Источник

23-й день

Обре́тение честна́го телесе́ и́же во святы́х отца́ на́шего Лео́нтия епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца

Обре́тение моще́й святи́теля Леонтия, епи́скопа Ростовского (1164)

Собо́р Ростово-Яросла́вских святы́х

Пра́зднование Собо́ра Ростово-Яросла́вских святы́х

Кано́н моле́бный трие́м святи́телем Росто́вским Лео́нтию, Иса́ии и Игна́тию

Преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии По́лотския

Преподо́бная Евфросиния, игумений Полоцкая

Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Михаи́ла, епи́скопа Сина́дскаго

Святи́тель Михаи́л Испове́дник

Преподо́бнаго Паи́сия Га́личскаго

Преподо́бный Паи́сий Галичский

 

 

Обре́тение честна́го телесе́ и́же во святы́х отца́ на́шего Лео́нтия епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче Богому́дре Лео́нтие,/ ты от утро́бы к Бо́гу прибли́жив твой смысл,/ вседу́шно прилежа́л еси́ Царю́ Вседержи́телю,/ плоды́ досто́йны принося́ Ему́/ от твои́х по́двигов, преподо́бне,/ преукраша́емь доброде́тельными венцы́./ Тем, преблаже́нне,/ обре́л еси́ восприя́тие, досточу́дне.

О́тче Богоуго́дниче Лео́нтие,/ ты свяще́нников наказа́тель/ и всея́ страны́ Росто́вския звезда́ пресве́тлая,/ осия́ющая чудесы́ вся ве́рныя:/ тя бо Бог пре́жде избра́ от ю́ности, о́тче,/ па́стыря ове́ц слове́сных./ Тем преподо́бных лик тя восприя́т,/ с ни́миже моли́, прося́ ста́ду твоему́ грехо́в оставле́ние.

О́тче Богоприя́тне Лео́нтие,/ ты мона́шеским житие́м/ Бо́гу угоди́л еси́,/ от Ца́рскаго гра́да,/ я́коже со́лнце, гра́ду Росто́ву возсия́л еси́./ Те́мже неве́рныя уче́ньми твои́ми уве́рил еси́/ и, сих просвети́в, научи́л еси́/ богосло́вити Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Единосу́щнаго.

О́тче святи́телю Лео́нтие,/ ты немощны́х врач/ сокро́вище неизги́блемо дарова́ний духо́вных,/ исто́чник исцеле́ний,/ спасе́ние ве́рным,/ чудотво́рец преизя́щен и боля́щих цели́тель,/ в напа́стех утеше́ние, нам же засту́пник,/ избавля́я от се́ти вра́жия ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

Весели́ся и ра́дуйся, гра́де сла́вный Росто́ве,/ красу́йся и ра́дуйся, Це́рковь Бо́жия,/ и ди́вна в пра́вду,/ в не́йже лежи́т свята́я ра́ка,/ я́же и́мать в себе́ дар исцеле́ния благода́ти,/ честно́е те́ло твое́, святи́телю вели́кий Лео́нтие:/ ты бо смире́ние стяжа́в и целому́дрие./ Твои́ми моли́твами и посо́бием/ во́инство на́ше держа́вно побежда́ет пога́ныя супоста́ты./ Тебе́ Христо́с свети́ло вели́кое показа́ гра́ду Росто́ву,/ ты же и похвала́ ему́, ты и защище́ние,/ твой гроб безме́здна врачба́ предлежи́т:/ к нему́ бо слепи́и приходя́ще, ве́рою просвеща́ются,/ хроми́и, влеку́щеся, ска́чуще, отхо́дят,/ неду́жнии исцеля́ются, бесну́ющиися бесо́в избыва́ют./ Тем и мы дне́сь вси, почита́юще честно́е твое́ обре́тение,/ мо́лим тя, преподо́бне о́тче:/ мир ми́ру испроси́ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен

Бу́ря прегреше́ний объя́т смире́нную мою́ ду́шу,/ во глубину́ отча́яния лю́то низложи́вши:/ ускори́, Чи́стая, и окорми́тельница бу́ди ми ти́ха/ в приста́нище Бо́жия во́ли,/ да прославля́ю мно́гая Твоя́ чудеса́ ве́село,/ Влады́чице Всенепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Яви́лся еси́,/ от млады́х ногте́й, Богоно́се,/ освяще́н сосу́д, Лео́нтие,/ и жили́ще/ Пресвята́го Ду́ха.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, святи́телей похвало́,/ о́тче Лео́нтие,/ свяще́нников сла́ва,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Приими́ пе́ние ны́не/ чад твои́х, о́тче,/ и лю́бящим тя/ подава́й/ серде́чная проше́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся,/ Я́же ра́дость ми́ру ро́ждшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и отъе́мшая печа́ль,/ Де́во, прама́тернюю.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стником:

Ра́дуйся, Лео́нтие преблаже́нне,/ святи́тельское честно́е украше́ние,/ зако́нов церко́вных вели́кое утвержде́ние,/ маломо́щных помо́щник,/ скорбя́щих же ра́достное утеше́ние,/ моле́бник те́плый в напа́стех стра́ждущих,/ тьму́ разжени́ неве́дения/ и во приста́нище ти́хое наста́ви,/ иде́же со Безпло́тными наслажда́ешися/ кра́сныя добро́ты Влады́чни,/ ве́рных се́рдца на пе́ние воздвиза́я./ Христу́ помоли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Доброде́тельми све́тло процве́л еси́,/ я́ко ма́слина плодови́та в до́му Бо́жии,/ ту́чами твои́х пречи́стых моли́тв;/ отону́дуже, себе́ свещу́ вжег све́тло,/ вшел еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же воздаде́ся тебе́ вене́ц за труд воздая́ния:/ не дал бо еси́ сна очи́ма твои́ма,/ ни ве́ждома твои́ма дрема́ния,/ до́ндеже усну́л еси́ сном о́бщим,/ преподо́бне святи́телю Лео́нтие./ Христу́ помоли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Красу́йся и весели́ся, Лео́нтие,/ свяще́нниче и Богопропове́дниче благода́тный,/ блаже́нный ра́зум, святопрозя́бший грозд,/ виногра́да живо́тнаго вино́ иска́пал еси́,/ веселя́щее ве́рных се́рдца,/ дря́хлствующая омраче́нием ле́сти,/ упое́ная пия́нством идолонеи́стовства;/ святоблаже́нная главо́,/ честны́й наш учи́телю,/ прииди́ посети́ нас, озло́бленных грехо́вными страстьми́,/ Христу́ помоли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, и весели́ся, гра́де сла́вный,/ прие́мый такова́го святи́теля,/ Богоблаже́ннаго Лео́нтия,/ Богопропове́дника благода́ти./ Сей бо, му́дростию Ду́ха Свята́го преукра́шся,/ вся́ку доброде́тель от ю́ности сотвори́,/ сосу́д быв Свята́го Ду́ха,/ теплото́ю моли́тв свяще́нства ма́сть Боже́ственную прии́м,/ лю́ди, омраче́нныя пре́лестию,/ научи́ ве́ровати во Христа́,/ и по святе́м свое́м преставле́нии/ источа́ет исцеле́ния с ве́рою приходя́щим,/ и Христу́ мо́лится дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́ увязе́м святи́теля?/ Свяще́нства венца́, благоче́стия управле́ние,/ Це́ркве све́тлое украше́ние,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ зе́млю росто́вскую веселя́щу тече́нием,/ Лео́нтия, бо́драго предста́теля на́шего и храни́теля.

Ки́ими смире́нными устна́ми воспое́м святи́теля?/ Ди́внаго в чудесе́х и Безпло́тным сожи́теля,/ освяще́ннаго от пеле́н,/ столпа́ Це́ркве недви́жима,/ весе́лие земли́ на́шея,/ пра́вды прави́теля, сиро́т пита́теля,/ оби́димых засту́пника,/ больны́х врача́ безме́здна.

Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ псало́мски восплещи́те рука́ми,/ печа́льных уте́ху, отча́янных засту́пника,/ Боже́ственнаго Лео́нтия воспева́юще,/ похвалу́ земли́ Росси́йския/ и всего́ свяще́нства украше́ние,/ реку́ ми́лости вои́стинну,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Я́коже проро́к Дави́д, похваля́я, пое́т:/ честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́,/ и мы тя ублажа́ем, Христо́ва рачи́теля./ Ты у́бо челове́к сый естество́м,/ я́ко А́нгел, на земли́ яви́лся еси́/ си́лою Ду́ха Свята́го/ и чистото́ю разу́мнаго се́рдца,/ в моли́твах бде́нием,/ при́сно ви́дя лице́ во све́те живу́щаго Бо́га,/ и, Того́ возлюби́в,/ обре́л еси́ жела́емое/ в Небе́сных жили́щах, со Безпло́тными си́лами./ Моли́ся за лю́ди правове́рующия/ и за святи́тели, любо́вию сла́вящия твою́ па́мять;/ вся же лю́ди, све́тлое твое́ торжество́ пра́зднующия,/ моли́ храни́ти от вся́каго гне́ва зло́бна./ О блаже́нная главо́!/ О честны́й наш учи́телю,/ святи́телю Лео́нтие!/ Не преста́й прося́ ми́ра ми́рови/ и спасе́ния душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ца́рь Небе́сный:

Проки́мен дне, чте́ния 3, святи́тельская

На лити́и стихи́ры, глас 4:

Я́коже бога́тство,/ гроб твой честно́е держи́т те́ло,/ обогаща́я чудесы́ притека́ющих к тебе́ ве́рно,/ блаже́нне святи́телю Лео́нтие;/ я́ко име́я о́бласть разреша́ти и вяза́ти, преподо́бне,/ вся разреши́ согреше́ния/ Боже́ственное твое́ обре́тение све́тло пра́зднующих/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би моли́твами твои́ми.

Я́ко украше́ние ца́рско,/ Росто́в град обре́те твое́ те́ло, святи́телю Лео́нтие,/ о не́мже украша́ется и, хваля́ся о словесе́х твои́х,/ вселе́нную созыва́ет на весе́лие Боже́ственных дарова́ний/ и неизрече́нных чуде́с твои́х, сотворя́емых вы́ну,/ велегла́сно зовы́й:/ Ты прояви́л еси́, Влады́ко,/ сицева́го святи́теля гра́ду на́шему.

Глас 6:

Егда́ обре́тение честна́го твоего́ те́ла, о́тче, бе́яше,/ тогда́ мно́жество ве́рных, обступи́вше гроб,/ с тре́петом зря́ху тебе́,/ о́вии же, зря́ще на те́ло,/ стра́хом одержи́ми бе́яху./ Кня́зь же Андре́й со слеза́ми вопия́ше:/ о Влады́ко, что Ти возда́м проти́ву Твоему́ благодаре́нию,/ е́же нам дарова́л еси́, удивля́яся?/ Но у́бо, святи́телю Лео́нтие,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему,/ я́ко спасти́ся гра́ду твоему́ невоева́ну.

Сла́ва, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устнах твои́х,/ преподо́бне о́тче святи́телю Лео́нтие,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Святи́телю Лео́нтие,/ разу́мнаго све́та заре́,/ церко́вное свети́ло,/ святи́тельская похвало́,/ красото́ мона́шескаго по́стнаго жития́/ и и́стинное пра́вило,/ нам же засту́пник,/ свобожда́й от губи́теля ду́ши на́ша.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Святи́телю Лео́нтие,/ вели́ку о́бласть от Бо́га прия́л еси́,/ мно́жество лука́вых бесо́в моли́твою твое́ю отго́ниши,/ от сих озлобле́ния исцеля́я всех,/ ве́рою к тебе́ притека́ющих.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Святи́теля вели́каго Лео́нтия ка́ко досто́йно воспое́м?/ Чи́стаго ума́, Богоза́рнаго све́та, освеща́ющаго ны/ и Боже́ственный ра́зум подаю́щаго,/ та́ин глуби́нных пове́дателя./ Ему́же согла́сно вси рцем:/ ра́дуйся, о́тче отце́в, Лео́нтие.

Сла́ва, глас 6:

Ты еси́ па́стырь до́брый и учи́тель те́плый,/ святи́телю Лео́нтие,/ тя всегда́ похваля́юще, вопие́м ти:/ тобо́ю украси́ Бог це́рковь Ма́тере Своя́/ и те́ло твое́, многоле́тно покрове́нное в земли́,/ нетле́нно яви́ лю́дем твои́м./ Те́мже моли́ся непреста́нно о хва́лящих тя/ и чту́щих па́мять твою́,/ прося́ оставле́ния грехо́в/ и спасе́ния душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь свята́го, глас 4:

Апо́столом соприча́стник/ и к Бо́гу моле́бник ве́рен,/ доброде́тельми возше́д на Небе́сная,/ и любо́вь возложи́л еси́ к Лю́бящему тя,/ и неве́рныя лю́ди обрати́л еси́ в ве́ру./ Тем ны́не, со А́нгелы лику́я,/ предстои́ши престо́лу сла́вы всех Царя́ Христа́ Бо́га:/ моли́ся, святи́телю Лео́нтие,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Служи́тель быв Христу́, вся́ческих Влады́це,/ научи́л еси́ лю́ди и просвети́л еси́ Боже́ственным креще́нием,/ к разуме́нию сего́ наста́вль, святи́телю./ Те́мже пропове́дника тя и́стины вси имену́ем, святи́теля и уго́дника Христо́ва.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

От ю́ности взем крест твой, благочести́вно Христу́ после́довал еси́,/ увяди́в плотско́е мудрова́ние воздержа́нием;/ те́мже, на святи́тельстем седа́лищи сед, святи́телю,/ возвели́чил еси́ Влады́ку и Того́ Пречи́стую Ма́терь,/ разли́чными дарова́нии твою́ украси́вша ра́ку, Лео́нтие Богоблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со святи́телем Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

По полиеле́и седа́лен, глас 8,

Подо́бен: Прему́дрости:

Над страстьми́ ца́рствовав плотски́ми, святи́тель яви́лся еси́ Богоподо́бен,/ па́ству твою́ пресла́вно упа́сл еси́, преподо́бне,/ креще́нием же просвети́л еси́ и наказа́л еси́ сла́вити Еди́наго Бо́га в Трие́х Ипоста́сех,/ те́мже источа́еши исцеле́ния и по кончи́не/ ве́рою приходя́щим ко святе́й Бо́жией це́ркви и к ра́це моще́й твои́х,/ святи́телю Лео́нтие, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную две́рь и киво́т, пресвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м, неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Святи́телей удобре́ние и отце́в сла́ву,/ исто́чника исцеле́ний/ и ве́рных засту́пника вели́каго,/ соше́дшеся, празднолю́бцы,/ пе́сньми и похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Росто́ву храни́телю, и наста́вниче честны́й,/ и сто́лпе неподви́жимый;/ ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый,/ и́же ми́ра концы́ просвеща́яй чудесы́;/ ра́дуйся, скорбя́щих Боже́ственное утеше́ние/ и оби́димых те́плый побо́рниче./ И ны́не, преблаже́нне Лео́нтие,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу, спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н дне или́ Богоро́дицы, на 6, и святи́теля, на 8. Творе́ние Иоа́нна епи́скопа. Глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь/ пои́м, вопия́ше.

Све́том Твоего́ Божества́, Христе́,/ мрак неве́дения души́ моея́ озари́в, просвети́, Ми́лостиве,/ и да́ждь ми сло́во, Сло́ве, да воспою́ све́тло Твоего́ рачи́теля торжество́.

Ма́стию свяще́нною пома́зан быв от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ святи́телю сла́вне Лео́нтие, моли́ о хва́лящих твою́ па́мять,/ получи́ти грехо́в проще́ние и напа́стей избавле́ние.

Души́ самово́льное житие́, и доброро́дство ве́ры стяжа́в,/ богопоруче́нныя тебе́ лю́ди, и че́стно наказа́в, преблаже́нне, свяще́нне Лео́нтие,/ приве́л еси́ я ко Христу́ Бо́гу.

Богоро́дичен: Язы́ком избавле́ние Тобо́ю яви́ся, Пречи́стая Влады́чице,/ пре́жде па́дшим во тлю пра́деда Ада́ма преступле́нием:/ Ты бо Христа́ породила́ еси́, вся́ческих Творца́ и Го́спода.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Свобо́ден сый ум от страсте́й соблю́д,/ сосу́д освяще́н Ду́ха Пресвята́го был еси́,/ всего́ себе́ пригво́ждь к Вы́шнему любо́вию, преблаже́нне.

Твой Богоглаго́ливый язы́к бы́сть,/ прие́м Христа́ вну́трь, в се́рдцы глаго́лющ, Бо́жий вити́я, Лео́нтие,/ Тому́ помоли́ся за ны.

Креста́ Госпо́дня си́лою укрепля́яся, блаже́нне,/ поще́нием бо ве́рныя твоея́ моли́твы стремле́ния бесо́вская низложи́в, пове́ргл еси́.

Богоро́дичен: Вели́ка сла́ва церко́вная, па́че дре́вняго собо́ра Изра́илева:/ Ты бо Це́рковь Бо́жия, Богоро́дице,/ в не́йже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Тве́рдостию ра́зума украша́яся, плотски́я тя́гости горды́ню попра́л еси́,/ и был еси́ оби́телище избра́нно Ду́ха Пресвята́го,/ неукло́нным ра́зумом простира́яся к Лю́бящему тя,/ тем и ре́вностию Боже́ственною разгара́яся, сла́вне,/ многоко́зненнаго стре́лы притупи́л еси́/ и яви́вся А́нгелом собесе́дник, святи́телю Лео́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не пра́здника или́ Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творцу́,/ я́ко неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́,/ Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вышняго прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста/ о Го́споде пра́зднующи.

Христа́ да похва́лим, вси ве́рнии, такова́го святи́теля да́вшаго,/ пречестно́е удобре́ние сла́вней це́ркви Своея́ Пречи́стыя Ма́тере.

Ду́ха дарова́нии благода́тию, сла́вне, в ри́зу свы́ше облача́яся,/ а́ки Ааро́н, незло́бием, преподо́бием и пра́вдою/ предста́л еси́ престо́лу Христо́ву.

Духо́вен стяжа́в язы́к же и уста́ ти́хая честны́ми твои́ми словесы́,/ я́ко от пото́ка пи́щна, точа́ща уче́ния медото́чная,/ жи́знь безконе́чную исхода́тайствуй нам.

Богоро́дичен: Христа́ нам, Бо́жию си́лу и му́дрость,/ Ты породи́вши, Пречи́стая Влады́чице, Богора́дованная Де́во,/ спаси́ лю́ди и град, на Тя упова́ющия, Богоро́дице Пренепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Блаже́н ты яви́лся еси́, и добро́ ти бы́сть,/ я́ко в моли́твах чи́стое и во бде́ниих кре́пкое,/ успе́шно пострада́л еси́, свяще́нный святи́телю, о́тче Лео́нтие:/ та́ко бо благослови́тся всяк, боя́йся Го́спода.

Бо́жиим хране́нием блюдо́мо всечестно́е те́ло твое́, преблаже́нне Лео́нтие,/ мно́гими ле́ты земле́ю покрове́но, яви́ся невреди́мо,/ я́ко цвет неувяда́емь, ве́рных сердца́ веселя́що.

Гроб честна́го твоего́ телесе́ показа́ся, ве́рных люде́й душа́м благослове́ние/ и телесе́м исцеле́ние, оби́льно излива́я, то́чит/ и вся́кия стра́сти тьму́ отгоня́ет.

Богоро́дичен: Бо́жиим укра́шена све́том, Богопрера́дованная Ма́ти:/ Ты бо породила́ еси́ красне́йша па́че всех сыно́в челове́ческих, и́стиннаго Бо́га,/ от ле́сти мир изба́вльшаго.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Еди́нство Тро́ицы пропове́дал еси́ я́сно, святи́телю Лео́нтие,/ и нему́дрых сердца́ волну́ема укроти́л еси́,/ ра́вно славосло́вит ро́ждшагося Сло́ва, сопресто́льна Отцу́ и Ду́ху Свято́му.

Не терпя́ ви́дети враг ле́стное его́ погиба́ющее се́тование,/ подви́же устремле́ние людско́е на святопома́занную твою́ главу́,/ ты же моли́твами твои́ми разсла́блены и не́мощны пове́ргл еси́ я.

Богоразу́мием све́тло име́юще души́ своея́ у́мное,/ кра́сят ра́ку моще́й твои́х, стека́ющеся к похвале́нию чуде́с твои́х празднолю́бцы,/ свяще́нный наш учи́телю.

Богоро́дичен: Диви́т ум же и слух Твое́ чревоноше́ние, Де́во Господоимени́тая:/ ражда́еши бо Неви́димаго Бо́га,/ се уже́ ви́дима в на́шем существе́ я́ко Челове́ка,/ спаса́ющаго челове́ки.

Конда́к, глас 4

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Жития́ ра́ди чистоты́,/ Всеви́дец Госпо́дь свет Свой насади́ в души́ твое́й,/ вразуми́ти лю́ди мно́гия/ твои́ми уче́нии,/ Лео́нтие преподо́бне.

И́кос:

Новоразу́мному язы́ку, великоимени́тей стране́, блаже́нней земли́/ святоразу́мен пропове́дник показа́лся еси́ боголе́пныя ве́ры Христо́вы:/ омраче́нная на́ша се́рдца озари́в, из глубины́ нече́стия исто́ргл еси́;/ пре́жде бо ны неве́жды су́щия, слове́с благода́тию укроти́в,/ наказа́л еси́ сла́вити пра́ведное и вели́кое в Тро́ице Божество́./ Свяще́нный наш учи́телю,/ от кру́га Небе́снаго посеща́й моли́твами твои́ми хва́лящия твою́ па́мять,/ Лео́нтие преподо́бне.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Уче́ньми кре́пкими прему́дрых слове́с твои́х, я́ко чадолюби́вый оте́ц,/ незло́бивых дете́й мно́жество усвоив Це́ркви, увеща́л еси́ вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Тобо́ю освяти́ Госпо́дь град вели́кий сла́вный Росто́в, венцено́сче Лео́нтие,/ лю́дие бо его́, вразумле́ни тобо́ю, пою́т Христу́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Гасяща у́бо свещу́ у честны́я твоея́ ра́ки, блаже́нне, устраши́в/ и не глаго́лати сотвори́в,/ твоея́ же святы́ни моли́твою исцеле́ние прия́т./ С ни́мже и мы, веселя́щеся, вопие́м Христу́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Умертви́ся пресмыка́емый змий Твои́м Рождество́м, Пречи́стая Де́во,/ поро́ждши невмести́маго Бо́га небесы́./ Спаси́ от бед хва́лящия Тя, благослове́нная Чи́стая Присноде́во.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Лику́ют чи́ни а́нгельстии на Небесе́х,/ и ве́рных со́нмища на земли́,/ твою́ па́мять похваля́юще, святи́телю Лео́нтие,/ Христа́ превозно́сят во ве́ки.

Тле́нныя ве́щи оттря́с и в Небе́сныя ду́шу твою́ впери́в,/ я́ко же́ртва благоприя́тна, в воню́ благово́ния прине́слся еси́ Христу́,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Воспое́м усе́рдно пе́сньми Христа́ Бо́га, преподо́бнаго торжество́ ви́дяще, сла́вим./ Вся бо де́йствует Христо́с, ели́ко хо́щет:/ Его́ бо сла́вящия прославля́ет во ве́ки.

Богоро́дичен: На Тя, Богома́ти Пречи́стая,/ Небе́сный До́ждь сни́де, омыва́ющий скве́рну душ на́ших,/ тем Тя блажи́м, Чи́стую, во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Я́ко звезда́ светоно́сная, яви́лся еси́, луча́ми духо́вными ве́рных сердца́ просвеща́я,/ све́том ра́зума Боже́ственнаго, Богому́дре Лео́нтие./ Тем, ны́не со А́нгелы водворя́яся, спаса́й хва́лящия твою́ па́мять.

Де́лы духо́вными укра́шен, в пи́щи ра́йстей веселя́ся,/ помяни́ хва́лящия твою́ па́мять,/ заступа́я от бед и скорбе́й, преблаже́нне священносвяти́телю Лео́нтие,/ да непреста́нно тя ублажа́ем.

Име́я Ца́рство непреме́нно, Царю́ сый Вы́шних сил, Христе́,/ десни́цы Твоея́ кре́постию враг нечести́вых вы́ю низверзи/ под но́зе во́инству на́шему.

Богоро́дичен: Егда́ су́диши, Ми́лостиве, я́ростию не обличи́ мене́,/ ни гне́ва же сотвори́ проти́ву беззако́нием./ А́ще ли обличи́ши, то кто постои́т?/ Моли́твами ро́ждшия Тя Чи́стыя Ма́тере огня́ гее́нскаго изба́витися мо́лимся/ и прича́стником бы́ти Ца́рства Небе́снаго.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Сла́вно кра́сится дне́сь светоза́рное твое́ торжество́:/ во све́те сла́вы лица́ Бо́жия предстоя́, святи́телю,/ помяни́ нас, хва́лящих твою́ па́мять.

Богоро́дичен:

По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лимся:/ к Ро́ждшемуся из Тебе́ мольба́ми невреди́мых нас да́же до конца́ сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Лео́нтие,/ ты, возше́д на ле́ствицу Боже́ственнаго ра́зума/ и к Бо́гу приближа́яся,/ усыне́ния от Него́ дар прия́л еси́,/ исцеля́ти неду́ги неисце́льныя/ и отгоня́ти ду́хи омраче́нныя./ Тем твое́ успе́ние пра́зднуем,/ ра́достию се́рдца Христа́ велича́юще,/ велича́ющаго Своего́ уго́дника.

Преподо́бне о́тче Богому́дре,/ ты вои́стинну яви́лся еси́ други́й Моисе́й,/ свобожда́я и наставля́я но́ваго Изра́иля/ от пре́лести лю́таго фарао́на/ и преводя́ на зе́млю обетова́ния,/ в Небе́сныя огра́ды,/ иде́же ны́не лику́еши у престо́ла всех Царя́,/ за ны непреста́нно к Нему́, о́тче, моля́ся,/ преблаже́нне Лео́нтие.

Ра́дуйся, всекра́сне Лео́нтие,/ ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ куми́р возгнуша́вся/ и ме́рзских идолослуже́ний,/ храм себе́ освяти́л еси́/ и оби́тель был еси́ Пресвята́го Ду́ха:/ Его́же исполня́яся,/ Тро́ицу во Еди́ном Божестве́ пропове́дал еси́./ Е́йже за твоя́ ча́да, о́тче, помоли́ся.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю Лео́нтие,/ высото́ доброде́телей, Бо́жие процвете́ние,/ му́дрости орга́не,/ правове́рных сла́во,/ злове́рия обличи́телю,/ де́вственнаго ли́ка вели́кое спаси́тельное и ди́вное мудрова́ние,/ Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318, от полу́. Аллилу́ия: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

МОЛИ́ТВА

О свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, первопа́стырю святы́я Росто́вския Це́ркве, святи́телю о́тче Лео́нтие! К тебе́ припа́даем и мо́лимся мы, смире́ннии и гре́шнии и, я́ко отца́ чадолюби́ваго, про́сим: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь твою́, е́юже к Бо́гу и бли́жним твои́м при жи́зни твое́й преиспо́лнен был еси́, я́ко и ду́шу твою́ за па́ству твою́ положи́л еси́, му́ченически пострада́в от идолослужи́телей, научи́ нас, о́тче, тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жних на́ших люби́ти и́скренно и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы ча́да твоя́ не по и́мени то́кмо, но са́мым де́лом и всем житие́м на́шим. Моли́ся, уго́дниче Бо́жий, ко Христу́ Бо́гу о святе́й Правосла́вной Це́ркви и держа́ве Росси́йской: да пребу́дут в ми́ре и благостоя́нии и процвета́ют в благоче́стии христиа́нстем непоколеби́мы. Соблюди́ град твой Росто́в и вся гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския невреди́мы от вся́каго зла. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу христиа́нскую, ми́лости и по́мощи от Тебе́ и́щущую, бу́ди всем нам в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех изба́витель, в беда́х помо́щник, в час сме́ртный покрови́тель; да при по́мощи моли́тв твои́х святы́х сподо́бимся и мы, гре́шнии, спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати. Ей, святи́телю Христо́в! не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на тя кре́пко возлага́ем, но яви́ нам твое́ многомо́щное заступле́ние, да хва́лим, сла́вим и велича́ем вели́кое человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Обре́тение моще́й святи́теля Леонтия, епи́скопа Ростовского (1164)

Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164). Святитель Леонтий, один из выдающихся русских архипастырей XI века, родился в Константинополе, Промыслом Божиим будущий просветитель и апостол Ростовской земли принял постриг в Киево-Печерском монастыре, где проходил послушание под духовным руководством основателей русского монашества преподобных Антония († 1073; память 28 сентября и 10 июля) и Феодосия († 1074; память 3 мая, 14 и 28 августа) Печерских. Священномученик Леонтий был первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах, воспитавшаго многочисленных святителей Русской земли. Свой равноапостольный подвиг он начал по возведении его в сан епископа в сороковых годах XI века и назначении на Ростовскую кафедру.

В Ростовской земле, населенной в то время чудскими племенами, святитель Леонтий встретил жестокое сопротивление язычников, изгнавших двух его предшественников ? епископов Феодора и Илариона. Невзирая на постоянную опасность, святитель Леонтий ревностна обращал ко Христу местное население, твердо следуя апостольским заповедям. Однажды он был избит язычниками и изгнан из города, однако не оставил вверенной ему духовной паствы н поселился недалеко от Ростова, у ручья Брутовщины, где построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила. К святителю стали приходить дети местных жителей, привлеченные его духовной добротой. Угодник Божий обучал детей началам Христовой веры и потом крестил. Вскоре и взрослое население потянулось к благодатному архипастырю и также принимало святое Крещение. Неприязнь закоренелых язычников к просветителю росла и, наконец, собравшись, они направились к церкви, чтобы убить святителя. Святой епископ Леонтий облачился в святительские одежды и приказал то же сделать клирикам храма. С крестом в руках он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие святителя Леонтия перед грозившей смертью остановили возбужденную толпу, а исполненное благодати его слово произвело на людей еще большее воздействие, и многие из них приняли святое Крещение. С того момента святитель Леонтий стал более успешно утверждать Свет Христовой веры в земле Ростовской. С проповедью о Христе Спасителе он обходил окрестную землю и путь его отмечался утверждением Православия в местах прежнего идолослужения.

Апостольский подвиг святителя Леонтия увенчался мученической кончиной. В 1073 году он был убит закоренелыми язычниками по указанию волхвов.

Тело святителя было погребено в Ростове Великом, в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара в 1160 году этот храм сгорел, и по повелению благоверного князя Андрея Боголюбского († 1174; память 4 июля) в 1162 году на месте прежнего был заложен каменный собор. 23 мая 1164 года, при копании рвов, был обнаружен гроб с нетленными мощами святителя Леонтия. В руках у него лежал свиток с именами посвященных им иереев и диаконов. Обретенные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на архиерейском дворе.

В 1170 году, когда было закончено строительство каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы, гроб святителя Леонтия перенесли в этот храм и поставили в нише южной стены. У гроба просветителя Ростовской земли совершались многочисленные благодатные чудотворения. Свидетельства о святости жизни епископа Леонтия, чудесных исцелениях и знамениях по его молитвам были собраны епископом Ростовским Иоанном (1190?1214). По благословению митрополита Феодора было установлено совершать празднование памяти святителя Леонтия 23 мая, в день обретения мощей. Епископ Иоанн написал и канон святителю Леонтию. До 1609 года мощи святителя Леонтия открыто находились в Успенском соборе, но после того, как в смутное время поляки похитили гробницу святителя, они были положены под спудом в том же храме, у южной стены придела во имя святителя Леонтия, где находятся до настоящего времени.

Святитель Леонтий стоит в ряду первых преемников апостольского служения Русской Церкви, вслед за святой равноапостольной княгиней Ольгой (1969; память 11 июля) и великим равноапостольным князем Владимиром († 1015; память 15 июля).

Литература:

1. Титов А. А. Житие святителя Леонтия, епископа Ростовского. Ярославль, 1892.

2. Титов А. А. Жития святых чудотворцев Леонтия, Исайи, Игнатия, епископов Ростовских. Изд. 3-е. М., 1906.

Собо́р Ростово-Яросла́вских святы́х

Краегране́сие слу́жбы си́це: Росто́ву Вели́кому, Ярославлю же сла́вному смире́нно дар Никоди́м прино́сит.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:

Росто́ва Вели́каго и Яросла́вля па́стырие свяще́ннии,/ храни́телие ста́да Христо́ва и де́лателие виногра́да церко́внаго,/ архиере́и Бо́га Вы́шняго/ и ра́внии А́нгелом в соверше́нстве душ ва́ших, преподо́бнии/ и вси пра́веднии, све́та Небе́снаго свети́льницы,/ ревни́телие Ева́нгелия Ца́рствия Бо́жия,/ просия́вшии во граде́х и ве́сех земли́ на́шея,/ о нас непреста́нно моли́теся Спа́су всех и Изба́вителю/ дарова́ти нам ми́лость, мир и спасе́ние.

О́блак иму́ще, облежа́щ нас, свиде́телей,/ ве́рою послу́шествованных и пожи́вших на земли́ любо́вию,/ благоугоди́вших Бо́гу в земли́ Росто́ва Вели́каго и Яросла́вля,/ святи́телей, и преподо́бных, и пра́ведных,/ терпе́нием да соверша́ем тече́ние по́двига на́шего, подража́я тем,/ подвиза́ющеся вся́кое зло низлага́ти,/ взира́юще на Первосвяще́нника Вели́каго,/ проше́дшаго Небеса́, Иису́са Го́спода,/ да́рующаго нам ми́лость, мир и спасе́ние.

Свяще́нства Христо́ва служи́телие ве́рнии,/ апо́столов Бо́га Сло́ва прее́мницы,/ учи́телие па́ствы богопросвеще́ннии,/ па́стырие до́брии наро́да Бо́жия,/ земли́ Росто́ва Вели́каго и Яросла́вля святи́телие,/ с преподо́бными и пра́ведными и все́ми святы́ми/ предстоя́ще ны́не Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ моли́теся дарова́ти нам ми́лость, мир и спасе́ние.

Твоя́ свяще́нная ни́ва,/ архиере́йский престо́ле Вели́каго Росто́ва и Яросла́вля,/ ны́не плод прино́сит изоби́льный Первосвяще́ннику Иису́су:/ иера́рхи бо богоизбра́нный и де́лателие непосты́днии/ освяти́ша ева́нгельским благове́стием вся концы́ земли́ твоея́/ и Боже́ственною благода́тию соверши́ша во спасе́ние мно́гия лю́ди,/ пожи́вшия в преподо́бии и пра́вде./ Мы же, тем подража́ти хотя́ще,/ мо́лимся Христу́ Го́споду/ дарова́ти нам ми́лость, мир и спасе́ние.

Сла́ва, глас 2:

Освяще́ннии Боже́ственным Ду́хом,/ житие́ на земли́ сконча́ли есте́ благоче́стно,/ Христу́ себе́ преда́вше и послужи́вше лю́дем Бо́жиим,/ святи́телие и преподо́бнии,/ пра́веднии и вси, Бо́гу угоди́вшии,/ Росто́ву сла́ва и утвержде́ние Яросла́влю,/ У́гличу похвала́ и Пересла́влю ра́дование,/ Любимогра́ду и Обно́ре украше́ние/ и Пошехо́нскому кра́ю свет Христо́в облиста́вшии,/ Святе́й Тро́ице предстоя́ще,/ о земли́, иде́же подвиза́стеся, моли́теся,/ и о всех, любо́вию чту́щих па́мять ва́шу.

И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде се́нь зако́нная:

Вход. И чте́ния три преподо́бническая (зри 23 мая)

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Веле́ние Спа́са ми́ра,/ е́же жи́ти свя́то и непоро́чно/ и е́же соверше́нным бы́ти во о́браз Небе́снаго Отца́,/ восприя́ли есте́, святи́и Бо́жии челове́цы,/ Небе́сныя на земли́ жа́ждуще пра́вды/ и а́лчуще гла́дом духо́вным,/ Христо́м, Небе́сным Хле́бом, утверди́стеся,/ ны́не предстоя́ Ему́/ и наслажда́яся Того́ ве́чных благ,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

Утвержде́ни благода́тию Небе́сною,/ Христо́в зако́н начерта́ли есте́ на скрижа́лех серде́ц свои́х/ и сотвори́ли есте́ и научи́ли есте́ ины́х та́кожде жи́ти,/ я́коже повеле́ Госпо́дь,/ и с вели́кими Ца́рствия Христо́ва сопричте́ни есте́,/ ны́не о нас моли́теся,/ да укрепи́т ны Спас ми́ра неви́димою свы́ше си́лою,/ е́же побежда́ти грех/ и благоугожда́ти бли́жним на́шим во благо́е к назида́нию.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Весе́лия духо́внаго и ра́дости неземны́я/ исполня́ются ны́не преде́лы Росто́вския и Яросла́вския/ в благоче́стную па́мять сыно́в и дще́рей свои́х,/ предстоя́щих во сла́ве Небе́сней Христу́ Спа́су,/ и́хже утверди́ Сам си́лою Свое́ю ра́ди бла́гости,/ моли́твами Пречи́стыя Ма́тере,/ моля́щияся непреста́нно о ро́де христиа́нстем/ и нам милосе́рдствующая явле́нием на То́лге Своея́ святы́я ико́ны.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Ева́нгельское и́го и архиере́йское досто́инство/ восприя́ли есте́, Богоизбра́ннии святи́телие,/ ве́ры пра́вило и кро́тости духо́вныя о́браз,/ в земли́ на́шей ве́ру ева́нгельскую насади́вшии и возрасти́вшии./ Ты же архиере́йский престо́л утверди́л еси́ кро́вию твое́ю, святи́телю Лео́нтие,/ со Иса́иею, Игна́тием, Иа́ковом,/ Фео́дором и Дими́трием,/ моли́ся ны́не о ча́дех твои́х.

Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,/ я́ко чу́дно И́мя Твое́ по всей земли́.

Лик А́нгел земны́х и челове́к соверше́нных,/ от земли́ на́шея возше́дый к Небе́сным оби́телей,/ наслажда́ется све́том незаходи́мым Триипоста́снаго Бо́га,/ в Не́мже ра́дость ве́чная и блаже́нство несконча́емое./ Све́тло у́бо весели́ся, Росто́ве,/ в тебе́ бо роди́ся пречу́дный Се́ргий, земли́ Ру́сския заступле́ние,/ тя освяти́ша моли́твы Авраа́мия и мно́жества святы́х./ Украша́йся, У́гличе, поще́нием и моли́твами Паи́сия с Кассиа́ном,/ Игна́тия же до́блим терпе́нием./ Пересла́влю – столп недви́жимый Ники́ты и Дании́ла предста́тельство./ Сильвестр же, на Обно́ре возсия́вый,/ и Генна́дий Любимогра́дский да ублажа́ются/ с Пошехо́нскими Севастиа́ном, и Адриа́ном,/ и Игна́тием Ло́мским.

Стих: Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

И́стиннии Го́рняго Иерусали́ма ны́не гра́ждане,/ в житии́ же ва́шем избра́ннии/ и сла́внии сы́ны оте́чества Росси́йскаго,/ благове́рнии подви́жницы за зе́млю оте́ц свои́х,/ прославля́ем вас от серде́ц на́ших:/ Бори́са целому́дреннаго и братолюби́ваго,/ Василька́ прекра́снаго, кро́вь свою́ проли́вшаго,/ Алекса́ндра, си́льнаго ду́хом, всея́ Росси́и утвержде́ние,/ Васи́лия и Константи́на, Яросла́вля сла́ву,/ Фео́дора со ча́ды возлю́бленными,/ и Рома́на, У́гличскую добро́ту,/ и всех, преда́вших с ва́ми ду́ши за дру́ги своя́,/ и́хже имена́ не явле́ны нам,/ оба́че в кни́зе живы́х запечатлени су́ть.

Сла́ва, глас то́йже:

Крест Христо́в на ра́мо взе́мшии,/ Бо́га Небе́снаго на земли́ служи́телие ве́рнии/ и Богоно́сцы вои́стинну бы́ли есте́,/ пра́ведницы, во ве́ки живу́щии,/ восприя́вшии от Небе́снаго Домовлады́ки ра́йское наслажде́ние:/ Иси́доре блаже́нне и Иоа́нне ми́лостиве,/ Ирина́рше затво́рниче и Пе́тре преподо́бне/ со Андре́ем, оста́вльшим черто́ги сла́дости земли́,/ и Анастаси́е с му́ченицами де́вами,/ дади́те нам от еле́я ва́шего,/ во е́же не себе́ люби́ти,/ но послужи́ти бли́жним на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

О благоче́стный собо́ре,/ о лю́дие избра́ннии,/ святи́телие преподо́бнии и пра́веднии,/ и благове́рнии гра́ждане росси́йстии,/ я́ко зве́зды, на тве́рди церко́вней/ страны́ Росто́вския и Яросла́вския к Бо́гу предста́телие,/ велича́ем с любо́вию вас, по пло́ти на́ших сро́дников./ Вы же моли́теся дарова́ти мир стране́ и Це́ркви на́шей,/ благослове́ние и ми́лость Бо́жию всем лю́дем,/ всепроще́ние и спасе́ние,/ хода́таи бо есте́ при́снии о нас ко Святе́й Тро́ице.

Тропа́рь святи́телем Росто́вским, глас то́йже:

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дех преумно́жившии,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вшии спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней/ и о всей Христо́вей Це́ркви.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́м, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Му́дрость Бо́жию разуме́вше,/ я́ко пра́веден Госпо́дь и пра́вды возлюби́,/ Христо́вы пра́вды бы́ли есте́ служи́телие ве́рнии,/ де́лом сло́ву ева́нгельскому отвещава́я,/ испо́лнили есте́ за́поведи Спа́совы/ и нас научи́ти тем дово́льни есте́,/ и лице́ Вседержи́теля ви́де правоту́ ва́шу,/ Ему́же, во сла́ве Его́ предстоя́ще, моли́теся о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ура́нила еси́ главу́ дре́вняго зми́я, Пречи́стая,/ и сокрушила еси́ того́ держа́ву, Пренепоро́чная,/ ро́ждши ми́ра Спаси́теля, Богочелове́ка Иису́са, Преблагослове́нная,/ и ны́не моли́ся о лю́дех,/ и́хже Сын Твой вручи́ заступле́нию Твоему́, о Ма́ти всех нас.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Яд зми́я дре́вняго, и́же е́сть грех,/ исто́ргли есте́ из серде́ц ва́ших,/ возлюби́вше Еди́наго Благоде́теля Бо́га и Тому́ служи́вше,/ святи́телие, преподо́бнии и вси пра́веднии,/ досто́йно во пло́ти пожи́ли есте́,/ нам к подража́нию о́браз при́сно явля́юще,/ моли́теся неотсту́пно о граде́х и ве́сех земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ иде́же житие́ соверши́сте.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ра́дуйся, исто́чниче ми́лости Небе́сныя,/ ра́дуйся, Вседержи́теля ро́ждшая, изба́вльшаго нас от вся́каго зла/ и подаю́щаго благода́тную си́лу низлага́ти грех,/ ра́дуйся, предстоя́щая при́сно Престо́лу Влады́чню,/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, восприя́вшая всыновле́ние Тебе́ всех христиа́н,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ непреста́нно,/ да бу́дем достои́ни Его́ благосты́ни.

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

О́гнь Боже́ственныя любве́ в се́рдце име́юще/ и чистоту́ стяжа́вше серде́чную,/ Христо́вы адама́нти ве́ры,/ на земли́ бы́ли есте́ служи́телие Боже́ственныя пра́вды,/ ду́шу и те́ло Христу́ преда́вше,/ оте́чества до́брии гра́ждане,/ лю́дем милосе́рдие явля́ли есте́,/ а́лчущия насыща́я и напоя́я жа́ждущия,/ одева́я наги́я и бе́дныя,/ боля́щия посеща́я и стра́ждущия,/ научи́те и нас подража́ти вам.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Сла́вы святы́я служи́телие,/ чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телие,/ послужи́вшии лю́дем многообра́зне,/ на земли́ пожи́ли есте́,/ и́стиннии Спа́совы ученицы́,/ Всесвяте́й Тро́ице на Небесе́х предстоя́ще,/ позна́ли есте́ сла́дость Боже́ственнаго прича́стия,/ его́же и нас на земли́ вкуси́ти отча́сти/ моли́те Бо́жию бла́гость,/ ве́чнаго же наслажде́ния сподо́битися по исхо́де от земны́х,/ ны́не же бы́ти нам со Христо́м и лю́дем служи́ти.

Кано́н, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пое́м пе́снь побе́дную Еди́ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная:/ дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в мо́ри погрузи́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ моли́те Бо́га о нас.

Лю́дие христоимени́тии земли́ Ру́сския,/ спра́зднуйте с на́ми торжество́ церко́вное, па́мять подража́телей Спа́су:/ святи́телей, преподо́бных и пра́ведных,/ и́хже просла́ви Бог в Росто́ве и Ярославле и всей о́бласти их,/ ре́вности же по Бо́зе тех подража́ти и мы да потщи́мся вси.

Апо́стольская про́поведь дости́же и стогн твои́х, Вели́кий Росто́ве,/ и озари́ тя све́том Христо́вым,/ и отгна́ оте́ческаго идолослуже́ния безу́мие во всех конце́х земли́ твоея́/ мно́гим по́двигом иера́рхов и ины́х святы́х твои́х,/ и́же, Христу́ предстоя́ще, мо́лятся о Це́ркви, ю́же утверди́ша.

Вели́каго Росто́ва первопастырь,/ от ю́га возсия́л еси́ в стране́ на́шей се́верней,/ я́ко свети́ло небе́сное, Лео́нтие чу́дне, архиере́ю сла́вне,/ запечатле́в кро́вию твое́ю свиде́тельство Сло́ва Бо́жия,/ ны́не, соприча́стниче апо́столов, м о лися о па́стве твое́й/ и о седя́щих на престо́ле Твое́м прее́мницех.

Богоро́дичен: Лику́ют А́нгели Небе́снии,/ ви́дяще, Ма́ти ро́да христиа́нскаго, Пречи́стая Богоро́дице, о́браз Твой,/ сия́ющий на То́лге луча́ми благода́ти,/ его́же святи́тель Росто́ва Три́фон прие́мь, даде́ Яросла́влю/ я́ко утеше́ние в ско́рбех и ну́ждах и благослове́ние Небе́сное всем преде́лом его́.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Вы́шний Спа́се сил,/ коле́блемую ду́шу мою́ утверди́ в во́ли Твое́й,/ да и аз сла́влю Твое́/ со Безпло́тными Боже́ственное благоле́пие.

Ю́ныя уцелому́дрил еси́, ста́рыя обнови́л еси́ Креще́ния вода́ми,/ и в земли́ Росто́встей поклоне́ние тва́ри упраздни́ся во дни твоя́, святи́телю Иса́ие,/ моли́ся о чту́щих тя благоче́стно,/ и да ве́рно Христу́ ста́до твое́ пребу́дет.

Житие́м непоро́чен, возсия́л еси́ благоче́стием твои́м, свя́те Игна́тие,/ и уве́девши па́ства твоя́, я́ко тако́в подоба́ше архиере́й, о́браз Христа́ нося́щ,/ внима́ше исходя́щим от уст твои́х глаго́лом жи́зни ве́чныя./ В Небе́сных оби́телех моли́ся о лю́дех твои́х,/ да в любви́ Бо́жией пребу́дут.

Естество́м челове́к, оба́че, я́ко безпло́тен, пожи́л еси́ на земли́, святи́телю Иа́кове,/ сия́я све́том Христо́вым лю́дем Бо́жиим,/ оба́че доса́ду и укори́зну, и клевету́ претерпе́в, победи́л еси́ во искуше́нии,/ Влады́це у́бо на Небеси́ предстоя́ и на́шим ско́рбем спострада́ти моги́й,/ моли́ся о всех нас.

Богоро́дичен: Сия́ющи па́че со́лнца чистото́ю, Де́во Пресвята́я,/ в Не́йже побежда́ются уста́вы естества́,/ Херуви́мов и Серафи́мов превы́ше вознесе́на еси́ от земны́х, Богороди́тельнице,/ предстоя́щи всегда́ Сыновнему Престо́лу,/ моля́щися не преста́й о ча́дех Твои́х, Влады́чице,/ во успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая.

Седа́лен, глас 7:

Любо́вь на́шу приими́те и почита́ние достодо́лжное,/ Бо́жий дру́зи, челове́цы Христо́вы,/ просия́вшии в земли́ Росто́встей и Яросла́встей,/ Ева́нгелие пропове́давшии сло́вом и жи́знию,/ святи́телие и преподо́бнии и вси, в Це́ркви просла́вленнии,/ нам, е́же бы́ти подо́бным вам, испроси́те Боже́ственную свы́ше по́мощь,/ ми́лость Спа́сову к согреша́ющим/ и всем лю́дем мир и благослове́ние Вседержи́теля.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла е́сть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́гнцу Бо́жию, Христу́ Го́споду, послужи́ти хотя́,/ прия́л еси́, о́трок сущ, о́браз а́нгельский от рук Богому́драго Се́ргия, твоего́ сро́дника,/ и, восходя́ от си́лы в си́лу ду́хом твои́м, святи́телю Фео́доре,/ Вели́кому Росто́ву был еси́ архиепи́скоп и оте́ц,/ наста́ви нас, Го́рняя му́дрствующе, жи́ти на земли́ ева́нгельски.

Всезлата́я уста́ Росси́йския земли́, свя́те Дими́трие,/ Росто́вския митропо́лии похвало́, му́дрый иера́рше и о́тче любвеоби́льне,/ возвеща́я ча́дом церко́вным Христа́, Распя́таго и Воскре́сшаго, Бо́жию Си́лу и Прему́дрость,/ Кро́вию Заве́та Его́ Но́ваго и Пречи́стым Его́ Те́лом приобща́л еси́ их жи́зни ве́чней/ и нам прича́стником ея́ бы́ти испроси́ моли́твами твои́ми.

Наш моли́твенниче неусы́пный, Живонача́льней Тро́ице предстоя́щий,/ наста́вниче и о́тче, Богоблаже́нне Се́ргие, всеросси́йский игу́мене,/ о Росто́ве твое́м, иде́же возгласи́л еси́ трикра́ты во чре́ве мате́рии,/ иде́же навы́кл еси́ от лет млады́х ду́шу и ум твой к Бо́гу возноси́ти,/ моли́ся и о всех нас, любо́вию тя почита́ющих.

Богоро́дичен: О предочи́щенная Ду́хом Святы́м Де́во Пречи́стая,/ Бо́га Сло́ва вмести́лище, голуби́це нескве́рная,/ к Тебе́ воздвиза́ем ру́це на́ша, к Тебе́ возно́сим моли́твы глас,/ услы́ши нас, недосто́йных чад Твои́х, Всеблага́я Ма́ти,/ и всепроще́ние испроси́ и ми́лость любо́вию Тя чту́щим и всем лю́дем.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,/ Твой мир да́руяй.

Млеко́м ева́нгельския ве́ры напое́ни бы́сте измла́да,/ житие́м непоро́чно пред Бо́гом ходи́вшии,/ му́жественный Бори́се, чистоты́ и целому́дрия о́браз/ и прекра́сный зра́ком Василько́, ве́рности и кро́тости испо́лненный./ Еди́н, пред бра́том-врагом смири́выйся, не восхоте́ междоусо́бныя бра́ни,/ други́й же, супоста́ту не покори́выйся и за оте́чество ду́шу преда́вый,/ кровьми́ обоя́ украси́стеся,/ предстоя́ще Спа́су, моли́теся о земли́ ва́шей и лю́дех,/ мир пода́ти им и всему́ ми́ру.

Утверди́л еси́ се́рдце твое́ си́лою Вседержи́теля/ и победи́л еси́ ве́тхаго в себе́ челове́ка, Авраа́мие, о́тче наш,/ животворя́щим Кресто́м низложи́вый и́дольскую ле́сть в Росто́ве,/ с Петро́м царе́вичем, с затво́рником Ирина́рхом и с про́чими преподо́бными отцы́ сотвори́ о нас моли́тву,/ да Бо́гови рабо́таем усе́рдно, земне́й суете́ не прилепля́ющеся.

Стра́сти душе́вныя исто́ргнувше, победи́ли есте́ не́мощи пло́ти/ и, си́лою Бо́жиею пожи́вше на земли́, я́ко безпло́тнии, в зра́це юро́дства,/ му́дрости Го́рней научи́ли есте́ челове́ки,/ ми́лостиве Иоа́нне и Иси́доре блаже́нне, моли́теся о нас,/ да до́бру со́весть и́мамы во всем/ и Ду́ха Свята́го дарова́ний достои́ни бу́дем.

Богоро́дичен: Ми́ру Ты Предста́тельница и христиа́н всех Ма́ти!/ Пресвята́я Богоневе́сто, к заступле́нию Твоему́ притека́ют концы́ земли́,/ источа́еши бо всем милосе́рдие, я́ко исто́чник живоно́сный и приснотеку́щий,/ ми́рови мир пода́ждь и всем лю́дем спасе́ние испроси́,/ в Росто́ве Умиле́ния о́браз просла́вльшая.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Обурева́ему мне, Ще́дре,/ бу́рею во́ли мои́х,/ молю́ся: воззови́ мя и спаси́, Го́споди,/ я́ко Ио́ну от зве́ря у́мнаго.

Испове́дует Яросла́вская Це́рковь вели́чие Бо́жия да́ра,/ его́же Всевы́шний Влады́ка да́рует на́шему гра́ду да́же до ны́не:/ ве́ра Христо́ва зде утверди́ся,/ и изоби́лие благода́ти подае́т неоску́дно всем ве́рным Боже́ственный Дух,/ Ему́же моли́тву усе́рдно прино́сим:/ прииди́ и всели́ся в ны, Бла́же,/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Всеси́лен.

Ра́дуйтеся, лю́дие яросла́встии, Васи́лия и Константи́на, почита́юще/ и с ни́ми всех во́ев, поги́бших на бра́ни за зе́млю родну́ю,/ не ту́гою серде́чною, но в ве́чней ра́дости Воскре́сшаго Спа́са их ве́дяще, мо́лимся тем:/ благове́рнии Яросла́вля хода́таи,/ ча́да есмы́ с ва́ми наро́да еди́наго,/ предста́тельствуйте о нас и за всю зе́млю Ру́сскую.

Еле́й до́брых дел твои́х бы́сть пред Бо́гом, я́ко лампа́да чи́стая,/ огне́м святы́я ве́ры и Христо́вы любве́ горя́щая, преподо́бне Фео́доре,/ всем лю́дем яви́лся еси́, я́ко чадолюби́вый оте́ц,/ сподо́бился еси́ соприча́стия пра́ведным во Ца́рствии Бо́жии,/ со ча́ды твои́ми Дави́дом и Константи́ном моли́ся о Яросла́вле и о всех нас.

Богоро́дичен: Недосто́йными устна́ми и се́рдцем поро́чным велича́ем Тя,/ Чи́стая Де́во, Всепе́тая Ма́ти,/ и притека́ем ко изображе́нию лица́ Твоего́,/ я́ко дре́вле Изра́иль к киво́ту Заве́та,/ упова́юще на моли́твы Твоя́ к Сы́ну и Бо́гу,/ да пода́ст нам проще́ние и ми́лость,/ да обнови́т си́лою свы́ше и утверди́т в нас ве́рность Ему́,/ Тому́ бо Еди́ному согреша́ем, оба́че ино́го бо́га не ве́мы.

Конда́к, глас 4:

Но́ваго Заве́та Бо́га с челове́ки храни́телие,/ ева́нгельских за́поведей исполни́телие,/ в до́брых де́лех соверше́ннии,/ святи́телие му́дрии, преподо́бнии и пра́ведный Богоно́снии,/ зе́млю Росто́вскую и Ярославскую/ облагоуха́вшии моли́твами,/ имену́емии вси и неимену́емии,/ явле́ннии и сокрове́ннии,/ предстоя́ще Живонача́льней Тро́ице,/ не отступа́йте от нас ду́хом/ и Боже́ственное милосе́рдие преклони́те к нам,/ да с дерзнове́нием сла́ву в Вы́шних Бо́гу вси прино́сим,/ да пребу́дет на земли́ мир неруши́мый,/ любо́вь же и благоволе́ние/ посреде́ всех челове́к.

И́кос:

Отца́ Небе́снаго ча́да досто́йная,/ во́лю Его́ святу́ю сотвори́сте на земли́,/ искуше́ния же вся победи́вше и лука́ваго посрами́вше,/ восприя́ли есте́ оставле́ние согреше́ний,/ жи́зни несконча́емей прича́стницы яви́стеся,/ кро́тости и любве́ су́щим на земли́ учи́телие,/ во сла́ве Просла́вльшаго вас предстоя́ще,/ моли́теся, да с дерзнове́нием сла́ву в Вы́шних Бо́гу вси прино́сим,/ да пребу́дет на земли́ мир неруши́мый,/ любо́вь же и благоволе́ние посреде́ всех челове́к.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ Заве́та Твоего́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ препе́тый во ве́ки.

Дре́вний У́глич на бре́зе Во́лги красу́ется ве́рою и моли́твами подви́жник свои́х,/ соде́явших пра́вду и обетова́ние прие́мших от Вседержи́тельныя десни́цы Спа́са Христа́,/ сего́ же ли́ка свяще́ннаго я́ко преднача́льника почита́ем царе́вича Дими́трия,/ его́же, кровьми́ обагре́на, Госпо́дь со святы́ми, прия́т,/ вне́млет моли́твам его́ о всех лю́дех.

А́нгельскому житию́ ревну́юще и Безпло́тным подо́бящеся,/ от ю́ности ше́ствовали есте́ те́сным путе́м, Богоно́сне Паи́сие и Кассиа́не подви́жниче,/ от Царегра́да к нам в зе́млю прише́дый, да Го́рний Иерусали́м приобря́щеши,/ и Игна́тие, терпе́ния о́бразе, вку́пе предстоя́ще,/ моли́теся Святе́й Тро́ице проще́ние нам дарова́ти/ и вся поле́зная к житию́ и благоче́стию.

Рома́на благове́рнаго, душе́ю чи́стаго, се́рдцем кро́ткаго, почита́ем во святы́х,/ позна́вшаго му́дрость Го́рнюю житие́м непоро́чным,/ и Анастаси́ю преподо́бную с се́страми, муче́ньми от земли́ восте́кших на Не́бо и предстоя́щих Престо́лу Влады́чню,/ о нас моля́щихся и зде на земли́ соверши́ти до́брая/ и по сме́рти неосужде́нно предста́ти Христу́ Спа́су.

Богоро́дичен: Наде́жды ины́я не ве́мы, Преблагослове́нная и Пренепоро́чная Ма́ти Де́во,/ при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая род христиа́нский,/ Тебе́ песносло́вят Небе́сныя си́лы и архиере́ев собо́ри,/ Тебе́ прино́сят гла́сы хвалы́ проро́ки со апо́столы,/ мы же Тебе́, я́ко ча́да немощны́я и гре́шныя, то́кмо моли́тву на́шу прино́сим:/ покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м омофо́ром.

Пе́снь 8

Ирмо́с: В пла́мень снизше́дшаго/ песносло́вцем Сио́нским, зра́ком а́нгельским,/ о́троцы, превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Иису́са, Спа́са всея́ тва́ри, све́том незаходи́мым просвети́вшаго мир,/ сла́вят христиа́не Пересла́вля Зале́сскаго,/ утвержде́нии ве́рою церко́вною,/ и благода́ть Ду́ха Свята́го неоску́дно прие́млют,/ о ни́хже мо́лится преподо́бный Се́ргий, прия́вший освяще́ние во гра́де сем, со ины́ми святы́ми,/ да поживу́т благоче́стно и сподо́бятся ве́чныя сла́вы.

Кре́пкий был еси́ муж и му́дрный, благоче́стием стяжа́вый Ду́ха Свята́го,/ Алекса́ндре чу́дне, Пересла́вля Зале́сскаго порожде́ние,/ просла́влен еси́ во всей земли́ на́шей,/ и почита́ем тя я́ко христиани́на вои́стинну, вои́теля до́бляго и миротво́рца,/ моли́ся об оте́чествии твое́м и наро́де,/ да пребу́дут во све́те Христо́ве и сла́ве пред все́ми язы́ки.

Обраще́ния ко Христу́ и возрожде́ния в покая́нии о́браз ви́дим тя, о́тче Ники́то,/ глуби́ны греха́ отри́нув, был еси́ терпе́ния столп и победи́л еси́ стра́сти./ С Дании́лом преподо́бным, ме́ртва себе́ бы́ти греху́ ми́ра вмени́вшим,/ и Андре́ем, нищету́ стяжа́вшим ко спасе́нию, моли́ся о всех лю́дех,/ да, избе́гнувше греха́, досто́йно поживу́т на земли́.

Богоро́дичен: Де́во Всесвята́я, Пречи́стая Ма́ти,/ Ро́ждшая на земли́ Преве́чнаго Бо́га, я́ко соверше́ннаго Челове́ка,/ ве́лие дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ о гре́шных лю́дех моли́ся, е́же противоста́ти им греху́, е́же пребы́ти в любви́ и ве́ре,/ е́же бли́жним служи́ти, а не себе́ угожда́ти.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ низложи́ бо си́льныя со престо́л/ и вознесе́ смире́нныя Бог Изра́илев./ В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны е́сть на пу́ть ми́ра.

Исхода́тайствуйте всем, почита́ющим вас, спасе́ние и вся потре́бная к жи́зни вре́менней,/ Генна́дие преблаже́нне, Любимогра́ду предста́телю,/ и Сильве́стре преподо́бне, Обно́рския брега́ освяти́вый подвиго́в твои́х мно́жеством,/ моли́твы бо ва́ша, я́ко фимиа́м кади́льный, восхо́дят к Престо́лу А́гнца Христа́.

Му́ченики безкро́вныя имену́ем преподо́бныя отцы́ на́ша,/ и́же в боре́ниих и по́двизех мно́гих победи́ша не́мощи пло́ти и грех,/ возвы́сившеся же доброде́тельми, бы́ша наста́вницы и учи́телие лю́дем Бо́жиим./ Сего́ ра́ди ублажа́ем вас, Игна́тие Ло́мский и Адриа́не с Севастиа́ном,/ всельшихся в де́брех лесны́х Пошехо́нских,/ дерзнове́ние иму́ще, моли́теся о всех нас.

Па́мять ва́ша свяще́нна е́сть нам, дру́зи Бо́жии,/ Ду́ха Свята́го сосу́ди, подви́жницы ве́ры и благоче́стия,/ ева́нгельский любве́ исполни́телие, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии,/ подвиза́вшиися в Росто́ве и Яросла́вле, и во всей о́бласти их,/ просла́вленнии и непросла́вленнии, ве́домии и неве́домии,/ вси вку́пе, Спа́су предстоя́ще,/ моли́теся о почита́ющих вас любо́вию,/ да подража́телие вам яви́мся.

Богоро́дичен: Росси́йская страна́ до́мом Твои́м имену́ется, Ма́ти Бо́жия,/ Преблагослове́нная Неве́сто Неневе́стная,/ Росто́ва и Яросла́вля зе́мли не оста́вила еси́ заступле́нием,/ мно́жеством бо чу́дных ико́н Твои́х подае́ши ми́лости/ и слы́шиши всех, к Тебе́ прибега́ющих, призыва́ющих Тя в ну́ждах и посеще́ниих Бо́жиих,/ и простира́еши благода́ть утеше́ния гре́шным ко исправле́нию,/ не отступи́ от нас, Пречи́стая Де́во.

Свети́лен, глас 1:

Илия́ и Моисе́й предстоя́ху Тебе́ на Фаво́ре,/ егда́ показа́л еси́ в челове́честей пло́ти Твое́й сия́ние сла́вы Твоего́ Божества́, Спа́се наш,/ ны́не же предстоя́т Тебе́ ли́ки святы́х,/ све́том невече́рним Твои́м озаре́нныя,/ и́же сохрани́ша в житии́ но́вый Твой Заве́т с челове́ки,/ та́мо вку́пе со все́ми святи́и Росто́вския и Яросла́вския земли́ моли́твы творя́т,/ да возсия́ет и нам, гре́шным, денни́ца спасе́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Не оста́ви нас, си́рых,/ таи́нственнаго дне Спа́сова Свята́я Зарни́це,/ Благосе́рдая Засту́пнице всего́ ми́ра,/ Ро́ждшая Бо́га во пло́ти спасе́ния на́шего ра́ди,/ предстоя́щи во све́те Его́ непристу́пней, моли́ся о Це́ркви Его́,/ моли́ся о всех нас, да озари́т нас свы́ше благода́тным сия́нием,/ да возсия́ет в сердца́х челове́ческих денни́ца спасе́ния.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Оби́льная жа́тва Госпо́дня/ плодоно́сит ле́та мно́га да́же до дне́сь:/ святи́телие бо от Росто́ва и Яросла́вля насади́ша ве́ру Христо́ву,/ все́яша Боже́ственное се́мя жи́зни ве́чныя повсю́ду,/ и возвеща́ется спасе́ние,/ и утвержда́ется Ца́рствие Бо́жие в сердца́х челове́ческих,/ и пропове́дуется сла́ва Распя́таго и Воскре́сшаго нас ра́ди,/ и науча́ются ве́рнии лю́дие пра́вым путе́м ходи́ти,/ е́же сла́вити Бо́га и лю́дем служи́ти.

Свет, не зри́мый о́ком челове́ческим,/ и́же просвеща́ет се́рдца и ра́зум возлюби́вших Бо́га,/ стяжа́ли есте́, преподо́бнии отцы́ на́ши,/ подвиза́вшиися в пусты́нных ме́стех земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ грех ми́ра отри́нувше,/ да со Христо́м бу́дете во ве́ки,/ и, ны́не Ему́ предстоя́ще,/ испроси́те нам блага́я и поле́зная,/ е́же жи́ти спаси́тельно,/ творя́ще любо́вь, и ми́лость, и пра́вду.

Из глубины́ серде́чныя взыва́ем к вам, святи́и,/ пожи́вшии во граде́х и ве́сех на́ших,/ возсия́вшии доброде́тельми, я́ко свети́ла небе́сная./ Ева́нгелием Христо́вым упра́вили есте́ пути́ жития́ своего́,/ и возлюби́ вас ми́ра Спаси́тель,/ и и́мате к Нему́ дерзнове́ние,/ о нас, любо́вию чтуших вас, моли́теся,/ да пребу́дет с на́ми, призыва́ющими И́мя Его́ свято́е,/ и да поживе́м в ве́ре, любви́ и благоче́стии.

Сла́ва, глас 6:

Твоя́ прославля́ем служи́тели, Го́споди,/ тве́рдыя в ве́ре, в благоче́стии неколеби́мыя,/ горя́щия ду́хом и кро́ткия се́рдцем,/ иера́рхи, возвести́вшия сло́во Жи́зни/ и освяти́вшия лю́ди благода́тию Ду́ха Свята́го,/ преподо́бныя отцы́ равноа́нгельныя,/ победи́вшия естество́ теле́сное воздержа́нием,/ и вся пра́ведныя и блаже́нныя,/ показа́вшия соверше́нство христиа́нскаго жи́тельства,/ сия́ ублажа́ем и почита́ем/ и подража́ти им жела́ем и тщи́мся,/ Ты же моли́твами их/ да́руй нам ми́лость Твою́, мир и спасе́ние.

И ны́не, глас то́йже: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Вели́кое славосло́вие. Ектени́й и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Весели́теся о Го́споде/ и ра́дуйтеся, пра́веднии. Стих: Блаже́ни, и́хже оста́вшиеся беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их/ и от всех ско́рбен их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 38. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Пра́зднование Собо́ра Ростово-Яросла́вских святы́х

Празднование Собора Ростово-Ярославских святых установлено решением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года. Празднование совпадает с днем памяти святителя Леонтия, епископа Ростовского († 1073), апостола Ростово-Суздальской земли. Служба Собору Ростово-Ярославских святых составлена митрополитом Никодимом (Ротовым) и впервые опубликована в Журнале Московской Патриархии, 1969, № 10, с. 87–95.

В собор Ростово-Ярославских святых входят:

Святи́тели59:

Фео́дор, епи́скоп Росто́вский († 1023; па́мять 8 июня); Лео́нтий священному́ченик, епи́скоп Росто́вский († 1073; па́мять 23 мая); Иса́ия, епи́скоп Росто́вский († 1090; па́мять 15 мая); Си́мон, епи́скоп Росто́вский (1-я пол. ХII); Лука́, епи́скоп Росто́вский († 1189; па́мять 10 ноября́); Кири́лл, епи́скоп Росто́вский († 1262; па́мять 21 мая); Игна́тий, епи́скоп Росто́вский († 1288; па́мять 28 мая); Про́хор, в схи́ме Три́фон, епи́скоп Росто́вский († 1328; па́мять 7 сентября); Анто́ний, епи́скоп Росто́вский († 1336; па́мять 28 июля); Кири́лл, епи́скоп Росто́вский. † 1384; Иа́ков, епи́скоп Росто́вский († 1391; па́мять 27 ноября́); Фео́дор, епи́скоп Росто́вский († 1394; па́мять 28 ноября́); Стефа́н, епи́скоп Пермский († 1396; па́мять 26 апреля); Григо́рий Прему́дрый, архиепи́скоп Росто́вский († 1416; па́мять 3 мая); Диони́сий Грек, архиепи́скоп Росто́вский († 1425; па́мять 18 октября́); Ефре́м, архиепи́скоп Росто́вский († 1454: па́мять 27 ма́рта); Три́фон, епи́скоп Росто́вский († 1468; па́мять 30 декабря); Вассиа́н I (Рыло), архиепи́скоп Росто́вский († 1481; па́мять 23 ма́рта); Вассиа́н II, архиепи́скоп Росто́вский († 1516; па́мять 25 января); Алекса́ндр, епи́скоп Переяславский (па́мять 14 мая); Дими́трий, митрополи́т Росто́вский († 1709; па́мять 28 октября́).

Благоверные князья и княги́ни

Васи́лий (Василько́) Росто́вский (Т1238; па́мять 4 ма́рта); Васи́лий († 1249; па́мять 8 февраля и 3 июля) и Константи́н (11257; па́мять 8 февраля и 3 июля) Ярославские; Алекса́ндр Не́вский († 1263; па́мять 14 ноября́); Глеб Росто́вский, Белоезерский († 1280; па́мять 24 июля); Рома́н Угличский († 1285; па́мять 3 февраля); Фео́дор Смоле́нский († 1299) и ча́да его́ Дави́д († 1321) и Константи́н († до 1321), Ярославские (па́мять 19 сентября); Васи́лий Ярославский († 1344; па́мять 13 июля); Андре́й Смоле́нский, Переяславский († не ра́нее 1390; па́мять 27 октября́); Андре́й Угличский († 1494; па́мять 6 ноября́); Дими́трий Угличский, Прилуцкий († по́сле 1540; па́мять 19 мая); Дими́трий царе́вич Угличский и Моско́вский († 1591; па́мять 15 мая).

Преподобные

Авраа́мий, архимандри́т Росто́вский († ок. 1073–1077; па́мять 29 октября́); Ники́та, Столпник Переяславский († ок. 1186; па́мять 24 мая); Авраа́мий Ярославский, игу́мен Преображенского монастыря́ († по́сле 1219; па́мять 23 сентября); Петр, царе́вич Ордынский († 1290; па́мять 30 июня); Сильвестр Обнорский († 1379; па́мять 25 апреля); Се́ргий Ра́донежский († 1392; па́мять 25 сентября); схимонахи Кири́лл и Мари́я, роди́тели преподобного Се́ргия († до 1337; па́мять 28 сентября); Стефа́н Моско́вский, брат преподобного Се́ргия Радонежского (XIV–XV; па́мять 14 июля); Они́сим вра́тарь (XIV; па́мять 15 февраля) и сын его́ Елисей диа́кон (XIV; па́мять 14 июня) Радонежские; Фео́дор († 1409; па́мять 22 октября́) и Па́вел († по́сле 1409; па́мять 22 октября́) Ростовские; Епифа́ний Прему́дрый († ок. 1418–1422; па́мять 12 мая); Варлаа́м Улейминский, Угличский († по́сле 1460); Севастиа́н Пошехонский (Ток. 1500; па́мять 18 декабря); Паи́сий Угличский († 1504; па́мять 6 июня); Адриа́н Угличский († по́сле 1504; па́мять 26 а́вгуста); Боголе́п Угличский (XVI; па́мять 22 а́вгуста); Кассиа́н Грек, Угличский († 1504; па́мять 2 октября́); Вассиа́н Угличский, Рябовский († 1509; па́мять 12 февраля); Игна́тий Прилуцкий, в ми́ру кня́зь Угличский Иоа́нн († 1523; па́мять 19 мая); Дании́л Переяславский († 1540; па́мять 7 апреля); Леони́д Пошехонский († 1549; па́мять 5 ма́рта); Киприа́н Тропский, Ярославский († до сер. XVI); Гера́сим Болдинский († 1554; па́мять 1 мая); Генна́дий Любимогра́дский, Костромской († 1565; па́мять 23 января); Игна́тий Ломский († 1591; па́мять 28 декабря): Исаа́кий Ломский († кон. XVI – нач. ХШ; па́мять 28 декабря); Ирина́рх, затворник Росто́вский († 1613; па́мять 13 января); Дорофе́й Югский, Ярославский († 1622; па́мять 5 июня); Иларио́н Югский, (ХVIII; па́мять 5 июня); Никоди́м Кожеезерский († 1640; па́мять 3 июля); Диони́сий Переяславский († 1645; па́мять 15 апреля); Иоаки́м Шартомский († сер. XVII); Корни́лий Переяславский († 1693; па́мять 22 июля); Кири́лл, схимона́х Борисоглебский; Пи́мен, затворник и верижник Росто́вский (XVII; па́мять 26 а́вгуста).

Му́ченики

Васи́лий Мангазейский († 1602; па́мять 22 ма́рта)

Преподо́бному́ченики

Адриа́н Пошехонский († 1550; па́мять 5 ма́рта); Дании́л, игу́мен Грехозаруцкий и с ним 30 бра́тии и 200 му́чеников миря́н, Угличские († 1608; па́мять 1 октября́); Анастаси́я, игу́мения Угличская и 35 мона́хинь с не́ю († 1609; па́мять 10 апреля); Антони́н, игу́мен Покровский, Гера́сим архимандри́т, Евфи́мий и Варсоно́фий священнои́ноки и и́ноки Мака́рий, Матфи́й, Вассиа́н, Гу́рий, И́ов, Иларио́н, И́ов, Ака́кий, Ону́фрий, Ио́сиф, Геронтий, Лео́нтий, Ти́хон, Филаре́т, Гела́сий, Ио́сиф, Вассиа́н, Христофо́р, Серапио́н, Ге́рман, Марке́лл, Ники́та, Арсе́ний, Феодо́сии, Ио́на, Иу́да, Симео́н, Михаи́л, Иоа́нн, Мака́рий, Ма́мант, Григо́рий, Ники́фор, Иларио́н, Афана́сий, Полие́вкт, Косма́ и с ни́ми 1000 му́чеников миря́н, Угличские († 1609; па́мять 24 мая).

Блаженные, Христа́ ра́ди юродивые

Иси́дор Твердисло́в, Росто́вский († 1474; па́мять 14 мая); Се́ргий схимник Переяславский (1 пол. XVI); Иоа́нн Власатый, Ми́лостивый, Росто́вский († 1580; па́мять 3 сентября); Иоа́нн Моско́вский († 1589; па́мять 3 июля); Стефа́н Росто́вский († ок. 1592); Илия́ Даниловский, Ярославский (1-я пол. XVII); Афана́сий Росто́вский (ХVII); Ону́фрий Романовский, Ярославский (па́мять 12 июня)

Праведные

Фе́кла (в ми́ру Феодо́сия, ма́ть преподобного Дании́ла Переяславского) (XV–XVI; па́мять 7 апреля); Иоа́нн младе́нец, му́ченик Угличский († 1663; па́мять 25 июня).

Кано́н моле́бный трие́м святи́телем Росто́вским Лео́нтию, Иса́ии и Игна́тию

Тропа́рь, глас 4:

Апо́стольским преда́нием, и́стинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы́ к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со А́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н о́бщий трие́м святи́телем, глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Ми́лостивным Боже́ственным манове́нием/ и трисо́лнечнаго Све́та сия́нием просия́ете/ и свяще́нною ма́стию пома́завшеся от руки́ Вседержи́теля Бо́га, святи́и чудотво́рцы,/ простри́те о нас ко спасе́нию ру́це свои́,/ спасти́ся нам от вся́ких бед и зол, мо́лимся.

А́нгельстии чи́ни удиви́шася на Небесе́х пресла́вному ва́шему чудотворе́нию,/ ка́ко в бре́ннем телеси́ безпло́тнаго врага́ победи́сте,/ и, вку́пе с ни́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́ще,/ моли́теся Го́сподеви спасти́ся нам.

Удивля́ют же ся и на земли́ вся́ко чинонача́лие и христолюби́вых мно́жество,/ я́ко обрето́шася честны́й ва́ша телеса́,/ мно́гими ле́ты земле́ю покрове́ны и ничи́м же вреди́мы./ Приходя́щии же с ве́рою прие́млют, исцеле́ние моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Я́ко заче́нши Преве́чное и Безнача́льна Отца́ Сло́во/ и пло́тию ро́ждши па́че сло́ва, Де́во, Ма́ти Преве́чнаго Бо́га,/ Того́ моли́ поми́ловати нас, гре́шных и недосто́йных раб Свои́х.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Христа́ Бо́га и Спа́са и Изба́вителя ми́ра моли́те,/ да пода́ст Госпо́дь в ве́ре утвержде́ние,/ архиере́ом же, свяще́нником и мона́хом/ по благода́ти, да́нней им от Бо́га же и Царя́, и́стины исправле́ние60,/ да Боже́ственными светлостьми́, и ра́зумы, и нетле́нным бога́тством обогатя́тся во ве́ки.

Боже́ственными пресве́тлыми сия́нии и му́дростию украси́стеся, святи́и чудотво́рцы,/ моли́твами свои́ми спаси́те град сей, и лю́ди,/ и вся страны́ благочести́выя, сла́вящия Христа́/ и чту́щия ва́шу пресла́вную па́мять.

Моли́те, святи́и, Ми́лостиваго Бо́га о спасе́нии всего́ ми́ра,/ да посла́л бы Госпо́дь свет повеле́ния Своего́ в сердца́ на́ша,/ и просвети́л о́чи серде́чныя зре́ти Го́спода пред собо́ю всегда́/ и твори́ти повеле́нная Им и Христо́м Бо́гом,/ да свети́льницы благоче́стия не помрача́тся/ и неве́рнии и ерети́цы да посра́мятся.

Богоро́дичен: Пое́м, Де́во, Богома́ти Чи́стая Мари́е,/ па́че естества́ Твое́ рождество́ и чистоту́ нетле́нную,/ и́бо в Тебе́ сочета́ся де́вство и рождество́/ и безсме́ртие нам дарова́ся.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Испроси́те нам от Христа́ Бо́га досто́йная му́дрствовати Небе́снаго зва́ния,/ е́же Сам Госпо́дь запове́да друг дру́га с подоба́ющею че́стию приима́ти,/ и оби́димая избавля́ти, и неиму́щим подава́ти, и вся пра́во твори́ти,/ да вси вку́пе Го́спода возвели́чим.

Све́том благода́ти Бо́жия, до́льная возненави́девше,/ Го́рняя же достиго́сте, святи́и чудотво́рцы,/ и бы́сте гра́ждане Царя́ Небе́снаго, земни́и А́нгели, Небе́снии челове́цы,/ моли́твами свои́ми спаси́те ду́ши пою́щих вас.

Уго́дницы Спа́совы, умоли́те Христа́ Бо́га,/ да пода́ст Госпо́дь утверже́ние во граде́х и во оби́телех святы́х,/ по преда́нию святы́х оте́ц и по обеща́нию твори́ти о Христе́,/ да моли́твами ва́шими спасе́мся и ве́чнаго огня́ гее́нскаго свободи́мся.

Богоро́дичен: Безневе́стная Неве́сто и Браконеиску́сная Чи́стая Де́во Мари́е,/ Ма́ти Христа́ Бо́га,/ Того́ моли́ спасти́ рабы́ Своя́, пою́щия Тя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бли́же,/ у́тренюющих Ти души́ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Лучеза́рными светлостьми́ сия́юще, святи́и чудотво́рцы,/ моли́твами ва́шими отжени́те от нас собла́зны лука́вствия и наси́лие,/ преизоби́ловати же ся в дово́льстве уро́ки свои́ми, да́нными от Бо́га и Царя́,/ да обря́щем ми́лость от Го́спода ны́не и в Де́нь су́дный.

Ми́лостива сотвори́те Влады́ку всех, Христа́ Бо́га на́шего,/ да не отврати́т от нас Свята́го лица́ Своего́,/ и не уклони́тся гне́вом от раб Свои́х,/ и пода́ст при́сно с Небесе́ во вре́мя теплоту́ со́лнечную, ро́су благоути́шную/ и прозябе́ние земли́ на умноже́ние и собра́ние плодо́в земны́х,/ я́ко ми́лостив е́сть Бог наш.

Врачи́ нам показа́ вас Христо́с, святи́и чудотво́рцы,/ те́мже боле́зни на́ша душе́вныя и теле́сныя и грехо́вныя, неисце́льныя я́звы исцели́те,/ к вам прибега́ющим и ве́рою па́мять ва́шу почита́ющим.

Богоро́дичен: Роди́тельнице Безму́жная, Чи́стая Богома́ти, Де́во Мари́е, мо́лим Тя, Госпоже́:/ спаси́ рабы́ Своя́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Священнотаи́нницы де́йством Пресвята́го Ду́ха, Богопропове́дницы,/ бы́сте на земли́ во еди́ной це́ркви Бо́жия Ма́тере./ Ны́не же на Небесе́х вку́пе со А́нгелы и со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся спасти́ся нам, гре́шным.

Смиренному́дрием благоче́стия це́рковь Бо́жия Ма́тере, я́ко Го́рний Иерусали́м, украси́сте,/ град Росто́в це́рквами честны́ми и оби́тельми, я́ко виногра́д Христо́в, насади́сте,/ мо́лим вас: неотсту́пно с на́ми пребыва́йте/ и от вся́ких зол нас спаса́йте моли́твами свои́ми.

Прему́дрый учи́телие Росто́встей и Су́ждальстей о́бласти бы́сте, святи́и,/ Бо́га сла́вяще словесы́ и де́лы./ Тем ва́шу па́мять почита́ем и мо́лим:/ да́руйте нам по́мощь и спасе́ние,/ вы бо есте́ всем нам пода́телие.

Богоро́дичен: Я́ко Цари́цу, Царя́ всех ро́ждшую, ве́рнии,/ со Арха́нгелом Благослове́нную возвели́чим Бо́жию Ма́терь:/ ра́дуйся, Ма́ти Де́во Творца́ тва́ри.

Конда́к, глас 8:

Я́ко во вселе́нней трие́ вели́цыи святи́телие,/ бы́сте вы благоче́стием и доброде́телию наста́вницы Росто́ву/ и, благове́рием прии́мше па́ству, ста́до Христо́во упасо́сте/ и ве́чный поко́й насле́довасте./ Мо́лим вас, святи́и чудотво́рцы,/ пода́ти доброде́телей исправле́ние,/ и боле́знем на́шим исцеле́ние, и собла́зном избавле́ние,/ и душа́м спасе́ние, да зове́м вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Росто́ву похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Ка́ко возмогу́ аз, гре́шный и скве́рный вку́пе ду́шею и те́лом,/ равноа́нгельное ва́ше житие́ и пресла́вная чудеса́ просла́вити,/ поне́же, я́ко трисо́лнечная луча́, в ми́ре просия́ете, и во тьме́ неве́рных просвети́сте,/ и на па́житех живоно́сных ста́до Христо́во упасо́сте, и нетле́нныя венцы́ от Го́спода прия́ете,/ со А́нгелы и со все́ми святы́ми лику́юще у Престо́ла всех Царя́, Христа́ Бо́га./ Тем мо́лим вас, святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие:/ спаси́те рабы́ своя́ от всех зол, да зове́м вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Росто́ву похвала́ и утвержде́ние.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н» еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Трие́ вели́цыи святи́телие, на Небесе́х пребыва́юще, ра́дуетеся,/ на земли́ же ва́ша честны́я мо́щи приходя́щим подаю́т исцеле́ния,/ те́мже мо́лим:/ спаси́те ду́ши пою́щих вас,/ я́ко благослове́н Бог и препросла́влен во ве́ки.

Иму́ще дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, святи́и чудотво́рцы Росто́встии,/ три вели́цыи свети́льницы – Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́теся за правосла́вныя лю́ди, е́же спасти́ся непреста́нно ве́рою и любо́вию чту́щим и пою́щим вы:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Святи́тели прему́дрыя вси в пе́снех, ве́рнии, восхва́лим, глаго́люще:/ Богоно́снии и святи́и отцы́ и пресла́внии чудотво́рцы/ Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ приле́жно моли́те спасти́ся нам, вопию́щим и благословя́щим Бо́га оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: И́же нас ра́ди Рожде́йся от Де́вы Чи́стыя Богоро́дицы Мари́и/ да моли́твами Ея́ мир от истле́ния и врага́ изба́вит, взыва́ющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Ко́е досто́йное похвале́ние принесе́м вам, святи́и чудотво́рцы,/ я́ко Моисе́ю подо́бящеся, и на го́ру безстра́стия превзыдо́сте,/ во мрак разу́мный и благода́тный,/ прия́сте от Христа́ зако́н и мно́гия лю́ди к Богоразу́мию приведо́сте,/ воспева́ти Христа́ во ве́ки.

Христо́вы лю́ди упа́сше, святи́и отцы́,/ я́ко еги́петския льсти́ и страстна́го Вавило́на нече́стия изба́висте,/ Сио́на же Вы́шняго обре́тше жили́ще себе́ во вся ве́ки.

Свяще́нную ва́шу па́мять, ве́рнии, соверша́ем,/ я́ко наста́вницы и просвети́тели гра́ду на́шему/ и учи́тели пресла́внии, святи́телие Госпо́дни./ Пе́нием и пе́сньми вам пра́зднуем,/ сла́вяще Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Роди́выйся от Де́вы, Христе́ Бо́же, мир просвети́/ и мене́, окая́ннаго, от злых мои́х прегреше́ний изба́ви/ и моли́твами Рожде́ния Тя и Небе́сных сил и всех ра́ди святы́х поми́луй и спаси́ нас.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Возсия́ всечестна́я ва́ша па́мять, святи́и чудотво́рцы,/ я́ко церко́вная свети́ла свята́я, в пе́снех и пе́ниих почита́ем вас/ и, к ра́це моще́й ва́ших притека́юще, немо́лчно вопие́м, досто́йно вас велича́юще.

Святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие, мо́лим вас:/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га пода́ти наро́ду на́шему здра́вие,/ и пред собо́ю всегда́ зре́ти сы́ны сыно́в свои́х,/ и на враги́ одоле́ние, и ве́ре утвержде́ние,/ и вся́ческих исполне́ние, и грехо́в проще́ние.

Душе́ моя́ окая́нная, душе́ стра́стная, воспряни́ и ви́ждь:/ близ е́сть де́нь Госпо́день,/ гряде́т неисце́льною я́ростию и гне́вом вселе́нную всю пу́сту сотвори́ти,/ гре́шники же погуби́ти, пра́ведным же венцы́ пода́ти./ Подви́гнися, окая́нная,/ го́рдость отложи́, ле́ность отри́ни, к Бо́гу припади́ и усе́рдно со слеза́ми возопи́:/ Го́споди, согреши́х, прости́ мя/ и Богоро́дицы ра́ди и сих уго́дников, Росто́вских святи́телей, моле́нием поми́луй нас.

Богоро́дичен: Прииди́те, вси ве́рнии, во святу́ю це́рковь Бо́жия Ма́тере,/ честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́ния,/ и возвели́чим и воспое́м я́ко Цари́цу,/ Царя́ всех Бо́га ро́ждшую на спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии По́лотския

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:

А́нгелом честну́ю и вселюбе́зную чистоту́ возлюби́вши,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ Христу́ от ю́ности своея́ себе́ уневе́стила еси́./ Ему́же ны́не со А́нгелы предстоя́щи,/ моли́ о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

А́нгельскому житию́ подража́ющи,/ посто́м и моли́твами Христу́, я́ко безпло́тна, послужи́ла еси́./ Ны́не со а́нгельскими чи́нми водворя́ющися/ в черто́зе Безсме́ртнаго Жениха́ твоего́,/ моли́, Его́же возлюби́ла еси́,/ о чту́щих ра́достно всечестну́ю па́мять твою́.

Ангелоподо́бное житие́ восприе́мши,/ сла́ву вре́менную, и бога́тство,/ и дом о́тчий, и обру́чника земна́го оста́вила еси́/ и сих ра́ди воздая́ние ве́чное на Небеси́ восприя́ла еси́,/ иде́же со А́нгелы ра́дующися,/ моли́ о чтущих любо́вию па́мять твою́.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Подо́бен: Тридне́вен:

Из ко́рене благоро́дна/ благоро́дством и мно́гими добро́тами плод процвела́ еси́,/ возра́стши лоза́ по всей земли́ Ру́сской/ и в По́лотсте гра́де,/ осеня́ющи и вино́м весе́лия напоя́ющи, Евфроси́ние,/ при́сно моля́щих ти ся.

Я́ко виногра́д Ру́сския земли́,/ По́лотску гра́ду насади́в Бог пре́жде,/ тебе́ ны́не же принесе́ и преложи́в в зе́млю обетова́нную,/ преподо́бная Евфроси́ние, мона́хов удобре́ние.

Умертви́вши те́ло, душе́ю ожила́ еси́,/ из земли́ оте́ческия, По́лотска гра́да, воздви́гшися,/ в Сио́н прии́де,/ и все свое́ бога́тство раздала́ еси́ та́мо,/ и прие́млеши Небе́сная.

Дави́да и Рома́на в му́ченицех/ и в преподо́бных блаже́ннаго Феодо́сия, Евфроси́ние, венча́нных ви́девши,/ себе́ я́ко же́ртву, да́вши Бо́гови,/ от князе́й ру́сских По́лотския земли́/ потща́лася еси́ бра́тии единомы́слити, блаже́нная,/ и княги́нинскаго ли́ка нача́ток самообеща́н прино́сится Бо́гу,/ да с те́ми восприя́ти обеща́нная блага́я,/ его́же ра́ди труди́вшися.

Сла́ва, глас то́йже:

Мона́шескаго чи́на удобре́ние/ и чернори́зиц похвалу́ ра́достно воспои́м дне́сь,/ Царя́ Христа́ Бо́га на́шего восхваля́юще:/ Сей бо, я́ко Освяти́тель святы́х и похвала́ преподо́бных,/ просла́ви нетле́нием мо́щи преподо́бныя Евфроси́нии,/ и́мже благове́рнии лю́дие благогове́йно предстоя́ще/ и с любо́вию лобыза́юще я,/ исцеле́ния в боле́знех прие́млют/ и в ско́рбех утеше́ние/ и ра́достно со умиле́нием глаго́лют:/ ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в ру́це Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние;/ они́ же су́ть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т:/ су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ Пои́дут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лука́ облако́в, на наме́рение полетя́т./ И, от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́,/ внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 7:

Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ житие́ твое́ на земли́ богоуго́дно соверши́ла еси́,/ пра́ведна и во всех оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чна./ Прииди́те у́бо, мона́шествующих собо́ри,/ пе́сньми и пе́нии духо́вными све́тло ликовству́им дне́сь,/ си́це зову́ще:/ ра́дуйся, апо́стольских и оте́ческих преда́ний ревни́тельнице;/ ра́дуйся, По́лотскаго гра́да похвало́;/ ра́дуйся, Евфроси́ние всечестна́я,/ ты бо смире́нием и чистото́ю/ Ца́рствие Небе́сное в чи́не а́нгельском насле́довала еси́./ И ны́не Го́споду предстоя́,/ моли́ Его́ дарова́ти нам ве́лию и бога́тую ми́лость.

По до́лгу ублажа́ем тя,/ я́ко на́шу похвалу́ и А́нгела во пло́ти,/ житие́ бо твое́, Евфроси́ние, че́стно/ и успе́ние со святы́ми:/ просия́ла бо еси́ де́лы благи́ми/ и мно́гих ко Христу́ привела́ еси́;/ и Крест честне́й твое́й оби́тели завещала еси́;/ по да́ру благода́ти Бо́жия, обита́вшия в тебе́,/ проро́чески прови́дящи по разруше́нии ея́ па́ки чрез Крест возобновле́ние,/ е́же ны́не и соверши́ся./ Те́мже мы, с ра́достию ублажа́юще тя, припа́даем ти,/ со умиле́нием моля́щеся:/ моли́ся за ны, ма́ти преподо́бная, ко Го́споду,/ да пода́ст душа́м на́шим ве́лию и бога́тую ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

И́же Е́ву прельсти́вшаго зми́евым о́бразом,/ свои́ма нога́ма сего́ попра́ла еси́;/ сла́сть бо преложи́ша же́нскую душе́ю му́жескою,/ соверше́ние му́жества во́зраста испо́лнена Иису́са Христа́,/ и, до́бле укре́пльшися, Евфроси́ние,/ врага́ преоби́дела еси́ в же́нстем телеси́.

Дрема́ния очи́ма свои́ма, Евфроси́ние, не дала́ еси́,/ ни па́ки у́бо поко́я свои́ма бровмя́, приснохва́льная,/ зако́ну своего́ Зижди́теля поуча́ющися/ и псало́мски подвиза́ющися,/ ду́хом восприе́млющи сия́ние,/ неотсту́пно Тро́ическаго прича́стия зря́щи/ и па́че ума́ чистоты́.

От пеле́н возжеле́вши прекра́снаго удобре́ния/ и Жениха́ нетле́нна душе́внаго – Иису́са,/ Сему́ уязви́лася еси́ любо́вию/ и, ра́дующися, притекла́ еси́ в сре́тение Его́,/ возжига́ющи душе́вный свети́льник де́вственнаго еле́я,/ и возшла́ еси́ с Ним в черто́г Небе́сный, пресла́вная.

Сла́ва, глас 7:

Дне́сь све́тло красу́ется дре́вний град По́лотск/ Боже́ственным сокро́вищем Креста́ Госпо́дня,/ его́же усе́рдием твои́м устро́ила еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и оби́тель твоя́ ра́дуется о возвраще́нии ей Честна́го и Животворя́щего Креста́,/ и́же чрез мно́гая ле́та сохране́н бы́сть Про́мыслом Госпо́дним;/ ему́ же покланя́ющеся с ве́рою и любе́зно его́ лобыза́юще,/ исцеле́ния душе́вная и теле́сная прие́млем,/ Христа́ непреста́нно велича́юще.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во,/ упова́ние христиа́ном,/ покры́й и соблюди́ ны/ Твои́ми к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моли́твами/ от ве́яния ну́жды и печа́ли.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ ты Христу́ Го́споду во смире́нии и кро́тости послужи́ла еси́,/ и мно́гих ко спасе́нию наста́вила еси́,/ и сего́ ра́ди от Го́спода воздая́ние восприя́ла еси́,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ с любо́вию ублажа́ем тя,/ Ева́нгелия и́стинную испове́дницу,/ Правосла́вия ревни́тельницу,/ воздержа́ния учи́тельницу,/ А́нгелом собесе́дницу,/ ни́щих и сиро́т пита́тельницу,/ ю́же венча́ Христо́с венце́м Небе́сным,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ ра́достно соверша́юще па́мять твою́,/ прославля́ем по́двиги твоя́:/ во труде́х бо от ю́ности Христу́ послужи́ла еси́,/ а́нгельский чи́ны удиви́вши;/ на земли́, я́ко безпло́тна,/ в посте́х и моли́твах, и всено́щных стоя́ниих,/ и в Богомы́слии пребыва́ла еси́./ Те́мже и Ду́ха Свята́го в ду́шу твою́ прия́ла еси́.

Сла́ва, глас то́йже:

Све́тло украси́вши свети́льник твой еле́ем чистоты́ и ми́лости,/ в Небе́сный Черто́г с му́дрыми де́вами ко Христу́ возшла́ еси́,/ к Жениху́ твоему́ Безсме́ртному./ Ему́же приле́жно моли́ся/ о соверша́ющих любо́вию па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 4:

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/ учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву,/ после́довала еси́, Евфроси́ние./ Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши/ и вся мирска́я презре́вши,/ красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во благоуха́нии ми́ра в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́,/ иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́,/ о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Бога́тство свое́ ни́щим расточи́вши/ и сла́ву кня́жескую ни во что же вмени́вши,/ обру́чника вре́меннаго, кра́сная де́во, возгнуша́лася еси́/ и, уневе́стившися Жениху́ Христу́,/ Тому́, я́коже ве́но61, чистоту́ душе́вную и теле́сную принесла́ еси́, Евфроси́ние./ Ему́же ны́не в весе́лии предстоя́,/ помина́й нас, чтущих па́мять твою́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

За́поведи Госпо́дни возлюби́вши,/ от ю́ности твоея́, преподо́бная ма́ти, мно́гим была́ еси́ наста́вница мона́шескаго жития́,/ мно́гия ко Христу́ привела́ еси́;/ те́мже дне́сь пра́зднующе всечестну́ю па́мять твою́,/ прославля́ем Бо́га, прославля́ющаго святы́я Своя́.

Сла́ва: Внуши́вши Дави́да бряца́юща, –/ приведе́тся Царе́ви де́вы по Тебе́, –/ пречестна́я Евроси́ния притече́, я́ко добра́ и бли́жняя во след Тебе́,/ возже́гши де́вственную свещу́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Уста́ми и се́рдцем велича́ем Тя, Ма́терь Бо́жию:/ Ты же, ро́ждшая Бо́га, не отри́ни нас от Твоего́ заступле́ния.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Де́вства чистото́ю украси́вши твою́ ду́шу, преподо́бная Евфроси́ние,/ со свети́льником горя́щим возшла́ еси́ во дворы́ Го́спода твоего́,/ Его́же моли́ непреста́нно, да и мы сподо́бимся причте́ни бы́ти к ли́ку избра́нных.

Сла́ва: Пою́щу Дави́ду – забу́ди лю́ди Твоя́ в до́му Отца́ Твоего́ –/ приклони́ла еси́ у́хо твое́, я́ко дщи Царе́ва во Ду́се,/ возлюби́ бо Всекра́снаго и Всемогу́щаго Царя́, Христа́ Бо́га на́шего.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ско́рая в беда́х Засту́пнице, гото́вое обурева́емых приста́нище,/ сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго/ и не да́ждь ми сокруши́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Просия́ла еси́ а́нгельским житие́м твои́м, преподо́бная Евфроси́ние,/ украша́ющися красото́ю нра́ва, воздержа́нием и милосе́рдием,/ поуча́ющи духо́вныя се́стры твоя́ словесы́ душеспаси́тельными,/ и, приме́ром сло́во утвержда́юши, мно́гих ко спасе́нию привела́ еси́;/ те́мже, приснопа́мятная Евфроси́ние, предстоя́щи Престо́лу Вседержи́теля,/ моли́ дарова́ти грехо́в оставле́ние чту́щим любо́вию па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Проро́цы Тя предвозвести́ша, апо́столи пропове́даша,/ му́ченицы просла́виша, святи́телие ублажи́ша,/ те́мже и мы с ни́ми Богоро́дицу Тя испове́дующе, благоче́стно велича́ем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 7:

Блага́я и ве́рная рабо́ Госпо́дня,/ и́го Христо́во благо́е на себе́ восприе́мши,/ и бре́мя Его́ ле́гкое на себе́ усе́рдно поне́сши,/ и ны́не в Небе́снем Ца́рствии водворя́ющися,/ о нас помоли́ся, да сподо́бимся ве́лия и бога́тыя ми́лости.

И́на стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, любому́дреннии,/ пе́сньми богокра́сными воспои́м/ достохва́льную и смире́нную Евфроси́нию всечестну́ю,/ и исто́чники слез омы́емся, рыда́юще и пла́чуще:/ не́гли62 Госпо́дь и Бог рыда́ние и плач восприи́мет,/ и а́ще те́ло и ду́шу ея́ прия́,/ поне́же Его́ смире́ния сама́ изво́лила еси́,/ нам мо́жет да́ти с ду́хом ея́ совокупи́тися, притека́ющим,/ я́ко достохва́льную и доброкра́сную моли́тву ея́ восприи́мет,/ мно́го бо мо́жет моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема./ Молю́ же вы, бра́тие,/ не лени́ви бу́дем, в но́щь и в де́нь моля́щеся к Небе́сному и земно́му Творцу́,/ я́ко Дух Святы́й по́слет в стяжа́ние,/ и моли́твами блаже́нныя Евфроси́нии/ нас изба́вит от се́ти вра́жия/ и спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н, глас 6.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

От ю́ности поуча́ющися свяще́нным за́поведей Госпо́дним/ и жела́ющи Ему́ Еди́ному послужи́ти,/ презре́ла еси́ сла́ву и бога́тство ми́ра сего́.

Христа́ возлюби́вши,/ роди́телей и сро́дников твои́х и обру́чника земна́го оста́вила еси́, преподо́бная,/ и мона́шеское житие́ восприя́ла еси́.

Ско́рби испо́лнися се́рдце отца́ и ма́тере твоея́,/ егда́ во и́ночестем о́бразе узре́ша тя, возлю́бленную дще́рь свою́,/ ты же словесы́ благи́ми, вразумля́ющу тя Свято́му Ду́ху, уте́шила еси́ их.

Я́же в ма́сле доброде́телей свешу ума́сленну на сре́тение, ма́ти, Жениха́ твоего́ возжже́,/ просвети́ о́чи се́рдца моего́,/ но́щию жите́йскою омраче́нная,/ да досто́йно тя похвалю́.

Ум ста́рый в младе лет, ма́ти, добы́вши,/ дерза́емо те́ло душе́ покори́ла еси́, от ю́ности впря́гши под и́го Христо́во/ и благода́тное бре́мя ле́гкое прие́мши.

Богоро́дичен: Ско́рбных наведе́ния обурева́ют смире́нную мою́ ду́шу,/ и напа́стей о́блацы мое́ покрыва́ют се́рдце, Богоневе́стная,/ но, Свет ро́ждшая Боже́ственный и Преве́чный,/ возсия́й ми свет ра́достный.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

В безмо́лвии со еди́ным Го́сподем моли́твою жела́ющи соедини́тися,/ при святе́й це́ркви Святы́я Софи́и в те́сней ке́ллии водвори́лася еси́, преподо́бная.

От труда́ рук твои́х, преподо́бная, послужи́ла еси́ Христу́, Спаси́телю на́шему,/ богоуго́дно упражня́ющися в преписа́нии книг святы́х,/ и цено́ю, взе́млемою за них, утеша́ла еси́ ни́щую бра́тию Христо́ву.

В кро́тости и смире́нии, в посте́х и моли́твах,/ в труде́х, и нощны́х бде́ниих, и моли́твенных коленопреклоне́ниих,/ усе́рдно послужи́ла еси́ Го́споду твоему́, всечестна́я.

Сна не дала́ еси́ очи́ма, ни ве́ждома дрема́ния, Евфроси́ние,/ до́ндеже обрела́ еси́ во твое́м се́рдце ме́сто досто́йнаго оби́тельства.

Пустынелю́бица го́рлица бы́вши, Евфроси́ние,/ и уединя́ющася пти́ца на зда́нии,/ гнездо́ духо́вное птенце́м твои́м создала́ еси́/ и пожила́ еси́ от ю́ности житие́м а́нгельским, в телесе́ бу́дучи.

Богоро́дичен: Удиви́ла еси́ вои́стинну ны́не на мне, Влады́чице,/ благодея́ния Твоя́, Богоотрокови́це, и ми́лости Твоя́,/ те́мже сла́влю Тя, и воспева́ю,/ и почита́ю мно́гое и безме́рное е́же о нас смотре́ние Твое́.

Ин конда́к, глас 8:

Чи́стое свое́ де́вство и честно́е/ ми́лостынею, я́ко свети́льник еле́ем, украси́вшую/ и с му́дрыми де́вами в пресве́тлый черто́г Христо́в вше́дшую,/ Евфроси́нию сла́вную ублажи́м/ и, припа́дше к честны́м ея́ моще́м, наслади́мся ея́ благоуха́ния/ и уми́льне к ней возопие́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу/ моли́ изба́вится злово́ния страсте́й и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Превита́вши от земли́ По́лотския,/ оте́чество свое́, я́ко Авраа́м, насле́довавши, Евфроси́ние,/ зе́млю высоку́ сообра́зну – Го́рний Сио́н,/ те́мже те́ло твое́ душе́вным благому́жествием, страда́нием по́стным/ я́ко же́ртву приноси́ла еси́/ милосе́рдием Свои́м, Да́вшему Себе́ за челове́ки Же́ртву благоприя́тну.

Ин и́кос:

Прему́дрость Соломо́н прии́м от Бо́га,/ хва́лит бо в при́тчах мужелюби́ву жену́,/ я́ко своему́ му́жеви дво́е ри́зы сотворя́ющу,/ аз же ны́не в пе́снех хвалю́ боголю́бицу Евфроси́нию,/ в но́щь и в де́нь подыма́ющу преподо́бнии дла́ни к Бо́гу,/ да огня́ изба́вит негаси́маго, зубна́го же скре́жета и всея́ му́ки/ нас ра́ди, ве́рующих, Да́вшему Себе́ Же́ртву Отцу́ благоприя́тну.

Седа́лен, глас 4:

А́нгельскаго виде́ния сподо́билася еси́, преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ трикра́тно бо посети́ тя А́нгел, возвеща́я ти во́лю Госпо́дню,/ да и́деши на ме́сто, нарица́емое Сельце́,/ и устро́иши та́мо оби́тель дев, Бо́гу освяще́нных.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на и́стинная христиа́н Покрови́тельнице,/ вся́ких лю́тых обстоя́ний, бед и скорбе́й нас изба́ви/ и моли́твами Твои́ми спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

А́нгел возвести́ бы́вшему во дни твоя́ святи́телю Илии́ о тебе́, преподо́бная,/ да́ти ме́сто, во е́же оби́тель устро́ити.

Я́коже возлежи́т на главе́ ца́рстей вене́ц,/ та́ко почива́ет Дух Святы́й на тебе́, преподо́бная, –/ си́це возвести́ А́нгел святи́телю.

И я́ко ми́ро восхо́дит к Бо́гу, та́ко восхо́дит моли́тва преподо́бныя,/ и я́ко со́лнце сия́ет на тве́рди небе́сней, та́ко просия́ житие́ Евфроси́нии пред А́нгелы Бо́жиими, –/ глаго́ла А́нгел в виде́нии святи́телю.

Оде́жда наги́м и бога́тство ни́щим,/ корми́тельница а́лчущим была́ еси́ и си́рым ма́ти,/ лю́тых избавля́ющи к тебе́ прибега́ющия,/ те́мже твоя́ во ве́ки па́мять пребыва́ет,/ Евфроси́ние, По́лотскому гра́ду похвало́.

Неве́ста Христо́ва, ма́ти, яви́ся,/ ма́сло многоблагоуха́нно совокупи́вши в де́встве/ и обою́ду возвели́чивши его́./ И ны́не ра́дуешися ве́чно, в оби́тель Небе́сную водворя́ющися/ и Боже́ственную све́тлость приима́ющи.

Богоро́дичен: И где про́чее ино́е обря́щу заступле́ние?/ ка́мо прибе́гну? где же и спасу́ся?/ ку́ю те́плую возъи́мам Помо́щницу,/ скорбьми́ жите́йскими и бу́рями, увы́ мне! коле́блему?/ На Тя Еди́ну упова́ю, и дерза́ю, и хвалю́ся,/ и притека́ю к Покро́ву Твоему́: спаси́ мя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ра́дости и удивле́ния о виде́нии а́нгельском испо́лнися архиере́й Госпо́день/ и призва́ше тя, преподо́бная, возвести́ти ти чу́дное явле́ние.

Во́лю Го́спода твоего́ со усе́рдием испо́лнила еси́, преподо́бная,/ и пришла́ еси́ на ме́сто, пока́занное ти А́нгелом,/ и та́мо водвори́лася еси́.

На еди́наго Го́спода возложи́вши тве́рдое упова́ние,/ ничто́же стяжа́ла еси́ от име́ний,/ но в нищете́ ева́нгельстей пребыва́ла еси́.

На разу́мнем ка́мени хра́мину неподви́жиму создала́ еси́, сла́вная,/ и треволне́ния страсте́й отбе́гла еси́,/ благоуте́шным Ду́хом Паракли́товым подъе́млема в Вы́шнюю и Боже́ственную оби́тель.

Небре́гши о́тчия сла́вы и гордения,/ но одино́кое житие́ и неиме́ние, Евфроси́ние, возлюби́ла еси́/ и, крест Христо́в на ра́мо взе́мши, после́довала еси́ Ему́, зову́щему тя.

Богоро́дичен: Кий Тебе́ дар принесу́ благодаре́ния/ за, и́хже наслади́хся, Твои́х дарова́ний и Твоея́ безме́рныя благосты́ни?/ Те́мже сла́влю, пееносло́влю и велича́ю Твою́ неизрече́нную ко мне ми́лость.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Ви́девше ангелоподо́бное твое́ житие́,/ мно́гия де́вы восхоте́ша обручи́тися Христу́/ и в чи́стом де́встве Ему́ Еди́ному послужи́ти.

Сестра́ твоя́, княжна́ Звенисла́ва, подража́ющи тебе́,/ отве́ржеся сла́вы и наслажде́ний ми́ра сего́/ и к тебе́ притече́, и́го Христо́во благо́е на себе́ восприя́ти.

Ви́дя умножа́ющияся сестры́ твоя́ духо́вныя, Евфроси́ние всечестна́я,/ возжела́ла еси́ соорудите храм Го́споду Вседержи́телю,/ честна́го и сла́внаго Его́ Преображе́ния.

В ча́ши свое́й вино́ все́ю душе́ю черпа́вши/ и столп дово́лен поста́вивши, воспе́ла еси́:/ хлеб мой я́ждьте и вино́ вси пи́йте, жа́ждающии.

Утреневавши к Бо́гу, голуби́це,/ была́ еси́ посре́брена све́тло крило́ма, сла́вная,/ зла́том же блеща́щи междура́мия разли́чным дея́нием.

Богоро́дичен: Утеше́ние в ско́рбех вем, и неду́гов исцеле́ние Тя зна́ю, Богома́ти,/ и всесоверше́нное сокруше́ние сме́рти,/ и реку́ живота́ неисчерпа́емую,/ и всех, су́щих в напа́стех, ско́рое и бы́строе заступле́ние.

Конда́к глас 8:

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния/ и призва́нней на служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то,/ и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с Небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же, гре́шных, пред Го́сподем хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:/ ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

И́кос:

А́нгельски на земли́ житие́ соверши́ла еси́,/ чистото́ю и смире́нием, кро́тостию и терпе́нием,/ милосе́рдием и воздержа́нием Го́сподеви угоди́ла еси́,/ и ны́не во све́тлостех святы́х почива́ющи последи́ трудо́в свои́х,/ приими́ от нас пе́ние сие́:/ ра́дуйся, де́вственнице душе́ю и те́лом;/ ра́дуйся, наста́внице преди́вная иноки́нем;/ ра́дуйся, еще́ на земли́ сподо́бльшаяся а́нгельскаго виде́ния;/ ра́дуйся, от Го́спода чрез А́нгела устро́ити оби́тель повеле́ние прие́мшая;/ ра́дуйся, со усе́рдием во́лю Госпо́дню испо́лньшая;/ ра́дуйся, вся земна́я наслажде́ния ми́ра сего́ Христа́ ра́ди отве́ргшая;/ ра́дуйся, Небе́сному Жениху́, Иису́су Сладча́йшему, себе́ обручи́вшая;/ ра́дуйся, в чистоте́, посте́х и моли́твах Тому́ послужи́вшая;/ ра́дуйся, безце́нное сокро́вище – пречестны́й Крест оби́тели свое́й во освяще́ние и утвержде́ние стяжа́вшая;/ ра́дуйся, в труде́х дневны́х и нощны́х житие́ свое́ соверши́вшая;/ ра́дуйся, в невече́рнем дни Ца́рствия Бо́жия ны́не пребыва́ющая;/ ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не о свое́м то́чию спасе́нии прилежа́ше ти попече́ние, преподо́бная ма́ти,/ по о всех, и́хже ти вве́рил е́сть Госпо́дь,/ и́хже поуча́ла еси́ в зако́не Госпо́дни, твори́ти во́лю Его́.

О́браз была́ еси́ слове́сному твоему́ ста́ду, всечестна́я Евфроси́ние,/ де́лы благи́ми, смире́нием возвыша́яся, и кро́тостию привлека́я,/ и терпе́нием утвержда́я пребыва́ти непрекло́нными в любви́ ко Го́споду.

Егда́ соверша́шеся созида́ние хра́ма Госпо́дня,/ А́нгел возбужда́ше строи́теля, глаго́ля:/ Иоа́нне, иди́ на строе́ние хра́ма Вседержи́телева.

Я́ко пра́ва учени́ца смире́ннаго и ми́рнаго Христа́,/ князе́м сро́дником, друг на дру́га дерза́ющим подъя́ти меч, возбрани́ла еси́,/ я́ко ору́жием обоюдоо́стрым, пресека́ющим, сло́вом Бо́жиим устраша́ющим.

Издале́ча собира́ющи Боже́ственное бога́тство,/ я́ко дале́че ходя́й кора́бль,/ борзопи́счими персты́ до́бре писа́ла еси́, Богодухнове́нная,/ пое́млющи ота́й и даю́щи ни́щим.

Богоро́дичен: Все́ю душе́ю, и мы́слию, и се́рдцем, и устна́ми Тя сла́влю,/ наслади́вся Твои́х вели́ких дарова́ний, и Твоея́ благосты́ни,/ и безме́рных Твои́х чуде́с.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

С ве́рою и тве́рдым упова́нием помоли́лася еси́, преподо́бная, ко Го́споду,/ и услы́ша Госпо́дь моле́ние ве́рныя рабы́ Своея́,/ и чу́дне соверши́ся созда́ние хра́ма Его́.

Ра́дости и весе́лия исполни́лася еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ егда́ соверши́ся освяще́ние хра́ма,/ в не́мже о е́же проше́нием на́шим услы́шанным бы́ти от Го́спода/ со слеза́ми моли́лася еси́.

Мо́щна бе пред Господам моли́тва твоя́,/ зане́ храм, воздви́гнутый тобо́ю, чрез мно́гая ле́та цел и невреди́м сохрани́ся.

Избавле́ние обре́тши, Го́споди, го́рькаго осужде́ния,/ е́же вкуше́ния ра́ди дре́ва разу́мнаго Твои́м распя́тием,/ Евфроси́ния постя́щися бы́сть во вся среды́ и пятки́,/ те́ло умерщвля́ющи, а ду́шу оживля́ющи/ потща́нием, божеству́ющим в безвеще́ственнем те́ле.

Плодоле́тными ве́рбами теле́сное дея́ние, я́ко на Вавило́нстей реце́, пове́сивши,/ в бу́ри жите́йстей возопи́ла еси́:/ а́ще забу́ду тя, Иерусали́ме, не предложи́вши в нача́ле весе́лия,/ забве́на бу́ди десни́ца моя́/ и язы́к мой прильпни́ горта́ни моему́ по пра́вде.

Богоро́дичен: Обстоя́ния, и ско́рби, и ну́жды обрето́ша мя, Чи́стая,/ и напа́сти жите́йския, и искуше́ния отвсю́ду мя обыдо́ша,/ но предста́ни ми и покры́й мя святы́м Твои́м Покро́вом.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Возжела́ла еси́ име́ти во оби́тели твое́й ико́ну Пречи́стыя Богома́тере,/ ю́же и получи́ла еси́,/ и, ра́достно ту́ю прие́мши,/ мно́гая благодаре́ния Го́споду и Пречи́стей Ма́тери Его́ воздала́ еси́.

Крест честны́й устро́ила еси́ усе́рдием твои́м, преподо́бная,/ и ка́плю Боже́ственныя Кро́ве Христа́ Спаси́теля/ и ча́сть Животворя́щаго Дре́ва в нем положи́ла еси́/ на освяще́ние и спасе́ние всем, покланя́ющимся ему́/ и целу́ющим его́ с любо́вию и стра́хом.

Мно́гая ле́та в те́сной ке́ллии, при хра́ме Госпо́днем,/ в моли́твах и коленопреклоне́ниих препроводи́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ я́ко безпло́тна, на земли́ пребыва́ющи.

Текла́ еси́, я́коже цари́ца не Ю́жская,/ но с тре́петом ви́девше рукотво́рную це́рковь и гроб,/ в не́йже тридне́вный Всетворе́ц, Бо́жия Му́дрость всели́ся,/ и та́мо благослови́ Бог прия́ти тя, до́брая де́во.

Лива́н, и сми́рну, и зла́то волсви́ Творцу́ Тебе́ принесо́ша,/ Евфроси́ния же – ду́шу, и те́ло, и житие́ непоро́чно,/ сраспе́ншися Тебе́, Христе́, и совоскре́сши Тебе́ и в безконе́чнем Ца́рствии с Тобо́ю ца́рствующи.

Богоро́дичен: Ра́дость от А́нгела Прие́мшей и мы, по прорече́нию Твоему́, Пресвята́я Де́во,/ ублажа́юще Тя со все́ми ро́ды, ева́нгельски вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Свети́лен, глас 8:

Преподо́бная Евфроси́ние, сла́вна па́мять твоя́,/ вои́стинну бо на тебе́ испо́лнися сло́во Ду́ха Свята́го:/ в па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник./ Те́мже и нас, соверша́ющих па́мять твою́ с любо́вию,/ спаса́й от вся́кия беды́ и напа́сти.

Сла́ва: И́же дре́вле пропове́даша, ра́дуется ве́чно Евфроси́ния о Го́споде,/ у́зы плотски́я отреши́вши, и Тебе́, Зижди́теля, лице́м к лицу́ ви́дящи, ви́дима Тобо́ю,/ и моля́щи изба́витися от вся́кия лю́тости в пе́снех при́сно ю похваля́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день;/ ра́дуйся, Боже́ственная и манноприе́мная ру́чко;/ ра́дуйся, златы́й свети́льниче;/ ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая;/ ра́дуйся, де́вам сла́во и ма́терем украше́ние и похвало́, Богороди́тельнице.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8:

Земны́я пи́щи наслажде́ние,/ бога́тство и сла́ву ми́ра сего́ презре́вши,/ Небе́снаго Жениха́ возлюби́ла еси́,/ Евфроси́ние всечестна́я:/ до́бре по́двиг твой на земли́ во и́ночестем чи́не соверши́ла еси́,/ с му́дрыми де́вами возшла́ еси́ к Жениху́ Христу́,/ Ему́же в ра́дости ны́не предстоя́,/ непреста́нно моли́ся о душа́х на́ших.

Христу́, от Чи́стыя Де́вы вопло́щшемуся,/ после́довала еси́, Евфроси́ние,/ в де́встве Тому́ от ю́ности твоея́ послужи́ла еси́/ и мно́гим ко спасе́нию пу́ть показа́ла еси́./ Сестры́ моя́ возлю́бленныя, – глаго́лала еси́,/ те́сен и приско́рбен пу́ть, вводя́й в живо́т,/ но ве́чно воздая́ние;/ те́мже подвиза́йтеся неле́ностно,/ и́мате бо помога́ющаго, Сама́го Подвигополо́жника Христа́,/ подаю́щаго живо́т нетле́нный.

Бо́гом избра́нная, Евфроси́ние,/ я́ко звезда́ пресве́тлая,/ от ро́да своего́ возсия́вшая,/ страну́ сию́ просвеща́ющая,/ о всех, к тебе́ усе́рдно притека́ющих,/ и моли́тв твои́х ко Го́споду прося́щих,/ и любо́вию целу́ющих честны́й твой о́браз,/ бу́ди моли́твенница и изба́ви нас от вся́кия ско́рби,/ от вся́кия боле́зни, душе́вныя же и теле́сныя,/ ве́рою и любо́вию соверша́ющих/ па́мять честна́го преставле́ния твоего́.

Торжество́ дне́сь преподо́бныя Евфроси́нии пра́зднующе,/ прииди́те, ве́рнии, воспое́м по́двиги и труды́ ея́,/ восхва́лим серафи́мскою любо́вию Иису́са Сладча́йшаго возлюби́вшую/ и Ему́ усе́рдно послужи́вшую,/ и с ве́рою и любо́вию воззове́м к ней:/ ра́дуйся, Евфроси́ние всечестна́я,/ красото́ и похвале́ние мона́шескаго чи́на,/ неве́сто Христо́ва избра́нная,/ со А́нгелы и все́ми святы́ми в невече́рнем дни Ца́рствия Бо́жия водвори́вшаяся;/ моли́ся же спасти́ся гра́ду твоему́,/ земли́ на́шей и всем правосла́вным лю́дем.

Сла́ва, глас то́йже:

Во святы́й град Иерусали́м поклони́тися гро́бу Госпо́дню возжела́вши/ и дости́гши земна́го Иерусали́ма,/ в ра́дости святы́м ме́стом Гро́бу благогове́йное поклоне́ние воздала́ еси́, Евфроси́ние,/ прося́ у Го́спода благода́ти,/ да прии́мет дух твой на ме́сте святе́м;/ и услы́ша Госпо́дь моли́тву твою́,/ и посла́ А́нгела,/ и́же возвести́ ти о преше́ствии твое́м/ от земна́го Иерусали́ма в Го́рний Иерусали́м Небе́сный,/ иде́же ра́достно лику́ющи со де́вственными ли́ками,/ помина́й нас, с любо́вию пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба вся преподо́бней жене́.

МОЛИ́ТВА

О преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, А́нгеле во пло́ти, Богоизбра́нный сосу́де Святого Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели твое́й и всей стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха украше́нная, наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ се́рдца на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас, благопоспеши́ти нам во всем: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́ нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́, и насле́довати пра́ведных ча́сть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ нам моли́твами твои́ми, огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподо́бная Евфросиния, игумений Полоцкая

Преподобная Евфросиния, игумений Полоцкая, в миру Предислава, была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира († 1015; память 15 июля) и дочерью князя Полоцкого Георгия Всеславича. С детских лет она была обучена чтению Псалтири и других книг Священного Писания. Любовь к книжному учению сочеталась у нее с усердной молитвой, внешняя красота – с целомудрием и глубокой сосредоточенностью. Слава о ее мудрости и красоте распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предиславы, однако все предложения о браке она отвергала. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из знатных князей, она тайно ушла из дома в обитель, где ее тетя – игумения Романия (вдова князя Романа Всеславича) была настоятельницей. Несмотря на молодость н красоту Предиславы, игумения не испугалась возможного гнева ее родителей и, призвав священномонаха, повелела ему облечь молодую княгиню в иноческий образ с именем Евфросиния.

По благословению епископа Полоцкого Илии юная монахиня стала жить при Софийском соборе, подражая тем самым пребыванию Пресвятой Богородицы в Иерусалимском храме. Здесь она не только изучала книги в библиотеке собора, но и занималась их переписыванием. Вырученные деньги от продажи книг преподобная Евфросиния тайно раздавала нищим.

Однажды в сонном видении святой Евфросиния явился Ангел Господень, который внушил ей основать обитель недалеко от Полоцка в местечке под названием Сельцо. Это видение повторилось еще дважды. С тем же наставлением Ангел явился и епископу Полоцкому Илии. Через некоторое время – это уже было при князе Борисе Всеславиче († 1128) в 1125 году – епископ Илия с подобающим торжеством передал святой Евфросинии Преображенский храм в Сельце для основания при нем женского монастыря. Отправляясь туда, преподобная Евфросиния взяла с собой только свои книги – «все свое имение».

Постепенно, год за годом, Спасо-Преображенский монастырь расширялся, число его насельниц возрастало. Со временем здесь были пострижены в монашество сестры преподобной Евфросинии: родная – Евдокия (в миру Градислава) и двоюродная – Евпраксия (в миру Звенислава). Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам, чтобы с юности они знали закон Божий и имели навык к трудолюбию. Основанная святой Евфросинией при монастыре школа способствовала быстрому росту обители.

В 1161 году усердием преподобной был воздвигнут каменный храм во Имя Спасителя, сохранившийся до настоящего времени. Его строителем был мастер Иоанн, который сам пришел к преподобной, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в храмоздательстве. В этот храм преподобная Евфросиния пожертвовала напрестольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью Животворящего Креста Христова.

Предметом особого попечения преподобной Евфросинии был основанный ею Богородицкин монастырь. Для него святая просила Патриарха Константинопольского Луку (1156–1169) и византийского императора Мануила (1143–1180) прислать ей список с чудотворной Ефесской иконы Божией Матери, некогда написанный святым евангелистом Лукой. Ефесская икона Божией Матери известна также под названием Корсунской. В 1239 году она была перенесена в собор города Торопца по случаю венчания благоверного великого князя Александра Невского († 1263; память 23 ноября) и дочери князя Полоцкого Брячислава. (В настоящее время эта икона хранится в Государственном Русском музее.)

Свою просветительную деятельность и труды по устроению монастырей святая Евфросиния совмещала с заботой об умиротворении соседей, предотвращая ссоры и распри между князьями, боярами и простыми людьми. Всем желавшим жить благочестиво преподобная давала духовные советы в соответствии с предписаниями Святой Церкви. Зная силу ее молитвы, многие приходили к ней за духовной помощью и обретали ее.

На склоне лет преподобная Евфросиния, предчувствуя скорую кончину, желала поклониться Живоносному Гробу Господню. Поручив монастырь управлению своей сестры Евдокии, она вместе с другой сестрой Евпраксией и племянником Давидом отправилась в Святую Землю. После паломничества к святыням Константинополя, она прибыла в Иерусалим. Поклонившись Гробу Господню, святая Евфросиния приняла мирную и блаженную кончину в русском монастыре в честь Пресвятой Богородицы в Иерусалиме 23 мая 1173 года. (По другим сведениям она была погребена в обители святого Феодосия в паперти храма Пресвятой Богородицы.)

3 октября 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан в пятидесятидневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княжны, которые были перенесены ими в КиевоПечерскую Лавру. В 1910 году мощи преподобной Евфросинии были торжественно перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь, где они покоятся в настоящее время.

Литература:

1. Дубровский М. Житие преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой, с кратким описанием основанного ею в г. Полоцке женского монастыря. Изд. 3-е. Витебск, 1894.

2. Жизнь и подвиги преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой. М., 1910.

3. Перенесение святых мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк. Вильна, 1910.

4. Антоний (Мельников), архиепископ. Преподобная Евфросиния Полоцкая. – Богословские труды. Сб. 9. М., изд. Моск. Патриархии, 1972, с. 6–14.

Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Михаи́ла, епи́скопа Сина́дскаго

Стихи́ры преподо́бнаго Михаи́ла, глас 8.

Подо́бен: О, преславнаго чудесе́:

О́тче Михаи́ле Богодохнове́нне,/ благи́х исто́чниче,/ жела́ний же коне́чных жела́ния исполне́ние/ и и́стинное блаже́нство,/ е́же вся́ко естество́ вои́стинну жела́ет,/ ви́дети, блаже́нне, досто́йно сподо́бился еси́./ О, кра́снаго твоего́ удобре́ния, сла́вне!/ Сим же Христу́, ра́дуяся, ны́не предстои́ши,/ я́ко святи́тель све́тел.

О́тче Михаи́ле Богоприя́тне,/ в свяще́ния оде́жду обле́кся,/ поте́кл еси́ на му́ченическое суди́ще/ и Христу́ приве́лся еси́,/ сугу́быми венцы́, блаже́нне, укра́шен,/ святи́тельския чи́ны зря./ О, несказа́ннаго твоего́ весе́лия, прему́дре!/ Его́же приобщи́тися/ вои́стинну сподо́бился еси́, Богоблаже́нне.

О́тче Михаи́ле Богому́дре,/ искуше́ний тебе́ о́гнь, ороша́емь свы́ше,/ боголе́пно погаси́л еси́/ и премину́л еси́ неискуше́н,/ приложи́лся еси́, ра́дуяся, блаже́нне,/ к пре́жним святи́телем, священному́чениче, све́тло./ О, неизрече́ннаго твоего́ и све́тлаго селе́ния!/ во́ньже тя Христо́с ны́не всели́,/ я́ко святи́теля честна́.

Стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:

Ра́дуйся, душ просвеще́ние,/ согреша́ющих проще́ние, неради́вых исправле́ние./ Ра́дуйся, утеше́ние и ра́дость, скорбя́щих Помо́щнице./ Ра́дуйся, Блага́я, немощны́х душ исцеле́ние./ Ра́дуйся, примире́ние к Бо́гу и Хода́таице,/ Серафи́м всех я́ко су́ща святе́йши, Чи́стая.

Пло́ть от крове́й Твои́х прие́м, Преве́чный Бог/ Тя Предста́тельницу показа́ челове́ком, Чи́стая./ Те́мже изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́ и обстоя́ния/ и се́тей лука́ваго врага́/ и сия́ния причасти́тися сподо́би избра́нныя,/ вся сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.

Спаси́ мя, Влады́чице Пречи́стая,/ Я́же Спа́са Христа́ неизрече́нно ро́ждшая:/ Тя бо еди́ну стяжа́х Предста́тельницу,/ и необори́мую сте́ну,/ и покро́в, и ра́дование,/ и души́ моея́ Боже́ственное утеше́ние,/ Ты у́бо мя изба́ви неусыпа́ющаго че́рвия/ и огня́ ве́чнующаго, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Да гла́сы велича́ю Тя ра́достными, Чи́стая,/ и сла́влю пучи́ну человеколю́бия Твоего́,/ от бед спаси́/ и изми́ мя душетле́нных стрел/ неви́димаго и вселука́ваго врага́,/ Тя бо предлага́ю на́нь, Богоневе́сто,/ ору́жие тве́рдо и непобеди́мо,/ Ма́ти Христа́ Бо́га.

Крестобогоро́дичен:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне, – вопия́ше, – Ча́до сла́дкое!/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Кано́н, глас 2.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло е́сть,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Неизглаго́ланным возсия́ просвеще́нием, о́тче, воздержа́ния,/ святи́тель Бо́жий был еси́, Михаи́ле чу́дне, ца́рское нося́ свяще́ние/ и Христо́ву пасы́й ты Це́рковь, преблаже́нне.

Вити́йствуя усты́ све́тлыми, всем сказа́л еси́/ благоче́стно боговеща́нная уче́ния, Михаи́ле пребога́те,/ ересе́й облича́я хулы́, и благоче́стия побо́рник был еси́, преблаже́нне.

Дарова́ний Боже́ственных быв, блаже́нне, сосу́д,/ всем ве́рным проявле́ние ты пре́дал еси́, Михаи́ле всехва́льне,/ богоподо́бно житие́ стяжа́в и пра́вдою оде́ян, я́ко ри́зою.

Свяще́нному о́бразу Христо́ву и Бо́жия Ма́тере че́стне покланя́яся,/ пребы́л еси́, Михаи́ле всеосвяще́нне,/ и ху́льное языкобо́лие низложи́л еси́ ерети́чествующих,/ словесы́ и страда́нии побежда́я.

Богоро́дичен: Из чре́ва Твоего́, Пресвята́я Чи́стая, возсия́в нам со́лнце,/ богоде́льными блиста́нии уясни́, отгна́в вся́ку де́монскую темнообра́зную молву́,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3

Ирмо́с: На ка́менимя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Теку́щими притяжа́л еси́, Богоглаго́ливе, непреходи́мая и пребыва́ющая во ве́ки,/ разли́чно бо пожи́л еси́, взыва́я:/ не́сть свят, я́коже Бог наш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Излия́ся во устна́х твои́х Боже́ственная благода́ть, разшири́в уста́ твоя́,/ и прия́л еси́ прему́дрости дарова́ния, и вопия́л еси́:/ не́сть свят, я́коже Бог наш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Покори́л еси́ стра́сти воздержа́нием, просвети́л еси́ ум твой виде́нием,/ был еси́ де́телен, взыва́я:/ не́сть свят, я́коже Бог наш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Мари́ю, Пречи́стую Богоро́дицу, воспое́м,/ я́ко Хода́таицу спасе́ния я́вльшуюся, Богому́дрии, и вопие́м:/ не́сть непоро́чны, я́коже Ты, Всенепоро́чная, и не́сть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Освяти́в себе́ житие́м соверше́нным, яви́лся еси́ свяще́нник Бо́га Вы́шняго,/ от Него́же укрепля́емь, ерети́чествующих уста́ загради́л еси́,/ на Христо́ву ико́ну отверза́емая,/ и, го́ним, о́тче, тече́ние сконча́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не Мой, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́ сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Пе́снь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Жела́я венца́ сла́вы,/ оста́вил еси́ пло́ти угожде́ние, священнотаи́нниче преизря́дне,/ все же житие́ твое́, я́ко благово́нну же́ртву, Бо́гу прине́сл еси́.

Охро́мше от пра́выя стези́, впадо́ша в ров е́реси,/ и́же ны́не я́вльшеся отчужде́ни, и́хже обличи́л еси́,/ Христо́в почита́я о́браз, преблаже́нне.

Восприя́л еси́ твои́х страда́ний бога́тно воздая́ния, Михаи́ле всече́стне,/ с Небе́сными си́лами ны́не веселя́ся и лику́я со А́нгелы, досточу́дне.

Язы́к твой показа́ся Ду́ха тро́сть, Михаи́ле пресла́вне,/ смотре́ние плотско́е писа́ти поучи́вся Вседержи́теля Сло́ва, всехва́льне.

Сия́я свяще́нною и честно́ю оде́ждею свяще́ния твоего́,/ испове́данием украси́лся еси́,/ позо́р63 быв А́нгелов и челове́ков, всече́стне.

Богоро́дичен: Напра́ви, Богоро́дице, жи́знь мою́,/ повеле́нии Боже́ственными управля́ющи вопло́щшагося Сло́ва из Тебе́,/ и к све́ту наста́ви, Де́во Ма́ти, Мари́е Богоневе́сто.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

От ю́ности возложи́вся Сло́ву, священноявле́нне,/ Боже́ственно бо возложе́ние я́влься, украси́лся еси́ де́йственным виде́нием/ и, прему́дрости плод собра́в, был еси́ па́стырь, Михаи́ле, достоприя́тен.

Глаго́л Бо́жий, бога́тно всели́выйся в тя, Богому́дре,/ ре́ки источи́ уче́ний,/ и́миже пита́ющеся, весели́мся, блаже́нне,/ тя хода́тая я́ве иму́ще, ми́лостива нам Христа́ содева́юща.

И́же Боже́ственною си́лою вся украси́в, тя ны́не, Богоявле́нне,/ свяще́ния та́йнаго украси́ ми́ром, прове́дый твою́ све́тлость:/ яви́лся бо еси́ свяще́нник Бо́жий велему́др.

Богоро́дичен: Ра́вен нам по всему́ бы́ти сподо́бивыйся, в Тя всели́ся, Богома́ти,/ преве́чно от Отца́ возсия́вый и роди́ся из Тебе́, Всенепоро́чная,/ Челове́к вку́пе и Бог всеси́лен.

Пе́снь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

В спаси́тельную оде́жду, прехва́льне, Боже́ственнаго весе́лия оде́явся,/ испове́дания вене́ц от Бо́га прия́л еси́ досто́йно.

Претерпе́в го́рькая заточе́ния, му́дре,/ в простра́нную широту́ дости́гл еси́ рая́,/ с му́ченики лику́я, Богому́дре пребога́те.

Учени́к быв Христа́ Бо́га,/ Сего́ страсте́м, блаже́нне, поревнова́л еси́,/ беды́ прие́мля до́блественне за Це́рковь Его́, Богодухнове́нне.

Богоро́дичен: У́мно научи́шася несказа́нному вси проро́цы Твоему́, Пречи́стая, Рождеству́,/ духо́вно вообража́юще и предглаго́люще всем бу́дущая.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Я́ко архиере́й всече́стен и благоче́стия священнострада́лец,/ преще́ния злоимени́таго не убоя́вся,/ ерети́ческое того́ противле́ние победи́л еси́,/ свобо́дным гла́сом велегла́сно вопия́:/ ико́не покланя́юся Христо́ве и Пречи́стыя Того́ Ма́тере./ Сего́ ра́ди тя почита́ем, Михаи́ле.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ е́сть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сын благослове́н и препросла́влен.

Не терпя́ше язы́ка твоего́ Боже́ственнаго веща́ния зве́рь злоимени́тый, Михаи́ле свяще́нне,/ но в заточе́ниих тя осужда́ет да́льных:/ оба́че стыдя́шеся, твою́, священнопропове́дниче, зря тве́рдость.

Направля́ется, прему́дре, уче́нии твои́ми Христо́в всесвяще́нный правосла́вный сонм:/ был бо еси́ орга́н, священноде́йственниче Михаи́ле, Ду́хом бряца́я,/ вопия́ вели́чия Вседержи́теля.

Му́дре обличи́л еси́ злоимени́тых пита́телей, Ма́нента ху́льное нече́стие,/ Христо́ву пречи́стую, о́тче, ико́ну я́сно и Богома́тере пропове́дуя и святы́х,/ Михаи́ле преподо́бне.

Богоро́дичен: Воплоще́ния была́ еси́ Бо́жия Сло́ва, и Де́во Всенепоро́чная, красе́н сосу́д:/ из Тебе́ бо воеприя́т, за милосе́рдие мно́гое, всего́ мя, челове́ка./ Сый благослове́н и препросла́влен.

Пе́снь 8

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

На суди́щи став, Богопропове́дниче Михаи́ле, не устраши́лся еси́ преще́ния беззако́нных,/ но свобо́дным гла́сом вопия́л еси́:/ ико́ну пречи́стую чту Спа́са Христа́ и святы́х всех.

Нра́вом тве́рдым и кре́пким спле́тся, му́дре, с богобо́рцы,/ победи́тель яви́лся еси́,/ де́лом и сло́вом я́вль, я́коже бя́ше ле́по/ ико́ну пречи́стую чти́ти Спа́са Христа́ и святы́х всех.

На первообра́зную ве́дый ико́нную че́сть, священноявле́нне, преходя́щу, о́тче,/ Богодухнове́нным Писа́нием после́дуя, вся учи́л еси́/ чти́ти ико́ну Христо́ву и всех святы́х.

Богоро́дичен: Струю́ исцеле́ний нам непреста́нно ве́рным, Чи́стая, источа́еши:/ ея́же оби́льную благода́ть почерпа́юще, Твое́ пое́м рождество́ пречи́стое/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Безме́рным сия́я ны́не просвеще́нием, пребога́те,/ Све́ту вели́кому я́ко предстоя́,/ жела́нный тебе́ коне́ц получи́ти, о́тче, сподо́бился еси́,/ к нему́же, тща́ся, текл еси́, благоче́стно пожи́в, преблаже́нне.

Ви́дети сподо́бился еси́ па́че ума́ све́тлость,/ ю́же на земли́ проявле́нно, о́тче, стяжа́л еси́,/ но, хода́тайствуя, изба́вити твоя́ ученики́ Христа́ умоли́,/ тя ны́не хва́лящия и чту́щия, досточу́дне.

Укре́плься Боже́ственною благода́тию,/ му́дрости твоея́ сия́нии богобо́рных на́глость, му́дре, погаси́л еси́,/ заря́ми отону́дными, я́ко исто́чник, вну́трь стяжа́в,/ Михаи́ле чу́дне, христопропове́дниче свяще́нне.

Богоро́дичен: Я́коже руно́, Пренепоро́чная, До́ждь Небе́сный во утро́бе прие́мши,/ нам родила́ еси́ безсме́ртие даю́щаго,/ благоче́стно Того́ воспева́ющим и Тя, Всепе́тую Богоро́дицу, пропове́дающим.

Святи́тель Михаи́л Испове́дник

Святитель Михаил Исповедник с юных лет стремился к монашеской жизни и был направлен святителем Тарасием, Патриархом Константинопольским (784–806) в монастырь, расположенный на берегу Черного моря. С ним вместе поступил в обитель и святой Феофилакт († ок. 842–845; память 8 марта), будущий епископ Никомидийский. Оба инока с усердием проходили в обители подвиги спасения и вскоре были прославлены благодатными дарованиями от Господа. Однажды во время жатвы, когда люди изнемогали от жажды, по молитве иноков пустой медный сосуд стал источать воду.

Святой Патриарх Тарасий рукоположил святого Михаила во епископа города Синад. За свою благочестивую жизнь и духовную мудрость святитель Михаил снискал глубокую любовь у паствы и благосклонное внимание византийских императоров Никифора I (802–811) и Михаила I Рангава (811–813). В 787 году святитель Михаил вместе со святителем Феофилактом, епископом Никомидийским, присутствовал на Седьмом Вселенском Соборе в Никее.

Когда на престол вступил иконоборец-еретик Лев Пятый (Армянин) (813–820), он стал изгонять православных епископов, замещая их своими приверженцами.

Святитель Михаил в это время твердо защищал Православие, мужественно противодействуя еретикам и обличая их заблуждения. Император Лев Пятый осудил святителя Михаила, однако он, не страшась мучений, твердо отвечал: «Я почитаю святые иконы Спасителя моего Иисуса Христа и Пречистой Девы, Матери Его, и всех святых и поклоняюсь им. Твое распоряжение об удалении икон из храмов не исполню». Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение в город Евдокиаду, где исповедник скончался около 821 года. Честная глава святителя Михаила хранится в Великой Лавре святого Афанасия, а часть мощей – в Иверском монастыре на Афоне.

Преподо́бнаго Паи́сия Га́личскаго

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1: 1. Небе́сным чино́м подо́бен был еси́, преподо́бне: 2. Небе́сных чино́в ликостоя́ние премину́л еси́, о́тче преподо́бне: 3. Небе́снии чи́нове многоочи́тии и шестокрила́тии: зри на хвали́тех.

Сла́ва, глас 5:

Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, преподо́бне,/ он бо дре́вле, ше́ствуя чрез пусты́ню,/ фарао́на потопи́ со всем во́инством его́ в Чермне́м мо́ри;/ ты же – го́рдаго мучи́теля диа́вола,/ со всем во́инством его́ потопи́л еси́/ в мо́ри слез твои́х;/ он победи́ Амали́ка мучи́теля,/ ты же – мы́сленнаго амали́ка низложи́л еси́, я́ко жезло́м желе́зным,/ тве́рдою во Христа́ ве́рою и кре́пким терпе́нием,/ и прия́л еси́ побе́ды своея́ по́чести вене́ц неувяда́емый на Небесе́х,/ и со а́нгельскими чи́нми ликостоя́ние,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Дом прекра́сный Влады́це Христу́/ себе́ соде́лал еси́, преподо́бне,/ и ны́не во дво́рех Небе́сных жи́тельствуеши.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Звезда́ многосве́тлая яви́лся еси́, Паи́сие,/ просвеща́я нас луча́ми чуде́с твои́х,/ призыва́ющих тя с ве́рою.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́ка моще́й твои́х,/ иде́же лежи́т трудолюбе́зное твое́ те́ло,/ чуде́с дара́ми обогаща́ет нас.

Сла́ва, глас то́йже:

Небе́снаго Царя́ Престо́лу/ со а́нгельскими чи́нми предстоя́, Паи́сие,/ моли́ о чту́щих и прославля́ющих тя, преподо́бне.

И ны́не, Богоро́дичен:

Небе́снаго Царя́ Ма́ти,/ Небе́снаго Иерусали́ма жи́телей бы́ти сподо́би нас/ и сла́дости таковы́я получи́ти,/ ея́же жела́ет ви́дети о́ко а́нгельское.

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:

Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем преподо́бнаго Паи́сия?/ И́же пло́тию на земли́ жи́вша/ и ду́хом гоня́ща Небе́сная,/ чистоту́ зело́ возлю́бльшаго и равноа́нгельно пожи́вшаго,/ и́ноком су́ща предводи́теля и благоче́стию ревни́теля,/ земна́го а́нгела, Небе́снаго челове́ка,/ его́же ра́ди шата́ния враго́в Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными похвала́ми/ похва́лим отца́ на́шего Паи́сия?/ Преподо́бным лико́м соприча́стника и Безпло́тным сожи́теля,/ це́рковь себе́ Святе́й Тро́ице соде́лавша,/ и Свята́го Ду́ха прии́ти сподо́бльшася,/ и вся́кими благи́ми де́лы ду́шу свою́ украси́вшаго,/ и вся вра́жия наве́ты попра́вшаго,/ его́же ра́ди сих шата́ния Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими проро́ческими пе́сньми/ похва́лим преподо́бнаго Паи́сия?/ И́же не от Ри́ма, ни от Иерусали́ма к нам прише́дшаго,/ но в честне́й оби́тели Бо́жия Ма́тере,/ близ гра́да Га́лича в после́днем ро́де возсия́вшаго,/ и мно́жество учени́к ко Христу́ приве́дшаго,/ его́же ра́ди моле́ния гра́ду на́шему и всей стране́/ Христо́с подае́т ве́лию ми́лость.

Ки́я похвалы́ и да́ры духо́вныя/ принесе́м отцу́ на́шему Паи́сию?/ Он бо со А́нгелы вку́пе и со святы́ми/ вы́ну за род христиа́нский Го́сподеви Бо́гу и Бо́жии Ма́тери мо́лится,/ дарова́ти всей вселе́нней мир,/ Це́рквам единомы́слие, святи́телем благо́е согла́сие,/ лю́дем на́шим на ва́рвары побе́ду/ и всему́ христиа́нскому во́инству на враги́ одоле́ние,/ земли́ благопло́дие/ и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Сла́ва, глас 6:

Возсия́ дне́сь пресве́тлая и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ пресла́вне Паи́сие,/ созыва́ющи многочи́сленное по́стник сосло́вие,/ и преподо́бных ликостоя́ние,/ ра́ка бо твоя́ честна́я,/ иде́же лежи́т трудолюбезное и свято́е те́ло твое́,/ исцеле́ния неоску́дно подава́ет приходя́щим с ве́рою/ и душетле́нныя стра́сти исцеля́ет,/ бесо́вския полки́ прогоня́ющи,/ ве́рных же чудесы́ удивля́ющи,/ тем, пречестну́ю твою́ и А́нгелом гове́йную обстоя́ще ра́ку,/ ра́достно от души́ вопие́м ти:/ Богоблаже́нне преподо́бе Паи́сие,/ моли́ тебе́ просла́вльшаго Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три преподо́бническая (зри 23 мая)

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Преподо́бне о́тче Паи́сие,/ кто досто́йно доброде́телей твои́х испове́сть побе́ды,/ ка́я уста́ изреку́т терпе́ния твоего́ по́двиги,/ и́миже проти́ву неви́димых мучи́телей во́инствовал еси́,/ и хра́брством твои́м мучи́теля врага́ низложи́л еси́,/ и всю си́лу его́ нога́ма свои́ма попра́л еси́,/ и благоугоди́л еси́ Христо́ви,/ от Него́же побе́дным венце́м увя́злся еси́,/ моли́ за правосла́вныя лю́ди,/ почита́ющих досто́йно святу́ю па́мять твою́,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 4:

Прииди́те, вси концы́ земли́,/ псалмы́ и пе́сньми и пе́ньми духо́вными,/ свяще́нное и честно́е торжество́,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Паи́сия/ дне́сь благоче́стно восхва́лим;/ а́ще бо и последи́ возсия́,/ но дре́вних оте́ц че́сти сподо́бился еси́/ и мо́лится Го́сподеви/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ преподо́бне о́тче наш Паи́сие,/ Тро́ицы честны́й сосу́де,/ Бо́жия Ма́тере служи́телю,/ Безпло́тных сожи́телю,/ Це́ркви Христо́ве честно́е украше́ние,/ свяще́нства пра́вило изве́стное,/ и́ноком наста́вниче,/ во́ине Христо́в всеизря́дне,/ от Него́же и дар чудотворе́ния прия́л еси́/ и подае́ши всем исцеле́ние,/ притека́ющим с ве́рою к ра́це моще́й твои́х.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, всечестна́я кинови́е,/ иму́щи в себе́ ра́ку преподо́бнаго отца́ на́шего Паи́сия,/ в не́йже не би́серие, ниже́ ка́мни драгоце́нныя блиста́ют,/ но трудолюбе́зныя мо́щи сокрове́нны,/ весели́ся и ра́дуйся и́нок тоя́ оби́тели совокупле́ние,/ такова́ стяжа́вши себе́ засту́пника/ и к Бо́гу моле́бника те́пла,/ су́щим в но́щи грехо́вней свети́льника,/ и́же на ве́рсе чудотворе́ния положи́ся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Росси́йския митропо́лии,/ богоспаса́емый гра́де Галиче,/ иму́ще таково́е бога́тство,/ мо́щи преподо́бнаго отца́ на́шего Паи́сия,/ и́же не изда́вна сокрове́нна,/ но в после́днем ро́де в страна́х твои́х возсия́вша,/ и, благода́ть от Бо́га име́я,/ исцеля́ет стра́сти и неду́ги прогоня́ет/ и подае́т всем исцеле́ние/ с ве́рою прося́щим от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси наро́ди от гра́да на́шего и всея́ страны́/ и от всея́ Росси́йския митропо́лии,/ му́жие и жены́ боголюби́выя и до ссу́щих младе́нец,/ духо́вно возвесели́мся в наро́читом пра́зднице/ но́ваго чудотво́рца, преподо́бнаго Паи́сия,/ и многоцеле́бную его́ ра́ку обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем,/ и того́, я́ко цве́ты, пе́сньми и хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, сла́вне Небе́сный челове́че,/ земны́й а́нгеле и Ду́ха Свята́го оби́телище,/ я́ко ева́нгельскому гла́су после́довал еси́,/ и восприя́л еси́ в тле́нных ме́сто нетле́нная,/ и прише́л еси́ от си́лы в си́лу,/ от тле́нныя и вре́менныя сла́вы во сла́ву безконе́чную,/ ра́дуйся, правосла́вным лю́дем похвала́ и утвержде́ние,/ и всей Росси́йстей земли́ пресве́тлый свети́льниче,/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:

Дне́сь возсия́ нам па́мять твоя́, сла́вне Паи́сие,/ я́ко со́лнце светоза́рное, луча́ми озаря́ющи ве́сь мир,/ та́ко и ты, преподо́бне,/ чудесы́ свои́ми тьму́ но́щи злых духо́в от нас отгоня́я;/ дне́сь Небе́сныя си́лы, и святы́х А́нгел,/ и ду́ши пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся;/ дне́сь и мы, гре́шнии, припа́дающе честно́му твоему́ о́бразу мо́лимся:/ о преподо́бне Паи́сие,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно/ спасти́ град и лю́ди, и́же тебе́ почита́ющия.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бному два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен свята́го, глас 3:

Зна́емо бы́сть и́мя твое́, блаже́нне, по всей стране́ га́личестей,/ чуде́с ра́ди быва́ющих от Тебе́,/ Христо́с бо тя свети́льника нам дарова́,/ просвеща́юща нас луча́ми чуде́с твои́х,/ Ему́же предстоя́, вы́ну моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/ Что же возъимену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, празднолю́бцы вси́,/ воспое́м отца́ на́шего преподо́бнаго Паи́сия,/ земна́го а́нгела и Небе́снаго челове́ка Бо́жия,/ насажде́н бо бысть в до́му Госпо́дни/ и процвете́ пра́ведно,/ и я́ко кедр умно́жил е́сть ста́до Христо́во слове́сных ове́ц/ в преподо́бии и пра́вде,/ и ны́не, предстоя́ Престо́лу Христо́ву,/ просвеща́ет нас чудесы́ свои́ми/ и мо́лится о нас непреста́нно/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Кано́н, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра,/ возми́ от мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́, бре́мя тя́жкое грехо́вное/ и да́руй ми свет, да возмогу́, све́том Твои́м просве́щся,/ воспе́ти Твоему́ уго́днику, преподо́бному Паи́сию.

Боже́ственный глас во свяще́нном Ева́нгелии егда́ услы́шав, преподо́бне Паи́сие,/ повелева́ющ вся тле́нная ми́ра сего́ оста́вити и Христу́ после́довати,/ тогда́ ре́вностию Боже́ственною разже́гся, вся кра́сная ми́ра нивочто́же вмени́в,/ еди́наго то́чию Христа́ возлюби́л еси́.

Возжеле́л еси́, блаже́нне, вы́ну со Христо́м бесе́довати,/ и сего́ ра́ди уклони́лся еси́ мирски́я суеты́,/ и в ти́хое приста́нище дости́гл еси́ и́ночествующих оби́тели,/ и, ве́тхаго челове́ка отложи́в, в но́ваго обле́клся еси́,/ да пе́рвое оте́чество Небе́сное, из него́же преступле́нии спадо́хом, насле́дствуеши.

Богоро́дичен: Госпоже́, Де́во Богоро́дице, при́зри на мое́ недосто́инство/ и умоли́ Сы́на Своего́ и Бо́га моего́,/ да Твоего́ ра́ди моле́ния, да́руй ми сло́во во отверзе́ние уст мои́х,/ на похвалу́ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Паи́сия.

Други́й кано́н, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Тро́ице Свята́я, Единосу́щная и Неразде́льная, бтче, и Сы́не, и Душе́ Святы́й,/ приими́ мою́ гре́шную мольбу́, приноси́мую Тебе́ от скве́рных и недосто́йных уст мои́х,/ и да́руй ми по́мысл благ твори́ти во́лю Твою́/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Паи́сия.

Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною/ приноси́мое тебе́ мое́ ны́не ма́лое моле́ние приими́, блаже́нне о́тче Паи́сие,/ и ру́ку мне да́ждь по́мощи, да не потопи́т мене́ бу́ря грехо́вная,/ и приведи́ мя к ти́хому приста́нищу покая́ния твои́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Две́ре Благода́тная, отве́рзшая ве́рным две́ри Небе́сныя,/ покая́ния две́ри светоза́рный отве́рзи ми, Влады́чице,/ и врат сме́ртных свобо́да, да не прииду́ в зе́млю пла́ча,/ да не ви́жду ме́ста тьмы́,/ да не свя́зан бу́ду рука́ма и нога́ма и изве́ржен вне черто́га Христо́ва,/ оде́жду нетле́ния оскверне́ну име́я греха́ми всестра́стный.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Дом Пресвяты́я Тро́ицы себе́ соде́лал еси́, преподо́бне,/ посто́м и моли́твою, слеза́ми и всено́щным стоя́нием,/ на земли́ лега́нием и вся́кими благи́ми де́лы ду́шу свою́ украси́в, я́ко пала́ту,/ в жили́ще всех Царя́, Христа́ Бо́га.

Еди́ному Влады́це Христу́ на земли́ рабо́тал, еси́, блаже́нне Паи́сие,/ вся дни живота́ твоего́ нело́жно/ и сего́ ра́ди возме́здие от Него́ восприя́л еси́,/ е́же на Небесе́х жи́тельствовати со А́нгелы вку́пе и со святы́ми.

Богоро́дичен: Зол мои́х пучи́ну изсуши́, Богоро́дице Де́во, милосе́рдия ро́ждши пучи́ну и Изба́вителя и Го́спода,/ и плени́цы зол мои́х разруши́ пре́жде кончи́ны,/ да воспою́ пе́снь Сы́ну Твоему́ и Бо́гу:/ не́сть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Ско́рбных наведе́ния обурева́ют смире́нную мою́ ду́шу/ и напа́стей о́блацы мое́ покрыва́ют се́рдце,/ но ты, преподо́бне о́тче, предстоя́ све́ту Трисо́лнечнаго Божества́,/ моли́ся Небе́сному Влады́це, да возсияет мне свет ра́достный.

Твоему́ о́бразу предстоя́, молю́ся, преподо́бне о́тче,/ и, к ра́це твои́х моще́й припа́дая со слеза́ми от се́рдца призыва́ю тя:/ при́зри на мя ми́лостивым свои́м о́ком,/ и клеветы́ наве́тник, и поноше́ние челове́ческое отъими́ от мене́,/ и, нестерпи́мую мою́ печа́ль преложи́в, ра́дость ско́рую пода́ждь ми.

Богоро́дичен: А́ще и оскверне́н по́мыслы и окаля́н мно́гими паде́ньми аз, окая́нный,/ оба́че, наде́явся на Твое́ благоутро́бие, Ма́ти Бо́жия, молю́ Тя:/ Ты, Еди́на Нескве́рная, уще́дри и спаси́ мя, блу́днаго, хода́тайством Свои́м.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Стра́стное покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние/ и го́ршая порабо́тив лу́чшему, о́тче Паи́сие пресла́вне,/ сокруши́л еси́ бесо́вския ко́зни посто́м и возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная, сия́нии твои́х доброде́телей,/ сего́ ра́ди тя воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Име́я во уме́ свое́м сме́ртный час, и неумы́тное суди́ще, и му́ки гре́шников,/ вы́ну от о́чию свое́ю сле́зы излива́я и моли́твы возсыла́я к Бо́гу, преподо́бне,/ да изба́вит ду́ши гре́шных ве́чнаго муче́ния и сподо́бит их Ца́рствия Своего́.

Кто не удиви́тся твоему́, преподо́бне, смире́нию,/ или́ кто не похва́лит свято́е твое́ на земли́ пребыва́ние,/ ужаса́ется ми ум, ка́ко с пло́тию безпло́тным а́нгельским си́лам уподо́бился еси́;/ с ни́ми же ны́не предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице, моли́ о нас непреста́нно.

Богоро́дичен: Ми́лости Твое́й сподо́би мя,/ И́же Бо́га ми́лостиваго ро́ждши, Благослове́нная Влады́чице,/ и, в час су́дный предста́вши, изба́ви та́мошняго осужде́ния.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ны́не наде́яся прибего́х к ра́це твое́й честне́й, о преподо́бне,/ пред не́юже, коле́на своя́ преклоня́я, пла́чу, и стеню́, и боле́зненно зову́ ти:/ да́ждь ми по́мощь, рабу́ твоему́ смире́нному и окая́нному,/ твоего́ заступле́ния и́щущему те́пле.

Ненави́дящии мя всу́е стре́лы, и мечи́, и ров угото́виша,/ и и́щут всеокая́ннаго моего́ те́ла исто́ргнута и низвести́ в зе́млю жела́ют,/ но ты, преподо́бне, моле́бно ру́це свои́ ко Христу́ просте́рше,/ от сих ловле́ния изба́ви и спаси́ мя.

Богоро́дичен: Кре́пким гла́сом испове́даю Тя, Влады́чице, И́стинную Богоро́дицу,/ и не умолчу́ вопи́ти ясне́йши вели́чия Твоя́,/ а́ще бы не Ты всегда́ предстоя́ла, о мне моля́щи Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́,/ кто бы от толи́кия бу́ри и лю́тых бед изба́вил мя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Небе́снаго Влады́ки Христа́ во́ин изря́ден был еси́, преподо́бне Паи́сие,/ и сего́ ра́ди па́стыря слове́сным овца́м во оби́тели Пречи́стыя Свое́й Богома́тере тебе́ поста́ви,/ ты же, прему́дре, наказу́я их до́бре,/ чи́сты ко Христу́ приве́л еси́.

Ору́жие кре́пко на диа́вола крест Госпо́день стяжа́в,/ му́жественно ополчи́лся еси́ проти́ву всего́ во́инства его́/ и, неусы́пно бдя о ста́де свое́м, с проро́ком Иса́ией вопия́л еси́:/ от но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

Богоро́дичен: Ро́су Твоего́ благоутро́бия пода́ждь ми, Пренепоро́чная Чи́стая, грехо́вным зно́ем та́ющему,/ и печа́ль Сама́ устужа́ющи ми,/ и ра́дость Боже́ственную подаю́щи.

Ин

Ирмо́с: Вскую мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

А́ще и досто́ин есмь прия́ти му́ки, преступи́в за́поведи Творца́ моего́ и Бо́га,/ но на щедро́ты Его́ наде́яся, прибего́х к тебе́, преподо́бне о́тче,/ ты, у́бо предстоя́ Престо́лу Его́ с ли́ки А́нгел и Арха́нгел и со все́ми святы́ми,/ моли́ о мне, непотре́бнем и сквернем,/ да избу́ду зде́шняго и та́мошнеяо осужде́ния.

Утеше́ние в ско́рбех свои́х вем тя, преподо́бне,/ и неду́гов мои́х врача́ тя зна́ю всесоверше́нна/ и сего́ ра́ди к ра́це моще́й твои́х прибего́х, моля́ся,/ да мя не пре́зриши окая́ннаго, тре́бующаго твоея́ по́мощи.

Богоро́дичен: Где про́чее обря́щу заступле́ние?/ Ка́мо прибе́гну, где же и спасу́ся?/ Ку́ю те́плую возъи́мам Помо́щницу,/ скорбьми́ жите́йскими и бу́рями, увы́ мне, коле́блему?/ На Тя еди́ну упова́ю, и дерза́ю, и хвалю́ся,/ и притека́ю к покро́ву Твоему́, Де́во, спаси́ мя.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Сле́зныя пото́ки, я́ко многово́дныя ре́ки, от о́чию твое́ю истеко́ша, преподо́бне,/ и́хже ра́ди блаже́нства от Христа́ сподо́бился еси́,/ и, я́ко ре́чными быстрина́ми, во град Царя́ Небе́снаго, в Го́рний Иерусали́м доплы́л еси́.

Твоя́ мо́щи, преподо́бне Паи́сие, а́ще и земли́ по преставле́нии твое́м преда́шася,/ оба́че нетле́нием и чудесы́ Христо́с просла́вил е́сть,/ источа́ют бо чудесы́ и неду́жным подаю́т исцеле́ние, призыва́ющим тя с ве́рою.

Богоро́дичен: Фарисея, вознесе́ннаго умо́м, превзыдо́х,/ возноша́емь при́сно, и про́пастей соедине́н,/ но Ты, Пречи́стая, умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ уще́дрити мя безме́рными прегреше́ньми смири́вшагося лю́те/ и изба́ви о́гненнаго муче́ния.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

А́ще и не́смь дово́лен исчи́слити твоя́ благодея́ния, я́же на мне бы́вшая, о преподо́бне,/ но, наде́явся на твое́ беззло́бие, с любо́вию тя чту, и с ве́рою покланя́юся ра́це моще́й твои́х,/ и всем пропове́дую твое́, е́же ко мне благодея́ние.

Кий дар благодаре́ния принесу́ тебе́,/ или́ ки́има устна́ма воспою́ тя, о́тче преподо́бне?/ Ка́ко ли изреку́т уста́ моя́ твою́ ко мне, убо́гу и стра́нну, ми́лость и благодея́ние,/ и́хже в ско́рби мое́й наслади́хся твои́м посеще́нием?

Богоро́дичен: Ра́дость Тебе́, Чи́стая, яви́, с небесе́ прише́д, Гаврии́л Арха́нгел, егда́ благовести́ рек:/ Бог изы́дет пло́тию из Тебе́, Де́во Пречи́стая,/ и аз ны́не арха́нгельский глас приношу́ Ти, вопия́:/ ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, всех ра́досте;/ ра́дуйся, христиа́ном непобеди́мое в беда́х храни́лище и ско́рое от бед избавле́ние,/ ра́дости испо́лни мя, мно́ю жела́нныя.

Конда́к, глас 3:

Возсия́, Го́споди, гра́ду Твоему́ Га́личу,/ я́ко светоза́рное со́лнце, уго́дник Твой Паи́сий,/ ра́достно вселе́нную озаря́я свои́ми чудесы́,/ и приходя́щих с ве́рою ко гро́бу его́ свято́му;/ та́ко моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы от бед всех нас изба́ви,/ и упраздни́ ва́рварская шата́ния,/ я́ко мы, лю́дие Твои́, Го́споди,/ и град наш и страна́ вельми́ Тобо́ю хва́лится,/ и спаса́ется моли́твами преподо́бнаго Паи́сия.

И́кос:

А́нгела во пло́ти су́ща тя зна́ем, о́тче преподо́бне,/ и сего́ ра́ди призыва́ем тя:/ предста́ни нам ско́ро в по́мощь и изба́ви нас от вся́каго зла, да тобо́ю спа́сшеся, всегда́ вопие́м ти:/ ра́дуйся, от утро́бы ма́терния освяще́нный;/ ра́дуйся, све́том богове́дения просвеще́нный./ Ра́дуйся, я́ко ми́ра сего́ красоту́ нивочто́же вмени́вый;/ ра́дуйся, я́ко а́нгельское житие́ возлюби́вый./ Ра́дуйся, я́ко собра́л еси́ и́нок мно́жество;/ ра́дуйся, я́ко научи́л еси́ име́ти кре́пкое му́жество./ Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м мно́зи получи́ша спасе́ние;/ ра́дуйся, я́ко тобо́ю получи́ша о́бщее Небе́сное селе́ние./ Ра́дуйся, я́ко чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу;/ ра́дуйся, я́ко всегда́ о нас мо́лиши Пресвяту́ю Богоро́дицу./ Ра́дуйся, я́ко вся проше́ния на́ша исполня́ются;/ ра́дуйся, Паи́сие преподо́бне.

Пе́снь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Христо́ву Престо́лу предстоя́, преподо́бне,/ не преста́й моли́тися о ста́де свое́м и о всех, с ве́рою притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,/ да моли́твами твои́ми получи́м спасе́ние/ и от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние.

О́тче преподо́бне Паи́сие, твои́х ра́ди чуде́с, быва́ющих у ра́ки твоея́ честны́я,/ повсю́ду и́мя твое́ сла́вится/ и не́сть, и́же бы кто, призва́в тя на по́мощь, не услы́шан был./ Сего́ ра́ди проела́вльшему тя Христу́ вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Чи́стая Де́во Богоро́дице,/ Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́,/ моли́ Сы́на Своего́ и Бо́га пода́ти нам грехо́в оставле́ние и житию́ исправле́ние.

Ин

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, порху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И́щущи ду́шу мою́ погуби́ти,/ а́ки пси безсту́днии, обступи́ша мя и ра́ны соде́яша мне,/ и не́сть в челове́цех помога́ющаго,/ к тебе́ еди́ному прибега́ю и на тя наде́юся, о́тче преподо́бне,/ ты мя от сих ла́яния изба́ви и ско́рую по́мощь пода́ждь, молю́ся ти.

Льва́ люте́йши рыка́ют врази́ мои́,/ и и́щут ду́шу мою́ изъя́та от скве́рнаго моего́ те́ла,/ и растерза́ти мя лю́те в две растерза́нии,/ но ты, преподо́бне, победи́вый льва́ о́наго, началозло́бнаго диа́вола/ и сих сокруши́ востаю́щих на мя, молю́тися.

Богоро́дичен: К кому́ прибе́гну ино́му, Чи́стая, где притеку́, про́чее, и спасу́ся?/ Ка́мо иду́? Ко́еже обря́щу прибе́жище? Ко́е те́плое заступле́ние?/ На Тя Еди́ну упова́ю, и о Тебе́ Еди́ной хвалю́ся, и на Тя дерза́я, прибего́х.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Ше́ствовал еси́, преподо́бне, у́зкий и приско́рбный пу́ть, в тле́ннем телеси́ живу́ще,/ и сего́ ра́ди дости́гл еси́ широ́каго и простра́ннаго оте́чества Небе́снаго,/ и со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ще́драго и Человеколюби́ваго Бо́га моли́ о мне вы́ну, преподо́бне Паи́сие,/ и́бо постиго́ша мя ра́ны тя́жкия и неду́ги разли́чныя смуща́ют мя./ Сих мя твои́ми моли́твами ско́ро изба́ви и пе́ти сотвори́:/ вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Ю́же дре́вле провозвести́ проро́ческий собо́р – ру́чку и жезл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру, –/ Мари́ю Богоотрокови́цу, ве́рно восхва́лим дне́сь, с Гаврии́лом зову́ще:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовио разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

О благоутро́бия Твоего́, Христе́,/ о неизрече́ннаго Твоего́ смотре́ния,/ реши́ши бо безме́рныя печа́ли и напа́сти, призыва́ющим Тя в ну́жде и обстоя́нии;/ те́мже и аз, гре́шный, молю́ Тя:/ печа́ль мою́ на ра́дость преложи́/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Паи́сия.

Да постыдя́тся врази́ Твои́, ви́девше Твою́ на мне ми́лость,/ и да разуме́ют Твою́, е́же по мне, сопроти́в их борю́щую си́лу,/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Паи́сия,/ и да загради́тся всяк язы́к, лука́вым поуча́яйся на мя,/ устны́ же льсти́выя и уста́ непра́ведно глаго́лющая да умолча́т во ве́ки.

Богоро́дичен: Ада́ма от уз а́дских свободи́ла еси́ рождество́м Твои́м, Богоро́дице Де́во,/ и ве́сь род челове́ч изведе́ из тьмы́ и се́ни сме́ртныя,/ те́мже и аз молю́ Тя:/ свобо́да мя от уз, и печа́ли, вы́ну мя одержа́щия,/ и ра́дость ско́рую пода́ждь мне моли́твами Свои́ми.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя го́ры, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

О коли́ка туга́ одержи́т мя от стреля́ний бесо́вских,/ и я́звы терпе́ти ми не́сть мо́щно,/ пла́стыря приложи́ти не́сть врача́,/ но Ты ми, Бо́же, приложи́ пла́стырь/ и еле́й милосе́рдия Твоего́ изле́й на мя,/ моли́тв ра́ди Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Паи́сия. (Два́жды)

Богоро́дичен: Пси лю́тии нападо́ша на мя, окая́ннаго,/ и, уя́звеннаго греха́ми, е́ле жи́ва оста́виша;/ но Ты, Ми́лостивая, ро́ждшая Врача́ душ и теле́с на́ших,/ стру́пы грехо́в мои́х исцели́, молю́тися.

Ин

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Твою́ ми́лость, на мя излия́нную, ка́ко изрещи́ по досто́инству возмогу́,/ или́ ки́я пе́сни похва́льныя принесу́ ти, недоуме́юся?/ Но то́чию благода́рно вопию́ ти:/ ра́дуйся, Паи́сие преподо́бне, немощству́ющих по́моще и оскорбля́емых ра́досте.

Объя́ша мя иногда́ боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обыдо́ша мя,/ и, не́мощен на одре́ лежа́в, призва́х тя в по́мощь, преподо́бне,/ ты же ми́лостивно услы́ша моле́ние мое́/ и в не́мощи мое́й дарова́ ми утеше́ние.

Богоро́дичен: Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на Боже́ственную ру́ку Пребога́тое Сло́во, непреме́нно и неизме́нно.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1:

Небе́сным чино́м подо́бен был еси́, преподо́бне Паи́сие,/ вся дни живота́ своего́,/ о́ко разу́мныя свое́я души́/ во стране́ при́сно живу́щих упа́сл еси́,/ и ны́не в Небе́сных черто́зех жи́тельствуя,/ моли́ся о нас ко Го́споду.

Небе́сных чино́в ликостоя́ние/ премину́л еси́, о́тче преподо́бне Паи́сие,/ и в ди́вныя селе́ния вни́де невозбра́нно,/ иде́же сия́ет свет Трисия́ннаго Божества́,/ и, та́мо живу́щи,/ моли́ся о нас непреста́нно.

Небе́снии чи́нове многоочи́тии и шестокрила́тии,/ закрыва́ют ли́ца своя́,/ не сме́юще зре́ти сла́вы Небе́снаго Царя́,/ ты же, преподо́бне,/ чи́сте зре́ти Сего́ сподо́бился еси́,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, и́нок мно́жество,/ пе́сньми венча́ем страда́льца Христо́ва,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Паи́сия,/ той бо к неви́димым мучи́телем му́жественно во́инствова,/ и вме́сто кро́ве мно́ги по́ты излия́,/ и, я́ко ре́ки, сле́зы испусти́,/ и бы́сть, я́ко дре́во насажде́но при исходя́щих вод,/ принося́ Христо́ви стори́чный плод,/ и ны́не, предстоя́ Престо́лу Христо́ву,/ мо́лится о нас непреста́нно,/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое.

На Литурги́и слу́жба вся преподо́бному

Преподо́бный Паи́сий Галичский

Преподобный Паисий Галичский, архимандрит Галичского монастыря, располагавшагося на берегу озера, недалеко от города Галича, известен как мудрый ходатай, сумевший добиться у великого князя Московского защиты и покровительства для родной обители, находившейся на грани опустошения из-за непрекращавшихся в ту пору междоусобиц.

Неизвестно кем и когда построенный Галичский монастырь именовался прежде Николаевским по находившемуся в нем храму во имя Святителя и Чудотворца Николая. Когда этот храм обветшал, вместо него при благоверном Московском князе Димитрии Донском († 1389) был выстроен новый. Пожертвования на строительство были переданы боярином Иоанном Овиным, получившим от некоего незнакомца образ Пресвятой Богородицы с условием, что он построит церковь в честь Ее славного Успения. Таким образом после сооружения нового храма Николаевский монастырь стал именоваться Успенским.

В 1433 году, пострадав от междоусобных распрей между великим князем Московским Василием Васильевичем Темным и его родным дядей Георгием Дмитриевичем Галичским, Успенский монастырь лишился и своей главной святыни – образа Божией Матери, ради которого строилась церковь Успения. Великий князь Московский решил взять его с собой в Москву. Однако чудесным образом икона Пречистой Девы вновь оказалась на прежнем месте. Это событие еще более прославило икону, к которой стали приходить на поклонение многочисленные паломники.

Преподобный Паисий, игумен Успенского монастыря, по просьбе Галичского князя Димитрия Красного, сына князя Георгия Дмитриевича, заказал список чудотворного образа и отправился с ним в Москву просить у великого князя покровительства для своей обители. Святого игумена торжественно, при колокольном звоне встретили великий князь, митрополит Московский Иона († 1461; память 15 июня) и многочисленные богомольцы. Преподобный Паисий оставил в Москве принесенный им список чудотворной иконы Божией Матери. В знак благодарности великий князь выдал преподобному Паисию охранную грамоту, предписывавшую наместникам защищать Успенский монастырь от всяких нападений и заботиться о его духовном процветании. На обратном пути в монастырь преподобного Паисия сопровождали два московских архимандрита.

Преподобный Паисий подвизался в Успенском монастыре более 70 лет.

Он много трудился над благоустройством обители, восстановил ее после разрушения во время княжеских междоусобиц. За строгую подвижническую жизнь и многие иноческие добродетели святитель Иона возвел преподобного Паисия в сан архимандрита.

Блаженная кончина преподобного Паисия последовала в глубокой старости 23 мая 1460 года. Успенская обитель после кончины святого была названа его именем. Святые мощи преподобного Паисия были погребены в монастырском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

К лику святых преподобный Паисий был причислен, вероятно, в XVII веке, когда ему была составлена служба. В «Иконописном подлиннике» о святом Паисий сказано: «Преподобный отец наш Паисий, игумен, Галичский чудотворец, подобием сед, брада аки Макария Желтоводского, на конец раздвоилась, курчевата; ризы монашеские».

Литература:

1. Толстой М. В. Книга, глаголемая описание о российских святых. М., 1887.

2. О святых, прославленных в Российской Церкви. СПб., 1862.

3. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 9. Май. Тверь, 1899.

4. Протопопов Д. И. Жития святых. Месяц Май. М., 1885.

* * *

59

Память святых, не указанная в данном списке, совершается 23 мая.

60

Истины исправле́ние – подвиг истины.

61

Ве́но – брачный выкуп.

62

Не́гли – может быть.

63

Позо́р – наглядный, зрмый образец, зрелище.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея май. - 2002. / Ч. 1. – 456 с.; Ч. 2. – 536 с.; Ч. 3. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle