[Глава 6] Слу́жба о́бща святы́х оте́ц, на собо́ры

Пое́м в неде́лю седму́ю по Па́сце: И иу́лиа в 16 де́нь, по па́мяти свята́го священному́ченика Афиноге́на: И окто́вриа в 11, по па́мяти свята́го апо́стола Фили́ппа.

В суббо́ту ве́чера, на Го́споди воззва́х, стихи́ры, гла́с 6.

Подо́бен: Отча́янная:

Из чре́ва роди́лся еси́ пре́жде денни́цы, от Отца́ безма́терен пре́жде ве́к, а́ще и А́рий тва́рь Тя́, а не Бо́га сла́вит, де́рзостию смеша́я Тя́ зижди́теля тва́рем безу́мно, вещество́ огня́ ве́чнаго себе́ сокро́вищствуяй: но собо́р, и́же в Нике́и, Сы́на Бо́жия Тя́ пропове́да, Го́споди, Отцу́ и Ду́ху сопресто́льна.

Кто́ Твою́, Спа́се, ри́зу раздра́? А́рий, Ты́ ре́кл еси́, и́же Тро́ицы пресече́ единочестно́е нача́ло в разделе́ния. Се́й отве́рже Тя́ бы́ти Еди́наго от Тро́ицы: се́й и Несто́риа учи́т Богоро́дицу не глаго́лати, но собо́р, и́же в Нике́и, Сы́на Бо́жия Тя́ пропове́да, Го́споди, Отцу́ и Ду́ху сопресто́льна.

В бре́г па́дает греха́, А́рий возненави́девый све́та ви́дети, и Боже́ственною растерза́ется у́дицею вну́тренних, все́ изда́ти существо́ и ду́шу ну́жно, други́й Иу́да бы́в нра́вом и о́бразом. Но собо́р, и́же в Нике́и, Сы́на Бо́жия Тя́ пропове́да, Го́споди, Отцу́ и Ду́ху сопресто́льна.

А́рий безу́мный Пресвяты́я Тро́ицы пресече́ единонача́лие в три́ беззако́нная же и несра́сленная существа́. Те́мже отцы́ Богоно́снии соше́дшеся усе́дно, ре́вностию разжиза́еми, я́коже Фесви́тянин Илиа́, духо́вным посека́ют мече́м, студу́ научи́вшаго ху́льника, я́коже Ду́х веща́ше.

Сла́ва, гла́с 6:

Та́инственныя дне́сь Ду́ха трубы́, Богоно́сныя отцы́ восхва́лим, песнопе́вшыя посреде́ це́ркве, пе́снь сли́чную богосло́вия, Тро́ицу еди́ну непреме́нную, существо́ же и Божество́, низложи́тели А́риевы и правосла́вных побо́рники, моля́щыяся всегда́ Го́споду поми́ловатися душа́м на́шым.

И ны́не, Богоро́дичен:

Кто́ тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во:

Вхо́д. Проки́мен дне́.

Бытия́ чте́ние. [Глава́ 14].

Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бы́сть Ло́т брата́ничь его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмьна́десять, и погна́ во сле́д и́х да́же до Да́на. И нападе́ на ня́ но́щию са́м, и о́троцы его́ с ни́м: и порази́ и́х, и гони́ и́х до Хова́ла, е́же е́сть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ содо́мскаго, и Ло́та брата́нича своего́ возврати́, и вся́ име́ния его́, и жены́ и лю́ди. Изы́де же ца́рь содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ врати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго, и с царьми́ и́же с ни́м, во удо́ль Са́вин: сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к ца́рь сали́мский изнесе́ хле́бы и вино́: бя́ше же свяще́нник Бо́га вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гом вы́шним, и́же созда́ не́бо и зе́млю: и благослове́н Бо́г вы́шний, и́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Втора́го зако́на чте́ние [глава́ 1].

Во дне́х о́нех, рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю: вше́дше насле́дуйте зе́млю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шым, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову да́ти и́м, и се́мени и́х по ни́х. И реко́х к ва́м во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти ва́с. Госпо́дь Бо́г на́ш умно́жил вы́ е́сть, и се́ есте́ дне́сь я́ко зве́зды небе́сныя мно́жеством. Госпо́дь Бо́г оте́ц на́ших да приложи́т ва́м, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т ва́с, я́коже глаго́ла ва́м. И взя́х от ва́с му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих и́х владе́ти над ва́ми тысященача́льники, и стонача́льники, и пятдесятонача́льники, и десятонача́льники, и писмоводи́тели судия́м ва́шым. И запове́дах судия́м ва́шым во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших, и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́ и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши, и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко су́д Бо́жий е́сть.

Втора́го зако́на чте́ние. [Глава́ 10].

Во дне́х о́нех, рече́ Моисе́й к сыно́м изра́илевым: Се́ Го́спода Бо́га Твоего́ не́бо, и не́бо небесе́, земля́ и вся́ ели́ка су́ть на не́й. Оба́че отцы́ ва́шя произво́ли Госпо́дь люби́ти я́: и избра́ се́мя и́х по ни́х ва́с па́че все́х язы́к, в де́нь се́й. И обре́жите жестосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́шя не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бо́г на́ш, се́й Бо́г бого́в, и Госпо́дь господе́й: Бо́г вели́кий и кре́пкий, и стра́шный, и́же не диви́тся лицу́ ниже́ взе́млет да́р. Творя́й су́д прише́льцу и сироте́ и вдове́, и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хле́б и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ еги́петстей. Го́спода Бо́га Твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и и́менем Его́ клене́шися. То́й хвала́ твоя́, и То́й Бо́г тво́й, и́же сотвори́ тебе́ вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

На лити́и стихи́ра хра́ма. Сла́ва, гла́с 3:

Апо́стольских преда́ний изве́стнии храни́телие бы́сте святи́и отцы́: Святы́я бо Тро́ицы Единосу́щное, правосла́вно пропове́давше, А́риево хуле́ние собо́рне низложи́сте, с ни́мже и Македо́ниа духобо́рца обличи́вше, осуди́сте Несто́риа, Евти́хиа и Диоско́ра, Саве́ллиа же и Севи́ра безгла́внаго: и́хже пре́лести изба́витися на́м испроси́те, нескве́рну на́шему житию́ в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.

И ны́не, Богоро́дичен: Без се́мене от Боже́ственнаго:

На стихо́вне окто́иха.

Сла́ва, отце́м, гла́с 4:

Моле́бную па́мять дне́сь Богоно́сных отце́в, от всея́ вселе́нныя собра́вшихся, во све́тлем гра́де Нике́йстем правосла́вных собра́ния, благоче́ствующе ве́рно пра́зднуем: си́и бо лю́таго А́риа безбо́жное веле́ние благочестному́дренне низложи́ша, и от собо́рныя це́ркве собо́рне того́ изгна́ша: и я́сно Сы́на Бо́жия единосу́щна и соприсносу́щна пре́жде ве́к су́ща, все́х научи́ша испове́дати, во изъображе́нии ве́ры изве́стно и благоче́стно сие́ изложи́вше, те́мже и мы́ Боже́ственным и́х повеле́нием после́дствующе, изве́стно ве́рующе слу́жим, со Отце́м Сы́ну, и Ду́ху Всесвято́му во Еди́ном Божестве́, Тро́ице единосу́щней.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

На благослове́нии хле́бов: Тропа́рь: Богоро́дице Де́во: [Два́жды.]

И отце́в, гла́с 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же на́ш, свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый, и те́ми ко и́стинней ве́ре вся́ ны́ наста́вивый: Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́. [Еди́ножды.]

На у́трени,

на Бо́г Госпо́дь, тропа́рь воскре́сн два́жды.

Сла́ва, отце́в.

И ны́не, Богоро́дичен: И́же на́с ра́ди рожде́йся:

По кафи́смах седа́льны окто́иха.

Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4, и Кре́стовоскре́сн на 2, и Богоро́дице на 2, и отце́в на 6. [Творе́ние свяще́ннаго и вселе́нскаго патриа́рха ки́р ге́рмана.] Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

И́же от Нике́и, я́коже от не́коего небесе́, всю́ду возгреме́вше Сло́во Жива́го Отца́, и Сего́ показа́вше враги́ гро́мом избие́ны, свяще́нными словесы́ да почту́тся.

Духобо́рцев ду́х лука́вый, Святы́м Ду́хом Христо́с от Своея́ Це́ркве дале́че отгна́, вторы́м де́йством Собо́ра совокупи́в.

Христобо́рца пре́лесть изгна́ Несто́риа, Кири́лл Собо́ра нача́льник, и́же я́сно Де́ву Мари́ю испове́да Бо́гу Ма́терь Чи́стую.

Богоро́дичен: Несозда́нныя Тро́ицы Еди́наго Христа́ во двою́ естеству́ и хоте́нию, Чи́стая, ражда́еши, соедине́ние челове́ком и А́нгелом Тебе́ ра́ди соде́лавшаго.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Тва́ри служи́тель я́влься А́рий безу́мный, и Македо́ний па́ки ме́рзок я́влься в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.

Седмию́ собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц честну́ю це́рковь уясни́л еси́, Христе́, я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тму́ прогна́в дале́че.

Ста́до Твое́, Сло́ве, погубля́ет многообра́зная кра́ста еретико́в: па́стырие же Твои́х слове́сных ове́ц уче́нием сие́ премени́ша.

Богоро́дичен: Еди́наго родила́ еси́, Пречи́стая, от несозда́нныя Тро́ицы, во двою́ существу́ и хоте́нию: Его́же о́бразу честно́му покланя́емся благода́ти исполня́еми.

Конда́к и и́кос воскре́сн.

Та́же седа́лен отце́в, гла́с 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы ми́ру яви́стеся на земли́, вои́стинну блаже́ннейшии, отцы́ Боговеща́ннии, изсуши́вше е́реси ху́льных языковре́дий, и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния. Те́мже я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся спасти́ся на́м. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м, истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́, и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь Боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ главу́ воздвиго́ша, Спа́се, вма́ле, но а́бие падо́ша не терпя́ще гла́са тру́б духо́вных.

Со́лнца со́лнцы сугу́бо озари́ша, Сы́н и Ду́х от Отца́, несозда́нни, собезнача́льни: обои́м Оте́ц еди́н вино́вен ве́руется.

Се́дмь у́бо духо́в, и́же почи́ша на Христе́, Иса́иа сие́ рече́: на седми́х же собо́рех почи́ Христо́с, со Отце́м и Боже́ственным ду́хом.

Богоро́дичен: Бо́га родила́ еси́ пло́ть носи́вшаго от чи́стых Твои́х крове́й, Отрокови́це чи́стая: то́же сугу́ба естество́м, во ипоста́си же еди́ней, отцы́ пропове́даша.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́шы любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Боже́ственный виногра́д Христо́в, и́же от Еги́пта пренесе́н, те́мнаго отча́янна губи́теля зве́рие пе́рвее пояда́ху: пра́щею же святы́х оте́ц дале́че отгна́шася.

Боже́ственным сия́нием трисия́нным, у́м просве́щше честни́и отцы́, еди́наго пропове́даша честны́я Тро́ицы Христа́ Го́спода, сугу́ба естествы́ и хоте́нии.

Тро́ичен: В ве́щных, я́коже в серафи́мских му́дрыми отцы́, о Тро́ице, це́рковь онебеси́ся, трисвяту́ю пе́снь при́сно Тебе́ пою́щи, собира́ет Тро́ическое Твое́ еди́но Божество́.

Богоро́дичен: Ма́ти и раба́ Твоего́ Сы́на была́ еси́, Си́стая: и́бо и́же из Тебе́ пре́жде Тебе́ бя́ше, я́ко соде́тель Тво́й, Его́же во двою́ существу́ познава́ем, и соединя́ем Сло́вом ипоста́сным.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Бо́г бого́в Госпо́дь, Дави́д пре́жде воспе́в глаго́ла, и призва́ от восто́к, от коне́ц всея́ земли́ да́же до за́пад и́х, вселе́нския собо́ры оте́ц назна́менуя.

Се́дмь столпо́в утверди́ прему́дрость Бо́жия, твою́ це́рковь Влады́ко, седмочи́сленными собо́ры свяще́нных оте́ц, неукло́нну соблюда́ему от вся́ких ересе́й.

Сты́д лица́ да покры́ет Евти́ха и Диоско́ра, слия́ние буесло́вящих естества́ Христо́ва: не в привиде́нии бо, но во обоже́нии естество́ земноро́дных прия́т.

Богоро́дичен: Да во́змется Несто́рий в евре́йския те́мныя собо́ры, и язы́к же отсече́тся ху́льный: Бо́га бо роди́ Де́ва Мари́а, плотоно́сца на́м.

Конда́к, гла́с 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Апо́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты, Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша: я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́ну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

И́кос: Высо́ким пропове́данием, Бо́жию це́рковь услы́шим вопию́щу: жа́ждай да гряде́т ко мне́, и пие́т ча́шу, ю́же держу́, ча́ша е́сть прему́дрости, сие́ питие́ и́стины, сло́вом почерпо́х, во́ду пролива́ющую не прекосло́вия, но испове́дания, ю́же пия́ ны́нешний Изра́иль, Бо́га зри́т веща́юща: ви́дите ви́дите, я́ко Са́м А́з е́смь, и не пременя́юся: А́з Бо́г пе́рвый, А́з же и по си́х, и ра́зве Мене́ не́сть ино́го отню́д, отсю́ду причаща́ющиися, насы́тятся, и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла а́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Вавило́нскаго у́бо зми́я разрази́ Дании́л пе́рвее, моли́твами же оте́ц прося́деся лю́тый еги́петский зми́й, я́ве А́рий, пояда́ющий Христо́во ста́до.

Непроще́нным нече́стием негодова́ во́лк Македо́ний, прирази́вся ду́ху, обожа́ющему челове́ки, и вся́ ба́нею креще́ния на пе́рвую добро́ту вообража́ющи ве́рныя.

Диоско́р, и Евти́х, и Севи́р левиафа́н, трие́ слива́ющии и смеша́ющии Христо́ва существа́ смеше́нием у́мным, к Тро́ице честне́й прирази́шася де́рзостию.

Богоро́дичен: Плотска́го Твоего́ зра́ка о́браз, Влады́ко, че́стно облобыза́ем, и Ма́тере Твоея́, и святы́х все́х по́честь ве́дяще пра́вым по́мыслом, преходи́ти до́бре к первообра́зному.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти, Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Я́коже еди́наго ко́рене О́трасли Богоса́дны, Сы́н и Ду́х возсия́вше: и́бо Оте́ц единовино́вен е́сть, безле́тный безле́тным ли́цам единоче́стен.

Из чре́ва невеще́ственна безле́тно возсия́л еси́, Единосу́щное Сло́во Отцу́ и Ду́ху, но на́с ра́ди в ле́тнюю всели́ся веще́ственную утро́бу еди́ныя Богоро́дицы.

Разже́нныя стре́лы огне́м духо́вным, в студе́ная сердца́ враго́в вонзо́шася еретико́в, и на сме́рть удави́ша и́х совокупле́нии оте́ц седмочи́сленных и Боже́ственных.

Богоро́дичен: Не ли́цы еди́наго Христа́ сла́вим, не смеше́нием существа́ сего́ соединя́ем: еди́н бо сы́й и то́йже лице́м, раздвоя́ется естествы́, Де́во, Тво́й Сы́н и соде́тель.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком не возмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти: Тобо́ю же, всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.

Не подоба́ет приложи́ти, или́ оста́вити что́ свяще́ннаго преда́ния правосла́вныя на́шея ве́ры: в не́йже бо ве́рно крести́хомся. А и́же преложи́тели сея́ ве́ры, впра́вду пре́дани бу́дут преще́нию прокля́тия.

Ра́достию се́рдца вси́ взыгра́им, свяще́нныя собо́ры оте́ц совоку́пльше: те́х бо ра́ди све́т ви́дехом правосла́вия. Свети́льницы бо яви́шася, вся́ наставля́юще к пра́вым уче́ния обре́тением.

Душа́м испро́сим очище́ние, и благоче́стно житие́ препроводи́ти потщи́мся: я́ко да прича́стницы бу́дем святы́м отце́м, и́же скры́ша пра́вых уче́ний бога́тство на́м ча́дом и́х.

Богоро́дичен: Бо́г от боку́ твое́ю возсия́, Ма́ти Бо́жия, и челове́ческий ро́д обожи́, и сла́вы своея́ сподо́би, и насле́дники вся́ показа́, и́же Тя́ Богоро́дицу вои́стинну при́сно пропове́дающыя.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Оте́ц Боже́ственных дне́сь па́мять пра́зднующе, моле́ньми те́х мо́лим, Всеще́дре: вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди, и вся́ сподо́би Отца́, Сло́во, сла́вити, и Всесвята́го Ду́ха.

Богоро́дичен.

Подо́бен:

Ра́дуйся, Бо́жия пала́то, ра́дуйся, Горо́ присе́нная. Ра́дуйся, Неопали́мая купино́. Ра́дуйся, Престо́ле сла́вы. Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо. Ра́дуйся, Ру́чко всезлата́я, ра́дуйся, Свети́льниче всесве́тлый. Ра́дуйся, Ле́гкий о́блаче, Де́во Ма́ти Мари́е.

На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и отце́в 4. Гла́с 6.

Подо́бен: Всю́ отложи́вше:

Все́ собра́вше ꙳ душе́вное худо́жество, ꙳ и Боже́ственным Ду́хом сразсмотри́вше, ꙳ небе́сный и честны́й симво́л ве́ры, ꙳ честни́и отцы́ Богопи́санне начерта́ша, ꙳ в не́мже я́вственнейше, ꙳ ро́ждшему собезнача́льнаго сло́ва науча́ют, ꙳ и всеи́стинно единосу́щнаго: ꙳ апо́стольским после́дующе я́ве уче́нием, ꙳ благосла́внии и пребога́тии, ꙳ вои́стинну и Богому́дрии. [Два́жды.]

Сти́х: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Все́ прие́мше ꙳ у́мное сия́ние Свята́го Ду́ха, ꙳ преесте́ственное благосло́вие, ꙳ кра́ткими глаго́лы, и мно́гим ра́зумом, ꙳ Богодухнове́нно провеща́ша, ꙳ я́ко Христо́вы пропове́дницы, ꙳ ева́нгльских предста́телие уче́ний блаже́ннии: ꙳ и благочести́вых преда́ний, ꙳ свы́ше прие́мше си́х открове́ние я́ве, и просве́щшеся изложи́ша ве́ру Богонауче́нную.

Сти́х: Собери́те ему́ преподо́бныя его́.

Все́ собра́вше ꙳ па́стырское иску́сство, ꙳ и я́рость подви́гше ны́не пра́веднейшую, ꙳ отмсти́тельне тя́жкия отгна́ша и па́губныя во́лки, ꙳ пра́щею ду́ха изве́ргше ꙳ от церко́внаго исполне́ния, ꙳ па́дшыя я́ко к сме́рти, ꙳ и я́ко неисце́льно неду́говавшыя, Боже́ственнии па́стырие, ꙳ я́ко раби́ и́стиннейшии Христо́вы, ꙳ и Боже́ственнаго пропове́дания ꙳ таи́нницы свяще́ннейшии.

Сла́ва, гла́с 8. [Гео́ргиа Никомиди́йскаго:]

Святы́х отце́в ли́к от коне́ц вселе́нныя сте́кшийся, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го еди́но существо́ научи́ша, и естество́, и та́йну богосло́вия я́сно преда́ша це́ркви. И́хже похваля́юще ве́рою ублажи́м, глаго́люще: о Боже́ственный по́лче, Богоглаго́ливии ору́жницы ополче́ния Госпо́дня! зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя тве́рди: та́инственнаго Сио́на необори́мии столпи́: миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии: всезлата́я уста́ сло́ва, нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние, приле́жно моли́теся о душа́х на́ших.

И ны́не: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во:

Славосло́вие вели́кое:

По трисвято́м тропа́рь воскре́сн то́чию. Ектении́, И отпу́ст. И оглаше́ние студи́тово. И исхожде́ние в притво́р. Сла́ва, и ны́не, стихи́ра ева́нгльская, и ча́с 1: и коне́чный отпу́ст.

На часе́х тропа́рь воскре́сн. Сла́ва отце́в. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче на́ш: Конда́к воскре́сн.

На литурги́и, Блаже́нна окто́иха на 6, и отце́в, пе́снь 3-я, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сн, и отце́в. Та́же конда́к воскре́сн. Сла́ва, отце́в: И ны́не, хра́ма Богоро́дицы, или́, Предста́тельство Христиа́н:

Проки́мен гла́са: И отце́в пе́снь, гла́с 4: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Апо́стол дне́, и отце́в, ко евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́иа, гла́са, и отце́в, гла́с 1: Бо́г бого́в Госпо́дь глаго́ла. Сти́х: Собери́те ему́ преподо́бныя его́.

Ева́нглие дне́, и отце́в, Иоа́нна, зача́ло 56.

Прича́стен: Хвали́те Го́спода с небе́с: И отце́в: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде.


Источник: Минея общая – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с. ISBN 5-94625-045-0

Комментарии для сайта Cackle