Скрыть
16:28
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю, по уме́ртвiи дву́хъ сыно́въ Ааро́нихъ, егда́ при­­несо́ста о́гнь чужді́й предъ Го́спода и сконча́стася.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: глаго́ли Ааро́ну, бра́ту тво­ему́, да не вхо́дитъ по вся́ часы́ въ свято́е вну́трь завѣ́сы, предъ лице́ очисти́лища, е́же е́сть надъ киво́томъ свидѣ́нiя, и да не у́мретъ: во о́блацѣ бо явлю́ся надъ очисти́лищемъ:
си́це вни́детъ Ааро́нъ въ свято́­е: съ телце́мъ от­ говя́дъ грѣха́ ра́ди, и со овно́мъ на всесожже́нiе,
и въ ри́зу льня́ну освяще́ну да облече́т­ся, и надра́ги льня́ны да бу́дутъ на тѣ́лѣ его́, и по́ясомъ льня́нымъ да опоя́шет­ся, и клобу́къ {Въ гре́ч.: ки́дарисъ.} льня́нъ да воз­ложи́тъ, ри́зы свя́ты су́ть: и да омы́етъ водо́ю все́ тѣ́ло свое́, и да облече́т­ся въ ня́:
и от­ со́нма сыно́въ Изра́илевыхъ да во́зметъ два́ козла́ от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, и овна́ еди́наго во всесожже́нiе,
и да при­­веде́тъ Ааро́нъ телца́, и́же грѣха́ ра́ди сво­его́, и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ,
и да во́зметъ два́ козла́, и поста́витъ я́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
и да воз­ложи́тъ Ааро́нъ на о́ба козла́ жре́бiя: жре́бiй еди́нъ Го́споду и жре́бiй другі́й от­пуще́нiю.
И да при­­веде́тъ Ааро́нъ козла́, на не́мже паде́ жре́бiй Го́споду, и да при­­несе́тъ грѣха́ ра́ди:
и козла́, на не́мже паде́ жре́бiй от­пуще́нiя, да поста́витъ его́ жи́ва предъ Го́сподемъ, я́ко помоли́тися надъ ни́мъ и я́ко от­пусти́ти его́ во от­пуще́нiе, и да от­пу́ститъ его́ въ пусты́ню: и во́зметъ козе́лъ на ся́ беззако́нiя и́хъ въ зе́млю непроходи́му.
И да при­­веде́тъ Ааро́нъ телца́, и́же грѣха́ ра́ди сво­его́, и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ: и да зако́летъ телца́, и́же грѣха́ ра́ди сво­его́.
И да во́зметъ кади́лникъ по́лнъ у́глiя о́гнен­на от­ олтаря́, и́же предъ Го́сподемъ, и да напо́лнитъ ру́цѣ ѳимiа́ма сложе́нiя чи́ста, и да при­­несе́тъ вну́трь завѣ́сы:
и да воз­ложи́тъ ѳимiа́мъ на о́гнь предъ Го́сподемъ, и покры́етъ ды́мъ ѳимiа́мный очисти́лище е́же на свидѣ́нiихъ, и не у́мретъ.
И да во́зметъ от­ кро́ве телца́, и да воскропи́тъ пе́рстомъ на очисти́лище на восто́ки: предъ лице́мъ очисти́лища да воскропи́тъ седми́жды от­ кро́ве пе́рстомъ сво­и́мъ.
И да зако́летъ козла́ и́же грѣха́ ра́ди, и́же за лю́ди, предъ Го́сподемъ: и да внесе́тъ от­ кро́ве его́ вну́трь завѣсы́, и да сотвори́тъ кро́ви его́, я́коже сотвори́ кро́ви те́лчи, и да воскропи́тъ кро́вiю его́ на очисти́лище пря́мо очисти́лищу,
и очи́ститъ свято́е от­ нечисто́тъ сыно́въ Изра́илевыхъ и от­ непра́вдъ и́хъ, о всѣ́хъ грѣсѣ́хъ и́хъ: и та́ко сотвори́тъ ски́нiи свидѣ́нiя сотворе́н­нѣй въ ни́хъ посредѣ́ нечистоты́ и́хъ.
И вся́къ человѣ́къ да не бу́детъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, егда́ вхо́дитъ моли́тися во свято́е, до́ндеже изы́детъ: и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ и о все́мъ со́нмѣ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И изы́детъ ко олтарю́, и́же е́сть предъ Го́сподемъ, и помо́лит­ся на не́мъ, и да во́зметъ от­ кро́ве телца́ и от­ кро́ве козла́, и воз­ложи́тъ на ро́ги олтаря́ о́крестъ:
и да воскропи́тъ пе́рстомъ сво­и́мъ на́нь седми́жды от­ кро́ве, и очи́ститъ его́ и освяти́тъ его́ от­ нечисто́тъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И соверши́тъ очища́я свято́е и ски́нiю свидѣ́нiя и олта́рь, и от­ жерцѣ́хъ очи́ститъ, и при­­веде́тъ козла́ жива́го:
и да воз­ложи́тъ Ааро́нъ о́бѣ ру́цѣ сво­и́ на главу́ козла́ жива́го, и да исповѣ́сть на не́мъ вся́ беззако́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ и вся́ непра́вды и́хъ и вся́ грѣхи́ и́хъ: и воз­ложи́тъ я́ на главу́ козла́ жива́го, и от­пу́ститъ руко́ю человѣ́ка угото́ван­наго въ пусты́ню:
и во́зметъ козе́лъ на ся́ непра́вды и́хъ въ зе́млю непроходи́му: и да от­пу́ститъ козла́ въ пусты́ню.
И да вни́детъ Ааро́нъ въ ски́нiю свидѣ́нiя, и да совлече́тъ ри́зы льня́ны, въ ня́же оболче́нъ бя́ше, входя́щу ему́ во свято́е, и положи́тъ я́ та́мо:
и омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю на мѣ́стѣ святѣ и да облече́т­ся въ ри́зы своя́, и изше́дъ да сотвори́тъ всесожже́нiе свое́ и всепло́дiе людско́е, и да помо́лит­ся о себѣ́ и о до́мѣ сво­е́мъ, и о лю́дехъ я́коже и о жерцѣ́хъ:
и ту́къ и́же грѣхо́въ ра́ди да воз­несе́тъ на олта́рь.
И от­пусти́вый козла́ от­пуще́наго во от­пуще́нiе да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ пло́ть свою́ водо́ю, и по си́хъ да вни́детъ въ по́лкъ.
И телца́ и́же грѣха́ ра́ди, и козла́ и́же грѣха́ ра́ди, и́хже кро́вь внесе́ся на очище́нiе во свято́е, да изнесу́тъ я́ внѣ́ полка́ и да сожгу́тъ я́ на огни́, и ко́жы и́хъ и мяса́ и́хъ и моты́ла и́хъ:
сожига́яй же я́ да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и по се́мъ да вни́детъ въ по́лкъ.
И бу́детъ сiе́ ва́мъ зако́н­ное вѣ́чно­е: въ ме́сяцъ седмы́й, въ деся́тый де́нь ме́сяца, покори́те ду́шы ва́шя, и вся́каго дѣ́ла да не сотворите́, ни тузе́мецъ, ни при­­шле́цъ при­­лежа́й въ ва́съ:
въ то́й бо де́нь помо́лит­ся о ва́съ, е́же очи́стити ва́съ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ ва́шихъ предъ Го́сподемъ, и чи́сти бу́дете:
суббо́та суббо́тъ поко́й да бу́детъ сiя́ ва́мъ, и покори́те ду́шы ва́шя, зако́н­но вѣ́чно.
Помо́лит­ся жре́цъ, его́же а́ще пома́жутъ и его́же а́ще соверша́тъ ру́цѣ его́, е́же жре́ти ему́ по отцѣ́ сво­е́мъ, и да облече́т­ся въ ри́зу льня́ну свою́, ри́зу свя́ту,
и да очи́ститъ свято́е свята́го и ски́нiю свидѣ́нiя, и олта́рь да очи́ститъ, и о жерцѣ́хъ и о все́мъ со́нмѣ да помо́лит­ся.
И бу́детъ сiе́ ва́мъ зако́н­ное вѣ́чное, е́же моли́тися о сынѣ́хъ Изра́илевыхъ о всѣ́хъ грѣсѣ́хъ и́хъ, еди́ною въ лѣ́то да сотвори́т­ся, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
Синодальный
И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив [с чуждым огнем] пред лице Господне, умерли,
и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку [очистилище], что на ковчеге [откровения], дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я буду являться в облаке.
Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение;
священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает: это священные одежды; и пусть омывает он тело свое водою и надевает их;
и от общества сынов Израилевых пусть возьмет [из стада коз] двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение.
И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой.
И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания;
и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения;
и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех,
а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения [и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую].
И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя;
и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу;
и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть;
и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего.
И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, –
и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот их.
Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево.
И выйдет он к жертвеннику, который пред лицем Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон,
и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых.
И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника [и очистив священников], приведет он живого козла,
и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню:
и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню.
И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там,
и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя, [дом свой] и народ [и священников];
а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике.
И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан.
А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их;
кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан.
И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами,
ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним;
это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное.
Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего: и наденет он льняные одежды, одежды священные,
и очистит Святое Святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников и весь народ общества очистит.
И да будет сие для вас вечным постановлением: очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею.
Арабский
وكلم الرب موسى بعد موت ابني هرون عندما اقتربا امام الرب وماتا.

وقال الرب لموسى كلم هرون اخاك ان لا يدخل كل وقت الى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت. لاني في السحاب اتراءى على .الغطاء.

بهذا يدخل هرون الى القدس. بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة.

يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطّق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان. انها ثياب مقدسة. فيرحض جسده بماء ويلبسها.

ومن جماعة بني اسرائيل ياخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة.

ويقرّب هرون ثور الخطية الذي له ويكفّر عن نفسه وعن بيته.

ويأخذ التيسين ويوقفهما امام الرب لدى باب خيمة الاجتماع.

ويلقي هرون على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة لعزازيل.

ويقرّب هرون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية.

واما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيّا امام الرب ليكفّر عنه ليرسله الى عزازيل الى البرية.

ويقدم هرون ثور الخطية الذي له ويكفّر عن نفسه وعن بيته ويذبح ثور الخطية الذي له.

ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من امام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما الى داخل الحجاب.

ويجعل البخور على النار امام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت.

ثم يأخذ من دم الثور وينضح باصبعه على وجه الغطاء الى الشرق. وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم باصبعه.

ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه الى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء.

فيكفّر عن القدس من نجاسات بني اسرائيل ومن سيّآتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم.

ولا يكن انسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس الى خروجه. فيكفّر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة اسرائيل.

ثم يخرج الى المذبح الذي امام الرب ويكفّر عنه. ياخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا.

وينضح عليه من الدم باصبعه سبع مرات ويطهّره ويقدسه من نجاسات بني اسرائيل.

ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح يقدم التيس الحي.

ويضع هرون يديه على راس التيس الحي ويقرّ عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سيّآتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على راس التيس ويرسله بيد من يلاقيه .الى البرية.

ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الى ارض مقفرة فيطلق التيس في البرية.

ثم يدخل هرون الى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله الى القدس ويضعها هناك.

ويرحض جسده بماء في مكان مقدس ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفّر عن نفسه وعن الشعب.

وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح.

والذي اطلق التيس الى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل الى المحلّة.

وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما الى خارج المحلّة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما.

والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل الى المحلّة.

ويكون لكم فريضة دهرية انكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم.

لانه في هذا اليوم يكفّر عنكم لتطهيركم. من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون.

سبت عطلة هو لكم وتذلّلون نفوسكم فريضة دهرية.

ويكفّر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن ابيه. يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة.

ويكفّر عن مقدس القدس. وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفّر. وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفّر.

وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني اسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما امر الرب موسى.

Господь говорил с Моисеем после смерти двух сыновей Аарона , которые приблизились к Господу и погибли.
Господь сказал Моисею: «Возвести своему брату Аарону, что не во всякое время можно ему входить во внутреннее святилище, за завесу, к навершию, что на ковчеге, а не то он умрет, ибо Я буду являться там — над навершием, в облаке.
Собираясь войти во внутреннее святилище, он должен привести быка для очистительной жертвы и барана для всесожжения.
Пусть наденет священную льняную рубаху и льняные штаны, прикрывающие плоть; пусть опояшется льняным поясом, а на голову повяжет льняной тюрбан. Это священные одежды; он должен надеть их, совершив омовение.
Он должен принять от общины сынов Израилевых двух козлов для очистительного обряда и барана для всесожжения.
А от себя Аарон должен привести быка для очистительной жертвы, чтобы совершить искупительный обряд за себя и за дом свой.
Пусть он также возьмет двух козлов, поставит их пред Господом, у входа в Шатер Встречи,
и укажет, какой жребий выпал каждому: один предназначен для Господа, другой — для Азазе́ла .
Пусть Аарон возьмет козла, который по жребию предназначен для Господа, чтобы принести очистительную жертву.
А козел, который по жребию предназначен для Азазела, пусть стоит пред Господом, живой, для совершения искупительного обряда, — чтобы отправить его в пустыню для Азазела.
Пусть Аарон приведет своего быка для очистительной жертвы и совершит искупительный обряд за себя и за дом свой. Пусть зарежет этого быка,
а затем пусть возьмет кадильницу, полную горящих углей, с жертвенника, что пред Господом, а также полную пригоршню измельченных благовоний и внесет за завесу.
Пусть пред Господом он положит благовония на угли, чтобы облако воскурений скрыло навершие над ковчегом Завета, — иначе он умрет.
После этого пусть он возьмет кровь быка и, обмакнув в нее палец, окропит ею восточную сторону навершия, а также семикратно покропит перед навершием.
Пусть Аарон зарежет козла — очистительную жертву от народа, внесет его кровь за завесу и так же, как кровью быка, окропит ею навершие и покропит перед навершием.
Так он совершит над внутренним святилищем обряд искупления, очистив его от нечистоты сынов Израилевых, от их преступлений, от всех их грехов. То же самое он должен сделать и в Шатре Встречи, который пребывает средь сынов Израилевых, среди нечистоты их.
(В Шатре Встречи не должно быть никого: с того момента как Аарон войдет, чтобы совершить искупительный обряд во внутреннем святилище, — и пока не выйдет.) Так он совершит обряд искупления за себя, за дом свой и за всю общину Израилеву.
Выйдя к жертвеннику, что пред Господом, пусть он совершит над ним обряд его искупления. Пусть возьмет кровь быка и кровь козла и помажет все роги жертвенника.
И пусть семикратно с пальца покропит жертвенник кровью. Так он очистит жертвенник от нечистоты сынов Израилевых и освятит его.
Закончив обряд искупления внутреннего святилища, Шатра Встречи и жертвенника, Аарон должен подвести живого козла,
возложить обе руки ему на голову и, исповедав над ним все проступки и преступления сынов Израилевых, все их грехи, перенести их на голову козла. И пусть он отправит козла в пустыню с назначенным человеком —
и козел унесет все проступки сынов Израилевых в землю недоступную. Отправив козла в пустыню,
Аарон должен войти в Шатер Встречи, снять льняную одежду, которую он надел перед тем как войти во внутреннее святилище, и оставить ее в Шатре.
Пусть он совершит омовение на святом месте и наденет свою обычную одежду. Потом пусть выйдет и принесет жертву всесожжения от себя и жертву всесожжения от народа, совершая тем самым искупительный обряд за себя и за народ.
И пусть сожжет на жертвеннике жир очистительных жертв.
Человек, отводивший козла к Азазелу, должен постирать свою одежду и совершить омовение; после этого он может вернуться в стан.
Быка и козла, которые были принесены в очистительную жертву и чья кровь была внесена во внутреннее святилище для совершения там искупительного обряда, надо вынести за пределы стана; их шкуры, мясо и нечистоты следует сжечь.
Сжигавший должен постирать свою одежду и совершить омовение; после этого он может вернуться в стан.
Вот вам предписание навеки: в десятый день седьмого месяца поститесь и пусть никто из вас не работает — ни коренной житель, ни переселенец, живущий среди вас.
Ибо в этот день будет совершаться над вами искупительный обряд, чтобы очистить вас от всех грехов ваших; вы должны стать чистыми пред Господом.
Это должен быть для вас день полного, субботнего, покоя; поститесь. Таково предписание навеки.
Совершать искупительный обряд должен священник, который был помазан и посвящен на служение, наследуя отцу. Пусть он надевает льняную одежду, одежду священную,
и совершает обряд искупления святого святилища, Шатра Встречи и жертвенника, пусть совершает искупительный обряд над священниками и над всем народом общины.
Соблюдайте это предписание из века в век: раз в год совершайте искупление сынов Израилевых, очищая их от всех их грехов». И Аарон сделал так, как повелел Моисею Господь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки