В 18-й день

Святы́х му́ченик Плато́на и Рома́на

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры свята́го Плато́на, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Полн до́блия му́дрости,/ уде́с отре́зание, и сече́ние телесе́,/ и огнь несте́рпный, глад и смерть/ му́жественнейшим нра́вом претерпе́л еси́,/ ве́чно предлежа́щую тебе́ сла́ву ожида́я непрестаю́щую/ и предзря́ ве́чнующее блаже́нство.

Вся́кое преше́д чу́вство/ и к Вы́шней жи́зни преложи́в мы́сль,/ по́мыслом Богому́дрым и душе́ю великому́дренною/ ху́дость и смире́ние ви́димых небре́гл еси́./ Те́мже, стру́жемь и огне́м пали́мь, за Христа́, му́чениче,/ до́блественнейше претерпе́л еси́.

Вся́кое вра́жие наше́ствие и гони́телей стремле́ния/ разруши́л еси́ благода́тию,/ побе́ды венце́м венча́лся еси́, всебога́те,/ нетле́ннаго весе́лия и неизглаго́ланнаго сподобля́емь Боже́ственнаго сия́ния./ Иде́же ны́не сый,/ грехо́в испроси́ оставле́ние благохва́лящим тя.

И́ны стихи́ры свята́го Рома́на, гла́с 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Посто́м разжиза́емь, страда́нием тесни́мь/ и мно́гими му́ками умуча́емь,/ мечь быв обоюдуо́стр,/ ссека́я полки́ де́монския, Рома́не,/ страда́льцев удобре́ние, Боже́ственная похвало́,/ честно́е Це́ркве украше́ние,/ свое́ю кро́вию сконча́вшихся, всехва́льне.

Растяза́емь, и стру́жимь, и в темни́це заключа́емь,/ и язы́к, сла́вне, отъе́млемь,/ и че́люсти сокруша́емы,/ и коне́ц блаже́нный ну́ждным удавле́нием, страстоте́рпче, прие́мля,/ непоколеби́мь и непрекло́нен яви́лся еси́/ соде́йством, Рома́не, Боже́ственнаго Ду́ха:/ те́мже ве́рно восхваля́ем тя.

Вити́йствует младе́нец, и удивля́ет безу́мныя,/ и честны́ми противле́нии украша́ется,/ и сконча́нием просвеща́ется,/ обогаща́ется благосла́вием святы́х страда́лец,/ и́хже ре́вность стяжа́, достоблаже́нне, Рома́не доблему́дре./ С ни́миже реше́ние долго́в всем нам низпосла́ти моли́ся.

Сла́ва, гла́с 6. Самогла́сен:

Стра́шныя и пресла́вныя побе́ды, Го́споди, му́ченика Твоего́:/ ры́барей бо поревнова́в дерзнове́нию,/ и мрежеплете́нным Богосло́вием/ Плато́ново басносло́вие, и истори́ческое кощу́нство/ словесы́ и де́лы растерза́;/ ко́жи одира́еме и главе́ отсеца́еме,/ лия́нием крове́й его́ врага́ удави́./ Но, о му́чеников удобре́ние!/ Со дерзнове́нием пропове́давый И́мя Христо́во вели́кое,/ испроси́, чудотво́рче Плато́не всеблаже́нне,/ пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/ что стра́нное, е́же ви́жу, та́инство, Сы́не Мой?/ ка́ко на Дре́ве умира́еши, пло́тию пове́шен,/ Жи́зни Пода́телю?

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами спаси́/ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

На У́трени

Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два. Кано́н свята́го Плато́на, его́же краегране́сие: Твои́х похва́л, о Плато́не, пою́ широту́. Феофа́ново. Гла́с 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Ве́чнаго Ца́рствия, сла́вне, чисте́йшую проходя́ широту́,/ от вся́кия ско́рби и напа́стей тесноты́, пою́щия тя спаси́,/ невозвра́тно ше́ствующия к Небе́сней стези́ вводя́.

Огражде́н благоче́стия ору́жием,/ столп незы́блен яви́вся, Плато́не,/ все свире́пство ран претерпе́л еси́/ и боле́зней тесноты́ подъя́л еси́,/ Боже́ственною благода́тию простира́яся.

Ю́ношеское показа́в противле́ние,/ ме́ртвенную и тле́нную дебе́лость152 страда́нием отве́ргл еси́, всему́дре,/ и в нетле́нную ри́зу оде́явся, ра́дуяся, Влады́це предстои́ши.

Богоро́дичен: Воплоще́нна, Отцу́ Собезнача́льна и Соприсносу́щна,/ Единоро́дна Сло́ва па́че ума́ родила́ еси́,/ Благослове́нная Пречи́стая Богоро́дице./ Сего́ ра́ди пра́во му́дрствующе,/ пропове́даем Тя и всече́стно сла́вим.

Ин кано́н свята́го Рома́на, его́же краегране́сие: Страда́льческими тя венцы́ похваля́ю, Рома́не. Гла́с 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Незаходи́мыми луча́ми сия́я Тро́ичными я́сно/ и со страстоте́рпческими ли́ки просвеща́емь,/ просвеще́ние ми посли́, тьму страстну́ю отгоня́я/ Богоприя́тными твои́ми, Рома́не, моли́твами.

Мо́ря и́дольскаго волне́нием не обурева́емь,/ я́ко на Христо́ве ка́мени утверди́вся,/ треволне́ния разреши́л еси́/ тишино́ю Боже́ственнаго Ду́ха многомяте́жнаго безбо́жия.

Цветни́к я́ко благосла́вный и благопло́дный,/ Це́рковь Христо́ву, гобзу́ющу153 все́ми благи́ми, Рома́не,/ соблю́л еси́ от волко́в непристу́пну,/ твои́м умением утвержда́я сию́.

Богоро́дичен: Поми́ловася Тобо́ю, Всенепоро́чная, естество́ челове́ческое и́стинно:/ Творе́ц бо, из Тебе́ воплоти́вся па́че сло́ва и смы́сла,/ за ны на сме́рть приведе́ся, избавля́я от а́да нас.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Я́коже нетле́нная и́скра, в пла́мень лю́тый терпели́во, всеблаже́нне, вшел еси́,/ благоче́стия я́вственно ре́вностию распала́емь/ и огне́м Боже́ственным озаря́емь ве́ры.

Победи́в па́че естества́ де́монския слуги́,/ терпе́нием же кре́пких мук боле́зни подъе́м,/ А́нгелов ссе́льник и венцено́сец яви́лся еси́,/ Плато́не Богому́дре блаже́нне.

На земли́ за Христа́, всеблаже́нне, подвиза́вся,/ Небе́сныя да́ры при́ем и венцы́, от Него́ приснопребыва́ющия,/ в чи́сте ме́сте рая́ вселя́ешися.

Богоро́дичен: Две́ри Све́та,/ све́тлыми Ду́ха заря́ми укра́шена Богома́ти су́щи,/ Тобо́ю бо к нам Сло́во сни́де,/ просвеща́ющее вся Боже́ственным све́том пою́щия Тя.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Зве́ря разу́мнаго пра́щею154 уби́в, Рома́не,/ словесы́ твои́ми па́ству Христо́ву спасл еси́ от и́дольскаго вре́да нетле́нну.

Возмога́я ору́жием кре́стным,/ прило́ги вра́жия возврати́л еси́/ и не́мощь их обличи́л еси́,/ Рома́не му́дре достоблаже́нне.

Низложи́л еси́ вра́жия, сокруши́в, че́люсти Рома́не сла́вне,/ за Христа́, блаже́нне, лани́те стру́жиме, приснопа́мятне.

Богоро́дичен: Естество́м еди́н Бог Сло́во О́тчее и соесте́ственное Ду́ху,/ пло́тию из Тебе́ оде́явся,/ земны́я обожи́, Богома́ти.

Седа́лен свята́го Плато́на, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Подвиго́в широто́ю, му́чениче му́дре,/ простира́яся ве́рою, всесла́вне,/ вра́жия, утесни́в, ко́зни погуби́л еси́/ и, до́бре соверши́в тече́ние Боже́ственное,/ ра́йскую широту́, ра́дуяся, дости́гл еси́./ Те́мже Це́рковь, простра́нством благоче́стия сия́ющи днесь,/ пра́зднует па́мять твою́ и вопие́т ти, блаже́нне:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава свята́го Рома́на, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

По́стнически лука́ваго попра́в/ и страда́льчески, му́чениче Христо́в, просла́вился еси́,/ претерпе́в му́жески соверше́нным умо́м./ Те́мже причта́лся еси́ лико́м му́ченическим/ и ве́чнующее Ца́рство стяжа́л еси́;/ в не́мже ликуя́, помяни́ нас,/ соверша́ющия ве́рою па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

По Бо́зе в Твой, Богоро́дице, прибега́ю смире́нный покро́в Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая,/ я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу,/ моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́/ от сих изба́вити мя.

Крестобогоро́дичен:

Из Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго,/ напосле́док Тя пло́тию Ро́ждшая,/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́,/ увы́ Мне, любе́знейший Иису́се, вопия́ше:/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от А́нгел,/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Раствори́вся весь любо́вию Созда́теля твоего́,/ не чу́вствовал еси́ боле́зней теле́сных,/ страстны́я пло́ти ме́ртвенныя и ко́жныя ри́зы совле́кся/ и целому́дрия и спасе́ния оде́явся, Плато́не, ри́зою.

Священноде́латель Боже́ственный яви́лся еси́,/ я́ко непоро́чно овча́, му́жеский пол и соверше́нное всесожже́ние, му́чениче,/ тебе́ сама́го за всех закала́емому Христу́ прине́сл, Изба́вителю,/ ду́шу бо разже́г Влады́чнею любо́вию,/ о сожига́емей пло́ти небре́гл еси́.

Ю́ноши три, су́щия в Вавило́не, подража́я,/ всея́дца огня́ не убоя́лся еси́,/ но кре́пко и ю́ношески того́ претерпе́в пла́мень несте́рпный./ Те́мже тя Росода́вец со о́неми досто́йно прия́т в черто́г сла́вы.

Богоро́дичен: Я́ко из ко́рене ца́рскаго су́щи,/ все́ми влады́чествующаго, Сло́во Бо́жие родила́ еси́ нам,/ плоть бы́вша и пребы́вша непреме́нна./ Те́мже Тя, Богоро́дицу, и́стинно и госпо́дьственно, всесвята́я Де́во, сла́вим.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́и́но взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Направля́емь, я́ко ле́ствицею,/ на дре́во возне́слся еси́, блаже́нне, неизглаго́ланною добро́тою/ и пребыва́ющий лик пости́гл еси́, му́чениче Рома́не достосла́вне.

Совле́кся ме́ртвенныя оде́жды в му́ках, блаже́нне,/ и спасе́ния в све́тлую ри́зу/ све́тло, всесла́вне му́чениче Рома́не, обле́клся еси́.

Умудри́вся вдохнове́нием Уте́шителя, о́трочища язы́к/ Тя, Го́спода сла́вы, Творца́ пропове́да всех, Человеколю́бче,/ и Бо́га, спасти́ могу́щаго.

Богоро́дичен: Благослове́н, Де́во, Плод Твоего́ чре́ва,/ И́мже изба́вихомся кля́твы сме́ртныя, вся оте́чествия язы́ков,/ и Тобо́ю благослове́ннии я́ко жи́зни пое́м Тя Хода́таицу.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мыи́,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Дрема́ния твои́м ве́ждом/ и сна твои́м очесе́м не дал еси́, му́чениче,/ до́ндеже сном блаже́нным/ и подо́бным, Бо́га лю́бящим, любе́зным усну́л еси́, блаже́нне,/ мече́м во гла́ву усека́емь.

Я́коже в чужде́м телеси́, всеблаже́нне, стражда́, подвиза́лся еси́,/ я́ко стра́ждущим ины́м ви́дец быв, ты пострада́л еси́,/ Боже́ственным бо раче́нием разже́гся,/ предлежа́щих мук не убоя́лся еси́, сла́вне.

Бога́тство обре́л еси́ неотъе́млемо/ и сла́ву неувя́дную, в Небе́сных оби́телех со А́нгелы ликовству́я/ и нетле́ннаго безсме́ртия в причаще́нии быв, всеизя́щнейше.

Богоро́дичен: Разреше́ние грехо́в Твои́ми моли́твами пода́ждь рабо́м Твои́м,/ избавля́ющи ты́я искуше́ний, и бед, и скорбе́й, и ху́льных еретико́в одержа́ния,/ Де́во Богоро́дице Всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой све́т,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Струя́ми страда́льческими крове́й твои́х потопи́л еси́ мо́ре безбо́жия,/ ре́ки же исцеле́ния, Рома́не, источи́л еси́.

Я́ко дар избра́нный, же́ртву я́ко непоро́чну, прине́сл еси́ Влады́це, Рома́не,/ Богосло́вствующаго младе́нца закала́ема.

Юро́дство вра́жие му́дростию Свята́го Ду́ха уязви́л еси́,/ уязви́в твое́ те́ло ра́нами, Рома́не всесла́вне.

Богоро́дичен: Потреби́ла еси́ кля́тву, я́ко ра́дость ро́ждши,/ и обнови́ла еси́ челове́ки Твои́м Рождество́м,/ Де́во Мари́е Неискусобра́чная.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Вы́шши страсте́й и мук быв,/ пло́ти отсече́ния претерпе́л еси́, сла́вне,/ Христа́ бо помо́щника и соде́теля име́л еси́ и споспе́шника.

Душе́вным ра́зумом благоле́пие Созда́теля взира́я всегда́/ и созерца́я добро́ту неизрече́нную,/ ви́димых ху́дость небре́гл еси́.

Богоро́дичен: Я́ко одушевле́нный киво́т, Законода́вца вмести́ла еси́,/ я́коже хра́м святы́й, прия́ла еси́ Свята́го, бы́вша Челове́ка,/ на благодея́ния челове́ков, Всеблаже́нная.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти, со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Ме́ртвость и тлю строга́нием отложи́в,/ жи́зни нетле́нныя в добро́ту оде́явся, му́чениче,/ укра́шен светлостьми́, Рома́не, духо́вными, незаходя́щими.

Источи́в я́ко кро́вныя то́ки уче́ния отре́заный твой язы́к,/ и́миже непогиба́ющее насле́довал еси́, страстоте́рпче, блаже́нство,/ при́сно пребыва́ющее.

Прему́дрости пото́к жажда́в,/ испи́л еси́ сове́том ро́ждшия уста́ Богосло́вна младе́нца,/ мече́м к жи́зни прише́дша неконча́емей.

Богоро́дичен: Ско́рое прибе́жище бу́ди мне, Пречи́стая,/ наси́лия избавля́ющи мя, и страстна́го студа́ изыма́ющи,/ и к Боже́ственней стези́ направля́ющи, Богома́ти.

Конда́к, гла́с 3.

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Свята́я тво́я па́мять вселе́нную весели́т,/ созыва́ющи ве́рныя вся́ в пречестны́й храм твой,/ иде́же ны́не, ра́достию совоку́пльшеся,/ пое́м в пе́снех и све́тлостех./ Се́го ра́ди, Плато́не, вопие́м ти:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

И́кос:

Е́ллинское оста́вив все су́етство,/ Христо́вых ученико́в душеполе́зная уче́ния возлюби́ зело́ Плато́н Богому́дрый./ Тем и яви́ся всем че́стен,/ я́ко анки́ра155 ве́ры во оте́честве,/ его́же и зва́ние яве Анки́ра имену́ется./ До́бре бо того́ воспита́вшее/ изве́стен покро́в на враги́/ и засту́пника те́пла в ра́тех обрета́ет всегда́, вопию́щи:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Зако́нно пострада́вша и враги́ твоя́ попра́вша,/ побе́ды венце́м Законополо́жник тебе́ венча́,/ велегла́сно вопию́ща и глаго́люща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Преста́вился еси́, раду́яся, к присножела́нному тебе́ дре́вле,/ Его́же пречи́стей стра́сти, спасе́ния челове́ком вине́ бы́вшей, подража́я, пел еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Удиви́шася вся Небе́сныя си́лы терпе́нию твоего́ страда́ния/ и челове́цы, тогда́ зря́щии./ Преесте́ственно бо вопия́л еси́, секо́мый:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Избавля́емии, Пречи́стая, Боже́ственным Рождество́м де́вства Твоего́/ у́з сме́ртных и кля́твы первозда́ннаго Ада́ма,/ Тя, Богоро́дицу, му́дрствующе, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстеи́,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Удавле́нием твои́м, страстоте́рпче, удави́в зми́я,/ обре́л еси́ жизнь и́стинно, пресла́вне Рома́не, зовы́й всегда́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Све́та незаходи́маго луча́ми озаря́емь,/ пла́мень высо́кий угаси́л еси́, Рома́не,/ проро́ческим дарова́нием украша́емь/ и с му́ченическими ли́ки сочета́емь, зовы́й:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Я́ко от са́да многоцве́тнаго, ма́терними уче́нии,/ ши́пок благово́нный, младе́нческий во́зраст,/ му́ченическою кро́вию напая́емь, Хри́сту нетле́нно прино́сится.

Богоро́дичен: Впа́дшия во глубину́ грехо́вную, Всепе́тая,/ еди́на Бо́га ро́ждшая без се́мене,/ изведи́ ны, пою́щия Тя:/ благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Све́тлыми по́двиги у́бо подвиза́лся еси́, всехва́льне,/ светле́йше же мно́го благосла́вие Христо́с тебе́ дарова́ и ве́чно пребыва́ющее,/ в Небе́сныя тя оби́тели всели́в, усе́рдно песнопою́ща:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Я́ко моле́бника ве́рнейша,/ я́ко предста́теля тепле́йша/ Всецарю́ и Творцу́ тва́ри, тя ны́не предлага́ем;/ за ны моли́ся, му́ченическим твои́м дерзнове́нием хода́тайствуя о хва́лящих тя/ и ве́рно песнопою́щих:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Прия́ти сподо́бился еси́ Ца́рство Недви́жимое твое́ю де́тельною ве́рою,/ я́ко тебе́ да́ти обеща́ нелжи́вый Бо́г,/ за Него́же те́ло и огню́ и му́кам пре́дал еси́, зовы́й:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Сло́ва Бо́жия, безнача́льнаго и Отцу́ сразумева́емаго,/ из не су́щаго О́тчим сове́том все соста́вившаго, Боголе́пно родила́ еси́,/ плоть бы́вша ра́ди нас, челове́ков./ Тем Тя, Богоро́дицу, правосла́вно му́дрствующе,/ Христа́ превозно́сим во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Глаго́лов послу́шник Христо́вых был еси́, сла́вне,/ ду́шу твою́ положи́в за па́ству твою́,/ усе́рдно за Него́ уда́вляемь, му́чимь, и стру́жемь, и урани́емь, вопия́л еси́:/ благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Вои́стинну уста́ твоя́ и язы́к ра́дости и весе́лия испо́лнися,/ благослови́ Бо́га непреста́нно:/ отре́зан бо и кро́вию ка́пля,/ зако́н ве́ры нам, Рома́не, полага́ет, вопия́:/ благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богоро́дичен: Сло́во ро́ждши О́тчее Боже́ственным Ду́хом,/ Де́ва пребыла́ еси́, Богороди́тельнице безму́жная,/ превозше́дши есте́ственныя зако́ны рождество́м Твои́м./ Те́мже, ра́дующеся, пое́м:/ благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шниий во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Прииди́те у́бо, Боговенча́ннаго, мучениколю́бцы, воспои́м му́ченика,/ просте́ршаго благоче́стие своего́ ро́ждия:/ и́бо лозы́ жи́зни сад быв, плод изно́сит,/ умиле́ния нам вино́ точа́щий.

Честна́ пред Бо́гом му́ченическая яви́ся смерть,/ присносу́щныя бо и неги́блемыя быва́ет Хода́тай и́стинныя жи́зни/ и жре́бий нетле́нный, и сла́ву безсме́ртную, и бога́тное подае́т воздая́ние.

Всю твою́ жизнь, му́чениче, Вседержи́телю Бо́гу освяти́л еси́/ и, я́ко благоуго́дну, жи́ву же́ртву, тебе́ сама́го, ра́дуяся, прине́сл еси́./ Тем сла́дости су́щия па́че ума́ я́ве сподо́бился еси́,/ но моли́ изба́витися искуше́ний пою́щим тя.

Богоро́дичен: Спаси́ мя́, Ма́ти Бо́жия,/ ро́ждшая Христа́ Спа́са моего́, Бо́га и Челове́ка,/ сугу́ба естество́м, но не Ипоста́сию:/ Единоро́дна у́бо из Отца́,/ из Тебе́ же перворожде́нна всея́ тва́ри./ Те́мже Тя́ вси́ при́сно велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Все твое́ жела́ние, му́чениче, ко Влады́це просте́рл еси́/ и, многови́дныя ра́ны претерпе́в, Рома́не сла́вне,/ сла́вы неизглаго́ланныя получи́л еси́/ и блаже́ннаго наслажде́ния.

Се вме́сто боле́зни сла́дость тебе́ пото́ка даде́ся, му́чениче,/ вене́ц нося́щу ти, Рома́не,/ и от кро́ве багряни́цу иму́щу:/ я́ко ши́пок благоуха́ющ и неувяда́ющ,/ младе́нец закла́н был еси́ Христа́ ра́ди.

Богоро́дичен: Ты началороди́тельныя кля́твы земны́я, Де́во, изба́вила еси́/ и отве́рзла еси́ нам жизнь Еде́ма Рождество́м Твои́м па́че естества́./ Те́мже, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Жесто́кую ше́ствовал еси́ в путе́х Боже́ственную стезю́,/ к широте́ возше́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия, Плато́не, му́чеников сла́во,/ све́том сия́я нетле́нныя Тро́ицы./ Те́мже, сла́ве непрестаю́щей прича́щся,/ чту́щия тя помяни́.

Богородичен:Я́ко Засту́пницу нера́тну и предгра́дие/ вои́стинну предлага́ю покро́в Твой, Богоро́дице Де́во,/ Хода́таицу же к Бо́гу, изба́витися, Влады́чице, му́ки ве́чныя/ и в жи́зни нетле́нней То́бою причасти́тися Небе́снаго Ца́рствия.

Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха врача (память 16 июля), родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но преходяща и ограниченна, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в Евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу.

Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры. Через семь дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор: принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести: «Велик бог Аполлон». «Не хочу согрешить и словом»,– отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили († ок. 306 или 302).

Святой мученик Роман был диаконом храма Кесарии Палестинской. Во время одного из гонений на христиан он переселился в Антиохию, где укреплял христиан в вере своим примером и горячей проповедью.

Когда правитель Антиохии Асклипиад задумал разрушить христианский храм, святой Роман призвал верующих отстоять свою святыню. Он убедил их в том, что если они сохранят храм, то будут радоваться здесь, на земле, в Церкви воинствующей, а если погибнут при защите храма, то будут радоваться в торжествующей Церкви Небесной. Видя такую решимость народа, правитель не посмел выполнить своего намерения.

Некоторое время спустя, когда в городе началось языческое празднество и множество людей со всей округи пришло в Антиохию, святой Роман начал обличать идолопоклонство и призывал всех следовать за Христом. Его схватили и подвергли мучениям. Во время пыток мученик увидел в толпе святого отрока-христианина Варула и, указывая правителю на него, сказал: «Юный отрок разумнее тебя, достигшего старости, потому что он знает Истинного Бога. Ты же поклоняешься идолам». Правитель Асклипиад приказал привести мальчика к себе. На все вопросы правителя Варул твердо и без страха исповедал веру во Христа, Единого Бога. Разгневанный Асклипиад повелел жестоко избивать мученика Варула, а затем обезглавить его. Перед смертью святой отрок попросил свою мать, которая присутствовала при казни, дать ему пить, но мать умолила его претерпеть все мучения за Господа Иисуса Христа. Она сама положила голову сына на плаху, а после казни погребла его.

Мученик Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь, а святой стал прославлять Христа и хулить языческих богов. Правитель приказал отрезать мученику язык, но и лишенный языка святой Роман продолжал громко славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению († 303).

* * *

152

дебе́лость – толстоту, грубость, нечувствительность

153

гобзу́ющу – изобилующую

154

праща – орудие, для метания камней в неприятеля

155

анкира – якорь


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея ноябрь. - 2002. / Ч. 1. – 464; Ч. 2. - 576 с.

Комментарии для сайта Cackle