Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Царств

 
 • И бѣ́ ца́рь соломо́нъ ца́р­ст­вуяй надъ Изра́илемъ.
 • И сі́и старѣ́йшины и́же бѣ́ша съ ни́мъ:
 • аза́рiа сы́нъ садо́ковъ, жре́цъ: Елiа́фъ и Ахі́а сы́нове си́вины, книго́чiи: и Иосафа́тъ сы́нъ Ахилу́довъ, напомина́тель:
 • и ване́а сы́нъ Иода́евъ надъ си́лою: и садо́къ и Авiа́ѳаръ, иере́е:
 • и аза́рiа сы́нъ наѳа́нь надъ настоя́телми: и Заву́ѳъ сы́нъ наѳа́нь дру́гъ царе́въ:
 • и Ахиса́ръ бѣ́ стро­и́тель, и Елiа́въ сы́нъ Сафа́товъ надъ оте́че­с­т­вомъ: и Адонира́мъ сы́нъ Авдо́новъ надъ да́ньми.
 • И у соломо́на бя́ху два­на́­де­сять при­­ста́вникъ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ, е́же подая́ти царю́ и до́му его́: по ме́сяцу въ лѣ́тѣ быва́­ше еди́нъ, е́же подая́ти,
 • и сiя́ имена́ и́хъ: ве́нъ сы́нъ о́ровъ на горѣ́ Ефре́мли, еди́нъ:
 • сы́нъ дака́рь во Махема́тѣ и во висалами́нѣ и веѳсами́сѣ и Ело́нѣ, да́же до веѳана́на, еди́нъ:
 • сы́нъ се́довъ во Араво́ѳѣ, сего́ сохо́ и вся́ земля́ Офе́рова:
 • сы́на Аминада́вля вся́ нефѳадо́ръ: тефа́ѳъ дщи́ соломо́ня бѣ́ ему́ въ жену́, еди́нъ:
 • вана́ сы́нъ Ахилу́ѳовъ во Иѳаана́хѣ и Магеддо́ и ве́сь до́мъ саны́и, и́же при­­ сесаѳа́нѣ подъ езрае́лемъ, и от­ Виѳса́на да́же до Савелмау́ла, да́же до Маеве́ръ лука́мъ, еди́нъ:
 • сы́нъ наве́ровъ въ раво́ѳѣ Галаа́дстѣмъ: сему́ о́бласть ерга́въ въ Васа́нѣ, шестьдеся́тъ градо́въ вели́кихъ огражде́н­ныхъ стѣна́ми, и вереи́ мѣ́дяны, еди́нъ:
 • Ахинада́въ сы́нъ са́ддовъ во маанаи́мѣ:
 • Ахимаа́съ въ Нефѳали́мѣ: и се́й поя́тъ Васема́ѳу дще́рь соломо́ню въ жену́, еди́нъ:
 • Ваана́ сы́нъ хусі́инъ во Аси́рѣ и во Ваало́ѳѣ, еди́нъ:
 • Иосафа́тъ сы́нъ фару́евъ во Иссаха́рѣ,
 • семе́й сы́нъ илы́ во Венiами́нѣ,
 • гаве́ръ сы́нъ Ада́евъ въ земли́ Галаа́дѣ, въ земли́ сио́на царя́ есево́нска и о́га царя́ Васа́нска, и наси́фъ еди́нъ въ земли́ Иу́довѣ.
 • Иу́да и Изра́иль мно́зи а́ки песо́къ и́же при­­ мо́ри во мно́же­ст­вѣ, яду́ще и пiю́ще и веселя́щеся.
 • И соломо́нъ бѣ́ нача́л­ст­вуяй во всѣ́хъ ца́р­ст­вахъ, от­ рѣки́ земли́ Филисти́мскiя и да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ, [и бя́ху] при­­нося́ще да́ры и рабо́та­ю­ще соломо́ну во вся́ дни́ живота́ его́.
 • И сiя́ потре́бная соломо́ну въ де́нь еди́нъ: три́десять мѣ́ръ муки́ семида́лныя и шестьдеся́тъ мѣ́ръ муки́ смѣ́шаныя,
 • де́сять телце́въ избра́н­ныхъ и два́десять воло́въ ту́чныхъ и сто́ ове́цъ, кромѣ́ еле́ней и се́рнъ и пти́цъ, избра́н­на от­ избра́н­ныхъ ту́чна.
 • Поне́же бѣ́ нача́л­ст­вуяй во всѣ́хъ объ о́нъ по́лъ рѣки́ от­ Ѳа́псы и да́же до Га́зы, надъ всѣ́ми царми́ объ о́нъ по́лъ рѣки́, и ми́ръ бѣ́ ему́ от­ всѣ́хъ стра́нъ о́крестъ.
 • И живя́ху Иу́да и Изра́иль безпеча́льно, кі́йждо подъ виногра́домъ сво­и́мъ и подъ смоко́вницею сво­е́ю, яду́ще и пiю́ще, от­ Да́на и да́же до вирсаві́и, во вся́ дни́ соломо́на.
 • И бя́ше у соломо́на четы́редесять ты́сящъ кобыли́цъ въ колесни́цы и два́десять ты́сящъ ко́н­никъ.
 • И та́ко подая́ху при­­ста́вники царю́ соломо́ну, и вся́ повелѣ́н­ная на трапе́зу царе́ву, кі́йждо въ ме́сяцъ сво́й, не премѣня́юще словесе́:
 • и ячме́нь и пле́вы ко́немъ, и колесни́цами при­­воз­я́ху на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ ца́рь, кі́йждо по чи́ну сво­ему́.
 • И даде́ Госпо́дь смы́слъ и му́дрость соломо́ну мно́гу зѣло́, и широту́ се́рдца, я́ко песо́къ и́же при­­ мо́ри:
 • и умно́жися му́дрость соломо́нова зѣло́, па́че смы́сла всѣ́хъ дре́внихъ человѣ́къ и па́че всѣ́хъ смы́слен­ныхъ Еги́петскихъ:
 • и умудри́ся па́че всѣ́хъ человѣ́къ, и умудри́ся па́че геѳа́на езраили́ти­на и Ема́на, и халка́да и да́рды, сы́на сама́дова, и просла́вися и́мя его́ во всѣ́хъ страна́хъ о́крестъ.
 • И изглаго́ла соломо́нъ три́ ты́сящы при́тчей, и бы́ша пѣ́сни его́ пя́ть ты́сящъ:
 • и глаго́ла о дре́вѣхъ, от­ ке́дра и́же въ Лива́нѣ и да́же до иссо́па исходя́щаго изъ стѣны́: и глаго́ла о скотѣ́хъ и о пти́цахъ и о га́дѣхъ и о ры́бахъ.
 • И при­­хожда́ху вси́ лю́дiе слы́шати прему́дрость соломо́ню: и прiима́­ше да́ры от­ всѣ́хъ царе́й земны́хъ, ели́цы слы́шаху прему́дрость его́.
 • И был царь Соломон царем над всем Израилем.
 • И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока священника;
 • Елихореф и Ахия, сыновья Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель;
 • Ванея, сын Иодая, военачальник; Садок и Авиафар – священники;
 • Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана священника – друг царя;
 • Ахисар – начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, – над податями.
 • И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его; каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году.
 • Вот имена их: Бен-Хур – на горе Ефремовой;
 • Бен-Декер – в Макаце и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Беф-Ханане;
 • Бен-Хесед – в Арюбофе; ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер;
 • Бен-Авинадав – над всем Нафаф-Дором; Тафафь, дочь Соломона, была его женою;
 • Ваана, сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и во всем Беф-Сане, что близ Цартана ниже Иезрееля, от Беф-Сана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам;
 • Бен-Гевер – в Рамофе Галаадском; у него были селения Иаира, сына Манассиина, что в Галааде; у него также область Аргов, что в Васане, шестьдесят больших городов со стенами и медными затворами;
 • Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме;
 • Ахимаас – в земле Неффалимовой; он взял себе в жену Васемафу, дочь Соломона;
 • Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Баалофе;
 • Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой;
 • Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой;
 • Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле.
 • Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились.
 • Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его.
 • Продовольствие Соломона на каждый день составляли: тридцать ко́ров муки пшеничной и шестьдесят ко́ров прочей муки,
 • десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц;
 • ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами.
 • И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона.
 • И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы.
 • И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем.
 • И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь.
 • И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря.
 • И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян.
 • Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов.
 • И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять;
 • и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.
 • И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.
 • Erat autem rex Salomon regnans super omnem Israel.
 • Et hi principes quos habebat: Azarias filius Sadoc sacerdos;
 • Elihoreph et Ahia filii Sisa scribae; Iosaphat filius Ahilud cancellarius;
 • Banaias filius Ioiadae super exercitum; Sadoc autem et Abiathar sacerdotes;
 • Azarias filius Nathan super praefectos; Zabud filius Nathan sacerdos amicus regis;
 • et Ahisar praepositus domus et Adoniram filius Abda super tributa.
 • Habebat autem Salomon duodecim praefectos super omnem Israel, qui praebebant annonam regi et domui eius; per singulos enim menses in anno singuli necessaria ministrabant.
 • Et haec nomina eorum: Benhur in monte Ephraim;
 • Bendecar in Maces et in Salebim et in Bethsames et in Elon et in Bethanan;
 • Benhesed in Aruboth, ipsius erat Socho et omnis terra Epher;
 • Benabinadab, cuius omnis regio Dor, Tapheth filiam Salomonis habebat uxorem;
 • Baana filius Ahilud regebat Thanach et Mageddo et universam Bethsan, quae est iuxta Sarthan subter Iezrahel, a Bethsan usque Abelmehula et usque ultra Iecmaam;
 • Bengaber in Ramoth Galaad habebat villas Iair filii Manasse in Galaad: ipse praeerat in omni regione Argob, quae est in Basan, sexaginta civitatibus magnis atque muratis, quae habebant seras aereas;
 • Ahinadab filius Addo praeerat in Mahanaim;
 • Achimaas in Nephthali, sed et ipse habebat Basemath filiam Salomonis in coniugio;
 • Baana filius Chusai in Aser et in Baloth;
 • Iosaphat filius Pharue in Issachar;
 • Semei filius Ela in Beniamin;
 • Gaber filius Uri in terra Galaad, in terra Sehon regis Amorraei et Og regis Basan, ut praefectus unus, qui erat in terra.
 • Iuda et Israel innumerabiles, sicut arena maris in multitudine, comedentes et bibentes atque laetantes.
 • 所 罗 门 作 以 色 列 众 人 的 王 。
 • 他 的 臣 子 记 在 下 面 , 撒 督 的 儿 子 亚 撒 利 雅 作 祭 司 ,
 • 示 沙 的 两 个 儿 子 以 利 何 烈 , 亚 希 亚 作 书 记 , 亚 希 律 的 儿 子 约 沙 法 作 史 官 ,
 • 耶 何 耶 大 的 儿 子 比 拿 雅 作 元 帅 , 撒 督 和 亚 比 亚 他 作 祭 司 长 ,
 • 拿 单 的 儿 子 亚 撒 利 雅 作 众 吏 长 , 王 的 朋 友 拿 单 的 儿 子 撒 布 得 作 领 袖 ,
 • 亚 希 煞 作 家 宰 , 亚 比 大 的 儿 子 亚 多 尼 兰 掌 管 服 苦 的 人 。
 • 所 罗 门 在 以 色 列 全 地 立 了 十 二 个 官 吏 , 使 他 们 供 给 王 和 王 家 的 食 物 , 每 年 各 人 供 给 一 月 。
 • 他 们 的 名 字 记 在 下 面 , 在 以 法 莲 山 地 有 便 户 珥 。
 • 在 玛 迦 斯 , 沙 宾 , 伯 示 麦 , 以 伦 伯 哈 南 有 便 底 甲 。
 • 在 亚 鲁 $泊 有 便 希 悉 , 他 管 理 梭 哥 和 希 弗 全 地 。
 • 在 多 珥 山 冈 ( 或 作 全 境 ) 有 便 亚 比 拿 达 , 他 娶 了 所 罗 门 的 女 儿 她 法 为 妻 。
 • 在 他 纳 和 米 吉 多 , 并 靠 近 撒 拉 他 拿 , 耶 斯 列 下 边 的 伯 善 全 地 , 从 伯 善 到 亚 伯 米 何 拉 直 到 约 念 之 外 , 有 亚 希 律 的 儿 子 巴 拿 。
 • 在 基 列 的 拉 末 有 便 基 别 , 他 管 理 在 基 列 的 玛 拿 西 子 孙 睚 珥 的 城 邑 , 巴 珊 的 亚 珥 歌 伯 地 的 大 城 六 十 座 , 都 有 城 墙 和 铜 闩 。
 • 在 玛 哈 念 有 易 多 的 儿 子 亚 希 拿 达 。
 • 在 拿 弗 他 利 有 亚 希 玛 斯 , 他 也 娶 了 所 罗 门 的 一 个 女 儿 巴 实 抹 为 妻 。
 • 在 亚 设 和 亚 禄 有 户 筛 的 儿 子 巴 拿 。
 • 在 以 萨 迦 有 帕 路 亚 的 儿 子 约 沙 法 。
 • 在 便 雅 悯 有 以 拉 的 儿 子 示 每 。
 • 在 基 列 地 , 就 是 从 前 属 亚 摩 利 王 西 宏 和 巴 珊 王 噩 之 地 , 有 乌 利 的 儿 子 基 别 一 人 管 理 。
 • 犹 大 人 和 以 色 列 人 如 同 海 边 的 沙 那 样 多 , 都 吃 喝 快 乐 。
 • 所 罗 门 统 管 诸 国 , 从 大 河 到 非 利 士 地 , 直 到 埃 及 的 边 界 。 所 罗 门 在 世 的 日 子 , 这 些 国 都 进 贡 服 事 他 。
 • 所 罗 门 每 日 所 用 的 食 物 , 细 面 三 十 歌 珥 , 粗 面 六 十 歌 珥 ,
 • 肥 牛 十 只 , 草 场 的 牛 二 十 只 , 羊 一 百 只 , 还 有 鹿 , 羚 羊 , 狍 子 , 并 肥 禽 。
 • 所 罗 门 管 理 大 河 西 边 的 诸 王 , 以 及 从 提 弗 萨 直 到 迦 萨 的 全 地 , 四 境 尽 都 平 安 。
 • 所 罗 门 在 世 的 日 子 , 从 但 到 别 是 巴 的 犹 大 人 和 以 色 列 人 , 都 在 自 己 的 葡 萄 树 下 和 无 花 果 树 下 安 然 居 住 。
 • 所 罗 门 有 套 车 的 马 四 万 , 还 有 马 兵 一 万 二 千 。
 • 那 十 二 个 官 吏 各 按 各 月 供 给 所 罗 门 王 , 并 一 切 与 他 同 席 之 人 的 食 物 , 一 无 所 缺 。
 • 众 人 各 按 各 分 , 将 养 马 与 快 马 的 大 麦 和 乾 草 送 到 官 吏 那 里 。
 • 神 赐 给 所 罗 门 极 大 的 智 慧 聪 明 和 广 大 的 心 , 如 同 海 沙 不 可 测 量 。
 • 所 罗 门 的 智 慧 超 过 东 方 人 和 埃 及 人 的 一 切 智 慧 。
 • 他 的 智 慧 胜 过 万 人 , 胜 过 以 斯 拉 人 以 探 , 并 玛 曷 的 儿 子 希 幔 , 甲 各 , 达 大 的 智 慧 。 他 的 名 声 传 扬 在 四 围 的 列 国 。
 • 他 作 箴 言 三 千 句 , 诗 歌 一 千 零 五 首 。
 • 他 讲 论 草 木 , 自 利 巴 嫩 的 香 柏 树 直 到 墙 上 长 的 牛 膝 草 , 又 讲 论 飞 禽 走 兽 , 昆 虫 水 族 。
 • 天 下 列 王 听 见 所 罗 门 的 智 慧 , 就 都 差 人 来 听 他 的 智 慧 话 。