Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста въ г҃ї-й де́нь. Слꙋ́жба ст҃и́телю и҆ чꙋдотво́рцꙋ тѵ́хѡнꙋ, є҆пⷭ҇кпꙋ воро́нежскомꙋ.

На ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры д҃, гла́съ а҃:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, ра́достнѡ соше́дшесѧ, ᲂу҆бл҃жи́мъ ст҃и́телѧ хрⷭ҇то́ва тѵ́хѡна, па́стырѧ предо́браго, ᲂу҆чи́телѧ златослове́снаго, ско́рбныхъ ᲂу҆тѣ́шителѧ, недꙋ́гꙋющихъ безме́зднаго врача̀, но́ваго рѡссі́и чꙋдотво́рца, и҆́же мо́литсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Па́мѧть твоѧ̀, ст҃и́телю тѵ́хѡне, ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рное со́лнце возсїѧ̀ на́мъ, ѡ҆зарѧ́ющи приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ вѣ́рою: свѣ́тлостьми бо добродѣ́телей ꙗ҆влѧ́еши на́мъ свѣ́тъ пра́вды, лꙋча́ми слове́съ просвѣща́еши на́съ и҆́стиннѡ хрⷭ҇та̀ вѣ́дѣти, предста́тельствомъ твои́мъ разгонѧ́еши ѡ҆́блакъ находѧ́щихъ бѣ́дъ, нетлѣ́нїемъ же моще́й всѣ́мъ зарю̀ безсме́ртїѧ показꙋ́еши: тѣ́мже хва́лимъ тѧ̀.

Хва́лимъ тѧ̀, бл҃жа́ще, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́тче тѵ́хѡне, занѐ любо́вїю притека́юще къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, бл҃года́ть прїе́млемъ: прикоснове́нїемъ бо болѣ́зни врачꙋ́еши, те́плымъ же хода́тайствомъ сп҃са́еши дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва:

Ѽ пребл҃же́нне ѻ҆́тче тѵ́хѡне предстоѧ̀ ны́нѣ прⷭ҇то́лꙋ гдⷭ҇а и҆ веселѧ́сѧ съ нбⷭ҇ными ли̑ки въ вѣ́чнѣмъ црⷭ҇твїи, не забꙋ́ди на́съ земны́хъ и҆ ско́рбныхъ, мѡльбы̀ принесѝ ѡ҆ ча́дѣхъ твоеѧ̀ па́ствы, и҆́миже на землѝ болѣ́зновалъ є҆сѝ, и҆спросѝ цр҃кви ми́ръ, всѣ̑мъ же вѣ̑рнымъ въ вѣ́рѣ ᲂу҆твержде́нїе, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе и҆ ѿ бѣ́дъ и҆збавле́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ днѐ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Оу҆ма̀ чистотꙋ̀ стѧжа́въ, дх҃а ст҃а́гѡ жили́ще бы́въ, бл҃года́ть ст҃и́тельства прїѧ́лъ є҆сѝ, лю́ди просвѣща́лъ є҆сѝ вѣ́дѣнїемъ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, себе́ же сама́го є҆́й приноси́лъ є҆сѝ во ѻ҆гнѝ любвѐ бж҃е́ственныѧ: и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю, не преста́й приноси́ти молє́нїѧ ѡ҆ на́съ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Непоро́чно житїѐ твоѐ, честна̀ сме́рть твоѧ̀ пред̾ бг҃омъ, че́стенъ и҆ гро́бъ, и҆́же ѡ҆бл҃года́тствованное твоѐ содержи́тъ тѣ́ло, ꙗ҆́кѡ ѡ҆богаща́етъ чꙋдесы̀ притека́ющыѧ къ тебѣ̀ вѣ́рою, ст҃и́телю тѵ́хѡне, те́плый моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

А҆пⷭ҇лѡвъ ѻ҆бще́нїѧ, патрїа́рхѡвъ сопребыва́нїѧ, и҆ ра́дости првⷣныхъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ сликова́нїѧ, въ нбⷭ҇нѣмъ црⷭ҇твїи сподо́билсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю тѵ́хѡне: тѣ́хъ бо добродѣ́телемъ и҆ подвигѡ́мъ подража́ѧ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ прича́стникъ нбⷭ҇ныѧ сла́вы и҆́хъ.

Сла́ва:

Пра́вило вѣ́ры бы́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю, и҆ сло́вомъ пра́вой вѣ́рѣ и҆ бл҃го́мꙋ житїю̀ ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ: ѡ҆́бразъ добродѣ́телей ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ па́ствѣ твое́й, творѧ̀ ᲂу҆се́рднѡ хрⷭ҇тѡ́вы за́пѡвѣди: сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ сотвори́вый и҆ наꙋчи́вый, ве́лїй наре́клсѧ є҆сѝ во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ, ст҃и́телю. ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй ве́лїе дерзнове́нїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ чтꙋ́щихъ съ вѣ́рою честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ днѐ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Ѿ ю҆́ности возлюби́лъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, бл҃же́нне, ѡ҆́бразъ всѣ̑мъ бы́лъ є҆сѝ сло́вомъ, житїе́мъ, любо́вїю, дꙋ́хомъ, вѣ́рою, чистото́ю и҆ смире́нїемъ: тѣ́мже и҆ всели́лсѧ є҆сѝ въ нбⷭ҇ныѧ ѡ҆би́тєли и҆дѣ́же предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, молѝ, ст҃и́телю тѵ́хѡне, сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ д҃:

Правосла́вїѧ наста́вниче, бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆чи́телю, покаѧ́нїѧ проповѣ́дниче, златоꙋ́стагѡ ревни́телю, па́стырю предо́брый, но́вый рѡссі́и свѣти́льниче и҆ чꙋдотво́рче, па́ствꙋ твою̀ до́брѣ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, и҆ писа́ньми твои́ми всѧ̑ ны̀ наста́вилъ є҆сѝ: тѣ́мже вѣнце́мъ нетлѣ́нїѧ ᲂу҆кра́шенъ ѿ пастыренача́льника, молѝ є҆го̀ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На вели́цѣй вече́рни,

Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ и҃.

Прїиди́те, всѝ рѡссі́йстїи лю́дїе, воспои́мъ пѣ́сньми торже́ственными ст҃и́телѧ и҆ чꙋдотво́рца тѵ́хѡна, бг҃освѣ́тлаго цр҃кве хрⷭ҇то́вы свѣти́льника, во тьмѣ̀ вѣ́ка сегѡ̀ возсїѧ́вшаго, правосла́вныхъ догма́тѡвъ наста́вника, сꙋемꙋ́дрыхъ ᲂу҆че́нїй ѡ҆бличи́телѧ, покаѧ́нїѧ проповѣ́дника бл҃гоглаго́ливаго, за́повѣдей хрⷭ҇то́выхъ ᲂу҆чи́телѧ и҆́стиннаго, сотвори́вшаго и҆ наꙋчи́вшаго, и҆ припа́дающе къ ра́цѣ ст҃ы́хъ и҆ многоцѣле́бныхъ моще́й є҆гѡ̀, со ᲂу҆миле́нїемъ возопїи́мъ къ немꙋ̀: просвѣтѝ на́съ, ѻ҆́тче на́шъ, свѣ́томъ твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ, воздви́гни на́съ ѿ сна̀ грѣхо́внагѡ стра́хомъ преще́нїѧ и҆ сꙋда̀ бж҃їѧ, ᲂу҆твердѝ стѡпы̀ на́шѧ на пꙋтѝ за́повѣдей хрⷭ҇то́выхъ, и҆ молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Бг҃омꙋ́дре и҆ бг҃оно́сне тѵ́хѡне, бл҃года́ти сосꙋ́де и҆збра́нный, трⷪ҇цы чи́стое жили́ще, добродѣ́телей честны́й до́ме, ѿ ю҆́ности хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́дꙋѧ, до́брѣ тече́нїе сконча́лъ є҆сѝ, вѣ́рꙋ до конца̀ соблю́лъ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ пра́вды ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, є҆го́же непреста́ннѡ молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Па́стырю предо́брый, сто́лпе и҆ красото̀ цр҃кве, свѣ́тлаѧ похвало̀ правосла́вїѧ, ты̀ хрⷭ҇то́во ста́до, є҆́же пастѝ поста́ви тѧ̀ дх҃ъ ст҃ы́й, до́брѣ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, сщ҃е́нники соверша́ѧ, лю́ди наꙋча́ѧ, заблꙋ́ждшыѧ и҆справлѧ́ѧ, ѡ҆би́димыхъ бы́лъ є҆сѝ защи́тникъ, си́рыхъ и҆ вдови́цъ прибѣ́жище, ни́щыѧ пита́лъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ пастыренача́льникꙋ, молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Оу҆чи́телю златослове́сный, дх҃а ст҃а́гѡ бж҃е́ственный ѻ҆рга́не, и҆́стины хрⷭ҇то́вы провозвѣ́стниче, покаѧ́нїѧ проповѣ́дниче, и҆зводѧ̀ честна̑ѧ ѿ недосто́йнагѡ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ста̀ гдⷭ҇нѧ бы́лъ є҆сѝ, и҆сточа́ѧ всѣ̑мъ словеса̀ жи́зни вѣ́чныѧ: тѣ́мже и҆ ны́нѣ молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ра́дꙋйсѧ, сщ҃е́ннаѧ главо̀, прпⷣбныхъ подража́телю, по́стникѡвъ сотрꙋ́дниче, люби́телю безмо́лвїѧ: ты́ бо сше́дъ со престо́ла ст҃и́тельскагѡ, во смире́ннꙋю ѡ҆би́тель всели́лсѧ є҆сѝ, и҆ зрѧ̀, ꙗ҆́кѡ наслажде́нїе, скѡ́рби, ше́ствовалъ є҆сѝ тѣ́снымъ пꙋте́мъ, возлюби́лъ є҆сѝ смире́нїе нелицемѣ́рное, хꙋ́дость ри́знꙋю, трꙋды̀ и҆ мл҃твы непреста̑нныѧ, рыда̑нїѧ неꙋмѡ́лчнаѧ, па́мѧть сме́ртнꙋю, тѵ́хѡне прпⷣбне ѻ҆́тче на́шъ: молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

При́сный на́шъ застꙋ́пниче, те́плый ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ моли́твенниче, бл҃госе́рде ѻ҆́тче на́шъ тѵ́хѡне, помозѝ мл҃твами твои́ми, ѡ҆градѝ цр҃ковь правосла́внꙋю ѿ навѣ̑тъ сꙋевѣ́рїѧ и҆ невѣ́рїѧ, сохранѝ ѻ҆те́чество на́ше ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, ᲂу҆мирѝ мі́ръ ве́сь ѿ мѧте́жа страсте́й человѣ́ческихъ, ѿимѝ ѿ на́съ всѧ̑кꙋю ѕло́бꙋ, враждꙋ̀ и҆ ѕлосло́вїе, вкоренѝ въ сердца́хъ на́шихъ ми́ръ, любо́вь и҆ є҆динодꙋ́шїе, во є҆́же бл҃гоꙋгоди́ти на́мъ гдⷭ҇ꙋ и҆ влⷣцѣ живота̀ на́шегѡ, и҆ во вѣ́ки сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, просла́вимъ ст҃и́телѧ бл҃же́ннаго тѵ́хѡна, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ водворѧ́ѧсѧ съ ли́ки а҆́гг҃льскими, съ прⷪ҇рѡ́ки и҆ а҆пⷭ҇лы ликовствꙋ́етъ, со ст҃и́тєли и҆ мч҃нки, съ прпⷣбными и҆ првⷣными весели́тсѧ, хрⷭ҇та̀ бг҃а созерца́ѧ не въ зерца́лѣ и҆ гада́нїи, но лице́мъ къ лицꙋ̀, на земли́ же честно́е є҆гѡ̀ тѣ́ло нетлѣ́нїемъ ᲂу҆краша́етсѧ, и҆сточа́ѧ то́ки и҆сцѣле́нїй съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющымъ: тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ст҃и́телю, бꙋ́ди ѡ҆ на́съ те́плый предста́тель ᲂу҆ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй ве́лїе дерзнове́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ гла́са: а҆́ще же попра́зднство, пра́здника.

Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ. [пи́саны въ се́й кни́зѣ,на ѡ҆боро́тѣ листа̀ сл҃в].

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Ст҃и́телей ᲂу҆добре́нїе и҆ ѻ҆тцє́въ сла́вꙋ, вѣ́рныхъ застꙋ́пника вели́каго, но́ваго чꙋдотво́рца восхва́лимъ пребл҃же́ннаго тѵ́хѡна, то́ки чꙋде́съ незави́стнѡ и҆злива́юща, недꙋ́ги врачꙋ́юща, дарова̑нїѧ бж҃е́ствєннаѧ неѡскꙋ́днѡ подаю́ща, и҆ возопїи́мъ: ѽ пребл҃же́нне тѵ́хѡне, бл҃года́ти сосꙋ́де преиспо́лненный, и҆ ми́лостей и҆сто́чниче, ѡ҆ на́съ моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ѻ҆́тче бг҃омꙋ́дре тѵ́хѡне! ты̀ ра́бъ бл҃гі́й и҆ вѣ́рный ᲂу҆ гдⷭ҇а бы́лъ є҆сѝ, не сокры́въ въ землѝ да́нный тебѣ̀ ѿ негѡ̀ тала́нтъ, но ᲂу҆чѧ̀ и҆ творѧ̀ ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ є҆го̀: тѣ́мже въ ма́лѣ вѣ́ренъ бы́въ, над̾ мно́гими поста́вленъ є҆сѝ ѿ нбⷭ҇нагѡ домовлⷣки, є҆го́же молѝ ѡ҆ чтꙋ́щихъ съ вѣ́рою па́мѧть твою̀.

Слове́съ є҆ѵⷢ҇льскихъ, є҆́же не стѧжа́ти себѣ̀ сокро́вища на землѝ, вѣ́рный храни́тель бы́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне тѵ́хѡне, и҆ во́льнꙋю нищетꙋ̀ ꙗ҆́кѡ сокро́вище себѣ̀ стѧжа́лъ є҆сѝ, ни́щыѧ же и҆ ᲂу҆бѡ́гїѧ неѡскꙋ́днѡ ᲂу҆довлѧ́лъ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ ны́нѣ и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ гдⷭ҇а ве́лїю и҆ бога́тꙋю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь красꙋ́етсѧ задо́нскаѧ ѡ҆би́тель, ра́дꙋетсѧ воро́нежскаѧ па́ства, торжествꙋ́етъ всѧ̑ правосла́внаѧ цр҃ковь, па́мѧть твою̀ соверша́ющи, ст҃и́телю тѵ́хѡне: въ нетлѣ́нїи бо моще́й твои́хъ и҆ чꙋдесѣ́хъ и҆́мамы всѝ ве́лїе зна́менїе бл҃года́ти ст҃а́гѡ дх҃а въ цр҃кви правосла́внѣй, и҆ є҆ресе́й и҆ раско́лѡвъ ѡ҆бличе́нїе, и҆ невѣ́рїѧ посрамле́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ г҃:

Напита́лъ є҆сѝ бога́тнѡ дꙋ́шы а҆́лчꙋщихъ пи́щею нбⷭ҇ною, хлѣ́бъ бо а҆́гг҃льскїй є҆́сть сло́во твоѐ, бг҃омꙋ́дре тѵ́хѡне: и҆спо́лнилъ є҆сѝ бж҃е́ственнагѡ весе́лїѧ сердца̀ жа́ждꙋщихъ, ᲂу҆че́нїе бо твоѐ є҆́сть вїно̀ бж҃е́ственное и҆ и҆сто́чникъ бл҃года́ти ст҃а́гѡ дх҃а, и҆сточа́ѧй жи́знь вѣ́чнꙋю.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Тѧ̀ а҆рхїере́а и҆ па́стырѧ неѕло́бива и҆ прпⷣбна, ᲂу҆чи́телѧ вѣ́рна восхвалѧ́юще любо́вїю, ᲂу҆се́рднѡ мо́лимъ: принесѝ гдⷭ҇ꙋ молє́нїѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй.

Пле́велы, ꙗ҆̀же всѣ́ѧ въ па́ствѣ твое́й лꙋка́вый вра́гъ, мꙋ́жественнѡ и҆сто́рглъ є҆сѝ: дꙋшеврє́дныѧ бо ѡ҆бы̑чаи, ѡ҆бличи́въ безстꙋ́дное ꙗ҆зы́ческое и҆́грище, потреби́лъ є҆сѝ, всѧ̑ наꙋча́ѧ бл҃гоче́стнѡ храни́ти за́пѡвѣди хрⷭ҇тѡ́вы.

Сла́ва гла́съ и҃:

Что́ тѧ нарече́мъ, ст҃и́телю тѵ́хѡне; па́стырѧ до́браго, ꙗ҆́кѡ дꙋ́шꙋ твою̀ за па́ствꙋ свою̀ положи́ти гото́въ бы́лъ є҆сѝ. а҆пⷭ҇лѡвъ сопресто́льника, ꙗ҆́кѡ писа́ньми твои́ми всѧ̑ ны̀ наставлѧ́еши. по́стникѡвъ похвалꙋ̀ и҆ мона́хѡвъ ᲂу҆краше́нїе, ꙗ҆́кѡ трꙋды̀, бдѣ́нїѧ и҆ пощє́нїѧ и҆́ночєскїѧ под̾ѧ́лъ є҆сѝ. земна́го а҆́гг҃ла и҆ нбⷭ҇наго человѣ́ка, ꙗ҆́кѡ въ мі́рѣ премі́рнѡ пожи́лъ є҆сѝ. сы́на бж҃їѧ; ꙗ҆́кѡ миротвори́ти па́че всегѡ̀ возлюби́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ ᲂу҆тверди́ти ст҃ꙋ́ю цр҃ковь.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ дв҃о:

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Вторы́й мѡѷсе́й ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: возше́дъ бо на го́рꙋ добродѣ́телей, а҆́ки скрижа̑ли рꙋко́ю бж҃їею пи̑санныѧ, догма́ты чи́стагѡ бг҃осло́вїѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, не зна́мєнїи стра́шными ᲂу҆дивлѧ́ѧ, но бж҃е́ственныхъ слове́съ ᲂу҆чє́нїи наставлѧ́ѧ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ но́ваго і҆и҃лѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Да ни̑жнїѧ съ вы́шними совокꙋпи́тъ, є҆ди́ный всѣ́хъ бг҃ъ во чре́во неискꙋсобра́чныѧ вни́де, и҆ въ подо́бїи пло́тстѣмъ ꙗ҆ви́всѧ, вражды̀ средостѣ́нїе разорѝ, и҆ жи́знь подадѐ и҆ бж҃е́ственное и҆збавле́нїе.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Непостижи́мый свѣ́тъ ѿ свѣ́та хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, почи́въ въ тебѣ̀, ст҃и́телю, пресвѣ́тлꙋ свѣщꙋ̀ показа́ тѧ мі́рꙋ, ꙗ҆́кѡ блиста́еши свѣ́тлымъ житїе́мъ, ѡ҆зарѧ́еши лꙋча́ми ᲂу҆че́нїй, сїѧ́еши чꙋдесы̀: тѣ́мже свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ па́мѧть твою̀, пребл҃же́нне тѵ́хѡне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бг҃ора́дованнаѧ влⷣчце, ст҃и́телємъ ᲂу҆добре́нїе, првⷣнымъ ᲂу҆твержде́нїе и҆ прпⷣбнымъ всѣ̑мъ похвало̀, сп҃си́ ны ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Воздержа́нїемъ тѣ́ло дꙋ́хꙋ порабо́тилъ є҆сѝ, ᲂу҆́мъ влады́кꙋ над̾ страстьмѝ поста́вивъ, болѣ́зньми же по́стническими дꙋ́шꙋ просвѣти́въ, ст҃и́телю, ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ чи́стꙋ предста́вилъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆́мже возлю́бленъ бы́въ, ꙗ҆́кѡ того̀ возлюби́лъ є҆сѝ, бж҃е́ственныѧ бы́лъ є҆сѝ вои́стиннꙋ трⷪ҇цы жили́ще.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѿ любвѐ дꙋше́вныѧ вопїю́ ти, влⷣчце, пресвѣ́тлагѡ сл҃нца зарѐ, сп҃се́нїѧ две́рь, нбⷭ҇наѧ врата̀, мы́сленнаѧ лѣ́ствице всѣ́хъ хрⷭ҇тїа́нъ: мольбꙋ̀ прїимѝ тѧ̀ бл҃жа́щихъ, наде́ждꙋ дꙋ́шъ на́шихъ, и҆ сп҃се́нїе на́мъ да́рꙋй.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са: Ѿ ю҆́ности моеѧ̀: Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ в҃:

Взѧ́лъ є҆сѝ на ра́мена крⷭ҇тъ, сраспѧ́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ, и҆ послѣ́довалъ є҆сѝ стопа́мъ сп҃са хрⷭ҇та̀: любо́вь же жите́йскꙋю и҆ всѧ́ко пристра́стїе ѿтрѧ́съ и҆ бл҃ги́мъ житїе́мъ просїѧ́въ, воспрїѧ́лъ є҆сѝ вѣ́чное наслѣ́дїе. и҆ ны́нѣ влⷣцѣ твоемꙋ̀ предстоѧ̀, помѧнѝ ста́до твоѐ, при́снѡ чтꙋ́щее тѧ̀, ст҃и́телю ѻ҆́тче тѵ́хѡне.

Канѡ́нъ на и҃, [є҆гѡ́же краегране́сїе сїѐ: Сла́влю ст҃и́телѧ. и҆ чꙋдотво́рца тѵ́хѡна.] Гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ тѵ́хѡне! са́мъ да́рꙋй мѝ ᲂу҆́мъ и҆ ѧ҆зы́къ, да воспою̀ по достоѧ́нїю сла́вꙋ, є҆́юже сла́внѡ просла́ви тѧ̀ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь.

Лꙋча̀ бж҃е́ственнагѡ свѣ́та возсїѧ̀ на́мъ: прїиди́те, ча̑да свѣ́та, да ѡ҆зари́мсѧ є҆́ю, да возгори́мсѧ дꙋ́хомъ, пѣ́сньми ст҃и́телѧ велича́юще.

А҆пⷭ҇лѡвъ прее́мника, ст҃и́телей сопресто́льника, прпⷣбныхъ сожи́телѧ, просла́вимъ, бл҃же́ннаго тѵ́хѡна, є҆гѡ́же предста́тельствомъ сп҃се́нїе ᲂу҆лꙋча́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоти́всѧ неизрече́ннѡ влⷣка всѣ́хъ и҆з̾ тебє̀, бг҃ороди́тельнице мр҃і́е, соверше́нъ бы́сть чл҃вѣ́къ, и҆ роди́всѧ, ꙗ҆́коже пре́жде ржⷭ҇тва̀, сохрани́ тѧ чи́стꙋ: є҆го́же молѝ сп҃стѝ ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Катава́сїѧ по ᲂу҆ста́вꙋ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Любо́вїю хрⷭ҇то́вою ᲂу҆ѧзви́всѧ, бл҃же́нне, томꙋ̀ ѿ ю҆́ности невозвра́тнымъ жела́нїемъ послѣ́довалъ є҆сѝ, всѧ́кое плотско́е наслажде́нїе возненави́дѣвъ.

Ю҆́ношєскїѧ стра̑сти, пло́ть томѧ́щыѧ, любомꙋ́дрїѧ мече́мъ посѣ́клъ є҆сѝ, же́ртвꙋ себѐ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ приносѧ̀.

Стра́хомъ гдⷭ҇нимъ ᲂу҆твержда́емь, нача́ло бо премꙋ́дрости се́й є҆́сть, любо́вїю лꙋ́чшею прилѣпи́лсѧ є҆сѝ премꙋ́дрости, ѽ тѵ́хѡне.

Бг҃оро́диченъ:

Воспои́мъ бж҃е́ственный хра́мъ бж҃їй: ᲂу҆бл҃жи́мъ ст҃ꙋ́ю дв҃ꙋ, ѡ҆боже́ни бы́вше є҆́ю и҆ ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́еми.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Хра́мъ ст҃а́гѡ дх҃а ѿ ю҆́ности бы́лъ є҆сѝ: ᲂу҆тѣ́шителева бо бл҃года́ть, по вѣ́рѣ твое́й ѡ҆чи́стивши дꙋ́шꙋ твою̀ ѿ страсте́й, ꙗ҆́вѣ въ не́й вселѧ́етсѧ: сегѡ̀ ра́ди и҆ по преставле́нїи соблюде́сѧ тѣ́ло твоѐ нетлѣ́нно. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, ѿ тлетво́рныхъ страсте́й и҆зба́витисѧ чтꙋ́щымъ любо́вїю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Мт҃и сла́дкагѡ мѝ і҆и҃са, чтⷭ҇аѧ бг҃оѻтрокови́це, прїѧ́телище дх҃а ст҃а́гѡ, ѡ҆чи́сти мою̀ дꙋ́шꙋ беззакѡ́нїи ѡ҆скверне́ннꙋю, и҆ свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей содѣ́лай, свѣтоно́снаѧ нетлѣ́ннаѧ, ѿженѝ ѡ҆́блакъ страсте́й, да и҆ менѐ твои́ми мл҃твами ѡ҆сѣни́тъ ᲂу҆тѣ́шителева бл҃года́ть.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ ѿ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆па́слсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже па́стырь ᲂу҆па́слъ є҆сѝ ста́до, и҆зводѧ̀ на па̑жити живоно́сныхъ твои́хъ ᲂу҆че́нїй.

Таи́нникъ бы́въ хрⷭ҇то́ва ᲂу҆че́нїѧ, сегѡ̀ вѣ́дѣнїемъ просвѣти́лъ є҆сѝ лю́ди, дѣ́лы и҆ словесы̀ ꙗ҆влѧ́ѧ и҆́стинꙋ є҆гѡ̀.

И҆́стиненъ и҆ вѣ́ренъ стра́жъ до́мꙋ бж҃їѧ бы́лъ є҆сѝ, стрегі́й є҆го̀ дѣ́ломъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆́бразъ ꙗ҆влѧ́ѧ житїе́мъ, сло́вомъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чѧ̀ ᲂу҆се́рднѡ, помышле́нїемъ, ꙗ҆́кѡ пекі́йсѧ ѡ҆ бл҃зѣ є҆гѡ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ приста́нище и҆ стѣ́нꙋ и҆ прибѣ́жище и҆ наде́ждꙋ и҆ покро́въ и҆ предста́тельницꙋ те́плꙋю ѡ҆брѣ́тше вѣ́рнїи, къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ вопїе́мъ прилѣ́жнѡ, ꙗ҆́коже наꙋчѝ на́съ взыва́ти къ тебѣ̀ бл҃же́нный тѵ́хѡнъ: прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́съ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тьма̀ ѡ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋтѝ моѧ̀ напра́ви, молю́сѧ.

Є҆го́же возлюби́лъ є҆сѝ, є҆го́же возжелѣ́лъ є҆сѝ, є҆гѡ́же ра́ди подвиза́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю, молѝ ны́нѣ хрⷭ҇та̀ ѡ҆ рабѣ́хъ, да млⷭ҇тивъ бы́въ, всѣ̑мъ на́мъ ми́рное состоѧ́нїе да́рꙋетъ, почита́ющымъ па́мѧть твою̀.

Любо́вїю и҆ вѣ́рою хрⷭ҇то́вою и҆спо́лненъ сы́й, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ рѣка̀, ѻ҆би́льнѡ всю̀ зе́млю рѡссі́йскꙋю напоѧ́ѧ сло́вомъ ᲂу҆че́нїѧ, бл҃же́нне тѵ́хѡне.

Ꙗ҆́кѡ пчела̀ сла́дкїй ме́дъ ѿ цвѣтѡ́въ ско́рѡ ᲂу҆вѧда́ющихъ, собра́лъ є҆сѝ, ѻ҆́тче, ѿ тлѣ́ннагѡ мі́ра дх҃о́вное сокро́вище, и҆́мже всѣ́хъ на́съ ᲂу҆слажда́еши.

Бг҃оро́диченъ:

И҆спо́лни весе́лїѧ се́рдце на́ше, пречⷭ҇таѧ бг҃оѻтрокови́це, весе́лїѧ ро́ждшаѧ вино́внаго, грѣхо́внꙋю печа́ль всѧ́кꙋю потреблѧ́ющи.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆з̾ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀.

Чи́стъ бы́въ се́рдцемъ, чи́стомꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ, ст҃ы́й ст҃о́мꙋ, люби́тель люби́тельномꙋ, кро́ткїй кро́ткомꙋ, взыва́ѧ непреста́ннѡ: мнѣ̀ прилѣплѧ́тисѧ бг҃ови бл҃го є҆́сть.

Оу҆тѣ́хꙋ, ро́скошь, че́сть, бога́тство, сла́вꙋ и҆ всѐ сокро́вище мі́ра презрѣ́лъ є҆сѝ, воспарѧ́ѧ къ го́рнемꙋ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ, къ до́мꙋ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, и҆дѣ́же ѡ҆би́тєли мнѡ́ги сꙋ́ть.

Доса̑ды, скѡ́рби, ѡ҆би̑ды ра́достнѡ терпѣ́лъ є҆сѝ, помышлѧ́ѧ, ꙗ҆́кѡ вѣне́цъ без̾ побѣ́ды, побѣ́да без̾ по́двига, по́двигъ без̾ бра́ни, бра́нь без̾ врагѡ́въ не быва́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ дв҃о гпⷭ҇жѐ, мт҃и зижди́телева нбⷭ҇ныхъ є҆сѝ чинѡ́въ ра́дованїе, и҆ человѣ́ческомꙋ ро́дꙋ бл҃гослове́ннаѧ помо́щница: молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

А҆пⷭ҇лѡвъ прее́мниче, ст҃и́телей ᲂу҆краше́нїе, правосла́вныѧ цр҃кве ᲂу҆чи́телю, влⷣцѣ всѣ́хъ моли́сѧ, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

І҆́косъ:

Дꙋ́шꙋ твою̀ ᲂу҆краси́въ добродѣ́телїю, ᲂу҆́мъ просвѣти́въ любомꙋ́дрїемъ, па́стырь до́брый ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ста́дꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, сло́вомъ и҆ писа́нїемъ ᲂу҆чѧ̀, наказꙋ́ѧ и҆ вразꙋмлѧ́ѧ, житїе́мъ свои́мъ ѻ҆́бразъ слове́съ ꙗ҆влѧ́ѧ: тѣ́мже на нб҃сѝ вѣнце́мъ сла́вы ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ ѿ пастыренача́льника хрⷭ҇та̀, на землѝ сїѧ́ѧ нетлѣ́нїемъ моще́й и҆ и҆сточа́ѧ ѻ҆би̑льныѧ то́ки чꙋде́съ вѣ́рою призыва́ющымъ тѧ̀, досточꙋ́дне и҆ бг҃омꙋ́дре тѵ́хѡне. моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀: сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ, ра́дованною ного́ю ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Терпѣ́нїемъ стѧжа́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ твою̀, бл҃же́нне, пꙋте́мъ тѣ́снымъ, є҆ди́нымъ ведꙋ́щимъ въ жи́знь вѣ́чнꙋю, ше́лъ є҆сѝ, вы́нꙋ взира́ѧ на кре́стный пꙋ́ть подвигополо́жника хрⷭ҇та̀ и҆ сего̀ ѻ҆́бразъ житїю̀ твоемꙋ̀ полага́ѧ.

Всего̀ себѐ любвѝ бж҃їей пре́далъ є҆сѝ, дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло, се́рдце и҆ ра́зꙋмъ, па́мѧть и҆ во́лю, намѣ́ренїе, начина́нїе, сло́во, дѣ́ло и҆ помышле́нїе бг҃ꙋ въ любо́вь посвѧти́лъ є҆сѝ.

Ѻ҆те́цъ сиро́тъ, и҆ вдѡ́въ защи́тникъ, и҆ бога́тство ни́щихъ, болѧ́щихъ ᲂу҆тѣше́нїе и҆ сꙋ́щихъ въ бога́тствѣ наста́вникъ, ста́рости же́злъ, и҆ наказа́нїе ю҆́ности, и҆ мона́шествꙋющымъ добродѣ́телей пра́вило ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне тѵ́хѡне.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, мр҃і́е: ра́дꙋйсѧ, сп҃си́телѧ мі́рꙋ ро́ждшаѧ: приста́нище бꙋ́ди на́мъ, жите́йскою бꙋ́рею волнꙋ́ємымъ, и҆ ѡ҆ти́шїе въ пꙋчи́нѣ скорбе́й, и҆ води́тельство къ нбⷭ҇нымъ селе́нїємъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею сп҃сє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ є҆щѐ на землѝ сы́нъ бы́въ, вы́нꙋ воздыха́лъ є҆сѝ къ сн҃ꙋ бж҃їю, вопїѧ̀ є҆мꙋ̀: бꙋ́ди мѝ пи́ща и҆ питїѐ, бꙋ́ди свѣ́тъ дꙋшѝ моеѧ̀, бꙋ́ди ѿра́да въ ско́рби, бꙋ́ди жи́знь вѣ́чнаѧ по воскрⷭ҇нїи, да превозношꙋ́ тѧ во вѣ́ки.

А҆да́ма паде́нїе, хрⷭ҇то́выми стрⷭ҇тьмѝ и҆скꙋпле́нїе, ча́съ сме́ртный, стра́шный сꙋ́дъ, мꙋчє́нїѧ грѣ́шныхъ, бл҃же́нство првⷣныхъ всегда̀ помышлѧ́ѧ, рыда́лъ є҆сѝ, на́мъ ᲂу҆миле́нїѧ ѻ҆́бразъ показꙋ́ѧ, себе́ же пред̾ѡчища́ѧ къ бꙋ́дꙋщей сла́вѣ.

Трꙋды̀ по вѣ́рѣ и҆ бл҃гоче́стїю под̾е́мъ въ жи́зни се́й, сла́дцѣ по трꙋдѣ́хъ почи́лъ и҆ ᲂу҆поко́илсѧ є҆сѝ: соше́лъ бо є҆сѝ во гро́бъ, ꙗ҆́кѡ пшени́ца длѧ жи́тницы бж҃їѧ созрѣ́лаѧ, во вре́мѧ пожа́таѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѵ҆ссѡ́помъ животворѧ́щїѧ кро́ве за сп҃се́нїе мі́ра закла́ннагѡ а҆́гнца, и҆з̾ твои́хъ пречи́стыхъ крове́й пло́ть прїе́мшагѡ, ѡ҆кропи́ мѧ ѡ҆скверне́ннаго, влⷣчце, и҆ ѡ҆чи́сти мѧ̀, да твои́мъ мт҃рнимъ застꙋпле́нїемъ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣлю́сѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Хода́тай ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ моли́твенникъ те́плый ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ, ст҃и́телю. млⷭ҇тива ᲂу҆̀бо мл҃твами твои́ми содѣ́лай влⷣкꙋ: и҆спросѝ, ѻ҆́тче, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, вѣ́рою сщ҃е́ннꙋю па́мѧть твою̀ пра́зднꙋющымъ и҆ серде́чною любо́вїю тѧ̀ велича́ющымъ.

Ѿ бг҃а свѣ́та нбⷭ҇нымъ свѣ́томъ ѡ҆сїѧ́нный, просвѣтѝ на́съ помраче́нныхъ страстьмѝ жите́йскими, рѣши́ти же и҆ вѧза́ти вла́сть ѿ негѡ̀ прїе́мый, разрѣшѝ прегрѣшє́нїѧ на̑ша, и҆ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ сподо́би па́мѧть твою̀ пра́зднꙋющихъ и҆ досто́йнѡ тѧ̀ велича́ющихъ.

На́ше хвале́нїе сїѐ ѿ недосто́йныѧ и҆ ѡ҆каѧ́нныѧ дꙋшѝ, ѿ ᲂу҆се́рдїѧ же бога́тагѡ приноси́мое тебѣ̀, прїимѝ ми́лостивнѡ, ст҃и́телю, бл҃года́ть проти́вꙋ воздаѧ̀ на́мъ щедроѻби́льнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

А҆да́ма па́дшаго возста́вила є҆сѝ, бг҃ома́ти, ро́ждши но́ваго а҆да́ма: возста́ви и҆ на́съ па́дшихъ по подо́бїю дре́внѧгѡ, но бл҃года́ти но́вагѡ те́плѣ вѣ́рꙋющихъ.

Свѣти́ленъ.

Подо́бенъ: Пло́тїю ᲂу҆снꙋ́въ:

Пло́тїю а҆́ще и҆ почи́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю тѵ́хѡне, но дꙋ́хомъ жи́въ сы́й, въ црⷭ҇твїи невече́рнемъ со хрⷭ҇то́мъ ца́рствꙋеши, и҆ мо́лишисѧ є҆мꙋ̀ ѡ҆ призыва́ющихъ тѧ̀ вѣ́рою и҆ любо́вїю.

И҆́нъ свѣти́ленъ.

Подо́бенъ: Черто́гъ тво́й ви́ждꙋ, сп҃се:

Въ черто́зѣ жениха̀ хрⷭ҇та̀ помышлѧ́ѧ тѧ̀, ст҃и́телю, неизрече́ннымъ свѣ́томъ сїѧ́юща, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ прїѡбщи́тисѧ жела́ю: но ѿ сна̀ грѣхо́внагѡ ѡ҆б̾юродѣ̀ мо́й ᲂу҆́мъ, ᲂу҆гасѐ свѣти́льникъ ꙗ҆́кѡ без̾єле́енъ, и҆ дꙋшѝ моеѧ̀ ѡ҆скверне́на є҆́сть ѡ҆де́жда, и҆ ви́ждꙋ двє́ри црⷭ҇твїѧ мнѣ̀ заключє́нныѧ: но твои́ми мл҃твами возбꙋди́въ мѧ̀ сна̀ грѣхо́внагѡ, є҆ле́й покаѧ́нїѧ мѝ да́рꙋй, и҆ ри́зою заслꙋ́гъ хрⷭ҇то́выхъ прикры́въ мою̀ наготꙋ̀, досто́йна мѧ̀ сотворѝ невече́рнѧгѡ црⷭ҇твїѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ г҃.

Ско́рбныхъ ᲂу҆тѣ́шителю, ѡ҆дѣ́ѧнныхъ въ рꙋ́бище любе́знѡ прїима́лъ є҆сѝ, сꙋ́щихъ въ темни́цѣ посѣща́лъ є҆сѝ, ни́щихъ ра́нами смердѧ́щихъ ᲂу҆покоева́лъ є҆сѝ, печа́льныхъ ᲂу҆бо́гагѡ ро́да ᲂу҆тѣша́лъ є҆сѝ, дрꙋ́гъ бы́въ ме́ньшей бра́тїи хрⷭ҇то́вѣ: сегѡ̀ ра́ди и҆ хрⷭ҇то́съ въ ли́цѣ дрꙋзе́й вчини́ тѧ. є҆го́же молѝ и҆ на́ше жестосе́рдїе ᲂу҆мѧгчи́ти, и҆ скѡ́ры ны̀ сотвори́ти на бл҃готворе́нїе по́мощи и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ тре́бꙋющымъ.

Ми́ра люби́телю, всѧ̑ ѡ҆би̑ды, ꙗ҆́кѡ нѣ́мъ и҆ не ѿверза́ѧй ᲂу҆́стъ, терпѣ́лъ є҆сѝ ра́достнѡ, всѧ̑ ѡ҆ставлѧ́ѧ, да то́чїю ми́ренъ бꙋ́детъ ѡ҆би́дѧй, и҆ враждꙋ́ющихъ миротво́рецъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: ᲂу҆мирѝ ᲂу҆̀бо многомѧтє́жныѧ на́шѧ стра̑сти, гнѣ́въ и҆ за́висть и҆ рве́нїе потреблѧ́ѧ, братолю́бїю же и҆ терпѣ́нїю наꙋча́ѧ.

Безмо́лвїѧ рачи́телю, хране́нїе ᲂу҆стѡ́мъ твои̑мъ полага́вый и҆ две́рь ѡ҆гражде́нїѧ ѡ҆ ᲂу҆стнѣ́хъ твои́хъ, да є҆ди́нъ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ бесѣ́дꙋеши, ᲂу҆держѝ неꙋдержи́мое ѕло̀ ѧ҆зы́ка на́шегѡ, и҆ и҆сцѣлѝ на́съ ѿ праздносло́вїѧ, сꙋесло́вїѧ и҆ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, приносѧ̀ вы́нꙋ за ны̀ тє́плыѧ твоѧ̑ мл҃твы гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ.

Сла́ва:

Подража́телю любвѐ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, ꙗ҆́кѡ сы́нъ любвѐ, въ любвѝ при́снѡ пребыва́ѧй, любо́вь вы́ше поста̀ поста́вилъ є҆сѝ: мо́лимъ тѧ̀, ᲂу҆ймѝ и҆ на́мъ ѿ дх҃а любвѐ твоеѧ̀, и҆ наꙋчѝ на́съ зрѣ́ти на̑ша прегрѣшє́нїѧ и҆ не ѡ҆сꙋжда́ти бра́та: мо́жеши бо, ꙗ҆́кѡ въ бз҃ѣ пребыва́еши, и҆ бг҃ъ въ тебѣ̀ пребыва́етъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ в҃:

И҆но́гѡ держа́внагѡ прибѣ́жища, и҆ крѣ́пости столпа̀, и҆ стѣны̀ неѡбори́мыѧ, вои́стиннꙋ не стѧжа́хомъ, ра́звѣ тебє̀, пречⷭ҇таѧ. къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ тебѣ̀ вопїе́мъ: влⷣчце, помозѝ, да не поги́бнемъ: покажѝ твою̀ бл҃года́ть на ны̀, и҆ крѣ́пости сла́вꙋ, и҆ милосе́рдїѧ твоегѡ̀ вели́чество.

А҆́ще же є҆́сть попра́зднство, бг҃оро́диченъ пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃ї. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Оу҆ста̀ првⷣнагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости. Сті́хъ: Зако́нъ бг҃а є҆гѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло а҃ї. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle