Скрыть
33:10
33:11
33:12
33:15
33:16
33:17
33:19
33:21
33:22
33:23
33:24
Двана́десѧти лѣ́тъ бѣ̀ манассі́а, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ пѧтьдесѧ́тъ пѧ́ть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ:
сотвори́ же лꙋка́вое пред̾ гдⷭ҇емъ по всѣ̑мъ ме́рзостемъ ꙗ҆зы́ческимъ, и҆̀хже и҆стребѝ гдⷭ҇ь ѿ лица̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ:
и҆ возвратѝ и҆ созда̀ высѡ́каѧ, ꙗ҆̀же раскопа̀ є҆зекі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ состро́и кꙋмі́ры ваалі́мꙋ, и҆ сотворѝ дꙋбра̑вы, и҆ поклони́сѧ всемꙋ̀ во́инствꙋ небе́сномꙋ, и҆ послꙋжѝ и҆̀мъ,
и҆ созда̀ ѻ҆лтари̑ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, ѡ҆ не́мже гл҃а гдⷭ҇ь: во і҆ерⷭ҇ли́мѣ бꙋ́детъ и҆́мѧ моѐ во вѣ́ки:
созда́ же же́ртвенники всемꙋ̀ во́инствꙋ небе́сномꙋ во двою̀ дво́рѣхъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
То́й же проведѐ ча̑да своѧ̑ чрез̾ ѻ҆́гнь во ᲂу҆до́ли веенно́мли и҆ вража́ше (со жрє́бїи), и҆ послѣ́доваше гада́нїємъ, и҆ волхвова́нїємъ слꙋжа́ше, и҆ и҆мѣ́ѧше чревоволше́бники и҆ ѡ҆баѧ́нники, и҆ мнѡ́га лꙋка̑ваѧ сотворѝ пред̾ гдⷭ҇емъ, да прогнѣ́ваетъ є҆го̀:
и҆стꙋка́ны же и҆ слїѧ̑нны ѡ҆́бразы сотворѝ и҆ поста́ви въ домꙋ̀ бж҃їи, ѡ҆ не́мже гл҃а бг҃ъ къ даві́дꙋ и҆ къ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ є҆гѡ̀: въ домꙋ̀ се́мъ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, є҆го́же и҆збра́хъ ѿ всѣ́хъ колѣ́нъ і҆и҃левыхъ, положꙋ̀ и҆́мѧ моѐ во вѣ́къ,
и҆ не приложꙋ̀ подви́гнꙋти но́гꙋ і҆и҃левꙋ ѿ землѝ, ю҆́же преда́хъ ѻ҆тцє́мъ и҆́хъ, то́кмѡ а҆́ще сохранѧ́тъ сотвори́ти всѧ̑, ꙗ҆̀же повелѣ́хъ и҆̀мъ, по всемꙋ̀ зако́нꙋ и҆ повелѣ́нїємъ и҆ сꙋдьба́мъ, рꙋко́ю мѡѷсе́овою.
И҆ прельстѝ манассі́а і҆ꙋ́дꙋ и҆ живꙋ́щихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, да сотворѧ́тъ лꙋка́вое па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, и҆̀хже и҆спрове́рже гдⷭ҇ь ѿ лица̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.
И҆ гл҃а гдⷭ҇ь къ манассі́и и҆ къ лю́демъ є҆гѡ̀, и҆ не послꙋ́шаша.
И҆ наведѐ гдⷭ҇ь на ни́хъ нача́льники во́євъ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска, и҆ ꙗ҆́ша манассі́ю во ᲂу҆́захъ, и҆ свѧза́ша є҆гѡ̀ ѡ҆кѡ́вы ножны́ми, и҆ ѿведо́ша въ вавѷлѡ́нъ.
И҆ є҆гда̀ ѡ҆ѕло́бленъ бы́сть, взыска̀ лицѐ гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀, и҆ смири́сѧ ѕѣлѡ̀ пред̾ лице́мъ бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ,
и҆ помоли́сѧ къ немꙋ̀ и҆ послꙋ́ша є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆слы́ша во́пль є҆гѡ̀, и҆ возвратѝ є҆го̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ на ца́рство є҆гѡ̀: и҆ позна̀ манассі́а, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ.
И҆ по си́хъ созда̀ стѣ́нꙋ внѣ̀ гра́да даві́дова ѿ лі́вы къ ю҆́гꙋ въ пото́цѣ и҆ ко вхо́дꙋ вра́тъ ры́бныхъ, и҆сходѧ́щымъ врата́ми сꙋ́щими ѡ҆́крестъ въ высотꙋ̀, и҆ возвы́си ѕѣлѡ̀: и҆ поста́ви нача́льники во́ємъ во всѣ́хъ градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ стѣна́тыхъ,
и҆ ѿѧ́тъ бо́ги чꙋжды̑ѧ и҆ і҆́дѡлы ѿ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ всѧ̑ ѻ҆лтари̑, ꙗ҆̀же созда̀ въ горѣ̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ и҆зве́рже всѧ̑ во́нъ и҆з̾ гра́да.
И҆ па́ки воздви́же ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ень, и҆ пожрѐ на то́мъ же́ртвꙋ спⷭ҇нїѧ и҆ хвале́нїѧ, и҆ заповѣ́да і҆ꙋ́дѣ, да слꙋ́жатъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆и҃левꙋ.
Но є҆щѐ лю́дїе жрѧ́хꙋ на высо́кихъ, ѻ҆ба́че гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀.
Прѡ́чаѧ же слове́съ манассі́иныхъ, и҆ моли́тва є҆гѡ̀, ꙗ҆́же къ бг҃ꙋ, и҆ словеса̀ прови́дѧщихъ, и҆̀же глаго́лахꙋ къ немꙋ̀ во и҆́мѧ гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева,
сѐ, во словесѣ́хъ моли́твы є҆гѡ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша є҆гѡ̀, и҆ всѝ грѣсѝ є҆гѡ̀ и҆ ѿстꙋплє́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ мѣста̀, на ни́хже созида̀ высѡ́каѧ, и҆ сотворѝ та́мѡ дꙋбра̑вы и҆ и҆зва̑ѧннаѧ, пре́жде не́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀, сѐ, пи̑сана сꙋ́ть во словесѣ́хъ прови́дѧщихъ.
Оу҆́спе же манассі́а со ѻ҆тцы̑ свои́ми, и҆ погребо́ша є҆го̀ въ садꙋ̀ до́мꙋ є҆гѡ̀. И҆ воцари́сѧ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ сы́нъ є҆гѡ̀ а҆мѡ́нъ.
Два́десѧти двꙋ̀ лѣ́тъ бѣ̀ а҆мѡ́нъ, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ два̀ лѣ̑та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ,
и҆ сотворѝ лꙋка́вое пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́коже творѧ́ше манассі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ̑мъ і҆́дѡлѡмъ, и҆̀хже сотворѝ манассі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, пожрѐ а҆мѡ́нъ и҆ послꙋжѝ и҆̀мъ:
и҆ не смири́сѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́коже смири́сѧ манассі́а ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀, занѐ сы́нъ є҆гѡ̀ а҆мѡ́нъ ᲂу҆мно́жи грѣхѝ.
И҆ нападо́ша на́нь рабѝ є҆гѡ̀ и҆ ᲂу҆би́ша є҆го̀ въ домꙋ̀ є҆гѡ̀.
И҆ ᲂу҆би́ша лю́дїе землѝ напа́дшихъ на царѧ̀ а҆мѡ́на, и҆ поста́виша лю́дїе землѝ царѧ̀ і҆ѡсі́ю сы́на є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible