Скрыть
1:1
1:5
1:12
1:13
3:2
3:4
3:5
3:8
3:9
3:11
Проро́че­с­т­во словесе́ Госпо́дня на Изра́иля руко́ю а́нгела его́: положи́те у́бо на сердца́хъ ва́шихъ.
Возлюби́хъ вы́, глаго́летъ Госпо́дь. И рѣ́сте: о че́мъ воз­люби́лъ еси́ ны́? Не бра́тъ ли бѣ́ Иса́въ Иа́кову? глаго́летъ Госпо́дь: и воз­люби́хъ Иа́кова, Иса́ва же воз­ненави́дѣхъ,
и учини́хъ предѣ́лы его́ во изчезнове́нiе и достоя́нiе его́ въ ны́рища пусты́н­на.
Зане́ а́ще рече́тъ: Идуме́а разори́ся, и обрати́мся и воз­сози́ждемъ опустѣ́в­шая ея́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: ті́и сози́ждутъ, и а́зъ разорю́, и нареку́т­ся и́мъ предѣ́лѣ беззако́нiя, и лю́дiе, на ня́же ополчи́ся Госпо́дь до вѣ́ка.
И очеса́ ва́ша уви́дятъ, и вы́ рече́те: воз­вели́чися Госпо́дь превы́ше предѣ́лъ Изра́илевыхъ.
Сы́нъ сла́витъ отца́, и ра́бъ господи́на сво­его́ убо­и́т­ся: и а́ще Оте́цъ е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ сла́ва моя́? и а́ще Госпо́дь е́смь а́зъ, то́ гдѣ́ е́сть стра́хъ мо́й? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. Вы́ свяще́н­ницы презира́ющiи и́мя мое́. И рѣ́сте: о чесо́мъ презрѣ́хомъ и́мя твое́?
Принося́ще ко олтаре́ви мо­ему́ хлѣ́бы скве́рны. И рѣ́сте: о чесо́мъ оскверни́хомъ я́? Внегда́ глаго́лати ва́мъ: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть: и воз­ложе́н­ная бра́шна уничижи́ли есте́.
Зане́ а́ще при­­ведете́ слѣ́по на же́ртву, не зло́ ли? и а́ще при­­ведете́ хро́мо или́ неду́жно, то́ не зло́ ли? при­­веди́ е́ кня́зю тво­ему́, еда́ прiи́метъ е́? еда́ прiи́метъ лице́ твое́? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И ны́нѣ уми́лостивите лице́ Бо́га ва́­шего и помоли́теся ему́, [да поми́луетъ вы́]. Въ рука́хъ ва́шихъ бы́ша сiя́, а́ще прiиму́ от­ ва́съ ли́ца ва́ша? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Зане́ и въ ва́съ затворя́т­ся две́ри, и не воз­гнѣтите́ огня́ олтаре́ви мо­ему́ ту́не: нѣ́сть во́ля моя́ въ ва́съ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и же́ртвы не прiиму́ от­ ру́къ ва́шихъ.
Зане́ от­ восто́къ со́лнца и до за́падъ и́мя мое́ просла́вися во язы́цѣхъ, и на вся́цѣмъ мѣ́стѣ ѳимiа́мъ при­­но́сит­ся и́мени мо­ему́ и же́ртва чи́ста: зане́ ве́лiе и́мя мое́ во язы́цѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Вы́ же скверните́ е́ глаго́люще: трапе́за Госпо́дня оскверне́на е́сть, и воз­лага́емая бра́шна его́ уничтоже́на бы́ша.
И рѣ́сте: сiя́ от­ злострада́нiя су́ть. И от­ду́нухъ я́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. И внесо́сте хище́нiя и хро́мая и неду́жная, и при­­ведете́ я́ на же́ртву, еда́ прiиму́ и́хъ от­ ру́къ ва́шихъ? глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И про́клятъ, и́же бѣ́ си́ленъ, и бѣ́ ему́ въ ста́дѣ его́ му́жескъ по́лъ, и обѣ́тъ его́ на не́мъ, и жре́тъ растлѣ́н­ное Го́сподеви: зане́ Ца́рь ве́лiй а́зъ е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и и́мя мое́ свѣ́тло во язы́цѣхъ.
Се́, а́зъ посыла́ю а́нгела мо­его́, и при́зритъ на пу́ть предъ лице́мъ мо­и́мъ: и внеза́пу прiи́детъ въ це́рковь свою́ Госпо́дь, его́же вы́ и́щете, и а́нгелъ завѣ́та, его́же вы́ хо́щете: се́, гряде́тъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
И кто́ стерпи́тъ де́нь при­­ше́­ст­вiя его́? и кто́ посто­и́тъ въ видѣ́нiи его́? зане́ то́й вхо́дитъ я́ко о́гнь горни́ла и я́ко мы́ло перу́щихъ.
И ся́детъ разваря́я и очища́я я́ко сребро́ и я́ко зла́то, и очи́ститъ сы́ны Леві́ины, и прелiе́тъ я́ я́ко зла́то и я́ко сребро́: и бу́дутъ Го́сподеви при­­нося́ще же́ртву въ пра́вдѣ.
И уго́дна бу́детъ Го́сподеви же́ртва Иу́дова и Иерусали́мля, я́коже дні́е вѣ́ка и я́коже лѣ́та пре́ждняя.
И прiиду́ къ ва́мъ съ судо́мъ, и бу́ду свидѣ́тель ско́ръ на чародѣ́и и на прелюбо­дѣ́йцы, и на клену́щыяся и́менемъ мо­и́мъ во лжу́ и на лиша́ющыя мзды́ нае́мника, и на наси́ль­ству­ю­щыя вдови́цъ и пха́ющыя си́рыя, и на укланя́ющыя су́дъ при­­ше́лца и на небоя́щыяся мене́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
зане́ а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, и не измѣня́юся, и вы́ сы́нове Иа́ковли не удаля́етеся от­ грѣ́хъ оте́цъ ва́шихъ.
Уклони́стеся от­ зако́новъ мо­и́хъ и не сохрани́сте: обрати́теся ко мнѣ́, и обращу́ся къ ва́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель. И рѣ́сте: въ чесо́мъ обрати́мся?
Еда́ обольсти́тъ человѣ́къ Бо́га? зане́ вы́ обольща́ете мя́. И рѣ́сте: въ чесо́мъ обольсти́хомъ тя́? Я́ко десяти́ны и нача́тцы съ ва́ми су́ть.
И взира́юще вы́ взира́ете, и мене́ вы́ обольща́ете.
Лѣ́то сконча́ся, и внесо́сте вся́ плоды́ въ сокро́вища, и бу́детъ расхище́нiе его́ въ дому́ его́: обрати́теся у́бо о се́мъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: а́ще не от­ве́рзу ва́мъ хля́бiй небе́сныхъ и излiю́ ва́мъ благослове́нiе мое́, до́ндеже удовлите́ся:
и раздѣлю́ ва́мъ въ бра́шно, и не и́мамъ истли́ти ва́мъ плодо́въ земны́хъ, и не изнемо́жетъ ва́шъ виногра́дъ на селѣ́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
и ублажа́тъ вы́ вси́ язы́цы, зане́ бу́дете вы́ земля́ пожела́н­ная, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
Отяготи́сте на мя́ словеса́ ва́ша, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель]. И рѣ́сте: о че́мъ клевета́хомъ на тя́?
Рѣ́сте: су́етенъ рабо́таяй Бо́гу, и что́ бо́лѣе, я́ко сохрани́хомъ хране́нiя его́ и я́ко идо́хомъ моли́твен­ницы предъ лице́мъ Го́спода Вседержи́теля?
и ны́нѣ мы́ блажи́мъ чужди́хъ, и созида́ют­ся вси́ творя́щiи беззако́н­ная, сопроти́вишася богови и спасо́шася.
Сiя́ реко́ша боя́щiися Го́спода, кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́: и вня́тъ Госпо́дь, и услы́ша, и написа́ кни́гу па́мяти предъ собо́ю боя́щымся Го́спода и благоговѣ́ющымъ и́мя его́.
И бу́дутъ ми́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, въ де́нь, его́же а́зъ творю́ въ снабдѣ́нiе, и изберу́ я́, и́мже о́бразомъ избира́етъ человѣ́къ сы́на сво­его́ [до́брѣ] рабо́та­ю­ща ему́.
И обратите́ся и уви́дите между́ пра́веднымъ и между́ беззако́н­нымъ, и между́ служа́щимъ богови и не служа́щимъ ему́.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов