В 16-й день

Свята́го апо́стола и Евангели́ста Матфе́я

На Вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Испыту́яй сердца́ челове́ков,/ егда́ твой Боже́ственный ра́зум, апо́столе,/ Боже́ственным прове́дением узре́,/ от непра́вды и от ми́ра тя изба́ви;/ тогда́ тя всеми́рный Свет соде́я,/ вселе́нныя концы́ просвеща́ти и облиста́ти повеле́в,/ Его́же и Боже́ственное Ева́нгелие сподо́бился еси́ я́ве написа́ти./ Того́ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́же от мыта́рства при́зван на учени́чество,/ егда́ тя Безнача́льное Сло́во возгласи́,/ после́довати повеле́в и обще́ние Ца́рствия обеща́в,/ тогда́, всеблаже́нне, вся оста́вив/ и смуще́ния мяте́жнаго отше́д,/ Тому́ кре́пко после́довал еси́/ и ны́не, Богови́дче, насыща́емь,/ неизрече́ннаго Его́ виде́ния я́сно./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Проро́ческое не́кое я́ве острозре́ние/ дре́вле тя, свята́го ка́меня, узре́,/ на земли́ валя́ющася/ и преле́стная сокруша́юща ухищре́ния./ Сло́во же, всему́дре, Ипоста́сное,/ свет тя ми́ра и пропове́дника пра́вды и и́стины соверши́,/ уясне́на луча́ми Трисо́лнечнаго Све́та, всече́стне,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Пребоже́ственныя му́дрости слуго́,/ егда́ непристу́пный Свет прии́де пло́тию,/ я́коже изво́ли,/ неве́дения разоря́я омраче́ния,/ тогда́, призыва́емь, после́довал еси́ жизноно́сным повеле́нием/ и храни́тель Боже́ственный быв па́че смы́сла,/ церко́вный быв свети́льник,/ Матфе́е, Христо́во оби́телище./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Язы́ком о́гненным пре́лесть попаля́я,/ яви́лся еси́, всехва́льне, Матфе́е прему́дре,/ Уте́шителево прие́мь прише́ствие,/ существо́м тебе́ освеща́юща,/ отсю́ду удиви́л еси́ вся́ко помышле́ние слы́шащих слове́с твои́х,/ к лю́дем глаго́лав вели́чествия Вседержи́теля,/ и ны́не во всю зе́млю изы́де твое́ веща́ние, Богодохнове́нне./ Его́же моли́ вся уще́дрити пою́щия тя.

Сла́ва, глас 4. Самогла́сен:

Зову́щу Христу́ ко учени́честву Небе́сному/ усе́рдно после́довал еси́, Богоприя́тне,/ все упражне́ние попече́ния земна́го еди́нощи огри́нув,/ досто́йный бо Го́рняго Ца́рствия/ ра́зум благопоко́рне восприи́м,/ долере́вностнаго жи́тельства и сла́вы тщи́я отступи́л еси́,/ благове́стник от мытаря́ быв,/ свет же во тьме су́щим яви́лся еси́/ и заблу́ждшим путево́ждь ко спасе́нию;/ ны́не же моли́твенник всего́ ми́ра тепле́йший/ и тебе́ чту́щих, Матфе́е, храни́тель спаси́тельный.

И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 ( зри Мине́ю ноября́ 30-й день ).

А́ще изво́лит настоя́тель пе́ти литию́, зри сего́ ме́сяца в 14 день.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Слове́с твои́х трубо́ю челове́ки собра́л еси́/ в Бо́жие позна́ние, приснопева́еме,/ и преле́стная собра́ния от земли́ отгна́в,/ во еди́но ве́рныя единомы́слие упра́вил еси́/ и мо́лишися ны́не от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять твою́.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

И́же язы́ком тя вооружи́в о́гненным Ду́ха Свята́го,/ кре́пка показа́ тя борца́ на пре́лесть, апо́столе,/ Христо́с Бог наш,/ И́мже прия́л еси́ све́тлыя по́чести благода́ти./ Его́же моли́ от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять твою́.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Во глубины́ Ду́ха прини́к, апо́столе,/ неистощи́мое бога́тство поразуме́л еси́/ и, из Него́ поче́рп благода́ть оби́льную,/ нам Ева́нгельски всем сию́ разда́л еси́,/ и мо́лишися ны́не от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 6:

Из глубины́ зло́бы после́дния/ к зело́ кра́йнейшей высоте́ доброде́тели,/ я́ко оре́л высокопа́рный, пресла́вно восте́кл еси́,/ Матфе́е всехва́льне,/ покры́вшаго бо Небеса́ доброде́телию/ и ра́зума Своего́ всю зе́млю испо́лнившаго, Христа́/ после́довал еси́ стопа́м:/ подража́тель, разжже́н во всем Тому́, яви́лся еси́,/ благовествуя́ мир, жизнь и спасе́ние/ повину́ющимся благоче́стне Боже́ственным повеле́нием:/ в ня́же и нас наста́ви, благоугожда́ющия Зижди́телю/ и тебе́ ублажа́ющия.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой:

Тропа́рь, глас 3:

Усе́рдно от мы́тницы к зва́вшему Влады́це Христу́,/ я́вльшуся на земли́ челове́ком за бла́гость,/ Тому́ после́довав, апо́стол избра́нный яви́лся еси́/ и благове́стник Ева́нгелия вселе́нней велегла́сен./ Сего́ ра́ди чтим честну́ю па́мять твою́, Матфе́е Богоглаго́ливе,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га/ да грехо́в оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во:/ пло́тию бо от Тебе́ восприя́тою Сын Твой, и Бог наш,/ Кресто́м восприи́м страсть,/ изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.

На У́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Пе́рвый Христо́во Ева́нгелие написа́в/ и всю просвети́в подсо́лнечную тварь,/ Матфе́й, зело́ прему́дрейший/ и Христо́в таи́нник изя́щный,/ ны́не почита́емь свяще́нными пе́сньми,/ всем отпуще́ния грехо́в про́сит любо́вию чту́щим того́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́терь Тя Бо́жию ве́мы вси,/ Де́ву вои́стинну и по рождестве́ я́вльшуюся,/ любо́вию прибега́ющии к Твое́й бла́гости:/ Тя бо и́мамы, гре́шнии, Предста́тельницу,/ Тя стяжа́хом в напа́стех спасе́ние,/ еди́ну Всенепоро́чную.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Де́лы просия́в правове́рия,/ все угаси́л еси́ злосла́вие,/ победи́тель быв непребо́рен,/ Ева́нгелие всем пропове́дал еси́,/ Це́ркви вся бога́тно украси́л еси́, Матфе́е апо́столе,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся,/ плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чся и пребы́сть,/ И́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,/ Того́ приле́жно моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости и Сло́ва:

Во вся концы́ протече́ му́дрых твои́х глаго́л/ я́ко вои́стинну веща́ние, всехва́льне Госпо́день апо́столе,/ Боговиде́ние всем я́сно пропове́да/ и язы́к неразу́мие в ра́зум приведе́./ Тем и́дольское омраче́ние отгна́в,/ свет ра́зума во тьме су́щим возсия́,/ Матфе́е всехва́льне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем А́нгельский и челове́ческий род досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю: Стих: Небеса́ пове́дают: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна: зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Воспле́щем в пе́снех днесь, ве́рнии,/ в па́мяти честна́го апо́стола и Евангели́ста Матфе́я,/ той бо, пове́рг и́го и зла́то мыта́рства, после́дова Христу́/ и пропове́дник Ева́нгелия Боже́ственнаго бысть:/ отню́дуже изы́де проро́чески веща́ние его́ во вселе́нную/ и мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и апо́стола на 8. Феофа́ново. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Духа,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжествуя́,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Бога́тно пода́ждь ми все́льшуюся в тя благода́ть, Матфе́е всесла́вне и слуго́ Христо́в,/ да вопию́, све́тло пропове́дая,/ и воспою́, ра́дуяся, твоя́ чудеса́.

Весьма́ оста́вил еси́ земны́х смуще́ние,/ Сло́ва бо я́ко услы́шав вопло́щшагося глас,/ и благода́ти яви́лся еси́ строи́тель/ и пропове́датель Богоприя́тен, Богоблаже́нне.

Самови́дец быв и слуга́ возсия́вшаго Сло́ва, апо́столе, Преве́чнаго Отца́,/ и проте́кл еси́, Того́ прише́ствие благовеству́я всем язы́ком.

Богоро́дичен: Сме́рти потребле́ние и тли разруше́ние,/ Жи́зни же явле́ние благовести́л еси́, му́дре,/ Де́ва бо во утро́бе заче́нши Непости́жнаго и мир обнови́.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Твои́ апо́столы, Сло́ве Бо́жий, свети́льники показа́л еси́ жи́зни,/ мрак отгоня́ющия безбо́жия, Влады́ко,/ и Боже́ственною Твое́ю сла́вою мир весь просвеща́ющия.

Твои́м вооружи́в всеору́жием Матфе́я храбре́йшаго, Спа́се,/ мучи́телей крепча́йша сего́ соде́ял еси́, Влады́ко,/ и потреби́теля показа́л еси́ и́дольския ле́сти, Человеколю́бче.

Язы́ка твоего́ о́гненнаго веща́ние/ де́монская пожже́ ка́пища, Матфе́е Богодохнове́нне, Паракли́тов орга́не,/ чрез Его́же Христо́с пропове́дается, всех Жизнь Ипоста́сная.

Богоро́дичен: Труба́ Богосло́вная, веща́ющая кре́пко,/ просвети́ лю́ди, Матфе́я Богому́драго,/ Тро́ицы сия́ние, па́че ума́ же воплоще́ние Сло́ва из Тебе́, Пречи́стая.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Во вся концы́ протече́ му́дрых твои́х глаго́л я́ко вои́стинну веща́ние,/ всехва́льне Госпо́день апо́столе,/ Боговиде́ние всем я́сно пропове́дал еси́/ и язы́ков неразу́мие в ра́зум приве́л еси́./ Те́мже, и́дольское омраче́ние отгна́в,/ свет зна́ния во тьме су́щим возсия́л еси́,/ Матфе́е всехва́льне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, подо́бен то́йже:

Я́ко свети́льника Све́та и ученика́,/ я́ко самови́дца Сло́ва Боже́ственнаго вси хва́лим тя, Госпо́день апо́столе,/ я́бо, благода́тныя твои́ мре́жи простира́я,/ слове́сныя ры́бы уловля́еши повеле́нием./ Те́мже и язы́цы уловля́хуся си́лою Ду́ха,/ наставля́еми ве́рою, неботаи́нниче всехва́льне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище/ и де́моном игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия сподо́би,/ и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́ т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ипоста́сному Твоему́ Сло́ву, Бо́же, науче́н,/ мирску́ю му́дрость разруши́ Богови́дец учени́к, велегла́сно зовя́ Тебе́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ублаже́ному от Христа́,/ ко́е благохвале́ние принесе́м тебе́, Богоглаго́ливе?/ не мо́жет бо челове́к цветя́щия на тебе́ благода́ти сло́вом изрещи́, досточу́дне.

Нескве́рный твой и чи́стый ум ви́дев Высоча́йший,/ я́коже свещу́ на све́щник высо́кий,/ су́щим во тьме светя́щую, всем, Богоявле́нне, предложи́.

Богоро́дичен: Умерщвле́ное естество́ челове́ческое, Благослове́нная, возвы́сила еси́,/ я́ко Высоча́йшаго ро́ждшая кре́пость па́че естества́, всепе́тая Отрокови́це,/ я́коже Матфе́й научи́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Благода́ть прие́м Всесвята́го Ду́ха,/ Боже́ственное оби́телище показа́лся еси́;/ Боже́ственно научи́в Богозна́ния све́ту,/ вве́рен был догма́ты Христо́вы пи́смены изложи́ти,/ я́ко самови́дец Богоизбра́нный.

Язы́к твой трость Паракли́та бысть,/ ско́рое избавле́ние даю́щаго позна́вшим влады́чество Его́/ и му́дрых вды́шущаго душа́м ра́зум Небе́сный,/ о Матфе́е всече́стне.

Сия́юща чудесы́ и исцеле́ний благода́тьми,/ тя Христо́с посла́ ми́ру, де́монскую попира́юща кре́пость/ и ду́ши просвеща́юща ве́рных, всех пою́щих тя, ми́ра пропове́дника.

Богоро́дичен: Де́ва родила́ еси́ Сы́на Прене́чнаго,/ в естество́ обле́кшася челове́ческое,/ я́коже науча́я, Богоглаго́ливый рече́,/ и спа́сшаго сие́ от тли коне́чною благосты́нею,/ и Де́ва пребыла́ еси́.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Евангели́ст от мыта́рства я́ко после́дова Тебе́,/ претвори́ся Богоглаго́ливый всеси́льною Твое́ю, Вседе́телю, кре́постию,/ Матфе́й всеизря́днейший.

Управля́ется твоего́ благове́стия душепита́тельными словесы́ язы́ков мно́жество,/ возвыша́емо к доброде́телей высо́кому верху́,/ о Матфе́е всеблаже́нне.

Матфе́я уловля́ются Богоплете́нными ученика́ мре́жами/ собо́ры ве́рующих всегда́,/ к Твоему́ позна́нию, Благоде́телю, наставля́еми.

Богоро́дичен: Де́ву ро́ждшую воспису́я,/ благовеству́ет Тя, вся́ческая Сотво́ршаго,/ без се́мене и тли, Всенепоро́чная, Матфе́й всеизя́щнейший.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Мыта́рства и́го отве́рг,/ пра́вды и́гу притя́глся еси́/ и яви́лся еси́ купе́ц всеизря́днейший,/ бога́тство прине́с ю́же с высоты́ прему́дрость./ Отону́дуже пропове́дал еси́ и́стины сло́во/ и уны́лых воздви́гл еси́ ду́ши,/ написа́в час су́дный.

И́кос:

Вра́жие мучи́тельство ну́дит мя несы́тно/ и души́ мое́й все се́мя восхища́ет,/ Матфе́е, дру́же Христо́в./ Но сам, се́мя моли́тв твои́х дав,/ уплоди́ к твоему́ служе́нию/ и покажи́ мя песнопе́вца твоего́ мале́йшаго/ и сказа́теля мно́гих твои́х и вели́ких исправле́ний;/ и ко Христо́ве любви́ ка́ко, вся а́бие оставив,/ после́довал еси́ те́пле Зва́вшему,/ пе́рвый быв благове́стник в ми́ре,/ написа́в час су́дный.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшего,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Был еси́ пе́рваго осия́ния Боже́ственное изображе́ние,/ я́ко учени́к Того́ светлостьми́ распаля́емь,/ Ему́же, поя́, глаго́лал еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Я́ко слуга́ Сло́ва, всеблаже́нне,/ в Боже́ственныя оби́тели, иде́же Христо́с обита́ет, ты всели́лся еси́,/ я́коже тебе́ обеща́ Пребоже́ственный отце́в Госпо́дь и Бог еди́н всех.

Неду́зи, Матфе́е, отго́нятся,/ и отбегае́т мно́жество де́монов/ су́щими в тебе́ дарова́ньми Боже́ственнаго Ду́ха,/ в ни́хже пел еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Всепе́тую Де́ву написа́л еси́ Боже́ственными твои́ми словесы́,/ Творца́ всех ро́ждшую, апо́столе,/ Ему́же вси пое́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Манове́ньми, я́же в Тебе́ неосла́бными, Матфе́й свяще́ннейший обожа́емь,/ положе́нием же быв, естество́м е́же был еси́,/ вселе́нную, Влады́ко, привлече́ пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже мо́лнию вселе́нней, Сло́во Богосло́ва посла́,/ мрак у́бо отгоня́юща, язы́ки же просвеща́юща Богосло́вия догма́ты./ Те́мже и поя́ше:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сло́вом чи́стым и умо́м Бог с тобою́ бесе́довал есть,/ ти́ну бо я́ко изсе́кл еси́, Тому́ прибли́жился еси́/ и примеси́лся еси́, сла́вне./ Те́мже и пое́ши:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Богоро́дичен: На благодея́ние челове́ков Сло́во воплоти́тися изво́ли:/ дверь бо де́вства про́йде Госпо́дь и Богоро́дицу показа́./ Те́мже зове́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, всеблаже́нная/ Богоро́дице, чи́стая Присноде́во.

Добро́ты у́мныя прия́л еси́ диади́му Боже́ственную, апо́столе,/ и Ца́рствия же благоле́пнейшим венце́м украси́лся еси́ десни́цею Вседержи́телевою,/ и све́тишися, му́дре, со Ангелы Престо́лу предстоя́ Влады́ки Христа́, всеблаже́нне.

Дре́ва жи́зни досто́йно получи́л еси́, пропове́дник Жива́го Бо́га,/ благовествова́в жизнь ми́ру Боже́ственное посеще́ние:/ са́дом бо зна́ния не растли́л еси́ ум,/ пребы́в незы́блен и неколе́блен Це́ркве степе́нь, всеблаже́нне.

Неве́сту Христо́ву Боже́ственно украси́л еси́ Ева́нгелием твои́м,/ яко диади́мою, Це́рковь, Богоблаже́нне,/ и ны́не Боже́ственную твою́ па́мять торжеству́ет све́тло,/ ю́же изба́вити вся́каго обстоя́ния и бед лю́тых моли́, Матфе́е апо́столе.

Богоро́дичен: Недр не отступи́в Безнача́льнаго Роди́теля, Сло́во Безнача́льное,/ я́коже благовеству́ет Матфе́й, пиша́,/ Бог воплоти́ся из Тебе́, Чи́стая, Всепе́тая,/ в челове́чь о́браз всеобра́зно весь оде́явся/ и того́ прие́м сво́йства.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны есть:

Сказа́ нам Боже́ственная чудодея́ния, сла́вный Христо́ва Ева́нгелия списа́тель,/ Матфе́й Богоприя́тный,/ его́же, любо́вию чту́ще, благосочета́нно воспои́м.

Сла́ва, ин:

Мыта́рства и́го отве́рг разу́мно,/ Христу́ после́довал еси́, о Матфе́е Богому́дре!/ Следо́м же Того́ чу́дно после́дуя,/ в прича́стии был еси́ Того́ Ца́рствия/ и сла́вы о́бщник, и таи́нник неизрече́нных.

И ны́не, Богоро́дичен:

Всесвяты́я ру́ки Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ и́миже Зижди́теля носи́ла еси́,/ поднеси́ в моли́тву о нас к Нему́,/ я́ко да изба́вит ны вся́ких искуше́ний диа́вольских/ и получи́ти бу́дущих о́ных благ сподо́бит, Всепе́тая.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ знамение:

Просия́л еси́, апо́столе,/ светови́ден, я́коже со́лнце, луча́ми Ду́ха,/ и всю озари́л еси́ вселе́нную, блаже́нне, Богозна́нием,/ и отгна́л еси́ мглу многобо́жия, Матфе́е всему́дре./ Те́мже твое́ пресве́тлое и досточу́дное днесь соверша́ем торжество́,/ я́ко исто́чник свяще́ния.

На высоте́ седя́ Богозна́ния, апо́столе,/ прия́л еси́ Ду́ха зарю́,/ яви́вшуюся тебе́ в ви́де и язы́це о́гненнем,/ всю попали́л еси́ я́ве нече́стия вещь многобо́жную./ Тем тя, я́ко апо́стола и Богоглаго́льника, почита́ем,/ свято́е твое́ днесь соверша́юще торжество́.

Возгреме́л еси́, всему́дре, вселе́нней/ уче́ния свяще́нная и спаси́тельная,/ и всю тварь от идолонеи́стовства очи́стил еси́, Матфе́е,/ и просвети́л еси́ лю́ди Ева́нгелия светлостьми́;/ и́дольская же ка́пища разруши́в благода́тию,/ Це́ркви же в сла́ву Бо́жию созда́л еси́.

Глас 8:

Воспле́щем в пе́снех дне́сь, ве́рнии,/ в па́мяти честна́го апо́стола и Евангели́ста Матфе́я,/ той бо пове́рг и́го златомыта́рства, и после́дова Христу́,/ и пропове́дник Ева́нгелию Боже́ственный бысть,/ те́мже изы́де проро́чески веща́ние его́ во вселе́нную,/ и мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 2. Византи́ево:

И́го оста́вив непра́вды/ и зла́то отве́рг лихои́мства,/ и́гу пра́вды прите́кл еси́/ и неистощи́мое бога́тство хища́еши,/ я́ко умоиму́щий купе́ц,/ возъизмени́в привре́менная на ве́чная/ и погиба́ющая на пребыва́ющая,/ Богосия́нный бо и многоце́нный би́сер стяжа́в,/ ке́сарева ке́сарю, до́лу влеку́щая разу́мно оста́вил еси́;/ и Всецарю́ удобопоко́рне после́довав Христу́,/ всю тварь обогати́л еси́ Ева́нгельскими Богоглаго́ланьми, му́дре./ Но испроси́ и ны́не, Матфе́е преизря́днейше,/ тя чту́щим спасе́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем,/ я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Та́же славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны апо́стола от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 30. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Святой апостол Матфей ― один из четырех авторов Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия.

Евангелие, или «Благовестие», это Божественное откровение о спасении, о великом деле искупления падшего человечества от власти греха Крестной Жертвой Сына Божия, об основанной Им на земле Святой Церкви, открывающей путь к вечной жизни в Царстве Божием.

Самим Спасителем это откровение наименовано «Новым Заветом» Бога с человеком (Мф. 26:28).

Под водительством Духа Божия святые апостолы и Евангелисты Христовы, эти «самовидцы Слова» (Ин. 1:2), изложили письменно историю земной жизни и учение Спасителя, чему они были свидетелями, чтобы передать это Церкви на все времена.

В лице Иисуса Христа явилось в мир Слово Жизни (1Ин. 1:1), а потому и Благовестие Христово есть не только учение или новый Закон Божий, но прежде всего – «сила Божия во спасение» (Рим. 1:16).

Церковное предание говорит, что четыре святых Евангелиста писали самостоятельно, каждый для своей паствы, сообразуясь с историческими обстоятельствами своей проповеди, поэтому Евангелия углубляют и дополняют друг друга, раскрывая различные стороны Искупительного подвига и учения Спасителя. Древняя иконографическая традиция усвоила святым Евангелистам символы четырех существ, заимствованных из видения Иоанна Богослова (Откр. 4:7; Иез. 1:10). Святой Евангелист Матфей изображается с Ангелом, что символизирует мессианское служение Сына Божия, предвозвещенного пророками.

Евангелист Матфей описывает жизнь Иисуса Христа главным образом как Эммануила – воплотившегося и вочеловечившегося Бога, Небесного Учителя и нового Законодателя (Мф. 17:5; Втор. 18:15–18; Деян. 3:22–33), поэтому в Евангелии подробно излагаются беседы Господа о нравственной жизни (гл. 5–7). Святой апостол Матфей писал Евангелие для христиан из евреев, к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10:6). Он убедительно доказывает. что Иисус Христос есть подлинный Мессия, – «Тот, Который должен прийти» (Мф. 11:3), и другого не будет.

Начинается Евангелие родословием Иисуса Христа, показывающим, что Он есть То обещанное «Семя», или Потомок, Который должен был произойти от известных праотцев избранного народа (Быт. 3:15; 22, 18; 2Цар. 7:12–16).

Святой Евангелист Матфей пришествие и учение Спасителя постоянно согласует с пророчествами о Нем Ветхого Завета, и показывает исполнение всех важнейших пророчеств о Мессии: «Произошло..., да сбудется реченное Господом через пророка...» (Мф. 1:22, 2:5, 6, 15, 17–18, 23, 3:3, 4, 15–16, 5:17–18, 8:17, 11:3–6, 10, 13:17–18, 12:17, 13:14, 35, 21:4, 26:54). В противоположность мнению иудеев о Мессии как Спасителе только народа еврейского, Евангелист с особенной силой указывает на язычников, как равноправных членов Царства Единого Бога, пришедшего на землю спасти все человечество (Мф.4:15–16, 24–25, 8:11–12).

Евангелист Матфей не следует строго хронологической последовательности, особенно в первой половине Евангелия. Сразу же после повествования о Рождестве, Крещении и искушении Спасителя он излагает Нагорную проповедь, хотя она была произнесена на втором году служения Господа. Самой последовательностью событий Евангелист Матфей открывает их логическую связь с учением Спасителя.

Евангелие от Матфея включает также учение о Царстве Божием и Церкви, о внутренней готовности вхождения в это Царство (гл. 5–7), о достоинстве служителей Царства Божия в мире (гл. 10–11), о признаках Царства и его возрастании в душах человеческих (гл. 13), о смирении и простоте наследников Царства (18:1–35; 19:13–30; 20:1–16, 25–27; 23:1–28); об эсхатологическом раскрытии грядущего Царства Божия во Втором Пришествии Христовом и в повседневной духовной жизни Церкви (гл. 24–25); о тесной сопряженности Царства Небесного и Церкви в духовном опыте христианства: Церковь есть историческое воплощение Царства Небесного в мире, а Царство Небесное есть Церковь Христова в ее эсхатологическом совершенстве (16:18–19; 28).

Многие подробности событий и изречений Спасителя сохранены только в Евангелии от Матфея, например, только в этом Евангелии приводятся слова Господа об отношении Его учения к Ветхозаветному Закону (5 гл.), об уклонении книжников и фарисеев от смысла и духа Ветхого Закона (23 гл.) и о судьбе народа израильского – их ожесточении и отвержении (20:1–16; 22:1–14), откровение праведному Иосифу о Боговоплощении (1:18–25); поклонение волхвов, бегство святого семейства в Египет, избиение младенцев в Вифлееме (2:1–12, 13–15, 16–18); призыв к труждающимся и обремененным (11:27–30); притча о работавших в винограднике (20:1–16); свидетельство о землетрясении и Ангеле, отвалившем камень от гроба Господня (28:2–4), и другие.

Глубины Богопознания, запечатленные в Евангелии от Матфея, были открыты Господом не законнику, не праведнику, а всеми презираемому грешнику. Сама жизнь святого апостола и Евангелиста Матфея свидетельствует, что Господь «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (9:13).

Святой апостол Матфей, именуемый также Левием (Мк. 2:14; Лк. 5:27), брат апостола Иакова Алфеева (Мк. 2:14), был начальником мытарей, сборщиков податей для Рима. Мытари, собирая подати с соплеменников, делали это с большой выгодой для себя. Люди корыстолюбивые и жестокие, они считались у иудеев предателями, изменниками родины и религии. Слово «мытарь» звучало для иудеев так же, как «грешник» или «идолопоклонник». Говорить со сборщиком податей считалось грехом, общаться с ним – осквернением.

И вот Господь остановил Свой взор на презренном мытаре и сказал ему: «Следуй за Мной» (9:9). Всем сердцем внял Матфей зову Христа, принес глубокое покаяние и стал с тех пор верным учеником Господа. Он раздал свое имение нищим и всюду следовал за Христом по Галилее и Иудее, был вскоре причислен к лику 12-ти апостолов (Мк. 3:18; Лк. 6:45; Деян. 1:13), был свидетелем Крестных страданий Господа и Его славного Вознесения.

После Сошествия Святого Духа на апостолов святой Матфей оставался в Палестине, проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях. В 42 году по просьбе иерусалимских христиан апостол Матфей изложил письменно дела и учение Христовы. Святое Евангелие было написано на еврейском языке, а затем переведено на греческий.

Вдохновленный повелением Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (28:19–20) святой апостол Матфей обошел Сирию, Мидию, Персию, Парфию, закончив свое служение мученической кончиной в Эфиопии.

Эта страна была населена племенами с грубыми обычаями и верованиями. Своей проповедью святой апостол Матфей обращал язычников к вере Христовой, основал Церковь и построил храм в городе Мирмены, поставив епископом своего спутника Платона. Святой Матфей усердно просил Бога об обращении всех эфиопов к истинной вере. Во время молитвы явился Сам Господь в образе юноши и вручил ему жезл, повелев водрузить у дверей храма. Господь сказал, что из жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а из-под его корня будет истекать источник. Омывшись в воде и вкусив плодов, эфиопы изменят свой нрав. Этим видением Господь еще раз заверил ученика Своего в том, что его праведное делание принесет плоды. Укрепленный этим знамением, Матфей многих эфиопов привел на путь спасения.

Однако правитель Эфиопии Фульвиан обвинил святого апостола в колдовстве и приказал казнить его. В 60 году святой апостол Матфей принял мученическую смерть на костре. Тело его, оставшееся невредимым в пламени, было положено в железный гроб и брошено в море, но его не поглотила и морская пучина. Ночью епископу Платону в сонном видении явился святой апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег и обрести там его тело. Выброшенный волнами гроб был с честью перенесен в храм, построенный самим апостолом Матфеем. Пораженный великим чудом, правитель Фульвиан раскаялся, принял Крещение с именем Матфей, отошел от мирской жизни и стал пресвитером. По смерти епископа Платона праведный Фульвиан возглавил Христианскую Церковь Эфиопии и много потрудился, продолжая дело святого апостола Матфея, во исполнение слов Спасителя: «Проповедано будет Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (24:14), и «Се, Я с вами во все дни до скончания века, Аминь» (28:20).

В то́йже день Свята́го свяще́нномученика Ипа́тия, епи́скопа Га́нгрскаго

Ве́чер

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х:

поста́вим стихи́ры на 6, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чуде́се:

О, пресла́вное чу́до,/ я́ко многого́рдыя умы́,/ безсту́дно мудря́щияся, посрами́л еси́, блаже́нне святи́телю,/ Тро́йческим ра́зумом е́реси погуби́л еси́ безбо́жия,/ столп бысть правове́рен и учи́тель,/ духо́вно наставля́я нас/ на Небе́сная тече́ния свои́ми пропове́дании.

Укре́плься си́лою Христо́вою,/ предста́ судя́щему беззако́нно/ и победи́ мучи́теля, многостра́стныя му́ки терпи́,/ огне́м бо те́ло твое́ иста́емо,/ я́вльшеся, невре́дно соблюда́емо,/ очища́емо от Христа́, я́ко зла́то в горни́ле,/ ны́не же лику́еши, со А́нгелы водворя́яся.

О́ле ди́вный святи́телю Ипа́тие!/ ка́плями крове́й твои́х,/ я́ко звезда́ми Небосия́нными/ на тве́рди Церко́вней укра́шен бысть,/ ты бо от души́ возлюби́л еси́ Христа́,/ И́же, тридне́вно из ме́ртвых воскре́сша, пропове́да,/ Его́же ра́ди пострада́в мно́гия му́ки,/ и ца́рствуеши с ним, моли́ся Ему́ за ны.

О́ле па́че ума́ моего́ у́жас!/ не му́дростию бо хвали́ся, но любо́вию ве́рною,/ похва́льную песнь приношу́ ти,/ священному́чениче святи́телю Ипа́тие./ Ки́я у́бо досто́йны хвалы́ принесу́ тебе́?/ ка́ко ли изреку́ мно́гая твоя́ страда́ния?/ ты бо на земли́, я́ко А́нгел, пожи́л еси́,/ на́ Небесе́х же моли́ся Христу́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Сия́ет днесь, я́ко све́тлое со́лнце,/ честно́е торжество́/ сла́внаго страстоте́рпца Христо́ва Ипа́тия,/ и собо́р ве́рных весели́тся,/ хвали́ пе́сньми Христа́ Бо́га,/ и собо́р беззако́нных разруши́ся,/ ви́дя страстоте́рпческую па́мять сла́виму,/ того́ ны́не пла́чется вселука́вый враг,/ мы же ему́ возопие́м:/ святи́телю Христо́в Ипа́тие,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне, чте́ния 3, святи́тельская ( зри Мине́ю ноября́ 23-й день )

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: О, ди́внаго чудесе́:

О, ди́вное чу́до!/ исто́чник уче́ния на огни́ испека́ется,/ и ле́ствица на Не́бо меч быва́ет,/ весели́ся, Ипа́тие,/ Тро́ице побо́рник быв красе́н,/ несть ин, я́коже ты,/ от земли́ святи́тель Богоприя́тен, Ипа́тие,/ ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Сти́х:Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

О, ди́вное чу́до!/ посека́тель ересе́м на у́ды растерза́ется,/ и окропля́ется кро́вию Це́рковь Христо́ва днесь,/ ра́дуются земни́и, о святе́й сла́ве твое́й крася́щеся,/ мучи́тели посра́млени бы́ша,/ и ве́ра до конца́ упра́влена бысть, Ипа́тие,/ ра́дуйся, с тобою́ Госпо́дь,/ подая́ ми́рови тобо́ю ве́лию ми́лость.

Сти́х:Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми.

О, ди́вное чу́до!/ ре́вностию Боже́ственною разжиза́яся, святи́телю,/ лю́таго зми́я удави́л еси́,/ по Христе́ кро́вию страда́л еси́, Ипа́тие,/ и мно́ги к Бо́гу приве́л еси́,/ и многого́рдыя враги́ испрове́ргл еси́, страстоте́рпче,/ ра́дуйся, с тобо́ю Госпо́дь,/ подая́ ми́рови тобо́ю ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, слуго́ Госпо́день,/ му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный,/ сто́лпе и утвержде́ние Це́ркви,/ Ца́рствию насле́дниче,/ не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

Тропа́рь, глас 4:

Изволе́нием Боже́ственнаго ра́зума/ впери́в ум свой в Небе́сныя оби́тели/ и ра́вно А́нгелом житие́ пожи́в на земли́,/ сего́ ра́ди муче́ния красоты́ вене́ц на свое́м версе́ утверди́в,/ священному́чениче Ипа́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На У́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

И́дольския ле́сти низложи́в,/ Спа́совы стра́сти жела́я, Ипа́тие сла́вне,/ яви́ся ми́рови с Небесе́, всем источа́я чудеса́,/ язы́ком бысть, блаже́нне, учи́тель,/ тем твою́ па́мять досто́йно сла́вим,/ пе́сньми хва́ляще, тебе́ ублажа́ем, святителю Ипа́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тебе́ име́ю Засту́пницу, Пречи́стая,/ не убою́ся николи́же от враг на ми воста́ния,/ я́ко Бо́га ро́ждши ми́лостиваго,/ покры́й мя ми́лостию Свое́ю,/ и́бо к Твоему́ заступле́нию при́сно прибега́ю.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Возсия́в, я́коже со́лнцу зари́,/ и блиста́еши, преподо́бне, всему́ ми́ру све́тло/ уче́нии твои́ми, Богогла́се Ипа́тие,/ светоно́сне, му́чеником похвало́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стеи ру́це Свои́, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на Ти и Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твои́.

По Хвали́те И́мя Госпо́дне: припе́в: Велича́ем тя,/ священному́чениче Ипа́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Услы́шите сия́:

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Прему́дрости Небе́сней научи́вся/ и словесы́ Боже́ственными украси́вся,/ я́ко дви́жимыя гу́сли Небе́сных пе́сней бряца́я,/ обличи́л еси́ беззако́нных царе́й нече́стие,/ А́рия же досто́йно посрами́л еси́,/ тем пе́сньми воспева́ем тя,/ сия́еши бо чудесы́, священному́чениче Ипа́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ми́ру Цари́це, Царя́ породи́ Христа́ Бо́га,/ Еди́наго Милосе́рда,/ моля́щися непреста́й от грех и напа́стей изба́витися вопию́щим Ти:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ челове́ком спасе́ние и огражде́ние.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же возда́де ми. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Челове́че Бо́жий: пи́сана на стихо́вне, сла́вник.

Кано́н, его́же краегране́сие:Сла́внаго Ипа́тия пе́сньми венча́ю. Творе́ние кир Ио́сифа, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия, рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́,/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Боже́ственнаго страда́льца, му́драго святи́теля,/ чуде́с исто́чника, па́стыря до́браго, Церкве утвержде́ние/ пе́сньми велегла́сно, я́ко свети́льника всеми́рнаго,/ вси восхва́лим, ра́дующеся.

Боже́ственная река́, наводни́вшая, преблаже́нне, чи́стую твою́ ду́шу,/ источи́ нам пречи́сты во́ды, всему́дре, мно́гих чуде́с,/ то́ки изсуша́ющия му́тных страсте́й, Ипа́тие.

Умертви́в плотски́я сла́сти воздержа́нием,/ жизнь и́стинную – Христа́, нас ра́ди уме́рша, Ипа́тие,/ име́л еси́ внутрь, в души́ твое́й живу́ща/ и вся твоя́ к Нему́ ше́ствия направля́юща.

Се́рдце и ду́шу Тро́ицы соде́лал еси́ нескве́рнен хра́м,/ хра́мы же свяще́нныя Го́споду в хвалу́, преподо́бне священному́чениче, созда́л еси́,/ спаси́телен быв прави́тель ста́ду твоему́.

Богоро́дичен: Спа́са и Бо́га от чи́стых Твои́х крове́й воплоти́ла еси́, Чи́стая,/ показа́вшаго нам му́драго святи́теля своего́, Пречи́стая,/ спаси́тельна и те́пла засту́пника, чу́днаго вои́стину Ипа́тия.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Всем се́рдцем ко исто́чнику до́брых отлучи́лся еси́/ и отту́ду све́тло богате́йшими сия́я, о́тче свяще́нне,/ Боже́ственными светлостьми́.

Зако́ны Боже́ственными огражде́н,/ беззако́нных собо́рище си́лою, о́тче, Боже́ственною истреби́л еси́ ересе́й,/ спаса́я ста́до твое́, о́тче Ипа́тие.

От вы́шния пресве́тлыя свещи́ Ду́ха просвеща́ем, му́дре, но́щию преходя́щим,/ свещи́ тя яви́ша, от воды́ озаря́юще.

Отце́в Боже́ственных лик соисполня́я блаже́нный,/ его́же собра́ Христо́с, Собо́ра Пе́рваго, блаже́нне,/ яви́лся еси́, сдавля́я пребезу́мнаго А́рия.

Богоро́дичен: Изба́ви мя вся́каго прило́га сопроти́внаго змии́на, Ма́ти Де́во Чи́стая,/ и се́рдце мое́ просвети́,/ ве́рою Тя сла́вящаго, Всенепоро́чную.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Возсия́л еси́ в ми́ре, святи́телю Ипа́тие,/ чудесы́ просвеща́я ве́рно приходя́щия к тебе́,/ пострада́в же кро́вию, му́дре,/ мно́жае присво́ился еси́ Христу́/ и лику́еши со А́нгелы на Небесе́х, о нас моля́ся./ Сла́ва укре́пльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́ющему тобо́ю всем исцеле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ру́це Твои́ Боже́ственныя,/ и́миже Созда́теля понесла́ еси́, Де́во Пресвята́я,/ вопло́щшагося благосты́нею, просте́рши,/ умоли́ Его́ изба́вити ны от искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ хва́лящия Тя любо́вию и вопию́щия:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Изба́вльшему нас Рождество́м Твои́м.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Неле́стно сло́во и уче́ние и́скренно соблюда́я,/ пропове́дал еси́ Сло́во, Отцу́ Соприсносу́щно,/ Ариому́дренную пре́лесть победи́в, священному́чениче, чудотво́рче досточу́дне.

Горча́йшия от гор теку́щия во́ды/ зна́мением то́кмо цельбоно́сны показа́л еси́,/ во́ду жи́ву стяжа́в в се́рдцы твое́м,/ в ве́чную, о́тче, жизнь теку́щую.

Свяще́нствовав преподо́бно и зако́нне пострада́в,/ свяще́нство показа́л еси́ све́тльшее кровьми́ излия́нными/ за любо́вь Истощи́вшаго Кровь честну́ю за челове́ческое избавле́ние.

Не укосне́вши благода́ть на тебе́, чудеса́ содева́ющи,/ бесо́м го́рьким предаде́ го́рько и безбо́жно умертви́вшия тя,/ всеблаже́нне му́чениче Христо́в свяще́ннейший.

Богоро́дичен: Дарова́ний Твои́х струи́, и исто́чницы исцеле́ний,/ и Боже́ственнаго бога́тства раздая́ния подава́ются от живонача́льныя дла́ни, Богоневе́сто,/ ро́ждшагося от Твоея́ утро́бы Вседержи́теля.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й,/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Ума́ превосхо́дит твоея́ благода́ти постиже́ние,/ язы́к изрещи́ не мо́жет твои́х чуде́с безме́рныя пучи́ны,/ му́чениче святи́телю и па́стырю,/ Га́нгряном удобре́ние и свети́льниче всея́ тва́ри.

Уби́л еси́ змия́, огню́ препосла́в,/ показа́л еси́ в тебе́ Боже́ственную благода́ть, богате́йше все́льшуюся/ и тя пред царе́м и все́ми просла́вльшую людьми́, свяще́ннейше.

Печа́ть и храни́теля сокро́вищу вообрази́, о́тче, царь твою́ ико́ну,/ се́ю почита́я тя и я́ве провозвеща́я,/ я́ко приноси́мая честь на первообра́зное прехо́дит, Ипа́тие.

Вельми́ подвиза́ся, вельми́ и просла́вися, чудеса́ соверша́я священнообра́зно,/ неду́ги отгоня́, прогоня́я бе́сы, упражня́я сих наве́ты,/ побежда́я ересе́й губи́тельное зломы́слие.

Богоро́дичен: Му́дрость родила́ еси́ Бо́жию Ипоста́сную, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ святы́я всему́дры показа́вшую,/ те́мже зло́бы мудреца́ паде́ шата́ние и лю́тая злоухищре́ния.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Возше́л еси́ на высоту́ доброде́телей, Ипа́тие,/ и прибли́жился еси́, блаже́нне,/ к честне́йшему исто́чнику Боже́ственных дарова́ний,/ и чуде́с пучи́ну источи́л еси́.

Вене́ц тебе́ ка́меней мета́ния бы́ша,/ и к Небе́сней высоте́ и степе́ни, о́тче,/ и ле́ствица, е́юже возше́д, и Бо́гу присво́ился еси́ ясне́йше.

Исцеле́ния твоя́ ра́ка источа́ет при́сно,/ благослове́ние же, о́тче, честны́я твоея́ пе́рсти прие́млемо,/ изве́стно, я́ко прах, истнева́ет зло́бу.

Зако́нне пострада́в, и я́ко му́ченик почествова́лся еси́,/ во глубоча́йшей же ста́рости к твои́м преше́л еси́, ра́дуяся, отце́м/ и вене́ц твои́х трудо́в прия́л еси́ от Христа́ досто́йно.

Богоро́дичен: О, чудесе́ всех чуде́с нове́йшаго!/ я́ко Де́ва, во утро́бе вся́ческая Содержа́щаго/ неискусому́жно заче́нши, не те́сно вмести́.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Архистрати́зи:

Ри́мскому оте́честву свети́льник,/ Богоза́рными луча́ми концы́ светя́,/ ны́не просвети́ твое́ празднество пою́щия, Ипа́тие,/ прося́ свы́ше ми́ра и грехо́в оставле́ния,/ моли́твами защити́ ны, Ипа́тие многострада́льне.

И́кос:

Уясни́в ум свой, му́чениче,/ а́ки со́лнце, му́дре про́йде всю вселе́нную,/ заря́ми Боже́ственными освяща́я, и разгна́ ерети́ческий мрак,/ Си́монова же волшебства́ отме́ща и лесть прогна́ бесо́вскую, свя́те,/ исполня́я оста́нки Петра́ и Па́вла./ С ни́ми же сподо́бися прия́ти благода́ть духо́вную,/ е́йже и нас сподо́би, пою́щих тя, Ипа́тие многострада́льне.

Песнь 7

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Уста́ ника́коже на тя отве́рзе по́лзаяй змий,/ раболе́пно же на огнь идя́ше,/ повину́яся, приснопа́мятне, стра́шному повеле́нию твоему́,/ оте́ц на́ших,– вопию́щу,– Бо́же, благослове́н еси́.

Крове́й проли́тием, е́же от слез совоку́пль,/ еди́но от обою́ пи́во му́дре соверши́л еси́,/ тебе́ помина́ему пи́щному, досточу́дне, пото́ку во ве́ки, му́чеником похвало́.

Во цве́тник честны́х боле́зней твои́х входя́ще, блаже́нне,/ благоуха́ем ду́шу, благово́ние тя Христо́во ве́дуще, и вопие́м, Ипа́тие:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Чи́стая, без се́мене заче́ншая Отцу́ Единосу́щнаго/ и ро́ждшая пло́тию, Богоневе́сто, от святы́х крове́й Твои́х,/ моля́щи ны́не не преста́й спасти́ вся.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́,/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образуе́мое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Глас твой, све́ту сраствори́вся, и Боже́ственными осия́н светлостьми́,/ тьму ересе́й, всему́дре, разори́/ и ко дню напра́ви Правосла́вия лю́ди, вопию́щия:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Красне́йший, я́ко трость, я́влься, язы́к твой, всему́дре,/ написа́ зако́н благода́тию,/ вся на дска́х ве́тхия погла́ждши о́бразы, Ипа́тие,/ те́мже тя я́ко му́дра кни́жника песносло́вим во вся ве́ки.

Столп о́гнен Боже́ственный и к высоте́ Небе́сней взе́млемь,/ забра́ло непрекло́нное, стена́ неразори́ма,/ Це́ркве утвержде́ние, святи́телей степе́нь,/ му́чеников кра́сная ле́пота,/ чудоно́сный Ипа́тий да почте́н бу́дет.

Ви́дети сподо́бился еси́, Его́же жела́л еси́,/ разре́шшимся и́стины въявле́нием и умышле́нием:/ еще́ бо дыха́ющи и те́плей кро́ви ка́плющи, к жела́нию после́днему, му́чениче, восте́кл еси́,/ с му́ченическими и преподо́бных ли́ки Боже́ственными лику́я во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Мно́гими содержи́маго беда́ми и молво́ю греха́ бе́дствуемаго,/ к безво́лненному стремле́нию тишины́ Ду́ха, Богороди́тельнице Чи́стая, Влады́чице, мя ны́не наста́ви:/ приста́нище бо еси́ христиа́н,/ те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́,/ тем Тя вси велича́ем.

Я́ко ши́пок, я́ко крин свяще́нный сладково́нен, святи́телю,/ я́ко кипари́с, я́ко ми́ро Боже́ственно и благово́нно,/ ра́ка твоя́ благово́нствует чудесы́,/ злосмра́дныя неду́ги отгоня́щи, священному́чениче всече́стне.

Собесе́дник яви́лся еси́ проро́ков,/ му́чеников же свяще́нных кро́вию уже́ до́бре сконча́вшихся,/ святы́х и преподо́бных равностоя́телен/ и всех пра́ведных соприча́стник, су́щих от ве́ка, досточу́дне.

Па́мять твоя́ днесь нам возсия́ светле́йши со́лнца,/ све́том невеще́ственным сердца́ на́ша просвеща́ющая,/ ве́рою тя в ней блажа́щих, Ипа́тие,/ и моле́бно восхваля́ющих тя.

Све́том твои́м озари́ на́ша, Ипа́тие, помышле́ния,/ соверша́ющих твою́ па́мять Боже́ственную и светоно́сную,/ и изба́ви огня́, и му́ки, и вся́каго искуше́ния мольба́ми твои́ми/ благоче́стно тя блажа́щия.

Богоро́дичен: Возвы́си благода́ть твою́, Чи́стая,/ возвели́чи мольбу́ и приведи́ чи́ны А́нгельския, Влады́чице,/ апо́столов же и проро́ков ли́ки и вся пра́ведники с му́ченики,/ я́ко да спасе́мся, чту́щии Тя.

Свети́лен:

Удиви́ся всяк ра́зум подвиго́м страда́ния твоего́, блаже́нне,/ ты бо в пло́ти сый, я́ко безпло́тен,/ многоразли́чныя му́ки терпя́ Христа́ ра́ди,/ царя́ нече́стие обличи́л еси́,/ сего́ ра́ди хвала́ми тя воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Живо́тнаго са́да Отра́сль многопло́дна процвете́ нам, и Хода́тай Небе́снаго весе́лия/ из чре́ва Твоего́, Пречи́стая, изсуша́ющаго сады́ безбо́жия/ из ко́рене, Богоневе́сто.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии:

Я́ко дре́во плодови́то, му́дре,/ во дво́рех Бо́га на́шего насажде́н, Ипа́тие,/ и вся насади́л еси́ души́ Боже́ственными плоды́ по́двиг твои́х./ И ны́не к Бо́гу отше́л еси́,/ тем моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

До́бре возде́лав, му́дре,/ да́нный ти тала́нт,/ и в ра́дость вшел еси́ Го́спода своего́,/ и ны́не све́та наслажда́ешися,/ и, ра́дости присносу́щия исполня́яся,/ моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Муче́ния кро́вию/ оде́жду свяще́нства своего́, му́чениче,/ све́тло украси́л еси́,/ и в Небе́сную Це́рковь сведе́н бысть,/ и, со А́нгелы всегда́ Христу́ Бо́гу предстоя́, му́дре,/ Его́же и ны́не моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Благи́й ра́бе, ве́рне,/ и де́лателю виногра́да Христо́ва,/ ты тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ ты да́ннаго ти тала́нта испра́вил еси́,/ вни́ди в ра́дость Го́спода своего́, Ипа́тие,/ и проти́ву труду́ твоему́ мзду прия́л еси́,/ тем Небеса́ со А́нгелы ра́дуются на па́мять твою́,/ с ни́ми же и мы, просве́щшеся чудесы́ твои́ми,/ пра́зднество твое́ сотворя́юще,/ мо́лим тя, глаго́люще:/ ра́дуйся, чудотво́рче Ипа́тие,/ от кро́ве твоея́ источа́я/ быстрины́ спасе́ния Боже́ственнаго уче́ния,/ и обре́теся еретико́м стра́шен,/ и духо́м прогони́тель,/ тем предстоя́ со А́нгелы у Престо́ла, блаже́нне,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Никто́же, притека́яй:

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и:

Блаже́нны кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви: Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 311, от полу́: Бра́тие, не о себе́ кто: Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея ноябрь. - 2002. / Ч. 1. – 464; Ч. 2. - 576 с.

Комментарии для сайта Cackle