Всено́щное же бдѣ́нїе, и҆ ᲂу҆́трєни воскрⷭ҇ныѧ быва́ютъ си́це:

По є҆́же зайтѝ со́лнцꙋ ма́лѡ, ѿхо́дитъ кандиловжига́тель, и҆ твори́тъ покло́нъ предстоѧ́телю. Та́же, восходѧ̀ ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй кампа́нъ не ско́рѡ, поѧ̀ непоро́чны, и҆лѝ глаго́лѧ ѱало́мъ н҃ ти́хѡ в҃і-ю. И̑ пото́мъ вше́дъ, и҆ вжига́етъ лампа҆ды, и҆ ᲂуготовлѧ́етъ кади́льницꙋ: и҆ та́кѡ па́ки и҆зше́дъ кле́плетъ во всѧ҆ кампа́ны: и҆ возвра́щьсѧ въ цр҃ковь, и҆ вже́гъ свѣщꙋ̀ на свѣ́щницѣ, поставлѧ́етъ прѧ́мѡ црⷭ҇кихъ вра́тъ. Та́же твори́тъ поклоне́нїе і҆ере́ю, є҆гѡ́же є҆́сть чреда̀. І҆ере́й же воста́въ твори́тъ покло́нъ предстоѧ́телю: и҆ ѿше́дъ твори́тъ покло́ны трѝ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, и҆ на ѻ҆́ба ли̑ка, бра́тїѧмъ же всѣ̑мъ сѣдѧ́щымъ. И̑ вше́дъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, возлага́етъ на сѧ̀ є҆пїтрахи́лїй, цѣлова́въ крⷭ҇тъ верхꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ прїи́мъ кади́льницꙋ, и҆ ста́въ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, влага́етъ ѳѷмїа́мъ, и҆ глаго́летъ мл҃твꙋ кади́ла та́йнѡ, и҆ та́кѡ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ крⷭ҇тови́днѡ ѻ҆́крестъ, и҆ ве́сь же́ртвенникъ: и҆ ѿвори́въ ст҃ы̑ѧ двє́ри и҆схо́дитъ. Кандиловжига́тель же прїе́мъ свѣ́щникъ, стоѧ́щїй средѝ цр҃кве, возгласи́тъ ве́лїимъ гла́сомъ: Воста́ните, держѧ̀ свѣ́щникъ въ рꙋцѣ̀ со свѣще́ю возжже́нною, всѣ̑мъ же воста́вшымъ. И̑ и҆зше́дъ сщ҃е́нникъ ст҃ы́ми две́рьми, твори́тъ крⷭ҇тъ кади́ломъ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, возводѧ̀ пра́вѣ и҆ прекѝ: и҆ и҆́детъ и҆ кади́тъ по рѧ́дꙋ ст҃ы̑ѧ і҆кѡ́ны, ꙗ҆̀же на деснѣ́й странѣ̀, та́же на лѣ́вѣй, посе́мъ предстоѧ́телѧ, и҆ ѻ҆́ба ли̑ка по чи́нꙋ и҆́хъ, параекклисїа́рхꙋ же предходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ со свѣ́щникѡмъ. Є҆гда́ же і҆ере́й сотвори́тъ крⷭ҇тъ кади́ломъ, покланѧ́ѧсѧ ма́лѡ, покланѧ́етсѧ съ ни́мъ и҆ параекклисїа́рхъ: и҆схо́дитъ же и҆ въ притво́ръ, и҆ кади́тъ по чи́нꙋ и та́мѡ сꙋ́щꙋю бра́тїю: и҆ па́ки возвра́щьсѧ въ цр҃ковь, и҆ ста́въ посредѣ̀ ѻ҆бою̀ ли̑кꙋ, зна́менꙋетъ кади́ломъ крⷭ҇тъ, зрѧ̀ къ восто́кѡмъ, и҆ возглаша́етъ велегла́снѡ: Гдⷭ҇и бл҃гословѝ. И̑ а҆́бїе кади́тъ ѡ҆́бразъ сп҃са хрⷭ҇та̀, и҆ бцⷣы, и҆ предстоѧ́телѧ на мѣ́стѣ є҆гѡ̀: и҆ вше́дъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ ста́въ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, зна́менꙋетъ кади́ломъ крⷭ҇тъ, три́жды. И̑ пото́мъ возглаша́етъ си́це:

Сла́ва ст҃ѣ́й и҆ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ животворѧ́щей и҆ нераздѣ́льнѣй трⷪ҇цѣ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И̑ начина́етъ предстоѧ́тель, и҆лѝ є҆кклисїа́рхъ: А҆ми́нь. Прїиди́те, поклони́мсѧ цр҃е́ви на́шемꙋ бг҃ꙋ: ни́зкимъ и҆ ти́химъ гла́сомъ.

Та́же второ́е ма́лѡ повы́шше: Прїиди́те, поклони́мсѧ, и҆ припаде́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ цр҃е́ви на́шемꙋ бг҃ꙋ. Па́ки тре́тїе вы́шшимъ гла́сомъ, си́це: Прїиди́те, поклони́мсѧ, и҆ припаде́мъ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ цр҃е́ви и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ. Та́же ѻ҆со́бнѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ, и҆ припаде́мъ є҆мꙋ̀.

И̑ а҆́бїе начина́етъ вы́шшимъ гла́сомъ предстоѧ́тель, и҆лѝ є҆кклисїа́рхъ, на гла́съ ѻ҆смы́й: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а: не ско́рѡ, и҆ со сладкопѣ́нїемъ, спою́щей и҆ про́чїей бра́тїи: и҆ припѣ́въ: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и. Та́же вторы́й пѣве́цъ пра́вагѡ ли́ка: Гдⷭ҇и бж҃е мо́й возвели́чилсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и: легкѡ̀, со гла́сомъ соглаша́ющымъ и҆ про́чымъ бра́тїѧмъ съ ни́ми.

І҆ере́й же съ параекклисїа́рхомъ, и҆зше́дъ и҆з̾ ст҃а́гѡ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ сотво́рше покло́ны трѝ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, и҆ ѡ҆бра́щшесѧ творѧ́тъ покло́нъ предстоѧ́телю, та́же на ѻ҆́ба ли̑ка по є҆ди́номꙋ: и҆ и҆́дꙋтъ и҆ ста́нꙋтъ на свои́хъ и҆̀мъ мѣ́стѣхъ. [Въ собо́рныхъ же и҆ прихо́дскихъ хра́мѣхъ дѣ́йствꙋетъ сщ҃е́нникъ сїя̑ въ фелѡ́нѣ, дїа́конъ же въ стїхарѣ̀] Є҆гда́ же начнꙋ́тъ пѣ́ти: Всѧ̑ премꙋ́дростїю сотвори́лъ є҆сѝ: и҆, Сла́ва тѝ гдⷭ҇и, сотвори́вшемꙋ всѧ̑: тогда̀ і҆ере́й прихо́дитъ пред̾ црⷭ҇кїѧ двє́ри во є҆пїтрахи́лїи, и҆ ѿкрове́нною главо́ю стоѧ̀, глаго́летъ мл҃твы свѣти̑льничныѧ.

Сконча́вшꙋсѧ же ѱалмꙋ̀, глаго́летъ є҆ктенїю̀ вели́кꙋю: Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. И̑ по є҆ктенїѝ возгла́съ Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀:

Та́же стїхологисꙋ́емъ ѱалти́ръ на гла́съ и҃, пе́рвꙋю каѳі́смꙋ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ, вторы́й же и҆ тре́тїй. По всѧ́комъ же а҆нтїфѡ́нѣ є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ возгла́съ. По пе́рвомъ а̑нтїфѡ́нѣ: Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва: По второ́мъ, Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ: Пѣва́емꙋ же тре́тїемꙋ а҆нтїфѡ́нꙋ, ѿхо́дитъ дїа́конъ, и҆ положи́въ покло́нъ предстоѧ́телю, вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻлта́рь, вхо́дитъ же съ ни́мъ и҆ чредны́й сщ҃е́нникъ. Взе́мъ же дїа́конъ стїха́рь сво́й и҆ ѻ҆ра́рїй, є҆́млетъ ѿ сщ҃е́нника бл҃гослове́нїе: и҆ цѣлова́въ десни́цꙋ є̑гѡ̀ ѡ҆блачи́тсѧ въ стїха́рь ѻ҆бы́чнѡ, и҆ глаго́летъ послѣ́днюю є҆ктенїю̀, и҆ возгла́съ ѿ сщ҃е́нника: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ: по сконча́нїи же ѻ҆бы́чныѧ стїхоло́гїи, твори́тъ канѡна́рхъ мета́нїе, и҆ возгласи́тъ гла́съ ѻ҆ктѡ́иха, и҆лѝ мине́и. Мы́ же пое́мъ, Гдⷭ҇и, воззва́хъ: въ прилꙋчи́вшїйсѧ гла́съ ѻ҆ктѡ́иха. Сщ҃е́нникъ же стои́тъ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ. Є҆́гда́ же начнꙋ́тъ пѣ́ти, Гдⷭ҇и воззва́хъ: тогда̀ кади́тъ їере́й, и҆лѝ дїа́конъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай є҆́сть, творѧ̀ поклоне́нїе предстоѧ́телю. Мы́ же ста́вимъ стїхѡ́въ де́сѧть ѿ: И̑зведѝ и҆з̾ темни́цы дꙋ́шꙋ мою̀: и пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны гла́са, г҃, и҆ а҆натѡ́лїевы д҃: и҆ мине́и ст҃а́гѡ, г҃. Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать. А҆́ще ли нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ гла́са настоѧ́щїй. И̑ є҆гда̀ рече́мъ сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тверди́сѧ млⷭ҇ть є҆гѡ̀ на на́съ: пою́ще ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ: тогда̀ і҆ере́й, сотво́рь покло́нъ предстоѧ́телю и҆ вше́дъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, ѡ҆блачи́тсѧ въ фелѡ́нь, на́мъ же Сла́вꙋ ре́кшымъ.

И҆ а҆́бїе творѧ́тъ вхо́дъ, ѿверза́ємымъ ст҃ы̑мъ две́ремъ, пред̾идꙋ́щымъ подсвѣ́щникѡмъ двѣма̀ со свѣща́ми. Дїа́конꙋ же кади́льницꙋ держа́щꙋ, и҆ по не́мъ і҆ере́ю про́стꙋ, ѡ҆пꙋще́нъ и҆мꙋ́щꙋ фелѡ́нь. Сщ҃е́нникъ же стои́тъ прѧ́мѡ ст҃ы́хъ двере́й: стои́тъ же и҆ дїа́конъ ѡ҆деснꙋ́ю сщ҃е́нника ма́лѡ ѿко́свеннѡ: и҆ прини́къ держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь сво́й тремѝ пе́рсты десны́ѧ рꙋкѝ, глаго́летъ та́йнѡ, є҆ли́кѡ то́кмѡ слы́шати сщ҃е́нникꙋ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ та́йнѡ мл҃твꙋ: Ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ и҆ полꙋ́дне: и҆ по мл҃твѣ восклони́всѧ, и҆ глаго́летъ дїа́конъ ко сщ҃е́нникꙋ, показꙋ́ѧ вкꙋ́пѣ къ восто́кꙋ со ѻ҆раре́мъ, держѧ̀ и҆̀ тремѝ пе́рсты десны́ѧ рꙋкѝ: Бл҃гословѝ влⷣко ст҃ы́й вхо́дъ. И̑ сщ҃е́нникъ бл҃гословлѧ́етъ къ восто́кꙋ, глаго́лѧ: Бл҃гослове́нъ вхо́дъ ст҃ы́хъ твои́хъ гдⷭ҇и. Та́же дїа́конъ ѿхо́дитъ, и҆ кади́тъ ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ, сꙋ́щꙋю на мѣ́стѣ предстоѧ́телѧ, и҆ самаго̀ предстоѧ́телѧ, и҆ па́ки стои́тъ на не́мже мѣ́стѣ пре́жде стоѧ́ше, ѡ҆жида́ѧ и҆сполне́нїѧ стїха̀. Испо́лншꙋсѧ же стїхꙋ̀, вхо́дитъ дїа́конъ посредѣ̀: и҆ начерта́въ крⷭ҇тъ съ кади́льницею, возглаша́етъ: Премꙋ́дрость, про́сти, и҆ мы̀ пое́мъ: Свѣ́те ти́хїй ст҃ы́ѧ сла́вы: чтецы́ же, взе́мши лампа̑ды, предхо́дѧтъ да́же до ст҃ы́хъ двере́й, дїа́конъ же вше́дъ внꙋ́трь ст҃а́гѡ ѻ҆лтарѧ̀, кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ. Сщ҃е́нникъ же поклони́всѧ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, и҆ цѣлова́въ ѧ҆̀ вхо́дитъ, и҆ затворѧ́ютсѧ ст҃ы̑ѧ двє́ри. По концѣ́ же. Свѣ́те ти́хїй: глаго́летъ дїа́конъ, Во́нмемъ. І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ. И̑ па́ки дїа́конъ: Премꙋ́дрость, Во́нмемъ. Канѡна́рхъ же поклоне́нїе сотво́рь къ настоѧ́телю, сказꙋ́етъ прокі́менъ, и҆ стїхѝ. Кли́рїцы же пою́тъ прокі́менъ днѐ, на гла́съ ѕ︮: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ. Сті́хъ: Ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ, и҆ препоѧ́сасѧ. Сті́хъ: И҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. Сті́хъ: До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й. И҆ па́ки: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ. Чте́цъ же согбе́ннѣ рꙋ́цѣ и҆мѣ́ѧй при пе́рсѣхъ, средн̾хра́ма стоѧ̀, ѡ҆жида́етъ конца̀ прокі́мена: и҆ сотвори́въ поклоне́нїе, ѿхо́дитъ на своѐ мѣ́сто.

Посе́мъ и҆зше́дъ глаго́летъ дїа́конъ є҆ктенїю̀: Рце́мъ всѝ: и҆ возгла́съ ѿ сщ҃е́нника: И҆ по возгла́сѣ глаго́летъ настоѧ́тель, и҆лѝ ᲂучине́нный чте́цъ: Сподо́би гдⷭ҇и въ ве́черъ се́й: и҆ па́ки дїа́конъ: И҆спо́лнимъ вече́рнюю мл҃твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви. И҆ возгла́съ ѿ і҆ере́а: Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ: Та́же, Ми́ръ всѣ̑мъ. И҆ дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ. И҆ глаго́летъ і҆ере́й мл҃твꙋ та́йнѡ.

Та́же возглаша́етъ: Бꙋ́ди держа́ва црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀: и҆ та́кѡ и҆схо́дитъ і҆ере́й со дїа́кономъ сѣ́верными две́рьми, пред̾идꙋ́щымъ и҆̀мъ двѣма̀ свѣти́льникома, дїа́конꙋ же съ кади́льницею, на́мъ же послѣ́дꙋющымъ, и҆ пое́мъ стїхи́рꙋ хра́ма, и҆ и҆схо́димъ въ притво́ръ. И̑ та́кѡ кади́тъ дїа́конъ ст҃ы̑ѧ їкѡ̑ны, и҆ настоѧ́телѧ, и҆ ли́ки по чи́нꙋ: и҆ ста́нетъ на свое́мъ мѣ́стѣ, и҆ по соверше́нїи стїхи́ръ, Сла́ва, и ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

И҆ посе́мъ возглаша́етъ дїа́конъ во ᲂу҆слы́шанїе всѣ̑мъ мл҃твꙋ сїю̀: Сп҃сѝ бж҃е лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, посѣтѝ мі́ръ тво́й млⷭ҇тїю и҆ щедро́тами: да́же до конца̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣйшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ниѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть] и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, н҃.

Дїа́конъ: Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, л҃.

Є҆щѐ мо́лимсѧ, ѡ҆ є҆́же сохрани́тисѧ гра́дꙋ семꙋ̀, и҆ ст҃ѣ́й ѻби́тели се́й и҆ всѧ́комꙋ гра́дꙋ, и҆ странѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ и҆ ѡ҆ є҆́же ᲂу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ гла́съ моле́нїѧ на́съ грѣ́шныхъ, и҆ поми́ловати на́съ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Посе́мъ возглаша́етъ і҆ере́й: Оу҆слы́ши ны̀ бж҃е сп҃си́телю на́шъ: Ли́къ: А҆ми́нь. Та́же глаго́летъ: Ми́ръ всѣ̑мъ. Дїа́конъ глаго́летъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ. И҆ всѣ̑мъ главы̑ прикло́ншымъ, и҆ на зе́млю прини́кшымъ, і҆ере́й же, зрѧ̀ къ за́падѡмъ, мо́литсѧ велегла́снѡ: Влⷣко многомлⷭ҇тиве, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ: И҆ по и҆сполне́нїи є҆ѧ̀, мы̀: А҆ми́нь.

Та́же воскло́ншесѧ, пое́мъ стїхи́рꙋ воскрⷭ҇нꙋ. И҆ вхо́димъ во хра́мъ, предходѧ́щымъ свѣ́щникѡмъ, пою́ще и҆ про́чыѧ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, ꙗ҆́же сꙋ́ть по а҆лфави́тꙋ. Глаго́лемъ же припѣ́вы сїѧ̑ а҃: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ. в҃: И҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ. г҃: До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

И҆ свѣ́щники ᲂу҆́бѡ поставлѧ́ютсѧ ѿ ѻ҆бою̀ странꙋ̑, пред̾ꙋкраси́вшꙋсѧ четвероно́жцꙋ, на не́мже лежи́тъ со пшени́цею и҆ пѧтїю̀ хлѣ́бы блю́до, є҆́же и҆́мамы ѻ҆бы́чай приноси́ти въ цр҃ковь. Ѿ ѻ҆бою́ же странꙋ̑ два̀ сосꙋ̑да и҆спо́лнєна, ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ вїна̀, ѻ҆́въ же є҆ле́а. Стои́тъ же вїно̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆шꙋ́юю, є҆ле́й же ѡ҆деснꙋ́ю. Та́же глаго́летъ настоѧ́тель: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: и҆ чте́цъ: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: И̑ мы̀ пое́мъ ѿпꙋсти́тельный тропа́рь бцⷣы, гла́съ д҃: Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ: три́жды. Тогда̀ дїа́конъ взе́мъ бл҃гослове́нїе ѿ сщ҃е́нника, кади́тъ ѻ҆́крестъ стола̀, та́же предстоѧ́телѧ то́кмѡ, на мѣ́стѣ є҆гѡ̀, и҆ і҆ере́а: и̑ па́ки хлѣ́бы спредѝ то́кмѡ. И҆ глаго́летъ мл҃твꙋ настоѧ́тель, и҆лѝ і҆ере́й велегла́снѡ: Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, бл҃гослови́вый пѧ́ть хлѣ́бѡвъ, и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ насы́тивый: И҆ под̾е́мъ є҆ди́нъ хлѣ́бъ, зна́менꙋетъ съ ни́мъ про́чыѧ хлѣ́бы: и҆ є҆гда̀ рече́тъ: Са́мъ бл҃гословѝ: [и҆ ᲂу҆казꙋ́етъ десни́цею на хлѣ́бы| хлѣ́бы сїѧ̑, |та́кожде на пшени́цꙋ, и҆ вїно̀, и҆ є҆ле́й] пшени́цꙋ, вїно̀ и҆ є҆ле́й: И҆ по сконча́нїи мл҃твы, и҆ по Ами́нѣ пое́мъ: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не бл҃гослове́но ѿ ны́нѣ, и҆ до вѣ́ка, три́жды, на гла́съ д҃. Та́же ѱало́мъ л҃г: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ: и҆ глаго́лемъ є҆го̀, до Не лиша́тсѧ всѧ́кагѡ бл҃га. І҆ере́й же ше́дъ ста́нетъ пред̾ црⷭ҇кими две́рьми, зрѧ̀ къ за́падѡмъ, и҆ по сконча́нїи ѱалма̀ глаго́летъ: Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ: и҆ чте́цъ, А҆ми́нь: и҆ глаго́летъ нача́ло чте́нїѧ. И҆ сщ҃е́нникъ: Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ: и҆ и҆звлача́ютсѧ сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ, и҆ исхо́дѧтъ: и҆ та́кѡ сѧ́дꙋтъ всѝ ко́ждо на свои́хъ мѣ́стѣхъ.

По чте́нїи же вели́комъ дѣѧ́нїй ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ, и҆схо́дитъ параекклисїа́рхъ, и҆ кле́плетъ въ вели́кїй, и҆ въ про́чыѧ кампа́ны.

Воста́вшꙋ же предстоѧ́телю и҆ всѣ̑мъ бра́тїѧмъ, начина́етъ: А҆ми́нь. Сла́ва въ вы́шнихъ бг҃ꙋ, и҆ на землѝ ми́ръ, въ человѣ́цѣхъ бл҃говоле́нїе, три́жды. Та́же глаго́летъ: Гдⷭ҇и ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀, два́жды. И҆ глаго́летъ шестоѱа́лмїе кро́ткимъ и ти́химъ гла́сомъ. По трїе́хъ же ѱалмѣ́хъ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀. Тогда̀ і҆ере́й въ є҆пїтрахи́лїи, и҆́ндѣ же и҆ въ фелѡ́ни, глаго́летъ мл҃твы ᲂу҆́трєннїѧ, пред̾ ст҃ы́ми две́рьми стоѧ̀ ѿкрове́нъ. По сконча́нїи же шестоѱа́лмїѧ, по Сла́ва, и҆ ны́нѣ, глаго́летъ вели́кꙋю є҆ктенїю̀: Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. И҆ по возгла́сѣ ѿше́дъ, стои́тъ на свое́мъ мѣ́стѣ. Оу҆чине́нный же канѡна́рхъ, и҆́же прокі́мены на вече́рни сказꙋ́етъ, сотвори́въ покло́нъ предстоѧ́телю, возглаша́етъ: Бг҃ъ гдⷭ҇ь, со стїхѝ є҆гѡ̀, въ настоѧ́щїй гла́съ. И҆ пое́мъ тропа́рь воскрⷭ҇ный два́жды: Сла́ва ст҃а́гѡ, тогѡ̀ днѐ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, по гла́сꙋ тропарѧ̀ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, а҆́ще ли нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ настоѧ́щагѡ гла́са, и҆ а҆́бїе ли́къ глаго́летъ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Сла́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ. Чте́цъ же: И҆ ны́нѣ: и҆ стїхологисꙋ́етъ каѳі́смꙋ ѱалти́ра: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ: По и҆сполне́нїи же коеѧ́ждо стїхоло́гїи, ѿше́дъ сщ҃е́нникъ пред̾ ст҃ы̑ѧ двє́ри, глаго́летъ ма́лꙋю є҆ктенїю̀. И҆ возгла́съ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай. И҆ пое́мъ сѣда́ленъ воскрⷭ҇нъ, пре́жде про́стѡ. Та́же припѣ́въ: Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂубо́гихъ твои́хъ до конца̀. И҆ в҃-й сѣда́ленъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. И҆ посе́мъ полага́етсѧ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Та́же, каѳі́сма, и҆ сѣда́ленъ в҃-й. Припѣ́въ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀: и҆ чте́нїе, и҆ пое́мъ непоро́чны, на гла́съ є҃, въ ни́хже кади́тъ і҆ере́й. Та́же тропарѝ: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: ѵ҃пакоѝ гла́са, и҆ чте́нїе. Та́же степє́нны гла́са: въ ни́хже исхо́дитъ кандиловжига́тель, и҆ ᲂу҆дарѧ́етъ въ кампа́ны. І҆ере́й же и҆ дїа́конъ, вше́дъ во ст҃и́лище, ѡ҆блача́тсѧ по ѻ҆бы́чаю, и҆ глаго́летъ: Во́нмемъ, премꙋ́дрость. Канѡна́рхъ же сказꙋ́етъ: Прокі́менъ, ѱало́мъ дв҃довъ, гла́са. По соверше́нїи же прокі́мена, дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ бж҃е на́шъ: Ли́къ: А҆ми́нь. И҆ канѡна́рхъ: Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а. Сті́хъ: Хвали́те бг҃а во ст҃ы́хъ є҆гѡ̀, хвали́те є҆го̀ во ᲂу҆тверже́нїи си́лы є҆гѡ̀. Дїа́конъ же глаго́летъ: И҆ ѡ҆ сподо́битисѧ на́мъ слы́шанїѧ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа, гдⷭ҇а бг҃а мо́лимъ. Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды. Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти ᲂуслы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа. І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ. Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀. Посе́мъ і҆ере́й и҆менꙋ́етъ є҆ѵⷢ҇лі́ста, ѿ негѡ́же є҆ѵⷢ҇лїе. Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀. Дїа́конъ: Во́нмемъ. И҆ чте́тъ і҆ере́й є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но рѧдово́е; по чте́нїи, ли́къ па́ки: Сла́ва тебѣ̀ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀. Посе́мъ глаго́лемъ: Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃.

Семꙋ́ же глаго́лемꙋ, и҆схо́дитъ сщ҃е́нникъ ст҃ы́ми две́рьми со є҆ѵⷢ҇лїемъ держѧ̀ є҆̀ при пе́рсехъ свои́хъ, пред̾идꙋ́щема же є҆гѡ̀ ѿ ѻ҆бою̀ странꙋ̑ двѣма̀ подсвѣ́щникома со свѣща́ми, и̑мѣ́ѧй же и҆ фелѡ́нь ѡ҆пꙋще́нъ до́лꙋ, стои́тъ посредѣ̀ хра́ма, держѧ̀ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе при пе́рсехъ свои́хъ, подсвѣ́щники же ѿ ѻ҆бою̀ странꙋ̑. И҆ прихо́дитъ предстоѧ́тель є҆ди́нъ, и҆ твори́тъ покло́ны два̀, та́же цѣлꙋ́етъ є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ па́ки твори́тъ покло́нъ є҆ди́нъ: не до землѝ твори́тъ покло́ны, но ма̑лыѧ, приклонѧ́ѧ главꙋ̀, до́ндеже рꙋко́ю дости́гнетъ до землѝ. Въ недѣ́лю бо и҆ влⷣчнїй пра́здникъ, и въ пѧтьдесѧ́тницꙋ всю̀ колѣ̑на не приклонѧ́ютъ. По внегда́ же покло́нитсѧ є҆ѵⷢ҇лїю предстоѧ́тель, твори́тъ и҆ къ лѣ́вомꙋ ли́кꙋ ѡ҆́бразъ покло́на: и҆ къ десно́мꙋ подо́бнѡ, ѿходѧ̀ на мѣ́сто своѐ. Та́же и҆ бра́тїѧ всѝ и҆́дꙋтъ два̀ два̀, по чи́нꙋ, творѧ́тъ и҆ ті́и подо́бнѣ, пре́жде два̀ поклонє́нїѧ и҆ цѣлꙋ́ютъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе: и҆ па́ки є҆ди́но поклоне́нїе, и къ настоѧ́телю покло́нъ. И҆спо́лншꙋсѧ же цѣлова́нїю и҆ н҃-мꙋ ѱалмꙋ̀, пое́мъ: Сла́ва, Мл҃твами а҆пⷭ҇лѡвъ: И҆ ны́нѣ, Мл҃твами бцⷣы: та́же, Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й: Посе́мъ стїхи́ра воскрⷭ҇на, гла́съ ѕ҃: Воскр҃съ і҆и҃съ ѿ гро́ба, ꙗ҆́коже проречѐ: по цѣлова́нїи же ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа, ѡ҆сѣнѧ́етъ і҆ере́й бра́тїю со є҆ѵⷢ҇лїемъ и҆ вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь. Дїа́конъ же глаго́летъ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ мл҃твꙋ: Сп҃сѝ бж҃е, лю́ди твоѧ̑: Мы́ же: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. І҆ере́й же возгла́съ: Млⷭ҇тїю и҆ щедро́тами: и҆ по А҆ми́нѣ, начина́емъ і҆рмо́съ канѡ́на воскрⷭ҇на: и҆ пое́мъ канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ крⷭ҇товоскрⷭ҇нъ на г҃: и҆ бцⷣы на г҃: и҆ мине́и на д҃. Къ а҃-мꙋ же тропарю̀ припѣ́въ: Сла́ва гдⷭ҇и, ст҃о́мꙋ воскрⷭ҇нїю твоемꙋ̀. Та́же припѣ́вы пѣ́сней воскрⷭ҇ныхъ, [пи́саны во і҆рмоло́гїи]. И҆ по и҆сполне́нїи г҃-ѧ пѣ́сни, дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀ ма́лꙋю: и҆ возгла́съ ѿ сщ҃е́нника внꙋ́трь ѻ҆лтарѧ̀: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ: и҆ и҆з̾ѡблача́ютсѧ сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ, и҆зше́дше же стоѧ́тъ на ѻ҆бы́чныхъ мѣ́стѣхъ. Та́же конда́къ, и сѣда́ленъ мине́и ст҃а́гѡ, и чте́нїе. По ѕ҃-й же пѣ́сни сщ҃е́нникъ глаго́летъ є҆ктенїю̀ ма́лꙋю пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, и҆ возгла́съ: Ты́ бо є҆сѝ цр҃ь ми́ра: та́же конда́къ воскрⷭ҇нъ, и҆ і҆́косъ. И҆ чте́мъ про́логъ.

Вѣ́домо же бꙋ́ди и҆ сїѐ: Ꙗ҆́кѡ всегда̀ по концѣ̀ и҃-ѧ пѣ́сни, є҆гда̀ хо́щемъ нача́ти ѳ҃-ю пѣ́снь, твори́мъ всѝ мета́нїе є҆динора́внѡ глаго́люще: Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, покланѧ́емсѧ гдⷭ҇ви: та́же і҆рмо́съ и҃-ѧ пѣ́сни, катава́сїа. І҆ере́й же и҆ дїа́конъ ѡ҆блача́тсѧ ѻ҆бы́чнѡ. И҆ по сконча́нїи и҃-ѧ пѣ́сни, покади́въ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ, возглаша́етъ дїа́конъ: Бцⷣꙋ и҆ мт҃рь свѣ́та въ пѣ́снехъ возвели́чимъ. И҆ мы̀ стїхосло́вимъ ѳ҃-ю пѣ́снь, пою́ще велегла́снѡ: Вели́читъ дш҃а̀ моѧ̀ гдⷭ҇а: и҆ Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ: твори́мъ же и҆ покло́ны ма̑лыѧ: І҆ере́й же, и҆лѝ дїа́конъ кади́тъ ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ всю̀ цр҃ковь, и҆ бра́тїю. По ѳ҃-й пѣ́сни, возвра́щьсѧ и҆ ѿда́въ кади́ло, глаго́летъ є҆ктенїю̀ ма́лꙋю: и҆ возгла́съ ѿ сщ҃е́нника: Ꙗ҆́кѡ тѧ̀ хва́лѧтъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ: та́же возглаша́етъ дїа́конъ: Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ: въ настоѧ́щїй гла́съ. Сті́хъ а҃: Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ. Сті́хъ в҃-й: Над̾ всѣ́ми людьмѝ бг҃ъ на́шъ. Сщ҃е́нникъ стои́тъ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ. И҆ посе́мъ свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: та́же, Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ воскрⷭ҇нъ. На хвали́техъ: всѧ́кое дыха́нїе, на гла́съ днѐ. Поста́вимъ же стїхѡ́въ, и҃: и҆ пое́мъ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха воскрⷭ҇ны, д҃: и҆ восто́чны, д҃. На всѧ́кое же дыха́нїе, совокꙋ́пльшымсѧ ѻ҆бои̑мъ ликѡ́мъ, припѣва́емъ и҆ припѣ́вы сїѧ̑: а҃: Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂу҆бо́гихъ твои́хъ до конца̀. в҃: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, рѧ́дъ. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ в҃: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ бцⷣе дв҃о: Славосло́вїе вели́кое. Та́же тропа́рь воскрⷭ҇нъ, є҆ди́нъ ѿ ѻ҆бою̀, гла́са а҃-гѡ: Дне́сь сп҃се́нїе мі́рꙋ бы́сть: и҆лѝ гла́са в҃-гѡ: Воскр҃съ ѿ гро́ба: та́же є҆ктенїю̀ глаго́летъ і҆ере́й, и҆лѝ дїа́конъ: Поми́лꙋй на́съ бж҃е: и҆ возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ: посе́мъ: И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю мл҃твꙋ: возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ млⷭ҇ти и҆ щедро́тъ: І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ. Ли́къ: И҆ дх҃ови твоемꙋ̀. Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇ви прикло́нимъ. І҆ере́й мл҃твꙋ та́йнѡ. Та́же, возгла́съ: Твое́ бо є҆́сть, є҆́же ми́ловати: посе́мъ: Премꙋ́дрость. Ли́къ: Бл҃гословѝ. І҆ере́й: Сы́й бл҃гослове́нъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ: и҆ ли́къ: А҆ми́нь. Оу҆твердѝ бж҃е: посе́мъ і҆ере́й: Прест҃а́ѧ бцⷣе: ли́къ: Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю: и҆ про́чее ѻ҆бы́чно: и҆ ѿпꙋ́стъ: и҆ многолѣ́тно: и҆ ча́съ а҃-й: и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

Подоба́етъ же вѣ́дати и҆ сїѐ: ꙗ҆́кѡ на бдѣ́нїи всено́щнагѡ пѣ́нїѧ, є҆гда̀ быва́етъ полѷеле́й, и҆ пою́тъ ѱало́мъ, Хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не: и҆ И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви: тогда̀ поставлѧ́етсѧ а҆нало́й средѝ цр҃кве, и҆ на не́мъ полага́етсѧ пра́здничнаѧ і҆кѡ́на гдⷭ҇ьскагѡ днѐ, и҆лѝ бг҃оро́дицына и҆лѝ и҆ ст҃а́гѡ, и҆ ст҃ы́ѧ. И҆ ѡ҆блача́ютсѧ настоѧ́тель во ст҃и́лищи и҆ всѝ сщ҃еннослꙋжи́тєли въ фелѡ̑ни по ѻ҆бы́чаю. И҆ и҆зше́дше и҆з̾ ѻ҆лтарѧ̀ во ѿве́рзєнныѧ црⷭ҇кїѧ двє́ри, ста́нꙋтъ по двꙋ̀ страна́мъ ѻ҆́колѡ а҆нало́гїа. И҆ раздае́тъ настоѧ́тель сослꙋжи́телємъ и҆ стоѧ́щемꙋ въ хра́мѣ ст҃ѣ́мъ наро́дꙋ свѣщы̀: по раздаѧ́нїи же взе́мъ кади́ло, є҆мꙋ̀же предхо́дитъ дїа́конъ со свѣще́ю горѧ́щею, кади́тъ пе́рвѣе на а҆нало́гїи і҆кѡ́нꙋ ѻ҆́крестъ, и҆ и҆́детъ во ѻ҆лта́рь, и҆ та́мѡ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ и҆ ѻ҆лта́рь ве́сь кади́тъ, и҆ во хра́мѣ ст҃ы̑ѧ мѣ̑стныѧ і҆кѡ̑ны всѧ̑, та́же сщ҃еннопредстоѧ́телей по ѻ҆бои̑мъ страна́мъ и҆ пра́вый ли́къ пѣвцѡ́въ, и҆ лѣ́вый: посе́мъ кади́тъ преходѧ̀ стоѧ́щїй наро́дъ ве́сь, и҆ па́ки ст҃ы̑ѧ двє́ри, и҆ двѣ̀ то́чїю і҆кѡ̑ны, хрⷭ҇то́вꙋ и҆ бг҃оро́дицынꙋ, и҆ на а҆нало́гїи. Въ то́ же вре́мѧ пою́тъ велича́нїе, со и҆збра́нными стїхѝ ѿ ѱалмѡ́въ дв҃довыхъ. По се́мъ ѻ҆быча́йномъ пѣ́нїи є҆ктенїа̀ ѿ дїа́кона ма́лаѧ глаго́летсѧ. И҆ сѣда́льны пою́тсѧ. И҆ вхо́дѧтъ всѝ сщ҃еннослꙋжи́тели во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ и҆з̾ѡблача́ютсѧ сщ҃е́нныхъ ѻ҆де́ждъ, то́чїю держа́й чредꙋ̀ і҆ере́й ѡ҆стае́тъ во ѡ҆блаче́нїи, къ прочита́нїю є҆ѵⷢ҇лїа.

Въсе́йжекни́зѣтрѝ лїтꙋргі́исвои́мичи́ныпредложены̀, соᲂу҆ка́зы

дѣ́йствъка́ѧждонасвоемѣ́стїи: и҆́мижевоᲂу҆ста́влєннаѧвремена̀

сщ҃еннослꙋже́нїебг҃ꙋсоверша́етсѧ.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle