[Глава 37] О зна́мениях

Влады́чних, и Богоро́дичных пра́здников, и святы́х.

Подоба́ет ве́дати, я́ко пра́здницы разделе́ни су́ть на вели́кия, сре́дния же и ма́лыя.

Вели́цыи у́бо пра́здницы Христо́вы, и Богоро́дичны, и Предте́чева два́, Рождество́ и Усекнове́ние, и обои́х верхо́вных апо́столов, Петра́ и Па́вла, и́мут зна́мения кре́ст окруже́н <(†)>: и́мже бде́ния и вся́ слу́жба пра́здника соверша́ется по уста́ву.

Сре́днии же пра́здницы святы́х и́мут двема́ ви́ды: кре́ст с полукру́жием <\†/>, и́мже бде́ние соверша́ется, прилага́ется же и кано́н Богоро́дицы на у́трени по уста́ву. Друзи́и же кре́ст еди́н то́чию <†>, и́мже бде́ние не соверша́ется. На вече́рни, Блаже́н му́ж 1 антифо́н. На Го́споди воззва́х, стихи́ры на 6: от произво́ла же на 8, и чте́ния 3: и на стихо́вне. На у́трени полиеле́й и Ева́нглие. Кано́н на 8: и славосло́вие вели́кое: и про́чая слу́жба по уста́ву.

Ма́лии же пра́здницы и́мут двема́ ви́ды три́ то́чки несоверше́нно окружены́. Красе́н у́бо ви́д иму́щым 🕃 на вече́рни кафи́сма обы́чная. На Го́споди воззва́х, стихи́ры на 6. На у́трени кано́н на 6: и славосло́вие вели́кое. И про́чая слу́жба по уста́ву. Че́рнь же ви́д иму́щым 🕃, то́чию на Го́споди воззва́х, стихи́ры на 6. На у́трени кано́н на 6: На литурги́и по чи́ну уста́ва.

Не иму́щым же зна́мения, стихи́ры на 3: Кано́н же на у́трени на четы́ре.


Источник: Минея общая – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с. ISBN 5-94625-045-0

Комментарии для сайта Cackle