Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃и-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ нїки́ты, є҆пі́скопа халкидо́нскаго:

И҆ па́мѧть ст҃а́гѡ і҆гна́тїа є҆пі́скопа, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры прпⷣбнагѡ нїки́ты, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

А҆враа́ма страннолю́бное, ꙳ и҆ і҆саа́ка бг҃олю́бное, ꙳ і҆а́кѡва нехи́тростное подража́въ, ꙳ терпѣ́нїе и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ і҆́ѡва а҆ѵсїтїді́йскагѡ, и҆ кро́тость дв҃довꙋ, ꙳ и҆ мѡѷсе́ово неѕло́бїе, ꙳ пома́занїемъ ст҃ы́мъ, ꙗ҆́коже а҆арѡ́нъ дре́вле, ꙳ пома́занъ, ст҃и́телю бг҃оно́се, ꙳ чꙋдотво́рче свѧще́нне.

Мно́гое безѕло́бїе твоѐ ꙳ ѕло́бꙋ прогна̀ де́мѡнскꙋю, ꙳ благода́тїю бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, ꙳ спострада́нїемъ твои́мъ возвесели́въ бг҃а, ꙳ є҆го́же возжела́лъ є҆сѝ, ꙳ моли́твъ, прилѣжа́нїемъ просвѣти́сѧ дꙋ́хъ тво́й. ꙳ тѣ́мже прїѧ́лъ є҆сѝ чꙋде́съ бл҃года́ть ꙳ цѣли́ти недꙋ́ги, нїки́то, ꙳ благоче́стнѡ притека́ющымъ къ тебѣ̀.

Сро́дствомъ свѧза́еми, ꙳ зако́ны ᲂу҆держа́сте ꙳ ст҃а́гѡ дх҃а, свѧще́нницы, ꙳ и҆ стопа́мъ послѣ́дꙋюще, ꙳ бы́вше па́стырѧ бг҃омꙋ́драгѡ, ꙳ ѡ҆блиста́вшагѡ лꙋчѝ пресла́вныхъ и҆сцѣле́нїй, ꙳ ᲂу҆краси́стесѧ подо́бными ви́ды и҆сцѣле́нїй, пресла́вный нїки́то ꙳ со і҆гна́тїемъ бг҃омꙋ́дрымъ.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́ви, ꙳ прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, ꙳ смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, ꙳ и҆ сме́рти и҆змѣнѝ моли́твами твои́ми: ꙳ и҆ да́рꙋй ѡ҆правда́нїе полꙋчи́ти ꙳ въ де́нь и҆спыта́нїѧ, ꙳ є҆́же полꙋчи́ша ст҃ы́хъ собо́ри: ꙳ покаѧ́нїемъ ѡ҆чище́на мѧ̀ пре́жде конца̀ покажѝ, ꙳ и҆ сле́зными и҆злїѧ̑нїи.

Тꙋ́чами дх҃а прест҃а́гѡ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ мою̀ мы́сль ѡ҆росѝ, ꙳ ꙗ҆́же ка́плю ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀ неизче́тнѡ, ꙳ безмѣ̑рнаѧ беззакѡ́нїѧ человѣ́кѡвъ ꙳ щедро́тами и҆змы́вшꙋю: ꙳ и҆зсꙋшѝ и҆сто́чникъ страсте́й мои́хъ, ꙳ и҆ пото́ка мѧ̀ сподо́би ꙳ пи́щи живы́ѧ при́снѡ ꙳ моли́твами твои́ми.

Покаѧ́нїѧ и҆зрѧ́дное ꙳ и҆ спаси́тельное врачество̀, ꙳ ꙗ҆́же бг҃а ро́ждшаѧ сп҃са моего̀, ꙳ и҆ сле́зъ то́ки, ꙳ и҆ часа̀ по́мыслъ гро́знагѡ и҆ стра́шнагѡ, ꙳ и҆ сꙋда̀ неꙋмы́тнагѡ ꙳ ты́ ми да́рꙋй и҆збѣжа́ти моли́твами твои́ми, ѽ дв҃о! ꙳ мꙋче́нїѧ тре́петнагѡ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю ᲂу҆лꙋчи́ти бл҃года́ть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тма́ми, пречⷭ҇таѧ, ѡ҆бѣща́хсѧ ꙳ покаѧ́нїе сотвори́ти ѡ҆ мои́хъ согрѣше́нїихъ, ꙳ но не ѡ҆ставлѧ́етъ мѧ̀ люби́мый ѕѡ́лъ мои́хъ ѻ҆бы́чай. ꙳ сегѡ̀ ра́ди тебѣ̀ вопїю̀, ꙳ и҆ припа́даю молѧ́сѧ: ꙳ ты́ мѧ, влⷣчце, и҆змѝ ꙳ такова́гѡ мꙋчи́тельства, ꙳ наставлѧ́ющи мѧ̀ къ лꙋ́чшымъ, ꙳ и҆ спасе́нїѧ бли́зъ сꙋ́щымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́на, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, сн҃е возжелѣ́нне; ꙳ сїѧ̑ ти невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пра́вило вѣ́ры, и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, воздержа́нїѧ ᲂу҆чи́телѧ ꙗ҆ви́ тѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́же веще́й и҆́стина. сегѡ̀ ра́ди стѧжа́лъ є҆сѝ смире́нїемъ высѡ́каѧ, нището́ю бога̑таѧ, ѻ҆́ч҃е нїки́то, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Бжⷭ҇твенными свѣтоли̑тїи, прпⷣбне, ѡ҆блиста́нъ, свѣтови́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ: вѣ́рнѡ свѣтоно́сное твоѐ ᲂу҆спе́нїе творѧ́щыѧ просвѣтѝ, страсте́й мглꙋ̀ ѿе́млѧ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣтови́дными дѣѧ̑нїи, свѣ́та и҆спо́лненъ, сꙋ́щыѧ въ нощѝ лю́тыхъ просвѣща́ѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ нбⷭ҇номꙋ наставлѧ́ѧ дх҃омъ, ѻ҆́ч҃е нїки́то свѧще́нне.

Чꙋде́съ ѡ҆блиста́еши дарѡва́нїѧ пристꙋпа́ющымъ всегда̀ свѧще́ннѣй твое́й ра́цѣ, вмѣ́стѡ трꙋдѡ́въ и҆ болѣ́зней твои́хъ, ѿ бг҃а воздаѧ́нїе сїѐ, преблаже́нне, прїе́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ сѣ́мене ѻ҆́ч҃ею во́лею ѿ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а бж҃їѧ зачала̀ є҆сѝ сн҃а, и҆ пло́тїю родила̀ є҆сѝ и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ безъ ма́тере, на́съ же ра́ди и҆зъ тебє̀ безъ ѻ҆тца̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Возне́слсѧ є҆сѝ, смири́всѧ хрⷭ҇та̀ ра́ди, и҆ бро́вь, прпⷣбне, мы́сленнагѡ ѕмі́ѧ дх҃омъ въ зе́млю смири́лъ є҆сѝ.

Вели́кихъ ѿ бг҃а сподо́бивсѧ дарѡ́въ, вели́къ свѧще́нникъ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю бг҃опрїѧ́тне.

Безѕло́бїемъ твою̀ жи́знь ꙗ҆́коже младе́нецъ соверша́ѧ, погꙋби́лъ є҆сѝ врагѡ́въ, прпⷣбне, всю̀ ѕло́бꙋ бл҃года́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нꙋ въ жена́хъ бл҃гослове́ннꙋю бцⷣꙋ, ꙗ҆́кѡ бж҃їе селе́нїе преблаголѣ́пно, всѝ ра́достїю просла́вимъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Ѿ младе́нства взе́мъ тво́й кре́стъ, благоче́стнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, ᲂу҆вѧди́въ плотско́е воздержа́нїемъ мꙋдрова́нїе: тѣ́мже на ст҃и́тельстѣ сѣда́лищи, нїки́то, возне́слъ є҆сѝ влⷣкꙋ, зна́меньми разли́чными твою̀ ᲂу҆краси́вша ра́кꙋ, бг҃облаже́нне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇аѧ всенепоро́чнаѧ и҆ неискꙋсомꙋ́жаѧ, ꙗ҆́же є҆ди́на безлѣ́тнаго сн҃а и҆ сло́ва бж҃їѧ въ лѣ́то ро́ждши, сего̀ со ст҃ы́ми и҆ честны́ми патрїа̑рхи, и҆ мч҃ники, и҆ прⷪ҇рѡ́ки, и҆ прпⷣбными молѝ, дарова́ти на́мъ ѡ҆чище́нїе и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ жи́знь всѣ́хъ вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀ ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Всено́щными бдѣ̑нїи, и҆ вседне́вными, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре стоѧ̑нїи, пло́ти движє́нїѧ всѧ̑ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, и҆ ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Повинꙋ́лъ є҆сѝ непоко́рное пло́ти твоеѧ̀ дꙋше́вными си́лами, бг҃омꙋ́дре: прїѧ́лъ є҆сѝ бл҃года́ть, всебл҃же́нне, ѿгонѧ́ти дꙋ́хи, и҆ ѡ҆чища́ти недꙋ́ги.

Си́лою бжⷭ҇твенною ᲂу҆крѣплѧ́емь, ст҃и́телю, де́мѡнскїѧ полкѝ побѣди́лъ є҆сѝ всѧ̑, побѣ́ды ꙗ҆́кѡ тезоимени́тъ, вѣне́цъ чꙋде́съ ѿ вѣнцеда́вца наслѣ́дилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краси́ласѧ є҆сѝ дꙋхо́вными красота́ми, ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льнаго сло́ва заче́нши, и҆ пло́тїю ро́ждши, дв҃о всенепоро́чнаѧ, є҆го́же ѡ҆ мі́рѣ молѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Кро́тостїю ꙗ҆́вѣ дꙋшѝ ᲂу҆краша́емь, всели́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю, въ зе́млю кро́ткихъ, блаже́нъ бы́въ.

Стрꙋѧ́ми, ѻ҆́ч҃е, напои́всѧ дарова́нїй дх҃а, цѣлє́нїѧ жела́ющымъ и҆сточа́еши, нїки́то бг҃омꙋ́дре свѧще́нне.

Житїѐ твоѐ свѣ́томъ добродѣ́телей сїѧ́ѧ, ꙗ҆́коже многоцѣ́нною ᲂу҆́тварїю, чꙋде́съ бл҃года́тїю, всебл҃же́нне, ᲂу҆краси́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое на врагѝ предлага́емъ, тѧ̀ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ наде́ждꙋ на́шегѡ спасе́нїѧ, бг҃оневѣ́сто, стѧжа́хомъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости, ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Свѣща̀ свѣтоза́рнаѧ тро́ичнаѧ возсїѧ́ла є҆́сть, со і҆гна́тїемъ нїки́та, свѧще́нное самобра́тство, и҆ подаю́тъ и҆сцѣлє́нїѧ вѣ̑рнымъ свѣ́тлѡ блиста́ющи.

Дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ по пло́ти мꙋ́дрїи сро́дствꙋюще, и҆́стиннагѡ по дꙋ́хꙋ сро́дства ны́нѣ сподо́бистасѧ, є҆динонра́внѡ, и҆ бг҃ꙋ бл҃гоꙋго́днѡ пожи́вшѧ.

Гꙋби́тельныѧ ѿбѣ́гъ є҆ресе́й ти́ны, честны́мъ поклоне́нїемъ хрⷭ҇то́вы і҆кѡ́ны, є҆́же по ѻ҆́бразꙋ спа́слъ є҆сѝ, ст҃и́телю нїки́то бг҃опрїѧ́тне.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь, є҆́юже про́йде є҆ди́нъ вы́шнїй, покаѧ́нїѧ мѝ двє́ри и҆ вхо́ды ѿве́рзи спасе́нїѧ, ѿ всѧ́кагѡ мѧ̀ соблюда́ющи вре́да, всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Свѣ́тлостїю дѣ́лъ твои́хъ просїѧ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, а҆пⷭ҇льскагѡ престо́ла наслѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ, нїки́то: и҆ ꙗ҆́кѡ со́лнце ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ твое́й па́ствѣ, ѻ҆́ч҃е, всѧ̑ бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆че́нїй и҆спо́лнь. тѣ́мже зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, халкидо́нꙋ ᲂу҆добре́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Со ст҃и́тели водворѧ́ешисѧ вои́стиннꙋ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, сїѧ́нїѧ мы́сленнагѡ и҆сполнѧ́емь, и҆ на́съ ѡ҆зарѝ, взыва́ющыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ пастыренача́льникъ, ꙗ҆́кѡ бж҃їй предста́тель непоро́ченъ, семꙋ̀ чи̑сты жє́ртвы, свѣ́тлѡ воспѣва́ѧ, прине́слъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Па́стырь показа́лсѧ є҆сѝ, слове́сною, нїки́то, цѣвни́цею ста́до слове́сное къ па́жити и҆́стинныхъ ᲂу҆че́нїй призыва́ѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

И҆сповѣ́данїемъ житїѐ ᲂу҆краси́въ, ѻ҆́ч҃е, цѣле́нїй бл҃года́ть и҆́стиннꙋю ѿ дх҃а прїѧ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, вопїѧ̀, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Да ѡ҆божи́тъ человѣ́чество, ꙗ҆ви́сѧ чл҃вѣ́къ, ѻ҆трокови́це, и҆зъ чре́ва твоегѡ̀ пло́ть и҆зба́витель заимова́въ хотѣ́нїемъ, бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ, пренепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ, данїи́лъ львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Вели́кихъ трꙋдѡ́въ воздаѧ̑нїѧ ꙗ҆́вѣ прїи́мъ, свѣ́тъ неизглаго́ланный, жи́знь безсме́ртнꙋю, прпⷣбне, и҆ черто́гъ неразори́мый, вѣнцеда́вцꙋ твоемꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїе́ши ра́дꙋѧсѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ми́лостїю ми́лости и҆щѧ̀, ни́щыѧ ᲂу҆дово́лилъ є҆сѝ, ᲂу҆бѡ́гїѧ напита́лъ є҆сѝ, нагі̑ѧ ѡ҆дѣ́ѧлъ є҆сѝ, сла́вы себѣ̀ ѻ҆де́ждꙋ притворѧ́ѧ, мона́шествꙋющихъ ѻ҆́бразъ, нїки́то, бы́лъ є҆сѝ, вопїю́щихъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Це́рковь бы́въ прекра́сна бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, ᲂу҆ма̀ чистото́ю, ѿгонѧ́еши дꙋ́хи лꙋка́вствїѧ, и҆ недꙋ́ги ѡ҆чища́еши, приходѧ́щымъ къ тебѣ̀, и҆ вопїю́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Могі́й всѧ̑ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, и҆ ны́нѣ ꙗ҆снѣ́йши и҆ чистѣ́йши бг҃ꙋ соединѧ́ѧсѧ, предста́ни, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ, ста́дꙋ, прпⷣбне, творѧ́щемꙋ твоѐ вѣ́рнѡ бжⷭ҇твенное ᲂу҆спе́нїе, и҆ вопїю́щꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Все́льсѧ во твоѐ чре́во хрⷭ҇то́съ, всѧ́ческихъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́коже и҆зво́ли, ст҃ѣ́йшꙋ тѧ̀ показа̀ а҆́гг҃лъ, мт҃и дв҃о, ѡ҆сщ҃е́нїе и҆ просвѣще́нїе на́мъ дарова̀ вопїю́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀, тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Свѧщеннолѣ́пнѡ послѣ́дꙋѧ твоемꙋ̀ тезоимени́томꙋ и҆ бжⷭ҇твенномꙋ, сегѡ̀ сподо́билсѧ є҆сѝ ѻ҆́бразомъ, нїки́то ѻ҆́ч҃е бг҃облаже́нне: и҆ заре́ю дх҃а бл҃года́тною ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне.

Ꙗ҆ви́стесѧ трⷪ҇ческою благода́тїю ѡ҆бога́щшесѧ, бг҃оно́сцы, ра́внѡ ѿ неѧ̀ прїе́мше и҆сцѣле́нїй бжⷭ҇твенное дѣ́йство, и҆ чи́стѡ пожи́вше, и҆ бг҃оꙋго́днѡ, досточꙋ́днїи.

Дне́сь па́мѧть твоѧ̀, ѻ҆́ч҃е, па́че со́лнца блиста́етъ сїѧ́нїемъ добродѣ́телей, чꙋдесы̀ вселе́ннꙋю ѡ҆зарѧ́ющи, и҆ вѣ̑рныѧ ᲂу҆ѧснѧ́ющи, свѧщеннотаи́нниче всече́стне.

Ꙗ҆́коже денносвѣ́тлыѧ ѕвѣ́зды, ѻ҆́ч҃е нїки́то, со свѧщеннодѣ́йственнымъ і҆гна́тїемъ ꙗ҆́вльшесѧ, всѧ̑ ᲂу҆́бѡ просвѣти́те, благочести́вїи и҆ бл҃же́ннїи, восхвалѧ́ющыѧ ва́съ всегда̀.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та жили́ще ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде денни́цы сло́вꙋ возсїѧ́вшагѡ, ѻ҆трокови́це дв҃о, є҆ди́на бг҃ора́дованнаѧ, и҆ вѣ̑рныѧ просвѣ́щшагѡ, и҆ прпⷣбныѧ вѣнча́вшагѡ.

Слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆гна́тїа є҆пі́скопа, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е і҆гна́тїе, ꙳ ты̀ є҆щѐ во ᲂу҆тро́бѣ ма́терни, ꙳ ст҃и́тельства прозва́нїе, ꙳ и҆́мѧ прїе́мъ въ нарече́нїи. ꙳ ты̀ и҆зъ мла́да хрⷭ҇та̀ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙳ прїе́мъ па́ствꙋ слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ, ꙳ до́брѣ па́слъ є҆сѝ цр҃ковь хрⷭ҇то́вꙋ: ꙳ тѣ́мъ твоѐ пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе, ꙳ ра́достїю хрⷭ҇та̀ велича́юще, ꙳ возвели́чившаго тебѐ своего̀ ᲂу҆го́дника.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е і҆гна́тїе, ꙳ и҆спросѝ къ бг҃ꙋ моли́твами твои́ми, цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе: ꙳ ст҃и́телѧ покры́й ми́лостїю твое́ю, ꙳ хрⷭ҇толюби́вомꙋ во́инствꙋ побѣ̑ды да́рꙋй на врагѝ и҆ ѡ҆долѣ́нїе, ꙳ и҆ недви́жимꙋ и҆ неѡбори́мꙋ сохрани́тисѧ гра́дꙋ на́шемꙋ, ꙳ и҆ вѣ̑рнымъ лю́демъ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе, ꙳ всѣ̑мъ притека́ющымъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, ꙳ свѣ́тлѡ творѧ́щихъ празднество̀ ᲂу҆спе́нїѧ твоегѡ̀: ꙳ за ны̀, свѧ́те, помоли́сѧ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, бг҃омꙋ́дре ст҃и́телю і҆гна́тїе, ꙳ ты́ бо вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ просвѣща́ѧ всѣ́хъ ѡ҆мрачє́ннаѧ сердца̀, ꙳ наставлѧ́ѧ на пꙋ́ть и҆́стинный. ꙳ Ты̀ бы́лъ є҆сѝ ᲂу҆бо́гихъ, и҆ си́рыхъ и҆ вдови́цъ застꙋ́пникъ, ꙳ вельмѡ́жъ тве́рдое наказа́нїе, и҆ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ и҆ всѣ̑мъ вѣ́рою притека́ющымъ ꙳ подъ кро́въ пречⷭ҇тыѧ бж҃їѧ мт҃ре, ꙳ и҆спросѝ, свѧ́те, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе, ꙳ молѧ́сѧ за ны̀ ко влⷣцѣ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

А҆пⷭ҇лѡмъ ревни́телѧ, і҆гна́тїа преблаже́ннаго ѻ҆тца̀ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, соше́дшесѧ восхва́лимъ, и҆́мже хрⷭ҇та̀ бг҃а позна́хомъ, и҆ ѿ тмы̀ къ свѣ́тꙋ приближа́ющесѧ, ѻ҆́чи и҆ сердца̀ просвѣща́емъ, въ па́мѧть є҆гѡ̀ ликовствꙋ́юще, кꙋ́пнѡ весели́мсѧ, ѡ҆брѣ́тше вожда̀ правовѣ́рна во црⷭ҇твїе хрⷭ҇то́во.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃, ст҃и́тєльскїѧ, пи́саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ к҃ де́нь.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи:

Бг҃омꙋ́дре і҆гна́тїе, ꙳ твоѧ̀ мо́щи ра́дꙋющесѧ пресвѣ́тлѡ цѣлꙋ́емъ, ꙳ и҆ почерпа́емъ благода́ть цѣльба́мъ, ꙳ любе́знѡ тѧ̀ хва́лѧще, ꙳ и҆ вѣ́рою непреста́ннѡ молѧ́щесѧ: ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

И҆сцѣле́нїй во́ды ꙳ твоѧ̀ ра́ка притека́ющымъ и҆сточа́етъ всегда̀, ꙳ ст҃и́телю досточꙋ́дне, ꙳ и҆ ѡ҆мыва́етъ стра̑сти, ꙳ и҆ потоплѧ́етъ полкѝ бѣсѡ́вскїѧ, ꙳ дѣ́йствомъ ст҃а́гѡ дх҃а. ꙳ Тѣ́мже моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

А҆пⷭ҇лѡмъ сопресто́льна, ꙳ і҆ера́рхѡмъ є҆диномꙋ́дренна, ꙳ по́стникѡмъ є҆диноревни́телѧ восхва́лимъ: ꙳ ᲂу҆чи́телей печа́ть, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенное и҆з̾ѡбраже́нїе хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, ꙳ ст҃и́телю блаже́нне. ꙳ Є҆мꙋ́же моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃.

Правосла́вныѧ вѣ́ры, дꙋхо́вныѧ ра́ди мꙋ́дрости ᲂу҆чи́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, і҆гна́тїе блаже́нне, хрⷭ҇та̀ ѡ҆брѣ́тъ наста́вника, совѣ́ты ѕлосла̑вныѧ є҆реті́чества разсы́палъ є҆сѝ. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀, свѧ́те: моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ ѡ҆ на́съ, до конца̀ є҆́же ѿ тебє̀ и҆звѣ́ствованнꙋю пра́вꙋю вѣ́рꙋ, недви́жимꙋ сохрани́ти на́мъ, и҆ полꙋчи́ти ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Тропа́рь, гла́съ д҃:

Благовѣ́рїѧ просвѣ́щсѧ ᲂу҆че́нїи, ст҃и́тельства прїе́мъ па́ствꙋ, и҆ а҆пⷭ҇лѡвъ наслѣ́дникъ бы́въ: тѣ́мъ прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ бг҃а да́ръ чꙋде́съ, ст҃и́телю ѻ҆́ч҃е і҆гна́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре ст҃и́телю і҆гна́тїе, ѿве́рзи мѝ недосто́йномꙋ ᲂу҆стнѣ̀ воспѣ́ти тѧ̀, и҆ прїимѝ, ꙗ҆́кѡ кади́ло ѿ ᲂу҆бо́жества моегѡ̀, є҆́же тѝ принесо́хъ недосто́йный.

Воспое́мъ всѝ свѧще́ннаго ст҃и́телѧ і҆гна́тїа, почти́мъ застꙋ́пника, и҆ ᲂу҆твержде́нїе гра́дꙋ на́шемꙋ росто́вꙋ, и҆ храни́телѧ неꙋсы́пна.

Спаси́тєльнымъ хрⷭ҇тѡ́вымъ за́повѣдемъ послѣ́довалъ є҆сѝ, премꙋ́дре ст҃и́телю і҆гна́тїе: вдови́цамъ и҆ си̑рымъ бы́лъ є҆сѝ застꙋ́пникъ, и҆ гра́дꙋ на́шемꙋ вели́кое защище́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ бцⷣе, содѣ́телѧ и҆ сп҃са поро́ждши всѣ̑мъ пою́щымъ тѧ̀, спасѝ ѿ бѣ́дъ гра́дъ тво́й росто́въ, непреста́ннѡ молѧ́щи сн҃а твоего̀ за ны̀, и҆ бг҃а на́шего.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Сокрꙋшѝ сꙋпоста́ты безбѡ́жныѧ, прпⷣбне, моле́нїемъ твои́мъ къ творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, и҆ си́лꙋ и҆́хъ, воѡрꙋже́ннꙋю на ны̀, пога̑нскаѧ нашє́ствїѧ покорѝ подъ но́ги вѣ́рномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ.

Ты̀ проѧви́лъ є҆сѝ, влⷣко, послѣ́днемꙋ ро́дꙋ на́шемꙋ чꙋдотво́рца ст҃и́телѧ і҆гна́тїа, гра́дꙋ росто́вꙋ ᲂу҆твержде́нїе цр҃кви твое́й и҆́стовое пра́вило, і҆ере́йскомꙋ же чи́нꙋ наста́вника.

Прикоснꙋ́вшꙋсѧ, свѧ́те, пречестна́гѡ тѣ́ла твоегѡ̀ стефа́нꙋ а҆рхїмандрі́тꙋ, пе́рстꙋ рꙋчно́мꙋ къ дла́ни прико́рчившꙋсѧ ѿ рожде́нїѧ, бж҃їею благода́тїю да́лъ є҆сѝ простира́тисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Бꙋ́ди мѝ, дв҃о, прибѣ́жище, и҆ приста́нище и҆ стѣна̀ неѡбори́ма, и҆ застꙋ́пница, ꙗ҆́же бг҃а поро́ждши пло́тїю, пречⷭ҇таѧ, и҆зба́вителѧ всеще́драго, и҆ сп҃са пою́щымъ тѧ̀, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Оу҆краша́ѧсѧ премꙋ́дростїю ра́зꙋма, горды́ню низложи́лъ є҆сѝ плотскі́ѧ тѧготы̀, и҆ бы́лъ є҆сѝ ѻ҆би́телище дх҃а прест҃а́гѡ, непремѣ́ннымъ простира́ѧсѧ ра́зꙋмомъ къ лю́бѧщемꙋ тѧ̀. тѣ́мъ ре́вностїю бжⷭ҇твенною разгара́ѧсѧ, сла́вне, си́рыхъ и҆ ᲂу҆бо́гихъ, и҆ вдови́цъ бы́лъ є҆сѝ застꙋ́пникъ, гра́да же росто́ва ᲂу҆твержде́нїе, ꙗ҆ви́всѧ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дникъ, ст҃и́телю і҆гна́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, прест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Благода́тїю бг҃оно́сецъ нарица́емь вои́стиннꙋ, і҆гна́тїе, во хрⷭ҇та̀ ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ житїѧ̀ ра́ди чистоты̀, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ сла́вити въ трⷪ҇цѣ є҆ди́наго бг҃а.

И҆зба́ви ста́до твоѐ ѿ грѣхо́вныѧ бꙋ́ри, і҆гна́тїе ст҃и́телю, бѣ́дъ же и҆ скорбе́й, приводѧ̀ въ приста́нище бж҃е́ственныѧ во́ли є҆гѡ̀.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дникъ, ѻ҆́ч҃е і҆гна́тїе, молѧ́сѧ не преста́й, ѿ напа́стей и҆ бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆зба́вити ста́до твоѐ ѿ нꙋ́жды и҆ печа́ли.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́ннѡ сла́вѧтъ тѧ̀ ст҃и́тельстїи собо́ри, и҆ всѣ́хъ преподо́бныхъ ли́цы: зижди́телѧ бо и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ млⷣнца на рꙋкꙋ̀ твоє́ю понесла̀ є҆сѝ, бцⷣе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Ѻ҆́крестъ стоѧ́ще ра́ки твоеѧ̀, ст҃и́телю і҆гна́тїе, тѧ̀ и҆мѣ́емъ къ бг҃ꙋ хода́таѧ, и҆ застꙋпле́нїе гра́да твоегѡ̀ росто́ва, и҆ ᲂу҆твержде́нїе неѡбори́мо.

Ми́лостивъ бы́въ ᲂу҆бѡ́гимъ, ми́лость дꙋше́внꙋю и҆спросѝ, прехва́льне, ми́лостыню стѧжа́въ, ѻ҆́ч҃е і҆гна́тїе, свѣщꙋ̀ свѣ́тлꙋ ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ.

Жили́ще бы́въ прест҃а́гѡ дх҃а, вои́стиннꙋ, бл҃же́нне і҆гна́тїе, тогѡ̀ ꙗ҆вле́нными бжⷭ҇твенными дармѝ до́брѣ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мѵ́ро та́йное тѧ̀ и҆менꙋ́емъ, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ ро́ждши бг҃а пло́тїю, и҆сточа́ющаго бжⷭ҇твенное мѵ́ро, всѣ̑мъ притека́ющымъ подъ кро́въ тво́й.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Житїѐ твоѐ цѣломꙋ́дренно, свѧщенноѧвле́нне, соверши́въ, пра́вдою ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, и҆ мꙋ́жествомъ смы́сла, добродѣ́тєли сочта́въ себѣ̀, преблаже́нне ст҃и́телю і҆гна́тїе.

Сохранѝ гра́дъ тво́й росто́въ, пребл҃же́нне ст҃и́телю і҆гна́тїе, ѿ безбо́жныхъ, и҆ чꙋжевѣ́рныхъ нахожде́нїй, и҆ ᲂу҆со́бныѧ ра́ти, молѧ́сѧ не преста́й влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ.

Ты̀ ᲂу҆́бѡ по сме́рти ꙗ҆́кѡ жи́въ, на погребе́нїи твое́мъ прїе́мь сви́тки твои́ма рꙋка́ма, и҆̀хже свѧще́нники въ животѣ̀ твое́мъ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ, рече́ бо гдⷭ҇ь: прославлѧ́ющаго мѧ̀ просла́влю.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шши бы́сть вы́шнихъ си́лъ, бг҃облагода́тнаѧ, заче́ншаѧ сло́во бж҃їе неизрече́ннѡ, всѧ́чєскаѧ сло́вомъ сотво́ршее, ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ ро́ждшеесѧ, того̀ чⷭ҇таѧ ро́ждшаѧ неизрече́ннѡ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́сѧ дне́сь пресвѣ́тлаѧ па́мѧть твоѧ̀, ст҃и́телю пребл҃же́нне і҆гна́тїе, въ мі́рѣ свѣ́тлѡ сїѧ́ющи, и҆ ꙗ҆влѧ́ющи всѣ̑мъ бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе. (с. 481)

І҆́косъ:

И҆зъ чре́ва ма́тернѧ ѡ҆свѧще́ннаго ст҃и́телѧ гдⷭ҇нѧ похва́лимъ ны́нѣ всѝ, прпⷣбнаго і҆гна́тїа, гра́да росто́ва ᲂу҆твержде́нїе, благода́тнаѧ да́ры прїи́мша бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, и҆ въ чꙋдесѣ́хъ сла́внаго, всѝ вѣ́рою те́плою притека́юще къ ра́цѣ моще́й є҆гѡ̀. тѣ́мъ и҆ а҆́зъ недосто́йный и҆ грѣ́шный надѣ́юсѧ, моли́твами є҆гѡ̀ ко влⷣцѣ и҆ пречⷭ҇тѣй є҆гѡ̀ мт҃ри, ми́лость прїѧ́ти въ де́нь сꙋ́дный, содѣ́ѧнныхъ мно́ю ѕѡ́лъ, и҆ проще́нїе полꙋчи́ти, ꙗ҆влѧ́ющи всѣ̑мъ бж҃е́ственное сїѧ́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿве́рзи мѝ две́рь покаѧ́нїѧ, ст҃и́телю і҆гна́тїе, да ѡ҆мы́ю скве́рнꙋ ѻ҆каѧ́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ тѣ́ла моегѡ̀ всѧ̑ чꙋ̑вства, да приношꙋ̀ пѣ́снь гдⷭ҇еви свѣ́тлѡ, зовѧ̀, ѻ҆те́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆мꙋ́ще тѧ̀ твоѝ рабѝ застꙋ́пника те́пла, и҆ стѣ́нꙋ неѡбори́мꙋ, гра́да росто́ва ᲂу҆твержде́нїе, не ᲂу҆бои́мсѧ сꙋпоста́тныхъ врагѡ́въ, но побѣжда́емъ си́лою хрⷭ҇то́вою, взыва́юще: ѻ҆те́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆ста́вы ѻ҆те́ческими ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, цр҃ковь пречⷭ҇тыѧ мт҃ре бж҃їѧ, и҆ свѧще́нства лѣ́потою преꙋкра́шеннѡ сохрани́лъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆че́ньми твои́ми наказа́лъ є҆сѝ взыва́ти: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Спаси́тельное приста́нище, бцⷣе дв҃о, тѧ̀ и҆мꙋ́ще ны́нѣ, жите́йскихъ бѣ́дъ и҆ бꙋ́ри и҆збѣга́емъ, къ приста́нищꙋ тишины̀ твоеѧ̀ приходѧ́ще, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ вопїю́ще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Побѣжде́нъ бы́въ врагѡ́мъ прегрѣше́ньми мно́гими, мо́лвъ жите́йскихъ, вѣ́рою прихождꙋ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ манассі́а вопїю́ ти, хрⷭ҇тѐ, ст҃и́телѧ моле́нїемъ спаса́емь зовꙋ̀: гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Воѡрꙋжа́ютсѧ на ны̀ смирє́нныѧ лю́ди твоѧ̑, ст҃и́телю пречестны́й і҆гна́тїе, сы́нове а҆га́рины: но сокрꙋшѝ и҆́хъ неви́димою си́лою, моле́нїемъ твои́мъ ко влⷣцѣ за при̑сныѧ рабы̑, пою́щыѧ: гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Мѡли́твы, пребл҃же́нне, и҆ молє́нїѧ творѧ́ща, тебѐ прилѣ́жнѡ къ бг҃ꙋ при́снѡ за рабы̑ твоѧ̑, въ печа́лехъ застꙋ́пника и҆ побо́рника и҆мꙋ́ще тѧ̀ къ бг҃ꙋ, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ спаса́емсѧ, гдⷭ҇а пою́ще, и҆ превозносѧ́ще є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце дв҃о чⷭ҇таѧ препросла́вленнаѧ, со ст҃и́телемъ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ цр҃ю̀ моли́сѧ прилѣ́жнѡ, ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ бѣды̀ и҆зба́витисѧ гра́дꙋ твоемꙋ̀ росто́вꙋ, тебѐ, гпⷭ҇жѐ, вѣ́рою блажа́щꙋ, и҆ пою́щꙋ и҆ превозносѧ́щꙋ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Вельмѝ ра́дꙋетсѧ ѡ҆ тебѣ̀, честны́й ѻ҆́ч҃е, ст҃и́телю і҆гна́тїе, при́сный тво́й гра́дъ росто́въ, и҆мѣ́ѧ тѧ̀ на всѧ́ко вре́мѧ помо́щника и҆ застꙋ́пника, и҆ ны́нѣ не ѿходѝ ѡ҆ на́съ, моли́твы творѧ̀ за ны̀ къ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ да ѿ безбо́жныхъ ва̑рваръ на́съ и҆зба́виши, тѧ̀ велича́ющихъ.

Ꙗ҆́кѡ блꙋдни́ца и҆ мыта́рь и҆ разбо́йникъ вопїю̀ тѝ ѿ се́рдца: согрѣши́хъ, прости́ мѧ, влⷣко, мно́гихъ мои́хъ ѕлы́хъ прегрѣше́нїй, и҆ и҆зба́ви ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, ст҃и́телѧ моле́нїемъ і҆гна́тїа, ꙗ҆́кѡ да твою̀ ми́лость непреста́ннѡ велича́емъ.

Прїиди́те, собере́мсѧ всѝ росто́встїи наро́ди, къ блаже́ннѣй ра́цѣ прпⷣбнагѡ і҆гна́тїа, и҆ со слеза́ми возопїе́мъ къ бг҃ꙋ молѧ́щесѧ: и҆зба́ви, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ не да́ждь достоѧ́нїѧ твоегѡ̀ ро́дꙋ і҆сма́ильтескомꙋ, ꙗ҆́кѡ да возвели́чимъ ми́лость твою̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е бг҃оневѣ́сто влⷣчце, ѡ҆мраче́нное моѐ се́рдце съ дꙋше́ю мольба́ми твои́ми просвѣтѝ, и҆ жи́зни вѣ́чныѧ сподо́би мѧ̀, гпⷭ҇жѐ, не помина́ющи мои́хъ безчи́сленныхъ ѕѡ́лъ, сн҃а и҆ бг҃а твоего̀ молѝ за мѧ̀ ѻ҆каѧ́ннаго, и҆ пѣвцы̀ твоѧ̀ сохранѝ, пречⷭ҇таѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Оу҆ченикѡ́мъ:

Чꙋ́днаго и҆ сла́внаго ст҃и́телѧ і҆гна́тїа вели́каго, прїиди́те, пѣ́сньми свѧще́нными да похва́лимъ, ꙗ҆́кѡ росто́вцємъ па́стырѧ, и҆ а҆́гг҃льскимъ чинѡ́мъ сослꙋже́бника бы́вша.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ.

На нб҃сѝ препочи́лъ є҆сѝ веселѧ́сѧ, ꙳ молѧ̀ за ны̀ прест҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ꙳ ми́лость пода́ти на́мъ, ꙳ и҆ ми́рно житїѐ и҆ безгрѣ́шно, ꙳ ꙗ҆́кѡ въ тꙋ̀ вѣ́рꙋющымъ при́снѡ, ско́рби гонза́ти, ꙳ и҆ ра́дованїе ᲂу҆лꙋчи́ти.

Два́жды.

Милосе́рдїѧ ра́ди твоегѡ̀ ꙳ и҆сто́чникъ на́мъ да́рꙋй благода́ти, ꙳ вско́рѣ ра́дости и҆спо́лнь, ꙳ пода́ждь на́мъ ᲂу҆тѣше́нїе, сꙋ́щымъ въ печа́лехъ, ꙳ молѧ̀ хрⷭ҇та̀, всесла́вне, ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Да въ весе́лїе вше́дъ нетлѣ́емо, ꙳ весе́лїѧ да́ти молѝ, ꙳ и҆ спастѝ рабы̑ твоѧ̑: ꙳ мо́жеши бо, і҆гна́тїе, ꙳ призыва́ющихъ тѧ̀ бѣды̑ всѧ̑ разгна́ти, ꙳ молѧ̀ хрⷭ҇та̀, и҆сцѣли́ти болѧ́щыѧ.

Сла́ва, гла́съ а҃:

Ѿ зако́ннагѡ ко́рене прозѧ́бшь возра́слъ є҆сѝ, ᲂу҆сыне́нїѧ вода́ми напое́нъ ꙗ҆́снѡ, і҆гна́тїе: и҆́бо хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ высокове́рхїй процвѣ́лъ є҆сѝ на́мъ, преꙋцвѣ́товаѧ вѣ̑рныѧ. тѣ́мъ ны́нѣ со ст҃и́тели предстоѧ̀, хрⷭ҇тꙋ̀ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На лїтꙋргі́и слꙋ́жба, сегѡ̀ мѣ́сѧца въ к҃г де́нь, ст҃и́телю лео́нтїю росто́вскомꙋ.

Комментарии для сайта Cackle