[Глава 5] Слу́жба о́бща Иоа́нна Предте́чи, Проро́ка и Крести́теля Госпо́дня

На Го́споди воззва́х, стихи́ры, гла́с 8.

Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́!

Блаже́нне Иоа́нне Предте́че, ꙳ и́скренний дру́же Влады́чень, ꙳ и́же дла́нию косну́выйся верху́ Его́ пречи́стому, ꙳ в вода́х иорда́нских, ꙳ смире́нную мою́ ду́шу ко Го́споду любо́вию возраща́й всегда́, ꙳ свяще́нными хода́тайствы твои́ми, ꙳ сласте́й мои́х о́гнь угаси́, ꙳ приводя́ мя ко исполне́нию Боже́ственных повеле́ний, ꙳ и се́рдца моего́ очища́я вои́стинну чу́вствия, да сла́влю тя́.

Непло́дныя прозябе́ние, ꙳ и чистоты́ са́д Влады́чний, ꙳ челове́ков удобре́ние, Крести́телю Госпо́день, ꙳ Предте́че Иоа́нне всехва́льне, ꙳ храни́телю Боже́ственный, ꙳ смире́нныя моея́ души́, ꙳ твои́ми моли́твами благоуве́тие ми́ да́ждь, избавля́я от зми́я, ꙳ кова́рных и лука́вых того́ ла́яний и прило́г.

Ве́сь еси́ сладча́йший, ꙳ и сла́дости Боже́ственныя испо́лнен, ꙳ проро́че присносла́вне: ꙳ и весели́ши вся́ ве́рно приходя́щыя к тебе́, ꙳ услажда́я и́х чу́вства ꙳ душе́вная же ꙳ и теле́сная: ꙳ неду́г и скорбе́й и нахожде́ний злы́х, ꙳ и сласте́й душетле́нных все́х, ꙳ го́ресть разреша́я на́м.

Сла́ва, гла́с 4:

Яви́ся дне́сь вели́кий Предте́ча, от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д, бо́лий все́х проро́ков проро́к, и и́н не́сть, ниже́ воста́, я́ко предте́чи свети́льнику све́т после́дова пресве́тлый и гла́су сло́во, и невестово́дцу жени́х, гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя, и предъочища́ющу при Ду́се водо́ю, Заха́риино прозябе́ние, и пусты́ни до́брое воспита́ние, покая́ния пропове́дник, очище́ние согреше́ний, су́щым во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние, и моля́ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный:

И́же тебе́ ра́ди Богооте́ц:

Вхо́д. Проки́мен дне́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние [главы́ 40, 41, 45, 48, 54.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бо́г: Свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́: разреши́ся бо гре́х его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́. Гла́с вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́яй Сио́ну, возвыша́й кре́постию гла́с тво́й, благовеству́яй Иерусали́му. Вознеси́те, не бо́йтеся: А́з Госпо́дь Бо́г, А́з услы́шу убо́гих изра́илев, и не оста́влю те́х. Но отве́рзу от го́р ре́ки, и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в лу́г и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Гла́с весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́, глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ своего́ Иа́кова: и а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т и́м во́ду из ка́мене. Возвесели́ся непло́ды не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́й не боле́вшая: я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Проро́чества Малахи́ина чте́ние [глава́ 3].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: се́ А́з посыла́ю А́нгела Моего́ пред лице́м твои́м, и́же угото́вит пу́ть тво́й пред тобо́ю, и прии́дет в хра́м сво́й Госпо́дь, его́же вы́ и́щете. И кто́ стерпи́т де́нь вхо́да Его́? зане́же тому́ приити́ я́ко о́гнь в горни́ле, и я́коже бы́лие перу́щих, и очи́стит пояда́я и очища́я, я́ко сребро́ и зла́то. И прии́дет к ва́м судо́м, и бу́дет свиде́тель ско́р на лука́выя, и на прелюбоде́йцы и на клену́щыяся и́менем мои́м во лжу́, и на лиша́ющыя мзды́ нае́мника, и на наси́льствующыя вдови́цы, и пха́ющыя си́рыя, и на уклоня́ющыя су́д прише́льца, и на небоя́щыяся его́, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. Зане́ А́з Госпо́дь Бо́г ва́ш, и не изменю́ себе́: и вы́ сы́нове Иа́ковли уклони́стеся от зако́на, и не сохрани́сте. Сего́ ра́ди обрати́теся ко Мне́, и обращу́ся к ва́м, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: и ублажа́т ва́с вси́ язы́цы. И разуме́йте, я́ко А́з Госпо́дь, смотря́яй посреде́ пра́веднаго, и посреде́ беззако́нника, в де́нь о́н, во́нь-же сотворю́ снабде́ние лю́бящым мя́. Позна́йте у́бо, и помяни́те зако́н Моисе́ов раба́ Моего́, я́коже запове́да ва́м в Хори́ве, ко всему́ Изра́илю, повеле́ние и оправда́ние. И се́ А́з послю́ ва́м Илию́ Фесви́тянина, пре́жде да́же не приити́ дню́ Госпо́дню вели́кому просвеще́нному, и́же напра́вит се́рдце отца́ к сы́ну, и се́рдце челове́ка ко и́скреннему своему́, да не прише́д поражу́ зе́млю вско́ре, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, Бо́г святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние [главы́ 4 и 5].

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: осу́дит же пра́ведник умира́яй живу́щыя нечести́выя: у́зрят бо кончи́ну пра́веднаго, и не разуме́ют, что́ совеща́ша о не́м. Я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ни́ц, и поколе́блет и́х от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять и́х поги́бнет: Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т и́х сопроти́в беззако́ния и́х. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́, и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́ смяту́тся стра́хом мно́гим, и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́ ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут, и реку́т: се́й бе́, его́же име́хом не́когда в посме́х, и в при́тчу поноше́ния безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово, и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ е́сть? у́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды све́т не облиста́ на́м, и со́лнце не возсия́ на́м. Беззако́нных испо́лнихомся сте́зь и поги́бели, и ходи́хом стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 2:

Пропове́дниче Христо́в, и Крести́телю, а́нгеле, апо́столе, му́чениче, проро́че, предте́че, свети́льниче, дру́же бли́жний, проро́ков печа́ть, в рожде́нных пречестне́йший, хода́тая ве́тхой и но́вей благода́ти, све́тлый сло́ва гла́се, твои́ми свяще́нными хода́тайствы, моли́твенная творе́ния к Бо́гу благоутро́бному испра́ви.

Сти́х: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Се́ а́гнец Бо́жий, и́же грехи́ ми́ра взе́мляй, возопи́л еси́, Предте́че блаже́нне, внегда́ ви́дел еси́ Христа́ на земли́ ходя́ща: Того́ у́бо моли́, грехо́в оставле́ние дарова́ти тебе́ почита́ющым: и́маши бо к нему́ ве́лие вои́стинну дерзнове́ние, Крести́телю, я́ко хода́тай зако́ну и благода́ти.

Сти́х: И ты́, отроча́, проро́к вы́шняго нарече́шися.

Потщи́ся и изми́ мя от искуше́ний, сла́вный Госпо́день проро́че, молю́ся тебе́: всу́е бо подвиго́шася на мя́ борю́щии мя́ го́рцыи де́мони, и́щуще восхи́тити ду́шу раба́ твоего́, я́коже пти́цу бе́дную: не оста́ви мя́ до конца́: да разуме́ют же па́че, всеблаже́нне, я́ко ты́ мое́ еси́ прибе́жище.

Сла́ва, гла́с 1:

Богознамени́тый гла́с, све́та свети́льник, Госпо́день Предте́ча, Христо́м свиде́тельствованный, пе́рвый во проро́цех, и́же о ми́ре моли́твы творя́, изря́дно ста́до твое́ помина́й, е́же спасти́ невреди́мо.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный:

Се́ испо́лнися Иса́иино прорече́ние:

Тропа́рь, гла́с 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щым во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго гре́х ми́ра, и подаю́щаго на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

На у́трени,

на Бо́г Госпо́дь, тропа́рь то́йже.

По 1-й кафи́сме, седа́лен, гла́с 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Ны́не прозябе́ на́м Заха́риин пло́д, и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных, пусты́нное украше́ние, и проро́ков степе́нь: те́мже Христо́в яви́ся предте́ча, и свиде́тель нело́жен прише́ствия его́. Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю возопии́м: проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся на́м. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м тя́, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га, сла́вяще рождество́ Твое́ непостижи́мое, и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли, и вся́кия беды́, Влады́чице Богоро́дице, и ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй ста́до Твое́, еди́на всепе́тая.

По 2-й кафи́сме, седа́лен, гла́с 2.

Подо́бен: Милосе́рдия су́щи:

Милосе́рдия ра́ди ми́лости, бла́же, спасти́ Твое́ созда́ние прише́л еси́, преклони́в небеса́ схожде́нием Твои́м, те́мже стра́шное смотре́ние Твое́ пою́ще, вопие́м Ти́, Христе́: мольба́ми предте́чи Твоего́ очище́ние грехо́в пода́ждь на́м, я́ко еди́н благоутро́бен. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Предста́тельнице те́плая Христиа́н, Сы́ну Твоему́ моли́ся при́сно, Богоро́дице, вся́каго злоде́йства и огорче́ния изба́вити на́с борца́, и да́ти на́м проще́ние прегреше́ний, за милосе́рдие щедро́т, Твои́ми моли́твами, ма́ти Де́во.

По Хвали́те и́мя Госпо́дне, припе́в на рождество́ Предте́чево:

Велича́ем тя́, Предте́че Спа́сов Иоа́нне, и чте́м е́же от непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.

Псало́м избра́нный: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев: На зача́тие, то́йже.

На усекнове́ние же, и на обре́тение, псало́м: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода:

Коне́ц у велича́ния: На усекнове́ние: И почита́ем вси́ честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.

На обре́тение: И почита́ем вси́ честны́я твоея́ главы́ обре́тение.

На собо́р: И почита́ем вси́ всечестны́й собо́р тво́й.

По полиеле́и, седа́лен, гла́с 5:

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

От ложе́сн проро́ка я́вльшася Бо́жия, и от непло́дове свети́льника вселе́нныя проше́дша, в пе́снех восхва́лим Христо́ва Крести́теля, и победоно́сна страда́льца Предте́чу Иоа́нна: мо́лится бо Го́сподеви, поми́ловатися душа́м на́шым. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Неискусобра́чная Неве́сто Богороди́тельнице пречи́стая, я́же Е́вину печа́ль на ра́дость претвори́вшая, воспева́ем Тя́ при́сно и сла́вим, я́ко возвела́ еси́ на́с от пе́рвыя кля́твы: и ны́не моли́ непреста́нно, Богоро́дице препе́тая, Сы́на и Бо́га Твоего́, спасти́ на́с.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са.

Проки́мен: И ты́, отроча́ проро́к вы́шняго нарече́шися.

Сти́х: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев:

Вся́кое дыха́ние: Ева́нглие, пи́сано в конце́ кни́ги сея́.

По 50-м псалме́, стихи́ра, гла́с 1:

Пропове́дник бы́л еси́ а́гнца Бо́жия Сло́ва, Иоа́нне Проро́че и Предте́че, прорица́еши бо бу́дущая, и предглаго́леши конце́м: се́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй ми́ра грехи́, и подая́й все́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дицы на 6: И Предте́чи на 8. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия, рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубину́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся: да Тебе́ я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Я́ко вели́ка звезда́ со́лнца Предте́че, просвети́л еси́ зе́млю светлостьми́ твои́ми Крести́телю. Те́мже зову́ ти: просвети́ и мое́ се́рдце, ослепле́нное от безчи́сленных прегреше́ний, лю́тыми омраче́нии.

Разреши́вый иногда́ блаже́нне, в рожде́нии непло́дствия соу́зы, те́мже тя́ молю́ безпло́дствием запусте́вшую ду́шу мою́ страсте́й покажи́ моли́твами твои́ми плодоно́сну, доброде́телей благоча́дия принося́щую.

Угото́вал еси́ пути́ Изба́вителя, предходя́ в си́ле Илиине́, присносла́вне Крести́телю: к Нему́же моея́ души́ движе́ния испра́ви, собла́зн вся́кий, и пла́мень страсте́й изъима́я моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: О́блаче све́тлый, души́ моея́ о́блаки мно́гия и те́мныя Твои́ми све́тлыми хода́тайствы разори́, я́ко да ви́жду зарю́ из Тебе́ возсия́вшаго, и све́том све́т прииму́ незаходи́мый.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою: сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Вся́ку доброде́тель испусти́л еси́, вся́ку же зло́бу от се́рдца возненави́дел еси́, и стезю́ покая́ния челове́ком, блаже́нне, показа́л еси́.

Сло́ва вопло́щшагося Предте́ча вели́к показа́лся еси́, сего́ ра́ди молю́ся ти́: безслове́сных мя́ страсте́й изба́ви, наставля́я мя́ к безстра́стию.

Еще́ жи́тельствуя в телеси́, житие́ безпло́тных показа́л еси́, Предте́че: ему́же уподобля́тися, моли́твами твои́ми Богоно́се, на́с укрепи́л еси́.

Богоро́дичен: Ми́р Тобо́ю поми́ловася, и́же преступле́нием непотре́бен бы́сть, Ма́ти Де́во: сего́ ра́ди в пе́ниих пе́сненных по до́лгу Тя́ ублажа́ет.

Седа́лен, гла́с 1.

В пусты́ню всели́лся еси́, Предте́че Христо́в, я́коже Илиа́: те́мже се́рдце мое́ утверди́, всеблаже́нне. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Цари́цу Де́ву Тя́ пропове́дует Дави́д, Пречи́стая, чи́сту: те́мже молю́ся Ти́, Небе́снаго мя́ Ца́рствия сотвори́ насле́дника, да ублажа́ю Тя́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза, на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Я́ко го́рлицу тя́, весну́ и́стинную всеи́стинными словесы́ предвозвеща́ющую ми́ру, разуме́вше, ублажа́ем, присносла́вне Предте́че.

Сокруше́на мя́ льсти́ваго искуше́ньми, ве́тхому и но́вому я́ко сы́й хода́тай, всего́ обнови́ пою́щаго тя́, Предте́че.

И́же в пусты́ню всели́выйся непоро́чным житие́м, опусте́вший вся́кими преступле́ньми у́м мо́й, Боже́ственными моли́твами твои́ми призови́, Предте́че.

Богоро́дичен: Очище́ние на́м и избавле́ние позна́ся Тво́й Сы́н, Де́во, Его́же моли́ спасти́ ду́шы во умиле́нии Тя́ блажа́щих.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м, и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны́, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Пусты́нными мя́ у́гльми, и страстны́ми нахо́ды распала́ема, пусты́нное овча́, ороси́ твои́ми моли́твами, и от си́х вре́да соблюди́ неврежде́нна.

Под твое́ю, всеблаже́нне, свято́ю десни́цею, креща́ется Отца́ Боже́ственная десни́ца, спаса́ющая на́с от руки́ льсти́ваго, свяще́нными хода́тайствы твои́ми.

Прибе́жище тя́, Предте́че, и покро́в держа́вен, и вели́кую сте́ну, ве́сь ми́р и́мать, изба́ви на́с твои́ми моли́твами от вся́кия тесноты́.

Богоро́дичен: Добро́ту Тя́ Иа́ковлю возлюби́ Бо́г, Де́во отрокови́це, украша́я все́х Тобо́ю, омрачи́вшихся преступле́нием пе́рвее.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гих грехо́в: но я́ко Бо́г из глубины́ возведи́ живо́т мо́й многоми́лостиве.

Стоя́л еси́ креща́я в быстрина́х Влады́ку, грехи́ все́х челове́ков взе́млющаго: Его́же моли́ти не преста́й, Предте́че, уще́дрити ду́шы на́ша.

Пропове́дник показа́лся еси́ покая́ния, в не́мже соблюди́, Предте́че, мое́ се́рдце, оскверне́нное вре́дными грехи́, и возникнове́ния не иму́щее.

Возгласи́л еси́, блаже́нне, душа́м в пусты́нях непроходи́мых, Сло́во нахожде́нием прише́дшее: те́мже гла́сы немо́лчными вся́кая це́рковь блажи́т тя́.

Богоро́дичен: Зако́на изъясни́шася о́бразы, Твои́м стра́шным рождество́м, Богоневе́сто, и́хже сбытие́ ны́не зря́ще, Влады́чице, по достоя́нию Тя́ чти́м.

Конда́к во уста́ве:

А́ще ли не́сть уста́ва, глаго́ли се́й конда́к. Гла́с 8:

И́же вои́стинну от все́х святы́х бо́льшему, па́че все́х согреша́я беззако́нновавших, недосто́йный а́з: но оба́че приноша́ю ти́ пе́ние, Иоа́нне Предте́че: я́ко у́бо имы́й дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя́ бе́д свободи́, да зову́ ти: ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

И́кос: Начина́ю ти́ пе́снь, Богопе́тый блаже́нне Иоа́нне, ра́достию содержи́мь, и стра́хом воспомина́ния твоего́ ужаса́яся, и недове́дый же сло́ва страшу́ся, Предте́че: са́м же укрепля́я мя́ пода́ждь досто́йно глаго́лати: ра́дуйся, его́же ра́ди яви́ся ра́дость, ра́дуйся, его́же ра́ди кля́тва поги́бе. Ра́дуйся, конце́в земны́х учи́телю, ра́дуйся, чуде́с Христо́вых пропове́дателю, ра́дуйся, высото́ со́вести дося́жущая до небе́с. Ра́дуйся, широто́ чистоты́ очища́ющая зе́млю всю́. Ра́дуйся, я́ко святу́ю Тро́ицу ви́дел еси́. Ра́дуйся, я́ко дво́ицу веще́ственную презре́л еси́. Ра́дуйся, звездо́, показу́ющая со́лнце. Ра́дуйся, свети́ло, просвеща́ющее подсо́лнечную. Ра́дуйся, и́мже Христо́с возвести́ся, ра́дуйся, и́мже сатана́ возненави́деся, ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: Оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Бо́льши все́х рожде́нных яви́лся еси́, Проро́че, Бо́гу вельми́ согреша́юща мя́, вели́кою моли́твою твое́ю, пла́мене вели́каго изба́ви мя́, и ве́чныя тмы́.

Непло́дная яви́хся смоко́вница, и посече́ния бою́ся: утверди́ мя хода́тайством твои́м, Предте́че Спа́сов, и плодови́та сотвори́, я́ко да ублажа́ю тя́.

Успи́ вся́кую дви́жимую бу́рю вра́жию на притека́ющих ве́рою к тебе́ бо́дренными твои́ми моли́твами ко изба́вителю все́х, Предте́че Иоа́нне.

Богоро́дичен: Нахожде́ния лука́ваго и нече́стия, и рабо́ты де́монския изба́ви рабы́ Твоя́, Де́во, душе́ю и язы́ком Тя́ при́сно сла́вящих.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Изба́вителю все́х всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшыя, снизше́д ороси́л еси́, и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́ благослови́те, по́йте Го́спода.

Уны́ния мя́ сно́м одержи́ма, и мгло́ю зло́бы помрача́ема, све́тлою моли́твою твое́ю испра́ви, Предте́че, и да́ждь я́ко во дни́ доброде́телей благообра́зно ходи́ти.

Искуше́ний мя́ зима́ содержи́т, и страсте́й бу́ря смуща́ет мя́, ру́ку ми́ пода́ждь, Предте́че, возводя́щую души́ моея́ кора́бль ко приста́нищу покая́ния, моли́твами твои́ми.

И́же взе́млющаго ми́ру прегреше́ния, в ре́чных вода́х крести́л еси́, зо́л мои́х бе́здну изсуши́ струя́ми моли́тв твои́х, блаже́нне Иоа́нне Предте́че.

Ви́дев Ду́х Святы́й, слы́шал еси́ гла́с роди́телев свиде́тельствующь, Предте́че, тобо́ю неизрече́нно креща́емому Иису́су: Его́же моли́ спасти́ на́с.

Богоро́дичен: Я́ко исто́чник на́шего обновле́ния, сокруше́ннаго мя́ приложе́ньми змие́выми всего́ обнови́: я́ко да ве́рою и любо́вию Тя́ ублажа́ю, Богоро́дице Де́во всенепоро́чная.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть: Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́, те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Кре́пость моя́ и пе́ние Христо́с Госпо́дь, Его́же моли́, блаже́нне Предте́че, на стра́сти мя́ укрепи́ти, и на вся́кия прило́ги бесо́вския, и да́ждь Боже́ственную де́лати во́лю: я́ко да тя́ любо́вию ублажа́ю при́сно.

Кра́сная го́рлица, ла́стовица сладкоглаго́ливая, яви́лся еси́, Боже́ственный Предте́че, весну́ возвеща́я Боже́ственную Христа́: Его́же моли́, изба́вити мя́ зимы́ душетле́нныя и бу́ри грехо́вныя, молю́ся тебе́.

Взыгра́вся в ложесна́х ма́терних, возвести́л еси́ от Де́вы возсия́вшаго: Того́ моли́ плотска́я моя́ двиза́ния умертви́ти, умерщвля́ющая мя́, и испо́лнити ра́дости се́рдце мое́, я́ко да пою́ тя, Боже́ственный Предте́че.

Богоро́дичен: Благолюби́ваго ро́ждши Бо́га, благолюби́вая Богоро́дице, Того́ моли́ вся́кия мя́ изба́вити зло́бы, и к Нему́ сотвори́ти се́рдце рачи́тельно, плотско́е сладостра́стие возненави́девша, да в пе́снех велича́ю Тя́.

Свети́лен.

Я́коже у́тро возсия́л еси́ Боголе́пно пред со́лнцем сла́вы, блаже́нне Предте́че, от престаре́вшихся непло́дове и ста́рца иере́а: пропове́дал еси́ от Де́вы Госпо́дне рожде́ние, на избавле́ние ро́да земна́го, те́м любо́вию воспева́ем, и поклоня́емся, Крести́телю, всечестно́му [и́мярек] твоему́.

Богоро́дичен: Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша, му́ченицы Богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице Пречи́стая, я́сно испове́даша Бо́га все́х: с ни́миже Тя́ велича́ем, Тобо́ю на́с изба́вльшаго дре́вняго осужде́ния.

На хвали́тех стихи́ры, гла́с 4:

Име́я к Бо́гу дерзнове́ние, рожде́нных все́х бо́льши, Предте́че, того́ моли́ всегда́, с ве́рою призыва́ющих тя́, обраще́ние на́м да́ти, и вину́ покая́ния, я́ко да тя́ воспева́ем при́сно спаса́еми. [Два́жды.]

Нарече́н бы́л еси́ проро́к от ложе́сн, от утро́бы пропове́дник, предте́ча и апо́стол: де́моном у́бо пре́дана мя́ су́ща, и греху́ раба́ многоде́йственна, от обои́х мя́ изба́ви, я́ко кре́пкий во́ин, да твое́ ско́рое пропове́даю заступле́ние.

Лопа́та сы́й Боже́ственнаго Ду́ха, плевелови́дныя нра́вы разве́й от се́рдца моего́: дея́ния же Боже́ственная, я́ко пшени́цу от Мене́ собери́ в жи́тницу Бо́жию, я́ко да пи́ща Влады́це благопотре́бна бу́ду, блаже́нне, тобо́ю хода́таем обогаща́яся, Христо́в Крести́телю.

Сла́ва, гла́с 8:

Подоба́ет Иоа́нну благово́ние, подоба́ет Крести́телю пе́сней красота́: се́й бо пропове́да нача́ток на́шего спасе́ния, взыгра́выйся во чре́ве, и вопия́ в пусты́ни: пока́йтеся! Царе́в во́ин предте́ча благода́ти, А́гнца провозвеща́я, и Спа́са моля́ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы ра́б Твои́х, и изба́ви на́с от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

На литурги́и блаже́нна от кано́на, пе́снь 3-я и 6-я.


Источник: Минея общая – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с. ISBN 5-94625-045-0

Комментарии для сайта Cackle