Суббота

В пятницу вечера

стихосло́вим кафи́сму 18. По обы́чном же стихосло́вии, на Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 10, и пое́м самогла́сен, гла́с 6, два́жды:

Я́ко от Иерусали́ма Твои́х Боже́ственных за́поведей исходя́, и к страсте́м Иерихо́нским дости́г, сла́вою безче́стия жите́йских попече́ний привлече́н, в разбо́йническия впадо́х по́мыслы, сыноположе́ния благода́ти ри́зы от ни́х совлеко́хся, и ра́нами я́ко безду́шен лежу́. свяще́нник же прише́д я́зву ви́дев не вня́т: и леви́т, и то́й возгнуша́вся ми́мо и́де. Ты́ же Го́споди, от Де́вы неизрече́нно вопло́щься, излия́нием от спаси́тельнаго ребра́ Твоего́, во́льне излия́вшияся кро́ве и воды́, я́коже еле́й иска́пав Христе́ Бо́же, стру́пы я́зв мои́х мя́гкостию стягни́, и к небе́сному совокупи́ ли́ку, я́ко милосе́рд.

Му́ченичен: Му́ченицы Твои́ Го́споди, не отверго́шася Тебе́, ни отступи́ша от за́поведей Твои́х: те́х моли́твами поми́луй на́с.

Та́же пое́м стихи́ры подо́бны, Пресвяты́я Богоро́дицы 3, творя́ще я́ 7, гла́с 6.

Подо́бен: Всю́ отложи́вше:

Сове́т преве́чный открыва́я Тебе́ Отрокови́це, Гаврии́л предста́, Тебе́ лобза́я и веща́я. Ра́дуйся, земле́ ненасе́янная. Ра́дуйся, купино́ неопали́мая. Ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая. Ра́дуйся, мо́сте к небесем преводя́й, и ле́ствице высо́кая, ю́же Иа́ков ви́де. Ра́дуйся, Боже́ственная ру́чко ма́нны. Ра́дуйся, разреше́ние кля́твы. Ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние, с Тобо́ю Госпо́дь.

Явля́еши Ми ся я́ко челове́к, глаго́лет нетле́нная Отрокови́ца ко архистрати́гу: и ка́ко веща́еши глаго́лы па́че челове́ка? Со Мно́ю бо ре́кл еси́ Бо́гу бы́ти, и всели́тися во утро́бу Мою́. И ка́ко бу́ду, глаго́ли Ми́, село́ простра́нное, и ме́сто свяще́ния, херуви́мы Превосходя́щаго? Да не прельсти́ши Мене́ ле́стию, не позна́х бо сла́сти, бра́ку е́смь неприча́стна: ка́ко у́бо Отроча́ рожду́?

Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чи́н, глаго́лет безпло́тный: и я́же па́че челове́ка содева́ются, мои́м ве́руй и́стинным глаго́лом, Всесвята́я Пренепоро́чная. Она́ же возопи́: бу́ди Мне́ ны́не по глаго́лу твоему́, и рожду́ Безпло́тнаго, пло́ть от Мене́ заи́мствовавшаго, я́ко да возведе́т челове́ка, я́ко еди́н си́лен, в пе́рвое достоя́ние, с растворе́нием.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 2: Е́же от ве́ка та́инство открыва́ется дне́сь, и Сы́н Бо́жий, Сы́н Челове́чь быва́ет: да ху́ждшее восприи́м, пода́ст ми́ лу́чшее. Солга́ся дре́вле Ада́м, и Бог вожделе́в [бы́ти], не бы́сть, Челове́к быва́ет Бо́г, да Бо́га Ада́ма соде́лает. да весели́тся тва́рь, да ликовству́ет естество́, я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т, и е́же ра́дуйся, прино́сит печа́ли сопроти́вное. за милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

А́ще ли не соверша́ется после́дование преждесвяще́нных, пое́м стихи́ры богоро́дицы на 8. На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва, и ны́не: Язы́ка его́же не ве́дяше: пи́сан на хвали́тех в суббо́ту.

Вхо́д. Све́те ти́хий:

Проки́мен, псало́м 102, гла́с 4: Ще́др и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Сти́х: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, и вся́ вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́.

Бытия́ чте́ние. [Быт.22:1–18.]

Бы́сть по глаго́лех си́х, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. и рече́: се́ а́з. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от го́р, и́хже ти́ ре́х. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́. поя́т же с собо́ю два́ о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бо́г, в тре́тий де́нь. И воззре́в авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде́ со осля́тем: а́з же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся, возврати́мся к ва́м. Взя́ же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка сы́на своего́: взя́ же в ру́ки и о́гнь, и но́ж, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му отцу́ своему́: о́тче. о́н же рече́: что́ есть ча́до? рече́ же: се́ о́гнь и дрова́, где́ есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние ча́до. ше́дше же о́ба вку́пе, Приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бо́г: и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́: и связа́в Исаа́ка сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дро́в. И простре́ авраа́м ру́ку свою́, взя́ти но́ж закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. о́н же рече́: се́ а́з. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что́: ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты́ Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се́ ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя́ овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́, Госпо́дь ви́де: да реку́т дне́сь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, Глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л се́й, и не пощаде́л еси́ Сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскра́й мо́ря, и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси́ язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.

Проки́мен, псало́м 103, гла́с 4: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́ Го́споди, вся́ прему́дростию сотвори́л еси́.

Сти́х: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, Го́споди Бо́же мо́й, возвели́чился еси́ зело́.

При́тчей чте́ние. [Притч.17:17–28,18:1–5.]

Бра́тия в ну́ждах поле́зни да бу́дут: сего́ бо ра́ди ражда́ются. Му́ж безу́мен пле́щет и ра́дуется себе́, я́коже поруча́яйся испору́чит дру́га своего́, на свои́х же устна́х о́гнь сокро́вищствует. Грехолю́бец ра́дуется сва́ром: а жестокосе́рдый не усря́щет благи́х. Му́ж удобопрело́жный язы́ком, впаде́т в зла́я: се́рдце же безу́мнаго боле́знь стяжа́вшему е́: Не весели́тся оте́ц о сы́не ненака́заннем: сы́н же му́др весели́т ма́терь свою́. Се́рдце веселя́щееся благоиме́тися твори́т: му́жу же печа́льну засы́шут ко́сти. Прие́млющему да́ры непра́ведно в не́дра не предъуспева́ют путие́: нечести́вый же уклоня́ет пути́ пра́вды. Лице́ разу́мно му́жа прему́дра, о́чи же безу́мнаго на конца́х земли́. Гне́в отцу́ сы́н безу́мен, и боле́знь ро́ждшей его́. Тщеты́ твори́ти му́жу пра́ведну не добро́: ниже́ преподо́бно наве́товати власте́м пра́ведным. И́же щади́т глаго́л произнести́ же́сток, разу́мен: долготерпели́вый же му́ж прему́др, лу́чше и́щущаго нау́ки. Несмы́сленному вопроси́вшу о му́дрости, му́дрость вмени́тся: не́ма же кто́ себе́ твори́т, возмни́тся разу́мен бы́ти. Вины́ и́щет му́ж хотя́ отлучи́тися от друго́в, на вся́кое же вре́мя поноси́мь бу́дет. Не тре́бует прему́дрости му́ж скудоу́мен, зане́ па́че во́дится безу́мием. Егда́ прии́дет нечести́вый во глубину́ зо́л, неради́т: нахо́дит же ему́ безче́стие и поноше́ние. Вода́ глубока́ сло́во в се́рдце му́жа: река́ же изска́чущая и исто́чник жи́зни. Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно уклоня́ти пра́ведное на суде́.

И про́чее после́дование Преждесвяще́нных. На трапе́зе пие́м вино́, труда́ ра́ди бде́ннаго хотя́щаго бы́ти.

Повече́рие же Ма́лое, и Полу́нощницу, пое́м в ке́ллиах.

Кано́н ме́ртвен гла́са пое́м во гробни́це.

Последование утрени

Знаменает в час четвертый нощи, молебнаго ради последования акафиста. И собравшеся в церковь, благословившу иерею, начинаем утреню, якоже предписася начало утрени в четверток Великаго канона. По шестопсалмии, Бог Госпо́дь: во глас 8, и поем трижды тропарь косно.

Тропарь, глас 8:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Таже стихословим кафисму псалтира 16: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: И по исполнении сея, ектениа малая, и поем кондак на среде, со сладкопением, косно.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

На немже кадит диакон святыя иконы и братию по чину. На прочих же точию настоятеля и лики. И чтем икосов и кондаков 6. Стоим на чтении. Тии же икосы суть по алфавиту: сиесть 24, и глаголются от иерея во святом олтаре.

{ Α } Икос 1: А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, / и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся / и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: / Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет; / ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет. / Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; / ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние. / Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; / ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. / Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; / ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. / Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце; / ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. / Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь; / ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Β } Кондак 2: Ви́дящи Свята́я Себе́ в чистоте́, / глаго́лет Гаврии́лу де́рзостно: / пресла́вное твоего́ гла́са неудобоприя́тельно души́ Мое́й явля́ется, / безсе́меннаго бо зача́тия рождество́ ка́ко глаго́леши, зовы́й: / Аллилу́иа.

{ Γ } Икос 2: Ра́зум недоразумева́емый разуме́ти Де́ва и́щущи, / возопи́ к служа́щему: / из боку́ чи́сту, Сы́ну ка́ко есть роди́тися мо́щно, рцы Ми? / К Не́йже он рече́ со стра́хом, оба́че зовы́й си́це: / Ра́дуйся, сове́та неизрече́ннаго таи́ннице; / ра́дуйся, молча́ния прося́щих ве́ро. / Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло; / ра́дуйся, веле́ний Его́ глави́зно. / Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Е́юже сни́де Бог; / ра́дуйся, мо́сте, преводя́й су́щих от земли́ на не́бо. / Ра́дуйся, А́нгелов многослову́щее чу́до; / ра́дуйся, бесо́в многоплаче́вный стру́пе. / Ра́дуйся, Свет неизрече́нно роди́вшая; / ра́дуйся, е́же ка́ко, ни еди́наго же научи́вшая. / Ра́дуйся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум; / ра́дуйся, ве́рных озаря́ющая смы́слы. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Δ } Кондак 3: Си́ла Вы́шняго осени́ тогда́ к зача́тию Браконеиску́сную, / и благопло́дная Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, / всем хотя́щим жа́ти спасе́ние, всегда́ пе́ти си́це: / Аллилу́иа.

{ Ε } Икос 3: Иму́щи Богоприя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елисаве́ти; / младе́нец же о́ноя а́бие позна́в Сея́ целова́ние, ра́довашеся, / и игра́ньми я́ко пе́сньми вопия́ше к Богоро́дице: / Ра́дуйся, о́трасли неувяда́емыя розго́; / ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние. / Ра́дуйся, Де́лателя де́лающая человеколю́бца; / ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая. / Ра́дуйся, ни́во, растя́щая гобзова́ние щедро́т; / ра́дуйся, трапе́зо, нося́щая оби́лие очище́ний. / Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши; / ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши. / Ра́дуйся, прия́тное моли́твы кади́ло; / ра́дуйся, всего́ ми́ра очище́ние. / Ра́дуйся, Бо́жие к сме́ртным благоволе́ние; / ра́дуйся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́ние. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Ζ } Кондак 4: Бу́рю внутрь име́я помышле́ний сумни́тельных, / целому́дренный Ио́сиф смяте́ся, к Тебе́ зря небра́чней, / и бракоокра́дованную помышля́я, Непоро́чная; / уве́дев же Твое́ зача́тие от Ду́ха Свя́та, рече́: / Аллилу́иа.

И паки кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Чтем от слова акафиста, на даяния два. Таже стихословим Непорочны и ектения.

И паки глаголем кондак: Взбра́нной Воево́де: И другия икосы и кондаки, 6:

{ Η } Икос 4: Слы́шаша па́стырие А́нгелов пою́щих плотско́е Христо́во прише́ствие, / и те́кше я́ко к Па́стырю ви́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, / во чре́ве Мари́ине упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша: / Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря Ма́ти; / ра́дуйся, дво́ре слове́сных ове́ц. / Ра́дуйся, неви́димых враго́в муче́ние; / ра́дуйся, ра́йских двере́й отверзе́ние. / Ра́дуйся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м; / ра́дуйся, я́ко земна́я сликовству́ют небе́сным. / Ра́дуйся, апо́столов немо́лчная уста́; / ра́дуйся, страстоте́рпцев непобеди́мая де́рзосте. / Ра́дуйся, тве́рдое ве́ры утвержде́ние; / ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние. / Ра́дуйся, Е́юже обнажи́ся ад; / ра́дуйся, Е́юже облеко́хомся сла́вою. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Θ } Кондак 5: Боготе́чную звезду́ узре́вше волсви́, тоя́ после́доваша зари́, / и я́ко свети́льник держа́ще ю́, то́ю испыта́ху кре́пкаго Царя́, / и дости́гше Непостижи́маго, возра́довашася, Ему́ вопию́ще: / Аллилу́иа.

{ Ι } Икос 5: Ви́деша о́троцы халде́йстии на руку́ Деви́чу Созда́вшаго рука́ми челове́ки, / и Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще и ра́бий прия́т зрак, / потща́шася дарми́ послужи́ти Ему́, и возопи́ти Благослове́нней: / Ра́дуйся, звезды́ незаходи́мыя Ма́ти; / ра́дуйся, заре́ та́инственнаго дне. / Ра́дуйся, пре́лести пещь угаси́вшая; / ра́дуйся, Тро́ицы таи́нники просвеща́ющая. / Ра́дуйся, мучи́теля безчелове́чнаго измета́ющая от нача́льства; / ра́дуйся, Го́спода человеколю́бца показа́вшая Христа́. / Ра́дуйся, ва́рварскаго избавля́ющая служе́ния; / ра́дуйся, тиме́ния изыма́ющая дел. / Ра́дуйся, огня́ поклоне́ние угаси́вшая; / ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая. / Ра́дуйся, ве́рных наста́внице целому́дрия; / ра́дуйся, всех родо́в весе́лие. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Κ } Кондак 6: Пропове́дницы богоно́снии, бы́вше волсви́, / возврати́шася в Вавило́н, сконча́вше Твое́ проро́чество, / и пропове́давше Тя, Христа́, всем, / оста́виша И́рода я́ко буесло́вяща, не ве́дуща пе́ти: / Аллилу́иа.

{ Λ } Икос 6: Возсия́вый во Еги́пте просвеще́ние и́стины, отгна́л еси́ лжи тьму: / и́доли бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́пости, падо́ша, / сих же изба́вльшиися вопия́ху к Богоро́дице: / Ра́дуйся, исправле́ние челове́ков; / ра́дуйся, низпаде́ние бесо́в. / Ра́дуйся, пре́лести держа́ву попра́вшая; / ра́дуйся, и́дольскую лесть обличи́вшая. / Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго; / ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни. / Ра́дуйся, о́гненный сто́лпе, наставля́яй су́щия во тьме; / ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака. / Ра́дуйся, пи́ще, ма́нны прие́мнице; / ра́дуйся, сла́дости святы́я служи́тельнице. / Ра́дуйся, земле́ обетова́ния; / ра́дуйся, из нея́же тече́т мед и млеко́. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Μ } Кондак 7: Хотя́щу Симео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́витися преле́стнаго, / вда́лся еси́ я́ко младе́нец тому́, / но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный. / Те́мже удиви́ся Твое́й неизрече́нней прему́дрости, зовы́й: / Аллилу́иа.

И паки кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Таже чтем прочее слова акафиста. Псалом 50. И каноны: святаго обители со ирмосом на 6, и Пресвятыя Богородицы на 6.

Творение господина Иосифа, егоже краестрочие: Ра́дости прия́телище, Тебе́ подоба́ет ра́доватися еди́ней. [Аще ли храм Богородицы, поем канон праздника Богородицы со ирмосом на 12. Ирмосы по дважды, тропари на 10.] Глас 4.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 1.

{ Χ } Христо́ву кни́гу одушевле́нную, запечатле́нную Тя Ду́хом, / вели́кий Арха́нгел, Чи́стая, зря возглаша́ше Ти: / ра́дуйся, ра́дости прия́телище, / Е́юже прама́терняя кля́тва разреши́тся.

{ Α } Ада́мово исправле́ние, ра́дуйся / Де́во Богоневе́сто, а́дово умерщвле́ние. / Ра́дуйся Всенепоро́чная, пала́то всех Царя́: / ра́дуйся, престо́ле о́гненный Вседержи́теля.

{ Ρ } Цве́те неувяда́емый, ра́дуйся / еди́на прозя́бшая я́блоко благово́нное. / Ра́дуйся ро́ждшая благоуха́ние еди́наго Царя́. / Ра́дуйся Неискуобра́чная, ми́рови спасе́ние.

{ Α } Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся, / Е́юже от паде́ния на́шего воста́хом. / Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не, Влады́чице, / ве́рных благоуха́яй, кади́ло благово́нное, / и ми́ро многоце́нное.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3. Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице:

{ Σ } Клас прозя́бшая Боже́ственный, я́ко ни́ва неора́нная яве, / ра́дуйся одушевле́нная трапе́зо, хлеб живо́тный вме́щшая. / Ра́дуйся, живо́тныя воды́ исто́чниче неистоща́емый, Влады́чице.

{ Δ } Ю́нице Юнца́ ро́ждшая непоро́чнаго, ра́дуйся ве́рным. / Ра́дуйся А́гнице, ро́ждшая Бо́жияго А́гнца, / взе́млющаго ми́ра всего́ прегреше́ния. / Ра́дуйся те́плое очисти́лище.

{ Ο } У́тро светле́йшее, ра́дуйся / еди́на Со́лнца нося́щая Христа́, све́та жили́ще. / Ра́дуйся, тьму разруши́вшая, / и мра́чныя бе́сы отню́д отгна́вшая.

{ Χ } Ра́дуйся, две́ре еди́на, / Е́юже Сло́во про́йде еди́но, / вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, Рождество́м Твои́м сокруши́вшая. / Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых, Богоневе́сто.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Ектениа малая. И по возгласе, кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И чтем другия шесть икосов и кондаков.

{ Ν } Икос 7: Но́вую показа́ тварь, / я́влься Зижди́тель нам от Него́ бы́вшим, / из безсе́менныя прозя́б утро́бы, / и сохрани́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, / да чу́до ви́дяще, воспое́м Ю, вопию́ще: / Ра́дуйся, цве́те нетле́ния; / ра́дуйся, ве́нче воздержа́ния. / Ра́дуйся, воскресе́ния о́браз облиста́ющая; / ра́дуйся, а́нгельское житие́ явля́ющая. / Ра́дуйся, дре́во светлоплодови́тое, от него́же пита́ются ве́рнии; / ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи. / Ра́дуйся, во чре́ве нося́щая Изба́вителя плене́нным; / ра́дуйся, ро́ждшая Наста́вника заблу́ждшим. / Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умоле́ние; / ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние. / Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; / ра́дуйся, любы́, вся́кое жела́ние побежда́ющая. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Ξ } Кондак 8: Стра́нное рождество́ ви́девше, / устрани́мся ми́ра, ум на небеса́ прело́жше: / сего́ бо ра́ди высо́кий Бог на земли́ яви́ся смире́нный челове́к, / хотя́й привлещи́ к высоте́ Тому́ вопию́щия: / Аллилу́иа.

{ Ο } Икос 8: Весь бе в ни́жних / и вы́шних ника́коже отступи́ неопи́санное Сло́во: / снизхожде́ние бо Боже́ственное, / не прехожде́ние же ме́стное бысть, / и рождество́ от Де́вы Богоприя́тныя, слы́шащия сия́: / Ра́дуйся, Бо́га невмести́маго вмести́лище; / ра́дуйся, честна́го та́инства две́ри. / Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; / ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́. / Ра́дуйся, колесни́це пресвята́я Су́щаго на Херуви́мех; / ра́дуйся, селе́ние пресла́вное Су́щаго на Серафи́мех. / Ра́дуйся, проти́вная в то́жде собра́вшая; / ра́дуйся, де́вство и рождество́ сочета́вшая. / Ра́дуйся, Е́юже разреши́ся преступле́ние; / ра́дуйся, Е́юже отве́рзеся рай. / Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; / ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Π } Кондак 9: Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому Твоего́ вочелове́чения де́лу; / непристу́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем присту́пнаго Челове́ка, / нам у́бо спребыва́юща, слы́шаща же от всех: / Аллилу́иа.

{ Ρ } Икос 9: Вети́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя ви́дим о Тебе́, Богоро́дице, / недоумева́ют бо глаго́лати, / е́же ка́ко и Де́ва пребыва́еши, и роди́ти возмогла́ еси́. / Мы же, та́инству дивя́щеся, ве́рно вопие́м: / Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия прия́телище; / ра́дуйся, промышле́ния Его́ сокро́вище. / Ра́дуйся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая; / ра́дуйся, хитрослове́сныя безслове́сныя облича́ющая. / Ра́дуйся, я́ко обуя́ша лю́тии взыска́теле; / ра́дуйся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы. / Ра́дуйся, афине́йская плете́ния растерза́ющая; / ра́дуйся, ры́барския мре́жи исполня́ющая. / Ра́дуйся, из глубины́ неве́дения извлача́ющая; / ра́дуйся, мно́ги в ра́зуме просвеща́ющая. / Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щих спасти́ся; / ра́дуйся, приста́нище жите́йских пла́ваний. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Σ } Кондак 10: Спасти́ хотя́ мир, И́же всех Украси́тель, / к сему́ самообетова́н прии́де, и Па́стырь сый, я́ко Бог, / нас ра́ди яви́ся по нам челове́к: / подо́бным бо подо́бное призва́в, я́ко Бог слы́шит: / Аллилу́иа.

И паки кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Седален, глас 1. Подобен: Гроб Твой:

Вели́кий во́ин невеще́ственных А́нгелов, / во град Назаре́т предста́в, / Царя́ возвеща́ет Твоего́, Чи́стая, / и веко́в Го́спода: / ра́дуйся, глаго́ля Тебе́, благослове́нная Мари́е, / непостижи́мая и несказа́нная глубино́, / челове́ков воззва́ние.

Сла́ва, и ны́не, тойже. И паки чтение.

Песнь 4.

Ирмос: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́:

{ Ε } Во гла́сех пе́ний, Де́во, / Тебе́ вопие́м, Всепе́тая: / ра́дуйся, ту́чная горо́ и усыре́нная Ду́хом. / Ра́дуйся све́щниче, и ста́мно ма́нну нося́щая, / услажда́ющая всех благочести́вых чу́вства.

{ Ι } Очисти́лище ми́ру, ра́дуйся, Пречи́стая Влады́чице. / Ра́дуйся ле́ствице, от земли́ всех возвы́сившая благода́тию. / Ра́дуйся мо́сте, вои́стинну преводя́й всех / от сме́рти к животу́ пою́щих Тя.

{ Ο } Небе́с превы́шшая, ра́дуйся, земли́ основа́ние / в Твои́х ложесна́х Пречи́стая, нетру́дно носи́вшая. / Ра́дуйся червлени́це, багряни́цу Боже́ственную омочи́вшая, / от крове́й Твои́х, Царе́ви си́лам.

{ Ν } Законода́вца ро́ждшая и́стиннаго, ра́дуйся, Влады́чице, / беззако́ния всех ту́не очища́ющаго. / Недове́домая глубино́, высото́ неизрече́нная, браконеиску́сная, / Е́юже мы обожи́хомся.

{ Σ } Тя испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный вене́ц песносло́вим, / ра́дуйся, Тебе́ Де́во зову́ще: / храни́лище всех и огражде́ние, и утвержде́ние, / и свяще́нное прибе́жище.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая:

{ Ο } Путь ро́ждшая жи́зни, ра́дуйся Пренепоро́чная, / от пото́па грехо́внаго мир спа́сшая: / ра́дуйся Богоневе́сто, слы́шание и глаго́лание стра́шное: / ра́дуйся пребыва́ние Влады́ки тва́ри.

{ Ι } Кре́пость и утвержде́ние челове́ков, ра́дуйся Пречи́стая, / ме́сто освяще́ния сла́вы, умерщвле́ние а́дово, черто́же всесве́тлый. / Ра́дуйся а́нгелов ра́досте: / ра́дуйся по́моще ве́рно моля́щихся Тебе́.

{ Π } Огнеобра́зная колесни́це Сло́ва, ра́дуйся Влады́чице, / одушевле́нный раю́, дре́во посреде́ иму́щи жи́зни Го́спода, / Его́же сла́дость оживотворя́ет ве́рою причаща́ющихся, и тли подклони́вшихся.

{ Ρ } Укрепля́еми си́лою Твое́ю, ве́рно вопие́м Ти: / ра́дуйся, гра́де всех Царя́, / пресла́вная и достослы́шанная о Не́йже глаго́лана бы́ша я́ве, горо́ несеко́мая: / ра́дуйся глубино́ неизме́римая.

{ Ε } Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся Пречи́стая, / сосу́де, Боже́ственный би́сер произве́дшая. / Ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние, / блажа́щих Тя, Богоро́дице, всегда́.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Зде престает канон святаго обители.

Песнь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

{ Π } Черто́же Сло́ва нескве́рный, вина́ всех обоже́ния, / ра́дуйся, Пречи́стая, проро́ков оглаше́ние; / ра́дуйся, апо́столов удобре́ние.

{ Ε } от Тебе́ роса́ ука́ну, пла́мень многобо́жия угаси́вшая. / Тем вопие́м Ти: / ра́дуйся, руно́ одушевле́нное, е́же Гедео́н, Де́во, предви́де.

{ Ι } Се Тебе́ [Де́во] ра́дуйся, зове́м, / приста́нище нам бу́ди вла́ющимся, / и оти́шие в пучи́не скорбе́й, / и собла́знов всех бори́теля.

{ Χ } Ра́дости вина́, облагодати́ наш по́мысл, е́же зва́ти Тебе́: / ра́дуйся неопали́мая купино́, о́блаче всесве́тлый, / ве́рныя непреста́нно осеня́ющий.

Таже четверопеснец, егоже краестрочие: Сия песнь Ио́сифова. Глас 6.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое:

Пострада́вше му́ченицы / и, я́ко ка́мение избра́нное, по земли́ валя́ющеся, / зижди́тельство вся́кое врага́ соверше́нно преврати́ша / и хра́ми Бо́га Жива́го яви́шася.

Вас мо́лим, тече́ние до́брое соверши́вших, му́ченицы, / поста́ тече́ние тещи́ нас до́бре укрепи́те, / доброде́телей соверше́нием просия́вших.

Рабы́ Твоя́, Влады́ко, / преста́вльшияся от земли́ к Тебе́, Преблаго́му, / Твоего́ Ца́рствия сотвори́ о́бщники, / Боже́ственных му́ченик Твои́х свяще́нными хода́тайствы, Многоми́лостиве.

Богородичен: Еди́на Всепе́тая, / пою́щим Тя ве́рно, грехо́в оставле́ние / и дарова́ний Боже́ственных часть да́тися, / Всесвято́му Сло́ву моли́ся, Ма́ти Де́во.

Иный, глас 5.

Ирмос: От ки́та проро́ка:

Па́мять соверша́юще му́ченик, / Го́сподеви возсле́м пе́сни, / днесь Боже́ственно веселя́щеся.

Мече́в и огня́ не убоя́вшеся, / дерза́юще в ве́ре страстоте́рпцы, / мучи́тели в сем уязви́сте.

Троичен: Тро́ицу Ли́цы воспева́ю Тя, / Еди́нице по существу́ покланя́юся, / Тебе́, О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й.

Богородичен: А́нгел и челове́к благохвале́ние еси́, / я́ко родила́ е́си, Де́во, Христа́, Спа́са душа́м на́шим.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Сме́ртию живо́т премени́вше, / ра́дуетеся, на Небесе́х живу́ще, / страстоте́рпцы пресла́внии Христа́ Бо́га.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Сме́ртию и живото́м облада́яй, / ве́рою преста́вльшияся от жития́, Христе́, / со святы́ми Твои́ми упоко́й.

Ирмос: От ки́та проро́ка изба́вил еси́, / мене́ же из глубины́ грехо́в возведи́, / Го́споди, и спаси́ мя.

Ектения малая.

И паки поем кондак:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И чтем оставльшияся шесть икосов и кондаков.

{ Τ } Икос 10: Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ прибега́ющим: / и́бо небесе́ и земли́ Творе́ц устро́и Тя, Пречи́стая, все́лься во утро́бе Твое́й, / и вся приглаша́ти Тебе́ научи́в: / Ра́дуйся, сто́лпе де́вства; / ра́дуйся, дверь спасе́ния. / Ра́дуйся, нача́льнице мы́сленнаго назда́ния; / ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости. / Ра́дуйся, Ты бо обнови́ла еси́ зача́тыя сту́дно; / ра́дуйся, Ты бо наказа́ла еси́ окра́денныя умо́м. / Ра́дуйся, тли́теля смы́слов упраждня́ющая; / ра́дуйся, Се́ятеля чистоты́ ро́ждшая. / Ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения; / ра́дуйся, ве́рных Го́сподеви сочета́вшая. / Ра́дуйся, до́брая младопита́тельнице де́вам; / ра́дуйся, невестокраси́тельнице душ святы́х. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Y } Кондак 11: Пе́ние вся́кое побежда́ется, / спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гих щедро́т Твои́х: / равночи́сленныя бо песка́ пе́сни а́ще прино́сим Ти, Царю́ святы́й, / ничто́же соверша́ем досто́йно, / я́же дал еси́ нам, Тебе́ вопию́щим: / Аллилу́иа.

{ Φ } Икос 11: Светоприе́мную свещу́, су́щим во тьме я́вльшуюся, зрим святу́ю Де́ву, / невеще́ственный бо вжига́ющи огнь, / наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному вся, / заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нием же почита́емая, си́ми: / Ра́дуйся, луче́ у́мнаго Со́лнца; / ра́дуйся, свети́ло незаходи́маго Све́та. / Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; / ра́дуйся, яко́ гром, враги́ устраша́ющая. / Ра́дуйся, я́ко многосве́тлое возсиява́еши просвеще́ние; / ра́дуйся, я́ко многотеку́щую источа́еши реку́. / Ра́дуйся, купе́ли живопису́ющая о́браз; / ра́дуйся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну. / Ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́весть; / ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая рáдocть. / Ра́дуйся, обоня́ние Христо́ва благоуха́ния; / ра́дуйся, животе́ та́йнаго весе́лия. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Χ } Кондак 12: Благода́ть да́ти восхоте́в, долго́в дре́вних, / всех долго́в Реши́тель челове́ком, / прии́де Собо́ю ко отше́дшим Того́ благода́ти, и раздра́в рукописа́ние, / слы́шит от всех си́це: / Аллилу́иа.

{ Ψ } Икос 12: Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лим Тя вси, / я́ко одушевле́нный храм, Богоро́дице: / во Твое́й бо всели́вся утро́бе содержа́й вся руко́ю Госпо́дь, / освяти́, просла́ви и научи́ вопи́ти Тебе́ всех: / Ра́дуйся, селе́ние Бо́га и Сло́ва; / ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая. / Ра́дуйся, ковче́же, позлаще́нный Ду́хом; / ра́дуйся, сокро́вище живота́ неистощи́мое. / Ра́дуйся, честны́й ве́нче царе́й благочести́вых; / ра́дуйся, честна́я похвало́ иере́ев благогове́йных. / Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе; / ра́дуйся, Ца́рствия неруши́мая стено́. / Ра́дуйся, Е́юже воздви́жутся побе́ды; / ра́дуйся, Е́юже низпа́дают врази́. / Ра́дуйся, те́ла моего́ врачева́ние; / ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ние. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

{ Ω } Кондак 13: О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! / Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, / и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: / Аллилу́иа.

Сей кондак глаголи трижды.

И паки чтется 1-й икос: А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся, / и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся / и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: / Ра́дуйся, Е́юже рáдocть возсия́ет; / ра́дуйся, Е́юже кля́тва изче́знет. / Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; / ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние. / Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; / ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. / Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; / ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. / Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце; / ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. / Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь; / ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́. / Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И паки кондак: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Таже чтутся синаксарий: первее Минеи, таже Триоди.

Песнь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

{ Α } Воспева́ем Тя вопию́ще: / ра́дуйся, колесни́це со́лнца у́мнаго, / лозо́ и́стинная, грозд зре́лый возде́лавшая, вино́ источа́ющий, / ду́ши веселя́щее ве́рою Тя сла́вящих.

{ Ι } Врача́ всех челове́к ро́ждшая, ра́дуйся Богоневе́сто, / же́зле та́йный, цвет неувяда́емый процве́тший, / ра́дуйся Влады́чице, Е́юже ра́дости наполня́емся, и жизнь насле́дствуем.

{ Ρ } Вети́йствующий не мо́жет язы́к, Влады́чице, песносло́вити Тя, / па́че бо серафи́мов возвы́силася еси́, ро́ждши Царя́ Христа́. / Его́же моли́ гра́ду сему́ изба́витися от мно́гих искуше́ний.

{ Ε } Хва́лят Тя блажа́ще концы́, и любо́вию зову́т Тебе́: / ра́дуйся сви́тче, в не́мже пе́рстом О́тчим написа́ся Сло́во, Чи́стая. / Его́же моли́, в кни́ги живо́тныя / рабо́м Твои́м написа́тися, Богоро́дице.

{ Ι } Мо́лим, раби́ Твои́, и приклоня́ем коле́но се́рдца на́шего: / приклони́ у́хо Твое́, Чи́стая, / и спаси́ скорбьми́ погружа́емыя при́сно, / и соблюди́ от вся́каго вра́жия плене́ния Твой град, Богоро́дице.

Ирмос: Росода́тельну: Иный, глас 6.

Пресве́тлое собра́ние Боже́ственных Твои́х му́чеников, Многоми́лостиве, / во све́те Твое́м незаходи́мем ны́не жи́тельствует. / Тех моли́твами просвеще́ние и грехо́в очище́ние пода́ждь всем, Христе́.

Коль кра́сное вре́мя, е́же нам дал е́си воздержа́ния, Го́споди, / в не́мже уще́дри ду́ши на́ша я́ко Благ, / моли́твами святы́х страда́лец, / кра́сныя и честны́я возлюби́вших стра́сти Твоя́.

Преше́дшия многоболе́зненную бу́рю жития́ рабы́ Твоя́, / устреми́ в приста́нище, Влады́ко, жи́зни, / вопи́ти со все́ми избра́нными: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Богородичен: Зако́на Да́теля, Присноде́во, ро́ждшая моли́, / беззако́ния отъя́ти вся, во вре́мя ны́не настоя́щее, / до́бре произво́лившим обуча́тися Боже́ственнаго поста́ тща́нием.

Иный, глас 5.

Ирмос: Благослове́н еси́, Бо́же:

Благослове́н еси́, Бо́же, / показа́вый до́блия о Тебе́ стра́ждущия му́ченики, / препе́тый и препросла́вленный.

Благослове́н еси́, Бо́же, / страстоте́рпцы моли́твенники нам к Тебе́ подава́яй, / препе́тый и препросла́вленный.

Троичен: Благослове́н еси́, Бо́же, / еди́н у́бо Естество́м, Ли́цы же треми́ познава́емый, / препе́тый и препросла́вленный.

Богородичен: Благослове́н еси́, Бо́же, / рожде́йся безсе́менно, и Ро́ждшую показа́вый чисто́тствующую, / препе́тый и препросла́вленный.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Благослове́н еси́, Бо́же, / зве́ри укроти́вый и погаси́вый огнь, / в сла́ву святы́х Твои́х, препе́тый и препросла́вленный.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди.

Благослове́н еси́, Бо́же, / от сме́рти в безконе́чный живо́т преложи́вый, / ве́рою в житии́ послужи́вшия Тебе́.

Ирмос: Благослове́н еси́, Бо́же, / ви́дяй бе́здны / и на Престо́ле Сла́вы седя́й, / препе́тый и пресла́вный.

Песнь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пе́щи / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

{ Ν } Ложесны́ Сло́во прия́ла еси́, / вся нося́щаго носи́ла еси́, / млеко́м пита́ла еси́, / ма́нием пита́ющаго вселе́нную всю, Чи́стая, Ему́же пое́м: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

{ Μ } Моисе́й уразуме́ в купине́ вели́кое та́инство Рождества́ Твоего́, / о́троцы же прообрази́ша сие́ я́вственнее / посреде́ огня́ стоя́ще, и не опаля́еми, нетле́нная свята́я Де́во. / Тем Тя почита́ем во вся ве́ки.

{ Ο } Пре́жде пре́лестию обнажи́вшиися / в ри́зу нетле́ния облеко́хомся Рождество́м Твои́м, / и седя́щии во тьме прегреше́ний, свет ви́дехом, / све́та жили́ще, Отрокови́це. / Тем Тя пое́м во вся ве́ки.

{ Ν } Ме́ртвии Тобо́ю оживля́ются, / Жизнь бо ипоста́сную родила́ еси́, / неми́и пре́жде, благоглаго́ливи быва́ют, / прокаже́ннии очища́ются, неду́зи отгоня́ются, / духо́в возду́шных мно́жества побежда́ются, / Де́во, челове́ков спасе́ние.

{ Η } Ми́ру ро́ждшая спасе́ние, / и́мже от земли́ на высоту́ взя́ти бы́хом, / ра́дуйся всеблагослове́нная, покро́ве и держа́во, / стено́ и утвержде́ние пою́щим, Чи́стая: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су: Иный.

Святы́х му́ченик исправле́нием, / небе́снии у́мове преудиви́шася, / тех моли́твами, ми́лости Твоя́, Влады́ко, в нас бога́тно удиви́, Ще́дре.

Огнь Боже́ственною росо́ю попра́вшии, / страда́льцы Госпо́дни досточу́днии, / изба́вите нас огня́ му́чащаго, / ко Влады́це те́плыми ва́шими моли́твами.

Преблаги́й Сло́ве, / отше́дшия от нас правосла́вно, / жи́зни сподо́би, я́же на небесе́х, / и святы́я све́тлости, / добропобе́дных му́ченик моли́твами.

Богородичен: Моли́твами, Ще́дре, Ро́ждшия Тя, / и святы́х му́ченик и апо́стол Твои́х, / просвети́ на́ша ду́ши, е́же сла́вити Тя, / в весе́лии душе́внем во ве́ки.

Иный. Ирмос: Творца́ тва́ри, Его́же ужаса́ются А́нгели:

Ли́цы му́ченик святи́и, / помяни́те любо́вию воспева́ющия вы / и превознося́щия Христа́ во ве́ки.

Мече́м усека́еми, ра́довахуся му́ченицы, пою́ще Христа́ / и превознося́ще во вся ве́ки. Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Странноле́пно разделя́ется Тро́ица / и пребыва́ет неразде́льна, я́ко Бог, / Ю́же превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Де́ва Младе́нца роди́, / Бог бо из Нея́ вочелове́чися, / вся тварь да пое́т Его́ во ве́ки.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Столпи́ му́жества яви́шася, / паде́нием диа́волим ра́дующеся му́ченицы, / пою́ще Христа́ и превознося́ще во ве́ки.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

У Авраа́ма вне́дритися сподо́би, Го́споди, рабы́ Твоя́, / ве́рою преста́вльшияся к Тебе́, и наде́ждею.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Творца́ тва́ри, / Его́же ужаса́ются А́нгели, / по́йте, лю́дие, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

{ Ι } Да Тебе́, ве́рнии, ра́дуйся зове́м, / Тобо́ю ра́дости прича́стницы бы́вше присносу́щныя, / изба́ви нас напа́стей, ва́рварскаго плене́ния, и вся́кия ины́я ра́ны, / за мно́жество, Отрокови́це, прегреше́ний, / находя́щия челове́ком согреша́ющим.

{ Ω } Яви́лася еси́ просвеще́ние на́ше и утвержде́ние. / Те́мже вопие́м Ти: / ра́дуйся, звездо́ незаходи́мая, вводя́щая в мир вели́кое Со́лнце. / Ра́дуйся, Еде́м отве́рзшая заключе́нный, Чи́стая. / Ра́дуйся, сосу́де, ми́ро неистощи́мое на Тя излия́нное прие́мший.

{ Σ } Ста́нем благогове́йно в дому́ Бо́га на́шего, и возопии́м: / ра́дуйся, ми́ру Влады́чице. / Ра́дуйся, Мари́е, Госпоже́ всех нас. / Ра́дуйся, еди́на непоро́чная в жена́х и до́брая. / Ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, вводя́щий в вы́шнюю жизнь челове́чество.

{ Η } Голуби́це Ми́лостиваго ро́ждшая, ра́дуйся Присноде́во: / преподо́бных всех, ра́дуйся, похвало́, страда́льцев венча́ние. / Ра́дуйся, всех пра́ведных Боже́ственное удобре́ние, / и нам ве́рным спасе́ние.

{ Φ } Пощади́, Бо́же, насле́дие Твое́, / грехи́ на́ша вся презре́в ны́не, / на сие́ име́я моля́щую Тя, / на земли́ безсе́менно Тебе́ Ро́ждшую, / вели́кия ра́ди ми́лости восхоте́вшаго / вообрази́тися, Христе́, в челове́чество.

Иный. Ирмос. Бо́га челове́ком невозмо́жно:

Я́ко свет, я́ко со́лнце возсия́вше, / всю зе́млю луча́ми благоче́стия, му́ченицы, / и свети́лами чуде́с просвети́ша / и многобо́жия тьму разгна́ша, / и́хже моли́твами, Бо́же, поми́луй нас.

Во́инство му́чеников непобеди́мое, / всех нас укрепи́ до́бре подвиза́тися / и соверши́ти поста́ по́прище, / я́ко да Боже́ственнаго жития́ де́ло соверши́вше, / прича́стницы бу́дем жи́зни, веселя́щеся.

Твоя́ да предвари́т бла́гость, Го́споди, / от нас стра́шным преста́вльшихся повеле́нием Твои́м, / да окружи́т их Твоя́ ми́лость, / и да наста́вит к селе́нием, просвеще́нным све́том лица́ Твоего́.

Богородичен: Гла́сом а́нгеловым сове́та О́тча А́нгела, / неизрече́нно Богоро́дице родила́ еси́, / гла́сы у́бо рабо́в Твои́х приими́, / я́же во вре́мя поста́ прино́сим, / и сия́ принеси́ Бо́гу, я́коже кади́ло.

Иный. Ирмос: Иса́ие, лику́й:

Соверша́юще торжество́ му́ченическое, / днесь лю́дие воскли́кнем пе́сньми, / пою́ще Христу́ подвигополо́жнику / и побе́ды на враги́ им пода́вшему, / Его́же в пе́снех велича́ем.

Ноготьми́ растерза́еми и усеца́еми мече́м на у́ды, / совокупи́стеся Христу́ любе́зно, всехва́льнии му́ченицы. / Тем и ны́не на небесе́х веселя́щеся, о всех моли́теся.

Троичен: Еди́но Существо́м воспева́ю Тя, Безнача́льная Тро́ице, / честна́я, живонача́льная, несеко́мая Еди́нице, / О́тче нерожде́нный и рожде́нный Сло́ве и Сы́не, Ду́ше Святы́й, / нас спаси́, пою́щих Тя.

Богородичен: Па́че ума́ рождество́ Твое́, Богома́ти, / без му́жа бо зача́тие в Тебе́ и де́вственно рожде́ние бысть, / и́бо Бог есть роди́выйся, / Его́же велича́юще, Тя, Де́во, ублажа́ем.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

До́блее во́инство Царя́ всех и Бо́га, / му́чеников пе́сньми венча́им, лю́дие, / ти́и бо победи́ша бесо́вския полки́ я́ве, / я́же воспева́юще, Влады́ку велича́ем.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди.

Егда́ все созда́ние Твое́ возста́виши суди́тися, Христе́, я́же прия́л еси́, / и ны́не рабы́ Твоя́ ве́рныя поми́луй, / прости́, я́же в житии́ прегреше́ния их, / и со святы́ми Твои́ми упоко́й я́во ве́ки.

Ирмос: Иса́ие, лику́й, / Де́ва име́ во чре́ве / и роди́ Сы́на Емману́ила, / Бо́га же и Челове́ка, / Восто́к и́мя Ему́, / Его́же велича́юще, / Де́ву ублажа́ем.

Ексапостиларий. Подобен: Жены́ услы́шите:

Е́же от ве́ка днесь познава́ется та́инство: / Бо́жие Бог Сло́во, Сын Де́вы Мари́и за милосе́рдие быва́ет, / и ра́дость Благове́щения Гаврии́л провещава́ет. / С ни́мже возопии́м вси: / ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

На хвалитех: Вся́кое дыха́ние: Поставим стихов 4: и поем стихиры, глас 4.

Подобен: Я́ко до́бля:

Сокрове́нное та́инство / и А́нгелом неве́домое, / Гаврии́л уверя́ет Арха́нгел, / и к Тебе́ ны́не прии́дет / еди́ней нетле́нней и до́брей голуби́це, / и ро́да на́шего воззва́нию, / и возопие́т Тебе́, Пресвята́я, е́же ра́дуйся, / угото́вися сло́вом, Бо́га Сло́ва, / Твои́ми ложесна́ми прия́ти. [Дважды.]

Светоно́сная пала́та / угото́вася Тебе́, Влады́ко, / утро́ба чи́стая Богоотрокови́цы, / гряди́ к Сей и сни́ди, уще́дри созда́ние Твое́, / зави́стно брань прии́мшее и рабо́тою удержа́нное льсти́ваго, / и добро́ту пе́рвую погуби́вшее, / и Твоего́ спаси́тельнаго ча́ющее соше́ствия.

Гаврии́л Арха́нгел, / к Тебе́, Всенепоро́чная, / явле́нно прии́дет и возопие́т Тебе́: / ра́дуйся, кля́твы разреше́ние, / па́дших воста́ние. / Ра́дуйся, еди́на избра́нная Бо́гу бы́вшая. / Ра́дуйся, колесни́це со́лнца сла́вы. / Приими́ Безпло́тнаго, / во утро́бе Твое́й всели́тися хотя́щаго.

Слава, и ныне, самогласен, глас 4: Язы́ка, его́же не ве́дяше, / услы́ша Богоро́дица, / глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел Благове́щения глаго́лы: / отню́дуже ве́рно прии́мши целова́ние, / зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га. / Те́мже и мы ра́дующеся вопие́м Ти: / из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно, Бо́же, / мир мирови да́руй / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Славословие великое и отпуст.

На литургии

Изобразительная. И от канона акафиста, песнь 3-я и 6-я.

Тропарь Триоди, глас 8:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, / глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х / прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Прокимен, глас 3. Песнь Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Апостол дне ко Евреем, зачало 322:

Бра́тие, не в рукотворе́нная свята́я вни́де Христо́с, противообра́зная и́стинных, но в са́мое Не́бо, ны́не да яви́тся лицу́ Бо́жию о нас. Ни да мно́гажды прино́сит Себе́, я́коже первосвяще́нник вхо́дит во свята́я [святы́х] по вся ле́та с кро́вию чужде́ю. Поне́же подоба́ше бы Ему́ мно́жицею страда́ти от сложе́ния мира, ны́не же еди́ною в кончи́ну веко́в, во отмета́ние греха́, же́ртвою Свое́ю яви́ся. И я́коже лежи́т челове́ком еди́ною умре́ти, пото́м же суд. Та́ко и Христо́с еди́ною принесе́ся, во е́же вознести́ мно́гих грехи́, второ́е без греха́ яви́тся, жду́щим Его́ во спасе́ние.

И Богородицы, от тогоже послания, зачало 320:

Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ния оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ния бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ния, глаго́лемая Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же его́ херуви́ми сла́вы, осеня́ющии oлта́рь: о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Аллилуиа, глас 8.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.

Евангелие дне, от Марка, зачало 35:

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с и ученицы́ Его́ в ве́си Кесари́и Фили́пповы, и на пути́ вопроша́ше ученики́ Своя́, глаго́ля им: кого́ Мя глаго́лют челове́цы бы́ти? Они́ же отвеща́ша: Иоа́нна Крести́теля, и ини́и Илию́, друзи́и же еди́наго от проро́к. И Той глаго́ла им: вы же кого́ Мя глаго́лете бы́ти? Отвеща́в же Петр глаго́ла Ему́: Ты еси́ Христо́с. И запрети́ им, да ни кому́же глаго́лют о Нем. И нача́т учи́ти их, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому мно́го пострада́ти и искуше́ну бы́ти от ста́рец и архиере́й, и кни́жник, и убие́ну бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути.

И Богородицы, от Луки, зачало 54:

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е́.

Причастен: Ча́шу спасе́ния прииму́, / и и́мя Госпо́дне призову́.

На трапезе ядим два варения с елеем и пием вино, благодаряще Всесвятую Владычицу нашу Богородицу о бывшем от Нея чудеси.

Комментарии для сайта Cackle