Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃з-й де́нь. Ст҃а́гѡ свѧщенномꙋ́ченика ѳерапо́нта:

И҆ ѡ҆брѣ́тенїе моще́й прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ ні́ла, и҆́же на є҆́зерѣ селиге́рѣ, на ѻ҆́стровѣ зово́момъ столобно́е, но́вагѡ чꙋдотво́рца.

[зрѝ] Слꙋ́жба є҆гѡ̀ напеча́тасѧ деке́мврїа въ з҃ де́нь.

Стїхи̑ры свѧщенномꙋ́ченика ѳерапо́нта, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Мꙋ́ченицы твоѝ, гдⷭ҇и:

Ѳерапо́нтъ всесла́вный, бжⷭ҇твенными дѣѧ̑нїи просвѣ́щсѧ, серде́чными ѻ҆чесы̀ ви́дѣти добро́тꙋ сподо́бисѧ хрⷭ҇то́вꙋ, семꙋ̀ ᲂу҆годи́въ страда́нїемъ: тѣ́мже цѣли́тъ стра̑сти всегда̀ дꙋ́шъ же и҆ тѣле́съ бл҃года́тїю, вѣ́рою притека́ющихъ къ немꙋ̀.

Ѳерапо́нтъ пребога́тый, живы́ѧ воды̀ и҆сто́чникъ сы́й, стрꙋи̑ и҆сцѣле́нїй и҆сточа́етъ, и҆ ѿмыва́етъ до конца̀ скве́рнꙋ недꙋ́гѡвъ тѧ́жкихъ, всѣ́хъ притека́ющихъ съ вѣ́рою. тогѡ̀ мольба́ми, гдⷭ҇и, всѣ̑мъ пода́ждь ве́лїю ми́лость.

Ѳерапо́нтъ чꙋ́дный, ѡ҆багрє́нїи кро́вными ѡ҆кропле́нъ, ѻ҆де́ждꙋ содѣ́лавъ свѣтлѣ́йшꙋ, свѧще́нїѧ вои́стиннꙋ, въ ню́же бг҃олѣ́пнѡ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, внꙋ́трь ст҃ы́хъ вни́де. тогѡ̀ моли́твами, гдⷭ҇и, всѣ̑мъ пода́ждь ве́лїю ми́лость.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

И҆схити́ мѧ, влⷣчце, и҆зъ рꙋкѝ ѕмі́ѧ человѣкоꙋбі́йцы, борю́щагѡ мѧ̀ ле́стїю пожре́ти до конца̀: сокрꙋшѝ чє́люсти сегѡ̀, молю́сѧ, и҆ кова̑рствїѧ разорѝ, ꙗ҆́кѡ да и҆зба́вльсѧ сегѡ̀ ногте́й, велича́ю си́лꙋ твою̀.

А҆́зъ є҆́смь дре́во непло́дное, всенепоро́чнаѧ, неплодѧ́щее плода̀ спасе́ннаго: тѣ́мже и҆ трепе́щꙋ посѣче́нїѧ, да не ка́кѡ вве́рженъ бꙋ́дꙋ въ ѻ҆́гнь негаси́мый, ѻ҆каѧ́нный. тѣ́мже тѝ припа́даю, сегѡ̀ и҆зба́ви мѧ̀, и҆ плодоно́сна покажѝ, чⷭ҇таѧ, сн҃ꙋ твоемꙋ̀, хода́тайствомъ твои́мъ.

Оу҆ѧзвѝ се́рдце моѐ стрѣла̀ жела́нїѧ смертоно́снаѧ, и҆ ᲂу҆ѧзви́хсѧ ѿ неразꙋ́мїѧ, и҆ неисцѣ́льнѡ болю̀. мт҃и бж҃їѧ, не пре́зри менє̀ ѿча́ѧннагѡ, но и҆сцѣле́нїе да́ждь мѝ, ꙗ҆́кѡ ро́ждши гдⷭ҇а и҆ сп҃са, є҆ди́наго милосе́рда.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Помышлє́нїѧ нечи̑ста, и҆ ᲂу҆сты̀ льсти̑вы, дѣла́ же моѧ̑ всѧ̑ ѡ҆сквернє́на, и҆ что̀ сотворю̀; ка́кѡ ᲂу҆срѧ́щꙋ сꙋдїю̀; влⷣчце дв҃о, молѝ сн҃а твоего̀ и҆ зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ да въ покаѧ́нїи прїи́метъ дх҃ъ мо́й, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Не терплю̀, ча́до, ви́дѧщи тѧ̀ на дре́вѣ ᲂу҆снꙋ́вша, бо́дрость всѣ̑мъ подаю́щаго, ꙗ҆́кѡ да и҆̀же дре́вле престꙋпле́нїѧ плодо́мъ, сно́мъ поги́бельнымъ ᲂу҆снꙋ́вшымъ, бж҃е́ственнꙋю и҆ спаси́тельнꙋю бо́дрость пода́си, дв҃а гл҃го́лаше пла́чꙋщисѧ, ю҆́же велича́емъ.

Канѡ́нъ, творе́нїе І҆ѡ́сифово.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Со свѧще́нными ли́ки на нб҃сѣ́хъ ликꙋ́ѧ всегда̀ чтꙋ́щыѧ на землѝ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀ страсте́й и҆ бѣ́дъ лю́тыхъ, ѳерапо́нте, и҆зба́ви.

Простира́емо въ мі́рѣ свѧще́нное и҆ честно́е твоѐ страда́нїе, возставлѧ́етъ вѣ̑рныѧ въ то̀, сла́вити тѧ̀ свѣ́тлѡ до́блествовавша, мꙋ́дре ѳерапо́нте, благода́тїю.

Бг҃осїѧ́ннꙋ тѧ̀ ѕвѣздꙋ̀, мы́сленное сл҃нце показа́въ, пѡ́двигъ твои́хъ свѣ́томъ, и҆ чꙋде́съ сїѧ́нїемъ вѣ̑рныѧ ѡ҆зарѧ́етъ, свѧще́ннѡ восхвалѧ́ющыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́нный ли́къ прⷪ҇ро́ческїй предсказа́ше и҆здале́ча, хотѧ́щꙋ тѧ̀ бы́ти бж҃їю роди́тельницꙋ, чⷭ҇таѧ, вы́шшꙋ херꙋві̑мъ и҆ всѧ́кїѧ тва́ри.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Оу҆го́дникъ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇то́въ, и҆́стинно носѧ̀ и҆ подо́бно, мꙋ́чениче, твоѐ зва́нїе вои́стиннꙋ, и҆ цѣли́ши дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ всегда̀ недꙋ́ги.

Кро́вь съ ма́стїю смѣ́шшисѧ, твоѐ свѧще́нство свѣтлѣ́йше твори́тъ, ст҃и́телю и҆ па́стырю, мꙋ́чениче и҆ врачꙋ̀ болѧ́щихъ: тѣ́мже восхвалѧ́емъ тѧ̀.

Цѣли́ши стра̑сти лю̑тыѧ вѣ́рнѡ пристꙋпа́ющихъ, и҆ недꙋ́ги ᲂу҆ставлѧ́еши, и҆ дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ ѡ҆чища́еши вре́дъ хрⷭ҇то́вымъ призыва́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ, всебл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́ти ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, чⷭ҇таѧ, неизглаго́ланнꙋю глꙋбинꙋ̀ недоꙋмѣ́етъ ᲂу҆́мъ человѣ́чь: бг҃ъ бо и҆злїѧ́въ себѐ за милосе́рдїе, во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, всего́ мѧ ѡ҆бновѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Оу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, пострада́въ зако́ннѡ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆́стиненъ ст҃и́тель, и҆ мꙋ́ченикъ, тѣ́мже, мо́лимъ тѧ̀: дꙋ́шъ на́шихъ, свѧ́те, ны́нѣ ᲂу҆врачꙋ́й неꙋдобьисцѣ̑льныѧ стра̑сти, чл҃вѣколю́бца, и҆ воли́телѧ ми́лости хрⷭ҇та̀ ᲂу҆молѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Наста́ви на́съ на пꙋ́ть покаѧ́нїѧ, ᲂу҆кло́ншыѧсѧ при́снѡ къ безпꙋ́тїємъ ѕѡ́лъ, и҆ преблага́го прогнѣ́вавшыѧ гдⷭ҇а, неискꙋсобра́чнаѧ бл҃гослове́ннаѧ марі́е, прибѣ́жище ѿча́ѧнныхъ человѣ́кѡвъ, бж҃їе жили́ще.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ просте́рта, вопїѧ́ше: сн҃е мо́й, собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное твоѐ сїѐ смотре́нїе, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ пречⷭ҇тыхъ рꙋ́къ твои́хъ, ще́дре, созда́нїе;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Ѡ҆чи́стивъ пе́рвѣе ѿ страстны́ѧ молвы̀ дꙋ́шꙋ, прїѧ́лъ є҆сѝ, свѧщеннодѣ́йственне, пома́занїе бжⷭ҇твенно свѧ́то, и҆ при кончи́нѣ страда́льческимъ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ вѣнце́мъ.

Зна́мєнїи всегда̀ и҆ бжⷭ҇твенными чꙋдесы̀ сїѧ́ѧ ви́дишисѧ, и҆ ѡ҆блиста́еши всю̀ подсо́лнечнꙋю, благода́ть ѿ бг҃а прїе́мъ, ст҃и́телю досточꙋ́дне.

Оу҆па́слъ пе́рвѣе лю́ди благода́тїю, безкро́вными же́ртвами, ꙗ҆́кѡ ст҃и́тель свѧще́ннѡ ѡ҆свѧ́щь, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ закла́нъ бы́въ, гдⷭ҇еви приведе́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ две́рь ведꙋ́щꙋю къ бжⷭ҇твенномꙋ вхо́дꙋ, ꙗ҆́кѡ ра́й бжⷭ҇твенный, ꙗ҆́кѡ разꙋ́мно мѣ́сто ѡ҆свѧще́нїѧ, ꙗ҆́кѡ добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, дв҃ꙋ ᲂу҆блажи́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́нїемъ ѡ҆зари́всѧ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пресвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀, просвѣща́ѧ подсо́лнечнꙋю бжⷭ҇твенными зна́мєнїи бж҃їимъ дх҃омъ, ѳерапо́нте ст҃и́телю бг҃облаже́нне.

Ꙗ҆́кѡ всесожже́нїе свѧще́нно, ꙗ҆́кѡ приноше́нїе, ѻ҆́ч҃е, прїѧ́тно, и҆ же́ртва соверше́нна, пло́тїю пострада́вшемꙋ сло́вꙋ прине́слсѧ є҆сѝ, ѳерапо́нте ст҃и́телю, мꙋ́ченикъ бы́въ.

Ча́шꙋ налїѧ́въ всекраснѡ̀ и҆сповѣ́данїѧ вои́стиннꙋ, крѣ́пкимъ твои́мъ страда́нїемъ всѣ́хъ напоѧ́еши, ѳерапо́нте прпⷣбне, съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ призыва́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

По рожде́нїи стра́шнѣмъ пребыла̀ є҆сѝ дв҃ою, ꙗ҆́коже пре́жде: бг҃ъ бо бѣ̀ рожде́йсѧ, ᲂу҆строѧ́ѧй всѧ̑ во́лею, безневѣ́стнаѧ марі́е, бг҃облагода́тнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Житїѐ твоѐ бжⷭ҇твенно, жи́знь бг҃олѣ́пна, и҆ сла́вна сме́рть, мꙋ́ченическими сїѧ́ѧ добро́тами, чꙋде́съ свѣтлостьмѝ ѡ҆зарѧ́ѧ сердца̀ пою́щихъ тѧ̀.

Плодови́тꙋ ло́зꙋ тѧ̀ вїногра́да и҆́стиннагѡ разꙋ́мнагѡ позна́хомъ, и҆сповѣ́данїѧ гро́здїе и҆́стинно приносѧ̀, и҆сточа́ющее терпѣ́нїѧ, бг҃омꙋ́дре, вїно̀ и҆зрѧ́дно.

Хра́мъ тво́й показа́сѧ врачевство̀ свѧще́нно, ѡ҆блегча́ѧ благода́тїю всѧ̑кїѧ болѣ̑зни немощны́хъ, и҆ рѣша̀ недꙋ́ги, ст҃и́телю бг҃омꙋ́дре досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́во во ᲂу҆тро́бѣ твое́й ѡ҆дебелѣ̀ безъ сѣ́мене, и҆ чл҃вѣ́къ ꙗ҆ви́сѧ соверше́нъ, ѡ҆бновлѧ́ѧ є҆стество̀ бг҃оподо́бнѡ, ꙗ҆́коже є҆ди́нъ вѣ́сть, бг҃овмѣсти́маѧ две́ре, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Страсте́й треволне́нїе ᲂу҆кроти́въ воздержа́нїемъ, прпⷣбне, пострада́въ же, наводне́нїемъ погаси́лъ є҆сѝ твои́хъ крове́й, пре́лести запале́нїе, свѧщенномꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, ѳерапо́нте прпⷣбне.

Соверши́лсѧ є҆сѝ мѵ́ромъ пома́занїѧ, свѧщеннотаи́нниче прпⷣбне, и҆ соверши́въ свѧще́нники, и҆ наро́дъ, ꙗ҆́кѡ па́стырь, соверши́лъ є҆сѝ тече́нїе до́брое, закла́нъ бы́въ за хрⷭ҇та̀, ѳерапо́нте мꙋ́чениче мꙋ́дре.

Тече́нїемъ крове́й твои́хъ погрꙋзи́лъ є҆сѝ вра̑жїѧ полкѝ: чꙋде́съ же сїѧ́нїемъ мра́къ страсте́й разорѧ́еши, ѳерапо́нте, вои́стиннꙋ чꙋдодѣ́йственникъ ꙗ҆́вльсѧ, и҆ вра́чь немощны́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сѣдѧ́й въ нѣ́дрѣхъ роди́телѧ неѡпи́саннѡ, чⷭ҇таѧ, въ нѣ́дрѣхъ твои́хъ ны́нѣ сѣди́тъ ѡ҆пи́санъ, твои́мъ ѡ҆бложе́нъ зра́комъ: за є҆́же спастѝ а҆да́ма, но́въ а҆да́мъ бы́въ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Безкрѡ́вны жє́ртвы бг҃ꙋ прине́слъ є҆сѝ, и҆ поже́рлсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ чи́стъ непоро́ченъ: де́мѡнскїѧ жє́ртвы потреби́лъ є҆сѝ, красота̀ страда́льцєвъ, ѳерапо́нте ст҃и́телю.

Раѧ̀ жи́тель бжⷭ҇твенъ бы́въ, и҆ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ соприча́стникъ, мꙋ́ченическою сїѧ́ѧ свѣ́тлостїю, мꙋ́чениче страстоно́сче, и҆ слꙋжи́телю сп҃совъ.

Го́рдаго ѕмі́ѧ ты̀ смири́лъ є҆сѝ смире́нїемъ се́рдца, сопроти́вльсѧ семꙋ̀ мꙋ́жески, и҆ мч҃ническою кро́вїю ѡ҆багри́въ, ст҃и́телю, свѧще́ннꙋю ѻ҆де́ждꙋ твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ пе́рвыѧ клѧ́твы ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, всебл҃гослове́ннаѧ ѻ҆трокови́це бг҃ора́дованнаѧ, гаврїи́ловъ тебѣ̀ гла́съ возсыла́емъ: ра́дꙋйсѧ, вино́вна всѣ́хъ спасе́нїю.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти. тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ви́дѣти сла́вꙋ вседержи́телѧ жела́ѧ, непра́веднꙋю претерпѣ́лъ є҆сѝ сме́рть, и҆ твое́ю возше́лъ є҆сѝ кро́вїю, ст҃и́телю сла́вне, ꙗ҆́коже на колесни́цѣ, и҆ къ нб҃сє́мъ восте́клъ, ра́дꙋѧсѧ почи́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро на́мъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, свѣ́тлыми зарѧ́ми ѡ҆зарѧ́ѧ концы̀, ст҃и́телю и҆ па́стырю бг҃одохнове́нне, и҆ страсте́й рѣши́ши ѡ҆мраче́нїе. тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ, и҆ благоче́стнѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Сы́й съ ли́ки, бг҃облаже́нне, патрїа́рхъ и҆ мꙋ́чєникъ, а҆пⷭ҇лъ и҆ пра́вєдникъ, и҆ прпⷣбныхъ, съ ни́ми моли́сѧ, разрѣше́нїе согрѣше́нїй всѣ̑мъ дарова́ти, творѧ́щымъ благоче́стнѡ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀.

Твоегѡ̀ хра́ма, мꙋ́чениче, благолѣ́пїе блиста́нїи чꙋде́съ всегда̀ просвѣща́емо, вѣ́рою пристꙋпа́ющымъ въ дꙋ́сѣ, разрѣша́етъ страсте́й мра́къ, ᲂу҆ставлѧ́етъ недꙋ́ги, мꙋ́чениче ст҃и́телю, и҆ па́стырю досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ твои́мъ, бг҃облагода́тнаѧ въ жена́хъ дв҃о, просвѣти́ мѧ, молю́сѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ мѧ̀ и҆зба́ви: ꙗ҆́кѡ да велича́ю тѧ̀, ꙗ҆́кѡ да тѧ̀ сла́влю, ꙗ҆́кѡ да по до́лгꙋ воспою̀ вели̑чїѧ твоѧ̑.

Комментарии для сайта Cackle