Е. Кустовский

Неделя четвертая Святых Постов. Инии типицы определиша петися последованию святаго Иоанна Лествичника.

На малей вечерни служба вся по Октоиху точию.

На велицей вечерни,

поставим стихов 10, и поем стихиры Осмогласника:

Воскресны 3, и Анатолиевы 4. Таже Триоди подобны 3, глас 8.

Подобен: О, пресла́внаго чудесе́!:

Стих: Яко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние / и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Отче Иоа́нне преподо́бне, / вы́ну вои́стинну / Бо́жия в горта́ни возноше́ния носи́л еси́ / поуча́яся де́тельнейшим, / богодухнове́нным словесе́м все́мудре, / и отту́ду истека́емою благода́тию обогати́лся еси́, // быв блаже́н, нечести́вых всех сове́тования низвраща́я.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы / похвали́те Его́ вси лю́дие.

Отче Иоа́нне преславне, / слез источники душу очистив, / и всено́щными стоя́нии / Бо́га уми́лостивив, / воспери́лся еси́ к любле́нию Сего́ блаже́нне и красоте́; / ея́же досто́йно ны́не наслажда́ешися, / непреста́нно ра́дуяся, / со страда́льцы твои́ми, // богому́дре преподо́бне.

Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́ на нас / и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Отче Иоа́ннне преподо́бне, / воспери́в ум к Бо́гу ве́рою, / мирска́го смеше́ния / омерзи́л еси́ непостоя́нное; / и крест твой восприи́м, / Всеви́дцу после́довал еси́; / те́ло необузда́нное / по́двигами обуче́ния, помы́слу порабо́тив, // кре́постию Боже́ственнаго Ду́ха.

Слава, глас 5:

Преподо́бне о́тче, / гла́са Ева́нгелия Госпо́дня послу́шав, / мир оста́вил еси́, / бога́тство и сла́ву нивочто́же вмени́в. / Отону́дуже все́м возопи́л еси́: / возлюби́те Бо́га, и обря́щете благода́ть ве́чную. / Ничто́же предпочти́те па́че любве́ Его́, / да егда́ прии́дет во сла́ве Свое́й, / обря́щете упокое́ние со все́ми святы́ми, / и́хже моли́твами, Христе́, // сохрани́ и спаси́ ду́ши на́ша.

И ныне, догматик гласа. Вход. Све́те ти́хий:

На литии же, яко обычно, стихира храма.

На стиховне стихиры Осмогласника.

Слава, преподобнаго, глас 2:

На земли́ а́нгела / и на небесе́х челове́ка Бо́жия, / ми́ра благоукраше́ние, наслажде́ние благи́х, / доброде́телей по́стнических похвалу́, Иоа́нна почти́м: / насажде́н бо в дому́ Бо́жии, процвете́ пра́ведно, / и я́ко кедр в пусты́ни / умно́жи стада́ Христо́ва слове́сных ове́ц, // в преподо́бии и пра́вде.

И ныне, Богородичен:

О, чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / кто бо позна́ Ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, всю тварь содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, ро́ждшееся. / Его́же я́ко младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, // уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Ны́не отпуща́еши: По Трисвятом тропарь Богоро́дице Де́во: дважды.

И преподобному, единожды. Глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел, / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне; / посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя, и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, // сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

И прочее последование бдения, яко обычно.

На утрени,

по шестопсалмии, Бог Госпо́дь: во глас Осмогласника, и глаголем тропарь воскресен дважды.

Слава, преподобному, глас 1: Пусты́нный жи́тель:

И ныне, Богородичен:

Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́ Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка, / в Тебе́, Святе́м Киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д; / яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́. / Сла́ва все́льшемуся в Тя, / сла́ва проше́дшему из Тебе́, // сла́ва свободи́вшему нас Рождество́м Твои́м.

И прочее все воскресно.

Каноны Октоиха: Воскресный со ирмосом на 4, и Богородицы на 2.

И Триоди на 8. Катавасия: Отве́рзу уста́:

По 6й песни кондак преподобнаго, глас 4:

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния / и́стинна тя положи́, / я́коже звезду́ неле́стную, / световодя́щую концы́, // наста́вниче, Иоа́нне, о́тче наш.

Ексапостиларий утренний воскресный.

Сла́ва: преподобнаго, писан в Триоди. И ны́не: тамже.

На хвалитех поставим стихов 8, и поем стихиры Осмогласника.

Таже, глас 1:

Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Прииди́те де́лаим в та́йном виногра́де, / плоды́ покая́ния в нем творя́ще, / не в бра́шнех и питии́х тружда́ющеся, / но в моли́твах и посте́х доброде́тели исправля́юще; / си́ми угожда́емый Госпо́дь де́ла, дина́рь подае́т, / и́мже ду́ши избавля́ет до́лга грехо́внаго, // еди́н Многоми́лостивый.

Слава, паки тойже. И ныне: Преблагослове́нна еси́:

Славословие великое, и тропарь воскресен.

Таже ектении, и отпуст. И стихира евангельская, и час первый.

На Литургии,

изобразительныя, и блаженны гласа. Прокимен апостола, рядового гласа.

Таже преподобнаго, глас 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве / и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву.

Апостол дне ко евреям, зачало 314. Таже преподобнаго ко ефесеем, зачало 229. Аллилуия, гласа, и преподобнаго. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Евангелие от Марка, зачало 40. И преподобнаго, от Матфея, зачало 10.

Причастный: Хвали́те Го́спода с небе́с: Другий: В па́мять ве́чную:


Источник: Воскресные службы постной Триоди / Е. Кустовский - Москва, Паломникъ, 2000. - 68 с.

Комментарии для сайта Cackle