Источник

5-й день

Предпра́зднство Просвеще́ния, и святы́х му́ченик Феопе́мпта и Фео́ны, и преподо́бныя Синклитики́и

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников 3, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Фео́ну и Феопе́мпта му́дрыя воспои́м:/ Христо́вым бо догма́том повину́ющеся,/ служе́ние вся́ко нечести́вое све́тло упраздни́вше,/ свя́те, и че́стне, и благонаде́жне послужи́ша,/ Еди́наго Бо́га и Го́спода пред лице́м мучи́телей благодерзнове́нно испове́дающе,/ и венча́еми свы́ше.

Жития́, до́лу влеку́щая, и пи́щи наслажде́ние,/ и цвету́щую сла́ву, всехва́льнии, оста́вивше я́ко привре́менну,/ Христу́ прилепи́стеся,/ Того́ добро́тою кра́сною распала́еми,/ и принесо́стеся, я́ко сладково́ннии шипцы́,/ и венце́м нетле́ннаго Ца́рствия Боголе́пно венча́стеся.

И́же мир возненави́девше,/ преми́рни яви́стеся,/ в Це́ркви перворо́дных совокупи́стеся/ и со А́нгелы поете́ песнь нетле́нную,/ пред Бо́гом предстоя́ще вку́пе,/ скве́рную и́дольскую лесть отри́нувше,/ мучи́телей безу́мие му́ченически посрами́сте.

И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Сла́вы отце́в вои́стинну возжела́вши,/ сла́ву нетле́нную возлюби́ла еси́,/ те́мже отсту́пльши сла́дких,/ те́ло твое́ боле́знем всем отдала́ еси́./ И ны́не боле́зней прие́млеши возме́здие/ со Христо́м ца́рствующи.

И́же И́ова попусти́в испроси́вшему,/ и тя искуси́ти хотя́, я́ко зла́то,/ оста́ви те́ло твое́ ну́ждею лука́ваго,/ те́мже ты, посрами́вши терпе́нием неду́гов искуси́теля,/ побе́ды венце́м венча́лася еси́.

Жениха́ кра́сную добро́ту возжела́вши, Христа́,/ и уневе́ститися Сему́ ты восхоте́вши все́ми ви́ды благи́х,/ боле́зньми воздержа́ния тебе́ украси́ла еси́,/ те́мже ны́не с Ним ца́рствуеши, в черто́зе Его́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Гото́вися, Иорда́не реко́:/ се бо прихо́дит Христо́с Бог крести́тися от Иоа́нна,/ да змие́в неви́димыя главы́ сокруши́т Божество́м в вода́х твои́х./ Ра́дуйся, пусты́не Иорда́нская,/ го́ры, игра́йте с весе́лием:/ прихо́дит бо Ве́чный Живо́т воззва́ти Ада́ма./ Глас вопию́щаго, возопи́й, о Иоа́нне Предте́че:/угото́вайте пути́ Госпо́дни/ и стези́ Его́ пра́вы соде́лайте.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Земля́ и назе́мная, игра́йте и ра́дуйтеся:/ Пото́к сла́дости в реце́ креща́ется,/ излия́ние изсуша́я зло́бы,/ и источа́ет Боже́ственное оставле́ние.

Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Све́та сый пода́тель Иису́с,/ не тре́буя7 крести́тися,/ пло́тию восхо́дит на Иорда́нския струи́,/ просвети́ти су́щия во тьме хотя́./ Ве́рою Сего́ усе́рдно сря́щем.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и у́боя́шася.

Поне́с раба́ зрак,/ предгряде́ши крести́тися, Христе́, от раба́/ во Иорда́нских струя́х,/ избавля́я от рабо́ты ве́тхаго греха́,/ и освяща́я, и просвеща́я нас.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Да возра́дуется пусты́ня Иорда́нова,/ и да процвете́т, я́ко крин,/ глас бо вопию́щаго услы́шан бысть в ней:/ уготова́йте путь Госпо́день./ Го́ры бо поста́вивый ста́вилом, и удо́лия ме́рилом,/ вся исполня́яй, я́ко Бог, креща́ется от раба́,/ обнищева́ти нача́т, бога́тныя да́ры да́руяй./ Услы́ша Е́ва: в печа́лех роди́ши ча́да./ Ны́не же услы́ша Де́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

НА ПОВЕЧЕ́РИИ

Кано́н [его́же краегране́сие: И днесь же суббо́ту пою́ вели́кую]. Ирмо́с по два́жды, тропари́ же на 6, и па́ки то́йже ирмо́с о́ба ли́ка вку́пе. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Волно́ю морско́ю/ Покры́вшаго дре́вле гони́теля мучи́теля,/ Иорда́нския струи́ спря́товает и кры́ет,/ мое́ ны́не очища́я челове́ческим очище́нием,/ сла́вно бо просла́вися.

Го́споди Бо́же мой,/ светоиме́нное пе́ние и предпра́зднственную песнь Тебе́ пое́м,/ Боже́ственным явле́нием та́инственно обно́вльшему нас/ и к све́тлости Боже́ственней возводя́щему.

Горе́ преве́чна и до́ле но́во я́вльшася Тя,/ преми́рная и земна́я, Спа́се, ужаса́хуся, зря́ще,/ и е́же па́че сло́ва Твое́ воспева́ху снизше́ствие.

Да Твоея́ славы вся́ческая испо́лниши,/ Тебе́ Сама́го истощи́л еси́ да́же и до ра́бия о́браза./ Ны́не же дла́ни раба́ подклоня́еши главу́ ра́бски,/ мое́ назда́ние благоутро́бно очища́я.

Песнь 3

Ирмо́с: Тебе́, на вода́х/ Основа́вшаго всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь ви́девши пло́тию кры́емаго в вода́х,/ у́жасом мно́гим содержа́шеся;/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющи.

О́бразы пе́рвее проро́ками показа́л еси́ Твоего́ Богоявле́ния,/ ны́не сокрове́нная де́йствиями сказа́л еси́,/ явль та́йны челове́ком днесь, подая́ но́вое возрожде́ние.

Простре́ Иорда́н во́ды, я́ко плещи́,/ с тре́петом прия́ти Зижди́теля, теле́сно креща́емаго и вся освяща́ющаго:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди, – взыва́ющия.

Ве́лие ко спасе́нию напу́тие креще́нием подае́т Христо́с/ чу́вствующим Его́ Боже́ственное осия́ние, с весе́лием пою́щим:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.

Песнь 4

Ирмо́с: Е́же ко Креще́нию Твое́ прише́ствие прови́дя, Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ на мо́ре ко́ни Твоя́,/ во́ды мно́ги наве́л еси Спа́се, смуща́ющия.

Я́вльшуся Тебе́ те́лом, освяти́ся земля́,/ во́ды благослови́шася, Не́бо просвети́ся,/ род же челове́ков го́рькаго мучи́тельства вра́жия изба́вися.

Глаго́лом Боже́ственным ны́не Предте́ча из пусты́ни гряде́т ко Иорда́ну, глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жися бо Небе́сное Ца́рство,/ призыва́я вся к сла́ве Бо́жией.

Превраще́й пе́рвее мо́ре в су́шу, и исто́чники от несеко́маго источи́в,/ прегреше́ний очище́ние ны́не содева́ет во Иорда́нских струя́х огне́м Ду́ха.

Песнь 5

Ирмо́с: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ просвеще́ннии, прииди́те, омы́йтеся водо́ю Боже́ственною/ и Ду́хом я́ве и ду́шу, и те́ло очи́стите.

Новотвори́ши земноро́дныя, Нов Ада́м быв Соде́тель,/ огне́м, и Ду́хом, и водо́ю стра́нное соверша́я возрожде́ние/ и обновле́ние чу́дное, кроме́ сокруше́ния/ и горни́л Креще́нием Богоде́тельным новотворя́.

Ду́хом ду́ши новотвори́ши, водо́ю же освяща́еши те́ло сложе́ное,/ живо́тна назида́я челове́ка:/ сугу́бому бо сро́дная потре́бно, лечбы́ му́дрым про́мыслом прино́сиши,/ я́ко Врач теле́с и душ.

От Чи́стыя, проше́д, рожде́йся из Отца́ пре́жде веко́в,/ к су́щему из непло́дныя прише́л еси́, прося́ я́ко Челове́к Креще́ния,/ но от воды́ та́инственно Ду́хом соде́лал еси́, Спа́се, многоча́дну Це́рковь, пе́рвее безча́дную.

Песнь 6

Ирмо́с: Ят бысть,/ но не удержа́н стра́хом Боже́ственный Крести́тель:/ а́ще бо и спря́товается прибли́житися Огню́ се́но,/ но, слыша́в: оста́ви ны́не,-/ тече́, повеле́ние исполня́я, я́ко раб,/ Боже́ственному же, свы́ше свиде́тельствующему гла́су,/ услы́ша Сы́на Преве́чнаго.

Написа́лся, но не порабо́тился еси́, ке́саревым повеле́нием повину́яся:/ а́ще бо и от рабо́ты утеше́ние нам подая́,/ во́льно повину́ешися и да́ньствуеши дидра́хму,/ но зако́ном греха́ пе́рвее про́данныя ны свободи́л еси́ ны́не/ и сыноположе́ния удосто́ил еси́.

Ца́рствуеши, но не ми́рски, естество́м Сый Царь:/ а́ще бо и по пло́ти от пле́мене Дави́дова роди́вся,/ престо́л ца́рствия, Спа́се, сего́ прия́л еси́,/ но сво́йственну и́маши держа́ву Ца́рствия со Отце́м пре́жде веко́в, при́сно/ и во ве́ки с Ду́хом.

Царь у́бо, ми́ра Нача́льник и су́щих в вода́х дре́вле пронарече́ся,/ но удавля́ется Твои́м очище́нием/ и низлага́ется я́ко езе́рский пе́рвее легео́н./ Рук же Твои́х, Спа́се, созда́ние, порабоще́нное от него́,/ держа́вною Твоего́ руко́ю свобожде́ния сподо́бил еси́.

Песнь 7

Ирмо́с: Неизрече́нное чу́до:/ в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене преклоня́ет верх/ и про́сит Креще́ния от раба́,/ очища́я вопию́щия:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Сече́тся струя́ пе́рвее ми́лотию Иорда́нская, прообразу́ющи Креще́ние Твое́,/ и́мже и страсте́й растерза́ется хито́н,/ и нетле́ния оде́жда самотвори́тся вопию́щим Бо́гу:/ благослове́н еси́.

Бога́тна струя́, в себе́ бо прие́мши креща́ема Соде́теля,/ показа́ся исто́чник живо́тныя воды́ на спасе́ние нас, песнопою́щих:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Ме́ртвость Боже́ственную знамени́тельне образу́юще,/ погруже́нием в воде́ трикра́тным в Креще́нии Христу́ совостае́м,/ тридне́вному воста́нию приобща́ющеся и вопию́ще Христу́:/ благослове́н еси́ во ве́ки.

Еди́на благода́ть Отца́, Сы́на же и Ду́ха соверша́ющая/ да́ром жела́ющия ве́рно Боже́ственнаго Креще́ния,/ сыноположе́ния восприе́мшия власть, е́же вопи́ти:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо водо́ю облачи́тся/ Опали́вый водо́ю пре́жде пра́веднаго же́ртву пресла́вно./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Избавле́ние гряде́т Христо́с Креще́нием пода́ти всем ве́рным:/ сим бо Ада́ма очища́ет, па́дшаго возвыша́ет,/ низло́жшаго мучи́теля посрамля́ет, Небеса́ отверза́ет,/ Ду́ха Боже́ственнаго низво́дит/ и нетле́ния прича́стие да́рует.

Преста́ лесть вра́жия, глас бо вопию́щаго в пусты́ни:/ путь Госпо́день, – зове́т, – угото́вайте/ и вся стези́ Его́ пра́вы твори́те, – повелева́ет,/ дебрь бо смиря́ется, естество́ земны́х возвыша́ется,/ гора́ и холм же враго́в понижа́ется.

О, пресла́вных даро́в!/ О, Боже́ственныя благода́ти и несказа́нныя любве́!/ Се бо водо́ю очища́ет мя, огне́м просвеща́ет мя/ и Ду́хом Боже́ственным соверша́ет мя Соде́тель и Влады́ка,/ ны́не во Иорда́не в мое́ обле́кся естество́, Безгре́шный.

Песнь 9

Ирмо́с: Не рыда́йте всу́е,/ отча́яния тенета́ми удавля́еми, челове́цы, пови́нии злых,/ но во умиле́нии души́ присту́пим Очища́ющему вся,/я́ко Еди́ному Чи́стому/ и Даю́щему проще́ние Креще́нием.

Во стра́ннем Твое́м Рождестве́ пе́рвее из Де́вы преесте́ственно удиви́л еси́, Сло́ве Бо́жий./ Ны́не же велича́ем, ве́лие та́инство соверша́я пресла́вно прича́стием честны́м,/ купе́ль многоча́дну Боже́ственным Ду́хом.

Земля́ освяти́ся Рождеством твои́м святы́м, Сло́ве,/ пове́дающим Небесе́м звездо́ю сла́ву Твою́./ Ны́не же водно́е естество́ благослови́ся, Тебе́ пло́тию кре́щшуся,/ и род земноро́дных к пе́рвому взы́де па́ки благоро́дию.

Да ра́дуется земля́ вся, Не́бо да весели́тся,/ мир да игра́ет, ре́ки да пле́щут руко́ю,/ исто́чницы и езе́ра, бе́здны, моря́ да сра́дуются:/ прихо́дит бо Христо́с Ада́ма очи́стити и спасти́ Боже́ственным Креще́нием.

И па́ки ирмо́с, и покло́н.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Весели́ся, реко́ Иорда́не,/ в тебе́ бо всех Творе́ц прихо́дит во́лею/ Креще́ние прия́ти от раба́, я́ко Благоутро́бен./ Красу́йся, лику́й, Ада́ме и Е́во прама́ти:/ прии́де избавле́ние всех, Бог Преблаги́й.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен тойже:

Пото́к сла́дости Влады́ка сый, предгряде́т во струя́х ре́чных крести́тися,/ напои́ти мя хотя́ очище́ния вода́ми./ Его́же зря, Иоа́нн вопия́ше:/ ка́ко ру́ку мою́ на верх Твой простру́,/ Его́же трепе́щут вся́ческая?

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ада́мову наготу́ одева́я, Благоутро́бне, во оде́жду сла́вы,/ хо́щеши обнажи́тися пло́тию во Иорда́не реце́./ О, чудесе́ пресла́внаго!/ Ка́ко Тя поды́мет вода́, Влады́ко Го́споди,/ вода́ми покрыва́ющаго превы́спренняя? – я́коже пи́шет./ Пое́м, Иису́се Благоде́телю, вси Твое́ явле́ние.

Сла́ва, и ны́не.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Ве́лие Со́лнце во Иорда́не просия́ти гряде́т,/ е́же из Де́вы, из о́блака возсия́вшее, Христо́с Бог наш,/ грехо́вный отгоня́ мрак и ми́ра просвеща́я концы́,/ Его́же осия́ния получи́ти благоче́стно помо́лимся,/ прося́ще прия́ти́ ве́лию ми́лость.

Кано́ны три: предпра́зднства со ирмосо́м на 6, му́чеников на 4 и преподо́бный на 4. Кано́н предпра́зднства, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты избавлься, Изра́иль/ непроходи́мое про́йде, я́ко су́шу,/ врага́ зря потопля́ема,/ песнь я́ко Благоде́телю пое́т Бо́гу,/ чудоде́ющему мы́шцею высо́кою,/ я́ко прославися.

Христо́с гряде́т ко Креще́нию,/ Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит,/ Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет ны́не грехи́, я́ко Благ,/ с весе́лием воспои́м Ему́, я́ко просла́вися.

Да кропя́т, веселя́щеся, о́блацы весе́лие ве́чное:/ Христо́с Иису́с предгряде́т вода́ми Иорда́нскими пото́ки грехо́вныя потопи́ти,/ просвеще́ние всем да́руя.

Се Свет явля́ется,/ се Очище́ние показу́ется,/ се Спас предстои́т просия́ти су́щим во тьме Бо́жественныя зари́./ Сего́ помышле́ньми чи́стыми ра́достно поды́мем.

Ин кано́н му́чеников, глас 7.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ погрузи́вшему всю си́лу фарао́нову в мори́,/ побе́дную песнь,/ я́ко прославися.

Гряди́те, вернии, согла́сно пра́зднуим препросла́вленную па́мять страда́льцев,/ в пе́снех духо́вных славосло́вяще Христа́.

Страстоте́рпцы Христо́вы и ве́ры тве́рдии побо́рницы,/ на нече́стие ополчи́вшеся кре́пко, враги́ победи́ша.

Нечести́вый гони́тель и ве́ры Христо́вы чуждь,/ на страстоте́рпцы разгне́вався, злочести́вый ве́рою упражня́ется.

Богоро́дичен: Па́ству, ю́же стяжа́ла еси́, Богороди́тельнице,/ сию́ спаса́й от вся́кия ну́жды, моля́щи Спа́са и Бо́га на́шего.

Ин кано́н преподо́бныя, глас 2.

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Венча́ти твою́ песньми па́мять прихожду́,/ тебе́ наде́явся, несмы́сленный и весь нечи́стый,/ но даждь ми сло́во му́дрости и ра́зума твои́ми мольба́ми.

Весь ум к Боже́ственней высоте́ взе́мши/ и благи́х бе́здну и наслажде́ний позна́вши бла́гость,/ вся претерпе́ла еси́, приклю́чшаяся тебе́.

Ум к Бо́гу впери́вши Вы́шнему,/ те́ло твое́, влеку́щее к до́льним, воздержа́нием и болезньми облегчи́ла еси́,/ жела́ющи вели́кия сла́вы.

Богоро́дичен: Пребы́в, е́же бе, и воплоти́вся из утро́бы Твоея́,/ е́же бехом дарова́ нам пе́рвое, от пе́рсти бы́вшим,/ изба́вив прегреше́ний, Богороди́тельнице.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию и бога́тством да хва́лится сме́ртный свои́м,/ но ве́рою Госпо́днею,/ правосла́вно взыва́я Христу́ Бо́гу/ и поя́ при́сно:/ на ка́мени Твои́х за́поведей утверди́ мя, Влады́ко.

Пре́жде веко́в седя́й со Отце́м и Ду́хом,/ ны́не в после́дняя из Де́вы вопло́щся, я́коже весть,/ Христо́с гряде́т ко Креще́нию,/ безсме́ртие Боже́ственною ба́нею всем подая́.

Водо́ю погребсти́ на́ша грехи́ хотя́ во Иорда́нских струя́х/ за милосе́рдие ми́лости, Христо́с Бог предгряде́т/ и назида́ет истле́вшия ны Креще́нием.

Обнаже́ние сту́дное покрыва́я Ада́ма пра́отца,/ обнажа́ешися во́льно и струя́ми Иорда́нскими Тебе́ Сама́го покрыва́еши,/ вода́ми превы́спренняя покрыва́я, Христе́, Еди́не Многоми́лостиве.

Ин

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Благоче́стия и ве́ры предста́тели, Боже́ственныя страда́льцы восхва́лим,/ Феопе́мпта и Фео́ну пресла́внаго.

Пра́вило, и о́браз, и начерта́ние я́вльшеся, Христо́вы великому́ченицы,/ святы́х бы́ша путевожди́ ко страда́нию.

Ревну́юще сих доброде́тельному жи́тельству, му́ченицы,/ ку́пно на суди́щи предстоя́ще, взыва́ху:/ христиа́не есмы́ вси.

Богоро́дичен: Роди́лся еси́ из Де́вы несказа́нно,/ яви́лся еси́, я́коже благоволи́л еси́, Человеколю́бче,/ и мир обнови́л еси́, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Не пощаде́ла еси́ пло́ти мно́гими я́звами,/ ниже́ весьма́ неоде́ржно друча́емыя, к боле́знем воздержа́ния,/ искуси́тель в ни́хже отрева́шеся.

Ше́ствие те́сное жи́зни хода́тайственно нетле́нный и Боже́ственныя ты изво́лила еси́,/ широ́кое оплева́вши,/ его́же ничто́же го́рше вои́стинну ум иму́щему.

Горя́щу ю́ностному цве́ту отбеже́ тесното́ю и боле́зньми воздержа́ния/ и пале́ние очес твои́х сле́зными тече́нии угаси́л еси́.

Богоро́дичен: Сло́во, вопло́щшееся из Тебе́, Всечи́стая,/ пло́ти скве́рну хотя́ омы́ти о́бразом очище́ния,/ тече́ние водно́е диви́тся.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Всех, Христе́, Благоутро́бне, отъе́мляй прегреше́ний мно́жество/ ми́лости ра́ди безме́рныя,/ Иорда́нскими вода́ми крести́тися гряде́ши, я́ко Челове́к,/ оде́ждею мя одева́я,/ сла́вы дре́вния обнаже́нна люте.

Та́же седа́лен му́ченика, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Феопе́мпт, яви́вся святи́тель су́щих до́ле,/ с Фео́ною ку́пно тве́рдым и сострада́льцем,/ му́чителем противле́ния не терпя́щим, ураня́ется:/ Тя, – ра́дуяся, вопия́, – чту Еди́наго,/ погре́бшаго во Иорда́нских струя́х земны́х прегреше́ния.

Ин седа́лен преподо́бныя, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

По́стных превзошла́ еси́ ты терпе́ния боле́знь,/ на Небесе́х наслажда́ешися бо́льшия оби́тели/ и лу́чшия зари́ испо́лнилася еси́,/ зане́ му́жески жесто́кий ше́ствовала еси́ путь, победи́вши настоя́щая,/ и А́нгелом уподо́билася еси́,/ и ны́не сла́вы причаща́ешися тех.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вели́кий Дождь к ре́чным струя́м предгряде́т,/ пло́тию крести́тися восхоте́в./ К Нему́же Бо́жественный Предте́ча, ужаса́яся, глаго́лаше:/ ка́ко крещу́ Тя, скве́рны не иму́ща весьма́?/ Ка́ко простру́ мою́ десни́цу на главу́, ея́же трепе́щут вся́ческая?

Песнь 4

Ирмо́с: Слы́ша дре́вле Авваку́м, Христе́, чу́дный Твой слух/ и стра́хом взыва́ше:/ от ю́га Бог прии́дет и Святы́й от горы́ приосене́нныя ча́щи/ спасти́ пома́занныя./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Во́ду почерпи́те Жи́зни,/ се ны́не прии́де ми́ра Река́ и́стинно/ изсуши́ти му́тныя неве́рия во́ды и просвеще́ние источи́ти пою́щим Ему́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Весели́ся, пусты́ня, я́же пре́жде жа́ждущая,/ естество́ все челове́ческое:/ ны́не яви́ся Пото́к сла́дости, Иорда́нскими вода́ми реша́я зной греха́./ Ему́же пое́м ве́рно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Вопию́щаго глас проро́чески пусты́м возшуме́ помышле́нием:/ угото́вайте пути́ пра́выя Христу́ гряду́щему, глаго́лющ,/ я́ко да Креще́нием очи́стит обветша́вшия ны,/ разреша́я пе́рвое осужде́ние.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и ужасо́хся, Го́споди.

Всю напои́ша вселе́нную словесы́ Боже́ственными/ Христо́вы великому́ченицы/ и лесть упраздни́ша.

Бога́тство некрадо́мо обрето́ша вои́стинну страстоте́рпцы,/ бога́тство, сла́ву и све́тлость земны́х оплева́ша.

Вооружи́вшеся страстоте́рпцы Христо́вым ору́жием,/ мучи́телево суровство́ все́ в сем низложи́ша.

Богоро́дичен: Мати Чи́стая,/ Благослове́нная Свята́я Де́во,/ пою́щия Тя спаса́й от вся́каго обстоя́ния.

Ин

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы,/ не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ты, телесе́ преизря́дствующи добро́тами,/ была́ еси́ мно́гим отречена́, не полу́чшим раче́ния./ Те́мже, изнури́вши себе́, причасти́лася еси́ Боже́ственныя красоты́.

Претерпе́ла еси́, я́ко И́ов, теле́сное озлобле́ние,/ не изрекла́ еси́ сло́ва, кончи́ну привлача́щаго,/ ле́том и естество́м же преше́дши, Боже́ственное прия́ла еси́ жи́лище.

Уедини́ся от сро́дников, и роди́телей, и стяжа́ния,/ Христа́ еди́наго и́шущи некрадо́мо бога́тство и неиждива́емое,/ с Ни́мже Вы́шняя сла́вы яви́лася еси́ прича́стница.

Богоро́дичен: Рождество́ Твое́ Ада́ма от тли изба́ви, кроме́ тле́ния человекоде́льнаго,/ и́бо па́че челове́ка бысть зача́тие./ Те́мже тле́ния и зол мя, Отрокови́це, изба́ви.

Песнь 5

Ирмо́с: Свет Твой незаходи́мый возсия́й, Христе́,/ в сердца́ ве́рно пою́щих Тя,/ мир подава́яй нам па́че ума́./ Тем от но́щи неве́дения ко дню све́том Твои́м теку́ще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Ми́ра, Христе́, сый Царь,/ вражды́ средосте́ние разори́л еси́,/ пло́ти подо́бием яви́вся су́щим на земли́./ Темже прише́ствие Твое́ ви́дев, Иоа́нн дивля́шеся со стра́хом,/ рукоположи́ти Тя повелева́емь.

Змие́в главы́ сокруши́ти Христо́с спеша́,/ ны́не гряде́т вода́ми и трепе́щущему вопие́т Крести́телю:/ простри́ твою́ ру́ку, и прикосни́ся верху́ Моему́,/ и у́жас оттряси́, соверша́я повеле́нное.

Сказа́ше проро́к благода́ть иногда́ Креще́ния Боже́ственным Ду́хом,/ порази́в Иорда́нския струи́ ми́лотию, я́же раздели́шася,/ нам путетворя́щия возрожде́ние Боже́ственное в них я́вльшагося Христа́.

Ин

Ирмо́с: У́тренююще, Сло́ве, в сла́ву Твою́ и хвалу́,/ восхваля́ем непреста́нно о́браз Креста́ Твоего́,/ Его́же дал еси́ нам ору́жие в по́мощь.

Му́дрии страда́льцы, ве́ры ору́жницы,/ му́ки до́блественне враго́в пребеззако́нных победи́вше, ку́пно венцы́ прия́ша.

Ни ласка́ние, ни лесть,/ ни сла́ва земны́х возмо́же отсещи́ ве́ры ва́шея тече́ние, страда́льцы,/ те́мже и ра́дуетеся.

Предстоя́ще престо́лу сла́вы Госпо́дни,/ со А́нгелы непреста́нно моли́теся/ да́ти прегреше́ний очище́ние ве́рою пою́щим вас.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во Обра́дованная,/ ро́ждшая в ле́те Сло́во па́че сло́ва,/ моли́ Его́ спасти́ ду́ши на́ша.

Ин

Ирмо́с: Све́та Пода́телю/ и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Храм была́ еси́ обита́ющаго в чи́стых ду́сех Сло́ва, му́драя,/ осия́ла бо еси́ ты воздержа́ния мно́гими боле́зньми души́ твоея́ добро́ту, пресла́вная.

Плоть умертви́ла еси́, обагре́нную есте́ственною благода́тию боле́зньми мно́гими,/ уясня́ющи па́че све́том доброде́телей душе́вный о́браз,/ све́тло сия́ющий.

Вещь телесе́ души́ твоея́ ко Христу́ жела́нием распали́вши,/ ты ны́не,с невеще́ственными невеще́ственно вои́стинну А́нгелы сра́дуешися,/ Бо́га смотря́ющи.

Богоро́дичен: Главы́ сокруши́ Глава́ благочести́вых, Всечи́стая,/ стру́ями ны́не гнездя́щихся змие́в,/ Рожде́йся из Твоея́ утро́бы без се́мене вои́стинну.

Песнь 6

Ирмо́с: Весь от страсте́й безме́рных содержу́ся/ и кито́м зол снизпадо́х,/но возведи́ из нетле́ния мя, Бо́же,/ я́коже пре́жде Ио́ну,/ и ве́рою безстра́стие ми да́руй,/ я́ко да во гла́се хвале́ния и спасе́ния ду́хом пожру́ Ти.

Милосе́рдие щедро́т Христо́с показу́я,/ в ра́бии зра́це Непреме́нный прихо́дит к рабу́, прося́ Креще́ния,/ от рабо́ты восхища́я челове́чество,/ Его́же уди́влься прише́ствию, ужаса́ется и стра́хом одержи́м быва́ет.

Ка́ко Тя ре́чныя струи́ прии́мут, нестерпи́маго Огня́, ны́не иду́ща?/ Ка́ко обнаже́ние Небе́снии ви́дят А́нгели?/ Ка́ко ру́ку Иоа́нн простре́т на Тя,/ Сло́ве Бо́жий Пребезнача́льне,/ того́ от земли́ созда́вшаго?

Мо́ре разделя́ется, бежа́ще, пока́за но́вым лю́дем Боже́ственное прехожде́ние,/ е́же соде́ла в реце́, пло́тию прише́д,/ И́же из ка́мене пресла́вно источи́в во́ду./ Сего́ я́ко Бо́га просла́вим, на́ше сокруше́ние назда́вшаго.

Ин

Ирмо́с: Ио́на из чре́ва а́дова вопия́ше:/ возведи́ от тли живо́т мой./ Мы же Тебе́ вопие́м:/ Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

Упраздни́ша и́дольскую лесть му́ченицы, на суди́щи стра́ждуще,/ и нече́стие все потреби́ша от земли́ страда́нием свои́м.

Предпоста́ви враг и гони́тель ве́ры своя́ служи́тели/ мечми́, я́коже а́гнцы, убива́ти вас го́рько, му́ченицы сла́внии.

Я́коже ви́де лик святы́х мучи́тели, вооруже́нныя мечми́, му́жески вопия́ше:/ во́ини Христо́вы есмы́, о мучи́телю!

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Богоро́дице, несказа́нно, Бо́га на́шего,/ моля́щи не преста́й изба́вите от бед пою́щия Тя, Чи́стая Присноде́во.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Просвети́вшися заре́ю духо́вною,/ вся́кое наслажде́ние отри́нула еси́ плотско́е, я́ко но́щно,/ до́брых бо уязви́лася еси́ жела́нием.

Облиста твоя́ светоно́сная днесь па́мять,/ издале́ча просвеща́ющи душ омраче́ние,/ мона́хов подвиза́ющихся удобре́ние.

Чистоту́ де́вства соблюла́ еси́, почита́ющи черто́г нетле́нный:/ Христа́ бо жела́нием разжегла́ся еси́,/ стра́ннаго Жениха́ твоего́.

Богоро́дичен: Да сла́вы испо́лнимся,/ прии́де в безсла́вное челове́чество сла́вы Госпо́дь./ Я́коже челове́к, мы́емь,/ Твой Сын челове́ки просла́ви.

Конда́к предпра́зднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

И́кос:

Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не глаго́лю тебе́:/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния:/ прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́нгелом,/ и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От о́ных у́бо ни еди́н я́ве Мя ви́де,/ но во о́бразех, и се́нех, и гада́ниих,/ ты же пред тобо́ю стоя́ща ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма первозда́ннаго.

Песнь 7

Ирмо́с: Проидо́ша, я́ко черто́г, пе́щный пла́мень нестерпи́мый/ и́же за благоче́стие иногда́ о́троцы святи́и, показа́вшеся я́ве,/ и, согла́сно воспева́юще, песнь поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Христо́с спасе́ние яви́ся, просвеще́ние да́руя./ Да ра́дуется Не́бо, о́блацы же да кропя́т и́стинно пра́вду взыва́ющим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Руно́, е́же прови́де Гедео́н, полна́ ча́ша воды́ иска́павшия/ я́ве Твое́ Креще́ние ска́зоваше, Христе́, е́же подае́ши, крести́вся, воспева́ющим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ныя безча́дствующия Елиссе́й исцеля́я во́ды,/ благоча́дие честны́я купе́ли прообрази́, хотя́щее бы́ти та́инственно, воспева́ющим:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Пещь горя́щую ороси́л еси́, Спа́се,/ о́троки спасл еси́, пою́щия и глаго́лющия:/ благослове́н еси́ во ве́ки,/ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Коне́ц муче́ния прия́сте ку́пно,/ мече́м умерщвля́еми с жена́ми и детьми́, Христу́ вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́довахуся святи́и, зря́ще себе́, мечи́ скончава́емыя,/ и ве́рою взыва́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Нечести́вых свере́пство потреби́ся от земли́,/ и бо́зи падо́ша на зе́млю/ и сокруши́шася му́ченик испове́данием, и венцы́ прия́ша.

Богоро́дичен: Спаса́й па́ству Твою́, Всесвята́я Чи́стая, от вся́каго обстоя́ния,/ я́ко еди́на Предста́тельница ро́да на́шего,/ Благослове́нная Богоро́дице Всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Зле умышля́я, сопроти́вный души́ твоея кре́пость умягчи́ти неду́гами покуша́шеся,/ и И́ова прирази́выйся терпе́нию, му́дре боле́зньми отража́шеся,/ твои́м терпе́нием, му́драя, уязвля́яся.

Твоя́ ны́не уклони́ся от треволне́ний жития́ к благоути́шному душа́ приста́нищу,/ бога́та су́щи добро́тами в Боже́ственных пребыва́ниях, му́драя,/ иде́же проугото́вися твои́м терпеливострада́нием мно́гим поко́ище.

Му́дре наста́вила еси́ во о́бщем житии́, ме́сто, глаго́лющи, измени́ти никогда́же,/ вели́ких бо хода́тайственно воздая́ний терпе́ние,/ словесы́ же и делесы́ по́льзовати мона́шествующия вои́стинну не облени́лася еси́.

Богоро́дичен: Водно́е естество́ от греха́ мя измыва́ет/ Рождества́ Твоего́ па́че естества́ му́дростию,/ Бо́га бо очище́ние, Творца́ све́та, очища́ет, Богоневе́сто,/ мно́гими оскверни́вшагося, Де́во, согреше́ньми.

Песнь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго пока́за о́браз огнеро́сная пещь дре́вле:/ огнь бо не опали́ ю́ныя де́ти,/ Христо́во явля́я безсе́менное от Де́вы Бо́жественное Рождество́./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Хвалу́ велегла́сно Влады́це возсле́м:/ прии́де, яви́ся,/ восхо́дит на во́ды, и обнажа́ется, Не́бо о́блаки одева́яй,/ и креща́ется, очища́я ны, воспева́ющия:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Прииди́те мы́сленно, ко Иорда́ну и́дем,/ виде́ние ве́лие в не́м у́зрим,/ Иису́с бо, просвеще́ние, прихо́дит и раба́ преклоня́ется дла́ни, с тре́петом вопию́ща:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Угль, Его́же прови́де Иса́ия,/ в вода́х Иорда́нских разгоре́вся,/ попали́ вещь всю грехо́в и подаде́ сокруше́нным назда́ние./ Те́мже, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ Сла́вы,/ Его́же благословя́т Небе́сныя си́лы/ и трепе́щут чи́ни А́нгельстии,/ по́йте, свяще́нницы,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Еди́наго Благоутро́бнаго Царя́ Сла́вы испове́дающе,/ му́дрии страда́льцы прия́ша по́чести побе́ды, вопию́ще благодерзнове́нно:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Тве́рдо проти́вишася Христо́вы страда́льцы к мучи́телем,/ стра́ждуще до́блественне, победи́ша и́дольскую лесть, вопию́ще благодерзнове́нно:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже адама́нти, до́блии ору́жницы,/ мучи́телей преще́ния и му́ки победи́вше, ра́достно вопия́ху:/ по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Еди́наго Благоутро́бнаго Преве́чнаго Сло́ва,/ из Де́вы в после́дняя ро́ждшагося и спа́сшаго челове́ческий род,/ по́йте, свяще́нницы, людие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

На земли́ живу́щи, к земли́ блаже́нных вои́стинну дости́гнути вожделе́ла еси́,/ иде́же чи́ни А́нгельстии, преподо́бных и по́стников, дев, живу́ще,/ ве́чно песносло́вят Христа́ во ве́ки вся.

Добро́тою естества́ лу́чши мно́гих су́щи, о души́ попекла́ся еси́,/ я́ко вид добро́ты душе́вныя му́дре сохрани́вши,/ те́мже добро́ту теле́сную угаси́вши,/ распали́лася еси́ воздержа́нием души́ твоея́.

Бодр ум к Бо́гу преусе́рдием душе́вным ты стяжа́вши,/ ко́зни льсти́ваго мудреца́ злых до конца́ успи́ла еси́, сла́вная,/ и ны́не, у́спши, живе́ши во ве́ки.

Богоро́дичен: Обнови́ти земны́я Сын Твой восхоте́в,/ко Иорда́ну я́ко Челове́к тщи́тся, Чи́стая, кра́йния ра́ди любве́:/ та́мо бо всех сокру́шшаго сотре́, обновля́ет моли́твами Твои́ми мир.

Песнь 9

Ирмо́с: Неизглаго́ланное Де́вы та́инство:/ Не́бо бо Сия́, и Престо́л Херуви́мский,/ и светоно́сный Черто́г показа́ся/ Христа́ Бо́га Вседержи́теля,/ Сию́ благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Та́инство стра́нное зрю и пресла́вное:/ Иису́с гряде́т во́лею к реце́ Иорда́ну, вопия́ Иоа́нну:/ твою́ десни́цу Ми, дру́же, взаи́мствуй,/ стра́шная соверша́ющему людем Мои́м в снабдение.

Пусты́нная Иорда́нская да процвету́т,/ и́же во тьме лежа́щии, вели́к яви́ся вам Свет./ Ви́девше, взыгра́йте:/ Христо́с, от Галиле́и приходя́й, пло́тию крести́тися от раба́ хо́щет.

Возвесели́ся ны́не, Иорда́не, и лику́й,/ Иоа́нне, взыгра́й, вся вселе́нная, ра́дуйся:/ се яви́ся Христо́с, и обнажа́ется, и креща́ется,/ во оде́жду облача́я нетле́ния челове́чество.

Ин

Ирмо́с: Па́че естества́ Ма́терь и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в жена́х Благослове́нную,/ песньми, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

Попра́вше вся идолослуже́ния ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы,/ Боже́ственное тече́ние сконча́вше благоче́стно и ве́рою утверди́ша.

Земна́я вся презре́вше ве́рою страстоте́рпцы Христо́вы, вку́пе усе́рдно пострада́вше,/ от Бо́га прия́ша врачева́ния.

Страстоте́рпцы му́жески вооружи́вшеся веро́ю,/ Госпо́дним кресто́м ополче́ния низложи́ша вра́жия и венцы́ прия́ша.

Богоро́дичен: Во чре́ве заче́ншая непостижи́мое Сло́во/ и Сие́ без се́мене нам ро́ждшая,/ моли́ приле́жно спасти́ся душа́м на́шим.

Ин

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Уясни́вшися добро́тами де́вства, сла́вная,/ тебе́ саму́ю украси́ла еси́ венце́м воздержа́тельнаго жития́,/ те́мже сугу́бым венце́м венча́ тя стра́нный Жени́х твой,/ Его́же уязви́лася еси́ ты любоию.

Наде́жда не посрами́, Синклитики́е, тя, всечестна́я, бу́дущих,/ ю́же име́ла еси́ в се́рдце твое́м:/ ны́не бо прия́ла еси́ боле́зней воздая́ния от Спа́са,/ за я́же воздержа́ния всяк вид прешла́ еси́.

В кре́пость и утвержде́ние, честна́я, Христа́ оде́ялася еси́/ и в зе́млю ты киче́ние пони́зила еси́ глаго́лавшаго на Высоту́ непра́вду./ Те́мже тя венце́м побе́ды украси́ побе́ды Пода́тель Иису́с.

Богоро́дичен: О Тебе́ пра́отца паде́ние кре́пость прия́т,/ поити́ да́льше кре́пости не иму́щее:/ Креще́нием бо Сы́на Твоего́ вся́ка зло́ба ны́не погрузи́ся./ Те́мже вино́вну Тя очище́ния пропове́даем.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Я́ко ви́де Тя обнаже́на Иорда́н,/ с тре́петом к су́щему от непло́дове рече́:/ оста́ви, о Иоа́нне, крести́тися Го́спода,/ огне́м и Ду́хом очища́ющаго всю тварь,/ на сие́ бо прии́де, освяти́ти земны́я и во́дное естество́.

Сла́ва, и ны́не:

Из Де́вы возсия́вый в Вифлее́ме пло́тию/ ко Иорда́ну ны́не тщи́тся скве́рну отмы́ти земноро́дных,/ к све́ту приводи́ во тьме су́щия Креще́нием Боже́ственным.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предыди́те си́лы:

Что не домышля́ешися, Крести́телю, смотре́ния,/ е́же соверша́ю за всех спасе́ние?/ Дре́вняя оста́ви ны́не, и помышля́й поле́зная./ Ве́руй Бо́гу соше́дшему/ и, приступи́в, Мне послужи́:/ Бог бо приидо́х за благоутро́бие/ А́да́ма очи́стити от паде́ния.

Взе́мляй на́ша грехи́ на ра́мена,/ прише́л еси́, Иису́се, к струя́м Иорда́нским,/ аз же ужасо́хся Твоего́ стра́шнаго прише́ствия./ Ка́ко у́бо ми вели́ши крести́ти Тя?/ Сам мя очи́стити прише́л еси́./ И ка́ко Креще́ния от мене́ про́сиши,/ всех Очище́ние?

Естества́ Моего́ непости́жное Сло́во,/ в ра́бий же зрак оде́явся,/ приидо́х на Иорда́н,/ ника́коже Мене́ отрецы́ся./ Гряди́, не бо́йся, прибли́жися ко Мне,/ десни́цу на верх Мой положи́в, возопи́й:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О, па́че ума́, безме́рныя Твоея́ нищеты́, Сло́ве Бо́жий!/ Мене́ ра́ди, па́дшаго,/ позна́х Тя, за милосе́рдие во Ада́ма обле́кшася/ и су́щия от Ада́ма обновля́юща,/ и, повину́яйся Твоему́ веле́нию, ве́рно зову́ Тебе́:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

С тре́петом служа́ Иоа́нн Влады́це,/ ра́дуется душе́ю и вопие́т с весе́лием:/ сра́дуйтеся мне, вси ро́ди пра́отца,/ прии́де бо ча́яние на́ше,/ при́иде на Иорда́н Христо́с,/ вся от греха́ Ада́мова очи́стити, я́ко Благоутро́бен.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Воспои́м, лю́дие, Рожде́нному от Де́вы/ и в реце́ кре́щшемуся Иорда́не,/ и к Нему́ возопии́м:/ Царю́ вся́кия тва́ри,/ да́руй нам неосужде́нно/ чи́стою со́вестию ве́рно дости́гнути/ Твое́ свято́е из ме́ртвых тридне́вное воста́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Се Царь,/ се ча́яние/ Изра́илево прии́де./ Лю́дие, ра́дуйтеся,/ Свет бо явля́ется.

Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Узре́ся су́щим/ на земли́ с пло́тию,/ Боже́ственный ны́не Свет/ су́щим во тьме яви́ся,/ и всем благода́ть возсия.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убояшася.

Свети́льниче Све́ту,/ заре́ Со́лнцу,/ предтече́ Сло́ву,/ дру́же Жениху́,/ проро́че, послужи́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8. Анато́лиево:

Иоа́нне Крести́телю,/ во утро́бе позна́вый Мя, А́гнца,/ на реце́ Ми послужи́,/ со А́нгелы Ми слу́жбу принеси́:/ просте́р, косни́ся руко́ю твое́ю верху́ Моему́ пречи́стому/ и, егда́ у́зриши го́ры трепе́щущия/ и Иорда́н возвраща́ющся, с си́ми возопи́й:/ воплоти́выйся от Де́вы в на́ше спа́сение,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

По Бла́го есть: трисвято́е. По О́тче наш: тропа́рь. Та́же ектения́ и отпу́ст.

Священномученик Феопемпт, епископ Никомидийский, и мученик Феона-волхв

Пострадали в Никомидии в 303 году, во время гонений на христиан, воздвигнутых императором Диоклетианом. Вторым и третьим указами Диоклетиана, принятыми в 303 году, предписывалось пытать и казнить христиан, отказавшихся принести жертвы перед статуями языческих богов. В Никомидии, где была резиденция Диоклетиана, император принимал непосредственное участие в жестоких казнях. Когда епископа Никомидийского Феопемпта поставили перед статуей Аполлона и сам император приказал ему поклониться идолу, святитель бесстрашно отверг идолопоклонство, твердо исповедуя веру Христову. По приказу Диоклетиана епископа бросили в раскаленную печь, но он, помощью Божией, остался жив. Смущенный силой, как он полагал, христианского волшебства, Диоклетиан приказал бросить святителя Феопемпта в темницу и держать его без пищи и питья. Господу было угодно, чтобы мученик остался жив, несмотря на 22 дня сурового заточения. Тогда по зову Диоклетиана пришел известный волхв Феона, чтобы разрушить одно «волшебство» другим.

Феона показал силу своего чародейства: от его слова распался на две части свирепый вол.

Восхищенный император приказал привести из темницы святого Феопемпта и просил Феону приступить к делу. Феона объявил, что он использует два безотказных способа умертвить Феопемпта; если же тот уцелеет, то Феона готов уверовать в Бога христианского.

Святитель Феопемпт призвал на помощь силу Божию и спокойно съел предложенный ему чародеем отравленный хлеб, а затем выпил отравленную воду. К удивлению присутствовавших он остался невредим. Потрясенный Феона пал к ногам епископа и исповедал веру во Христа. Диоклетиан велел ввергнуть в темницу и святого Феопемпта, и Феону. Ночью в темнице святитель Феопемпт крестил Феону и нарек ему имя Синесий (т.е. исполненный разума), так как он познал веру в Истинного Бога.

На следующий день император пытался уговорить святого Феопемпта принять языческое лжеверие, обещая ему почести главного волхва. Убедившись в непреклонности святого мученика, император приказал его обезглавить. Казнь святого Феопемпта не устрашила Феону, он также отверг угрозы и посулы Диоклетиана. Феона был живым закопан в глубокий ров, приняв мученический венец. Это произошло в Никомидии в 303 году.

Преподобная Синклитикия

Родилась около 270 года в Александрии, куда переселились из Македонии ее благочестивые и знатные родители. Многие юноши, очарованные красотой Синклитикии, искали ее руки, но тщетно: в ее душе таилось желание иной, духовной жизни, сердце ее пламенело любовью ко Господу. Не о нарядах и увеселениях, а об угождении Богу заботилась святая дева. Она очищала и украшала свою душу постом и делами милосердия, а утешение находила в усердной молитве.

По смерти родителей святая Синклитикия все имущество свое раздала бедным. Взяв с собой слепую сестру, полюбившую уединение, она поселилась в склепе на могиле своего родственника. Пригласив пресвитера, преподобная приняла иноческий постриг.

В первые годы подвижнической жизни святая Синклитикия превзошла многих, но скрывала свои подвиги. Вкушая лишь хлеб с водой, преподобная соразмеряла строгость поста с состоянием души и тела. Когда воздвигалась против нее брань врага, она усугубляла пост, не пила воды, спала на голой земле.

Великая подвижница желала быть безвестной в своем уединении. Но Господь судил иначе. Добродетельная жизнь преподобной привлекла многих дев и жен, которые приходили к ней за назиданием. Святая долго одним молчанием отвечала на их просьбы, но, наконец, уступила настойчивости ревнующих о душевном спасении. Так образовалось при ней общежитие инокинь, и она была матерью-наставницей многих.

Подобно святому Антонию Великому, который явился основателем отшельнической жизни, святая Синклитикия стала основательницею пустынного общежития для дев и жен.

Духовная мудрость ее наставлений оказалась столь велика, что их записывали для назидания потомству. Вот некоторые из поучений преподобной Синклитикии.

«Много трудов и подвигов предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их радость. Желающие развести огонь сперва задыхаются от дыма и плачут, а потом достигают, чего ищут; так и мы должны воспламенять в себе Божественный огонь со слезами и трудами».

«Враг нападает сперва объедением, негою и любодеянием. Эти ветры дуют особенно на молодой возраст. Когда душа воздержала чрево, победила чистотою чувственные удовольствия, является гордость или сребролюбие; в уме являются мысли о первенстве, учении, дарованиях, заслугах. Отшельница, если придут к ней такие помыслы, пусть идет в киновию».

Заботы святой Синклитикии о вверившихся ей душах никогда не ослабевали. Одних она обращала к добру строгостью, других поддерживала материнской любовью.

В конце жизни, в 80-летнем возрасте, преподобная потерпела от искусителя то же, что претерпел некогда праведный Иов: все ее тело было истощено и покрыто струпьями. Святая безропотно переносила мучительную болезнь, сохраняя радостную приветливость. Так она страдала три года и шесть месяцев.

За три дня до смерти святая Синклитикия предсказала день и час своего разлучения с телом и открыла инокиням бывшее ей видение: святые Ангелы и лик светлых дев призывали ее в райские селения. В назначенный час блаженная преставилась ко Господу (†ок. 350).

После́дование часо́в, пева́емых в навечерии Просвеще́ния

ЗРИ: О часех в навечерии святы́х Богоявле́ний подоба́ет ве́дати:

Аще ли прилучи́тся Богоявле́ние в неде́лю или́ в понеде́льник, часы́ пое́м в пято́к, а яди́м два́жды днем: мона́хи сыр и ма́сло, а миря́не мя́со. Аще ли Богоявле́ние во вто́рник, часы́ пое́м в понеде́льник. Аще ли Богоявле́ние в сре́ду, часы́ пое́м во вто́рник. Аще ли Богоявле́ние в четверто́к, часы́ пое́м в сре́ду. Аще ли Богоявле́ние в пято́к, часы́ пое́м в четверто́к. Во вся сия́ дни, от понеде́льника, в на́вечерия пред Богоявле́нием держи́м пост, ника́коже сы́ра, ни ма́сла вкуша́ем, но то́чию шти с со́ком да кутию́.

В нача́ле 2-го часа́ зна́менует в кампа́н, и, собра́вшеся во храм, облачи́тся иере́й в фело́нь, диа́кон же в стиха́рь. И поставля́ет параекклисиа́рх анало́гий укра́шен пря́мо ца́рских врат, и вжига́ют свещу́ на све́щнице. Иере́й же исхо́дит со Ева́нгелием во храм или́ в трапе́зу ца́рскими враты́, предходя́щу ему́ диа́кону с кади́лом. И полага́ет иере́й свято́е Ева́нгелие на анало́ге и, став пред анало́гом, твори́т нача́ло по обы́чаю, и по нача́ле чтец:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ И́же везде́ сый и вся исполня́яй,/ Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю,/ прииди́ и всели́ся в ны,/ и очи́сти ны от вся́кия скве́рны,/ и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,/ и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;/ Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;/ Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;/ Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша,/ и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (трижды) Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х,/ да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́,/ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́./ Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;/ и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим,/ и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва,/ Отца́, и Сы́на, и Святаго Ду́ха/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Чтец: Ами́нь.

И по возгла́се кади́т иере́й свято́е Ева́нгелие на анало́ге о́крест, и про́чия ико́ны, и храм весь, и настоя́теля, и бра́тию. Чтец же чтет:

Псало́м 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди,/ разуме́й зва́ние мое́./ Вонми́ гла́су моле́ния/ моего́,/ Царю́ мой и Бо́же мой,/ я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди./ Зау́тра услы́ши глас мой,/ зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя./ Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́,/ не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй,/ ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма:/ возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние./ Погуби́ши вся глаго́лющия лжу:/ му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь./ Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м./ Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой./ Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху./ Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди./ И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́./ Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди,/ я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 22

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т./ На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя,/ на воде́ поко́йне воспита́ мя./ Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́./ А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста./ Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне,/ ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна./ И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́,/ и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 26

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?/ Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша./ А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю./ Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́:/ е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́,/ зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́./ Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя./ И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́./ Обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви./ Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х:/ поми́луй мя и услы́ши мя./ Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́./ Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́./ Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́,/ помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой./ Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя,/ Госпо́дь же восприя́т мя./ Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м/ и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди./ Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми,/ я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́./ Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х./ Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Сла́ва, и ны́не: аллилу́йя, три́жды. Го́споди, поми́луй, три́жды.

Сла́ва, тропа́рь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жити́я прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

И ны́не, Богоро́дичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце пра́вды;/ рай, я́ко прозябла́ еси́ Цвет Нетле́ния;/ Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га./ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Таже, тропари́ сия́ пое́м по два́жды, глас 8.

Творе́ние Софро́ния, патриа́рха Иерусали́мскаго:

Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н/ и свои́х вод возвраща́ет струи́,/ Влады́ку зря креща́ема.

И вторы́й лик то́йже тропа́рь без припе́ва.

И па́ки пе́рвый лик, припе́в: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Я́ко Челове́к на ре́ку прише́л еси, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву ру́ку/ грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

И вторы́й лик вторы́й припе́в: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убояшася.

И па́ки то́йже тропа́рь.

Сла́ва: Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко ру́ку положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се,/ взе́мляй ми́ра грех.

И ны́не, па́ки то́йже.

Та́же проки́мен, глас 4: И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь,/ и Вы́шний даде́ глас Свой. Стих: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утвержде́ние мое́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 35):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ да возвесели́тся пу́стыня жа́ждущая,/ да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин,/ и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся./ И возра́дуются пусты́нная Иорданова,/ и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь Карми́лова,/ и лю́дие мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́ки осла́бленныя, и, коле́на разсла́бленная,/ уте́шитеся, и рцы́те малоду́шным мы́слию:/ укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т,/ Той прии́дет и спасе́т нас/ Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат,/ тогда́ ско́чит хро́мый, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́ жа́ждущей./ И бу́дет безво́дная в бла́та,/ и в жа́ждущей земли́ исто́чник воды́ бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие птиц,/ водворе́ние си́ринов, и тро́стий, и бла́та./ Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся./ И не мимои́дет та́мо нечи́ст,/ ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый,/ разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва,/ ниже́ от звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо,/ но по́йду́т по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода,/ и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию,/ и весе́лие ве́чное над главо́ю их./ Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их,/ отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (зача́ло 33):

Во дни о́ны,/ я́коже скончава́ше Иоа́нн тече́ние, глаго́лаше:/ кого́ мя непщу́ете бы́ти, несмь аз,/ но се гряде́т по мне,/ Ему́же несмь досто́ин разреши́ти реме́нь сапогу́ Его́./ Му́жие, бра́тие, сы́нове ро́да Авраа́мля,/ и и́же в вас, боя́щиися Бо́га,/ вам сло́во спасе́ния Сего́ посла́ся./ Живу́щии бо во Иерусали́ме и кня́зи их сего́ не разуме́вше,/ и гла́сы проро́ческия, по вся суббо́ты что́мыя, осуди́вше Его́, испо́лниша./ И ни еди́ныя вины́ сме́ртныя обре́тше,/ проси́ша у Пила́та уби́ти Его́./ Я́коже сконча́ша вся, я́же о Нем пи́сана,/ сне́мше с Дре́ва, положи́ша во гро́бе./ Бог же воскреси́ Его́ от ме́ртвых./ И́же яви́ся на дни мно́ги совозше́дшим с Ним от Галиле́и во Иерусали́м,/ и́же ны́не суть свиде́телие Его́ к лю́дем./ И мы вам благовеству́ем обетова́ние, бы́вшее ко отце́м,/ я́ко сие́ Бог испо́лнил есть нам, ча́дом их,/ воздви́г Иису́са.

Прему́дрость, прости́, услы́шим святаго Евангели́я.

От Матфе́я святаго Ева́нгелия чте́ние (зача́ло 5):

Во вре́мя о́но,/ прии́де Иоа́нн Крести́тель, пропове́дуя в пусты́ни Иуде́йстей и глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рство Небе́сное./ Сей бо есть рече́нный Иса́ием проро́ком, глаго́лющим:/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́./ Сам же Иоа́нн имя́ше ри́зу свою́ от влас вельблу́ждь8/ и по́яс усме́н9 о чресле́х свои́х,/ снедь же его́ бе пру́жие10 и мед ди́вий11./ Тогда́ исхожда́ше к нему́ Иерусали́ма и вся Иуде́я, и вся страна́ Иорда́нская./ И креща́хуся во Иорда́не от него́, испове́дающе грехи́ своя́./ Ви́дев же Иоа́нн мно́ги фарисе́и и саддуке́и, гряду́ща на Креще́ние его́, рече́ им:/ рожде́ния ехи́днова, кто сказа́ вам бежа́ти от бу́дущаго гне́ва?/ Сотвори́те у́бо плод, досто́ин покая́ния./ И не начина́йте глаго́лати в себе́:/ отца́ и́мамы Авраа́ма./ Глаго́лю бо вам, я́ко мо́жет Бог от ка́мения сего́ воздви́гнути ча́да Авраа́му./ Уже́ бо и секи́ра при ко́рени дре́ва лежи́т:/ вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́т плода́ добра́, посека́емо быва́ет и во огнь вмета́емо./ Аз у́бо креща́ю вы водо́ю в покая́ние,/ Гряды́й же по мне, кре́плий мене́ есть,/ Ему́же несмь досто́ин сапоги́ понести́,/ Той вы крести́т Ду́хом Святы́м.

Та́же: Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́,/ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние./ Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́./ Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́/ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди,/ я́ко да воспою́ сла́ву Твою́,/ весь день великоле́пие Твое́.

Трисвятое. По Отче наш: Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: (зри вы́ше).

Конда́к, глас 4:

Во стру́ях днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

Го́споди, поми́луй, 40, и моли́тву сию́:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час,/ на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же,/ Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне,/ И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй,/ И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ,/ Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы/ и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м./ Ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти,/ помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти,/ и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней./ Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы,/ да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми,/ дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы,/ я́ко благослове́н еси во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м/ и славне́йшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истления Бо́га Сло́ва рождшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, отче.

Свяще́нник возглаша́ет:

Бо́же, ущедри ны/ и благослови́ ны,/ просвети́ лице́ Твое́ на ны/ и поми́луй ны.

Таже моли́тва:

Христе́, Све́те и́стинный,/ просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир,/ да зна́менуется на нас свет Лица́ Твоего́,/ да в нем у́зрим Свет Непристу́пный,/ и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х/ моли́твами Пречи́стыя Твое́й Матере и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

И час тре́тий.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу./ Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу./ Прииди́те, поклони́мся и припадем/ Самому́ Христу́, Цареви и Бо́гу на́шему.

И псало́м 28

Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии,/ принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни,/ принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь./ Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́,/ поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́./ Глас Госпо́день на вода́х,/ Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих./ Глас Госпо́день в кре́пости,/ глас Госпо́день в великоле́пии./ Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры,/ и стры́ет Госпо́дь ке́дры лива́нския:/ и истни́т я я́ко тельца́ лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь./ Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́./ Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню,/ и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую./ Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы,/ и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву./ Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век./ Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псало́м 41

И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же./ Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу кре́пкому, живо́му,/ когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию?/ Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь,/ внегда́ глаго́латися мне на всяк день:/ где есть Бог твой?/ Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою́, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго./ Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́,/ и вску́ю смуща́еши мя?/ Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́,/ спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой./ Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся,/ сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя./ Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х,/ вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша./ В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою́,/ и но́щию песнь Его́ от мене́,/ моли́тва Бо́гу живота́ моего́./ Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́?/ и вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг?/ Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́,/ внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой?/ Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́, и вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́./ Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́,/ и от греха́ моего́ очи́сти мя./ Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю/ и грех мой предо мно́ю есть вы́ну./ Тебе́ Еди́ному согреши́х,/ и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х,/ я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х/ и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти./ Се бо в беззако́ниих зача́т есмь,/ и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́./ Се бо и́стину возлюби́л еси́,/ безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́./ Окропи́ши мя иссо́пом12, и очи́щуся,/ омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся./ Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие,/ возра́дуются ко́сти смире́нныя./ Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х,/ и вся беззако́ния моя́ очи́сти./ Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же,/ и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й./ Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́,/ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́./ Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́,/ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя./ Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся./ Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́,/ возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й./ Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́./ Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо:/ всесожже́ния не благоволи́ши./ Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т./ Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на,/ и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския./ Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая:/ тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: аллилу́ия, три́жды. Го́споди, поми́луй, три́жды.

Сла́ва, тропа́рь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Таже пое́м тропари́, глас 8:

Предте́чи, и Крести́теля, и проро́ка,/ и па́че всех почте́на проро́к,/ трепета́ше ны́не рука́ десна́я,/ егда́ ви́де Тебе́, А́гнца Бо́жия,/ очища́ющаго ми́ру согреше́ния,/ и, по́двигом одержи́мь, вопия́ше:/ не сме́ю прикосну́тися, Сло́ве, верху́ Твоему́,/ Сам мя освяти́ и просвети́, Ще́дре:/ Ты бо еси́ Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови. (Два́жды)

Таже стих. Глас 4: Сего́ ра́ди помянух Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Тро́ица, Бог наш,/ Себе́ нам днесь неразде́льно яви́:/ и́бо Оте́ц явле́нным свиде́тельством сро́дства возгласи́,/ Дух же голуби́ным о́бразом сни́де с Небе́с,/ Сын Пречи́стый верх Свой Предте́чи преклони́/ и, кре́щься, челове́чество от рабо́ты изба́ви,/ я́ко Человеколю́бец.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

И па́ки то́йже тропа́рь.

Сла́ва, глас 5: Гряды́й с пло́тию ко Иорда́ну, Го́споди,/ крести́тися хотя́ во о́бразе Челове́ка, Животода́вче,/ да прельсти́вшихся нас, я́ко Благоутро́бен,/ вся́кия ко́зни и се́ти зми́евы изба́вив, просвети́ши,/ от Отца́ свиде́тельствуемь,/ Боже́ственный же Дух голуби́ным ви́дом Тебе́ предста́,/ но всели́ в ду́ши на́ша Того́, Человеколю́бче.

И ны́не, то́йже.

Таже, прокимен, глас 6: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убояшася. Стих: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 1):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ измы́йтеся и чи́сти бу́дете,/ отыми́те лука́вствия от душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма,/ преста́ните от лука́вствий ва́ших./ Научи́теся до́брое твори́ти,/ изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима,/ суди́те си́ру и оправди́те вдови́цу./ И прииди́те, и истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, -/ и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное, я́ко снег, убелю́;/ а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное, я́ко во́лну, убелю́./ И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте./ А́ще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вас поя́ст, -/ уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (зача́ло 42):

Во дни о́ны/ бысть внегда́ бы́ти Аполло́су в Кори́нфе,/ Па́влу же, проше́дшу вы́шния страны́, приити́ во Ефе́с,/ и, обре́т не́кия ученики́, рече́ к ним:/ а́ще у́бо Дух Свят прия́ли есте́, ве́ровавше?/ Они́ же ре́ша к нему́:/ но ниже́, а́ще Дух Святы́й есть, слы́шахом./ Рече́ же к ним:/ во что у́бо крести́стеся?/ Они́ же реко́ша: во Иоа́нново креще́ние./ Рече́ же Па́вел:/ Иоа́нн у́бо крести́ креще́нием покая́ния, лю́дем глаго́ля:/ во Гряду́щаго по нем да ве́руют, си́речь во Христа́ Иису́са./ Слы́шавше же, крести́шася во И́мя Го́спода Иису́са./ И возло́жшу Па́влу на ня ру́це, прии́де Дух Святы́й на ня,/ глаго́лаху же язы́ки и проро́чествоваху./ Бя́ше же всех муже́й я́ко двана́десять./ Вшед же в со́нмище, дерза́ше, не обину́яся, три ме́сяцы бесе́дуя/ и уверя́я я́же о Ца́рствии Бо́жии.

Ева́нгелие от Ма́рка (зача́ло 1):

Зача́ло Ева́нгелия Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия,/ я́коже есть пи́сано во проро́цех:/ се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Глас вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́./ Бысть Иоа́нн, крестя́й в пусты́ни,/ и пропове́дая креще́ние покая́ния во отпуще́ние грехо́в./ И исхожда́ше к нему́ вся Иуде́йская страна́ и иерусали́мляне,/ и креща́хуся вси во Иорда́не реце́ от него́, испове́дающе грехи́ своя́./ Бе же Иоа́нн оболче́н власы́ вельблу́жди,/ и по́яс усме́н о чре́слех его́,/ и яды́й акри́ды 13 , и мед ди́вий./ И пропове́даше, глаго́ля:/ гряде́т Кре́плий мене́, во след мене́,/ Ему́же несмь досто́ин, прекло́нься, разреши́ти реме́нь сапо́г Его́./ Аз у́бо крести́х вы в воде́,/ Той же крести́т вы Ду́хом Святы́м.

Таже: Госпо́дь Бог благослове́н,/ благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших,/ Бог наш, Бог спаса́ти.

Трисвятое, по О́тче наш: Иерей, возглас: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Кондак, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

Го́споди, поми́луй, 40, и молитва: И́же на вся́кое вре́мя: (зри выше). Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:

Таже моли́тва:

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю,/ Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́,/ и Святы́й Ду́ше,/ Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла,/ поми́луй мя, гре́шнаго,/ и, и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́,/ я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

На тре́тием и шесто́м часе́х кади́т диа́кон Ева́нгелие, и ико́ны, и настоя́теля, и ли́ки то́кмо.

И глаголем ЧАС ШЕСТЫЙ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу./

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу./

Прииди́те, поклони́мся и припадем/ Самому́ Христу́, Цареви и Бо́гу на́шему.

И псалом 73

Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́?/ Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́./ Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва,/ изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́,/ гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́./ Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц,/ ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м./ И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́,/ положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша./ Я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне,/ секи́рами разсеко́ша две́ри его́ вку́пе,/ се́чивом и оско́рдом14 разруши́ша и./ Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́,/ на земли́ оскверни́ша жили́ще И́мене Твоего́./ Ре́ша в се́рдцы свое́м ю́жики15 их вку́пе:/ прииди́те, и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́./ Зна́мения их не ви́дехом:/ несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́./ Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг,/ раздражи́т проти́вный И́мя Твое́ до конца́?/ Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц?/ Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́./ Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре,/ Ты стерл еси главы́ зми́ев в воде́,/ Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву,/ дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским./ Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки,/ Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския./ Твой есть день, и Твоя есть нощь,/ Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце./ Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и весну́,/ Ты созда́л еси́ я./ Помяни́ сия́:/ враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша И́мя Твое́./ Не преда́ждь зве́рем ду́шу, испове́дающуюся Тебе́,/ душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́./ При́зри на заве́т Твой,/ я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний./ Да не возврати́тся смире́нный посра́млен,/ нищ и убо́г восхвали́та И́мя Твое́./ Воста́ни, Бо́же, суди́ прю16 Твою́,/ помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день./ Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х,/ горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Псалом 76

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х,/ гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми./ В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма,/ но́щию пред Ним, и не прельще́н бых:/ отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́./ Помяну́х Бо́га и возвесели́хся;/ поглумля́хся, и малоду́шствоваше дух мой./ Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́, смято́хся и не глаго́лах./ Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся./ Но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой./ Еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь и не приложи́т благоволи́ти па́ки?/ Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т,/ сконча́ глаго́л от ро́да в род?/ Еда́ забу́дет уще́дрити Бог или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́?/ И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго./ Помяну́х дела́ Госпо́дня,/ я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́./ И поучу́ся во всех де́лех Твои́х/ и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся./ Бо́же, во святе́м путь Твой:/ кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш?/ Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́,/ сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́./ Изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы./ Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды и убоя́шася,/ смято́шася бе́здны./ Мно́жество шу́ма вод,/ глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят./ Глас гро́ма Твоего́ в колеси́,/ освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную,/ подви́жеся и тре́петна бысть земля́./ В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются./ Наста́вил еси́, я́ко о́вцы, лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся./ Рече́т Го́сподеви:/ засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́,/ Бог мой, и упова́ю на Него́./ Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна./ Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися./ Ору́жием обы́дет тя и́стина Его́:/ Не убои́шися от стра́ха нощна́го,/ от стрелы́, летя́щия во дни, от ве́щи, во тьме преходя́щия,/ от сря́ща и бе́са полу́деннаго./ Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща и тьма одесну́ю тебе́,/ к тебе́ же не прибли́жится./ Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши./ Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́,/ Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́./ Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́,/ я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́ сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х./ На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́./ На а́спида и васили́ска насту́пиши и попере́ши льва и зми́я./ Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и,/ покры́ю и, я́ко позна́ И́мя Мое́./ Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́./ С ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́./ Долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не, аллилу́ия, три́жды. Го́споди поми́луй, три́жды.

Сла́ва, тропа́рь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды

И ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша,/ Ты И́же от Тебе́ ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки./ Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая,/ я́ко Ми́лостив есть и спасти́ моги́й,/ И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Таже, стихи́ра, глас 8:

Та́ко глаго́лет Госпо́дь ко Иоа́нну:/ проро́че, гряди́ крести́ти Мене́,/ тебе́ созда́вшаго, и просвеща́ющаго благода́тию,/ и очища́ющаго всех./ Прикосни́ся Боже́ственному Моему́ верху́/ и не усумни́ся./ Про́чее оста́ви ны́не,/ и́бо испо́лнити приидо́х пра́вду вся́кую./ Ты же не усумни́ся отню́д,/ и́бо тая́щагося в вода́х бори́теля,/ кня́зя тьмы, тщу́ся погуби́ти,/ избавля́я мир от его́ сете́й ны́не,/ подая́ я́ко Человеколю́бец Живо́т ве́чный. (Два́жды)

Та́же стих, глас 6: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Днесь псало́мское проро́чество коне́ц прия́ти спеши́т:/ мо́ре бо,– рече́,– ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять/ от лица́ Госпо́дня, от лица́ Бо́га Иа́ковля,/ прише́дша от раба́ прия́ти Креще́ние./ Я́ко да и мы, и́дольския измы́вшеся нечистоты́,/ просвети́мся душа́ми Его́ ра́ди.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

Паки тойже.

Слава, глас 5: Что возвраща́еши твоя́ во́ды, о Иорда́не?/ Что воспяща́еши струи́,/ и не прехо́диши е́же по естеству́ хожде́ние? Не мо́щно ми терпе́ти, – рече́, – Огня́, пояда́ющаго мя./ Удивля́юся и ужаса́юся кра́йнему схожде́нию:/ я́ко не обыко́х Чи́стаго измыва́ти,/ ни навыко́х Безгре́шнаго отира́ти,/ но оскверне́нныя сосу́ды очища́ти,/ те́рния попаля́ти ми согреше́ний учи́т/ и́же во мне креща́емый Христо́с./ Иоа́нн свиде́тельствует ми глас Сло́ва, вопия́:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра./ Тому́, ве́рнии, возопии́м:/ явле́йся Бо́же в на́ше спасе́ние, сла́ва Тебе́.

И ныне, тойже.

Таже, прокимен, глас 4: В мо́ри путие́ Твои́,/ и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих. Стих: Глас гро́ма Твоего́ в колеси́.

Та́же паремия́

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 12):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чников спасе́ния./ И рече́ши в день он:/ испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́./ Вознеси́те во язы́цех сла́ву Его́,/ помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́./ По́йте И́мя Госпо́дне,/ я́ко высо́кая сотвори́./ Возвести́те сия́ по всей земли́,/ ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не,/ я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (зача́ло 91):

Бра́тие,/ ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся,/ в смерть Его́ крести́хомся./ Спогребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в смерть:/ да я́коже воста́ Христо́с от ме́ртвых сла́вою О́тчею,/ та́ко и мы во обновле́нии жи́зни ходи́ти на́чнем./ А́ще бо сообра́зни бы́хом подо́бию сме́рти Его́,/ то и воскресе́нию бу́дем./ Сие́ ве́дяще, я́ко ве́тхий наш челове́к с Ним распя́тся,/ да упраздни́тся те́ло грехо́вное,/ я́ко ктому́ не рабо́тати нам греху́./ Уме́рый бо, оправди́ся от греха́./ А́ще ли умро́хом со Христо́м, ве́руем, я́ко и жи́ви бу́дем с Ним./ Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых,/ ктому́ уже́ не умира́ет, смерть Ему́ ктому́ не облада́ет./ Е́же бо у́мре, греху́ у́мре еди́ною,/ а е́же живе́т, Бо́гови живе́т./ Та́кожде и вы помышля́йте себе́:/ ме́ртвым у́бо бы́ти греху́, живы́м же Бо́гови,/ о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Евангелие от Марка (зача́ло 2):

Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго и крестися от Иоанна во Иорда́не./ И а́бие восходя́ от воды́, ви́де разводя́щася Небеса́/ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань./ И глас бысть с Небесе́:/ Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х./ И а́бие Дух изведе́ Его́ в пусты́ню./ И бе ту в пусты́ни дней четы́редесять, искуша́емь сатано́ю,/ и бе со зверьми́,/ и А́нгели служа́ху Ему́./ По преда́нии же Иоа́ннове, прии́де Иису́с в Галиле́ю,/ пропове́дая Ева́нгелие Ца́рствия Бо́жия и глаго́ля:/ я́ко испо́лнися вре́мя и прибли́жися Ца́рствие Бо́жие./ Пока́йтеся и ве́руйте во Ева́нгелие.

Та́же: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди,/ я́ко обнища́хом зело́./ Помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш,/ сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас/ и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Кондак, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

Го́споди, поми́луй, 40. И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:

И моли́тва:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю,/ И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́/ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего,/ и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый,/ и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы./ Сам, Влады́ко Человеколю́бче,/ приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы/ и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния/ и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг./ Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша/ и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия,/ но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша,/ да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми,/ Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та,/ непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем,/ Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном,/ и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже час девятый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 92:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится./ Гото́в Престо́л Твой отто́ле, от ве́ка Ты еси́./ Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./ Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих./ Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́,/ до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Псалом 113:

Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля, из люде́й ва́рвар,/ бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́./ Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять./ Го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии./ Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́,/ и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?/ Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии?/ От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля,/ обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я,/ и несеко́мый во исто́чники водны́я./ Не нам, Го́споди, не нам, но И́мени Твоему́ даждь сла́ву,/ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й,/ да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их?/ Бог же наш на Небеси́ и на земли́,/ вся, ели́ка восхоте́, сотвори́./ И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих:/ уста́ и́мут, и не возглаго́лют,/ о́чи и́мут, и не у́зрят,/ у́ши и́мут, и не услы́шат,/ но́здри и́мут, и не обоня́ют,/ ру́це и́мут, и не ося́жут,/ но́зе и́мут, и не по́йдут,/ не возглася́т горта́нем свои́м./ Подо́бни им да бу́дут творя́щии я и вси, наде́ющиися на ня./ Дом Изра́илев упова́ на Го́спода,/ Помо́щник и Защи́титель им есть./ Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода,/ Помо́щник и Защи́титель им есть./ Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода,/ Помо́щник и Защи́титель им есть./ Госпо́дь, помяну́в ны, благослови́л есть нас,/ благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь. Благослови́л есть боя́щияся Го́спода, ма́лыя с вели́кими./ Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша./ Благослове́ни вы Го́сподеви, Сотво́ршему Не́бо и зе́млю./ Не́бо Небесе́ Го́сподеви,/ зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим./ Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди,/ ниже́ вси, низходя́щии во ад./ Но мы, живи́и, благослови́м Го́спода/ от ны́не и до ве́ка.

Псалом 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя,/ я́ко нищ и убо́г есмь аз./ Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь,/ спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя./ Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день./ Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́./ Я́ко Ты, Го́споди, Благ, и Кро́ток, и Многоми́лостив всем, призыва́ющим Тя./ Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́ния моего́./ В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́./ Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди,/ и несть по дело́м Твои́м./ Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди,/ и просла́вят И́мя Твое́./ Я́ко ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́,/ Ты еси́ Бог Еди́н./ Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й,/ да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене Твоего́./ Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м/ и просла́влю И́мя Твое́ в век./ Я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне,/ и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго./ Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́/ и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю./ И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый, и И́стинный,/ при́зри на мя и поми́луй мя,/ даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́/ и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́./ Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го,/ и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся,/ я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не, Аллилу́ия, трижды. Го́споди поми́луй, трижды.

Слава, тропарь, глас 4:

Возвраща́шеся иногда́ Иорда́н река́ ми́лотию Елиссе́евою,/ возне́сшуся Илии́,/ и разделя́хуся во́ды сю́ду и сю́ду,/ и бысть ему́ сух путь, и́же мо́крый,/ во о́браз вои́стинну Креще́ния,/ и́мже мы теку́щее жития́ прехо́дим ше́ствие:/ Христо́с яви́ся во Иорда́не освяти́ти во́ды.

И ны́не, Богородичен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы,/ и, распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю./ Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,/ и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Таже, тропарь, глас 7:

У́жас бе ви́дети/ Небесе́ и земли́ Творца́, на реце́ обна́жшагося/ и Креще́ние от раба́ за на́ше спасе́ние прие́млющаго, я́ко раба́./ И ли́цы А́нгельстии дивля́хуся стра́хом и ра́достию,/ с ни́миже покланя́емся Тебе́:/ спаси́ нас, Го́споди. (Два́жды)

Таже стих, глас 2: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Егда́ к себе́ гряду́ща Предте́ча Го́спода сла́вы вопия́ше зря17:/ Сей, избавля́яй ми́ра, прии́де от истле́ния,/ Сей избавля́ет нас от ско́рби,/ Сей согреше́ний оставле́ние да́рует, я́ко Бог на земли́,/ от Де́вы Чи́стыя прии́де ми́лости ра́ди/ и вме́сто рабо́в сы́ны Бо́жия соде́ловает,/ вме́сто же тьмы просвеща́ет челове́чество/ водо́ю Боже́ственнаго Креще́ния Его́./ Про́чее, прииди́те, согла́сно Того́ да славосло́вим/ со Отце́м и со Святы́м Ду́хом.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

И паки, тойже тропарь.

Та́же канона́рх, став среди́ це́ркве, прочита́ет стихи́ру сию́. Глас 5:

Ру́ку твою́, прикосну́вшуюся пречи́стому верху́ Влады́чню,/ с не́юже и пе́рстом Того́ нам показа́л еси́,/ воздежи́ о нас к Нему́, Крести́телю,/ я́ко дерзнове́ние име́я мно́го,/ и́бо бо́лий проро́к всех, от Него́ свиде́тельствован еси́./ О́чи же твои́ па́ки,/ Всесвята́го Ду́ха ви́девшия, я́ко в ви́де голуби́не соше́дша,/ воздви́гни к Нему́, Крести́телю,/ и ми́лостива нам соде́лай,/ и прииди́, ста́ни с на́ми,/ запеча́таяй пе́ние и предначина́яй торжество́.

И твори́м три покло́ны.

Пото́м глаго́лет велегла́сно многоле́тны свяще́нник или́ диа́кон.

Вели́кому Господи́ну и Отцу́ на́шему,/ Святе́йшему Патриа́рху Моско́вскому и всея́ Руси́,/ [Свя́то-Тро́ицкия Се́ргиевы Ла́вры священноархимандри́ту] (имя рек),/ Свяще́нному Сино́ду,/ Преосвяще́нным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом,/ и господи́ну на́шему Преосвяще́ннейшему (имя рек, его же есть область),/ настоя́телю свята́го хра́ма сего́,/ и всему́ освяще́нному собо́ру,/ Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́м и во́инству ея́,/ мно́га ле́та.

Всем правосла́вным христиа́ном/ пода́ждь, Го́споди,/ тиши́ну, и благоде́нствие, и изоби́лие плодо́в земны́х,/ и мно́га ле́та.

А́ще ли в монастыре́:

Спаси́, Христе́ Бо́же,/ преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена (или архимандрита, имя рек),/ е́же о Христе́ с бра́тиею,/ и святу́ю оби́тель сию́ в ми́ре сохрани́,/ и храм сей святы́й утверди́/ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И поют трижды: Спаси́, Христе́ Бо́же:

ЗРИ:Ве́домо же бу́ди, я́ко сие́ многоле́тно поздравле́ние в собо́рных це́рквах при архиере́ех и и́нде, где прили́чно, твори́тся в на́вечерии по отпу́сте святы́я Литурги́и или́ по вече́рни, егда́ быва́ет на́вечерие в суббо́ту и неде́лю; в оби́телех же во всех ти́пиках чин положе́н сему́ быва́ти на часе́х в сем ме́сте.

Та́же о́ба ли́ка вку́пе пою́т предрече́нную стихи́ру. Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Ру́ку твою́, прикосну́вшуюся пречи́стому верху́ Влады́чню,/ с не́юже и пе́рстом Того́ нам показа́л еси́,/ воздежи́ о нас к Нему́, Крести́телю,/ я́ко дерзнове́ние име́я мно́го,/ и́бо бо́лий проро́к всех, от Него́ свиде́тельствован еси́./ О́чи же твои́ па́ки,/ Всесвята́го Ду́ха ви́девшия, я́ко в ви́де голуби́не соше́дша,/ воздви́гни к Нему́, Крести́телю,/ и ми́лостива нам соде́лай,/ и прииди́, ста́ни с на́ми,/ запеча́таяй пе́ние и предначина́яй торжество́.

На 9-м часе́ кади́т диа́кон весь храм.

Та́же проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Посе́м пареми́я.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 49):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ во вре́мя прия́тное послу́шах тя/ и в день спасе́ния помого́х тебе́./ И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков,/ е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни./ Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те!/ И су́щим во тьме: откры́йтеся!/ На всех путе́х пасти́ся бу́дут,/ и на всех стезя́х па́жить их./ Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце,/ но Ми́луяй их уте́шит я/ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я./ И положу́ вся́кую го́ру в путь/ и вся́кую стезю́ в па́ству их./ Се си́и издале́ча прии́дут,/ си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския./ Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду,/ я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́/ и смире́нныя люде́й уте́ши./ Рече́ же Сио́н:/ оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя./ Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́?/ или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́?/ А́ще ли же и сих забу́дет жена́,/ но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

К Ти́ту посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (зачало 302):

Ча́до Ти́те,/ яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком,/ наказу́ющи нас, да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х похоте́й,/ целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це,/ жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́./ И́же дал есть Себе́ за ны, да изба́вит ны от вся́каго беззако́ния/ и очи́стит Себе́ лю́ди избра́нны, ревни́тели до́брым дело́м./ Егда́ же благода́ть и человеколю́бие яви́ся Спа́са на́шего Бо́га,/ не от дел пра́ведных, и́хже сотвори́хом мы,/ но по Свое́й Его́ ми́лости, спасе́ нас ба́нею пакибытия́/ и обновле́нием Ду́ха Свята́го,/ Его́же излия́ на нас оби́льно Иису́с Христо́м, Спаси́телем на́шим,/ да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем по упова́нию жи́зни ве́чныя.

Евангелие от Матфея, зачало 6:

Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Галиле́и на Иорда́н ко Иоа́нну крести́тися от него́./ Иоа́нн же возбраня́ше Ему́, глаго́ля:/ аз тре́бую Тобо́ю крести́тися,/ и Ты ли гряде́ши ко мне?/ Отвеща́в же, Иису́с рече́ к нему́:/ оста́ви ны́не,/ та́ко бо подо́бно есть нам испо́лнити вся́ку пра́вду./ Тогда́ оста́ви Его́./ И, крести́вся, Иису́с взы́де а́бие от воды́,/ и се отверзо́шася Ему́ Небеса́,/ и ви́де Ду́ха Бо́жия, сходя́ща, я́ко го́лубя, и гряду́ща на Него́./ И се глас с Небесе́, глаго́ля:/ Сей есть Сын Мой возлю́бленный,/ о Не́мже благоволи́х.

Таже: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас/ Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́,/ и за Исаа́ка, раба́ Твоего́,/ и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Трисвятое, и по О́тче наш:.

Кондак, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

Го́споди, поми́луй, 40, и молитва: И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Свяще́нник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны,/ просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Та́же моли́тва:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш,/ долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих/ и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас,/ в о́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся,/ благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход/ и сме́ртию смерть разруши́л еси́,/ очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х,/ согреши́хом бо и беззако́нновахом/ и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную,/ зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́/ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших./ Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость:/ пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́,/ и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди Свята́го,/ я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши./ Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго,/ и оста́ви нам грехи́ на́ша,/ и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние,/ да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся/ и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю,/ и та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем,/ иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще./ Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие/ и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш,/ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м,/ и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́ И́мя Свято́е Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́,/ обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь и судьбу́ всем обиди́мым,/ сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́./ Щедр и ми́лостив Госпо́дь,/ долготерпели́в и многоми́лостив,/ не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет./ Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ Небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть, есмы́./ Челове́к, я́ко трава́,/ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т./ Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет,/ и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́./ И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́/ и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́,/ услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́,/ на вся́ком ме́сте влады́чества Его́,/ благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Псалом 145:

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода,/ восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух его́ и возврати́тся в зе́млю свою́,/ в той день поги́бнут вся помышле́ния его./ Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́,/ упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго Не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя,/ Госпо́дь умудря́ет слепцы́,/ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя,/ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог Твой, Сио́не, в род и род.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же,/ сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н сый Святы́я Тро́ицы,/ спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху,/ спаси́ нас.

Блаженна, без пения:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м./ Блаже́ни ни́щии ду́хом,/ я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное./ Блаже́ни пла́чущии,/ я́ко ти́и уте́шатся./ Блаже́ни кро́тции,/ я́ко ти́и насле́дят зе́млю./ Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды,/ я́ко ти́и насы́тятся./ Блаже́ни ми́лостивии,/ я́ко ти́и поми́ловани бу́дут./ Блаже́ни чи́стии се́рдцем,/ я́ко ти́и Бо́га у́зрят./ Блаже́ни миротво́рцы,/ я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся./ Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди,/ я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное./ Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам,/ и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди./ Ра́дуйтеся и весели́теся,/ я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Сла́ва, и ны́не:

Помяни́ нас, Го́споди,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м./ Помяни́ нас, Влады́ко,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м./ Помяни́ нас, Святы́й,/ егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Слава: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел/ со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ныне:

Испове́дание правосла́вныя ве́ры, Пе́рваго Собо́ра.

(Аще есть Литургия, зде не глаголем, но по И ны́не: глаголем: Осла́би, оста́ви: и прочая.)

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля,/ Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым./ И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́,/ Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго,/ И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век./ Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,/ рожде́нна, не сотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша./ Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с,/ и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася./ Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те,/ и страда́вша, и погребе́нна, и воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием./ И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́./ И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым,/ Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

Втораго Собора:

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго,/ И́же от Отца́ исходя́щаго,/ И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима глаго́лавшаго проро́ки./ Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь./ Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в./ Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых/ и жи́зни бу́дущаго ве́ка, ами́нь.

Молитва:

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша,/ во́льная и нево́льная,/ я́же в сло́ве и в де́ле,/ я́же в ве́дении и не в ве́дении,/ я́же во дни и в нощи́,/ я́же во уме́ и в помышле́нии,/ вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Посе́м: О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! / Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́,/ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́./ Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь,/ и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим,/ и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва,/ Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха/ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Чтец: Аминь.

Кондак, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

Го́споди, поми́луй, 40. И моли́тва:

Всесвята́я Тро́ице,/ Единосу́щная Держа́во,/ Неразде́льное Ца́рство,/ всех благи́х Вина́:/ благоволи́ же и о мне, гре́шнем,/ утверди́, вразуми́ се́рдце мое́/ и всю мою́ отыми́ скве́рну./ Просвети́ мою́ мысль,/ да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю:/ Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с/ во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

А́ще есть Литурги́я, глаго́лем:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего./ Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. И отпуст.

А́ще же несть Литурги́и, глаго́лем зде:

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Сла́ва, и ны́не: псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́ и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от всех скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь,/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода вси святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша,/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто есть челове́к, хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го,/ взыщи́ ми́ра и пожени́ и./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т./ Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего./ Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Та́же отпу́ст. И быва́ет росхо́д до часа́ вече́рняго. Вече́рня же быва́ет с Литурги́ею Васи́лия Вели́каго во свое́ вре́мя.

ЗРИ:Ве́домо же бу́ди: А́ще случи́тся на́вечерие Богоявле́ния в суббо́ту или неде́лю, пост не быва́ет. И тропари́ ца́рских часо́в со чте́ниями в суббо́ту и неде́лю не пою́тся, но пое́м часы́ ца́рския пре́жде в пято́к, по обы́чаю, я́коже ука́зано на ряду́, глаго́лем же и псало́м 33: Благословлю́ Го́спода: И отпу́ст. И в той день яди́м сыр и я́ица.

ЗРИ: А́ще бу́дет на́вечерие в суббо́ту: проки́мен, аллилу́ия и прича́стен дне: Апо́стол же и Ева́нгелие пре́жде суббо́те пред Богоявле́нием и пото́м ряд. По Изря́дно: же, поем Досто́йно есть:

ЗРИ: А́ще ли в неде́лю на́вечерие Богоявле́ния: проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен, пре́жде Неде́ли пред Богоявле́нием, и пото́м ряд. По Изря́дно: же, поем Досто́йно есть: По отпуще́нии же Литурги́и яди́м укру́хи, и пие́м по еди́ной ча́ши вина́. Соверше́нно же яди́м по отпу́сте вече́рни со еле́ем, сы́ра же, и яи́ц, и рыб ника́коже де́рзнем косну́тися.

Подоба́ет ве́дати:

А́ще Просвеще́ний день случи́тся в неде́лю, воскре́сно ничто́же пое́м, но все после́дование пра́здника: ве́чер, и у́тро, и на Литурги́и.

* * *

7

Не тре́буя – не нуждаясь

8

От влас вельблу́ждь – из верблюжьей шерсти

9

Усме́н – кожанный

10

Пру́жие – саранча

11

Ди́вий – дикий

12

Иссо́п – ароматическое растение, применяемое при окроплении, освящении

13

Акри́ды – саранча

14

Оско́рдом – топором

15

Ю́жики – родственники

16

Прю – распрю, спор

17

Зря – видя


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle