Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃-й де́нь. Воспомина́нїе бы́вшагѡ чꙋдесѐ въ колосса́ехъ, є҆́же є҆́сть въ хѡ́нѣхъ, ѿ а҆рхїстрати́га мїхаи́ла:

И҆ ст҃а́гѡ мч҃ника є҆ѵдоѯі́а, и҆ и҆̀же съ ни́мъ пострада́вшихъ:

И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рхі́ппа.

Ве́черъ, по ѻ҆бы́чномъ стїхосло́вїи, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀ предста́тель свѣтлѣ́йшїй, ꙳ мїхаи́ле ꙗ҆влѧ́ѧсѧ а҆рхїстрати́же, ꙳ съ го́рними си́лами зове́ши ра́дꙋѧсѧ: ꙳ ст҃ъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е, ꙳ ст҃ъ є҆сѝ собезнача́льное сло́во, ꙳ ст҃ъ є҆сѝ и҆ ст҃ы́й дш҃е, ꙳ є҆ди́на сла́ва, ꙳ є҆ди́но црⷭ҇тво и҆ є҆стество̀, ꙳ є҆ди́но бжⷭ҇тво̀ и҆ си́ла.

И҆ ви́дъ тво́й ѻ҆́гненъ, ꙳ и҆ добро́та чꙋ́дна, ꙳ мїхаи́ле первоа́гг҃ле: ꙳ невеще́ственнымъ бо є҆стество́мъ꙳ прехо́диши концы̀, ꙳ и҆сполнѧ́ѧ повелѣ̑нїѧ всѣ́хъ творца̀, ꙳ си́ленъ въ крѣ́пости твое́й познава́емь, ꙳ и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй хра́мъ тво́й содѣ́ловаѧ, ꙳ зва́нїемъ твои́мъ ст҃ы́мъ почита́емый.

Творѧ́й а҆́гг҃лы твоѧ̑, ꙳ ꙗ҆́коже писа́сѧ, дꙋ́хи, ꙳ и҆ (с. 99) слꙋжа́щыѧ тебѣ̀ пла́мень ѻ҆́гненный: ꙳ посредѣ̀ чинѡ́въ пе́рвенствꙋюща, ꙳ показа́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, ꙳ твои́хъ а҆рха́гг҃льскихъ, ꙳ мїхаи́ла а҆рхїстрати́га, ꙳ твои́мъ манове́нїемъ повинꙋ́ющасѧ, сло́ве, и҆ пѣ́снь трист҃ꙋ́ю, со стра́хомъ возглаша́юща сла́вѣ твое́й.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ. Вѷзанті́ево:

Сра́дꙋйтесѧ на́мъ всѧ̑ а҆́гг҃льскаѧ чинонача̑лїѧ: первостоѧ́тель бо ва́шъ, и҆ на́шъ предста́тель, вели́кїй а҆рхїстрати́гъ, въ дне́шнїй де́нь въ честнѣ́мъ є҆гѡ̀ хра́мѣ, пресла́внѡ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ ѡ҆свѧща́етъ. тѣ́мже по до́лгꙋ воспѣва́юще, томꙋ̀ возопїи́мъ: покры́й на́съ кро́вомъ кри́лъ твои́хъ, велича́йшїй мїхаи́ле а҆рха́гг҃ле.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сра́дꙋйтесѧ на́мъ всѧ̑ дѣ́вственныхъ ликостоѧ̑нїѧ: предста́тельница бо на́ша, и҆ хода́таица, и҆ покро́въ, и҆ вели́кое прибѣ́жище, въ дне́шнїй де́нь въ честнѣ́мъ є҆ѧ̀ и҆ бжⷭ҇твеннѣмъ пра́зднствѣ скорбѧ́щыѧ ᲂу҆тѣша́етъ. тѣ́мже по до́лгꙋ воспѣва́юще сїю̀, возопїи́мъ: покры́й ны̀ бжⷭ҇твеннымъ предста́тельствомъ твои́мъ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе влⷣце.

На стїхо́внѣ, ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃, самогла́сенъ. І҆ѡа́нна мона́ха:

Ꙗ҆́кѡ чинонача́льникъ и҆ побо́рникъ, и҆ а҆́гг҃лѡвъ началово́ждь а҆рхїстрати́же, всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ ско́рби, недꙋ́гѡвъ и҆ лю́тыхъ грѣхѡ́въ свободѝ, вѣ́рнѡ воспѣва́ющыѧ и҆ молѧ́щыѧ тѧ̀ сла́вне, ꙗ҆́вѣ ꙗ҆́кѡ невеще́ственъ, невеще́ственнагѡ зрѧ̀, и҆ непристꙋ́пнымъ свѣ́томъ влⷣчнїѧ сла́вы ѡ҆сїѧ́емь. то́й бо чл҃вѣколю́бнѡ пло́ть на́съ ра́ди ѿ дв҃ы прїѧ́тъ, спастѝ восхотѣ́въ человѣ́чество.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Небе́сныхъ во́инствъ а҆рхїстрати́же, мо́лимъ тѧ̀ при́снѡ мы̀ недосто́йнїи, да твои́ми моли́твами ѡ҆гради́ши на́съ кро́вомъ кри́лъ невеще́ственныѧ твоеѧ̀ сла́вы, сохранѧ́ѧ на́съ припа́дающихъ прилѣ́жнѡ, и҆ вопїю́щихъ: ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, ꙗ҆́кѡ чинонача́льникъ вы́шнихъ си́лъ.

Слꙋ́жба мч҃ника є҆ѵдоѯі́а пое́тсѧ на повече́рїи.

Канѡ́нъ мꙋ́ченика.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

И҆̀же сла́вы жела́юще страда́льческїѧ, прїиди́те восхва́лимъ вели́каго во страда́льцѣхъ є҆ѵдоѯі́а всѝ, въ кѷмва́лѣхъ дв҃дски торжествꙋ́юще.

И҆зы́де повелѣ́нїе нечести́вое въ ве́сь мі́ръ, не слꙋжи́ти живо́мꙋ бг҃ꙋ, но і҆́дѡлѡмъ: ты́ же, мч҃ниче, нбⷭ҇номꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀ слꙋжи́лъ є҆сѝ.

Сла́ва:

Тезоимени́те, сла́во благочести́выхъ є҆ѵдоѯі́е мꙋ́чениче, и҆сповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а сꙋ́ща безнача́льна посредѣ̀ сꙋде́й непра́ведныхъ ᲂу҆ѧзвлѧ́ющихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́ни тѧ̀ а҆́гг҃лъ и҆ человѣ̑къ, мт҃и безневѣ́стнаѧ, хва́лѧтъ непреста́ннѡ: зижди́телѧ бо и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ младе́нца на рꙋка́хъ твои́хъ носи́ла є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆тверже́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́коже а҆́гнецъ на заколе́нїе приве́лсѧ є҆сѝ, є҆ѵдоѯі́е мч҃ниче, не прерѣкꙋ́ѧ, ни вопїѧ̀, всебл҃же́нне, ᲂу҆чи́телѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇та̀, житїѐ подража́ѧ, и҆ сегѡ̀ ра́ди сла́вꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ безконе́чнꙋю.

І҆́дѡльскимъ слꙋжи́телємъ, страда́льче, возглаша́лъ є҆сѝ: бг҃ъ мо́й живе́тъ во вѣ́ки: ва́ши же бо́зи дѣла̀ рꙋ́къ человѣ́ческихъ сꙋ́ть, па́дше не востаю́тъ, и҆стꙋка́ꙋни сꙋ́ще, бездꙋ́шнїи.

Сла́ва:

Хи́трѡсти вра̑жїѧ низложи́лъ є҆сѝ, страда́льче, ᲂу҆тве́рждь тво́й ᲂу҆́мъ на ка́мени цр҃кве хрⷭ҇то́вы, тѣ́мъ и҆ взыва́лъ є҆сѝ: жи́знь тлѣ́ннꙋю ѡ҆ставлѧ́ю за сꙋ́щꙋю вѣ́чнꙋю жи́знь.

Бг҃оро́диченъ:

Соприсносꙋ́щный ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сопресто́льный бг҃ъ сло́во, ѡ҆бнови́ти восхотѣ́въ родонача́льника, по ѵ҆поста́си того̀ и҆зъ тебє̀ чⷭ҇таѧ, воспрїѧ́ше, ст҃ѣ́йшꙋю всѣ́хъ тѧ̀, бг҃омт҃и, ѡ҆брѣ́тъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Пре́лесть ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, нꙋ́дѧщихъ тѧ̀ ѿврещи́сѧ жи́зни безконе́чныѧ, и҆ жи́знь сꙋ́етнꙋю возлюби́ти.

Оу҆ранѧ́емь ра́довалсѧ є҆сѝ, закла́вшагѡсѧ ра́ди сло́ва пло́тїю ра́ди на́съ: мꙋчи́телємъ же взыва́лъ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ недостѡ́йна сꙋ́ть моѧ̑ страда̑нїѧ.

Сла́ва:

Бо́зи, и҆̀мже слꙋ́жите, ᲂу҆ста̀ и҆мꙋ́ще не вѣща́ютъ, є҆ѵдоѯі́е взыва́лъ є҆сѝ, и҆̀мже подо́бни да бꙋ́дꙋтъ творѧ́щїи ты́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆чище́нїе на́мъ да́рꙋй невѣ́дѣнїй, ꙗ҆́кѡ безгрѣ́шенъ, и҆ ᲂу҆мирѝ мі́ръ тво́й, бж҃е, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, є҆ѵдоѯі́е, вопїѧ́лъ є҆сѝ, пло́тїю пострада́вый хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆твердѝ менѐ: се́ бо страждꙋ̀ мꙋ́чимь.

Ты̀ сокро́вище проше́нїй є҆сѝ хрⷭ҇тѐ бж҃е, не пре́зри менѐ, вопїѧ́лъ є҆сѝ въ мꙋ́кахъ, є҆ѵдоѯі́е терпѣливодꙋ́шне.

Сла́ва:

Меча̀ и҆ ѻ҆гнѧ̀ не бою́сѧ, є҆ѵдоѯі́й вопїѧ́ше къ мꙋчи́телю: се́ бо и҆́мамъ бг҃а крѣ́пость крѣ́пкꙋю, є҆мꙋ́же слꙋжꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ, чⷭ҇таѧ, страсте́й мои́хъ неможе́нїе, посѣще́нїѧ твоегѡ̀ ᲂу҆досто́ивши, и҆ здра́вїе мольба́ми твои́ми пода́ждь мѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ни ме́чь, нижѐ ѻ҆́гнь разлꙋчи́тъ мѧ̀ любвѐ хрⷭ҇то́вы: ва̑ша же прещє́нїѧ ꙗ҆́кѡ дѣ̑тскаѧ глꙋмлє́нїѧ вмѣнѧ́ю, є҆ѵдоѯі́е, вопїѧ́лъ є҆сѝ вѣ́рою, жре́ти принꙋжда́ющымъ.

Ѻ҆́нагѡ ᲂу҆жаса́юсѧ ѻ҆гнѧ̀ негаси́магѡ мꙋ́чащагѡ, жи́зни же жела́ю неѿе́млемыѧ, мꙋчи́телю є҆ѵдоѯі́е, взыва́лъ є҆сѝ: сѐ тѣ́ло ᲂу҆ѧзвлѧ́й, не слꙋжбꙋ̀ і҆́дѡлѡмъ твои̑мъ.

Сла́ва:

Бо́зи, и҆̀мже ты̀ кла́нѧешисѧ, сребро̀ и҆ зла́то сꙋ́ть, ᲂу҆ста̀ и҆́мꙋтъ, и҆ не глаго́лютъ: ᲂу҆́ши, не слы́шатъ: но́ги, не хо́дѧтъ: мо́й же бг҃ъ вседѣ́тель є҆́сть, взыва́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Да и҆зба́вимсѧ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, моли́твами твои́ми, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, и҆ да ᲂу҆лꙋчи́мъ прест҃а́ѧ бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе, и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ воплоще́ннагѡ сн҃а бж҃їѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Нбⷭ҇ное бога́тство собра́въ, и҆ ни́щымъ сїѐ прине́съ, расточи́лъ є҆сѝ, и҆ да́лъ є҆сѝ а҆́лчꙋщымъ хлѣ́бъ тво́й: и҆ (с. 103) сегѡ̀ ра́ди жи́знь нетлѣ́ннꙋю стѧжа́въ, хрⷭ҇то́вымъ и҆сповѣ́данїемъ просїѧ́лъ є҆сѝ: тѣ́мже мꙋ́жествовавъ, и҆ зако́ннѡ пострада́въ, вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ бг҃а трꙋдѡ́въ твои́хъ, страстоте́рпче є҆ѵдоѯі́е, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, чествꙋ́ющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆трокѡ́въ поревнова́въ терпѣ́нїю, є҆ѵдоѯі́е премꙋ́дре, ѻ҆́бразꙋ ле́стномꙋ не поклони́лъ є҆сѝ колѣ́нъ, но взыва́лъ є҆сѝ вѣ́рою те́плою: ѻ҆тцє́въ на́шихъ, бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

По́мощь стѧжа́въ непобѣ́днꙋю бл҃года́ти, мч҃ниче є҆ѵдоѯі́е, тве́рдѡ ѡ҆полчє́нїѧ вра̑жїѧ низложи́лъ є҆сѝ, и҆ побѣди́въ взыва́лъ є҆сѝ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ, є҆сѝ.

Сла́ва:

Распала́емь мч҃ниче, любо́вїю бжⷭ҇твеннагѡ жела́нїѧ, є҆ѵдоѯі́е, пристра́стїѧ привре́меннагѡ ꙗ҆́вѣ возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ, возме́здїе прїе́млѧ, и҆ взыва́лъ є҆сѝ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ле́стїю па́дшаго восхотѣ́въ ѡ҆бнови́ти пребл҃гі́й бг҃ъ, ѿ дв҃ы воплоща́етсѧ и҆ ражда́етсѧ, и҆ ѡ҆божа́етъ человѣ́чество.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель, бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею, спасе́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́звъ пꙋчи́нꙋ преплы́лъ є҆сѝ, сла́вне, и҆ въ приста́нище жи́зни дости́глъ є҆сѝ, є҆ѵдоѯі́е, вѣне́цъ терпѣ́нїѧ прїе́мь, и҆ со а҆́гг҃лы немо́лчнѡ зове́ши: дѣ́ти, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки. (с. 104)

Сквозѣ̀ ѻ҆́гнь и҆ во́дꙋ проше́дша, бл҃же́нне, въ поко́й тѧ̀ хрⷭ҇то́съ и҆зведѐ, въ не́мже ра́дꙋѧсѧ со а҆́гг҃лы, мч҃ниче мꙋ́дре, пое́ши немо́лчнѡ трⷪ҇цѣ пѣ́снь: дѣ́ти, бл҃гослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сла́ва:

Ты̀ мы́сленнаго погꙋби́лъ є҆сѝ ѕмі́ѧ, по́мощїю нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀ сла́вне, и҆ побѣ́ды вѣне́цъ терпѣ́нїѧ прїе́мъ, со безпло́тными немо́лчнѡ взыва́еши: дѣ́ти бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ, трⷪ҇ченъ:

Трисвѣ́тлое бжⷭ҇тво̀ во є҆ди́ной сїѧ́ющее зарѝ, ѿ є҆ди́нагѡ трїѷпоста́снагѡ є҆стества̀, роди́телѧ безнача́льна, є҆диноесте́ственна же сло́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сца́рствꙋющаго є҆диносꙋ́щнаго дх҃а, ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Оу҆страши́шасѧ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства, и҆ человѣ́честїи собо́ри ᲂу҆диви́шасѧ, ꙗ҆́кѡ тлѣ́нно є҆стество̀ страда́льче и҆мѣ́ѧ, и҆ те́чное, безплѡ́тныѧ де́мѡны показа́лъ є҆сѝ ѻ҆каѧ́нны и҆ не́мощны, и҆ вѣ́рою трⷪ҇цѣ, взыва́лъ є҆сѝ: слꙋжꙋ̀, трисїѧ́нный свѣ́те, ты̀ є҆сѝ сла́ва моѧ̀.

Бл҃же́нъ ты̀ мч҃ниче, въ ро́ды родѡ́въ просла́вивсѧ є҆ѵдоѯі́е, ꙗ҆́кѡ пло́ти ника́коже пощадѣ́въ хрⷭ҇та̀ ра́ди, но мꙋ́ки претерпѣ́лъ є҆сѝ, и҆ не поклони́лсѧ є҆сѝ и҆стꙋка̑ннымъ. тѣ́мже тѧ̀ чи́ни а҆́гг҃льстїи, ѻ҆де́ждею нетлѣ́нїѧ ѡ҆дѣ́ѧвше, вѣнча́ша.

Сла́ва:

Вѣ́рою соверша́ющихъ, мч҃ниче, страда́нїй твои́хъ па́мѧть, є҆ѵдоѯі́е, къ бг҃ꙋ твои́ми моли́твами, ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та вра́жїѧ и҆схитѝ, да не похва́литсѧ на ны̀: ꙗ҆́кѡ мч҃никъ бо мо́жеши, прїе́мъ ѿ вы́шнѧгѡ страда́нїй возда́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, ѽ дв҃о мт҃и бж҃їѧ, па́че є҆стества̀ ро́ждши пло́тїю бг҃а сло́ва: є҆го́же ѻ҆ц҃ъ ѿ се́рдца своегѡ̀ ѿры́гне, пре́жде всѣ́хъ вѣкѡ́въ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, є҆го́же ны́нѣ и҆ тѣле́съ превы́шша разꙋмѣва́емъ, а҆́ще и҆ въ тѣ́ло ѡ҆блече́сѧ.

Стїхи̑ры мꙋ́ченика, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Тезоимени́тное твоѐ зва́нїе, мч҃ниче є҆ѵдоѯі́е, добродѣ́тельми бл҃года́ть сп҃са прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ житїе́мъ благосла́вїѧ страда́льческагѡ, благоде́рзостнѡ премѣни́лъ є҆сѝ, и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́ѧ на нб҃сѣ́хъ, досто́йнѡ ны́нѣ просла́вилсѧ є҆сѝ.

Ѡ҆сѣче́нїемъ вы́и вѣ́ры ра́ди, нбⷭ҇нымъ вѣнце́мъ вѣнча́лъ є҆сѝ главꙋ̀ твою̀, є҆ѵдоѯі́е пребл҃же́нне: тѣ́мже на́съ соверша́ющихъ па́мѧть твою̀, не преста́й моли́твами твои́ми ко хрⷭ҇тꙋ̀, помина́ти, мч҃ниче сла́вне.

Преѡби́дѣвъ бога́тство, и҆ привре́меннꙋю жи́знь, мѡѷсе́йски, вмѣни́лъ є҆сѝ па́че мїрска́гѡ благосла́вїѧ, є҆ѵдоѯі́е, носи́ти поноше́нїе хрⷭ҇то́во, бжⷭ҇твеннꙋю похвалꙋ̀, прибли́живсѧ мꙋ́камъ и҆ напа́стемъ, да́же до кро́ве, сла́вне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Прегрѣше́нїй пꙋчи́ною ѡ҆бꙋрева́емь, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоеѧ̀ пречⷭ҇тыѧ мольбы̀, бцⷣе, прибѣ́гъ, взыва́ю тѝ: спаси́ мѧ, держа́внꙋю твою̀ просте́рши десни́цꙋ рабꙋ̀ твоемꙋ̀, пренепоро́чнаѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:

Оу҆ крⷭ҇та̀ предстоѧ́щи сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, и҆ долготерпѣ́нїе тогѡ̀ смотрѧ́ющи, гл҃го́лаше пла́чꙋщи мт҃и чи́стаѧ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀ ча́до сладча́йшее, что̀ сїѧ̑ стра́ждеши непра́веднѡ, сло́ве бж҃їй, да спасе́ши человѣ́чество;

На ᲂу҆́трени, ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха безъ мꙋ́ченичнѡвъ: и҆ а҆рха́гг҃ла канѡ́нъ на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Пе́рваго пою̀ безтѣле́сныхъ ᲂу҆мѡ́въ. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ ѡ҆блистава́емь всегда̀, ᲂу҆́мъ мо́й ѡ҆зарѝ, є҆́же воспѣ́ти тѧ̀, а҆рхїстрати́же го́рнихъ во́инствъ, всѣ́хъ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀.

Оу҆́мъ пребезнача́льный, премі́рнагѡ чинонача́льника показа̀ чи́на, тѧ̀ пресла́вне а҆рхїстрати́же, и҆ свѣ́тъ сꙋ́щихъ во тмѣ̀, и҆ бжⷭ҇твенное ᲂу҆краше́нїе цр҃кве своеѧ̀.

Оу҆мѡ́въ предварѧ́ѧ нбⷭ҇ныхъ въ дс҃ѣ, дѡ́льнымъ же всеизрѧ́днѣйше мїхаи́ле да́лсѧ є҆сѝ, ѡ҆гражде́нїе, и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ ѻ҆рꙋ́жїе, врагѝ закала́ющее и҆ потреблѧ́ющее.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же а҆́гг҃лѡвъ благолѣ́пїе, человѣ́кѡвъ по́моще: ты̀ мнѣ̀ помозѝ морепла́вающемꙋ, и҆ въ бꙋ̑ри грѣха̀ при́снѡ впа́дающꙋ и҆ бѣ́дствꙋющꙋ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Не мꙋ́дростїю, и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ: нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебѐ, чл҃вѣколю́бче.

Крѣ́постїю бжⷭ҇твенною, воево́до а҆́гг҃лѡвъ всехва́льне, ѡ҆бхо́диши всю̀ зе́млю, ѿ лю́тыхъ ны̀ и҆зима́ѧ призыва́ющыѧ твоѐ бжⷭ҇твенное и҆́мѧ.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенъ проповѣ́дникъ, ꙗ҆́кѡ предста́тель вѣ́рныхъ непосты́денъ, заблꙋ́ждшихъ пꙋтево́ждь, и҆ наказа́тель бы́лъ є҆сѝ, бж҃їй а҆рхїстрати́же бг҃ови́днѣйшїй.

Бжⷭ҇твеннагѡ сїѧ́нїѧ чи́стшее зерца́ло бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆вле́нїѧ честна́гѡ свѣ́тлѡ прїе́мь дх҃а, мїхаи́ле первоа́гг҃ле досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Невеще́ствєнныѧ ᲂу҆мы̀ соста́вивый во́лею, въ веще́ственное твоѐ чре́во всели́сѧ хотѣ́нїемъ, всенепоро́чнаѧ, пло́тїю зри́мь незрѣ́нный.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Небе́сныхъ чинѡ́въ наста́вникъ, слꙋжи́тель же сла́вы бжⷭ҇твенныѧ, досто́йнѡ бы́въ повелѣ́нїемъ зижди́телѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тїа́нѡмъ є҆сѝ хода́тай спаси́тельный, невеще́ственною твое́ю сла́вою земны̑ѧ назира́ѧ. тѣ́мже по до́лгꙋ благохва́лимъ тѧ̀ всѝ, бжⷭ҇твенное твоѐ дне́сь воспѣва́юще торжество̀, мїхаи́ле а҆рхїстрати́же, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, пра́зднꙋющымъ любо́вїю бжⷭ҇твєнныѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Ли́къ а҆́гг҃льскїй а҆рхїстрати́га и҆мѣ́ѧ, бжⷭ҇твеннаго мїхаи́ла, съ ни́мъ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ немо́лчное приноша́етъ пѣснопѣ́нїе: и҆зъ не сꙋ́щихъ бо содѣ́тель всѧ́ческихъ, вѡ́инства ѻ҆гнезра́чныхъ чинѡ́въ, сло́вомъ приведѐ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница, а҆́гнца и҆ па́стырѧ повѣ́шена на дре́вѣ ме́ртва зрѧ́щи, пла́чꙋщи вѣща́ше, и҆ мт҃рски восклица́ющи: ка́кѡ претерплю̀ твоѐ є҆́же па́че сло́ва, сн҃е мо́й, сни́тїе, и҆ вѡ́льныѧ стрⷭ҇ти, бж҃е пребл҃гі́й;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Оу҆́мъ сы́й пе́рвый, соста́вилъ є҆сѝ бжⷭ҇твєнныѧ ᲂу҆мы̀ хотѣ́нїемъ, нача́льника посредѣ̀ си́хъ мїхаи́ла содѣ́ла, всебл҃же́ннымъ прича́стїемъ просвѣща́ема, и҆ ᲂу҆́мными бг҃онача̑лїи ѡ҆блиста́ема.

Пѣ́нїе ст҃о́е со престо́лы, и҆ нача́лы, и҆ си́лами, и҆ властьмѝ, и҆ свѧще́нными гдⷭ҇ьствы возглаша́еши трⷪ҇цѣ, пресла́вне мїхаи́ле, спаса́ѧ ны̀ пою́щыѧ тѧ̀.

Велича́емъ всѣ́хъ творца́ же и҆ гдⷭ҇а, за бл҃гоꙋтро́бїе да́вшаго ѡ҆бхране́нїе велича́йшее, и҆ неѡбори́мꙋ стѣ́нꙋ, и҆ забра́ло, мїхаи́ла на́мъ свѣтоза́рнаго а҆рхїстрати́га.

Бг҃оро́диченъ:

Мы́сленнѡ, дв҃о, твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ пресла́вное ска́зоваше дре́вле свѧщенноѧвле́нный, дх҃омъ го́рꙋ присѣ́ннꙋю ви́дѧ тѧ̀ ꙗ҆снѣ́йше, и҆зъ неѧ́же ст҃ы́й прїи́де бг҃ъ воплоща́емь.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, но мы̀ тѧ̀ є҆диноро́дне, ѻ҆ч҃ескїѧ сла́вы сїѧ́нїе бжⷭ҇тва̀, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ предводѧ́щь дре́внѧго і҆и҃лѧ, повелѣ́нїемъ сꙋ́щагѡ и҆зъ і҆а́кѡва, чл҃вѣ́кѡмъ ꙗ҆́вльшагѡсѧ дебельство́мъ тѣ́ла, мїхаи́ле безтѣле́сный, а҆́гг҃лѡвъ а҆рхїстрати́же.

Невеще́ственными сїѧ̑нїи ѡ҆божа́емь при́снѡ, прича́стїемъ бг҃онача́льнымъ, и҆ на́мъ ѡ҆сїѧ́нїе свѣтода́тельное подава́еши первоа́гг҃ле, пресла́внѡ ᲂу҆дивлѧ́емь.

Оу҆краси́сѧ бл҃года́тїю бжⷭ҇твенный тво́й хра́мъ: въ то́й бо прише́дъ, враче́вствъ пꙋчи́нꙋ є҆го̀ показа́лъ є҆сѝ, мїхаи́ле первоа́гг҃ле, и҆ страсте́й потреби́телѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆́мныхъ а҆́гг҃лѡвъ тѧ̀ показа̀ бг҃ъ вы́шшꙋю, всели́всѧ въ твоѧ̀, ложесна̀ чⷭ҇таѧ, всенепоро́чнаѧ, є҆го́же молѝ всегда̀, ᲂу҆ще́дрити пою́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Ра́дꙋетсѧ вѣ́рныхъ мно́жество благохва́лѧщее тѧ̀, и҆ сла́витъ всест҃а́го сло́ва, совокꙋ́пльшаго земны̑ѧ со а҆́гг҃лы, мїхаи́ле, свое́ю бл҃гостїю.

Вѡ́инства і҆и҃лева спа́слъ є҆сѝ, ꙗ҆влѧ́ѧсѧ, и҆ бжⷭ҇твєннаѧ подаѧ̀ повелѣ̑нїѧ, а҆рхїстрати́же, врагѝ низложи́лъ є҆сѝ, и҆ въ коне́цъ сїѧ̑ и҆стреби́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ тѧ̀ і҆исꙋ́съ наѵи́нъ, поклони́сѧ, вопроси́въ честна́гѡ твоегѡ̀ и҆ ст҃а́гѡ и҆́мене, нача́льниче а҆́гг҃лѡвъ, благоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ держи́мь.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃же́ни лю́дїе при́снѡ блажа́щїи тѧ̀, бл҃же́ннаѧ, ꙗ҆́же бг҃а бл҃же́ннаго ро́ждшаѧ, земны̑ѧ за милосе́рдїе неизрече́ннымъ є҆дине́нїемъ ѡ҆божи́вшаго.

Конда́къ, гла́съ в҃:

А҆рхїстрати́же бж҃їй, слꙋжи́телю бж҃е́ственныѧ сла́вы, а҆́гг҃лѡвъ нача́льниче, и҆ человѣ́кѡвъ наста́вниче, поле́зное на́мъ просѝ, и҆ ве́лїю ми́лость, ꙗ҆́кѡ безпло́тныхъ а҆рхїстрати́гъ.

І҆́косъ:

Ре́клъ є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, въ писа́нїихъ твои́хъ, мно́жествꙋ ра́доватисѧ а҆́гг҃лѡвъ на нб҃сѝ, ѡ҆ человѣ́цѣ є҆ди́номъ ка́ющемсѧ, безсме́ртне. тѣ́мже мы̀, и҆̀же въ беззако́нїихъ, безгрѣ́шне є҆ди́не сердцевѣ́дче, тѧ̀ моли́ти всегда̀ дерза́емъ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бнаго, ᲂу҆ще́дрити и҆ низпосла́ти недостѡ́йнымъ ᲂу҆миле́нїе, влⷣко, подаѧ̀ на́мъ (с. 110) проще́нїе: ѡ҆ всѣ́хъ бо на́съ мо́литсѧ тебѣ̀ безпло́тныхъ а҆рхїстрати́гъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше, препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆смотри́въ данїи́лъ, ви́дѣ кꙋпностоѧ́ща тѧ̀, блаже́нне, и҆ ᲂу҆мꙋдрѧ́юща того̀ въ хѡва́рѣ, видѣ́нїе, є҆́же ви́дѣ гаврїи́ле молнїезра́чне, мїхаи́ла чинонача́льника томꙋ̀ ꙗ҆влѧ́юща.

А҆́гг҃лѡвъ наста́вники бг҃ови̑дныѧ, и҆ свѣтонѡ́сныѧ, мїхаи́ла и҆ гаврїи́ла на́ши благі̑ѧ ᲂу҆тѣ́шители, и҆ предста́тели, и҆ храни́тели восхва́лимъ вѣ́рою велегла́снѡ.

Красе́нъ и҆ всеблаголѣ́пенъ и҆ бг҃ови́денъ сы́й, во́ждь па́че ᲂу҆ма̀ невеще́ственныхъ дꙋхѡ́въ бы́лъ є҆сѝ, мїхаи́ле свѣтоза́рнѣйше: съ ни́ми ᲂу҆́бѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ моли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ма̀ вели́кагѡ и҆́стиннѡ сло́во присносꙋ́щное, дв҃о, въ тѧ̀ неизглаго́ланнѡ и҆ стра́шнѡ всели́вшасѧ ви́дѧ, возопѝ гаврїи́лъ а҆рха́гг҃лъ: ра́дꙋйсѧ, престо́ле высоча́йшагѡ, бл҃гослове́ннаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ, ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Мы́сленныхъ безтѣле́сныхъ чинонача́льникъ, моли́твенникъ человѣ́кѡвъ спаси́теленъ, бжⷭ҇твенъ бж҃їй слꙋжи́тель, мїхаи́ле, показа́лсѧ є҆сѝ, поѧ̀ непреста́ннѡ: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Свѣти̑льника два̀ всесвѣ̑тлаѧ, мїхаи́ле и҆ гаврїи́ле, а҆рха́гг҃ли, трисвѣ́тлагѡ бжⷭ҇тва̀ сїѧ́ньми, тва́рь просвѣща́ющїи, лю́тыхъ мглꙋ̀ ѿгонѧ́ете.

Ꙗ҆́кѡ до́брїи ко́рмчїи а҆рха́гг҃ли, ко приста́нищꙋ бжⷭ҇твенныѧ во́ли дꙋше́вный кора́бль мо́й спаса́йте, ѿ бꙋ́ри грѣхѡ́въ па́дшїй и҆ бѣ́дствꙋющїй.

Бг҃оро́диченъ:

Невѣстокраси́тель бжⷭ҇твенный а҆рха́гг҃лъ предста́въ, приглаша́ше тебѣ̀, є҆́же ра́дꙋйсѧ невѣ́сто бж҃їѧ безневѣ́стнаѧ, а҆́гг҃лѡвъ сла́во, и҆ человѣ́кѡвъ спасе́нїе и҆ ѡ҆гражде́нїе.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ, мі́рови благослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Сѐ благолѣ́пїе твоегѡ̀, а҆рха́гг҃ле, бжⷭ҇твеннагѡ хра́ма ѡ҆сїѧ́ющее, свѣтоза́рнымъ твои́мъ присꙋ́тствїемъ, чꙋде́съ мѡ́лнїи и҆спꙋща́етъ, и҆ тмы̑ недꙋ́гѡвъ всегда̀ ѿгонѧ́етъ бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю.

Ꙗ҆́кѡ сꙋпрꙋ́гъ красе́нъ, и҆ лѣ́потенъ сꙋ́ще, влⷣчнимъ повелѣ́нїемъ, сꙋ́щымъ на землѝ слꙋ́жите, а҆рха́гг҃ли, ѿ лю́тыхъ и҆зима́юще, и҆ всѣ̑мъ просвѣще́нїе посыла́юще спаси́тельное, бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ.

Дне́сь ра́дꙋютсѧ съ на́ми безтѣле́снїи бжⷭ҇твеннїи ᲂу҆́ми, воспѣва́ема ви́дѧще сего̀ ѿ всѣ́хъ, вели́каго и҆ свѣ́тлаго а҆рхїстрати́га, и҆ любо́вїю съ на́ми пра́зднꙋютъ жизнода́вца велича́юще.

Бжⷭ҇твеннаѧ дво́ице, и҆ свѣтоза́рна, а҆рха́гг҃ли, мїхаи́ле всече́стне, и҆ гаврїи́ле препросла́вленне, трⷪ҇цѣ честнѣ́й предстоѧ́ще, прегрѣше́нїй вины̀ и҆ мꙋ́ки хва́лѧщыѧ ва́съ и҆зба́вите.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тебѣ̀ бжⷭ҇твеннагѡ гаврїи́ла прино́симъ ра́достнѡ, и҆ взыва́емъ: ра́дꙋйсѧ раю̀, дре́во посредѣ̀ жи́зни и҆мѣ́ѧй пречⷭ҇таѧ пресла́внаѧ сло́ва пала́то, ра́дꙋйсѧ, дв҃о всенепоро́чнаѧ.

Свѣти́ленъ:

Ꙗ҆́коже дре́вле погрꙋзи́лъ є҆сѝ рѣкѝ безчи̑ннаѧ шє́ствїѧ и҆ шꙋмѣ̑нїѧ, а҆рхїстрати́же сла́вы: та́кѡ и҆ ны́нѣ а҆рха́гг҃ле, ꙗ҆зы́кѡвъ горды́ню, и҆ де́мѡнѡвъ свѣрѣ̑пства потребѝ, ꙗ҆́кѡ да по до́лгꙋ тѧ̀ чте́мъ въ пѣ́снехъ досто́йнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Почита́ютъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ безпло́тныхъ чи́ни: ра́дости бо земна̑ѧ ты̀ напо́лнила є҆сѝ є҆ди́на. тѣ́мъ тѧ̀ всенепоро́чнꙋю вѣ́рнїи сла́вимъ, въ пѣ́нїихъ славосло́вѧще: свѣ́тъ бо сꙋ́щымъ во тмѣ̀ возсїѧ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́треннїй возсїѧ́вшїй де́нь.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ.

А҆́гг҃льски въ мі́рѣ торжествꙋ́юще, ꙳ на прⷭ҇то́лѣ сла́вы бг҃ꙋ сѣдѧ́щемꙋ ꙳ возопїи́мъ пѣ́снь: ꙳ ст҃ъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е нбⷭ҇ный, ꙳ ст҃ъ є҆сѝ соприсносꙋ́щное сло́во, ꙳ ст҃ъ є҆сѝ и҆ дш҃е всест҃ы́й.

Два́жды.

Нбⷭ҇нымъ пе́рвенствꙋѧй въ дерзнове́нїи мно́зѣмъ, ꙳ и҆ предстоѧ̀ престо́лꙋ стра́шномꙋ въ сла́вѣ, ꙳ самови́дче неизрече́нныхъ, ꙳ спаса́й ны̀ мїхаи́ле а҆рхїстрати́же, ꙳ сꙋ́щыѧ въ нꙋ́ждахъ бѣ́дъ и҆ напа́стей, ꙳ моли́твами твои́ми, мо́лимсѧ.

Безпло́тныхъ а҆́гг҃лѡвъ пе́рвый є҆сѝ вои́стиннꙋ, ꙳ и҆ слꙋжи́тель бжⷭ҇твеннагѡ свѣтозаре́нїѧ ѻ҆́нагѡ, ꙳ самови́децъ же и҆ таи́нникъ, ꙳ спаси́ ны мїхаи́ле а҆рхїстрати́же, ꙳ лѣ́тнѡ чествꙋ́ющыѧ тѧ̀ благоче́стнѡ, ꙳ и҆ пою́щыѧ трⷪ҇цꙋ вѣ́рнѡ.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Чинонача́льникъ вы́шнихъ си́лъ мїхаи́лъ, первостоѧ́тель бжⷭ҇твенныхъ чинѡ́въ, дне́сь на́съ къ торжествꙋ̀ созва̀, и҆́же всегда̀ съ на́ми ходѧ́й, и҆ сохранѧ́ѧй всѧ̑ ѿ всѧ́кагѡ дїа́волѧ ѡ҆бстоѧ́нїѧ. прїиди́те ᲂу҆́бѡ празднолю́бцы и҆ хрⷭ҇толю́бцы, цвѣ́ты добродѣ́телей взе́мше. чи́стыми пѡ́мыслы и҆ со́вѣстїю бл҃гостоѧ́нною а҆рха́гг҃лѡвъ собо́ръ почти́мъ: то́й бо непреста́ннѡ бг҃ꙋ предстоѧ̀, и҆ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь воспѣва́ѧ, мо́литъ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Всехва́льнїи мꙋ́чєницы:

Ѻ҆рꙋ́жїе про́йде, ꙳ ѽ сн҃е, ꙳ дв҃а глаго́лаше, ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ хрⷭ҇та̀ повѣ́шена, ꙳ моѐ се́рдце растерза́етсѧ влⷣко, ꙳ ꙗ҆́коже дре́вле сѷмеѡ́нъ мнѣ̀ проречѐ: ꙳ но воста́ни, и҆ спросла́ви, безсме́ртне, ꙳ мт҃рь и҆ рабꙋ̀ твою̀, ꙳ молю́сѧ.

На стїхо́внѣ, ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, а҆рха́гг҃ла, гла́съ є҃:

И҆дѣ́же ѡ҆сѣнѧ́етъ бл҃года́ть твоѧ̀, а҆рха́гг҃ле, ѿтꙋ́дꙋ дїа́волѧ прого́нитсѧ си́ла, не терпи́тъ бо свѣ́та твоегѡ̀ ви́дѣти спады́й денни́ца. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀: ѻ҆гненѡ́сныѧ є҆гѡ̀ стрѣ́лы, ꙗ҆̀же на ны̀ дви̑жимыѧ, ᲂу҆гасѝ хода́тайствомъ твои́мъ, и҆збавлѧ́ѧ на́съ ѿ собла́знѡвъ є҆гѡ̀, достохва́льный мїхаи́ле а҆рхїстрати́же.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Ра́дꙋйсѧ:

А҆́гнца своего̀ а҆́гница и҆ногда̀ зрѧ́щи къ заколе́нїю тща́щасѧ, ᲂу҆се́рднѡ послѣ́доваше, сїѧ̑ вопїю́щи є҆мꙋ̀: ка́мѡ и҆́деши, ча́до моѐ сладча́йшее, хрⷭ҇тѐ; чесѡ̀ ра́ди ско́рое тече́нїе сїѐ, долготерпѣли́ве, тече́ши нелѣ́ностнѡ; і҆и҃се вожделѣ́ннѣйшїй, безгрѣ́шный, многоми́лостиве гдⷭ҇и, да́ждь мнѣ̀ сло́во рабѣ̀ твое́й: сн҃е мо́й вселюбе́знѣйшїй. не пре́зри ще́дре молча̀, тѧ̀ стра́ннѡ ро́ждшꙋю, бж҃е всеще́дрый, да́рꙋѧй мі́рови ве́лїю ми́лость.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна а҆рха́гг҃ла, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻ҆́гненный: Сті́хъ: Благословѝ, дꙋшѐ моѧ̀, гдⷭ҇а: А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло т҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃. Хвали́те гдⷭ҇а всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀: Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ то́й речѐ, и҆ бы́ша: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло н҃а. Прича́стенъ: Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и:

Комментарии для сайта Cackle