Мѣ́сѧца тогѡ́же къ ѕ҃і-й де́нь. Ст҃ы́ѧ великомч҃ницы є҆ѵфи́мїи всехва́льныѧ.

Стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе.

Дне́сь возсїѧ̀ свѣтови́днѡ, ꙗ҆́коже со́лнце, ꙳ крⷭ҇тъ тво́й честны́й, хрⷭ҇тѐ, ꙳ ᲂу҆твержда́емый на кра́нїевѣ мѣ́стѣ пресла́внѣмъ, и҆ возвыша́емый, сп҃се, на горѣ̀ твое́й прест҃ѣ́й, ꙳ показꙋ́ѧ ꙗ҆вле́ннѣйше, ꙳ ꙗ҆́кѡ тѣ́мъ, всеси́льне, ꙳ на́ше є҆стество̀ возвы́силъ є҆сѝ на нб҃са̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Возвѣсти́ша дне́сь нб҃са̀, ꙳ непостижи́ме, человѣ́кѡмъ сла́вꙋ твою̀: ꙳ свѣ́тлѡ бо и҆з̾ѡблиста́въ крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ ꙳ свѣ́томъ непристꙋ́пнымъ, ꙳ неи́стовный и҆ жесто́кїй бг҃оꙋбі́йцъ ꙳ нра́въ ѡ҆бличѝ. ꙳ тѣ́мъ твоѐ чл҃вѣколю́бное строе́нїе сла́вимъ, ꙳ і҆и҃се всеси́льне, ꙳ сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Просте́ртїемъ рꙋ́къ свои́хъ, ꙳ мѡѷсе́й побѣдѝ а҆мали́ка, ꙳ ѻ҆́бразъ зна́менꙋѧ крⷭ҇тный пре́жде: ꙳ мы́ же, дре́вꙋ крⷭ҇та̀ покланѧ́ющесѧ ны́нѣ, ꙳ попира́емъ вра̑жїѧ кѡ́зни и҆ кова̑рства, ꙳ хрⷭ҇та̀ побо́рника и҆мꙋ́ще, ꙳ на то́мъ возвы́шеннаго пло́тїю, ꙳ и҆ ѕмі́ѧ ᲂу҆мертви́вшаго, ꙳ и҆ человѣ́ка спа́сшаго.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃ы́ѧ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Дѣ́вства добро́тами, ꙳ и҆ мꙋче́нїй кровьмѝ, ꙳ дꙋ́шꙋ твою̀ ᲂу҆краси́вши, мч҃нице сла́внаѧ, врꙋчи́ласѧ є҆сѝ созда́вшемꙋ, ꙳ сохранѧ́ющꙋ тѧ̀ нетлѣ́ннꙋ во вѣ́къ и҆́стиннѡ, ꙳ ѡ҆ се́мъ ликовствꙋ́ющи ꙳ съ во́инствы а҆рха̑гг҃лъ, и҆ а҆́гг҃лъ, ꙳ а҆пⷭ҇лъ, прⷪ҇рѡ́къ и҆ мч҃никъ ликостоѧ̑нїи, всехва́льнаѧ.

И҆ къ коле́самъ привѧза́ема, ꙳ и҆ ѕвѣрмѝ растерза́ема, ꙳ и҆ ѻ҆гне́мъ и҆ водо́ю, ꙳ ѡ҆бостри́вши тво́й по́мыслъ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙳ тмы̀ нача́льника течє́нїи кро́вными ꙳ мꙋ́жески ᲂу҆дави́ла є҆сѝ, ꙳ и҆ востекла̀ є҆сѝ къ разꙋ̑мнымъ черто́гѡмъ, ꙳ вѣ́но женихꙋ̀ твоемꙋ̀, дѣ́во, ꙳ прине́сши страда́нїе.

И҆ ᲂу҆ме́рши жива̀ при́снѡ, ꙳ крове́й проли̑тїѧ, ꙳ въ гдⷭ҇ню хвалꙋ̀, мч҃нице, и҆сточи́ла є҆сѝ, ꙳ вѣ̑рныѧ ᲂу҆́бѡ напаѧ́ющи, ꙳ и҆ зна́нїемъ просвѣща́ющи, ꙳ невѣ̑рныѧ же врагѝ въ тѣ́хъ потоплѧ́ющи. ꙳ тѣ́мже сви́токъ тебѣ̀ ввѣрѧ́етсѧ бжⷭ҇твенный, ꙳ є҆го́же храни́ши и҆ держи́ши во вѣ́ки, ꙳ цр҃ко́вныхъ догма́тѡвъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Процвѣ́тшаѧ добродѣ́тельми, и҆ просвѣще́ннаѧ (с. 314) по́мысломъ, мѵ́ро пролива́ющи въ сердца̀ вѣ́рныхъ, ꙗ҆́же ѿ востѡ́къ возсїѧ́вши, ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ свѣ́тлаѧ, и҆ собра́нїе сотво́рши, ст҃а́гѡ дх҃а наше́ствїемъ, бжⷭ҇твенныхъ ѻ҆тє́цъ, не преста́й ѡ҆ на́съ молѧ́щисѧ ко гдⷭ҇ꙋ, є҆ѵфи́мїе всесла́внаѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, крⷭ҇та̀, гла́съ то́йже:

Четвероконе́чный мі́ръ дне́сь ѡ҆свѧща́етсѧ, четвероча́стномꙋ воздвиза́емꙋ твоемꙋ̀ крⷭ҇тꙋ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ ро́гъ вѣ́рныхъ правосла́вныхъ совозно́ситсѧ: тѣ́мъ врагѡ́въ сокрꙋша́емъ ро́ги. ве́лїй є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ ди́венъ въ дѣ́лѣхъ твои́хъ, сла́ва тебѣ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

И҆дѣ́же стоѧ́ша но́ги хрⷭ҇то́вы, ꙳ мѣ́стꙋ покланѧ́емсѧ, ꙳ возносѧ́ще треблаже́нный крⷭ҇тъ, ꙳ на не́мже и҆сточи́сѧ кро́вь влⷣчнѧ, ꙳ и҆сточи́вшагѡ мі́рꙋ воскрⷭ҇нїе.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Оу҆мертви́вше стра̑сти пло́ти ꙳ и҆ дꙋ́ха, бг҃омꙋ́дрїи, потщи́мсѧ возвы́ситисѧ ѿ земны́хъ ꙳ въ нбⷭ҇ный поко́й, ꙳ крⷭ҇та̀ воздви́женїемъ, ꙳ сраспе́ншесѧ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Животекꙋ́щїй и҆зъ бжⷭ҇твенныхъ рє́бръ ꙳ и҆сто́чникъ ꙗ҆́вѣ и҆скипѣ̀ сп҃совыхъ, ꙳ напаѧ́ющь дꙋ́шы вѣ́рою покланѧ́ющихсѧ ꙳ бжⷭ҇твєннымъ є҆гѡ̀ стрⷭ҇те́мъ, ꙳ и҆ крⷭ҇тꙋ̀, и҆ воскрⷭ҇нїю.

Сла́ва, ст҃ы́ѧ, гла́съ и҃. Вѷзанті́ево:

Всѧ́къ ѧ҆зы́къ да подви́житсѧ къ благохвале́нїю всехва́льныѧ є҆ѵфи́мїи, всѧ́къ ро́дъ, и҆ во́зрастъ всѧ́къ, ю҆́ношы и҆ дѣ̑вы, хрⷭ҇то́вꙋ дѣвомч҃ницꙋ похвала́ми да ᲂу҆вѣнча́имъ: зако́ннѡ бо вмꙋжи́вшисѧ, и҆ не́мощь же́нскꙋ ѿве́ргши, страда́льческими болѣ́зньми мꙋчи́телѧ врага̀ низложѝ. нбⷭ҇нымъ же и҆ бжⷭ҇твеннымъ вѣнце́мъ ᲂу҆краси́вшисѧ, мо́литсѧ женихꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. гла́съ то́йже. І҆ѡа́нна мона́ха:

Є҆го́же дре́вле мѡѷсе́й проѡбразова́въ собо́ю, а҆мали́ка низложи́въ побѣдѝ: и҆ дв҃дъ пѣснопѣ́вецъ, подно́жїю твоемꙋ̀, вопїѧ̀, кла́нѧтисѧ повелѣва́ше: честно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, дне́сь грѣ́шнїи кла́нѧемсѧ, и҆ ᲂу҆стна́ми недосто́йными тѧ̀, и҆зво́лившаго пригвозди́тисѧ на не́мъ, воспѣва́юще мо́лимсѧ: гдⷭ҇и, съ разбо́йникомъ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ сподо́би на́съ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

А҆́гница твоѧ̀, і҆и҃се, є҆ѵфи́мїа зове́тъ ве́лїимъ гла́сомъ тебѐ, женишѐ мо́й, люблю̀, и҆ тебѐ и҆́щꙋщи страда́льчествꙋю, и҆ сраспина́юсѧ, и҆ спогреба́юсѧ креще́нїю твоемꙋ̀, и҆ страждꙋ̀ тебє̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ да црⷭ҇твꙋю въ тебѣ̀, и҆ ᲂу҆мира́ю за тѧ̀, да и҆ живꙋ̀ съ тобо́ю: но, ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ непоро́чнꙋю, прїими́ мѧ съ любо́вїю поже́ршꙋюсѧ тебѣ̀. тоѧ̀ моли́твами, ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑:

На ᲂу҆́трени, по а҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ г҃.

Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства твоегѡ̀.

Крⷭ҇тъ и҆ сме́рть пострада́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, посредѣ̀ тва́ри сего̀ водрꙋзи́въ, є҆гда̀ благоволи́лъ є҆сѝ сп҃се, тѣ́ло твоѐ пригвозди́ти, тогда̀ и҆ со́лнце лꙋчы̀ сокры̀. сїѧ̑ и҆ разбо́йникъ зрѧ̀ на крⷭ҇тѣ́ тѧ воспѣ̀, вопїѧ̀: помѧни́ мѧ гдⷭ҇и, и҆ прїѧ́ше, вѣ́ровавъ, ра́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃. Поⷣ: Наде́жда мі́ра:

На дре́вѣ, сп҃се, крⷭ҇тнѣмъ, за ᲂу҆трѡ́бы ми́лости возвы́сивсѧ, и҆ ре́бра пробо́дъ копїе́мъ, разстерза́лъ є҆сѝ грѣхѡ́въ лю́тое рꙋкописа́нїе, ꙗ҆́кѡ всемо́щный бг҃ъ. тѣ́мъ твоѐ неизрече́нное пое́мъ благоче́стнѡ, сло́ве, смотре́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃ы́ѧ, на ѕ҃.

Канѡ́нъ пра́здника.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й, впрѧ́мѡ жезло́мъ чермно́е пресѣчѐ, і҆и҃лю пѣшеходѧ́щꙋ, то́же ѡ҆бра́тнѡ фараѡ́нѡвымъ колесни́цамъ ᲂу҆да́ривъ совокꙋпѝ, вопрекѝ написа́въ непобѣди́мое ѻ҆рꙋ́жїе: тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѻ҆́бразъ дре́вле мѡѷсе́й пречⷭ҇тыѧ стрⷭ҇ти въ себѣ̀ само́мъ проѡбразѝ, свѧще́нныхъ средѣ̀ стоѧ̀: крⷭ҇тъ же воѡбрази́въ, просте́ртыми побѣ́дꙋ дла́ньми воздви́же, держа́вꙋ погꙋби́въ а҆мали́ка всегꙋби́телѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Возложѝ мѡѷсе́й на столпѣ̀ врачевство̀, тлетвори́вагѡ и҆збавле́нїе, и҆ ꙗ҆дови́тагѡ ᲂу҆грызе́нїѧ, и҆ дре́вꙋ ѻ҆́бразомъ крⷭ҇та̀, по землѝ пресмыка́ющагосѧ ѕмі́ѧ привѧза̀, лꙋка́вный въ се́мъ ѡ҆бличи́въ вре́дъ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Показа̀ нб҃о крⷭ҇та̀ побѣ́дꙋ, благоче́стїѧ держа́телю, и҆ царю̀ бг҃омꙋ́дрꙋ, врагѡ́въ въ не́мже ѕлосе́рдыхъ низложи́сѧ свирѣ́пство, ле́сть же преврати́сѧ, и҆ вѣ́ра распростре́сѧ земны̑мъ концє́мъ бжⷭ҇твеннаѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃ы́ѧ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Похвалѧ́ю всехва́льнꙋю ѻ҆трокови́цꙋ. Творе́нїе і҆ѡа́нна.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ. (с. 317)

Влече́тъ къ пѣснопѣ́нїю премі́рныхъ вѡ́инства, и҆ земны́хъ ли́ки, всехва́льнаѧ ѻ҆трокови́ца чꙋдесы̀.

Ро́дъ презрѣ́вши, и҆ ю҆́же ѿ бога́тства свѣ́тлость честна́ѧ є҆ѵфи́мїа, вмѣ́стѡ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ стѧжа̀.

Добро́ты возжела́въ влⷣка всѣ́хъ краснѣ́йшагѡ твоегѡ̀ се́рдца всехва́льнаѧ, нбⷭ҇ныхъ черто́гѡвъ сподо́би тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ бцⷣе, воплоще́нно присносꙋ́щное и҆ пребжⷭ҇твенное сло́во, па́че є҆стества̀ ро́ждшꙋю пое́мъ тѧ̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Же́злъ въ ѻ҆́бразъ та́йны прїе́млетсѧ, прозѧбе́нїемъ бо предразсꙋжда́етъ свѧще́нника: неплодѧ́щей же пре́жде цр҃кви, ны́нѣ процвѣтѐ дре́во крⷭ҇та̀, въ держа́вꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ ᲂу҆дарѧ́емь во́дꙋ краесѣ́чный, непокори̑вымъ лю́демъ и҆ жестокосє́рдымъ, бг҃озва́нныѧ цр҃кве проѧвлѧ́ше та́инство, є҆ѧ́же крⷭ҇тъ держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ре́брѡмъ пречи̑стымъ, копїе́мъ прободє́ннымъ, вода̀ съ кро́вїю и҆стечѐ, ѡ҆бновлѧ́ющаѧ завѣ́тъ, и҆ ѡ҆мыва́тельнаѧ грѣха̀: вѣ́рныхъ бо крⷭ҇тъ похвала̀, держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ на сꙋди́щи мꙋ́жественнꙋ дꙋ́шꙋ носѧ́щи, и҆ врага̀ ꙗ҆́коже немꙋ́жественна побѣди́ла є҆сѝ всехва́льнаѧ.

Поро́къ въ добро́тѣ твое́й, нижѐ вра́ска дꙋшѝ бы́сть, и҆ тѧ̀ хрⷭ҇то́съ невѣ́стꙋ въ нетлѣ̑нныѧ черто́ги прїѧ́тъ.

И҆сцѣлѝ, всехва́льнаѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ стрꙋ́пы, мч҃нице хрⷭ҇то́ва, и҆ ᲂу҆ти́ши твои́ми моли́твами, жи́зни моеѧ̀ бꙋ́рю.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ всѝ стѧжа́хомъ прибѣ́жище, и҆ стѣ́нꙋ на́шꙋ хрⷭ҇тїа́не, и҆ тѧ̀ славосло́вимъ немо́лчнѡ, безневѣ́стнаѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ:

Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭ҇тѐ бж҃е: возвеселѝ си́лою твое́ю вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

І҆́косъ:

И҆́же до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и҆ гл҃го́лы слы́шавъ неизречє́нныѧ и҆ бжⷭ҇твєнныѧ, и҆̀хже не лѣ́ть ѧ҆зы̑ки (человѣ́ческими) глаго́лати. что̀ гала́тѡмъ пи́шетъ, ꙗ҆́кѡ рачи́телїе писа́нїй прочто́сте и҆ позна́сте: мнѣ̀, глаго́летъ, хвали́тисѧ да не бꙋ́детъ, то́кмѡ во є҆ди́номъ крⷭ҇тѣ̀ гдⷭ҇ни, на не́мже страда́въ ᲂу҆бѝ стра̑сти. того̀ ᲂу҆́бѡ и҆ мы̀ и҆звѣ́стнѡ да держи́мъ, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, хвалꙋ̀ всѝ: є҆́сть бо на́мъ спаси́тельное сїѐ дре́во, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́маѧ побѣ́да.

Сѣда́ленъ ст҃ы́ѧ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Крове́й твои́хъ стрꙋѧ́ми мч҃нице хрⷭ҇то́ва, пото́пъ нечести̑вымъ при́снѡ дѣ́йствꙋеши всехва́льнаѧ: тꙋ́чами же бл҃года́ти словє́сныѧ ни̑вы напаѧ́ющи всегда̀, въ ни́хже возраща́еши кла́съ вѣ́ры. тѣ́мъ пресла́внѡ и҆ по сме́рти ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ѻ҆́блакъ, и҆сточа́ющїй жи́зни свидѣ́тельство: страстоте́рпице всехва́льнаѧ, моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Посредѣ̀ є҆де́ма дре́во прозѧбѐ сме́рть, посредѣ́ же всеѧ̀ землѝ дре́во процвѣтѐ жи́зни: вкꙋси́вше бо пе́рвагѡ нетлѣ́нни сꙋ́ще, тлѣ́нни бы́хомъ, полꙋчи́вше же втора́гѡ, нетлѣ́нїѧ наслади́хомсѧ: крⷭ҇то́мъ бо спаса́еши ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ро́дъ человѣ́ческїй.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Горькорѡ́дныѧ преложѝ дре́вомъ мѡѷсе́й въ пꙋсты́ни дре́вле и҆сто́чники, крⷭ҇то́мъ ко благоче́стїю ꙗ҆зы́кѡвъ проѧвлѧ́ѧ преложе́нїе.

Глꙋбинѣ̀ внѣ́дривый сѣкꙋ́щꙋю и҆здадѐ і҆ѻрда́нъ дре́вꙋ, крⷭ҇то́мъ и҆ креще́нїемъ сѣче́нїе ле́сти зна́менꙋѧ.

Свѧще́ннѡ ѡ҆полча́ютсѧ четвероча́стнїи лю́дїе, предходѧ́ще ѻ҆́бразомъ свидѣ́тельства ски́нїи, крⷭ҇тоѻбра́зными чи́нми прославлѧ́емїи.

Чꙋ́днѡ простира́емь, со́лнєчныѧ лꙋчы̀ и҆спꙋща́ше крⷭ҇тъ, и҆ повѣ́даша нб҃са̀ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Нескве́рное зерца́ло бжⷭ҇твенныхъ разꙋмѣ́нїй тебѐ самꙋ́ю ᲂу҆стро́ивши, ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ ѕѣлолѣ́потнѣйшїй страда́лицъ посредѣ̀, мч҃нице, возсїѧ́ла є҆сѝ.

Мра́чномꙋ не принесла̀ є҆сѝ де́мѡнꙋ же́ртвы, непобѣди́маѧ мч҃нице: жизноно́снꙋю бо возлюби́ла є҆сѝ за благоче́стїе сме́рть прїѧ́ти.

Ꙗ҆́кѡ неболѣ́зненно носѧ́щи со страстоно́сцы тѣ́ло непоро́чнаѧ, ра́нами нечꙋ́вственна пребыла̀ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ любвѐ раче́нїемъ.

Терпѣли́вѡ стра́ждꙋщꙋ твоемꙋ̀ лицꙋ̀, мч҃нице, ра́нами свѣ́тлѡ ᲂу҆краша́шесѧ, мо́лнїею же бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а врагѡ́въ ѡ҆мрача́ше помышлє́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆чище́нїе на́мъ да́рꙋй невѣ́дѣнїй, ꙗ҆́кѡ безгрѣ́шенъ, и҆ ᲂу҆мирѝ мі́ръ тво́й, бж҃е, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѽ треблаже́нное дре́во, на не́мже распѧ́сѧ хрⷭ҇то́съ, цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь! и҆́мже падѐ, дре́вомъ прельсти́вый, тобо́ю прельсти́всѧ, бг҃ꙋ пригвозди́вшꙋсѧ пло́тїю, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тебѐ приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́сѧ хрⷭ҇то́съ, є҆де́мъ хранѧ́щее, ѡ҆браща́ющеесѧ ѻ҆рꙋ́жїе, крⷭ҇те, ᲂу҆стыдѣ́сѧ: стра́шный же херꙋві́мъ ᲂу҆стꙋпѝ, на тебѣ̀ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Подзе́мныхъ си̑лы проти̑вныѧ крⷭ҇та̀ страша́тсѧ, начерта́ема зна́менїѧ на воздꙋ́сѣ, по немꙋ́же хо́дѧтъ небе́сныхъ и҆ земноро́дныхъ ро́ди, колѣ̑на преклонѧ́юще хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Зарѧ́ми нетлѣ́нными ꙗ҆́вльсѧ бжⷭ҇твенный крⷭ҇тъ, ѡ҆мрачє́ннымъ ꙗ҆зы́кѡмъ, заблꙋждє́ннымъ въ пре́лести, бжⷭ҇твенный свѣ́тъ ѡ҆блиста́въ, ᲂу҆своѧ́етъ на не́мъ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Днѐ и҆ ми́ра противополо́жное ᲂу҆вѣ́дѣвши, ратолю́бнаго де́мѡна люби́ти не восхотѣ́ла є҆сѝ.

Мнѣ́въ твою̀ ѡ҆сла́бити бжⷭ҇твеннꙋю мч҃нице крѣ́пость, смѣ́хъ ꙗ҆ви́сѧ, козньмѝ вселꙋка́вый.

Пода́ждь мѝ просвѣще́нїе и҆ ми́ръ, всехва́льнаѧ, рѣша́щи моли́твами твои́ми многомѧте́жное смꙋще́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃ꙋ по ржⷭ҇твѣ̀ пое́мъ тѧ̀ бцⷣе: ты́ бо бг҃а сло́ва пло́тїю мі́рꙋ породила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ во ᲂу҆тро́бѣ, дла̑ни і҆ѡ́на крⷭ҇тови́днѡ распросте́ръ, спаси́тельнꙋю стрⷭ҇ть проѡбража́ше ꙗ҆́вѣ. тѣ́мъ тридне́венъ и҆зше́дъ, премі́рное воскрⷭ҇нїе прописа́ше, пло́тїю пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ тридне́внымъ воскрⷭ҇нїемъ мі́ръ просвѣ́щшагѡ.

Ста́ростїю преклони́всѧ, и҆ недꙋ́гомъ ѡ҆тѧгче́нъ (с. 321) и҆спра́висѧ, і҆а́кѡвъ рꙋ́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствїе ꙗ҆влѧ́ѧ жизноно́снагѡ крⷭ҇та̀: и҆́бо ве́тхость зако́ннагѡ сѣно́внагѡ писа́нїѧ, новописа̀ на се́мъ пло́тїю пригвозди́выйсѧ бг҃ъ, и҆ дꙋшегꙋби́тельный недꙋ́гъ ле́сти ѿгна̀.

На ю҆́ныѧ возложи́въ дла̑ни бжⷭ҇твенный і҆и҃ль, крⷭ҇тови́днѡ главы̑ ꙗ҆влѧ́ше, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшаѧ сла́ва, законослꙋжи́тели лю́дїе. тѣ́мже подмнѣ́всѧ та́кѡ и҆спрельсти́тисѧ, не и҆змѣнѝ жизноно́снагѡ ѻ҆́браза: превзы́дꙋтъ бо лю́дїе хрⷭ҇то́вы бж҃їи новоꙋтвержде́ннїи, вопїѧ́хꙋ: крⷭ҇то́мъ ѡ҆гражда́еми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Мꙋ́жественное въ же́нстѣй пло́ти дꙋшѝ мꙋдрова́нїе носѧ́щи сла́внаѧ, ѡ҆ ѕвѣ́рехъ сꙋ́щихъ въ вода́хъ, неради́ла є҆сѝ.

Побѣди́ла є҆сѝ мꙋчи́телей горды́ню безъ вре́да въ вода́хъ, мч҃нице непобѣди́маѧ, со ѕвѣрьмѝ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на пребы́вши.

И҆зба́ви ѕвѣри́нагѡ растлѣ́нїѧ, ᲂу҆слы́шавъ гдⷭ҇ь твоѧ̑ моли̑твы, ꙗ҆́кѡ и҆зъ ро́ва данїи́ла, тѧ̀ всехва́льнаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на сло́вомъ пло́тїю сло́во поро́ждшаѧ, и҆зба́ви, мо́лимсѧ, сѣте́й вра́жїихъ дꙋ́шы на́шѧ.

Конда́къ ст҃ы́ѧ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Во страда́льчествѣ твое́мъ до́брѣ подвиза́ласѧ є҆сѝ, и҆ по сме́рти ны̀ ѡ҆свѧща́еши чꙋде́съ точе́ньми всехва́льнаѧ. тѣ́мже твоѐ ᲂу҆спе́нїе свѧто́е пое́мъ, вѣ́рою притека́юще въ бжⷭ҇твенный хра́мъ тво́й, да и҆зба́вимсѧ недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ, и҆ чꙋде́съ бл҃года́ть почерпе́мъ.

І҆́косъ:

Всехва́льныѧ хра́мъ ра́й показа́сѧ, посредѣ̀ и҆мꙋ́щь са́дъ безсме́ртїѧ, тѣ́ло є҆ѧ̀ честно́е: тогѡ̀ собира́ющїи плоды̀ благоцвѣ́тныѧ ско́рѡ ѡ҆свѧща́ютсѧ: зрѧ́ще бо чꙋдѧ́тсѧ, ка́кѡ ме́ртвое тѣ́ло ꙗ҆́кѡ жи́во и҆сточа́етъ крѡ́ви, благово́нствꙋющи всѧ̑; тѣ́мъ со тща́нїемъ прїиди́те со мно́ю всѝ смире́ннымъ, и҆ ѡ҆чи́стимсѧ скве́рны всѧ́кїѧ, цѣлꙋ́юще сїѐ, и҆ чꙋде́съ бл҃года́ть почерпе́мъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безꙋ́мное велѣ́нїе мꙋчи́телѧ ѕлочести́вагѡ лю́ди поколеба̀, ды́шꙋщее преще́нїе и҆ ѕлохꙋле́нїе бг҃оме́рзское: ѻ҆ба́че трѝ ѻ҆́троки не ᲂу҆страшѝ ꙗ҆́рость ѕвѣ́рскаѧ, ни ѻ҆́гнь снѣда́ѧй, но противоды́шꙋщꙋ росоно́сномꙋ дх҃ꙋ, со ѻ҆гне́мъ сꙋ́ще поѧ́хꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ дре́ва вкꙋси́въ пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́нїе всели́сѧ: ѿверже́нїемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ ѡ҆сꙋди́всѧ, всемꙋ̀ ро́дꙋ тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ вре́дъ недꙋ́га преподадѐ: но ѡ҆брѣ́тше земноро́днїи воззва́нїе крⷭ҇тнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Разрꙋшѝ повелѣ́нїе бж҃їе преслꙋша́нїе, и҆ дре́во принесѐ сме́рть человѣ́кѡмъ, є҆́же неблаговре́меннѡ прича́стно бы́вшее: во ᲂу҆твержде́нїе же ѕѣлѡ̀ честна́гѡ, ѿтꙋ́дꙋ жи́зни дре́во возбранѧ́емо бѣ̀, є҆́же разбо́йникꙋ ѕлоꙋме́ршꙋ ѿве́рзе, благоразꙋ́мнѡ зовꙋ́щꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Жезла̀ ѡ҆б̾е́млетъ кра́й і҆ѡ́сифова, бꙋ̑дꙋщаѧ зрѧ̀ і҆и҃ль, црⷭ҇твїѧ держа́вное, ꙗ҆́кѡ воз̾имꙋ́ществитъ, пресла́вный крⷭ҇тъ проѧвлѧ́ѧ: се́й бо побѣдоно́снаѧ похвала̀, и҆ свѣ́тъ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Па́че ᲂу҆ма̀ ꙗ҆ви́шасѧ бжⷭ҇твенныхъ мч҃никѡвъ благомꙋ́жєства: зижди́тель бо всѣ́хъ, тва́рь покарѧ́етъ во страда́нїихъ зовꙋ́щымъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Блѧдꙋ̑щаѧ заградѝ пресловꙋ́щаѧ ѻ҆трокови́ца ᲂу҆ста̀ мꙋчи́телей, и҆ горды́ню пребеззако́нныхъ дх҃омъ ст҃ы́мъ, бжⷭ҇твеннѡ воспѣва́ющи: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тро́ица преподо́бныхъ разже́гшыѧ пе́щь дре́вле попалѝ: ны́нѣ же бг҃омꙋ́драѧ трⷪ҇цꙋ пою́щи, слꙋги̑ ᲂу҆ловѝ, ѻ҆тцє́въ бг҃а пою́щыѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Та́инственнѡ жени́хъ ко всечи́стѣй невѣ́стѣ въ пе́щь прише́дъ, дх҃а росо́ю, ѻ҆ц҃а̀ благоволе́нїемъ, сохранѝ пою́щꙋю: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

На́ше спасе́нїе ꙗ҆́коже восхотѣ́лъ є҆сѝ сп҃се ᲂу҆стро́ити, во ᲂу҆тро́бꙋ дв҃ы всели́лсѧ є҆сѝ, ю҆́же мі́рꙋ предста́тельницꙋ показа́лъ є҆сѝ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Благослови́те ѻ҆́троцы, трⷪ҇цы равночи́сленнїи, содѣ́телѧ ѻ҆ц҃а̀ бг҃а, по́йте снизше́дшее сло́во, и҆ ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ претво́ршее, и҆ превозноси́те всѣ̑мъ жи́знь подава́ющаго, дх҃а всест҃а́го, во вѣ́ки.

Воздвиза́емꙋ дре́вꙋ ѡ҆кропле́нꙋ кро́вїю вопло́щшагосѧ сло́ва бг҃а, по́йте нбⷭ҇ныѧ си̑лы: земны́хъ воззва́нїе, пра́зднꙋюще лю́дїе, поклони́тесѧ хрⷭ҇то́вꙋ крⷭ҇тꙋ̀, и҆́мже мі́рꙋ воста́нїе, во вѣ́ки.

Земноро́днїи дла́ньми, строи́телїе бл҃года́ти крⷭ҇тъ, на не́мже стоѧ́ше хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, возноси́те свѧщеннолѣ́пнѡ и҆ копїѐ, бж҃їѧ сло́ва тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дѧтъ ꙗ҆зы́цы всѝ спасе́нїе бж҃їе, сла́вѧще є҆го̀ во вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ пред̾избра́ннїи весели́тесѧ, хрⷭ҇тїа́нстїи вѣ́рнїи лю́дїе хвали́тесѧ побѣдоно́снымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ, прїе́мше ѿ бг҃а крⷭ҇тъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ̑на бра́ней де́рзости и҆́щꙋще, разсыпа́ютсѧ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Блаже́ннѣйшаѧ въ жена́хъ, вы́шнѧго возме́зднꙋю и҆мꙋ́щи бл҃года́ть, поѧ́ше хва́лѧщи хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки всѧ̑.

Оу҆крѣпле́на по́мысломъ невѣ́стника, невеще́ственнымъ раче́нїемъ, тѣ́ло предала̀ є҆сѝ на сме́рть, и҆ живе́ши во вѣ́ки всѧ̑.

На ле́сть, ꙗ҆́коже на ѕвѣ́рѧ, воѡрꙋжи́вшисѧ ст҃ы́мъ дх҃омъ мч҃ница, взѧ́ше мздꙋ̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Не дꙋшетлѣ́ннꙋю сме́рть прїѧ́ла є҆сѝ чи́стаѧ, но благодерзнове́ннѡ ѕвѣ́рѧ ᲂу҆грызе́нїемъ, нестарѣ́ющꙋю непоро́чнаѧ и҆змѣни́ла є҆сѝ жи́знь во вѣ́ки всѧ̑.

Бг҃оро́диченъ:

Напа́стей ты̀ прило́ги ѿгонѧ́еши, и҆ страсте́й нахо́ды дв҃о: тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Снѣ́дїю дре́ва, ро́дꙋ прибы́вшаѧ сме́рть, крⷭ҇то́мъ ᲂу҆праздни́сѧ дне́сь: и҆́бо прама́тернѧѧ всеро́днаѧ клѧ́тва разрꙋши́сѧ, прозѧбе́нїемъ чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере: ю҆́же всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Го́рести ᲂу҆бі́йственныѧ, ꙗ҆́же ѿ дре́ва, не ѡ҆ста́вивъ, гдⷭ҇и, крⷭ҇то́мъ бо сїю̀ соверше́ннѡ и҆стреби́лъ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди и҆ дре́вомъ ᲂу҆сладѝ и҆ногда̀ го́ресть во́дъ ме́рры, проѡбразꙋ́ющее крⷭ҇та̀ дѣ́йство, є҆́же всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Непреста́ннѡ грꙋжа́ємыѧ мра́комъ пра́ѻтца, гдⷭ҇и, кресто́мъ возвы́силъ є҆сѝ дне́сь. ꙗ҆́кѡ бо ле́стїю весьма̀ неꙋдержа́ннѡ є҆стество̀ преднизведе́сѧ: всеро́днѣ ны̀ па́ки и҆спра́ви свѣ́тъ креста̀ твоегѡ̀, є҆го́же вѣ́рнїи велича́емъ.

Да ѻ҆́бразъ пока́жеши мі́рꙋ покланѧ́емый, гдⷭ҇и, крⷭ҇та̀, во всѣ́хъ ꙗ҆́кѡ пресла́вный на нб҃сѣ́хъ и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ, свѣ́томъ безмѣ́рнымъ ѡ҆заре́нъ: цр҃кви всеѻрꙋ́жїе непобѣди́мое. тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тѧ̀, неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ. тѧ̀, па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Тече́нїе живы́ѧ кро́ве, зна́менїе нетлѣ́нныѧ свы́ше дарова́нныѧ тебѣ̀ жи́зни, мч҃нице всехва́льнаѧ: цѣле́нїй бо сокро́вище непреста́нно, вѣ́рою че́рплющымъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ.

Косне́сѧ тебѣ̀ сме́рть є҆стества̀ зако́номъ, бг҃омꙋ́драѧ, въ живоно́снꙋю же ме́ртвость нестра́стнѡ ѡ҆дѣ́ѧласѧ є҆сѝ, є҆́юже ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нное твоѐ тѣ́ло поло́жши всечестно́е, живе́ши нетлѣ́ннѡ, и҆ свидѣ́телствꙋютъ твоѧ̑, кровотечє́нїѧ.

Зако́нами страда́нїѧ вѣнча́вшисѧ, мч҃нице, хрⷭ҇топроповѣ́днице, сви́токъ благочести́выхъ ввѣ́ренный, є҆ѵфи́мїе, догма́тѡвъ честны́хъ, ѿ рꙋ́къ собо́ра, є҆го́же ꙗ҆́кѡ сто́лпъ держа́щи живы́й правосла́вїѧ, показꙋ́еши.

Бг҃оро́диченъ:

Невѣ́сто неискꙋсобра́чнаѧ, сосꙋ́де благово́нїѧ, тѧ̀ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннꙋю и҆ непоро́чнꙋю, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆́блакъ свѣ́та прїе́мшꙋю, нбⷭ҇ный до́ждь во ᲂу҆тро́бѣ, дв҃о мт҃и, велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

И҆ сме́рть претерпѣ́вши ѡ҆ бз҃ѣ жи́вѣмъ, жива̀ пребыва́еши, всехва́льнаѧ є҆ѵфи́мїе: и҆ тогѡ̀ сви́токъ во ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ твои́хъ содержа́щи, была̀ є҆сѝ предсто́лпїе правосла́вныхъ, вѣ́рнѡ твою̀ соверша́ющихъ честнꙋ́ю и҆ бжⷭ҇твеннꙋю и҆ всесвѧще́ннꙋю па́мѧть.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, крⷭ҇та̀:

Свѣтоза́рными сїѧ̑нїи, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень на воздви́женїе є҆гѡ̀, всѧ̑ жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ предлежа́щь призыва́етъ: прїиди́те сего̀ всѝ ра́достїю и҆ любо́вїю, и҆ стра́хомъ цѣлꙋ́имъ вѣ́рнѡ, и҆ просла́вимъ є҆ди́наго творца̀ и҆ влⷣкꙋ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ г҃. Самогла́сны:

Страда́льческое торжество̀, вѣ́рнїи, бг҃омꙋ́дреннѣ соверша́емо ви́дѧще, чꙋ́дномꙋ въ совѣ́тѣхъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, благода́рственное пѣснопѣ́нїе воспои́мъ: неви́димꙋю бо держа́вꙋ проти́вныѧ си́лы, въ же́нстѣмъ є҆стествѣ̀ побѣдѝ, и҆ бжⷭ҇твеннꙋю свою̀ си́лꙋ въ не́мощи соверши́въ добромч҃ницы: тоѧ̀ моли́твами спаса́етъ дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

И҆́стины ча́шꙋ ѿ свои́хъ крове́й страда́льческихъ всехва́льнаѧ мꙋ́ченица хрⷭ҇то́ва раствори́вши, и҆ сїю̀ всегда̀ предлага́ющи цр҃кви, въ не́йже цр҃кѡ́вныѧ пито́мцы, мꙋ́дрости гла́сомъ, созыва́етъ глаго́лющи: почерпи́те пи́во воскресе́нїѧ свидѣ́тельное, невѣ́рныхъ прогони́тельное, и҆ страсте́й чисти́тельное, благочести̑вымъ же дꙋша́мъ храни́тельно, сп҃сꙋ зовꙋ́ще: напои́вый на́съ пото́комъ сла́дости дх҃а, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́же кро́вїю хрⷭ҇то́вою дꙋ́шы запеча́тавше въ де́нь и҆збавле́нїѧ, кро́вь свѧтꙋ́ю ѿ мч҃ническагѡ и҆сто́чника востека́ющꙋю на́мъ, съ весе́лїемъ дꙋхо́внымъ проро́чески почерпе́мъ, живото́чныхъ стрⷭ҇те́й сп҃совыхъ, и҆ присносꙋ́щныѧ сла́вы ѡ҆бразова́тельнꙋ. тѣ́мже є҆мꙋ̀ возопїи́мъ: прославлѧ́ѧйсѧ во ст҃ы́хъ твои́хъ, гдⷭ҇и, всехва́льныѧ твоеѧ̀ страстоте́рпицы моли́твами, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ѡ҆деснꙋ́ю сп҃са предста̀ дѣ́ва и҆ страстоте́рпица и҆ мч҃ница є҆ѵфи́мїа, ѡ҆дѣ́ѧна добродѣ́тельми непобѣжде́на, и҆ преꙋкра́шена є҆ле́емъ чистоты̀, и҆ кро́вїю страда́нїѧ, и҆ вопїю́щи къ немꙋ̀, ра́достнѡ свѣщꙋ̀ держа́щи: въ воню̀ мѵ́ра твоегѡ̀ теко́хъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ѧзви́хсѧ твое́ю любо́вїю а҆́зъ, не ѿлꙋчѝ менѐ женишѐ нбⷭ҇ный. тоѧ̀ моли́твами низпослѝ на́мъ всеси́льне сп҃се, ми́лѡсти твоѧ̑.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дне́сь происхо́дитъ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, и҆ вѣ́рнїи прїе́млютъ того̀ жела́нїемъ, и҆ взе́млютъ и҆сцѣлє́нїѧ дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, и҆ всѧ́кїѧ болѣ́зни. сегѡ̀ цѣлꙋ́имъ ра́достїю и҆ стра́хомъ: стра́хомъ грѣха̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ недосто́йни сꙋ́ще: ра́достїю же, спасе́нїѧ ра́ди, є҆́же подае́тъ мі́рꙋ, на то́мъ пригвозди́выйсѧ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Пѣ́сньми та́инственными ꙳ воспои́мъ согла́снѡ ꙳ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, ꙳ на не́мже сп҃съ распѧ́тсѧ ꙳ всѣ́хъ воскрⷭ҇нїе.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Прїиди́те мона́шествꙋющихъ ꙳ мно́жєства соше́дшесѧ, ꙳ воспои́мъ бжⷭ҇твеннѣ ꙳ живоно́сное дре́во, ꙳ на не́мже хрⷭ҇то́съ распростре́сѧ.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Просла́вимъ вѣ́рнїи, ꙳ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, ꙳ на не́мже и҆сточи́сѧ ꙳ кро́вь влⷣчнѧ ꙳ во всѣ́хъ и҆збавле́нїе.

Сла́ва, гла́съ а҃. Вѷзанті́ево:

Дне́сь ли́цы ѻ҆тцє́въ, всехва́льнаѧ, собра́вшесѧ хрⷭ҇та̀ ра́ди, сви́токъ тебѣ̀ прино́сѧтъ правосла́вныѧ вѣ́ры, є҆го́же прїе́мши въ честны̑ѧ твоѧ̑ рꙋ́ки, храни́ши до конца̀. тѣ́мже и҆ человѣ́кѡвъ ликостоѧ̑нїѧ соше́дшесѧ, твоѐ страда́нїе чествꙋ́емъ вопїю́ще бл҃гоче́стнѡ: ра́дꙋйсѧ всехва́льнаѧ, же́нское є҆стество̀ въ мꙋ́жеское преложи́вшаѧ ѡ҆полче́нїе. ра́дꙋйсѧ, всехва́льнаѧ, правосла́внꙋю и҆ ѻ҆тцепре́даннꙋю вѣ́рꙋ невре́днꙋ сохра́ншаѧ. ра́дꙋйсѧ, молѧ́щаѧсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. А҆ндре́а і҆ерꙋсали́мскагѡ:

Дне́сь ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ свѧтовѣща́нный глаго́лъ дв҃довъ коне́цъ прїѧ́тъ: се́ бо ꙗ҆́вѣ пречи́стыхъ но́гъ твои́хъ покланѧ́емсѧ подно́жїю, и҆ на сѣ́нь крилꙋ̑ твоє́ю надѣ́ющесѧ, всеще́дрый, вопїе́мъ тѝ: да зна́менаетсѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀. правосла́вныхъ люде́й твои́хъ ро́гъ вознесѝ, честна́гѡ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ воздви́женїемъ, хрⷭ҇тѐ многоми́лостиве.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на, пра́здника, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ мч҃ницы, пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Сті́хъ: Въ цр҃квахъ благослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рп҃а. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло л҃г. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle