Скрыть
25:2
25:6
25:8
25:9
25:12
25:13
25:14
25:16
25:19
25:20
25:21
25:22
25:24
25:25
25:26
25:28
25:29
Треми́ украси́хся и ста́хъ красна́ предъ Го́сподемъ и человѣ́ки:
единомы́слiемъ бра́тiй и любо­́вiю и́скрен­нихъ, и му́жъ и жена́ между́ собо́ю согла́сни.
Три́ же ви́ды воз­ненави́дѣ душа́ моя́, и зѣло́ ми́ омерзѣ́ живо́тъ и́хъ:
убо́га го́рда, и бога́та лжи́ва, и ста́ра прелюбо­дѣ́я умаля́ющагося умо́мъ.
Я́же въ ю́ности не собра́лъ еси́, то́ ка́ко мо́жеши обрѣсти́ въ ста́рости тво­е́й?
Ко́ль е́сть красе́нъ сѣди́намъ су́дъ, и старѣ́йшымъ разумѣ́ти совѣ́тъ?
Ко́ль красна́ ста́рымъ прему́дрость и сла́внымъ разумѣ́нiе и совѣ́тъ?
Вѣне́цъ ста́рцемъ многоразли́чное иску́с­ст­во, и похвале́нiе и́хъ стра́хъ Госпо́день.
Де́вять помышле́нiй ублажи́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ, а деся́тое изреку́ язы́комъ:
человѣ́къ веселя́йся о ча́дѣхъ, живя́й и зря́й паде́нiе враго́въ.
Блаже́нъ живя́й со жено́ю разу́мною, и и́же язы́комъ [сво­и́мъ] не поползну́ся, и и́же не порабо́та недосто́йному себѣ́.
Блаже́нъ, и́же обрѣ́те му́дрость и повѣ́даяй во у́ши послу́ша­ю­щихъ.
Ко́ль вели́къ, и́же му́дрость обрѣ́те, но нѣ́сть па́че боя́щагося Го́спода.
Стра́хъ Госпо́день па́че всего́ предуспѣ́, держа́й его́ кому́ уподо́бит­ся?
Вся́ка я́зва и не я́зва серде́чная и вся́кое лука́в­ст­во и не лука́в­ст­во же́нско­е:
вся́кое нападе́нiе и не нападе́нiе ненави́дящихъ, и вся́кое мще́нiе и не от­мще́нiе враго́въ.
Нѣ́сть главы́ па́че главы́ змiи́ны, и нѣ́сть я́рости па́че я́рости вра́жiя.
Лу́чше жи́ти со льво́мъ и змі́емъ, не́же жи́ти со жено́ю лука́вою.
Лука́в­ст­во жены́ измѣня́етъ зра́къ ея́ и омрача́етъ лице́ свое́ я́ко вре́тище:
посредѣ́ и́скрен­нихъ сво­и́хъ воз­ля́жетъ му́жъ ея́, и слы́шавъ воз­до́хнетъ го́рько.
Мала́ е́сть вся́ка зло́ба проти́ву зло́бѣ же́нстѣй: жре́бiй грѣ́шника спаде́тъ на ню́.
Я́коже восхожде́нiе по песку́ нога́ма ста́раго, та́ко жена́ язы́чна му́жу молчали́ву.
Не сматря́й на красоту́ же́нскую и жены́ въ по́хоть не пожела́й.
Гнѣ́въ и безсту́дiе и срамота́ вели́ка жена́, а́ще облада́етъ му́жемъ сво­и́мъ.
Се́рдце смире́но, и лице́ дря́хло, и я́зва серде́чна жена́ лука́ва:
ру́цѣ немощны́я и колѣ́на разсла́блена, [жена́] я́же не блажи́тъ му́жа сво­его́.
От жены́ нача́ло грѣха́, и то́ю умира́емъ вси́.
Не да́ждь водѣ́ прохо́да, ни женѣ́ лука́вѣ дерзнове́нiя:
а́ще не хо́дитъ подъ руко́ю тво­е́ю, от­сѣцы́ ю́ от­ пло́ти тво­ея́.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible