Мlтва, є4же бlгослови1ти сhръ и3 ћи­ца во с™yю недё­лю пaсхи

Мlтва, є4же бlгослови1ти
сhръ и3 ћица
во с™yю и3 вели1кую
недё­лю пaсхи.

ВLко гDи б9е нaшъ, зижди1телю и3 со­дё­те­лю всёхъ, бlгослови2 млеко2 њгу­стёв­шее, съ ни1мже и3 ћи­ца, и3 нaсъ соблюди2 во бl­го­сти твоeй, ћкw да при­ча­щa­ю­ще­сz и5хъ, твои1хъ неза­вист­но­подa­тель­ныхъ дарHвъ и3сп0лнимсz и3 неизглаг0ланныz тво­еS бl­го­сти. ћкw твоS дер­жa­ва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки