Наш новый сайт:
Церковное право.
Все каноны с толкованиями.

В 29-й день

Святы́х младе́нец четырена́десяти ты́сящ, Христа́ ра́ди избие́нных от И́рода в Вифлее́ме Иуде́йстем, и преподо́бнаго отца́ на́шего Марке́лла, игу́мена оби́тели Неусыпа́емых

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры святы́х, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Сокро́вища сокрове́ннаго/ иски́й, пребеззако́нный/ незло́бивыя закла́ о́троки днесь,/ и Рахи́ль неуте́шна бя́ше,/ непра́ведно зря́щи заколе́ние/ и безвре́менную смерть/ и́хже, пла́каше, боля́щи утро́бою,/ но сия́ весели́тся,/ в не́дрех Авраа́мовых ны́не ви́дящи.

Царя́ Безле́тнаго,/ под ле́том бы́вша,/ царь пребеззако́нный взыска́/ и, не обре́т уби́ти Его́,/ младе́нцев пожа́т неискусозло́бное мно́жество,/ я́же соде́ла му́ченики,/ я́ко не мня́ше,/ и гра́жданы Вы́шняго Ца́рствия,/ того́ во ве́ки пребезу́мие облича́ющия.

От Де́вы ро́ждшуся Тебе́, Преве́чный Го́споди,/ и за бла́гость младе́нствовавшу,/ лик младе́нцев приведе́ся/ му́ченическою кро́вию,/ нему́тну ду́шу просвети́в пра́веднейше,/ я́же всели́л еси́ во оби́тели присноживо́тныя,/ И́родову облича́ющи зло́бу/ и суро́вейшее пребезу́мие.

Преподо́бнаго стихи́ры, глас и подо́бен то́йже:

Воздержа́ния о́браз/ показа́лся еси́ мона́шествующим,/ Богоно́се Марке́лле,/ воздержа́нием столп о́гненный,/ взимался Ду́хом, прему́дре,от земли́ на Небеса́,/ и чистоты́ собесе́дник,/ безмо́лвия же и́стинный и́стинно храни́тель/ и му́жества столп одушевле́н,/ пра́вило же к доброде́тели изве́стнейшее.

Страсте́й взыгра́ния/ увяди́л еси́, преподо́бне,/ бде́нием кре́пким, и поуче́нием Писа́ний,/ и моли́твою приле́жною,/ и слез точе́нием./ Те́мже вои́стинну яви́лся еси́/ Влады́це досто́йное жили́ще/ и исцеле́ния ве́рою приходя́щим ты подае́ши,/ безсме́ртнаго сподобля́яся наслажде́ния.

Наслажда́лся ясне́йше/ добро́ты Влады́ки Твоего́,/ зерца́лом разре́шшимся, всеблаже́нне, плотски́м/ и явле́нием, су́щим зде,/ моли́ о чи́сте хваля́щих/ па́мять твою́ всесвяще́нную/ и псалмы́ же и пе́сньми почита́ющих,/ я́ко да улучи́м ми́лость в День Су́дный.

Сла́ва, младе́нцев, глас 8.

Андрея Критскаго: И́род пребеззако́нный,/ ви́дя звезду́, па́че всея́ тва́ри светле́йшую, смуща́шеся/ и млекопита́емыя младе́нцы из объя́тий ма́терних восхища́ше./ Елисаве́т же, взе́мши Иоа́нна,/ ка́мень моля́ше, глаго́лющи:/ приими́ ма́терь с ча́дом./ Гора́ прия́т Предте́чу./ Я́сли же храня́ху Сокро́вище,/ Его́же звезда́ возвести́,/ и волсви́ поклони́шася:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не, глас то́йже:

Пресла́вное та́инство устроя́ется днесь,/ обновля́ется естество́,/ и Бог Челове́к быва́ет,/ е́же бе, пребы́сть,/ и е́же не бе, прия́т,/ ни смеше́ния претерпе́в,/ ниже́ разделе́ния.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Та́инство ужа́сное зрю:/ Бог бо, И́же го́рстию содержа́й всю тварь,/ объе́млется пло́тию в я́слех безслове́сных/ и ру́бищи повива́ется,/ повива́яй мгло́ю мо́ре.

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Безпло́тный воплоща́ется Бог,/ и начина́ется Безнача́льный,/ и По́лный ны́не истощава́ется/ в ма́лом верте́пе от Де́вы,/ и Младе́нец млеко́м пита́ется,/ препитова́я вся́кое дыха́ние.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Играют в Рождестве́ Христо́ве па́стырие/ и сла́вят со А́нгелы,/ и звезда́ дароно́сит,/ и волсви́ покланя́ются,/ и челове́цы, спасе́ни бы́вше,/ Богоро́дицу велича́ют.

Сла́ва, младе́нцев, глас 8.

Андрея Критскаго: Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем,/ Иуде́йская держа́ва упраздни́ся./ Да игра́ют младе́нцы, за Христа́ закала́еми,/ Иуде́я да рыда́ет:/ глас бо слы́шан бысть в Ра́ме,/ Рахи́ль, пла́чущи, рыда́ет,/ я́коже пи́шет, по ча́дех свои́х,/ младе́нцы бо изби́в, И́род пребеззако́нный/ исполня́ше Писа́ние,/ Иуде́ю насыща́я непови́нныя кро́ве;/ и земля́ у́бо червленя́шеся кровьми́ младе́нцев,/ от язы́к же Це́рковь та́инственне очища́ется/ и в красоту́ одея́ется./ Прии́де И́стина,/ Бог яви́ся в се́ни седя́щим, от Де́вы роди́выйся,/ во е́же спасти́ нас.

И ны́не, глас то́йже. Иоа́нна мона́ха:

Го́споди, в Вифлее́м прише́д,/ в верте́п всели́лся еси́,/ Не́бо престо́л име́я,/ во я́слех восклони́лся еси́,/ Его́же во́инства окружа́ют А́нгел,/ па́стырем снизше́л еси́,/ да спасе́ши, я́ко Благоутро́бен, род наш, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь святы́м, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Сла́ва, преподо́бному, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, вещи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Марке́лле, дух твой.

И ны́не, пра́здника, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника еди́ножды и младе́нцев еди́ножды. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́не, пра́здника.

По 1-й стихологии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Звезды́ сия́нием озари́вшеся,/ от Перси́ды волсви́ приидо́ша в верте́п Вифлее́мский,/ да́ры изря́дны рожде́нному Царю́ от Де́вы и Ма́тере прине́сше благода́рно,/ от язы́ков наставля́еми в поклоне́ние Тому́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Воскре́се из ме́ртвых:

Свире́лей па́стырских уставля́я песнь,/ во́инство а́нгельское возглаша́ет, глаго́ля:/ хвалу́ воспо́йте Боже́ственную, овца́ми владу́щии,/ возопи́йте, пою́ще,/ я́ко роди́ся Христо́с Госпо́дь,/ благоволи́вый спасти́ я́ко Бог род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, подо́бен то́йже:

Пресла́вно, ве́рнии, та́инство сие́,/ Бог от Де́вы роди́ся, я́коже весть./ чи́ни А́нгельстии, уди́вльшеся снизхожде́нию Его́, зову́т, воспева́юще:/ я́ко роди́ся Христо́с Госпо́дь,/ благоволи́вый спасти́ я́ко Бог род челове́ческий.

Кано́н пра́здника кир Космы, глас 1 со ирмосо́м на 6

(зри день 25-й)

и святы́х два кано́на на 8. Кано́н святы́х младе́нцев на 4, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:

Предели́в пучи́ну чермну́ю Бог,/ фарао́на погрузи́вый в ней,/ прове́д Моисе́я немо́кренно в пусты́ню/ и о дожди́в ма́нну в снедь лю́дем Изра́илевым,/ я́ко си́лен.

Звезда́ возсия́ в Вифлее́ме/ и Еде́ма от мра́чныя разреши́ кля́твы,/ и спасе́ния день да́руется родонача́льником,/ из де́вственна о́блака просия́вый Иису́с,/ су́щих во тьме просвеще́ние.

Три́знище днесь младе́нцев отве́рзеся ве́рным за Христа́ и Бо́га,/ враго́в облича́я нача́ла и вла́сти/ и И́родов облича́я му́жески младоу́мный гнев смы́сленно.

Богоро́дичен: Боже́ственное утвержде́ние и стена́ неруши́ма, Чи́стая,/ и мы́сленный мост при́сно,/ и необори́мь столп, и основа́ние, и покро́в,/ его́же ра́ди спаса́емся вси от бед,/ Ты еси́ вои́стинну.

Кано́н преподо́бнаго, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:

Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Обновля́ется тварь, и земны́х естество́ новотвори́тся/ пло́тию Творца́ всех, па́че ума́ Христа́ ражда́ема/ из Чи́стыя и Пресвяты́я Ма́тере.

Ра́зум прие́м, о́тче, от Бо́га и́стины,/ и непреста́нно взыска́в Его́ житие́м, Марке́лле, чи́стым,/ и Боже́ственным и доброде́тельми угоди́л еси́.

Богоро́дичен: Земля́ оте́ческия кля́твы, я́же во Еде́ме, избавле́ние прия́т:/ на ней Изба́вителю ро́ждшуся, Чи́стая, из Тебе́,/ и обно́вльшу ю, и освяти́вшу.

Песнь 3. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с:

Утвержда́яй гром и созида́яй дух,/ утверди́ мене́, Го́споди,/ да Тя пою́ и́стинно/ и творю́ во́лю твою́,/ я́ко несть свят, я́ко Ты, Бо́же наш.

Де́вственною две́рию проше́д, Соде́тель и Бог наш/ плотски́й дом Себе́ созда́ неизглаго́ланно, и Младе́нец бысть,/ и во я́слех восклони́ся.

Све́рстницы де́ти – страда́льцы Христо́ва вопло́щения,/ И́родово неразу́мное ослепи́ша неи́стовство/ и о́чи всесве́тлии Це́ркве яви́шася.

Богоро́дичен: Из Тебе́ безо́тчий яви́ся, безма́терен пре́жде веко́в Госпо́дь,/ и зи́ждется преесте́ственно, и назда́ние да́рует су́щим из Ада́ма обоже́ния, Де́во Неискусобра́чная.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Облацы, ка́плите на зе́млю сла́дость весе́лия:/ из О́блака бо све́тла возсия́ Христо́с,/ в верте́пе пло́тски па́че вся́кия мы́сли ражда́емь.

Тве́рдостию души́ на враги́ мы́сленныя вооружи́вся, Богоно́се,/ посе́кл еси́ тех ополче́ния держа́вно/ и побе́ды увя́злся еси́ венце́м.

Богоро́дичен: От Пречи́стых Твои́х, Чи́стая, и честны́х крове́й вопло́щся неизрече́нно,/ Сло́во Бо́жие показа́, я́ко Бог тва́рей, Тя всех Влады́чицу.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Конда́к младе́нцев, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

В Вифлее́ме ро́ждшуся Царю́, волсви́ от Перси́ды с да́ры прихо́дят,/ звездо́ю свы́ше наставля́еми,/ но И́род смуща́ется и пожина́ет младе́нцы, я́ко пшени́цу,/ и рыда́ет себе́,/ я́ко держа́ва его́ вско́ре разори́тся.

Конда́к преподо́бнаго, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной

Я́ко звезда́,кра́сно сия́я,/ от Ефе́са провозсия́л еси́ нам, всеблаже́нне, пости́жно,/ и доброде́тельми возгреме́л еси́,/ наста́вник и́ноком мно́гим быв, преподо́бне,/ того́ ра́ди и ца́рствующий град просвети́л еси́,/ и сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче всеблаже́нне Марке́лле.

И седа́лен младе́нцев, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Ро́ждшемуся днесь от Де́вы младе́нцев во́инство/ я́ко Творцу́ и Царю́ прия́тная прино́сятся заколе́ния,/ предложе́нная Христу́ ве́ры ра́ди.

Сла́ва, преподо́бному, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Чистоты́ у́гльми предочи́стив ду́шу,/ те́ло обузда́л еси́ к нетле́нней кре́пости, всехва́льне Марке́лле,/ тем и показа́лся еси́ оби́телище Боже́ственное,/ неду́ги отгоня́я и просвеща́я ве́рою при́сно приходя́щия к тебе́/ и восхваля́ющим тя.

И ны́не, глас то́йже.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Удиви́ся, уве́дев, И́род, царь лю́тый,/ ища́ я́ростию, проти́ву боря́ ро́ждшемуся на земли́ Царю́, ю́ному Христу́,/ и, боя́знию и стра́хом мно́гим содержи́мь,/ посыла́ет во́инство уби́ти с я́ростию де́ти, в Вифлее́ме младе́нствующия,/ ку́пно с ни́ми уби́ти покуша́яся Созда́теля, за благоутро́бие обнища́вшаго:/ из де́вственныя бо утро́бы произы́де, спасти́ хотя́ род наш.

Песнь 4. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с:

Услы́шах слух Твой и убоя́хся, проро́к глаго́лаше,/ разуме́х дела́ Твоя́, и удиви́хся, и возопи́х:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Де́ва и Не́бо, Небе́сныя и земны́я,/ Рождество́м хода́тайствовавши, па́че ума́ примири́/ и вражды́ средосте́ние разори́.

Младе́нец мно́жество му́ченически, по Бо́зе всех пострада́вше, по́чести страда́ния от Него́ прие́млет:/ и́хже ра́ди И́род весьма устыде́ся.

Богоро́дичен: Боже́ственное Сло́во во утро́бе заче́нши, стра́шным Сло́вом/ па́че сло́ва породила́ еси́ пло́тию, Всенепоро́чная./ Те́мже Тя, Богоро́дицу, сла́вим.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Ви́девше, Го́споди, е́же в верте́пе Твое́ сни́тие,/ чи́нове мы́сленнии стра́хом ужасо́шася/ и воспе́ша, Христе́, недомы́сленную твою́ ми́лость.

Боле́зни, преподо́бне, и по́ты твоя́ с кро́вными струя́ми младе́нцев сме́шени, Марке́лле,/ Ро́ждшемуся пло́тию да́ры че́стны принесо́шася.

Богоро́дичен: Кра́сну Тя добро́тою, преоблиста́ющую/ Сы́на Твоего́ заре́ю, язы́честии дароно́сцы, Чи́стая, ви́девше,/ виде́ние но́во и пресла́вно воспе́ша.

Песнь 5. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с:

Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/ я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Чу́вственное у́бо со́лнце о́блаки покрыва́ется,/ У́мное же и Всеневеще́ственное, безме́рным благоутро́бием в плоть оде́явся,/ в верте́пе днесь пелена́ми повива́ется нас ра́ди.

Скве́рноуби́йства кровьми́ И́род оскверня́ется:/ Влады́ку бо всех, Бо́га и Царя́, уби́ти покуша́яся,/ на о́троки неи́стовствует и свире́пствует лю́те.

Богоро́дичен: Заре́ю моли́твы Твоей, Богороди́тельнице Чи́стая,/ слепоту се́рдца моего́ озари́,/ я́ко еди́на свети́льника Го́спода/ и сла́вы со́лнце возсия́вши Христа́.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Прелива́ется ча́ша благоутро́бия Твоего́, Христе́, во творе́ния вся,/ и оби́льно сия́ ми́лости испо́лни,/ пло́тию я́вльшуся и ро́ждшуся Тебе́.

Ве́щнаго, преподо́бне, души́ помраче́ния/ и вся́кия земны́я и тле́нныя красоты́/ боле́зньми очи́стив твоего́ по́стничества,/ равноа́нгелен показа́лся еси́ в ми́ре, Марке́лле.

Богоро́дичен: Струи́ источи́ мы́сленныя безсме́ртия/ из Тебе́ пло́тию рожде́йся в верте́пе, Чи́стая,/ и челове́ческое естество́ напои́ нетле́нием,/ обогати́в сие́, я́ко Благоутро́бен.

Песнь 6. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с:

Бу́ря мя мно́гих согреше́ний мои́х потопля́ет,/ и изнемога́ет дух мой;/ но Ты, Го́споди,/ я́ко ми́лостив, сшед,/ возведи́ живо́т мой.

Боже́ственное вопло́щения Сло́ва соверша́ется днесь та́инство, Богоро́дице:/ Тобо́ю бо яви́ся пло́тию Бог Преве́чный,/ да обожи́т прия́тие.

Рахи́ль, у́бо чад пла́чущи,/ дре́вле провозвести́ за Христа́ младе́нцев, прие́мших безго́дное заколе́ние;/ тем и отрица́шеся, уте́шитися не хотя́щи.

Богоро́дичен: Боже́ственное Рождество́ Твое́, Всесвята́я,/ прозя́бшую пресече́ в рай кля́тву/ и, стезю́ дре́ва жи́зни челове́ком отве́рзши,/ благослове́ние источи́.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Ми́ра благово́ннейшая издаде́ земля́ в себе́ па́че смы́сла,/ неистоще́ннаго ми́ра, от Чи́стыя пло́тию источи́вшаго/ и челове́ки благово́ния Боже́ственнаго испо́лнившаго.

Жития́ привре́менное и нестоя́нное му́дре усмотри́в, Марке́лле,/ к присностоя́щим душе́вное возвы́сил еси́ жела́ние,/ е́же получи́л еси́ боле́зньми по́стничества.

Богоро́дичен: Ражда́ется безле́тный Бог Сло́во во пло́ти из Тебе́, Де́во Пречи́стая,/ да жи́знь безле́тную челове́ком,/ и насле́дие ве́чное, и сла́ву пода́ст нетле́нную.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Звезда́ волхвы́ посла́ к Ро́ждшемуся,/ и И́род непра́ведное во́инство посла́ лю́то,/ уби́ти мня во я́слех/ я́ко Младе́нца лежа́ща.

И́кос:

Го́рним и до́льным, ны́не вку́пе веселя́щимся/ во явле́нии всех Царя́,/ И́род сам то́кмо с пророкоуби́йцы Иуде́и соболе́знует: ле́по бо самым им то́кмо рыда́ти,/ не бо от ны́не ца́рствовати и́мут;/ но ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать,/ де́рзости враго́в отража́ющее/ и мно́жества ве́рных созыва́ющее/ с честны́ми младе́нцы взира́ти/ И́же во я́слех я́ко Младе́нца лежа́ща.

Песнь 7. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с:

В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди.

Весели́тся днесь Вифлее́м с на́ми,/ Тя бо, Невмести́маго, в верте́пе прие́млет,/ благослове́н еси́, – вопия́, – еди́н Бог оте́ц на́ших.

Незло́бива жертва и нескве́рная за Тя предзакала́ется, Бо́жий Сло́ве, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, небу́рное покая́ния приста́нище,/ в не́же прибега́юще, Богоро́дице, зове́м:/ благослове́на еси́ Еди́на, ро́ждшая Бо́га оте́ц на́ших.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поколеба́вшуюся безбо́жием всю тварь И́же в верте́пе Рожде́йся/ утверди́ позна́нием Свои́м па́ки, непреста́нно зову́щую Ему́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Огне́м у́бо по́стничества попали́л еси́, Марке́лле, плотски́я сла́сти,/ безстра́стия же росо́ю напои́л еси́ ду́шу, вопия́ Христу́ све́тло:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ви́де вся тварь, Богоневе́сто, Боже́ственная вели́чия Твоя́,/ пло́тию из Тебе́ Влады́це всех и Бо́гу ро́ждшуся во гра́де Вифлее́ме,/ и с па́стырьми и волхвы́ Тя воспе́.

Песнь 8. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́,/ земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно,/ основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

А́нгели сла́вят власть Ро́ждшагося,/ па́стырие чудя́тся, и волсви́ покланя́ются,/ Небеса ́возвеща́ют звездо́ю Зижди́теля;/ с ни́миже вси, воспева́юще, вопие́м:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мно́жество неискусозло́бное во́инствует Влады́це днесь кро́вию/ и на И́рода тве́рдо вооружа́ется, Тебе́, Христе́, ро́ждшуся./ Тем вси вопие́м, воспева́юще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Де́ву Тя, Чи́стая, храм, и дверь, и о́блак,/ купину́ неопали́му, и ста́мну ма́нны, и жезл прозя́бший,/ киво́т, и све́щник, и скрижа́ли Заве́та,/ го́ру святу́ю, из нея́же ка́мень отсече́ся,/ проро́цы Бо́жии пропове́даша.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Светоно́сною тварь оде́ждею одева́ется,/ и пе́рвое се́тование все отложи́,/ Обнови́телю и Влады́це ро́ждшуся на земли́:/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Вооружи́вся доброде́тельми, преподо́бне Марке́лле,/ ополче́ния де́монов побори́л еси́,/ и я́ко победи́тель на ты́я взял еси́ одоле́ния,/ и чуде́с благода́ть от Бо́га прия́л еси́.

Богоро́дичен: И́же из Тебе́ в верте́пе роди́выйся, Всенепоро́чная,/ ве́чныя челове́ком оби́тели угото́ва/ и́скренно, Богоро́дице, пою́щим Тя/ и превознося́щим несказа́нное Твое́ Рождество́.

Песнь 9. Ин. Младе́нцев

Ирмо́с:

Я́ко сотвори́ мне вели́чия Си́льный,/ и свя́то И́мя его́,/ и ми́лость его́/ в род и род боя́щимся его́.

Весь в Тебе́ вмеща́ется,/ И́же в не́дрех сый Отца́,/ и зи́ждется Зижди́тель Небесе́,/ и истощава́ется мене́ ра́ди,/ и, в пелена́х пови́вся, разреша́ет прегреше́ний плени́цы.

В Ра́ме слы́шася Рахи́ли го́рькое рыда́ние,/ плач же, и увы́, и сокруше́ние:/ скверноуби́йца бо враг, на ча́да Вифлее́мская, И́род показа́ся.

Богоро́дичен: Рождество́м Твои́м, Де́во, обожи́хомся, сме́ртнии:/ Бо́га бо, Пита́теля всех и единосла́вна Отцу́,/ и ражда́еши, и млеко́м пита́еши./ О, стра́ннаго чудесе́!

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с:

Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не смеют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Позна́на показа́ся, Христе́, ми́лость,/ я́же па́че ума́, Твоего́ Человеколю́бия язы́ком:/ пло́тию бо, Влады́ко, обнища́л еси́,/ да прича́стники бога́тства лучшаго, Го́споди, сотвори́ши ны,/ я́ко Благ и Многоми́лостив.

Крест на ра́мена взем, блаже́нне, Христо́в,/ и, сего́ стра́сти подража́я,/ распя́лся еси́ ми́ру весь, о́тче Марке́лле:/ прича́стник бо был еси́ воскресе́ния и сла́вы лу́чшия,/ в нея́же нас помина́й.

Богоро́дичен: Сы́ны Бо́жия ны соде́ла рожде́йся пло́тию Бог из Тебе́, Всечи́стая,/ и пе́рвое даде́ достоя́ние Того́ прие́мшим,/ и Богома́терь Тя славосло́вящим приле́жно, и велича́ющим.

Свети́лен младе́нцев.

Подо́бен: Крест храни́тель:

Зла́чную ни́ву младе́нец, богобо́рствуя И́род,/ посла́в, незре́лую пожа́, окая́нный,/ и, ро́ждшагося Го́спода не возмо́г уби́ти,/ вся́каго сра́ма исполня́ется.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Посети́л ны есть свы́ше Спас наш, Восто́к восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину:/ и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь.

На хва́литех стихи́ры, святы́м на 4, глас 1.

Самогла́сны. Киприаново:

Пречи́стому Твоему́ Рождеству́,/ Христе́ Бо́же,/ первая жертва бысть младе́нцы:/ И́род бо я́ти Тя, нея́таго, восхоте́в, не позна́,/ му́ченический приводя́ Тебе́ лик./ Тем Тя мо́лим, вочелове́чшагося,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Глас 2:

Во уши Го́спода Савао́фа вни́де заколе́ние ва́ше,/ младе́нцы честни́и:/ Того́ бо ра́ди кровь пролия́сте,/ и в не́дрех Авраа́мовых почива́ете,/ и И́родову во ве́ки ме́рзскую зло́бу отри́нусте/ си́лою ро́ждшагося Христа́.

Глас 3:

Ме́рзско И́родово детоуби́йство,/ ме́рзскаго убие́ния его́ ра́ди,/ и чи́ста дете́й же́ртва,/ я́ко све́рстных Христу́ на́шего спасе́ния,/ но́ваго закла́ния предпожре́на и предпосла́на./ Не пла́чи, Рахи́ль, чад, помина́ющи не́дра Авраа́мова,/ иде́же всех есть веселя́щихся жили́ще.

Сла́ва, глас 5:

Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́м очесе́м,/ ни ве́ждом твои́м дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и тебе́ сама́го угото́вал еси́ Ду́ха жили́ще:/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м/ оби́тель в тебе́ сотвори́;/ и Единосу́щныя Тро́ицы уго́дник быв,/ великопропове́дниче о́тче наш Марке́лле,/ моли́ спасти́ся нам.

И ны́не, глас то́йже:

Зря́щи Тя, тварь вся,/ в Вифлее́ме пло́тию ражда́ема,/ Созда́теля и Зижди́теля всех,/ новотвори́тся па́ки и обновля́ется;/ со́лнца же свет простре́, и земля́ ра́дуется,/ волсви́ из Перси́ды Царю́ всех да́ры прино́сят./ Па́стырие чудя́тся, уди́вльшеся,/ и Бо́гу во пло́ти с Ро́ждшею покланя́хуся./ О, чудесе́! Пита́тель пита́ется Ма́терию Всечи́стою/ ра́ди мирска́го спасе́ния и обновле́ния.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Воспе́ша Христа́, от Де́вы ро́ждшася, го́ры и хо́лми,/ и удо́лия, и поля́;/ Звезда́ же Сего́ волхво́м с Небесе́ показа́,/ лежа́ща я́ко Младе́нца в верте́пе,/ те́лом ра́бским оде́яна./ К Нему́же зове́м: благослове́н рожде́йся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раскается.

Что Твоя́ мно́гая и недомы́сленная нищета́,/ ея́же ра́ди обогати́ся Ада́м Боже́ственными? –/ вопия́ше Де́ва,/ на объя́тиих держа́щи Емману́ила,/ Бо́га и Зижди́теля,/ плоть от Нея прие́мшаго./ К Нему́же зове́м:/ благослове́н рожде́йся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́споведи моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

У́тро мы́сленное/ возсия́ла еси́, Де́во, Со́лнце Христа́,/ на объя́тиих Твои́х держа́щи,/ И́мже просвеща́ется сло́весное естество́ все/ сия́нием позна́ния соверше́ннаго/ и нетле́ния сподобля́ется,/ ве́рно зову́щее:/ благослове́н рожде́йся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Ны́не на земли́ явля́ется Отроча́,/ и́же от Отца́ рожде́йся пре́жде век:/ ра́дуйся, вся тварь, Небеса ́да веселя́тся,/ ви́дящи у́бо пре́жде отринове́нныя,/ па́ки Бо́гу присвое́ны,/ и Тому́ зову́щия:/ благослове́н рожде́йся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И ны́не:

Усты́ приснопла́менными воспева́ют/ Небе́сных преми́рныя Си́лы ро́ждшагося в верте́пе/ за неизрече́нную ми́лость;/ язы́ки и мы пе́ти/ бре́нными да сподо́бимся,/ непреста́нно Тому́ зову́ще:/ благослове́н рожде́йся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пра́здника, от кано́на песнь 7-я, и святы́х младе́нцев песнь 6-я. Проки́мен, глас 6: Хвали́те, о́троцы, Го́спода,/ хва́лите и́мя Госпо́дне.

Стих:

Вселя́я непло́довь в дом, ма́терь, о ча́дех веселя́щуся.

Апо́стол к Коринфяном, зача́ло 180.

Аллилу́ия,

глас 5:

Проли́яша кровь их, я́ко во́ду.

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 4. Прича́стен:

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Память 14 000 мучеников-младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, в Иерусалим пришли из далекой восточной страны мудрецы-волхвы. Воссиявшая на небе звезда возвестила им о рождении Царя Иудейского, Спасителя мира, Которому они пожелали поклониться.

Звезда, воссиявшая им на Востоке, шла перед ними и остановилась над местом, где был Младенец (Мф.2:9).

Поклонившись новорожденному Царю, волхвы принесли ему свои дары: золото – как Царю, ладан – как Богу и смирну – как Истинному Человеку, Которому надлежало пройти через врата смерти.

По повелению Иудейского царя Ирода волхвы должны были из Вифлеема возвратиться в Иерусалим и сказать ему, где находится Младенец. Но, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду,

они иным путем отошли в свою страну

(Мф.2:12).

Обманутый волхвами, Ирод пришел в ярость и повелел убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет, по времени, которое он выведал у волхвов (Мф.2:16).

Исполняя этот жестокий приказ, воины врывались в дома жителей Вифлеема и его предместий, отнимали у матерей младенцев и предавали их смерти. Четырнадцать тысяч убиенных младенцев стали первыми мучениками за Христа. Плач несчастных женщин был так велик, что, казалось, его слышали в городе Раме.

Неутолимая скорбь всех матерей описана святым Евангелистом Матфеем в образе Рахили, супруги патриарха Иакова: «

Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет

» (Мф.2:18).

Безумный Ирод хотел убить преследуемого Младенца в числе этих 14 000 невинных страдальцев, но святой Иосиф Обручник, получив через. Ангела во сне откровение бежать в Египет с Богомладенцем и его Матерью, в ту же ночь исполнил повеление Божие.

Тогда гнев Ирода обрушился на всех окружающих: он не позволил совершить достойное погребение скончавшегося старца, Симеона Богоприимца, а также приказал умертвить первосвященника Захарию (Мф.23:35) за то, что тот не указал, где скрывается его сын – святой Иоанн, Предтеча Господень. Были убиты 70 членов Синедриона, первосвященники и книжники иудейские, от которых Ирод узнал, где должно, по Писанию, родиться Христу.

За свои великие злодеяния Ирод не избежал наказания Божия. Тело его покрылось ранами, в которых кишели черви, рядом с ним не было ни одного человека, который бы сочувствовал его страданиям. Но и на смертном одре Ирод продолжал умножать зло: приказал убить своих брата, сестру и ее мужа, наконец, предал смерти свою жену Мариамну и трех сыновей, видя во всех соперников своей власти.

Память избиенных в Вифлееме младенцев Церковь начала совершать во II веке.

Преподобный Андрей Критский (†712; память 4 июля) написал песнопения на день избиения младенцев.

Преподобный Маркелл, игумен обители «Неусыпающих», жил в V веке, в Городе Апамея (Сирия). Он происходил из богатой и уважаемой христианской семьи. Он рано лишился родителей и направился в Антиохию для получения образования. Благочестивый юноша легко усвоил светские науки, но душа его жаждала высшей, духовной мудрости. Святой Маркелл раздал свое имение бедным и поселился в Ефесе, где вступил на путь подвижничества под руководством опытного старца Промота.

Ночи преподобный Маркелл проводил в молитве, а днем занимался переписыванием книг. Деньги, вырученные от продажи книг, святой раздавал нищим, оставляя себе только на пропитание. Услышав, что в Византии живет некий прославленный подвижник, игумен обители «Неусыпающих» по имени Александр, святой Маркелл направился к нему.

Обитель «Неусыпающих» получила свое название от устава, данного игуменом, преподобным Александром. Братия, по часам сменяя один другого, днем и ночью псалмопением славословили Господа.

Преподобный Александр с радостью принял святого Маркелла в свою обитель, где молодой инок стал ревностно подвизаться в посте и молитве. Вскоре преподобный Маркелл достиг высокого духовного совершенства и дара прозорливости. Провидя близкую кончину преподобного Александра, он на время удалился из монастыря, предполагая, что его пожелают выбрать игуменом. Когда на место скончавшегося аввы Александра был поставлен инок Иоанн, преподобный Маркелл вернулся в обитель и стал ближайшим помощником игумена. После смерти аввы Иоанна преподобный Маркелл принял игуменство и пребывал в этом сане 60 лет. Он перенес обитель «Неусыпающих» в Вифинию (Малая Азия).

Милосердный игумен подавал ежедневное пропитание нищим и убогим.

На пожертвования преподобный Маркелл выстроил большой храм, больницу и странноприимный дом.

Далеко распространилась слава о святой жизни преподобного игумена. Некоторые видели Ангелов, окружавших святого Маркелла. Внутренний порядок в обители, точное исполнение иноческого устава, безукоризненное поведение братии – все это сделало обитель весьма известной. Если в каком-либо монастыре умирал настоятель, на его место обыкновенно избирали инока из обители преподобного Маркелла.

Вскоре стало известно о даре исцелений, которым обладал преподобный. Однажды, когда тяжело заболел находившийся в пути инок обители, он воззвал к преподобному Маркеллу. Святой духом воспринял его вопль, встал на молитву, – и больной тотчас исцелился. Прикосновением преподобный исцелил тяжко страдавшего монаха, эконома, бывшего при смерти, благочестивого мужа Кира, страдавшего проказою, и других. Святой Маркелл воскресил умершего брата, которого уже приготовили к погребению.

Когда иноки монастыря бедствовали на море, преподобный своей молитвой усмирил морскую бурю. Однажды в Византии разгорелся большой пожар; сильный вихрь разносил огонь по всему городу, так что уже не было надежды на укрощение пламени. Узнав об этом, преподобный Маркелл встал на молитву и воздел руки к небу, проливая слезы. Огонь внезапно остановился, и половина города была спасена.

В обители «Неусыпающих» укрылся слуга, бежавший от гнева своего господина. Тот приказал воинам вернуть непокорного. Воины с угрозами окружили обитель и требовали выдать виновного. Сострадательный и любвеобильный игумен бесстрашно вышел за ограду, неся в руках святой Крест. Вид преподобного был величествен, его окружало сияние, от святого Креста исходили молнии. Воины в ужасе разбежались, а их господин, услыхав о случившемся, пришел в трепет и простил своего слугу.

Преподобный Маркелл мирно отошел ко Господу в 485 году.

Ближайший его ученик Лукиан тяжко скорбел о разлуке со своим аввой. В сонном видении преподобный Маркелл явился ему и предсказал, что скоро они соединятся с ним навеки. И действительно, Лукиан скончался по прошествии восьми дней.

Преподо́бных отце́в Пече́рских Ма́рка и Фео́фила, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж:

1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Дом доброде́телей хотя́ созда́ти,/ терпе́ния основа́ние положи́л еси́, преблаже́нне о́тче Ма́рко,/ бу́рное же страсте́й мо́ре/ ти́хими смире́ния ве́тры укроти́л еси́/ и врага́, ю́ностными по́хотьми и сластьми́ паля́щаго,/ в бе́здне поще́ний потопи́л,/ поспе́шеством же Бо́жия благода́ти/ безмяте́жно пучи́ну жи́зни сея́ проше́д,/ жела́емаго кра́я дости́гл еси́,/ иде́же ны́не Христу́ предстоя́,/ моли́ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Мно́гим, на пути́ жития́ заблужда́ющим/ и жестосе́рдием зва́ния Небе́снаго отрица́ющимся,/ глас Госпо́день, призыва́ющ на ве́черю Небе́сную, преподо́бне, я́ко услы́шал еси́,/ молвы́ ве́ка сего́ оста́вил еси́/ и, спе́шно поте́к, име́я свети́льник, любо́вию предукра́шен,/ вшел еси́ в Черто́г Небе́сный,/ в о́ньже вни́ти и мы да сподо́бимся, мо́лим тя,/ моли́ся приле́жно Влады́це/ и испроси́ душа́м на́шим мно́жество щедро́т и ве́лию ми́лость.

Ве́ка сего́ любо́вь преходя́щую/ и плоть, сластьми́ ласкосе́рдствующую, преблаже́нне о́тче, презре́в,/ любо́вию приснопребыва́ющею ум свой в Бо́га впери́л еси́,/ его́же ра́ди, крест свой взе́мши,/ вся у́ды распя́л еси́/ и, ми́роде́ржца умертви́в, был еси́ по́стником сия́ние, преподо́бным украше́ние./ С ни́миже предстоя́ Влады́це,/ не закосни́ того́ моли́ти,/ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Ма́рко преблаже́нне,/ ты, любве́ ра́ди Христо́вы простра́нное житие́ оста́вив,/ в тесную пеще́ру всели́лся еси́,/ в не́йже да вы́ну па́мять и час сме́ртный пред очесы́ име́еши,/ гро́бы свои́ми рука́ми бра́тии уме́ршей угото́вал/ и свое́ к Бо́гу отше́ствие прови́дел еси́./ Ему́же ны́не предстоя́,/ моли́ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

О́тче преподо́бне,/ твоего́ гла́са ме́ртвии услы́шавше,/ веле́нию твоему́ повину́шася/ и, прие́мше дыха́ние па́ки, ожида́ху,/ до́ндеже им повели́ши к жела́емому отыти́ Владыце,/ Ему́же и ты по кончи́не свое́й предстоя́,/ приле́жно моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим безконе́чную жи́знь и ве́лию ми́лость.

О́тче досточу́дне,/ ты, мно́гими труды́ себе́ обложи́в,/ свире́пеющаго дома́шняго врага́ своего́ смири́л еси́/ и, вери́гами того́ связа́в,/ покори́л еси́ ду́ху,/ те́мже был еси́ и́ночествующим похвала́,/ с ни́миже моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Кто испове́сть по достоя́нию труды́ и по́двиги твоя́,/ преподо́бне о́тче?/ Отне́ле бо прия́л еси́ а́нгельский на ся о́браз,/ не дал еси́ те́лу своему́ упокое́ния,/ но о́чи возводи́л ко Го́споду,/ устне́ же устро́евал еси́ вы́ну на моли́тву,/ слух твой простира́л еси́ к слы́шанию сло́ва Бо́жия,/ ру́це утвержда́л еси́ на копа́ние гробо́в./ Блаже́н еси́, все́ми у́ды Христу́ рабо́тав,/ Ему́же ны́не предстоя́,/ моли́ умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника, глас 1:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ в Вифлее́ме слы́шу от Безпло́тных днесь,/ на земли́ ми́р Благоволи́вшему бы́ти./ ны́не Де́ва Небе́с ши́рши,/ возсия́ бо свет омраче́нным/ и смире́нныя возвы́си, а́нгельски пою́щия:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая

(зри день 30-й).

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 6

(зри день сей выше).

Сла́ва, преподо́бному, глас 8:

Прииди́те, лю́дие, днесь,/ в ле́тнюю па́мять Богоно́снаго отца́ соше́дшеся,/ ви́дите, ка́ко в мертвенном сем теле сый,/ сме́ртию облада́ше,/ сло́вом воззва́в ме́ртвыя,/ и послу́шаху гла́са его́:/ ов еле́й возлия́ сам на ся,/ ов же повеле́нием ме́сто свое́ уступа́ше ино́му,/ ин же по кончи́не, па́ки ожив, пребы́сть,/ до́ндеже угото́вася ме́сто ему́./ Сего́ у́бо, я́ко толи́ку благода́ть от Бо́га прие́мша,/ похва́льными пе́сньми ублажа́юще, мо́лим:/ да молится о нас Христу́,/ е́же воздви́гнути нас от прегреше́ний на́ших/ и изба́вити от бед ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Го́споди, в Вифлее́м прише́д,/ в верте́п всели́лся еси́,/ Не́бо престо́л име́я,/ в я́слех восклони́лся еси́,/ Его́же во́инства окружа́ют А́нгел,/ к па́стырем снизше́л еси́,/ да спасе́ши, я́ко Благоутро́бен, род наш,/ сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 1:

Умертви́в плотски́я по́хоти мно́гим воздержа́нием/ и копа́нием гробо́в святы́м,/ при́сно, а́ки мертв, в пеще́ре живя́,/ ме́ртвыя повеле́нием свои́м воздвиза́л еси́,/ Ма́рко прехва́льне,/ мертви́ и на́ша мудрова́ния плотска́я/ и наста́ви нас на тече́ние доброде́телей,/ моля́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА У́ТРЕНИ По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Глас Боже́ственный в се́рдце свое́м приемь,/ ми́р оста́вил и зва́нию Го́спода своего́ после́довал еси́./ Тем крест, а́ки жезл, в ру́це свои́ вземь,/ ти́хо о нем жития́ сего́ мо́ре преше́л еси́,/ мы́сленнаго же фарао́на в бе́здне трудо́в свои́х потопи́л еси́/ и был еси́ преподо́бным украше́ние, Ма́рко досточу́дне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника. или́ сей Богоро́дичен:

Глас Гаврии́лов прино́сим Ти, Чи́стая Де́во:/ ра́дуйся, заче́ншая Творца́ всех, Бо́га,/ и обно́вльшая обетша́вшее челове́ческое естество́;/ ра́дуйся, я́ко была́ еси́ в рождестве́ Де́ва/ и по рождестве́ па́ки Де́ва пребыва́еши.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Кто по достоя́нию испове́сть Человеколю́бче Твое́ к земны́м, Влады́ко,/ я́ко крест Твой дал еси́ им в по́мощь,/ его́же и уго́дник Твой, в ру́це прие́мь, победи́ вся де́монския полки́:/ сей бо бысть ему́ броня́ и шлем спасе́ния,/ сей бысть пи́ща и питие́ сла́дкое,/ сей бысть ему́ сла́ва и пред преподо́бными украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника. или́ сей Богоро́дичен:

Кто досто́йно восхвали́т Рождество́ Твое́, Пречи́стая,/ безсе́менно бо зачала́ еси́ от Ду́ха Свята́го/ и пре́жде век от Отца́ рожде́нное Сло́во в ле́то родила́ еси́./ Тем Тя, я́ко и́стиннаго Бо́га на́шего Ма́терь,/ в пе́снех, чту́ще, пое́м и велича́ем.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Труды́ и по́двиги твоя́ кто испове́сть, преблаже́нне,/ ве́рен бо раб Го́споду своему́ быв/ и ве́рне Тому́ служа́, вве́ренный тебе́ тала́нт умно́жил еси́/ и с благи́ми де́латели дина́рий жи́зни ве́чныя прия́л еси́./ Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В ле́ности проводя́ живота́ моего́ вре́мя,/ погуби́х тала́нт, вве́ренный ми от Го́спода моего́,/ и, ны́не лише́н Бо́жия благода́ти, к Тебе́ зову́, Чи́стая:/ ма́терними Твои́ми моли́твами бу́ди мне Хода́таица бла́га к Человеколю́бцу Бо́гу,/ помяни́ сродно́е Свое́ промышле́ние о рабе́х Твои́х/ и испроси́ согреше́ний проще́ние/ любо́вию чту́щему и благоче́стно покланя́ющемуся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 44.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Кто испове́сть по достоя́нию труды́ и по́двиги твоя́: (зри на вече́рни сла́вник).

Кано́н пра́здника на 6 (зри день 25-й) и преподо́бных на 6, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с:

Пои́м, вси лю́дие,/ от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ншему/ и во глубине́ морсте́й нога́ми не мо́крыми Наста́вльшему/ песнь побе́дную,/ я́ко просла́вися.

Пои́м вси, соше́дшеся в пречестны́й храм сей восхвали́ти Бо́жия уго́дника па́мять,/ я́ко сла́вно о И́мени Христа́ Го́спода своего́ просла́вися.

А́нгельский о́браз на ся прие́мь,/ а́нгельски в пеще́ре пожи́л еси́, свя́те,/ копа́я же свои́ма рука́ма места́ мно́га бра́тии усо́пшей,/ преше́л еси́ от сих в мест́а кро́ва ди́вна пе́ти Го́сподеви:/ сла́вно просла́вися.

Смерть да име́еши пред очи́ма свои́ма, о́тче,/ гро́бы копа́л еси́ бра́тиям, ко Христу́ отше́дшим, на плеща́х персть износя́,/ те́мже по кончи́не честна́ пред Го́сподем смерть твоя́ бысть, блаже́нне,/ и со А́нгелы прославля́ющемуся в святы́х Свои́х Бо́гу пое́ши:/ я́ко просла́вися.

Любве́ ра́ди ко всем тружда́яся,/ ту́не устроя́л еси́ гро́бы, ничесо́же ни от кого прие́мля,/ ча́я то́кмо воздая́ния от Бо́га,/ темже ны́не мзда твоя́ мно́га на Небеси́, преподо́бне, иде́же пое́ши Бо́гу:/ я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Пресла́вную Тя Ма́терь Бо́жию во всех ро́дех кто досто́йно восхвали́ти мо́жет?/ Те́мже ни аз вы́ше ума́ дерза́ю,/ то́кмо а́нгельское приношу́ целование: ра́дуйся.

Песнь 3

Ирмо́с:

Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х/ и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Утвержде́н на ка́мени за́поведей Госпо́дних,/ дом Ду́ха Свята́го хотя́ бы́ти,/ окова́л еси́ чре́сла твоя́ желе́зы, блаже́нне,/ е́же на всяк день, проходя́щи ду́шу твою́, разжже́ тя пе́ти:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Поста́вив враты́ моли́тву чи́сту и сте́ну тве́рду поще́ние зе́льно,/ от креста́ бо ме́дяна то́кмо пия́л еси́ во́ду,/ храм непристу́пен и стра́шен враго́м показа́лся еси́, о́тче,/ и́хже до конца́ победи́в, с весе́лием воспева́л еси́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Бде́ние, пост и препоя́сание чресл желе́зы, а́ки ору́жие, на ся прие́м,/ к боре́нию борю́щия тя плотски́ми страстьми́ сме́рти изше́л еси́,/ те́мже даде́ тебе́ Госпо́дь облада́ти е́ю, я́ко взыва́л еси́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

А́ки пле́нник, смерть бя́ше тебе́, свя́те,/ нево́лею бо повину́ющися, возвраща́ше ме́ртвыя, и пребыва́ху жи́ви,/ до́ндеже повеле́л еси́ усну́ти па́ки/ и до о́бщаго Воскресе́ния во гробе́х пребыва́ти.

Богоро́дичен: Плене́нна мя су́ща неви́димыми враги́,/ свободи́, Влады́чице, ско́рым предста́нием Твои́м и си́лою,/ а́ки огне́м, о́ныя прогоня́ющею,/ я́ко да спасе́н быв Тобо́ю, вы́ну воспою́ Ти:/ несть ины́я Предста́тельницы,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Влады́чице ми́ру.

Седа́лен, глас 8:

Воздержа́нием живы́й, есте́ственныя стра́сти ду́ху покори́л еси́,/ быв А́нгел во пло́ти и в зако́не повеле́нная де́лом соверши́в,/ те́мже прия́л еси́ чудотворе́ния дар от Бо́га: ме́ртвыя сло́вом на живо́т воздвиза́ти./ Преста́вився же сам к животу́ ве́чному,/ моли́ о нас, свя́те,/ изба́витися от ве́чныя сме́рти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́, Ма́рко досточу́дне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Па́че естества́ заче́ншая/ и па́че естества́ ро́ждшая Зижди́теля Твоего́ и Бо́га,/ моли́ о нас, при́сно согреша́ющих,/ да, свобожде́нни су́ще, любо́вию воспое́м Тя, Чи́стая Де́во Мари́е.

Песнь 4

Ирмо́с:

Ве́лия та́йна/ Твоего́, Христе́, смотре́ния:/ сию́ бо свы́ше прови́дя богозри́тельно, Авваку́м/ изше́л еси́, вопия́ше Тебе́,/ во спасе́ние люде́й Твои́х, Человеколю́бче.

Ве́лия та́йна словесе́ Твоего́, Христе́, рекл бо еси́:/ ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т./ Я́коже Сам воздви́гл еси́ уме́ршаго Лазаря́ сло́вом,/ та́ко и уго́днику Твоему́ дал еси́ си́лу воздви́гнути уме́ршаго глаго́лом/ и возлия́ти еле́й на ся/ во удивле́ние всем предстоя́щим, Человеколю́бче.

Бог наш ми́р есть, и средосте́ние вражды́ разруша́яй,/ да не бу́дет на раба́ его́ вражда неугото́ванного ра́ди уме́ршему гро́ба,/ чудотворе́нием отъя́т зло́бу сию, подви́гну бо дух уго́дника Своего́ рещи́ уме́ршему:/ бра́тие, те́сно есть ме́сто, сам подви́гнися и возли́й еле́й на ся./ И су́щу сло́ву де́лом, вси взыва́ху:/ сла́ва Ти, Человеколю́бче.

В простоте́ се́рдца́ и в смире́нии глубо́це воззва́ преподо́бный,/ и Госпо́дь услы́ша и́,/ повеле́ дух свой ме́ртвому прия́ти и поведе́нное сотвори́ти,/ возлия́ бо елей на ся и, отда́в сосу́д, па́ки у́спе,/ е́же вси, со стра́хом и у́жасом ви́дяще, возопи́ша:/ сла́ва смотре́нию Твоему́, Человеколю́бче.

Смире́ннаго Твоего́ пеще́рника, Го́споди, моли́тва прохожда́ше о́блаки,/ его́же и мы во уми́лостивление Тебе́ приво́дим и про́сим:/ ми́лостив нам бу́ди, рабо́м Твои́м,/ отыми́ вражду́ люде́й Твои́х,/ даждь ми́р Твой во спасе́ние на́ше, Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Я́же Живо́т ве́чный Ро́ждшая/ и рождество́м Твои́м всех оживотвори́вшая,/ нас, грехо́вным я́дом умерщвле́нных, оживи́/ и еле́ем ми́лости Твоея́ уще́дри, да вопие́м Ти, Влады́чице:/ Ты еси́ вина́ и избавле́ние жи́зни на́шей.

Песнь 5

Ирмо́с:

От но́щи у́тренююще, пое́м Тя, Христе́,/ Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са душ на́ших,/ ми́р ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче.

От но́щи у́тренюя в моли́тве к Бо́гу, блаже́нне,/ претружде́н, не угото́вал еси́ уме́ршему гро́ба,/ сего́ ра́ди рекл еси́:/ иди́, рцы уме́ршему, да пожде́т до утра, до́ндеже ископа́ю место,/ и погребе́м и́, прославля́юще Человеколю́бца.

По словеси́ твоему́, преподо́бне, посла́нный егда́ рече́:/ бра́те, глаго́лет ти Ма́рко:/ еще да поживе́ши мало./ А́бие отве́рзе о́чи уме́рый всем зря́щим и пребы́сть до у́тра./ Оле чудесе́!/ я́коже Ты Сам, Бо́же, облада́еши живо́том и сме́ртию,/ си́це и рабо́м Свои́м подае́ши облада́ти, Человеколю́бче.

В нощи́ и во дни тружда́яся,/ угото́вал еси́ погребе́нию ме́сто и рекл еси́, свя́те:/ глаго́лите уме́ршему: отда́ждь дух твой Бо́гу./ Он же, послу́шав тя, смежи́в очеса́, преста́вися,/ и вси, уди́вльшеся сло́ва твоего́ си́ле, просла́виша Бо́га Человеколю́бца.

Стра́нно чудо:/ ме́ртвым воздвиза́ти уме́ршия;/ но лю́бящему Бо́га вся поспе́шествуют во благо́е./ Я́же вся к созида́нию на́шему быва́ют,/ да тепле́йшею любо́вию притеце́м ко Влады́це и со преподо́бными просла́вим его́,/ я́ко благоутро́бнаго Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Стра́нно чудо:/ ка́ко во чре́ве пло́тстем Огнь Боже́ственный прия́ла еси́, Де́во,/ и пребыла́ неопали́ма, я́коже иногда́ купина́ несгара́ема,/ е́же все бысть, да на Тебе́, Чи́стая, сбу́дется смотре́ния Бо́жия та́инство.

Песнь 6

Ирмо́с:

Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,/ и мене́ из глубины́ прегреше́ний/ возведи́, молю́ся.

Славолю́бия оскверне́ние очища́я,/ повеле́л еси́, блаже́нне, уме́ршему Иоа́нну, да вы́шшее Фео́филу пода́ст место./ О, чудесе́!/ послу́шав, ме́ртвый пре́йде на ни́жнее место,/ и вси испо́лнишася стра́ха,/ ты же, свя́те, со смире́нием поклони́лся еси́, глаго́ля:/ от истле́ния вражды́ возведи́ мя, Бо́же, молю́тися.

Припа́дающу к нога́м твои́м Фео́филу и прося́щу оставле́ния рекл еси́, преподо́бне:/ Госпо́дь, Сам отъе́мляй вражду́, повеле́ уме́ршему за любо́вь пода́ти тебе́ старе́йшинство,/ ты же да изведе́шися от мы́сленнаго ки́та, славолю́бием тя пояда́ющаго,/ Человеколю́бцу моли́ся.

Бысть, а́ки гром, сло́во твое́, о́тче,/ его́же страха убоя́ся Фео́фил, мнев, я́ко ту пад, у́мрет,/ но, ма́ло прише́д в себе́ и вшед в ке́ллию,/ пребы́сть проча́я ле́та пла́чася, глаго́ля:/ от истле́ния мя, Бо́же, возведи́.

Наказа́ние твое́, о́тче блаже́ннейший, в толи́кое приведе́ смире́ние Фео́фила,/ я́ко никто́же можа́ше его́ от пла́ча востягну́ти,/ но бы́ша ему́ сле́зы бра́шно и питие́, день бо и нощь взыва́ше:/ от грехопаде́ния мя, Бо́же, возведи́, молю́тися.

Богоро́дичен: В тле́ние славолю́бия ми попо́лзшуся и умиле́ния не иму́щу,/ пода́ждь, Влады́чице, слез то́ки,/ да, омы́в оскверне́ние души́, чист явлю́ся лицу́ Бо́жию,/ внегда́ яви́тимися сла́ве его́.

Конда́к, глас 8:

Врача́ изря́дна и чудотво́рца любо́вию, ве́рнии, ублажи́м, прося́ще его́:/ да моли́твами свои́ми уврачу́ет на́ша стра́сти, душе́вныя и теле́сныя,/ и́мать бо на сие́ благода́ть от Бо́га,/ и прогони́т ду́хи лука́выя от всех, ве́рно ко гро́бу его́ притека́ющих и зову́щих:/ ра́дуйся, Ма́рко, цели́телю не́мощей на́ших.

И́кос:

А́нгелов и всея́ тва́ри Творца́ воспе́вша/ и ангелови́дным житие́м Тому́ на земли́ всегда́ послужи́вша,/ со А́нгелы же ны́не трисвяту́ю песнь непреста́нно пою́ща, восхваля́ем тя, всеблаже́нне, си́це:/ ра́дуйся, отве́ргшийся всех земны́х веще́й;/ ра́дуйся, ум свой весь горе́ впери́вый./ Ра́дуйся, я́ко мертв, жив погребы́йся в пеще́ре;/ ра́дуйся, я́ко в той мно́ги труды́ и по́ты излия́вый./ Ра́дуйся, мно́гим святы́м в ней гро́бы ископа́вый;/ ра́дуйся, ме́ртвыя повеле́нием свои́м воздви́гнувый./ Ра́дуйся, Иоа́нна ме́ртваго подви́гнутися от ме́ста сотвори́вый;/ ра́дуйся, Фео́фила ко спасе́нию наста́вивый./ Ра́дуйся, крест ве́лий и по́яс желе́зен нетя́жестне на себе́ носи́вый;/ ра́дуйся, смире́нное те́ло свое́ просфоро́ю еди́ною и водо́ю уме́ренною с креста́ дово́льствовавый./ Ра́дуйся, кресто́м свои́м мно́ги стра́сти врачу́яй;/ ра́дуйся, ко гро́бу твоему́ притека́ющим всем по́мощь в ну́ждах подава́яй./ Ра́дуйся, Ма́рко, цели́телю не́мощей на́ших.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу служи́ти,/ мусики́йскому согла́сию созыва́ющу лю́ди,/ от пе́сней Сио́нских пою́ще оте́чески, о́троцы Дави́довы/ мучи́телево разори́ша злочести́вое веле́ние/ и пла́мень в ро́су преложи́ша,/ песнь воспева́юще:/ превозноси́мый отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Лицу́ Бо́жию яви́тися егда́ прихожда́ше ти вре́мя,/ призва́л еси́, о́тче, блаже́ннаго Фео́фила, рек:/ прости́ ми, я́ко оскорби́х тя,/ се бо отхожду́ уже́, ты же моли́ за мя,/ да сподо́бимся оба со святы́ми пе́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Словеса́ твоя́, свя́те, пла́чущему рыда́ния приложи́ша,/ и́бо не терпя́ себе́ оста́вленна от Тебе́ бы́ти, глаго́лаше:/ вем, я́ко услы́шит тя Госпо́дь, а́ще восхо́щеши поя́ти мя с собо́ю пе́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Пла́чущагося утеша́я, рекл еси́, преподо́бне,/ да не скорби́т, ни да и́щет ви́дети чу́вственнаго све́та,/ зане́ мы́сленными очи́ма, о гресе́х рыда́я, свет разу́мный уви́дит/ и сподо́бится блаже́нства пла́чущих,/ пла́чущим бо уте́шатся, пою́ще:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Во утеше́ние скорбя́щему извести́л еси́, о́тче, зна́мение отше́ствия его́ к Бо́гу сие́:/ я́ко пре́жде трех дней кончи́ны свое́й прозре́ти има́ть,/ и та́ко преи́дет к неплаче́вным место́м в непристу́пном све́те со святы́ми пе́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: В ско́рби отча́яния моего́ су́щи, утеше́ния не и́мам,/ тем к Тебе́, Влады́чице ми́ра, прибега́ю, глаго́ля:/ Ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя,/ обыдо́ша бо мя пси мно́зи и несть могу́щаго изъ́яти мя,/ ра́зве Тебе́, Благослове́нная Де́во.

Песнь 8

Ирмо́с:

В пла́мени о́гненне горя́щия пещи́/ сохра́ншаго де́ти/ и во зра́це А́нгела снизше́дшаго к ним,/ по́йте Го́спода/ и превозноси́те его́ во веки.

Святы́й Дух, проро́чествия дар подава́яй,/ приведе́ в сбы́тие словеса́ твоя́, преподо́бне, по кончи́не твоей,/ дух свой преда́л еси́ в ру́це Бо́гу,/ ему́же ны́не предстоя́, пое́ши с проро́ки:/ Го́спода по́йте и превозноси́те его́ во веки.

Словеса́ твоя́ бы́ша, преподо́бне, блаже́нному Фео́филу па́че сребра́ разжже́на,/ я́же помина́я, а́ще и сугу́бо рыда́ше,/ но не возмо́же угаси́ти, я́ко распаля́хуся в се́рдце,/ и́бо по вся дни ожида́ше кончи́ны своей,/ хотя́й оты́ти ко Го́споду, хвала́ми превозноси́ти его́ во веки.

Ве́лий умиле́ния дар и неоскудева́емый исто́чник/ словесы́ твои́ми, блаже́нне, ископа́л еси́ в се́рдце Фео́фила:/ ели́ко бо в сосу́д излива́ше, толи́ко мно́жахуся сле́зныя струи́,/ и́миже погаси́ стра́стный пла́мень, возбраня́ющий пе́ти Го́спода во ве́ки.

Трисия́тельный Све́те, Тро́ице Свята́я,/ обеща́ние исполня́я уго́дника Твоего́ Ма́рка,/ просвети́л еси́ зе́ницы пла́чущаго, и пра́во узре́ свет чу́вственными очи́ма,/ мы́сленными же отше́ствие свое к Тебе́, Бо́гу своему́,/ ему́же всем се́рдцем жела́ше пе́ти со святы́ми во ве́ки.

Богоро́дичен: Свет и́стинный ро́ждшая, Пречи́стая,/ во тьме мя грехолю́бия заблужда́юща/ и ви́дения покая́ния не иму́ща, освети́ благода́тию Твое́ю:/ свеща́ бо еси́, явля́ющая ско́ро су́щим во тьме свет, Богоро́дице Де́во.

Песнь 9

Ирмо́с:

Тебе́, све́тлую свещу́ и Ма́терь Бо́жию,/ пречу́дную сла́ву и вы́шшую всех тварей,/ пе́сньми велича́ем.

По словеси́ твоему́, свя́те, пре́жде трех дней/ уве́дав отше́ствие свое́, Фео́фил покая́ния словеса́ изрече́,/ а́бие же во утоле́ние рыда́ния того́, предста́в, А́нгел/ показа́ сосу́д, напо́лнен слеза́ми,/ прия́тно Бо́гу покая́ние его́ ублажа́я.

Твои́м наказа́нием, о́тче, Фео́фил Богому́дрый в жи́зни свое́й се́я слеза́ми,/ преста́вився же к оби́телем Небе́сным,/ ра́достный пожина́ет кла́сы/ и трудо́в свои́х ны́не прие́млет возме́здие,/ от всех во ве́ки ублажа́ем.

В юдо́ле плаче́вне изво́листе, отцы́ достоблаже́ннии,/ вся ле́та живота́ своего́ слеза́ми ку́плю де́яти,/ да взы́щете многоце́ннаго би́сера, Иису́са,/ И́мже от ве́чныя сме́рти искупи́вшеся,/ ны́не на ме́сте светле́ ра́дуетеся, ублажа́еми.

Дво́ицу оте́ц, Ма́рка и Фео́фила, приво́дим Тебе́ в моли́тву,/ в двои́х хоте́ниих и де́йствиих Су́щему, Христе́ Бо́же,/ и́хже моле́ние прием и от вра́жия нас кова́рства сохраня́я, Ду́хом Твои́м Святы́м наста́ви нас во ве́ки Тя велича́ти.

Богоро́дичен: Ка́ко Тя ублажи́м, Чи́стая Де́во,/ ю́же Небе́сныя си́лы по достоя́нию блажи́ти не мо́гут?/ Ка́ко просла́вим сла́вимую от всех родо́в/ и Благослове́ннуто христиа́н всех Ма́терь?

Свети́лен:

Бы́ша сле́зы твоя́, а́ки благово́нное ми́ро,/ и́миже славолю́бия оскверне́ние очи́стил еси́,/ и ны́не в Вы́шних оби́телех, я́ко звезда́ пресве́тлая, сия́я,/ озари́ нас, во тьме грехолю́би́ живу́щих,/ и моли́, Фео́филе, о́тче наш, с Ма́рком блаже́нным Человеколю́бца Христа́,/ да, во све́те повеле́ний его́ зде ходя́ще,/ сподо́бимся зре́ти Свет Небе́сныя сла́вы.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Посети́л ны есть свы́ше Спас наш, Восто́к восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину,/ и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь.

На хвали́тех стихи́ры на 6. Пра́здника на 3 и преподо́бных 3, глас 8. Самогла́сны:

Вся́кую сла́дость жития́ сего́/ Вы́шния ра́ди сла́дости оплева́л еси́,/ жесто́кому пути́ достоблаже́нных оте́ц поревнова́в,/ и страсте́й пещь мно́гими твои́ми труды́ угаси́ти потща́лся еси́,/ быв мона́шествующих честно́е украше́ние,/ те́мже со А́нгелы ны́не в Вы́шних ра́дуяся,/ моли́ся о нас, Ма́рко преподо́бне.

У́зким и те́сным путе́м от земли́ в сла́ву Небе́сную ше́ствовал еси́,/ мно́гим по́двигом и ско́рбем любве́ ра́ди Бо́жия преда́вался еси́,/ тем ны́не Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ наслажда́ешися того́ све́тлостей,/ и нам, у́бо све́тло твою́ па́мять чту́щим,/ моли́твами твои́ми пода́ждь Боже́ственных прича́сти́е/ и ве́чныя ра́дости прия́тие, Ма́рко преподо́бне.

Возше́дши мы́сленно к Све́ту Незаходи́мому, сла́вне,/ и тьмы жития́ избав́льшися,/ Вседержи́телю, Трисо́лнечному Све́ту, с Вы́шними чи́нми предста́л еси́,/ отню́дуже низпуща́емыя све́тлости луче́ю озари́тися/ и нам, ра́це моще́й твои́х кла́няющимся/ и честно́е успе́ние твое́ сла́вящим,/ испроси́ моли́твами твои́ми, Ма́рко преподо́бне.

Сла́ва, глас 1:

До́брыя ло́зы виногра́да Христо́ва,/ поле́зная нам израсти́вшия гро́зды,/ от ни́хже истека́ет вино́ благово́нное,/ веселя́щее притека́ющих сердца́,/ восхвали́ти любо́вию потщи́мся:/ о́ваго у́бо ви́дяще крест и вери́ги желе́зныя,/ лобыза́ем мо́щи, та поне́сшия,/ и прие́млем страсте́й исцеле́ние;/ о́ваго же окружа́юще, помина́ем сле́зы его́/ и прие́млем умиле́ние./ О до́брое сосло́вие достоблаже́нных оте́ц!/ Те́мже мо́лим вы, Ма́рко Богоно́се с Фео́филом,/ я́ко предстоя́ще Христу́ Бо́гу,/ испроси́те рабо́м ва́шим прия́ти грехо́в оставле́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася ро́ждшуся Христу́,/ днесь Бог на зе́млю прии́де,/ и челове́к на Небеса ́взы́де,/ днесь ви́дим есть пло́тию, естество́м неви́димый, челове́ка ра́ди./ Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возопие́м Ему́:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ и на земли́ мир,/ дарова́ бо прише́ствие Твое́, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба о́бща преподо́бным.

Преподобный Марк Гробокопатель подвизался во второй половине XI века в Киево-Печерской обители. При нем были обретены нетленные мощи преподобного Феодосия Печерского († 1074; память 3 мая, 14 и 28 августа) и перенесены из пещеры в церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы (1091). Преподобный Марк поселился в пещере, непрестанно молился и соблюдал строгий пост, даже воду преподобный пил умеренно (мерою в питии служил для него медный крест, внутри полый). Блаженный опоясался железным поясом, который носил в течение всей своей жизни.

Преподобный Марк отличался большим трудолюбием: он копал пещеры для совершения молитвы и для погребения усопших братий, на своих плечах выносил вырытую землю. За свою работу подвижник ничего не брал, но если его принуждали взять что-либо в награду, то он сразу же отдавал полученное бедным.

Пребывая в ангельском образе, святой и на деле явил себя как бы бесплотным. Он не боялся смерти, но имел такую силу чудотворения, что мог воскрешать мертвых. Так, по слову преподобного Марка, умерший инок сам возлил на себя елей. Другой инок умер, когда преподобный Марк еще не успел выкопать для него могилу. Тогда святой повелел мертвецу встать и дождаться следующего дня, чтобы ему закончить начатую работу. По слову преподобного умерший воскрес, а на следующий день вновь почил.

Однажды преподобный Марк по просьбе двух братьев, преподобных Иоанна и Феофила (память 28 сентября и 29 декабря), выкопал для них общую могилу. Младший брат преподобный Иоанн умер первым, и его похоронили в отсутствие старшего, бывшего в отъезде. Когда преподобный Феофил возвратился и увидел, что брат лежит в могиле на принадлежащем ему по праву старшинства месте, то стал укорять преподобного Марка. Пещерник, со смирением кланяясь преподобному Феофилу, просил прощения и, желая устранить недовольство, обратился к усопшему: «Брат, встань и уступи это место твоему старшему брату...» И мертвый подвинулся во гробе. Увидев это, преподобный Феофил пал к ногам преподобного Марка и просил прощения. Пещерник заметил ему, чтобы он больше заботился о своем спасении, так как через некоторое время его также принесут сюда. Святой Феофил решил, что скоро умрет, и раздал все, что имел, оставив только мантию. Он каждый день ожидал смертного часа, и никто не мог удержать его от слез или заставить вкусить сладкой пищи. От слез преподобный Феофил потерял зрение. Перед кончиной преподобный Марк на просьбу святого Феофила умереть вместе с ним сказал: «Не желай смерти, она придет, хотя бы ты и не желал. Вот что послужит знамением близкой твоей кончины: за три дня до смерти ты прозреешь». Предсказание святого исполнилось.

Тело преподобного Феофила положено в Антониевой пещере вместе с его братом преподобным Иоанном, вблизи мощей преподобного Марка.

Много других чудес и предсказаний совершил преподобный Марк Гробокопатель. Зная час своей смерти, он сам выкопал для себя могилу. Преподобный Марк мирно скончался около 1102 года. Мощи святого прославились чудотворным исцелением всех, с верою к ним приходящих. Целительную силу имеет и крест, из которого он пил воду.

Память преподобного Марка празднуется также 28 сентября и во 2-ю Неделю Великого поста.


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея декабрь. - 2002. / Ч. 1. – 600; Ч. 2. - 560 с.

Комментарии для сайта Cackle