Азбука веры Православная библиотека Богослужение Служба во Святый и Великий Пяток. Последование утрени
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Служба во Святый и Великий Пяток. Последование утрени

← Последование малого повечерия

Последование царских часов →

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь Христа́ Своего́, услы́шит его́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́, я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́, я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м, я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́, я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих, я́ко уклони́ша на

Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рный лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102:142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своей. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́, я́ко стре́лы Твоя унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих, я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скренний мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жний мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущий ду́шу мою, и и́щущий зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния, я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мно́ю есть вы́ну, я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою, я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя. Аще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом будут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в но́щи пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоей отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых моих от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. о́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою, и истину Твою в погибели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от юности моей; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твой, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя и́мя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля юность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша, я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси Ангели Его, си́льнии кре́постию, творя́щий сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щий во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творениих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву, и́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И возглашает диакон, аще есть, или священник (во глас 8):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щий на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропарь, глас тойже:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во время пения тропаря совершается каждение всего храма.

Та́же ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Посем екклисиарх раздает свещи братии, ихже вжигают братия ко всякому Евангелию.

Диакон: И о сподо́битися на́м слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Ин.13:32–18:1).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

И чтет священник 1-е Евангелие Святых Страстей (зач. 46–58:1):

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ны́не просла́вися Сын Челове́ческий, и Бог просла́вися о Нем. А́ще Бог просла́вися о Нем, и Бог просла́вит Его́ в Себе́, и а́бие просла́вит Его́. Ча́дца, еще́ с ва́ми ма́ло есмь: взы́щете Мене́, и я́коже рех иуде́ем, я́ко а́може Аз иду́, вы не мо́жете приити́, и вам глаго́лю ны́не. За́поведь но́вую даю вам, да любите друг дру́га: я́коже возлюби́х вы, да и вы любите себе́. О сем разуме́ют вси, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате между́ собо́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, ка́мо и́деши? отвеща́ ему́ Иису́с: а́може Аз иду́, не мо́жеши ны́не по Мне ити́, последи́ же по Мне и́деши. Глаго́ла Ему́ Петр: Го́споди, почто́ не могу́ ны́не по Тебе́ ити́? Ны́не ду́шу мою за Тя положу́. Отвеща́ ему́ Иису́с: ду́шу ли твою за Мя положи́ши? Ами́нь ами́нь глаго́лю тебе́: не возгласи́т але́ктор, до́ндеже отве́ржешися Мене́ три́щи.

Да не смуща́ется се́рдце ва́ше: ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте. В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть: а́ще ли же ни, рекл бых вам: иду́ угото́вати ме́сто вам. И а́ще угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́, и пойму́ вы к Себе́: да иде́же есмь Аз, и вы бу́дете. И а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши? и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь Путь и и́стина, и Живо́т: никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. Аще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо: и отсе́ле позна́сте Его и ви́десте Его. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Го́споди, покажи́ нам Отца́ и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с ва́ми есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе! Ви́девый Мене́, ви́де Отца́: и ка́ко ты глаго́леши, покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть?

Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю: Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́ и Оте́ц во Мне: а́ще ли же ни, за та дела́ ве́ру ими́те Ми. Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о и́мени Мое́м, то сотворю́: да просла́вится Оте́ц в Сы́не. И а́ще чесо́ про́сите во и́мя Мое́, Аз сотворю́. Аще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те. И Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век: Дух и́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ зна́ет Его́: вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры, прииду́ к вам. Еще́ ма́ло, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя: я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете. В той де́нь разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас.

Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́ли́ их, той есть любя́й Мя, а любя́й Мя, возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м, и Аз возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Сам. Глаго́ла Ему́ Иу́да не Искарио́тский: Го́споди, и что бы́сть, я́ко нам хо́щеши яви́тися, а не ми́рови? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: а́ще кто лю́бит Мя, сло́во Мое́ соблюде́т: и Оте́ц Мой возлю́бит его́, и к нему́ прии́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма. Не любя́й Мя, слове́с Мои́х не соблюда́ет: и сло́во, е́же слы́шасте, несть Мое́, но посла́вшаго Мя Отца́. Сия́ глаго́лах вам, в вас сы́й. Уте́шитель же Дух Святы́й, Его́же по́слет Оте́ц во и́мя Мое́, Той вы научи́т всему́, и воспомяне́т вам вся, я́же рех вам. Мир оставля́ю вам, мир Мой даю́ вам: не я́коже мир дае́т, Аз даю́ вам.

Да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ни устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз рех вам: иду́ и прииду́ к вам. Аще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бы́сте у́бо, я́ко рех, иду́ ко Отцу́: о́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ е́сть. И ны́не рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми: гряде́т бо сего́ ми́ра князь, и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, о́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, та́ко творю́: воста́ните, и́дем отсю́ду.

Аз есмь Лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть. Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́: и всяку творя́щую плод отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас: я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь Лоза́, вы же ро́ждие: и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног: о́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. Аще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон я́коже розга́, и изсы́шет и собира́ют ю́, и во огнь влага́ют, и сгара́ет. Аще пребу́дете во Мне, и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут: ему́же а́ще хо́щете проси́те, и бу́дет вам. О сем просла́вися Оте́ц Мой, да плод мног сотворите́, и бу́дете Мои́ ученицы́.

Я́коже возлюби́ Мя Оте́ц, и Аз возлюби́х вас, бу́дите в любви́ Мое́й. Аще за́поведи Моя́ соблюде́те, пребу́дете в любви́ Мо́ей: якоже Аз за́поведи Отца́ Моего́ соблюдо́х, и пребыва́ю в Его́ любви́. Сия́ глаго́лах вам, да ра́дость Моя́ в вас бу́дет, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Сия́ есть за́поведь Моя́, да лю́бите друг дру́га, я́коже возлюби́х вы. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́. Вы дру́зи Мой есте́, а́ще творите́, ели́ка Аз запове́даю вам. Не ктому́ вас глаго́лю рабы́, я́ко раб не весть, что твори́т госпо́дь его́: вас же реко́х дру́ги, я́ко вся, я́же слы́шах от Отца́ Моего́, сказа́х вам. Не вы Мене́ избра́сте, но Аз избра́х вас, и положи́х: да вы и́дете, и плод принесе́те, и плод ваш пребу́дет: да его́же а́ще про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам.

Си запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. Аще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. Аще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. Аще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. Аще не бых прише́л, и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. Аще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненави́деша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во пи́санное в зако́не их: я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, и́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́.

Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы.

Но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте се, я́ко Аз рех вам: сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́: ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних сердца́ ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю: у́не есть вам, да Аз иду́. Аще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам: а́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он, обличи́т мир о гресе́, и о пра́вде, и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не. Егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину. Не о Себе́ бо глаго́лати и́мать, но ели́ка а́ще услы́шит, глаго́лати и́мать, и гряду́щая возвести́т вам. Он Мя просла́вит, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам.

Вся, ели́ка и́мать Оте́ц, Моя́ суть: сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́, и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам: вма́ле, и не ви́дите Мене́, и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя? и я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо, что сие́ есть е́же глаго́лет: вма́ле? Не ве́мы, что глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся между́ собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́? и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя? Ами́нь ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется: вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́, егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́: егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не: па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости ва́шея никто́же во́змет от вас: И в той день Мене́ не вопро́сите ничесо́же.

Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́. Проси́те, и прии́мите, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам: но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но Я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во и́мя Мое́ вопро́сите: и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю́ Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте, и ве́ровасте, я́ко Аз от Бо́га изыдо́х. Изыдо́х от Отца́, и приидо́х в мир: и па́ки оставля́ю мир, и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи никоея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся, и не тре́буеши, да кто Тя вопроша́ет: о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́дется ко́ждо во своя́, и Мене́ еди́наго оста́вите: и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́ глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате. В ми́ре ско́рбни бу́дете: но дерза́йте, я́ко Аз победа́х мир.

Сия́ глаго́ла Иису́с, и возведя́ о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: о́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный. Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю. И ны́не просла́ви Мя Ты, о́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, юже име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть, я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им: и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю: не о всем ми́ре молю, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся, Твоя́ суть и Твоя́ Моя́: и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и аз к Тебе́ гряду́, о́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою испо́лнену в себе́. Аз дах им сло́во Твое́, и мир возненави́де их, я́ко не су́ть от ми́ра, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Не молю́, да во́змеши их от ми́ра, но да соблюде́ши их от неприя́зни. От ми́ра не суть, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Святи́ их во и́стину Твою́: сло́во Твое́ и́стина есть.

Я́коже Мене́ посла́л еси́ в мир, и Аз посла́х и́х в мир. И за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя. Да вси еди́но суть, я́коже Ты, о́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в нас еди́но бу́дут: да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им: да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма́. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но, и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́, и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. о́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра, о́тче Пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́, Аз же Тя позна́х, и си́и позна́ша, я́ко Ты Мя посла́. И сказа́х им и́мя Твое́, и скажу́: да любы́, е́юже Мя еси́ возлюби́л, в них бу́дет, и Аз в них.

И сия́ рек Иису́с, изы́де со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, в о́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтет же сие первое Евангелие настоятель, прочии же священницы един по единому кийждо.

По чтении же Евангелия, лик поет антифоны.

Антифон 1, глас 8:

Кня́зи лю́дстии собра́шася на Го́спода, и на Христа́ Его́. (Дважды.)

Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя, Го́споди, Го́споди, не оста́ви Мене́. (Дважды.)

Чу́вствия на́ша чи́ста Христо́ви предста́вим, и я́ко дру́зи Его́, ду́ши на́ша пожре́м Его́ ра́ди, и не попече́ньми жите́йскими соугнета́емся я́ко Иу́да, но в кле́тех на́ших возопии́м: о́тче наш, И́же на небесе́х, от лука́ваго изба́ви нас. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Де́ва родила́ еси́ Неискусобра́чная, и Де́ва пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, Богоро́дице Мари́е, Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Де́ва родила́ еси́ Неискусобра́чная, и Де́ва пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, Богоро́дице Мари́е, Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.

Антифон 2, глас 6:

Тече́ глаго́ля Иу́да беззако́нным кни́жником: что мне хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Среди́ же совещава́ющих Сам стоя́л еси́ неви́димо Совещава́емый: Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша. (Дважды.)

Ми́лостию Бо́гови послу́жим, я́коже Мари́а на ве́чери, и не стя́жим сребролю́бия, я́ко Иу́да: да всегда́ со Христо́м Бо́гом бу́дем. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Его́же родила́ еси́, Де́во, неизрече́нно, вы́ну я́ко Человеколю́бца не преста́й моля́щи, да от бед спасе́т вся к Тебе́ прибегающий.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Его́же родила́ еси́, Де́во, неизрече́нно, вы́ну я́ко Человеколю́бца не преста́й моля́щи, да от бед спасе́т вся к Тебе́ прибегающий.

Антифон 3, глас 2:

Ла́зарева ра́ди воста́ния, Го́споди, оса́нна Тебе́ зва́ху де́ти евре́йския, Человеколю́бче. Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. (Дважды.)

На ве́чери Твое́й, Христе́ Бо́же, ученико́м Твои́м предглаго́лал еси́, еди́н от вас преда́ст Мя. Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. (Дважды.)

Иоа́нну вопроси́вшу: Го́споди, предая́й Тя кто есть? того́ хле́бом показа́л еси́. Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. (Дважды.)

На три́десятих сре́бреницех, Го́споди, и на лобза́нии льсти́вном, иска́ху иуде́е уби́ти Тя. Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. (Дважды.)

На умове́нии Твое́м, Христе́ Бо́же, ученико́м Твоим повеле́л еси́: си́це твори́те, я́коже ви́дите. Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. (Дважды.)

Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть, ученико́м Твоим, Христе́ Бо́же наш, глаго́лал еси́. Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Канонарх поет посреде церкви седален, глас 7:

На ве́чери ученики́ пита́я, и притворе́ние преда́ния ве́дый, на ней Иу́ду облича́л еси́, неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, позна́ти же всем хотя́, я́ко во́лею преда́лся еси́, да мир исхити́ши от чужда́го. Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Долготерпеливо, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На ве́чери ученики́ пита́я, и притворе́ние преда́ния ве́дый, на ней Иу́ду обличи́л еси́, неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, позна́ти же всем хотя́, я́ко во́лею преда́лся еси́, да мир исхити́ши от чужда́го. Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

На сицевых же седальнах не седим, но стояще поем я, за еже священнику совершати каждение малое (Евангелия на аналое, иконостаса и предстоящих).

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Ин.18:1–28).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 2-е Евангелие Святых Страстей (зач. 58):

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его. Ве́дяше же Иу́да предая́й Его ме́сто: я́ко мно́жицею собира́шеся Иису́с ту со ученики́ Свои́ми. Иу́да же прие́м спи́ру, и от архиере́й и фарисе́й слуги́, прии́де та́мо со свети́лы и свеща́ми и ору́жии. Иису́с же ве́дый вся гряду́щая Нань, изше́д рече́ им: кого́ и́щете? Отвеща́ша Ему́: Иису́са Назоре́я. Глаго́ла им Иису́с: Аз есмь. Стои́те же и Иу́да, и́же предая́ше Его́, с ни́ми. Да я́коже рече́ им, Аз есмь, идо́ша вспя́ть, и падо́ша на земли́. Па́ки же вопроси́ их Иису́с: кого́ и́щете? они́ же ре́ша: Иису́са Назоре́я. Отвеща́ Иису́с: рех вам, я́ко Аз есмь. А́ще у́бо Мене́ и́щете, оста́вите сих ити́. Да сбу́дется сло́во, е́же рече́: я́ко и́хже дал еси́ Мне, не погуби́х от них никого́же. Си́мон же Петр, имы́й нож, извлече́ его́ и уда́ри архиере́ова раба́, и уре́за ему́ у́хо десно́е: бе же имя рабу́ Малх. Рече́ же Иису́с Петро́ви: вонзи́ нож в но́жницу. Ча́шу ю́же даст Мне Оте́ц, не и́мам ли пи́ти ея́? Спи́ра же и ты́сящник, и слуги́ иуде́йский Я́ша Иису́са, и связа́ша Его́. И ведо́ша Его́ ко Анне пе́рвее: бе бо тесть Каиа́фе, и́же бе архиере́й ле́ту тому́. Бе же Каиа́фа да́вый сове́т иуде́ем, я́ко у́не е́сть еди́ному челове́ку умре́ти за лю́ди. По Иису́се же идя́ше Си́мон Петр, и друго́й учени́к: учени́к же той бе зна́емь архиере́ови, и вни́де со Иису́сом во двор архиере́ов. Петр же стоя́ше при две́рех вне. Изы́де у́бо учени́к той, и́же бе зна́емь архиере́ови, и рече́ две́рнице, и введе́ Петра́. Глаго́ла же раба́ две́рница Петро́ви: еда́ и ты учени́к еси́ Челове́ка Сего́? Глаго́ла он: несмь. Стоя́ху же раби́ и слуги́ огнь сотво́рше, я́ко зима́ бе, и гре́яхуся, бе же с ни́ми Петр стоя́ и гре́яся. Архиере́й же вопроси́ Иису́са о ученице́х Его́, и о уче́нии Его́. Отвеща́ ему́ Иису́с: Аз не обину́яся глаго́лах ми́ру: Аз всегда́ уча́х на со́нмищих, и в це́ркви, иде́же всегда́ иуде́е сне́млются: и тай не глаго́лах ничесо́же. Что Мя вопроша́еши? Вопроси́ слы́шавших, что глаго́лах им: се си́и ве́дят, я́же рех Аз. Сия́ же ре́кшу Ему́, еди́н от предстоя́щих слуг уда́ри в лани́ту Иису́са, рек: та́ко ли отвещава́еши архиере́ови? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще зле глаго́лах, свиде́тельствуй о зле: а́ще ли до́бре, что Мя бие́ши? Посла́ же Его́ Анна свя́зана к Каиа́фе архиере́ови. Бе же Си́мон Петр стоя́ и гре́яся. Ре́ша же ему́: еда́ и ты от учени́к Его́ еси́? Он же отве́ржеся, и рече́: несмь. Глаго́ла еди́н от раб архиере́ов, ю́жика сый, ему́же Петр уре́за у́хо: не аз ли тя ви́дех в вертогра́де с Ним? Па́ки у́бо Петр отве́ржеся, и а́бие пе́тел возгласи́.

Ведо́ша же Иису́са от Каиа́фы в прето́р, бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т па́сху.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Антифон 4, глас 5:

Днесь Иу́да оставля́ет Учи́теля, и прие́млет диа́вола, ослепля́ется стра́стию сребролю́бия, отпа́дает Све́та омраче́нный: ка́ко бо можа́ше зре́ти, свети́ло прода́вый на три́десятих сре́бреницех? Но нам возсия́ страда́вый за мир, к Нему́же возопии́м: пострада́вый и сострада́вый челове́ком, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Дважды.)

Днесь Иу́да притворя́ет богоче́стие, и отчужда́ется дарова́ния, сый учени́к, быва́ет преда́тель: во обы́чном лобза́нии лесть покрыва́ет, и предпочита́ет Влады́чния любве́, несмы́сленно рабо́тати сребролю́бию, наста́вник быв собо́рища беззако́ннаго: мы же иму́ще спасе́ние Христа́, Того́ просла́вим. (Дважды.)

Глас 1: Братолю́бие стя́жим я́ко во Христе́ бра́тия, а не неми́лостивное е́же к бли́жним на́шим: да не я́ко раб осу́димся неми́лостивый, пе́нязей ра́ди, и я́ко Иу́да раска́явшеся, ничто́же по́льзуемся. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пресла́вная о Тебе́ глаго́лашася везде́, я́ко родила́ еси́ пло́тию всех Творца́, Богоро́дице Мари́е, Всепе́тая и Неискусобра́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная о Тебе́ глаго́лашася везде́, я́ко родила́ еси́ пло́тию всех Творца́, Богоро́дице Мари́е, Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Антифон 5, глас 6:

Учени́к Учи́теля соглаша́ше це́ну, и на три́десятих сре́бреницех продаде́ Го́спода, лобза́нием льсти́вным предая́ Его́ беззако́нником на смерть. (Дважды.)

Днесь глаго́лаше Зижди́тель небесе́ и земли́ Свои́м ученико́м: прибли́жися час, и приспе́ Иу́да предая́й Мене́, да никто́же отве́ржется Мене́, ви́дя Мя на Кресте́ посреде́ двою́ разбо́йнику: стражду́ бо я́ко челове́к, и спасу́ я́ко Человеколю́бец, в Мя ве́рующия. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неизрече́нно в после́дняя заче́ншая и ро́ждшая Созда́теля Твоего́, Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Неизрече́нно в после́дняя заче́ншая и ро́ждшая Созда́теля Твоего́, Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Антифон 6, глас 7:

Днесь бдит Иу́да преда́ти Го́спода, Преве́чнаго Спа́са ми́ра, И́же от пяти́ хлеб насы́тившаго мно́жества. Днесь беззако́нный отмета́ется Учи́теля, учени́к быв, Влады́ку предаде́: сребро́м продаде́, ма́нною насы́тившаго челове́ка. (Дважды.)

Днесь Кресту́ пригвозди́ша иуде́е Го́спода, пресе́кшаго мо́ре жезло́м, и прове́дшаго их в пусты́ню. Днесь копие́м ре́бра Его́ прободо́ша, я́звами ра́нившаго их ра́ди Еги́пта: и же́лчию напои́ша, ма́нну пи́щу им одожди́вшаго. (Дважды.)

Го́споди, на стра́сть во́льную прише́д, вопия́л еси́ ученико́м Твои́м: а́ще и еди́наго часа́ не возмого́сте бде́ти со Мно́ю, ка́ко обеща́стеся умре́ти Мене́ ра́ди? Поне́ Иу́ду зри́те, ка́ко не спит, но тщи́тся преда́ти Мя беззако́нным. Воста́ните, моли́теся, да не кто Мене́ отве́ржется, зря Мене́ на Кресте́. Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуйся, Богоро́дице, невмести́маго в небесе́х вмести́вшая во утро́бе Твое́й, ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание. Е́юже нам возсия́ Емману́ил: ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Богоро́дице, невмести́маго в небесе́х вмести́вшая во утро́бе Твое́й, ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание. Е́юже нам возсия́ Емману́ил: ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Таже, ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко благослови́ся и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже поет канонарх седален, глас 7:

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? Еда́ дарова́ния исцеле́ний лиши́? Еда́ со о́неми вечеря́в, тебе́ от трапе́зы отри́ну? Еда́ ины́х но́ги умы́в, твои́ же презре́? О коли́ких благ непа́мятлив был еси́! И твой у́бо неблагода́рный облича́ется нрав, Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние и ве́лия ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? Еда́ дарова́ния исцеле́ний лиши́? Еда́ со о́неми вечеря́в, тебе́ от трапе́зы отри́ну? Еда́ ины́х но́ги умы́в, твои́ же презре́? О коли́ких благ непа́мятлив был еси́! И твой у́бо неблагода́рный облича́ется нрав, Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние и ве́лия ми́лость.

Диакон: И о сподо́битися на́м слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мф.26:57–75).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 3-е Евангелие Святых Страстей (зач. 109):

Во вре́мя о́но, во́ини е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убиют Его́. И не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, ре́ста: Сей рече́: могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю. И воста́в архиере́й рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом Живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы свои́, глаго́ля: я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Они́ же отвеща́вше ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, о́вин же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́: кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко враго́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою, я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щий, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твои́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тел возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́, я́ко пре́жде да́же пе́тел не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́: и изше́д вон, пла́кася го́рько.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Антифон 7, глас 8:

Е́мшим Тя беззако́нным, претерпева́я, си́це вопия́л еси́ Го́споди: а́ще и порази́сте Па́стыря, и расточи́сте двана́десять ове́ц ученики́ Моя́, можа́х вя́щше не́жели двана́десяте легео́нов предста́вити Ангелов: но долготерплю́, да испо́лнятся, я́же яви́х вам проро́ки Мои́ми, безве́стная и та́йная. Го́споди, сла́ва Тебе́. (Дважды.)

Три́щи отве́ргся Петр, а́бие рече́нное ему́ разуме́, но принесе́ к Тебе́ сле́зы покая́ния: Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко врата́ спаси́тельная, и рай кра́сный, и све́та присносу́щнаго о́блак, су́щую Святу́ю Де́ву воспои́м вси глаго́люще Ей, е́же ра́дуйся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко врата́ спаси́тельная, и рай кра́сный, и све́та присносу́щнаго о́блак, су́щую Святу́ю Де́ву воспои́м вси глаго́люще Ей, е́же ра́дуйся.

Антифон 8, глас 2:

Рцы́те, беззако́ннии, что слы́шасте от Спа́са на́шего? Не зако́н ли положи́, и проро́ческая уче́ния? ка́ко у́бо помы́слисте Пила́ту преда́ти, и́же от Бо́га, Бо́га Сло́ва, и Изба́вителя ду́ш на́ших. (Дважды.)

Да ра́спнется, вопия́ху Твои́х дарова́ний при́сно наслажда́ющийся, и злоде́я вме́сто Благоде́теля проша́ху прия́ти, пра́ведников уби́йцы: молча́л же еси́, Христе́, терпя́ их суровство́, пострада́ти хотя́ и спасти́ на́с, я́ко Человеколю́бец. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося, моли́ Богоро́дице

Де́во: Мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося, моли́ Богоро́дице Де́во: мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Антифон 9, глас 3:

Поста́виша три́десять сре́бреников, це́ну Цене́ннаго, Его́же оцени́ша от сыно́в Изра́илевых. Бди́те и моли́теся, да не вни́дете во искуше́ние, дух у́бо бодр, плоть же немощна́, сего́ ра́ди бди́те. (Дважды.)

Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта. Ты же, Го́споди, возста́ви Мя, и возда́м им. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же от язы́к, пое́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, я́ко Христа́ Бо́га на́шего родила́ еси́, от кля́твы челове́ки Тобо́ю свобо́ждшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́же от язы́к, пое́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, я́ко Христа́ Бо́га на́шего родила́ еси́, от кля́твы челове́ки Тобо́ю свобо́ждшаго.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже поет канонарх седален, глас 8:

О ка́ко Иу́да иногда́ Твой учени́к, преда́тельству поуча́шеся на Тя, свечеря́ льсти́вно, наве́тник и непра́ведник, шед рече́ свяще́нником: что ми подае́те, и преда́м вам о́наго, зако́н разори́вшаго и оскверни́вшаго суббо́ту? Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О ка́ко Иу́да иногда́ Твой учени́к, преда́тельству поуча́шеся на Тя, свечеря́ льсти́вно, наве́тник и непра́ведник, шед рече́ свяще́нником: что ми подае́те, и преда́м вам о́наго, зако́н разори́вшаго и оскверни́вшаго суббо́ту? Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Ин.18:28–19:16).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 4-е Евангелие Святых Страстей (зач. 59–60):

Во вре́мя о́но, ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р: бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т па́сху. Изы́де же Пила́т к ним вон, и рече́: ку́ю речь прино́сите на Челове́ка Сего́? Отвеща́ша и ре́ша ему́: а́ще не бы был Сей злоде́й, не бы́хом пре́дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́т: поими́те Его́ вы, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Ре́ша же ему́ иуде́е: нам не досто́ит уби́ти никого́же. Да сло́во Иису́сово сбу́дется, е́же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Вни́де же па́ки Пила́т в прето́р, и гласи́ Иису́са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь Иуде́йск? Отвеща́ ему́ Иису́с: о себе́ ли ты сие́ глаго́леши, или́ ини́и тебе́ реко́ша о Мне? Отвеща́ Пила́т: еда́ аз жидови́н есмь? Род Тво́й и архиере́е преда́ша Тя мне, что еси́ сотвори́л? Отвеща́ Иису́с: Ца́рство Мое́ несть от ми́ра сего́. А́ще от ми́ра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́дан бых был иуде́ем: ны́не же Ца́рство Мое́ несть отсю́ду. Рече́ же Ему́ Пила́т: у́бо Царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́с: ты глаго́леши, я́ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́хся, и на сие́ приидо́х в мир, да свиде́тельствую и́стину, и всяк, и́же есть от и́стины, послу́шает гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́т: что есть и́стина? И сие́ рек, па́ки изы́де ко иуде́ем, и глаго́ла им: аз ни еди́ный вины́ обрета́ю в Нем. Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ на Па́сху: хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву: бе же Вара́вва разбо́йник.

Тогда́ у́бо Пила́т поя́т Иису́са, и би Его́. И во́ини спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша Ему́ на главу́, и в ри́зу багря́ну облеко́ша Его́, и глаго́лаху: ра́дуйся, Царю Иуде́йский! И бия́ху Его́ по лани́тома. Изы́де же па́ки вон Пила́т, и глаго́ла им: се извожу́ Его́ вам вон, да разуме́ете, я́ко в Нем ни еди́ный вины́ обрета́ю. Изы́де же вон Иису́с, нося́ терно́вен вене́ц и багря́ну ри́зу. И глаго́ла им: Се Челове́к. Егда́ же ви́деша Его́ архиере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: пойми́те Его́ вы, и распни́те, аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же отве́та не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше: сего́ ра́ди преда́вый Мя тебе́ бо́лий грех и́мать. От сего́ иска́ше Пила́т пусти́ти Его́. Иуде́е же вопия́ху, глаго́люще: а́ще сего́ пу́стиши, не́си друг ке́сарев. Всяк, я́же царя́ себе́ творя́й, проти́вится ке́сарю. Пила́т же, слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на судя́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й: и глаго́ла иуде́ем: Се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́ возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется.

Лик: Сла́ва долготерпению Твоему́, Го́споди.

Антифон 10, глас 6:

Одея́йся све́том я́ко ри́зою, на́г на суде́ стои́те, и в лани́ту ударе́ние прия́т от рук, и́хже созда́: беззако́ннии же лю́дие на Кресте́ пригвозди́ша Го́спода сла́вы: тогда́ заве́са церко́вная раздра́ся, со́лнце поме́рче, не терпя́ зре́ти Бо́га досажда́ема, Его́же трепе́щут вся́ческая. Тому́ поклони́мся. (Дважды.)

Учени́к отве́ржеся, разбо́йник возопи́: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Умири́ мир, от Де́вы изво́ливый, Го́споди, пло́ть носи́ти за рабы́, да согла́сно Тебе́ славосло́вим, Человеколюбче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Умири́ мир, от Де́вы изво́ливый, Го́споди, плоть носи́ти за рабы́, да согла́сно Тебе́ славосло́вим, Человеколю́бче.

Антифон 11, глас 6:

За блага́я, я́же сотвори́л еси́, Христе́, ро́ду евре́йскому, распя́ти Тя осуди́ша, о́цта и же́лчи напои́вше Тя. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, я́ко не разуме́ша Твоего́ снизхожде́ния. (Дважды.)

О преда́тельстве недово́льни бы́ша, Христе́, ро́ди евре́йстии, но покива́ху глава́ми свои́ми, хулу́ и руга́ние принося́ще. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, я́ко не разуме́ша Твоего́ смотре́ния. (Дважды.)

Ниже́ земля́ я́ко потрясе́ся, ниже́ ка́мение я́ко разсе́деся, евре́ов увеща́ша, ниже́ церко́вная заве́са, ниже́ ме́ртвых воскресе́ние. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, я́ко тще́тным на Тя поучи́шася. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бо́га от Тебе́ воплоще́ннаго позна́хом, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная: тем непреста́нно Тя воспева́юще велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бо́га от Тебе́ воплоще́ннаго позна́хом, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная: тем непреста́нно Тя воспева́юще велича́ем.

Антифон 12, глас 8:

Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? Или́ чим вам стужи́х? Слепцы́ ва́ша просвети́х, прокаже́нныя очи́стих, му́жа су́ща на одре́ возста́вих. Лю́дие Мои́, что сотвори́х вам, и что Ми возда́ете? За ма́нну желчь, за во́ду о́цет, за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. Ктому́ не терплю́ про́чее, призову́ Моя́ язы́ки, и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, и Аз им да́рую живо́т ве́чный. (Дважды.)

Днесь церко́вная заве́са, на обличе́ние беззако́нных раздира́ется, и со́лнце лучи́ своя́ скрыва́ет, Влады́ку зря распина́ема. (Дважды.)

Законополо́жницы Изра́илевы, иуде́е и фарисе́е, лик апо́стольский вопие́т к вам: се Храм, Его́же вы разоря́ете: се Агнец, Его́же вы распя́сте, и гро́бу преда́сте, но вла́стию Свое́ю воскре́се. Не льсти́теся, иуде́е: Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, и в пусты́ни пита́вый. Той есть Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуйся, Врата́ Царя́ Сла́вы, я́же Вы́шний еди́н про́йде, и па́ки запечатле́нна оста́ви, во спасе́ние душ на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Врата́ Царя́ Сла́вы, я́же Вы́шний еди́н пройде, и па́ки запечатле́нна остави, во спасе́ние душ на́ших.

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Посем поет канонарх седален, глас 8:

Егда́ предста́л еси́ Каиа́фе, Бо́же, и преда́лся еси́ Пила́ту, Судие́, небе́сный си́лы от стра́ха поколеба́шася. Егда́ же возне́слся еси́ на дре́во, посреде́ двою́ разбо́йнику, вмени́лся еси́ с беззако́нными, Безгре́шне, за е́же спасти́ челове́ка: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Егда́ предста́л еси́ Каиа́фе, Бо́же, и преда́лся еси́ Пила́ту, Судие́, небе́сный си́лы от стра́ха поколеба́шася. Егда́ же возне́слся еси́ на дре́во, посреде́ двою́ разбо́йнику вмени́лся еси́ с беззако́нными, Безгре́шне, за е́же спасти́ челове́ка: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мф.27:3–32).

Лик: Сло́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 5-е Евангелие Святых Страстей (зач. 111):

Во вре́мя о́но, ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну: поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погребе́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, Село́ Кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев: И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном, и вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу: я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам, Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́: мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́м во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие ре́ша: кровь Его́ на нас и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут.

Тогда́ во́ини иге́моновы прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́та Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и тро́сть в десни́цу Его: и покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́та трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́: и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходи́те же обрето́ша челове́ка кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́та понести́ Крест Его́.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Антифон 13, глас 6:

Собра́ние иуде́йское у Пила́та испроси́ша распя́ти Тя, Го́споди: вины́ бо в Тебе́ не обре́тше, пови́ннаго Вара́вву свободи́ша, и Тебе́ пра́веднаго осуди́ша, скве́рнаго уби́йства грех насле́довавше. Но даждь им, Го́споди, воздая́ние их, я́ко тще́тным на Тя поучи́шася. (Дважды.)

Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут, и всяк язы́к пое́т, Христа́ Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость, свяще́нницы за лани́ту уда́риша, и да́ша Ему́ желчь. И вся пострада́ти изво́ли, спасти́ ны хотя́ от беззако́ний на́ших Свое́ю Кро́вию, я́ко Человеколю́бец. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Богоро́дице, ро́ждшая Сло́вом па́че сло́ва, Созда́теля Своего́, Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, ро́ждшая Сло́вом па́че сло́ва, Созда́теля Своего́, Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Антифон 14, глас 8:

Го́споди, и́же разбо́йника спу́тника прие́мый, в кро́ви ру́це оскверни́вшаго, и нас с ним причти́, я́ко Благ и Человеколю́бец. (Дважды.)

Мал глас испусти́ разбо́йник на кресте́, ве́лию ве́ру обре́те, во еди́ном мгнове́нии спасе́ся, и пе́рвый ра́йская врата́ отве́рз вни́де. И́же того́ покая́ние восприе́мый, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуйся, Ангелом ра́дость ми́ра прие́мшая. Радуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода. Ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Ангелом ра́дость ми́ра прие́мшая. Радуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода. Ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Антифон 15, глас 6:

Днесь ви́сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый: венце́м от те́рния облага́ется, И́же Ангелов Царь: в ло́жную багряни́цу облача́ется, одева́яй не́бо о́блаки: зауше́ние прия́т, И́же во Иорда́не свободи́вый Ада́ма: гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный: копие́м прободе́ся Сын Де́вы. Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́, покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние. (Дважды.)

Не я́ко иуде́е пра́зднуем, и́бо Па́сха на́ша за ны пожре́ся Христо́с: но очи́стим са́ми себе́ от вся́кия скве́рны и чи́сте помо́лимся Ему́: воскресни́, Го́споди, спаси́ нас, я́ко Человеколю́бец. (Дважды.)

Крест Твой, Го́споди, жизнь и заступле́ние людем Твои́м есть, и нань наде́ющеся, Тебе́, распя́таго Бо́га на́шего, пое́м, поми́луй нас. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ви́дящи Тя ви́сима, Христе́, Тебе́ ро́ждшая, вопия́ше: что стра́нное е́же ви́жду та́инство, Сы́не Мой? Ка́ко на дре́ве умира́еши пло́тию водруже́н, жи́зни Пода́телю?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ви́дящи Тя ви́сима, Христе́, Тебе́ ро́ждшая, вопия́ше: что́ стра́нное е́же ви́жду та́инство, Сы́не Мо́й? Ка́ко на дре́ве умира́еши пло́тию водруже́н, жизни Пода́телю?

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко благослови́ся всесвято́е и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ве́ков.

Лик: Ами́нь.

Посем поет канонарх седален, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя Честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя Честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мк.15:16–32).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 6-е Евангелие Святых Страстей (зач. 67):

Во вре́мя о́но, во́ини ведо́ша Иису́са внутрь двора́, е́же есть прето́р, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ в препря́ду, и возложи́ша на Него́ спле́тше терно́в вене́ц. И нача́ша целова́ти Его́ (и глаго́лати): ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по главе́ тро́стию, и плюва́ху на Него́: и прегиба́юще коле́на покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ в ри́зы Свои́: и изведо́ша Его́, да про́пнут Его́. И заде́ша мимоходя́щу не́коему Си́мону Кирине́ю, гряду́щу с села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову, да во́змет Крест Его́.

И приведо́ша Его́ на Голго́фу ме́сто, е́же есть сказа́емо, Ло́бное ме́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́, Он же не прия́т. И распе́ншии Его́, раздели́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бий о них, кто что во́змет. Бе же час тре́тий, и распя́ша Его́. И бе написа́ние вины́ Его́ напи́сано: Царь Иуде́йск. И с Ним распя́ша два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ние, е́же глаго́лет: и со беззако́нными вмени́ся. И мимоходя́щии ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь, и тремя́ де́ньми созида́яй: спаси́ся Сам, и сни́ди с Креста́. Та́коже и архиере́е руга́ющеся, друг ко дру́гу с кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Христо́с Царь Изра́илев да сни́дет ны́не с Креста́, да ви́дим, и ве́ру име́м Ему́.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Зде поем Блаженны Триоди, глас 4:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Дре́вом Ада́м рая́ бысть изселе́н, дре́вом же кре́стным разбо́йник в рай всели́ся: ов у́бо вкуш, за́поведь отве́рже Сотво́ршаго, ов же сраспина́емь, Бо́га Тя испове́да тая́щагося. Помяни́ и нас во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Зако́ну Творца́ от ученика́ купи́ша беззако́ннии, и я́ко законопресту́пника, Того́ Пила́тову суди́щу предста́виша, зову́ще: распни́, в пусты́ни сим Маннода́вшаго. Мы же пра́веднаго разбо́йника подража́вше, ве́рою зове́м: помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Богоуби́йц собо́р, иуде́йский язы́к беззако́нный к Пила́ту неи́стовне зовы́й, и глаго́лаше: распни́ Христа́ непови́ннаго, Вара́вву же па́че нам отпусти́. Мы же веща́им к Нему́ разбо́йника благоразу́мнаго глас: помяни́ и нас, Спа́се, во Царствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Живоно́сная Твоя́ ре́бра, я́ко из Еде́ма исто́чник источа́ющая, Це́рковь Твою́, Христе́, я́ко слове́сный напая́ет рай, отсю́ду разделя́лся я́ко в нача́ла, в четы́ри Ева́нгелия, мир напая́я, тварь веселя́, и язы́ки ве́рно науча́я покланя́тися Ца́рствию Твоему́.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Распя́лся еси́ мене́ ра́ди, да мне источи́ши оставле́ние: прободе́н был еси́ в ре́бра, да ка́пли жи́зни источи́ши ми: гвоздьми́ пригвозди́лся еси́, да аз глубино́ю страсте́й Твои́х к высоте́ держа́вы Твоей уверя́емь, зову́ Ти: Живода́вче Христе́, сла́ва Кресту́, Спа́се, и Стра́сти Твое́й.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Распина́ему Тебе́, Христе́, вся тварь ви́дящи трепета́ше, основа́ния земли́ колеба́хуся, стра́хом держа́вы Твоей, свети́ла скрыва́хуся, и церко́вная раздра́ся заве́са, го́ры вострепета́ша, и ка́мение разсе́деся, и разбо́йник ве́рный зове́т с на́ми, Спа́се, е́же: помяни́ во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Рукописа́ние на́ше на Кресте́ растерза́л еси́, Го́споди, и вмени́вся в ме́ртвых, та́мошняго мучи́теля связа́л еси́, изба́вль всех от уз сме́ртных воскресе́нием Твоим, и́мже просвети́хомся, Человеколюбче Го́споди, и вопие́м Тебе́: помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, вси единому́дренно ве́рнии славосло́вити досто́йно помо́лимся, Еди́ницу Божества́, в трие́х Су́щую Ипоста́сех, неслия́нну пребыва́ющу, про́сту, неразде́льну и непристу́пну, Е́юже избавля́емся о́гненнаго муче́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ма́терь Твою́, Христе́, пло́тию безсе́менно ро́ждшую Тя, и Де́ву вои́стинну, и по рождестве́ пребы́вшую нетле́нну, Сию́ Тебе́ приво́дим в моли́тву, Влады́ко Многоми́лостиве, прегреше́ний проще́нию дарова́тися всегда́ зову́щим: помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Таже, ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Во́нмем. Прему́дрость.

Проки́мен, глас четвертый:

Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Лик: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Диакон, стих: Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю остави́л Мя еси́?

Лик: Раздели́ша ри́зы Моя себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Диакон: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́.

Лик: И о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Диакон: И о сподо́битися на́м слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мф.27:33–54).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 7-е Евангелие Святых Страстей (зач. 113):

Во вре́мя о́но, прише́дше во́ини на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Иису́су пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен: и вкушь, не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия: и седя́ще стрежя́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника, еди́наго одесну́ю и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми. И глаго́люще: разори́ли́ це́рковь, и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со Креста́. Та́кожде же и архиере́е, руга́ющеся с кни́жники и ста́рцы и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со Креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распятая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. О девятом же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́ции же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху: яко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чий же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илия́ спасти́ Его́. Иису́с же па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго: и земли́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец:

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, яко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратятся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Диакон: И о сподо́битися на́м слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Лк.23:32–49).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 8-е Евангелие Святых Страстей (зач. 111):

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и ина два злоде́я, с Ним уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто нарица́емое Ло́бное, ту распя́та Его́, и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: о́тче, отпусти́ им, не ве́дят бо, что творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бий. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же, и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́т и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́. И глаго́лаху: А́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́сано над Ним писмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и но́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду, досто́йная бо по дело́м но́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в рай. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возглашь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: о́тче, в ру́це Твой предаю́ дух Мой: и сия́ рек, и́здше. ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей пра́веден бе. И вси прише́дший наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стоя́ху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и жены́ спосле́дствовавшия Ему́ от Галиле́и, зря́ще сих.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

И абие поем трипеснец, творение господина Космы, глас 6, ирмосы по дважды, тропари на 12.

Песнь 5

Ирмос: К Тебе́ у́тренюю, милосе́рдия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно, и до страсте́й безстра́стно прикло́ншемуся, Сло́ве Бо́жий, мир пода́ждь ми па́дшему, Человеколю́бче. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Умы́вше но́ги, и предочи́стившеся та́инства Причаще́нием Боже́ственнаго ны́не Христе́ Твоего́, служи́телие от Сио́на на Елео́нскую го́ру вели́кую с Тобо́ю взыдо́ша, пою́ще Тя, Человеколю́бче. (6 раз.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зри́те, рекл еси́, дру́зи, не бо́йтеся: ны́не бо прибли́жися час, я́ту Ми бы́ти, и убие́ну рука́ма беззако́нных: вси же расточите́ся, Мене́ оста́вивше, и́хже соберу́ пропове́дати Мя, Человеколю́бца. (4 раза.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зри́те, рекл еси́, дру́зи, не бо́йтеся: ны́не бо прибли́жися час, я́ту Ми бы́ти, и убие́ну рука́ма беззако́нных: вси же расточите́ся, Мене́ оста́вивше, и́хже соберу́ пропове́дати Мя, Человеколю́бца.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зри́те, рекл еси́, дру́зи, не бо́йтеся: ны́не бо прибли́жися час, я́ту Ми бы́ти, и убие́ну рука́ма беззако́нных: вси же расточите́ся, Мене́ оста́вивше, и́хже соберу́ пропове́дати Мя, Человеколю́бца.

Ирмос оба лика вкупе: К Тебе́ у́тренюю, милосе́рдия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно, и до страсте́й безстра́стно прикло́ншемуся, Сло́ве Бо́жий, мир пода́ждь ми па́дшему, Человеколю́бче.

Таже и ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси́ Царь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец:

Кондак Великого Пятка, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси, воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Икос. Своего́ Агнца Агница зря́щи к заколе́нию влеко́ма, после́доваше Мари́я просте́ртыми власы́ со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: ка́мо и́деши, Ча́до? чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние соверша́еши? Еда́ други́й брак па́ки есть в Ка́не Галиле́йстей, и та́мо ны́не тщи́шися, да от воды́ им вино́ сотвори́ши? Иду́ ли с Тобо́ю, Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? Даждь Ми сло́во, Сло́ве, не молча́ мимоиди́ Мене́, чи́сту соблюды́й Мя, Ты бо еси́ Сын и Бог Мой.

Песнь 8

Ирмос: Столп зло́бы богопроти́вныя боже́ственнии о́троцы обличи́ша: на Христа́ же шата́ющееся беззако́нных собо́рище, сове́тует тще́тная, уби́ти поуча́ется, живо́т Держа́щаго дла́нию: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От ве́ждей ученико́м ны́не сон, рекл еси́, Христе́, оттряси́те, в моли́тве же бди́те, да не в напа́сть вни́дете, и наипа́че, си́моне: крепча́йшему бо бо́лий иску́с. Разуме́й Мя, Пе́тре: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рна сло́ва усте́н, никогда́же изреку́ Тебе́, Влады́ко, с Тобо́ю умру́ я́ко благоразу́мен, а́ще и вси отве́ргутся, возопи́ Петр. Ни плоть, ниже́ кровь, но Оте́ц Твой откры́ ми Тя: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глубину́ прему́дрости Боже́ственныя и ра́зума не всю испыта́л еси́, бе́здну же Мои́х суде́б не пости́гл еси́, челове́че, Госпо́дь рече́. Плоть у́бо сый не хвали́ся, три́жды бо отве́ржешися Мене́: Его́же вся тварь благослови́т сла́вящи во ве́ки. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Отрица́ешися, Си́моне Пе́тре, е́же сотвори́ши ско́ро, я́коже рече́ся, и к тебе́ отрокови́ца еди́на прише́дши устраши́т тя, Госпо́дь рече́. Го́рце прослези́в, обря́щеши Мя оба́че ми́лостива: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Отрица́ешися, Си́моне Пе́тре, е́же сотвори́ши ско́ро, я́коже рече́ся, и к тебе́ отрокови́ца еди́на прише́дши устраши́т тя, Госпо́дь рече́. Го́рце прослези́в, обря́щеши Мя оба́че ми́лостива: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отрица́ешися, Си́моне Пе́тре, е́же сотвори́ши ско́ро, я́коже рече́ся, и к тебе́ отрокови́ца еди́на прише́дши устраши́т тя, Госпо́дь рече́. Го́рце прослези́в, обря́щеши Мя оба́че ми́лостива: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся́ ве́ки.

Ирмос оба лика вкупе: Столп зло́бы богопроти́вныя боже́ственнии о́троцы обличи́ша: на Христа́ же шата́ющееся беззако́нных собо́рище сове́тует тще́тная, уби́ти поуча́ется, живо́т Держа́щаго дла́нию: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки."

(По 8-й песни Честне́йшую... не поем.)

Песнь 9

Ирмос: Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́губное собо́рище богоме́рзких, лука́внующих богоуби́йц со́нмище, предста́, Христе́, Тебе́, и я́ко непра́ведника влеча́ше Зижди́теля всех, Его́же велича́ем. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́на не разуме́юще нечести́вии, гласо́м проро́ческим поуча́ющеся вотще́, я́ко овча́ влеча́ху Тя, всех Влады́ку, непра́ведно закла́ти: Его́же велича́ем. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Язы́ком изда́нную жизнь, с кни́жники уби́ти свяще́нницы преда́ху, уя́звлени самозави́стною зло́бою, естество́м Животода́вца, Его́же велича́ем. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Обыдо́ша я́ко пси мно́зи, и уда́риша, Царю́, лани́ту Твою́ зауше́нием, вопроша́ху Тя, Тебе́ же ло́жна свиде́тельствоваху. И вся претерпе́в, всех спасл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Обыдо́ша я́ко пси мно́зи, и уда́риша, Царю́, лани́ту Твою́ зауше́нием, вопроша́ху Тя, Тебе́ же ло́жна свиде́тельствоваху. И вся претерпе́в, всех спасл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Обыдо́ша я́ко пси мно́зи, и уда́риша, Царю́, лани́ту Твою́ зауше́нием, вопроша́ху Тя, Тебе́ же ло́жна свиде́тельствоваху. И вся претерпе́в, всех спасл еси́.

Ирмос оба лика вкупе: Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Канонарх посреде церкви, поет ексапостиларий:

Разбо́йника благоразу́мнаго, во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди, и мене́ Дре́вом Кре́стным просвети́, и спа́си́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Разбо́йника благоразу́мнаго, во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди, и мене́ Дре́вом Кре́стным просвети́, и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Разбо́йника благоразу́мнаго, во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди, и мене́ Дре́вом Кре́стным просвети́, и спаси́ мя.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Ин.19:25–37).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 9-е Евангелие Святых Страстей (зач. 61):

Во вре́мя о́но, стоя́ху при Кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́, и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Твой. Пото́м же глаго́ла ученику́: Се Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т 16 учени́к во своя́си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ние, глаго́ла: жа́жду. Сосу́д же стоя́ще полн о́цта: они́ же испо́лнивше гу́бу о́цта, и на трость во́нзше, приде́ша ко усто́м Его́. Егда́ же прия́т о́цет Иису́с, рече́: соверши́шася. И прекло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту: бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́: и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его, вси А́нгели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не мимои́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, и га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих, песнь всем преподо́бным Его, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вный их ручны́ми око́вы желе́зными.

Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии си́лы Его.

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихиры самогласны, глас 3:

Два и лука́вная сотвори́, перворожде́нный сын Мой Изра́иль: Мене́ оста́ви Исто́чника воды́ живо́тныя, и ископа́ себе́ кладене́ц сокруше́нный: Мене́ на дре́ве распя́т, Вара́вву же испроси́ и отпусти́. Ужасе́ся не́бо о сем, и со́лнце лучи́ скры. Ты же Изра́илю не усрами́лся еси́, но сме́рти Мя пре́дал еси́. Оста́ви им, о́тче Святы́й, не ве́дят бо, что сотвори́ша.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Два и лука́вная сотвори́, перворожде́нный сын Мой Изра́иль: Мене́ оста́ви Исто́чника воды́ живо́тныя, и ископа́ себе́ кладене́ц сокруше́нный: Мене́ на дре́ве распя́т, Вара́вву же испроси́ и отпусти́. Ужасе́ся не́бо о сем, и со́лнце лучи́ скры. Ты же Изра́илю не усрами́лся еси́, но сме́рти Мя пре́дал еси́. Оста́ви им, о́тче Святы́й, не ве́дят бо, что сотвори́ша.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Ки́йждо уд святы́я Твоей пло́ти, безче́стие нас ра́ди претерпе́: те́рние глава́, лице́ оплева́ния, че́люсти зауше́ния, уста́ во о́цте растворе́нную желчь вку́сом, ушеса́ хуле́ния злочести́вая, плещи́ бие́ния и рука́ трость, всего́ телесе́ протяже́ния на Кресте́, чле́нове гво́здия и ре́бра копие́. Пострада́вый за ны и от страсте́й свободи́вый нас, снизше́дый к нам человеколю́бием и вознесы́й нас, Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Распе́ншуся Ти, Христе́, вся тварь ви́дящи трепета́ше, основа́ния земли́ позыба́шася стра́хом держа́вы Твоея́. Тебе́ бо возне́сшуся днесь, род евре́йский поги́бе, церко́вная заве́са раздра́ся на дво́е, и ме́ртвии от гробо́в воскресо́ша. Со́тник, ви́дев чу́до, ужасе́ся. Предстоя́щи же Ма́ти Твоя́ вопия́ше, рыда́ющи ма́терски: ка́ко не возрыда́ю и утро́бы Моея́ не бию́, зря́щи Тя на́га я́ко осужде́на, на дре́ве ви́сяща? Распны́йся и погребы́йся, и воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 6. Совлеко́ша с Мене́ ри́зы Моя́, и облеко́ша Мя в ри́зу червле́ну, возложи́ша на главу́ Мою́ вене́ц от те́рний, и в десну́ю Мою́ ру́ку вда́ша трость, да сокрушу́ их, я́ко сосу́ды скуде́льничи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас тойже: Плещи́ Моя́ дах на ра́ны, лица́ же Моего́ не отврати́х от заплева́ний, суди́щу Пила́тову предста́х, и Крест претерпе́х за спасе́ние ми́ра.

Диакон: И о сподо́битися на́м слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мк.15:43–47).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 10-е Евангелие Святых Страстей (зач. 69):

Во вре́мя о́но, прии́де Ио́сиф, и́же от Аримафе́я благообра́зен сове́тник, и́же и той бе ча́я Ца́рствия Бо́жия, дерзну́в вни́де к Пила́ту, и проси́ те́ло Иису́сово. Пила́т же диви́ся, а́ще уже́ у́мре: и призва́в со́тника, вопроси́ его́: а́ще уже́ у́мре? И уве́дев от со́тника, даде́ те́ло Ио́сифови. И купи́в плащани́цу, и снем Его́, обви́т плащани́цею, и положи́ Его́ во гроб, и́же бе изсе́чен от ка́мене: и привали́ ка́мень над две́ри гро́ба. Мари́я же Магдали́на, и Мари́я Иоси́ева зря́сте, где Его́ полага́ху.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему на́м све́т.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоей. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же о́тче вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твоим. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твоим. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и полезных душа́м на́шим, и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: И о сподо́битися на́м слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Ин.19:38–42).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 11-е Евангелие Святых Страстей (зач. 62):

Во вре́мя о́но, моли́ Пила́та Ио́сиф, и́же от Аримафе́я, сый учени́к Иису́сов, потае́н же стра́ха ра́ди иуде́йска, да во́змет те́ло Иису́сово: и повеле́ Пила́т. Прии́де же и взят те́ло Иису́сово. Прии́де же и Никоди́м, прише́дый ко Иису́сови но́щию пре́жде, нося́ смеше́ние сми́рнено и ало́йно, я́ко литр сто. Прия́ста же те́ло Иису́сово, и обви́ста е ри́зами со арома́ты, я́коже обы́чай есть иуде́ем погреба́ти. Бе же на ме́сте, иде́же распя́тся, верт, и в ве́рте гроб нов, в не́мже николи́же никто́же положе́н бе. Ту у́бо пятка́ ра́ди иуде́йска, я́ко близ бя́ше гроб, положи́ста Иису́са.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

На стиховне стихиры самогласны:

Глас 1: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́: со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся, вся сострада́ху Созда́вшему вся. Во́лею нас ра́ди претерпе́вый, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Глас 2: Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, вску́ю, поуча́ются тще́тным? Вску́ю Живота́ всех на смерть осуди́ша? Ве́лие чу́до, я́ко Созда́тель ми́ра в ру́ки беззако́нных предае́тся, и на дре́во возвыша́ется Человеколю́бец, да я́же во а́де ю́зники свободи́т, зову́щия: Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Днесь зря́щи Тя Непоро́чная Де́ва на Кресте́, Сло́ве, возвыша́ема, рыда́ющи ма́тернею утро́бою, уязвля́шеся се́рдцем го́рце, и стеня́щи боле́зненно из глубины́ души́, лице́ со власы́ терза́ющи, те́мже и пе́рси бию́щи взыва́ше жа́лостно: увы́ Мне, Боже́ственное Ча́до, увы́ Мне, Све́те ми́ра! Что заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А́гнче Бо́жий? Те́мже во́инства безпло́тных тре́петом содержи́ми бя́ху, глаго́люще: Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́, Тебе́, всех Зижди́теля и Бо́га, безсе́менно ро́ждшая Тя, вопия́ше го́рько: Сы́не Мой, где добро́та за́йде зра́ка Твоего́? Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема: потщи́ся у́бо, воста́ни, я́ко да ви́жу и Аз Твое́ из ме́ртвых тридне́вное Воскресе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 8: Го́споди, восходя́щу Ти на Крест, страх и тре́пет нападе́ на тварь, и земли́ у́бо возбраня́л еси́ поглоти́ти распина́ющих Тя, а́ду же повелева́л еси́ испусти́ти ю́зники, на обновле́ние челове́ков, Судие́ живы́х и ме́ртвых, жизнь прише́л еси́ пода́ти, а не смерть: Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 6: Уже́ омака́ется трость изрече́ния, от суде́й непра́ведных, Иису́с суди́мь быва́ет, и осужда́ется на крест, и стра́ждет тварь, на Кресте́ ви́дящи Го́спода, но естество́м телесе́, мене́ ра́ди стражда́й Благи́й: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мф.27:62–66).

Лик: Сла́ва Страсте́м Твоим, Го́споди.

Диакон: Во́нмем.

Священник же чтет 12-е Евангелие Святых Страстей (зач. 114):

Во у́трий день, и́же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: го́споди, помяну́хом, я́ко льсте́ц Он рече́ еще́ сый жив: по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо утверди́ти гроб до тре́тияго дне, да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́щию укра́дут Его́, и реку́т лю́дем: воста́ от ме́ртвых. И бу́дет после́дняя лесть го́рша пе́рвый. Рече́ же им Пила́т: и́мате кустоди́ю, иди́те, утверди́те я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша гроб, зна́менавше ка́мень с кустоди́ею.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Тропарь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя Честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Таже, ектения сугубая:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во свято́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тый ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафим, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник творит отпуст: И́же оплева́ния и бие́ния, и зауше́ния, и Крест, и смерть претерпе́вый за спасе́ние ми́ра Христо́с Истинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своей Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик поет многолетие: Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего (имя), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всей Руси́, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (имя), епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя Христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

← Последование малого повечерия

Последование царских часов →

Комментарии для сайта Cackle