В 23-й день

Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, и святы́х десяти му́ченик, и́же в Крите.

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры предпра́зднства 3 и святы́х 3. Предпра́зднства стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Предпра́зднственныя пе́сни,/ мы́сли пра́востию,/ Христо́ва Рождества́ предвозгласи́м:/ Отцу́ бо и Ду́ху Сый равноче́стен,/ за милосе́рдие в на́ше оде́явся смеше́ние,/ и́мать роди́тися в Вифлее́ме гра́де;/ его́же Рождество́ несказа́нное/ па́стырие со А́нгелы воспе́ша.

В кимва́лех возгласи́м,/ в пе́снех воскли́кнем:/ Христо́во явле́ние показа́ся,/ проро́ческая пропове́дания коне́ц прия́ша:/ Его́же бо прореко́ша пло́тию челове́ком яви́тися,/ ражда́ется во святе́м верте́пе,/ и в я́слех возлега́ет, я́ко Отроча́,/ и пелена́ми повива́ется, я́ко Младе́нец.

Вифлее́ме, угото́вися,/ Еде́ме, ны́не отве́рзися:/ роди́ти Всесвята́я и́дет;/ Небеса ́да веселя́тся,/ да игра́ют челове́цы:/ в я́слех Жи́знь, в верте́пе бога́тый,/ прихо́дит мно́жества ра́ди ми́лости,/ нищету́ Ада́мову восприи́м/ кроме́ преложе́ния и смеше́ния.

И́ны стихи́ры святы́х му́чеников, глас и подо́бен то́йже:

Десяти́це Богозва́нная/ и свеща́ десятосве́тлая,/ Боже́ственными сия́нии озаря́ющи церко́вное исполне́ние,/ столпи́ непоколе́бленнии,/ зве́зды све́тлыя,/ и́же зе́млю онебеси́вше/ светлостьми́ велича́йших по́двигов,/ похвала́ми свяще́нными велегла́сно да восхва́лятся днесь.

Да похва́лится Феоду́л,/ Зо́тик же и Помпи́й./ Васили́д, Евпо́р, Агафо́пус же и Саторни́н,/ Гела́сий же и Боже́ственный Ева́рест,/ с ни́миже и Евникиа́н/ ны́не да почти́тся пе́сньми,/ всеблаготи́шная су́щим в бу́ри приста́нища,/ и́же пре́лесть обличи́вше/ и вене́ц победи́тельный прие́мше.

Кри́тская прозябе́ния,/ церко́вная утвержде́ния/ и ве́рных неувяда́емая укра́шения,/ ра́йстии сладкодохнове́ннии цве́ти честни́и,/ благоприя́тная Христо́ва и кра́сная заколе́ния/ и возложе́ния Небе́снаго хра́ма,/ десяти́цу Тро́ицы святу́ю/ страстоте́рпцев почти́м.

Сла́ва, глас 3: Предпра́зднственный днесь му́чеников наста́ пра́здник,/ рожде́ственный нам предподпису́ющ день,/ от Со́лнца Со́лнце,/ от Де́вы Бо́га, я́вльшася пло́тию, пропове́дающ,/ десяти́ца му́чеников, в Кри́те кре́пко пострада́вшая,/ венцы́ побе́ды от Небесе́ прия́ша./ К ни́мже возопии́м:/ ли́че святоизбра́нный, моли́те Христа́, святи́и му́ченицы,/ о ве́рою соверша́ющих всечестну́ю па́мять ва́шу.

И ны́не, глас то́йже:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме,/ отве́рзеся бо Еде́м;/ гото́вися, Евфра́фо,/ обновля́ется бо Ада́м и Е́ва с ним;/ кля́тва бо разори́ся, спасе́ние ми́ру процвете́,/ и ду́ши пра́ведных украша́ются/ я́ко дар дароно́сия, вме́сто ми́ра пе́ние принося́ще,/ спасе́ние душе́вное и нетле́ние прие́млюще./ Се бо в я́слех возлежа́й/ предповелева́ет песнопе́ние духо́вное соверша́ти вопию́щим непреста́нно:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Безме́рная му́дрость Бо́жия,/ дом Себе́ па́че ума́ от Де́вы созда́ Христо́с/ и хо́щет в верте́пе и я́слех безелове́сных/ пло́тию роди́тися па́че смы́сла.

Стих: Бог от ю́га прии́дет/ и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Яви́лся еси́ проро́ком, Христе́,/ я́ко мо́щно бе ви́дети Тя, Зижди́теля,/ в после́дних же вре́менах всем показа́лся еси́ челове́ком/ во гра́де Вифлее́ме, Челове́к быв.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся;/ Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Обтече́, возвеща́ющи звезда́/ Со́лнце Пра́вды – Христа́ – звездосло́вцем/ во гра́де Вифлее́ме,/ и А́нгели па́стырем ны́не благовеству́ют,/ с ни́миже потеце́м, Богому́дрии.

Сла́ва, глас 2:

Крит предпра́зднствует днесь Рождество́ Христо́во/ в па́мяти страстоте́рпцев./ Те́мже моли́твами их, Го́споди,/ спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

Се время прибли́жися спасе́ния на́шего,/ гото́вися, верте́пе,/ Де́ва приближа́ется роди́ти;/ Вифлее́ме, земле Иу́дова, красу́йся и весели́ся,/ я́ко из тебе́ возсия́ Госпо́дь наш./ Услы́шите, горы́ и хо́лми/ и окре́стныя стра́ны Иуде́йския,/ я́ко гряде́т Христо́с,/ да спасе́т, его́же созда́, челове́ка,/ я́ко Человеколю́бец.

Тропа́рь му́чеников, глас 3:

Многочу́дный Крит почти́м,/ процве́тший честны́я цве́ты,/ Христо́вы би́серы,/ му́чеников сора́сленых,/ де́сять бо суть число́м, блаже́ннии,/ и́же весь и́дольский наро́д посрами́ша,/ те́мже и венцы́ прия́ша, добледу́шнии.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не, я́коже Ада́м, у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

НА ПОВЕЧЕ́

РИИ

Трипе́снец, глас 6. его́же краегране́сие: Предсубб́о́тие же. Ирм

о́с по два́жды, тропари́ на 6, последи́ же ирмо́с оба ли́ка вку́пе.

Песнь 5

Ирмо́с:

К Тебе́ у́тренюю,/ благоутро́бия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно/ и зрак раба́ от Де́вы носи́вшему,/ Сло́ве Бо́жий./ Ми́р пода́ждь ми, па́дшему,/ Человеколю́бче.

Омы́вше смыслы и предочи́стившеся та́йны причаще́нием стра́шнаго смотре́ния,/ те́лом и душе́ю к Вифлее́му гра́ду взы́дем/ Влады́ку ви́дети ражда́ющася.

Зри́те, друзи, и не бойтеся,/ безу́мный бо И́род всу́е шата́ется Зижди́теля уби́ти ро́ждшася,/ но Той, я́ко жи́знь и смерть содержа́й,/ живе́т и спа́сает мир, я́ко Человеколю́бец.

Песнь 8

Ирмо́с:

Столп зло́бы противобо́жныя/ о́троцы Боже́ственнии обличи́ша;/ на Христа́ же, шата́яся, И́род свире́пеет,/ сове́тует тще́тная,/ уби́ти поуча́вается живота́ Держа́щаго дла́нию,/ Его́же вся тварь благослови́т,/ сла́вящи во ве́ки.

От ве́ждей ле́ности сон вси, ве́рнии, оттрясе́м,/ в моли́тве же побди́м, искуше́ния отража́юще, я́же от лука́ваго,/ и с па́стырьми зри́телие сла́вы яви́мся Христа́ ро́ждшагося,/ его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Глубину́ прему́дрости и ра́зума Зижди́телева кто испыта́ет челове́ков?/

Бо́жиих суде́б бе́здну кто прему́др пости́гнет?/ И́хже ра́ди, Небеса ́преклони́в, с челове́ки Плотоно́сец поживе́,/ Е́гоже вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Скве́рну сло́ву от усте́н изы́ти, ве́рнии, возбрани́м,/ поучи́вшеся же, словеса́ Боже́ственная Христу́ ны́не принесе́м,/ разре́шшему ны безслове́сия, в безслове́сных лежа́щему я́слех,/ его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Отрица́тися плотски́х страсте́й и ми́ра кра́сных потщи́мся,/ духо́вных же держи́мся попече́ний, Богому́дрии,/ досто́йны себе́ самы́я ражда́ющемуся, представля́юще от дел, Влады́це,/ его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:

Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Па́губное веле́ние вражде́бнаго, смуща́ющаго Рождество́ Иису́сово,/ младе́нцев незло́бивых соде́ла уби́йство;/ мы же ро́ждшагося ве́рою почти́м.

Зако́ны есте́ственныя преоби́дя и заветы Боже́ственныя отме́ща,/ И́род лю́тый ма́тери беззако́нно обезча́дстви/ и младе́нцы уби́ неви́нно за всех Жи́знь.

Язы́ком отве́рзеся еде́мская дверь,/ ражда́ющуся в верте́пе Изба́вителю;/ исто́чник же безсме́ртия жа́ждущим источа́ет Госпо́дь сла́вы,/ Его́же велича́ем.

Окружаху, я́ко престо́л Херуви́мский, А́нгели я́сли,/ верте́п бо Не́бо зря́ху, лежа́щу в нем Влады́це,/ и, сла́ва в Вы́шних Бо́гу, вопия́ху.

Та́же ирмо́с. И покло́н

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь предпра́зднства два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, предпра́зднства

.

По 1-й стихологии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Ра́дуется днесь Це́рковь,/ пое́т, краси́тся, предпра́зднетвует Спа́сово вои́стинну Рождество́:/ всесвято́е бо соверша́ется торжество́ и в Госпо́дню сла́ву облачи́тся./ Вси воззове́м Христу́ Бо́гу:/ Человеколю́бче, поми́луй ны, пою́щия Тя.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Из недр Оте́ческих соше́л еси́/ и несказа́нным истоща́нием ю́же по нам нищету́ восприя́л еси́/ па́че естества́, Человеколю́бче,/ в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди,/ и, я́ко Младе́нец, сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь./ Те́мже, звездо́ю наставля́еми, волсви́/ да́ры Тебе́ прино́сят, я́ко Влады́це тва́ри;/ па́стырие и А́нгели дивля́хуся, зову́ще:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, на зе́млю гряду́щему роди́тися, я́ко Челове́ку.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 8 и святы́х на 6. Кано́н предпра́зднства, глас 6, его́же краегране́сие по алфави́ту. Ио́сиф.

Песнь 1

Ирмо́с:

Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле гони́теля, мучи́теля,/ в я́слех Сокрыва́емаго уби́ти и́щет И́род;/ но мы с волхвы́ пои́м:/ Го́сподеви воспои́м,/ сла́вно бо просла́вися.

Князь из Иу́ды оскуде́ уже́,/ ему́же бо завеща́ся, я́коже предписа́ся,/ язы́ков ча́яние – Иису́с Христо́с прии́де/ и в верте́пе ражда́ется кра́йния ра́ди бла́гости.

Вифлее́ме, весели́ся ра́достию:/ в тебе́ бо ражда́ется Христо́с Госпо́дь./ Вселе́нная да игра́ет, прие́млющи избавле́ние,/ да лику́ет вся тварь, пра́зднующи.

Род челове́ческий хотя́ спасти́, Преблаги́й/ во утро́бу всели́ся Неискусобра́чныя Де́вы/ и се роди́тися гряде́т./ Тому́ поклони́мся: сла́вно бо просла́вися.

Ин кано́н святы́х, глас 2, его́же краегране́сие в Богоро́дичнах. Гео́ргия.

Песнь 1

Ирмо́с:

Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Пресве́тлыя днесь лучи́ возсия́ша,/ У́мнаго возвеща́ющия Со́лнца всем того́ в ми́ре/ во пло́ти осия́ние и явле́ние.

Духо́вную днесь предпра́зднственную страстоно́сцы трапе́зу всем предложи́ша,/ та́инственно пита́ющую ны блиста́ньми ражда́ющагося Христа́.

Я́ко све́тлый возсия́вше зве́зды, святи́и,/ у́мному после́довасте сла́вы Со́лнцу во вре́мя по́двигов/ и, сего́ ны́не получи́вше, просвети́стеся.

Ополче́ния вра́жия разори́ша, единоду́шствовавше, му́ченицы/ и победи́тельная от ро́ждшагося в верте́пе Христа́ неизглаго́ланно восприя́ша.

Богоро́дичен: Род челове́ческий хвалу́ Тебе́ предпра́зднственную прино́сит, Богоневе́стная,/ я́ко о́бщия ра́дости Хода́тая и Вино́вника сла́вит ро́ждшагося из Тебе́/ Человеколю́бца.

Песнь 3

Ирмо́с:

Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь, ви́девши в верте́пе ражда́ющася,/ ужа́сно содрога́шеся:/ несть свят, па́че Тебе́,/ Го́споди, зову́щи.

В ра́бий облещи́ся о́браз восхоте́л еси́,/ я́ко да рабо́ты мя лука́ваго изба́виши,/ песносло́влю Твое́ благоутро́бие, Сло́ве, Отцу́ Собезнача́льне и Соприсносу́щне./ Сла́ва смотре́нию Твоему́.

Гряде́т Де́ва Го́спода роди́ти в верте́пе,/ предвари́те, волсви́; па́стырие, ны́не прииди́те; песнь с высоты́, А́нгели, возопи́йте:/ яви́ся челове́ком избавле́ние.

Ища́й мя, заблу́ждшаго, Человеколю́бче,/ и верте́п я́вльшася разбо́йнический де́лы непло́дными,/ в верте́п ны́не прише́л еси́ от Де́вы днесь роди́тися, Влады́ко:/ сла́ва, Сло́ве, прише́ствию Твоему́.

Ин

Ирмо́с:

Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Пелена́ми пови́вся,/ пло́тию ро́ждшееся Сло́во раздра́ ри́зы дре́вняго осужде́ния/ и нас в нетле́ние облече́.

Сонм, прему́дрии, безбо́жия разори́сте/ си́лою во пло́ти я́вльшагося Христа́ Бо́га/ и сего́ любви́ связа́стеся.

Богоро́дичен: Разреши́хомся уз осужде́ния, Зижди́телю, пелена́ми пови́вшуся,/ и оде́ждею облеко́хомся, Богоро́дице, пе́рвыя красоты́.

Конда́к предпра́зднства, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во/ в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно:/ лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми/ хотя́щаго яви́тися Отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

О, ужа́снаго вои́стинну и па́че сло́ва чудесе́!/ е́же бы́ти дая́й всем ра́ди бла́гости во чре́во Святы́я Де́вы вни́ти,/ и в верте́пе роди́тися гряде́т, и в я́слех положи́тися./ Звезда́ же сего́ пропове́дует свы́ше волхво́м,/ иду́щим на поклоне́ние Его́ с да́ры, издале́ча привлача́щи,/ со тща́нием после́дующия Валаа́ма прорече́нию, ре́кшаго:/ звезда́ хо́щет провозвести́ти Отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Седа́лен святы́х, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Кри́тстии све́тлии и честни́и градоде́ржцы, страда́вше кре́пко,/ победи́ша ве́рою зми́я злонача́льнаго/ и зако́нне венча́ни бы́ша./ Сих днесь достохва́льную па́мять пра́зднуем,/ велегла́сно всех сла́вяще Го́спода.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас и подо́бен то́йже:

Ра́дуйся, Сио́не, Вифлее́ме, украси́ся,/ всех Содержи́тель, звезду́ предпосла́в, возвести́ Свое́ безме́рное схожде́ние:/ его́же бо трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ Сей ражда́ется от Де́вы непревра́щно,/ еди́ный Бог наш.

Песнь 4

Ирмо́с:

От Де́вы прише́ствие Твое́ прови́дя, Авваку́м,/ у́жасся, вопия́ше:/ Ты от ю́га, воплоща́яся, прише́л еси́, Изба́вителю,/ Ада́ма отринове́ннаго воззвати.

Светоза́рный о́блак гряде́т/ возсия́ти Христа́ из Ма́терних ложе́сн, Пра́вды Со́лнце,/ всю зе́млю луча́ми Боже́ственными просвеща́ющаго.

Бог челове́ком яви́ся подо́бен, и обнищава́ет пло́тию,/ да нас обогати́т, и в верте́пе ражда́ется:/ сего́, ве́рнии, чи́стым се́рдцем подъи́мем.

Се Христо́с во гра́де ражда́ется Вифлее́ме,/ я́ко да Еде́м нам отве́рзет,/ преслуша́нием пе́рвее зми́я окраде́ния заключе́нный,/ Боже́ственно торжеству́им.

Ин ирмо́с:

Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Небеса ́да ра́дуются, земля́ та́инственнаго да исполни́тся весе́лия:/ Христо́с бо прии́де обнови́ти вся́ческая.

Десяти́ца, провозвеща́ющи страда́льцев рожде́ние Зижди́телево,/ с на́ми лику́ет и сра́дуется.

Христо́во соше́ствие к Небеси́ возвы́си Боже́ственно/ до́блественныя му́ченики страда́нием.

Богоро́дичен: Я́ко о́бщую ра́дость, о Богоро́дице!/ вся тварь пе́сньми Тя почита́ет, предпра́зднствующи.

Песнь 5

Ирмо́с:

К Тебе́ у́тренюю,/ благоутро́бия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно/ и зрак раба́ от Де́вы носи́вшему,/ Сло́ве Бо́жий./ ми́р пода́ждь ми, па́дшему,/ Человеколю́бче.

Се́рдце вся́кое земноро́дных да игра́ет, да весели́тся тварь:/ Госпо́дь ражда́ется из Отрокови́цы Чи́стыя в верте́пе Вифлее́мстем,/ и волсви́ тому́ прино́сят да́ры досто́йныя.

Лю́дие, дре́вле в се́ни сме́ртней седя́щии,/ у́зрите Свет, вам возсия́вший от Де́вы,/ и мно́гаго душесла́достия испо́лнитеся,/ обнища́вшаго Сло́ва велича́юще при́сно.

В ма́лем верте́пе гряде́ши вмести́тися, Невме́стный естество́м,/ я́ко да мя, ума́лившагося преступле́нием, возвели́чиши за ми́лость безме́рную./ Покланя́юся Твоему́ благоутро́бию, Долготерпели́ве.

Ин ирмо́с:

Све́та Пода́телю и веков Творче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Ве́ру Христу́, я́ко зла́то,/ и песнопе́ние, я́ко лива́н прия́тен,/ и чи́стую любо́вь, я́ко сми́рну, принесе́м, ве́рнии,/ нас ра́ди роди́тися пло́тию благоволи́вшему.

Защище́ние страда́льцев, в согла́сие собра́вшеся днесь еди́но Христо́во,/ враго́в многообра́зныя низложи́ ко́зни/ и побе́ды по́чести досто́йне прия́ша.

Во пло́ти Христо́во прише́ствие, прему́дрии му́ченицы, уве́девше я́вственно,/ плотску́ю любо́вь отри́нуша./ Те́мже за любо́вь его́ и пострада́ша.

Богоро́дичен: Изба́вльшеся́ пре́лести, Чи́стая, и́дольския,/ Тебе́ ра́ди позна́хом Творца́ и Еди́наго Спа́са./ Тем в того́ рождестве́ Тя любо́вию почита́ем, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с:

Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя/ и, волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це

у

вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.

Зако́нов Тя Де́ва плотски́х кроме́, Го́споди, прихо́дит роди́ти в верте́пе/ и во я́слех пло́тию восклони́ти, я́ко Младе́нца.

Стра́нна мя бы́вша от Бо́га преступле́ньми,/ Пребоже́ственный, рожде́йся от Отрокови́цы Неискусобра́чныя ми́лости ра́ди,/ граждани́на Небе́снаго я́вля́ет.

Го́ры же, и хо́лми, и удо́лия, возвесели́теся:/ Госпо́дь бо пло́тию ражда́ется, обновля́яй тварь,/ истле́вшую лука́выми преступле́ньми.

Ин ирмо́с:

В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

С высоты́ нам возсия́вшая за неизрече́нную ми́лостъ восто́чная звезда́,/ возвеща́ющая, привеща́ше, су́щим в ми́ре озаре́ние.

В нощи́ жития́ светя́ще в пучи́не пре́лести ходя́щим,/ све́том Христо́вым упра́висте к Нему́ челове́ки, всеславнии.

Из глубины́ безбо́жия возвлече́ к Бого́ве́дения высоте́ му́ченики/ за неизрече́нную ми́лость в верте́пе рожде́йся,/ я́ко Человеколю́бец.

Ро́ждшагося из Тебе́,/ Богоневе́сто,/ во пло́ти Христа́ Бо́га па́че смы́сла,/ Боже́ственнаго возрожде́ния, земноро́днии, и че́сти сподо́бихомся.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Денни́ца возсия́ му́чеников/ честно́е страда́льчество предозаря́ющее нам в верте́пе ражда́емаго:/ его́же Де́ва безсе́менно роди́.

И́кос:

От Де́вы нас ра́ди рожде́ннаго в верте́пе Христа́ Жизнода́вца лю́бяще,/ ору́жницы полк воздвиго́ша све́тел на велиа́ра/ и, победи́вше я́вственно, на зе́млю того́ низверго́ша,/ безме́рно сего́ дре́вле хваля́щася./ Те́мже све́тят су́щим во тьме, я́ко свети́ла су́ще мы́сленнаго Со́лнца:/ звезда́ бо у́бо пре́жде волхво́м предста́,/ путеводя́щи в Вифлее́м, град Иу́дов,/ си́и же нам пропове́дают чрез му́ки,/ Его́же Де́ва безсе́менно роди́.

Песнь 7

Ирмо́с:

О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ка́ко Тя мале́йший, Сло́ве, подъи́мет верте́п,/ нището́ю мно́гою нищету́ Ада́мову отъе́мшаго/ и бога́тством Боже́ственныя благода́ти челове́ки обогати́вшаго?

Глаго́лы стра́нныя па́стырие слы́шавше,/ потща́шася Вифлее́м ви́дети/ и в я́слех безслове́сных разреша́ющего безслове́сия вся челове́ки Возлежа́щаго.

Усты́ же и се́рдцем пло́тию приходя́щаго роди́тися Христа́ в верте́пе от Де́вы Отрокови́цы,/ песносло́вити потщи́мся и ве́рно поклони́мся.

Ин ирмо́с:

О́бразу зла́тому, на поле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Бога́тство Своего́ неизрече́ннаго Христо́с Человеколю́бия, пло́тию обнища́в, показа́:/ вочелове́чився бо, отве́рзе благи́х оби́льство, немо́лчно зову́щим:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Боже́ственным Христо́вым благово́нием мы́сленне услади́вшеся,/ страстоно́сцы возгнуша́шася сла́дких всех красо́т/ и страда́нием сему́ после́доваша, зову́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Же́ртва Христу́ предпра́зднственная, му́дрии, показа́вшеся,/ благоуха́ние страда́ния, я́ко ми́ро, сему́ принесо́сте./ Те́мже мироуха́нием чуде́с вы просла́ви, вопию́щия:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ви́дети чи́стыми мы́сли очесы́ разумева́емую,/ в верте́пе из Тебе́, Всечи́стая, пло́тию ро́ждшагося Бо́га на́шего,/ сла́ву и све́тлость Боже́ственную, Твое́ю сподо́би ны моли́твою,/ ве́рно песносло́вящия Тя.

Песнь 8

Ирмо́с:

За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плены, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Па́че сло́ва Еди́наго Го́спода воплоще́ннаго, Отрокови́це,/ и обложе́ннаго челове́ческим подо́бием,/ держа́щи рука́ми, и покланя́ющися, и лобыза́ющи ма́терски,/ Ча́до, – глаго́лала еси́, – Сладча́йшее,/ ка́ко Тя си́це держу, держа́щаго руко́ю всю тварь/ и от руки́ рабо́ты сию́ свобожда́ющаго?

Песносло́вити, Боже́ственнии А́нгели, на земли́ ро́ждшагося угото́витеся;/ волсви́, да́ры, путеводи́ми звездо́ю, принеси́те;/ па́стырие, сего́ потщи́теся ви́дети на ма́терних, я́коже Младе́нца, седя́ща объя́тиих, вопию́ще:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Све́та о́блаче, Неискусобра́чная,/ ка́ко пелена́ми повива́еши/ о́блаки одева́ющаго Небеса ́неизглаго́ланным ма́нием?/ Ка́ко в безслове́сных я́слех воскланя́еши/ безслове́сия челове́ки за безме́рную ми́лость избавля́ющаго Влады́ку?/ ему́же вся покланя́ется стра́хом тварь,/ песносло́вящи во вся ве́ки.

Ин ирмо́с:

В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Вся тварь нача́тки гото́вит Тебе́, Христе́,/ в верте́пе от Чи́стыя Де́вы иму́щу роди́тися,/ и пое́т хвалу́ предпра́зднственную, Тя славосло́вящи,/ Еди́наго Благоде́теля.

Рожде́нному на земли́ после́дующе Христу́, страстоно́сцы,/ ве́ру предводи́теля, я́коже звезду́ све́тлую, иму́ще, ви́деша/ и принесо́ша да́ры сему́ Боже́ственныя муче́нием.

Си́лою Христо́вою укрепля́еми, прему́дрии,/ наси́лование вра́жие, страстоте́рпцы, побори́сте/ и сего́ не́мо́щна показа́сте,/ песносло́вяще Христа́ во ве́ки вся.

Богоро́дичен: И́же в не́дрех О́тчих,/ на дла́нех ма́терних Твои́х, Богоро́дице, рожде́йся в верте́пе почи́/ и всем, ве́рно пою́щим Тя,/ на Небесе́х отверза́ет Ца́рство.

Песнь 9

Ирмо́с:

Не диви́ся ны́не, о Ма́ти,/ ви́дящи я́ко Младе́нца,/ его́же из чре́ва пре́жде денни́цы роди́ Оте́ц,/ возста́вити бо и сопросла́вити/ челове́ческое па́дшее естество́ приидо́х я́вственно,/ ве́рою и любо́вию Тя велича́ющее.

Ра́дуйся, прия́телище, Пречи́стая, ра́дости неизглаго́ланныя:/ се бо гряде́ши роди́ти в верте́пе неизрече́нно Влады́ку,/ хотя́щаго тварь всю, истле́вшую преступле́нием пе́рвее, обнови́ти вои́стинну,/ сего́ песносло́вяще ве́рою, Тя велича́ем.

Ду́ши пра́ведных вси и подзе́мная, ку́пно ра́дуйтеся:/ се бо избавле́ние всех яви́ся, во гра́де

Вифлее́ме ражда́ющееся;/ звезда́ же сего́ возвеща́ет волхво́м, и́щущим благоче́стно,/ его́же и ви́девше в верте́пе, у́жаса испо́лнишася.

Я́ко Не́бо Тя иное воспева́ем, Де́во,/ Пра́вды Со́лнце нам из ложе́сн Пречи́стых хотя́щую возсия́ти у́треннее,/ просвеща́ющее во тьме су́щия сме́рти и тли./ Те́мже до́лжно хвала́ми Тя велича́ем.

Ин ирмо́с:

От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Царя́ вся́ческих прише́ствие Боже́ственное, во́инство страда́льцев предте́кшее/ всей тва́ри весе́лия трапе́зу возвеща́ет/ и вся прие́млет ве́рныя, своя́ до́блести предложи́в, я́коже сне́ди.

Я́коже звезду́, ве́ру, страстоте́рпцы Госпо́дни, зря́ще/ и держа́ще тве́рдо к невече́рнему́ Со́лнцу,/ тоя́ ра́ди непреткнове́нно ко Христу́ наста́вистеся, му́дрии,/ и кро́ви сему́ я́ко да́ры принесо́сте.

От нетле́нных злачнико́в, страстоно́сцы, цве́ты поже́нше ра́зума Христо́ва,/ благово́ния его́ напо́лнистеся, пострада́вше,/ и ми́ра благово́ннейшая тому́ муче́нием сами себе́ принесо́сте.

Богоро́дичен: Излия́ся благода́ть, Богоро́дице Де́во, во всех роде́х земноро́дных,/ и чуде́с Твои́х бога́тство истека́ет оби́льно во све́тлей Рождества́ Твоего́ ра́дости/ и богати́т ве́рою и любо́вию Тя сла́вящия.

Свети́лен.

Подо́бен: Со ученики́:

С Феоду́лом венча́ем Зо́тика, Агафопо́да и Саторни́на,/ Помпи́я, вку́пе Евникиа́на, сла́внаго Васили́да,/ Евпо́ра же Боже́ственнаго, и сла́внаго Гела́сия, и Е́ва́реста пе́сньми ра́достно,/ я́ко да моли́твами тех изба́вимся прегреше́ний/ и венцы́ прии́мем от Христа́ Спаси́теля.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Та́инство сокро́венное, А́нгелом несказа́нное,/ Отца́ благово́лением и Ду́ха соде́йством хо́щет соверши́тися, потщи́мся:/ Сло́во бо Безнача́льное, нача́ло прие́мь,/ я́ко Челове́к от Де́вы ражда́ется на спасе́ние ми́ра.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предъиди́те:

Предопределе́нное Отце́м пре́жде век/ и предпропове́данное проро́ки в после́дняя,/ та́инство яви́ся,/ и Бог вочелове́чися,/ плоть прие́м от Де́вы,/ зи́ждется несозда́нный во́лею,/ Сый быва́ет Царь Изра́илев,/ Христо́с прихо́дит.

Пою́ Тя, Царю́, пелена́ми пови́таго,/ реши́ши бо плени́цы мои́х грехопаде́ний/ и сла́вою безсме́ртною/ и нетле́нною почти́в мя,/ всего́ Отцу́ присво́ил еси́,/ соде́тельствуя и воззида́я./ Тем вопию́ Ти:/ Царь Изра́илев,/ Христо́с прихо́дит.

Свет, от Све́та произше́дший/ и от Де́вы возсия́вший/ су́щим на земли́ звездо́ю, ви́девше, звездосло́вцы волсви́/ перси́дскую отлага́ху тьму/ и зве́здную всю пре́лесть/ и в ра́дости ро́ждшемуся Бо́гу поя́ху:/ благослове́н прише́дый Бог наш,/ сла́ва Тебе́.

Злак младе́нческий неи́стовне пожина́ет,/ от му́дрых наруга́н быв И́род волхво́в,/ и ру́ку скве́рноуби́йственну на Тя воздвиза́ти мня́ше,/ но прише́л еси́,/ еги́птяном тьму глубоча́йшую отгоня́,/ с ни́миже пое́м:/ благослове́н прише́дый Бог наш,/ сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Пой, но́вый Изра́илю, песнь но́ву;/ воспои́ пе́ние Небе́сное о́но;/ весели́ся и красу́йся ра́достию/ и лику́й, принеси́ све́тло пра́зднственная:/ Бог от ю́га пло́тию яви́ся./ То́йже хо́щет/ во Иорда́нских струя́х омы́тися,/ я́ко Челове́к.

И ны́не, подо́бен то́йже:

Яви́лся еси́ на земли́/ и с челове́ки пожи́л еси́,/ ке́саря повеле́ньми с рабы́ написа́лся еси́;/ созда́лся еси́, не преложи́вся, неизме́нен пребы́л еси́,/ весь Сый Бог, а́ще и воплоти́лся еси́./ Сла́ва Твоему́ смотре́нию,/ честь, хвала́, вели́колепи́е/ и ны́не, и во ве́ки, ами́нь.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Благоуха́й, Сио́не,/ я́сли святы́я:/ в тебе́ бо Влады́ка/ простре́ти и́мать/ лучи́ Своего́ Божества́.

Стих: Бог от ю́га прии́дет/ и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Ве́ру вме́сто зла́та,/ любо́вь же, я́ко сми́рну,/ я́ко лива́н, дея́ния/ принесе́м Зижди́телю,/ гряду́щему во Своя́.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся;/ Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Приближа́ется Христо́с,/ звезда́ предозаря́ет/ Небе́сное мно́жество,/ во́инства приница́ет/ у́мных сил.

Сла́ва, глас 3. Студитово:

До́блии му́ченицы и́стины,/ вас ни ну́жда мучи́тельская, ни ласка́ние пре́лестное,/ ни уде́с отсече́ния, ниже́ сме́ртная преще́ния/ от Боже́ственныя любве́ разлучи́ти возмого́ша./ Тем, дерзнове́ние иму́ще ко Христу́, и́же над все́ми Бо́гу,/ сие́ воздая́ние боле́зненных страда́ний проси́те от Христа́/ прия́ти моли́твами ва́шими и ве́лию ми́лость.

И ны́не, предпра́зднства, глас 8. Анато́лиево:

В Вифлее́ме ражда́ется всех Творец,/ и Еде́м отверза́ет Преве́чный Царь,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ средосте́ние граде́жа разори́ся;/ Небе́сныя си́лы с земны́ми совокупля́ются,/ Ангели с челове́ки держа́вное торжество́ составля́ют,/ чи́стии Чи́стому пе́ние приноша́ют./ Ви́дим Де́ву, я́ко престо́л сла́вы Херуви́мский,/ вмести́вшую ника́коже вмести́маго Бо́га/ и нося́щую, его́же Серафи́ми со стра́хом прославля́ют,/ я́ко да пода́ст ми́ру ве́лию ми́лость.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны предпра́зднства, песнь 3-я, и му́чеников, песнь 6-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Стих:

Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся.

Апо́стол к Ефесеем, зача́ло 233.

Аллилу́ия. Воззва́ша пра́веднии:

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Прича́стен:

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Святые десять мучеников Критских пострадали за Христа на острове Крите в III веке во время гонений на христиан, воздвигнутых императором Декием (249–251).

Соименный императору правитель Крита Декий жестоко преследовал Критскую Церковь. В числе других христиан пред ним предстали десять доблестных мужей из разных городов Крита – святые Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест. Все они мужественно исповедали веру во Христа, обличили Декия и всех язычников, поклонявшихся бездушным идолам, которые олицетворяли человеческие страсти.

Святые мученики 30 дней подвергались жестоким истязаниям и всяческим поруганиям, но остались непоколебимыми. 23 декабря при большом стечении народа был устроен суд. Декий уговаривал святых принести жертвы идолам, а когда они отказались сделать это, стал грозить им лютой смертью. На это мученики отвечали, что не боятся мук и с радостью, как на великое торжество, пойдут на смерть за Господа Иисуса Христа. «Если и десять тысяч раз надо будет умереть за Христа, умрем охотно», – говорили они судье. Святые мученики были приговорены к усечению мечом. На месте казни они молились о просвещении светом истинной веры своих гонителей, как и Господь Иисус Христос молился за Своих распинателей (Лк.23:34). После молитвы они с радостью приняли смерть и предстали пред Господом в венцах мучеников.

Тела мучеников были погребены христианами недалеко от места казни, в местечке Алоние. После прекращения гонений епископ города Гортины Павлин обрел их мощи нетленными и с честью перенес в свой город.

Святи́теля Феокти́ста, архиепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сным чино́м поревнова́л еси́,/ святи́телю Христо́в Феокти́сте,/ и на земли́, Богоно́се, освяще́н сосу́д яви́лся еси́/ и жили́ще Свята́го ду́ха./ Те́мже тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ днесь,/ честно́ ра́дующеся, пра́зднуем успе́ние.

Небе́сных чино́в ра́дование,/ и на земли́ архиере́ев похвала́,/ свяще́нников сла́ва, Феоктисте му́дре,/ мона́шествующих пра́вило/ и Це́ркве утвержде́ние./ Те́мже тя мо́лим:/ не оскуде́й, по́моществуя нам,/ притека́ющим к тебе́ рабо́м твои́м.

На Небесе́х водворя́яся,/ приими́ ны́не хвалу́ чад твои́х, о́тче,/ пра́зднующих че́стно па́мять успе́ния твоего́./ И пода́ждь серде́чная проше́ния, уго́дниче Христо́в Феоктисте,/ и Пречи́стей Ма́тери приле́жно моли́ся/ спасти́ от бед ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Боже́ственная благода́ть,/ в па́мяти успе́ния твоего́ осеня́ющи притека́ющия к моще́м твои́м,/ неду́гов исцеле́ние подава́ет./ Святи́телю о́тче Феокти́сте,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, глас 2:

Благоуха́й, Сио́не,/ я́сли святы́я,/ в Тебе́ бо Влады́ка/ простре́ти и́мать/ лучи́ Своего́ Божества́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом духо́вный/ Феокти́ст яви́ся/ поспеше́нием благода́ти Свята́го ду́ха./ И́мже ны́не соше́дшеся,/ того́ воспои́м.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, святи́телей,/ Феокти́сте, похвало́,/ свяще́нников сла́во,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Приими́ ны́не пе́ние/ чад твои́х, о́тче,/ и лю́бящим тя подава́й обы́чная проше́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ве́ру вме́сто зла́та,/ любо́вь же, я́ко сми́рну,/ я́ко лива́н, дея́ния принесе́м Зижди́телю,/ гряду́щему во Своя́.

Тропа́рь, глас 3: Бо́жия Сло́ва Прему́дрости:

пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 4:

Гото́вися, Вифлее́ме:

(зри день сей ниже).

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж:

На

Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 8, предпра́зднства 3, глас 4

(зри день сей ниже)

и свята́го 5, глас 6. Подо́бен: Все отло́жше:

Весь освяще́н, Богоно́сец показа́ся,/ пома́зание Бо́жие свято́е,/ Святы́м Ду́хом обложе́н,/ и све́тло входя́ вы́ну во свята́я святы́х,/ Богонача́льными светлостьми́ озаря́ем,/ благода́ти причаща́яся Святы́м Тайнам,/ я́ко и́стинный святи́тель пресла́вен,/ со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших.

Просвети́ся житие́ твое́ доброде́тельными светлостьми́,/ ве́рныя просвети́л еси́/ и льсти́ тьму разгна́л еси́,/ и́стинное бо яви́лся еси́ светоза́рное со́лнце,/ святи́телю преблаже́нне Феокти́сте,/ и ны́не всели́лся еси́, иде́же сия́ет Свет Невече́рний,/ и Сын дне благода́тию ду́ха Свята́го быв./ Те́мже, твою́ Боже́ственную па́мять и светоно́сную/ честно́ соверша́юще, приснопа́мятне,/ любо́вию почита́ем.

Ум твой манове́нием, е́же к Бо́гу, Богому́дре,/ ве́рою удобря́ем,/ све́тел яви́ся, всесла́вне,/ в ме́ртвеннем теле и тле́ннем, прему́дре,нетле́нию поучи́ся,/ притяжа́л еси́ Безпло́тных све́тлости,/ и страсте́й вне быв,/ безстра́стием украша́лся, Феокти́сте,/ о́тче святи́телю прему́дре,/ све́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о чту́щих любо́вию па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

До́блестей твои́х, свяще́нне о́тче,/ плод просвети́л есть ве́рных сердца́./ Кто бо, слы́ша безме́рное твое смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся?/ И е́же к ни́щим ти́хости/ и к скорбя́щим утеше́нию/ вся Боголе́пно научи́л еси́, святи́телю Феокти́сте,/ и ны́не на Небесе́х неувяда́емым венце́м увя́злся еси́,/ моли́ о душа́х на́ших.

И ны́не, глас 3:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме,/ отве́рзеся бо Еде́м,/ гото́вися, Евфра́фо,/ обновля́ется бо Ада́м и Е́ва с ним:/ кля́тва бо разори́ся, спасе́ние ми́ру процвете́,/ и ду́ши пра́ведных украша́ются,/ я́ко дар дароноси́я, вме́сто ми́ра пе́ние принося́ще,/ спасе́ние душе́вное и нетле́ние прие́млюще./ Се бо в я́слех Возлежа́й/ предповелева́ет песнопе́ние духо́вное соверша́ти вопию́щим непреста́нно:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Проки́мен дне. И чте́ния 3 святи́тельская

(зри день 21-й).

На литии́ стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 4:

Све́тло днесь Це́рковь украша́ется и ра́дуется, зову́щи:/ уясни́ся моя́ добро́та па́че всех,/ святи́телем бо красота́, сла́вный Феокти́ст,/ взы́де на Небеса ́к Царю́ всех ца́рствующему./ Прииди́те же, празднолю́бцы, правосла́вных собо́ри,/ пе́ния и похвалы́ тому́ принесе́м, зову́ще:/ о святи́телей добро́то,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вит христоимени́тыя лю́ди от вся́кия ско́рби/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне треблаже́нне свяще́нный о́тче,/ па́стырю до́брый,/ я́ко Пастыренача́льника Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу твою́ за о́вцы,/ сам и ны́не, прехва́льне святи́телю Феокти́сте,/ испроси́ моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас 8. Анато́лиево:

В Вифлее́ме ражда́ется всех Творе́ц,/ и Еде́м отверза́ет Преве́чный Царь,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ средосте́ние граде́жа разори́ся;/ Небе́сныя Си́лы с земны́ми совокупля́ются,/ А́нгели с челове́ки держа́вное торжество́ составля́ют,/ чи́стии Чи́стому пе́ние приношают./ Ви́дим Де́ву, я́ко Престо́л сла́вы Херуви́мский,/ вмести́вшую ника́коже вмести́маго Бо́га/ и нося́щую, его́же Серафи́ми со стра́хом прославля́ют,/ я́ко да пода́ст ми́ру ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры предпра́зднства, глас 6:

(зри день сей выше).

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ согла́сно воспои́м Феокти́ста всеблаже́ннаго,/ благоче́стия свети́ло, воздержа́ния пра́вило,/ терпе́ния столп, простоты́ сокро́вище,/ смире́ния ре́ку оби́льную/ и и́стинныя любве́ Христо́вы де́лателя вои́стинну блаже́ннаго./ Сей у́бо, жив и отше́д,/ челове́ком засту́пник и спаси́тель показа́ся,/ боле́зней и страсте́й неисце́льных врач,/ и от вся́ческих напа́стей свободи́тель,/ и Христа́ мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас 2:

Се вре́мя прибли́жися спасе́ния на́шего,/ гото́вися, верте́пе:/ Де́ва приближа́ется роди́ти./ Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, красу́йся и весели́ся,/ я́ко из тебе́ возсия́ Госпо́дь наш./ Услы́шите, горы́ и хо́лми и окре́стныя стра́ны иуде́йския,/ я́ко гряде́т Христо́с,/ да спасе́т, его́же созда́, челове́ка,/ я́ко Человеколю́бец.

На благослове́нии хлебов тропа́рь свята́го, глас 3:

Бо́жия Сло́ва Прему́дрости изря́дный служи́тель,/ а́нгельскаго жи́тельства и́стинный подража́тель,/ Боже́ственныя чистоты́ рачи́тель,/ архиере́ом сопресто́льниче, преподо́бным сожи́тельниче,/ па́стырская красота́,/ Вели́кому Но́ву гра́ду похвала́,/ святи́телю пречестны́й Феокти́сте, о́тче наш,/ ему́же, Сло́ву Бо́жию, в житии́ сем послужи́л еси́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И предпра́зднства, глас 4:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не, я́коже Ада́м, у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го, и ны́не, предпра́зднства.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́ющий ны чуде́с све́тлостьми́./ О́блак росный, пла́мень страсте́й погаша́ющий/ и ороша́ющий ве́рных мы́сли, Боже́ственный Феокти́ст.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Ра́дуется днесь Це́рковь, пое́т, краси́тся,/ предпра́зднствует Спа́сово вои́стинну Рождество́,/ всесвято́е бо соверша́ется торжество́,/ и в Госпо́дню сла́ву облачи́тся./ Вси воззове́м Христу́ Бо́гу:/ Человеколю́бче, поми́луй ны, пою́щия Тя.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

От ю́ности взем крест твой, благочести́вно Христо́ви после́довал еси́,/ увяди́в плотско́е мудрова́ние воздержа́нием./ Темже, на святи́тельстем седа́лищи сед, святи́телю,/ возвели́чил еси́ Влады́ку и Того́ Пречи́стую Ма́терь,/ разли́чными дарова́нии твою́ украси́вша ра́ку, Феокти́сте Богоблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Из недр Оте́ческих соше́л еси́/ и несказа́нным истоща́нием, ю́же по нам, нищету́ восприя́л еси́,/ па́че естества́, Человеколю́бче,/ в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди,/ и я́ко Младе́нец сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь./ Те́мже, звездо́ю наставля́еми, волсви́ да́ры Тебе́ прино́сят, я́ко Влады́це тва́ри,/ па́стырие и А́нгели дивля́хуся, зову́ще:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу и на зе́млю Гряду́щему роди́тися я́ко Челове́ку.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Влады́це Христу́ во всем, святи́телю Феокти́сте, угоди́л еси́,/ и́же Своего́ Ца́рства сонасле́дника тя сотвори́,/ и по свято́м преставле́нии честны́я твоя́ мо́щи источа́ют разли́чныя исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Приближа́ется Христо́с,/ звезда́ предозаря́ет Небе́сное мно́жество,/ во́инства приница́ет у́мных сил.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са, Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Стих:

Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 4:

Подоба́ет Вели́каго Но́ва гра́да наро́дом/ Феокти́ста везде име́ти архиере́я,/ я́ко не́кую утварь церко́вную/ и сокро́вище некрадо́мо,/ всем даю́ща бога́тство исцеле́ния разли́чных боле́зней/ и вся собира́юща к соедине́нию пе́сней Боголе́пных,/ к нему́же возопие́м:/ святи́телю Феокти́сте,/ Христа́ Бо́га моли́ о душа́х на́ших.

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6

(зри день сей выше) и свята́го на 8, глас 4, его́же краегране́сие: Благода́рное пе́ние с моли́твою приле́жною Феокти́сту святи́телю приношу, многогре́шный (до седмы́я пе́сни слове́сне, от седмы́я же до девя́тыя рече́вне, девя́тая же соверши́ся списа́вшаго и́менем, и́мже краестро́чие Бори́с).

Песнь 1

Ирмо́с:

Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Благода́ть да́руй ми, Бо́же, ду́ха Твоего́ Свята́го,/ е́юже возмогу́ воспе́ти до́бляго святи́теля, уго́дника Твоего́ Феокти́ста:/ его́же моли́твами да получу́ часть со избра́нными Твои́ми.

Лю́тыми грехопаде́нии объя́т есмь смире́нный,/ но к тебе́, до́брому па́стырю, под кров прибего́х, святи́телю Феокти́сте,/ ты же, свя́те, не оскуде́й моля́ся за мя при́сно,/ его́же Престо́лу вы́ну предстои́ши.

Аз унылы́й, крова́ ища́ тве́рдаго,/ по́мощи кре́пкия и заступле́ния неотвра́тна,/ к тебе́ прибего́х, архиере́ю Бо́жию:/ да умо́лиши за мя всех Царя́ и Влады́ку.

Богоро́дичен: Пресвята́я Чи́стая Бо́га на́шего Ма́ти,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га,/ изба́вити ны от вся́ких лю́тых нахожде́ний.

Песнь 3

Ирмо́с:

Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею ипоста́сною му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Го́рдостию враг нападе́ на мя, тща́ся поглоти́ти лю́те,/ но ты, святи́телю Феокти́сте, я́ко в жи́зни сей лю́ди упасл еси́,/ та́ко и ны́не моли́твами твои́ми изми́ мене́ из че́люстей его́.

О́ко смире́нно и ум не смуще́н стяжа́л еси́, о́тче, в животе́/ си́ми и нам просвети́тися сподо́би/ и дости́гнути Свет Невече́рний.

Досто́йно восхвали́ти тя тщи́мся, о́тче, но недоуме́ем,/ поне́же не и́мамы серде́ц чи́стых,/ до́ндеже ты, свя́те, мольбо́ю свое́ю очи́стиши я в нас/ и возде́лаеши, я́ко кла́сы стори́чествующия.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ при́зри на лю́ди согреши́вшия/ и изба́ви от вся́ких лю́тых, находя́щих вы́ну на ны.

Седа́лен преподо́бнаго, глас 6.

Феокти́сте Богому́дре, верхо́вный о́тче,/ А́нгелом ра́вне, Вели́кому Но́ву гра́ду утвержде́ние,/ не отве́ржи, но песносло́вие приими́, я́ко кади́ло, от убо́жества моего́,/ е́же ти принесо́х, недосто́йный.

Песнь 4

Ирмо́с:

Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы,/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Архиепи́скопства дар име́л еси́ свяще́ннаго собо́ра/ избра́нием в це́ркви Прему́дрости Сло́ва Бо́жия кра́йняго святи́теля рукополо́жением/ и лю́ди к доброде́телем наста́вил еси́,/ я́же и ны́не те́ми же упаса́й на зла́це зако́на Христо́ва.

Реши́ти и вяза́ти власть апо́стольски восприи́м, святи́телю Феокти́сте,/ вся ны су́щия, свя́занныя грехопаде́ньми,/ разреши́ моли́твами твои́ми.

На престо́ле святи́тельства седя́ и архиере́йства дар восприе́мый,/ я́ко досто́ин сый, ста́до Христо́во упа́сл еси́ в жи́зни вре́менней/ и, к ве́чным отше́д, в ве́чная бла́гая наставля́й, святи́телю.

Богоро́дичен: Спаси́, Богоро́дице Влады́чице, лю́ди Сы́на Твоего́ и Твоя́,/ па́дшия душепа́губными мы́сльми и делесы́,/ и наста́ви на путь жи́зненный, приводя́ во огра́ду Небе́сную.

Песнь 5

Ирмо́с:

Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоей, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Очи́ма вну́треннима вы́ну зря Бо́га в жи́зни сей в несмуще́нне уме́,/ тем же, архиере́йство оста́вль, безмо́лвие возлюби́л еси́/ и во оби́тель Бо́жия Ма́тере вшел еси́,/ ю́же за ны немо́лчно моли́, святи́телю.

Есте́ственный нрав незло́бив име́л еси́, о́тче,/ нас же, су́щих нравозло́бных, спаси́, Феокти́сте святи́телю,/ от вся́ких озлобле́ний.

Поя Бо́га при́сно во обеща́нном ме́сте и́ночества своего́,/ Той бо, я́ко сокрове́нных Ве́дец,/ сего́ ра́ди возведе́ тя на архиере́йский престо́л Безкро́вныя Же́ртвы приноси́ти,/ я́ко уго́ждша ему́.

Богоро́дичен: Нас, вре́дными, прекло́ньшихся грехми́/ и, я́ко у́зами нереши́мыми, от врага́ свя́занных,/ разреши́, Бо́га на́шего Ма́ти,/ и от тли возведи́, я́ко Еди́на еси́ Ты Всеми́лостивая.

Песнь 6

Ирмо́с:

Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Ежде́ние и хожде́ние не ле́ностное в животе́ вре́меннем/ в да́льняя свяще́нная места́ и оби́тели/ славосло́вия ра́ди Бо́жия и святы́х его́, я́ко тепл сый моле́бник,/ за вруче́нныя тебе́ лю́ди имел еси́/ и, я́ко до́брый купе́ц безце́нныя би́серы,/ Бо́жия благодея́ния им моли́твами свои́ми подава́л,/ в ни́хже и ны́не не оскуде́й, святи́телю.

Не забу́ди ста́до твое, о́тче, е́же тебе́ Бог дарова́/ пасти́ в живо́те́ не то́кмо вре́меннем, но и в ве́чную жи́знь наставля́ти,/ святи́телю о́тче всечестны́й.

И е́же от Бо́га произбра́н во святи́тельство/ еще́ во обеща́ннем ме́сте и́ночества, Боголюби́ве Феокти́сте,/ и на престо́ле архиере́йства седя́, я́ко па́стырь и́стинен,/ и ко Го́споду отше́д, нас, чад свои́х, наставля́й на путь жи́зненный.

Богоро́дичен: Изба́ви, Богоро́дице, лю́ди Твоя́ вся многогре́шныя/ от вся́каго озлобле́ния и вра́жия нападе́ния,/ да благода́рно Сы́ну Твоему́ зове́м:/ из тли возведи́ ду́ши на́ша, Преми́лостиве.

Конда́к, глас 8:

Архиере́йское украше́ние, Вели́кому Но́ву гра́ду Богодухнове́нное удобре́ние,/ су́щия бо в нем лю́ди на па́житех живоно́снаго зако́на Госпо́дня упа́сл еси́,/ и сего́ ра́ди в ли́це святы́х водворя́тися сподо́бися,/ и святу́ю твою́ па́мять мно́гими ле́ты сотвори́ неоскверне́нну,/ в нея́же тя почита́юще, ра́дуйся, от души́ вопие́м ти, святи́телю о́тче Феокти́сте,/ Вели́кому Но́ву гра́ду похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Апо́стольскаго гла́са подража́телю, архиере́ю свяще́нному, вели́кому Феокти́сту,/ па́стырю и учи́телю Вели́каго Но́ва гра́да, благода́рно воззове́м, правове́рнии лю́дие, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю вели́кий, сожи́тельниче оби́тели Богома́терней,/ со́зданной от чудоно́сных архиере́ев Иоа́нна и Григо́рия;/ ра́дуйся, сопресто́льниче тем во хра́ме Прему́дрости Бо́жия./ Ра́дуйся, осмоле́тним обхожде́нием архиере́йства своего́/ во осмори́чная бла́гая де́тели лю́ди своя́, я́ко избра́нныя Бо́жия, обо́лкший, е́же есть:/ свя́тость, ми́лость, щедро́тство, любо́вь,/ бла́гость, смиренному́дрие, кро́тость и долготерпе́ние,/ е́же и ны́не нам от Христа́ испроси́;/ ра́дуйся, соше́ствием свои́м с престо́ла и триле́тным жи́тельством во оби́тели Бо́жия Ма́тере/ наставля́яй нас ко и́стинному Богоугожде́нию,/ е́же к безмо́лвию немяте́жному, славосло́вию Бо́жию и чистоте́,/ без нея́ же никто́же у́зрит Го́спода./ Ра́дуйся, я́ко предстоя́нием у Престо́ла Бо́жия слику́еши А́нгелом;/ ра́дуйся, сопресто́льниче иера́рхов./ Ра́дуйся, моли́твенниче те́плый;/ ра́дуйся, засту́пниче кре́пкий./ Ра́дуйся, по́мощниче скорбя́щим;/ ра́дуйся, святи́телю о́тче Феокти́сте, Вели́кому Но́ву гра́ду похвала́ и утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с:

Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

С моли́твою непреста́нною вся́кия до́брыя де́тели Го́сподеви прине́сл еси́, святи́телю Феокти́сте,/ и, си́ми ему́ до́бре угоди́в, в ра́йских све́тлостех с ли́ки святы́х вопие́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Приле́жною ти мольбо́ю,/ щедро́ты Бо́жия на лю́ди твоя́ привлача́я, Феокти́сте о́тче наш, в животе́ вре́меннем/ и ны́не в жи́зни ве́чней со а́нгельскими во́инствы за ны моли́ся, вопию́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Феокти́сту, вели́кому спо́стнику Евфи́миеву, тезоиме́нно зва́ние стяжа́л еси́,/ и доброде́телем его́ подо́бник был еси́,/ и сликовствова́нию в незаходи́мых све́тлостех ему́ о́бщник яви́лся еси́,/ а́ще и последи́ просия́, но пе́рвых че́сти сподо́бися,/ с ни́миже за ны хода́тайствуй, зовя́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Му́ки безконе́чныя хо́щут мя объя́ти,/ зане́ окая́нен есмь и страстен,/ тем же под кров Твой прибега́ю, Присноде́во,/ изба́ви мя от всех сих, вопию́щаго Сы́ну Твоему́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Святи́телю Феокти́сте, честны́й наш благоде́телю,/ благодари́м тя, вси приходя́щии к моще́м твои́м/ и лобыза́ющии свяще́нный о́браз твой,/ даждь нам цельбу́ душеполе́зную,/ я́коже дарова́л еси́ жене многоболе́зненней, да в ра́дости вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Приношу песнь Бо́гови, просла́вльшему́ тя, уго́дника Своего́,/ за е́же предста́л еси́ жене, боле́зненно утро́бней,/ обещава́я ей цельбу́, а́ще гро́ба твоего́ взыщет, взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Многогре́шный аз и непотре́бный, я́ко блу́дный сын,/ не сме́ю ни о́чию возвести́ к Бо́гу моему́,/ поне́же мно́го греши́х и беззако́новах,/ а́ще не ты, па́стырю, наста́виши мя досто́йно Го́сподеви пе́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ве́чныя ра́дости отчужде́н есмь, окая́нный, нечи́стых ра́ди дел мои́х,/ но Ты, Ма́ти Бо́жия, поне́ от му́ки свободи́ Богоприя́тными Твои́ми моли́твами,/ и́хже неотвра́тно и́маши за ны обы́чным Свои́м милосе́рдием,/ я́ко всем нам, христиа́ном, Засту́пница су́щи.

Песнь 9

Ирмо́с:

Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Бог дарова́ сте́ну необори́мую, тебе́, святи́телю Феокти́сте, гра́ду твоему́,/ в нем же ты, блаже́нне, архиере́йский престо́л содержа́л еси́,/ тобо́ю бо той красу́ется, и оби́тель, иму́щи честны́я твоя́ мо́щи, све́тло хва́лится,/ я́ко огражда́еши от всех прило́г нечести́ваго.

Очи́стив ни́ву се́рдца́ твоего́ нетле́нным чисти́тельством/ и Свята́го ду́ха прия́телище сим сотвори́в е,/ того́ благода́тию и нам умоли́ просвеща́тися при́сно и сохрани́ти святы́я за́поведи.

Расхи́тити ны тща́щихся умири́, святи́телю Бо́жий Феокти́сте, моли́твами твои́ми,/ да и ти́и, наста́влени на стезю́ и́стины,/ дости́гнут блаже́нство ве́чное.

Изми́ от вся́каго гнева, приходя́щаго на ны, святи́телю Госпо́день,/ да не поги́бнем за мно́гая прегреше́ния на́ша, ча́да су́щая твоя́,/ но моли́твами твои́ми изба́вимся вре́менных и ве́чных зол.

Богоро́дичен: Скве́рнами душепа́губными содержи́м есмь,/ похвалы́ досто́йныя и мольбы́ благоприя́тныя не могу́ принести́ Тебе́, Пречи́стей Ма́тери Бо́жией,/ но ели́ко возмогаю, толи́ко приношу́, и молю́ся Тебе́ усе́рдно/ напра́вити мя на путь спаси́тельный.

Свети́лен.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Житие́ благоче́стно на земли́ сконча́в,/ прия́телище чи́стое ты Свята́го ду́ха яви́лся еси́,/ просвеща́я ве́рою притека́ющия к моще́м твои́м святы́м, блаже́нне,/ тем же моли́ твоего́ Влады́ку просвети́ти ду́ши на́ша,/ воспева́ющих тя, Феокти́сте святи́телю, о́тче Богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства

.

На хвали́тех стихи́ры на 8, предпра́зднства 4, глас 6

(зри день сей выше)

и свята́го Феокти́ста 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю о́тче Феокти́сте,/ ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ прие́м от него́ па́ству слове́сных ове́ц,/ до́бре пасл еси́ Це́рковь Бо́жию,/ тем твое́ пра́зднуем успе́ние,/ ра́дующеся, Христа́ велича́ем.

Святи́телю о́тче Феокти́сте,/ испроси́ к Бо́гу моли́твами твои́ми/ Це́ркви утвержде́ние,/ стране́ побе́ду на враги́ и одоле́ние,/ неподви́жимо и непобори́мо пребыва́ние гра́да твоего́/ и ве́рным лю́дем грехо́в оставле́ние,/ всем, притека́ющим к моще́м твои́м,/ за ны, святи́телю, моли́ся.

Прииди́те, собери́теся вси, Вели́каго Но́ва гра́да наро́ди,/ ко гро́бу блаже́ннаго святи́теля Феокти́ста/ и со слеза́ми возопи́йте к Бо́гу:/ изба́ви, Го́споди, от бед лю́ди Твоя́,/ да Тя велича́ем во веки.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю Феокти́сте,/ Разу́мнаго Све́та заре́,/ церко́вное свети́ло, святи́тельская красото́,/ мона́шескаго по́стнаго жития́ и́стовое пра́вило,/ нам же засту́пник яви́лся еси́,/ свобожда́я от губи́теля врага́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

Яви́лся еси́ на земли́/ и с челове́ки пожи́л еси́,/ ке́саря повеле́ньми с рабы́ написа́лся еси́,/ созда́лся еси́, не преложи́вся, неизме́нен пребы́л еси́,/ весь сый Бог,/ а́ще и воплоти́лся еси́./ Сла́ва Твоему́ смотре́нию,/ честь, хвала́, вели́колепи́е,/ и ны́не, и во ве́ки, ами́нь.

Славосло́вие вели́кое, по трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. Ектении́ и отпу́ст, час 1-й. На часе́х тропа́рь предпра́зднства. Сла́ва свята́го. И ны́не, Богоро́дичен. Кондаки́ же, пременя́юще, глаго́лем.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на предпра́зднства, песнь 3-я, и свята́го, песнь 6-я. По входе, тропа́рь предпра́зднства и свята́го.Сла́ва,

конда́к свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. Проки́мен, глас 1:

Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца́ моего́ ра́зум.

Стих:

Услы́шите си́я, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней.

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318.

Аллилу́ия,

глас 2:

Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Стих:

Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́.

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен:

В па́мять ве́чную:

Подоба́ет ве́дати: а́ще случи́тся Феоктиста, архиепископа Новгоро́дскаго, в Неде́лю пред Рождество́м Христо́вым, святы́х оте́ц.

На ма́лой вече́рни, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскресны на 4. Сла́ва,

Феоктисту, пас 6, самогла́сен:

Боже́ственная благода́ть: И ны́не,

предпра́зднства, глас 2:

Благоуха́й, Сио́не:

На стихо́вне стихи́ра воскресная еди́на и свята́го, стиховна вели́кия вечерни со стихи ея́.

Сла́ва,

свята́го, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии: Писа́на на вели́цей вече́рни на стихо́вне. И ны́не,

предпра́зднства, глас 2:

Ве́ру вме́сто зла́та:

По трисвято́м тропа́рь воскресе́н и отцев.Сла́ва

свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. та́же ектении́ ма́лая и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни, на Го́споди, воззва́х:

стихи́ры воскресны 3, и отцев 3. Подо́бен:

Все отло́жше:

Стих 1:

Яви́ся ми́ра конце́м:

Стих 2:

Сла́вою украша́ются:

Стих 3:

Облиста́ ве́село:

И Феоктисту со сла́вным, 4, глас 6:

Весь освяще́н:

Сла́ва, отцев, глас 6:

Дании́л, муж жела́ний:

И ны́не, предпра́зднства, глас 3:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме:

Та́же вход. Проки́мен дне. И чте́ния отцев 3, и свята́го 3.

На литии́ стихи́ры предпра́зднства, Оте́ческия Неде́ли лдовыя, глас 6. Подо́бен:Все отло́жше:

Стих 1:

Незаходи́мое со́лнце:

И свята́го, стих 1:

Све́тло днесь украша́ется:

Стих 2, сла́вник:

Преподо́бне, треблаже́нне:

И отцев, глас 1:

Луча́ми облиста́вшеся: Сла́ва,

отцев, глас 3:

Пра́отец собо́р: И ны́не,

предпра́зднства, глас то́йже:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме: На стихо́вне стихи́ры воскресны.

Сла́ва, отцев, глас 2:

Ра́дуйтеся, проро́цы:

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Се вре́мя прибли́жися:

На благослове́нии хлебов, тропа́рь

Богоро́дице, Де́во:

еди́ножды. И отцев, еди́ножды. И свята́го, еди́ножды. И чте́ние.

На у́трени, наБог, Госпо́дь: тропа́рь воскресе́н,

еди́ножды. И отцев, еди́ножды.

Сла́ва,

свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. По кафи́зме, седа́льны воскресны и Богоро́дичен их. И чте́ние во Ева́нгелии толковом:

Книга родства Иису́са Христа́:

Полиелей. И тропари:

А́нгельский собо́р:

И седа́льны свята́го вси.

Сла́ва, и ны́не,

предпра́зднства. И чте́ние. Степе́нна гла́са, проки́мен и

Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие воскресно и

Воскресе́ние Христо́во:

По 50-м псалме́ стихи́ра воскресна, кано́н воскресе́н со ирмосо́м, на 4. И Феокти́сту, на 4. И отце́в, на 6. Катава́сия:

Христо́с ражда́ется:

По 3-й пе́сни, конда́к свято́му и и́кос. Ипакои́ отцев и седа́лен свята́го, два́жды.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

По 6-й пе́сни, конда́к отцев, и и́кос, и чте́ние. На 9-й пе́сни поем:

Честне́йшую:

Свети́лен воскресе́н и отцев.

Сла́ва,

свята́го,

и ны́не,

предпра́зднства.

На хва́литех, стихи́ры воскресны 3, и отцев 2, и свята́го со сла́вным 3, со стихи его́. Или́ оставля́ются стихи́ры воскресны, и поем отцев на 4 и свята́го, на 4.Сла́ва,

отцев,

и ны́не, Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскресе́н, и ектении́, и отпу́ст. По сем сла́ва, и ны́не,

стихи́ра Ева́нгельская. И час 1-й, и конечный отпу́ст. На 1-м часе́, тропа́рь воскресе́н.

Сла́ва, отцев. И ны́не,

Богоро́дичен, часов. По трисвято́м конда́к отцев. На 3-м часе́ тропа́рь воскресе́н.

Сла́ва,

свята́го.

И ны́не,

Богоро́дичен часов.

По трисвято́м конда́к свята́го. На прочих же часе́х тропари и конда́ки отцев и свята́го, пременя́юще, глаго́лем. Воскресе́н же тропа́рь глаго́лем в нача́ле непреме́нно.

На Литурги́и: Блаже́нны, гла́са на 4 и отцев, песнь 3-я, на 4, и свята́го, песнь 6-я на 4. По входе тропа́рь воскресе́н, и отцев, и предпра́зднства, и свята́го. Та́же конда́к отцев.Сла́ва,

свята́го.

И ны́не, предпра́зднства.

Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия и Ева́нгелие отцев и свята́го. Прича́стен:

Хвали́те Го́спода с Небе́с:

Други́й:

Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Святитель Феоктист, архиепископ Новгородский, до получения кафедры был игуменом Благовещенского монастыря близ Новгорода. По смерти архиепископа Климента в 1300 году новгородцы избрали его Владыкой, а митрополит Максим с русскими епископами Симеоном Ростовским и Андреем Тверским рукоположил святого Феоктиста во епископа Новгородского. Главной заботой Владыки Феоктиста было восстановление и постройка храмов. Он сам освятил соборы во имя святых Бориса и Глеба и во имя святых отец I Вселенского Собора. При нем была благоустроена обитель на Валааме. В 1307 году по слабости здоровья святитель удалился в Благовещенский монастырь, где жил до самой смерти, предаваясь подвигу безмолвия. Через два года непрестанного молитвенного делания, стяжав у Господа много духовных даров и откровений, святитель Феоктист отошел в вечность. Кончина его наступила 23 декабря 1310 года. Чудесные исцеления, про исходившие у гробницы святителя, были основанием для причисления его к лику святых в 1664 году. 23 января 1786 года мощи святителя Феоктиста были перенесены в знаменитый Юрьев монастырь под Новгородом и помещены в соборном храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца у северной стены близ алтаря. В этот день совершается вторая память святителя.

В первой половине XIX века, благодаря трудам настоятеля Юрьева монастыря архимандрита Фотия и щедрой благотворительности его духовной дочери графини А. А. Орловой-Чесменской, обитель пришла в цветущее состояние. Архимандрит Фотий соорудил придел во имя святителя Феоктиста. В 1847 году в этом приделе была устроена серебряная рака, в которой почивали под спудом мощи святителя Феоктиста.

Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца О́хридскаго.

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Зри́тель был еси́ умо́м мы́сленных сил,/ я́ко де́телен, Боже́ственных сло́вес полага́я во твое́м се́рдце,/ в не́мже и восхожде́ния, я́ко ле́ствицу, утверди́л еси́,/ преподо́бне Нау́ме, о́тче наш,/ и ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Нау́ме преподо́бнейше,/ твою́ из младе́нства возложи́л еси́ жи́знь Христу́ Бо́гу на́шему,/ от него́же укрепля́ем,/ плотски́я стра́сти по́мыслу пови́нул еси́,/ ху́ждшее покаряя лу́чшему./ Те́мже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Богому́дре о́тче наш,/ свети́льник яви́лся еси́ велича́йший,/ просвеща́я подсо́лнечную чуде́с сия́ньми и Боже́ственными де́лы./ Те́мже по успе́нии незаходи́мый тя Свет прия́т,/ и ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Боже́ственных трудо́в твои́х, преподо́бне о́тче,/ плод утверди́ ве́рных сердца́,/ и́бо ве́ждома сон свои́ма очи́ма не дал еси́,/ до́ндеже посла́л еси́ благочести́е Правосла́вия ра́достное./ Те́мже вси, Нау́ме, па́мять твою́, соше́дшеся, пое́м,/ в нея́же нас назира́й, предстоя́ со дерзнове́нием Христу́,/ избавле́ние от лю́тых испроси́.

И ны́не, предпра́зднства, глас 8: Восприими́, Вифлее́ме, Бо́жию Митропо́лию:

(зри день сей ниже)

На стихо́вне стихи́ры предпра́зднства, глас 1

(зри 24 декабря́).

Сла́ва, преподо́бнаго, глас 4:

Проси́яша твоя́ до́брая дела́,/ я́ко со́лнце, на земли́ и на Небеси́,/ Христо́в служи́телю блаже́нне,/ правосла́вно бо пропове́дал еси́ Мизи́и и́стинную и непоро́чную ве́ру Христо́ву,/ те́мже моли́ся, Нау́ме всеблаже́нне,/ в па́мяти твое́й, Богоно́сне, дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Иса́ие, лику́й, сло́во Бо́жие восприе́м,/ прорцы́ Отрокови́це Мари́и:/ купине́ горе́ти и огне́м не сгара́ти заре́ю Божества́./ Вифлее́ме, благоукраси́ся,/ отве́рзи врата́, Еде́ме,/ и волсви́, иди́те ви́дети Спасе́ние, в я́слех повива́емое,/ его́же звезда́ показа́ верху́ верте́па,/ Жизнода́вца Го́спода, спаса́ющаго род наш.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м Блаже́н муж:

1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х:

Поста́вих стихов 8 и пое́м стихи́ры предпра́зднства

(зри день сей выше) и свята́го, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́,/ ки́ими цве́ты пе́сней оде́ем Христоно́сца Нау́ма?/ Взем ти благода́ть,/ кра́сное прия́телище Ду́ху,/ све́тлое назда́ние Сло́ва,/ Отцу́ достоле́пное приста́нище,/ Божества́ всесоверше́нное оби́телище,/ и́же во Трие́х О́бразех и Еди́нем досто́инством разуме́вшем,/ всем ве́ровати ю́же и уясни́ Болга́рскому исполне́нию.

Ки́ими проро́чески словесы́, свя́те, тя, я́коже и дру́гаго, нарече́м?/ Превеща́теля и тайна пропове́дника,/ реку́ Боже́ственных та́инств, гра́ды нечести́выя напая́юща,/ лю́ди же Боже́ственным Креще́нием очища́юща/ и каменосерде́чных су́щих в храм Христу́ воздви́гша благоле́пен./ Те́мже, блаже́нне, испроси́ непреста́нно, е́же спасти́ся нам.

Всех, честну́ю твою́ па́мять любо́вию собра́вшихся соверши́ти, и предстоя́щих с ве́рою Боже́ственной ра́це твои́х моще́й, и со благогове́нием покланя́ющихся ей,/ свободи́ от вся́кия беды и напа́сти бесо́вския,/ искуше́ния от муж непра́ведных, предпочита́ющих лука́вая,/ и́бо тебе́ тепле́йша помо́щника напису́ем.

Сла́ва глас 6:

И́же благода́ти прему́дрость прие́м от Боже́ственнаго ду́ха/ и язы́ки научи́в Мизи́йския благоче́стию,/ правосла́вия сте́пень же и утвержде́ние,/ Нау́ме, о́тче всече́стне,/ всем преподо́бным и по́стническим удобре́ние,/ дерзнове́ние име́я к Бо́гу,/ того́ моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

И ны́не, предпра́зднства, глас 3:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме,/ отве́рзеся бо Едем,/ гото́вися, Евфра́фо,/ обновля́ется бо Ада́м и Е́ва с ним./ Кля́тва бо разори́ся, спасе́ние ми́ру процвете́,/ и ду́ши пра́ведных украша́ются,/ я́ко дар дароно́сия, вме́сто ми́ра пе́ние принося́ще,/ спасе́ние душе́вное и нетле́ние прие́млюще./ Се бо в я́слех Возлежа́й предповелева́ет/ песнопе́ние духо́вное соверша́ти вопию́щим непреста́нно:/ Го́споди, сла́ва Тебе́!

Вход. Проки́мен дне.

Чте́ния три преподо́бническая

(зри день 30-й).

На

ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 2.

Парфе́ния Левки́йскаго: Звезду́ Богосве́тлую, Болга́рии свети́льника/ и ве́ры побо́рника,/ Нау́ма Боже́ственнаго, ве́рнии, восхва́лим,/ со А́нгелы бо ра́дуется,/ прии́м вене́ц нетле́ния от Самого́ Бо́га,/ и мо́лится спасти́ся душа́м на́шим.

Парфе́ния Левки́йскаго: Всеблаже́нне Нау́ме му́дре,/ ты и по сме́рти на Небесе́х живе́ши во Христе́,/ того́ бо ра́ди ми́ру распя́вся и вне пло́ти вои́стинну пожи́в,/ не себе́ жил еси́,/ но живя́ше па́че в тебе́ Христо́с Бог,/ его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Апо́столом единонра́вен быв, преподо́бне,/ сим у́бо и ссе́льник показа́ся,/ и́хже ве́ру соблю́л еси́,/ тече́ние соверши́л еси́,/ что чу́дно, а́ще добро́ с водворе́нием получи́л еси́,/ но моли́ с ни́ми всех Соде́теля и Содержи́теля/ от всех лю́тых нас изба́вити.

Доброде́телей прия́телище быв, приснопа́мятне,/ Тро́ицы быв жили́ще,/ Христу́ бо, я́коже обеща́ся, оби́тель сотвори́:/ в тебе́, Нау́ме, прише́д со Отце́м и Ду́хом,/ по прича́стию соверши́в тя Бо́жия Сы́на/ и невестоположе́нием па́че просла́ви.

Мизи́йский язы́к,/ ро́да пе́рвее ле́стию, о́тче, подлежи́ма/ и па́че Панно́н неразу́мейша,/ ка́мениям и дре́виям ве́рующа,/ Нау́ме всече́стне, ва́ми и ва́шими словесы́ и пропове́данием/ освободи́сте лю́таго безве́рия,/ и ны́не вои́стинну ча́да Бо́жия,/ еди́но благоче́стие ды́шуще.

Глас 6.

Подо́бен: Преподо́бне треблаже́нне:

О́тче Богоблаже́нне Нау́ме,/ похвало́ ве́рных,/ добро́то всесве́тлая, по́стником, па́стырем и учи́телем,/ и́же лю́ди Го́сподеви свои́ми труды́ прине́с,/ ты бо и ны́не ста́ду твоему́ со па́стыри и твои́ми соподви́жники/ мольба́ми ми́р ниспосли́ и ми́лость.

Преподо́бне Нау́ме,/ Мизи́йская земля́ просия́ блиста́ньми уче́ния твоего́,/ те́мже, я́ко Не́бо, сла́ву Бо́жию пове́дал еси́,/ со́лнца поте́кл еси́ ясне́йше,/ свети́ла возсия́л еси́ светле́йше,/ отню́дуже мно́жество болга́р приве́л еси́ ко Христу́,/ от се́рдца ве́ровавших,/ и́хже ны́не помина́й, я́ко дерзнове́ние име́я ко Го́споду.

Сла́ва, глас 5:

Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна свои́ма очи́ма,/ ниже́ ве́ждома свои́ма дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и себе́ сама́го угото́вал еси́ Ду́ху Свято́му прия́телище:/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м оби́тель у тебе́ сотвори́,/ и, Единосу́щныя Тро́ицы уго́дник быв, Нау́ме всеблаже́нне,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Не дряхлу́й, Ио́сифе, зря мою́ утро́бу,/ узри́ши бо ражда́емое от Мене́, и возра́дуешися,/ и я́ко Бо́гу поклони́шися, –/ Богоро́дица глаго́лаше ко Своему́ обру́чнику,/ хотя́щи роди́ти Христа́./ Сию́ воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Обра́дованная, с Тобо́ю Госпо́дь/ и Тебе́ ра́ди с на́ми.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, болгаром свети́льниче,/ и́ночествующим, посто́м удобре́нным, ме́рило,/ преда́ния благоче́стия пра́вило,/ Не́бо, сла́ву возвеща́ющее Христа́, Царя́ всех,/ о́ко неусыпа́емаго назира́ния, от коне́ц концы́ и́же испо́лнил еси́ Боже́ственнаго пропове́дания,/ всех лови́твы душетле́нныя свободи́л еси́,/ во́ин, проти́ву враг му́чащих облече́нный во ору́жие Христа́, всем подаю́щаго ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, благоче́стия заре́,/ Правосла́вия непоколеби́мое водруже́ние,/ стено́, дерзнове́ние ве́рным,/ утвержде́ние, Болга́рии огражде́ние,/ у́ме крайне́йший, Богодухнове́нных орга́не,/ я́же ду́ха происхожде́ние дух твой,/ единоче́стно краси́тельно А́нгелом предлага́емо показа́в,/ от Невйннаго Еди́наго Отца́, вино́вна еди́нственне бы́вшаго,/ Сы́ну сосуще́ственна, Христу́, я́коже рече́,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на него́.

Пропове́датель Ева́нгелия ясне́йший Болга́рских конце́в был еси́/ и вся́ку ду́шу, досто́йну Ца́рствия Христо́ва,/ мре́жами, о́тче, ве́ры я́ве улови́л еси́./ И мора́в извле́кл еси́ от неве́рия,/ и кра́сно, я́коже снедь, Влады́це своему́, Богоблаже́нне, прине́сл еси́,/ и, я́коже наслажде́ние, на трапе́зи вложи́ Влады́це, и́же в ве́ки ника́коже изнуря́ем, пита́ющий,/ подаю́щий ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 5:

Воструби́м пе́сней песнь,/ стеце́мся, любопра́зднственнии, и просла́вим, ра́дующеся,/ в благонаро́читое чрежде́ние всечестна́го отца́./ Свяще́нницы и лю́дие да воспою́т/ и́же в беда́х те́пле заступа́юща,/ Царя́ Христа́ при́сно моля́ще,/ е́же свободи́тися всем вре́да сопроти́вника./ Проро́цы, и апо́столи, и святы́х всех све́тлое ликостоя́ние/ та́йно торжеству́ют в па́мяти преподо́бнаго и всехва́льнаго свети́льника./ тому́ и мы начина́ем, духо́вно вопию́ще, ни́щии,/ предста́теля, и́же в страсте́х ско́ра спаси́теля,/ благоде́теля прося́ще, и́же в житии́ окорми́теля,/ Бо́жия уго́дника,/ вели́каго в преподо́бных, восхвали́м вси, си́це рцем:/ всеблаже́нне, Нау́ме всече́стне,/ изба́ви нас от страсте́й мучи́тельства/ и спаси́ моли́твами твои́ми воспева́ющих тя.

И ны́не: предпра́зднства, глас то́йже:

Не дря́хлуй, Ио́сифе:

(зри день сей выше)

И́ны стихи́ры на стихо́вне, епи́скопа Парфе́ния Левки́йскаго, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стнических:

Ра́дуйся, Нау́ме преподо́бне,/ Болгарии свети́льниче, ме́рило догма́тов,/ Правосла́вия пра́вило,/ не́бо, сла́ву пове́дающее Христа́ Всецаря́,/ о́ко неусыпное, прозря́щее от коне́ц в концы́,/ я́же и напо́лнил еси́ Боже́ственнаго пропове́дания,/ и испо́лнися на тебе́ проро́ческое рече́ние,/ во всю бо зе́млю востече́ твое́ веща́ние/ благода́тию Христа́ Бо́га на́шего,/ его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Нау́ме преподо́бне,/ пропове́дниче Ева́нгелия в конце́х Болга́рии,/ и́же вся́цей души́ челове́честей/ Ца́рства Христо́ва любо́вь вложи́вый./ Те́мже и, пре́лести удали́в, собра́ния вся/ правосла́вно научи́л еси́ покланя́тися Тро́ице Несозда́нней –/ Безнача́льному Роди́телю, Сы́ну же Собезнача́льному и Ду́ху Боже́ственному,/ непосре́дственне от Отца́ происходя́щему,/ его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Нау́ме преподо́бне,/ мона́шествующих честно́е удобре́ние вои́стинну,/ в ме́сто селе́ния ди́вна до до́му Бо́жия проше́дый/ ра́достию и весе́лием души́,/ и́деже глас пра́зднующаго/ кра́снаго слы́шания и сла́дкаго хвале́ния,/ его́же Еди́наго вожделе́в, плоть умертви́л еси́/ и улучи́л еси́ Боже́ственную пра́вду Христа́ Бо́га на́шего,/ его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Молвы́ жите́йския оста́вль, Нау́ме преподо́бне,/ и крест Спа́сов на ра́мо взем,/ всего́ себе́ Бо́гу возложи́л еси́./ Те́мже и в ми́ре сый,/ вне пло́ти показа́лся еси́, всехва́льне,/ спротяже́нным же на всяк день воздержа́нием подвиза́вся,/ со А́нгелы Ду́ху сопрису́тствуеши всегда́ и свесели́шися,/ дерзнове́ние у́бо име́я ко Го́споду,/ моли́ изба́вится от бед и скорбе́й/ ве́рно соверша́ющим присночестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Восприими́, Вифлее́ме, Бо́жию Митропо́лию, Свет бо Незаходи́мый в тебе́ роди́тися прихо́дит,/ А́нгели, удиви́теся на Небеси́,/ челове́цы, просла́вите на земли́,/ волсви́, от Перси́ды пресла́вный дар принеси́те,/ па́стырие, свиря́юще, Трисвято́е пе́ние сла́дце воспо́йте:/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Вседе́теля.

Тропа́рь, глас 4:

Мир оста́вил еси́, прилепи́вся Христу́,/ плоть распя́л еси́, пожи́в Ду́ху,/ Нау́ме всеблаже́нне,/ потща́лся еси́ апо́стольским подвиза́тися тече́нием/ и улови́л еси́ к ве́ре Болга́рская неисче́тная мно́жества./ Те́мже моли́твами твои́ми/ изба́ви нас от искуше́ний.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во Живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы./ Рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, живи́ бу́дем,/ не, я́коже Ада́м, у́мрем:/ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го, и ны́не, предпра́зднства.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Я́ко красне́йшия пои́стине но́зе твои́,/ мир, преподо́бне, преиму́щ всяк ум, Боголе́пно, я́ко благовествова́вше,/ зве́ри ти укроти́л еси́ и овца́м примеси́л еси́, язы́ки неукраща́еми Мизи́йски – в па́ству Христо́ву,/ те́мже смире́ние непоколеби́мо испроси́ нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас то́йже.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Ра́дуется днесь Це́рковь,/ пое́т, краси́тся, предпра́зднствует Спа́сово вои́стинну Рождество́:/ всесвято́е бо соверша́ется торжество́ и в Госпо́дню сла́ву облачи́тся./ Вси воззове́м Христу́ Бо́гу:/ Человеколю́бче, поми́луй ны, пою́щия Тя.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Чуде́с самоде́латель быв, Богоно́се,/ и всех к Бо́гу моли́твенник и хода́тай,/ Нау́ме всеблаже́ннейше, Болга́рии похвало́,/ изба́ви, мо́лимся, настоя́щий беды рабы́ твоя́/ и пла́мене бу́дущаго Боже́ственною моли́твою твое́ю.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Из недр Оте́ческих соше́л еси́/ и несказа́нным истоща́нием ю́же по нам нищету́ восприя́л еси́/ па́че естества́, Человеколю́бче,/ в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди,/ и, я́ко Младе́нец, сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь./ Те́мже, звездо́ю наставля́еми, волсви́/ да́ры Тебе́ прино́сят, я́ко Влады́це тва́ри;/ па́стырие и А́нгели дивля́хуся, зову́ще:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, на земле́ гряду́щему роди́тися, я́ко челове́ку.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Апо́столом подо́бник, архиере́ом пра́вило,/ по́стником удобре́ние, сострада́лец страда́льцем безкро́вный,/ подвиза́вся со́вестию Христу́, Боже́ственное име́я дерзнове́ние всегда́,/ пропове́дал еси́ Тро́ицы та́инство,/ Ея́же моли́ся, Нау́ме, непреста́нно/ о и́же с ве́рою воспева́ющих тя.

Сла́ва, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Парфе́ния Левки́йскаго: Прему́др быв от млада́го во́зраста, подложи́лся еси́ и́гу Влады́ки твоего́,/ никако́же тя́жкому, но испо́лненному че́стности, о́тче./ Боже́ственному же Кли́менту споспе́шник быв/ и с ним сердца́ болгар возде́лав,/ к нетру́дному преше́л еси́ концу/ и трудо́в свои́х возме́здие непреста́нно собира́еши./ Всеблаже́нне преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, предпра́зднства, глас и подо́бен то́йже:

Из чре́ва пре́жде век от Отца́ возсия́в неслия́нне, Сло́во Бо́жие/ безсеме́нно предгряде́т от Твое́я утро́бы, Пречи́стая,/ вре́меньми последи́ вознося́й дре́вле лю́те попо́лзшагося/ и к дре́вней добро́те возводя́, я́ко Милосе́рд,/ его́же Рождеству́ во́инства безпло́тных преды́дут/ и челове́ком побе́дная та́йно возсыла́ют,/ сла́ва, взыва́юще, Бо́гу, дарова́вшему нам мир,/ разруши́вшему средосте́ние вражды́,/ я́коже изво́ли.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих:

Что возда́м Госпо́деви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, преподо́бне о́тче,/ и был еси́ па́стырь Христо́ву насле́дию,/ уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную,/ во Едином Бо́жестве́.

Кано́н предпра́зднства на 6 (зри день сей выше) и два кано́на свята́го на 8. Кано́н свята́го, его́же краегране́сие:

Нау́ма, после́днее приобре́тение Бо́га, восхвалю, архипа́стырь Болга́рский Константи́н Каваси́ла,

глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с:

Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Струя́ми испо́лнь Свята́го ду́ха, покажи́ мя, Нау́ме,/ мольба́ми, я́ко реку́ Бо́жию,/ я́ко да веща́ет твоя́ дела́, похваля́я пе́ньми.

После́дователь был еси́ ве́ры Христо́вой учи́телей Болга́рския стра́ны ты, преподо́бне, от ю́ности/ и приче́тник трудо́м и сострада́тель Кири́лла и Мефо́дия.

Житие́м равноа́нгелен и жи́знию пои́стине па́че челове́ка,/ страда́ние же, преподо́бне, и по́двиг твой му́ченический я́ко пои́стине те́мже тебе́ пое́м.

Возвы́систе к ве́рху Боже́ственных кедр,/ в соверше́нных я́же учи́тель, Нау́ме,/ и покры́сте горы́ Мизи́йски ты и твои́ сотаи́нствовницы.

Богоро́дичен: Ма́терь Тебе́ Де́ву Еди́ну па́че естества́/ естество́ позна́ от ве́ка, Всечи́стая,/ Челове́ком бо Содержи́теля всех родила́ еси́.

Ин кано́н, сосвя́зан, име́яй акро́стих пе́рвому, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:

Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

И́же дре́вле бе́здну лю́дем пе́шим изсуши́вый,/ бе́здну мои́х прегреше́ний изсуши́,/ но одожди́ ми разуме́ния ка́плю,/ я́ко да преподо́бнаго Твоего́ пе́ньми похваля́ю, Христе́.

Ви́дети жела́я сла́ву Бо́жию, Нау́ме, неизрече́нную,/ ско́рби претерпе́л еси́, и темни́цу, и лю́тости, и вся́кое ми́ра безсла́вие,/ И́мене ра́ди Христо́ва подвиза́лся еси́.

Уедини́вся ду́хом и распали́вся ве́ры ре́вностию, Христо́в поне́сл еси́ яре́м благода́ти,/ и обнови́л еси́ души́ ве́щи бесо́внии,/ и се́мя вложи́л еси́ Боже́ственнаго разу́мения.

Вмени́л еси́, блаже́нне, весь мир, я́ко уме́ты,/ и Христа́ возлюби́л еси́ и и́скренняго пра́во, и прибли́жил еси́ люде́й удале́нием/ и́же всем приближа́ющуся ве́ры ра́ди.

Богоро́дичен: Ме́ртва мя бы́вша от зло́б многообра́зных,/ Живо́т я́ко ро́ждшая, оживи́, Влады́чице,/ и к вы́шнему́ преста́ви животу́, да, я́ко жи́знь даю́щу ми, Тебе́ всегда́ прославля́ю.

Катава́сия:

Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с:

Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ и́же над вода́ми Не́бо утвержде́н второ́е/ и основа́вши на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Преде́лы преи́де естества́,/ гора́м прибли́жися Богоразу́мия пои́стине ве́чным житие́м,/ просия́в горы, блаже́нне, нече́стия,/ лю́ди гора́ми огради́л еси́ ве́ры.

Из рова неразу́мия извле́кл еси́, лю́та и безво́дна,/ люде́й тиме́ния25

и ка́менных се́рдцем/ и свои́ми учи́тели и твои́ми согражда́ны позна́ния Христо́ва показа́в сих жили́ща.

Лю́ди за́падныя просвети́л еси́ во тьме, о́тче, нече́стия/ и хра́мы соде́лал еси́ святы́м и Боже́ственным твои́м уче́нием.

Богоро́дичен: Го́ру тя, Де́во, проро́ки пропове́даша,/ ста́мну и трапе́зу, кади́льницу злату́ю и киво́т святы́ни,/ и мы, я́ко Боговмести́мую ски́нию, воспева́ем Тя.

Ин ирмо́с:

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Болгарская страна́ бысть жре́бий твой в после́дняя вре́мена,/ подвиза́лся еси́, преподо́бне, со учи́тельми твои́ми/ и апо́стольским нра́вом потщался еси́ бы́ти соприча́стник.

Боже́ственный Нау́м бысть святи́теля Кли́мента спомо́щник,/ страну́ за́падную дости́же и, сию́ просвети́в све́том пропове́дания,/ те́мже с ним и спрославля́ется.

Сы́ны Авраа́мли от каме́ния, болга́рския же лю́ди тебе́ ра́ди воздви́же Госпо́дь,/ я́коже Предте́ча рече́, Нау́ме преподо́бне,/ в позна́нии того́ пребыва́я, ны́не прославля́ют тя.

Лю́дие болгарские, преподо́бне, пре́жде седя́щия во тьме лю́таго неве́рия,/ тобо́ю ви́деша свет ра́зума,/ те́мже почита́ем па́мять твою́ ра́достными сла́дкопе́ньми.

Богоро́дичен: Тишины́ мя испо́лни, Богоро́дице,/ я́ко тишина́ еси́ душа́м,/ и уста́ви бу́рю всу́е борю́щих мя де́монов/ и во глубину́ ре́ющих мя и во дно а́дово, Влады́чице.

Конда́к предпра́зднства, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во/ в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно./ Лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми/ хотя́щаго яви́тися Отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га!

И́кос:

О, ужа́снаго вои́стинну и па́че сло́ва чудесе́:/ е́же бы́ти дая́й всем ра́ди бла́гости во чре́во Святы́я Де́вы вни́де/ и в верте́пе роди́тися гряде́т и в я́слех положи́тися./ Звезда́ же его́ пропове́дует свы́ше волхво́м,/ иду́щим на поклоне́ние его́ с да́ры,/ издале́ча привлача́щи со тща́нием после́дующия Валаа́ма прорече́нию, ре́кшаго:/ звезда́ хоще́т провозвести́ти О́троча мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Я́ко мудр и разу́мен,/ от юнаго во́зраста подклони́л еси́, о́тче, себе́ под и́го ле́гкое Влады́ки Твоего́/ и, бла́гости испо́лнився, Боже́ственнаго же Кли́мента спомо́щника прия́л еси́,/ земледе́лал еси́ с ним сердца́ неве́рных и сея́л еси́ в них правове́рия се́мя./ Те́мже к неболе́зненным преше́л еси́ страна́м,/ трудо́в воздая́ние всегда́ пожина́я, преблаже́нне Нау́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, ин Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Апо́столов подража́тель, архиере́ев пра́вило,/ преподо́бных добро́та, сострада́лец страда́льцев,/ без кро́ве, я́ко му́ченик, венча́лся еси́, Нау́ме преподо́бне,/ лю́тыми бо скорбьми́ обраща́лся еси́, нося́ Христа́ Боже́ственное и́мя/ и дерзнове́нно всегда́ пропове́дуя Тро́ицы таи́нство,/ Е́йже и моли́тися не преста́й о восхваля́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Ра́дуйся, Сио́не, Вифлее́ме, украси́ся:/ всех Содержи́тель, звезду́ предпосла́в, возвести́ Свое́ безме́рное схожде́ние./ Его́же бо трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ Сей ражда́ется от Де́вы непревра́щно, Еди́ный Бог наш.

Песнь 4

Ирмо́с:

Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ вопло́щение,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди!

Се твои́м пропове́данием призва́шася, му́дре, язы́цы каменосерде́чнии и позна́ша Бо́га,/ я́ко испо́лнитися всей земли́, – я́коже пи́шет Иса́ия, – разу́мения Боже́ственнаго,/ те́мже твою́ па́мять сла́вим.

Прему́дрости лу́чшия испо́лнен быв,/ болга́рския лю́ди препро́стыя научи́л еси́ почита́ти Тро́ицу ли́цы,/ Еди́наго же Естество́м Бо́га непрело́жне, соедине́нна несли́тно,/ сла́ва Тебе́, Го́споди, взыва́юще.

Мо́ре безбо́жия смути́л еси́, му́дре,/ я́ко конь Богоизбра́нный, Нау́ме, проро́чески/ и, я́ко ры́бы, извле́к еси́ челове́цы, уда́вленныя глубино́ю неве́рия,/ сла́ва Го́сподеви взыва́юще.

Богоро́дичен: Вои́стинну освяще́н показа́лася еси́ Бо́гу храм и пала́та Бо́жия, Де́во Мари́е,/ того́ моли́ о нас, грехо́в скве́рну очи́стити,/ я́ко да бу́дем дом и жили́ще ду́ха.

Ин ирмо́с:

Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Неподви́жный столп ве́ры показа́лся еси́,/ искуше́ниями ветро́в ника́коже прекло́няем,/ многоразли́чныя ра́ны претерпе́л еси́,/ ду́ха Свята́го враго́м противля́яся.

Вети́йствуя вели́чия Бо́жия пред язы́ки и цари́,/ ри́торов загради́л еси́ злое глумле́ние сло́ва просто́тою,/ благочести́е же и сла́ву Христо́ву возвели́чил еси́.

Я́ко апо́стол, я́ко пропове́дник вся́ку скорбь претерпе́л еси́ по благоче́стии,/ те́мже мо́лим тя, преподо́бне, вся́ку скорбь и боле́знь отжени́ от нас,/ твою́ соверша́ющих па́мять.

Богоро́дичен: Укрепи́, Богома́ти, ума́ моего́ дви́жение,/ и душе́вныя моя́, Чи́стая, просвети́ чу́вства, и кре́пка мя на враги́ Ты соде́лай, да зову́ Ти:/ сла́ва, Де́во, Рождеству́ Твоему́.

Песнь 5

Ирмо́с:

Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Хри́сте, Бо́же наш.

Нов апо́стол, о́тче, был еси́, седми́десятим подо́бяся/ и после́дуя Мефо́дию, я́коже Па́влу,/ я́ко таи́нник про́пове́дь возвеща́я.

Прия́телище благода́ти вои́стинну яви́лся еси́,/ по избра́нному, прему́дре, я́ко же дре́вле Боже́ственный проро́к Нау́м,/ его́же ты и́мя и нрав до́бре, Нау́ме, насле́довал еси́.

Возлюби́л еси́ Христа́ па́че си́лы се́рдцем твои́м,/ мы́слию же и душе́ю твое́ю, преподо́бне,/ превосхо́дне же от того́ возлю́блен бы́ти и сам сподо́бился.

Богоро́дичен: Преложе́ньми ну́ждными волну́емый,/ и обстоя́ньми, и до́лгими разстоя́ньми, Влады́чице,/ ко приста́нищу Твоему́ прибега́ем,/ я́ко и не наде́ющимся еси́ Наде́жда.

Ин ирмо́с:

Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твоей:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ ми́р подава́ющая.

Послуша́тель и́скренний быв, о́тче, прему́дрых уче́ний Боже́ственнаго Мефо́дия,/ Панно́нию породи́вшаго святы́м Креще́нием и письме́н преложе́нием,/ того́ ты нрав поревнова́л еси́.

Кра́сны но́ги твои́ бы́ша про́поведию Боже́ственнаго Ева́нгелия,/ протеко́ша стра́ны разли́чныя,/ и во тьме неве́рия ка́мень претыка́ющих ко Све́ту Боже́ственному возводя́ще.

Поора́ша преподо́бный, всю зе́млю обыдо́ша,/ ты же и Боже́ственный Кли́мент уче́ния в ней посе́ясте/ и ны́не объемлете плоды́ Боже́ственнаго ве́дения и всегда́шния пе́сни.

Богоро́дичен: Увенча́й, Влады́чице, я́ко ору́жием благоволе́ния,/ нас укрепля́юще Твои́ми щедро́тами, по́мощию и заступле́нием:/ о́крест бо живота́ моего́ неща́дно обыдо́ша злых обстоя́ния.

Песнь 6

Ирмо́с:

Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Ученико́в четвери́цу испо́лнил еси́, му́дре,/ пропове́дников Христо́вых, му́дрых тайноводи́телей, Кири́лла и Мефо́дия,/ болга́ров и сла́вянов Боже́ственныя отцы́.

Изгна́ни бы́сте дале́че, таи́нницы и пропове́дницы,/ претерпе́сте затворе́ния и бие́ния вку́пе,/ о исхожде́нии Свята́го ду́ха бе́дствующе.

Ходи́л еси́ пути́ да́льныя с Кири́ллом прему́дрым,/ от се́вера да́же до Ри́ма, того́ трудо́в прича́стник был еси́, му́дре,/ болга́ров па́ки с Мефо́дием просвети́лй есте́.

Богоро́дичен: От лю́таго наве́дения злых изба́ви нас,/ и страсте́й искуше́ния, и вся́ких злоключе́ний, Пречи́стая,/ и вре́да вся́каго ско́ро изми́ нас.

Ин ирмо́с:

Возопи́, прообразу́й погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Испо́лнися и в тебе́ сло́во Боже́ственное,/ во всю бо зе́млю Болга́рскую изы́де Боже́ственное твое́ веща́ние,/ и да́же до коне́ц земли́ глаго́ли твои́.

От коне́ц се́верных, да́же до коне́ц за́падных/ в мо́ре бы́ша ше́ствия ва́ша, блаже́ннии,/ и внидо́сте в Рим, Но́вый Заве́т завеща́юще.

Храм Боже́ственный и Бо́жие честно́е жили́ще/ ты быв, Богоно́сне Нау́ме, от ю́ности,/ и мене́ моли́твами твои́ми сотвори́ прия́телище Свята́го ду́ха.

Богоро́дичен: Кто бу́ду, отвсю́ду при́сно бори́мый,/ Ты ми покро́в и прибе́жище бу́ди, Богоневе́сто,/ побежда́емым бо еси́ Помо́щница Непобеди́мая.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Све́тлых твои́х по́двигов пречестна́я па́мять, я́ко ве́лие со́лнце, всем возсия́вает,/ ли́ца воспева́ющих тя просвеща́ет,/ де́моны и вся́ку боле́знь отгоня́ет:/ сего́ ра́ди, соше́дшеся, любо́вию сию́ ве́рно восхва́лим.

И́кос:

Оте́ц наш Нау́м, ве́лий предста́тель и свети́льник всесве́тлый, яви́ся днесь,/ прииди́те, стеце́мся, сла́вянов мно́жества, тому́ сра́дующеся:/ той бо всех нас просвети́ и пре́лести мрак разруши́./ Сей восле́д Христа́ после́дова и же́ртву благоприя́тну себе́ предаде́,/ сей и всесла́вную па́мять свою́, гоще́ние духо́вное,/ всем ве́рным ны́не предлага́ет,/ сию́ любо́вию вси да восхва́ли́м.

Песнь 7

Ирмо́с:

Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ сту́жи, огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Соде́вая чудеса́, Бог/ изба́ви тя, Нау́ме, от темни́цы и затворе́ния нечести́вых чуде́сне со дру́ги твои́ми,/ и́бо внеза́пу спадо́ша рук и ног ва́ших у́зы и разреши́шася.

Провеща́нием Боже́ственных уче́ний учи́тель был еси́ лю́дем злонра́вным,/ преложе́ньми же Боже́ственными сих вои́стинну Богонауче́нны сотвори́л еси́,/ вме́сто ди́вих зверей в о́вцы кро́ткаго Христа́ сих преложи́л.

Колесни́ца Бо́жия яви́лся еси́, Нау́ме,/ И́мя Христо́во нося́ пи́сменно проти́во царе́м мно́гим язы́ком/ и де́лы того́ прославля́я, и от него́ сла́вно прославля́ем.

Богоро́дичен: Ра́бския приими́ моле́ния Твои́х рабо́в, Всесвята́я, Чи́стая,/ и лю́тых нас скорбе́й находя́щих изба́ви моли́твами Твои́ми,/ и соприча́стники Твоея́ Боже́ственныя сла́вы сотвори́.

Ин

Ирмо́с:

Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ Препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Поты по́стническия вои́стинну со апо́стольскими по́ты, о́тче, смеси́л еси́,/ произво́лением же и му́ченик без кро́ви последи́ яви́лся еси́, взыва́я:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Мертвотво́рныя у́зы по́мыслов я́ве отреши́л еси́,/ я́коже Моисе́й ног свои́х дре́вле,/ и Бо́га и́стинно разуме́л еси́, лю́ди же пе́ти пови́нул еси́:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Во́лю боя́щихся Его́ сотворя́яй,/ моли́твы твоея́, я́же о нас, о́тче, ника́коже отвраща́ется,/ те́мже помина́й всегда́ душею и се́рдцем тя воспева́ющих.

Богоро́дичен: Теле́сныя и душе́вныя стра́сти, и паде́ния,/ и бед лю́тых озлобле́ния борю́щих мя враго́в изми́, Твоего́ раба́,/ и си́лою Твое́ю, Де́во, мене́ соблюди́.

Песнь 8

Ирмо́с:

Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Нау́ма, Свята́го ду́ха Богодухнове́нный орга́н, воспои́м, ве́рнии,/ в свяще́нных словесе́х вопию́ще Го́сподеви:/ того́ моли́твами спаса́й держа́ву твою́ песносло́вящих.

Проше́л еси́ вся славя́нския стра́ны/ с Кли́ментом, всему́дре,твои́м спу́тником,/ Охри́ду и о́крест лю́ди наставля́я на путь пра́вый твои́м пропове́данием.

Крест твой, Нау́ме, на ра́мена взем,/ Христу́ после́довал еси́, Еди́ному Царю́, зако́нно подвиза́вся,/ и от того́ вене́ц побе́ды прия́л еси́, Богоблаже́нне.

Богоро́дичен: О́троки, ника́коже опаля́еми, прообразова́, Пречи́стая, утро́бу твою́,/ отню́д неопа́льну огне́м Боже́ственным,/ Бо́гу же Еди́ному сохрани́ся в жили́ще.

Ин ирмо́с:

О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те его́ во вся ве́ки.

Сло́во Бо́жие, вся челове́ки хотя́ изба́вити от безслове́сия,/ о́гненный язы́к тебе́ дарова́,/ и́мже болга́рския лю́ди в ра́зум и́стинный приве́л еси́,/ пе́ти науча́я Христа́ во ве́ки.

Победи́л еси́ мучи́телей неи́стовство противле́нием твои́м, Нау́ме приснопа́мятне,/ ра́ны же, бие́ния и темни́цы претерпе́л еси́,/ о исхождении Свята́го ду́ха поборая, о́тче,/ от Боже́ственнаго Исто́чника Тро́ицы Невино́вныя.

Отню́ду же отбеже́ вся́ка скорбь, боле́знь и стена́ние,/ иде́же неизглаго́ланная ра́дость и наслажде́ние,/ и́деже перворо́дных ны́не жили́ще, та́мо всели́ тя Христо́с, Нау́ме,/ прие́м труды́ твоя́, я́же о Нем.

Ну́ждными окружа́еми беда́ми от враг ви́димых и неви́димых, со скорбьми́ борю́щеся, боле́зньми, и обстоя́ньми, и непра́ведными наведе́ньми, и изгна́нии го́рькими,/ вопие́м в боле́зни се́рдца:/ спаси́ нас, Ще́дре, преподо́бнаго моли́твами.

Богоро́дичен: Поги́бе бе́гство от Мене́ в коне́ц,/ умно́жишася пи́сменно26

* взыска́ющии мя,/ но Ты ми бу́ди, Влады́чице, покро́в, кре́пость, прибе́жище, и утвержде́ние,/ и изве́стное спасе́ния ра́дование, и наде́жда,/ да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:

Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с Небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую!

Достодо́лжно почита́ет, Нау́ме, Болга́рская земля́ па́мять твою́: ты бо еси́ тоя́ световоди́тель,/ с Боже́ственным Кли́ментом же, и чудотво́рцем Гора́здом, и Ангела́рием му́дрым и священнотаи́нником,/ ю́же спаса́йте моли́твами ва́шими.

Рим, уви́дев ва́ше равноапо́стольное хожде́ние,/ Боже́ственный Кири́лле, Мефо́дие благоблаже́нне с Нау́мом сла́вным,/ и ужасе́ся Бо́жиих чуде́с, содея́нных вами,/ те́мже вас почита́ем ле́тними пе́сньми.

Ликостоя́ния отцев, апо́столов, преподо́бных,/ иера́рхов, проро́ков и му́чеников, Нау́ме блаже́нне,/ восприя́ша тя ны́не со страда́вшими с тобо́ю:/ сих бо житию́ подража́л еси́, и с ни́ми же всех нас помина́й.

Свяще́нный киво́т заве́та тя ве́мы, словеса́ Бо́жия нося́щаго и спаса́ющаго славя́нов мно́жества в зе́млю обетова́нную ве́чную,/ те́мже почита́ем ра́ку моще́й твои́х, в ве́чный наставля́еми живо́т.

Богоро́дичен: От беззако́нных люде́й и наве́та де́монскаго,/ от страсте́й всеразли́чных содержа́ния тя́жкаго/ и от искуше́ний мно́гих лю́таго озло́бления, Пречи́стая,/ свободи́ всех нас, Богоро́дице, на Тя наде́ющихся.

Ин ирмо́с:

Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умов естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Станем, ве́рнии, в до́му́ Бо́га на́шего и во дворе́х просла́вим его́ вели́чия и чудеса́:/ я́ко ди́вен есть во святы́х Свои́х, пови́нующихся его́ повеле́ниям,/ с ни́миже сра́дуется и Нау́м преподо́бный.

Да тя, Нау́ме, согла́сно почти́м, торжеству́юще,/ изба́ви моли́твами твои́ми вся́ких наветов и обстоя́ний,/ напа́стей и скорбе́й и вся́каго ина́го гне́ва, моля́ Христа́,/ показа́вшаго тя Свои́х повеле́ний исполни́теля.

Лю́дие, и́хже ты твои́ми труды́ насади́л еси́/ и по́ты твои́ми, всеблаже́нне, напои́л еси́/ и страда́ньми твои́ми укорени́л еси́,/ плодоприно́сят тебе́ пе́сни ле́тния, нача́тки па́мяти твоей,/ те́мже о них Бо́гу моли́ся.

Осла́би ми, Христе́, Сам бо ве́си не́мощи моя́,/ я́ко да обря́щу от сих поко́й пре́жде исхо́да моего́, моли́твами, Влады́ко, Нау́ма, Твоего́ уго́дника,/ и не даждь бы́ти ми в ра́дость враго́м мои́м ни в сей век, ниже́ в бу́дущий.

Богоро́дичен: Тя, и́стинную Ма́терь Зижди́телеву, вся хоте́нием сотво́ршему, ве́рою мо́лим:/ сове́ты и ловле́ния вражду́ющих на нас осуети́, я́ко Бла́гая,/ и от рук враго́в вся рабы́ Твоя́ соблюди́, па́стырей и па́ству твою́, Всепе́тая.

Свети́лен

Подо́бен: Посети́л ны есть:

Посети́л есть Христо́с лю́ди преогорче́нныя,/ из руки́ лука́ваго и от неве́рия мра́ка тобо́ю, Нау́ме, спасл есть,/ и вся земля́ испо́лнися Боже́ственнаго ра́зума.

Сла́ва:

Чуде́с исто́чник и исцеле́ний кладене́ц,/ мона́шествующих сла́ва, иере́ев добро́та –/ Нау́м Боже́ственный да почти́тся в пе́снех досто́йно.

И ны́не, предпра́зднства:

Вифлее́ме, благоукраси́ся, врата́ отве́рзи твоя́:/ Царь бо твой прихо́дит, и́же пре́жде век восхоте́вый вочелове́читися ми́лости ра́ди,/ ра́дуйся и лику́й, вся тварь.

На хвали́тех стихи́ры: предпра́зднства 3

(зри день сей выше)

и свята́го, 3, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Прии́дите, празднолю́бцы, Нау́ма, честно́е прия́телище ду́ха,/ в пе́снех свяще́нных сладкопе́ньми благохва́ляще, увенча́ем, того́ сло́вес до́бре вкуси́вше,/ сыноположе́ния Боже́ственнаго ду́ха прие́мшии, согреше́ний разреше́ние моли́твами его́ прие́млюще.

Смерть твоя́ честна́ бысть пред Го́сподем вои́стинну, Нау́ме приснопа́мятне:/ жи́знь бо твоя́, испо́лнена благоче́стия и чистоты́ и вся́каго преподо́бия полна́ есть,/ и́мже быва́ет во е́же обожи́тися, о́тче,/ е́же и тебе́ бысть по Боже́ственному прия́тию.

От ско́рби вся́кия, Нау́ме свя́те,/ даждь нам по́мощь и искуше́ний изба́ви,/ и́бо су́етна челове́ческая по́мощь,/ ты же па́че челове́ка А́нгелом собесе́дник был еси́,/ огражда́вши нас, боя́щихся Бо́га/ и чту́щих честны́я мо́щи твоя́.

Сла́ва, глас 8:

Боже́ственных трудо́в твои́х плод, преподо́бне о́тче,/ утверди́ сердца́ ве́рных:/ и́бо ве́ждом твои́м сна не дал еси́,/ ниже́ дрема́ния очесе́м твои́м,/ до́ндеже посе́ял еси́ благоче́сти́е и Правосла́вия догма́ты./ Те́мже и ны́не, соше́дшеся,/ па́мять твою́ хва́лим, и тя, Нау́ме, в ней,/ нас призира́й, предстоя́ дерзнове́нно Христу́,/ моли́ спасти́ от бед ду́ши на́ша.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

В Вифлее́ме ражда́ется всех Творе́ц,/ и Еде́м отверза́ет Преве́чный Царь,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ средосте́ние граде́жа разори́ся,/ Небе́сныя си́лы с земны́ми совокупля́ются,/ А́нгели с челове́ки держа́вное торжество́ составля́ют,/ чи́стии Чи́стому пе́ние приноша́ют./ Ви́дим Де́ву, я́ко престо́л сла́вы Херуви́мский,/ вмести́вшую ника́коже вмести́маго Бо́га/ и нося́щую, его́же Серафи́ми со стра́хом прославля́ют,/ я́ко да пода́ст ми́ру ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пра́здника и от кано́нов свята́го пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих:

Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335:

Бра́тие, повину́йтеся наста́вником ва́шим:

коне́ц:

Ему́же сла́ва во ве́ки веков, ами́нь. Аллилу́ия,

глас 6:

Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех его́ восхо́щет зело́.

Стих:

Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́, род пра́вых благослови́тся

. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24:

Во вре́мя оно ста:

коне́ц:

се бо мзда ва́ша мно́га на Небеси́.

Прича́стен:

В па́мять ве́чную:

Кано́н равноапо́стольному Нау́му О́хридскому, пое́мый на освяще́ние ко́лива, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с:

Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогущая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Воспе́ти твою́ честну́ю па́мять усе́рдствующу мне/ благомо́щную сло́ва благода́ть с Небесе́ испроси́/ и усе́рдие в де́ло, блаже́нне, произведи́.

Ми́ра за благоутро́бие щедро́т на зе́млю истощи́вшемуся, Нау́ме приснопа́мятне,/ Христу́ Бо́гу на́шему, обоня́л еси́ от младе́нства/ изря́дне благово́ния Того́, о́тче, и после́довал еси́.

Мла́дый проявле́н во́зраст теле́сный, о́тче, име́я,/ ста́ростию же ра́зума престаре́лую и тве́рдую стезю́ стяжа́л еси́,/ и́мже ху́дшее, Нау́ме, премени́л еси́ на лу́чшее.

Я́ко во цве́тнице свяще́нном доброде́телей ра́я вшел еси́,/ от всех цвето́в собра́в, испле́л еси́ неувяда́емый вене́ц,/ его́же на ве́рсе твое́м ны́не но́сиши, Нау́ме всече́стне.

Богоро́дичен: Тебе́, Невмести́маго Бо́га, в Твое́м чре́ве прие́мшую, Пречи́стая,/ пе́ти жела́юще и велича́ти любе́зне хотя́ще, сло́во недоуме́ем:/ вы́ше бо есть сло́ва Рождество́ Твое́.

Песнь 3

Ирмо́с:

Еди́не, ве́дый челове́ческаго су́щества не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твое́я, Человеколю́бче.

Возненави́дел еси́ от ю́ности вся́кое сладостра́стие и, крест на ра́мена взем,/ Распятому, Нау́ме, после́довал еси́,/ те́мже, изря́дно тому́ подо́бяся, и досто́ин похва́л яви́лся еси́,/ и́хже ны́не получи́л еси́.

Дар тя Свята́го ду́ха, Нау́ме му́дре, спротяже́нно пое́м,/ я́ко мо́щна тя ны́не благода́тию,/ моли́твами твои́ми тя сла́вящия искуше́ний и бед изба́ви, преподо́бне,/ и жи́зни неконча́емей сподо́би.

А́нгельское житие́ на земли́ усе́рдно подража́л еси́/ и, отступи́в земны́х, всесла́вне, со А́нгелы ны́не весели́шися:/ сих бо житию́ на земли́ поревнова́л еси́,/ с ни́миже и водворе́ние получи́л еси́.

Ви́дя не, я́коже пре́жде, лице́ Бо́жие в зерца́ле гада́ний и в се́ни, свя́те,/ ны́не невозбра́нно в не взира́я,/ хваля́щим тя, Нау́ме приснопа́мятне, испроси́ прегреше́ний оставле́ние.

Богоро́дичен: Превосхо́дит, Отрокови́це, Твоего́ стра́шнаго Рождества́ чу́до/ вся́каго сло́ва и ра́зума и недоуме́нием покрыва́ется./ Ка́ко Ма́ти была́ еси́, и Де́ва пребыла́ еси́,/ и Созда́теля, созда́ние, родила́ еси́?

Песнь 4

Ирмо́с:

Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Славе́нския ро́ды и за́падныя вас восхваля́ют,/ Нау́ме чу́дне с Кли́ментом па́стырем,/ вас бо ра́ди спасе́ние обрето́ша и и́дольскаго избавльшеся помрачения.

Честна́ смерть твоя́ бысть, преподо́бне,/ пред Созда́телем и Содержи́телем вся́ческих, Нау́ме приснопа́мятне,/ живя́ бо, тому́ угоди́л еси́, и по сме́рти то́чиши чудеса́.

Весь от ю́ности Бо́гу возложе́н,/ весь прия́телище доброде́телей и де́латель того́ повеле́ний был еси́, Нау́ме блаже́нне,/ весь и Свята́го ду́ха испо́лнь яви́лся еси́ и свиде́тель того́ чуде́с.

Исто́чник боля́щим и злостра́ждущим твой гроб, о́тче Нау́ме,/ точа́щий всем бога́тно разли́чная исцеле́ния,/ неистощи́мый бо исто́чник показа́ся Боже́ственных чуде́с/ всем, приходя́щим с ве́рою.

Богоро́дичен: Сло́во О́тчее па́че сло́ва сло́вом вмести́ла еси́ Боголе́пно/ и сего́ родила́ еси́ нам, безслове́сия всех, и́же от Ада́ма, избавля́ющаго,/ его́же уми́лостиви, Де́во, рабо́м Твои́м.

Песнь 5

Ирмо́с:

Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м мира концы́,/ се́рдца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Обре́л еси́ вои́стинну, я́коже возлюби́л еси́, Нау́ме приснопа́мятне,/ я́же о́ко землено́е ника́коже ви́де, ниже́ у́хо услы́ша,/ ниже́ в сердца́ сластолюби́вых челове́к взыдо́ша когда́.

Гора́ яви́лся еси́, доброде́тельми Боже́ственным вся присе́нная,/ в не́йже, о́тче, Бог жи́ти изво́ли и всели́ся в коне́ц в тя,/ Нау́ме Богоно́се, спаса́й всех, к тебе́ притека́ющих.

Спасе́ние дае́тся всем, во храм твой прибега́ющим, Нау́ме Боже́ственне,/ и ве́рно прося́щим по́мощь:/ Спа́су бо всех досто́ин служи́тель яви́лся еси́, подража́я твоего́ учи́теля.

Богоро́дичен: Глубины́ стра́шнаго Твоего́ Рождества́, Богома́ти,/ и А́нгелов изрещи́ вои́стинну не мо́гут чи́ни,/ ка́ко от них Носи́маго на объя́тиях но́сиши, я́ко Младе́нца?/ па́че бо ума́ есть и слы́шания.

Песнь 6

Ирмо́с:

Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Я́ко Влады́ка всех, всем промышля́яй,/ и всем покая́ние ища́ и спасе́ние, я́ко Бог,/ но́выя апо́столи, вас посла́ к за́падным лю́дем, Богоблаже́ннии.

Хва́лят ва́шу па́мять, Богодухнове́ннии,/ и любо́вию ублажа́ют Болга́рския лю́ди, Кли́менте и Нау́ме всеблаже́ннии,/ и моще́й ва́ших ра́ку почита́ют, и своя́ спаси́тели вас пропове́дают.

Служи́ти Бо́гу всех святы́х болга́ров научи́сте/ и и́дольскаго служе́ния отврати́сте благода́тию слове́с ва́ших,/ Боже́ственне Нау́ме со всечестны́м па́стырем Климе́нтом.

Богоро́дичен: Служа́т Рождеству́ Твоему́, Отрокови́це Всечи́стая,/ А́нгелов во́инства и челове́ков мно́жество,/ я́ко Бо́га, Челове́ка непрело́жна бы́вша, родила́ еси́,/ Тебе́ же ублажа́ют, я́ко же прорекла́ еси́.

Го́споди поми́луй:

3. Конда́к свято́му:

Све́тлых твои́х по́двигов:

(зри день сей выше).

Песнь 7

Ирмо́с:

Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Страда́ний твои́х и трудо́в по́честь, о́тче Нау́ме му́дре,/ прия́л еси́ чуде́с Боже́ственное де́йствие,/ и́миже притека́ющии ко гро́бу твоему́ пою́т:/ хва́льный отце́в Бог и препросла́вленный.

Кре́постию Бо́жиею благомо́щно укрепля́ем,/ полки́ отврати́л еси́ неви́димых враго́в, Нау́ме,/ кре́пко побе́ду поста́вил еси́ над ни́ми, приснопа́мятне,/ и побе́ды вене́ц прия́л еси́/ и со Христо́м ца́рствовати при́сно, о́тче, сподо́бился еси́.

Упра́вил еси́ твой путь до́бре к стезя́м Боже́ственных повеле́ний,/ и́же свети́льник бы́ша, свет же стезя́м твои́м,/ и возведо́ша, и́деже Свет Невече́рний,/ и́деже сла́дость некончаемая, Нау́ме преподо́бне.

Свы́ше назира́еши твоя́ певцы́, Нау́ме свя́те,/ сим подае́ши всегда́ неду́гов исцеле́ния, и страсте́й уставле́ние,/ и искуше́ний вся́ческих избавле́ние моли́твами твои́ми,/ я́ко да пою́т Бо́га препросла́вленнаго.

Богоро́дичен: Киво́т Моисе́й Тя прописа́ и трапе́зу, Хлеб Живо́тный нося́щую,/ и све́щник святоу́мный, Богоро́дице,/ и ста́мну, иму́щую Сла́дость всея́ тва́ри,/ я́же мы, я́вственно в Тебе́ исполня́ему, Отрокови́це, взира́ем.

Песнь 8

Ирмо́с:

В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Земледе́лав до́бре твою́ ни́ву серде́чную,/ Ева́нгельское се́мя посе́яв бога́тно,/ и клас пожа́л еси́ тьмори́чный тобо́ю спасе́нным лю́дем/ и сла́вящим Христа́ во ве́ки.

Крепчайшую всю вра́жию пре́лесть, я́ко ке́дри лива́нския возвы́шенную,/ преврати́л еси́ кре́пкими твои́ми по́двиги, сла́вне, и вопия́л еси́:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Гроб твой предлежи́т славе́нским наро́дом,/ лю́бящим тя, я́ко исто́чник сла́дкий,/ от него́же вси пию́ще питие́ Боже́ственный воды́, вопию́т: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Гаврии́лов, Отро́ковице, глас Тебе́, Благослове́нней, возглаша́ем,/ досто́йнейше же сего́ наипа́че ничто́же иму́щи рещи́,/ и два́жды Тебе́ взыва́ем:/ ра́дуйся, ра́дуйся, Де́во,/ мно́гажды и мно́жицею ра́дуйся, Благода́тная,/ ра́дуйся, ми́ру Ра́досте.

Песнь 9

Ирмо́с:

О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купи́на показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свирепе́ющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Весь просвеще́ния испо́лнен быв,/ и ко Све́ту и́стинному Христа́, Бо́га же и Челове́ка,/ наста́вил еси́ во тьме неве́дения спя́щия славе́нския наро́ды,/ и пре́лести и́дольския изба́вил еси́.

Здра́вие разсла́бленным, преподо́бне, хромы́м тече́ние и глухи́м слы́шание,/ всем вся прося́щим подае́ши моли́твами твои́ми, всесла́вне Нау́ме,/ Сло́ва пропове́дниче, на земли́ я́вльшему́ся благода́тию.

Виждь мою́ премно́гую к тебе́ любо́вь, о́тче,/ виждь и жела́ние, принося́щему ти сие́ у́богое тебе́ пе́ние,/ грехо́в мои́х испроси́ разреше́ние и ве́чный жи́зни наслажде́ние.

Всего́ порабоще́на мя страсте́м,/ всего́, Богому́дре,оскверне́на мя прегреше́ньми,/ очи́сти моли́твами твои́ми, Нау́ме преподо́бне,/ и огня́ гее́нскаго изба́ви, на сие́ спомо́щника име́я Боже́ственнаго Климе́нта,/ с ни́мже тя велича́ем.

Богоро́дичен: Ты па́че ума́ и смы́сла, неизрече́нно и неизглаго́ланно, Пречи́стая,/ во утро́бе Твое́й зачала́ и родила́ еси́ Бо́жие Сло́во./ Те́мже Тя сла́вим, я́коже мо́щно челове́ком,/ по достоя́нию бо а́ще мо́гут А́нгели.

Преподобный Наум Охридский, болгарин, был одним из ближайших учеников и сподвижников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (память 11 мая). С юности он последовал за своими учителями в Великоморавию и Паннонию, где в течение многих лет (863–885) подвижнической жизни проповедовал Слово Божие славянским народам на их родном языке. Преподобный Наум обучал славян грамоте, распространял переведенные равноапостольными братьями с греческого языка на славянский Богослужебные книги. В 868 году в Риме Папой Адрианом II (867–872) преподобный был рукоположен во диакона, а затем принял сан пресвитера. Папа Адриан II признал Богоугодным дело учителей Словенских, освятил славянские книги и благословил служить Литургию на славянском языке. Самые тяжелые испытания выпали на долю святого Наума и других учеников святого Мефодия после преставления последнего в 885 году. Епископом Моравским стал давний враг славянского просвещения немец Вихинг. Проповедники были брошены в темницу, прикованы цепями, подверглись истязаниям. По их молитвам Господь явил чудо: сделалось землетрясение, стены темницы обрушились, цепи разорвались. Народ, увидев это, уверовал в святость узников, но Вихинг объявил Божие знамение дьявольским наваждением и изгнал святого Наума и его сподвижников из Великоморавии.

Святые проповедники, движимые Промыслом Божиим, творя многие чудеса, достигли Дуная. Там они разделились на группы. Одни пошли в Мизию, другие – в Дакию и Иллирию, «Слово Божие умножая повсюду сторицею».

Преподобный Наум, вместе со святыми Климентом и Ангеляром, отправился в Болгарию. Святой царь болгарский Борис-Михаил, крестивший свой народ в 865 году, принял с радостью учеников святых Кирилла и Мефодия. Он возложил на них распространение и умножение славянских Богослужебных и проповеднических книг, устроение при храмах и монастырях школ для будущего болгарского духовенства, которое, по замыслу царя, должно было стать преемником духовенства греческого в болгарских землях. Преподобный Наум стал учительствовать и проповедовать в монастыре в честь святого Пантелеимона, близ Преслава.

В 894 году святой Наум возглавил просветительское дело в Деволе в Охридской епархии вместо святого Климента, рукоположенного во епископа Белицкого.

Уже в глубокой старости, «просветив болгар светом проповедания» и «всеявши Божественные догматы в земле Болгарской», преподобный Наум удалился от мира в монастырь в честь архангела Михаила и всех Небесных Сил, который он основал на средства святого царя Бориса и его сына Симеона. Там он закончил свой земной путь в 910 году, приняв перед смертью монашеский постриг. Святая Церковь вскоре причислила преподобного Наума к лику святых, а основанный им монастырь стал известен в народе как монастырь святого Наума. Там и поныне покоятся его мощи, врачуя силой благодати Христовой душевные недуги.

Память святого равноапостольного Наума совершается также 27 июля вместе со святыми Климентом, Саввой, Гораздом и Ангеляром.

* * *

25

тиме́ния – тьмы.

26

пи́сменно – по Писанию.


Комментарии для сайта Cackle

Ищем ведущего программиста. Требуется отличное знание php, mysql, фреймворка Symfony, Git и сопутствующих технологий. Работа удаленная. Адрес для резюме: admin@azbyka.ru

Открыта запись на православный интернет-курс