Источник

МОЛЕБЕН ОБЩИЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ


Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Чтец: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголи: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И абие Псалом 142: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне Дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужаю́щия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже поем: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, то же на каждый стих:

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже тропарь Богородице, глас 4: К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Таже Псалом 50: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Зри: И начинаем петь канон Божией Матери, без ирмосов.

И после 3-й песни канона поем: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.


Таже иерей или диакон, ектению: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и [и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе (или архиепи́скопе, или митрополи́те, имярек)]. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́. Еще́ молимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и благопоспеше́нии раба́ Бо́жия [или рабо́в Бо́жиих, за ни́хже моле́бен поем], имярек. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны. Таже иерей, возглас: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И абие тропарь, глас 2: Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бед изба́ви нас, Еди́на вско́ре Предста́тельствующая.

Зри: И починаем паки пети канон.

И после 6-й песни канона поем: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.


Таже иерей или диакон, ектению: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и [и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе (или архиепи́скопе, или митрополи́те, имярек)]. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́. Еще́ молимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и благопоспеше́нии раба Бо́жия [или рабо́в Бо́жиих, за ни́хже моле́бен поем], имярек. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны. Таже иерей, возглас: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И абие кондак, глас 6: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.


Таже диакон или иерей глаголет: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем. И абие прокимен, глас 4:

Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.


Таже иерей или диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Иерей или диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия. Иерей: Мир всем. Лик: И ду́хови твоему́. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже чтущий Евангелие иерей или диакон (или же аще нет таковаго, мирянин) глаголет: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние. Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. Иерей или диакон: Во́нмем (аще иерея несть, Вонмем не глаголется).

И Евангелие: Во дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в Го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо я́ко бысть глас целова́ния твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна ве́ровавшая, я́ко будет соверше́ние глаго́ланным ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею я́ко три ме́сяцы и возврати́ся в дом Свой.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И абие на глас 6: Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже стих: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

И стихира, глас 6: Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: скорбь бо обдержи́т мя, терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где прибе́гну окая́нный, всегда́ побежда́емь, и утеше́ния не и́мам ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра, упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.


Иерей или диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и: си́лою честна́го и животворя́щаго Креста́: предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных: честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол: и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго: и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца: святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских: святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги: и́же во святы́х оте́ц на́ших, святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго: первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона: митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия: святи́телей имярек (епархиальных): святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников: святы́х новому́чеников и испове́дников Росси́йских имярек: святы́х царственных страстоте́рпцев: преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших имярек: святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я Моско́вскаго: святы́х блаже́нных имярек: святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны: и святы́х имярек (ихже есть храм и ихже есть день и ихже хощеши помянути): и всех святы́х: мо́лим Тя, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. И отвещаем: Го́споди, поми́луй, (12 раз) Иерей: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. И отвещаем: Ами́нь. Аще же иерея несть, абие поем канон, песнь 7-ю.

И починаем паки пети канон, песнь 7-ю.

 

И закончив канон, по 9-й песни поем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И кадит священник жертвенник и люди, и мы поем настоящыя молитвы: Вы́шшую небе́с и Чи́стшую све́тлостей со́лнечных, изба́вльшую нас от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в немощству́ет те́ло, немощству́ет и душа́ моя́: к Тебе́ прибега́ю, Благода́тней, наде́ждо ненаде́жных, Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х, да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́: О, Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица.

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не, всепе́той Богоро́дице, ра́достно: со Предте́чею и все́ми святы́ми моли́, Богоро́дице, е́же уще́дрити ны.

Вся а́нгелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся нам.

Таже чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице... Отче наш...


Иерей: Яко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в Чтец: Ами́нь. Аще же иерея несть, абие:

Тропари, глас 6-й: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко Благоутро́бен, и изба́ви нас от враг на́ших, Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиеся на Тя, да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед, Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.


Таже иерей или диакон, ектению: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и [и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе (или архиепи́скопе, или митрополи́те, имярек)]. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́. Еще́ молимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и благопоспеше́нии раба Божия [или рабо́в Бо́жиих, за ни́хже моле́бен поем], имярек. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны. Таже иерей, возглас: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (40 раз) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем молитва Пресвятей Богородице: О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние! О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Святе́йшего патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси Алекси́я, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́. И умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене Воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет их си́лою Свое́ю Свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́шя. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Таже иерей или диакон: Прему́дрость. Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Лик: Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Иерей: Сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Го́споди, поми́луй. (трижды). Благослови́. Иерей: Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тери и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды). Аще же иерея несть, абие: Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. (трижды)


Источник: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет Москва, 2006.

Комментарии для сайта Cackle