Пре́жде же сегѡ̀ пра́вило мона́шествꙋющымъ, и҆ комꙋ́ждо человѣ́кꙋ ѻ҆́ное и҆мѣ́ти хотѧ́щемꙋ, и҆ въ мі́рѣ живꙋ́щꙋ, напеча́тасѧ на всѧ́кїй де́нь гра́мматѣ ᲂу҆мѣ́ющымъ

Повече́рїе, и҆ кі̑ѧ ѡ҆предѣлє́нныѧ канѡ́ны, и҆ д҃ каѳі́смы, съ тропарѝ и҆ мл҃твами, и҆ пѣ̑сни прⷪ҇ро́чєскїѧ: трѝ ста̀ покло́нѡвъ, ше́сть сѡ́тъ мл҃твъ і҆и҃совыхъ: седмо́е сто̀ бцⷣѣ, съ мл҃твою: Влⷣчце моѧ̀ прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃си́ мѧ грѣ́шнаго.

И҆ та́кѡ во всю̀ седми́цꙋ всю̀ ѱалти́рь соверша́ютъ, и҆ пра́вило творѧ́тъ.

И҆ні́и же новонача́льнїи мона́си, и҆ маломо́щнїи, чита́хꙋ по г҃ каѳі̑смы, и҆ творѧ́хꙋ сто̀ покло́нѡвъ, и҆ трѝ ста̀ мл҃твъ і҆и҃совыхъ и҆ бцⷣѣ сто̀.

А҆́ще же кі̑ѧ лю́ди гра́мматѣ не ᲂу҆мѣ́ютъ, мꙋ́жеска и҆ же́нска по́ла, а҆ цр҃ко́внагѡ пѣ́нїѧ за каковы́ми слꙋ́чаи, ра́ди да́льности, ꙗ҆́кѡ въ се́лѣхъ и҆ деревнѧ́хъ, и҆лѝ и҆ во гра́дѣхъ за неꙋдо́бствомъ хожде́нїѧ слꙋ́шати не возмога́ютъ, и҆ пра́вила са́ми не вѣ́дѧтъ ѡ҆предѣли́ти, жела́нїе же и҆мѣ́ютъ бл҃гоꙋгожда́ти бг҃ꙋ, и҆ ѡ҆чища́ти мы̑сли се́рдца своегѡ̀ мл҃твою и҆ посто́мъ, и҆ чи́мъ бы возмогла̀ ка́ѧ хрїстїа́нскаѧ дꙋша̀ ра́дость и҆ сла́дость, ра́ди мл҃твеннагѡ чи́на и҆ пра́вильнагѡ себѣ̀ предѣ́ла полꙋчи́ти, си́це твори́ти, хотѧ̀ пома́лꙋ, до́лжни сꙋ́ть:

За вече́рнее ᲂу҆́бѡ пѣ́нїе, мл҃твъ і҆и҃совыхъ:

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃їй, поми́лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго. сто̀, и҆ покло́нѡвъ к҃є.

За повече́рїе, мл҃твъ н҃, покло́нѡвъ в҃і.

За канѡ́нъ бцⷣы а҆ка́ѳїстовъ, мл҃твъ два̀ ста̀, и҆ покло́нѡвъ к҃ѳ.

За канѡ́нъ пара́клисїсъ бцⷣѣ, мл҃твъ ѻ҃, и҆ покло́нѡвъ в҃і.

За канѡ́нъ а҆́гг҃лꙋ храни́телю, мл҃твъ н҃, и҆ покло́нѡвъ з҃.

За канѡ́нъ седми́чный, мл҃твъ л҃, и҆ покло́нѡвъ є҃.

За полꙋ́нощницꙋ, мл҃твъ сто̀, и҆ покло́нѡвъ к҃є.

За ᲂу҆́треню, мл҃твъ трѝ ста̀, и҆ покло́нѡвъ н҃.

За а҃-й ча́съ, мл҃твъ н҃, и҆ покло́нѡвъ з҃.

За г҃-й, за ѕ҃-й, и҆ за ѳ҃-й ча́съ, мл҃твъ по н҃, та́кожде и҆ покло́нѡвъ по з҃.

За и҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ, мл҃твъ сто̀, покло́нѡвъ і҃.

И҆ та́кѡ по бл҃года́ти бж҃їей кто̀ ᲂу҆пра́вивсѧ, и҆ въ бо́льшее подви́гнетсѧ мл҃твосло́вїе, по завѣща́нїю а҆пⷭ҇толовꙋ: непреста́ннѡ моли́тесѧ, ѡ҆ все́мъ на всѧ́ко вре́мѧ бл҃годари́те гдⷭ҇а. И҆ никто́же без̾ мл҃твъ, и҆ во вре́мѧ цр҃ко́внагѡ пѣ́нїѧ да пребыва́етъ, гдѣ́-либо въ приключе́нїи на мѣ́стѣ бы́ти слꙋчи́тсѧ комꙋ̀ въ домꙋ̀, и҆лѝ на пꙋтѝ: но по си́лѣ свое́й да соверша́етъ, и҆ не ᲂу҆ныва́етъ нерадѣ́нїемъ, и҆ во́все сꙋ́етными попече́ньми да не ѡ҆тѧгоща́етсѧ. И҆ ма́лое ᲂу҆́бѡ ѡ҆предѣле́нное, и҆ во вре́мени соверша́емое пра́вило, въ вели́кое вмѣни́тсѧ ѿ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ на него̀ ᲂу҆пова́етъ кто̀, и҆ не забыва́етъ є҆гѡ̀. Са́мъ бо гдⷭ҇ь речѐ: Не ꙗ҆ви́шисѧ предо мно́ю то́щъ, и҆, Не безпло́дни быва́йте. ꙗ҆́коже комꙋ̀ пода́стъ гдⷭ҇ь, а҆́ще кто̀ слꙋ́житъ, ꙗ҆́кѡ ѿ крѣ́пости, та́кѡ да тщи́тсѧ, та́кѡ да тече́тъ, и҆ хощꙋ̀, речѐ а҆пⷭ҇лъ ст҃ы́й па́ѵелъ, ᲂу҆мо́мъ мои́мъ глаго́лати пѧ́ть слове́съ. Со внима́нїемъ бо и҆ горѧ́щимъ се́рдцемъ и҆ ма́лое въ вели́кое вмѣни́тсѧ.

Сегѡ̀ ра́ди, никто́же ѡ҆ се́мъ ма́лѣмъ предѣ́лѣ пра́вила не ᲂу҆мѣ́ющымъ честѝ кни́гъ, сꙋмни́сѧ. А҆́ще ᲂу҆́бѡ мо́жетъ кого̀ кто̀ наꙋчи́ти, и҆ въ бо́льшее пра́вило, и҆ въ мл҃твꙋ ᲂу҆правлѧ́ѧй бл҃горазꙋ́мїемъ свои́мъ: никто́же ᲂу҆̀бо сегѡ̀ возбрани́ти и҆́мать, но и҆ похвалꙋ̀, па́че же мздꙋ̀ ѿ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а воз̾имѣ́етъ, то́чїю да́ждь всѧ́къ сла́вꙋ бг҃ꙋ, глаго́лѧ и҆ творѧ̀ лꙋ́чшее и҆ поле́зное, и҆ бг҃ꙋ ᲂу҆го́дное. И҆́бо вы́нꙋ и҆́мать соверша́ющїй пра́вило своѐ, а҆́ще и҆ некни́женъ сы́й, весели́тисѧ, по рече́нномꙋ: Помѧнꙋ́хъ бг҃а, и҆ возвесели́хсѧ. соверше́ннѡ ᲂу҆́бѡ возра́дꙋетсѧ, и҆ возвесели́тсѧ: ꙗ҆́кѡ мзда̀ дѣ́лающымъ бл҃го́е мно́га на нб҃сѣ́хъ. а҆ми́нь.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle