Скрыть
1:1
1:10
1:10a
1:10b
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18a
1:18b
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:30
1:31
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
Церковнославянский (рус)
Бра́тiи су́щей во Еги́птѣ Иуде́омъ ра́доватися: бра́тiя и́же во Иерусали́мѣ Иуде́е и и́же во странѣ́ Иуде́йстѣй, ми́ра блага́го:
Лѣ́та сто́ о́смьдесятъ осма́го, и́же во Иерусали́мѣ и и́же во Иуде́и, и старѣ́йшины и Иу́да Аристову́лу учи́телю Птоломе́а царя́ су́щему же от­ пома́зан­ныхъ иере́евъ ро́да, и су́щымъ во Еги́птѣ Иуде́омъ, ра́доватися и здра́в­ст­вовати.
От вели́кихъ бѣ́д­ст­въ Бо́гомъ спасе́ни, вельми́ благодари́мъ ему́, а́ки на царя́ ополча́ющiися.
Се́й бо изведе́ ополча́ющихся на святы́й гра́дъ:
въ перси́ду бо бы́въ вождо́мъ, и при­­ не́мъ нестерпи́мая мня́щаяся бы́ти си́ла, посѣ́чени бы́ша въ ка́пищи нане́и, прельще́нiя употреби́в­шымъ жерце́мъ су́щымъ при­­ нане́и.
А́ки бо спребыва́ти хотя́ е́й, прiи́де на мѣ́сто Антiо́хъ и и́же съ ни́мъ дру́зи, взя́тiя ра́ди сре́брениковъ подъ и́менемъ вѣ́на:
и предложи́в­шымъ сiя́ жерце́мъ нане́и, и о́ному в­ше́дшу съ ма́лыми въ при­­тво́ръ ка́пища, заключи́в­ше ка́пище,
егда́ вни́де Антiо́хъ, от­ве́рзше сво́да сокрове́н­ную две́рь, мета́юще ка́менiе поби́ша иге́мона и су́щихъ съ ни́мъ, и раздѣли́в­ше на у́ды и главы́ от­сѣ́кше измета́ша къ су́щымъ внѣ́.
О всѣ́хъ благослове́нъ на́шъ Бо́гъ, и́же предаде́ нече́­ст­вовав­шихъ.
Хотя́ще у́бо пра́здновати два́десять пя́таго дне́ ме́сяца хасле́ва очище́нiе це́ркве, потре́бно непщева́хомъ извѣсти́ти ва́мъ, да и вы́ пра́зднуете де́нь скинопигі́и и огня́, егда́ неемі́а созда́въ це́рковь и олта́рь, при­­несе́ же́ртву.
и да благосотвори́тъ ва́мъ Бо́гъ и да помяне́тъ завѣ́тъ сво́й и́же ко Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову рабо́мъ сво­и́мъ вѣ́рнымъ,
и да да́стъ ва́мъ се́рдце всѣ́мъ во е́же че́­ст­вовати его́ и твори́ти хотѣ́нiя его́ се́рдцемъ вели́кимъ и душе́внымъ изволе́нiемъ,
и да от­ве́рзетъ сердца́ ва́ша въ зако́нѣ сво­е́мъ и въ повелѣ́нiихъ, и ми́ръ да сотвори́тъ,
и да услы́шитъ моли́твы ва́шя и умили́т­ся ва́мъ и не оста́витъ ва́съ во вре́мя лука́во.
И ны́нѣ здѣ́ есмы́ моля́щеся о ва́съ.
Ца́р­ст­ву­ю­щу дими́трiю лѣ́та сто́ шестьдеся́тъ девя́таго, мы́ Иуде́е писа́хомъ ва́мъ въ ско́рби и въ го́рести наше́дшей на́мъ въ лѣ́тѣхъ си́хъ, от­не́лѣже от­ступи́ Иа́сонъ и и́же съ ни́мъ от­ сты́я земли́ и ца́р­ст­ва,
и пожго́ша врата́, и пролiя́ша кро́вь непови́н­ну: и моли́хомся Го́сподеви, и услы́шани есмы́, и при­­несо́хомъ же́ртву и семида́лъ, и воз­жго́хомъ свѣти́льники, и предложи́хомъ хлѣ́бы.
И ны́нѣ пра́зднуйте дни́ скинопигі́и хасле́ва ме́сяца.
И́бо егда́ въ перси́ду ведя́хуся отцы́ на́ши, тогда́ жерцы́ боя́щiися Бо́га взе́мше от­ огня́ олта́рнаго о́тай, скры́ша во юдо́ль кла́дязя дно́ имѣ́юща безво́дное, и въ не́мъ соблюдо́ша, я́ко всѣ́мъ невѣ́дому бы́ти мѣ́сту.
Премину́в­шымъ же лѣ́томъ мно́гимъ, егда́ изво́лися Бо́гу, по́слан­ный неемі́а от­ царя́ перси́дскаго, вну́ки жерце́въ сокры́в­шихъ посла́ на взыска́нiе огня́: и я́коже повѣ́даша на́мъ, не обрѣто́ша огня́, но во́ду гу́сту,
повелѣ́ и́мъ че́рпати и при­­нести́: егда́ же при­­несе́на бы́ша же́ртвен­ная, повелѣ́ жерце́мъ неемі́а покропи́ти водо́ю дрова́ и лежа́щая на ни́хъ.
Егда́ же бы́сть сiе́, и вре́мя прiи́де, егда́ со́лнце воз­сiя́ пре́жде о́блачно су́що, воз­жже́ся о́гнь вели́къ, я́ко диви́тися всѣ́мъ.
Моли́тву же творя́ху жерцы́, егда́ горя́ще же́ртва, и жерцы́ и вси́ Ионаѳа́ну начина́ющу, про́чымъ же от­вѣща́ющымъ, я́коже неемі́и.
Бѣ́ же моли́тва имѣ́ющи о́бразъ се́й: Го́споди, Го́споди Бо́же, всѣ́хъ тво́рче, стра́шный и крѣ́пкiй, и пра́ведный и ми́лостивый, еди́ный Царю́ и благі́й,
еди́ный да́телю, еди́не пра́ведне и Вседержи́телю и вѣ́чный, спаса́яй Изра́иля от­ вся́каго зла́, сотвори́вый отцы́ избра́н­ны и освяти́вый и́хъ,
прiими́ же́ртву за вся́ лю́ди твоя́ Изра́иля и сохрани́ ча́сть твою́ и освяти́:
собери́ расточе́нiе на́­ше, изба́ви рабо́та­ю­щихъ язы́комъ, на уничиже́н­ныхъ и ме́рзкихъ при́зри, и да увѣ́дятъ язы́цы, я́ко ты́ еси́ Бо́гъ на́шъ:
показни́ наси́лу­ю­щихъ и досажда́ющихъ въ горды́ни:
насади́ лю́ди твоя́ на мѣ́стѣ святѣ́мъ тво­е́мъ, я́коже рече́ Моисе́й.
Жерцы́ же поя́ху пѣ́нiя.
Егда́ же сгорѣ́ша же́ртвен­ная, оста́в­шею водо́ю неемі́а повелѣ́ ка́менiе бо́льшее поли́ти.
Егда́ же сiе́ бы́сть, пла́мень воз­горѣ́ся, и от­ олтаря́ облиста́в­шу свѣ́ту, сгорѣ́.
Егда́ же явле́на бы́сть ве́щь, и воз­вѣще́но бы́сть царю́ пе́рсску, я́ко на мѣ́стѣ, въ не́мже о́гнь скры́ша преселе́н­нiи жерцы́, вода́ яви́ся, от­не́лѣже неемі́а и су́щiи съ ни́мъ очи́стиша же́ртвы,
огради́въ же ца́рь свято сотвори́ [мѣ́сто то́], искуша́яй ве́щь.
И и́мже дарова́­ше ца́рь, мно́ги да́ры взима́­ше и преподая́ше.
Прозва́ же неемі́а и и́же съ ни́мъ мѣ́сто то́ нефѳа́рь, е́же сказу́ет­ся очище́нiе, нарица́ет­ся же у мно́гихъ нефѳа́й.
Синодальный
Братьям Иудеям в Египте – радоваться; братья Иудеи в Иерусалиме и во всей стране Иудейской желают счастливого мира.
В сто восемьдесят восьмом году живущие в Иерусалиме и в Иудее, и старейшины и Иуда – Аристовулу, учителю царя Птоломея, происходящему из рода помазанных священников, и пребывающим в Египте Иудеям – радоваться и здравствовать.
Избавленные Богом от великих опасностей, мы торжественно благодарим Его, как бы сражавшиеся против царя,
так как Он изгнал ополчившихся на святый град.
Ибо когда царь пошел в Персию и с ним войско, которое казалось непобедимым, они поражены были в храме Нанеи через обман, употребленный жрецами Нанеи.
Именно, когда Антиох, как бы намереваясь сочетаться с нею, пришел на то место, а бывшие с ним друзья пришли взять деньги как приданое,
и жрецы Нанеи предложили их, и Антиох с немногими вошел во внутренность храма, – тогда они заключили храм, как только вошел Антиох,
и, отворив потаенное отверстие в своде, стали бросать камни, и поразили предводителя и бывших с ним, и, рассекши на части и отрубив головы, выбросили их к находившимся снаружи.
Во всем благословен Бог наш, предавший нечестивцев.
Итак, намереваясь в двадцать пятый день Хаслева праздновать очищение храма, мы почли нужным известить вас, чтобы и вы совершили праздник кущей и огня, подобно тому как Неемия, построив храм и жертвенник, принес жертву.
Да благодетельствует вам Бог и да помянет завет Свой с верными рабами Своими: Авраамом, Исааком и Иаковом!
Да даст всем вам сердце, чтобы чтить Его и исполнять волю Его всем сердцем и усердною душею!
Да откроет сердце ваше для закона Его и повелений и дарует мир!
Да услышит моления ваши и да будет милостив к вам, и да не оставит вас во время бедствия!
Так ныне здесь мы молимся о вас.
В царствование Димитрия, в сто шестьдесят девятом году, мы, Иудеи, писали к вам в скорби и страданиях, постигших нас в те годы, как отложился Иасон и соумышленники его от святой земли и царства.
Они сожгли ворота и пролили невинную кровь. Тогда мы молились Господу и были услышаны, и приносили жертву и семидал, и возжигали светильники, и предлагали хлебы.
И ныне совершайте праздник кущей в месяце Хаслеве.
Ибо, когда отцы наши отведены были в Персию, тогда благочестивые священники, взяв огня с жертвенника тайно, скрыли его во глубине колодезя, имевшего безводное дно, и в нем безопасно сохранили его, так как никому не известно было это место.
По прошествии же многих лет, когда угодно было Богу, Неемия, присланный от Персидского царя, послал за сим огнем потомков тех священников, которые скрыли его. Когда же объявили нам, что не нашли огня, а только густую воду,
тогда он приказал им, почерпнув, принести ее; и когда потом приготовлены были жертвы, Неемия приказал священникам окропить этою водою дрова и положенное на них.
Когда же это было сделано и наступило время, когда просияло солнце, прежде закрытое облаками, тогда воспламенился большой огонь, так что все удивились.
Священники же, доколе горела жертва, совершали молитву, священники и все; Ионафан начинал, а прочие припевали, как и Неемия.
Молитва же была такая: «Господи, Господи Боже, Создателю всех, страшный и сильный, и праведный и милостивый, единый Царь и благодетель,
единый податель всего, единый праведный и всемогущий и вечный, избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и освятивший их!
Прими жертву сию за весь народ Твой – Израиля, и сохрани сей удел Твой, и освяти его;
собери рассеяние наше, освободи порабощенных язычниками, призри на уничиженных и презренных, и да познают язычники, что Ты Бог наш;
покарай угнетающих и обижающих нас с надмением,
насади народ Твой на святом месте Твоем, как сказал Моисей».
Священники воспевали при сем торжественные песни.
Когда же жертва была сожжена, Неемия приказал оставшеюся водою полить большие камни.
Как только это было исполнено, вспыхнуло пламя, но от света, воссиявшего от жертвенника, оно исчезло.
Когда это событие сделалось известным и донесено было царю Персов, что в том месте, где переселенные священники скрыли огонь, оказалась вода, которою Неемия и бывшие с ним освятили жертвы;
царь, по исследовании дела, оградил это место, как священное.
И тем, к кому царь благоволил, он раздавал много даров, которые сам получал.
Бывшие с Неемиею прозвали это место Нефтар, что значит: «очищение»; многими же называется оно Нефтай.
Die Juden in Jerusalem und in Judäa grüßen ihre Brüder, die Juden in Ägypten, und wünschen ihnen Wohlergehen.
Geschrieben im Jahr 188.

Die Juden in Jerusalem und Judäa, vertreten durch den Ältestenrat und durch Judas, grüßen Aristobul, den Mann von höchster priesterlicher Abkunft und Lehrer des Königs Ptolemäus, sowie alle Juden in Ägypten und wünschen ihnen Gesundheit und alles Gute.
Von ganzem Herzen danken wir Gott, der uns aus großer Gefahr gerettet hat. Er selbst hat sich König Antiochus entgegengestellt
und alle verjagt, die zum Kampf gegen die Heilige Stadt aufmarschiert waren.
Als nämlich Antiochus mit seinem Heer, das unbesiegbar schien, nach Persien zog, wurden er und seine Gefolgschaft dort im Tempel der Göttin Nanäa erschlagen; sie fielen einem Anschlag der Priester zum Opfer.
Antiochus war mit seinen engsten Vertrauten zu dem Heiligtum gekommen, als läge ihm daran, mit der Göttin die Heilige Hochzeit zu feiern. Doch ging es ihm nur um die Mitgift der Göttin, um die reichen Schätze des Tempels.
Die Priester legten diese Schätze auch für ihn bereit und Antiochus ging, nur von wenigen seiner Leute begleitet, in das Innere des Heiligtums. Kaum aber war er eingetreten, da verschlossen die Priester den Tempel,
öffneten eine geheime Luke in der getäfelten Decke des Raumes und töteten den König und seine Begleiter mit schweren Steinen, die sie von dort hinunterwarfen. Dann verstümmelten sie die Leichen, schnitten ihnen die Köpfe ab und warfen sie denen zu, die draußen warteten.
Unser Gott hat seine Verächter dem Untergang preisgegeben; er sei für immer gepriesen.
Wir wollen nun am 25. Kislew das Fest der Wiederweihe des Tempels feiern, ebenso viele Tage wie das Laubhüttenfest, und halten es für unsere Pflicht, euch davon zu unterrichten, damit ihr es ebenso feiert.

Dabei sollt ihr auch die Erinnerung an das Feuer wach halten, das aufloderte, als Nehemia Tempel und Altar wieder aufgebaut hatte und zum ersten Mal wieder Opfer darbringen wollte.
Wir beten zu Gott, dass er euch Gutes tut und an den Bund denkt, den er mit seinen treuen Dienern Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat.
Er mache eure Herzen bereit, ihn zu verehren und ihm zu gehorchen.
Er mache euch fähig, seinem Gesetz und seinen Geboten zu folgen, und schaffe euch Frieden.
Er erhöre eure Bitten, vergebe euch alle Schuld und verlasse euch nicht in Zeiten der Not.
Das ist es, was wir hier und heute für euch erbitten.
Im Jahre 169, unter König Demetrius, hatten wir euch Folgendes geschrieben:

»Nachdem Jason und seine Leute sich von Gott, unserem König, losgesagt und sich dagegen aufgelehnt hatten, dass dieses Land ihm gehört, kam furchtbare Not über uns.

Das Tor zum Tempelbezirk ging in Flammen auf und viele unschuldige Menschen wurden umgebracht. Aber wir beteten zum Herrn und wurden erhört: Bald konnten wir wieder Brand- und Speiseopfer darbringen. Wir konnten die Lampen im Heiligtum wieder anzünden und die geweihten Brote auslegen.«
Jetzt möchten wir euch auffordern, im Monat Kislew sieben Tage lang das Fest der Wiederweihe des Tempels zu feiern – genauso lang wie das Laubhüttenfest.
Als nämlich unsere Vorfahren nach Persien weggeführt wurden, nahmen die frommen Priester von damals heimlich etwas vom Feuer des Brandopferaltars und versteckten es in einer unterirdischen wasserlosen Zisterne. Dort war es so gut versteckt, dass niemand es entdeckte.
Viele Jahre vergingen. Dann gefiel es Gott, dass Nehemia vom persischen König nach Jerusalem geschickt wurde. Nehemia beauftragte die Nachkommen jener Priester, die damals das Feuer versteckt hatten, nach dem Feuer zu sehen.
Aber sie meldeten, es sei kein Feuer mehr zu finden, sondern nur schlammiges Wasser. Da ließ Nehemia etwas von dem Wasser bringen und als alles für die Darbringung des Opfers vorbereitet war, befahl er den Priestern, einen Teil des Wassers über das Holz und die Opferstücke auf dem Altar zu gießen.
Das taten sie und als dann wenig später die Wolken am Himmel sich auflösten und die Sonne zu scheinen begann, loderte auf dem Altar ein großes Feuer auf. Alle sahen es voller Staunen.
Während das Opfer in dem Feuer verbrannte, sprachen die Priester und alle Anwesenden ein Gebet. Jonatan betete vor und die anderen, auch Nehemia, stimmten mit ein.
Sie beteten: »Herr, unser Gott, alles hast du geschaffen; du bist schreckenerregend in deiner Macht und doch gerecht und voller Erbarmen. Du allein bist König und keiner ist gut außer dir.
Nur du bist großzügig, freigebig und gerecht. Du bist der Herr der ganzen Welt und bist es für alle Zeiten. Du hast unsere Vorfahren erwählt und zu deinem besonderen Eigentum gemacht; du kannst Israel retten aus aller Not.
So nimm dieses Opfer an, das wir für ganz Israel darbringen. Schütze das Volk, das dir gehört, und mach es zu deinem alleinigen Eigentum.
Befrei alle aus unserem Volk, die als Sklaven in fremden Ländern leben müssen, und führe sie hierher zusammen. Hilf diesen Verachteten und Geschmähten, damit alle Völker erkennen, dass du unser Gott bist.
Bestrafe die Herrscher, die uns unterdrücken und in ihrem Übermut ihr Spiel mit uns treiben.
Pflanze dein Volk wieder ein an deiner heiligen Stätte, wie Mose es angekündigt hat.«
Nach diesem Gebet sangen die Priester ihre Lieder zum Preis des Herrn.
Als die Opferstücke verbrannt waren, ließ Nehemia den Rest des Wassers über einige größere Steine ausgießen.
Auch dabei loderte Feuer auf, doch wurde es ganz überstrahlt von dem Feuerschein, der vom Altar her leuchtete.
Das wurde überall bekannt, auch beim persischen König. Man berichtete ihm, dass genau an der Stelle, an der die Priester einst das Altarfeuer versteckt hatten, das Wasser zum Vorschein gekommen sei, mit dem Nehemia und seine Leute das Opfer entzündet hätten.
Der König befahl, den Vorfall zu prüfen. Darauf ließ er den Ort, an dem das Feuer versteckt worden war, einzäunen und erklärte ihn zum heiligen Bezirk.
Von den beträchtlichen Einnahmen, die er daraus zog, machte er allen, die in seiner Gunst standen, großzügige Geschenke.
Nehemia und seine Leute nannten das Wasser übrigens »Neftar«, d.h. »Reinigung«, nur beim Volk hieß es dann »Neftai«.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки