Скрыть
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:50
7:51
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:59
7:60
7:61
7:62
7:63
7:64
7:65
7:66
7:67
7:68
7:69
7:70
И бы́сть егда́ сконча́хъ глаго́лати словеса́ сiя́, по́сланъ е́сть ко мнѣ́ а́нгелъ, и́же по́сланъ бѣ́ ко мнѣ́ въ пре́жнiя но́щы,
и рече́ ко мнѣ́: воста́ни, е́здро, и слы́ши словеса́, я́же прiидо́хъ глаго́лати къ тебѣ́.
И реко́хъ: глаго́ли, го́споди мо́й. И рече́ ко мнѣ́: мо́ре поста́влено е́сть въ простра́н­нѣ мѣ́стѣ, дабы́ бы́ло глубо́ко и безмѣ́рно,
бу́детъ же ему́ вхо́дъ въ тѣ́снѣ мѣ́стѣ поста́вленъ, дабы́ подо́бно рѣка́мъ бы́ло:
кто́ бо хотя́й восхо́щетъ вни́ти въ мо́ре и ви́дѣти е́, или́ госпо́д­ст­вовати и́мъ, а́ще не про́йдетъ тѣсноты́, въ широту́ ка́ко прiити́ мо́жетъ?
и па́ки и́но: гра́дъ со́зданъ е́сть и поста́вленъ на мѣ́стѣ полево́мъ, е́сть же испо́лненъ всѣ́ми благи́ми:
вхо́дъ его́ тѣ́сенъ и въ стремни́нѣ поста́вленъ, дабы́ одесну́ю о́гнь бы́лъ, ошу́юю же вода́ глубока́:
стезя́ же е́сть еди́на то́кмо между́ и́ма проложена́, си́рѣчь между́ огне́мъ и водо́ю, еди́ну то́кмо ступе́нь человѣ́чу могу́щая вмѣсти́ти:
егда́ у́бо да́ст­ся гра́дъ се́й человѣ́ку въ достоя́нiе, а́ще не про́йдетъ когда́ предположе́н­наго бѣ́д­ст­ва, ка́ко прiи́метъ достоя́нiе свое́?
И реко́хъ: та́ко, Го́споди. И рече́ ко мнѣ́: та́ко е́сть и Изра́илева ча́сть:
и́хъ бо ра́ди сотвори́хъ вѣ́къ, и егда́ преступи́лъ е́сть Ада́мъ законоположе́нiя моя́, сужде́но бы́сть е́же сотворе́но е́сть:
и сотвори́шася вхо́ди сего́ вѣ́ка тѣ́сни и болѣ́знен­ни и тру́дни, ма́ли же и лука́ви, и бѣ́д­ст­въ по́лни и трудо́мъ вели́кимъ утвержде́н­ни,
и́бо бо́лшаго вѣ́ка вхо́ди простра́н­ни и безопа́сни и творя́щiи безсме́ртный пло́дъ:
а́ще у́бо входя́щiи не вни́дутъ, и́же живу́тъ, въ тѣ́сная и су́етная сiя́, не воз­мо́гутъ прiя́ти, я́же су́ть угото́вана:
ны́нѣ у́бо вску́ю ты́ смуща́ешися, егда́ еси́ тлѣ́ненъ, и что́ мяте́шися ты́, егда́ еси́ сме́ртенъ?
и вску́ю не прiя́лъ еси́ въ се́рдцы тво­е́мъ, е́же е́сть бу́дущее, но е́же настоя́щее?
Отвѣща́хъ и рѣ́хъ: Влады́ко Го́споди! се́, устро́илъ еси́ зако́номъ тво­и́мъ, я́ко пра́веднiи наслѣ́дятъ сiя́, нечести́вiи же поги́бнутъ:
пра́веднiи же понесу́тъ тѣсноту́ надѣ́ющеся простра́н­ныхъ: и́же бо нечести́во сотвори́ша, и тѣсноту́ пострада́в­ше простра́н­ныхъ не у́зрятъ.
И рече́ ко мнѣ́: нѣ́сть судiя́ па́че Бо́га, ни разумѣва́яй па́че вы́шняго:
погиба́ютъ бо мно́зи настоя́щiи, поне́же не радя́тъ о предположе́н­нѣмъ Бо́жiи зако́нѣ:
повелѣва́я бо повелѣ́ Бо́гъ при­­ходя́щымъ, егда́ прiидо́ша, что́ творя́ще жи́ви бу́дутъ, и что́ храня́ще казни́ми не бу́дутъ:
ті́и бо не су́ть увѣща́ни, и проти́вишася ему́, и положи́ша себѣ́ помышле́нiе су́етное,
и предста́виша себѣ́ обхожде́нiе грѣхо́въ, и глаго́лаша вы́шнему не бы́ти, и путі́й его́ не позна́ша,
и зако́нъ его́ уничижи́ша, и обѣтова́нiя его́ от­верго́ша, и въ зако́нѣхъ его́ вѣ́ры не имѣ́ша, и дѣ́лъ его́ не соверши́ша:
того́ ра́ди, е́здро, тще́тная тще́тнымъ и по́лная по́лнымъ:
се́, вре́мя прiи́детъ, и бу́детъ, егда́ прiи́дутъ зна́менiя, я́же предреко́хъ тебѣ́, и яви́т­ся невѣ́ста, и явля́ющися пока́жет­ся, я́же ны́нѣ кры́ет­ся от­ земли́,
и вся́къ, и́же изба́вленъ е́сть от­ предрѣче́н­ныхъ злы́хъ, то́й у́зритъ ди́вная моя́:
от­кры́етбося Сы́нъ мо́й Иису́съ съ тѣ́ми, и́же съ ни́мъ су́ть, и насладя́т­ся, и́же оста́влени су́ть, въ лѣ́тѣхъ четы́рехъ стѣ́хъ:
и бу́детъ по лѣ́тѣхъ си́хъ, и у́мретъ Сы́нъ мо́й Христо́съ, и вси́ и́же дыха́нiе и́мутъ человѣ́цы,
и обрати́т­ся вѣ́къ въ дре́внее молча́нiе дні́й се́дмь, я́коже въ пре́жнихъ судѣ́хъ, та́ко я́ко да никто́ оста́нет­ся:
и бу́детъ по дне́хъ седми́, и воз­бу́дит­ся, и́же не у́ бди́тъ, вѣ́къ и у́мретъ растлѣ́н­ный,
и земля́ изда́стъ тѣ́хъ, и́же въ не́й спя́тъ, и пра́хъ, и́же въ не́мъ молча́нiемъ обита́ютъ, и храни́лища издаду́тъ вда́н­ныя и́мъ ду́шы:
и от­кры́ет­ся вы́шнiй на престо́лѣ суда́, и про́йдутъ бѣды́, и долготерпѣ́нiе собере́т­ся:
су́дъ же еди́нъ пребу́детъ, и́стина ста́нетъ, и вѣ́ра воз­мо́жетъ,
и дѣ́ло послѣ́довати бу́детъ, и мзда́ пока́жет­ся, и пра́вды воспря́нутъ, и непра́вды не воз­облада́ютъ.
И реко́хъ: пе́рвый Авраа́мъ о Cодо́млянѣхъ моли́л­ся, и Моисе́й за отцы́ согрѣ́шшыя въ пусты́ни,
и и́же по не́мъ за Изра́иля во дни́ Аха́за и самуи́ла,
дави́дъ о сокруше́нiи, и соломо́нъ за си́хъ, и́же прiидо́ша во освяще́нiе,
и илiа́ за тѣ́хъ, и́же до́ждь прiя́ша, и за ме́ртва, да оживе́тъ,
и езекі́а за лю́ди во дни́ сен­нахири́ма, и мно́зи за мно́гихъ:
а́ще у́бо ны́нѣ, егда́ тлѣ́н­ное воз­расте́, и непра́вда умно́жена е́сть, и моли́шася пра́веднiи за нечести́выхъ, вску́ю и ны́нѣ та́ко не бу́детъ?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: настоя́щiй вѣ́къ не е́сть коне́цъ, сла́ва въ не́мъ ча́стая пребыва́етъ: того́ ра́ди моли́шася за немощны́хъ:
де́нь бо су́дный бу́детъ коне́цъ вре́мене сего́ и нача́ло вре́мене бу́дущаго безсме́ртiя, въ не́мже мимо­и́де тлѣ́нiе,
разруши́ся невоз­де́ржность, от­сѣ́чено е́сть невѣ́рiе, воз­расте́ же пра́вда, воз­сiя́ и́стина:
тогда́ бо никто́же мо́жетъ спасти́ того́, и́же поги́бе, ни потопи́ти того́, и́же побѣди́.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: сiе́ е́сть сло́во мое́ пе́рвое и послѣ́днее, я́ко лу́чше бѣ́ не да́ти земли́ Ада́му, или́
егда́ уже́ дана́ бы́сть, удержа́ти его́, да не согрѣши́тъ:
что́ бо по́льзуетъ человѣ́комъ въ настоя́щемъ вѣ́цѣ жи́ти въ ско́рби, и ме́ртвымъ ча́яти ка́зни?
О, что́ сотвори́лъ еси́, Ада́ме? а́ще бо ты́ согрѣши́лъ еси́, не еди́наго тебе́ сотвори́ся паде́нiе, но и на́­ше, и́же от­ тебе́ про­изыдо́хомъ:
что́ бо по́льзуетъ на́мъ, а́ще обѣща́но е́сть на́мъ безсме́ртное вре́мя, мы́ же сме́ртная дѣла́ содѣ́лахомъ?
и я́ко предрѣче́н­но е́сть на́мъ вѣ́чное упова́нiе, мы́ же стропти́вiи су́етни сотвори́хомся?
и я́ко от­ложе́на су́ть на́мъ жили́ща здра́вiя и поко́я, мы́ же лука́во жи́ли есмы́?
и я́ко предугото́вана е́сть сла́ва вы́шняго защити́ти тѣ́хъ, и́же по́здѣ пожи́ша, мы́ же по стро́потнымъ путе́мъ ходи́хомъ?
и я́ко пока́занъ бу́детъ ра́й, его́же пло́дъ нерастлѣ́нъ пребыва́етъ, въ не́мже е́сть поко́й и врачба́,
мы́ же не вни́демъ, въ неблагода́рныхъ бо мѣ́стѣхъ пожи́хомъ?
и я́ко па́че звѣ́здъ воз­блиста́ютъ ли́ца тѣ́хъ, и́же воз­держа́нiе имѣ́яху, на́ша же ли́ца па́че тмы́ че́рна?
и́бо не помышля́хомъ живу́ще, егда́ беззако́нiе твори́хомъ, я́ко и́мамы по сме́рти терпѣ́ти.
И от­вѣща́ и рече́: сiе́ е́сть помышле́нiе по́двига, и́мже подвиза́тися бу́детъ на земли́ рожде́н­ный человѣ́къ,
да а́ще побѣжде́нъ бу́детъ, претерпи́тъ е́же ре́клъ еси́, а́ще же побѣди́тъ, воспрiи́метъ е́же глаго́лю:
поне́же се́й е́сть живо́тъ, о не́мже Моисе́й рече́, егда́ живя́ше, къ лю́демъ, глаго́ля: избери́ себѣ́ живо́тъ, да живе́ши:
не вѣ́роваша же ему́, но ни по́слѣ его́ проро́комъ, ниже́ мнѣ́, и́же глаго́лалъ е́смь и́мъ,
я́ко не была́ бы ско́рбь въ погубле́нiе и́хъ, я́коже бу́детъ ра́дость тѣ́мъ, и́мже усовѣ́товано е́сть спасе́нiе.
И от­вѣша́хъ и реко́хъ: вѣ́мъ, Го́споди, я́ко назва́нъ е́сть вы́шнiй милосе́рдъ, поне́же поми́луетъ тѣ́хъ, и́же не у́ въ вѣ́къ прiидо́ша,
и я́ко ми́луетъ тѣ́хъ, и́же житiе́ творя́тъ по зако́ну его́,
и долготерпѣли́въ е́сть, я́ко долготерпи́тъ си́мъ, и́же согрѣши́ша, я́ко сво­ему́ творе́нiю,
и ще́дръ е́сть да́тель, я́ко дая́ти хо́щетъ по тре́бованиемъ,
и многомилосе́рдъ, поне́же умножа́етъ милосе́рдiе тѣ́мъ, и́же и настоя́щiи су́ть, и и́же мину́ша, и и́же бу́дутъ:
а́ще бо не умно́житъ милосе́рдiя сво­его́, не оживе́тъ вѣ́къ съ тѣ́ми, и́же наслѣ́дятъ въ не́мъ, и да́р­ст­вуетъ:
поне́же а́ще бы не да́р­ст­вовалъ от­ бла́гости сво­ея́, да облегча́т­ся сі́и, и́же беззако́нiе сотвори́ша от­ сво­и́хъ беззако́нiй, то не воз­могла́ бы десятоты́сящная ча́сть жива́ бы́ти человѣ́ковъ:
и судiя́, а́ще бы не прости́лъ о́нымъ, и́же изцѣле́ни су́ть сло́вомъ его́, и потреби́лъ бы мно́же­с­т­во ра́спрей,
не бы́ оста́лися бы́ша въ безчи́слен­нѣмъ мно́же­ст­вѣ, ра́звѣ ма́ли зѣло́.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible