Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃ї-й де́нь. Оу҆спе́нїе прест҃ы́ѧ сла́вныѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы марі́и.

[Зрѝ] Чи́нъ погребе́нїѧ бж҃їѧ мт҃ре пи́санъ въ приложе́нїи.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Безсме́ртнымъ ᲂу҆спе́нїемъ бж҃їѧ мт҃ре, ꙳ а҆́гг҃льскїй собо́ръ ра́дꙋетсѧ: ꙳ и҆ сїѧ̀ ѿходѧ́щи, ꙳ во ѻ҆би́тєли вѣ̑чныѧ вселѧ́етсѧ, ꙳ и҆ къ весе́лїю нбⷭ҇номꙋ преходѧ́щи, ꙳ въ бж҃е́ственнꙋю ра́дость ꙳ и҆ вѣ́чное наслажде́нїе.

Жи́зни вы́шнїѧ жела́ющи, ꙳ сїю̀ ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице ꙳ ѻ҆трокови́це, дѣ́вства цвѣ́те, ꙳ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ всѣ́хъ живота̀: ꙳ благоговѣ́йнѡ предстоѧ́ше а҆пⷭ҇льскїй собо́ръ ꙳ честно́мꙋ твоемꙋ̀ погребе́нїю, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Твои́мъ и҆схо́днымъ пѣ́нїемъ и҆ надгро́бнымъ, ꙳ воздꙋ́хъ ᲂу҆́бѡ ѡ҆свѧти́сѧ, ꙳ восхожде́нїемъ твои́мъ, мт҃и бг҃а чл҃вѣколю́бца, ꙳ чꙋ́до стра́шное, бцⷣе неискꙋсомꙋ́жнаѧ. ꙳ тѣ́мже вѣ́рнѡ покланѧ́емтисѧ вѣ́рнїи, ꙳ бцⷣе неискꙋсобра́чнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, всемі́рное ᲂу҆спе́нїе всенепоро́чныѧ бцⷣы пра́зднꙋемъ: дне́сь бо а҆́гг҃ли торжествꙋ́ютъ честно́е преставле́нїе бж҃їѧ мт҃ре и҆ къ весе́лїю на́съ земны́хъ призыва́ютъ, вопи́ти немо́лчнымъ гла́сомъ: ра́дꙋйсѧ, преста́вльшаѧсѧ ѿ землѝ и҆ къ нбⷭ҇нымъ ѻ҆би́телемъ пресе́льшаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ᲂу҆чени́ческїй ли́къ ѻ҆́блакомъ ле́гкимъ во є҆ди́но собра́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́нїе и҆ спасе́нїе на́ше: тѧ́ бо хрⷭ҇тїа́нскїй ро́дъ непреста́ннѡ ᲂу҆блажа́етъ.

Прокі́менъ днѐ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Собо́ръ ᲂу҆ч҃ни̑къ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ, ꙳ собра́сѧ погребстѝ ꙳ бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло є҆ди́ныѧ бг҃ома́тере.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Ты̀, и҆́же и҆зъ неѧ̀ ꙳ возсїѧ́вый неизрече́ннѡ, ꙳ сн҃олѣ́пнѡ дꙋ́хъ всечи́стый, ꙳ рꙋка́ми твои́ми прїимѝ, ꙳ бцⷣы, влⷣко.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Є҆гда̀ ко и҆зъ тебє̀ ꙳ ро́ждшемꙋсѧ преста́виласѧ є҆сѝ, ꙳ снидо́шасѧ на ѻ҆́блацѣхъ, ꙳ тѣ́ло твоѐ погребстѝ, ꙳ дв҃о, а҆пⷭ҇ли.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Двє́ри нбⷭ҇ныѧ возми́тесѧ, ꙳ зрѧ́ще две́рь вы́шнѧгѡ, ꙳ и҆дꙋ́щꙋ со сла́вою ꙳ къ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ.

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ, во ᲂу҆спе́нїи мі́ра не ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бцⷣе, преста́виласѧ є҆сѝ къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀: и҆ моли́твами твои́ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, пое́мъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃ а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, ста́вимъ стїхѡ́въ и҃, и҆ пое́мъ стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Ѽ ди́вное чꙋ́до! и҆сто́чникъ жи́зни во гро́бѣ полага́етсѧ, и҆ лѣ́ствица къ нб҃сѝ гро́бъ быва́етъ: весели́сѧ, геѳсїма́нїе, бг҃оро́диченъ ст҃ы́й до́ме. возопїе́мъ вѣ́рнїи, гаврїи́ла и҆мꙋ́ще чинонача́льника: бл҃года́тнаѧ, ра́дꙋйсѧ, съ тобо́ю гдⷭ҇ь, подаѧ́й мі́рови тобо́ю ве́лїю ми́лость.

Три́жды.

Ди̑вны твоѧ̑ та̑йны, бцⷣе, вы́шнѧгѡ прⷭ҇то́лъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, влⷣчце, и҆ ѿ землѝ къ нб҃сѝ преста́виласѧ є҆сѝ дне́сь. сла́ва твоѧ̀ бг҃олѣ́пнаѧ, бг҃оподо́бными сїѧ́ющи чꙋдесы̀. дѣ̑вы съ мт҃рїю цр҃е́вою на высотꙋ̀ вознеси́тесѧ. бл҃года́тнаѧ, ра́дꙋйсѧ, съ тобо́ю гдⷭ҇ь, подаѧ́й мі́рови тобо́ю ве́лїю ми́лость.

Три́жды.

Твоѐ сла́вѧтъ ᲂу҆спе́нїе вла̑сти и҆ прⷭ҇то́ли, нача̑ла и҆ гдⷭ҇ьства, си̑лы и҆ херꙋві́ми и҆ стра́шнїи серафі́ми, ра́дꙋютсѧ земноро́днїи, ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ красѧ́щесѧ. припа́даютъ ца́рїе, со а҆рха́гг҃лы и҆ а҆́гг҃лы, и҆ воспѣва́ютъ: бл҃года́тнаѧ, ра́дꙋйсѧ, съ тобо́ю гдⷭ҇ь, подаѧ́й мі́рови тобо́ю ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже.

Бг҃онача́льнымъ манове́нїемъ, ѿвсю́дꙋ бг҃оно́снїи а҆пⷭ҇ли ѻ҆́блаки высо́цѣ взима́еми, доше́дше пречⷭ҇тагѡ и҆ живонача́льнагѡ твоегѡ̀ тѣ́ла, любе́знѡ лобыза́хꙋ. превы̑шнїѧ же нбⷭ҇ныѧ си̑лы, съ свои́мъ влⷣкою прише́дше, бг҃опрїѧ́тное и҆ пречⷭ҇тое тѣ́ло предсыла́юще, ᲂу҆́жасомъ ѡ҆держи́ми: прекра́снѡ же пред̾идѧ́хꙋ, и҆ неви́димѡ вопїѧ́хꙋ превы́шнимъ чинонача́лїемъ: сѐ всецр҃и́ца бг҃оѻтрокови́ца прїи́де. возми́те врата̀, и҆ сїю̀ премі́рнѡ под̾ими́те, присносꙋ́щнагѡ мт҃рь свѣ́та. то́ѧ бо ра́ди всеро́дное человѣ́кѡмъ спасе́нїе бы́сть. на ню́же взира́ти не мо́жемъ, и҆ то́й досто́йнꙋю че́сть возда́ти немо́щно: тоѧ́ бо преизѧ́щное прехо́дитъ всѧ́къ ᲂу҆́мъ. тѣ́мже, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, при́снѡ съ живоно́снымъ цр҃е́мъ и҆ ржⷭ҇тво́мъ живꙋ́щи, моли́сѧ вы́нꙋ сохрани́ти и҆ спастѝ ѿ всѧ́кагѡ прило́га проти́внагѡ но́выѧ лю́ди твоѧ̑: твое́ бо предста́тельство стѧжа́хомъ, во вѣ́ки свѣтоѧвле́ннѡ блажа́ще.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ.

Бытїѧ̀ чте́нїе.

[Глава̀ к҃и] И҆зы́де і҆а́кѡвъ ѿ стꙋденца̀ клѧ́твеннагѡ, и҆ и҆́де въ въ харра́нь. И҆ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆ спа̀ та́мѡ, за́йде бо со́лнце: и҆ взѧ́тъ ѿ ка́менїѧ мѣ́ста тогѡ̀, и҆ положѝ возгла́вїе себѣ̀, и҆ спа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ и҆ со́нъ ви́дѣ: И҆ сѐ лѣ́ствица ᲂу҆твержде́на на землѝ, є҆ѧ́же глава̀ досѧза́ше до нб҃съ, и҆ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й. Гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на не́й, и҆ речѐ: а҆́зъ бг҃ъ а҆враа́мовъ, ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, не бо́йсѧ. Землѧ̀, и҆дѣ́же ты̀ спи́ши на не́й, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀. И҆ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й, и҆ распространи́тсѧ на мо́ре и҆ лі́вꙋ, и҆ сѣ́веръ, и҆ на восто́ки: и҆ возблагословѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ колѣ̑на земна̑ѧ, и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ. И҆ сѐ а҆́зъ съ тобо́ю сохранѧ́ѧй тѧ̀ на всѧ́комъ пꙋтѝ, а҆́може а҆́ще по́йдеши, и҆ возвращꙋ́ тѧ въ зе́млю сїю̀, ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, до́ндеже сотвори́ти мѝ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахъ тебѣ̀. И҆ воста̀ і҆а́кѡвъ ѿ сна̀ своегѡ̀, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆́сть гдⷭ҇ь на мѣ́стѣ се́мъ, а҆́зъ же не вѣ́дѣхъ. И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ стра́шно мѣ́сто сїѐ, нѣ́сть сїѐ, но до́мъ бж҃їй, и҆ сїѧ̑ врата̀ небє́снаѧ.

Прⷪ҇ро́чества і҆езекі́илева чте́нїе.

[Глава̀ м҃г и҆ м҃д] Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ и҆ про́чее, сотворѧ́тъ і҆ерє́и на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїѧ ва́шегѡ, и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ, и҆ прїимꙋ̀ вы̀, глаго́летъ а҆дѡнаі̀ и҆ гдⷭ҇ь. И҆ ѡ҆брати́ мѧ на пꙋ́ть вра́тъ ст҃ы́хъ внѣ́шнихъ, зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ сїѧ̑ бѧ́хꙋ затворє́на. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: врата̀ сїѧ̑ затворє́на бꙋ́дꙋтъ, и҆ не ѿве́рзꙋтсѧ, и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ про́йдетъ и҆́ми, и҆ бꙋ́дꙋтъ затворє́на. Ꙗ҆́кѡ и҆гꙋ́менъ сѧ́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ, по пꙋтѝ є҆ла́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и҆ по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆зы́детъ. И҆ введе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ ст҃ы́хъ, сꙋ́щихъ къ сѣ́верꙋ, прѧ́мѡ хра́мꙋ, и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ и҆спо́лнь сла́вы хра́мъ гдⷭ҇ень.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ ѳ҃] Премꙋ́дрость созда̀ себѣ̀ до́мъ, и҆ ᲂу҆твердѝ столпѡ́въ се́дмь. Закла̀ своѧ̑ же́ртвєннаѧ, и҆ растворѝ въ ча́ши свое́й вїно̀, и҆ ᲂу҆гото́ва свою̀ трапе́зꙋ. Посла̀ своѧ̑ рабы̑ созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ на ча́шꙋ, глаго́лющи: и҆́же є҆́сть безꙋ́менъ, да ᲂу҆клони́тсѧ ко мнѣ̀, и҆ тре́бꙋющымъ ᲂу҆ма̀ речѐ: прїиди́те, ꙗ҆ди́те мо́й хлѣ́бъ, и҆ пі́йте вїно̀, є҆́же раствори́хъ ва́мъ. Ѡ҆ста́вите безꙋ́мїе, и҆ жи́ви бꙋ́дете: и҆ взыщи́те ра́зꙋма, да поживетѐ, и҆ и҆спра́вите ра́зꙋмъ въ вѣ́дѣнїи. Наказꙋ́ѧй ѕлы̑ѧ, прїи́метъ себѣ̀ безче́стїе: ѡ҆блича́ѧй же нечести́ваго, ѡ҆поро́читъ себѐ: ѡ҆бличе́нїе бо нечести́вомꙋ, ра̑ны є҆мꙋ̀. Не ѡ҆блича́й ѕлы́хъ, да не возненави́дѧтъ тебє̀, ѡ҆блича́й премꙋ́дра, и҆ возлю́битъ тѧ̀. Да́ждь премꙋ́дромꙋ винꙋ̀, и҆ премꙋ́дрѣйшїй бꙋ́детъ: сказꙋ́й пра́ведномꙋ, и҆ приложи́тъ прїима́ти. Нача́ло премꙋ́дрости, стра́хъ гдⷭ҇ень, и҆ совѣ́тъ ст҃ы́хъ, ра́зꙋмъ: разꙋмѣ́ти бо зако́нъ, по́мысла є҆́сть блага́гѡ: си́мъ бо ѻ҆́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мѧ, и҆ приложа́тсѧ тебѣ̀ лѣ̑та живота̀.

На лїті́и стїхи̑ры самогла́сны, гла́съ а҃:

Подоба́ше самови́дцємъ сло́ва и҆ слꙋга́мъ, и҆ є҆́же по пло́ти мт҃ре є҆гѡ̀ ᲂу҆спе́нїе ви́дѣти, коне́чное є҆ли́ко на не́й та́инство: ꙗ҆́кѡ да не то́кмѡ є҆́же ѿ землѝ сп҃сово восхожде́нїе ᲂу҆́зрѧтъ, но и҆ ро́ждшїѧ є҆го̀ преставле́нїю свидѣ́тельствꙋютъ. тѣ́мже ѿвсю́дꙋ бжⷭ҇твенною си́лою собра́вшесѧ, сїѡ́на достиго́ша, и҆ на нб҃о и҆дꙋ́щꙋю предсыла́хꙋ, вы́шшꙋю херꙋві̑мъ: є҆́йже и҆ мы̀ съ ни́ми покланѧ́емсѧ, ꙗ҆́кѡ молѧ́щейсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Гла́съ в҃: А҆нато́лїево:

Ꙗ҆́же нб҃съ вы́шшаѧ сꙋ́щи, и҆ херꙋві̑мъ сла́внѣйшаѧ, и҆ всеѧ̀ тва́ри честнѣ́йшаѧ, ꙗ҆́же премно́гїѧ ра́ди чистоты̀, присносꙋ́щнагѡ сꙋщества̀ прїѧ́телище бы́вши, въ сн҃о́внѣ рꙋ́цѣ дне́сь всест҃ꙋ́ю предае́тъ дꙋ́шꙋ: и҆ съ не́ю и҆сполнѧ́етсѧ всѧ́чєскаѧ ра́дость, и҆ на́мъ да́рꙋетъ ве́лїю ми́лость.

І҆ѡа́нново:

Всенепоро́чнаѧ невѣ́ста и҆ мт҃и благоволе́нїе ѻ҆́ч҃а, ꙗ҆́же бг҃ꙋ пронарече́ннаѧ во своѐ є҆мꙋ̀ жили́ще несли́тнагѡ соедине́нїѧ, дне́сь пречи́стꙋю дꙋ́шꙋ творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ предае́тъ, ю҆́же безпло́тныхъ си̑лы бг҃олѣ́пнѡ под̾е́млютъ, и҆ къ животꙋ̀ преставлѧ́етсѧ, сꙋ́щаѧ мт҃и живота̀, свѣща̀ непристꙋ́пнагѡ свѣ́та, спасе́нїе вѣ́рныхъ и҆ ᲂу҆пова́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Гла́съ г҃. Ге́рманово:

Прїиди́те, всѝ концы̀ земні́и, честно́е преставле́нїе бг҃ома́тере восхва́лимъ: въ рꙋ́цѣ бо сн҃а дꙋ́шꙋ непоро́чнꙋю положѝ. тѣ́мже ст҃ы́мъ ᲂу҆спе́нїемъ є҆ѧ̀ мі́ръ ѡ҆животвори́сѧ, во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, со безпло́тными и҆ а҆пⷭ҇лы пра́зднꙋетъ свѣ́тлѡ.

Сла́ва, гла́съ є҃. Ѳеофа́ново:

Прїиди́те, празднолю́бныхъ собо́ръ, прїиди́те и҆ ли́къ соста́вимъ, прїиди́те, вѣнча́емъ пѣ́сньми цр҃ковь, ᲂу҆покое́нїемъ ковче́га бж҃їѧ. дне́сь бо нб҃о простира́етъ нѣ̑дра, прїе́млѧ ро́ждшꙋю всѣ́ми невмѣсти́маго: и҆ землѧ̀ и҆сто́чникъ жи́зни, ѿдаю́щи благослове́нїе, ᲂу҆краша́етсѧ благолѣ́пїемъ. а҆́гг҃ли ли́къ составлѧ́ютъ со а҆пⷭ҇лы, ᲂу҆жа́снѡ взира́юще, ѿ живота̀ въ живо́тъ преставлѧ́емꙋ, ро́ждшꙋю нача́льника жи́зни. всѝ поклони́мсѧ є҆́й, молѧ́щесѧ: сро́днагѡ присвое́нїѧ не забꙋ́ди, влⷣчце, вѣ́рнѡ пра́зднꙋющихъ всест҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Воспо́йте, лю́дїе мт҃ри бг҃а на́шегѡ, воспо́йте: дне́сь бо всесвѣ́тлꙋю дꙋ́шꙋ свою̀ въ пречⷭ҇тыѧ дла̑ни, и҆́же и҆зъ неѧ̀ вопло́щшагѡсѧ безъ сѣ́мене, предае́тъ: є҆го́же и҆ мо́литъ непреста́ннѡ, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла́сны, гла́съ д҃:

Прїиди́те, воспое́мъ лю́дїе, прест҃ꙋ́ю дв҃ꙋ чⷭ҇тꙋю, и҆зъ неѧ́же неизрече́ннѡ про́йде, вопло́щшеесѧ сло́во ѻ҆́ч҃ее, зовꙋ́ще и҆ глаго́люще: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ, блаже́нное чре́во вмѣсти́вшее хрⷭ҇та̀. тогѡ̀ ст҃ы̑мъ рꙋка́мъ дꙋ́шꙋ преда́вши, моли́сѧ, пречⷭ҇таѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀ и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Дв҃дскꙋю пѣ́снь дне́сь лю́дїе воспое́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: приведꙋ́тсѧ, речѐ, цр҃ю̀ дѣ̑вы въ слѣ́дъ є҆ѧ̀, и҆ и҆́скрєннѧѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ въ весе́лїи и҆ ра́дованїи. и҆́бо ѿ сѣ́мене дв҃дова, є҆ѧ́же ра́ди мы̀ ѡ҆божи́хомсѧ, въ рꙋ́цѣ своегѡ̀ сн҃а и҆ влⷣки, сла́внѡ и҆ па́че сло́ва прелага́етсѧ, ю҆́же ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю воспѣва́юще, вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: спасѝ на́съ и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀ бцⷣꙋ, ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, и҆ и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Всечестно́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе, прест҃а́ѧ дв҃о чⷭ҇таѧ, а҆́гг҃лъ мно́жество на нб҃сѝ, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ на землѝ ᲂу҆блажа́емъ, ꙗ҆́кѡ мт҃и была̀ є҆сѝ творца̀ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а: того̀ молѧ́щи не преста́й ѡ҆ на́съ, мо́лимсѧ, и҆̀же на тѧ̀ съ бг҃омъ ᲂу҆пова́нїе поло́жшихъ, бцⷣе всепѣ́таѧ, и҆ неискꙋсобра́чнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Є҆гда̀ и҆зшла̀ є҆сѝ, бцⷣе дв҃о, ко и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ неизрече́ннѡ, бѧ́ше і҆а́кѡвъ, бра́тъ бж҃їй и҆ пе́рвый свѧщеннонача́льникъ, пе́тръ же, честнѣ́йшїй верхо́вникъ, бг҃осло́вѡвъ нача́льникъ и҆ ве́сь бжⷭ҇твенный а҆пⷭ҇льскїй ли́къ, ꙗ҆вле́ннымъ бг҃осло́вїемъ пѣсносло́вѧще бжⷭ҇твенное и҆ стра́шное хрⷭ҇та̀ бг҃а смотре́нїѧ та́инство, и҆ живонача́льное и҆ бг҃опрїѧ́тное твоѐ тѣ́ло погре́бше, ра́довахꙋсѧ, всепѣ́таѧ. превы́ше же прест҃ы̑ѧ и҆ старѣ́йшыѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, чꙋдесѝ дивѧ́щесѧ, прини́кше дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́лахꙋ: возьми́те ва̑ша врата̀, и҆ воспрїими́те ро́ждшꙋю нб҃сѐ и҆ землѝ творца̀, славословле́ньми же воспое́мъ честно́е и҆ ст҃о́е тѣ́ло, вмѣсти́вшее на́ми неви́димаго и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мже и҆ мы̀ па́мѧть твою̀ пра́зднꙋюще, вопїе́мъ тѝ, препѣ́таѧ: хрⷭ҇тїа́нскїй ро́гъ вознесѝ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, гла́съ а҃.

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ: три́жды.

Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. И҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, три́жды.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Всечестны́й ли́къ премꙋ́дрыхъ а҆пⷭ҇лъ собра́сѧ чꙋ́днѡ погребстѝ сла́внѡ тѣ́ло твоѐ пречⷭ҇тое, бцⷣе всепѣ́таѧ. съ ни́миже воспѣ́ша и҆ а҆́гг҃лъ мно́жество, преставле́нїе твоѐ че́стнѡ хва́лѧще, є҆́же вѣ́рою пра́зднꙋемъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. И҆ чте́нїе.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ зача́тїе безсѣ́менное, во ᲂу҆спе́нїи твое́мъ ме́ртвость нетлѣ́ннаѧ, чꙋ́до въ чꙋдесѝ сꙋгꙋ́бо стече́тсѧ, бцⷣе: ка́кѡ бо неискꙋсомꙋ́жнаѧ, младопита́тельница чиста̀ сꙋ́щи; ка́кѡ же мт҃и бг҃ꙋ мертвоно́сна мѷроꙋха́ющи; тѣ́мже со а҆́гг҃ломъ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Возопі́й, дв҃де: что̀ се́й пра́здникъ, є҆го́же воспѣ́лъ є҆сѝ дре́вле въ кни́зѣ ѱало́мстѣй; ꙗ҆́кѡ дще́рь бг҃оѻтрокови́цꙋ и҆ дв҃ꙋ, преложѝ ю҆̀ на ѻ҆́ны ѻ҆би́тєли хрⷭ҇то́съ, и҆́же и҆зъ неѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждсѧ: и҆ сегѡ̀ ра́ди ра́дꙋютсѧ ма́тєри и҆ дщє́ри, и҆ невѣ̑сты хрⷭ҇то́вы, вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, преста́вившаѧсѧ къ вы́шнемꙋ црⷭ҇твїю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃. Вѷзанті́ево:

Є҆гда̀ преставле́нїе пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ тѣ́ла готовлѧ́шесѧ, тогда̀ а҆пⷭ҇ли, ѡ҆бстоѧ́ще ѻ҆́дръ, съ тре́петомъ зрѧ́хꙋ тѧ̀: и҆ ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ взира́юще на тѣ́ло, ᲂу҆́жасомъ ѡ҆держи́ми бѧ́хꙋ, пе́тръ же со слеза́ми вопїѧ́ше тѝ: ѽ дв҃о, ви́ждꙋ тѧ̀ ꙗ҆́снѡ просте́ртꙋ про́стꙋ, живота̀ всѣ́хъ, и҆ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, въ не́йже всели́сѧ бꙋ́дꙋщїѧ жи́зни наслажде́нїе, но, ѽ пречⷭ҇таѧ, моли́сѧ прилѣ́жнѡ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, спасти́сѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀ невреди́мꙋ.

Канѡ́на два̀, кѵ́ръ космы̀ и҆ кѵ́ръ і҆ѡа́нна. І҆рмосы̀ ѻ҆бои́хъ канѡ́нѡвъ по два́жды: тропарѝ же на в҃ї. Катава́сїа: кі́йждо ли́къ сво́й і҆рмо́съ. Канѡ́нъ пе́рвый, є҆гѡ́же краегране́сїе: Да торжествꙋ́ютъ бг҃омꙋ́дрїи.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твенною сла́вою, свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ, дв҃о, па́мѧть твоѧ̀ всѧ̑ собра̀ къ весе́лїю вѣ̑рныѧ, начина́ющей марїа́мѣ, съ ли̑ки и҆ тѷмпа́ны, твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆диноро́дномꙋ: сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Да провожда́ютъ невеще́ственнїи чи́нове нб҃оше́ственное въ сїѡ́нъ бжⷭ҇твенное тѣ́ло твоѐ, внеза́пꙋ же сте́кшесѧ а҆пⷭ҇лъ мно́жество ѿ конє́цъ, бцⷣе, тебѣ̀ предста́ша а҆́бїе: съ ни́миже, чⷭ҇таѧ, твою̀ честнꙋ́ю, дв҃о, па́мѧть сла́вимъ.

Побѣ̑дныѧ по́чєсти взѧла̀ є҆сѝ на є҆стество̀, чⷭ҇таѧ, бг҃а ро́ждши: ѻ҆ба́че же подо́бѧщисѧ творцꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ, па́че є҆стества̀ повинꙋ́ешисѧ є҆сте́ствєннымъ зако́нѡмъ: тѣ́мже ᲂу҆ме́рши, съ сн҃омъ востае́ши вѣ́чнꙋющи.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ і҆ѡа́нна дамаски́на.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ ᲂу҆спе́нїе.

Дѣ̑вы ѻ҆трокѡви́цы съ марїамі́ею прⷪ҇ро́чицею пѣ́снь и҆схо́днꙋю ны́нѣ воскли́кните: дв҃а бо и҆ є҆ди́на бг҃ома́ти ко прїѧ́тїю нбⷭ҇номꙋ преставлѧ́етсѧ.

Досто́йнѡ ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нное тѧ̀ нб҃о, прїѧ́ша нбⷭ҇наѧ пречⷭ҇таѧ бжⷭ҇твєннаѧ селє́нїѧ: и҆ предста̀ свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шена, ꙗ҆́кѡ невѣ́ста всенепоро́чнаѧ, цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Содѣ́тельнаѧ и҆ содержи́тельнаѧ всѣ́хъ бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло, непрекло́ннꙋ, недви́жимꙋ цр҃ковь ᲂу҆твердѝ, хрⷭ҇тѐ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ, во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Женꙋ́ тѧ ме́ртвеннꙋ, но па́че є҆стества̀ и҆ мт҃рь бж҃їю ви́дѣвше, всенепоро́чнаѧ, сла́внїи а҆пⷭ҇ли, ᲂу҆жа́снѡ прикаса́хꙋсѧ рꙋка́ми сла́вою ѡ҆блиста́ющей, ꙗ҆́кѡ бг҃опрїѧ́тное селе́нїе ви́дѧще.

Пости́же рꙋ́цѣ досади́тєльныѧ де́рзагѡ, ᲂу҆сѣче́нїемъ сꙋ́дъ нане́съ, бг҃ꙋ сохра́ншꙋ че́сть, ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ кївѡ́тꙋ, сла́вою бж҃ества̀ въ не́мже сло́во пло́ть бы́сть.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ, дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй па́мѧти твое́й вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Ѿ ме́ртвыхъ чре́слъ произве́дшисѧ, є҆стество́мъ подо́бна, чⷭ҇таѧ, и҆схожде́нїе разрѣшѝ: ро́ждши же сꙋ́щꙋю жи́знь, къ жи́зни преста́висѧ бжⷭ҇твеннѣй и҆ ѵ҆поста́снѣй.

Ли́къ бг҃осло́вѡвъ ѿ конє́цъ, свы́ше же а҆́гг҃лъ мно́жєства къ сїѡ́нꙋ и҆дѧ́хꙋ, всеси́льнымъ манове́нїемъ, достодо́лжнѡ, влⷣчце, твоемꙋ̀ погребе́нїю слꙋжа́ще.

Ѵ҆пакоѝ, гла́съ и҃:

Блажи́мъ тѧ̀ всѝ ро́ди, бцⷣе дв҃о, въ тѧ́ бо невмѣсти́мый хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ вмѣсти́тисѧ бл҃говолѝ. бл҃же́ни є҆смы̀ и҆ мы̀, предста́тельство тѧ̀ и҆мꙋ́ще: де́нь бо и҆ но́щь мо́лишисѧ ѡ҆ на́съ, и҆ ски́птры црⷭ҇твїѧ твои́ми моли́твами ᲂу҆твержда́ютсѧ. тѣ́мъ воспѣва́юще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ гада̑нїѧ воплоще́нїе проѧви́ша ѿ дв҃ы твоѐ, хрⷭ҇тѐ: сїѧ́нїе блиста́нїѧ твоегѡ̀ во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́детъ, и҆ возгласи́тъ тебѣ̀ бе́здна съ весе́лїемъ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ви́дите лю́дїе и҆ чꙋди́тесѧ: гора́ бо ст҃а́ѧ, и҆ ꙗ҆́вственнаѧ бг҃ꙋ, въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли превы́шше взе́млетсѧ, нб҃о земно́е въ нбⷭ҇ное и҆ нетлѣ́нное селе́нїе вселѧ́емо.

Жи́зни присносꙋ́щныѧ и҆ лꙋ́чшїѧ сме́рть твоѧ̀ бы́сть прехожде́нїе, чⷭ҇таѧ, ѿ привре́менныѧ къ бжⷭ҇твеннѣй вои́стиннꙋ и҆ непреходи́мѣ, преставлѧ́ѧ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, въ весе́лїи сн҃а зрѣ́ти твоего̀ и҆ гдⷭ҇а.

Взѧ́шасѧ двє́ри нбⷭ҇ныѧ, и҆ а҆́гг҃ли воспѣ́ша: и҆ прїѧ́тъ хрⷭ҇то́съ дѣ́вства своеѧ̀ мт҃ре сосꙋ́дъ: херꙋві́ми под̾ѧ́ша тѧ̀ съ весе́лїемъ, серафі́ми же сла́вѧтъ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Чꙋ́до бѧ́ше зрѣ́ти, нб҃о всѣ́хъ цр҃ѧ̀ ѡ҆дꙋшевле́нное, и҆спражнє́нїѧ преходѧ́щее земна̑ѧ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́дна дѣла̀ твоѧ̑: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

А҆́ще и҆ непости́жный сеѧ̀ пло́дъ, и҆́мже нб҃са̀ бы́ша, погребе́нїе прїѧ́тъ во́лею, ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ: ка́кѡ погребе́нїѧ ѿве́ржетсѧ, неискꙋсобра́чнѡ ро́ждшаѧ;

Въ преставле́нїи твое́мъ, мт҃и бж҃їѧ, простра́ннѣйшее тѣ́ло твоѐ и҆ бг҃опрїѧ́тное, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства свѧще́нными кри́лы, тре́петомъ и҆ ра́достїю покрыва́хꙋ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю добро́тꙋ добродѣ́телей твои́хъ, хрⷭ҇тѐ, и҆сповѣ́мъ: ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы соприсносꙋ́щное и҆ ѵ҆поста́сное возсїѧ́вый сїѧ́нїемъ, и҆зъ дѣ́вственныѧ ᲂу҆тро́бы, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни, вопло́щсѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ сл҃нце.

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ, дв҃о, а҆пⷭ҇льскїй ли́къ носи́мь, къ сїѡ́нꙋ ѿ конє́цъ, слꙋжи́ти тебѣ̀, ѻ҆́блакꙋ ле́гкомꙋ собира́шесѧ: ѿ неѧ́же вы́шнїй бг҃ъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни пра́ведное возсїѧ̀ сл҃нце.

Трꙋ́бъ бг҃опрїѧ́тнїи ѧ҆зы́цы бг҃осло́вныхъ мꙋже́й бл҃гогла́снѣйше бцⷣѣ вопїѧ́хꙋ, и҆схо́днꙋю возглаша́юще пѣ́снь дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нный и҆сто́чниче бж҃їѧ живонача́льнагѡ и҆ спаси́тельнагѡ всѣ̑мъ воплоще́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ честнѣ́мъ ᲂу҆спе́нїи твое́мъ: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, ѿ землѝ преста́виласѧ є҆сѝ къ вѣ́чнымъ ѻ҆би́телемъ, и҆ къ безконе́чнѣй жи́зни, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ спасе́нїе подава́ющаѧ.

Да возгласѧ́тъ трꙋбы̑ бг҃осло́вѡвъ дне́сь: ѧ҆зы́къ же многовѣща́нный человѣ́ческїй ны́нѣ да восхва́литъ: да ѡ҆гласи́тъ же воздꙋ́хъ, безмѣ́рнымъ сїѧ́ѧ свѣ́томъ: а҆́гг҃ли да пою́тъ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы ᲂу҆спе́нїе.

Сосꙋ́дъ подоба́ше и҆збра́нный, пѣ́нїемъ тѝ ве́сь ᲂу҆дивлѧ́емь, дв҃и́це, и҆схо́денъ, ве́сь ѡ҆сщ҃е́нъ бг҃ови, всѣ̑мъ бг҃опрїѧ́тенъ, и҆ се́й и҆́стиннѡ ꙗ҆влѧ́емый, бцⷣе всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Морскі́й пꙋчиноро́дный ки́товъ внꙋ́треннїй ѻ҆́гнь, тридне́внагѡ твоегѡ̀ погребе́нїѧ проѡбраже́нїе, є҆гѡ́же і҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ показа́сѧ: спасе́нъ бо ꙗ҆́кѡ и҆ предпосла́сѧ неврежде́нъ вопїѧ́ше: пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и.

Дае́тъ тебѣ̀, же превы́ше є҆стества̀, цр҃ь всѣ́хъ бг҃ъ: въ ржⷭ҇твѣ́ бо дв҃ꙋ ꙗ҆́коже сохранѝ, та́кѡ во гро́бѣ тѣ́ло соблюдѐ нетлѣ́нно, и҆ спросла́ви бжⷭ҇твеннымъ преставле́нїемъ, че́сть тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ сн҃ъ мт҃ри да́рꙋѧ.

Вои́стиннꙋ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́телъ свѣ́щникъ невеще́ственнагѡ свѣ́та, кади́льницꙋ златꙋ́ю бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆́глѧ, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вселѝ: рꙋ́чкꙋ и҆ же́злъ, скрижа́ль бг҃опи́саннꙋю, ковче́гъ ст҃ы́й, трапе́зꙋ сло́ва жи́зни, дв҃о ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

И҆зъ тебє̀ жи́знь возсїѧ̀, ключѝ дѣ́вства не рꙋши́вши: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ пречи́стое и҆ живонача́льное твоѐ тѣ́ло и҆скꙋше́нїѧ сме́рти бы́сть прича́стно.

Жи́зни бы́вши хра́мъ, жи́знь присносꙋ́щнꙋю ᲂу҆лꙋчи́ла є҆сѝ: сме́ртїю бо къ животꙋ̀ преминꙋ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́же жи́знь ро́ждши воѷпоста́снꙋю.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чи́стꙋю мт҃рь твою̀, на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ: ты́ бо взыва́ющымъ, и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ прино́сенъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо даѧ́нїе сїѧ́нїѧ ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безстꙋ́днѣй ꙗ҆́рости же и҆ ѻ҆гню̀, бжⷭ҇твенное жела́нїе сопротивлѧ́ѧсѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ ѡ҆роша́ше, ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ, бг҃одохнове́нною слове́сною прпⷣбныхъ тривѣща́нною цѣвни́цею, противовѣща́ѧ мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ посредѝ пла́мене: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃одѣ̑ланныѧ скрижа̑ли мѡѷсе́й, пи̑санныѧ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙗ҆́ростїю сокрꙋ́шъ: но сего̀ влⷣка. ро́ждшꙋю неврежде́ннꙋ въ нбⷭ҇ныѧ сохра́нь до́мы, ны́нѣ внꙋ́трь вселѝ. съ не́ю и҆гра́юще вопїе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ кѷмва́лѣхъ ᲂу҆сты̀ чи́стыми, мꙋсїкі́йски же се́рдцемъ свѣ́тлымъ, доброгла́сною трꙋбо́ю, высо́кою мы́слїю, дв҃ы и҆ чи́стыѧ въ наро́читый и҆збра́нный де́нь преставле́нїѧ, дѣ́тельными пле́щꙋще рꙋка́ми, вопїе́мъ: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃омꙋ́дрїи собери́тесѧ лю́дїе: бж҃їѧ бо сла́вы селе́нїе, ѿ сїѡ́на преставлѧ́етсѧ къ нбⷭ҇номꙋ жили́щꙋ, и҆дѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднꙋющихъ, гла́съ несказа́ннагѡ ра́дованїѧ, и҆ въ весе́лїи вопїю́щихъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Ю҆́ношы и҆ дв҃ы, дв҃ыѧ же и҆ бг҃ома́тере па́мѧть чтꙋ́ще, ста́рцы и҆ мона́си, ца́рїе и҆ сꙋдїи̑ по́йте: ѻ҆тє́цъ на́шихъ гдⷭ҇и и҆ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Да вострꙋ́бѧтъ трꙋбо́ю дх҃о́вною го́ры нбⷭ҇ныѧ: да ра́дꙋютсѧ хо́лми, и҆ да и҆гра́ютъ бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли: цр҃и́ца къ сн҃ꙋ преставлѧ́етсѧ, съ ни́мъ ца́рствꙋющи.

Всесвѧще́нное преставле́нїе, бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ и҆ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, премі́рныѧ вы́шнихъ си́лъ совокꙋпѝ чи́ны, весели́тисѧ съ сꙋ́щими на землѝ тебѣ̀ пою́щими: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пла́мень ѡ҆роша́ющь прпⷣбныѧ, ѕлочести̑выѧ же попалѧ́ющь, а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный, показа̀ ѻ҆трокѡ́мъ, живонача́льный же и҆сто́чникъ содѣ́ла бцⷣꙋ, тлю̀ сме́рти, и҆ живо́тъ точа́щꙋ пою́щымъ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пои́мъ и҆збавле́нїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́лы послѣ́довахꙋ бжⷭ҇твенномꙋ ковче́гꙋ свѧще́нномꙋ, всѐ мно́жество бг҃осло́вѡвъ въ сїѡ́нѣ: ка́мѡ и҆́деши ны́нѣ, ски́нїе, зовꙋ́ще, бг҃а жива́гѡ; не преста́й призира́ющи вѣ́рою пою́щыѧ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆збавле́ннїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже воздѣ́вши рꙋ́цѣ, и҆схо́диши, всенепоро́чнаѧ, рꙋ́цѣ, и҆́миже бг҃а носи́ла є҆сѝ пло́тїю, со дерзнове́нїемъ ꙗ҆́кѡ мт҃и рекла̀ є҆сѝ къ рожде́нномꙋ: ꙗ҆̀же мѝ да́лъ є҆сѝ, во вѣ́ки сохранѝ, вопїю́щыѧ тебѣ̀: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Па́мѧть твою̀, чⷭ҇таѧ дв҃о, нача̑ла же и҆ вла̑сти и҆ си̑лы, а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьства, херꙋві́ми сла́вѧтъ, и҆ стра́шнїи серафі́ми: чл҃вѣ́ческїй же ро́дъ пое́мъ и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́же стра́ннѡ всели́выйсѧ, бцⷣе, въ чи́стое чре́во твоѐ воплоща́емь, се́й всесщ҃е́нный дх҃ъ тво́й прїе́мъ, ᲂу҆ себє̀ ᲂу҆поко́и: ꙗ҆́кѡ должни́къ сн҃ъ. тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ, дв҃о, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ вы́ше ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ приснодв҃ы же и҆ бг҃ома́тере! во гро́бъ бо все́льшисѧ, показа̀ ра́й, є҆мꙋ́же предстоѧ́ще дне́сь, ра́дꙋющесѧ пое́мъ: гдⷭ҇и по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника:

Ро́ди всѝ блажи́мъ тѧ̀ є҆ди́нꙋ бцⷣꙋ.

И҆лѝ: А҆́гг҃ли, ᲂу҆спе́нїе пречⷭ҇тыѧ ви́дѣвше, ᲂу҆диви́шасѧ, ка́кѡ дв҃аѧ восхо́дитъ ѿ землѝ на нб҃о.

Та́же і҆рмо́съ: Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы: И҆ вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и҆ і҆рмо́съ. И҆ на кі́йждо тропа́рь пою́тъ то́йже припѣ́въ, по є҆ди́ножды.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы въ тебѣ̀, дв҃о чⷭ҇таѧ: дѣ́вствꙋетъ бо ржⷭ҇тво̀, и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́етъ сме́рть: по рождествѣ̀ дв҃а, и҆ по сме́рти жива̀, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

Дивлѧ́хꙋсѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, въ сїѡ́нѣ смотрѧ́юще своего̀ влⷣкꙋ, же́нскꙋю дꙋ́шꙋ рꙋка́ми носѧ́щаго: пречи́стѡ бо ро́ждшей, сынолѣ́пнѡ провозглаша́ше: грѧдѝ, чⷭ҇таѧ, съ сн҃омъ и҆ бг҃омъ просла́влена бꙋ́ди.

Ѡ҆прѧ́та ли́къ а҆по́стольскїй бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло твоѐ, со стра́хомъ зрѧ́ще, и҆ гла́сомъ ве́лїимъ вѣща́юще: въ нбⷭ҇ныѧ до́мы къ сн҃ꙋ восходѧ́щи, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

Посе́мъ пе́рвый ли́къ пое́тъ втора́гѡ канѡ́на припѣ́въ:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, ѿ землѝ на нб҃о чⷭ҇тно́е преставле́нїе бж҃їѧ мт҃ре.

И҆ і҆рмо́съ: Всѧ́къ земноро́дный: И҆ вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и҆ і҆рмо́съ. И҆ на кі́йждо тропа́рь пою́тъ то́йже припѣ́въ по є҆ди́ножды.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное преставле́нїе бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Прїиди́те въ сїѡ́нъ, на бжⷭ҇твеннꙋю и҆ тꙋ́чнꙋю го́рꙋ жива́гѡ бг҃а, возра́дꙋемсѧ, бцⷣꙋ зрѧ́ще: къ ѕѣлѡ́ бо лꙋ́чшей и҆ бжⷭ҇твеннѣй сѣ́ни, ꙗ҆́кѡ мт҃рь сїю̀ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ хрⷭ҇то́съ преста́ви.

Прїиди́те, вѣ́рнїи, ко гро́бꙋ пристꙋ́пимъ бж҃їѧ мт҃ре, и҆ ѡ҆б̾и́мемъ сердцы̀ и҆ ᲂу҆стна́ми, ѻ҆чесы̀ и҆ лице́мъ чи́стѡ прикаса́ющесѧ, и҆ почерпа́юще и҆сцѣле́нїй незави̑стныѧ да́ры ѿ и҆сто́чника приснотекꙋ́щагѡ.

Прїимѝ ѿ на́съ пѣ́снь и҆схо́днꙋю, мт҃и жива́гѡ бг҃а, и҆ свѣтоно́сною твое́ю и҆ бжⷭ҇твенною ѡ҆сѣнѝ бл҃года́тїю, во́инствꙋ побѣди́тєльнаѧ, хрⷭ҇толю̑бнымъ лю́демъ ми́ръ, ѡ҆ставле́нїе пою́щымъ, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе подаю́щи.

Та́же ѻ҆́ба ли́ка, сше́дшесѧ вкꙋ́пѣ, пою́тъ пе́рвагѡ канѡ́на припѣ́въ, и҆ і҆рмо́съ: Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀: И҆ втора́гѡ канѡ́на припѣ́въ, и҆ і҆рмо́съ: Всѧ́къ земноро́дный:

И҆ покло́нъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

А҆пⷭ҇ли ѿ конє́цъ совокꙋ́пльшесѧ здѣ̀, въ геѳсїмані́йстѣй ве́си погреби́те тѣ́ло моѐ: и҆ ты̀, сн҃е и҆ бж҃е мо́й,прїимѝ дꙋ́хъ мо́й.

Три́жды.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Въ сла́вномъ ᲂу҆спе́нїи твое́мъ ꙳ нб҃са̀ ра́дꙋютсѧ, ꙳ и҆ а҆́гг҃льскаѧ возра́довашасѧ вѡ́инства, ꙳ всѧ́ же землѧ̀ весели́тсѧ, ꙳ пѣ́снь тебѣ̀ и҆схо́днꙋю провозглаша́ющи, ꙳ мт҃ри всѣ́ми влⷣчествꙋющагѡ, ꙳ неискꙋсобра́чнаѧ прест҃а́ѧ дв҃о, ꙳ ꙗ҆́же ро́дъ человѣ́ческїй и҆зба́вльшаѧ ꙳ прароди́тельнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Два́жды.

Ѿ конє́цъ стеко́шасѧ ꙳ а҆пⷭ҇лѡвъ лꙋ́чшїи, ꙳ бг҃онача́льнымъ манове́нїемъ, погребсти́ тѧ, и҆ ѿ землѝ взе́млемꙋ тѧ̀ ꙳ къ высотѣ̀ зрѧ́ще, ꙳ гла́съ гаврїи́ловъ ра́достїю вопїѧ́хꙋ тебѣ̀: ꙳ ра́дꙋйсѧ, носи́ло бж҃ества̀ всегѡ̀: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на, земна̑ѧ съ вы́шними ꙳ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ совокꙋ́пльшаѧ.

Ꙗ҆́же живо́тъ ро́ждшаѧ, ꙳ къ жи́зни преминꙋ́ла є҆сѝ ꙳ честны́мъ ᲂу҆спе́нїемъ твои́мъ безсме́ртнѣй, ꙳ дорѷносѧ́щымъ тѧ̀ а҆́гг҃лѡмъ, ꙳ нача́лѡмъ и҆ си́ламъ, ꙳ а҆пⷭ҇лѡмъ и҆ прⷪ҇ро́кѡмъ, ꙳ и҆ все́й тва́ри, прїе́мшꙋ же нетлѣ́нными дла́ньми сн҃ꙋ твоемꙋ̀ ꙳ непоро́чнꙋю дꙋ́шꙋ твою̀, дв҃о мт҃и бг҃оневѣ́сто.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

На безсме́ртное твоѐ ᲂу҆спе́нїе, бцⷣе мт҃и живота̀, ѻ҆́блацы а҆пⷭ҇лы по воздꙋ́хꙋ восхища́хꙋ, и҆ по мі́рꙋ разсѣ̑ѧнныѧ, во є҆ди́номъ ли́цѣ предста́ша прест҃о́мꙋ твоемꙋ̀ тѣ́лꙋ, є҆́же и҆ погре́бше че́стнѡ, гла́съ тебѣ̀ гаврїи́ловъ пою́ще вопїѧ́хꙋ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, дв҃о мт҃и безневѣ́стнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю. съ ни́миже ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ дае́тсѧ є҆ле́й ѿ канди́ла прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ ча́съ а҃, и҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Блажє́нна, а҃-гѡ канѡ́на, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ в҃-гѡ канѡ́на пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ. Прокі́менъ, пѣ́снь бцⷣы, гла́съ г҃: Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. А҆пⷭ҇лъ къ фїлїпписі́ємъ, зача́ло с҃м. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Воскреснѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й: Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло н҃д. Вмѣ́стѡ Досто́йна, пое́мъ і҆рмо́съ: Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы: и҆ до ѿда́нїѧ. Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀:

На трапе́зѣ ᲂу҆тѣше́нїе бра́тїи. А҆́ще ли бꙋ́детъ пра́здникъ се́й въ сре́дꙋ, и҆лѝ въ пѧто́къ: Разрѣша́емъ то́чїю на ры́бꙋ и҆ вїно̀. А҆́ще ли въ понедѣ́льникъ: И҆ мїрѧ́не разрѣша́ютъ на мѧ́со, и҆ сы́ры, и҆ ꙗ҆́ица: мона́си же то́чїю на ры́бꙋ и҆ вїно̀. Пра́зднꙋетсѧ ᲂу҆́бѡ се́й пра́здникъ де́вѧть дні́й.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати: а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ пресвѧты́ѧ бцⷣы ᲂу҆спе́нїѧ въ недѣ́лю:

Въ сꙋббѡ́тꙋ, на ма́лѣй вече́рни: на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны гла́са, д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи́ра, воскрⷭ҇на є҆ди́на, и҆ пра́здника, стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни. По ѻ҆бы́чной каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны трѝ: и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 11 є҆ди́нъ: и҆ пра́здника ѕ҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ: и҆ чтє́нїѧ трѝ, пра́здника. На лїті́и стїхи̑ры, и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды, и҆ чте́нїе въ посла́нїихъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѻ҆бы́чныхъ каѳі́смахъ, сѣда́льны воскрⷭ҇ны съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ, недѣ́лѧ рѧдова́ѧ. Та́же многоми́лостиво: и҆ тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ сѣда́льны всѝ пра́здника, по є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна гла́са. Прокі́менъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Та́же, Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃. И҆ цѣлова́нїе є҆ѵⷢ҇лїа, по ѻ҆бы́чаю. Посе́мъ Сла́ва, Моли́твами бцⷣы: И҆ ны́нѣ, то́йже. Стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣы на в҃: и҆ пра́здника ѻ҆́ба канѡ́на на и҃. Катава́сїа, і҆рмосы̀ пра́здника, ѻ҆бои́хъ канѡ́нѡвъ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ воскрⷭ҇нъ, ѵ҆пакоѝ пра́здника є҆ди́ножды. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ. И҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни припѣ́вы не пое́мъ, но Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ пра́здника д҃, съ припѣ́вы пра́здника, Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: и҆ славосло́вїе вели́кое. Трⷭ҇то́е. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ то́чїю. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Дае́тсѧ же и҆ є҆ле́й ѿ канди́ла пра́здника. Та́же стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе. И҆ ча́съ а҃ въ притво́рѣ. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ воскре́сенъ: и҆ ѿпꙋ́стъ. Та́коже и҆ на про́чихъ часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. Конда́къ пра́здника, и҆ воскре́сенъ, глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна воскре́сна гла́са на ѕ҃: и҆ пра́здника, пѣ́снь г҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ пра́здника. Сла́ва, конда́къ воскре́сенъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ, и҆ пра́здника.

* * *

11

꙾А҆нато́лїевъ꙾

Комментарии для сайта Cackle