙗ҆́снѣ наслажда́ешисѧ бжⷭ҇твеннагѡ видѣ́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бетша́вшыѧ ны̀ го́рькимъ дре́ва пре́жде вкꙋше́нїемъ, и҆ па́дшыѧсѧ поползе́нїемъ, пречⷭ҇таѧ, ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, зижди́телѧ ро́ждши, сло́во ѵ҆поста́сное, дв҃о мт҃и влⷣчце.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Ри́мское воспита́нїе, вели́комꙋ же новꙋ́градꙋ бл҃года́тное процвѣте́нїе, мно́гими бо трꙋды̑ и҆ пѡ́двиги въ не́мъ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди чꙋде́съ дарова́нїй ѿ негѡ̀ сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ тѣ́ло твоѐ мно́гими лѣ̑ты соблюдѐ нетлѣ́нно. мы́ же сїѐ лобыза́юще, ра́достнѡ ѿ дꙋшѝ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе.

І҆́косъ:

Ка́кѡ возмогꙋ̀ и҆счестѝ премнѡ́гаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀; и҆лѝ ка́кѡ и҆зрещѝ жесто́кое твоѐ житїѐ; не и҆́мамъ бо се́рдца чи́ста, ꙗ҆́кѡ сїѐ сра́мными дѣѧ́ньми ѡ҆скверни́хъ, и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ лꙋка́выми по́мыслы ѡ҆смради́хъ. но ѻ҆ба́че дерза́ю воспѣва́ти, а҆́ще ты́ ми пода́си сло́во недосто́йномꙋ твоемꙋ̀ рабꙋ̀: ты́ бо земны́й а҆́гг҃лъ, и҆ нбⷭ҇ный человѣ́къ, во пло́ти ѡ҆брѣ́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне. на земли́ бо ѡ҆ тлѣ́нныхъ небре́глъ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ ѿ дꙋшѝ послѣ́довалъ є҆сѝ, болѣ́зньми и҆ трꙋды̑, и҆ ѕѣ́льнымъ воздержа́нїемъ и҆ ѕлострада́нїемъ, и҆ на землѝ лега́нїемъ, посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ, и҆ моли́твами ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ твои̑мъ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ: и҆ сегѡ̀ ра́ди сосꙋ́дъ чи́стъ, и҆ ѻ҆би́тель дх҃а прест҃а́гѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ чти́мъ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Ѿ гра́да и҆ ѻ҆те́чества твоегѡ̀ пресе́льникъ бы́лъ є҆сѝ, къ бг҃ꙋ рꙋ́цѣ простира́ѧ спасе́нїе ѡ҆брѣ́тъ: вода́мъ же послꙋжи́вшымъ тебѣ̀ бж҃їимъ манове́нїемъ, вели́кагѡ нова́града дости́глъ є҆сѝ, и҆дѣ́же бѧ́ше ᲂу҆го́дно влⷣцѣ, є҆мꙋ́же ны́нѣ ра́достнѡ пое́ши: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Вели́кагѡ нова́града а҆рхїере́а, и҆ хрⷭ҇толюби́выхъ люде́й, и҆ мона́хѡвъ мно́жєства ра́дости и҆спо́лнилъ є҆сѝ, и҆ дꙋхо́внагѡ весе́лїѧ, твои́мъ ди́внымъ и҆ чрез̾есте́ственнымъ прехожде́нїемъ: на ка́мени бо ꙗ҆́кѡ на кораблѝ прише́лъ є҆сѝ, спꙋ́тника, ѻ҆́ч҃е, хрⷭ҇та̀ ѡ҆брѣ́тъ. къ немꙋ́же ны́нѣ ра́достнѡ зове́ши: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ликꙋ́ютъ собра̑нїѧ мона́шествꙋющихъ, и҆ веселѧ́тсѧ наро́дѡвъ мно́жєства вели́кагѡ нова́града въ честнѣ́мъ преставле́нїи а҆нтѡ́нїа преблаже́ннагѡ, моле́бный соверша́юще пра́здникъ, ра́достнѡ ѿ дꙋшѝ вопїю́тъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Пе́щь проѡбразова́ше твоѐ ржⷭ҇тво̀, всенепоро́чнаѧ: ѻ҆́троки бо не ѡ҆палѝ, ꙗ҆́коже ложесна̀ твоѧ̑, ѻ҆́гнь непостоѧ́нный. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ, снизше́дшаго и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

А҆враа́мскїй стѧжа́въ нра́въ, премꙋ́дре, ѿ страны̀ ри́мскїѧ пресе́льникъ бы́въ вели́кагѡ нова́града: и҆ та́мѡ бг҃а ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ, ѡ҆бѣщава́юща тебѣ̀ воздаѧ́нїе бога́тно. тѣ́мъ веселѧ́сѧ ᲂу҆се́рднѡ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїе́ши: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

На землѝ пожи́въ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ, съ пло́тїю ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, безплѡ́тныѧ врагѝ подъ но́ги покори́лъ є҆сѝ: чистотꙋ̀ стѧжа́лъ є҆сѝ посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ и҆ моли́твами. тѣ́мже со а҆́гг҃лы на нб҃сѣ́хъ свѣ́тлѡ ликꙋ́ѧ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїе́ши: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ри́мъ ѻ҆те́чество твоѐ проповѣ́дꙋетъ, прпⷣбне, вели́кїй же но́въградъ хва́литсѧ тобо́ю, прїе́мь ѿ гдⷭ҇а сокро́вище некра́домое: помо́щника бо вели́каго, бл҃же́нне а҆нтѡ́нїе, тѧ̀ воспрїе́мъ, съ ли́ки мона́шескими ны́нѣ весели́тсѧ. тѣ́мъ па́мѧть твою̀ пра́зднꙋюще ра́достнѡ вопїе́мъ: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Вели́комꙋ та́инствꙋ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ кто̀ не ᲂу҆диви́тсѧ, бцⷣе; и҆лѝ кі́й ѧ҆зы́къ земны́й, и҆лѝ ᲂу҆́мъ безпло́тныхъ и҆зрещѝ возмо́жетъ; па́че бо є҆стества̀ и҆ смы́сла, бцⷣе, зижди́телѧ родила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Всегда̀ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ пристꙋпа́юще, любе́знѡ цѣлꙋ́емъ, и҆ ѿ дꙋшѝ вопїе́мъ: ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, моли́сѧ прилѣ́жнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ за гра́дъ и҆ лю́ди, ско́рбь на́шꙋ на ра́дость премѣни́ти, и҆ грѣхѡ́въ проще́нїе и҆спроси́ти, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

Вели́комꙋ а҆нтѡ́нїю тезоимени́тъ бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне а҆нтѡ́нїе, и҆ тогѡ̀ житїю̀ подража́лъ є҆сѝ, равноа́гг҃льнѡ во ѻ҆би́тели прест҃ы́ѧ бцⷣы пожи́лъ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ ра́внꙋ по́честь ѿ бг҃а сподо́билсѧ є҆сѝ прїѧ́ти. съ ни́мже ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ весели́шисѧ, и҆ на́съ помина́й пра́зднꙋющихъ па́мѧть твою̀, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

Ны́нѣ на тебѣ̀ чꙋ́до ве́лїе ви́дитсѧ, и҆ ᲂу҆́жаса и҆спо́лнено, ка́кѡ погребе́но вои́стиннꙋ мно́гѡ лѣ́тъ соблюде́сѧ невреди́мо, прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, твоѐ многотрꙋ́дное тѣ́ло, во гро́бѣ лежа́ще бж҃їимъ манове́нїемъ: ꙗ҆́коже са́мъ вѣ́сть, сла́вѧщыѧ є҆го̀ прославлѧ́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣли́ла є҆сѝ сокрꙋше́нїе, всенепоро́чнаѧ, и҆ ве́тхое страда́нїе земны́хъ, бг҃а ро́ждши цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, поне́сшаго пло́тїю недꙋ́ги на́шѧ: тѣ́мже тѧ̀ всѝ ро́ди, дв҃о влⷣчце, ᲂу҆блажа́юще, бг҃оневѣ́сто, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Со ᲂу҆ченикѝ:

Хрⷭ҇то́вꙋ ны́нѣ прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀, прпⷣбне, съ бг҃ома́терїю пречⷭ҇тою дв҃ою, молѧ́сѧ не преста́й, побѣ̑ды на ва́рвары хрⷭ҇толюби́вомꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ дарова́ти, и҆ дꙋше́вное спасе́нїе, и҆ мі́рꙋ смире́нїе, а҆нтѡ́нїе бг҃омꙋ́дре.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре а҆нтѡ́нїе, ꙳ ты̀ всѧ́кѡ на землѝ хрⷭ҇та̀ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ тогѡ̀ бжⷭ҇твєннымъ стопа́мъ послѣ́довати возжелѣ́лъ є҆сѝ: ꙳ крⷭ҇тъ бо на ра́мо взе́мъ, ꙳ послѣ́довалъ є҆сѝ, прпⷣбне. ꙳ и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ со а҆́гг҃лы трⷪ҇цѣ предстои́ши, бг҃ови́дче: ꙳ є҆́йже моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆́ч҃е премꙋ́дре а҆нтѡ́нїе, ꙳ тебѐ бг҃ъ показа̀ па́стырѧ слове́сномꙋ своемꙋ̀ ста́дꙋ, ꙳ и҆ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, пречꙋ́дне, це́рковь бж҃їѧ мт҃ре, ꙳ въ не́йже и҆ до ны́нѣ лежа́тъ пречестны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи, ꙳ во гро́бѣ неразрꙋши́ми, ꙳ и҆сцѣлє́нїѧ подаю́тъ съ вѣ́рою притека́ющымъ. ꙳ и҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, ꙳ и҆спросѝ, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ, моли́твами твои́ми цр҃кви ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ мона́хѡмъ ᲂу҆добре́нїе, ꙳ во́инствꙋ на́шемꙋ ꙳ побѣ̑ды на врагѝ, ꙳ и҆ всѣ̑мъ вѣ́рою притека́ющымъ во ѻ҆би́тель прест҃ы́ѧ бж҃їѧ мт҃ре по́мощь. ꙳ къ не́йже моли́сѧ ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. блаже́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, по ми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ:

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и слꙋ́жба всѧ̀ прпⷣбническаѧ.

* * *

3

Исправлена опечатка оригинала: ѡ҆све́рншꙋюсѧ. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle