17.02 Преподо́бнаго Варна́вы Гефсима́нскаго, Ра́донежскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в.

Позна́им, ве́рнии, / промышле́ние в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, / И́же лю́дем, в уны́нии и печа́лех су́щим, / дарова́ му́жа ми́лостиваго, / сы́на утеше́ния, Варна́ву преподо́бнаго, / моли́твенника о душа́х на́ших.

Позна́им, ве́рнии, / любо́вь и попече́ние Го́спода, / И́же явля́ше сия́ Варна́ве преподо́бному / от дней младе́нчества того́ / во вся́ких ну́ждах и напа́стех, // я́ко предызбра́нному моли́твеннику о душа́х на́щих.

Просла́вим, ве́рнии, / милосе́рдие Го́спода, / И́же посла́ Варна́ве, о́троку су́щу, / Ангела све́тла и ми́рна, / от тя́жкия боле́зни и сме́рти того́ избавля́я, // я́ко предызбра́ннаго цели́теля душ и теле́с на́ших.

Воспойм, ве́рнии, / Отца́ на́шего Небе́снаго, / И́же сохрани́ во благоче́стии / роди́тели благослове́ннаго Варна́вы, / воспита́вшия того́ от младе́нчества, // я́ко предызбра́ннаго служи́теля олтаря́ Госпо́дня.

Сла́ва, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии, / просла́вим Всеблага́го Бо́га, / преподо́бнаго Варна́ву на ра́дость нам дарова́вшаго, / и́же на пути́ спаси́тельнем утвержде́н бысть, / во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы прии́де, / и благослове́нием а́ввы Анто́ния и богому́дрых ста́рцев / в ски́те Гефсима́нстем подвиза́ся, / и уте́шитель изря́дный лю́дем яви́ся, // ны́не же дерзнове́нно мо́лится ко Спа́су о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: В Чермне́м мо́ри:

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, преподо́бне, / се́рдце ми́лующее к лю́дем стяжа́л еси́. / Сего́ ра́ди яви́лся еси́ па́стырь до́брый и попечи́тель душ скорбя́щих. / Моли́ся, о́тче Варна́во преподо́бне, / о чту́щих любо́вию па́мять твою́.

Позна́ша тя лю́дие росси́йстии / уте́шителя в ско́рбех, о́тче Варна́во, / те́мже во мно́жестве притека́ху к тебе́ / и ра́дости неизрече́нныя исполня́хуся. / Нас же, чад твои́х, скорбя́щих и боле́знующих // по́мощию твое́ю не забу́ди.

Сла́ва, глас 6:

Благодаре́ние и хвала́ Бо́гу на́шему, / яви́вшему нам Варна́ву Гефсима́нскаго / я́ко моли́твенника и засту́пника, / к нему́же с любо́вию возопии́м: / о́тче преподо́бне Варна́во, / лю́ди земна́го Оте́чества твоего́ / в дни печа́ли и ско́рби / снабдева́й по́мощию твое́ю / и в любви́ ко Христу́ укрепля́я и утвержда́й при́сно.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Творе́ц и Изба́витель:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

От ю́ности твоей / Бо́га возлюби́в, о́тче, / во оби́тель Зоси́мы блаже́ннаго прите́кл еси́, / в не́йже обре́т отца́ духо́внаго, // наста́влен был еси́ ко спасе́нию.

Стих: Честна́ пред Го́сподем // смерть преподо́бных Его́.

Возлюби́в уедине́ние, / в скит пусты́нный прише́л еси́, о́тче преподо́бне, / иде́же труды́ мно́гия / и моли́твы усе́рдныя // Бо́гу приноси́л еси́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, // в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

В ке́ллии пусты́нней / по́двигу послуша́ния и своей во́ли отсече́нию / навыка́л еси́, о́тче Варна́во, / и с моли́твою усе́рдною // к Бо́гу прибега́л еси́.

Сла́ва, глас 8:

Благослове́ние отца́ духо́внаго, / лю́ди а́лчущия пита́ти сло́вом и хле́бом, / в се́рдце твое́м со смире́нием полага́я, / пои́стине уте́шительный оте́ц и до́брый пита́тель // яви́лся еси́ всем прибега́ющим к тебе́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 5:

Измла́да Христа́ Бо́га чи́сте возлюби́в, / сын утеше́ния был еси́, / преподо́бне о́тче Варна́во. / По и́мени и житие́ твое́ бысть: / коему́ждо стра́ждущему, и ни́щу и царю́, / па́стырь кро́ток, уте́шитель и цели́тель яви́лся еси́. / Помина́й нас, благода́тный о́тче, / да моли́твами те́плыми твои́ми / Жизнода́вец Бог да́рует нам // утеше́ние и ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Позна́л еси́, о́тче преподо́бне Варна́во, / кра́ткость жития́ челове́ческаго, / сего́ ра́ди, от ю́ности по́двигом до́брым подвиза́вся, / к Бо́гу ми́рне изше́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Де́во, / преблагослове́нная Богоро́дице, / сохрани́ в ми́ре лю́ди, чту́щия Тя.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Кончи́ну жития́ твоего́ предуве́дев, / преподо́бне о́тче наш Варна́во, / ника́коже во уны́ние прише́д, / но в труде́х свята́го послуша́ния пребыва́я, / житие́ твое́ свя́то сконча́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Наде́ждо всех скорбя́щих и по́моще подвиза́ющихся, / Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, / путь живота́ ве́чнаго возлюби́вшим Тя да́руй.

По полиеле́и седален, глас 4:

Во всем житии́ твое́м, преподо́бне Варна́во, / яви́ себе́ послу́шника рачи́тельна, / попечи́теля и уте́шителя лю́дем твои́м, / в неду́зех и ско́рбех мно́зех к тебе́ прибега́ющим / и блажа́щим па́мять твою́, о́тче достосла́вне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Да возра́дуется се́рдце на́ше о попече́нии твое́м, Богоро́дице, / е́же оби́льно явля́еши на лю́дех печа́льных, / к Тебе́ притека́ющих.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподему / смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Любо́вь ве́лию и по́мощь мно́гу / стра́ждущим простира́л еси́, / о́тче преподо́бне Варна́во, / во вся дни жития́ твоего́ / и сим Бо́гу угоди́л еси́, / те́мже по кончи́не твое́й / почита́ющих тя по́мощию не оставля́еши, // мир и утеше́ние им да́руеши.

Кано́н, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца / боголе́пно в кре́пости просла́вися: / та бо, Безсме́ртне, / я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, // изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Благода́тную по́мощь Твою́, Го́споди, низпосли́ нам, / воспе́ти уго́дника Твоего́, Варна́ву Гефсима́нскаго, / благоче́стия подви́жника и оби́тели Се́ргиевы украше́ние.

Ча́до ми́лости Госпо́дни роди́телем твои́м был еси́, свя́те. / Те́мже и лю́ди, о́крест су́щии, ви́дяще сие́, / зело́ ра́довахуся, благодаря́ще Бо́га.

А́ще и на́йде на тя боле́знь тя́жкая во ю́ности твое́й, о́тче, / оба́че десни́цею Госпо́днею охраня́емь, я́ко избра́нник Бо́жий, / здрав яви́лся еси́.

Богоро́дичен: Ма́ти Де́во, Всеми́лостивая Влады́чице, / ве́дущая на́ша не́мощи душе́вныя и теле́сныя, / сохрани́ нас под кро́вом Твои́м.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь / и ми́лостивно в не вообра́жься, / препоя́ши мя с высоты́ си́лою, / е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й: // одушевле́нный Хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Призва́ние ко и́ночеству предзре́ся в тебе́, блаже́нне, еще́ о́троку су́щу, / егда́ пе́рвее у гро́ба преподо́бнаго Се́ргия моли́лся еси́.

Жела́ние послужи́ти Бо́гу име́я, о́тче, / во оби́тель Святы́я Тро́ицы прише́л еси́, / иде́же нача́ло спасе́ния твоего́ положи́.

Ви́дяще любо́вь твою́ к уедине́нному житию́, преподо́бне, / и предзря́ще служе́ние твое́ наро́ду Бо́жию, / а́вва Анто́ний со ста́рцы посла́ша тя во оби́тель Пресвяты́я Богоро́дицы, / Гефсима́ния нарица́емую.

Богоро́дичен: О Пресвята́я Де́во, Путеводи́тельнице ве́рных! / Ко стези́ покая́ния нас напра́ви / и спаси́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 2:

Любо́вь Христо́ву ве́лиим смире́нием стяжа́л еси́, / преподо́бне о́тче Варна́во, / тече́ние живота́ твоего́ Бо́гу вверя́я / и при́сно смотре́нию Госпо́дню ра́дуяся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Бо́жия, благослове́нная Мари́е, / лю́ди Твоя́, во ско́рби су́щия, / ми́лостию Твое́ю не оста́ви.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, / прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, / из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му // во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

В ми́ре ско́рбни бу́дете, но дерза́йте, я́ко Аз победи́х мир, / рекл еси́, Го́споди, Твои́м ученико́м. / Сего́ ра́ди скорбя́щим уте́шители ди́вныя от избра́нных твои́х да́руеши.

Ско́рби наро́да Бо́жия позна́в, / уте́шитель при́сный и ско́рый лю́дем яви́лся еси́, / о́тче Варна́во преми́лостиве, / те́мже тя любо́вию ублажа́ем.

Мно́го боле́зновал еси́ о приходя́щих к тебе́, преподо́бне о́тче, / те́мже и сих призыва́л еси́ непра́вды и прегреше́ния своя́ слеза́ми покая́ния омыва́ти / и во вся́цем благоче́стии и чистоте́ пребыва́ти.

Богоро́дичен: Ма́ти Пречи́стая, Огнь Боже́ственный во чре́ве прии́мшая несказа́нно, / непра́вды и прегреше́ния на́ша попали́ благода́тию Сы́на Твоего́.

Песнь 5

Ирмо́с: Твой мир даждь нам, Сы́не Бо́жий, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем, // я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Ева́нгельская словеса́ о до́бром па́стыре в се́рдце твое́м слага́я, преподо́бне, / мно́гое попече́ние о приходя́щих к тебе́ име́л еси́ / и, я́ко чадолюби́вый оте́ц, сих утеша́л еси́.

Си́рых, боле́знующих и о гресе́х свои́х скорбя́щих / во мно́жестве привле́кл еси́, о́тче пресла́вне Варна́во, / и сих сло́вом кро́тким твои́м врачева́л еси́.

Та́йная челове́ков прозрева́л еси́, о́тче преподо́бне, / и я́звы грехо́вныя цели́л еси́ да́нною тебе́ благода́тию, / та́же, бу́дущая прови́дя, лю́ди ко и́стине направля́л еси́.

Богоро́дичен: Ско́рби и печа́ли челове́ков ве́си, Ма́ти Пресвята́я, / те́мже и Небе́сною любо́вию Твое́ю ве́рно сия́ врачу́еши.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна, / несть избавля́яй, / вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. / Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш, // Ты бо Кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Обы́дет бе́здна беззако́ния Росси́йскую зе́млю, / несть избавля́яй и мно́зи ве́рнии вменя́тся я́ко о́вцы заколе́ния, / оба́че даст Госпо́дь кре́пость немощству́ющим и избавле́ние, – / проро́чески рекл еси́, преподо́бне.

Дни́е гряду́т, егда́ напа́стьми тьмы безбо́жия Це́рковь Росси́йская обурева́ема бу́дет, / но, Сама́го Христа́ иму́щи Ко́рмчаго, / ти́хое приста́нище обря́щет, возсия́вшу со́лнцу ве́ры, – / проро́чески утеша́л еси́ ве́рныя, блаже́нне Варна́во.

Гряду́щее губи́тельство Це́ркве Христо́вы преста́нет, – / веща́л еси́, о́тче, – / ме́рзость и запусте́ние во хра́мех Бо́жиих истоща́тся, / го́ре и мрак в сердца́х люде́й, я́ко дым, исче́знут, / егда́ ти́и к Бо́гу с покая́нием обратя́тся, / зане́ Госпо́дь, Кре́пость немощству́ющих, да́рует им избавле́ние.

Богоро́дичен: Це́рковь на́шу во дни гоне́ний / и страну́ Росси́йскую во дни нестрое́ний / держа́вою Твое́ю сохрани́ла еси́, Ма́ти Де́во. / Сего́ ра́ди и на бу́дущее вре́мя от враг ви́димых и неви́димых / бу́ди нам при́сная Засту́пница.

Конда́к, глас 2:

Печа́льнику земли́ Росси́йския, преподо́бному Се́ргию, / от ю́ности после́довал еси́, свя́те Варна́во, / и заве́т ста́рца твоего́, си́це ре́кшаго: / та́ко хо́щет Бог: / сло́вом и хле́бом пита́й а́лчущих, – / пои́стине до конца́ испо́лнил еси́. / Сего́ ра́ди и ны́не мо́лим тя, / не оста́ви нас, уте́шительный о́тче, // Небе́сною любо́вию твое́ю.

И́кос:

Возлюби́в, преподо́бне, Христо́вы Боже́ственныя за́поведи / и возненави́дев ми́ра сего́ наслажде́ние, / прише́л еси́ усе́рдно к Тому́ / и был еси́ свети́льник, просвеща́я концы́ блиста́нием духо́вным. / Тем припа́дая молю́ тя: / просвети́ мои́ о́чи душе́внеи / воспе́ти твоя́ по́двиги, поще́ние, и бде́ние, и сле́зы, боле́зни, и изможде́ние те́ла, / блаже́нныя ра́ди бу́дущия жи́зни, / ея́же ны́не наслажда́ешися; / моли́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь разсмотря́ем ве́рнии: / я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый, / мир обнови́ во чре́ве Твое́м всеце́л // хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Ду́хом кро́тости врачу́я душе́вныя неду́ги, преподо́бне, / приходя́щия к тебе́ приводи́л еси́ к покая́нию / и ева́нгельским за́поведем науча́л еси́.

Словесе́м твои́м и наставле́нием после́дующе, преподо́бне о́тче Варна́во, / ве́рнии лю́дие Оте́чества твоего́ мир мног стяжава́ху / и та́ко житие́ свое́ во сла́ву Бо́жию устроя́ху.

Да́ром врачева́ния обогати́ тя Госпо́дь, преподо́бне о́тче Варна́во, / те́мже и сло́вом твои́м смире́нным во сла́ву Бо́жию неду́жныя цели́л еси́.

Богоро́дичен: Боле́зни на́ша душе́вныя и теле́сныя заступле́нием Твои́м уврачу́й, Пречи́стая, / и от сме́рти духо́вныя изба́ви нас.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, / я́коже в горни́ле, / добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: / благослови́те, всядела́ Госпо́дня, Го́спода, // по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Ве́ра кре́пкая, любы́ нелицеме́рная и упова́ние тве́рдое / чисте́е зла́та блеща́хуся в тебе́, преподббне о́тче. / Сего́ ра́ди от Бо́га дар разсужде́ния и прозре́ния прия́ти сподо́бился еси́. / Те́мже мно́зи, взыску́ющии во́лю Бо́жию, к тебе́ притека́ху.

Печа́льник и наста́вник был еси́, преподо́бне о́тче, / не то́чию просты́м, но и во вла́сти су́щим. / Те́мже и Вели́каго Госуда́ря Всеросси́йскаго в ке́ллии твое́й духо́вне утеша́л еси́, / гряду́щая страда́ния и смерть му́ченическую того́ предузрева́я.

Пома́заннику Бо́жию проре́кл еси́, преподо́бне Варна́во, / претерпе́ти страда́ния во сла́ву Бо́жию: / той бо яви́ся же́ртва за грехи́ на́ша, / посрамле́ние губи́телей земли́ Росси́йския и сла́ва Це́ркве.

Богоро́дичен Оби́тели мно́ги, во и́мя Твое́, Пречи́стая, на Святе́й Руси́ воздви́гнутыя, / оба́че за грехи́ на́ша от безбо́жных поруга́нныя, / ны́не же со усе́рдием ве́рными возставля́емыя, / ми́лостию Твое́ю не оста́ви / и в них живу́щия от вся́ческих напа́стей и злых обстоя́ний сохрани́.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́ / огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; / и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пещь, / да Тя, Богоро́дице, // непреста́нно вслича́ем.

Веле́ние ста́рца, е́же пита́ти ча́да Бо́жия хле́бом и сло́вом, / да́же до часа́ сме́ртнаго со тща́нием соблюда́я, / во́лю Бо́жию испо́лнил еси́, о́тче Варна́во. / Те́мже и сподо́бися у олтаря́ ми́рне дух твой Го́споду преда́ти.

За́поведь Христо́ву, – да лю́бите друг дру́га, – / потща́лся еси́ испо́лнити до конца́, преподо́бне Варна́во, / и сего́ ра́ди в черто́ги Небе́сныя я́ко возлю́бленный и благослове́нный Бо́гом возше́л еси́.

Живя́ во сла́ву Бо́жию, моли́твою я́ко Серафи́м, дея́нием я́ко Херуви́м, / служе́нием же я́ко А́нгел был еси́, преподо́бне о́тче Варна́во. / Сего́ ра́ди и ны́не с ли́ки Небе́сными Бо́га ра́достне прославля́еши.

Богоро́дичен: Стро́теля оби́тели И́верския, преподо́бнаго Варна́ву, / хода́тая пред Тобо́ю и́мамы, Пречи́стая Ма́ти Де́во, / с ни́мже сподо́би и нас досто́йно взыва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Свети́лен:

Свети́льника ве́ры и о́браз благоче́стия яви́л еси́ нам, Го́споди, Варна́ву преподо́бнаго. / Сей бо, пра́ведно пожи́в, мно́гия лю́ди к покая́нию приведе́ / и све́том ева́нгельским просвети́. / Его́же моли́твами, Христе́ Бо́же, да́руй нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Просвети́ нас све́том Сы́на Твоего́, благослове́нная Влады́чице, / к не́мощем на́шим милосе́рдна бу́ди, / про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сподо́би сконча́ти / и на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве Хода́таица неотсту́пна яви́ся.

Стихи́ры на хвали́тех, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

О́тче преподо́бне, / Варна́во преди́вный, / наста́вниче прему́дрый, / научи́ и нас // путе́м Христо́вым неле́ностно ше́ствовати.

О́тче преподо́бне, / Варна́во пречу́дный, / уте́шителю кро́ткий, / помози́ нам, в печа́ли су́щим, // во благоду́шии пребыва́ти.

О́тче преподо́бне, / Варна́во пресла́вный, / избра́нниче Бо́жий, / моли́ся ко Го́споду // душа́м на́шим спасти́ся.

Сла́ва, глас 8:

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Варна́во, / ду́шу бо твою́ о лю́дех боле́знующих полага́л еси́, / та́же сло́вом ми́лостивым и уте́шительным сих наставли́л еси́, / еще́ же неду́гующих и немощству́ющих врачева́л еси́ о Христе́ Иису́се, // Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Боро́дичен, глас то́йже: Влады́чице, приими́:

На Литурги́и слу́жба преподо́бническая.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче Варна́во, па́стырю наш кро́ткий и уте́шительный, ми́лостивый помо́щниче и те́плый о нас моли́твенниче! Ты, измла́да ча́до благослове́ния Бо́жия быв, о́браз послуша́ния роди́телем, повинове́ния господе́м и служе́ния бли́жним показа́л еси́. За́поведи Госпо́дни возлюби́в, в Ла́вру преподо́бнаго Се́ргия прите́кл еси́ и того́ ве́рный учени́к яви́лся еси́. Во оби́тели же Бо́жия Ма́тере повеле́нием настоя́теля а́ввы Анто́ния пребыва́я, дух смиренному́дрия, кро́тости и терпе́ния стяжа́л еси́ и дар разсужде́ния и прозре́ния помышле́ний душе́вных от Бо́га прия́л еси́. Сего́ ра́ди мона́шествующим духо́вный наста́вник, и́нокиням созида́тель оби́тели И́верския на Вы́ксе реце́ и всем стра́ждущим и боле́знующим цели́тель и попечи́тель ми́лостивый да́же до часа́ сме́ртнаго был еси́. По преставле́нии же твое́м Бог мно́гия ми́лости почита́ющим па́мять твою́ яви́ и и́ноком учи́теля тя ве́рна дарова́. Те́мже мо́лим тя, пра́ведный о́тче, я́коже и пре́жде, хода́тайствуй пред Бо́гом моли́твами твои́ми всем лю́дем во вся́цем зва́нии дух уте́шительный стяжа́ти и коему́ждо потре́бная обрести́: ю́ным – послуша́ние и целому́дрие стра́хом Бо́жиим сохрани́ти; в во́зрасте су́щим – любо́вь Бо́жию и согла́сие стяжа́ти; а́лчущим – не то́кмо хле́бом насу́щным, но и наипа́че сло́вом Бо́жиим насы́титися; пла́чущим – уте́шитися; изгна́нником и стра́нником – приста́нище обрести́; в темни́це су́щим – от уз свободи́тися; благочести́вым – в Ду́се Бо́жием возраста́ти и смиренному́дрия дости́гнути. Сше́ствуй нам во всех путе́х жи́зни на́шея, па́че же умоли́ Го́спода на́шего о проще́нии прегреше́ний и непра́вд на́ших и к све́ту за́поведей Бо́жиих стопы́ на́ша напра́ви, да еди́ным се́рдцем и усты́ сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Варнава Гефсиманский

Преподобный Варнава Гефсиманский (в миру – Василий Ильич Меркулов) родился 24 января 1831 года в селе Прудищи Тульской губернии в семье крепостных крестьян Илии и Дарии Меркуловых. Вскоре его родители переселились в Наро-Фоминск, где и прошли юные годы Василия. Благочестивый юноша часто посещал отшельника Геронтия (в схиме Григория), жившего вблизи Троице-Одигитриевой Зосимовой пустыни. Духовным окормлением этого святого мужа он пользовался до конца жизни схимника.

В 1851 году Василий поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Через шесть лет его зачислили послушником в Гефсиманский скит, а затем перевели в Пещерное отделение, которое являлось центром Московского старчества. В 1866 году послушник Василий был пострижен в монашество с именем Варнава в честь апостола Варнавы. Монаха Варнаву рукополагают в иеродиаконы, а в 1872 году – в иеромонахи. В 1873 году иеромонах Варнава был назначен народным духовником Гефсиманского скита, а в 1880 году был избран духовником скитских старцев. Его называли «мудрый простец». Всех приходящих отец Варнава называл «сынками» и «дочками» и ко всем обращался на «ты». Среди «сынков» батюшки был Российский Император Николай II, пришедший с покаянием к старцу в 1905 году. Отец Варнава предсказал Государю мученическую кончину и благословил его на этот подвиг.

Почти двадцать лет под духовным окормлением старца Варнавы находился преподобный Серафим Вырицкий, и благодаря мудрому руководству произошло возрастание иеромонаха Серафима в великого угодника Божия.

Отец Варнава устроил в Нижегородской губернии Иверский Выксунский женский монастырь и был духовным руководителем сестер этой обители.

Преподобный Варнава в течение всей своей скитской жизни пребывал в непрестанной Иисусовой молитве и подвиге покаяния и поста, но тщательно скрывал это от мира. Старец врачевал телесные болезни, имел дух кротости, обладал даром прозорливости. Он предсказал будущие гонения за веру, разрушение, а затем восстановление храмов, небывалый расцвет Церкви Христовой: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Преподобный старец Варнава скончался 17 февраля 1906 года после совершения им таинства Исповеди, в алтаре у престола Божия. Погребен он был в пещерах Гефсиманского скита, в котором ныне почивают его святые мощи. В 1995 году иеромонах Варнава (Меркулов) прославлен как местночтимый святой. Память его празднуется 17 февраля, а также 6 июля – в Соборе Радонежских святых.


Комментарии для сайта Cackle