Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Егда́ же услы́ша Иави́нъ ца́рь Асо́рскъ, посла́ ко Иова́ву царю́ Мадо́нску, и къ царю́ семеро́нску и къ царю́ Ахiа́вску,
 • и къ царе́мъ и́же въ Сидо́нѣ вели́цѣмъ и въ го́рнѣй, и въ а́раву пря́мо хенере́ѳу, и на поля́ну, и въ Нафеддо́ръ,
 • и къ при­­мо́рскимъ Ханане́амъ от­ восто́къ, и къ при­­мо́рскимъ Аморре́омъ и Хетте́омъ, и Ферезе́омъ и Иевусе́омъ, и́же на горѣ́, и Еве́омъ, и и́же подъ аермо́номъ, въ зе́млю Массифа́.
 • И изыдо́ша сі́и и ца́рiе и́хъ съ ни́ми, лю́дiе мно́зи, я́ко песо́къ и́же при­­ краи́ мо́ря мно́же­с­т­вомъ, и ко́ни и колесни́цы мно́ги зѣло́.
 • И снидо́шася вси́ ца́рiе сі́и, и прiидо́ша вку́пѣ, и ополчи́шася при­­ водѣ́ марро́нъ во­ева́ти на Изра́иля.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су: не убо́йся от­ лица́ и́хъ, я́ко зау́тра въ се́й ча́съ а́зъ преда́мъ и́хъ я́звен­ныхъ предъ сы́ны Изра́илевы: ко́немъ и́хъ жи́лы пресѣче́ши и колесни́цы и́хъ да сожже́ши огне́мъ.
 • И прiи́де иису́съ и вси́ лю́дiе во­и́нстiи съ ни́мъ на ни́хъ къ водѣ́ марро́нстѣй внеза́пу, и нападо́ша на ня́ въ го́рнѣй.
 • И предаде́ и́хъ Госпо́дь подъ ру́цѣ Изра́илевы: и сѣку́ще и́хъ, прогна́ша да́же до Сидо́на вели́каго и до Масрефо́ѳъ-маи́ма и до по́ль Масси́фскихъ къ восто́комъ: и изсѣко́ша и́хъ, до́ндеже не оста́ся въ ни́хъ ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй.
 • И сотвори́ и́мъ иису́съ, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь: ко́немъ и́хъ жи́лы пресѣче́ и колесни́цы и́хъ сожже́ огне́мъ.
 • И обрати́ся иису́съ въ то́ вре́мя, и взя́ Асо́ръ, и царя́ его́ уби́ мече́мъ: Асо́ръ бо бѣ́ пре́жде облада́ющiй всѣ́ми ца́р­ст­вы си́ми:
 • и изби́ все́ ды́шущее, е́же въ не́мъ бы́сть, о́стрiемъ меча́, и потреби́ша вся́, и не оста́ся въ не́мъ все́ ды́шущее: и Асо́ръ запали́ша огне́мъ.
 • И вся́ гра́ды ца́р­ст­въ си́хъ и вся́ цари́ и́хъ взя́ иису́съ и изби́ я́ мече́мъ, и потреби́ и́хъ, я́коже повелѣ́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день.
 • Но вся́ гра́ды крѣ́пки не запали́ Изра́иль, то́чiю Асо́ръ еди́нъ запали́ иису́съ.
 • И вся́ коры́сти и́хъ и вся́ скоты́ и́хъ плѣни́ша себѣ́ сы́нове Изра́илевы: люді́й же всѣ́хъ потреби́ша мече́мъ, до́ндеже погуби́ша и́хъ, и не оста́виша от­ ни́хъ ни еди́наго ды́шущаго.
 • Я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю рабу́ сво­ему́, та́ко Моисе́й заповѣ́да иису́су: и та́ко сотвори́ иису́съ, не преступи́ ни еди́наго же от­ всѣ́хъ, я́же заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • И взя́ иису́съ всю́ зе́млю го́рную и всю́ зе́млю наге́въ, и всю́ зе́млю госо́мску, и ра́вную, и я́же на за́падъ, и го́ру Изра́илеву, и по́ля я́же при­­ горѣ́,
 • от­ горы́ хелха́, и я́же восхо́дитъ къ сеи́ру, и да́же до Валга́да, и по́ле Лива́на подъ горо́ю аермо́нъ: и вся́ цари́ и́хъ взя́ и изби́.
 • И мно́ги дни́ сотвори́ иису́съ съ цари́ си́ми бра́нь:
 • и не бѣ́ ни еди́наго гра́да, его́же не предаде́ Госпо́дь сыно́мъ Изра́илевымъ, кромѣ́ Еве́а обита́ющаго въ гавао́нѣ: всѣ́хъ взя́ша бра́нiю:
 • я́ко Го́сподемъ бы́сть укрѣпи́тися и́хъ се́рдцу, сопроти́витися на бра́ни проти́ву Изра́иля, да потребя́тъ и́хъ, я́ко да не да́ст­ся и́мъ ми́лость, но да потребя́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю.
 • И прiи́де иису́съ въ то́ вре́мя, и потреби́ [вся́] енаки́мы от­ го́рныя, от­ Хевро́на и от­ дави́ра и от­ Ано́ва, и от­ всея́ горы́ Изра́илевы и от­ всея́ горы́ Иу́дины, съ гра́ды и́хъ, и потреби́ я́ иису́съ:
 • не оста́ся ни еди́нъ енаки́мъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, но то́чiю въ Га́зѣ и въ ге́ѳѣ и во Асидо́ѳѣ оста́шася.
 • И взя́ иису́съ всю́ зе́млю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: и даде́ ю́ иису́съ въ наслѣ́дiе Изра́илю, раздѣле́нiемъ по племено́мъ и́хъ. И преста́ земля́ вою́ема бы́ти.
 • Услышав сие, Иавин, царь Асорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсафскому,
 • и к царям, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу,
 • к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Аморреям и Хеттеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе.
 • И выступили они и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском; и коней и колесниц было весьма много.
 • И собрались все цари сии, и пришли и расположились станом вместе при водах Меромских, чтобы сразиться с Израилем.
 • Но Господь сказал Иисусу: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, Я предам всех [их] на избиение [сынам] Израиля; коням же их перережь жилы и колесницы их сожги огнем.
 • Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Меромским и напали на них.
 • И предал их Господь в руки Израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона великого и до Мисрефоф-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы [и избежал].
 • И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы и колесницы их сожег огнем.
 • В то же время возвратившись Иисус взял Асор и царя его убил мечом [Асор же прежде был главою всех царств сих];
 • и побили все дышащее, что было в нем, мечом, [все] предав заклятию: не осталось ни одной души; а Асор сожег он огнем.
 • И все города царей сих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень;
 • впрочем всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли Израильтяне, кроме одного Асора, который сжег Иисус.
 • А всю добычу городов сих и [весь] скот разграбили сыны Израилевы себе; людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их: не оставили [из них] ни одной души.
 • Как повелел Господь Моисею, рабу Своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею.
 • Таким образом Иисус взял всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину и гору Израилеву, и низменные места [при горе],
 • от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил.
 • Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями.
 • Не было [ни одного] города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона: все взяли они войною;
 • ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля – для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею.
 • В то же время пришел Иисус и поразил [всех] Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами их предал их Иисус заклятию;
 • не осталось [ни одного] из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте.
 • Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисусу в удел Израильтянам, по разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны.
 • ὡς δὲ ἤκουσεν Ιαβιν βασιλεὺς Ασωρ ἀπέστειλεν προ­̀ς Ιωβαβ βασιλέα Μαρρων καὶ προ­̀ς βασιλέα Συμοων καὶ προ­̀ς βασιλέα Αζιφ
 • καὶ προ­̀ς τοὺς βασιλεῖς τοὺς κατα­̀ Σιδῶνα τὴν μεγά­λην εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς τὴν Рαβα ἀπέναν­τι Κενερωθ καὶ εἰς τὸ πεδίον καὶ εἰς Ναφεδδωρ
 • καὶ εἰς τοὺς παρα­λίους Χαναναίους ἀπο­̀ ἀνατολῶν καὶ εἰς τοὺς παρα­λίους Αμορραίους καὶ Ευαίους καὶ Ιεβουσαίους καὶ Φερεζαίους τοὺς ἐν τῷ ὄρει καὶ τοὺς Χετταίους τοὺς ὑπὸ τὴν Αερμων εἰς γῆν Μασ­σηφα
 • καὶ ἐξῆλθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν ὥσπερ ἡ ἄμμος τῆς θαλάσ­σης τῷ πλή­θει καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα
 • καὶ συν­ῆλθον πάν­τες οἱ βασιλεῖς οὗτοι καὶ παρεγένον­το ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐπι­̀ τοῦ ὕδα­τος Μαρρων πολεμῆσαι τὸν Ισραηλ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς ᾿Ιησοῦν μὴ φοβηθῇς ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτῶν ὅτι αὔριον ταύτην τὴν ὥραν ἐγὼ παρα­δίδωμι τετροπω­μέ­νους αὐτοὺς ἐναν­τίον τοῦ Ισραηλ τοὺς ἵππους αὐτῶν νευροκοπήσεις καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν κατα­καύσεις ἐν πυρί
 • καὶ ἦλθεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπι­̀ τὸ ὕδωρ Μαρρων ἐξάπινα καὶ ἐπέπεσαν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐν τῇ ὀρεινῇ
 • καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑποχειρίους Ισραηλ καὶ κόπτον­τες αὐτοὺς κατεδίωκον ἕως Σιδῶνος τῆς μεγά­λης καὶ ἕως Μασερων καὶ ἕως τῶν πεδίων Μασ­σωχ κατ᾿ ἀνατολὰς καὶ κατέκοψαν αὐτοὺς ἕως τοῦ μὴ κατα­λειφθῆναι αὐτῶν δια­σεσῳσμένον
 • καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς ᾿Ιησοῦς ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος τοὺς ἵππους αὐτῶν ἐνευροκόπησεν καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν ἐνέπρησεν ἐν πυρί
 • καὶ ἀπεστράφη ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ κατελάβετο Ασωρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς ἦν δὲ Ασωρ τὸ προ­́τερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων
 • καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίφει καὶ ἐξωλέθρευσαν πάν­τας καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ ἐμπνέον καὶ τὴν Ασωρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί
 • καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλέων καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς ὃν τρόπον συν­έταξεν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου
 • ἀλλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας οὐκ ἐνέπρησεν Ισραηλ πλη­̀ν Ασωρ μόνην ἐνέπρησεν ᾿Ιησοῦς
 • καὶ πάν­τα τὰ σκῦλα αὐτῆς ἐπρο­νόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ αὐτοὺς δὲ πάν­τας ἐξωλέθρευσαν ἐν στόματι ξίφους ἕως ἀπώλεσεν αὐτούς οὐ κατέλιπον ἐξ αὐτῶν οὐδὲ ἓν ἐμπνέον
 • ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Μωυσῆς ὡσαύτως ἐνετείλατο τῷ ᾿Ιησοῖ καὶ οὕτως ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς οὐ παρέβη οὐδὲν ἀπο­̀ πάν­των ὧν συν­έταξεν αὐτῷ Μωυσῆς
 • καὶ ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὀρεινὴν καὶ πᾶσαν τὴν Ναγεβ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γοσομ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν προ­̀ς δυσμαῖς καὶ τὸ ὄρος Ισραηλ καὶ τὰ ταπεινά
 • τὰ προ­̀ς τῷ ὄρει ἀπο­̀ ὄρους Αχελ καὶ ὃ προ­σαναβαίνει εἰς Σηιρ καὶ ἕως Βααλγαδ καὶ τὰ πεδία τοῦ Λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων καὶ πάν­τας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν
 • καὶ πλείους ἡμέρας ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς προ­̀ς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον
 • καὶ οὐκ ἦν πόλις ἣν οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ πάν­τα ἐλάβοσαν ἐν πολέμῳ
 • ὅτι δια­̀ κυρίου ἐγένετο κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συν­αν­τᾶν εἰς πόλεμον προ­̀ς Ισραηλ ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν ὅπως μὴ δοθῇ αὐτοῖς ἔλεος ἀλλ᾿ ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν ὃν τρόπον εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν
 • καὶ ἦλθεν ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλέθρευσεν τοὺς Ενακιμ ἐκ τῆς ὀρεινῆς ἐκ Χεβρων καὶ ἐκ Δαβιρ καὶ ἐξ Αναβωθ καὶ ἐκ παν­τὸς γένους Ισραηλ καὶ ἐκ παν­τὸς ὄρους Ιουδα σὺν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς
 • οὐ κατελείφθη τῶν Ενακιμ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀλλὰ πλη­̀ν ἐν Γάζῃ καὶ ἐν Γεθ καὶ ἐν Ασεδωθ κατελείφθη
 • καὶ ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς ἐν κληρο­νο­μίᾳ Ισραηλ ἐν μερισμῷ κατα­̀ φυλὰς αὐτῶν καὶ ἡ γῆ κατέπαυσεν πολεμουμένη