12-й день

Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́ И́верския

И́на слу́жба явле́нию чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, и́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей И́верском монастыре́ пресла́вно обрета́ется

Иверская икона Пресвятой Богородицы

И́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́я митрополи́та, всея́ Росси́и чудотво́рца

Великий светильник земли Русской святитель Алексий, Митрополит Московский

И́же во святы́х отца́ на́шего Меле́тия, архиепи́скопа Антиохи́и Вели́кия

Святой Мелетий, архиепископ Антиохийский

Святи́теля Меле́тия, архиепи́скопа Ха́рьковскаго и Ахты́рскаго

Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский

 

 

Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́ И́верския

Слу́жбу зри 13 октября́ или́ ину́ю ни́же

Тропа́рь, глас 1:

От святы́я ико́ны Твоея,/ о Влады́чице Богородице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,/ и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Конда́к, глас 8:

Аще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Вратарница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́/ чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

И́кос:

В столпе́ о́гненне я́вльшуюся Богома́тере ико́ну ви́девше,/ возопи́ша по́стников и́верских ли́цы:/ о Влады́ко, сподо́би нас прия́ти ико́ну Ма́тере Твое́я во утеше́ние стра́нствия на́шего;/ ты же, Гаврии́ле, дерза́й и вни́ди в мо́ре,/ и приими́ во объя́тия твоя́ сокро́вище, нам явля́емое,/ да бу́дет нам страж неусы́пный, покро́в же, и ра́дость всем христиа́ном,/ и храни́тельница, от бед и напа́стей избавля́ющая.

И́на слу́жба явле́нию чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, и́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей И́верском монастыре́ пресла́вно обрета́ется

Пра́зднственная Тоя́ прише́ствию сверша́ют Све́тлыя Неде́ли во вто́рник непреме́нно, в он же день чуде́сно по мо́рю Пресвяты́я о́браз прии́де. А́ще и индиктио́ны прехо́дят, но а́бие суди́лося всего́ собра́ния вели́каго Афо́на мона́шествующих, во е́же не премину́ти дне све́тлаго, в он же блиста́ет Свет торжества́, или́ всего́ ми́ра наполне́ния све́тлости, и обо́е ве́село торжеству́ющи, Пренепоро́чныя Влады́чицы о́бразу похва́льная пе́ти начина́ющи, ра́достно воспое́м.

Ико́на Пречистыя от Нике́и огнено́сна прише́дши понт, во Афо́не обита́ет.

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

От восто́ка возсия́вши, я́ко со́лнце,/ огнено́сная со сла́вою Афо́нстей Горе́ ико́на Бо́жия Ма́тере./ О чудесе́ стра́шнаго, – возопи́ша мона́шествующии, –/ ка́ко в мо́ре яви́ся столп о́гненный,/ я́ко ви́де иногда́ Изра́иль.

Я́коже Моисе́ю в Сина́и/ купина́ яви́ся иногда́,/ огне́м у́бо опаля́ема и невреди́ма пребы́вше,/ си́це Всенепоро́чныя Богороди́тельницы свяще́нный о́браз огне́м одева́ется,/ но неопали́м пребыва́ет,/ зареви́дно освяща́ет зря́щих ве́рно.

Гряди́те весе́лыми нога́ми, по́стников ли́цы,/ почерпи́те благода́ть неоскудную/ от ико́ны огне́м блиста́ющия Богома́тери,/ кре́пость и стена́ оби́телем на́шим пресла́вно дарова́ся,/ ве́лиим гла́сом возопи́йте ко всем:/ прииди́те у́бо, земноро́днии,/ по о́бразу Бо́жию бы́вши,/ изображе́ние Пречи́стыя пе́сньми почти́м.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, лю́дие,/ зрим светоно́сную зарю́,/ и чудотво́рному и всечестно́му Бо́жия Матере поклони́мся о́бразу,/ его́же даро́ва мона́шествующим во оби́тели И́верстей/ и всем во Афо́не по́стником стра́жа неусы́пна и необори́ма тем, от мо́ря восходя́щи/ обита́ние на врате́х изво́ли Себе́/ и чрез преподо́бнаго благода́ть возвеща́ет,/ я́ко Го́ру избра́ в насле́дие Себе́/ и хо́щет обита́ющих в ней благоче́стно спаса́ти тве́рдо,/ ю́же ра́достно прие́млюще/ Неискусобра́чную и Присноблаже́нную велича́ем.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 3: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен. И пареми́и (зри страни́цы 176–178).

На ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 2:

Днесь свяще́нныя ико́ны прише́ствие/ щедрота́ми я́вльшеся нам,/ ра́достно пра́зднующи, Богома́тери вопие́м,/ я́коже иногда́ се́ю по́лчище ва́рваров всегуби́тельству предала́ еси́,/ та́ко и ны́не, всех Цари́це,/ на безбо́жных ага́рянов побе́ду нам дару́й/ на утвержде́ние ве́рных и све́тлое ра́дование.

Се, а́ки труба́ велегла́сная вопиет,/ Афо́н на весе́лое торжество́ созыва́ет, христолюби́вых людей,/ прииди́те, зри́те чу́до пресла́вное,/ с на́ми Ро́ждшую Сло́во Бо́жие возвели́чите,/ ка́ко посети́ прише́ствием Свои́м достоя́ние Свое́/ и не оста́ви до конца́ ве́рных Свои́х/ и всех устраши́ враго́в христиа́нского ро́да,/ Ю́же досто́йно, я́ко За́ступницу на́шу, воспои́м, ку́пно глаго́люще:/ ра́дуйся, Де́во, упова́ние христиа́ном.

Сла́ва, и ны́не, глас 1:

Благода́ть пречи́стыя ико́ны восприе́млюще, бра́тие,/ досто́йно воспле́щим рука́ми/ и возвели́чим ра́достными похвала́ми дарова́вшую,/ и храни́теля неусы́пна поста́вльшую нам/ в сей же Горе́ стра́жа тверда́ и правосла́вным вели́кое заступле́ние,/ тем, че́стно ра́дующеся, Богоро́дице вопие́м:/ христиа́нский рог вознеси́/ и стра́шную враго́м покажи́ побе́ду, я́ко Всеси́льная.

На стихо́вне, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Собра́ние отцев, прииди́те,/ пешемореходя́щую ико́ну Де́вы прии́мем,/ Боже́ственно благода́тию прише́дшую,/ враго́в устраша́ющую/ и ве́рных увеселя́ющую.

Стих: Воскре́сни, Го́споди, в поко́й Твой/ Ты и киво́т святы́ни Твое́й.

Сни́демся ве́рно/ в ра́дости души́ и весе́лии се́рдца,/ зде бо Де́ва милостию посеща́ет нас/и в зало́г благода́ти/ ико́ну Свою́ стра́жа дару́ет нам.

Стих: Клятся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Зри́те со стра́хом и удиви́теся:/ се Де́ва Бо́га ро́ждшая/ свяще́нному ста́рцу повелева́ет, глаго́ля:/ вни́ди, Гаврии́ле, на во́ды му́жественно/ и приими́ ико́ну Мою́, Афо́ну прише́дшую.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Прииди́те, вси мона́си и мирсти́и,/ Еди́ну Пречи́стую и Нескве́рную просла́вим,/ днесь бо ра́ди свяще́нныя ико́ны,/ в мори́ путие́ ея́ и стези́ ея́ в вода́х мно́гих,/ и следы́ в чудеси́ несказа́нныя,/ ка́ко бо от Нике́и в столпе́ о́гненном понт морски́й ко Афону прехо́дит,/ и дар прише́ствием Свои́м ве́рным подае́т,/ мы же, просвеще́ннии луча́ми благода́тей,/ единогла́сно Хода́таицу спасе́ния на́шего ублажа́ем.

Тропа́рь, глас 1:

Де́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тери, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́,/ сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Веселя́тся све́тло Афо́на па́ствы,/ пе́сней мно́жество соплета́ют, любо́вию Непоро́чную почита́юще,/ вели́чеством благода́ти крася́щеся,/ ю́же прия́ша прише́ствием ико́ны Всенепоро́чныя Отрокови́цы,/ златови́дными заря́ми благоче́стно пою́щих озаря́ющия.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Чу́до пресла́вное зри́тся днесь,/ ка́ко в вода́х огнено́сная Богоотрокови́цы ико́на показу́ется,/ и зна́мения ́лучи́ испущает, и пребыва́ние по́стников чу́дом спаса́ет,/ сего́ ра́ди благода́рственно вопием:/ ра́дуйся, Благода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Во сне яви́ся, Всеблаже́нная,/ и преподо́бному возвеща́ет Гаврии́лу:/ иди́ ра́но, – глаго́лет, – и сни́ди со тща́нием,/ ку́пно с ли́ком мона́шествующих, ко бре́гу приближися,/ сме́ло пойди́ по волна́м и приими́ ико́ну Мою́.

Проки́мен и Ева́нгелие Богоро́дицы.

Стихи́ра по 50-м псалме́, глас 6. Самогласна:

Егда́ явле́ние пречи́стаго Твоего́ о́браза приспе,/ тогда́ Афо́нстии отцы́ столп о́гненный на мори́ зряще,/ стра́хом содержи́ми, недоумева́ху,/ Гаврии́л же, я́ко вторы́й Пе́тр, по мо́рю ходя́,/ со слеза́ми вопия́ше Тебе́:/ о Пресвята́я!/ Прииди́ и сохрани́ достоя́ние Твое́ от враго́в ненаве́тно.

Кано́н умили́тельный ко Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице. Творе́ние мона́ха Гера́сима. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: К олесницегонителя фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же, беглеца́, пешеходца спа́се,/ песнь Бо́гови воспевающа.

От скве́рных у́стен хвале́ние приими, Всенепоро́чная,/ я́коже пре́жде Сын Твой, Бог же мой и Госпо́дь/ прия́т две ле́пте вдови́цы/ и разреше́ние прегреше́ний мои́х пода́ждь,/ я́ко да по до́лгу почита́ю Тя.

А́нгельское пе́ние подобаше Ти, Ма́тери Бо́жией,/ Творца́ бо сих родила́ еси́ стра́шно и па́че смы́сла,/ но приими́ всех, Цари́це, и от нас ма́лое приноше́ние,/ че́стную Твою́ ико́ну почита́ющих.

Благотвори́ти рабо́м Твои́м произволи́вши, Влады́чице,/ проти́вныя по́лчища враго́в си́лою Сы́на Твоего́ и Твое́ю, Всемогу́щая,/ отгна́вши от па́ствы Твое́й,/ храм созда́ти к защище́нию на врате́х благоволи́ла еси́, Богоневе́сто.

Изыде от нечести́ваго царя́ повеле́ние/ не покланя́тися первообра́зно Сы́на Твоего́, Де́во, Бо́жественному изображе́нию,/ и Твоему́, Богома́ти, и святы́х всех,/ и возмути́ ве́рных собра́ние,/ но Ты же вско́ре разори́ла еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Едине Человеколю́бче.

Иконобо́рцев нечести́вых стремле́ние услы́шавши, че́стная и Боголюбе́зная вдови́ца,/ ужа́сными рука́ми ико́ну Твою́ нося́щи, Всечестна́я,/ на во́лны морски́я слезоточа́щи пусти́.

Скры́вшиеся у́бо су́дьбами Сы́на Твоего́ до́лгое вре́мя во глуби́нах морски́х,/ но ма́нием Бо́жественным в па́ству Твою́ изыде.

Чу́до тре́петное и сла́вное ви́дяху в мори́,/ обита́ющии в Афо́нстей Горе́,/ и́бо после́дова све́тлость благода́ти Твое́й/ и услади́ сия́нием ико́ны всех, прославля́ющих Тя.

Ра́дующеся, наде́яхуся, Чи́стая,/ мно́жества мона́шествующих о держа́ние ико́ны Твое́й получити,/ но Ты держа́вною Твое́ю руко́ю/ обители Твое́й подала́ еси́ я́ко хранили́ще некра́домо.

Седа́лен, глас 4:

Весе́лое днесь Засту́пницы на́шея торжество́,/ да взыгра́ется тварь, да ликовству́ют челове́честии собо́ри,/ созыва́ет нас Свята́я Богоро́дица видети огнено́сную ико́ну Свою́/ и луча́ми ми́лости ве́рных просвеща́ющую./ Тем, ра́дующеся, вопи́ем:/ спаси́, Госпоже́, от гла́да, огня́, меча́ и всех бед почита́ющих явле́ние Твое́ ве́рно.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог,/ Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Наше́ствия нечести́вых отгоня́ющи от па́ствы Твое́я,/ Вра́тница бы́ти изво́лила еси́, Всеблага́я,/ но сохрани́ сию́ и пребыва́ти во ве́ки благоволи́/ пою́щую честно́е изображе́ние светоно́сныя иконы Твоея́, Влады́чице.

Виждь, Чи́стая, и́ноков собо́ры па́ствы Твоея,/ окружа́ющих ико́ну Твою́ благохва́льную,/ разреше́ние грехо́в прося́щих и жития́ исправле́ние,/ и Боже́ственныя сла́вы прича́стниками быти, Всенепоро́чная.

Все́ю душе́ю и мы́сли пра́востию в па́стве Твое́й вси слику́юще,/ псалмы́ и пе́сньми духо́вными, и пе́нием Боже́ственным ико́ну Твою́ почита́ют,/ проще́ние прося́ще и душ спасе́ние,/ Ты же сие́ пода́ждь, Влады́чице Богоневе́сто.

Храм Твой просвеща́ется, Влады́чице, све́том Твои́м,/ и украша́ется Боже́ственными пе́сньми,/ я́ко обогати́ся ве́лиим сокро́вищем, ико́ною Твое́ю пречи́стою,/ Боже́ственная же Твоя́ огра́да си́лою благода́ти Твое́й Не́бо слове́сное показу́ется.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Да посрамя́тся ли́ца нечести́вых/ и заградя́тся уста́ отрица́ющих и умаля́ющих све́тлую и Бо́жественную ико́ну Твою́, Влады́чице,/ и во огнь негаси́мый и тьму ве́чную да послю́тся му́читися.

Храм Твой, Де́во, я́ко рай други́й показа́ся ны́не,/ дре́во жи́зни име́я – ико́ну красоты́ Твое́я,/ ю́же усе́рдно вси со благогове́нием и любо́вию целу́юще, Отрокови́це, спаса́емся.

Ре́ку Тя сла́дкую и пото́к насыще́ния,/ ма́нну Небе́сную, ме́д от ка́мени,/ изоби́лие и благода́ть приснотеку́щую стяжавше, Отрокови́це,/ во оби́тели обита́ющии благода́рно пою́т рождество́ Твое́.

Ди́вно превознесе́ся вели́чие ико́ны Твое́й, Богоро́дице Де́во,/ всю́ду бо лучи́ испуща́ет и просвеща́ет усе́рдно пою́щих/ неизрече́нное рождество́ Твое́, Влады́чице.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молюся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

При́зри благосе́рдно на па́ству Твою́, Пречи́стая,/ и вся́кий наве́т и вред при́сно востающи́ на ню осуети́,/ и сохрани́ невреди́му.

Покро́в и храни́лище ико́на Твоя́ бысть, Вла́дычице,/ е́юже от враго́в мы́сленных избавля́ются, прибега́ющи,/ и́ноков совокупле́ния и ве́рных собо́ры,/ душе́ю и се́рдцем славосло́вят Тя, Богома́ти.

Призыва́ние и́мени Твоего́ вои́стинну ду́шам есть очисти́лище/ и скве́рных мы́слей истребле́ние,/ и отгна́ние лука́вых ду́хов, Богоро́дице Присноде́во.

Пое́м вси благогове́йно ико́ну Твою́ пречи́стую, в храм Твой входя́щи,/ в Боже́ственное весе́лие,/ и ду́шам исцеле́ние почерпа́ем, Богоневе́сто.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь вселе́нней:

Совозсия днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя ико́ны Твоея́,/ обо́я ве́село торжеству́юще вопием:/ сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Влады́чице.

И́кос:

Древле изра́ильтеский люд столпо́м огня́ путенаста́вивый/ и че́рмну́ю во́лну сему́ подсла́вы в зна́мение свобо́ды от рабо́ты мучи́тельския,/ Той и ны́не ико́ну Своея́ Ма́тере огнеобра́зну показу́ет,/ во изве́ство безме́рныя бла́гости/ и Храни́тельницу, мо́ре пешеходя́щую, Святоиме́нной Горе́ подае́т;/ тем по до́лгу благода́ть почита́юще, вопием:/ сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Вла́дычице.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди отроцы в пе́щи ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

О па́стве Твое́й Предста́тельница буди́, Чи́стая Де́во,/ и дре́вния ми́лости Твоя́ покажи́ на рабе́х Твои́х, Бо́га ро́ждшая,/ правосла́вно Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Позна́ша, Влады́чице, ро́ди ага́рянстии си́лу Твою́,/ находя́щи су́етно на любе́зную па́ству Твою́,/ и падо́ша безче́стною сме́ртию пра́ведно, Чи́стая Богоблаже́нная.

Блаже́н, Влады́чице, Боже́ственный храм Твоея́ све́тлости,/ стяжа́в внутрь, я́ко ве́лие сокро́вище,/ подо́бия Твоего́ Боже́ственное изображе́ние,/ его́же ны́не целу́юще, славосло́вим Христа́, Тя просла́вльшаго.

Испо́лнися, Пречи́стая, уст Твои́х Боже́ственное прорече́ние,/ блажа́т Тя А́нгелов и челове́ков мно́жества и пою́т согла́сно Рождество́ Твое́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучитель,/ Богочести́вым неистовно разжже,/ си́лою же лу́чшею, спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ю́же возлюби́ла еси́ Богосо́бранную па́ству Твою́/ и пребыва́ти вы́ну в той благоволи́,/ укроща́ющи безбо́жных ага́рянов во́лны,/ ми́рную жизнь подаю́щи ве́рою вопию́щим:/ благослови́те, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, Благода́тную во вся ве́ки.

Стра́нна чудеса́ Твоя́ и пресла́вна, Влады́чице,/ мо́ре, земля́ и не́бо послу́шает Ти,/ но соблюди́ пла́вающих ми́рнаго мо́ря пучи́ны,/ спасаеши бо преходя́щих от всех бед и возво́диши к высоте́ Небе́сней пою́щих:/ лю́дие, превозноси́те Бо́жию Ма́терь.

Кто изрещи́ возмо́жет чуде́с Твои́х бе́здну/ и вели́чия всечестны́я ико́ны Твоея́,/ от нея́же излива́ется свяще́нной оби́тели Твое́й и всем приходя́щим всех благ незави́ство,/ ихже причаща́ющеся, благоче́стно воспева́ют Благода́тную во вся ве́ки.

Ра́дующеся пое́т Тебе́, Богоро́дице Всепе́тая,/ благочести́вая и блаже́нная па́ства Твоя́,/ Бо́жественную благода́ть прие́млюще, Де́во, от Тебе́/ и Ца́рствия Сы́на Твоего́ прича́стниками про́сит Тобо́ю, вопию́щии:/ ра́дуйся, Благода́тная, во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог явися челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ужасо́шася А́нгелов во́инство и челове́ков ро́ди, Всенепоро́чная,/ стра́шнаго и па́че ума́ рождества́ Твоего́,/ ка́ко и Де́ва пребыла́ еси́, и Ма́ти Бо́жия бы́ти сподо́билася еси́,/ сего́ ра́ди по до́лгу пое́м, благослови́м и покланя́емся ико́не Твое́й.

Огражде́ние и стена́ духо́вная,/ столп ве́лий и утвержде́ние оби́тели Твое́й и всем ве́рным дарова́лася еси́ от Бо́га,/ и́хже и сохрани́ неврежде́нных Боже́ственное изображе́ние ико́ны Твоея велича́ющих.

Осуети́, Де́во, нечести́вых сове́ты и беззако́нная ухищре́ния,/ ча́сто находя́щия на ста́до Твое́/ и прожени́ сих дале́че со студо́м/ и коне́чному разоре́нию преда́ждь,/ да позна́ют си́лу и власть Твою́, Богоневе́сто.

При́зри, Де́во, ны́не на нас от высоты́ сла́вы Твоея́, Влады́чице,/ благогове́йно ико́ну Твою́ почита́ющих/ и проше́ния на́ша испо́лни Бо́жественных даро́в,/ и прегреше́ний дару́й оставле́ние.

Ексапостиларий.

Подо́бен: В Ду́се Свяще́нном:

В мо́ре вшед немо́кренно, восприя ико́ну Твою́, Всенепоро́чная, Гаврии́л свяще́нный/ зовы́й, ужаса́яся, почита́ет:/ О Всечестна́я, ве́лия Твоя́ чу́деса и благода́ть неисчерпа́емая,/ ю́же освяща́вши всю́ду воспева́ющих любовию.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, несказа́нныя бла́гости!/ Ико́ны заря́ све́тится,/ сия́ет чудеса́ми и просвеща́ет благода́тию приходя́щих ве́рно,/ расточа́ющая же ополче́ния враго́в/ и пучи́ною ку́пно погружа́ющая, ю́же приемлюще,/ Чи́стую Богоотрокови́цу достодолжно песньми почита́ем и ублажа́ем.

О, Твоего́ о нас, Влады́чице, промышле́ния!/ чу́дную бо Твою́ ико́ну посыла́вши днесь/ и стра́жа неусы́пна пода́вши благода́тию,/ Наде́ждо и Покро́ве прибега́ющих ве́рно/ и утеше́ние стра́нствию на́шему,/ тем позна́вше честны́я Твоя́ чудеса́,/ песньми Тя почита́ем и ублажа́ем.

О, пресла́внаго чудесе!/ Ка́ко огнено́сная ико́на пря́мо на волна́х морски́х, я́ко на колесни́це, прехо́дит,/ полносве́тлыми луча́ми благода́ти просвеща́ет ве́рных умы́,/ ея́же торжество́ пе́сньми почита́юще,/ ра́достно сла́ву возсыла́ем, Благоде́тельнице.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Восприя́т свяще́нную ико́ну свяще́нный Гавриил,/ я́коже Всенепоро́чная повеле,/ чу́до чудесе́ после́дова,/ путеше́ствова бо немо́кренно во́ду,/ огнено́сную во́льно прия́т ико́ну,/ сие́ лик воста́ви и торжество́ совокупи́,/ тем и мы, удивля́ющеся, вопие́м Первовино́вному:/ сла́ва Тебе́, сотво́ршему ди́вная, еди́ному Царю́ и Бо́гу,/ Богоро́дицы ра́ди сохрани́ страну́ на́шу и побе́ды на враги́ дару́й, я́ко Всеси́лен.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На литурги́и слу́жба Богоро́дичная.

Иверская икона Пресвятой Богородицы

В IX веке в царствование императора Феофила (829–842) свирепствовало жестокое гонение на святые иконы. Православных почитателей святынь предавали истязаниям, а святые иконы извергались из храмов и сжигались.

В то время близ города Никеи жила благочестивая и добродетельная вдова с юным сыном. У нее в доме, в особо устроенной ее усердием церкви находилась чудотворная икона Божией Матери. Вдова имела величайшее благоговение к этой иконе и часто обращалась в своих нуждах с теплой молитвой к Богородице. Воины, посланные иконоборствующим императором Феофилом, пришли и к благочестивой никейской вдове. Она в боязни за свою драгоценную святыню умоляла пришедших воинов оставить у нее святую икону до утра, обещая им за это много денег. Корыстолюбивые воины согласились, но при этом один из них, уходя, со злобою ударил копьем икону Матери Божией (в другой редакции сказания говорится: мечом). К его ужасу из пронзенного места иконы потекла кровь. Пораженный таким необыкновенным явлением воин с раскаянием пал пред иконою Пресвятой Богородицы. Он оставил ересь и впоследствии поступил в число братии Иверского Афонского монастыря, где и кончил свои дни в строгом подвижничестве.

По уходе воинов вдова с сыном долго с коленопреклонением и слезами молилась пред святой иконой. Чтобы сохранить ее от нового поругания, она в ту же ночь отнесла святыню на морской берег и там горячо просила Царицу Небесную избавить ее от гнева царского, а образ Свой от потопления.

После молитвы, облобызав святую икону, вдова опустила ее в море и, к величайшей радости своей, увидела, что икона не упала ниц в воду, но стала прямо и в таком положении понеслась по волнам по направлению к западу. Утешенная этим видением, возблагодарив Господа и Пречистую Матерь Его, благочестивая мать стала уговаривать сына бежать от преследований иконоборцев в Грецию. Юноша послушался убеждений матери и, простившись с ней, отправился в г. Солунь, а оттуда – на Афонскую Гору, где принял иночество. Переселение юноши устроилось по особенному Божиему Промыслу; именно от него и узнали Афонские пустынножители об иконе, пущенной на воду его матерью.

Один только Бог ведает, где сокрывался долгое время чудотворный образ Приснодевы! Прошло почти два века после кончины никейского пришельца, как в один вечер иноки Афонской Иверской обители увидели на море огненный столб, касавшийся своей вершиной неба. Явление это повторялось несколько дней и ночей подряд. На это чудное видение собрались посмотреть пустынножители из всех окрестных монастырей. Приближаясь к берегу, они, к общей радости, увидели, что огненный столб возвышался над иконою Божией Матери, которая стояла на воде, а по мере приближения иноков удалялась от них. Тогда иноки Иверского монастыря собрались в церковь и со слезами молили Господа, чтобы Он даровал им чудесно явившуюся на море святую икону Пресвятой Богоматери. Господь услышал их усердную молитву.

В то время в Иверской обители подвизался старец преподобный Гавриил (X; память 12 июля), родом из Грузии. Он отличался строгостью жизни и простотою нрава, жил, как земной Ангел и Небесный человек. Этому благочестивому старцу явилась во сне Пресвятая Богородица, сияющая Небесным светом, и сказала: «Возвести настоятелю и братии, что Я хочу дать им икону Мою в покров и помощь; и потом войди в море, ступай с верою по волнам; и тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители». Старец Гавриил объявил настоятелю о видении, и на утро все монахи Иверской обители с молебным пением отправились на берег. Старец безбоязненно пошел по воде, как по суше, и сподобился принять в свои объятия святую икону. Иноки с благоговейною радостью встретили ее на берегу, устроили там небольшую часовню и в ней три дня и три ночи совершали молебствие пред иконой. После того икону внесли в соборную церковь и поставили в алтаре.

На другой день, перед заутреней, монах, зажигавший лампады в храме, не нашел иконы на том месте, где она была поставлена. После долгих поисков иноки нашли святую икону над монастырскими воротами. Они взяли ее и отнесли на прежнее место. Но на следующий день икону снова нашли над монастырскими воротами. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет Сама быть их Хранительницей.

С того времени иноки построили в честь Преблагослове́нной Богородицы церковь над монастырскими воротами, в которой икона пребывает и ныне. По имени обители икона эта названа «Иверской», а по месту ее пребывания над монастырскими воротами – «Вратарницею» («Портаитиссою»).

Знаменательно одно из пророчеств Божией Матери. Когда было великое смущение и тревога на Святой Горе, многие афонские иноки стали расходиться оттуда: из 40.000 всех братии Святой Горы в 1854 году оставалось не более 1000, и те хотели оставить земной удел Божией Матери, полагая, что Афонская Гора запустеет. Царица Небесная явилась многим отцам и пустынножителям и сказала: «Почто очень испугались и почто входят такие помышления в сердца ваши? Все это пройдет и кончится, и опять наполнится Святая Гора монашествующими. Вот даю вам извещение, что когда Моя икона будет находиться на Святой Горе, в Иверском монастыре, тогда ничего не бойтесь и живите в своих келлиях, а когда изыду из Иверского монастыря, тогда каждый да берет свою суму и грядет, кто куда знает». С тех пор афонские иноки каждую неделю стали приходить в Иверский монастырь и смотреть, на своем ли месте находится Иверская икона Божией Матери.

Слух о чудотворном образе через паломников распространился по России. Святейший Патриарх Никон (тогда еще архимандрит Новоспасского монастыря) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию, который прибыл в Москву за милостыней для афонских обителей, с просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Достойно внимания то, как писался этот знаменитый чудотворный список. «Как есми приехал в наш монастырь, – описывал в письме архимандрит Пахомий, – собрав всю свою братию триста шестьдесят пять братов, и сотворили есма великое молебное пение с вечера и до света, и освятили есма воду со святыми мощами, и святою водою обливали чудотворную икону Пресвятыя Богородицы старую Портаитскую, и в великую лохань ту святую воду собрали, и, собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю от кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую Литургию с великим дерзновением, и после святой Литургий дали ту святую воду и святыя мощи иконописцу преподобноиноку, священнику и духовному отцу, господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святыя мощи с красками, написати святую икону. (Далее описывается, что иконописец только в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия дважды в неделю совершала всенощные бдения и Литургии.) И та икона (новописанная) не рознится ничем от первой иконы, ни длиною, ни широтою, ни ликом – только слово в слово новая, аки старая». 13 октября 1648 года она была торжественно встречена жителями столицы. Эту икону взяла в свои палаты царица Мария Ильинична, а по ее кончине икона перешла к ее дочери Софии Алексеевне, принявшей монашество в Смоленском Новодевичьем монастыре, где пребывает и доныне.

Для Иверской часовни у Воскресенских ворот, построенной в память встречи Афонской иконы, был написан еще один список, получивший наименование Московского (ныне эта икона находится в московском храме в Сокольниках в честь Воскресения Христова) у Воскресенских ворот. Великая святыня Русской Православной Церкви, Московская Иверская икона прославилась от Господа многими чудесами.

Предполагают, что празднование 12 февраля связано с принесением еще одного Афонского списка Иверской иконы в Иверский Валдайский монастырь, устроенный Патриархом Никоном в 1656 году.

Кроме этих дней, Иверской иконе были празднования во вторник Светлой седмицы и 27 апреля в честь явления иконы на Афоне. Служба на эти дни, переведенная с греческого на церковно-славянский, служилась в московской Иверской часовне.

Чудотворную Иверскую икону чтут не только чада Православной Церкви, но и люди иных христианских исповеданий. Были случаи, что некоторые из них в тяжкой болезни, потеряв всякую надежду на помощь врачей, обращались с усердной молитвой к Царице Небесной, и Милосердная Ходатаица подавала исцеление и помощь болящим и Своей чудодейственной силой привлекала многих в лоно Православной Церкви.

И́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́я митрополи́та, всея́ Росси́и чудотво́рца

А́ще хо́щет настоя́тель, соверша́ем бде́ние.

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры пое́м на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне святи́телю Алекси́е,/ ты, Сло́ва глас восприе́м,/ о теле́сных небре́гл еси́,/ уго́дия и сво́йства оста́вив жития́/ и мысле́нное преше́д мо́ре,/ и благоче́стия уче́нием,/ и греме́нии преми́рными/ Христу́ послужи́л еси́,/ Богоблаженне.

О чудотво́рче, Алекси́е премудре,/ ты мона́шеским житие́м Бо́гу угоди́л еси́;/ тя бо Бог пре́жде избра́ от ю́ности, о́тче,/ па́стыря овца́м слове́сным и учи́теля вели́ка,/ ты свяще́нником наказа́тель яви́лся еси́/ и всей стране́ Росси́йстей звезда́ пресве́тлая,/ осиява́ющи чудесы́ всех, ве́рою припа́дающих к раце моще́й твои́х./ Те́мже мо́лимся:/ проси́ ста́ду твоему́ грехо́в оставле́ния, о́тче Богоблаже́нне.

Преподо́бне о́тче, святи́телю Алекси́е,/ ты со́нным явле́нием разсла́бленнаго здра́ва сотвори́л еси́,/ ру́це и нозе укрепи́в,/ оби́дящему глаго́ля:/ аще вско́ре не отда́си сокро́вища и́скренняго,/ не и́маши со одра́ воста́ти./ Он же вско́ре, с покая́нием и со слеза́ми/ к честне́й твое́й ра́це прише́д, исцеле́ние получи́,/ о́тче Богоблаженне.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:

Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ в честну́ю па́мять чудотво́рца Алекси́я/ во храм Боже́ственный, в не́мже лежи́т честна́я его́ ра́ка,/ я́же и́мать в себе́ исцеле́ний благода́ть, честно́е те́ло его́./ К немуже возопийм:/ вели́кий святи́телю, Алекси́е чудотво́рче,/ ты похвала́ земли́ Росси́йстей,/ ты и защище́ние,/ ты сокро́вище неиждива́емое дарова́ний духо́вных/ и исто́чник исцеле́ний неисчерпа́емый./ Тем, воспева́юще, глаго́лем:/ ра́дуйся, сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве./ Ра́дуйся, с первосвяти́тели предстоя́й престо́лу Христо́ву./ Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый, ве́рныя осиява́яй чудесы́./ Но у́бо, честны́й наш святи́телю,/ моли́ся Христу́ Бо́гу всех/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Святи́телю Богоно́се,/ ты яви́лся еси́/ от млады́х ногте́й/ сосу́д освяще́н, Алекси́е,/ и жили́ще Пресвята́го Ду́ха.

Стих: Свяще́нницы Твои облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Святи́телей похвало́,/ свяще́нников сла́во,/ мона́шествующих пра́вило,/ блаже́нне Алекси́е,/ раду́йся, Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Услы́ши моле́ние твои́х чад,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ и сле́з не пре́зри,/ и серде́чная проше́ния/ подава́й лю́бящим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обра́дованная, ра́дуйся,/ я́же ра́дость ми́ру ро́ждшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и прама́тернюю, Де́во,/ печа́ль отъе́мшая.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни

На вели́цей вече́рни:

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8. Глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, пречестны́й архиере́ю вели́кий, Алекси́е преблаженне,/ церко́вный краси́телю, святи́телей че́стное удобре́ние,/ наро́ду правосла́вному моли́твою помога́я,/ земли́ Росси́йския вели́кое утвержде́ние,/ честны́й учи́телю наш,/ безпо́мощным по́моще,/ печа́льным утеше́ние ра́достное,/ моле́бниче те́плый всем скорбя́щим,/ тьму неразу́мия отгоня́я,/ и ко Христу́ во приста́нища ти́хая притекл еси́,/ в лице́ безплотных предстоя́,/ и кра́сныя добро́ты Владычни наслажда́ешися,/ и сердца́ благочести́вых на пе́ние воздви́гл еси́./ Христу́ помоли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и вели́ю ми́лость.

Ра́дуйся, свети́ло всея́ Росси́йския митрополии:/ ты бо доброде́телию све́тло процве́л еси́,/ я́ко ма́слина плодови́та в до́му Бо́жии,/ и, разли́чныя плоды́ износя́,/ бога́тно раздава́еши ста́ду твоему́ слове́сному/ и на па́житех духо́вных ту́чами твои́х моли́тв напоя́еши,/ исцеле́ния незави́стно источа́еши/ ве́рою притека́ющим к раце моще́й твои́х, святи́телю Алекси́е./ Свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́,/ и во оби́телех Небе́сных всели́вся,/ и трудо́в твои́х воздая́ния венцы́ прия́л еси́,/ не дал бо еси́ сна очи́ма твои́ма и ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже сном о́бщим усну́л еси́./ Преподо́бне святи́телю, Христу́ помоли́ся/ дарова́ти ду́шам на́шим мир и вели́ю ми́лость.

Ра́дуйся и весели́ся, Алекси́е пресвяще́нный,/ благода́тный пропове́дниче, тве́рдый у́ме,/ виногра́да живо́тнаго святопрозя́бший грозд, вино́ иска́пающий,/ ве́рных сердца́ веселя́щее уче́нии медото́чными,/ святопома́занная главо́,/ честны́й наш учи́телю,/ прииди́, посети́ нас, озло́бленных грехо́вными страстьми́,/ пога́ных де́рзость низложи́, проти́вных прожени́,/ усо́бныя бра́ни укроти́/ и боле́зни, и неду́ги вся́кия облегчи́,/ Христу́ моля́ся/ дарова́ти ду́шам на́шим мир и вели́ю ми́лость.

Ра́дуйся, пресла́вный гра́де Москва́,/ красу́йся и весели́ся,/ сицева́го име́я благода́ти исто́чника неисчерпа́емаго,/ преблаже́ннаго и чудоноси́ваго Алекси́я,/ святи́теля вели́каго,/ и́же му́дростию Свята́го Ду́ха укра́шшася/ и от ю́ности доброде́тельнаго ра́ди его́ жития́/ сосу́д Свято́му Ду́ху быв поще́нии и моли́твами;/ свяще́нства ма́стию пома́зася,/ исцеле́ния дар прие́мша от всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ и по святе́м его́ преставле́нии о́трока, е́ле жи́ва су́ща,/ мате́рию принесе́на к честне́й его́ раце, здра́ва сотвори́./ И до ны́не источа́ет исцеле́ние неоскудно с ве́рою приходя́щим,/ и Христу́ мо́лится/ даровати ду́шам на́шим мир и вели́ю ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими пе́сненными добро́тами воспое́м святи́теля,/ Христо́ва уста́ ти́хая/ и Ева́нгелия Его́ пропове́дника све́тла,/ церко́внаго храни́теля и засту́пника земли́ Росси́йстей,/ ве́рному во́инству на́шему побо́рника,/ Его́же моли́твами шата́ния враго́в Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими бодре́нными устна́ми похва́лим святи́теля,/ Христо́вы Це́ркве краси́теля,/ Петру́ верхо́вному ревни́теля и Па́влу насле́дника,/ нра́вы подо́бящася Крести́телю,/ Петра́ чудотво́рца Росси́йскаго сопресто́льника/ и лучи́ чуде́с испуща́юща оби́льно,/ исцеле́ния подава́юща незави́стно всем, приходя́щим с ве́рою/ и па́мять его́ светло́ пра́зднующим,/ вели́каго засту́пника земли́ Росси́йстей и учи́теля,/ Алекси́я, ди́внаго чудотво́рца,/ и правосла́вным людем на́шим те́плаго посо́бника./ Его́же ра́ди враги́ Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими укра́шенными глаго́лы воспое́м святи́теля,/ ди́внаго в чудесе́х Алекси́я,/ безпло́тным сожи́теля, освяще́ннаго от пеле́н,/ столпа́ Це́ркве неподви́жима,/ весе́лие земли́ Росси́йстей,/ пра́вды пра́вило, оби́димым засту́пника,/ не́мощным врача́ безме́здна./ Его́же ра́ди дарова́ Христо́с Церква́м соедине́ние,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Святи́телей удобре́ние и отце́в красоту́,/ исто́чника чуде́с,/ земли́ Росси́йстей засту́пника вели́ка,/ соше́дшеся, о празднолю́бцы, пе́сненными похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Алекси́е,/ тве́рдый у́ме, благода́тию и́стинною окропле́н./ Отню́дуже и прия́телище быв Пресвята́го Ду́ха,/ чуде́с дар восприя́л еси́./ И ны́не, с первосвяти́тели предстоя́ престо́лу Христо́ву,/ моли́ся о рабе́х твои́х.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Та́же вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

При́тчей чте́ние (гла́вы 10, 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уведе ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все́ же честно́е недосто́йно ея есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея,/ в шу́ице же ея бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо ме́не, о ча́да, честна́я бо ре́ку,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т/ и ра́зум, и смы́сл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз ме́не лю́бящия люблю́, и́щущии же мене́ обрящут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо ре́ку,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поу́чится горта́нь мой,/ ме́рзки же предо́ мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (гла́вы 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая – ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их, и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти./ Умер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсо́ветием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благопоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется,/ седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости – житие́ нескверно́е./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незлобив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́ди же ви́девше, и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во и́збранных Его́.

На лити́и стихи́ра хра́ма, и свята́го, самогла́сны. Глас 8:

Преподо́бне о́тче, святи́телю Алекси́е,/ а́ще ка́я страна́ или́ кий град молчи́т,/ но вси, и́же тобо́ю просвеще́ннии,/ чуде́с твои́х мно́жество слы́шаще и ви́дяще,/ и мы с ни́ми похва́льными пе́сньми вопие́м и глаго́лем:/ благода́тию Пресвята́го Ду́ха Христо́вым апо́столом подо́бник был еси́/ и вселе́нную всю просвеща́вши,/ те́мже и до царя́ доидо́ша словеса́ чуде́с твои́х, я́ко луча́,/ и да́льным я́ко близ сия́юща./ И нас от бед и находя́щих лют свободи́ твои́ми моли́твами.

Кто дово́лен есть до́блестей твои́х исчести́, преподо́бне о́тче, труды́?/ Кто бо, слы́ша безме́рное твое́ смире́ние, и терпе́ние, и чадолю́бие, не удиви́тся?/ Ка́ко у́бо не усумне́вся ни ма́ло,/ егда́ слы́ша проше́ние царя́ беззако́нна:/ да ми по́слеши, – рече́, – о́наго, больны́м здра́вие подава́ющаго,/ и слепы́м прозре́ние, и хромы́м тече́ние, и бесово́м прогони́теля;/ да ми сего́ по́слеши, да умо́лит своего́ Бо́га и исцели́т мою́ цари́цу,/ отжене́т бе́са и о́чи просвети́т./ О́ле проше́ния, превосходя́ща челове́ческия ра́зумы!/ О, ди́вство, бра́тие!/ кто не удиви́тся,/ или́ кто не похва́лит кре́пкаго сего́ хра́бреника?/ Не то́кмо бо не усумне́ся, но и, су́щих с ним подкрепля́я, глаго́лаше:/ пожди́те, не скорби́те, но упова́ние возложи́те на Бо́га/ и на Пречи́стую Его́ Ма́терь/ и у́зрите сла́ву Бо́жию.

Блага́го Учи́теля Христа́ благи́й учени́к,/ святи́телю Христо́в Алекси́е,/ до́брому Па́стырю Христу́ поревнова́л еси́,/ ду́шу твою́ полага́я за о́вцы,/ и царе́во свере́пство, я́ко льво́во зия́ние, во о́вчую кро́тость премени́л еси́,/ и цари́цу исцели́л еси́,/ и ста́ду твоему́ скорбь на ра́дость преложи́л еси́,/ и Це́ркви мир устро́ил еси́,/ вели́каго же князя возвесели́л еси́./ Тем мо́лимся тебе́:/ моли́ о нас Человеколю́бца Влады́ку Христа́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Егда́ прише́л еси́ от царя́,/ мир церко́вный, о́тче, нося́,/ тогда́ святи́телие и церко́внии собо́ри, и народи́/ ра́достно срета́ху тя,/ свободи́теля благода́рно нарица́ху,/ о́вии же, я́ко победи́телю да́ры нося́ще,/ ра́достию покланя́хуся./ Князь же вели́кий Дими́трий со слеза́ми вопия́ше ти:/ О вла́дыко!/ что ти возда́мы проти́ву труду́ твоему́,/ и́мже нам мир дарова́л еси́?/ Но у́бо, святи́телю Алекси́е,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему,/ я́ко спасти́ся гра́ду твоему́ невоева́ну.

И ны́не, Богоро́дичен:

По́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л Арха́нгел/ благовести́ти Де́ве зача́тие/ и, прише́д в Назаре́т, помышля́ше в себе́, чудеси́ удивля́яся:/ о, ка́ко в Вы́шних Непостижи́м Сый от Де́вы ражда́ется?/ име́яй престо́л Не́бо и подно́жие зе́млю во утро́бу вмеща́ется Деви́чу?/ На Него́же шестокрила́тии и многоочи́тии зрети не мо́гут,/ сло́вом еди́нем от Се́я воплоти́тися благоизво́ли./ Бо́жие есть Сло́во настоя́щее,/ что у́бо стою́ и не глаго́лю Де́ве:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, Чи́стая Де́во;/ ра́дуйся, Невесто Неневестная;/ ра́дуйся, Ма́ти Живота́,/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом Свята́го Ду́ха/ и вселе́ние благода́ти/ Алекси́й явйся:/ и ны́не, в па́мять его́ соше́дшеся,/ того́ воспое́м.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Ты еси́ святи́телем похвала́,/ свяще́нником удобре́ние,/ мона́хом пра́вило,/ и мы ти вопие́м, святи́телю Алекси́е:/ ра́дуйся, Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Приими́ ны́не пе́ние/ чад твои́х, о́тче,/ ве́рою пра́зднующих,/ и лю́бящим тя подава́й/ я́же на по́льзу проше́ния.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Благи́й ра́бе,/ ве́рный де́лателю виногра́да Христо́ва,/ ты и тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ ты и да́нный ти тала́нт возрасти́л еси́/ и по тебе́ прише́дшим не зави́дел еси́./ Те́мже врата́ Небе́сная отверзо́шася тебе́:/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́/ и моли́ о нас, свя́те Алекси́е.

И ны́не: Творе́ц и Изба́витель:

На благослове́нии хлебов тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь, глас 8:

Я́ко апо́столом сопресто́льна,/ и врача́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна,/ к раце твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е, Богому́дре чудотво́рче,/ соше́дшеся, любо́вию в па́мять твою́ светло́ пра́зднуем,/ в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще,/ такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний/ и гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние.

Ин тропа́рь, глас 4:

Апо́стольских до́гмат опа́сна храни́теля,/ Це́ркве росси́йския па́стыря и учи́теля,/ преблаже́ннаго Алекси́я святи́теля па́мять пра́зднующе,/ славосло́вим Христа́ Бо́га на́шего пе́сньми достодо́лжными,/ дарова́вшаго нам уго́дника Своего́,/ я́ко оби́льный исто́чник, точа́щ врачева́ния,/ гра́ду же Москве́ похвалу́ и утвержде́ние.

Ин тропа́рь, глас 8:

Я́ко светоно́сная возсия́ днесь па́мять твоя́, сла́вне,/ ве́рных озаря́ющи ду́ши и телеса́,/ и исцеле́ния струи́ Богоприя́тными ти моли́твами источа́еши,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ Те́мже тя мо́лим, я́ко архиере́ом сопресто́льна и чудоде́йственника изря́дна,/ и́же Христо́ву Престо́лу предстоя́й,/ о нас не оскудева́й моля́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

На́ста светоно́сный день: чудотво́рца, архиепи́скопа Алекси́я па́мять,/ прииди́те, соше́дшеся, пра́зднуем светло́ и соста́вим ли́ки,/ похвала́ми почти́м его́ и рцем ему́:/ ра́дуйся, честны́й свети́льниче Росси́йския земли́,/ источа́еши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Да Твой па́ки сози́ждеши о́браз, истле́вший страстьми́, Спа́се,/ Небе́сных утаився суще́ств, воплоти́лся еси́ от Де́вы,/ Е́йже согла́сно возопи́ем:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Прииди́те, торжеству́ем светло́, пра́зднующии па́мять иера́рха, Алекси́я чудотво́рца,/ преста́вися бо от земли́ к невеще́ственным, оби́телем,/ иде́же зрит добро́ту неизрече́нную,/ А́нгельским во́инством собесе́дник я́влься./ Те́мже со апо́столы и му́ченики лику́я, о́тче наш, Алекси́е преподо́бне,/ приле́жно моли́ся Влады́це Христу́ о чту́щих ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ необори́мая нам христиа́ном еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя мо́литвенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Пропове́дует, о́тче, твоя́ чудеса́ ны́не Росси́йская митропо́лия/ и вся оте́чествия и страны́ чудоде́йствия,/ и́миже вся от боле́зней ско́рбных избавля́вши,/ Богоблаже́нне Алекси́е,/ пита́телю вдов и сиро́т оте́ц,/ помо́щник су́щим в ско́рби всеизря́ден,/ пла́чущим утеше́ние, па́стырь и наста́вник всем заблужда́ющим,/ Алекси́е преподо́бне./ И нас твои́ми моли́твами от бед изба́ви/ и моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да грехо́в оставле́ние пода́ст ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, А́нгелом ра́дость ми́ра прие́мшая;/ ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода;/ ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Про́кимен, глас то́йже: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Та́же псало́м 50.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Неиздае́ма есть благода́ть святи́теля Алекси́я,/ ю́же прия́т от всех Христа́ Бо́га,/ тем и честныя́ его́ мо́щи Бо́жиею си́лою вы́ну содевают чудеса́/ и всех, ве́рою призыва́ющих и́мя его́, от неисцельных неду́г изменя́ют./ Его́же моли́твами, Го́споди,/ христолюби́вым людем посо́бствуй на враги́/ и належа́щих скорбе́й душе́вных и теле́сных свободи́,/ я́ко Человеколю́бец.

Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6, и свята́го на 8. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/песнь Бо́гови воспева́юща.

Колесни́цею благода́ти Твое́й, Го́споди, возвы́си на́ша по́мыслы от до́льних на Го́рняя/ и сподо́би восхвали́ти уго́дника Твоего́, святи́теля Алекси́я,/ песнь Тебе́, Бо́гу, воспева́юща.

Колесни́цею хода́тайств твои́х/ ум наш, отягче́нный жите́йскими печа́льми, возвы́си от земны́х к Небе́сным/ и наста́ви восхвали́ти тя досто́йно, о́тче Алекси́е,/ песнь побе́дную Бо́гу воспева́юща.

Колесни́цу го́рдости ми́ра сего́ превозше́л еси́ смире́нием,/ и, взем крест твой, после́довал еси́ Христу́ добро́тами,/ и, во приста́нище го́рняго селе́ния дости́г,/ песнь Бо́гу побе́дную воспева́еши.

Колесни́цею доброде́телей, я́ко Илия́ о́гненною, возше́л еси́ на Не́бо,/ отону́дуже моли́ Бо́га низпосла́ти я́ко ми́лоть благода́ть Ду́ха,/ уча́щую ны песнь побе́дную Бо́гу воспева́ти.

Богоро́дичен: Колесни́ца огнеобра́зная, носи́вшая Бо́га Сло́ва,/ во чре́ве Твое́м воплоще́ннаго,/ моли́ Его́ приле́жно спасти́ся рабо́м Твои́м,/ к Тебе́ притека́ющим и побе́дную песнь Бо́гу воспева́ющим.

Ин кано́н. Творе́ние иеромона́ха Епифа́ния Славини́цкаго, Феоло́га, жи́вша во оби́тели его́. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: П ои́м, лю́дие, ди́вно чудоде́йствовавшему/ в Чермне́м мо́ри Христу́ Бо́гу,/ я́ко дре́вле Изра́иля всевооруже́на/ стопа́ми пешеше́ствовати непрохо́дную сотвори́/ и зло́бы делода́теля фарао́на во глубине́ потопи́.

Богосия́тельными Триипоста́снаго Све́та зарями Богови́дно озаре́нный,/ златоза́рный свети́льниче церко́вный, Богому́дре Алекси́е, мо́лим тя:/ светоно́сными твои́х моли́тв луча́ми в достоле́пую твою́ похвалу́/ просвети́ ум тя хва́лящих.

Христоподража́тельный а́нгеле земны́й,/ Богомы́сленный Небе́сным А́нгелом собесе́дниче,/ Боговенча́нный а́дских а́нгел победи́телю,/ удосто́ивыйся зрети вели́каго сове́та А́нгела, Бо́га воплоще́нна,/ треблаже́нне Алекси́е, мо́лим тя:/ твои́ми Боговнуша́емыми мольба́ми изба́ви ны от душевре́дных прилог а́дских.

Горьково́дною душетле́нных прегреше́ний буре́ю потопля́еми,/ к тебе́, я́ко досточу́дну вла́ющагося мо́ря утиши́телю, прибега́юще, вопием:/ свя́те Алекси́е, твои́ми Богоуго́дными моли́твами утиши́ волну́ющееся страсте́й на́ших мо́ре.

Богоро́дичен: Светоно́сный облаче, одожди́вый нам дождь Небе́сный, воплоще́нное Сло́во Божие,/ Богороди́тельнице Де́во, небото́чною Твоего́ благоутро́бия водо́ю/ погаси́ огнепа́льный вредоно́сных страсте́й на́ших пламень.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Небе́снаго кру́га и всея́ тва́ри Госпо́дь,/ предве́дый тя, о́тче Алекси́е, бу́дуща па́стыря добра́,/ вве́ри тебе́ па́ству слове́сную, я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Небе́снаго кру́га возлюби́в Творца́,/ посто́м облегче́н, страсте́й мо́ре преше́л еси́ и, на безстра́стия верх доброде́тельми возше́д,/ Бо́га узре́л еси́, Еди́наго Человеколю́бца.

Небе́снаго кру́га на высоту́ возше́д Богоразу́мием,/ уви́дел еси́ у́мно та́мо неизрече́нная/ и прия́л еси́ дар чудотворе́ния от Бо́га Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Небе́снаго кру́га Верхотво́рца, хотя́ща роди́тися из Тебе́, Пречи́стая, возвести́ Тебе́ Гаврии́л:/ ра́дуйся, Де́во, Госпо́дь с Тобо́ю, Еди́н Человеколю́бец.

Ин

Ирмо́с: Да не хва́лится мудр хваля́йся,/ но о се́м е́же разумева́ти,/ я́ко несть свят, я́ко Бог наш,/ вознося́й рог наш,/ дая́й кре́пость царе́м на́шим.

Тя, Богому́дра ко́рмчия,/ Небе́сным сло́ва Бо́жияго корми́лом Богохрани́мый кора́бль Росси́йския Це́ркве/ к благоти́шному ве́чныя жи́зни при́станищу пра́ве корми́льствовавша, блажа́ще, мо́лим:/ всече́стне Алекси́е,/ к благове́дрой покая́ния тиши́не корми́льствуй ду́ши на́ша.

Душеспаси́тельну всемо́щнаго мо́ря Творца́ за́поведь благопоспе́шно сохра́ньша/ и бу́рная вла́ющагося мо́ря треволне́ния моли́твою́ утиши́вша,/ твои́м чудодействи́тельным предста́тельством утиши́ волну́ющуюся скорбе́й на́ших бу́рю.

Златото́чная реко́ Бо́жия, Небе́сными Ева́нгельскаго уче́ния вода́ми/ Богосажде́нный Це́ркве Росси́йския рай наводни́вшая оби́льно,/ досточу́дне Алекси́е,/ небото́чною духо́вный ра́дости струе́ю напая́й скорбя́щия ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: В Богозда́нном Богосло́вяще Це́ркве апо́стольския Не́бе,/ к Тебе́, светоно́сному незаходи́маго Со́лнца Не́бу, прибега́ем, вопию́ще:/ Всепе́тая Де́во, Твое́ю Небе́сною по́мощию помози́ нам,/ Тя блажа́щим, в Небе́сная всели́тися жили́ща.

Седа́лен, глас 4:

Благово́нною сло́ва Бо́жияго па́житию/ слове́сную па́ству Христо́ву Богоуго́дно воспита́нную,/ па́стырским Богодухо́вным исправле́ния жезло́м/ на пра́вую спасе́ния стезю́ путево́дствив я́ко до́брый па́стырь,/ удосто́ился еси́ нетле́нну ве́чныя жи́зни мзду восприя́ти/ в Го́рнем Сио́не от Пастыренача́льника Христа́ Бо́га./ Его́же моли́, досточу́дне Алекси́е,/ нам, твои́м о́вцам слове́сным, сохрани́тися от неви́димых волко́в хи́щных.

Сла́ва, глас 8:

Подо́бен: Прему́дрости:

Ду́хом Боже́ственным пома́зася верх твой свяще́нный, архиере́е Алекси́е,/ и сни́де на тя бла́годать бога́тно,/ и пребы́сть, я́ко ми́ро, на главе́ сходя́щее на браду́, браду́ Аа́роню,/ и сходя́щая, я́ко роса́ аермо́нская,/ и ороша́ющая ка́плями благодея́ний твои́х притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и зову́щия тебе́ усе́рдно:/ о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим досто́йно святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ безпло́тный,/ глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небе́са вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х, прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся звати Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́влъ не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авва́кумом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ты моя́ кре́пость, Го́споди, Ты моя́ и си́ла, – вопия́, о́тче Алекси́е, прия́л еси́ дар/ теле́сныя неду́ги цели́ти и лука́выя ду́хи отгоня́ти от зову́щих Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ты еси́ свети́ло Росси́йския земли́ и гра́ду Москве́ стена́ неруши́ма,/ на враги́ же победи́тель,/ и христоимени́тым людем во бранех посо́бник,/ зову́щим Христу́/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ты Богосло́вил еси́ Едини́цу несозда́нную,/ в Трие́х Лицех су́щую, неслива́ему же и неразде́льну,/ воумля́я па́ству твою́, о́тче Алекси́е, непреста́нно зва́ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Ты моя́ кре́пость еси́ вои́стинну и спасе́ние, Богоро́дице,/ и на Тя наде́жду мою́ возложи́х,/ спаси́ мя, Де́во Чи́стая, и укрепи́ ро́ждшемуся из Тебе́ звати:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ин

Ирмо́с: Гла́сом благоглаго́ливым предразуме́в, Авваку́м/ зря́ще Сло́ва воплоще́ние и взыва́ше я́ве:/ слух услы́шах Бо́жия сове́та,/ Бог бо непрело́жно Челове́ком возбесе́дует,/ из горы́ гряды́й Де́вственнаго чре́ва/ и мир избавля́я/ началоро́дныя кля́твы.

Богосоде́янною смиренному́драго исправле́ния мре́жею/ неисче́тное рыб слове́сных мно́жество Богопоспе́шно уловле́й,/ Богому́дрый ло́вче, досточу́дный Алекси́е,/ Богокова́нною предста́тельства твоего́ у́дицею извлецы́ ны из глу́бокия зол мно́гих пучи́ны.

Небе́сным сло́ва Бо́жия врачевство́м/ душетле́нныя уврачевствова́вый людски́х грехопаде́ний язи́/ и Богоустро́енным кро́ткаго наказа́ния пла́стырем умовре́дныя исцели́вый ра́ны,/ безме́здный цели́телю, досточу́дный Алекси́е, мо́лим тя,/ исцели́ душевре́дныя грехо́в на́ших стру́пы.

Благоплодови́тое Богонасажде́ннаго са́да дре́во,/ благово́нныя прозя́бшее достохва́льных исправле́ний плоды́/ и плодоно́сныя просте́ршее к Не́бу Боговнуши́мых моле́ний ве́тви,/ всечу́дне Алекси́е, мо́лим тя:/ Богора́сленным твоего́ покрова ли́ствием/ осени́ ны от вредоно́снаго лю́тых бед же́га.

Богоро́дичен: К Тебе́, златоза́рная Све́та Неве́черняго заре́, Богороди́тельнице Де́во, прибега́ем, вопию́ще:/ светоза́рным Твоего́ защище́ния сия́нием разреши́ темнозра́чен о́блак печа́лей на́ших.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вску́ю проти́внии ополча́ются на ны, иму́щия тя кре́пка побо́рника?/ Ты, о́тче Алекси́е, де́рзость их низложи́ и во́инство на́ше моли́твою твое́ю стра́шно им покажи́.

Вску́ю уныва́ем, согнета́емии мно́жеством печа́лей,/ иму́ще ско́рбных уте́шителя – святи́теля Алекси́я,/ избавля́юща ны от бед и скорбе́й на́ших/ и от враг ви́димых же и неви́димых?

Вску́ю, о́тче Алекси́е, теле́сныя не́мощи нахо́дят на ны, и беды́ окружа́ют ны,/ врача́ тя иму́щия в боле́знех и уте́шителя в ско́рбех?/ изми́ у́бо ны от сих моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Вску́ю обурева́ют мя во́лны страсте́й,/ ко́рмчия Христа́ ро́ждшая, Де́во Всенепоро́чная?/ Ты Его́ моли́ сих исхи́тити мя/ и к стези́ за́поведей Его́ пути́ моя́ упра́вити, молю́ся.

Ин

Ирмо́с: Нощебори́мых страсте́й тиме́нием/ к Тебе́ у́тренюю, Еди́ному Благоутро́бному,/ души́ моея́ мглу просвети́ и у́зы пресеки́ долго́в мои́х,/ я́ко да Твои́м Соприсносу́щным Ду́хом просвеща́емь,/ пра́вды путь нетле́нный обря́щу повеле́ний Твои́х.

Слове́сную па́ству Христо́ву благово́нным Ева́нгельскаго уче́ния зла́ком Богоуго́дно воспита́вый/ и на пра́вый Христоподража́тельнаго жития́ путь Боголе́пно наставле́й, па́стырю до́брый,/ всеблаже́нне Алекси́е, мо́лим тя:/ твои́ми моли́твами наста́ви ны на пра́вую за́поведей Божиих стезю́.

Богозда́нный Ду́ха Свята́го сосу́де, чи́стым любве́ Бо́жия зла́том Боголе́пно позлаще́нный,/ Богому́дре о́тче Алекси́е,/ раждеже́нным сло́ва Божия сребро́м ча́да твоя́ обогаще́й оби́льно, мо́лим тя:/ твои́ми моли́твами пода́ждь нам Небе́сное Бо́жия благода́ти бога́тство.

Богонача́льному преми́рных умо́в ли́ку сообще́нный/ и Богосия́тельными Триипоста́снаго Све́та заря́ми Богови́дно озаре́нный,/ у́ме Богому́дрый, священнонача́льниче Алекси́е,/ Небе́сною Богооткрове́нныя ти му́дрости луче́ю просвеща́й свы́ше мра́чныя умы́ на́ша.

Богоро́дичен: Богора́сленный грозд, воплоще́нное Сло́во Бо́жие прозя́бшая,/ Богосажде́нная лозо́, Всенепоро́чная Де́во, мо́лим Тя:/ благово́нным Бо́жия благода́ти вино́м напая́й жа́ждущия ду́ши на́ша.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся ,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Очи́сти ны, Спа́се, от мно́гих грехо́в на́ших/ и боле́зни отжени́ моли́твами святи́теля Твоего́ Алекси́я,/ и мир Церква́м Твои́м подаждь и соедине́ние.

Очи́сти сердца́ на́ша и мы́сли хода́тайствы твои́ми, о́тче,/ и, прии́м от нас приноси́мыя тебе́ моли́твы,/ испроси́ у Христа́ обрести́ нам велию ми́лость.

Очи́стив се́рдце твое́, о́тче Алекси́е,/ и трость языка́ твоего́ изостри́в Ду́хом,/ написа́л еси́ в сердца́х ве́рных сло́во Богоразу́мия уче́ньми твои́ми.

Богоро́дичен: Очище́нну Тя Ду́хом, Всенепоро́чная, Арха́нгел Гаврии́л позна́в,/ зовяще Тебе́:/ ра́дуйся, Де́во Мариṙе, па́дших воззва́ние и кля́твы разреше́ние.

Ин

Ирмо́с: Из чре́ва а́дова во́пля моего́ услы́шал еси́ глас мой/ и возве́л еси́ от тли бу́ри прегреше́ний,/ обдержи́т бо, Спа́се,/ и погружа́ти искуша́ет, Бла́же:/ но я́коже пре́жде Ио́ну возве́л еси́ от тли́,/ и ме́не, молю́ся, Го́споди,/ предвари́в, спаси́.

Златоза́рная Росси́йская звездо́,/ светоно́сными равноапо́стольских исправле́ний заря́ми/ Богозда́нное Це́ркве Бо́жия Не́бо озари́вшая светло́/ и темномра́чну ва́рварских наве́тов мглу разре́шшая Богопоспе́шно,/ всеблаже́нне Алекси́е,/ разреши́ те́мен напа́стей вра́жиих о́блак.

В Боголе́пную Невеще́ственнаго Бо́га сла́ву/ веще́ственныя хра́мы Бо́жия Боготща́тельно созда́вый,/ мы́сленный хра́ме Бо́жий, Богоносе Алекси́е, мо́лим тя,/ Богоуго́дными твои́ми мольба́ми Богоприе́мный храм Бо́жий сози́жди сердца́ на́ша.

Пагуборо́дное го́рдаго киче́ния те́рние исто́ргнувый/ и доброра́сленныя смиреному́драго Богомы́слия ле́торасли Богопоспе́шно возрасти́вый,/ благоплодови́тый Небе́снаго сада́ ко́реню, всечу́дне Алекси́е,/ насади́ в сердца́х на́ших Богорасти́тельный Богоуго́днаго смире́ния ко́рень.

Богоро́дичен: Всемо́щнаго морски́х треволне́ний утиши́теля,/ воплоще́нное Сло́во Бо́жие ро́ждшая,/ Богоро́дице Де́во,/ Небе́сною Твоего́ засту́пничества тишино́ю/ многобу́рную утиши́ скорбе́й на́ших молву́.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Алекси́я,/ ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ Росси́йстей./ Днесь, в па́мять его́ прите́кше,/ ра́достно возопие́м песнь Богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

И́кос:

Ди́внаго и пречестна́го чудотво́рца ви́дяще чудеса́,/ исцеле́ния подава́юща всем, от души́ с ве́рою притека́ющим,/ и Христо́вы лю́ди неви́димо посеща́юща,/ и зе́млю Росси́йскую просвеща́юща,/ ра́достно от души́ вси, вку́пе соше́дшеся к раце моще́й его́,/ слышаще же и ви́дяще чуде́с мно́жество и исто́чник исцеле́ний неисчерпа́емь,/ чи́стыми сердцы́ и просвеще́нными ра́зумы, я́ко благоуха́нно кади́ло,/ плоды́ доброде́тельны от души́ принося́ще/ и ра́дующеся, воззове́м ему́, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче, честны́й наш учи́телю,/ я́ко прия́л еси́ трудо́в твои́х воздая́ние/ и в Вы́шних водворя́ешися, о нас моля́ Человеколю́бца Бо́га./ Чуде́с дар прия́л еси́,/ земли́ Росси́йстей оте́ц и учи́тель,/ и святи́телем изря́дная похвала́,/ и во́инству на́шему во бране́х посо́бник кре́пок./ Ра́дуйся, святи́телю Алекси́е, гра́ду на́шему утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

От Иуде́и отроко́м поревнова́в, огнепа́льныя стра́сти угаси́л еси́,/ Христу́ при́сно поя́, блаже́нне Алекси́е:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

От Иуде́и о́троки подража́л еси́,/ живу́щею бо в тебе́ Ду́ха благода́тию просве́щъся,/ воспе́л еси́ Христу́:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

От Иуде́и о́троком ревну́ем,/ ви́дяще мо́щи твоя́ чудоточа́щия, любо́вию распаля́еми, Христу́ зове́м:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: От Иуде́и о́троцы Твое́ прообразиша Рождество́, Де́во Всечи́стая,/ огнь бо в пещи́ не опали́ их, пою́щих:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Тя живопису́ющий ассири́йский пла́мень/ ю́ноши три спа́се, Го́споди,/ я́коже и Де́ву не опали́ Отрокови́цу,/ в Боже́ственном Рождестве́ Твое́м Боже́ственная искра́:/ препе́тый отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Тя, я́ко от Небе́снаго врача́ дар исцеле́ния ту́не прие́мша,/ та́ко вредоно́сныя к тебе́ прибега́ющих язи́ ту́не исцелйвша,/ усе́рдно мо́лим, врачу́ безмездный, архиере́е Алекси́е:/ Небе́сною твои́х мольб цельбо́ю исцели́ лю́тыя неду́ги душ и теле́с на́ших.

Боготка́нная правосла́внаго благоче́стия ри́зо,/ многоце́нными превели́ких доброде́телей би́серми Боголе́пно удобре́ная,/ всехвальне Алекси́е, моли́ све́том одеяющася Бо́га/ в све́тлую ве́чныя жи́зни рйзу одеятися ду́шам на́шим.

Трудолюбный Богосажденнаго са́да де́лателю,/ благово́нную досточу́дных исправле́ний ка́ссию насади́вши/ и Богора́сленную постническаго воздержа́ния сми́рну в Боголюбйвом сердцы твое́м вкорени́вый,/ святе Алекси́е,/ Неботочную защищения твоего́ стакту изл́й на лю́бящая тя сердца́ на́ша.

Богоро́дичен: От Богосиятельнаго Пра́вды Со́лнца/ Богооткровенно па́че умо́в преми́рных озаря́ема,/ светоза́рная луно,/ Всенепорочная Дево,/ светоно́сною Твоея благода́ти лучею мра́чная просвети́ сердца́ на́ша.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т вои А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Царя́ Небе́снаго хвали́ти учи́л еси́ па́ству твою́, зовы́й:/ по́йте и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Царя́ Небе́снаго умоли́ о нас, ча́дех твои́х,/ ра́достно пою́щих и превознося́щих Его́ во ве́ки.

Царю́ Небе́сному предстоя́, па́ству твою́ назира́й,/ пою́щую и превознося́щую Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Царя́ Небеснаго родила́ еси́, Дево,/ Его́же Ангели пою́т и превозно́сят во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Находя́щия в пла́мени/ беззако́ннаго мучи́теля веле́нием о́троки подража́юще,/ немо́лчными устна́ми/ в Вы́шних похва́льно возопии́м:/ Бла́же, преесте́ственно Сый Пресвяты́й,/ пою́щия Тя/ Све́том у́мным Твои́м озари́.

Небе́сною Богоприя́тныя моли́твы цельбо́ю/ телесну́ю ва́рварския цари́цы слепоту́ преесте́ственно исцели́вый,/ Богому́дрый, душе́вных и теле́сных неду́г цели́телю,/ всеблаже́нне Алекси́е, мо́лим тя:/ душе́вную исцели́ слепоту́ вредоно́сных прегреше́ний на́ших.

Церко́вная красото́,/ преосвяще́нная главо́,/ непоколе́бленный благоче́стия столпе́,/ Богозда́нный ве́ры степе́ню,/ неисчерпа́емая Боже́ственных чуде́с пучи́но, всече́стне Алекси́е,/ златото́чными твои́х мо́льб вода́ми вредоно́сен погаси́ огнь печа́лей на́ших.

Пагу́боносное грехопаде́ний ство́лие Боже́ственным любве́ Бо́жия огне́м Богоуго́дно соже́г/ и Богозда́нным ве́ры степе́нем/ к невеще́ственну огню́ преесте́ственну,/ в Живонача́льной Тро́ице Бо́гу, приступи́в благогове́йно, преподо́бне о́тче Алекси́е,/ от гее́нскаго огня́ изба́ви ду́ши чад твои́х, тя блажа́щих.

Богоро́дичен: Присносу́щную Жизнь,/ воплоще́нное Сло́во Божие па́че сло́ва челове́ча и́стинно ро́ждшая,/ Всепе́тая Богоро́дице Де́во, мо́лим Тя:/ изба́ви ны, рабы́ Твоя́, от ве́чныя сме́рти.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стиину Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Вои́стинну свет ми́ру яви́лся еси́, светя́щ добро́детельми,/ и па́стырь изря́ден твоего́ ста́да был еси́,/ Христа́ велича́юща.

Вои́стинну ве́мы тя, о́тче, чудотво́рца вели́ка,/ точа́ща мно́га чудеса́ ве́рно к тебе́ приходя́щим/ и Христа́ велича́ющим.

Вои́стинну светло́ па́мять пра́зднуют святи́теля Алекси́я/ архиере́и, и свяще́нницы, мона́си и вси лю́дие,/ Христа́ Бо́га велича́юще.

Богоро́дичен: Вои́стинну Ты еси́ христиа́ном спасе́ние:/ Христа́ бо родила́ еси́, спаса́ющаго ны,/ Де́ву Чи́сту Тя велича́ющия.

Ин

Ирмо́с: В Тебе́, Богоро́дице, на́ше умале́ние преста́,/ неви́димое бо Сло́во/ во утро́бе Твое́й прие́мшая,/ сугу́ба Того́ родила́ еси́,/ Бо́га вку́пе и Челове́ка,/ на Него́же Херуви́ми воззре́ти не дерза́ют./ Те́мже Тя велича́ем, Пречи́стая.

Благови́дною архиере́йских исправле́ний красото́ю/ Богопоста́вленный престо́л твой Боголе́пно украси́вый, первопресто́льный иера́рше, всече́стне Алекси́е,/ моли́ седя́щаго на преми́рных престо́лех Бо́га/ удосто́итися нам, тя блажа́щим, в Ца́рствии Небе́сном предста́ти Бо́жию престо́лу.

К чудотво́рным твои́м моще́м притека́юще усе́рдно,/ мо́лим тя, чудото́чный исто́чниче, досточу́дне Алекси́е:/ Богото́чною Боже́ственных чуде́с твои́х струе́ю/ угаси́ раждеже́ное бед и печа́лей на́ших горни́ло.

С ца́рствуемым ми́ром правосла́вныя лю́ди на́ша от вся́ких бед защити́/ Богозда́нный правосла́вия щи́те/ и Це́ркви Ру́сския первопресто́льный иера́рше, всеблаже́нне Алекси́е,/ в Боголе́пое церкве́й Божиих благострое́ние даждь свы́ше Небе́сную по́мощь.

Богоро́дичен: Богови́дцем Моисе́ем ви́денная в Сина́и купино́ неопа́льная,/ огнь Боже́ственный, воплоще́нное Сло́во Бо́жие ро́ждшая, Всесвята́я Де́во,/ Небе́сным любве́ Бо́жия огне́м разжзи́ оледе́вшая сердца́ на́ша.

Свети́лен:

Благода́ть Свята́го Ду́ха, все́льшаяся в тя, святи́теля́ тя пока́за,/ Христо́с же ти вручи́ па́ству Свою́ па́ствити на па́житех духо́вных,/ Его́же ра́ди потща́лся еси́ наставля́ти лю́ди,/ и ны́не на Небесе́х, ра́дуяся, живе́ши.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя, Пречи́стая Богоро́дице,/ мо́лим Ти ся,/ ко и́же из Тебе́ Ро́ждшемуся мольба́ми/ невреди́мы нас до конца́ сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: Что вы нарече́м:

Что тя нарече́м, святи́телю Алекси́е?/ Звезду́, озаря́ющу поднебе́сная,/ ми́ра красова́ние всечестно́е,/ сего́ луча́ми озаря́юща веле́нии благове́рия/ и е́реси тьму отгоня́юща./ Моли́, преподо́бне,/ от тли и бед изба́витися/ ве́рою творя́щим па́мять твою́.

Что тя нарече́м, преподо́бне святи́телю Алекси́е?/ Ре́ку, излива́ющу исцеле́ния незави́стно/ всем, ве́рою приходя́щим,/ исто́чник, источа́ющ уче́ний медото́чных,/ во вся концы́ простира́ют/ и ве́рныя просвеща́ющ./ Моли́ся, преподо́бне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя ны́не нарече́м,/ святи́телю Алекси́е,/ преди́вный чудотворче?/ врача́ разу́мна и безме́здна,/ исцелева́юща вся́ку язю́ душе́вную и теле́сную,/ Безпло́тным равноче́стна./ Моли́ся, преподо́бне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Челове́че Бо́жий и ве́рный ра́бе, слуго́ Госпо́день,/ му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный,/ сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве,/ Ца́рствия насле́дниче,/ не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.

И ны́не, Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия: Воззва́ша пра́веднии: Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Великий светильник земли Русской святитель Алексий, Митрополит Московский

Великий светильник земли Русской святитель Алексий, Митрополит Московский, родился на рубеже XIII и XIV веков, около 1300 года в тяжкую для русского народа эпоху татарского ига, когда вся Русская земля уже 150 лет стонала в порабощении, постоянно подвергаясь хищническим набегам завоевателей, избивавших русских людей, уводивших их в тяжкий плен, оставлявших после своих набегов одни развалины и пожарища.

Положение усугублялось непрестанными междоусобицами удельных князей. Русская земля была раздроблена на отдельные враждующие княжества, без объединения которых нельзя было бороться против общего врага.

В это тяжелое время единственная сила, скреплявшая русский народ в одно целое, была Святая Православная Церковь. Из недр ее возникли великие светильники, которые своим высоким духом и примером жизни подавали соотечественникам надежду на возможность освобождения и воодушевляли их на борьбу с жестокими поработителями.

Такими светильниками были и святитель Петр, первый Московский митрополит, и его преемник – святитель Алексий, и «Игумен земли Русской» – преподобный Сергий Радонежский.

Святитель Алексий происходил из знатного рода Черниговских бояр Колычевых. Родители его Феодор (по прозванию Бяконт) и Мария, спасаясь от татарских набегов, переселились в Москву, где и родился будущий святитель. При святом Крещении ему дано было имя Елевферий, восприемником его был князь (сын святого благоверного князя Московского Даниила Александровича) Иоанн, будущий великий князь Московский (1328–1340), прозванный за щедрую раздачу милостыни Калита (т. е. «мешок с деньгами»).

Предание повествует, что еще в отрочестве Господь открыл будущему Святителю его высокое предназначение. Стремясь к уединению, отрок Елевферий любил ловить сетями птиц в окрестностях города. Однажды, подстерегая их, он задремал и в тонком сне услышал голос: «Алекси́е, что трудишься напрасно? Ты будешь ловцом человеков». Голос был столь явственным, что отрок тотчас пробудился. Но вокруг никого не было.

С того времени отрок Елевферий все более стремился к духовной жизни, к углубленному изучению Священного Писания. Через несколько лет он испросил у родителей благослове́ние поступить в монастырь.

В 1320 году Елевферий принял монашеский постриг в Московском Богоявленском монастыре с предвозвещенным ему в сновидении именем Алексий.

Более 20 лет святой Алексий подвизался в той обители, смиренно проходя иноческие послушания под руководством опытного в духовной жизни старца Геронтия.

В Богоявленском монастыре святой Алексий был связан глубокой духовной дружбой с иноком Стефаном, старшим братом Преподобного Сергия Радонежского.

Как сын знатного боярина, святой Алексий получил лучшее по тому времени образование. В монастыре он занялся изучением греческого языка, а затем сличил и исправил славянский перевод Новозаветных книг по греческим подлинникам.

Благочестивая жизнь и высокий ум инока Алекси́я привлекли к нему внимание митрополита Феогноста, святителя Московского (†1359; память 14 марта). Он поручил святому Алексию заведывание судебными делами Церкви, и тот в течение 12 лет исполнял эту должность со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года святитель Феогност рукоположил святого Алекси́я во епископа Владимирского, предполагая впоследствии назначить его своим преемником. Так как святой Алексий пользовался большим уважением у великого князя и бояр за свои мудрые советы не только в церковных, но и в гражданских делах, то великий князь вместе со святителем Феогностом стал ходатайствовать об этом у Константинопольского Патриарха.

Весной 1353 года от моровой язвы умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый. Но ходатайство их было удовлетворено. Святой Алексий стал преемником святителя Феогноста на Московской митрополичьей кафедре.

В 1354 году он совершил путешествие в Константинополь и получил там от Патриарха Филофея благослове́ние и утверждение на кафедру митрополита Киевского (фактически Московского) и всея Руси.

На обратном пути из Константинополя корабль, на котором возвращался святитель Алексий, попал в сильную бурю, но, по молитвам святителя, плавание прошло благополучно. Святитель дал обет построить храм во имя того святого, память которого придется в день благополучного возвращения. Во исполнение этого обета святителем Алекси́ем в 1361 году был сооружен храм во имя Нерукотворенного Образа Спасителя, память которого празднуется 16 августа. При храме был основан Новоспасский монастырь, игуменом которого был поставлен ученик Преподобного Сергия – преподобный Андроник.

Возвратившись в Москву, которая со времени святителя Петра была резиденцией Всероссийских митрополитов, святитель Алексий принял на себя управление Русской Церковью и неустанно трудился на этом поприще 24 года: поставлял епископов, заботился об упорядочении иноческой жизни, устройстве общежительных монастырей, примером для которых была обитель Святой Живоначальной Троицы, основанная Преподобным Сергием.

Слава о мудром святителе и молитвеннике далеко распространилась за пределы России. В 1357 году хан Джанибек прислал великому князю Московскому Иоанну Иоанновичу (1353–1359) требование, чтобы тот отпустил в Орду святителя Алекси́я для исцеления его ослепшей жены, ханши Тайдулы, угрожая, в случае отказа, разорением всей Русской земли. «Если ханша получит исцеление по молитвам того человека, ты будешь иметь со мной мир. Если же не пошлешь его мне – я разорю огнем и мечом твою землю», – передал хан великому князю.

Смиренный святитель не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в Господа, для Которого все возможно, – он не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей Родины и паствы, за которых готов был принять и мученическую смерть. «Прошение и дело превышает меру сил моих, – сказал святитель Алексий, – но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, – не презрит Он молитвы веры».

Перед отъездом в Орду святитель Алексий вместе с духовенством совершил молебное пение в Успенском соборе, у раки святителя Петра и Господь дал ему знамение, укрепившее его дух: свеча у гроба святителя Петра возгорелась сама собой. Святитель взял часть этой свечи и отправился в Орду.

Еще до прибытия святителя Алекси́я Тайдула видела его во сне в архиерейской одежде. Когда святой приблизился к Орде, Джанибек вышел ему навстречу и ввел его в свои покои. Святитель, начав молебное пение, велел возжечь малую свечу, привезенную от раки святого митрополита Петра. После долгой молитвы он окропил освященной водой Тайдулу, и та тотчас прозрела. Хан и все бывшие при славном исцелении изумились и восславили Бога. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь. Ханша Тайдула пожаловала святителю в Кремле участок земли, на котором святитель Алексий воздвиг в 1365 году Чудов монастырь, в память чуда архистратига Божия Михаила в Хонех. В этом монастыре святитель завещал себя похоронить.

После смерти Джанибека святителю Алексию вновь пришлось ехать в Орду для ходатайства о Русской земле перед свирепым ханом Бердибеком, убившим своих 12 братьев и грозившим полным опустошением Русской земле.

Великий печальник Русской земли святитель Алексий не побоялся идти в Орду на угрожавшую ему смерть. Нося в сердце слова Господа Иисуса Христа: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10,11), он отправился к грозному хану и с Божией помощью сумел своей Богодухновенной беседой укротить его ярость и получить от хана заверение о мире для христиан.

После смерти великого князя Иоанна Иоанновича (†1359) святитель Алексий был духовным наставником десятилетнего благоверного князя Димитрия – наследника великокняжеского престола.

Благодаря мудрым действиям святителя Алекси́я ордынский хан передал малолетнему Димитрию ярлык (грамоту) на великое княжение. Святитель Алексий был первым руководителем, первым вдохновителем, первым помощником великого князя в его борьбе за централизацию Русского государства. Подвижнические усилия таких делателей земли Русской, какими были святитель Алексий, Преподобный Сергий Радонежский и благоверный великий князь Димитрий Донской, сплотили вокруг Москвы большинство русских княжеств. Объединение их легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году.

В своей многообразной святительской деятельности митрополит Алексий неустанно заботился о благоустроении Российской паствы и духовном ее просвещении. С этой целью он восстановил в Москве прежние обители и создал новые, в том числе женские обители Алексеевскую и Зачатьевскую (где подвизались две его сестры – игумения Иулиания и монахиня Евпраксия). Им также были основаны обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и в честь святых равноапостольных Константина и Елены во Владимире.

Святитель Алексий прожил около 80 лет. Приближаясь к концу своего жизненного подвига, он желал видеть преемником на Всероссийском Митрополичьем престоле своего давнего духовного друга Преподобного Сергия, игумена Радонежского. Однако Преподобный, по своему великому смирению, уклонился от этой чести. Святитель Алексий не стал настаивать, провидя великое значение для Русской Церкви Преподобного Сергия как «Игумена всей Русской земли».

Святитель Алексий почил 12 февраля 1378 года и был погребен, согласно завещанию, в Чудовом монастыре.

Выдающийся Первосвятитель Русской Церкви оставил потомкам великое сокровище – собственноручно написанное Евангелие, переведенное им с греческого языка. Это Евангелие благоговейно хранилось в Чудовом монастыре несколько столетий. (Издано: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алекси́я, Митрополита Московского и всея Руси. Фототипическое издание Леонтия, Митрополита Московского. М., Университет. тип., 1892).

Более чем через 50 лет честные мощи святителя Алекси́я были обретены нетленными, когда крыша деревянного храма, в котором был погребен святитель Алексий, во время Божественной литургии обрушилась. Никто из молившихся и служивших не пострадал. Когда стали возводить фундамент нового, каменного храма, то обнаружили его нетленные мощи, которые положили в Благовещенском приделе нового храма.

Прославление святителя Алекси́я совершилось 20 мая 1431 года.

В течение всей истории России святитель Алексий почитался как великий заступник и молитвенник Земли Русской. Благодарные потомки заботились об украшении его раки. В Чудовом монастыре был построен храм в честь святителя Алекси́я. В этот храм святые мощи были торжественно перенесены в 1485 году.

В настоящее время мощи святителя Алекси́я почивают в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве, где еженедельно по воскресеньям читается акафист Святителю.

В конце XVI века при царе Феодоре Иоанновиче было установлено празднование в честь Московских святителей Петра, Алекси́я и Ионы (5 октября). Позднее, по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского, перед Святейшим Синодом в число поминаемых в этот день Московских святителей вошел святитель Филипп, а с 1913 года священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси.

И́же во святы́х отца́ на́шего Меле́тия, архиепи́скопа Антиохи́и Вели́кия

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Окто́иха 3: и Меле́тия 3, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пло́ти по Ипоста́си соедини́вшася Безпло́тнаго/ и Отцу́ Собезнача́льнаго Сло́ва, всему́дре,/ кроме́ преложе́ния и слия́ния му́дре научи́л еси́;/ де́йствующа же сугу́бо обои́ми естествы́,/ из ни́хже слежи́т и в ни́хже зри́тся,/ Еди́н Сый неразде́лен существо́м,/ в се́м и о́ном разумева́емый.

Поучи́вся, блаже́нне, святи́телю Меле́тие, в зако́не Госпо́дни,/ я́коже писа́ся, дре́во яви́лся еси́, на вода́х поще́ния стоя́щее/ и плоды́ доброде́телей предлага́ющее благода́тию/ просвети́вшаго святу́ю ду́шу твою́/ и вся́ческих прия́тельну соде́лавша духо́вных осия́ний.

Украси́шася, всему́дре, писа́тельне лани́ты твоя́,/ я́ко го́рлицы, лю́бящия воздержа́ние и пи́щу оплева́ющия,/ жела́нием, Меле́тие, пи́щи разу́мныя,/ ю́же тебе́ Христо́с да́рует, прие́м мно́гия твоя́ труды́/ и ре́вность разжже́нную, ю́же име́л еси́,/ предбе́дствуя ве́ры ра́ди.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко моли́тву неусыпа́ющу/ и мольбу́ пребы́вающу иму́щи, Пречи́стая, ко Го́споду,/ напа́сти успи́, во́лны укроти́ окая́нныя моея́ души́/ и в ско́рби су́щей се́рдце мое́ уте́ши,/ Отрокови́це, молю́ Тя,/ и облагодати́ ум мой,/ я́ко да досто́йно Тя просла́влю.

Крестобогоро́дичен, глас и подо́бен тойже:

А́гнца и Па́стыря Тя на Дре́ве я́ко ви́де,/ Агница рождшая рыда́ше и ма́терски Тебе́ веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне, ка́ко на Дре́ве Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ ка́ко ру́це и но́зи Твои́, Сло́ве, пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кро́вь Твою́ излия́л еси́, Владыко?

Тропа́рь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л есй смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче Меле́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́н, его́же краегране́сие: Твоя́ похвалы́ изъявля́ю, всеблаже́нне.

Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же, беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Светода́вцу предстоя́ весь све́тел,/ све́том ра́зума омраче́нное о́ко души́ моея просвети́/ и мглу отжени́ страсте́й твои́ми моли́твами,/ я́ко святи́тель бо, преподо́бне, имаши дерзнове́ние, Меле́тие.

В не́дрех Отца́ седяй,/ Соприсносу́щное и Соесте́ственное Сло́во ро́ждшему,/ пропове́дника Своего́ Божества́ поставля́ет еди́н, я́ко апо́столом единонра́вна тя ны́не,/ о Богоявле́нее Меле́тие.

Боже́ственным просвети́вся сия́нием,/ от Безнача́льнаго Отца́ единоро́дна Сло́ва, несозда́нна, ве́чна, Богосло́вил еси́, преподо́бне,/ А́риевы же побо́рники единомы́сленныя разгна́л еси́,/ Бо́жественным всеору́жием огражда́емь.

Богоро́дичен: Воплоще́ннаго, Пресвята́я, родила́ еси́, пре́жде безпло́тнаго, Богонача́льнаго Сло́ва:/ Еди́на бо от ве́ка луча́ми чистоты́,/ де́вства же добро́тою/ и всенепоро́чными дарова́нии была́ еси́ досто́йна, Всенепоро́чная.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на во́дах основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Тверде́йшу ду́шу адама́нта имеяй,/ гнило́е ересе́й мне́ние ты, уче́ньми благоче́стия просве́щься, всеблаже́нне, оплева́л еси́./ Те́мже, вернии, тя вси пе́сньми, Богому́дре, почита́ем.

Уподо́бився доброде́тельми Христо́вым апо́столом,/ онех власть и престо́л насле́довал еси́ я́вственно, Меле́тие всесла́вне,/ правосла́вия столп и благоче́стия побо́рниче быв.

Всыновле́н Бо́гу,/ и́же от Бо́га Бо́га Сло́ва не низвел еси́ в тварь безу́мно,/ но просла́вил еси́, Отцу́ Собезнача́льна и Сопресто́льна,/ Соде́теля и Зижди́теля всех веко́в, Богоприя́тне.

Богоро́дичен: В Твою́ святу́ю Бог утро́бу всели́вся,/ воплотися, я́коже весть, Богома́ти,/ и спасе́ нас живоно́сными Свои́ми страстьми́,/ Те́мже Тя спасе́ния дверь, Де́во, зна́ем.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Поучи́вся день же и нощь в зако́не Госпо́дни, о́тче му́дре,/ я́ко дре́во плодови́то, на во́дах духо́вных насажде́но, яви́лся ерй;/ Те́мже, свяще́нствовав Бо́гу непоро́чно,/ А́риева хуле́ния и Саве́ллиева злосла́внаго нра́ва я́ве возгнуша́вся,/ правосла́вною мы́слию, святи́телю Меле́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пло́тским неду́гом многови́дным и душе́вным страсте́м многообра́зным/ исцеле́ние обре́т Тобо́ю, Пренепоро́чная,/ печа́лем же разреше́ние, бе́дам и ско́рбем премене́ние гото́во и ско́ро избавле́ние,/ ве́рою несомне́нною и те́плым се́рдцем испове́даю Твоя́ ми́лости, Влады́чице,/ сы́ном же челове́ческим мно́гая Твоя́ чудеса́;/ и молю́ся, кро́вом крил Твои́х при́сно соблюсти́ и сохрани́ти мя всегда́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя/ А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи/ и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мляй Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неизчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оставлъ не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авва́кумом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Я́вственно, священнотаи́нниче, преизя́ществовав, Петра́ престо́л насле́довал еси́ верхо́внаго,/ от Христа́ рукоположе́ннаго,/ его́же и нра́ву поревнова́в,/ Сы́на Бо́га жива́го Спа́са просла́вил еси́,/ уче́нием О́наго после́дуя.

Всеразли́чными укра́шен дарова́ньми, единонача́лия пропове́дник был еси́,/ во Отце́ и Единоро́днем Сло́ве познава́емаго и Боже́ственнем Дусе, всему́дре,/ Едини́цу у́бо существо́м, в Тре́х Ли́цех су́шу,/ научи́л еси́, преподо́бне.

Воспита́вся добро́тами, Богоуче́нне, и заре́ю то́я вообража́емь,/ и просвети́вся Боже́ственными блиста́ньми по прича́стию,/ це́ркви свет вторы́й был еси́, Богоявле́нне,/ просвеще́ние благоче́стия явля́я ве́рою притека́ющим.

Богоро́дичен: Да о́браз, погребе́нный страстьми́, взы́щеши бога́тством бла́гости,/ в Деви́ческую всели́лся еси́ утро́бу/ и из нея́же Ты, Прему́дрость Бо́жия, храм созда́л еси́,/ и́мже пожи́л еси́ с челове́ки, Ще́дре,/ и спасл еси́ ми́ра концы́.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго?/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Жиру́юще безме́стно вся́кой е́реси, злоде́монстей,/ превше́л еси́, о́тче, благоро́дием души́,/ и све́тлостию, и всесвяты́м нра́вом, и тве́рдым благоче́стием,/ Богоявле́нне преблаже́нне Меле́тие.

Вся́ким усе́рдием А́риевы единому́дренники отвраща́я,/ Правосла́вною ве́рою, Богоно́се, держа́ву утверди́л еси́/ в Тро́ице Еди́наго Бо́га нам пропове́дуя,/ всеблаже́нне о́тче Меле́тие.

Пребоже́ственныя Тро́ицы таи́нник был еси́ всеи́стиннейший,/ Отцу́ Сло́во Единосу́щно честву́я и сопресто́льно/ и Боже́ственный Дух, единоесте́ствен Отцу́ и Сло́ву,/ всечестны́й о́тче Меле́тие.

Богоро́дичен: Во́инства вы́шних, Всечи́стая, сил Тя ублажа́ют,/ ро́дове же вси челове́честии досто́йно сла́вят,/ Тебе́ бо ра́ди еди́ныя, су́щии на земли́, с Небе́сными совоку́пльшеся,/ пою́т, Де́во Рождество́ Твое́.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услыши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Изсуши́л еси́ пото́ки, Богому́дре, ерети́ческия,/ отверзл же еси́ исто́чники догма́тов пра́вости,/ непобеди́м побо́рник Правосла́вия быв, Богоблаже́нне.

Изсуши́в му́тный А́риев ток и безбо́жный,/ напои́л еси́ бога́тно благода́тными вода́ми ве́рных собо́ры/ и церко́вное благоле́пие украси́л еси́.

Живы́й подо́бно Боже́ственными начина́ньми,/ был еси́ пресве́тел, о́тче, де́латель,/ неукло́нно забра́ло благоче́стия и па́стырей наста́вник.

Богоро́дичен: Просвеща́ют ду́ши правосла́вно пою́щих Тя рече́ния проро́ческая,/ Твое́ провозвеща́юще пречи́стое зача́тие/ и е́же вы́ше Сло́ва, Богоневе́сто, Твое́ Рождество́.

Конда́к, глас 6:

Духо́внаго твоего́ дерзнове́ния у́боявся,/ отсту́пник бе́гает Македо́нии,/ моли́твенное же служе́ние соверша́юще, твои́ раби́,/ любо́вию притека́ем,/ А́нгелом собесе́дниче, Меле́тие,/ о́гненный мечу́ Христа́ Бо́га на́шего,/ вся безбо́жныя закала́яй:/ воспева́ем тя, свети́льника, просвети́вшаго вся.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пе́щи ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Святы́й тя собо́р первостоя́теля имя́ше, Богоприя́тне,/ его́же Святы́й Дух от коне́ц во еди́но собра́,/ песносло́вящия Того́ Божество́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Равноче́стно получи́л еси́ председа́тельство апо́столов Христо́вых,/ и Боже́ственное сих уче́ние насле́довал еси́ и, житию́ подо́бяся, пел еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ум име́я остре́йш, к Боговиде́нию просте́рт,/ ерети́чествующих тупозре́нию поруга́лся еси́,/ благочести́выя же уча́, взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Я́ко зерца́ло чи́сто, Твое́я чистоты́ блиста́ющося благода́тию,/ Светороди́тельница, Де́во, и Богоро́дица Всечи́стая была́ еси́./ Те́мже согла́сно Рождеству́ Твоему́ пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель,/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пресве́тло научи́л еси́ Еди́но чти́ти Божество́, е́же во Отце́, и Сы́не, и Дусе,/ и си́лу безме́рну, и ца́рство еди́но я́ве/ сво́йством, кре́пко соблюда́емым ко́ейждо Ипоста́си./ Ему́же и поя́, вопия́л еси́: лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Святы́ни храм, святи́телю, быв,/ вся освяща́еши, твое́ и́мя нарица́ти тща́щияся,/ и о́браз, о́тче, твой, любовию я́же к тебе́ напису́ющия, блаже́нне, и ве́рою пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Тайнонаставле́ньми изря́днейшее твое́ ста́до просвети́л еси́,/ ны́не же перворо́дных Це́рковь возрасти́л еси́,/ приложе́ние быв от ве́ка просия́вшим святи́тельскими и та́йными слу́жбами./ С ни́миже вопие́ши непреста́нно:/ свяще́ннии, по́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Науча́еми, Всечи́стая, е́же на Тебе́ та́инством/ и бы́вшее Тобо́ю пожина́юще душа́м избавле́ние и спасе́ние,/ зове́м со Арха́нгелом Гаврии́лом Тебе́:/ ра́дуйся, – вопию́ще, – Богоро́дице, – и ве́рно песнопо́юще Тя,/ и превознося́ще, Чи́стая, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски и чре́во Твое́ быстъ простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Невеще́ственно невеще́ственному предстоя́,/ Его́же, и Зижди́теля всех и Го́спода, и О́тчее Сло́во, и Му́дрость,/ су́щественне и соесте́ственне су́ща, ты Богосло́вил еси́ све́тло,/ моля́, не преста́й спасти́/ и́же ве́рою тя, Богоглаго́ливе, хва́лящия.

Труды́ потя́щася духо́вными/ и усе́рдно еще́ борю́щася за него́ с духобо́рцы,/ тя зря Благи́й и Святы́й Дух, венча́в/ я́ко победи́теля, прия́т досто́йно,/ и с Вы́шними, всеблаже́нне, ликостоя́нии счисли́ тя.

По́двиги соверши́в благочести́вы,/ и тече́ние сконча́в добре́йшее,/ и пра́вей ве́ре научи́в всеблагоче́стно,/ пра́ведный вене́ц от всех Соде́теля прия́л еси́, Богоглаго́ливе,/ собо́ра учи́телей песнь от пе́сней предпосыла́я.

Богоро́дичен: Удо́бно, Богоро́дице, преити́ жития́ пода́ждь ми бу́рю,/ напа́стей настоя́ния и страсте́й, я́ко блага́ укротя́щи/ и наставля́ющи к доброде́тели, и стези́ пра́вости,/ да я́ко Благоде́тельницу непреста́нно велича́ю Тя.

Святой Мелетий, архиепископ Антиохийский

Святой Мелетий, архиепископ Антиохийский был сначала епископом Севастийским в Армении (около 357), а впоследствии был вызван императором Констанцием (353–361) в Антиохию для защиты от ереси ариан и получил Антиохийскую кафедру.

Святой Мелетий ревностно боролся против арианских заблуждений, но по проискам еретиков его три раза изгоняли с кафедры.

Антиохийский святитель отличался необыкновенной кротостью, неустанно воспитывал в своей пастве добрые нравы, чтобы на возделанной ниве легче могли взойти семена истинного вероучения. Святитель Мелетий рукоположил в сан диакона Василия Великого. Он крестил и воспитал Иоанна Златоуста, также величайшего святителя Церкви.

После Констанция императорский престол занял Юлиан Отступник (361–363), и святитель Мелетий был снова изгнан. Ему пришлось скрываться в тайных убежищах. В 363 году он был возвращен императором Иовианом.

Святитель Мелетий написал Богословский трактат «Изложение веры», который способствовал обращению к Православию многих ариан.

В 381 году, при святом благоверном императоре Феодосии Великом (379–395), состоялся II Вселенский Собор, на котором святой Мелетий был избран председателем. Перед началом Собора святой Мелетий поднял руку и показал три перста, потом соединил два перста, а один пригнул и, благословив народ, провозгласил: «Три Ипостаси разумеем, о Едином же Существе беседуем». Во время Собора святитель Мелетий отошел ко Господу, Святой Григорий Нисский почтил память почившего похвальным словом.

Сохранились беседа святого Меле́тия о Единосущии Сына Божия с Богом Отцом и его письмо к императору Иовиану об исповедании Святой Троицы.

Мощи святого Меле́тия были перенесены из Константинополя в Антиохию.

В Похвальном слове Святителю святой Иоанн Златоуст свидетельствует: «...каждый из вас называл свое дитя его именем, желая чрез это имя ввести святого в дом свой. И матери, минуя отцов, дедов и прадедов, давали новорожденным детям имя блаженного Меле́тия. Благочестивая ревность побеждала природу, и дети с того времени становились любезными для родителей не по естественной только любви, но и по расположению к такому имени. Самое имя это считали и украшением родства, и утверждением дома, и спасением для называющихся им, и утешением любви; и как сидящие во тьме, как скоро зажжена одна лампада, зажигают от нее много светильников, и каждый вносит их в дом свой, так точно и тогда, когда это имя, как свет, явилось в городе, каждый вносил в свой дом имя этого блаженного, как бы зажигая светильник и как бы приобретая чрез такое название сокровище бесчисленных благ. Подлинно, происходившее тогда было обучением благочестию: по необходимости постоянно вспоминая это имя и содержа в душе самого святого, находили в имени его оружие для отгнания всякой безумной страсти и помысла, и сделалось оно столь общеупотребительным, что везде: и на улицах, и на торжищах, и на полях, и на дорогах – отовсюду слышалось это имя. Впрочем, не к имени только его вы питали такую привязанность, но и к внешнему его виду... Многие начертывали этот святой образ и на перстнях – вместо камней, и на печатях, и на чашах, и на стенах комнат, везде – чтобы не только слушать святое имя его, но и везде видеть телесный образ его, и иметь двойное утешение в разлуке с ним» (Творения, т. II, с. 568).

Святи́теля Меле́тия, архиепи́скопа Ха́рьковскаго и Ахты́рскаго

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 8:

Прииди́те, ве́рнии,/ святи́теля на́шего пе́сньми почти́м,/ сей бо благоче́стия и́стинный ревни́тель бысть,/ ста́ду же своему́ па́стырь всеусе́рднейший,/ ему́же со умиле́нием припа́дающе вопием:/ Меле́тие всеблаже́нне,/ услы́ши мольбы́ люде́й твои́х, на тя упова́ющих.

Прииди́те, ча́да церко́вная,/ днесь бо подоба́ет песнь принести́ Влады́це,/ прия́л бо Всеще́дрый, его́ же возлюби́/ и со все́ми святы́ми к вели́чию сла́вы Свое́й приобщи́,/ его́ же ублажа́юще, возопии́м:/ святи́телю ми́лостивый, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ся во е́же спасти́ся нам.

Тро́ическое поклоне́ние принесе́м Влады́це и, припа́дающе, возопии́м:/ моли́твами святи́теля на́шего Меле́тия,/ Тебе́ ве́рно послужи́вшаго,/ изле́й на нас, люде́й Свои́х, мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Богому́дре о́тче наш Меле́тие,/ розго́ добропло́дная от Лозы́ Верхо́вныя Христа́ – Бо́га на́шего,/ блаже́н еси́ я́ко пра́вды добро́ту до конца́ возлюби́л/ и сего́ ра́ди си́рым и скорбя́щим, аки самому́ Го́споду, послужи́л,/ вся притека́ющия к тебе́ вся́чески удовли́л./ Тем же буди́ и нам, к тебе́ припа́дающим,/ тра́пеза благода́тно ве́рных насыща́ющая и ко Христу́ приобща́ющая.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Небе́сную дверь и всех святы́х Святе́йшую/ похва́льными гла́сы священноле́пно воспое́м,/ из Тебе́ бо, Ма́ти Живота́ и Влады́чице,/ Боже́ственному А́гнцу плоть истка́ся,/ Же́ртва искупле́ния всему́ ми́ру бывше,/ от Не́я бо земноро́днии жизнь вкуси́хом и истле́ния свободи́хомся,/ кля́твы Ада́мовы изба́влени бы́хом./ Ему́же, первозда́нную добро́ту нам па́ки дарова́вшему, покланя́емся/ и Тебе́, Ма́терь Искупи́теля на́шего, сла́вяще, велича́ем.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

О́тче, всеблаже́нне Меле́тие,/ ты бо, ревну́я о Го́споде, ста́до Христо́во ве́рно возлюби́л еси́,/ не я́ко нае́мник, но я́ко па́стырь до́брый, Спа́су твоему́ подража́л еси́,/ кро́тость и смиренному́дрие стяжа́л еси́,/ тем же и дарова́ся тебе́ вене́ц неувяда́емый жи́зни Еде́мския.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Чи́стыя моли́твы златокова́нная тру́бо, Богому́дре о́тче Меле́тие,/ воструби́ за ны ко Го́споду/ и умоли́ Вседержи́теля не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших,/ но я́ко Всеще́дру дарова́ти ми́ру от зол избавле́ние/ и спасе́ние душа́м на́шим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

О́тче, всеблаже́нне Меле́тие,/ апо́стольских уче́ний ве́рный подража́телю/ и Ева́нгельския и́стины всеусе́рднейший глаша́таю,/ ты бо моли́твою и ми́лованием Христу́ Бо́гу угоди́л еси́/ и Це́ркви Небе́сныя дости́гл еси́,/ не преста́й у́бо моля́ся о благостоя́нии земны́я/ и о лю́бящих благоле́пие ея́.

Сла́ва, глас 2:

Всеблаже́нне святи́телю Меле́тие,/ Це́ркви Христо́вы служи́телю преди́вный/ и ста́да твоего́ храни́телю неусы́пный,/ моли́ Го́спода Сла́вы на ка́мене ве́ры всем нам утверди́тися,/ во е́же твори́ти во́лю Его́ сладкопе́сненно,/ тебе́ в ве́ре подража́юще.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице Блага́я,/ святи́и Твои́ ру́це к Сы́ну Твоему́ воздежи́,/ душелюби́вому Соде́телю, уще́дрити рабы́ Твоя́.

Тропа́рь, глас 4: зри на вели́цей вече́рни.

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры свята́го на 6, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Уго́днику Божию и па́стырю Це́ркви Христо́вой Меле́тию достохва́льному/ прииди́те вси вене́ц сладкопе́вца в похвалу́ принесе́м;/ ра́дуйся, отце́в и подви́жников Це́ркви Правосла́вной подража́телю;/ ра́дуйся, Та́ин Бо́жиих ве́рный строи́телю;/ ра́дуйся, вдов и сиро́т неуста́нный попечи́телю./ Моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти Це́ркви Святе́й единомы́слие, мир и ве́лию ми́лость.

Гроб и истле́ние упраздни́вшему,/ жизнь и воскресе́ние ми́ру дарова́вшему,/ Христу́ Жизнода́вцу прите́кл еси́,/ избра́нниче Бо́жий Меле́тие,/ от ю́ности вся су́етная ми́ра сего́ нивочто́же вмени́в/ и равноа́нгельское житие́ возлюби́в,/ па́стырем ста́да слове́снаго бы́ти сподо́бился еси́,/ Пастыренача́льнику труды́ твои́ми ве́рно послу́жив./ Его́же моли́, Богому́дре,/ дарова́ти Оте́честву на́шему и всей вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

О, преди́вне святи́телю Меле́тие,/ ты бо вся́кое злоче́стие му́дре посрами́л еси́,/ па́ству же свою́ от па́губных раско́лов и треволне́ний му́жественно огради́л еси́,/ си́це и нас от ко́зней и сете́й вра́жиих огради́,/ и непосты́дны Пра́ведному Судии́ приведи́./ Его́же моли́, всеблаже́нне,/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Днесь ра́дости испо́лнишася вся́ческая,/ днесь па́жить Ха́рьковская Богому́дрому па́стырю прино́сит похвалы́:/ ра́дуйся, нужда́вшихся косне́нием не утомля́вый/ и о по́мощи умоля́вших лица́ твоего́ не отвраща́вый;/ ра́дуйся, ди́вный кла́дезю благоче́стия и чистоты́;/ ра́дуйся, сосу́де, преиспо́лненный целому́дренной добро́ты,/ е́юже и на́ша сердца́ испо́лни,/ ми́лостивый па́стырю наш, Меле́тие.

И ны́не, догма́тик, глас 6: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три святи́тельская (зри страни́цы 413–415)

На литии́ стихи́ры свята́го, глас 5:

Избра́нниче Бо́жий и па́стырю ди́вный,/ пять ты́сящ пятию́ хле́бы Насы́тившему тепле́ подража́л еси́,/ о лю́дех милосе́рдствуя,/ хлеб неиму́щим в до́ме твое́м преизоби́льно подава́л еси́,/ моли́твы своя́, доброде́тельми украша́юще,/ бога́тство некра́домо у А́гнца, Взе́мшаго грехи́ ми́ра, обре́л еси́./ Моли́, иера́рше ми́лостивый Меле́тие,/ прича́стники Того́ бра́чныя ве́чери сотвори́тися тебе́ ве́рно моля́щимся.

Сла́ва, глас 6:

Ди́вен в по́двизех твои́х яви́лся еси́,/ чистото́ю душе́вною, я́ко багряни́цею, оде́ялся еси́,/ душе́вныя по́мыслы сла́достию ве́ры к Бо́гу утвержда́я,/ кро́тостию и пра́вдою в до́ме Бо́га на́шего процве́л еси́,/ моли́твою пла́мени о́гненнаго,/ А́нгельское дерзнове́ние пред Бо́гом стяжа́л еси́./ Моли́ Христа Бо́га спасти́ся ста́ду твоему́,/ Меле́тие, земли́ на́шея похвало́ и упова́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ублажи́м, ве́рнии, го́рних сил Честне́йшую,/ Еди́ну Невмести́маго Вмести́вшую,/ Бо́га челове́ком пло́тию Рождшую – Пречи́стую Де́ву Богоро́дицу,/ Ю́же во́инства Небе́сная, я́ко Ма́терь Го́спода Своего́, непреста́нно велича́ют,/ челове́цы же, наде́жду непосты́дную иму́ще, уми́льно взыва́ют:/ ра́дуйся, Ро́ждшая Спа́са душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Бога́тства некра́домаго му́драго стяжа́теля,/ прииди́те христолю́бцы целому́дренно обогати́мся, я́коже и сей:/ боля́щия и в ско́рбех су́щия посети́м,/ а́лчущия и жа́ждущия пра́вды бра́тскою трапе́зою соуте́шим,/ я́же есть человеколю́бия торжество́,/ в не́м бо Сам Влады́ка Сла́вы добротолю́бие се́рдца на́шего вся́чески благослови́т,/ егда́ Богому́драго Меле́тия добро́ты порфи́рою обогати́мся братолю́бне.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве,/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

От пло́ти и кро́ви челове́ческия роди́лся еси́, всеблаже́нне,/ и сия́ целому́дрием души́ твоея́ покори́л еси́,/ Богоуго́дное житие́ добре́ стяжа́л еси́, о́тче наш./ Де́ланием духо́вным, бде́нием всено́щным и и́ноческим воздержа́нием/ тве́рд ум Христу́ Бо́гу соблю́л еси́/ и доброде́тельми твои́ми, аки би́серми, укра́сился еси́./ Те́мже тя вси чтим и ублажа́ем, я́ко при́снаго о нас моли́твенника.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Житие́ твое́ пала́та кра́сная яви́ся, преподо́бне о́тче наш Меле́тие,/ в ней бо доброде́тель твоя́, я́ко мука́ и еле́й вдови́цы Саре́пты Сидо́нския не ума́лися,/ но я́ко алава́стр ми́ра благово́ннаго, благода́ти Бо́жией испо́лнися./ Сего́ ра́ди всем вся был еси́,/ вдов и сиро́т трапе́за неоскудева́емая,/ в ско́рбех и напа́стех су́щих – отра́да непрестае́мая./ Сицевы́я благода́ти не лиши́ и нас, тебе́ моля́щихся,/ во е́же дарова́тися нам ве́лией ми́лости.

Сла́ва, глас 6:

И́же вся ве́дый, я́ко Бог,/ Той тя предуве́де и предъизбра́,/ и я́ко свети́льника неме́ркнущия ве́ры тебе́ нам дарова́,/ Ты же, я́ко Илия́ сла́вный, ста́до твое́ от лжепроро́ков сохрани́л еси́,/ и сим вене́ц неувяда́емый стяжа́л еси́, всеблаже́нне,/ его́ же и нам сподо́битися моли́ Христа́ Бо́га,/ предста́телю наш те́плый, Меле́тие.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Еди́ну Тя, ве́рнии, упова́ние непосты́дно има́мы, Влады́чице,/ Твои́ми моли́твами изба́ви нас от вся́ких враг, ви́димых и неви́димых,/ в беда́х и напа́стех буди́ нам избавле́ние непреодоле́нное,/ пред Бо́гом же предста́тельство Ма́терней любви́ преиспо́лненное./ Ты бо Рождество́м Твои́м мир спа́сшая,/ род челове́ческий с Бо́гом примири́ла еси́,/ вои́стину во успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая.

На благослове́нии хлебов.

Тропа́рь свята́го два́жды, глас 4:

Ми́ра сего́ вре́менная, я́ко преходя́щая уразуме́л еси́,/ от ю́ности по́стническое и мно́готру́дное житие́ возлюби́л еси́, всеблаже́нне,/ иера́рхов сла́во и преподо́бных похвало́,/ Предве́чнаго Сло́ва усе́рдный благове́стниче,/ си́рых и неиму́щих кро́ве и прибе́жище./ Тем же в моли́твах пребыва́я, Христу́ у́треневати прилежа́л еси́/ и, Сего́ взыску́я, вене́ц неувяда́емый со все́ми свя́тыми стяжа́л еси́,/ о́тче наш, святи́телю Меле́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: еди́ножды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святаго два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4: Е́же от века:

По 1-м стихосло́вии, седа́лен, глас 5:

Ра́дуйтеся, лю́дие, и просла́вите Бо́га на́шего, ди́вно во святы́х Свои́х почива́ющаго,/ Его́же непреста́нно славосло́вят вся Небе́сная во́инства,/ Сей бо, я́ко Оте́ц щедро́т, воздви́же нам па́стыря верна́ и хода́тая пред Ним непосты́дна,/ в не́м бо благоволе́ние Бо́жие позна́хом.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всесвята́я Де́во, поми́луй нас, прибега́ющих с ве́рою к Тебе́, Благода́тней,/ и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния,/ мо́жеши бо всех спасти́, я́ко Блага́я су́щи Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ моли́твы Своя́ всемо́щныя при́сно вознося́щая, Благода́тная Мари́е.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Я́ко жезл Ааро́нов, в Це́ркви Христо́вой ди́вно процве́л еси́/ и красото́ю доброде́тели обле́клся еси́, благоче́стне Меле́тие,/ не пре́зри у́бо и нас, к тебе́ прибега́ющих,/ пред Бо́гом предста́тельства твоего́ и́щущих,/ моли́ Его́ во е́же спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 8:

Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая За́ступнице,/ упова́ние христиа́н непосты́дное, стено́ и покро́ве, и приста́нище, прибега́ющих к Тебе́,/ земны́х и Небе́сных Влады́чице,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего моли́/ умире́ние да́ти ми́рови, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Меле́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

По полиелеи, седа́лен, глас 8: Прииди́те, ча́да церко́вная: (зри на ма́лой вече́рни, на Г о́споди, воззва́х: страни́ца 442)

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Небе́сную дверь: (зри там же, страни́ца 443).

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́. По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 4: Ди́вен в по́двизех твои́х яви́лся еси́: (зри Сла́ва на литии́, страни́ца 445)

Кано́н Богоро́дицы на 6 и святи́теля на 6.

Кано́н святи́теля, глас 7.

Песнь 1

Ирмо́с: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю,/и вса́дники триста́ты погрузи́вшему,/ пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу,/ я́ко просла́вися.

Из утро́бы ма́терния Бо́гом и́збран был еси́, святи́телю Меле́тие, пасти́ о́вцы Его́ слове́сныя,/ ихже, я́ко насле́дие Божие добре́ соблю́л еси́/ и Ца́рствию Небе́сному сочета́лся еси́, Богому́дре.

Тро́ическое поклоне́ние Еди́ному Бо́гу, в Трие́х Ипоста́сех пева́емому, от ю́ности твоея́ уразуме́л еси́,/ Го́рняго Иерусали́ма иска́л еси́,/ иде́же и дарова́ся ти вене́ц жи́зни, по́двига твоего́ украше́ние неувяда́емое.

К Нему́же те́пле прилепи́лся еси́, Богоблаже́нне,/ Ему́же день и нощь по́двигом благоразу́мным труди́лся еси́,/ Его́же возлюби́ душа́ твоя́,/ не преста́й и ны́не умоля́ти спасти́ся воспева́ющим тя.

Богоро́дичен: Ле́ствица, ю́же Иа́ков ви́де,/ гора́ приосене́нная, всесве́тлый облак Боже́ственнаго све́та,/ дверь, еюже Бог еди́н про́йде, –/ Ты еси́ Благослове́нная в же́нах, Пренепоро́чная.

Песнь 3

Ирмо́с: В нача́ле Небеса́ Всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й, Го́споди Спа́се,/ и Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом всю си́лу их,/на недви́жимем мя ка́мени/ испове́дания Твоего́ утверди́.

Ю́ности твоея́ де́вственную добро́ту скоропреходя́щей суете́ в же́ртву не повергл еси́,/ но я́коже Исаа́к, же́ртву живу́ю Бо́гу себе́ приве́л еси́,/ Его́же моли́, святи́телю о́тче Меле́тие,/ в же́ртву поро́чную не пожре́тися к тебе́ прибега́ющим.

Многотру́ден и многоско́рбен путь и́ноческаго по́двига/ в бде́нии, посте́ и моли́твах со слеза́ми неленостно прейти́ потща́лся еси́, о́тче Богому́дре,/ та́ко бо ху́ждшее покори́в лу́чшему и плоть поработи́в ду́ху,/ Богомы́слие стяжа́л еси́.

Егда́ испи́л еси́ от исто́чника Богосло́вия во́ду жи́ву,/ просвеща́ющую ра́зум и́стиною Боже́ственною,/ тогда́ я́ко лоза́ многопло́дная, вино́м премудрости сердца́ ю́ных чад твои́х укрепи́л еси́.

Богоро́дичен: Лю́тыми грехми́ окруже́нии и напа́стей беда́ми потопля́еми/ и, под Боже́ственный покро́в Твой прибега́ем,/ Ма́ти Христа́ Бо́га, моли́ся, во е́же спасти́ся рабо́м Твои́м, Всепетая.

Седа́лен, глас 3:

Еле́й ве́ры непоро́чной и житие́ нескве́рное Бо́гу ве́рно стяжа́л еси́, святи́телю Меле́тие,/ имже но́вая свеща́ на све́щнице Це́ркви Христо́вой возжже́ся,/ всех ве́рных на путь спасе́ния наставля́юще,/ во е́же чи́стым се́рдцем творити во́лю Бо́жию,/ усе́рдием души́ ко Христу́ пламене́юще.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ты кре́пость на́ша,/ Ты похвала́ и ра́дование, и храни́тельница нам еси́,/ и заступле́ние, и прибе́жище, и предста́тельница непобеди́мая,/ Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ Те́мже спаси́ рабы́ Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Покры́ла есть Небеса́, Христе́ Бо́же,/ смотре́нием Твои́м,/ доброде́тель неизрече́нныя му́дрости Твоея́, Человеколю́бче.

Излия́ся благода́ть Божия на тя, и Ду́ха прему́дрости испо́лни тя,/ сего́ ра́ди пото́ки ересе́й ученьми твои́ми изсуши́л еси́,/ ду́ши же ве́рных струя́ми Ева́нгельской и́стины напои́л еси́,/ е́юже утоли́ жа́жду душ на́ших, Богому́дре.

Ю́ности пла́мень ве́ры и во́зраста житие́ непоро́чное Бо́гу чи́сте прине́сл еси́,/ дыха́нием моли́твы благода́тной пред Ним о лю́дех хода́тайствуя./ Та́ко и ны́не от бед изба́вится нам Го́спода умоли́, я́ко оте́ц лю́бящий ны.

Заре́ю доброде́телей просия́л еси́/ и ско́рый помо́щник в ско́рбех и боле́знех су́щим показа́лся еси́, многоми́лостиве./ Буди́ же всем призы́вающим тя изба́витель кре́пкий и покрови́тель неотсту́пный, святи́телю Меле́тие.

Богоро́дичен: А́нгельстии язы́цы досто́йно Твоя́ хвалы́ воспе́ти не мо́гут, Чи́стая:/ мы же ны́не ра́бски взе́мшеся, ра́дование Гаврии́лово прино́сим Ти:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́га на́шего.

Песнь 5

Ирмо́с: Нощь не све́тла неве́рным, Христе́,/ ве́рным же просвеще́ние в сла́дости слове́с Твоих:/ сего́ ра́ди к Тебе́ у́тренюю,/ и воспева́ю Твое́ Божество́.

Приста́нищу небу́рному и благооти́шному приведи́ нас, о́тче Богому́дре, прегреше́ньми обурева́емых,/ да пла́мене бу́дущаго, му́ки нестерпи́мыя и гне́ва Божия изба́вимся,/ на тя упова́ние возложи́вше.

Моли́тву те́плую, я́ко ми́ро благоуха́нное принеси́ за ны ко Го́споду, святи́телю Меле́тие,/ не има́мы бо покая́ния, ни жития́ непоро́чнаго, ниже́ моли́твы чи́стыя,/ сего́ ра́ди помози́ нам.

Святи́телю Христо́в Меле́тие, искорени́ зло́бу и по́хоть вре́дную серде́ц на́ших,/ да тля грехо́вная не растли́т и не помрачи́т ду́ши на́ша,/ на тя с ве́рою упова́ющих.

Богоро́дичен: Тебе́, Де́во, еди́ну вси ве́рнии стяжа́хом Засту́пницу тве́рду,/ Ты бо Бо́га родила́ еси́,/ сего́ ра́ди хвала́ми, Чи́стая, Тя ублажа́ем, ро́ди земни́и, по глаго́лу Твоему́.

Песнь 6

Ирмо́с: Во глубину́ грехо́вную впа́дся, Бла́же,/ я́ко Ио́на от кита́ вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ и спаси́ мя, Человеколю́бче.

Воздохни́ и припади́ за ны ко Го́споду/ и уми́лостиви Его́, святи́телю Меле́тие,/ пре́жде да́же не предста́ти нам Судии́ Нелицеприя́тному,/ возда́ти коему́ждо по де́лом его́ досто́йная гряду́щему.

Услы́ши глас стена́ния на́шего и вопль пла́ча на́шего, о́тче наш Меле́тие,/ я́ко изсохо́ша во гресе́х сердца́ на́ша./ Росо́ю сле́зныя моли́твы твоея ускори́ погаси́ти пла́мень грехо́в на́ших,/ во ад влеку́щих ду́ши на́ша.

Хромы́я возста́вив и прокаже́нныя очи́стив,/ блудни́цы поми́ловав и разбо́йника благоразу́мнаго во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бивый Человеколюбец Госпо́дь,/ Его́ же умоли́, Боговозлю́бленне, всепроща́ющей любо́вию просвети́ти убо́гия ду́ши на́ша и спасти́ нас.

Богоро́дичен: Ада́м преступи́ у́бо за́поведь еди́ну Сы́на Твоего́, Де́во, и во изгна́ние впаде́:/ ка́ко же рыда́ем прегреше́ний на́ших бе́здну,/во мно́гия бе́ды впа́дшии.

Конда́к, глас 4:

Ревну́я, поревнова́л еси́ к Бо́гу, Его́же возлюби́л еси́/ и Его́же всем се́рдцем возжела́л еси́, о́тче наш Меле́тие,/ и Его́же ра́ди к и́ноческому по́двигу поте́кл еси́/ и закла́тися Христу́ Бо́гу сама́го себе́ приве́л еси́,/ я́ко па́стырь до́брый вруче́нное тебе́ ста́до ове́ц Христо́вых му́дре упа́сл еси́./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га, святи́телю достохва́льне.

И́кос:

И́же в доброде́телех па́стырь Це́ркви Христо́вой преди́вный/ и, я́ко оте́ц чадолюби́вый, а́лчущим и жа́ждущим пра́вды сосу́д неистощи́мый,/ пред Бо́гом предста́телю наш ве́рный, в похвалу́ тебе́ зове́м:/ ра́дуйся, иера́рше Христо́в, Боже́ственныя благода́ти досто́йный носи́телю;/ ра́дуйся, за́поведей Божиих – глаго́лов жи́зни ве́чной – усе́рднейший исполни́телю;/ ра́дуйся, сокро́вище несокрове́нное, бога́тство твое́ неиму́щим добре́ расточи́вый;/ ра́дуйся, в труде́х, посте́ и бде́нии ве́рно Бо́гу послужи́вый./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га, святи́телю достохва́льне.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещь о́гненную вве́ржени преподо́бнии о́троцы,/ огнь в росу́ преложи́ша,/ воспева́нием сице вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Моли́твы твоя́ источи́ за ны ко Го́споду, о́тче преблаже́ннейший,/ и скве́рну сту́дных дел на́ших омы́й, во е́же чи́стым се́рдцем взыва́ти нам:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

О́гнь моли́твы непоро́чный проле́й за всех нас к Бо́гу, святи́телю Меле́тие,/ да не пожре́т нас зло́ба грехо́вная,/ оба́че научи́ нас ве́рно взыва́ти:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

Возше́л еси́ на высоту́ доброде́тели, па́стырю наш Меле́тие,/ е́юже, я́ко еле́ем благода́тным, горе́ние серде́ц на́ших воспламени́/ и мрак грехо́вный от душ на́ших отжени́, во е́же звати нам чи́сте:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Свята́я Богоро́дице, Пресвята́го Ро́ждшая пло́тию,/ уподо́битися восхоте́вшаго челове́ком,/ Небе́снаго Ца́рствия всех нас яви́ прича́стники моли́твами Твои́ми.

Песнь 8

Ирмо́с: Стра́шнаго Херуви́мом,/ и чу́днаго Серафи́мом, и ми́ру Творца́,/ свяще́нницы, и раби́, и ду́си пра́ведных,/ по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ка́ко у́бо воспое́м вели́чие трудо́в твои́х,/ аще не подража́ем смире́нию и терпе́нию твоему́, преподо́бне о́тче Меле́тие,/ и́мже вся́ка зло́ба упраздни́ся и Це́рковь Христо́ва украси́ся:/ благословя́ще и превознося́ще Го́спода во ве́ки.

Ума́ красото́ю ди́вно увенча́ Тя Госпо́дь, па́стырю наш Меле́тие,/ во е́же быти нам: в ве́ре утвержде́ние, в ле́ности же посрамле́ние, в служе́нии бли́жним поспеше́ние,/ благословя́ще и превознося́ще Бо́га во ве́ки.

Го́рняго Сио́на жи́тель показа́лся еси́, святи́телю Меле́тие,/ сего́ ра́ди со все́ми святы́ми мо́лиши Го́спода мир нам и ве́лию ми́лость дарова́ти,/ благословя́щим и превознося́щим Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Я́ко Ма́терь Све́та,/ трапе́зу Хле́ба Жи́зненнаго и руно́ ороше́нное, и сла́дость ра́йскую почита́ем Тя, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Песнь 9

Ирмо́с: Па́че естества́ Ма́терь/ и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в жена́х Благослове́нную,/ пе́сньми, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

Богопозна́нием утверди́л еси́ себе́ и слове́сное ста́до твое́, Богому́дре,/ сего́ ра́ди о́вцы па́жити твоея́, со умиле́нием вопиют тебе́:/ настави нас Бо́гу служи́ти усе́рдно.

Над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь,/ о мале бо был еси́ ве́рен Ему́ от ю́ности твоея, святи́телю Ме́летие,/ дерзнове́ние к Нему́ име́я, моли́, да сотвори́т нас насле́дники Ца́рствия Своего́.

Престо́лу Ще́драго Бо́га предстоя́ще,/ не преста́й моли́тися, святи́телю Меле́тие,/ Це́рковь и страну́ на́шу огражда́ти ми́ром во вся ве́ки.

Богоро́дичен: от Тебе́, Де́во Пречи́стая, воплоти́вшагося моли́ о спасе́нии на́шем,/ Емуже предстои́ши всегда́, я́ко Ма́терь Сы́ну.

Свети́лен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Свет стезя́м твои́м вои́стину зако́н Бо́га на́шего бысть, святи́телю Меле́тие,/ Его́же благода́ти струя́ми напое́н был еси́/ и нам Боже́ственный Свет испроси́,/ во е́же пра́во ходити пути́ Господни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Де́вство некра́домо, Де́во, сохра́нше,/ Ма́терь яви́лася еси́ Сы́на Бо́жия вои́стинну,/ Отца́ благоволе́нием и Ду́ха Свята́го наше́ствием.

На хвали́тех стихи́ры на 6, глас 6:

И́збра́нному ста́да Христо́ва па́стырю преди́вну/ прииди́те вси, свети́льников ве́ры носи́телие,/ сиро́т пита́телю и вдов уте́шителю песнь принесе́м,/ сей бо ны́не усе́рдно за ны мо́лится ко Го́споду:/ Владыко! Вдови́цам предста́ни, си́рых защити́, плене́нныя изба́ви,/ неду́гующия исцели́ и вся лю́ди Твоя́ помяни́,/ всем подая́ я́же ко спасе́нию проше́ния, Го́споди Бо́же наш!

Мона́хом наста́вника и па́стырем красоту́/ и су́щим в ско́рбех и печа́лех неистощи́мую добро́ту/ в псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных досто́йно восхва́лим святи́теля Меле́тия,/ его́же в дни плене́ния гра́да Ха́рькова ве́рнии с ли́ком Засту́пницы Усе́рдной узре́ша,/ ско́рое избавле́ние от иноплеме́нников предре́кша./ Сим благоволе́ние Бо́жие к нам уразуме́ша,/ святи́телево предста́тельство благодари́в просла́виша,/ я́ко стра́жа гра́да на́шего в беда́х неотсту́пна.

А́нгела Це́ркви нашея,/ храни́теля неусы́пна и столпа́ непоколеби́ма,/ благоче́стия побо́рника и нече́стия искорени́теля,/ дея́нием и зре́нием ди́вно просия́вшаго/ и све́том ве́ры тварь просвети́вшего,/ прииди́те песнопе́ний цвета́ми увенча́ем святи́теля ми́лостиваго,/ христиа́нский кончи́ны и до́браго отве́та на Страшне́й Суди́щи Христо́ве нам умоля́ющаго,/ предста́теля за ны ко Го́споду Меле́тия преди́вна.

Ду́ха Всесвята́го жили́ще яви́лся еси́,/ Боголюби́ве о́тче наш Меле́тие,/ от ю́ности бо твоея́ возжела́л еси́ лу́чшее житие́,/ пло́ти тленныя вся́кое сладостра́стие умертви́в,/ ду́шу твою́ оживотвори́л еси́,/ и сию́ Боже́ственный орга́н Ду́ха Свята́го показа́в,/ Христу́ Бо́гу моли́ся непови́нным бы́ти нам,/ Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ви Его́ недосто́йне причаща́ющимся.

Сла́ва, глас 6:

Же́ртву чи́стую и Богоприя́тную за лю́ди Бо́гу приноси́л еси́/ и, я́ко жезл Ааро́нов, житие́м непоро́чным ди́вно процве́л еси́,/ уго́дниче Бо́жий Меле́тие,/ избра́вшему тя всех Творцу́ и Бо́гу ны́не предстоя́,/ о ми́ре ми́ра и о соблюде́нии стада́ твоего́ от всех зол хода́тайствуеши приле́жно./ Мы же предста́тельством твои́м спаса́еми,/ Тро́ице Единосу́щней и Неразде́льней ве́рно вопие́м:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди Бо́же наш,/ поми́луй ны И́мени ра́ди свята́го Твоего́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ра́дуйся, Це́ркве Святы́я красото́;/ ра́дуйся, Прему́дрости Бо́жией неизмери́мая глубино́,/ проро́ческаго сбытия́ надеждо непосты́дная,/ апо́стольския про́поведи тверды́ня непоколеби́мая./ Ра́дуйся, святе́йших Го́рних во́инств непостижи́мое ра́дование,/ святы́х Собо́ра и земноро́дных мно́жества непререка́емое упова́ние;/ ра́дуйся, Ма́ти А́гнца Бо́жия,/ сме́рти жа́ло попра́вшаго и су́щим во гробе́х живо́т дарова́вшаго./ Его́же моли́, Богоро́дице, в кни́зе живо́тней рабо́м Твои́м написа́тися,/ еси́ бо Ма́терь Све́та и ми́ра Вла́дычица.

Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́ вси язы́цы,/ внуши́те вси живу́щии по вселенней. Апо́стол ко Евре́ем, зачало 335. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша праве́днии,/ и Госпо́дь услыша их. Стих: Многи ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Лу́ки, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский

Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский (в миру Михаил Иванович Леонтович). Родился 6 ноября 1784 года в селе Старые Санжары Полтавской губернии.

В 1808 году Михаил Леонтович успешно окончил Екатеринославскую Духовную Семинарию. Как лучший ученик он был направлен архиепископом Екатеринославским Платоном в Петербург, в Александро-Невскую Академию. Окончив Духовную Академию в 1814 году со степенью магистра Богословия, он был определен адъюнкт-профессором греческого языка.

С 11 марта 1817 года Михаила Леонтовича назначили секретарем учрежденного при Академии Строительного комитета.

30 июля 1817 года его перевели в Киевскую Духовную Семинарию на должность инспектора, где он был профессором церковной истории и греческого языка. Когда 28 сентября 1819 года была открыта Киевская Духовная Академия, Михаил Леонтович стал ее первым инспектором.

11 февраля 1820 года, накануне дня памяти святителя Меле́тия Антиохийского, в соборном храме Киево-Братского монастыря он был пострижен в монашество с именем Мелетий.

Постриг совершил Киевский митрополит Евгений (Болховитинов). 22 февраля 1820 года инок Мелетий был посвящен митрополитом Евгением в сан иеродиакона, 25 февраля – во иеромонаха.

9 августа 1821 года иеромонах Мелетий был назначен ректором Могилевской Духовной Семинарии и настоятелем Кутеинского Оршанского монастыря с возведением в сан архимандрита. В августе 1823 года его перевели на должность ректора Псковской Духовной Семинарии, а 24 января 1824 года архимандрит Мелетий был назначен ректором Киевской Духовной Академии.

В октябре 1826 года последовало определение Святейшего Синода о назначении архимандрита Меле́тия епископом Чигиринским, викарием Киевской епархии, и настоятелем Киевского Златоверхого Михайловского монастыря. 19 октября 1826 года состоялось его наречение во епископа, а 21 октября в Киево-Софийском соборе была совершена архиерейская хиротония.

С отеческой любовью заботился святитель о юных питомцах Киевской Академии, воспитывая их в духе преданности Церкви Христовой. Особой заботой святителя было попечение о бедных, вдовах и сиротах. Часто посещал он заключенных и для утешения совершал Богослужения в тюремных церквах. Не меньше заботился святитель и о духовном окормлении братии Михайловского монастыря. Устными назиданиями и личным примером он воспитывал в иноках обители дух истинного подвижничества. Святитель Мелетий говорил: «Смирение – охранительный меч, с ним безопасно пройдешь землю, ад и достигнешь Неба».

В апреле 1828 года святитель Мелетий получил назначение на Пермскую кафедру.

Строгий к самому себе, Святитель был строг и к другим. Для подготовки избранных кандидатов к принятию сана святитель Мелетий написал для них так называемый «Ставленнический катехизис». В августе 1831 года святитель Мелетий был переведен на Иркутскую кафедру, с возведением в сан архиепископа.

Большое внимание уделял святитель просвещению малых народов России светом Евангельского учения. Святитель основал церкви на севере Камчатки, в северо-восточной части Иркутской епархии и вдоль реки Алдан, на тракте от Якутска до Охотска. Он часто объезжал свою обширную епархию, посетил побережье Охотского моря и Ледовитого океана, в пределах Северной Америки, где тогда трудился знаменитый Апостол Сибири – священник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий (†1879, память 23 сентября и 31 марта). Путешествуя по Сибири и берегам Тихого океана, святитель Мелетий нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель с кротостью убеждал оставить заблуждения и объяснял Евангельские истины язычникам: тунгусам, бурятам, камчадалам, а также жителям Курильских и Алеутских островов.

После неутомимых трудов здоровье святителя ухудшилось, и его перевели в 1835 году на СлободскоУкраинскую кафедру (впоследствии Харьковская и Ахтырская).

И здесь святитель Мелетий уделял большое внимание духовным учебным заведениям, много заботился о быте и образовании духовенства.

Он содействовал восстановлению тех монастырей и Духовных училищ, которые упразднила императрица Екатерина II. Большое внимание уделял святитель борьбе с расколом.

2 июля 1839 года святитель Мелетий возглавил торжество в г. Ахтырке по случаю 100-летия со дня явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Ахтырской (празднование 2 июля).

Блаженная кончина Святителя последовала в ночь на 29 февраля 1840 года. После причащения Святых Тайн, со словами «Ныне отпущаеши...», Святитель осенил себя крестным знамением и, обращаясь ко всем со словами «Простите меня»,– отошел ко Господу.

4 марта 1840 года святитель Мелетий был предан земле епископом Курским Илиодором в усыпальнице под Крестовой церковью Покровского монастыря.

С первых дней кончины Святителя верующие люди твердо уповали на предстательство святого Меле́тия пред Богом и получали благодатную помощь: исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстояний. Особую надежду возлагали верующие жители г. Харькова на святого Меле́тия в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещением святой предсказал скорое избавление города от врагов.

В 1948 году, по благослове́нию Святейшего Патриарха Алекси́я, гробница с мощами святителя Меле́тия была перенесена в Благовещенский кафедральный собор, где находится и в настоящее время, являясь духовным прибежищем и молитвенным утешением верующих людей.

Со времени утверждения в 1977 году Святейшим Патриархом Пименом и Священным Синодом службы и акафиста святителю Мелетию православные христиане обращаются к молитвенному ходатайству Святителя о благостоянии Святой Церкви, о мире и благоденствии Отечества. Память святителя Меле́тия отмечается дважды: 12 февраля (тезоименитство) и 29 февраля (28 февраля в невисокосный год – преставление).


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея февраль. - 2002. - 812 с.

Комментарии для сайта Cackle