Скрыть
1:8
1:45
1:48
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, въ ски́нiи свидѣ́нiя, въ пе́рвый де́нь ме́сяца втора́го, втора́го лѣ́та изше́дшымъ и́мъ от­ земли́ Еги́петскiя, глаго́ля:
воз­ми́те сочте́нiе всего́ со́нма сыно́въ Изра́илевыхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­ва и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ:
вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою Изра́илевою, согля́дайте и́хъ съ си́лою и́хъ, ты́ и Ааро́нъ созира́йте и́хъ:
и съ ва́ми да бу́дутъ съ си́лою сво­е́ю кі́йждо, кі́йждо по пле́мени ко­его́ждо от­ князе́й, по домо́мъ оте́че­ст­въ да бу́дутъ.
И сiя́ имена́ муже́й, и́же ста́нутъ съ ва́ми: от­ Руви́ма Елису́ръ сы́нъ седiу́ровъ,
от­ Симео́на Саламiи́лъ сы́нъ сурисада́евъ,
от­ Иу́ды Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль,
от­ Иссаха́ра наѳанаи́лъ сы́нъ сога́ровъ,
от­ Завуло́на Елiа́въ сы́нъ хело́нь,
от­ сыно́въ Ио́сифовыхъ, и́же от­ Ефре́ма, Елиса́мъ сы́нъ семiу́довъ, от­ Манассі́и гамалiи́лъ сы́нъ фадассу́ровъ,
от­ Венiами́на Авида́нъ сы́нъ Гадеоні́евъ,
от­ Да́на Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́евъ,
от­ Аси́ра фагаiи́лъ сы́нъ ехра́новъ,
от­ га́да Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́ловъ,
от­ Нефѳали́ма Ахире́й сы́нъ Ена́нь.
Сі́и нарече́н­нiи со́нма кня́зи от­ племе́нъ, по оте́че­ст­вамъ и́хъ, тысященача́лницы Изра́илевы су́ть.
И поя́ Моисе́й и Ааро́нъ му́жы сiя́ нарече́н­ныя и́менемъ.
И ве́сь со́нмъ собра́ша въ пе́рвый де́нь ме́сяца втора́го лѣ́та, и согля́даша я́ по родо́мъ и́хъ, по оте́че­ст­вамъ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ му́жескъ по́лъ по глава́мъ и́хъ,
я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю: и согля́дашася сі́и въ пусты́ни Сина́йстѣй.
И бы́ша сы́нове Руви́ма, пе́рвенца Изра́илева, по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Руви́мля четы́редесять ше́сть ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
Сыно́въ Симео́новыхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Симео́ня пятьдеся́тъ де́вять ты́сящъ и три́ста.
Сыно́въ Иу́диныхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Иу́дина се́дмьдесятъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ.
От сыно́въ Иссаха́ровыхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Иссаха́рова пятьдеся́тъ и четы́ри ты́сящы и четы́ре ста́.
От сыно́въ Завуло́нихъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Завуло́ня пятьдеся́тъ се́дмь ты́сящъ и четы́ре ста́.
От сыно́въ Ио́сифовыхъ, сыно́въ Ефре́млихъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Ефре́мля четы́редесять ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
От сыно́въ Манассі́иныхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Манассі́ина три́десять и двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти.
От сыно́въ Венiами́новыхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Венiами́ня три́десять и пя́ть ты́сящъ и четы́ре ста́.
От сыно́въ га́довыхъ, по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескiй по́лъ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене га́дова четы́редесять пя́ть ты́сящъ и ше́сть со́тъ и пятьдеся́тъ.
От сыно́въ да́новыхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене да́нова шестьдеся́тъ и двѣ́ ты́сящы и се́дмь со́тъ.
От сыно́въ Аси́ровыхъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Аси́рова четы́редесять еди́на ты́сяща и пя́ть со́тъ.
От сыно́въ Нефѳали́млихъ по срод­ст­во́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ и́хъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й съ си́лою,
согля́данiе и́хъ от­ пле́мене Нефѳали́мля пятьдеся́тъ и три́ ты́сящы и четы́ре ста́.
Сiе́ сочисле́нiе, е́же согля́даша Моисе́й и Ааро́нъ и кня́зи Изра́илевы, два­на́­де­сять муже́й, му́жъ еди́нъ от­ пле́мене еди́наго, по пле́мени домо́въ оте́че­ст­ва и́хъ бы́ша.
И бы́сть всего́ согля́данiя сыно́въ Изра́илевыхъ съ си́лою и́хъ, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вся́къ исходя́й ополча́тися во Изра́или,
ше́сть со́тъ ты́сящъ и три́ ты́сящы и пя́ть со́тъ и пятьдеся́тъ.
Леви́ти же от­ пле́мене оте́че­ст­ва и́хъ не сочи́слишася въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
ви́ждь, пле́мене Леві́ина да не сочи́слиши, и числа́ и́хъ да не прiи́меши среди́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
и ты́ при­­ста́ви леви́ты къ ски́нiи свидѣ́нiя и ко всѣ́мъ сосу́домъ ея́, и ко всѣ́мъ, ели́ка су́ть въ не́й: да но́сятъ сі́и ски́нiю и вся́ сосу́ды ея́, и ті́и да слу́жатъ въ не́й, и о́крестъ ски́нiи да ополча́ют­ся:
и внегда́ воз­двиза́ти ски́нiю, да снима́ютъ ю́ леви́ти, и внегда́ поста́вити ски́нiю, да воз­ста́вятъ: и иноплеме́н­никъ при­­ступа́яй да у́мретъ.
И да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы, вся́къ въ сво­е́мъ чи́нѣ и вся́къ по сво­ему́ старѣ́йшин­ству, съ си́лою сво­е́ю:
леви́ти же да ополча́ют­ся сопроти́въ, о́крестъ ски́нiи свидѣ́нiя, и не бу́детъ согрѣше́нiя въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, и да стрегу́тъ леви́ти са́ми стра́жу ски́нiи свидѣ́нiя.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю и Ааро́ну, та́ко сотвори́ша.
Синодальный
И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый [день] второго месяца, во второй год по выходе их из земли Египетской, говоря:
исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно:
от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их – ты и Аарон;
с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный.
И вот имена мужей, которые будут с вами: от Рувима Елицур, сын Шедеура;
от Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая;
от Иуды Наассон, сын Аминадава;
от Иссахара Нафанаил, сын Цуара;
от Завулона Елиав, сын Хелона;
от сынов Иосифа: от Ефрема Елишама, сын Аммиуда; от Манассии Гамалиил, сын Педацура;
от Вениамина Авидан, сын Гидеония;
от Дана Ахиезер, сын Аммишаддая;
от Асира Пагиил, сын Охрана;
от Гада Елиасаф, сын Регуила;
от Неффалима Ахира, сын Енана.
Это – избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых.
И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно,
и собрали они все общество в первый [день] второго месяца. И объявили они родословия свои, по родам их, по семействам их, по числу имен, от двадцати лет и выше, поголовно,
как повелел Господь Моисею. И сделал он счисление им в пустыне Синайской.
И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, поголовно, всех мужеского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Рувимовом сорок шесть тысяч пятьсот.
Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, поголовно, всех мужеского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Симеоновом пятьдесят девять тысяч триста.
Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Гадовом сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят.
Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Иудином семьдесят четыре тысячи шестьсот.
Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Иссахаровом пятьдесят четыре тысячи четыреста.
Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Завулоновом пятьдесят семь тысяч четыреста.
Сынов Иосифа, сынов Ефрема по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Ефремовом сорок тысяч пятьсот.
Сынов Манассии по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Манассиином тридцать две тысячи двести.
Сынов Вениамина по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Вениаминовом тридцать пять тысяч четыреста.
Сынов Дана по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Дановом шестьдесят две тысячи семьсот.
Сынов Асира по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Асировом сорок одна тысяча пятьсот.
Сынов Неффалима по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен [их, поголовно, всех мужеского пола], от двадцати лет и выше, всех годных для войны,
исчислено в колене Неффалимовом пятьдесят три тысячи четыреста.
Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля – двенадцать человек, по одному человеку из каждого племени.
И было всех, вошедших в исчисление, сынов Израилевых, по семействам их, от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля,
и было всех вошедших в исчисление шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят.
А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними.
И сказал Господь Моисею, говоря:
только колена Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля;
но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и всё, что при ней; пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой;
и когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты; и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям своим;
а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения.
И сделали сыны Израилевы; как повелел Господь Моисею, так они и сделали.
Французский (LSG)
 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit:
 Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles,
 depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes; vous en ferez le dénombrement selon leurs divisions, toi et Aaron.
 Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères.
 Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben: Élitsur, fils de Schedéur;
 pour Siméon: Schelumiel, fils de Tsurischaddaï;
 pour Juda: Nachschon, fils d'Amminadab;
 pour Issacar: Nethaneel, fils de Tsuar;
 pour Zabulon: Éliab, fils de Hélon;
 pour les fils de Joseph, -pour Éphraïm: Élischama, fils d'Ammihud; -pour Manassé: Gamliel, fils de Pedahtsur;
 pour Benjamin: Abidan, fils de Guideoni;
 pour Dan: Ahiézer, fils d'Ammischaddaï;
 pour Aser: Paguiel, fils d'Ocran;
 pour Gad: Éliasaph, fils de Déuel;
 pour Nephthali: Ahira, fils d'Énan.
 Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël.
 Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui avaient été désignés par leurs noms,
 et ils convoquèrent toute l'assemblée, le premier jour du second mois. On les enregistra selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus.
 Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
 On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent quarante-six mille cinq cents.
 On enregistra les fils de Siméon, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères; on en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement furent cinquante-neuf mille trois cents.
 On enregistra les fils de Gad, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénombrement furent quarante-cinq mille six cent cinquante.
 On enregistra les fils de Juda, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Juda dont on fit le dénombrement furent soixante-quatorze mille six cents.
 On enregistra les fils d'Issacar, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu d'Issacar dont on fit le dénombrement furent cinquante-quatre mille quatre cents.
 On enregistra les fils de Zabulon, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement furent cinquante-sept mille quatre cents.
 On enregistra, d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu d'Éphraïm dont on fit le dénombrement furent quarante mille cinq cents.
 On enregistra les fils de Manassé, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement furent trente-deux mille deux cents.
 On enregistra les fils de Benjamin, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Benjamin dont on fit le dénombrement furent trente-cinq mille quatre cents.
 On enregistra les fils de Dan, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Dan dont on fit le dénombrement furent soixante-deux mille sept cents.
 On enregistra les fils d'Aser, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu d'Aser dont on fit le dénombrement furent quarante et un mille cinq cents.
 On enregistra les fils de Nephthali, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes:
 les hommes de la tribu de Nephthali dont on fit le dénombrement furent cinquante-trois mille quatre cents.
 Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, et par les douze hommes, princes d'Israël; il y avait un homme pour chacune des maisons de leurs pères.
 Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes,
 tous ceux dont on fit le dénombrement furent six cent trois mille cinq cent cinquante.
 Les Lévites, selon la tribu de leurs pères, ne firent point partie de ce dénombrement.
 L'Éternel parla à Moïse, et dit:
 Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël.
 Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle.
 Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront; quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront; et l'étranger qui en approchera sera puni de mort.
 Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leurs divisions.
 Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël; et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage.
 Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse; ils firent ainsi.
以色列人出埃及地后,第二年二月初一日,耶和华在西乃的旷野,会幕中晓谕摩西说,
你要按以色列全会众的家室,宗族,人名的数目,计算所有的男丁。
凡以色列中,从二十岁以外,能出去打仗的,你和亚伦要照他们的军队数点。
每支派中,必有一人作本支派的族长,帮助你们。
他们的名字,属流便的,有示丢珥的儿子以利蓿。
属西缅的,有苏利沙代的儿子示路蔑。
属犹大的,有亚米拿达的儿子拿顺。
属以萨迦的,有苏押的儿子拿坦业。
属西布伦的,有希伦的儿子以利押。
约瑟子孙,属以法莲的,有亚米忽的儿子以利沙玛。属玛拿西的,有比大蓿的儿子迦玛列。
属便雅悯的,有基多尼的儿子亚比但。
属但的,有亚米沙代的儿子亚希以谢。
属亚设的,有俄兰的儿子帕结。
属迦得的,有丢珥的儿子以利雅萨。
属拿弗他利的,有以南的儿子亚希拉。
这都是从会中选召的,各作本支派的首领,都是以色列军中的统领。
于是,摩西,亚伦带着这些按名指定的人,
当二月初一日招聚全会众。会众就照他们的家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外的,都述说自己的家谱。
耶和华怎样吩咐摩西,他就怎样在西乃的旷野数点他们。
以色列的长子,流便子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的男丁,共有四万六千五百名。
西缅子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的男丁,共有五万九千三百名。
迦得子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有四万五千六百五十名。
犹大子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有七万四千六百名。
以萨迦子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有五万四千四百名。
西布伦子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有五万七千四百名。
约瑟子孙,属以法莲子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有四万零五百名。
玛拿西子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有三万二千二百名。
便雅悯子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有三万五千四百名。
但子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有六万二千七百名。
亚设子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有四万一千五百名。
拿弗他利子孙的后代,照着家室,宗族,人名的数目,从二十岁以外,凡能出去打仗,被数的,共有五万三千四百名。
这些就是被数点的,是摩西,亚伦,和以色列中十二个首领所数点的。这十二个人各作各宗族的代表。
这样凡以色列人中被数的,照着宗族从二十岁以外,能出去打仗,被数的,共有六十万零三千五百五十名。
利未人却没有按着支派数在其中,
因为耶和华晓谕摩西说,
惟独利未支派你不可数点,也不可在以色列人中计算他们的总数。
只要派利未人管法柜的帐幕和其中的器具,并属乎帐幕的。他们要抬(抬或作搬运)帐幕和其中的器具,并要办理帐幕的事,在帐幕的四围安营。
帐幕将往前行的时候,利未人要拆卸。将支搭的时候,利未人要竖起。近前来的外人必被治死。
以色列人支搭帐棚,要照他们的军队,各归本营,各归本纛。
但利未人要在法柜帐幕的四围安营,免得忿怒临到以色列会众。利未人并要谨守法柜的帐幕。
以色列人就这样行。凡耶和华所吩咐摩西的,他们就照样行了。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки