Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й де́нь. Воспомина́нїе на нб҃сѝ ꙗ҆́вльшагѡсѧ зна́менїѧ честна́гѡ крⷭ҇та̀, во гра́дѣ і҆ерⷭ҇ли́мѣ, ѿ ст҃а́гѡ ло́бнагѡ мѣ́ста протѧже́ннагѡ ѕвѣзда́ми, да́же до ст҃ы́ѧ горы̀ є҆леѡ́нскїѧ, въ г҃ ча́съ днѐ, при царѣ̀ кѡнста́нтїи, сы́нѣ вели́кагѡ кѡнстанті́на:

И҆ па́мѧть ст҃а́гѡ мꙋ́ченика а҆ка́кїа.

Стїхи̑ры крⷭ҇та̀, на ѕ҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Дне́сь ра́дꙋетсѧ вѣ́рныхъ мно́жество бжⷭ҇твенное, ꙳ ꙗ҆влѧ́етсѧ бо нбⷭ҇ный крⷭ҇тъ концє́мъ, ꙳ ѡ҆сїѧва́етъ тве́рдь свѣ́томъ непристꙋ́пнымъ, ꙳ воздꙋ́хъ ѡ҆зарѧ́етъ, ꙳ и҆ землѝ лицѐ ᲂу҆краша́етъ: ꙳ пое́тъ бжⷭ҇твенными пѣ́сньми цр҃ковь хрⷭ҇то́ва, ꙳ слꙋ́житъ почита́ющи, ꙳ свы́ше ю҆̀ соблюда́ющїй, ꙳ крⷭ҇тъ бжⷭ҇твенный и҆ пречꙋ́дный, ꙳ є҆гѡ́же си́лою ᲂу҆крѣплѧ́еми, ꙳ влⷣцѣ пристꙋ́пимъ, зовꙋ́ще: ꙳ ᲂу҆мирѝ мі́ръ и҆ просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Ꙗ҆́коже честнѣ́йша лѣ́ствица, ꙳ ви́дѣнъ бы́сть дне́сь ꙳ всечестны́й крⷭ҇тъ и҆ сла́вный, ꙳ ѿ землѝ въ нбⷭ҇нымъ прево́дитъ, ꙳ вѣ́рою несꙋмнѣ́нною сего̀ почита́ющыѧ. ꙳ ра́дꙋютсѧ всѝ ꙗ҆зы́цы, ꙳ те́плѣ притека́ющїи ко креще́нїю, ꙳ и҆ цр҃ковь ꙗ҆́кѡ невѣ́ста ᲂу҆краша́етсѧ ꙳ ѻ҆́бразомъ бжⷭ҇твеннымъ: є҆го́же бо сокры́ти тща́хꙋсѧ і҆ꙋдє́и, ꙳ свы́ше воздꙋ́хъ ѡ҆зарѧ́етъ, ꙳ и҆ спаса́етъ вѣ́рою къ немꙋ̀ притека́ющыѧ.

Же́злъ бжⷭ҇твенныѧ си́лы ꙳ съ высоты̀ ꙗ҆ви́сѧ, ꙳ въ сїѡ́нѣ на́мъ по́сланъ крⷭ҇тъ, преѡблиста́ѧ бл҃года́тїю, ꙳ свѣ́томъ безмѣ́рнымъ, ꙳ на кра́нїевѣ мѣ́стѣ сла́внѣмъ, ꙳ возсїѧ̀ нбⷭ҇ный крⷭ҇тъ въ концѣ́хъ ꙳ распе́ншагѡсѧ бг҃а на́шегѡ, ꙳ проповѣ́даѧ всѣ̑мъ, ꙳ є҆́же стрⷭ҇ти ра́ди мі́рови спасе́нїе. ꙳ є҆мꙋ́же покланѧ́ющесѧ, ꙳ воспое́мъ немо́лчнѡ, ꙳ и҆ вѣ́рою про́симъ, ꙳ ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Возвѣсти́ша нб҃са̀ сла́вꙋ твою̀, гдⷭ҇и, стра́шное крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ зна́менїе, и҆ землѧ̀ всѧ̀ со стра́хомъ поклони́сѧ. мы́ же, славосло́вѧще, благода́рнѡ тебѣ̀ вопїе́мъ: бг҃ъ сы́й безстра́стенъ, пло́тїю пострада́ти за ны̀ во́лею прїѧ́лъ є҆сѝ, спасѝ лю́ди, ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ твое́ю кро́вїю.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ и҃:

Крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ ѻ҆́бразъ ны́нѣ па́че со́лнца возсїѧ̀, є҆го́же ѿ горы̀ ст҃ы́ѧ да́же до ло́бнагѡ мѣ́ста просте́рлъ є҆сѝ, и҆ въ не́мъ твою̀, сп҃се, крѣ́пость ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, си́мъ ᲂу҆крѣплѧ́ѧ и҆ вѣ̑рныѧ на́ши царѝ: ꙗ҆̀же и҆ спаса́й вы́нꙋ въ ми́рѣ, моли́твами бцⷣы, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ спасѝ на́съ.

Слꙋ́жба мч҃ника а҆ка́кїа пое́тсѧ на повече́рїи.

Канѡ́нъ а҆ка́кїа, творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма, а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Добро́тою безѕло́бїѧ, сла́вне, ᲂу҆кра́шенъ, до́брыхъ винѣ̀ и҆сто́чникꙋ со дерзнове́нїемъ предста́лъ є҆сѝ: є҆го́же ны́нѣ на́мъ благопремѣ́нна твои́ми мольба́ми ᲂу҆стро́й.

Моле́бникъ и҆́стинный дне́сь на́съ а҆ка́кїй, высо́кимъ проповѣ́данїемъ вопїѧ̀, созыва́етъ на трапе́зꙋ: со тща́нїемъ ᲂу҆́бѡ теце́мъ и҆ весе́лїемъ, мꙋчениколю́бцы.

Вода́мъ прича́щсѧ ѡ҆ставле́нїѧ креще́нїемъ, сыновство̀ прїѧ́тъ бл҃года́ти бж҃їѧ: и҆ второ́мꙋ креще́нїю мꙋче́нїѧ кро́вїю сподо́билсѧ є҆сѝ, преблаже́нне.

Не терпѧ̀ беззако́нїѧ, сла́вне, возноси́мо зрѣ́ти, хрⷭ҇то́во бж҃ество̀ ꙗ҆́снѡ предъ сꙋди́щемъ проповѣ́далъ є҆сѝ мꙋчи́телей, а҆ка́кїе, безѕло́бїю ꙗ҆́кѡ тезоимени́тъ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ тебѣ̀, ѡ҆бра́дованнаѧ пречⷭ҇таѧ, ви̑дѣна бы́ша бж҃їѧ шє́ствїѧ проѧвле́ннѡ, дв҃ꙋ сохра́ншагѡ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ нетлѣ́ннꙋ тѧ̀ ро́ждшꙋю соблю́дшагѡ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Не мꙋ́дростїю и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю, ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ: нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Ра́зꙋмомъ бж҃е́ственнымъ и҆ премꙋ́дростїю и҆ сло́вомъ ᲂу҆кра́шенъ, мꙋ́дрыхъ плетє́нїѧ неразꙋ̑мнаѧ разори́лъ є҆сѝ: тѣ́мже твою̀ сла́внꙋю па́мѧть почита́емъ.

Мꙋ́жественнымъ и҆ тве́рдымъ сїѧ́ѧ смы́сломъ, ты̀ развращє́нїѧ нечести́выхъ, и҆ ѡ҆полчє́нїѧ побѣди́лъ є҆сѝ, и҆ пре́лести разори́лъ є҆сѝ ᲂу҆тверждє́нїѧ.

Оу҆крѣплѧ́емь си́лою бг҃а вседержи́телѧ, гнило́е и҆ немощно́е безбо́жїѧ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ: тѣ́мже побѣдоно́сца тѧ̀, мч҃ниче, проповѣ́дꙋемъ.

Ка́льнагѡ питїѧ̀ и҆ преле́стнагѡ, и҆ ти́ны и҆збѣ́глъ є҆сѝ, благоче́стїѧ просвѣще́нїемъ и҆ свѣтолꙋ́чными сїѧ̑нїи ᲂу҆́мъ ѡ҆сїѧ́ѧ, мꙋ́чениче а҆ка́кїе.

Бг҃оро́диченъ:

Держа́вꙋ сме́рти и҆ клѧ́твы дре́внїѧ ѡ҆сꙋжде́нїе, заче́нши жи́знь, бг҃ороди́тельнице, ᲂу҆праздни́ла є҆сѝ: тѣ́мже твоѐ пречⷭ҇тое чти́мъ ржⷭ҇тво̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Неѡбори́мь ꙗ҆́коже сто́лпъ, вѣ́рою пребы́сть, ни мꙋче́нїй тꙋ́чами, ни ꙗ҆́звленными приложє́нїи, ни бїе́нїй вѣ́тры коле́блемь, но взыва́ше велегла́снѡ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѡ҆кормлѧ́емь вѣ́трилы, и҆ дыха̑нїи дх҃а ст҃а́гѡ, блаже́нне, въ приста́нищи ти́сѣ ты̀ почи́лъ є҆сѝ, и҆ стремле́нїѧ во́лнъ и҆ вѣ́трѡвъ не ᲂу҆жаса́лсѧ є҆сѝ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ всече́стне.

Молѧ̀ держа́вꙋ бж҃їю непобѣди́мꙋю, ѡ҆долѣва́лъ є҆сѝ всю̀ сꙋпроти́внꙋю си́лꙋ: и҆ всѐ ѻ҆рꙋ́жїе и҆́хъ ѿѧ́тъ ра́дꙋѧсѧ, ꙗ҆́кѡ побѣди́тель, достосла́вне.

Наставлѧ́емь бжⷭ҇твеннымъ ꙗ҆вле́нїемъ, тече́нїѧ коне́цъ гра́дъ царе́въ сотвори́въ, є҆гѡ́же граждани́нъ бы́лъ є҆сѝ, преблаже́нне, всѧ́ко наше́ствїе ва́рварское ѿрѣва́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́нна мѧ̀, дв҃о, и҆ неизбѣ́жными ѡ҆держи́ма грѣха̀ свѧза̑нїи, є҆ди́на бг҃ома́ти, возста́ви, ꙗ҆́же жи́знь заче́ншаѧ вѣ́чнꙋю, и҆збавле́нїе всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ даю́щꙋю.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ: но мы̀ тѧ̀, є҆диноро́дне, ѻ҆ч҃ескїѧ сла́вы сїѧ́нїе бжⷭ҇тва̀, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Кре́стъ поне́слъ є҆сѝ на ра́мѣхъ неꙋкло́ннѡ, хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́дꙋѧ, къ жи́зни нетлѣ́ннѣй ведꙋ́щемꙋ тѧ̀, и҆ къ свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ вводѧ́щꙋ, пребога́те.

Гѡ́рькїѧ тѣ́ла, всеблаже́нне, ра̑ны, и҆ ᲂу҆де́съ ѿсѣчє́нїѧ, пи́щꙋ безконе́чнꙋю тебѣ̀ и҆схода́таиша и҆ мꙋ́ченическїй вѣне́цъ, и҆ а҆́гг҃льское ра́дованїе.

Ю҆́ноша неѕло́бивъ и҆ цѣломꙋ́дръ и҆ кро́токъ, и҆ крѣ́покъ на стра̑сти тѣлє́сныѧ, и҆ на де́мѡны же́стокъ, и҆ невѣ̑рнымъ непристꙋ́пенъ показа́лсѧ є҆сѝ, всеприснопа́мѧтне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́стиннаго бг҃а на́мъ ро́ждшꙋю пло́тски, ѻ҆ц҃ꙋ̀ є҆диноро́днаго, бцⷣꙋ всечⷭ҇тꙋю тѧ̀ и҆менꙋ́емъ, гла́съ вкꙋ́пѣ соста́вльше ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Гла́домъ тѧ̀, и҆̀же да́ра бжⷭ҇твеннагѡ гла́дствꙋющїи, ѡ҆сꙋжда́ютъ, мꙋ́чениче, приснопита́емаго нбⷭ҇ными дарова̑нїи, и҆ пи́щꙋ неконча́емꙋю и҆мꙋ́щаго.

Посрами́въ мꙋчи́телей безбо́жное шата́нїе, и҆ ѕлонача́льнаго ѕмі́ѧ пꙋчи́ною потопи́лъ є҆сѝ твои́хъ крове́й, побѣдоно́сецъ къ нб҃сѝ возлетѣ́лъ є҆сѝ, а҆ка́кїе.

Сме́ртїю сме́рти влⷣчнѣ, преблаже́нне, подо́бѧсѧ, мꙋ́чениче, вѣ́чнѡ съ ни́мъ црⷭ҇твꙋеши, зрѣ́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ ра́дости насыща́ѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Разрꙋши́ла є҆сѝ сме́рти, чⷭ҇таѧ, ѡ҆сꙋжде́нїе, и҆ зако́на клѧ́твꙋ, хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, разори́телѧ сме́рти, и҆ благослове́нїе всѣ̑мъ и҆сточи́вшаго.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ.

Тꙋ́чами крове́й твои́хъ, мꙋ́чениче а҆ка́кїе, врага̀ потопи́въ, всѧ̑ ѡ҆полчє́нїѧ мꙋчи́тєльскаѧ посрами́лъ є҆сѝ, дости́гъ а҆́гг҃льскїѧ невеще́ствєнныѧ ли́ки, прїѧ́лъ є҆сѝ нетлѣ́нїѧ неꙋвѧда́емый вѣне́цъ: тѣ́мже мольба́ми твои́ми спасѝ ѿ бѣ́дъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа́мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆сѣ́ченъ во главꙋ̀, къ мы́сленнѣй впери́лсѧ є҆сѝ церко́внѣй главѣ̀, побѣ́днымъ вѣнце́мъ ᲂу҆кра́шенъ, и҆ зовы́й, пребога́те: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Съ мч҃ники хрⷭ҇тѡ́вы, ꙗ҆́кѡ всеи́стиненъ мꙋ́ченикъ, сочета́лсѧ є҆сѝ терпѣли́внѡ, безбѡ́жныѧ мꙋчи́тели побѣди́въ, взыва́ѧ, а҆ка́кїе: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Воскрили́въ ᲂу҆́мъ ко блаже́ннѣй наде́жди, соблюда́емѣй вѣ̑рнымъ, въ мꙋ́ченическое вше́лъ є҆сѝ сꙋди́ще, воспѣва́ѧ дꙋ́хомъ: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Речє́нїѧ, дв҃о, прⷪ҇рѡ́къ и҆ дре́внїи ѻ҆́брази, твоѐ проѡбразꙋ́ютъ ꙗ҆́вѣ, бг҃ома́ти, чⷭ҇тое ржⷭ҇тво̀, є҆́же пою́ще, взыва́емъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Въ вы́шнюю митропо́лїю, премꙋ́дре, црⷭ҇твꙋющꙋю и҆́стиннѡ всели́лсѧ є҆сѝ, ю҆́же созда̀ гдⷭ҇ь, и҆ ст҃ы̑мъ проꙋгото́ва, надѣ́ющымсѧ на него̀ и҆ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ любо́вїю мꙋ́къ томле́нїе, гла́домъ же та́ѧ помина́лъ є҆сѝ, и҆зрѧ́дне, присносꙋ́щное наслажде́нїе и҆ пи́щꙋ, и҆ ра́дость пребыва́ющꙋю, вопїю́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆до́бь и҆ ѕѣлѡ̀ ско́рѡ ра́товалъ є҆сѝ сꙋпротивобо́рцы твоѧ̑, непобѣди́ма побо́рника, помо́щника же и҆ застꙋ́пника, и҆ состра́ждꙋща хрⷭ҇та̀ и҆мѣ́ѧ, пребога́те, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

А҆ка́кїе блаже́нне, пронарече́нъ бы́въ, житїѐ неѕло́биво и҆мѣ́лъ є҆сѝ и҆ непоро́чно, ᲂу҆кра́шено кро́вїю страда́нїѧ, прехва́льне, и҆ добродѣ́тельми мꙋ́ченическими ᲂу҆добрѧ́емь, и҆ зовы́й: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Та́инство стра́нно вои́стиннꙋ, подъ со́лнцемъ є҆ди́на показа́ла є҆сѝ: бг҃а бо родила̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, неви́димаго и҆ безнача́льнаго, и҆ невмѣсти́маго всѣ́ми, и҆ непостижи́маго. є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ мі́рови бл҃гослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

И҆мы́й, бл҃же́нне, страда́льческагѡ противле́нїѧ, сїѧ́тельное є҆́же ѿ побѣ́ды, престо́лꙋ предста́лъ є҆сѝ влⷣчню, со а҆́гг҃льскими ликꙋ́ѧ во́инствы, и҆ всѣ̑мъ спасе́нїѧ просѧ̀, твою̀ па́мѧть блажа́щымъ.

Свѣтла̑ твоѧ̑ на врагѝ, пребога́те, побѣ̑днаѧ храбѡ́рства, тебѣ́ же по́чєсти мно́гѡ бо́льше тво́й подвигополо́жникъ подава́ше, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ свѣтоли́тїѧ и҆сполне́нїе. тѣ́мже тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Бли́зъ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, вседо́блественне, и҆́бо стра́сть и҆ ско́рбь претерпѣ́лъ є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ видѣ́нїѧ ꙗ҆́снѡ и҆ бг҃овидѣ́нїѧ сподо́би, и҆́мже на землѝ вины̑ стѧжа́лъ є҆сѝ, и҆здале́ча сїѧ̑ ѡ҆блобыза́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Краснѣ́йшїй добро́тою тво́й пло́дъ, всенепоро́чнаѧ, па́че всѣ́хъ ꙗ҆ви́сѧ, заре́ю тва́рь ᲂу҆краша́ѧ добротвори́тельныѧ красоты̀: є҆го́же прилѣ́жнѡ молѧ́щи, спасти́ тѧ непреста́ннѡ велича́ющыѧ.

Стїхи̑ры ст҃а́гѡ а҆ка́кїа, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

На є҆ди́наго ѕмі́ѧ ꙗ҆́рость взе́мъ, ꙳ и҆ хрⷭ҇то́вою непребори́мою ꙳ и҆ непобѣди́мою си́лою препоѧ́савсѧ, ꙳ бг҃омꙋ́дре а҆ка́кїе, ꙳ ѕлы́хъ ѡ҆брѣта́телѧ ꙳ на зе́млю низве́рглъ є҆сѝ, ꙳ превознесе́ннꙋю низложи́въ си́лꙋ, ꙳ и҆ сеѧ̀ дѣ́йствꙋющыѧ слꙋжи́тели ꙳ посрами́лъ є҆сѝ.

Ѕлы́хъ ѿчꙋжде́нїю, ꙳ до́брыхъ присвое́нїю ꙳ поꙋчи́всѧ свы́ше, ꙳ дѣ́ломъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆́мже пронаре́клсѧ є҆сѝ пе́рвѣе, ꙳ а҆ка́кїе премꙋ́дре, ꙳ а҆́ще и҆ па́че про́званъ, ꙳ є҆́же бѣ̀ по́слѣжде: ꙳ про́мыслъ бо вели́кихъ веще́й винꙋ̀, ꙳ неизрече́ннѡ и҆ неви́димѡ предлага́етъ и҆здале́ча.

Ве́лїй во гра́дѣхъ, ꙳ и҆ всѣ́мъ ца́рствꙋющїй, ꙳ честны́й тво́й хра́мъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вѣне́цъ ца́рскїй и҆́мать, ꙳ и҆ столпа̀ предлага́етъ стѧжа́вшымъ тѧ̀, ꙳ мꙋ́дра граждани́на, ꙳ и҆ храни́телѧ прїѧ́тна, ꙳ и҆ до́блѧ ѻ҆рꙋ́жника, ꙳ внеза̑пнаѧ врагѡ́въ и҆ сꙋпоста́тѡвъ ꙳ наи̑тїѧ ѿгонѧ́ща.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆блажа́ю тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, ꙳ человѣ́ки и҆схи́тившꙋю ꙳ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ и҆ неча́ѧнїѧ: ꙳ пѣсносло́влю тѧ̀, бг҃оневѣ́сто, ꙳ присноблаже́ннꙋю, ꙳ и҆ сла́влю твоѐ, чⷭ҇таѧ, недоꙋмѣ́нное ржⷭ҇тво̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ родила̀ є҆сѝ сп҃са мі́ра, ꙳ и҆ клѧ́твы свободи́ла є҆сѝ, дв҃о, ꙳ пра́дѣднїѧ человѣ́чество.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́на, гдⷭ҇и, а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, ꙳ сн҃е вожделѣ́нне; ꙳ сїѧ̑ тебѣ̀ невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ крⷭ҇та̀ на ѕ҃:

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесни̑цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ вве́рже въ мо́ре крѣ́пкїй во бране́хъ, воспое́мъ пѣ́снь но́вꙋю, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ на землѝ зарю̀ крⷭ҇та̀, и҆́мже дїа́вола низложи́въ, человѣ́ческїй ро́дъ спа́слъ є҆сѝ, гдⷭ҇и: тѣ́мже пое́мъ сла́вꙋ твою̀.

Ра́зꙋма непоко́рство, крⷭ҇то́мъ и҆зба́витель разорѝ враждꙋ̀, ѻ҆́ч҃имъ благоволе́нїемъ. пое́мъ є҆мꙋ̀ пѣ́снь но́вꙋ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ꙗ҆́кѡ во є҆де́мѣ живо́тное дре́во всади́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, та́кѡ ски́петръ побѣдотво́рный крⷭ҇тъ тво́й, свѣтови́днѡ возсїѧ́лъ є҆сѝ на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю.

Бг҃оро́диченъ:

Ю҆́же прⷪ҇ро́ческїй прови́дѣ ли́къ, ꙗ҆́коже две́рь нбⷭ҇нꙋю и҆ неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, тѧ̀, дв҃о мт҃и чⷭ҇таѧ, бг҃а ро́ждшꙋю позна́хомъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Ꙗ҆́кѡ щито́мъ защища́еми, непобѣди́магѡ крⷭ҇та̀ зна́менїемъ, влⷣко, є҆гѡ́же не терпѧ̀ ме́рзскїй, и҆счеза́етъ съ де́мѡнскимъ мно́жествомъ.

Всѧ̑ крⷭ҇тъ тво́й возвеселѝ, распѧ́таго тѧ̀ бг҃а и҆сповѣ́дающыѧ: и҆ ꙗ҆́кѡ пресвѣ́тлою и҆ непристꙋ́пною красото́ю ѡ҆сїѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и неискꙋсобра́чнаѧ, бг҃а сло́ва во ᲂу҆тро́бѣ твое́й вмѣсти́вшаѧ, и҆ ро́ждши воплоще́ннаго бг҃а, кꙋ́пнѡ и҆ чл҃вѣ́ка.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Показа́вый крⷭ҇та̀ бжⷭ҇твенный ѻ҆́бразъ на нб҃сѝ, сꙋ́щыѧ на землѝ наста́вити къ твоемꙋ̀ позна́нїю, хрⷭ҇тѐ бж҃е, дне́сь просїѧ̀ невече́рнѧѧ свѣ́тлость, и҆ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀ на на́съ зна́менасѧ. тогѡ̀ ᲂу҆́бѡ всѝ и҆́мамы вѣ́рнїи, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на землѝ, и҆ просла́вихъ твою̀ си́лꙋ.

Та́йнѡ ᲂу҆́бѡ пе́рвѣе, чꙋ́вственнѡ же дне́сь, просїѧ́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, пречⷭ҇тагѡ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ ѻ҆́бразъ.

Беззако́нныхъ бг҃оꙋбі́йцъ де́рзость, крⷭ҇тнымъ ѻ҆́бразомъ просвѣти́въ, и҆з̾ѡбличи́лъ є҆сѝ, сп҃се ще́дре.

Оу҆тверди́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ, невеще́ственнымъ твои́мъ свѣ́томъ, крⷭ҇тъ на́мъ, хрⷭ҇тѐ, начерта́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃и чⷭ҇таѧ, бл҃гослове́ннаѧ влⷣчце, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, моли́твами твои́ми ми́лостива сотворѝ на́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Возсїѧ́вый свѣ́тъ и҆ просвѣти́вый ᲂу҆́тро, и҆ показа́вый де́нь, сла́ва тебѣ̀, сла́ва тебѣ̀, і҆и҃се, сн҃е бж҃їй.

Смертоно́сное дре́во во є҆де́мѣ а҆да́мꙋ, дре́вле престꙋпи́вшемꙋ, сме́рть принесѐ: крⷭ҇тъ же живоно́сный, ны́нѣ ꙗ҆́вльсѧ, мі́ра просвѣтѝ концы̀.

Соста́вивый сло́вомъ первозда́нное сїѧ́нїе, ꙗ҆́кѡ сн҃ꙋ ѻ҆ц҃ъ крⷭ҇тъ ны́нѣ свѣтоза́ренъ написꙋ́етъ, распе́ншемꙋсѧ свидѣ́тельствꙋѧ бжⷭ҇тво̀.

Во свѣ́тѣ незаходи́мѣ превы́спреннїй свѣ́тъ, во ѻ҆ц҃ѣ̀ ᲂу҆́зримъ вѣ́рою, хрⷭ҇тѐ, тѧ̀ сн҃а и҆ тво́й дх҃ъ дꙋша́мъ на́шымъ просїѧ́нъ.

Бг҃оро́диченъ:

Болѣ́зней мт҃рнихъ, ѻ҆трокови́це, не позна́ла є҆сѝ, преесте́ственнѡ заче́нши бг҃а и҆ ро́ждши пло́тїю: тѣ́мже тѧ̀ всѝ досто́йнѡ сла́вимъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Внегда̀ скорбѣ́ти мѝ, возопи́хъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ спасе́нїѧ моегѡ̀.

Да покры́ютсѧ ᲂу҆́бѡ ѻ҆́чи беззако́нныхъ, крⷭ҇тныѧ бо добро́ты блиста́ющїѧ не могꙋ́ще зрѣ́ти.

Да насладѧ́тсѧ заре́ю пречⷭ҇тагѡ крⷭ҇та̀, бг҃а вѣ́дѧщїи, на дре́вѣ распе́ншагосѧ пло́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же бг҃а ро́ждшаѧ, дв҃о неискꙋсобра́чнаѧ, ѡ҆ на́съ, не преста́й, сн҃а твоего̀ молѧ́щи.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Ѿве́рзый нб҃са̀ заключє́ннаѧ, на нб҃сѝ пресвѣ̑тлыѧ лꙋчы̀, на землѝ возсїѧ̀ пречⷭ҇тый крⷭ҇тъ: тѣ́мже сїѧ́нїе є҆гѡ̀ дѣ́йства прїе́мше, къ незаходи́момꙋ наставлѧ́емсѧ свѣ́тꙋ, и҆ во бране́хъ и҆́мамы є҆го̀ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

І҆́косъ:

Зна́менїе сѐ стра́шное вели́кагѡ бг҃а ви́дѣ вели́кїй кѡнстанті́нъ, и҆ слы́шаше гл҃го́лющꙋ въ не́мъ і҆и҃сꙋ, пе́рвѣе глаго́лавшꙋ царю̀ хрⷭ҇тїа́нъ вѣ́рныхъ самодержа́вномꙋ: да́же ᲂу҆́бѡ до втора́гѡ прише́ствїѧ, се́й твоемꙋ̀ гра́дꙋ достоѧ́нїе сохранѧ́ѧ, и҆ пребꙋ́детъ да́же до сконча́нїѧ, и҆ градѡ́мъ всѣ̑мъ первосѣда́нїе. стѣна́ же томꙋ̀ бꙋ́детъ крⷭ҇тъ, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́маѧ побѣ́да.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднагѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Возне́сшеесѧ на крⷭ҇тъ сл҃нце въ полꙋ́дне, є҆го́же зрѧ́щи чꙋ́вственное со́лнце, лꙋчы̀ своѧ̑ скры̀: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃ови́дцꙋ во ѻ҆гнѝ дре́вле бесѣ́дова и҆ мра́цѣ: крⷭ҇тоѧвле́ннымъ же блиста́нїемъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сла́вимь дне́сь: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ свѣ́та и҆ во свѣ́тѣ свѣ́тъ соприсносꙋ́щный сїѧ́ѧ, и҆ пречⷭ҇тымъ твои́мъ свѣ́томъ, крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ побѣ́дꙋ показа́лъ є҆сѝ: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Несказа́ннѡ во ᲂу҆тро́бѣ, и҆ преесте́ственнѡ прїе́мшꙋю непремѣ́ннаго бг҃а, за милосе́рдїе къ человѣ́кѡмъ прише́дшаго, благоче́стнѡ воспое́мъ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Во ѻ҆́бразѣ а҆́гг҃ла ꙗ҆́вльшагосѧ въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй пѣсносло́вцємъ, хрⷭ҇та̀ бг҃а по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

На прⷭ҇то́лѣ сла́вы ви́дѣна бы́вша, и҆ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ пригвожде́на сꙋщество́мъ пло́ти, по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣ́томъ пречⷭ҇тымъ воѡбра́жшаго на кра́нїевѣ крⷭ҇тъ, на горѣ̀ ст҃ѣ́й, по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Славосло́вѧще є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы, заре́ю крⷭ҇тною вселе́ннꙋю просвѣща́юща, по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Неизрече́ннѡ и҆ безъ сѣ́мене заче́ншꙋю, и҆ ро́ждшꙋю ра́дость вселе́нныѧ, хрⷭ҇та̀ бг҃а, по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Дре́вле во ѻ҆гни́ же и҆ мра́цѣ, непокори̑вымъ ᲂу҆зако́нивый: ны́нѣ же вѣ́рнымъ твои̑мъ лю́демъ, крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ ѻ҆́бразъ начерта́въ, па́че свѣти̑лъ сїѧ́ющь: є҆го́же досто́йнѡ велича́емъ.

Пла́касѧ тмо́ю тва́рь распе́ншихъ тѧ̀ де́рзости: ны́нѣ же бл҃голѣ́пнѣйшимъ свѣ́томъ живоно́сный просїѧ̀ крⷭ҇тъ тво́й, хрⷭ҇тѐ, цр҃ко́внꙋю показа̀ сокрове́ннꙋю красотꙋ̀.

Ѡ҆ тебѣ̀ ᲂу҆пова́нїе возвы́сивше, бога́тїи лю́дїе твоѝ, тебѣ̀ на мольбꙋ̀ крⷭ҇тъ, и҆ стра́шнꙋю кро́вь твою̀ предлага́ютъ: по бл҃гопребы́тнѡ пода́ждь на́мъ, сло́ве бж҃їй, и҆збавле́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣтѝ на́съ, ро́ждшаѧ свѣ́тъ непристꙋ́пный, дв҃о, и҆ и҆спо́лни на́съ весе́лїѧ и҆ ра́дости, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма, чи́стымъ се́рдцемъ тѧ̀ бл҃горазꙋ́мнѡ велича́ющыѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Оу҆ченикѡ́мъ:

Крⷭ҇тъ, храни́тель всеѧ̀ вселе́нныѧ: крⷭ҇тъ, красота̀ цр҃кве: крⷭ҇тъ, царе́й держа́ва: крⷭ҇тъ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, крⷭ҇тъ, а҆́гг҃лѡвъ сла́ва и҆ де́мѡнѡвъ ꙗ҆́зва.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ з҃: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡгꙋ̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рк҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Помѧнѝ со́нмъ тво́й: Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃. Прича́стенъ: Зна́менасѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Комментарии для сайта Cackle