Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃ї-й де́нь. Предпра́зднство ᲂу҆спе́нїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы:

И҆ ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка мїхе́а:

И҆ пренесе́нїе честны́хъ моще́й прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа, и҆гꙋ́мена кїевопече́рскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры предпра́зднства, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Въ кѷмва́лѣхъ возгласи́мъ, ꙳ въ пѣ́снехъ воскли́кнемъ, ꙳ пра́здникъ и҆схо́дный предпра́зднꙋюще, ꙳ и҆ надгро́бное пѣ́нїе свѣ́тлѡ возопїе́мъ: ꙳ мт҃и бо бж҃їѧ, ꙳ кївѡ́тъ же всезлаты́й гото́витсѧ ны́нѣ ꙳ ѿ землѝ къ вы̑шнимъ прейтѝ, ꙳ къ па́ки живѣ́й бжⷭ҇твеннѣй ꙳ преставлѧ́ема свѣ́тлости.

А҆пⷭ҇льскїй ли́че, ꙳ пресла́внѡ собери́сѧ ѿ конє́цъ дне́сь: ꙳ и҆́бо ѡ҆дꙋшевле́нный гра́дъ ꙳ всѣ́ми влⷣчествꙋющагѡ, ꙳ ѿ землѝ ѿхо́дитъ къ лꙋ́чшымъ сла́внѡ, ꙳ ликовствова́ти съ цр҃е́мъ сн҃омъ є҆ѧ̀: ꙳ є҆ѧ́же бжⷭ҇твенномꙋ погребе́нїю є҆диномꙋ́дреннѡ, ꙳ съ вы́шними во́инствы, ꙳ пѣ́нїе и҆схо́дное воспо́йте.

Свѧще́нныхъ сосло́вїе, ꙳ ца́рїе же и҆ кнѧ́зи, ꙳ съ дѣви́ческими чи́нми, ꙳ ны́нѣ предвари́те: ꙳ всѝ лю́дїе же стецы́тесѧ, ꙳ пѣ́снь надгро́бнꙋю возсыла́юще кꙋ́пнѡ: ꙳ и҆́бо всѣ́ми влⷣчествꙋющаѧ ꙳ хо́щетъ наꙋ́трїе дꙋ́шꙋ преда́ти въ рꙋ́цѣ сн҃ꙋ, ꙳ преставлѧ́ема къ вѣ́чнѣй ѻ҆би́тели.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка, гла́съ то́йже.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Го́рꙋ провозгласи́лъ є҆сѝ ꙳ ꙗ҆вле́ннꙋ и҆ высокꙋ̀, ꙳ сп҃сово проповѣ́данїе ꙳ на ве́рхъ ꙗ҆ви́тисѧ го́ръ, блаже́нне, ꙳ превысо́кое бг҃оразꙋ́мїе проѧвлѧ́ѧ, ꙳ на ню́же ꙗ҆зы́цы вѣ́рою стека́ющесѧ, ꙳ ᲂу҆се́рднѡ прибѣга́ютъ, ꙳ и҆ пꙋтѝ наꙋча́ютсѧ гдⷭ҇ню, ꙳ и҆ спаса́ютсѧ спасе́нїемъ вѣ́чнымъ.

Кн҃зь и҆зы́детъ, ꙳ и҆ ᲂу҆пасе́тъ лю́ди своѧ̀, ꙳ ѿ виѳлее́ма и҆зше́дъ проре́клъ є҆сѝ, ꙳ чꙋ́дный во прⷪ҇ро́цѣхъ мїхе́е, ꙳ ѧ҆зы́комъ бг҃одохнове́ннымъ, ꙳ є҆го́же вои́стиннꙋ ѿ дне́й вѣ́ка сꙋ́ть и҆схо́ди: ꙳ и҆ ны́нѣ твоѐ прорече́нїе сбы́вшеесѧ ви́дѧще, ꙳ тобо́ю глаго́лавшаго ꙳ бг҃омꙋ́дреннѡ сла́вимъ.

Прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀ бж҃їю, ꙳ прⷪ҇ро́че всече́стне, ꙳ и҆ ра́дости сподоблѧ́ѧсѧ, ꙳ и҆ сла́вꙋ зрѧ̀, ꙳ и҆ пи́щи бжⷭ҇твенныѧ наслажда́ѧсѧ, ꙳ и҆ весе́лїѧ дꙋхо́внагѡ и҆ ра́дости и҆спо́лненъ, ꙳ вѣ́рою ны́нѣ па́мѧть твою̀ соверша́ющихъ назира́й, ꙳ напа́стей и҆збавлѧ́ѧ, ꙳ непреста́нными моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Всечестно́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе, прест҃а́ѧ дв҃о чⷭ҇таѧ, а҆́гг҃лъ мно́жество на нб҃сѝ, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ на землѝ ᲂу҆блажа́емъ, ꙗ҆́кѡ мт҃и была̀ є҆сѝ творца̀ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а: того̀ молѧ́щи ѡ҆ на́съ, непреста́й, мо́лимсѧ, и҆̀же на тѧ̀ съ бг҃омъ ᲂу҆пова́нїе поло́жшихъ, бцⷣе всепѣ́таѧ, и҆ неискꙋсобра́чнаѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ѽ чꙋдесѐ но́вагѡ! ꙳ ѽ зна́менїѧ стра́ннагѡ! ꙳ ка́кѡ ме́ртвость под̾ѧ́тъ, ꙳ живоно́снаѧ ѻ҆трокови́ца, ꙳ и҆ гро́бомъ ны́нѣ покрыва́етсѧ!

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Всѧ́ко земноро́дныхъ ꙳ є҆стество̀ да ликꙋ́етъ: ꙳ се́ бо дв҃а ꙳ а҆да́мова дщѝ ꙳ къ нб҃сѝ преставлѧ́етсѧ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Прїими́ ми во ᲂу҆мѣ̀, ѻ҆́дръ дв҃ы, ꙳ ликѡ́мъ а҆пⷭ҇льскимъ благолѣ́пнѡ ѡ҆крꙋжа́ющымъ, ꙳ и҆ пою́щымъ и҆схо́дное.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. А҆нато́лїево:

Ꙗ҆́же нб҃съ вы́шшаѧ сꙋ́щи, и҆ херꙋві̑мъ сла́внѣйшаѧ, и҆ всеѧ̀ тва́ри честнѣ́йшаѧ, ꙗ҆́же премно́гїѧ ра́ди чистоты̀, присносꙋ́щнагѡ сꙋщества̀ прїѧ́телище бы́вши, въ сн҃о́внѣ рꙋ́цѣ дне́сь всест҃ꙋ́ю предае́тъ дꙋ́шꙋ: и҆ съ не́ю и҆сполнѧ́ютсѧ всѧ́чєскаѧ ра́дости, и҆ на́мъ да́рꙋетъ ве́лїю ми́лость.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Лю́дїе, пред̾игра́йте, рꙋка́ми пле́щꙋще вѣ́рнѡ, и҆ любо́вїю собери́тесѧ, дне́сь ра́дꙋющесѧ, и҆ свѣ́тлѡ восклица́юще всѝ, весе́лїемъ: бж҃їѧ бо мт҃и и҆́мать ѿ земны́хъ къ вы̑шнимъ прейтѝ сла́внѡ, ю҆́же пѣ́сньми при́снѡ ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ сла́вимъ.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Ши́ршаѧ нб҃съ ꙗ҆́вльшисѧ на землѝ, ро́ждшаѧ пло́тїю всѣ́хъ содѣ́телѧ, ны́нѣ въ са̑маѧ нб҃са̀ ѿ землѝ преставлѧ́етсѧ: пра́ведныхъ ᲂу҆́бѡ дꙋ́шы смотрѧ́юще тѧ̀, а҆́гг҃льстїи же ли́цы зрѧ́ще, ꙗ҆́кѡ цр҃и́цѣ хвалꙋ̀ досто́йнѡ всегда̀ тебѣ̀ прино́сѧтъ. тѣ́мже молѧ́щи не преста́й ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

А҆́гг҃лъ мно́жєства славосло́вѧтъ тѧ̀, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ предпра́зднствєннаѧ воспѣва́етъ тѝ, ꙗ҆́кѡ преста́виласѧ є҆сѝ ѿ землѝ къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀, бцⷣе чⷭ҇таѧ, и҆ мо́лишисѧ прилѣ́жнѡ и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ, вѣ́рою соверша́ющымъ твоѐ, дв҃о, преставле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ предпра́зднства, со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ прⷪ҇ро́ка на д҃.

Канѡ́нъ предпра́зднства.

Гла́съ є҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Конѧ̀ и҆ вса́дника въ мо́ре чермно́е, сокрꙋша́ѧй бра̑ни мы́шцею высо́кою, хрⷭ҇то́съ и҆стрѧсѐ, і҆и҃лѧ же спасѐ, побѣ́днꙋю пѣ́снь пою́ща.

Гро́бꙋ дв҃ꙋ прїе́мшꙋ пристꙋ́пимъ вѣ́рнїи, благово́нїѧ бжⷭ҇твенна прїѧ́ти тща́щесѧ, въ се́мъ бо и҆злїѧ́сѧ мѷрополо́жницы дыха́ющее благово́нїе, дꙋ́шы благоꙋха́ющее.

Взѧ́тсѧ сїѡ́нъ и҆зъ горы̀, сїѡ́нъ ѡ҆дꙋшевле́нный, и҆ почѝ во гра́дѣ геѳсїма́нїи, ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нъ, бг҃а безсме́ртнаго прїе́мши, въ нѣ́дрѣхъ нетлѣ́нныхъ почи́ти.

Трꙋбы̑ возшꙋмѣ́вше бг҃оно́сныхъ мꙋже́й воззови́те вельмѝ а҆пⷭ҇льскаѧ ᲂу҆ста̀: си̑лы, возми́те врата̀, прїими́те цр҃и́цꙋ въ лꙋ̑чшаѧ.

Сме́рть ка́кѡ под̾ѧ́тъ, живота̀ присносꙋ́щнаго ꙗ҆́вѣ ро́ждшꙋю па́че є҆стества̀, всенепоро́чнꙋю; но сїю̀ ѿри́нꙋвъ влⷣка, преста́ви тѧ̀ къ прїѧ́тїю нбⷭ҇номꙋ.

И҆́нъ канѡ́нъ прⷪ҇ро́ка.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ꙗ҆́кѡ зерца́ло вои́стиннꙋ чи́сто бж҃їе, и҆ бжⷭ҇твенныхъ сы́й, зижди́телю предстои́ши, блаже́нне. є҆го́же молѝ, ѿ бѣ́дъ спастѝ вѣ́рою пою́щыѧ тѧ̀.

Ра́зꙋма и҆спо́лненъ дꙋхо́внагѡ сы́й мїхе́е, и҆ премꙋ́дрости ѿ бг҃а, бꙋ́дꙋщихъ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ чи́стъ ᲂу҆́мъ, преизрѧ́дне.

Прⷪ҇ро́чество проповѣ́даѧ благоче́стнѡ, гдⷭ҇а ре́клъ є҆сѝ съ нб҃сѐ на землѝ ꙗ҆ви́тисѧ, блаже́нне, пишѧ̀ є҆́же къ на́мъ тогѡ̀ ꙗ҆вле́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збавлѧ́ѧ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ пе́рвѣе плѣнє́нныѧ, напослѣ́докъ дне́й пло́ти прїѧ́тїемъ, бг҃ома́ти, пре́жде вѣ̑къ познава́емый.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Водрꙋзи́вый на ничесо́мже зе́млю повелѣ́нїемъ твои́мъ, и҆ повѣ́сивый неѡдержи́мѡ тѧготѣ́ющꙋю, на недви́жимѣмъ, хрⷭ҇тѐ, ка́мени за́повѣдей твои́хъ цр҃ковь твою̀ ᲂу҆твердѝ, є҆ди́не бла́же и҆ чл҃вѣколю́бче.

Пѣ̑сни надгрѡ́бныѧ ны́нѣ возсле́мъ чи́стѣй, зижди́телѧ бг҃ороди́тельницѣ, и҆ со безпло́тными во́инствы ѻ҆́дръ живоно́сный ѻ҆крꙋжи́мъ ра́дꙋющесѧ, ꙗ҆́кѡ престо́лъ бжⷭ҇твенный ст҃ы́й.

Лежа́щꙋ и҆ просте́ртꙋ ви́дѧще, ѻ҆́чи смѣжа́щꙋ, живопода́тельный, бжⷭ҇твенный и҆ при́сный и҆сто́чникъ, прїиди́те, вѣ́рными сердцы̀ сле́зы точа́ще, прико́снемсѧ сеѧ̀ нетлѣ́нномꙋ тѣлесѝ.

Бжⷭ҇твенное и҆ благоро́дное бж҃їе жили́ще, сѣда́лище вои́стиннꙋ и҆ гра́дъ ѡ҆дꙋшевле́нъ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ вои́стиннꙋ, пода́ждь всѣ́хъ согрѣше́нїй на́шихъ па́мѧтїю твое́ю ѡ҆ставле́нїе, и҆ ѿ бѣ́дъ спасѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ѧ҆зы́къ тво́й, тро́сть бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а бы́сть, и҆́мже на́мъ бꙋ́дꙋщихъ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ сбытїѐ.

Ты̀ превѣ́чнаго, пло́ть бы́вша, показа́лъ є҆сѝ въ виѳлее́мѣ кн҃зѧ всѣ́хъ и҆ сп҃са и҆ наста́вника.

Таи́нникъ и҆звѣ́стенъ сꙋ́щихъ па́че ᲂу҆ма̀ на́мъ бы́лъ є҆сѝ, прⷪ҇ро́ческими, сла́вне прⷪ҇ро́че, просвѣще́нми ѡ҆зарѧ́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Гора̀ ꙗ҆вле́ннѣйша ты̀ была̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, на ню́же возше́дъ гдⷭ҇ь ꙗ҆ви́сѧ, къ не́йже ны́нѣ прибѣга́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Дх҃омъ, мꙋ́дре, просвѣ́щсѧ ст҃ы́мъ, проре́клъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ бꙋ́дꙋщихъ ра́зꙋмъ, ᲂу҆ѧсни́въ неꙋдобопости̑жнаѧ, ѽ мїхе́е пребога́те! и҆зы́детъ бо ѿ виѳлее́ма кн҃зь и҆ во́ждь, и҆́же ᲂу҆пасе́тъ лю́ди своѧ̀, хрⷭ҇то́съ, ты̀ проре́клъ є҆сѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ д҃. Поⷣ: Ско́рѡ предварѝ:

Дѣ̑вы ѻ҆трокови̑цы, предвоспо́йте, ма́тєри, похвали́те и҆ всѝ воспо́йте пѣ́снь происхо́днꙋю, ᲂу҆спе́нїе дв҃ы и҆ мт҃ре гдⷭ҇ни, пѣ́сньми бг҃окра́сными предсоверша́юще бжⷭ҇твеннѣ: преставлѧ́етсѧ бо сла́внѡ къ нбⷭ҇нымъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное твоѐ разꙋмѣ́въ и҆стоща́нїе прозорли́вѡ а҆ввакꙋ́мъ хрⷭ҇тѐ, со тре́петомъ вопїѧ́ше тебѣ̀: во спасе́нїе люде́й твои́хъ, спастѝ пома̑занныѧ твоѧ̑ прише́лъ є҆сѝ.

Нбⷭ҇нїи ли́цы веселѧ́тсѧ, и҆ ᲂу҆готовлѧ́ютсѧ бж҃їю чи́стꙋю мт҃рь прїѧ́ти, цр҃и́цꙋ всѣ́ми тва́рьми благоче́стнѡ гдⷭ҇ствꙋющꙋю.

Да ᲂу҆клонѧ́тсѧ воздꙋ́шнїи дꙋ́си, да ѿстꙋ́питъ же са́мый мїроде́ржецъ, да па́даетъ посра́мленъ, ви́дѧ возноша́емꙋ бж҃їю мт҃рь.

Не ктомꙋ̀ ѻ҆бра́знѡ въ гада́нїихъ, свѧщє́нники ковче́гъ завѣ́та носи́мь є҆́сть: ст҃ы́ми же а҆пⷭ҇лы вои́стиннꙋ бж҃їѧ мт҃и носи́ма є҆́сть.

Оу҆снꙋ́вши въ бжⷭ҇твенное поко́ище, почи́ла є҆сѝ въ жи́зненныхъ сокро́вищахъ неминꙋ́ющихъ, голꙋби́це соломѡ́нѧ, добра́ же и҆ красна̀ и҆ всечестна̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Сїѧ́ньми свы́ше бж҃е́ственнагѡ дохнове́нїѧ ѡ҆зарѧ́емь, бꙋ̑дꙋщаѧ возвѣсти́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ настоѧ̑щаѧ зрѧ̀, достосла́вне.

Ѿ сїѡ́на и҆зы́де зако́нъ, ꙗ҆́коже проре́клъ є҆сѝ, бг҃облаже́нне, и҆ протечѐ концы̀, гдⷭ҇не сло́во проповѣ́дꙋѧ.

Гдⷭ҇ствовати ꙗ҆ви́сѧ въ домꙋ̀ і҆а́кѡвли всѣ́хъ гдⷭ҇ь и҆ въ сла́вѣ и҆́мене ꙗ҆́кѡ па́стырь ᲂу҆паса́етъ, всеблаже́нне, лю́ди своѧ̑.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃дово ѿро́дїе, мт҃и бж҃їѧ и҆ зижди́телѧ вѣ́рꙋема бы́сть: пло́ть ᲂу҆́бѡ сего̀ бы́вша ѿ неѧ̀, несказа́ннѡ породѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, и҆ тебѣ̀ зовꙋ̀: дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ ѡ҆мраче́ннꙋю, хрⷭ҇тѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ благоꙋтро́бенъ.

Чи́стое дх҃а прест҃а́гѡ бжⷭ҇твенное селе́нїе, на сїна́йстѣй горѣ̀ бы́въ дохнꙋ̀, и҆ всю̀ тва́рь па́че є҆стества̀ просвѣтѝ.

Всегѡ̀ бж҃ества̀ была̀ є҆сѝ жили́ще: тѣ́мже тѧ̀ бжⷭ҇тво̀ всю̀, мт҃и, до конца̀ преста́ви ѿ землѝ, бг҃ороди́тельнице, къ нб҃сѝ прехо́днꙋ.

І҆и҃съ пребжⷭ҇твенный сла́вы гдⷭ҇ь, ѿ твоегѡ̀ чре́ва рожде́йсѧ за милосе́рдїе, са́мъ тѧ̀ преста́ви ѿ землѝ, бг҃ома́ти, съ дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Возлюби́лъ є҆сѝ въ слѣ́дъ гдⷭ҇а ходи́ти, гото́въ бы́въ въ пꙋте́хъ є҆гѡ̀, премꙋ́дре.

Разꙋмѣ́лъ є҆сѝ хотѧ́щее бы́ти спасе́нїе всѣ̑мъ ꙗ҆зы́кѡмъ ѿ і҆ꙋдє́й, чꙋ́дне.

Благода́ть зрѧ̀, проповѣ́далъ є҆сѝ, бг҃оѧвле́нне: къ не́йже прибѣга́ютъ ꙗ҆зы̑къ стада̀, и҆ спаса́ютсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Мѣ́сто гдⷭ҇не ты̀ была̀ є҆сѝ, бг҃ома́ти: ѿ неѧ́же и҆зы́де, мі́ръ ѿ ле́сти и҆збавлѧ́ѧй.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Неи́стовствꙋющеесѧ бꙋ́рею дꙋшетлѣ́нною, влⷣко хрⷭ҇тѐ, страсте́й мо́ре ᲂу҆кротѝ, и҆ ѿ тлѝ возведи́ мѧ, ꙗ҆́кѡ благоꙋтро́бенъ.

Со а҆́гг҃лы теце́мъ, со а҆рха́гг҃лы же и҆ властьмѝ, и҆ нача̑лы и҆ престѡ́лы, и҆ си́лами въ сїѡ́нъ, вели́кое чꙋ́до ᲂу҆́зримъ.

Ꙗ҆́же живота̀ роди́тельница, ка́кѡ под̾ѧ́тъ сме́рть тлѣ́ннꙋ ᲂу҆бѣжа́вши всѧ́кїѧ тлѝ; но вои́стиннꙋ твоѧ̑ па́че є҆стества̀, чⷭ҇таѧ дв҃о, та̑инства.

Сїѡ́нѧне є҆ли́цы свѣщы̀ возжжи́те, свѣ́томъ ѡ҆бложе́ннꙋю, прїиди́те, ᲂу҆срѧ́щемъ въ геѳсїма́нїи, и҆ сїю̀ пѣ́сньми прово́димъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, многоми́лостиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Зако́нѡмъ повинꙋ́ѧсѧ бж҃їимъ, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ всѧ̑ престꙋпа́ющыѧ, хранѧ̀ зако́нъ, пресла́вне.

Мїхе́е бжⷭ҇твенный, и҆ честны́й дх҃а ѻ҆рга́нъ, мольба́ми твои́ми ѿ бѣ́дъ вѣ̑рныѧ сохранѝ.

Бг҃оро́диченъ:

І҆ꙋ́довъ ты̀ до́мъ свѣ́телъ, дв҃о, сотвори́ла є҆сѝ, возсїѧ́вшаго ѿ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ чре́ва ꙗ҆́вльши.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Въ сла́внѣй па́мѧти твое́й вселе́ннаѧ невеще́ственнымъ дх҃омъ и҆спещре́на, ᲂу҆́мнѡ съ весе́лїемъ зове́тъ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ похвало̀.

І҆́косъ:

И҆́же на ѻ҆́блацѣхъ свѣ́тлѡ, ѿ всѣ́хъ конє́цъ собра́вый своѧ̑ бжⷭ҇твєнныѧ а҆пⷭ҇лы, къ тѣ́лꙋ твоемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, показа́ тѧ всѣ̑мъ бцⷣꙋ, и҆ стра́шенъ черто́гъ преꙋкра́шенъ, бг҃ъ и҆ сн҃ъ тво́й бы́въ, взе́мъ дꙋ́шꙋ твою̀ на рꙋ́кꙋ пречи́стꙋю, положи́лъ є҆́сть въ раѝ: та́мѡ бо живо́тное є҆́сть дре́во, ѿ негѡ́же ꙗ҆́дше ме́ртвеннїи, безсме́ртїе ѡ҆брѣто́ша тобо́ю. тѣ́мже и҆ вопїе́мъ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ похвало̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Превозноси́мый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь, пла́мень ᲂу҆гасѝ, ѻ҆́троки ѡ҆росѝ, согла́снѡ пою́щыѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Свѧще́нничестїи собо́ри, люде́й составлє́нїѧ, ѻ҆трокови̑цы всѧ̑, дѣ̑вы ликꙋ́юще воспо́йте, дв҃ы преставле́нїе бжⷭ҇твенное.

Зако́на и҆ благода́ти лꙋ́чшїи, бг҃ороди́тельницы ᲂу҆спе́нїе хвали́те пою́ще, согла́снѡ воспѣва́юще: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ сїѡ́нъ пречⷭ҇таѧ преставлѧ́етсѧ дне́сь, ст҃ы́хъ во ст҃а̑ѧ, гора̀ ст҃а́ѧ и҆ вели́каѧ, є҆́йже вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, пренепоро́чнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Потре́бенъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ влⷣцѣ всѣ́хъ, и҆ до́блѣйшїй, сꙋровство̀ владꙋ́щихъ ѡ҆блича́ѧ и҆ ᲂу҆чѧ̀, и҆ вопїѧ̀, достосла́вне: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Блиста́ѧ лꙋча́ми житїѧ̀ бжⷭ҇твеннагѡ, и҆ чистѣ́йшїй прⷪ҇ро́къ показа́лсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твеннагѡ ꙗ҆вле́нїѧ, воспѣва́ѧ, бл҃же́нне: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Равнодѣ́теленъ ро́ждшемꙋ, равноси́льное сло́во, соприсносꙋ́щное, во ᲂу҆тро́бѣ дв҃ы ѻ҆́ч҃имъ благоволе́нїемъ зи́ждетсѧ ꙗ҆́кѡ человѣ́къ, ѻ҆тцє́въ бг҃ъ бл҃гослове́нный.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Тебѣ̀ вседѣ́телю, въ пещѝ ѻ҆́троцы всемі́рный ли́къ спле́тше, поѧ́хꙋ: дѣла̀ всѧ̑каѧ, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Цр҃и́це всѣ́хъ же́нъ дв҃о, мольбꙋ̀ принесѝ хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆ соверша́ющихъ любо́вїю па́мѧть твою̀ сїю̀, и҆ превозносѧ́щихъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ свѣтови́дно ѡ҆свѧще́нное добро́тою бж҃ества̀, лицѐ твоѐ, пренепоро́чнаѧ, сла́вою сїѧ́ющее бжⷭ҇твеннагѡ дѣ́вства, преꙋкраше́ннагѡ во всѧ̑ вѣ́ки. (с. 270)

Глаго́лати не могꙋ̀, и҆зꙋмѣва́юсѧ и҆ трепе́щꙋ, и҆ весьма̀ соскꙋ́товаюсѧ, твоѧ̑ превели̑каѧ: но любо́вь, дв҃о, зрѧ́щи, бжⷭ҇твенными возмздѝ дарова̑нїи непреста́ннѡ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ согласꙋ́ющымъ, и҆ лю́демъ безчи́слєннымъ покланѧ́ющымсѧ ѻ҆́бразꙋ въ деи́рѣ, трѝ ѻ҆́троцы не повинꙋ́вшесѧ, гдⷭ҇а воспѣва́хꙋ и҆ славосло́вѧхꙋ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѿ нача́ла сы́й вѣ́ка, бж҃їе сло́во ꙗ҆ви́сѧ, и҆збавлѧ́ѧ сꙋ́щыѧ ѿ а҆да́ма, ꙗ҆́коже мїхе́й проречѐ: гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Мы́сленнѡ наꙋча́емь вопїѧ́лъ є҆сѝ: воли́тель ми́лости влⷣка, ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ ка́ѧсѧ ѡ҆ непра́вдахъ, вѣ́рою пою́щихъ, и҆ превозносѧ́щихъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже свѣтла̀ мо́лнїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бж҃їю зарю̀ прїе́мъ, и҆ ꙗ҆́кѡ зерца́ло чи́сто бы́въ, мїхе́е, гдⷭ҇а по́йте, вопїѧ̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пко ᲂу҆тѣше́нїе, дв҃о, є҆́же ѿ тебє̀ рожде́ннагѡ и҆мꙋ́ще, держи́мъ а҆пⷭ҇льски честно́е и҆сповѣ́данїе, гдⷭ҇а пою́ще, и҆ превозносѧ́ще є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

И҆са́їе, ликꙋ́й, дв҃а и҆мѣ̀ во чре́вѣ, и҆ родѝ сн҃а є҆мманꙋ́ила, бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка, восто́къ и҆́мѧ є҆мꙋ̀: є҆го́же велича́юще, дв҃ꙋ ᲂу҆блажа́емъ.

Бла́гоже, бла́гоже ты̀ ᲂу҆кра́шена невѣ́сто, бг҃ома́ти дв҃о: ѡ҆ тебѣ́ бо поползнове́нїе и҆спра́висѧ а҆да́мово, и҆ є҆́ѵино побѣжде́нїе всегꙋби́тельное. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ пѣ́сньми непреста́ннѡ велича́емъ.

Сла́вꙋ по достоѧ́нїю тебѣ̀ бг҃ъ подава́етъ, ꙗ҆́кѡ влⷣка тво́й, дв҃о: мы́ же что̀ тебѣ̀ принесе́мъ хꙋді́и; но прїимѝ то́чїю ᲂу҆се́рдїе, и҆ тѧ̀ любо́вїю чтꙋ́щихъ ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ, сохранѧ́й.

Ꙗ҆́коже вы́шнїй соше́дъ про́йде и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю, дв҃о, на́съ посѣти́лъ є҆́сть, и҆зъ тебє̀, бг҃оневѣ́сто: подо́бѧщисѧ є҆мꙋ̀, посѣтѝ ѿ нбⷭ҇ныхъ чертѡ́гъ пѣвцы̀ твоѧ̑, па́мѧтїю твое́ю.

Побѣ́дꙋ правосла́вномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ пода́ждь, ᲂу҆се́рднѡ и҆мꙋ́щемꙋ честно́е твоѐ погребе́нїе, во ᲂу҆твержде́нїе при́сное, и҆ почита́ющемꙋ па́че па́мѧть твою̀, бг҃ома́ти, врагѝ покорѧ́ющи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Оу҆мꙋ̀ нетлѣ́нномꙋ и҆ чистѣ́йшемꙋ, лꙋча́ми благоче́стїѧ сїѧ́ѧ, ѡ҆ мі́рѣ молѧ́сѧ, при́снѡ предстои́ши.

Наста̀ свѣтоно́снаѧ па́мѧть твоѧ̀, прⷪ҇ро́че, прⷪ҇ро́ческими дарова̑нїи и҆спо́лнена, и҆ рѣ́ки покаѧ́нїѧ и҆сточа́ющи.

Сп҃са мі́рови прише́дша по твоемꙋ̀ прорече́нїю, ѡ҆божа́емь па́че ᲂу҆ма̀, весе́лїѧ, бл҃же́нне, наслажда́ешисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ превы́шши и҆ чистѣ́йши, сквє́рны дꙋшѝ моеѧ̀ ѡ҆чи́сти, ꙗ҆́кѡ бг҃а заче́нши пребл҃га́го.

Свѣти́ленъ предпра́зднства. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

А҆́гг҃ли и҆ па́стыри поѧ́хꙋ ржⷭ҇тво̀ твоѐ пе́рвѣе, и҆ ны́нѣ а҆́гг҃льстїи чи́ни, и҆ а҆пⷭ҇льскїй ли́къ, и҆ всѧ́къ ꙗ҆зы́къ, дв҃о, ᲂу҆спе́нїе твоѐ пою́тъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Твоегѡ̀ честна́гѡ ᲂу҆спе́нїѧ па́мѧть пресвѣ́тлꙋю торжествꙋ́юще, любо́вїю воспѣва́емъ, бцⷣе: ты́ же, ꙗ҆́кѡ мт҃и пречⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ ѿходѧ́щи въ сла́вѣ твое́й и҆ гдⷭ҇ꙋ, ѡ҆ хрⷭ҇тїа́нѣхъ молѝ, вѣ́рою тѧ̀ воспѣва́ющихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Глаго́лѡмъ бжⷭ҇твеннагѡ гаврїи́ла послѣ́дꙋюще, ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ зове́мъ, чⷭ҇таѧ: ты̀ ᲂу҆́бѡ, прест҃а́ѧ и҆ мт҃и гдⷭ҇нѧ, къ семꙋ̀ преста́вльшисѧ, помина́й ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Сті́хъ: Воскреснѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Неизмѣ́рнаѧ премꙋ́дрость бж҃їѧ хра́мъ себѣ̀ па́че ᲂу҆ма̀, бцⷣе, созда̀, и҆зъ тебє̀ дх҃омъ ст҃ы́мъ, и҆ ны́нѣ тѧ̀ къ невеще́ствєннымъ селе́нїємъ преста́ви, всепѣ́таѧ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Ра́бъ ны́нѣ прихождꙋ̀ къ тебѣ̀ мт҃ри всѣ́хъ бг҃а, ѿ всѧ́кихъ и҆зба́витисѧ напа́стей молѧ́сѧ. но, ѽ бг҃ороди́тельнице! црⷭ҇твꙋющи съ сн҃омъ твои́мъ, хрⷭ҇тїа́нскїй ро́дъ сохранѧ́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ г҃. Ге́рманово:

Прїиди́те, всѝ концы̀ земні́и, честно́е преставле́нїе бг҃ома́тере восхва́лимъ: въ рꙋ́цѣ бо сн҃а дꙋ́шꙋ непоро́чнꙋю положѝ. тѣ́мже ст҃ы́мъ ᲂу҆спе́нїемъ є҆ѧ̀ мі́ръ ѡ҆животвори́всѧ, во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, со безпло́тными и҆ а҆пⷭ҇лы пра́зднꙋетъ свѣ́тлѡ.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. По вхо́дѣ тропа́рь пре́жде хра́ма хрⷭ҇то́ва, и҆ предпра́зднства, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ.

Сла́ва, конда́къ хра́ма ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

А҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство ᲂу҆спе́нїѧ бцⷣы въ недѣ́лю: И҆ пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ предпра́зднства съ воскрⷭ҇ною, и҆ прⷪ҇ро́ческою слꙋ́жбою, ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ, и҆ на лїтꙋргі́и, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ на предпра́зднство преѡбраже́нїѧ хрⷭ҇то́ва. То́чїю на ᲂу҆́трени катава́сїа: Преꙋкраше́ннаѧ: По вхо́дѣ глаго́лемъ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ предпра́зднства, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ, и҆лѝ ст҃ы́ѧ. Та́же конда́къ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ, и҆лѝ ст҃ы́ѧ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

Слꙋ́жба пренесе́нїю честны́хъ моще́й прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа, и҆гꙋ́мена кїевопече́рскагѡ.

На вече́рни пое́мъ Блаже́нъ мꙋ́жъ а҃ а҆нтїфѡ́нъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃. Предпра́зднства г҃, ли́стъ р҃л. И҆ прпⷣбнагѡ г҃, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Є҆гда̀ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ ꙳ по́двигъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ свѣ́томъ ѡ҆сїѧ́лсѧ є҆сѝ ꙳ ѿ нб҃съ неви́димѡ, прпⷣбне, ꙳ тогда̀ лꙋка̑вымъ дꙋхѡ́мъ прогони́тель ꙗ҆ви́сѧ: ꙳ бг҃омъ по́сланное же тебѣ̀ зла́то прїе́мь, ꙳ ми́лостыни ще́дрый бы́лъ є҆сѝ пода́тель тре́бꙋющымъ: ꙳ пра̑здныѧ сосꙋ́ды жи́тницы напои́лъ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆би̑димымъ и҆зба́витель гото́вѣйшїй, ꙳ и҆ проповѣ́дникъ вѣ́ры хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ꙳ є҆го́же молѝ ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Зарю̀ вели́кꙋю ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ ꙗ҆́вѣ а҆́гг҃льскꙋю свѣ́тлость ꙳ ᲂу҆разꙋмѣ́въ бы́ти, ꙳ ꙗ҆вле́нїе честны́хъ твои́хъ моще́й, ꙳ въ стра́сѣ и҆ ра́дости притечѐ ско́рѡ ꙳ досточꙋ́дный стефа́нъ, ꙳ пребыва́ѧ и҆здале́ча зрѧ̀: ꙳ и҆ ви́дѣ твоѧ̑ соста́вы цѣ́лы, ꙳ и҆ нетлѣ́нны пребы́вшыѧ, ꙳ прославлѧ́ющꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙳ є҆го́же молѝ ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Є҆гда̀ прїидо́ша въ пеще́рꙋ твою̀. преподо́бне, ꙳ хотѧ́щїи пренестѝ тѣ́ло твоѐ, ꙳ тогда̀ гро́бъ ѿкры́вше ра́дꙋющесѧ, ꙳ ви́дѣша лежа́щыѧ твоѧ̑ мо́щи свѧтолѣ́пнѡ, ꙳ соста́вы всѧ̑ цѣ́лы, ꙳ и҆ тлѣ́нїю неприча́стны, ꙳ и҆ главны́ѧ власы̀ присо́хша къ главѣ̀, ꙳ лице́ же свѣ́тлостно, ꙳ ѻ҆́чи и҆ ᲂу҆стнѣ̀ бг҃ослѡ́вныѧ соединє́ны, ꙳ прославлѧ́ющꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ. (с. 274)

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Приспѣ̀ дне́сь пра́здникъ пренесе́нїѧ честны́хъ твои́хъ моще́й, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е на́шъ ѳеодо́сїе, созыва́ющи всѣ́хъ вѣ́рнѡ торжествова́ти, въ па́мѧть твою̀ глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а жили́ще всеѡсвѧще́нное, и҆ сто́лпе благоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́же бг҃омъ да́нный тебѣ̀ тала́нтъ ᲂу҆мно́живый, прпⷣбнымъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, мі́рꙋ свѣти́льниче всесвѣ́тлый, и҆ на́ше ᲂу҆тѣше́нїе. и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇то́вꙋ прⷭ҇то́лꙋ, молѝ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кагѡ гнѣ́ва и҆ ско́рби, и҆ бꙋ́дꙋщꙋю сла́вꙋ полꙋчи́ти, вѣ́рнѡ пра́зднꙋющымъ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства: Всечестно́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе: Ли́стъ р҃л на ѡ҆боро́тѣ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃. Ли́стъ н҃а на ѡ҆боро́тѣ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры предпра́зднства. Ли́стъ рл҃а.

Сла́ва, прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жєства, наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ ѳеодо́сїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. бл҃же́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́вый си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ првⷣныхъ, съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Гла́съ в҃: Ꙗ҆́же нб҃съ вы́шшаѧ сꙋ́щи: Ли́стъ рг҃ї.

Тропа́рь прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃:

Правосла́вїѧ наста́вниче, бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆чи́телю и҆ чистоты̀ вселе́нныѧ свѣти́льниче, а҆рхїере́євъ бг҃одꙋхнове́нное ᲂу҆добре́нїе, ѳеодо́сїе премꙋ́дре, ᲂу҆че́ньми твои́ми всѧ̑ просвѣти́лъ є҆сѝ, цѣвни́це дх҃о́внаѧ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Лю́дїе, пред̾игра́йте, рꙋка́ми: Ли́стъ рл҃а.

На ᲂу҆́трени, тропа́рь предпра́зднства и҆ ст҃а́гѡ.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃: Поⷣ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Гро́бъ, и҆дѣ́же положе́нъ бы́лъ є҆сѝ въ це́ркви твое́й, прпⷣбне, благоꙋха́нїе и҆спꙋща́етъ приходѧ́щымъ вѣ́рою, и҆ па́мѧть твоѧ̀ весели́тъ сердца̀ вѣ́рныхъ: тѣ́мъ влⷣцѣ предстоѧ̀, ѻ҆́ч҃е, помина́й на́съ вѣ́рою творѧ́щихъ па́мѧть твою̀, свѣтоно́снꙋю и҆ всеѡсвѧще́ннꙋю.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Всѣ́хъ творца̀, бг҃а же и҆ содѣ́телѧ, всенепоро́чнаѧ чⷭ҇таѧ, дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ въ ложесна́хъ зачала̀ є҆сѝ, є҆го́же сла́вѧще, тѧ̀ воспѣва́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ пала́тꙋ цр҃ѧ̀ всѣ́хъ, и҆ мі́ра застꙋпле́нїе.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

Ра́дꙋетсѧ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва, ꙗ҆́кѡ на свѣ́щникъ свѧще́нный взира́ющи: и҆ свѣти́льника свѣтоно́сна, и҆ бжⷭ҇твенное сокро́вище, ра́кꙋ моще́й твои́хъ и҆мꙋ́щи, всѧ̑ созыва́етъ въ па́мѧть твою̀ сла́вити гдⷭ҇а, є҆го́же молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ д҃. Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ: Ши́ршаѧ нб҃съ ꙗ҆́вльшисѧ: Ли́стъ рл҃а.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Дне́сь а҆́гг҃льскаѧ ꙗ҆влє́нїѧ ви̑дѣна бы́ша, прпⷣбне, во ѡ҆брѣ́тенїи моще́й твои́хъ: ꙗ҆влѧ́хꙋбосѧ всѣ̑мъ ꙗ҆́кѡ столпѝ ѻ҆́гненнїи, и҆ ꙗ҆́кѡ дꙋги̑ свѣтоза̑рны стоѧ́ще надъ пеще́рою, и҆ ѿтꙋ́дꙋ прїидо́ша на ве́рхъ ст҃ы́ѧ це́ркве, на мѣ́сто гро́ба твоегѡ̀, ᲂу҆гото́ваннагѡ на положе́нїе тѣ́ла ст҃а́гѡ твоегѡ̀, пребл҃же́нне ѳеодо́сїе, гдⷭ҇ꙋ вельмѝ тѧ̀ прославлѧ́ющꙋ. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ є҃: Поⷣ: Собезнача́льное сло́во: А҆́гг҃лъ мно́жєства славосло́вѧтъ: Ли́стъ рл҃а.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃. Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе прпⷣбнагѡ:

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ. дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на ѕ҃. Ли́стъ рл҃а на ѡ҆б:

И҆ прпⷣбнагѡ ѳеодо́сїа, на и҃.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Пренесе́нїѧ твоегѡ̀ честнꙋ́ю восхвалѧ́ющꙋ мѝ, ѻ҆́ч҃е пребл҃же́нне, па́мѧть, съ нб҃сѐ просвѣще́нїе пода́ти мнѣ̀ молѝ, ѳеодо́сїе, и҆ дꙋшетлѣ́нныхъ прегрѣше́нїй проще́нїе.

Послѣ́довати восхотѣ́въ гдⷭ҇ꙋ, блаже́нне, ко прпⷣбномꙋ а҆нтѡ́нїю прише́лъ є҆сѝ: съ ни́мже въ пеще́рѣ затвори́всѧ мі́ра кромѣ̀, бг҃ꙋ не ѿлꙋче́нъ пребы́лъ є҆сѝ.

Поревнова́въ вели́комꙋ ѳеодо́сїю, ѻ҆́бщагѡ житїѧ̀ нача́льникꙋ, нра́вомъ и҆ житїе́мъ, прпⷣбне, тогѡ̀ послѣ́дꙋѧ по́двигѡмъ и҆ трꙋдѡ́мъ, влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ благоꙋгоди́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆свѧтѝ, влⷣчце, ѡ҆скверне́нное се́рдце моѐ, ꙗ҆́же прест҃о́е сло́во ро́ждшаѧ, сꙋ́щи всѣ́хъ ст҃ѣ́йшаѧ вы́шнихъ си́лъ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Катава́сїа: Преꙋкраше́ннаѧ:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ, вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Свѣ́тъ немерца́ющїй возсїѧ̀ тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ првⷣникꙋ, є҆го́же ѿ ю҆́ности пра́вымъ се́рдцемъ взыска́лъ є҆сѝ, ѳеодо́сїе: сегѡ̀ ра́ди во свѣ́тѣ непристꙋ́пномъ вѣ́чнѡ весели́шисѧ.

Собра́сѧ тогда̀ мно́жество и҆́ночествꙋющихъ съ наста́вникомъ, є҆́же пренестѝ мо́щи прпⷣбнагѡ ѳеодо́сїа: съ ни́ми и҆ мы̀ дне́сь въ па́мѧть пренесе́нїѧ є҆гѡ̀ дꙋхо́внѡ пра́зднꙋемъ.

Многолѣ́тное поще́нїе, ꙗ҆́кѡ въ чꙋжде́мъ тѣлесѝ, страда́льчески преше́дъ, ко гдⷭ҇ꙋ взы́де, насыща́тисѧ пи́щи нетлѣ́нныѧ со всѣ́ми ст҃ы́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Кропле́нїемъ ми́лости твоеѧ̀, дв҃о, ᲂу҆́глїе погасѝ мои́хъ страсте́й бг҃ора́дованнаѧ, и҆ ᲂу҆га́сшїй возжзѝ свѣти́льникъ се́рдца моегѡ̀, златы́й свѣ́щниче, всенепоро́чнаѧ.

Сѣда́ленъ прпⷣбнагѡ, гла́съ д҃: Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Па́мѧть боѧ́щихсѧ бг҃а, весели́тъ вѣ́рныхъ: прїиди́те ᲂу҆́бѡ и҆ мы̀ въ па́мѧть пренесе́нїѧ преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа, воспое́мъ бг҃а, сего̀ просла́вльшаго.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ г҃. Поⷣ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Предпра́зднствєннаѧ преставле́нїѧ торжествꙋ́юще бг҃ома́тере, ра́дꙋющесѧ, свѣ́тлѡ къ не́й, воззове́мъ: ра́дꙋйсѧ, взе́млющаѧсѧ ѿ землѝ къ нб҃сѝ: ра́дꙋйсѧ всѧ̑ концы̀ твои́мъ ᲂу҆спе́нїемъ ѡ҆живи́вшаѧ. тѣ́мже ны́нѣ преходѧ́щи, воспомина́й мі́ръ, ѡ҆бра́дованнаѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Оу҆мертви́въ плотско́е мꙋдрова́нїе, страсте́й мо́ре мѧте́жное и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ, є҆ди́ною наде́ждою вѣ́чныхъ бла̑гъ ᲂу҆крѣпи́всѧ, ꙗ҆̀же ны́нѣ прїѧ́лъ є҆сѝ, преподо́бне, и҆звѣ́стнѡ.

Нѣ́сть лѣ́по ѻ҆вца́мъ, своегѡ̀ лишє́ннымъ бы́ти па́стырѧ, ни па́стырю та́кожде своѧ̑ ѻ҆́вцы ѡ҆ставлѧ́ти, твоѝ ᲂу҆ченицы̀ собра́вшесѧ глаго́лахꙋ, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе.

Не добро̀ є҆́сть пребыва́ти ᲂу҆чи́телю на́шемꙋ внѣ̀ ѻ҆би́тели и҆ це́ркве своеѧ̀, ю҆́же са́мъ ѡ҆снова́лъ є҆́сть, твоѝ ᲂу҆ченицы̀ глаго́лахꙋ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне.

Бг҃оро́диченъ:

Смире́нное, є҆ди́на чⷭ҇таѧ, и҆ прокаже́нное се́рдце моѐ: нечи́стыми страсте́й наведє́нїи, ꙗ҆́кѡ вра́чь и҆сцѣлѝ, и҆ рꙋкѝ бѣсо́вскїѧ и҆схи́ти.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Просвѣти́сѧ дне́сь пресла́внѡ хра́мъ бг҃ома́тере, прїе́мши своего̀ слꙋжи́телѧ прпⷣбнаго, сїѧ́юща свѣтови́днѡ, и҆ лꙋчы̀ и҆сцѣле́нїй и҆спꙋща́юща всѣ̑мъ неѡскꙋ́днѡ, съ вѣ́рою къ немꙋ̀ приходѧ́щымъ.

Благо́е совѣща́нїе ва́ше, ѽ бг҃облаже́ннїи ѻ҆тцы̀! кра́сное совокꙋпле́нїе, по́стническїй собо́ре: ꙗ҆́кѡ потща́стесѧ пренестѝ ва́шего па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, свѣтоза́рнаго свѣти́льника, бо́драго ᲂу҆ма̀.

Мѣ́сто, и҆дѣ́же положены̀, бы́ша честны̑ѧ мѡ́щи твоѧ̑, прпⷣбне, прокопа́вше, є҆гда̀ ѡ҆брѣто́ша, а҆́бїе наслади́шасѧ благоꙋха́нїѧ дх҃а ст҃а́гѡ, ѻ҆би́льнымъ и҆сцѣле́нїемъ всѣ́хъ сердца̀ веселѧ́щагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣснопою́щи тѧ̀, всепѣ́таѧ, сла́влю вели̑чїѧ твоѧ̑. тѣ́мже нечи́стыхъ мѧ̀ страсте́й и҆зба́ви и҆ вѣ́чныѧ сла́вы сподо́би.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Прїиди́те вѣ́рнїи, пѣ̑сни дꙋхѡ́вныѧ приносѧ́ще, ѳеодо́сїа любо́вїю ᲂу҆блажи́мъ, и҆ по до́лгꙋ воспое́мъ, па́мѧть пренесе́нїѧ є҆гѡ̀ свѣ́тлѡ пра́зднꙋюще.

Воспое́мъ свѣ́тлаго, и҆зрѧ́днаго въ чꙋдесѣ́хъ, вели́каго въ добродѣ́телехъ, до́блѧго житїе́мъ, сла́внаго ᲂу҆го́дника хрⷭ҇то́ва и҆ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы, блаже́ннаго ѳеодо́сїа.

На нб҃сѣ́хъ ны́нѣ ликовствꙋ́ѧ со а҆́гг҃льскими вѡ́инствы ра́достнѡ, ѻ҆́ч҃е пребога́те ѳеодо́сїе, благода́ть и҆ спасе́нїе дарова́ти моли́сѧ, любо́вїю пою́щымъ тѧ̀.

Оу҆ма̀ моегѡ̀ ᲂу҆врачꙋ́й сокрꙋше́нїе, всенепоро́чнаѧ, и҆сцѣлѝ стра̑сти дꙋшѝ моеѧ̀, и҆ ᲂу҆ны́нїѧ тмꙋ̀ потребѝ: ꙗ҆́кѡ да во хвале́нїи тѧ̀ пою̀ приснобл҃же́ннꙋю, бцⷣе всепѣ́таѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Наслѣ́дникъ ѻ҆тцє́въ бы́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, тѣ́хъ послѣ́дꙋѧ житїю̀ и҆ ᲂу҆че́нїю, ѻ҆бы́чаю и҆ воздержа́нїю, моли́твѣ же и҆ предстоѧ́нїю: съ ни́миже, и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, проще́нїе согрѣше́нїй и҆ спасе́нїе и҆спросѝ вопїю́щымъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе.

І҆́косъ:

А҆́гг҃льски пожи́въ на землѝ, прпⷣбне, а҆́гг҃лѡвъ похвалы̀ на нб҃сѝ сподо́билсѧ є҆сѝ. ка́кѡ ᲂу҆́бѡ воспою̀ твоѐ пресвѣ́тлое житїѐ и҆ премнѡ́гїѧ твоѧ̑ добродѣ́тєли, зна́мєнїѧ же и҆ чꙋдеса̀, и҆́миже всѧ̑ просвѣща́еши ꙗ҆́кѡ сл҃нце; тѣ́мже вопїю̀ тебѣ̀ такова̑ѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ младе́нства хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довавый: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ земна̑ѧ ᲂу҆ме́ты вмѣни́вый: ра́дꙋйсѧ, прило́ги страсте́й ᲂу҆мертви́вый: ра́дꙋйсѧ ѡ҆бличи́вый нача̑ла тмы̀ и҆ вла̑сти: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇ныхъ взыска́вый па́че земны́хъ: ра́дꙋйсѧ, вожделѣ́вый премꙋ́дрости бж҃їѧ: ра́дꙋйсѧ, сподо́бивыйсѧ зрѣ́ти непостижи́маго: ра́дꙋйсѧ, трⷪ҇цы прест҃ы́ѧ проповѣ́дниче: ра́дꙋйсѧ, бцⷣы слꙋжи́телю: ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ сла́во и҆ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже и҆збавлѧ́емсѧ ѿ вре́да вра́жїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ не́мже спаса́емсѧ всѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ ѳеодо́сїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Мі́ра попече́нїе ѿри́нꙋвъ, и҆ сла́вꙋ є҆гѡ̀ нивочто́же вмѣни́въ, сла́вы бꙋ́дꙋщїѧ взыска́лъ є҆сѝ молча́нїемъ возлюби́въ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́ти на землѝ: тѣ́мъ то́й тѧ̀ просла́ви, преподо́бне, на нб҃сѣ́хъ.

Плотскі̑ѧ стра̑сти ѿ ю҆́ности возненави́дѣвъ, и҆ сꙋ́етнꙋю красотꙋ̀ попра́въ, поще́нїемъ къ бг҃ꙋ превозвы́силсѧ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы предстоѧ̀ гдⷭ҇еви, молѝ ѡ҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

Ꙗ҆влѧ́ешисѧ, преподо́бне, сокрꙋше́нномꙋ хꙋлы̀ ра́ди васі́лїю, возвѣща́ѧ є҆мꙋ̀, коли́кїѧ сла́вы лиши́сѧ: є҆го́же на свою̀ ра́кꙋ положи́ти повелѣ́въ, сего̀ въ то́мъ часѣ̀ и҆сцѣли́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство мѝ бꙋ́ди, пречⷭ҇таѧ, къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀, ѡ҆ставле́нїе лю́тыхъ долгѡ́въ, и҆ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ бжⷭ҇твенный вхо́дъ, и҆ пи́щи воспрїѧ́тїе, и҆ свѣ́та прича́стїе мнѣ̀ подаю́щи.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀ и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Дꙋше́ю живы́й въ вы́шнихъ, въ землѝ и҆́щꙋщымъ (с. 281) ꙗ҆влѧ́еши честны̑ѧ твоѧ̑ мѡ́щи, ꙗ҆̀же ви́дѣвше цѣ̑лы и҆ не тлѣ̑нны, и҆ благоꙋха́нїе и҆спꙋща́ющыѧ, возра́довашасѧ дꙋ́хомъ, глаго́люще: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Подо́бно є҆́сть на́мъ, всегда̀ ѻ҆чи́ма на́шима ви́дѣти честнꙋ́ю ра́кꙋ ѻ҆ц҃а̀ на́шего ѳеодо́сїа, и҆ досто́йное поклоне́нїе всегда̀ томꙋ̀ приноси́ти, преносѧ́щїи честны̑ѧ мѡ́щи, глаго́лахꙋ, пою́ще: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Мѣ́сто, на не́мже са́мъ пре́жде сме́рти своеѧ̀ проре́клъ є҆сѝ положе́нꙋ тебѣ̀ бы́ти, прїе́мши ны́нѣ честно́е тѣ́ло твоѐ, и҆сцѣле́нїе подава́етъ приходѧ́щымъ съ вѣ́рою.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ а҆́гг҃лѡвъ вы́шши, ро́ждши гдⷭ҇а: сего̀ ᲂу҆́бѡ молѝ, влⷣчце всенепоро́чнаѧ, плотски́хъ вы́шшꙋ мѝ бы́ти и҆скꙋше́нїй, и҆ сꙋда̀ и҆зба́витисѧ бꙋ́дꙋщагѡ, и҆ вѣ́чныѧ мꙋ́ки, дв҃о.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Побѣди́тель мїроде́ржца, кнѧ́зѧ тмы̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, враждє́бныѧ є҆гѡ̀ стрѣ́лы ѻ҆рꙋ́жїемъ кре́стнымъ и҆ вѣ́рою до конца̀ сокрꙋши́въ, взыва́ѧ. бг҃ъ на́мъ прибѣ́жище и҆ си́ла.

Ты̀ па́стырь и҆́стинный хрⷭ҇то́ва ста́да бы́лъ є҆сѝ, ѡ҆ не́мже моли́ти не преста́й всегда̀, прпⷣбне, дарова́ти на́мъ согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, бжⷭ҇твенное застꙋпле́нїе, и҆ вѣ́чное ра́дованїе.

Прозрѧ̀ и҆схожде́нїе своѐ ѿ тѣ́ла, и҆ бꙋ́дꙋщее тебѣ̀ воздаѧ́нїе ѿ бг҃а, моли́лсѧ є҆сѝ прилѣ́жнѡ, прпⷣбне ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, и҆ си́хъ ско́рбныхъ ᲂу҆тѣ́шилъ є҆сѝ глаго́лѧ: сѐ ѡ҆бѣща́ю ва́мъ, бра́тїе и҆ ѻ҆тцы̀, ꙗ҆́кѡ а҆́ще и҆ тѣ́ломъ ѿхождꙋ̀ ѿ ва́съ, но дꙋ́хомъ при́снѡ бꙋ́дꙋ съ ва́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Спаси́ мѧ, чⷭ҇таѧ, сп҃са ро́ждшаѧ всеще́драго: ᲂу҆ще́дри раба̀ твоего̀, и҆ къ покаѧ́нїѧ пꙋтѝ наста́ви, лꙋка́вагѡ же собла́зны ѿ среды̀ ѿженѝ, и҆ тогѡ̀ мѧ̀ и҆зба́ви ловле́нїѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ и҆схи́ти.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

Па́мѧть пренесе́нїѧ честны́хъ твои́хъ моще́й дне́сь пра́зднꙋюще, вопїе́мъ: со а҆́гг҃лы предстоѧ̀ въ дерзнове́нїи мно́зѣ, всѣ́хъ на́съ, ѻ҆́ч҃е, помина́й ко влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Твоегѡ̀ честна́гѡ ᲂу҆спе́нїѧ: Ли́стъ рл҃є.

На хвали́техъ стїхи̑ры предпра́зднства стїхѡ́вныѧ г҃. Ли́стъ то́йже.

И҆ прпⷣбнагѡ, г҃. гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, ꙳ па́стырѧ тѧ̀ поста́ви гдⷭ҇ь ꙳ своемꙋ̀ ста́дꙋ: ꙳ ты́ бо себѐ назда́въ, ꙳ на ѡ҆снова́нїи добродѣ́телей, ꙳ цр҃ковь бы́ти бг҃ꙋ, блаже́нне, сподо́бисѧ, ꙳ всегда̀ разꙋ́мномꙋ свѣ́тꙋ предстоѧ̀, ꙳ по достоѧ́нїю ѿ негѡ̀ прославлѧ́емь: тѣ́мже тѧ̀ чте́мъ и҆ ᲂу҆блажа́емъ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, ꙳ ты̀ ᲂу҆се́рднѡ бг҃ꙋ послꙋжи́лъ є҆сѝ ꙳ и҆́ночествовавъ молча́нїемъ: ꙳ и҆ воздержа́нїемъ ше́ствꙋѧ, ꙳ смире́нїемъ ᲂу҆краша́ѧсѧ, ꙳ и҆ всѣ́ми добродѣ́тельми просвѣще́нъ, ꙳ вѣ́чныхъ бла̑гъ полꙋчи́лъ є҆сѝ: ꙳ тѣ́мъ и҆ мы̀, честнꙋ́ю 10 твою̀ ѡ҆бстоѧ́ще ра́кꙋ, ꙳ тѧ̀ прославлѧ́емъ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, ꙳ а҆́ще и҆ тѣ́ломъ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ ѿ на́съ, ꙳ но дх҃омъ съ на́ми всегда̀ пребыва́еши: ꙳ се́ бо и҆ по сме́рти ꙗ҆влѧ́ѧсѧ на́съ посѣща́еши, ꙳ ѿ напа́стей и҆збавлѧ́ѧ, ꙳ и҆ печа̑льныѧ ᲂу҆тѣша́ѧ, ꙳ поги̑бшаѧ ꙗ҆влѧ́ѧ, ꙳ и҆ больны̑ѧ и҆сцѣлѧ́ѧ, предста́тельствомъ твои́мъ: ꙳ тѣ́мже тѧ̀ всѝ вѣ́рою ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь а҆рхїере́є съ чи́нми свѧще́нныхъ прише́дше, и҆ мно́жество и҆́ночествꙋющихъ, и҆ благовѣ́рныхъ наро́ди, прїѧ́ша ѿ пеще́ры пречⷭ҇тны̑ѧ твоѧ̑ мѡ́щи, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, со свѣща́ми и҆ ѳѷмїа́момъ, че́стнѡ провожда́юще, въ бг҃озда́ннꙋю це́рковь прине́сше, положи́ша свѧще́ннѡ. є҆го́же мы̀ лѣ́тное воспомина́нїе пра́зднꙋемъ, и҆ велегла́снѡ пою́ще взыва́емъ тѝ: ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ предстоѧ̀, прпⷣбне, не преста́й молѧ́сѧ и҆зба́витисѧ всѣ̑мъ ѿ всѧ́кагѡ вре́да вра́жїѧ, и҆ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ: предпра́зднства, гла́съ г҃: Прїиди́те, всѝ концы̀ земні́и: Ли́стъ рл҃є на ѡ҆б:

Славосло́вїе вели́кое и҆ ѿпꙋ́стъ. На лїтꙋргі́и слꙋ́жба прпⷣбнагѡ.

* * *

10

Исправлена опечатка оригинала: че́стнꙋю. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle